Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина козацкая - полки »   Полки »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)

Административно-территориальная единица Левобережной Украины. Общие сведения.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Ирка-Маргаритка
Почетный участник

Ирка-Маргаритка

Нежин
Сообщений: 152
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 23 

В виду острой необходимости, собрать наконец-то все материалы по Нежинскому полку, решила открыть эту тему, чтобы систематизировать все данные. Лично у меня создалось впечатление, что кроме присяжных книг 1645 года по Нежину вообще ничего найти не реально. В общем, страждущих :biggrin по этому полку набралось уже достаточное количество и имеет смысл делится информацией (если она вообще есть :cry:) в отдельной теме.

================================================

Справка по административно-территориальному устройству полка.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782)
================================
Ніжинський полк як військова та адміністративна одиниця Війська Запорозького почав формуватися напровесні 1648 р.
Йому підпорядковувалися козацькі підрозділи, які виникли в Острі, Новій Козарі, Козельці, Мрині, Моровську, Бобровиці, котрі на початку 1649 р. відійшли до Переяславського полку. На його території в окремі полки сформувалися бойові одиниці в Борзні та Сосниці, що відійшли до Чернігівського полку, а також в Ічні, яку у 1649 р. включили до Прилуцького полку.
Адміністративні землі полку розташовувалися на лівому березі р. Десни, починаючи від Остра та Козельця, і тяглися аж до кордону з Росією в районі Трубчевська. Сотні знаходилися в нижніх течіях рік Остра, Сейма та Клевені, лівих допливів Десни. Сейм розтинав полк навпіл, тому сотні на його правому березі називалися „засеймські”. У полк увійшли ще староруські міста Ніжин, Сиволож (літописний Всеволож), Глухів, Короп. Це була територія Чернігівського воєводства Речі Посполитої, створеного після Поляновського миру 1634 р. у 1635 році.

Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині (тепер районний центр Чернігівської області) оформився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з королем Яном ІІ Казимиром. Кількість козаків та старшини у його складі у той час налічувала 991 особу, а територія поділялася на дев’ять сотень. Сім Ніжинських сотень, які мали сукупно 597 козаків: першої, або полкової (сотник Іван Борсук); другої (Фесько Мринський); третьої (Григорій Красножон); четвертої (Іван Нагорний); п’ятої (Іван Борсук); шостої (Григорій Василенко); сьомої (Григорій Кобилецький); Носівсько-Кобизької – 99 козаків, сотник Панас Єдута; Березанської (Березовської) – 95 козаків, сотник Яків Філоненко. У Зборівському реєстрі крім сотників записаний полковник Прокіп Шумейко, який у похилому віці (80 років) загинув під Берестечком у 1651 р., та козак Роман Ракушка (Романовський) – майбутній ніжинський сотник, генеральний підскарбій та ймовірний автор літопису Самовидця. Чисельно і територіально це був найменший полк Богдана Хмельницького.

Проте після Білоцерківської угоди 1651 р. територія полку зросла за рахунок повернутих з Чернігівського полку Батуринської, Бахмацької, Борзнянської, Івангородської сотень, створеної Стольненської, а також території Стародубського повіту Смоленського воєводства, де почалося формування нових козацьких військово-територіальних підрозділів за рахунок за рахунок втікачів з Правобережжя. Тут у 1653-1654 рр. навіть було сформовано і виділено в окремий Новгород-Сіверський полк, який після Переяславської угоди 1654 р. з царем знову включено до складу Ніжинського полку. Згідно з даними „Опису малоросійських міст і сіл Білоцерківського та Ніжинського полків...”, котрі присягнули цареві Олексію Михайловичу, на травень 1654 р. Ніжинський полк став найбільшим на Лівобережжі. Він складався з 37 сотень, в яких до присяжних списків потрапило 20 565 чоловік.
Це були сотні: Батуринська, Бахмацька, Березівська, Бобівська, Борзнянська, Волинська, Глухівська, Дівицька-Володькова, Дівицька-Салтикова, Дроківська, Івангородська, Киселівська, Кобизька, Конотопська, Кролевецька, Мглинська, Менська, Мринська, Ніжинська, Новгородська, Новомлинська, Носівська, Оленівська, Олишівська, Підлипненська, Понорненська, Попогорська, Почепська, Рождественська, Сиволозька, Синявська, Сосницька, Стародубська, Топальська, Шаповалівська, Шептаківська.
На кінець 1654 р. Ніжинський полк охопив території окремих повітів та волостей колишніх Київського, Чернігівського, Смоленського і навіть Мстиславського воєводств Речі Посполитої. Влітку 1654 р. зі складу полку виділено відновлений вдруге Борзнянський полк, який у 1655 р. швидко ліквідували і повернули його територію знову до Ніжинського полку.

