Âńĺđîńńčéńęîĺ Ăĺíĺŕëîăč÷ĺńęîĺ Äđĺâî
Íŕ ńŕéňĺ ÂĂÄ ńîáčđŕţňń˙ ëţäč, óâëĺ÷ĺííűĺ ăĺíĺŕëîăčĺé, čńňîđčĺé, ăĺđŕëüäčęîé č ň.ä. Çäĺńü âű íŕéäĺňĺ ńîáĺńĺäíčęîâ, ýęńďĺđňîâ, óěĺëűő ďîěîůíčęîâ â ďîčńęŕő ďđĺäęîâ č đîäńňâĺííčęîâ. Âŕě ďîäńęŕćóň ăäĺ čńęŕňü äîęóěĺíňű î ďŕâřčő â áî˙ő č ďđîďŕâřčő áĺç âĺńňč, â ęŕęîé ŕđőčâ îáđŕňčňüń˙ ďđč čńńëĺäîâŕíčč đîäîńëîâíîé ńâîĺé ńĺěüč, ďîěîăóň îďđĺäĺëčňü ďî ńňŕđîé ôîňîăđŕôčč ďđčíŕäëĺćíîńňü ę âîčíńęčě ÷ŕńň˙ě, âĺäîěńňâŕě č ÷číó. ÂĂÄ - ďîčńę ëţäĺé â ďđîřëîě, íŕńňî˙ůĺě č áóäóůĺě!
Âíčç ⇊

Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku

Powiaty lidzki, oszmiański i wileński

Czesław Malewski

← Íŕçŕä    Âďĺđĺä →Ńňđŕíčöű: 1 * 2 3 Âďĺđĺä →
Ěîäĺđŕňîđ: Bianca
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
Lachowicz
zaśc. Skiersinie (1837) – par. słobodzka.
Lang (Lango) h. Gryf
wieś Szczepanowicze (1817–1830) – par.
g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1837), zaśc. Chwaszczówka
(1842), Czarny Ług (1844), Krynki (1839),
Łojciszki (1848–1863), Wojciszki (1847),
wieś Bijuciszki (1864), Dorgiszki (1819–
1843), Dworzyszcze (1829), Dziesiętniki
(1847), Kozłowszczyzna (1817–1873), Krywula
(1830–1836) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Tom…? (1842) – par. krewska;
m. Wiszniew (1842) – wiszniewska.
131 Józef Kwieciński – registrator kol. w 1839 r.
z folw. Gury (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 129,
s. 52, nr 66).
294 Laskowicz
Laskowicz
folw. Kirkliszki (1843) – par. słobodzka.
Laskowski
m. Krewo (1839), Karendy (1830–1834),
Wawuki (1829) – par. krewska.
Laudański (Lawdański)132
m. Bohdanowo (1833), folw. Góry (1834–
1861) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1805) – par. oszmiańska.
Lawendowski
wieś Rakowce (1823) – par. krewska;
m. Żuprany (1819) – par. żuprańska.
Lebiedź
maj. Dzieraki (1823–1910; z wsiami: Rymciele
[chłopi: Czajka, Czarnecki, Pawłowski],
Musinszczyzna [chłopi: Czarnecki, Ugiń],
18 d.m., 26 d.ż., 352 dz. – Józefa Abrahama
i Amurata s. Jakuba, maj. kupiony w 1823 r.
od Kryczyńskich; 79 dz. – Amurata s. Amutata
w 1910) – par. ł o s k a.
Lebiedzki (Lebiecki)
wieś Reuby (1840) – par. krewska;
wieś Ciabutany (1842–1855), Suhwozdy
(1840) – par. wołożyńska;
wieś Dudy (1798) – par. wiszniewska.
Lefort baron
maj. Hermaniszki (z m. Hermaniszki [chłopi:
Andruszkiewicz, Babin, Griszka, Lepieta,
Łoszajć, Łoszakiewicz, Misiukiewicz,
Werbiel, Wierzbicki, Wołyniec], z wsiami:
Porubiszki [chłopi: Andris, Kozak, Michniewicz,
Mielka, Paulewicz, Werbiel, Wojsznis,
Wołyniec, Zuza], Romaszkańce [chłopi:
Andris, Babin, Griszka, ozak, Łoszajć,
Łoszakiewicz, Marcun, Mielka, Sawiłojć,
Wojsznis, Wołyniec, Zuza], Askardy [chłopi:
Griszka, Jurałojć, Kozak, Łoszakiewicz,
Mielka, Misiura, Solanka, Wierzbicki], Nowosady
[chłopi: Babin, Griszka, Kozak, Łoszakiewicz,
Mielka, Raułusewicz, Wojsznis,
Zuza], Dejnow [chłopi: Andris, Babin, Griszka,
Klimaszewski, Łoszajć, Michniewicz,
Mielka, Misiura, Pilnik, Skobejka, Szymielewski,
Werbiel, Wojsznis, Zuza], 368 d.m.,
132 Wincenty Lawdański – rejent pow. wileńskiego
w 1833 r. z Bohdanowa (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 110, s. 24v).
363 d.ż., 3812 dz. w 1850 r., zarządca Antoni
Rewkowski).
Legiecki
m. Dziewieniszki (1835) – par. d z i e w i e -
n i s k a.
Legowski
wieś Błotkowszczyzna (1830) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Lemieszewski133
dwór Łazduny (1843) – par. s u b o t n i c k a.
Lenczewski134, pw. 14 VIII 1819 r.
folw. Nierowce (1823), Tanszczyzna (1835–
1837), zaśc. Perłowa Góra (1818) – par.
krewska;
m. Oszmiana (1847) – par. oszmiańska;
m. Smorgonie (1851) – par. smorgońska;
wieś Degesie (1833–1835) – par. s o l s k a.
Leńkowski (Lenkowski)
folw. Daniusze (1830) – par. gudohajska;
m. Oszmiana (1861) – par. oszmiańska;
maj. Romejki (1848–1851), folw. Dajnowa
(1833–1847) – par. słobodzka;
folw. Daniusze (1825–1874; z wsią Romejki
[chłopi: Bogdanowicz, Romejko], 10 d.m.,
10 d.ż., 270 dz. – Franciszki c. Jana w 1850 r.;
maj. kupiony w 1825) – par. s o l s k a.
Lepkowski
m. Smorgonie (1822) – par. smorgońska;
m. Krewo (z Petersburga) (1862) – par.
krewska.
Leszczewski
wieś Powiaże (1817) – par. oszmiańska;
m. Soły (1821) – par. s o l s k a.
Leszczyński135
zaśc. Muszczanowszczyzna (1836) – par.
chożowska;
133 Wincenty? Lemieszewski – rejent graniczny
sądów pow. wileńskiego w 1843 r. z Łazdun (LVIA,
zesp. 604, inw. 44, vol. 71, s. 148, nr 45).
134 Maciej Lenczewski – komornik pow. połockiego,
† 14 VII 1847 r. w Oszmianie, lat 78 (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 143, s. 212, nr 99).
135 Mikołaj Leszczyński – komornik pow.
oszmiańskiego w 1811 r. z folw. Łamowszczyzna,
lat 27 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 26);
Józef Leszczyński – regent grodzki oszmiański
w 1835–1842 (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116,
s. 12, nr 97; vol. 137, s. 156, nr 40), † 26 II 1843 r.,
Lipiński h. Poraj 295
Adamowszczyzna (1800), Kuraszowo (1798),
Szczepanowicze (1847) – par. g r a u ż y s k a;
dwór Wiaże (1817), wieś Gudohaje (1817)
– par. gudohajska;
m. Krewo (1839–1846), folw. Kozarowszczyzna
(1837), Perłowa Góra (1865), Tomasówka
(1844–1845), ok. Krzywsk (1858) –
par. krewska;
folw. Francusin (1855) – par. ł o s k a;
folw. Cieleżyszki (1830–1843), wieś Cielczyszki
(1835) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1818–1835), folw. Stodolniki
(1842), Waszkieniki (1860), ok. Bohuszki
(1843–1850; 78 dz. – Teresy w 1850 r.,
kupione w 1831), wieś Grzybowszczyzna
(1835) – par. oszmiańska;
wieś Garlińszczyzna (1821) – par. ż u -
prańska.
Leszkiewicz h. Korab
maj. Daukszyszki (1874), wieś Kropiwnia
(1833–1836), Medryki (1840) – par. s o l s k a.
Leszniewski
zaśc. Krasnogórka (1833) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Pobiedziewszczyzna (1856) – par.
oszmiańska.
Leśniewski
wieś Rałowszczyzna (1818–1846), Siękowszczyzna
(1843–1856) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Krasnagórka (1825), wieś Trzesieczenięta
(1817) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Tomaszówka? (1800) – par. krewska;
ok. Bohuszki (1851) – par. oszmiańska.
Letowt
dwór Bienica (1846), folw. Maniuszyce
(1849–1851), Teolin (1855–1863) – par.
b i e n i c k a;
folw. Urlenięta (1845) – par. krewska;
Subotniki (1873) – par. s u b o t n i c k a.
Lewandowski136
wieś Rakowce (1823) – par. krewska;
lat 50, w Cieleżyszkach (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 138, s. 159v, nr 10).
136 Ignacy Lewandowski – sędzia graniczny pow.
mozyrskiego w 1839–1843 z Borzdobohaciszek
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 129, s. 159, nr 143),
w 1843 r. z dworu Dziachowce (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 138, s. 18, nr 1), w 1845 r. we dworze
maj. Borzdobohaciszki (1839–1850; z wsiami:
Dziagowce [chłopi: Kurnuszko, Wiszniewski],
Kisielewo [chłopi: Gawdziej, Gołubowski,
Krupnik, Litwinowicz, Podlacki],
309 dz. – Ignacego s. Apolinarego oraz jego
ż. Julii ze Swiebodów w 1850), Dziachowce?
(1843–1862), folw. Julianowo (1845–1856)
– par. s o l s k a;
m. Żuprany (1822), wieś Kisielewo (1825) –
par. żuprańska.
Lewicki137
ok. Sieńkowszczyzna (1795) – par. herman
i s k a;
wieś Dziartniki (1836) – par. holszańska;
wieś Czetyrki (1831–1834), Piotrowicze
(1832) – par. krewska;
m. Oszmiana (1810–1848) – par. o s z -
miańska;
m. Smorgonie (1835) – par. smorgońska.
Lewkowski
zaśc. Porojście (1829) – par. gudohajska.
Lewszewicz
zaśc. Bryniuki (1840), wieś Jachimowszczyzna
(1835–1843) – par. t r a b s k a.
Ligowski h. Saszor
zaśc. Huszcza (1837), wieś Rałowszczyzna
(1817–1825), Siemiuny (1834–1860), Siękowszczyzna
(1795–1835), Wiciule (1835)
– par. g r a u ż y s k a;
ok. Błotkowszczyzna (1829–1834), Norszty
(1798–1800), Wołowiki (1828) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Łodwikowszczyzna (1795), Nowopole
(1795), ok. Poleniki (1834–1837) – par.
oszmiańska.
Lipiński h. Poraj
m. Dziewieniszki (1843) – par. d z i e w i e -
n i s k a;
wieś Suszliszki (1831) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Jachimiszki (1837), ok. Mieszkuciszki
(1821–1825), Piotrowicze (1822), Sułobiszki
(1798) – par. h o l s z a ń s k a;
dwór Krzywsk (1842–1844) – par. krewska;
Julianowie (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 141,
s. 315v, nr 2).
137 Bonifacy Lewicki – proboszcz szmorgoński,
† 11 I 1835 r., od lat 36 w Smorgoniach (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 118, s. 73v, nr 4).
296 Lipnicki
m. Oszmiana (1839–1842), zaśc. Jachimiszki
(1833–1835), wieś Łodwikowszczyzna
(1836–1839), Olany (1806) – par.
oszmiańska;
m. Soły (1861) – par. s o l s k a.
Lipnicki
m. Smorgonie (1831) – par. smorgońska.
Lipski138
dwór Kamionka (1819), wieś Skiłądziszki
(1821) – par. słobodzka;
dwór Ługomowicze (1795) – par. ?.
Liniewicz
Małyszewo (1845) – par. smorgońska.
Lisiecki139
m. Krewo (1842), maj. Karpuciszki (1844–
1865) – par. krewska;
folw. Piktusza alias Masłowszczyzna (1821–
1874, 120 dz. – Wincentego s. Franciszka
oraz jego ż. Ludwiki z Trzaskowskich
w 1850) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1843), dwór Oszmiana (1839–
1840) – par. oszmiańska;
folw. Karpuciszki (1850–1906; 206 dz. – Antoniego
w 1850 r.; 100 dz. – Władysława
Faustyna s. Stanisława Antoniego w 1906)
– par. h o l s z a ń s k a.
Lisowski h. Odrowąż, Przegonia
wieś Gudohaje (1828), Lipki (1829–1832),
Truchaniszki (1818), Wiaże (1830) – par.
gudohajska;
m. Boruny (1812), ok. Kamionka (1860),
Łojciowszczyzna (1830), Łokuciejowszczyzna
(1833), Tarasowszczyzna (1828), Błotkowszczyzna
(1831) – par. h o l s z a ń s k a;
Ponora? (1821), wieś Czatyrki (1818–1823),
Karenda (1836), Urlinięta (1833) – par.
krewska;
wieś Mordasy (1813–1818), Powisznie
(1840) – par. oszmiańska;
138 Wincenty Lipski – chor. wojsk lit. w 1795 r.
z Ługomowicz, lat 28 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 4).
