Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

ГЕРБЫ ПОЛЬСКОЙ ШЛЯХТЫ (HERBY SZLACHTY POLSKIEJ )


← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3  4 5 6 7 8 ... 80 81 82 83 84 85 Вперед →
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
efim
Странствующий рыцарь

efim

Москва
Сообщений: 926
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 115
Ну, вотъ такой я... Чего жъ подhлаешь... 101.gif
Regulus
Надворный советник

Москва
Сообщений: 988
На сайте с 2004 г.
Рейтинг: 78
На мой взгляд безумно интересно - из ген. вестника - перечень Польской генеалогической литературы, имеющейся в Питере в РНБ
1. Paprocki Bartosz. Gniazdo cnoty. – Krakow, 1578. [14.43.1.274]
2. Paprocki Bartosz. Herby rycerstwa polskiego. –  Krakow, 1584. [13.2.4.1]
3. Paprocki Bartosz. Herby rycerstwa polskiego. –  Krakow, 1858.    [13.21.4.26]
4. Okolski Szymon. Orbis Polonus. – T. 1–3. – Krakow, 1640.    [13.8.3.5]
5. Potocki Waclaw. Poczet herbow szlachty Korony Polskiey i Wielkiego
Xsiestwa Litewskiego. – Krakow, 1696.    [13.3.4.87]
6. Niesiecki Ks. Kacper. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. – T. 1–2. – Lwow, 1728.    [13.2.4.3]
7. Niesiecki Ks. Kacper. Korona polska. – T. 1–4. – Lwow, 1728–1743.
 [12.12.3.67]
8. Chmielowski Ks. Benedykt. Zbior krotki herbow polskich, oraz wslawionych cnota i naukami Polakow. – Warszawa, 1763. [13.4.7.51]
9. Zbior dziejopisow Polskich. – T. 1–4. –Warszawa, 1764–1769. [13.7.1.18]
10. Kuropatnicki Hr. Andrej Ewaryst. Wiadomos? o kleynocie szlacheckim oraz herbach domow szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Xiestwie Litewskim. – Warszawa, 1789. [14.22.2.48]
11. Malachowski Piotr Nalecz. Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow. – Luck, 1790. [13.16.7.95]
12. Wieladko Wojciech Wincenty. Heraldyka czyli opisanie herbow w jakim ktory jest ksztalcie. – T. 1–5. – Warszawa, 1792–1794. [13.12.4.50]
13. Niesiecki Ks. Kacper. Herbarz polski. Wydanie Jana Nep. Bobrowicza. – T. 1–10. – Lipsk, 1836–1846. [13.6.4.30]
14. Milewski Ignacy Kapica. Herbarz. – Krakow, 1870. Dopelnenie Niesieckiego.   [12.42.5.25]
15. Spis Szlachty Krolestwa Polskiego z dodaniem krotkiej informacyi o dowodach szlachectwa. – T. 1 i dwa dodatki. – Warszawa, 1851–1854.
 [13.19.3.45],  [18.316.5.5] и [18.197.3.57].
16. Herbarz rodzin szlacheckich Krolestwa Polskiego najwyzej zatwierdzony. – Warszawa, 1853.    [13.4.4.10]
17. Stupnicki Hipolit. Herbarz polski i imionospis zasluzonych w Polsce ludzi wszystkich stanow i czasow. – T. 1–3. – Lwow, 1855. [12.42.2.1]
18. Kossakowski Hr. Stanislaw Kazimierz. Monografie historyczno-genealogi-
czne niektorych rodzin polskich. – T. 1–3. – Warszawa, 1859–1872.
 [13.16.3.143]
19. Czarniecki K. Lodzia. Herbarz polski podlug Niesieckiego. – T. 1. – Gniezno, 1875–1881. [14.46.2.15] (по букву «K» включительно)
20. Kosinski Adam Amilkar. Przewodnik heraldyczny. – T. 1–5. – Krakow – Warszawa, 1877–1885. [14.46.8.176]
21. Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin. Rocznik szlachty polskiej. – T. 1–2. – Lwow, 1881–1883.    [14.43.3.91]
22. Zychlinski Teodor. Zlota ksiega szlachty polskiej. – T. 1–31. – Poznan, 1879–1908. [ ], [ ] и [ ]
23. Boniecki Adam. Poczet rodow w Wielkiem Ksiestwie Litewskiem w XV i XVI wieku. – Warszawa, 1887. [13.8.3.28]
24. Boniecki Adam. Herbarz Polski. T. 1–16. – Warszawa, 1899–1913 (последнее слово Makomascy). [21.3.2.1] и [21.III.2]
25. Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin. Spis nazwisk szlachty polskiej. – Lwow, 1887. [12.44.5.24]
26. Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin. Genealogie zyjacych utytulowanych rodow polskich. – Lwow, 1895. [ ]
27. Wolff Jozef. Senatorowie i dygnitarze wielkiego Ksiestwa Litewskiego (1386–1795). – Krakow, 1885. [12.41.3.58]
28. Wolff Jozef. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. – Warszawa, 1895. [12.44.4.93]
