Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Архив Киевский областной

Назначение, порядок работы, общие вопросы по работе в архиве. В темах по фондам только справочная информация

    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69 * 70 71 72 73 Вперед →
soldatovea

soldatovea

Самара
Сообщений: 200
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 246
596 Куперштейн Ошер
597 Куперштейн Лея
598 Купраш Стефан
599 Курієнко Михайло
600 Курієнко Ольга
601 Курницька Етель
602 Курянський Йосип
603 Кустовська Олександра
604 Куцовський Ізраіль
605 Кучер Павло
606 Кучер Естер
607 Кучинський Адам
608 Кушка Олексій
609 Кушка Фроім
610 Кушнер Іван
611 Кушнер Креня
612 Кушнер Петро
613 Кушнер Семен
614 Кушнерович Трайна
615 Кобзар Марія
616 Кобцова Марія та Антоніна
617 Ковальова Лукія
618 Ковалевський Андрій
619 Ковалевський Іван
620 Коваленко Савва
621 Коваль Джон
622 Коваль Іван
623 Коваль Юлія
624 Ковальський Мотель
625 Коган Янкель
626 Каган (Коген) Майта
627 Казановський Матвій
628 Козлов Піня
629 Козлова Берта
630 Казмеренко Петро
631 Койрах Рахіль
632 Койфман Янкель
633 Колесник Павло
634 Колесник Григорій
635 Колесникова Агафья
636 Колесникова Маріанна
637 Колескор Хая
638 Коломєєц Анна
639 Коломійський Льова
640 Колиханін Михайло
641 Команчук Савва
642 Комісаров Янкель
643 Константиненко Семен
644 Конторський Ізраіль
645 Конторська Фейга
646 Копєйкін Бенціон
647 Коповський Олександр
648 Коповський Севастьян
649 Кордиш Захарій
650 Корін Аврам
651 Коріней Марфа
652 Коркішкін Опанас
653 Коростишевський Волько
654 Коростишевський Гавриіл
655 Коростишевський Зейдель
656 Коростишевський Герш
657 Корсунська Бася
658 Корсуновська Конкордія
659 Корсунський Ківе
660 Косирь Лея
660а Косенко Ганна
661 Костенко Мотря
662 Костецька Марія
663 Костовецький Берко
664 Костовецька Маня
665 Костенко Трифон
666 Котін (Гуль) Мінца
667 Котлік Йосип
668 Котлярський Іцко
669 Котовська Молі
670 Котовська Рахіль
671 Коток Зельман
672 Лямпорт Янкель
673 Любомирський Фроім, Каган Гдаль
674 Людмір Брух
675 Любич Данило
676 Лисий Юхим
677 Лисюк Іюхим
678 Лисюк Явдоха
679 Львовська Хая-Двойра
680 Луцишин Данило
681 Луцька Бруха
682 Лук'янчик Настя
683 Лукач Нехама
685 Лужецький Феодор
686 Лужанська Хана
687 Логвиненко Карпо
688 Лонденберг Естер
689 Ломовацький Сруль
690 Локшин Ілля
691 Ловинська Сура
692 Ліфшиц Хана
693 Літровник Янкель
694 Литовська Рівка
695 Литовський Липа
696 Литвиновський Шулем
697 Литвиновська Нехама
698 Литвиновський Мойше
699 Литвинов Лейб
700 Литвин Янкель
701 Литвин Хася
702 Литвин Мендель
703 Липовецький Хаім
704 Липова Марія
705 Липкович Мотель
706 Листенгартен Хася
707 Лінкова Соня
708 Лівшиц Естер
709 Лівшиц Аврам і Шмуль
710 Ливадний Василь
711 Лещинський Берель
712 Лещинська Діна
713 Лещинська Рая
714 Лещинський Янкель
715 Лернер Льова
716 Лернер Хая
717 Лерман Мотель
718 Леонсон Ісаак
719 Леін Марія
720 Лесін Єлізавета
721 Ледіс Аніта
722 Левчук Матвій
723 Левицький Веньямін
724 Левітер Аврум
725 Левітас Еля
726 Левіль Анна
727 Левіна Віра
728 Левін Ісаак
729 Левін Іцко
730 Левін Хаім
731 Левін Яків
732 Лев Янкель
733 Лебединська-Мясковська Злота
734 Лангер Лейзер
735 Ладижанська Етя
736 Лавут Ісаак
737 Лавренюк Іван
738 Лазенко Стефанія
739 Лазебник Ципра
740 Лазебник Фейза
741 Магдич Михайло, Заінчковський Олександр
742 Магід Моісей
743 Мазуренко Павло
744 Мазуренко Терентій
745 Макаренко Георгій