139 Antoni Stanisław Lisiecki s. Jan i Katarzyny
z Dobrowolskich – rejent graniczny oszmiański
w 1839 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 130, s. 56v, nr 34), w 1847 r. we dworze Karpuciszki
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 143, s. 90v,
nr 20).
zaśc. Radziuliszki (1848–1849), ok. Radziuliszki
(1846–1848), wieś Babany (1840–
1847), Gudohaje (1837–1842), Hermaniszki
(1833), Hruzdowszczyzna (1835),
Lipki (1833), Kiejżduny (1834–1840), Miżany
(1849), Romejki (1844), Truchaniszki
(1840–1843), Wiaże (1833) – par. s ł o -
bodzka;
wieś Indrupka (1874) – par. s o l s k a;
zaśc. Stawiszcze (1830), wieś Popieleniki
(1835–1844) – par. t r a b s k a;
m. Wołożyn (1864) – par. wołożyńska;
ok. Kleje (1813) – par. żuprańska.
Listopadzki
Susliszki (1828) – par. g r a u ż y s k a.
Lubaszewicz
wieś Szumienie (1822) – par. żuprańska.
Lubański
m. Oszmiana (1811–1818) – par. oszmiańs
k a.
Lubiński
zaśc. Rozrywka (1850) – par. smorgońska.
Ł
Łabanowski140
folw. Łostoje (1837) – par. krewska;
folw. Daukszyszki (1834) – par. s ł o b o d z -
ka.
Łabecki
dwór Jurgiele (1840) – par. d z i ewi e -
n i s k a;
zaśc. Dowgulewszczyzna (15 dz. – Józefa
s. Jakuba w 1850) – par. wołożyńska?.
Łahinowicz
wieś Bahały (1832) – par. h o l s z a ń s k a.
Łapiński
Rajmundowo (1821–1822) – par. g u d o -
h a j s k a;
140 Józef Łabanowski – rejent szawelski w 1834 r.
z Daukszyszek (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 113
s, 185, nr 10).
Łaniewski-Wołk 297
Krasnogórka (1822) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Grodzie (2850) – par. oszmiańska.
Łabuć
ok. Blikany (1819–1822) – par. g u -
d o h a j s k a;
maj. Tomaszówska (1850), zaśc. Borówka
(1856) – par. krewska;
m. Murowana Oszmianka (1837) – par.
oszmiankowska;
folw. Maszkowszczyzna (1874), zaśc. Gradowszczyzna
(1840), ok. Bohuszki (1860) –
par. oszmiańska;
folw. Skiłądziszki (1849) – par. s ł o b o d z k a;
ok. Rudziszki (1836–1837), wieś Dziakowce
(1817) – par. s o l s k a;
dwór Skrzyplewo (1843) – par. zabrzeska;
ok. Kleje (1775–1838), wieś Barańce (1844)
– par. żuprańska.
Łakitycz
m. Oszmiana (1818) – par. oszmiańska.
Łamanowicz (Łomanowicz)141
m. Oszmiana (1809) – par. oszmiańska.
Łaniewski
wieś Cieleżyszki (1856) – par. oszmiankowska.
Łaniewski-Wołk142
maj. Łazduny, Ługomowicze (z wsiami: Ługomowicze
[chłopi: Biczel, Butrym, Dobko,
Korowaj, Korszun, Kuczuk, Kuczyński,
Lipski, Siwko, Staniszewski], Leluki [chłopi:
Bajbak, Bujak, Daugul, Gudko, Kompel,
Krupicz, Kuczyński, Makowski, Spurgian,
Stońko, Szydłowski], Czerkiewicze [chłopi:
Budnik, Butrym, Dobko, Jurgiel, Kuczuk,
Rusiecki, Sak, Siemieniasz, Walko, Wydronek,
Tulko, Żuk], Gałunowicze [chłopi:
Bujak, Czurejna, Dodzian, Korowaj, Kuczyński,
Lipski, Makowski, Pieckan, Sak,
Spurgian, Styrnik], Bajrasze [chłopi: Budnik,
Czurejna, Jankowski, Katanieksza, Kislak,
Kulpieksza], Pieslewicze [chłopi: Bujak,
Butrym, Jurgiel, Kowalec, Rosejna, Walko,
Wonczan], Wilczaszy [chłopi: Kozak,
141 Antoni Łamanowicz – adwokat z Oszmiany
w 1809 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 22, s. 65v).
142 Hipolit Łaniewski Wołk – rotmistrz pow. rzeczyckiego
w 1795 r., lat 30, z maj. Żuprany (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 463).
Leonko, Matylewicz, Olechnowicz, Szaszkiel,
Szyrwian], Nowosiołki [chłopi: Matylewicz,
Olechnowicz, Sielicki, Spurgian], Dudy
[chłopi: Budry, Dutowski, Kiślak, Zieleniewicz],
Berezina [chłopi: Bałunda, Budnik,
Koledziuk, Krupicz, Sak, Szafarczuk, Walko,
Żuk], Leżniewicze [chłopi: Bujak, Baran, Jurgiel,
Lencewicz, Łunkiewicz, Siwko, Sowian,
Surmulejka, Syżejka, Ulaszko, Walko, Wydronek],
Koziewicze [chłopi: Bujak, Curus,
Dubiniec, Kewlen, Kompel, Korolak, Łocwin,
Sowian], Szylwy [chłopi: Bujak, Kuchta,
Maniukiewicz, Suszczyński, Prypucko,
Wołkowski], Doniewicze [chłopi: Balcuk,
Gudko, Janowicz, Kamaszuk, Kerło, Kuczuk,
Makowski, Prybuda, Supocki, Szuszko,
Taruć, Zieniuk, Żomajtuk], Jaskiewicze
[chłopi: Butrym, Gudko, Janowicz, Maciejko,
Mienko, Ogrodnik, Sokoł, Taurel], Koroszenięta
[chłopi: Bukaty, Butrym, Gudko,
Jasiulko, Kasperko, Kościuk, Łuksza, Pieciulko,
Sklepowicz, Sokoł, Zieńko], Łazduny
[chłopi: Balcuk, Bujko, Bukaty, Butrym,
Chowanko, Cieszko, Dmuchno, Gil, Gudko,
Iwinski, Janowicz, Kościuk, Kuczuk, Łuksza,
Miksza, Mazało, Mokrzecki, Ogrodnik,
Paluszko, Pieciulko, Rymaszko, Samakor,
Sokoł, Staniłko, Szuszko, Zieleń, Zubko],
Bieżemcy [chłopi: Balcuk, Bujko, Butrym, Jasiel,
Kerło, Kiewleń, Kolada, Koziełko, Krystojć,
Łobacz, Paszel, Racheluk, Sklepowicz,
Samakor, Sokoł, Staniłko, Stońko, Szuszko],
Bobrowicze [chłopi: Bojarczuk, Kajrys, Kopacz,
Kowalczuk, Lepiata, Plakin, Rymiński,
Smilgiń, Tulko, Zabrocki, Żołdak], Woldziki
[chłopi: Awiża, Biernik, Bojarczuk, Karpowicz,
Kowalczuk, Kuźmicz, Łobacz, Pieciuk,
Siemak, Smilgiń, Zabrocki], Nierowy [chłopi:
Balcuk, Kolada], Gudzienięty [chłopi:
Awiża, Biernik, Bojarczuk, Kopacz, Leszcza,
Nachocki, Plakin, Sakowicz, Siemak, Szkieć,
Tulko, Zabrocki, Żołdak], Zalesie [chłopi:
Ambroszkiewicz, Bil, Borys, Byczko, Daugul,
Jurgielewicz, Kiaszewicz, Kłuś, Narbut,
Paszko, Pieciuk, Puczkieło, Staniukiewicz,
Szewioła, Urban], Tarucie [chłopi: Bil, Juralewicz,
Paszko, Rusakiewicz, Staniukiewicz],
Waszlewicze [chłopi: Kisły, Pieciuk, Pietrulewicz,
Siluk, Siwko, Staniukiewicz, Żuk],
298 Łapejko
Korkiniety [chłopi: Bujak, Konopielko, Pieciuk,
Samakor, Szewioła], Pilipojny [chłopi:
Butrym, Gudko, Jakubko, Klimuk, Konarski,
Kulesza, Orda, Pieciuk, Szewioła],
Biełucie [chłopi: Klimuk, Kondrat, Nietupski,
Orda, Pietrulewicz, Sierpuk, Sklepowicz,
Strelczuk, Wielencewicz, Zieniuk], Łobaczy
[chłopi: Karpuć, Zacharzewski, Zieleniewski,
Zieniuk], Szewioły [chłopi: Kerło, Pieciuk,
Siluk, Strelczuk, Szewioła] – 1647 dusz,
31 655 dz. Samuela, asesora kol. w 1847 r.,
maj. nabyty od spadkobierców Wojciecha
Pusłowskiego w 1833) – par. i w i e j s k a ?.
maj. Żuprany (1795) – par. żuprańska.
Łapejko
zaśc. Bujki (1863) – par. g r a u ż y s k a.
Łappa (Łappo)143
folw. Łojkowszczyzna (1811) – par. z a -
b r z e s k a.
Łastowski
m. Graużyszki (1822), folw. Słobodka
(80 dz. – Karola s. Stanisława w 1850), ok.
Łatowszczyzna (1873), Suhłobiszki (1837–
1860; 15 dz. – Tomasza s. Felicjana i Anieli
N. w 1850), Szczepanowicze (1795–1874;
109 dz. – Ignacego s. Stanisława oraz jego
ż. Doroty z Warakomskich w 1850 r., w posiadaniu
rodziny od 400 lat), Szuszliszki
(1839–1873), Ożaryszki (1818–1833), wieś
Koncarezy (1831–1855), Słobodka (1838–
1864) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Czarny Ług (1837–1874), Kalinowszczyzna
(1842), Mościszcze (10 dz. – Franciszka
s. Michała i Marianny Zieniewicz
w oraz jego ż. Urszuli z Gintowtów 1850 r.,
kupiony w 1846 r. od Iwaszkiewiczów),
Mozolicha (1874), Repuszyce (1874), Ruda
(1834–1861), Samorodniki (1873), Wadołowszczyzna
(1873), ok. Macuty (1862–
1873), Koczereszki (1862), Roginczynięta
(1819), Somoro…? (1862), Bukaty (1822–
1823), Cimochy (1795–1850, 26 dz. Franciszka,
Adama i Józefa s. Jana i Franciszki
z Lisieckich w 1850), Suhłobiszki alias
Sogłobiszki (1813–1864; 16 dz. – Felicjana
143 Antoni Łappa – prezydent grodzki pow.
oszmiańskiego w 1811 r. z maj. Uzbłoć, lat 41
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 141).
s. Kaspera w 1850), Wołowiki (1822), wieś
Ciupiszki (1834), Kozłowszczyzna (1825),
Ligi (1819), Niwka (1873), Połudy (1813–
1817) – par. h o l s z a ń s k a;
maj. Kozarowszczyzna (1847–1865; z wsią
Kozarowszczyzna [chłopi: Grynkiewicz,
Gugnowicz, Stankiewicz], 12 d.m., 13 d.ż.,
600 dz. – Justyna s. Stanisława, sekr. kol.
oraz jego ż. Zofi i w 1847), wieś Myssa (1845)
– par. krewska;
dwór Lipniszki (1845) – par. l i p n i s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1845) – par. ł o s k a;
zaśc. Moszoły (1844), Nowopole (1863), ok.
Krzemieszów (1795–1805), Ożyszki (1810–
1844), Stodolniki (1800) – par. oszmiańska;
wieś Hlina (1836), Wielka Myssa (1848) –
par. smorgońska;
zaśc. Pruska Górka (1844), wieś Makary
(1844), ok. Dubowicze (1850), Ejgirdy Małe
(1830), Pojakun (1798), Zaleskowszczyzna
(1836–1844), wieś Rosolszczyzna (1874) –
par. t r a b s k a;
wieś Koro…? (1864) – par. s u r w i l i s k a;
zaśc. Pruska Górka (1874) – par. w i s z -
niewska.
Łaszczewski
folw. Za…? (1850), zaśc. Bałwaniszki (1798–
1800), Krywula (1847), Samorodniki (1840–
1844) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Baranowicze (1830) – par. s u r w i l i s k a;
ok. Ejgirdy (1795–1874) – par. t r a b s k a.
Łaszewski
folw. Samorodniki (30 dz. – Kazimierza
s. Ignacego w 1850) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1814) – par. ł o s k a.
Ławrynowicz
folw. Ligi (1846), Krynka (1822) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Krewo (1834) – par. krewska.
Łazarewicz
ok. Brodziszcze (1836) – par. t r a b s k a.
Łobaczewski
m. Graużyszki (1825–1843) – par. g r a u -
ż y s k a;
ok. Piktusza (1828) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Nowopole (1806), Poleniki (1811–1842),
Stodolniki (1800), wieś Nowodworce (1829–
1851) – par. oszmiańska.
Łokuciewski (Łokociewski) 299
Łodziato h. Wadwicz
zaśc. Bona…? (1843), Samorodniki (1836–
1847) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Brodziszcze (1795) – par. t r a b s k a;
wieś Naruciewszczyzna (1842) – par. w i s z -
niewska.
Łoginowicz h. Kruszowski
wieś Zieniewicze (1873) – par. d e r e -
wieńska;
folw. Steckowszczyzna (1873) – par. oborkowska;
zaśc. Dowgulewszczyzna (20 dz. – Romana
s. Antoniego w 1850) – par. ?.
Łohynowicz (Łahynowicz)
ok. Mieszkucie (1842), wieś Kamionka
(1842) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Łohynów (1840) – par. obor kowska.
Łojba
dwór Probostwo (1843) – par. g i e r a -
nońska;
m. Oszmiana (1856) – par. oszmiańska.
Łojko
wieś Łasowicze (1832–1835), Zahorze (1828)
– par. b i e n i c k a;
m. Holszany (1861), maj. Balwaniszki (1874)
– par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1862), wieś Lesewicze (1840),
Ostajkiszki (1861), Szyłowicze? (1861) –
par. krewska.