29. Piekosinski Franciszek Dr. O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. – Krakow, 1888. [12.55.11.118] или [12.XLVI.9.21]
30. Piekosinski Franciszek Dr. Rycerstwo polskie wiekow srednich. – T. 1–2. – Krakow, 1895–1896. [12.54.9.2]
31. Piekosinski Franciszek Dr. Studya, rozprawy i materyaly z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. – T. 1. – Krakow, 1897. [14.63.3.72]
32. Piekosinski Franciszek Dr. Wywod szlachectwa obywatelow prowincyi witebskiej (Herbarz szlachty witebskiej). – Krakow, 1899. [14.63.3.72]
33. Piekosinski Franciszek Dr. (Tegoz). Heraldyka Polska wiekow srednich. – T. 1. – Krakow, 1899. [12.59.5.7]
34. Kojalowicz ks. Wojciech Wijuk. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego (Dr. Fr. Piekosinski). – Krakow, 1897. [12.53.11.42] или [14.44.2.114]
35. Polaczek Leon. Spis rodzin szlachty polskiej. – Krakow, 1893–1894.
 [12.44а.9.16]
36. Ostrowski Hr. Juliusz. Ksiega herbowa rodow polskich. – Warszawa, 1897 (do herbu Sylm). [21.2.2.4]
37. Uruski Hr. Seweryn. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – T. 1–13. – Warszawa, 1904–1914. Do nazwiska Pijanowski.  [2.IV.329], [ ]
38. Marcinkowski Kazimierz. Rodziny zaszczycone szlachectwem w Krolestwie Polskim… – Warszawa, 1907 (Poznan, 1993). [ ]
39. Leszczyc Zbigniew. Herby szlachty polskiej. –T. 1–2. – Poznan, 1908.
 [30.1а.5.11]
40. Lojko Jerzy. Sredniowieczne herby polskie. – Poznan, 1985. [ ]
41. Encyklopedya powszechna (Wielka). Wydanie S. Orgelbranda. – T. 1–28. – Warszawa, 1859–1867. [16.71.5.41]
42. Encyklopedya ogolna wiedzy ludzkiej, naklad J. Ungra. – T. 1–12. – Warszawa, 1872–1877. [ ] и [16.56.1.2]
43. Encyklopedya powszechna (Mala). Wydanie S. Orgelbranda. – T. 1–12. – Warszawa, 1883–1884. [16.75.4.109]
44. Encyklopedya powszechna. S. Orgelbranda z ilustracjami i mapami. – T. 1–18. – Warszawa, 1898–1912. [16.11.3/2] или [ ]
45. Gloger Zygmunt. Encyklopedya staropolska ilustrowana. – T. 1–4. – Warszawa, 1900–1903. [17.8.6.11] или [ ]
46. Nowy Leksykon PWN. – Warszawa, 1998. [ ]
47. Polski slownik biograficzny. – T. 1–34. – Wroclaw – Warszawa – Krakow – Gdansk – Lodz, 1935–1993 (издание продолжается). [ ]
48. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich. –T. 1–15. – Warszawa, 1880–1902. [13.8.12.3] или [ ]
49. Boleslaw Chlebowski. Katalog dawnych map. –T. 1–2. – Wroclaw – Warszawa – Krakow, 1999. [ ]
50. Finkel Ludwik. Bibliografia historii polskiej. – T. 1–3. – Warszawa, 1995. – T. III. – S. 21–30. Heraldyka i genealogia. [ ]
51. Polski indeks biograficzny. – T. 1–4. – M?nchen, 1998. [ ]
52. Prinke Rafal T. Poradnik genealoga amatora. – Warszawa, 1992. [ ]
53. Stupnicki Hipolit. Imionospis poleglych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864. – Lwow, 1865. [ ]
54. Wojcicki Kazimierz Wladyslaw. Cmentarz powazkowski pod Warszawa. – T. 1–3. – Warszawa, 1858. [13.20.2.10]
55. Rozstrzelani w Charkowie. – Warszawa, 1996 (Indeks represjonowanych. – T. II).  [ ]
56. Rozstrzelani w Twerze (Index represjonowanych. – T. III). – Warszawa, 1997. [ ]
57. Uwiezieni w Borowiczach (Index represjonowanych. – T. IV). – Warszawa, 1997. [ ]
58. Uwiezieni w Donbasie i pod Saratowem (Index represjonowanych. – T. VIII). – Moskwa, 1999.
59. Bockowski Daniel. Czasnadziei. – Warszawa, 1999. [ ]
60. Bazylow Ludwik. Polacy w Petersburgu. –Wroclaw – Warszawa – Krakow – Gdansk – Lodz, 1984. [ ]
61. Spustek Irena. Polacy w Piotrogrodzie (1914–1917). – Warszawa, 1966.
 [ ]
62. Jankowski Czeslaw. Powiat oszmianski. Czes? 1–4. – S. Petersburg, 1896.
 [12.53.3.19/1-4]
63. Przewodnik bibliograficzny Urzedowy wykaz drukow wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej (Biblioteka narodowa – Instytut bibliograficny). – Warszawa, 1946–2002. – Раздел 929. Biografie, Genealogia, Heraldyka (периодическое издание).

