Top.Mail.Ru
Украинские генеалогические чтения :: Украинские генеалогические чтения

Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД » Украинские генеалогические чтения » Украинские генеалогические чтения
Вниз ⇊

Украинские генеалогические чтения

г.Киев, 27-29 мая 2011 г. Программу чтений помещаю "как есть", тоесть на украинском языке. Название доклада, как правило, на том языке, на котором он будет зачитан. Если есть вопросы - задавайте.

← Назад    Вперед → Страницы:  1 2 3 4 5 Вперед →
РоманС
Станичный голова

РоманС

Белгород - Киев
Сообщений: 4159
На сайте с 2006 г.
Рейтинг: 20415 


Інститут історії України НАН України

Музей історичних і культурних реліквій родини ШереметьєвихПРОГРАМА

УКРАЇНСЬКИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

27–29 ТРАВНЯ 2011 р.

м. КИЇВ

ПОРЯДОК РОБОТИ

27 травня

8.00-12.00 – поселення та реєстрація учасників

Місце проведення конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9.

12.00-13.30 – пленарне засідання:

Вітальні слова від Оргкомітету конференції:

директор Інституту історії України НАН України академік НАН України Валерій Андрійович Смолій

директор Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих Олексій Євгенович Шереметьєв

Вітальні слова від учасників конференції:

президент Російської генеалогічної федерації Станіслав Володимирович Думін

віце-президент Міжнародної генеалогічної академії Ігор Васильович Сахаров


Єжи Сперка (Катовіце, Польща, доктор, професор, віце-директор Інституту історії Шльонського університету)
Stan badań nad rodami rycerskimi w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.

Пленарні доповіді:
Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)
Генеалогия Рюриковичей: генетические аспекты

13.30-14.00 – перерва на каву
14.00-15.00 – доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії

Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства. віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)
Роль библиотек в развитии генеалогии (на примере Российской национальной библиотеки)

Алла Краско (Санкт-Петербург, Росія, старший науковий співробітник Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, віце-президент Російського генеалогічного товариства, керівник Школи практичної генеалогії при Російській національній бібліотеці)
Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов

Олександр Целуйко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків

15.00-16.30 – обід
16.30-19.30 – доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії (продовження)

Андрій Парамонов (Харків, Україна, директор Харківського приватного музею міської садиби)
Подготовка к изданию генеалогических источников: практический опыт издателя

Андрій Гречило (Львів, Україна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
«Генеалогічні записки» як фаховий часопис з генеалогії та суміжних дисциплін

Марія Дмитрієнко (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Особливості генеалогічної інформації в часопису «Рід та знамено»

Андрій Шумков (Санкт-Петербург, Росія, головний редактор видавництва «Старая Басманная»)
Материалы по семейной истории и генеалогии крестьянства Украины в Российском государственном историческом архиве

Олександр Богинський (Солнечногорськ, Росія, секретар Російської генеалогічної федерації)
Ведомственные и некоторые государственные архивы России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований по XX веку. Центральный архив МО РФ

Олег Щербачьов (Москва, Росія, предводитель Московського дворянського зібрання, віце-предводитель Російського дворянського зібрання, член-кореспондент Міжнародної генеалогічної академії)
Документы Малороссийской коллегии Сената в Российском государственном архиве древних актов

Олександр Груша (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском во второй половине XV – первой трети XVI вв.

Денис Тоїчкін (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Клинкова зброя як джерело для генеалогічних досліджень

Лілія Білоусова (Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)
Генеалогічні дослідження в Державному архіві Одеської області: досвід та перспективи

Юрій Легун (Вінниця, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області)
Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області: загальний огляд

19.30-21.00 – вечеря

28 травня

8.00-9.00 – сніданок
9.00-11.00 – оглядова екскурсія Києвом
11.00-12.30 – доповіді за темою: Генеалогія окремих родів та соціальних груп

Наталія Білоус (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору соціальної історії Інституту історії України НАН України)
Багатоликі Ходики: генеалогія київської родини XVI–XVII ст.

Петро Кулаковський (Острог, Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія»)
Панський рід Єльців на Київщині (середина XV – середина XVII ст.)