Łokuciejewski (Łokociejewski)144
m. Bienica (1813) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1863), folw. Adamowszczyzna
(1850–1855; 39 dz. – Kazimierza
s. Antoniego oraz jego ż. Benedykty Sucharzewskiej
w 1850 r., otrzymany w spadku
w 1845 r. od Mateusza Sucharzewskiego),
Szczepanowicze (1838–1856), Zabłocie
(1874), wieś Sołomianka (1848), Wiesiule
(1843–1845) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Suhłobiszki (1846; 25 dz. – Józefa s. Felicjana
w 1850), Bijuciszki (1821) – par. h o l -
s z a ń s k a;
144 Adam Łokuciejewski – oboźny oszmiański
w 1779–1784 (LVIA, SA 2394, s. 578; SA 2398,
s. 314); Tadeusz Łokuciejewski – rotmistrz
oszmiański w 1779 r. (LVIA, SA 2394, s. 211);
Stanisław Łokociejewski – sędzia graniczny
pow. oszmiańskiego w 1837 r. z Proniun (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 125, s. 41, nr 10).
folw. Chockowszczyzna (1828–1865), Nierówka
(1825) – par. krewska;
m. Łosk (1850) – par. ł o s k a;
folw. Cymuty (1863), zaśc. Pałuchowszczyzna
(1863), ok. Jurszany (1836–1840), wieś
Cieleżyszki (1829–1830), Pogiry (1863) –
par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1846–1861), zaśc. Ożyszki
(10 dz. – Józefa s. Felicjana w 1850),
wieś Hryńce (1800), Polany (1804) – par.
oszmiańska;
folw. Proniuny (1837–1850; 352 dz. – Stanisława
i Antoniego s. Stanisława i Petroneli
z Hołowniów w 1850), ok. Bryndziszki
(1836–1851), Grodzie (1837), Milejszuny
(1851) – par. słobodzka;
zaśc. Trokiele (1864), ok. Gaudziewicze
(1850) – par. s o l s k a;
m. Wiszniew (1855) – par. wiszniewska;
m. Żuprany (1855), ok. Kleje (1812–1873;
15 dz. – Kazimierza i Tadeusza s. Józefa
w 1850 r.; 15 dz. – Antoniego s. Antoniego
w 1850), wieś Kisielewo (1858–1864), Narbutowszczyzna
(1825) – par. żuprańska.
Łokuciewicz
folw. Dombrowa (1874) – par. graużyska.
Łokuciewski (Łokociewski)145
zaśc. Zabłocie (1873), wieś Adamowszczyzna
(1845–1847) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Hermaniszki (1825), ok. Blikany (1817–
1821), Bryndziszki (1795–1850; 21 dz.
Adama s. Mateusza w 1850 r., maj. dziedziczny),
Grodzie (1798–1822), wieś Kiejżduny
(1822–1823) – par. g u d o h a j s k a;
ok. Sołohubiszki (1844) – par. holszańska;
dwór Choćkowszczyzna (1829–1862), Nierówka
(1829–1836) – par. krewska;
folw. Krzywsk (1795) – par. ł o s k a;
wieś Jurszany (1834) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1818–1849), folw. Papiernia
(1805), ok. Grodzie (1863), Poleniki (1838),
145 Józef Łokuciewski – sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1829–1834 z Nierówki (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 98, s. 37; vol. 113, s. 116,
nr 165); Tadeusz Łokuciewski – deputat pow.
oszmiańskiego w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 113, s. 116, nr 165).
300 Łopaciński
Ożyszki (1795–1844), wieś Hryńcy (1795–
1807), Olany (1800) – par. oszmiańska;
dwór Proniuny (1811–1825), ok. Blikany
(1839), Bryndziszki (1811–1851),
wieś Bobany (1834), Indrupia (1829–
1840), Milejszuny (1856), Skiłądziszki
(1840), Truchaniszki (1835) – par.
słobodzka;
ok. Kleje (1790–1848), Porojście (1844–
1847) – par. żuprańska;
folw. Choćkowszczyzna (1874) – par. z a -
b r z e s k a.
Łopaciński
wieś Wiciule (1823) – par. g r a u ż y s k a.
Łopatecki
Ostrów dwór (1822) – par. dereweńska.
Łopato146 h. Łopot
ok. Koczany (1843–1845), Kulnie (1840) –
par. g i e r a n o ń s k a;
maj. Giedejki (1863), folw. Sienkowszczyzna
(1795) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Hermaniszki (1812–1813) – par. g u -
d o h a j s k a;
zaśc. Chwoszówka (1873–1874), Czarny Łog
(1837), Dombrowszczyzna (1851), Mały
Ga…? (1840), Somorodniki (1825–1862),
ok. Dworzyszcze (1856), Kozłowszczyzna
(1823–1873), Krywula (1829–1874), Milechowszczyzna
(1839), Repuszycha (1830–
1874; 20 dz. – Andrzeja s. Michała oraz jego
ż. Katarzyny z Kosobudzkich w 1850 r., kupiony
w 1830 r. od Józefa Stryjewskiego;
10 dz. – Mikołaja, Antoniego, Zygmunta
s. Jakuba oraz ich matki Heleny z Kasperowiczów
w 1850), Samoniny (3 dz. – Wincentego
s. Antoniego oraz jego ż. Doroty
z Weraksów w 1850 r., w 1840 r. kupione
od Raczkowskich), Wołkowszczyzna (1862–
1864), wieś Dorgiszki (1839–1864), Droglewce
(1861), Sokocienięta (1861–1874) –
par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1856–1861) – par. o s z -
miańska;
146 Jan Łopato – rotmistrz woj. mińskiego
w 1795 r. z Sienkowszczyzny, lat 61 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 25); Otton Łopato –
por. w st. sp. w 1856 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 152, s. 35, nr 175).
zaśc. Bołtkiry (1840), Dobra Ziemia (1844),
Dubowicze (1840–1850), Kryczniki (1874),
Pujdziszki (1835), ok. Łojbiszki (1836–1864;
20 dz. – Michała s. Onufrego w 1850 r.), wieś
Ciepienięta (1795–1798) – par. t r a b s k a;
ok. Jawosze (1850–1855) – par. w i s z -
niewska.
Łoski
wieś Krasne (1813) – par. smorgońska.
Łosznowicz
folw. Małyszka i Steckowszczyzna (142,5 dz.
– Franciszka s. Kazimierza w 1847) – par. ? ,
pow. o s z m i a ń s k i.
Łoś
m. Graużyszki (1873) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Tołaciszki (1834) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1838) – par. smorgońska.
Łozicki
ok. Wialbuty (1858), wieś Widejsze (1855–
1856) – par. g r a u ż y s k a.
Łoziński (Łosiński)
wieś Dorgiszki (1861), Piotrowicze (1836) –
par. h o l s z a ń s k a.
Łozowski (Łazowski)
zaśc. Kuraszewo (1860–1861), Stefaniszki
(1856), ok. Szczepanowicze (1855), wieś Moczuły
(1847–1851) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Bryndziszki (1812) – par. gudohajs
k a;
m. Bogdanowo (1849), wieś Bijuciszki
(1874), Kozłowszczyzna (1862) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Obuchowszczyzna (1830) – par. h o -
r o d z i ł o w s k a;
wieś Jurowszczyzna (1840), Wysokie (1808–
1811) – par. ł o s k a;
dwór Kamionka (1821), wieś Kiezduny
(1839) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1838) – par. smorgońska;
m. Wiszniewo (1836), wieś Daugulewszczyzna
(1840) – par. wiszniewska.
Łukaszewicz
wieś Ponizie (1813) – par. b i e n i c k a;
maj. Graużyszki (1855) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Łoszany (1818), wieś Łosk (1811) – par.
ł o s k a;
wieś Olany (1823), Wojniewicze (1832) –
par. oszmiańska;
Mackiewicz 301
dwór Bonifacowo (1861), zaśc. Upiele (1842–
1847), ok. Miżany (1873) – par. s o l s k a;
wieś Szumienie (1822) – par. żuprańska.
Łukiański147
folw. Kurgany (1847–1863; z wsią Kurgany
[chłopi: Gardej], 12 d.m., 12 d.ż., 100 dz.
– Wincentego s. Szymona w 1847) – par.
h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1822–1851) – par. o s z -
miańska.
Łukomski
ok. Lenkowszczyzna (1815), wieś Baranowszczyzna
(1821), Janusze (1822–1830)
– par. krewska.
Łukowski h. Łazanki
folw. Bołbutowo (1865), Łostaje (1851),
zaśc. My…? (1861), ok. Janusze (1819–1865;
14 dz. – Zachariasza s. Kazimierza oraz jego
ż. Anieli z Wierenikowskich w 1850 r., dziedziczny
od 1805 r.; 32 dz. – Dezydora s. Józefa
w 1850), wieś Kozarowszczyzna (1858–
1863), Ponara (1845), Werebuszki (1837),
Wojnicze (1848) – par. krewska;
zaśc. Jarmaki (1848), Stefanowo (1864), ok.
Lenkowszczyzna (1813), Łoszany (1829–
1843), wieś Krzywsk (1840–1843) – par.
ł o s k a;
folw. Bieniawszczyzna (1873), ok. Lenkowszczyzna
(1874) – par. z a b r z e s k a.
Łukuciejewki
ok. Osatniki (1817–1822) – par. słobodzka;
ok. Kleje (1822) – par. żuprańska.
Łunkiewicz148
folw. Babińsk (1795) – par. dudzka;
ok. Mikszewicze (1795) – par. g i e r a -
nońska;
folw. Kozarowszczyzna (1845), Sabiłki
(1850), wieś Łos…? (1839) – par. krewska;
dwór Ku…? (1861) – par. s o l s k a;
147 Paweł Łukiański – sekr. gub. w 1855 r. z Kurganów
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 151, s. 28,
nr 113).
148 Andrzej Łunkiewicz – szambelan JKM za
patentem z 15 X 1790 r. w Babińsku w 1795 r.,
lat 45 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 12);
Wincenty Łunkiewicz – chor. pow. oszmiańskiego
w 1795 r. z Sawicz, lat 40 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 12).
folw. Sawicze (1795) – par. t r a b s k a.
Łyczkowski
Rymowicze (1822) – par. h o l s z a ń s k a;
Ordaszy (1823) – par. krewska.
M
Machwicz
m. Oszmiana (1806) – par. oszmiańska.
Maciejewski
folw. Andruny (1840), wieś Dejnowa (1843)
– par. g i e r a n o ń s k a;
folw. Podhaje (1822) – par. n a r w i l i s k a;
folw. Podhaje (1861) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Podhaje (1828) – par. n a r w i l i s k a;
m. Oszmiana (1822–1851) – par. o s z -
miańska;
maj. Raczuny (1861–1863), folw. Raczuny
(1874) – par. s o l s k a.
Mackiewicz149
m. Bienica (1823) – par. b i e n i c k a;
wieś Gieduńce (1829) – par. d z i e w i e n i -
s k a;
folw. Rockiszki (1874) – par. g i e r a -
nońska;
m. Graużyszki (1823), ok. Sienkowszczyzna
(1795–1832), wieś Bujki (1822–1837), Łunkowszczyzna
(1821) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Dejnowa (1813) – par. g u d o h a j s k a;
ok. Pożyżma (1836) – par. hermaniska;
wieś Dworzyszcze (1813) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Fantazja (1850), Biciniaty (1856), Popielewicze
(1795), ok. Kozarowszczyzna
(1831) – par. krewska;
149 Teodor i Michał Mackiewiczowie – sędzicowie
ziemscy pow. oszmiańskiego w 1783 r. (LVIA,
SA 2398, s. 121); Adam Mackiewicz s. Piotra –
skarbnik oszmiański w 1795 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 147, s. 48); Marceli Mackiewicz –
łowczy ziemi wiskiej w 1795 r., lat 40 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 74); Zygmunt Mackiewicz
– por. w 1829 r. z Gieduńców (LVIA,
zesp. 604, inw. 44, vol. 36, s. 5v, nr 360).
302 Maculewicz (Maciulewicz)
wieś Jankańce (1817–1818) – par.
oszmiankowska;
wieś Siemiuny (1809), Zahorniki (1825) –
par. oszmiańska;
folw. Giełoże (1840) – par. s u r w i l i s k a;
m. Traby (1829) – par. t r a b s k a;
ok. Kraczewszczyzna (1830), Ławrynki
(1829), Petrykany (1836) – par. t r o k i e l s k a.
Maculewicz (Maciulewicz)
wieś Zapolany? (1861–1863) – par. bienicka;
zaśc. Rogaczewo (1863), ok. Bohusze (1832–
1851), Korowajowszczyzna (1825–1836), Popielewicze
(1856), wieś Kamieniszcze (1858),
Myksa (1844), Sakowicze (1836), Stere Boruny
(1830–1860), Szyłowicze (1823–1838)
– par. krewska;
zaśc. Małyszewo (1837–1840), wieś Cary
(1812), Wielka Mysa (1849) – par. smorgońska;
m. Soły (1844–1847), zaśc. Ratygoła (1863),
wieś Łopocie (1840–1850) – par. s o l s k a;
ok. Baranowicze (1842) – par. s u r w i l i s k a;
ok. Zajckowszczyzna? (1855) – par. trabska;
ok. Samoniny (1864), wieś Girbienięta
(1845), Naruciowszczyzna (1836–1845),
Olanowo (1843) – p a r.wiszniewska;
wieś Szumieliszki (1849–1850) – par. ż u -
prańska.
Majewski
ok. Łodwikowszczyzna (1831) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Cieniukowszczyzna (1825) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Krewo (1817) – par. krewska;
zaśc. Dobonosy (1798), wieś Milki (1836–
1840), Samiszcze (1830), Sienkienięta (1835–
1836) – par. t r a b s k a.
Małyszewicz
m. Oszmiana (1828–1835) – par. o s z -
miańska.