Вперше полк радикально реформовано у 1663 р. після знаменитої Чорної ради в Ніжині, приходу до владу І. Брюховецького та страти його політичних опонентів – насамперед ніжинського полковника Василя Золотаренка. Того року полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень розформовано у ході реорганізації. 1663 р. з Ніжинського полку виділено також Сосницький полк (1663-1668 рр.). Окрім того, тоді ж утворено окремий Глухівський полк із 6 „засеймських” ніжинських сотень. Щоправда, 1665 року Глухівський полк ліквідували, а територію знову включили під юрисдикцію ніжинських полковників. На короткий час, у 1668-1669 рр., з полку знову вилучали до складу відновленого Д. Дорошенком Новгородського полку „засеймські” сотні. Але, як і в історії з Глухівським, на початку 1669 р. Д. Многогрішний ліквідував цей полк, а сотні повернув до Ніжинського та Стародубського, із яких і формувалася нова адміністративна одиниця.
На Конотопській раді (в Козачій Діброві) 25 травня 1672 року Ніжинський полк репрезентували: полковник Пилип Уманець; обозний Матвій Матвійович (Шендюх); писар Павло Михайленко; суддя Федір Завадський; хорунжий Василь Ігуменський; осавул Гнат Парпура. А також 20 сотників (...).
Певних змін зазнавала територія Ніжинського полку у 1687, 1709 рр. У середині ХVІІІ ст. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Відтак, за реєстром 1723 р. полк мав 19 сотень, 6525 кінних і 3379 піших козаків. За даними реєстрів 1750-х рр. полк мав 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні.

В цілому ж за час існування до Ніжинського полку входило 55 сотень. А саме:
Батуринська (1654-1782),
Бахмацька (1654-1782),
Березанківська (1648-1654),
Березнянська (1654-1672),
Бобівська (1654-1663),
Борзнянські дві (1654-1782),
Веркіївська (1654-1782),
Волинська (1654-1663),
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Глухівська (1654-1663; 1665-1782),
Дівицька-Володькова (1654-1658),
Дівицька-Салтикова (1654-1782),
Дроківська (1654-1663),
Заньківська (1758-1782),
Івангородська (1654-1782),
Киселівська (1654-1663),
Кобижчанська (1654-1663),
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кустівська (1654),
Мглинська (1654-1663),
Менська (1654-1663),
Мринська (1654-1744),
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672),
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782),
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782),
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська шоста (1649-1651),
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663),
Новоміська (1654),
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Носівська (1654-1663),
Оленівська (1654-1663),
Олишівська (1654-1756),
Підлипненська (1654-1663),
Погарська (1654-1663),
Понорницька (1654-1663),
Попівська (1758-1782),
Поповогірська (1654-1663),
Почепська (1654-1663),
Прохорівська (1672-1782),
Рождественська (1654-1672),
Сиволозька (1654-1663),
Синявська (1654-1663),
Сосницька (1654-1663),
Стародубська (1654-1663),
Стольненська (1651-1655),
Топальська (1654-1663),
Хорошеозерська (1663-1672),
Шаповалівська (1651-1782),
Шептаківська (1654-1663),
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782).

Сотенними центрами були: Батурин, Бахмач, Березанка, Березна (Березна, Березина), Бобовиця (Бобів), Борзна, Веркіївка, Волинка (Волинь), Вороніж, Глухів, Дівиця Володькова, Дівиця Салтикова, Дроків, Заньки, Івангород, Киселівка (Кисилівка), Кобижча, Конотоп, Короп, Кролевець, Мглин, Мена, Мрин, Ніжин, Новгородок (Новгородка, Новгород-Сіверський), Нові Млини, Носівка, Оленівка, Олишівка, Підлипне, Погар (Погари), Понорниця (Понирне, Понурниця), Попівка, Попова Гора, Почеп, Прохори, Рождественське (Рождественне), Сиволож, Синявка, Сосниця, Стародуб, Топаль, Хороше Озеро, Шаповалівка, Шептаки, Ямпіль. Всього – 46 міст, містечок та сіл (Шаповалівка, Підлипне, Бобів).

Протягом певного часу низка сотень (Воронізька, Коропська, Кролевецька, Ямпільська, частково Глухівська) вважалися гетьманськими або підпорядкованими генеральній старшині. З них формували охорону гетьмана – жолдаків. На території полку знаходилися дві гетьманські столиці: Батурин (1669-1709, 1750-1764) і Глухів (1708-1750, 1764-1782). В період судової реформи Кирила Розумовського 1763 року полк розділено на три судові повіти – Ніжинський, Батуринський та Глухівський. А у 1766 р. в ньому створено три фіскальні установи – Ніжинська, Батуринське та Глухівське комісарства.
За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 р. про скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський поле і його сотні ліквідовано до початку січня 1782 року. Територію полку розділено між Київським намісництвом (перша Ніжинська сотня), Новгород-Сіверським намісництвом (Бахмацька, Шаповалівська, Попівська, Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Коропська, Кролевецька, Глухівська, Воронізька, Ямпільська) та Чернігівським намісництвом (Ніжинські 2-5, Веркіївська, Дівоцька, Заньківська, Борзнянська, Прохорівська, Івангородська).