746 Макаровські Шика і Лейзер
747 Макальський Рафул
748 Макетюк Домникія
749 Маковецька Естер
750 Малинська Дора
751 Малкін Еля
752 Мандель Малка
753 Манілов Ничипір
754 Маргуліс Бруха
755 Маргуліс Гитля
756 Маргуліс Іоель
757 Маргуліс Меєр
758 Маргуліс Моісей
759 Маргуліс Юлій і Берта
760 Маркман Соня
761 Маркман Янкель і Фрейда
762 Марх Гіля
763 Марховський Вілько
764 Марчанський Ісаак
765 Марчевський Давид
766 Марчевський Сімон
767 Марчевська Етель
768 Марушак Мотрона
769 Масленко Прокоп
770 Масовер Соня
771 Матвейчук Василь
772 Матусенко Фрадель
773 Матушанська Бейла
774 Махахей Костянтин
775 Махновенцька-Горенштейн Лея
776 Машковська Єфросинія
777 Машкович Сура
778 Машленко Геня
779 Міцепура Домникія
780 Медведь Нухім
781 Медведь Самсон
782 Медовник Арон
783 Меєрчук Фейга
784 Меломед М.
785 Мельке Герберт
786 Мельник Лея
787 Мельник Марія
788 Мельниковський Мотель
789 Мелашенко Яким
790 Мертинс Отто
791 Месонжник Мошко
792 Мєстєчкіна Броха
793 Межибож Йосип
794 Межибож Голда
795 Мешуріс Двося
796 Мижирицький Боря
797 Миколаєвська Сура і Рівка
798 Микулич Олексій
799 Милашенко Петро
800 Міллер Йосип
801 Міллер Іван
802 Мілявський Шая
803 Мирник Тайбель
804 Мисонжник Песя-Малка
805 Мисонжник Етля
806 Митник Санік
807 Митник Сура
808 Митник Янкель
809 Михайленко Алкей
810 Михальчук Павло
811 Мойсєєв Ісаак
812 Мозарська Софія
813 Монастирська Двойра
814 Монастирський Моісей
815 Мордатенко Федір
816 Мороз Дмитро
817 Морозюк Секлета
818 Морован Лея
819 Мотенко Йосип
820 Мосонжник Борух
821 Москаленко Федір
822 Мостова Пая
823 Мусійчук Віктор
824 Мутічевська Марьяса
825 Мюллер-Міллер Іоганес
826 Мясковський Моісей
827 Нагорний Володимир
828 Назаренко Филимон
829 Найдін Мордух
830 Наконечний Іван
831 Наконечна Марфа
832 Наконечний Федір
833 Наринська Соня
834 Наріжна Рівка
835 Народицький Янкель
836 Народович Ліза і Нухім
837 Насташевська Хава
838 Начевник Хаім
839 Невдах Іван
840 Недойнова Ліба
841 Недойнова Елька
842 Недорез Ройзен
843 Немировський Шапсе
844 Немировська Туба
845 Несмиг Дар'я
846 Нестолий Яків
847 Нечипоренко Логвин
848 Нечитайло Петро
849 Ніколаєвський Беньям
850 Ніколаєвський Віктор
851 Ніренберг Беньямін
852 Ніхамкін Абрам
853 Новак Арон
854 Новак Рахіль
855 Новак Хаім
856 Новаковський Яків
857 Новогребельський Юда-Лейб
858 Новоградська Хая
859 Новоселицький Іона-Герш
860 Новофастовська Хана
861 Нос Єфрем
862 Носовський Абрам
863 Носовський Григорій
864 Ночовний-Начоввний Пилип
865 Нудельман Етель
866 Нуринська Двойра
867 Обезбаум Макс
868 Обуховський Володимир
869 Обшаткий Фішель
870 Одноконь Іван
871 Озерянська Брайна
872 Олейник Олександр
873 Олейник Бейла
874 Олейник Купріан
875 Олейник Іван
876 Олін Сімон
877 Ольшанський Мойша
878 Омельчук Агафья
879 Омельчук Ілля
880 Онищенко Іван
881 Осадчий Митрофан
882 Осмоловська Ліза
883 Осна Арон
884 Остапчук Григорій
885 Остніц Шелем і Роза
886 Островський Давид
887 Островський Лейб і Шлема
888 Островська Рися
889 Островська Сара
890 Островський Яків
891 Остромогильський Михайло
892 Остроушко Юхим
893 Павлоцька Лея
894 Паволоцький Данило
895 Паволоцька Фейга
---
Фамилии в роду
Шатохины (Дросково-Погонево Орловской),
Ефремовы (Колпны-Ефремово Орловской),
Наседкины (Ломец-Грачевка Орловской),
Солдатовы, Федотовы (Н.Таяба Чистопольского),
Зотовы, Грибиздаевы (Лебяжье Самарской),
Конашенковы (Власовка, Лебяжье Самарской; Марышки Смоленской)
Лайк (1)
soldatovea