Makarewicz
m. Holszany (1813), Siedlarowszczyzna
(1822), wieś Tarasowszczyzna (1812) – par.
h o l s z a ń s k a;
folw. Felicjanopole (1838–1864; 61 dz. –
Benedykta s. Franciszka w 1850 r., kupiony
w 1838), Legowszczyzna (1836) – par.
oszmiańska;
m. Wołożyn (1829) – par. wołożyńska.
Makowski
wies Powtele (1808) – par. oszmiańska;
m. Żuprany (1830), zaśc. Lachówka (1821–
1828) – par. żuprańska.
Makusz
m. Oszmiana (1809) – par. oszmiańska.
Maks
maj. Łojciowszczyzna (chłopi: Koczan, Kunicki,
Rutkowski; 11 d.m., 15 d.ż., 161 dz. –
Macieja s. Franciszka w 1850) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Malewski
m. Smorgonie (1861) – par. smorgońska;
m. Traby (1836) – par. t r a b s k a.
Malicki
ok. Rodziewicze (1843) – par. holszańska;
ok. Dachny (1802), Krzywsk (1803–1835)
– par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1825–1835) – par. o s z -
miańska.
Malinowski150
ok. Szczepanowicze (1813), wieś Łudy
(1830–1863) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1817), zaśc. Ryżgiszki (1862),
Samorodniki (1835), ok. Dorgiszki (1823),
Kamionka (1847–1856), wieś Dziartniki
(1837), Koraby (1836–1839), Kozłowszczyzna
(1825), Paszkiszki (1812–1819), Rogiczenięta
(1856), Sokocienięta (1829–1836)
– par. h o l s z a ń s k a;
ok. Pienkowszczyzna (1840), Sienkowszczyzna
(1840) – par. horodziłowska;
wieś Popielewicze (1848) – par. krewska;
wieś Zaprudzie (1795) – par. ł o s k a;
zaśc. Miedziowszczyzna (1851), karczma
Jurszany (1847), Merliszki (1846), Pogiry
(1822) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1830), Mostwiliszki (1844),
Rogieczenięta (1855), karczma Morgówka
(1848), wieś Polany (1808) – par.
oszmiańska;
wieś Proniuny (1821–1836) – par. s ł o -
bodzka;
150 Wincenty Malinowski – sekr. kol., strapczy
pow. oszmiańskiego w 1830 r. z Oszmiany (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 101, s. 54v); Wincenty Malinowski
– asesor kol. w 1856 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 152, s. 43, nr 221).
Markiewicz 303
m. Smorgonie (1842) – par. smorgońska;
maj. Warakomszczyzna (1840–1861; z wsiami:
Zapole [chłopi: Gładkojć, Jocz, Łazowski,
Rakojć, Uścinowicz inaczej Kresa, Rałowiec]
i Kowale [chłopi: Jocz, Kresa, Łazowski],
400 dz. – Wincentego s. Ambrożego, asesora
kol. i Apolonii N. w 1836–1850; maj.
kupiony w 1836 r. od Aleksandra Garwaskiego)
– par. s o l s k a;
wieś Wereszczaki (1840–1843) – par.
t r a b s k a.
Małachowski
ok. Pożyżma (1830) – par. hermaniska;
wieś Zajaszowo (1873) – par. konwaliska;
wieś Stodolniki (1818) – par. osz miańska;
ok. Dejlidki (1829) – par. t r o k i e l s k a;
zaśc. Obkarty (1795) – par. ?.
Małkowski151
Małyszewicz
m. Oszmiana (1829) – par. oszmiańska.
Mankowicz
zaśc. Siemionki (1835) – par. t r a b s k a.
Mańkowski (Mankowski)
zaśc. Rodziewszczyzna (1833–1861, 40 dz.
– Antoniego s. Jana oraz jego ż. Katarzyny
z Potrockich w 1850), wieś Cieniukowszczyzna
(1825) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Widawszczyzna (1840) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a;
folw. Koskowszczyzna (30 dz. – Szymona
s. Aleksandra w 1850) – par. l e b i e d z i e w -
s k a;
karczma Jagiełłowszczyzna (1847) – par.
oszmiańska;
ok. Brodziszcze (1855) – par. t r a b s k a;
folw. Pieslewicze (1844) – par. w o ł o -
żyńska;
folw. Skirdzimy hr. Czapskiego (1836) – par.
żuprańska.
Maraniecki
m. Oszmiana (1860) – par. oszmiańska.
Marcinkiewicz152
m. Bienica (1863), wieś Gorki (1864) – par.
b i e n i c k a;
151 Adam Małkowski – krajczyc pow. oszmiańskiego
w 1780 r. (LVIA, SA 2395, s. 141, 179).
152 Stanisław Marcinkiewicz s. Józefa i Racheli
z Horodeńskich – b. pisarz sądów wileńskich
maj. Stasina (1863) – par. daukszycka;
m. Graużyszki (1835) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Krywula (1833), wieś Nowosiołki
(1848) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Łużany (1843) – par. h o r o d z i -
łowska;
m. Krewo (1836–1842), dwór Krzywsk
(1835), folw. Gaj (1861), ok. Bohusze
(1839–1851), wieś Montuciszki (1860),
Myksy (1858), Skirdzimy (1861), Stare Boruny
(1842), Tatarszczyzna (1849) – par.
krewska;
m. Oszmiana (1819), wieś Hodolniki (1810)
– par. oszmiańska;
wieś Hlina (1836–1846), Mała Mysa (1835)
Wielka Mysa (1842) – par. smorgońska;
wieś Łodzienięta (1798) – par. t r a b s k a;
ok. Trykole (1851) – par. żuprańska.
Marcinowski153
m. Holszany (1823–1830) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Kopcewicze (1849) – par. krewska;
m. Oszmiana (1860) – par. oszmiańska.
Markiewicz154
zaśc. Kamionka (1840), Krywula (1848),
N…? (1861), ok. Rodziewicze (1834), wieś
Dorgiszki (1798), Koraby (1844–1849), Kozłowszczyzna
(1832), Michałowszczyzna
(1834–1837), Paszkiszki (1813–1848), Swinkowszczyzna
(1795–1838), Znoski (1822–
1825) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Kamieniec (1863), Koncowszczyzna
(1832), Strypuny (1821), wieś Czechny
(1839–1842), Kamienica (1865), Popielewicze
(1823–1860), Stare Boruny (1855–1860)
– par. krewska;
Łosk (1806), ok. Lenkowszczyzna (1798;
20 dz. – Adama i Aleksandra s. Rocha, arendowany
przez Józefa Kiewlicza s. Kazimierza
w 1850) – par. ł o s k a;
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 117, s. 15,
nr 22).
153 Zygmunt Marcinowski s. Jana i Marcjanny
Kłodt – sztabs kpt. lat 32 w 1860 r. z Oszmiany,
ż. Stefania Sobolewska (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 156, s. 341v, nr 29).
154 Ignacy Markiewicz – b. asesor sądu niższego
ziemskiego oszmiańskiego w 1811 r., lat 37 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 93).
304 Markowicz
m. Oszmiana (1834–1835), Lepionka (1862),
Poleniki (1851–1856) – par. oszmiańska;
zaśc. Kusianowo (1835) – par. s ł o b o -
dzka;
ok. Ejgirdowszczyzna Wielka (1795), Łojbiszki
(1836), wieś Gierduszki (1843) – par.
t r a b s k a;
stacja Narbutowszczyzna (1848) – par. ż u -
prańska.
Markowicz
m. Smorgonie (1825–1830) – par. smorgońska.
Markowski155 h. Szeliga
ok. Szczepanowicze (1828), wieś Miciuny
(1851), Miszkowszczyzna (1843–1848), Wiciule
(1860) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Debesie (1813) – par. gudohajska;
maj. Hołoblewszczyzna (1873–1874), zaśc.
Odnosiele (1838), ok. Mieszkuciszki (1790–
1836), Suhłobiszki (1851–1856), wieś Czarany
(1812–1818), Smolanka (1843), Sokocienięta
(1837) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1848–1849), maj. Olany (1844–
1845), ok. Sabilki (1862; 40 dz. – Antoniego
s. Tadeusza w 1850 r.), wieś Strypuny (1817)
– par. krewska;
wieś Gruzdowo (1851–1855) – par. oborkowska;
folw. Pogiry (1855–1856) – par. o s zmi a n -
kowska;
m. Oszmiana (1849–1861), folw. Kiewliszki
(1855), zaśc. Gradowszczyzna (1849), wieś
Prackowszczyzna (1855) – par. oszmiańs
k a;
wieś Chodźkuny (1851), Debesie (1842–
1843), Sproguny (1817–1837) – par. s ł o -
bodzka;
zaśc. Baruliszki (1874) – par. s o l s k a;
zaśc. Porojście (1850–1858; 60 dz. – Antoniego
s. Tadeusza w 1850), ok. Kleje (1838–
1851), Kuszlany alias Miguciany (1790–
1850; 140 dz. – Antoniego s. Tadeusza
i Teresy z Kowzanów w 1850 r., maj. dziedziczny),
wieś Gudzienięta (1812) – par. ż u -
prańska.
155 Markowski Tadeusz – skarbnik pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z Kuszlan, lat 65 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 27).
Marszewski h. Lis
folw. Łopatowszczyzna (16 dz. – Jana s. Michała
w 1850) – par. d z i e w i e n i s k a;
ok. Opita (1835–1850) – par. g i e r a -
nońska.
Martusewicz h. Łabędź
folw. Wincuki (1835) – par. gieranońska;
wieś Dziesiętniki (1836), Dembina (1829) –
par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Rożewicze (1843), Zahorszczyzna
(1843–1844) – par. horodziłowska;
folw. Osany (1864), zaśc. Charłowszczyzna
(1832), Konsowszczyzna (1839), Rogaczew
(1865) – par. krewska;
zaśc. Korycin (1814–1851), Swierszczyzna
(1843–1844), ok. Lenkowszczyzna (1805–
1843), Łoszany (1775–1850), Rymciele
(1836) – par. ł o s k a;
zaśc. Rosalszczyzna (1843) – par. t r a b s k a.
Martuszewski (Martoszewski)156
folw. Jurszany (1821–1856), Merliszki
(1795–1836) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1817–1819), folw. Bierwieniszki
(1795) – par. oszmiańska.
Maruszewski
ok. Opita Łopatowska (1795) – par. g i e -
ranońska.
Marynowski
zaśc. Germanowszczyzna (1862) – par.
oszmiankowska.
Marzecki h. Rogala
m. Holszany (1861–1864), wieś Dziertniki
(1829–1840) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1835) – par. oszmiańska;
m. Wiszniew (1842), wieś Girbienięta (1843)
– par. wiszniewska;
m. Żuprany (1845–1855), ok. Kleje (1847–
1849; 40 dz. – Leopolda s. Józefa w 1850 r.,
kupił w 1845 r. od Daszkiewiczów), Kuszlany
(1846) – par. żuprańska.
Masalski (Massalski)
m. Boruny (1825) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Wielka Ejgirdowszczyzna (1795) – par.
t r a b s k a.
156 Józef Martuszewski – chor. pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 38, z Bierwieniszek (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 52).
Medeksza 305
Masło h. Syrokomla
zaśc. Czarny Ług (1844), Mały Gaj (1849–
1873), Mały Gast (1843–1850; 40 dz. Piotra
s. Michała oraz jego ż. Zofi i z Wojnickich
w 1846), Salin? (1851) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Maślikowce (1798–1855; 20 dz. – Antoniego
s. Michała w 1850 r., ż. Franciszka;
20 dz. – Piotra s. Michała w 1850), Trypla
(1795) – par. l i p n i s k a;
m. Surwiliszki (1842) – surwiliska.
Masłowski
folw. Żygiany (1795), zaśc. Suszliszki (1839–
1873), Siękowszczyzna (1835–1849), wieś
Bujki (1846), Wiciule (1831), Widejsze
(1849–1874) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Tarasowszczyzna (1862), ok. Mieszkuciszki
(1775), wieś Koraby (1863) – par.
h o l s z a ń s k a;
dwór Jatołtowicze (1840–1843) – par.
i w i e j s k a;
wieś Strypuny (1865) – par. krewska;
ok. Maslikowce (1842) – par. l i p n i s k a;
ok. Sieredzie (1815) – par. ł o s k a;
folw. Cieleżyszki (1860) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1810), zaśc. Rudoniszki
(1848), Rudniki (1843), ok. Ożyszki (1811–
1851), Poleniki (1795–1864), Stodolniki
(1830–1874), Szyszki (1845), wieś Nowopole
(1828–1837), Olany (1808), Święty
Duch (1819) – par. oszmiańska;
maj. Soły (1850), zaśc. Rudziszki (1837–
1843), Zajezioro (1845), wieś Rudziszki
(1829–1850), Upiele (1840), Wy…? (1856)
– par. s o l s k a;
wieś Chockuny (1828) – par. słobodzka;
m. Traby (1840), dwór Zykowicze (1829) –
par. t r a b s k a;
folw. Szumiliszki (1795), zaśc. Porojście
(1829), Rahaczewo (1873), ok. Kuszlany
(1873), Tałmuciszki (1873), wieś Strypuny
(1862) – par. żuprańska.
Maszkowski
wieś Gudele (1800) – par. gudohajska;
wieś Giejstuny (1835) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1846) – par. oszmiańska.
Matowski
folw. Bortkiszki (1856), Czerep…? (1862),
Żuki (1874), zaśc. Buckowszczyzna (1863–
1865), ok. Dziudziulewszczyzna (1873), Golginiszki
(1838–1873; 17 dz. – Bartłomieja
s. Jana oraz jego ż. Felicjanny z Chomskich
w 1850), Nowiny (1819–1864), Pogiry
(1843–1844), Skirmonciszki (1863–1865),
wieś Czerepakolnia (1833–1861), Kuleszy
(1838), Jańkańce (1830), Bućkowszczyzna
(1821) – par. oszmiankowska;
wieś Radziuny (1863) – par. oszmiańska.