==============================
ЗАРУБА В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 16481-782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 71-74.


Комментарий модератора:
Справка по административно-территориальному устройству полка скопирована из последующего сообщения Metallist"а.
---
Максименко, Даниленко, Лигун, Бордонос, Падалка, Ярешко, Моругие, Клименко - Черниговская обл., Гробовые, Горбовы - Воронежская обл., Горбовы - Армавир.
DVK_Dmitriy
Долгожитель форума

DVK_Dmitriy

Киев
Сообщений: 5507
Регистрация: 11 дек. 2010
Рейтинг: 5735 


AppS написал:
[q]
Aleksandr Bismarkovich

[q]
У меня есть книга "ПРИСЯЖНІ КНИГИ 1654 р. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ТА НІЖИНСЬКИЙ ПОЛКИ" всего 349 стр
[/q]


в электронном виде? Хотите поделиться?
[/q]


Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полк.

Автор: Ю. Мицик, М. Кравець
Название: Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полк
Издательство: Академія
Год: 2003
Формат: djvu
Размер: 3 мб
Язык украинский

Присяжні книги 1654 р. Ніжинського та Білоцерківського козацьких полків є надзвичайно важливим джерелом з історії Гетьманщини. Як і Реєстр Війська Запорозького 1649 p., присяжні книги містять безцінну інформацію з просопографії, генеалогії, історичної географії Козацької держави. Для істориків, філологів, географів, усіх, хто цікавиться минулим українського народу.---
Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
VovaAlex
НачинающийСообщений: 27
Регистрация: 28 фев. 2012
Рейтинг: 11 

Вот информация о моих предках которая сохранилась:
Служенко Василий Трофимов родился 22 марта 1884 года в Нежине в семье местного мещанина Трофима Якимова Служенко и жены его Устины Григорьевой. Крещение проходило в Преображенской церкви города. Восприемниками были мещанин Николай Алексеев Москаленко и нежинская гречанка Елена Григорьева Столиотова (вероятно, родная сестра Устины Григорьевой).
В 1917 году в списках избирателей в нежинскую городскую Думу 3-го избирательного участка числились Служенко Василий Трофимович, его жена Служенко Анастасия Яковлевна и мать его Служенко Иустина Григорьевна.
В Советское время Служенко Василий Трофимов работал табельщиком на Нежинском заводе №3. Проживал с семьей по адресу г. Нежин, 3-я Воробьевская, дом №5.
В анкете на 1838 год указан следующий состав его семьи:
жена - Служенко Анастасия Яковлевна, 52-х лет, домохозяйка.
сын – Служенко Георгий Васильевич (мой отец), 25-ти лет, с 1929 по 1933 год обучался в Нежинском техникуме механизации сельского хозяйства, старший механик Нищенской МТС (Ленинградской области).
дочь – Ивануха Анастасия Васильевна, 20-ти лет, проживала в г. Киеве.
дочь – Служенко Анна Васильевна, 16-ти лет, ученица нежинской
школы № 1.
В 1830 году судтройкой при Киевском оперсекторе ГПУ был осужден к 3 годам высылке в Северный Край.
06.03.1938 год был арестован по причастности к антисоветской организации.
13.05.1938 года в возрасте 58 – ми лет Служенко Василий Трофимов был расстрелян (в г. Чернигове), а 11.07.1959 года реабилитирован.
Служенко Георгий Васильевич – его сын с 1929 по 1933 год обучался в Нежинском техникуме механизации сельского хозяйства.
У Служенко Василия Трофимовича было 2 брата:
Служенко Иван Трофимов служил у Петлюры. В марте 1958 года просил свидетельство о смерти брата, с целью вступления во владение частью дома осужденного (дом находился в Нежине). Умер в 1961 году под Киевом.
Служенко Григорий Трофимович служил штабс-капитаном в Царской армии, служил у Деникина. В феврале 1961 года также просил свидетельство о смерти брата, с целью вступления во владение частью дома осужденного.
Жена Служенко Василия Трофимовича – Анастасия Яковлевна по семейным преданиям из дворян (интересно, какая была ее девичья фамилия). У нее было 2 сестры, старшая из которых была замужем за управляющим имуществом (одним из заводов) известного сахарозаводчика Терещенко в г. Белая Церковь. После его смерти в 1913 году все было переписано на сестер.
Анастасия Яковлевна с сестрами до революции сдавали огромную площадь с садами и два дома в аренду. В 1917 все было конфисковано как в Нежине, так и в Белой Церкви.
Умерла в 1949 году в Киеве.