soldatovea

Самара
Сообщений: 200
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 246
896 Панасюк Павло
897 Панков Ігнатій
898 Панчук Степан
899 Парадний Ізраіль
900 Паращук Савва
901 Пархомовський Шамшон
902 Парці Сура
903 Пасечник Федір
904 Паскевич Естер
905 Патлах Аврам
906 Патлах Нехам
907 Пацюк Песя
908 Певзнер Бейла
909 Пемова Лея
910 Пергамен Сара
911 Первичко Опанасій
912 Перко Прімож
913 Перлін Нухім
914 Перлов Давид
915 Перлов Іцко
916 Перчик Рухля
917 Петеска Марія
918 Петриковський Мошко
919 Петриченко Микита
920 Пешевець Григорій
921 Пивовар Марія
922 Пивоварова Хая
923 Пиковський Мойша
924 Пилипенко Фекла
925 Піпкін Мошка
926 Піновський Вельвель
927 Пісарєва Рахума
928 Писаренко Олексій
929 Пішкер Янкель
930 Плахотнюк (Плахотнікова) Тетяна
931 Плотинська Нехама
932 Плющик Йосип
933 Плют Стефан
934 Погачевський Шлема
935 Погребинський Аврам
936 Подбережна Ганна
937 Подольський Хаім і Роза
938 Пожарна Гитля
939 Покидайло Роза
940 Покотиловський Лейб
941 Покрасс Шлема
942 Полонар Тодос
943 Полевик Ярофій
944 Поліщук Андрій
945 Поліщук Волько, Удля
946 Поліщук Василь
947 Поліщук Нахман
948 Поліщук Микола
949 Поліщук Марія
950 Полонський Лейзер
951 Полонський Лейб
952 Полонський Нухім
953 Поляк Двойра-Лея
954 Поляк Шлема
955 Полякова Сося
956 Поміркованний Омелян
957 Поміркованна Єфросинія
958 Понаревський Янкель
959 Пономаренко Микита
960 Портная Песя
961 Постель Бетя
962 Постернак Аврум
963 Пострєлка Борис
964 Правіч Еша
965 Пригода Роман
966 Пригода Порфирій
967 Прилипко Домна
968 Прилуцький Іцко
969 Примак Хава
970 Притула Леонтій
971 Прокопенко Василь
972 Прокопенко Йосип
973 Прокопчук Арсеній
974 Простерман Шая і Піхос
975 Проценко Петро
976 Птуха Тойся
977 Пугач Саул
978 Пуда Павло
979 Пужець Арій
980 Пужець Лея
981 Пукаленко Андрій
982 Пульна Зуся
983 Пушнов Шмая
984 Рабинович Геня
985 Рабинович Ісаак
986 Рабинович Льова
987 Рабинович Рейзель
988 Работнік Песя
989 Равін Давид
990 Равський Рувін
991 Радіоновський Давид
992 Радовицький Борис
993 Радуцька Ріва
994 Радуцька Фейга
995 Радченко Катерина
996 Радченко Костянтин
997 Радченко Кузьма
998 Радченко Павло
999 Радченко Петро
1000 Радченко Харитон