Matusewicz
m. Bienica (1837), folw. Pelagin (1830) –
par. b i e n i c k a;
m. Derewna (1843), zaśc. Białomosza (1829–
1842), wieś Huminowszczyzna (1822–1830)
– par. derewieńska;
folw. Muncewicze (1830) – par. dudzka;
wieś Łudy (1823) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1839), wieś Dziartniki (1840),
Kozłowszczyzna (1817) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Sieredzie (1835), Zaprudzie (1811) – par.
ł o s k a;
maj. Annusin (1855), Olkiewicze (1821–
1822) – par. oszmiańska;
m. Smorgonie (1830–1837), folw. Wołosowszczyzna
(1848) – par. smorgońska;
folw. Boży dwór (1835) – par. t r o k i e l s k a.
Mazanowicz
folw. Ossany (1839) – par. krewska.
Mazurowicz
maj. Bołtupie (1874) – par. oszmiańska.
Medeksza
wieś Łudy (1840) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Hromikowszczyzna (1837), Połudy
(1828–1840), Sorokowszczyzna (1831–
1842), Cimochy (1821–1837), ok. Rodziewicze
(1825–1848), wieś Dorgiszki
(1844–1847), Giejstuny (1858–1874), Goreckowszczyzna
(1861–1863), Kamionka
(1863), Kozłowszczyzna (1850), Krzemieszewicze
(1828), Połudy (1832–1838), Sokocienięta
(1853–1863) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Sabiłki (1865) – par. krewska;
folw. Krzemieszów (1795–1798), ok. Cimochy
(1849), Nowopole (1812–1861), Poleniki
(1838–1839) – par. oszmiańska;
m. Traby (1845), dwór Jarociszki (1840),
ok. Sienkienięta (1864–1874), wieś Hajowce
(1840–1864) – par. t r a b s k a.
306 Medero
Medero157
m. Krewo (1862) – par. krewska.
Mejer158
m. Oszmiana (1833–1836) – par. o s z -
miańska;
folw. Tołociszki (1795) – par. słobodzka.
Mejnarowicz (Meynarowicz)
folw. Tomasowce (1823) – par. krewska;
folw. Oglejewa (1865) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Olany (1874), Piktusza (1835) – par.
oszmiańska.
Mejnartowicz
wieś Kazarezy (1837) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Tomasówka (1840–1848) – par.
krewska;
ok. Piktusza (1833) – par. o s z m i a n -
kowska;
folw. Koziany (1795), ok. Olany (1842–
1873) – par. oszmiańska;
ok. Kuszlany (1874) – par. żuprańska.
Mejranowski
zaśc. Lipowa Góra (1845) – par. ł o s k a;
ok. Bohuszki (1817–1845) – par. o s z -
miańska.
Mejszutowicz
zaśc. Sielce (20 dz. – Abrahama s. Józefa
w 1850 r., kupił w 1836) – par. krewska.
Meltzer (Melthzer?)
m. Iwie (1843), wieś Monynie? (1840) – par.
i w i e j s k a;
folw. Józefatowo (1834) – par. s o l s k a.
Mendoza hr159
m. Oszmiana (1843–1847) – par. o s z -
miańska.
157 Rudolf Medero s. Ludwika Karola i Julii
Marii z Fitingoff ów z Wilna, wyznania luterańskiego
– por. narskiego pułku piechoty w 1862 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 158, s. 241, nr 50).
158 Józef Mejer – rotmistrz woj. smoleńskiego
w 1795 r. z Tołociszek, lat 35 (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 79, s. 100); Leon Mejer s. Józefa
i Aniela z Sitkiewiczów – kpt. wojsk ros.
w 1833–1836 z Oszmiany (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 110, s. 56v; vol. 113, s. 2, nr 12;
vol. 119, s. 10, nr 87).
159 Aleksander hr. Mendoza – horodniczy
m. Oszmiany w 1843 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 138, s. 183v, nr 218).
Merło, pw. 7 XII 1800, 11 VI 1820 r.
dwór Ponary (1863) – par. krewska;
folw. Merliszki (1685–1873; 80 dz. – Piotra
s. Ignacego oraz jego ż. Katarzyny z Markowskich
w 1850) – par. oszmiankowska.
Metator?
dwór Łubianka (1809) – par. oszmiańska.
Męczyński (Menczyński)
Macuty (1832) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Francusin (1855) – par. ł o s k a;
folw. Kamionka (1847) – par. słobodzka.
Mężyński (Menżyński) h. Kościesza
folw. Kozłowszczyzna (1795), zaśc. Macuty
(1834–1847; 30 dz. – Jakuba s. Macieja
w 1850), Makowszczyzna (1817–1863; 20 dz.
– Jana s. Macieja w 1850), Multańce (1836),
wieś Sięciłowszczyzna (1818) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Łapinka (1836) – par. h o r o d z i -
łowska;
wieś Hruzdowo (1843) – par. o b o r -
kowska;
Poleniki (1830) – par. oszmiańska.
Mianowski
Cicin (1828) – par. smorgońska.
Miastowski
wieś Horodniki (1873–1874) – par.
oszmiańska.
Michalejewski
m. Wiszniew (1829) – par. wiszniewska.
Michalewicz
maj. Katerynopol (1825–1850; z wsią Rymowicze
[chłopi: Pieśniakiewicz, Potrebko,
Rewkowski, Szczygło] 23 d.m., 22 d.ż.,
203 dz. Władysława s. Kazimierza i Konstancji
z Michałowskich w 1848) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Michałowski160 h. Jasieńczyk
m. Bienica (1861) – par. b i e n i c k a;
160 Jerzy Michałowski – woźny pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z Szarkomiedzi, lat 42 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 118); Mateusz Michałowski
– adwokat sądu pow. oszmiańskiego
w 1839 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 129, s. 21, nr 199); Kazimierz Michałowski
s. Stanisława i Wiktorii Ejgird – sędzia graniczny
pow. oszmiańskiego w 1840–1843 z Dworzyszcza
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 380v,
nr 164; vol. 133, s. 82v, nr 5).
Michniewicz 307
m. Graużyszki (1833–1842), folw. Adamowszczyzna
(1795), Suszliszki (1835–1874;
53 dz. – Ignacego s. Karola w 1850 r., otrzymał
w spadku po ojcu w 1837), zaśc. Dubrowa
(1835), Kuraszowo (1862–1874), ok.
Szczepanowicze (1828–1874; 20 dz. – Michała
s. Franciszka oraz jego ż. Karoliny
z Kodziów w 1850 r., kupił w 1846), Wialbutowo
(1823–1843), wieś Burniszki (1845),
Kozarezy (1842–1874), Powiłojcie (1817–
1838), Suszliszki (1840–1861; 90 dz. – Wiktora
s. Karola w 1850), Wiciule (1856–1864),
Widejsze (1838–1839), Winowce (1829), Żygiany
(1800–1839) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Łazówka (1832), wieś Debesie (1823),
Lipki (1828–1830) – par. gudohajska;
m. Boruny (1822), maj. Kurowszczyzna
(z wsiami: Koraby [chłopi: Adamkiewicz,
Buławka, Gajdukiewicz, Jaskil, Koszczyc,
Suzanowicz], Draglowce [chłopi: Gajdukiewicz,
Waszkiel, Koszczyc], 37 d.m.,
40 d.ż., 536 dz. – Kazimierza s. Stanisława
w 1841–1850, kupił w w 1841 r. od Samuela
Łaniewskiego – Wołka), zaśc. Cieniukowszczyzna
(1848–1860; 20 dz. – Juliana
s. Tadeusza oraz jego ż. Anny z Pleskaczewskich
w 1850), Chwaszczowce (1842), Żeścienie
(1795), ok. Kamionka (1858–1860),
Ciupiszki (1830–1856), Kozłowszczyzna
(1837), Mieszkucie (1855), Sokocienięta
(1822–1837), Swinkowszczyzna (1795),
Tarasowszczyzna (1798), Wołowiki (1830–
1835), wieś Bieniuny (1812), Drahlowce
(1840), Dziesiatniki (1850–1856; 8 dz. Felicjana
i jego ż. Antoniny w 1850), Norszty
(1795), Szapowały (1832) – par. h o l -
s z a ń s k a;
maj. Popielewicze (1848–1851), zaśc. Zakrzewo
(1813–1817), ok. Hamzicze (1858–1865),
wieś Czerkasy (1835), Kosymowo? (1812),
Wojniewicze (1834) – par. k r e w s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1804) – par. ł o s k a;
folw. Wańkowszczyzna (1873) – par. oborkowska;
zaśc. Łozowszczyzna (1843–1844), Miedziowszczyzna
(1845), ok. Hermanowszczyzna
(1874) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1830–1873), Bohuszki (1795),
zaśc. Chlebowisko (1874), Gradowszczyzna
(1813–1835), Kazimierzowo (1855–1861),
ok. Legowszczyzna (1837–1838), Olany
(1805), Poleniki (1851–1860), wieś Kołotuny
(1821), Krzemieszewo (1812), Łodwikowszczyzna
(1813), Powtele (1818), Prackowszczyzna
(1861–1863), Rudziniszki (1808),
Widet…? (1862–1864), Wiesztowszczyzna
(1811), Żwirbliszki (1828–1851) – par.
oszmiańska;
zaśc. Baruliszki (1837–1845), ok. Miżany
(1847–1850), wieś Debesie (1822–1838),
Gudohaje (1833–1836), Gusciszki (1849),
Łazówka (1833), Milejszuny (1840–1855),
Skiłondziszki (1848), Wiaże (1838) – par.
słobodzka;
maj. Osipany (z wsią Osipany [chłopi: Daniszewski,
Kapczyński, Sieluk, Szeweluk],
33 d.m., 34 d.ż., 400 dz. – Pawła s. Kazimierza
i Izabeli w 1850), zaśc. Sikunie (1839),
Pociewicze (1821), ok. Miżany (1874), wieś
Dordziszki (1813), Dziagowce (1851), Medryki
(1843), wieś Powały (1850) – par.
s o l s k a;
maj. Jakuń (1855) – par. s u b o t n i c k a;
maj. Giełoża (1873), ok. Baranowicze (1874),
wieś Dorże (1813) – par. s u r w i l i s k a;
dwór Dworzyszcze (1840–1855; z wsiami:
Kryczniki [chłopi: Stanczyc, Wróblewski],
Godlewszczyzna [chłopi: Butkiewicz, Jacewicz,
Kulikowski, Wróblewski], 24 d.m.,
32 d.ż., 254 dz. – Kazimierza s. Stanisława
oraz jego ż. Zofi i z Tyszkiewiczów w 1848),
zaśc. Pruska Górka (1843), ok. Ejgirdy
(1798), Łojbiszki (1830–1850; 2 d.m., 3 d.ż.,
70 dz. – Jana s. Stanislawa w 1850) – par.
t r a b s k a;
ok. Zarzecze (1798), wieś Olszanka (1829–
1845) – par. wiszniewska;
m. Żuprany (1822), dwór Żuprany (1817),
zaśc. Szarkomiedź (1795–1862; 18 dz. –
Franciszka s. Jerzego oraz jego ż. Michaliny
z Sienkiewiczów w 1850), ok. Kleje (1795–
1863), Omelany (1845–1847), Szumiliszki
(1795–1813), Wołojcie (1844), wieś Emeljany
(1851), Kisielewo (1860) – par. ż u -
prańska.
Michniewicz
Zamek Holszański (1837), dwór Góry
(1848), Kojacienięta (1836–1851), folw.
308 Mickiewicz h. Poraj
Holszany (1833), Popowszczyzna (1838),
zaśc. Łużyszcze (1842–1844), Rogocienięta
(1830), wieś Ciupiszki (1840), Koraby
(1836–1838), Nowosiołki (1831) – par.
h o l s z a ń s k a;
maj. Gawie (1855) – par. i w i e j s k a;
wieś Czerkasy (1831) – par. krewska;
ok. Bryndziszki (1839) – par. s ł o b o c k a;
zaśc. Zabłocie (1840), wieś Niechwiadki
(1836) – par. t r a b s k a;
wieś Jabrowicze (1831) – par. żuprańska.
Mickiewicz h. Poraj
wieś Paszkiele (1825) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Pożyżma (1798–1829), Sienkowszczyzna
(1795) – par. hermaniska;
wieś Koraby (1834) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Komarowszczyzna (1843), Koncowszczyzna
(1838–1845), Michałowszczyzna
(1858–1861), ok. Bohusze (1837–1838),
wieś Kozarowszczyzna (1834–1837), Raczuny
(1851) – par. krewska;
zaśc. Miedziowszczyzna (1839), wieś Wornie
(1856) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1825), wieś Koziany (1848),
Morgówka (1807), Poniatycze (1805), Powisznie
(1810–1825) – par. oszmiańska;
wieś Miłajszuny (1834) – par. s ł o bodzka;
wieś Kulkiszki (1835) – par. smolińska;
dwór Po…? (1847) – par. s o l s k a;
ok. Ławrynki (1830), Rogiele (1790–1835;
40 dz. – Józefa s. Michała w 1850 r.; 8 dz.
– Antoniny z Butkiewiczów c. Wincentego
w 1850 r., otrzymała w spadku po ojcu;
20 dz. – Karola s. Antoniego w 1850) – par.
t r o k i e l s k a;
folw. Szapowały (1843) – par. wołożyńska.
Mickiewicz Rymwid
ok. Ejgirdowszczyzna Wielka (1795) – par.
t r a b s k a.
Miechowicz
zaśc. Borowa (1817–1837), ok. Miżany
(1818) – par. słobodzka;
folw. Trokiele (1874) – par. s o l s k a.
Miedzielski
m. Oszmiana (1806–1811) – par. o s z -
miańska.
