Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Ссылки в помощь


← Назад    Вперед →Страницы: 1 * 2 Вперед →
Модераторы: Wojciech, chayka, ГЕРОдот
Lanaswet

Lanaswet

г.Рига, Латвия
Сообщений: 1957
На сайте с 2010 г.
Рейтинг: 1202
Справочная книжка Лифляндской губернии 1889г.
29 артиллерийская бригада
Штаб 29 пехотной дивизии
115 пехотный Вяземский полк
116 пехотный Малоярославский полк

http://gramatas.lndb.lv/period...ssueType:B
---
Ищу Александровы (г.Дорогобуж до 1877г.)
Герасимович (г.Гомель,Минск,Урал),
Луцкие (Польша, г.Грозный, г.Москва)
Пашковы (Тульская губ., г.Гжатск, г.Вязьма,Франция)
Все данные обо мне и о моих предках размещены мной на сайте добровольно, с разрешен
Lanaswet

Lanaswet

г.Рига, Латвия
Сообщений: 1957
На сайте с 2010 г.
Рейтинг: 1202
НИАБ ф. 3004, Церковь 160-го пехотного Абхазского полка, г. Гомель Гомельского у. Могилевской губ. 1863-1914г.г.
http://fk.archives.gov.by/fond/62853/
---
Ищу Александровы (г.Дорогобуж до 1877г.)
Герасимович (г.Гомель,Минск,Урал),
Луцкие (Польша, г.Грозный, г.Москва)
Пашковы (Тульская губ., г.Гжатск, г.Вязьма,Франция)
Все данные обо мне и о моих предках размещены мной на сайте добровольно, с разрешен
Elena_Emeljyanova

Elena_Emeljyanova

Тамбовская губерния
Сообщений: 627
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 775
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004072716#?page=452

Личный состав чинов военного ведомства. 2-я пол. 19 в.
---
Ищу сведения о Дудиных Тамбовской губ. и Сибири, о Пи(е)шковых и Смольяниновых Тамбовской губ., о Фроловых Тамбовской и Оренбургской губ.
____________
Дневник
тема Нижняя Мосоловка
hgv

hgv

Харьков. обл.
Сообщений: 927
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 831
Скрипник А. Ю.
Російський військовий чинник у суспільно політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792‒1865 pp.) /

Наук. ред. О. П. Реєнт. Міністерство освіти і науки України; HAH України. Інститут історії України;
Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. ‒ Кам'янець-Подільський: Видавець ФОП Зволейко Д.Г., 2016. ‒ 612 с.

Анотація:
У монографії досліджено російський військовий чинник як силовий фактор самодержавства на теренах Правобережної України. Історіографія і джерельна база дали можливість розкрити теоретичні засади проблеми, розглянути широке коло питань адміністративно-територіальної структури управління губернського і повітового рівня, засад квартирування, системи постачання та забезпечення військового механізму Російської імперії. Соціальний аспект роботи полягає у вивченні багатогранної природи стосунків між військовослужбовцями та місцевим населенням в окреслених межах.
Робота стала результатом вивчення досі малодослідженої в українській науковій літературі теми та узагальнила факт російської мілітарності в історії краю у першій половині XIX ст. Рекомендовано науковцям і науково-педагогічним працівникам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться історією України

Зміст:
Від наукового редактора …5
Вступ …7
Preface …14
Die Aktualität der Forschung …17

Розділ І. Історіографія, джерела та методологія дослідження …19
1.1. Висвітлення проблеми російської військової присутності на Правобережній Україні у вітчизняній і зарубіжній історіографії …19
1.2. Джерельна база дослідження …86
1.3. Методологічні основи проблеми …124

Розділ II. Російські армія на Правобережжі у 1792‒1965 рр. …133
2.1. Стратегічне розгортання російських військ на Київщині …133
2 2. Тактичне розташування частин російської армії на Поділлі та їх значенні (1793‒1865 pp.) …167
2.3. Присутність російських військ на Волині: основні функції й завданні …199

Розділ III. Державні органи управління у виконанні політичних завдань військового будівництва …222
3.1. Створенні апарату військово-адміністративного керування губернського рівня в першій половині XIX ст. …222
3.2. Мілітарні функції та кадрова політика повітових органів влади (1800‒1865 рр.) …243
3.3. Діяльність губернських Квартирних комісій із забезпечення регулярних військ (1800‒1865 рр.) …264

Розділ IV. Вплив дислокації російської армії на економічні та соціальні трансформації на Правобережній Україні …285
4.1. Проблеми розташування та розбудови військової інфраструктури на Правобережжі (1796‒1865 pp.) …285
4.2. Становлення та діяльність мілітарної системи логістики для армійських частин …309
4.3. Утворення російського військового прошарку в соціальній структурі Правобережної Україні в першій половині XIX ст. …347

Розділ V. Мілітарна девіація та її вплив на населення регіону …385
5.1. Армія в якості репресивного інструменту придушення соціальних, економічних та політичних виступів …385
5.2. Кримінальні злочини військовослужбовців: причини і наслідки …415
5.3. Дезертири російської армії у соціальному середовищі Правобережної України в першій половині XIX ст. …447

Висновки …472
Список використаних джерел і літератури …485
Додатки …588


Прикрепленный файл: 978-617-620-216-5.jpg
Jillini

Jillini

Сообщений: 600
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 349
Адрес-календарь : Общий штат Российской империи на 1850 год : [В 2-х ч.]. - СПб. : Имп. Академия наук, 1850.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3...-nauk-1850

Алфавитный список фамилий, содержащихся в Адрес-календаре или Общем штате Российской Империи на 1850 год. - 1850. - 142 с., 64 c.
hgv

hgv

Харьков. обл.
Сообщений: 927
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 831
"Известно и ведомо да будет каждому..." Книги записи патентов, выданных Военной коллегией в 1723–1796 гг. Регест в 2-х томах
"Известно и ведомо да будет каждому..." Книги записи патентов, выданных Военной коллегией в 1723–1796 гг. Регест в 2-х томах

М., 2020.
Том 1 - 1012 с., табл., ил.
Том 2 - 872 с.
Формат 60х84 1/8. 7БЦ.
Тираж 100 экз.

Составление, вступительная статья,оформление К.В. Татарникова

Настоящее издание представляет собой регест из записных книг за 1723–1796 гг., в которые заносились сведения о выдаваемых Военной коллегией патентах на чины. Выбранные хронологические рамки определяются с одной стороны самой ранней выявленной в собрании Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) книгой записи патентов, с другой — концом правления императрицы Екатерины II. В общей сложности сохранившиеся за указанный период книги содержат немногим менее 83 000 записей о патентах, выданных генералам, штаб- и обер-офицерам всех родов войск и учреждений российской армии, состоявших в ведении Военной коллегии, включая нерегулярные войска. Издание адресовано сотрудникам музеев, архивов, частным коллекционерам, профессиональным исследователям, генеалогам и всем, кто интересуется историей России и ее вооруженных сил XVIII – начала XIX вв.

http://oldbasman.ru/magazin-2/...-2-h-tomah
valcha

valcha


Сообщений: 24095
На сайте с 2006 г.
Рейтинг: 16859
---
Платным поиском не занимаюсь. В личке НЕ консультирую. Задавайте, пож-ста, вопросы в соответствующих темах и вам ответят.

митоГаплогруппа H1b
Дневник
← Назад    Вперед →Страницы: 1 * 2 Вперед →
Модераторы: Wojciech, chayka, ГЕРОдот
Вверх ⇈