1001 Разумовський Йосип
1002 Райгородська Бейла
1003 Райгородський Коля
1004 Рапопорт Лейб
1005 Расновський Яків
1006 Распутна Тетяна
1007 Ратушна Брухе
1008 Рафалович Сура
1009 Рафальська Міндля
1010 Рахлевський Яків
1011 Рахман Геня та Янкель
1012 Ревич Іцка
1013 Ревич Роза
1014 Рейнберг Авраам
1015 Рєзнік Абрам, Рєзнік Етель, Гільварг (дивись також спр. 261)
1016 Рєзніченко Аврум
1017 Ременник Натан
1018 Ремішевська М.
1019 Рибко Олександр
1020 Ривеліс Хаім
1021 Ріц Фріда
1022 Рогатюк Ольга
1023 Рогожа Михайло
1024 Розенберг Давид
1025 Розенберг Йосип
1026 Розенблат Де-дайн Малка
1027 Розенблат Егута
1028 Розенблат Мойсей
1029 Розенблат Ципа
1030 Розенгутен Голда
1031 Розенфельд Менаша
1032 Розумовський Герман
1033 Ройзман Аврум
1034 Ройтер Хаім-Айзік
1035 Ройтбак Давид
1036 Ройтман Ріва
1037 Ройтбурд Сура-Іта
1038 Ройч Хаскель
1039 Ролинська Соф'я
1041 Романовський Нахман
1042 Романовський Йосип
1043 Романко Купріан
1044 Романюк Спиридон
1045 Росинська Гітель
1046 Ротенберг Піне
1047 Рохлін Рухля
1048 Рощина Тимофій ?
1049 Рубальський Хаім
1050 Рубінштейн Абрам
1051 Рувинський Ісаак
1052 Рудь Герш
1053 Руденко Анастасія
1054 Рудницький Мойша
1055 Рудницька Поля
1056 Рудовська Іта і Рися
1057 Ружинський Шмілік
1058 Русак Тамара
1059 Рибак Михайло
1060 Рибак Тамара
1061 Рибалка Іван
1062 Рибка Микола
1063 Савосько Данило
1064 Сагал Гілль
1065 Саксонов Самсон
1066 Самборська Катерина
1067 Самгородецька Голда
1068 Самойленко Агриппина
1069 Сандал Цивя
1070 Сандлер Лейб і Хаім
1071 Сапорник Сура
1072 Сарандук Пінхос
1073 Сатановська Надя
1074 Сатановська-Колдіна Ривека
1075 Сахновська Туба
1076 Свик Ірина
1077 Свидеровський Марк
1078 Севранська Песя
1079 Сейдер Лейб
1080 Семенуха Петро
1081 Семенюк Ганна
1082 Семенюк Євдокія
1083 Семенюк Пелагея
1084 Семко Василіса
1085 Семко Василь
1086 Сепвакова-Співак Рахіль
1087 Сєрая Хая
1088 Сервинський Оксентій
1089 Сєрєбряний Володимир
1090 Сєрєбров Василь
1091 Сєрик Павло
1092 Сєрий Михайло
1093 Сєрий Моісей
1094 Сивер Яків
1095 Сиваченко Ірина
1096 Сидорук Андрій
1097 Сидорук Степан
1098 Сиєнко Іван
1099 Сизан Таня
1100 Симберг (Цимберг) Рухля
1101 Сімкін Аврам
1102 Сімкіна Іда
1103 Самчук Ганна