(Сообщение отредактировал Regulus 17 марта 2004 14:53)

---
Ищу информацию о священниках Киевской губернии Ганицких, Кисилевских.
rodovoyegnezdo.narod.ru
Ludmilla
скончалась 16 марта 2009 Светлая ей память!

Ludmilla

Москва
Сообщений: 6763
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 1371
Уважаемый efim, я хотела бы узнать о роде Сташевских. Вон Regulus сколько литературы выдал! Но мне к ней, похоже  не подступиться. Польского языка я не знаю и такой литературе у нас в библиотеке нет. Помогите, если можете.
Заранее благодарна за какие либо советы.

(Сообщение отредактировал Ol St 7 июня 2004 16:42)

efim
Странствующий рыцарь

efim

Москва
Сообщений: 926
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 115
MichaelVL
Про Бонецкого - смотрите моё сообщение в разделе "КНИГИ" - или напишите мне. Он есть у меня. На 2-х CD.


efim
Странствующий рыцарь

efim

Москва
Сообщений: 926
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 115
Ol St
Посмотрю непременно в гербовнике.... Но не раньше вторника- когда вернусь в Москву.
Ефимъ.
EVGENY

EVGENY

Сообщений: 1698
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 1184
efim
Будьте добры, посмотрите есть ли  изображение гербов Медзвецких-Польских.
Miedzwiedzki - герб( OKSZA)  и герб( STRYKON)
Miedzwiecki -  герб ( OSTOJA, POBOG, STRYKON, SRENIAWA).
А также Российских, дворян Подольской, Волынской и Киевской губерний.
С уважением Евгений.

---
Хотите знать больше?

efim
Странствующий рыцарь

efim

Москва
Сообщений: 926
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 115
Попробую. Но без какой-либо гарантии, тем более что Российские могли не попасть в Бонецкого - увы, он не успел дойти до буквы "Р"...

(Сообщение отредактировал efim 14 июня 2004 18:54)

annagalina

Сообщений: 77
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 12
Спасибо Всем за информацию о гербе Ястржебец. Этот герб был у Чайковских Могилевской губернии, одна ветка в Полоцкой губернии, Станислав Михайлович Чайковский этого рода был  Камер музыкантом СПб. императорского театра(в 1807 году пожалован пенион), его жена Екатерина фигурантка в том же театре. К П.И Чайковскому отношения не имеет.
---
galina
efim
Странствующий рыцарь

efim

Москва
Сообщений: 926
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 115
EVGENY
Не, ну вот же ж облом... У Бонецкого заканчиваются фамилии на Mi.... УВЫ! :(
EVGENY

EVGENY

Сообщений: 1698
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 1184
efim
Спасибо. Отрицательный-тоже результат.
Ох уж этот Бонецкий. Взялся, так до конца дело доведи.
Есть ли у него продолжатели?

---
Хотите знать больше?

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3  4 5 6 7 8 ... 80 81 82 83 84 85 Вперед →
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
Генеалогический форум » Географический раздел » СТРАНЫ И РЕГИОНЫ » Польша (Polska) » ГЕРБЫ ПОЛЬСКОЙ ШЛЯХТЫ (HERBY SZLACHTY POLSKIEJ ) [тема №2948]
Вверх ⇈