Mienkowski (Miękowski)
zaśc. Czarnolewszczyzna (1844), ok. Rodziewicze
(1834) – par. h o l s z a ń s k a.
Mierzejewski h. Szeliga, pw. 19 IX 1805 r.
zaśc. Moczuły (1855), ok. Szczepanowicze
(1848–1874), wieś Rałowszczyzna (1851) –
par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Repuszycha (1851–1862; 40 dz. – Justyna
s. Wawrzyńca w 1851), Rodziewszczyzna
(1850), Swinkowszczyzna (1858–1873), Gniłucha
(1851) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1838), ok. Janusze (1847), wieś
Kozarowszczyzna (1829) – par. krewska;
folw. Lenkowszczyzna (1851), zaśc. Drozdziszki
(1850–1851), Urodziszki? (1855) –
par. ł o s k a;
wieś Girbienięta (1844), Naruciewszczyzna
(1840–1844) – par. wiszniewska.
Mierzewski
wieś Strygi (1825) – par. krewska.
Mierzwiński
Bohdanów (1817) – par. h o l s z a ń s k a.
Mierzynowski (Mieżynowski)
ok. Bohuszki (1805–1809) – par. o s z -
miańska.
Mierzyński161
maj. Jatołtowicze (z wsiami: Jatołtowicze
[chłopi: Kiszkiel, Zachar, Żuk], Rodziewicze
[chłopi: Kiszkiel, Uss, Zachar, Żemietra],
Górszczyzna [chłopi: Kiszkiel, Wielenty,
Żuk], Pobole [chłopi: Kiszkiel, Walko, Zachar],
Walki [chłopi: Kiszkiel, Walko, Zieniuk
alias Morawski], 152 d.m., 150 d.ż.,
1578 dz. – Ignacego w 1847 r., maj. kupiony
od spadkobierców Antoniego Górskiego
w 1825) – par. i w i e j s k a ?.
Miętkowski
wieś Rodziewicze (1798) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Mikosza162 h. Gozdawa
m. Gieranony (1874), ok. Kulnie (1830) –
par. g i e r a n o ń s k a; wieś Dorgiszki (1798)
– par. h o l s z a ń s k a;
161 Ignacy Mierzyński – por. b. wojsk pol.
w 1811 r. z maj. Ukropiszki, lat 41 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 186).
162 Rafał Mikosza – komornik oszmiański
w 1818 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 64, s. 51v);
Kazimierz Mikosza s. Michała i Izabeli z Chodźków
– kpt. w st. sp. w 1843 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 138, s. 275, nr 23).
Mindziukiewicz 309
m. Oszmiana (1856) – par. oszmiańska;
dwór Trokiele (1818–1856) – par. s o l s k a;
m. Smorgonie (1843) – par. smorgońska.
Mikszewicz
m. Gieranony (1836), ok. Mikszewicze
(1790) – par. g i e r a n o ń s k a;
folw. Łepie (1795) – par. ?.
Mikulski
folw. Opita (24 dz. – Zofii z Szulców
w 1850 r., kupiony w 1836) – par. g i e r a -
nońska;
wieś Cimochy (1819), Giejstuny (1838–
1863), Kurhany (1822), Wołowiki (1817) –
par. h o l s z a ń s k a;
wieś Stare Boruny (1829) – par. krewska;
ok. Łoszany (1836) – par. ł o s k a;
ok. Bortele (1807–1817), Bierwienciszki
(1805) – par. oszmiańska;
ok. Kleje (1821) – par. żuprańska.
Miler (Miller)
ok. Ejgirdy (1798) – par. t r a b s k a.
Milewski163
folw. Górka (1831), wieś Kapłany (1825) –
par. b i e n i c k a;
dwór Ługomowicze (1850), wieś Łazduny
(1845) – par. dudzka;
folw. Milwinowo (1850–1874; z wsią Diesiątniki
[chłopi: Wołkowicz, Żelaznicki], 5 d.m.,
9 d.ż., 134 dz. – Franciszki w 1847–1850),
wieś Goreckowszczyzna (1821–1822) – par.
h o l s z a ń s k a;
Koziany (1817) – par. oszmiańska;
maj. Cycyn (z wsiami: Bajby [chłopi: Baran,
Gajdukowicz, Katalnicki, Kościukiewicz, Pasynok,
Szczasny, Szczebet], Burczaki [chłopi:
Baran, Subocz, Tomaszewski], Kunawa
[chłopi: Głuski – Kott, Tomaszewski], Draki
[chłopi: Gajdukowicz, Jaskiewicz, Szczasny],
Pasynki [chłopi: Baran, Szczasny], Kiewły
[chłopi: Baran, Gajdukowicz, Szczasny, Tomaszewski],
Kapłany [chłopi: Baran, Pasynok],
zaśc. Borunszczyzna [chłopi: Pasynok,
Szczasny], Cary [chłopi: Pasynok], 204 d.m.,
163 Bonifacy Władysław Milewski – oboźny
oszmiański w 1705 r. (LVIA, zesp. 1282, inw. 1,
vol. 1557, s. 1v); Hipolit Milewski – sędzia graniczny
w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 140, s. 3v, nr 16).
201 d.ż., 1960 dz. – Hipolita s. Michała
w 1850), folw. Kiewliszki (z wsią Sakowicze
[chłopi: Burko, Makar, Morejko, Paszkowski],
18 d.m., 22 d.ż., 250 dz. – Hipolita
s. Michała w 1850) – par. smorgońska?;
folw. Juziulin (z wsią Michnicze [chłopi: Ganiejewski,
Kopciuch, Pasynok, Rutkowski],
16 d.m., 20 d.ż., 240 dz. – Hipolita s. Michała
w 1850) – p a r.?
maj. Jakuń (1850) – par. s u b o t n i c k a;
folw. Dorożki (1864) – par. t r a b s k a.
Milkiewicz
m. Holszany (1851) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Krzywsk (1830) – par. ł o s k a;
folw. Żyżma (1829) – par. t r o k i e l s k a.
Milkowski h. Ślepowron
folw. Łoszany (1811), Siekowszczyzna
(1795), wieś Graużyszki (1833–1837), Powiłojcie
(1813), Widejsze (1823–1828) – par.
g r a u ż y s k a;
ok. Golginiszki (1851) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Nowodworce (1805), wieś Debesie
(1800) – par. oszmiańska;
wieś Bikiany (1842–1843) – par. smo -
l i ń s k a;
folw. Szumiliszki (1795) – par. żuprańska.
Miłoszewicz (Miłaszewicz)
ok. Jagiełły (1829–1840), Koczany (1842–
1850) – par. g i e r a n o ń s k a;
m. Graużyszki (1813–1849), zaśc. Dubrowa
(1864), Wiciule (1813–1847), ok. Bujki
(1856), wieś Gabriałowszczyzna (1860), Kazarezy
(1834), Paszkiele (1813), Pawiłojcie
(1830–1862) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Cieszkuny (1828) – par. n a r w i l i s k a;
ok. Bortkiewicze (1842), wieś Bieniany
(1836) – par. oszmiankowska;
wieś Bujki (1807) – par. oszmiańska;
zaśc. Siekierzyszki (1842–1844) – par.
t r a b s k a.
Miontkowski (Miątkowski)
Goreckowszczyzna (1817) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Mindziukiewicz
Nowopole (1821) – par. oszmiańska.
310 Minkiewicz
Minkiewicz
Boruny (1817), maj. Narkowszczyzna (1856)
– par. h o l s z a ń s k a;
folw. Bicejki (1873) – par. oborkowska;
Pikuny (1825) – par. oszmiańska.
Minkowski h. Niezgoda
wieś Bieniuny (1849), Naruszowce (1829),
Połudy (1828), Rodziewicze (1836) – par.
h o l s z a ń s k a;
folw. Koskowszczyzna (1845), wieś Barszcze
(1850) – par. oborkowska;
folw. Łastowszczyzna (1790–1795), zaśc.
Brodziszcze (1830–1842), wieś Jachimowicze
(1843) – par. t r a b s k a.
Minutko
m. Holszany (1848) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Lenkowszczyzna (1795–1813) – par.
ł o s k a;
zaśc. Puszczowo (1845) – par. osz miańska.
Mironowski
m. Graużyszki(1838) – par. g r a u ż y s k a;
Murowana Oszmianka (1844) – par.
oszmiankowska.
Mirski
ok. Bohusze (1848) – par. krewska;
folw. Spory Małe (1789) – par. z a dziewska.
Misiewicz
dwór Borzdobohaciszki (1811–1850; z wsiami:
Dziadołojcie [chłopi: Rodziewicz, Skorulski,
Stankiewicz], Kisielewo [chłopi:
Santocki, Skorulski, Stankiewicz], 36 d.m.,
36 d.ż., 232 dz. – spadkobierców Franciszka
i Benigny w 1850 r.; kupiony maj. w 1811 r.
od Szatkowskich), zaśc. Koński Bór (1848)
– par. s o l s k a.
Mironowski
ok. Siękowszczyzna (1840) – par. grau żyska.
Misiura
maj. Mien…? (1873) – par. gieranońska;
wieś Narutowce (1860) – par. holszańska;
folw. Skirmonciszki (1873–1874), zaśc. Nowiny
(1839), wieś Botkiszki (1863), Jankańce
(1840–1851) – par. oszmiankowska;
wieś Jankańce (1840) – par. smolińska;
wieś Niechwiadki (1830–1842) – par.
t r a b s k a.
Mitraszewski
m. Holszany (1848) – par. h o l s z a ń s k a.
Mizgier
maj. Pru…? (1861–1862), folw. Kazimierzowo
(1842) – par. b i e n i c k a;
ok. Petrykany (1790) – par. t r o k i e l s k a.
Młodecki
folw. Hołownie (1845) – par. smolińska.
Mnichowicz
folw. Trychwoście (1795), zaśc. Łużyszcze
(1838), Smolanka (1842), ok. Mieszkuciszki
(1830–1833), wieś Daniłowszczyzna
(1812), Nowosiołki (1825), Sokocienięta
(1835–1837), Szapowały (1838) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Bryzgałowszczyzna (1834–1849), Koncowszczyzna
(1835–1837), Sawońki (1834),
wieś Ostajkiszki (1831), Stryhi (1836) – par.
krewska;
ok. Lenkowszczyzna (1843) – par. ł o s k a;
maj. Olany (1800–1874), folw. Prackowszczyzna
(1860), zaśc. Chlebowszczyzna
(1862), ok. Bohuszki (1806), Wibieliszki
(1864), wieś Lejłupka (1873), Nowopole
(1829), Suchodoły (1861) – par. o s z -
miańska;
zaśc. Borówka (1843), wieś Mikszany (1849–
1851), Mikuciany (1838), Miżany (1845),
Skiłądzie (1836) – par. słobodzka;
wieś Wielka Myssa (1846) – par. s m o r -
gońska;
m. Soły (1862), maj. Daukszyszki (1874),
Raczuny (1864), Trokiele (1873), zaśc. Bobruty
(1839), Rudziszki (1835–1874), zaśc.
Żółty Piasek (1832), ok. Kropiwna (1829),
wieś Gorodziszki (1850–1855), Iwaszkowce
(1844), Kuszlany (1817), Nowosiołki (1851),
Sikuń (1860–1862), Waszkowce (1846) –
par. s o l s k a;
zaśc. Lachówka (1873), ok. Emelany (1858–
1862) – par. żuprańska.
Moczulski164
maj. Moniuszczyce (1861) – par. bienicka;
m. Krewo (1835) – par. krewska;
folw. Bierwienciszki (1830–1835) – par.
oszmiańska.
164 Joachim Moczulski – sędzia grodzki pow.
oszmiańskiego w 1830–1835 z Oszmiany (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 101, s. 59v; vol. 116, s. 10,
nr 75).
Mosiewicz 311
Moczydłowski165
folw. Sieredzie Dolne (1830–1843), ok. Sieredzie
(1807–1836) – par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1855) – par. oszmiańska.
Modestro
Cimochy (1822) – par. h o l s z a ń s k a.
Mogilnicki166
m. Holszany (1836), folw. Mazolicha (1837–
1863) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Chowańszczyzna (1798) – par. i w i e j -
s k a;
folw. Jachimowszczyzna (1840–1845) – par.
t r a b s k a.
Mokrzycki
dwór Ciep…? (1840) – par. z a b r z e s k a.
Moksiewicz167
ok. Wialbutowo (1835) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1844), zaśc. Santoka (1837–1874;
17 dz. – Bonifacego s. Marka w 1850 r.,
ż. Teodora, otrzymał w spadku od ojca
w 1841) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Chodorki (1817–1850; 32 dz. Justyna
i Felicjana s. Wincentego w 1850 r., kupiony
w 1823) – par. oszmiańska;
folw. Nowianka (1795) – par. ?.
Monczyński (Mączyński)168
m. Oszmiana (1844–1862), dwór Koziany
(1830–1846) – par. oszmiańska.
Monkiewicz (Mąkiewicz) h. Lubicz
m. Oszmiana (1837–1838) – par. o s z -
miańska.
Monkowski
m. Wołożyn (1845) – par. wołożyńska.
Montwił (Mątwi&#322a_003.gif
ok. Kulnie (1843–1844) – par. gieranońska.
165 Adam Moczydłowski – b. regent pow.
oszmiańskiego w 1843 r. z Sieredź Dolnych (LVIA,
zesp. 604, inw. 44, vol. 71, s. 461v, nr 2).
166 Norbert Mogilnicki – por. wojsk ros. w 1840–
1845 z Jachimowszczyzny (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 132, s. 371v, nr 91; zesp. 604, inw. 44,
vol. 73, s. 171, nr 70).
167 Marek Moksiewicz – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z Migul, lat 48 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 25).
168 Gerwazy Mączyński – b. sędzia graniczny
w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 129,
s. 20, nr 189).