1104 Синаюк Інда
1105 Синаюк Хая
1106 Синаюк Хана
1107 Сіренко Григорій
1108 Сіренко Ольга
1109 Сирота Іван
1110 Сирота Шейндля
1111 Січкар Хтодор
1112 Січкар Іван
1113 Скалозуб Лейба
1114 Скалозуб Мехель
1115 Скалозуб Федір
1116 Скокон Ісаак
1117 Скороход Михайло
1118 Скуратовський Олександр
1119 Скуратовська Малка
1120 Скляр Аврам
1121 Скляр Герш
1122 Скляр Хася
1123 Скляр Хаім
1124 Скляревська Соня
1125 Сліпченко Андрій
1126 Слоквенко Яків
1127 Слуцький Шолем
1128 Смертенко Лея
1129 Смик Ганна
1130 Слуцький Ошер
1131 Смолович Годя
1132 Смольський Юхим
1133 Смольський Макар
1134 Смоляр Ліза
1135 Смоляр Фріда
1136 Смертенко Льова
1137 Сніцаренко Володимир
1138 Совенко Степан
1139 Соголова Малка
1140 Соколовський Генах
1141 Соколовська Доба
1142 Соколовська Рівка
1143 Соколовскі Шлема, Генах і Хаім
1144 Сокольська Роза
1145 Сокольський Шлема
1146 Солідор Волько
1147 Соловей Георгій
1148 Соловей Марія
1149 Соловей Оникій
1150 Соловейчик Абрам
1151 Соломко Дмитро
1152 Соломко Марія
1153 Сопенюк Марія
1154 Сопильник Федір
1155 Сопленко Андрій
1156 Сопленко Яків
1157 Сорокотун Яків
1158 Соховой Василь
1159 Спектор Бруха
1160 Спектор Іта
1161 Спектор Фейга
1162 Спектор Фріма
1163 Спектор Хана
1164 Співак Бруха
1165 Співак Ізраіль
1166 Співак Рафаіл
1167 Спичка Петро
1168 Станчук Матвій
1169 Старикова Хана Сура
1170 Стародубський Володя
1171 Стегней Іван
1172 Степанська Берта
1173 Степанська Неллі
1174 Стеценко Василь
1175 Стерлін Хаім Лейб
1176 Стобська Сара
1177 Стоматюк Ничипір
1178 Столхай Мамон
1179 Сторчак Рівка
1180 Страшевський Д.
1181 Стрелецький Шмум
1182 Строкач Олександр
1183 Стругач Йосип
1184 Суд Бейла
1185 Суконник Ганна
1186 Суржик Пауліна
1187 Сурчин Шмуль
1188 Сухая Гітель
1189 Сухін Дорофей
1190 Сухолітко Голда
1191 С. Катерина Павлівна
1192 Табачнікова Маня
1193 Таванець Семен
1194 Тарасенко Іван
1195 Тарасенко Пилип
1196 Тарадаш Шендля
---
Фамилии в роду
Шатохины (Дросково-Погонево Орловской),
Ефремовы (Колпны-Ефремово Орловской),
Наседкины (Ломец-Грачевка Орловской),
Солдатовы, Федотовы (Н.Таяба Чистопольского),
Зотовы, Грибиздаевы (Лебяжье Самарской),
Конашенковы (Власовка, Лебяжье Самарской; Марышки Смоленской)
soldatovea