Володимир Поліщук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Жіночі імена в судових записах луцьких замкових книг 1560-х рр..: способи фіксації та подачі в іменних покажчиках

Ірина Ворончук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історичних пам’яток Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
Актові книги судових установ Волині XVI–XVII cт. як джерело генеалогічних досліджень

12.30-13.00 – перерва на каву
13.00-15.00 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

Божена Чвойдрак (Катовіце, Польща, доктор, ад’юнкт Інституту історії Шльонського університету)
Stan badań nad genealogią dynastyczną w Polsce

Анастасія Скеп’ян (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Родавая і гістарычная памяць ў родзе кн. Алелькаваічаў-Слуцкіх

Василь Ульяновський (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник Інституту археографії імені Михайла Грушевського НАН України)
Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій

Олексій Вінниченко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Звідки взялися князі Химські, або Ще раз про зізнання Софії Іванівни з Заславських Загоровської (Причинок до генеалогії та історії землеволодінь брацлавської шляхти XV–XVII ст.)

Івона Дацька-Гужинська (Варшава, Польща, доктор, співробітник відділу допоміжних історичних дисциплін та археографії Інституту історії Польської академії наук)
O nieznanych dzieciach magnaterii i arystokracji polskiej w świetle metryk zmarłych parafii św. Krzyża w Warszawie (1670–1801)

15.00-16.30 – обід
16.30-19.30 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

Андрій Янушкевич (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та політології «БІП – Інститут правознавства»)
Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне складу ротмістраў найманага войска ВКЛ у 1558–1579 гг.

Сергій Рибчонок (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Білоруського науково-дослідницького центру електронної документації)
К вопросу о родословной Адама Мицкевича, или еще раз о фальсификации документов при выходах шляхетства в белорусских и украинских губерниях в первой половине XIX в.

Славомір Гужинський (Варшава, Польща, доктор, голова Польського геральдичного товариства)
Dwa epitafia kasztelana bracławskiego Piotra Branickiego (zm. 1762)

Андрій Радаман (Мінськ, Білорусь, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)
Рада вод Мальхера Жыгімонтавіча Сноўскаго, маршалка гаспадарскага, наваградскага земскага суддзі віцебскага каштеляна

Євген Чернецький (Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)
Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у XVIII–XIX ст.

Віталій Галубович (Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет»)
Генеалагічныя праблемы шляхты Полацкага ваяводства ў XVI–XVII ст.

Ігор Смуток (Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка) Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV–XVIII ст.)

Ігор Тесленко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія»)
Лікар Раймон Каркасон та його нащадки на дворі князів Острозьких

Роман Захарченко (Київ, Україна, співробітник Культурного етнографічного центру «Мамаєва слобода»)
Ушаловські: до проблеми походження родини та ґенези родового прізвища

19.30-21.00 – вечеря

29 травня

8.00-9.00 – сніданок
9.00-11.00 – відвідання Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих
11.00-12.30 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

Олена Бірюліна (Луцьк, Україна, провідний науковий співробітник відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею)
Документальні матеріали про родинні та службові зв’язки Івана Виговського

Володимир Кривошея (Київ, Україна, доктор історичних наук, заст. директора Інституту національної пам’яті)
Актуальні питання генеалогії козацької старшини Гетьманщини

Микола Михайличенко (Суми, Україна, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини

Світлана Потапенко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Списки та відомості 1750–60-х років як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків

12.30-13.00 – перерва на каву
13.00-15.00 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

Роман Сапєлін (Обухів, Україна, голова громадської організації «Союз потомков служилых Белгородской Черты»)
Родоводи старшини Острогожського козацького полку та її соціально-економічне становище під час заснування полку в 1652 р.