Мне интересно продвинуться "в глубь веков" и более подробно узнать информацию о своих предках - по Служенко и Столиотовым....

---
По всем вопросам пишите в личку: genealtver@rambler.ru
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

Вам повезло, Румянцевская опись Нежина 1766г.

Zdan
Почетный участникг.Королёв
Сообщений: 196
Регистрация: 22 янв. 2012
Рейтинг: 151 

Сегодня просматривал "Опис Новгородсіверського намісництва (1779 - 1781)", Києв,- 1931.
Возможно будет полезно. Делюсь.

ПОВІТИ Новгородсіверського намісництва:
Новгородсиверський,
Стародубський,
Погарський,
Мглинський,
Суразький,
Новоміський,
Сосницький,
Кролевецький,
Коропський,
Глухівський,
Конотопський.

---
Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Делай добро - оно добром к тебе вернётся!
valcha
Модератор раздела
Не историк! Просто diletto к истории имею.

valcha


Сообщений: 22071
Регистрация: 2 мар. 2006
Рейтинг: 9822 


AppS написал:
[q]
Вам повезло, Румянцевская опись Нежина 1766г. опубликована(пдф)
[/q]

Как читать неудобно :cry: .---
С просьбами об архивном поиске в личку обращаться НЕ НАДО!
митоГаплогруппа H1b
Дневник
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

valcha
[q]
Как читать неудобно
[/q]

Ну так купите в бумаге. Все еще продается и всего около 5 долл. стоит.

Вива
Долгожитель форумаСообщений: 888
Регистрация: 2 апр. 2010
Рейтинг: 365 


valcha написал:
[q]
Как читать неудобно .
[/q]

Пани Валерия; 1. сохраняете документ в ПДФе; 2. поворачиваете выбранные страницы набок и получаете удовольствие от просмотра. :)

---
Ищу информацию по фамилиям:
Годило, Годлевский Черниговщина; Годило-Годлевские все и везде;
Семеников Ельнинского, ранее Дорогобужского уездов, Смоленской губернии;
Цуркан, Берсан, Левинский Ананьевский уезд, Херсонской губе
Zdan
Почетный участникг.Королёв
Сообщений: 196
Регистрация: 22 янв. 2012
Рейтинг: 151 valcha написал:
[q]
Книга полезная (см. след пост - содержание), только владельцы земель по селам Нежинского повета и в Нежине.
Внимание - Сосницкий повет, фигурирующий в оглавлении не описан по селам, во всяком случае то, что скачано мной! только география.....так что страждующие Сосницкого не обольщайтесь
[/q]

А я откуда то скачал полную версию! И Сосницкий - в том числе.
Так что кому надо - ПОГУГЛИТЕ и найдёте!!!

---
Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Делай добро - оно добром к тебе вернётся!
valcha
Модератор раздела
Не историк! Просто diletto к истории имею.

valcha


Сообщений: 22071
Регистрация: 2 мар. 2006
Рейтинг: 9822 


AppS написал:
[q]
Ну так купите в бумаге.
[/q]


Я сделала проще! Перевернула в AbbyFine Reader 11 ;)

---
С просьбами об архивном поиске в личку обращаться НЕ НАДО!
митоГаплогруппа H1b
Дневник
СССР1
Почетный участник

СССР1

Чебоксары
Сообщений: 104
Регистрация: 4 мая 2012
Рейтинг: 15 

ЦДІАУК – Ф. 51 – Оп. 3. – Спр. 8170.
[22.10.1741]. [арк. 2-5]
Списокъ іменний полку Нѣжинского наличних значковим товарищам и убилим и кто імено з козаковъ рядових и мещан вибрани в значковіе о томъ слѣдуетъ ниже:
Наличние значковие товарищи
Павелъ Богдановский
Іван Селецкий
Григорий Дзибало
Остапъ Росушка
Василь Рубанъ
Іван Симоновъ
Алексей Охремовский Переведите на русский :questio Охрмовский может быть Ахра(о)меев :confz:

---
Село Сопыч Глуховского района Украина. Ахрамеевы.
Села Алгаши, Симбирская губерния Кулясовы, Тарасовы, Богачевы, Запаловы, Ганины.
Чебоксарский уезд. д. Якимово, Соляное, Протопопиха. Карпеевы, Игнатьевы, Макарыче
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина козацкая - полки »   Полки »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

Реклама от YouDo
Объявление: медальон с фото на заказ журавль, выбирай нас!
Услуги мастера: перегородки в 1/2 кирпича толщина, полное описание.