Moraczewski
dwór Markowo (1862) – par. b i e n i c k a.
Morawiński
wieś Bukaty (1829) – par. wiszniewska.
Morawski
ok. Mieżejki (1829) – par. wołożyńska.
Mordasewicz
m. Bienica (1848–1863) – par. b i e n i c k a;
m. Holszany (1847) – par. h o l s z a ń s k a.
Morenc
maj. Ludwinów (z wsią Ludwinowo [chłopi:
Sidorowicz, Stryga], 38 d.m., 27 d.ż., 280 dz.
– Jana, radcy tyt. w 1847–1850, maj. nabyty
w 1830 r. od Sakowicza) – par. krewska?.
Moro h. Mora, pw. 19 X 1800 r.
ok. Sienkowszczyzna (1795) – par. herman
i s k a;
zaśc. Dubowicze (1851) – par. t r a b s k a.
Moroczyński
wieś Kajecienięta (1819) – par. holszańska.
Morozowski
Słobódka (1844) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Mozole (1850) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Poniszcze (1829) – par. t r a b s k a.
Moscibrocki (Mościbrocki)
zaśc. Pruska Górka (1836) – par. h o l s z a ń -
s k a;
folw. Ciepienięta (1795), zaśc. Pruska Górka
(1844–1845) – par. t r a b s k a.
Mosiewicz169
dwór Ponizie (1839) – par. b i e n i c k a;
wieś Dziesiętniki (1843) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Gajlesze (1817) – par. krewska;
folw. Mostwiliszki (1795–1839) – par.
oszmiańska;
m. Smorgonie (1835–1848) – par. smorgońska;
folw. Zadworniki (1874), zaśc. Prokonty
(1874), wieś Dziakowce (1840) – par.
s o l s k a.
169 Onufry Mosiewicz – sędzia oszmiański
w 1795–1798 z Mostwiliszek (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 1, s. 35v), w 1794 r. był komisarzem
porządkowym pow. oszmiańskiego (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 79, s. 44); Alojzy Mosiewicz –
asesor pow. oszmiańskiego w 1843 r. z Dziesiętnik
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 138, s. 84, nr 32).
312 Moskiewicz
Moskiewicz170
m. Gieranony (1829), ok. Jagiełły (1842),
Kulnie (1836), Mikszewicze (1835–1840),
Nowianka (1798) – par. g i e r a n o ń s k a;
Paszkiszki (1830) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Nowijańce (1855) – par. k o n w a l i -
s k a;
m. Lipniszki (1836), zaśc. Dejlitki (40 dz.
Mikołaja s. Moskiewicza oraz jego ż. Rozalii
z Jakowickich w 1850), Werbusowszczyzna
(1795–1840), ok. Drewienniki (1835–
1850; 40 dz. – Alfonsa, Floriana s. Tomasza
w 1850) – par. l i p n i s k a;
folw. Nowianka (1795–1830) – par. smol
i ń s k a.
Moszczybrocki
zaśc. Dubonosicha (1837–1842) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Mowlewicz
zaśc. Lostojańce (1795) – par. w i s z -
niewska.
Możejko
ok. Wialbutowo (1831), wieś Bouby (1834),
Widejsze (1840–1848) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Debesie (1795) – par. gudohajska;
ok. Poleniki (1844–1846), Skobejki (1829),
Szwaby (1798), wieś Kołotuny (1807) – par.
oszmiańska;
zaśc. Bobruny (1825–1828), wieś Miłajszuny
(1822), Trokiele (1817) – par. słobodzka;
maj. Surwiliszki (1855) – par. s u r w i l i s k a.
Mrówiński
m. Wiszniew (1798) – par. wiszniewska.
Mucha171
Muraszko h. Przyjaciel
ok. Wialbuty (1858), wieś Wilczany (1861)
– par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Radz…? (1828), ok. Grodzie (1798),
wieś Debesie (1795–1798), Hermaniszki
(1812), Truchaniszki (1817–1822), Wiaże
(1800) – par. gudohajska;
wieś Karaby (1834) – par. h o l s z a ń s k a;
170 Jan Moskiewicz – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 33, z Werbusowszczyzny (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 102).
171 Jakub Mucha – chor. b. wojsk pol. w 1811 r.
z maj. Czerkasy, lat 57 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 140).
m. Krewo (1847), folw. Ludwinowo (1844–
1846) – par. krewska;
folw. Jurszany (1862), Kulinówka (1865),
Merliszki (1863–1873), zaśc. Buckowszczyzna
(1874), Mickowszczyzna (1863), Zielonka
(1851), wieś Klimance (1856), karczma
Ukropiszki (1855), Wygoda (1849) – par.
oszmiankowska;
wieś Grodzie (1847), Kołotuny (1806), Ligowszczyzna
(1811), Żwirbliszki (1829–
1830) – par. oszmiańska;
ok. Grodzie (1837), Miżany (1846–1874;
40 dz. – Tadeusza w 1850), wieś Ankudy
(1819–1839), Debesi (1818), Romejki
(1842–1843), Wojsznaryszki (1850) – par.
słobodzka;
wieś Chocienie (1861) – par. s m o r -
gońska;
ok. Ginkowszczyzna (1829–1858), Tałmuciszki
(1856–1874), Wołojcie (1795–1840)
– par. żuprańska.
Murawski
wieś Gudohaje (1823) – par. g u d o h a j s k a;
wieś Giejstuny (1834) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Jackowo (1874) – par. ł a z d u ń s k a;
wieś Ankudy (1825) – par. słobodzka;
zaśc. Szylwi Bor (1873) – par. t r a b s k a;
dwór Wołożyn (1842) – par. wołożyńska.
N
Nagorski (Nahorski)
wieś Powiłojcie (1819) – par. g r a u ż y s k a;
Jagiełłowszczyzna (1864) – par. o s zmi a ń -
s k a;
zaśc. Majówka (1863), Machowce (1861),
Swirszczyzna (1823) – par. s o l s k a;
dwór Jakuń (1835) – par. s u b o t n i c k a.
Nagórski (Nagurski)
naj. Wialbutowo (1855), Widejsze (1828) –
par. g r a u ż y s k a;
maj. Ukropiszki (w 1775 r. – Jakuba,
podkom. żmudzkiego, w 1790 r. – Jana,
Nestorowicz (Nesterowicz) h. Dołęga 313
rotmistrza kawalerii narodowej) – par.
oszmiańska.
Naramowski172
m. Krewo (1831) – par. krewska;
m. Lipniszki (1795) – par. l i p n i s k a;
m. Smorgonie (1835–1839) – par. smorgońska.
Narbutt173
dwór Nowianka (1775) – par. d z i e w i e -
n i s k a;
maj. Horodeczna (1855) – par. ł o s k a;
wieś Łubienka (1804) – par. oszmiańska;
dwór Balkuny (1830) – par. smolińska;
wieś Ankudy (1813) – par. żuprańska.
Narkiewicz174
maj. Prudy (1848–1851) – par. b i e n i c k a;
wieś Łojcie (1813) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Daniusze (1812) – par. gudohajska;
ok. Paszkiszki (1817), Sogłobiszki (1864),
wieś Bijuciszki (1825) – par. h o l s z a ń s k a;
Łosk (1798) – par. ł o s k a;
wieś Pogiry (1843) – par. o s z m i a n -
kowska;
wieś Wołodźkowszczyzna (1830–1836) –
par. oszmiańska;
wieś Miłajszuny (1829–1842) – par. s ł o -
bodzka;
zaśc. Machowce (1833–1835), Trokiele
(1845–1847), wieś Kowale (1834), Medryki
(1837–1838), Milejszuny (1843) – par.
s o l s k a;
ok. Kuszlany (1861) – par. żuprańska.
Narkowicz175
m. Graużyszki (1847), ok. Szczepanowicze
(1851) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Kudziekolnie (1790–1832), Truchaniszki
(1790) – par. gudohajska;
172 Michał Stanisław z Naramowa Naramowski
– sędzia ziemski oszmiański w 1729 r. (LVIA,
SA 2994, s. 29).
173 Józef Narbutt s. Jakuba – sędzia graniczny
w 1830 r. ze dworu Balkuny (LVIA, zesp. 604,
inw. 44, vol. 39, s. 114, nr 66).
174 Edward Narkiewicz – mierniczy pow. wilejskiego
w 1848–1851 z maj. Prudy (LVIA, zesp.
604, inw. 50, vol. 144, s. 3, nr 6).
175 Jan Narkowicz – skarbnik infl ancki w 1811 r.
z Kudziekolni w 1811 r., lat 50 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 291).
folw. Wojsznaryszki (1795), ok. Sohłobiszki
(1813–1873; 122 dz. – Aleksandra,
Nikifora, Kazimierza i Leona s. Karola
i Anny N. w 1850) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Popielewicze (1842) – par. krewska;
wieś Strzelczyki (1812), Wołoćkowszczyzna
(1825) – par. oszmiańska;
folw. Kiermelany (1823–1839; 100 dz. –
Juliana s. Ignacego w 1850), Kudziekolnia
(1795–1851), Wiaże (1847–1848) – par.
słobodzka;
folw. Wiaże (1873), wieś Medryki (1840) –
par. s o l s k a;
maj. Stymonie (1850), folw. Karpuciszki
(1861) – par. żuprańska.
Naruszewicz
folw. Gudele (1837) – par. słobodzka.
Narwid
folw. Skirdzimy (1839) – par. krewska.
Nastałowski
wieś Charłowszczyzna (1825) – par.
krewska.
Nejberk176
folw. Kalwaria (1830–1835) – par. w i s z -
niewska.
Nejgird
wieś Sienkienięta (1835) – par. t r a b s k a.
Nejranowski h. Doliwa
m. Łosk (1836), folw. Kasymowo (1830),
zaśc. Linowa Góra (1842), ok. Krzywsk
(1843–1845), Sieredzie (1829) – par. ł o s k a;
ok. Bohuszki (1800–1855), Chodorki (1834–
1846) – par. oszmiańska;
ok. Ławski Brod (1842) – par. z a b r z e s k a.
Nestorowicz (Nesterowicz)177 h. Dołęga
wieś Szczepanowicze (1813) – par. g r a u -
ż y s k a;
folw. Swinkowszczyzna (1795) – par. h o l -
s z a ń s k a;
176 Stanisław Nejberk – chor. wojsk ros. w 1830–
1835 z Kalwarii (LVIA, zesp. 604. Inw. 44, vol. 54,
s. 231v, nr 141).
177 Benedykt Nesterowicz – rotmistrz pow.
oszmiańskiego w 1811 r. z folw. Kozłowszczyzna,
lat 48 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250,
s. 68); Placyd Nestorowicz – deputat oszmiański
w 1823 r. z dworu Sakowicze (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 80, s. 32).
314 Niedruszlański
m. Krewo (1823), dwór Niewieryszki (1813–
1819), Sakowicze (1823), zaśc. Rogaczewo
(1863) – par. krewska;
wieś Dudy (1840–1842), Tupcze (1840–
1845) – par. wiszniewska;
ok. Krzywsk (1873) – par. z a b r z e s k a;
Jabrowicze (1830) – par. żuprańska.
Niedruszlański
ok. Nowodworzec (1812), Chodorki (1830)
– par. oszmiańska.
Niedzwiecki
zaśc. Krywula (1834–1847), wieś Kozłowszczyzna
(1828–1832), Markinięta (1858–
1861), Paszkiszki (1819–1848), Sokocienięta
(1851–1861), Swinkowszczyzna (1795–1817)
– par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Dąbrowa (1839) – par. krewska;
m. Oszmiana (1828–1863), Sylwestrów
(1863) – par. oszmiańska;
wieś Indrupia (1832), Mikszany (1821), Proniuny
(1830) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1829) – par. smorgońska.
Niedzwiedzki
wieś Paszkiszki (1822–1850), Pietrewicze
(1864) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Rowki (1844) – par. krewska.
Niekrasz
folw. Ponizia (1829) – par. b i e n i c k a;
folw. Ignacynowo (1874) – par. g r a u ż y -
s k a;
folw. Stepy (1836) – par. ł o s k a.
Niekraszewicz178
dwór Wielki Dwór (1830–1836) – par. z a -
b r z e s k a;
maj. Szumieliszki (1795–1861) – par. ż u -
prańska.
Niemorszański179
dwór Daugirdziszki (1835–1843) – par.
t r a b s k a.
178 Józef Niekraszewicz – b. sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1830 r. z dziedzicznego Wielkiego
Dworu (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 39,
s. 206v, nr 31).
179 Kajetan Niemorszański – sędzia graniczny
miński w 1836–1843 z Daugirdziszek (LVIA, zesp.
604, inw. 44, vol. 57, s. 254v, nr 156; zesp. 604,
inw. 50, vol. 134, s. 192, nr 30; zesp. 604, inw. 44,
vol. 71, s. 208v, nr 24).
Niewiadomski
wieś Jabrowicze (1828) – par. żuprańska.
Niewierowicz (Niewiarowicz)180 h. Półkozic
m. Dziewieniszki (1844) – par. d z i e w i e -
n i s k a;
m. Graużyszki (1800) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1838–1840) – par. h o l -
s z a ń s k a;
Miłejkowo (1821) – par. krewska;
m. Oszmiana (1861), zaśc. Sylwestrowszczyzna
(1818), Święty Duch (1837–1850;
22 dz. – Antoniego s. Michała oraz jego
ż. Marianny z Strzyżewskich w 1850), Łubianka
(1811), wieś Bortele (1837), Giniowce
(1805), Ponawieliszki (1846), Żwirbliszki
(1839) – par. oszmiańska;
m. Soły (1835) – par. s o l s k a.
Niewodniczański
folw. Adampol (1864) – par. wołożyńska.
Niszczyński
ok. Ligowszczyzna (1806) – par. o s z -
miańska.