Володимир Коротенко (Полтава, Україна, заст. начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області)
З досвіду вивчення генеалогії осіб духовного стану за документами Державного архіву Полтавської області

Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Документи міських дум та магістратів як джерело для реконструкцій генеалогії купецьких родів

Дмитро Кобринський (Київ, Україна, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ)
Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження

Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, Заслужений працівник культури Російської Федерації, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства. віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)
К вопросу об этноконфессиональном составе дворянства Украины: «полтавские ирландцы» графы О'Рурки

Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)
Герб дворян Пселов: загадка одной печати

Вадим Рихляков (Санкт-Петербург, Росія, зав. сектору генеалогії Всеросійського музею О.С. Пушкіна, головний редактор журналу «Генеалогический вестник»)
Фенины – дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний

Павло Ляшук (Севастополь, Україна, провідний науковий співробітник Національного музею оборони і звільнення Севастополя)
К вопросу об участии потомственных дворян Таврической губернии в обороне Севастополя 1854–1855 гг. (По материалам Государственного архива Автономной Республики Крым)

15.00-16.30 – обід
16.30-18.00 – доповіді за темою: Генеалогія та родова геральдика: до проблеми взаємозв’язків

Андрій Гречило (Україна, Львів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
Перспективи сучасної особової геральдики в Україні та «Реєстр» Українського геральдичного товариства

Михайло Медведєв (Санкт-Петербург, Росія, член-кореспондент Міжнародної академії геральдики, голова Гільдії геральдичних художників, державний радник РФ 3-го кл.)
Украина, Польша, Россия: три грани опыта. К проблеме использования почетных атрибутов в современных фамильных гербах

Олексій Шаланда (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, зав. сектору геральдики і нумізматики Інституту історії НАН Білорусі)
Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы сепаратызм у 17-18 ст.

Олег Однороженко (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу пам’яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Руські родові герби XVI ст. як генеалогічне джерело

Олександр Алфьоров (Київ, Україна, молодший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, науковий співробітник сфрагістичного центру Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих)
Сфрагістика руської шляхти в світлі родових легенд (за матеріалами українських архівосховищ та колекції «Музею Шереметьєвих»)


Регламент доповідей та виступів:

- доповідь – 15 хвилин;

- питання та відповіді – 5 хвилин;

Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:

- тексти доповідей необхідно подати до 15 вересня 2011 р.;

- обсяг тексту – до 40 тис. знаків;

- малюнки у форматі JPEG;
- анотації російською та англійською мовами, ключові слова
TatianaLGNN
Модератор форума
ВГД дарит удочку. Рыбу ловить должны вы сами

TatianaLGNN

Нижний Новгород
Сообщений: 21224
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 5460 

Институт истории Украины НАН Украины

Музей исторических и культурных реликвий семьи ШереметьевыхПРОГРАММА

УКРАИНСКИХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

27-29 МАЯ 2011 г.

м. КИЕВ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

27 мая

8.00-12.00- поселения и регистрация участников

Место проведения конференции:
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, г. Киев, ул. Паньковская, 9.

12.00-13.30- пленарное заседание:

Приветственные слова от Оргкомитета конференции:

директор Института истории Украины НАН Украины академик НАН Украины Валерий Смолий Андреевич

директор Музея исторических и культурных реликвий семьи Шереметьевых Алексей Шереметьев Євгенович

Приветственные слова от участников конференции:

президент Российской генеалогической федерации Станислав Владимирович Думин

вице-президент Международной генеалогической академии Сахаров Игорь Васильевич


Єжи Сперка (Катовице, Польша, доктор, профессор, вице-директор Института истории Шленского университета)
Stan badań nad rodami rycerskimi w w Polsce średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.

Пленарные доклады:
Станислав Думин (Москва, Россия, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея, председатель Историко-родословного общества, президент Российской генеалогической федерации, генеральный секретарь Международной генеалогической академии)
Генеалогия Рюриковичей: генетические аспекты

13.30-14.00- перерыв на кофе
14.00-15.00- доклады по теме: Теория, методика и практика генеалогии

Игорь Сахаров (Санкт-Петербург, Россия, кандидат географических наук, директор Института генеалогических исследований Российской национальной библиотеки, президент Русского генеалогического общества. вице-президент Международной генеалогической академии)
Роль библиотек в развитии генеалогии (на примере Российской национальной библиотеки)

Алла Краско (Санкт-Петербург, Россия, старший научный сотрудник Института генеалогических исследований Российской национальной библиотеки, вице-президент Русского генеалогического общества, руководитель Школы практической генеалогии при Российской национальной библиотеке)
Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов

Александр Целуйко (Львов, Украина, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней истории и архивоведения Львовского национального университета имени Ивана Франко)
Генеалогия в учебном процессе студентов-историков

15.00-16.30- обед
16.30-19.30- доклады по теме: Теория, методика и практика генеалогии (продолжение)

Андрей Парамонов (Харьков, Украина, директор Харьковского частного музея городской усадьбы)
Подготовка к изданию генеалогических источников: практический опыт издателя

Андрей Гречило (Львов, Украина, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, член Международной академии геральдики, председатель Украинского геральдического общества)
"Генеалогические записки" как профессиональный журнал по генеалогии и смежных дисциплин

Мария Дмитриенко (Киев, Украина, доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник сектора генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины НАН Украины)
Особенности генеалогической информации в журнале "Род и знамя"

Андрей Шумков (Санкт-Петербург, Россия, главный редактор издательства "Старая Басманная")
Материалы по семейной истории и генеалогии крестьянства Украины в Российском государственном историческом архиве

Александр Богинский (Солнечногорск, Россия, секретарь Российской генеалогической федерации)
Ведомственные и некоторые государственные архивы России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований по XX веку. Центральный архив МО РФ

Олег Щербачев (Москва, Россия, предводитель Московского дворянского собрания, вице-предводитель Российского дворянского собрания, член-корреспондент Международной генеалогической академии)
Документы Малороссийской коллегии Сената в Российском государственном архиве древних актов

Александр Груша (Минск, Беларусь, кандидат исторических наук, доцент, зав. отделом истории Беларуси средних веков и раннего нового времени Института истории НАН Беларуси)
Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском во второй половине XV - первой трети XVI вв.

Денис Тоїчкін (Киев, Украина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины НАН Украины)
Клинковое оружие как источник для генеалогических исследований

Лилия Белоусова (Одесса, Украина, кандидат исторических наук, зам. директора Государственного архива Одесской области)
Генеалогические исследования в Государственном архиве Одесской области: опыт и перспективы

Юрий Легун (Винница, Украина, доктор исторических наук, директор Государственного архива Винницкой области)
Генеалогические материалы в фондах Государственного архива Винницкой области: общий обзор

19.30-21.00- ужин

28 мая

8.00-9.00- завтрак
9.00-11.00- обзорная экскурсия по Киеву
11.00-12.30- доклад по теме: Генеалогия отдельных родов и социальных групп

Наталья Белоус (Киев, Украина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора социальной истории Института истории Украины НАН Украины)
Многоликие Ходики: генеалогия киевской семьи XVI-XVII ст.

Петр Кулаковский (Острог, Украина, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой страноведения Национального университета "Острожская академия")
Барский род Єльців на Киевщине (середина XV - середина XVII в.)

Владимир Полищук (Киев, Украина, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и теории археографии и родственных джерелознавчих наук Института украинской археографии и источниковедения им. М.с.грушевского НАН Украины)
Женские имена в судебных записях луцких замковых книг 1560-х гг.: способы фиксации и подачи в именных указателях

Ирина Ворончук (Киев, Украина, кандидат исторических наук, доцент, зав. отделом исторических памятников Национального научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины)
Актовые книги судебных учреждений Волыни XVI-XVII вв. как источник генеалогических исследований

12.30-13.00- перерыв на кофе
13.00-15.00- доклады на тему: Генеалогия отдельных родов и социальных групп (продолжение)

Божена Чвойдрак (Катовице, Польша, доктор, адъюнкт Института истории Шленского университета)
Stan badań nad genealogią dynastyczną w Polsce

Анастасия Скеп'ян (Минск, Беларусь, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории Беларуси средних веков и раннего нового времени Института истории НАН Беларуси)
Родавая и гістарычная памяць и родзе кн. Алелькаваічаў-Слуцкіх

Василий Ульяновский (Киев, Украина, доктор исторических наук, профессор кафедры древней и новой истории Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, главный научный сотрудник Института археографии имени Михаила Грушевского НАН Украины)
Генеалогия княжеского рода Острожских: проблемы конструирования и реконструкций

Алексей Винниченко (Львов, Украина, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней истории Украины и архивоведения Львовского национального университета имени Ивана Франко)
Откуда взялись князья Химські, или Еще раз о признание Софии Ивановны с Заславских Загоровської (Причинок к генеалогии и истории землевладений брацлавской шляхты XV-XVII вв.)