soldatovea

Самара
Сообщений: 200
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 246
1197 Таращанська Фейга
1198 Таковой Том
1199 Тарланський Йосип
1200 Тарнопольський Хаім
1201 Тартаковський Нута
1202 Таубман Бер
1203 Ташманова Песя
1204 Тверський Герш-Лейб
1205 Тверський Шлема
1206 Теверовський Мошко
1207 Теплицький Зейлік
1208 Теплицький Лейб
1209 Теплицький Хаім
1210 Терещенко Домініка
1211 Тищенко Андрій
1211а Ткачук Олександр
1212 Ткачук Данило
1213 Ткаченко Димитрій
1214 Товбін Іцко
1215 Тойбін Фейга
1216 Толмацька Буся
1217 Томченко Григорій
1218 Тоторовський Аврум
1219 Топер Мордко
1220 Травицький Мойша
1221 Трайберг Файвель
1222 Трахтман Ліза
1223 Троян Окіндін
1224 Тульчинський Арон
1225 Туркін Хаім
1226 Тучинська Дебора
1227 Тхоровська Ерасміна
1228 Тищенко Марко
1229 Улановська Рухель
1230 Улановський Хаім
1231 Урензон Ріва
1232 Уроход-Дубіновський
1233 Файтельзон Малка
1234 Файер Елька
1235 Факторович Йосип
1236 Фальков Йосип
1236а Фарбер Берко
1237 Фейгіна Берта
1238 Фейгін Ісер
1239 Фейгельман Лейб
1240 Фельдман Йосип
1241 Фельдман Аврум
1242 Фельдман Перец
1243 Фельдман Роза
1244 Фельдман Янкель
1245 Фельдман Естер
1246 Фердман Боба
1247 Фердман Хана
1248 Фертюк Абрам
1249 Фесенко Іван
1250 Фершалова Лівша
1251 Фіалків Яків
1252 Фішман Юдко
1253 Філлер Діна
1254 Філіпченко Єлізавета
1255 Філіпченко Феодосій
1256 Філончик Ольга
1257 Фінарова Марія
1258 Фінкель Шахна
1259 Фінкельберг Нухім
1260 Фінкельштейн Ріва
1261 Фіргер Нехама-Фейга
1262 Фіш Йосип
1263 Фішер Нусь
1264 Фішер Рівка
1265 Фіалкова Ріва
1266 Флейшер Абрам
1267 Флейшер Хаім
1268 Фрідман Мошко
1269 Фрідман Якір
1270 Фрідман Хая
1271 Фрідман Цвітле
1272 Френкель Мендель
1273 Фроєнченко Шмуль
1274 Фрумкіна Броха
1275 Фрумкін Шмуль
1276 Фрумін Ілля
1277 Фурер Песя
1278 Фурман Бася
1279 Фукс Фишель
1280 Фуксман Абрам
1281 Хавула Меєр
1282 Хавула Пінхос
1283 Хаімзон І.А.
1284 Хайд (Чайд) Абрам
1285 Хазінер Хаім-Еля
1286 Харкач Янкель і Бася
1287 Хасін Аврам
1288 Хвостик Андрій
1289 Хегдешман Рухель
1290 Хегдешман Сурка
1291 Хибник (Химник) Ісідор
1292 Хільковський Яків
1293 Хітерман Перля
1294 Хмельницька Добиш
1295 Хмельницький Кондрат
1296 Холявка Михайло
1297 Хренюк Мотрона
1298 Христюк Данило
1299 Хуліс Лейзер Ента
1300 Хусід Яків
1301 Хуторський Мордко
1302 Хуторська Різа
1303 Цалкович Моісей
1304 Царенко Андрій
1305 Царовський Ієхель
1306 Царовська Мірель
1307 Царовська Шейндель
1308 Цвіліховський Аврум
1309 Цейтлін Моісей (Мозес)
1310 Цейтлін Ріва
1311 Цемехман Зальман
1312 Цигельман Абрам
1313 Цимберов Вульф
1314 Цимерман Моісей
1315 Цигикало Микита
1316 Цундер Беньямін
1317 Цуртельсон Арон
1318 Цуруль Наум
1319 Цибулевський Лев
1320 Циган Герц
1321 Цимбал Пилип
1322 Чайковський Микола
1323 Червоная Шейва
1324 Череповський Сергій та Марія
1325 Череп Маркус
1326 Черкасський Йосип
1327 Чернер Ісруль
1328 Чернецький Василь
1329 Черницький Йосип
1330 Черницька Софія
1331 Чернецький Хаім
1332 Чернова Шифра
1333 Черняк Олександр
1334 Чернявська Роза
1335 Черняховська Бася
1336 Чернишенко Петро