Ивона Дацько-Гужинська (Варшава, Польша, доктор, сотрудник отдела вспомогательных исторических дисциплин и археографии Института истории Польской академии наук)
O nieznanych dzieciach magnaterii i arystokracji polskiej w świetle metryk zmarłych parafii św. Krzyża w Warszawie (1670-1801)

15.00-16.30- обед
16.30-19.30- доклады на тему: Генеалогия отдельных родов и социальных групп (продолжение)

Андрей Янушкевич (Минск, Беларусь, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и политологии "БИП - Институт правоведения")
Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне состав ротмістраў найманага войска ВКЛ в 1558-1579 гг.

Сергей Рибчонок (Минск, Беларусь, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации)
К вопросу о семье дерево Адама Мицкевича, или еще раз о фальсификации документов при выходах шляхетства в белорусских и украинских губерниях в первой половине XIX в.

Славомир Гужинський (Варшава, Польша, доктор, председатель Польского геральдического общества)
Dwa epitafia kasztelana bracławskiego Piotra Branickiego (zm. 1762)

Андрей Радамант (Минск, Беларусь, старший преподаватель кафедры теории и истории права Академии МВД Республики Беларусь)
Совет вод Мальхера Жыгімонтавіча Сноўскаго, маршалка гаспадарскага, наваградскага земскага суддзі віцебскага кастеляна

Євген Чернецкий (Белая Церковь, Украина, кандидат исторических наук, зав. отделом информационно-краеведческой работы Белоцерковской городской ЦБС, старший научный сотрудник Белоцерковского краеведческого музея)
Караффа-Корбути герба Корчак на Киевском Полесье и Поросье в XVIII-XIX вв.

Виталий Галубович (Гродно, Беларусь, кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных наук УА "Гродненский государственный аграрный университет")
Генеалагічныя праблемы шляхты Полацкага ваяводства население XVI-XVII ст.

Игорь Грусть (Дрогобыч, Украина, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней истории Украины и специальных исторических дисциплин Дрогобычского государственного педагогического университета им. Ивана Франко) Формирование родов русской шляхты Перемышльской земли (XV-XVIII ст.)

Игорь Тесленко (Киев, Украина, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Национального университета "киево-могилянска академия")
Врач Раймон Каркассон и его потомки на дворе князей Острожских

Роман Захарченко (Киев, Украина, сотрудник Культурного этнографического центра "Мамаева слобода")
Ушаловські: к проблеме происхождения семьи и генезису родового

19.30-21.00- ужин

29 мая

8.00-9.00- завтрак
9.00-11.00- посещение Музея исторических и культурных реликвий семьи Шереметьевых
11.00-12.30- доклад на тему: Генеалогия отдельных родов и социальных групп (продолжение)

Елена Бирюлина (Луцк, Украина, ведущий научный сотрудник отдела древней истории Волынского краеведческого музея)
Документальные материалы о семейные и служебные связи Ивана Выговского

Владимир Кривошея (Киев, Украина, доктор исторических наук, зам. директора Института национальной памяти)
Актуальные вопросы генеалогии казацкой старшины Гетманщины

Николай Михайличенко (Сумы, Украина, аспирант Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины)
Дворянская родословная книга Харьковского наместничества как источник по истории казацко-старшинских родов Слобожанщины

Светлана Потапенко (Киев, Украина, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и теории археографии и родственных джерелознавчих наук Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины)
Списки и сведения 1750-60-х годов как источник по генеалогии казацкой старшины Слободских полков

12.30-13.00- перерыв на кофе
13.00-15.00- доклады на тему: Генеалогия отдельных родов и социальных групп (продолжение)

Роман Сапєлін (Обухов, Украина, председатель общественной организации "Союз потомков служилых Белгородской Черты")
Родословные старшины Острогожского казацкого полка и ее социально-экономическое положение во время основания полка в 1652 г.