1337 Честовська (Шестовська) Олена
1338 Чечель Олександр Дем
1339 Чечельницька Сура
1340 Чижевський Іван
1341 Чудновський Шахна
1342 Шавлова (Савлова) Перель
1343 Шаінський Іцко
1344 Шайкіс Яків
1345 Шадхен (Шаухен?) Сура-Ріва
1346 Шакотько Григорій
1347 Шаманова Ганна і Тарасенко Катерина
1348 Шимко Іван
1349 Шапіро Доба
1350 Шапіро Злата
1351 Шапіро Шмуль
1352 Шапіро Фейга
1353 Шапіро Янкель
1354 Шипаренко Платон
1355 Шапошник Мойша
1355а Шахворост Іван
1356 Шахнович Шмуль
1357 Шварц Лейві-Іцхок
1358 Шварцбурд Іцко
1359 Шварцбурд Мендель
1360 Шварцбурд Рувім
1361 Шварцер Азріель
1362 Шварцман Песя
1362а Шварцман Пінхос Рухель
1363 Шварцман Рая
1364 Швидкий Ісаак
1365 Швець Рувін
1366 Швидкая Геня-Рухель
1367 Швидкий Фішель
1368 Швидунова Анастасія
1369 Швиндлерман Овсій
1370 Швиндлерман Сара
1371 Швидунов Іван
1372 Шевченко Аполінарія
1373 Шевчук Гордій
1374 Шевчук Макарій
1375 Шейнер-Тойбін Фейга
1376 Шелінгер Хая
1377 Шемет Василь
1378 Шелюк Іван
1379 Шендерева Євгенія
1380 Шепер Рухля
1381 Шестидесятий Л.
1382 Шер Бетя
1383 Шеремет Павло
1384 Шерман Тевля
1385 Шехтер Іта
1386 Шилла Феодор
1387 Шиленко Павло
1388 Шипило Марія
1389 Шифман Гессель
1390 Шифман Моісей
1391 Шицке Іван
1392 Шкаровська Оксана
1393 Шкаровський Мойша
1394 Шкатюк Григорій
1395 Шкатюк Іван
1396 Шкляр Аврам
1397 Шкляревська Рахіль
1398 Шквовира Фотина
1399 Школьник Шейндель Рахіль
1400 Школьник Хаім
1401 Шкред Горпина
1402 Шлезендер Іта
1403 Шлемович Лазар
1404 Шленська Софія
1405 Шліфштейн Брайнс
1406 Шмаєвич Фаня
1407 Шмельник Давид
1408 Шмелькін Меєр
1409 Шмелькін Фейзель
1410 Шморгун Давид
1411 Шморгун Янкель
1412 Шмуклер Шлема
1413 Шойхет Овший
1414 Шокол Дмитро
1415 Шнадрук Василь
1416 Шпаренко Надя
1417 Шпилевой Антон
1418 Шпиндовська Фейга
1419 Штафинський Йосип
1420 Штейнберг Іцко
1421 Штейнберг Лейб
1422 Штигель Естер
1423 Штимер Ріва
1424 Штурман (Тернов) Пінхос
1425 Штирхун Петро
1426 Шульга Ігнат
1427 Шульженко Опанас
1428 Шульман Борух
1429 Шульц Володимир
1430 Шиманович Нухем
1431 Шурман Маріам
1432 Шустер Сруль
1433 Шутін Йосип і Соловей Ісаак
1434 Шутько Олександр
1435 Щеславська Тауба
1436 Щукіна Рухля
1437 Едель Давид
1438 Ельгорт Хая
1439 Ельгорт Володимир
1440 Ененберг Естер
1441 Юравицький Гірш
1442 Юданін Хаім
1443 Юзерович Хая
1444 Юзефпольський Хаім-Яків
1445 Яблочник Борух
1446 Ягупольський Ісаак
1447 Якименко Ничипір
1448 Ямпольська Неся
1449 Ямпольські Фроім і Шейва
1450 Янкелєв Яків
1451 Яновський Григорій
1452 Янкова Мотра
1453 Яншевська (Яношевська)
1454 Яновський Шимон
1455 Яношевський Яків
1456 Яремчук Никонор
1457 Яровой Василь
1458 Ярповецька Ідес
1459 Ярповецький Хаім
1460 Ярошко Василь
1461 Ясинський Андрій
1462 Ясная Етель
1463 Яхнес Гітель
1464 Яценко
1465 Яцюк Андрій
1466 Яцюченко Денис
---
Фамилии в роду
Шатохины (Дросково-Погонево Орловской),
Ефремовы (Колпны-Ефремово Орловской),
Наседкины (Ломец-Грачевка Орловской),
Солдатовы, Федотовы (Н.Таяба Чистопольского),
Зотовы, Грибиздаевы (Лебяжье Самарской),
Конашенковы (Власовка, Лебяжье Самарской; Марышки Смоленской)
soldatovea