Владимир Коротенко (Полтава, Украина, зам. начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Полтавской области)
Из опыта изучения генеалогии лиц духовного состояния по документам Государственного архива Полтавской области

Валерий Томазов (Киев, Украина, кандидат исторических наук, зав. сектором генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины НАН Украины)
Документы городских дум и магистратов как источник для реконструкций генеалогии купеческих родов

Дмитрий Кобринский (Киев, Украина, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Учебно-научного института права и психологии Национальной академии внутренних дел)
История рода Кобринських с Черкасщины: стратегия исследования

Игорь Сахаров (Санкт-Петербург, Россия, кандидат географических наук, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Института генеалогических исследований Российской национальной библиотеки, президент Русского генеалогического общества. вице-президент Международной генеалогической академии)
К вопросу об этноконфессиональном составе дворянства Украины: "николаевские ирландцы" графы О'Рурки

Станислав Думин (Москва, Россия, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея, председатель Историко-родословного общества, президент Российской генеалогической федерации, генеральный секретарь Международной генеалогической академии)
Герб дворян Пселов: загадка одной печати

Вадим Рихляков (Санкт-Петербург, Россия, зав. сектором генеалогии Всероссийского музея А.С. Пушкина, главный редактор журнала "Генеалогический вестник")
Фенины - дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний

Павел Ляшук (Севастополь, Украина, ведущий научный сотрудник Национального музея обороны и освобождения Севастополя)
К вопросу об участии потомственных дворян Таврической губернии в обороне Севастополя 1854-1855 гг. (По материалам Государственного архива Автономной Республики Крым)

15.00-16.30- обед
16.30-18.00- доклады по теме: Генеалогия и родовая геральдика: к проблеме взаимосвязей

Андрей Гречило (Украина, Львов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, член Международной академии геральдики, председатель Украинского геральдического общества)
Перспективы современной личной геральдики в Украине и "Реестр" Украинского геральдического общества

Михаил Медведев (Санкт-Петербург, Россия, член-корреспондент Международной академии геральдики, председатель Гильдии геральдических художников, государственный советник РФ 3-го кл.)
Украина, Польша, Россия: три грани опыта. К проблеме использования почетных атрибутов в современных фамильных гербах

Алексей Шаланда (Минск, Беларусь, кандидат исторических наук, зав. сектором геральдики и нумизматики Института истории НАН Беларуси)
Лес клейнавых гербаў шляхты ВКЛ и яе гербавы сепаратызм в 17-18 вв.

Олег Однороженко (Украина, Харьков, доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела памятников княжеской и казацкой эпохи Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины)
Русские родовые гербы XVI вв. как источник генеалогическое

Александр Алферов (Киев, Украина, младший научный сотрудник сектора генеалогических и геральдических исследований Института истории Украины НАН Украины, научный сотрудник сфрагістичного центра Музей исторических и культурных реликвий семьи Шереметьевых)
Сфрагистика русской шляхты в свете родовых легенд (за материалам украинских архивохранилищ и коллекции "Музея Шереметьевых")


Регламент докладов и выступлений:

- доклад - 15 минут;

- вопросы и ответы - 5 минут;

Требования к текстам докладов, которые будут включены до научного сборника, подготовленного по материалам конференции:

- тексты докладов необходимо представить до 15 сентября 2011 г.;

- объем текста - до 40 тыс. знаков;

- рисунки в формате JPEG;
- аннотации на русском и английском языках, ключевые слова

---
Уважаемые друзья, вновь пришедшие на форум. Очень прошу, прежде чем задать мне вопрос в личку, ну почитайте немного форум.И потом мои знания распространяются не на всю бывшую Российскую империю, а в основном на Нижегородскую губернию.
_______
https://forum.vgd.ru/899/

Rodoslov-UA
Родослов

Rodoslov-UA

Киев
Сообщений: 298
На сайте с 2008 г.
Рейтинг: 383 

Не совсем понятно, каков порядок доступа на конферецию? Все желающие, по билетам, по приглашениям или только выступающие?
РоманС
Станичный голова

РоманС

Белгород - Киев
Сообщений: 4159
На сайте с 2006 г.
Рейтинг: 20415 

Pangloss

Здравствуйте!