soldatovea

Самара
Сообщений: 200
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 246
примеры документов из дела

Прикрепленный файл: 0004.jpg0008.jpg, 372172 байт0011.jpg, 280860 байт0012.jpg, 572817 байт
---
Фамилии в роду
Шатохины (Дросково-Погонево Орловской),
Ефремовы (Колпны-Ефремово Орловской),
Наседкины (Ломец-Грачевка Орловской),
Солдатовы, Федотовы (Н.Таяба Чистопольского),
Зотовы, Грибиздаевы (Лебяжье Самарской),
Конашенковы (Власовка, Лебяжье Самарской; Марышки Смоленской)
Лайк (1)
viktorlavrov
Участник

Санкт-Петербург
Сообщений: 67
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 11
>> Ответ на сообщение пользователя Vitaly от 15 июня 2020 20:08

Да, тут на сайте с платными услугами странные вещи бывают. Я в харбинской теме присутствовал, один товарищ написал и предложил за 7000 тысяч посмотреть что нибудь про родственников. Я примерно понимаю, что мне нужно и за что я бы заплатил деньги. Все пытался ответ получить, что будет за 7000 и если ничего не будет-что будет с предоплатой
? Получил ответ-в бан!)))
---
викторлавров
TATI 1963

TATI 1963

Владивосток
Сообщений: 111
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 195
! Всем добрый день.ylflower.gif Подскажите, что с сайтом архива. Не могу зайти несколько дней. 2confusedA.gif Даёт такую картинку. confused.gif

Прикрепленный файл: Снимок сайта.PNG
---
Бабийчук, Охримчук, Дубовенко -Сквирский уезд, Киевская губерния, Полищук, Мельник-Киевская губерния Таращанский уезд. Маслий, Симоненко - Приморско-Ахтарск Краснодарского края.
aviv_n

aviv_n

Kiev
Сообщений: 275
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 206

TATI 1963 написал:
[q]
! Всем добрый день. Подскажите, что с сайтом архива. Не могу зайти несколько дней. Даёт такую картинку.
[/q]та же история.... видимо все хлынули пересматривать перепись 1897, кстати там и по Вашим фамилиям были


мы как-то давно переписывались
---
Ищу сведения о Сопряжинских, Супряжинских (священники и их потомки) , Домбровских (с.Василевка), Хомич (с.Зарубенцы),Хоменко (с.Вербов (Любимовка)), Дробаха (с.Хижня), Олейник (с.Хижня), Ольшевских (священники Киев и губерния), Явдошко (с.Хижня) , Горовенко (священники)
TATI 1963

TATI 1963

Владивосток
Сообщений: 111
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 195
i.gif aviv_n
Спасибо, написала Вам в личку. heart.gif
---
Бабийчук, Охримчук, Дубовенко -Сквирский уезд, Киевская губерния, Полищук, Мельник-Киевская губерния Таращанский уезд. Маслий, Симоненко - Приморско-Ахтарск Краснодарского края.
Anuta Prixodcko
Новичок

Сообщений: 7
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 3
Здравствуйте, скажите пожалуйста где можно сейчас посмотреть метрические книги, переписние листы по селу Вильня(Вольня), Рамисльскому уезду, Водотыйской волости, Киевской губернии, интерисуют семьи Красовських, Радченко и Радзиевских. Спасибо 😊
timtimofey
Участник

Пенсильвания, США
Сообщений: 82
На сайте с 2020 г.
Рейтинг: 33
Здравствуйте друзья! Меня зовут Тимофей я живу и родился в США, Мне нужно кто то по работе в ЦГАИК предки мои жили с. Попівка Миргородського р-ну Полтавскої обл. меня интересуют вот такие фонды описы и справы:

Метрична книга: Фонд 127 Опись 1012
Св. Миколая -Справа 846(1786р)
Справа 885а(1788р)
Справа 905(1789р)
Справа 1012(1795р)
Преображення Господнього - Справа 1029(1796р)

Різне - Справа 340(1762-1776р)
Справа 916(1789р)
Справа 1000(1794р)
Справа 1098(1797р)

Метрична книга: Фонд 127 Опись 1014
Св. Миколая - Cправа 73(1781)
Справа 119(1790)
Справа 124(1791)
Преображення Господнього - Справа73(1781)
Справа 119(1790)
Справа 124(1791);

Сповідний розпис: Фонд 127 Опись 1016
Справа 14(1750р)
Справа 78(1786р)

Сповідний розпіс Фонд 127 Опись 1017
Справа 3(1753р)

Метрична книга Фонд 990 Опись 1

Св. Миколая – Справа1475(1780р)
Справа1639(1782р)
Справа 1745(1784р)
Справа 1766(1785р)
Преображення Господнього – Справа 1475(1780р)
Справа 1745(1784р)
Справа 1766(1785р)
    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69 * 70 71 72 73 Вперед →
Вверх ⇈