Вроде бы, вход свободный...Но, из-за большого ажиотажа организаторы могут ограничить доступ... Хотя, я надеюсь, что этого не будет.

С уважением,

РоманС

---
Ищу фамилии Сапелин, Цепелин, Цапелин, Новоченко, Новаченко, Бережной, Столяров (Белгородская обл.), Бирюков, Тепляков, (с. Юрсово Пензенской обл.), Селезнев(г.Самара).
Strilbycki
коzакы & шляхта Стрѣльбыцькі, Остапці

Strilbycki

Kyiv, Ruthenia // Київ, Україна
Сообщений: 3163
На сайте с 2008 г.
Рейтинг: 3291 


TatianaLGNN написал:
[q]
Игорь Грусть ..................Формирование родов русской шляхты Перемышльской земли (XV-XVIII ст.)
[/q]

cray.gif
Его фамилия - Смуток, а шляхта - украинская, или как писали в старину на церковно-славянском языке: "руска, руська, русьская". a_003.gif

---Александр КоновальчукКиев
Сообщений: 262
На сайте с 2008 г.
Рейтинг: 269 

А где можно будет приобрести сборник по материалам конференции?
РоманС
Станичный голова

РоманС

Белгород - Киев
Сообщений: 4159
На сайте с 2006 г.
Рейтинг: 20415 

Александр Коновальчук


Александр Коновальчук написал:
[q]
А где можно будет приобрести сборник по материалам конференции?
[/q]


Сложный вопрос! Дело в том, что, например, по предыдущей конференции до сих пор нет Сборника, хотя его обещали. По этой тоже обещают, но не факт, что он реально будет, а если будет, то далеко не факт, что его сможет получить кто-то кроме докладчиков. И не факт, что получат все докладчики.. В общем, будем надеяться на лучшее, и я постараюсь донести мысль о необходимости издания сборников докладов тиражом бОльшим, чем только для докладчиков, до людей, принимающих решения по этому вопросу.

---
Ищу фамилии Сапелин, Цепелин, Цапелин, Новоченко, Новаченко, Бережной, Столяров (Белгородская обл.), Бирюков, Тепляков, (с. Юрсово Пензенской обл.), Селезнев(г.Самара).
olzastup
Новичок

olzastup

Украина,г.Винница
Сообщений: 11
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 4 

Мои предки-Бушинские.Удалось по записям в метрических книгах Ворошиловского и Витавско-Гниванского костёла +Хмельницкий архив(большая благодарность!!!!!!! Китлинскому Алексею Алексеевичу) добраться до 1836г.В "Списке дворян Подольской губернии" Бушинские -наши.
Прошу подсказать как найти сведения о трудовой или государственной деятельности моих предков.За что было присвоенно Дворянский титул в 1853г.?Откуда они переехали в Подолию?
Очень хотелось-бы выработать алгоритм поиска.
Заранее благодарен,Олег.
Винница.

---
Oleg
Александр КоновальчукКиев
Сообщений: 262
На сайте с 2008 г.
Рейтинг: 269 

РоманС, спасибо, значит пойду слушать, если пустят. А в электронном виде статьи по прошлой конференции где то выкладывались?
TatianaLGNN
Модератор форума
ВГД дарит удочку. Рыбу ловить должны вы сами

TatianaLGNN

Нижний Новгород
Сообщений: 21224
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 5460 

Strilbycki Прошу прощения. Но это был простой автоматический перевод, а не я cray.gif

---
Уважаемые друзья, вновь пришедшие на форум. Очень прошу, прежде чем задать мне вопрос в личку, ну почитайте немного форум.И потом мои знания распространяются не на всю бывшую Российскую империю, а в основном на Нижегородскую губернию.
_______
https://forum.vgd.ru/899/

← Назад    Вперед → Страницы:  1 2 3 4 5 Вперед →
Генеалогический форум ВГД » Украинские генеалогические чтения » Украинские генеалогические чтения
Вверх ⇈