Noniewicz181
folw. Żyżma (1790–1795), Bartoszuny
(w 1790 r. – Ignacego, budowniczego lidzkiego)
– par. t r o k i e l s k a.
Noroczyński
Kojocienięta (1817) – par. h o l s z a ń s k a.
Nosewicz (Nosowicz)182
zaśc. Wojciszki (1863), ok. Cimochy (1844–
1848), Kojacienięta (1839–1843), wieś Bukaty
(1856), Koraby (1840–1842), Miszkuciszki
(1817–1819) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1845–1846) – par. o s z -
miańska;
wieś Debesie (1795) – par. słobodzka;
180 Michał Niewiarowicz – sędzia graniczny pow.
zawilejskiego w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 132, s. 111v, nr 214).
181 Ignacy Noniewicz – budowniczyc pow. lidzkiego
w 1795 r., lat 22, w 1793 r. komisarz porządkowy
pow. lidzkiego, a w 1794 r. por. w brygadzie
pińskiej (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 128).
182 Florian Nosowicz – sztabs lekarz, † 8 X
1847 r., lat 74, w Oszmianie (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 143, s. 214, nr 121).
Nowosielski h. Sas 315
folw. Nowianka (1829–1830) – par. smol
i ń s k a;
maj. Cycyno? (1863) – par. smorgońska;
wieś Sierheje (1836) – par. t r a b s k a;
maj. Dubina (1842) – par. wołożyńska.
Niesiełowski
maj. Daukszyszki (z wsiami: Daukszyszki
[chłopi: Aletowicz, Czartoszewicz, Czobojć,
Karasiewicz, Kust, Strajekowski, Zdanowicz],
Dejlidki [chłopi: Czartoszewicz, Stracewski,
Zimnicki], Uczkury [chłopi: Alutowicz],
84 d.m., 125 d.ż., 1418 dz. – Zofi i z hr.
Paców, generałowej w 1829–1850, w 1847 r.
arenduje Jan Bielawski).
Nowacki
wieś D…? (1836) – par. t r a b s k a.
Nowicki183
Ostaszki wieś (1822) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1860), zaśc. Dubrowo (1823),
ok. Bujki (1829–1832), Mazurowszczyzna
(1817), Wialbutowo (1828–1863), Wołotkowszczyzna
(1828) – par. g r a u ż y s k a;
Sienkowszczyzna (1798) – par. h e r -
maniska;
folw. Małyszkowszczyzna (1873), Popowszczyzna
(1818–1858; z wsią Karłowszczyzna
[chłopi: Gryckiewicz, Machniuk],
7 d.m., 8 d.ż., 83 dz. – Wiktorii z Moniuszków
w 1835–1850) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Milwidowszczyzna (1842–1846),
Wa…? (1860) – par. krewska;
zaśc. Czobotki (1843) – par. ł o s k a;
zaśc. Starzynki (1873–1874) – par. o b o r -
kowska;
wieś Miedziowszczyzna (1837–1840) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1855–1864), wieś Krzemieszowo
(1812) – par. oszmiańska;
folw. Jozulin (1819) – par. słobodzka;
folw. Balkuny (1842), wieś Czyżewsk (1843)
– par. smolińska;
m. Żuprany (1862), folw. Kucewicze (1864),
zaśc. Janowo (1873) – par. żuprańska.
Nowodworski
m. Holszany (1813) – par. h o l s z a ń s k a;
183 Kazimierz Nowicki s. Marcina i Anny z Oganowskich
– sekr. gub. z Żupran (LVIA, zesp. 50,
vol. 158, s. 156, nr 13).
ok. Łoszany (1829–1845; 25 dz. – Tadeusza
w 1850) – par. ł o s k a;
wieś Ciechanowszczyzna (1874) – par.
oborkowska.
Nowohoński
ok. Ciupiszki (1861–1862), wieś Dorgiszki
(1812–1837), Kozłowszczyzna (1830–1839),
Paszkiszki (1863) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Hamzicze (1845) – par. krewska;
zaśc. Biały Gaj (1839–1840), Nowiszka
(1852), Powisznie (1843), ok. Chodorki
(1843), wieś Hryńce (1837–1855), Powiaże
(1828–1839), Powisznie (1825–1848), Stodolniki
(1842) – par. oszmiańska;
folw. Dorożki (1829) – par. t r a b s k a.
Nowokuński (Nowokoński)
ok. Jagiełły (1840–1844), Kulnie (1830–
1843), wieś Tulanka (1840–1842) – par.
g i e r a n o ń s k a;
wieś Rudziszki (1823) – par. s o l s k a;
m. Subotniki (1835) – par. s u b o t n i c k a;
dwór Sakowszczyzna (1844) – par. wołożyńska.
Nowosielski184 h. Sas
maj. Kaskiewicze (1859), wieś Bujki (1837–
1843), Łojcie (1821–1837), Nowa (1836–
1837), Ołtaryszki (1825), Rałowszczyzna
(1831–1860), Słobódka (1839), Tabory
(1834–1843) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1828), zaśc. Kurowszczyzna
(1861–1864), Łużyszcze (1821–1861; 10 dz.
– Jakuba s. Szymona w 1852 r., ż. Cecylia),
Popowszczyzna (1855–1856), Szołtany
(1818), Szopowały (1830), ok. Rodziewicze
(1860), wieś Błotkowszczyzna (1829), Koraby
(1835) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1861) – par. krewska;
m. Oszmiana (1830–1837), Sylwestrowo
(1834–1873; z wsiami: Bunie [chłopi:
Bogdanowicz, Giejdusowicz, Kuniawski,
Rosamacki, Rutkowski, Żelaznicki], Zagorniki
[chłopi: Żaglewicz], Choronżyszki
[chłopi: Bogdanowicz], 44 d.m., 39 d.ż.,
184 Franciszek Nowosielski – rejent graniczny
pow. oszmiańskiego w 1830–1837 z Oszmiany
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 101, s. 57; vol. 116,
s. 16v, nr 143), w 1840–1847 z dworu Sylwestrowo
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 244v, nr 13).
316 Odachowski
296 dz. – Franciszka s. Józefa w 1850) – par.
oszmiańska;
folw. Gosta? (1873–1874) – par. w i s z -
niewska.
O
Odachowski185
maj. Nowopol (1831–1850; z wsią Nowopole
[chłopi: Czekołowski, Iliaszewicz, Jachimowicz,
Mindziukiewicz, Tarasewicz], 29 d.m.,
33 d.ż., 780 dz. – Anny z Ganów w 1850 r.,
maj. w spadku po ojcu Janie), wieś Powiłojcie
(1823) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1835–1836) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1830), Nowopole (1822–
1842) – par. oszmiańska.
Odyniec186 h. własny
folw. Szczepanowicze (120 dz. – Franciszka
s. Bartłomieja w 1847–1850, w spadku po
Kazimierzu Radziwiłowiczu) – par. g r a u -
ż y s k a;
dwór Giejstuny (1795–1885; w 1795 r. – Tadeusza;
z wsią Giejstuny [chłopi: Amforowicz,
Bierlacin, Czapliński, Dzwil, Jakubiel,
Jurewicz, Orłowski, Przygocki, Spirydowicz,
Strachel, Wasilewski, Żaran], 884 dz.
– Edwarda, Ignacego, Hipolita, Waleriana
s. Tadeusza i Teresy Gnatowskiej w 1847–
1850), Hołoblewszczyzna (1836–1839),
185 Ignacy Odachowski – kpt. b. wojsk pol.
w 1834–1842 z folw. Nowe Pole (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 113, s. 61, nr 52; vol. 137, s. 218v,
nr 233), sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 140,
s. 71v, nr 16).
186 Tadeusz Odyniec – w 1789–1792 palestrant
w Trybunale Lit., w 1795 r. w Giejstunach, sędzia
graniczny w 1811 r., lat 50 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 141; vol. 250, s. 113); Franciszek
Odyniec – rejent graniczny pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z Giejstun, lat 30 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 116).
folw. Goreckowszczyzna (1843), Kumelany
(1856–1874) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1843), dwór Zahorza (1846–
1848), folw. Kamienica (1795) – par. krews
k a;
folw. Bielewo (1873–1874) – par. o b o r -
kowska;
folw. Pojakuń (1835–1850; 6 d.m., 6 d.ż.,
87 dz. Franciszka s. Bartłomieja w 1847),
ok. Ejgirdy (1775–1798; 24 dz. – Franciszka
s. Bartłomieja w 1847) – par. t r a b s k a.
Off an (Ofan)
wieś Adamowszczyzna (1843) – par. g r a u -
ż y s k a;
m. Murowana Oszmianka (1860–1861),
folw. Skirmunciszki (1825), zaśc. Masłowszczyzna
(1833–1839), Piktusza (1843), wieś
Dziedziulewszczyzna (1861), Cieleżyszki
(1832–1834), Golginiszki (1823–1825),
Gurele (1863), Jankańce (1818–1848), Jurszany
(1817), Lipiny (1819), Pogiry (1823–
1825), Sciawidowszczyzna (1828) – par.
oszmiankowska;
m. Żuprany (1862) – par. żuprańska.
Oganowski (Ogonowski)187 h. Ogończyk
dwór Ponizie (1830–1850; z wsiami: Koty
[chłopi: Glebowicz, Pozniak], Kurpow
187 Benedykt Oganowski – koniuszy wileński
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 473v); Ludwik
Oganowski s. Antoniego i Julii z Wróblewskich
– kpt. wojsk ros. w 1836–1849 (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 120, s. 24v, nr 32; 129, s. 7v, nr 61;
vol. 144, s. 151, nr 21), kpt. w st. sp., † 17 IV
1862 r. w Giejstunach, lat 60 (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 158, s. 91v); Ignacy Oganowski –
rejent grodzki oszmiański w 1830 r. z Mostwiliszek
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 102, s. 23v),
z Łejtupki w 1834–1836 (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 113, s. 28, nr 252; vol. 119, s. 4v,
nr 34), z Oboziszcza w 1837 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 123, s. 96, nr 64); Michał Oganowski
– sędzia graniczny, † 12 XI 1830 r., lat 74,
w maj. Ponizie (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 103,
s. 2v); Antoni Oganowski – sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 116, s. 102v, nr 133); Leon Oganowski s. Michała
i Zofi i z Ostaniewiczów – sędzia graniczny
w 1839–1843 (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 129,
s. 34, nr 45; vol. 138, s. 5, nr 23; zesp. 604, inw. 44,
vol. 70, s. 305v, nr 2).
Okuszko h. Radwan 317
[chłopi: Pozniak], 24 d.m., 25 d.ż., 226 dz.
– Leona i Antoniego w 1847), folw. Osany
(1851) – par. b i e n i c k a;
folw. Giejstuny (1862) – par. holszańska;
maj. Obodziszcze (1837–1865), folw. Rowy
(1811–1850, z wsiami: Rowy [chłopi: Macewicz,
Stanulewicz], Gudowszczyzna [chłopi:
Burko, Korzan, Macewicz], 40 d.m., 34 d.ż.,
1340 dz. – Ignacego i Ludwika w 1850 r.,
nabyty w 1811 r. od Sobolewskich) – par.
krewska;
maj. Motejkowo (1848–1850), Lejtubka
(1833–1842), Mostwiliszki (1830) – par.
oszmiańska;
dwór Nowosiołki (1813) – par. ż u prańska.
Ogiński
dobra Izabelin (w 1790 r. – Michała), Mołodeczno
(w 1790 r. – Ksawerego) – par.
chożowska;
Iwie hrabstwo (w 1790 r. – Michała) – par.
i w i e s k a i dudzka;
maj. Poloczany (Tadeusza w 1790) – par.
oborska;
maj. Zalesie (z wsiami : Zarudzicze [Baran,
Bykowski, Dutko, German, Gryk, Kawiaza,
Kozakiewicz, Lis, Łapyćko, Rusak, Sawośko],
Michniewicze [Dekurno, Iwanowski,
Jacewicz, Kałansza, Kawaka, Kozieł,
Kozłowski, Mejsak, Pawłowski, Pobierski,
Rodzikiewicz, Sawośko, Szczasny], Amelin
[chłopi: Romanowicz], Janiewicze [chłopi:
Dutko, Łapyćko, Jużun], Oleniec [chłopi:
Gaworeń, Gisicz, Gulecki, Jabłoński, Konopacki,
Kublicki, Łapyćko, Mejsak, Rusak,
Wajda], Zaskiewicze [chłopi: Kondrat, Osipowicz,
Rutkowski, Sieniawski, Ubart], Gotkiewicze
[chłopi: Sapacz, Sołłogub], Ordzieja
[chłopi: Jocis, Kozieł, Lis, Sołłogub, Wajda],
Chausty [chłopi: Draszlug, Karniej, Kawiaza,
Oskirko], Mickiewicze [chłopi: Dramlug,
Korowaj, Kuchta, Muski, Rabczewski,
Skurski, Staniewicz], zaśc. Bobryna [chłopi:
Dutko], Korolewiszcze [Mejsak], Jagodno
[chłopi: Oskirko], Polanki [chłopi: Oskirko],
Studieniec [chłopi: Wajda], Okuszkowszczyzna
[chłopi: Gisicz], Rudnia [chłopi: Kozieł,
Zielonko], 643 d.m., 629 d.ż., 7055 dz.
– Marii z de Neri w 1847–1850) – par. ? ,
pow. o s z m i a ń s k i.
Ojmuciański (Oymuciański)
wieś Wasie…? (1844) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Bohuszki (1847), Pietkowszczyzna
(1835–1837), Skobiejki (1833), wieś Jagłowe
Pole (1828), Praczkowszczyzna (1833),
Wojcieta (1842) – par. oszmiańska;
wieś Borowa (1849–1850) – par. s ł o -
bodzka;
ok. Szumiliszki (1817–1821), Kleje (1817–
1823), Kuszelany (1829) – par. ż u p r ańska;
zaśc. Starosiele (1795) – par. ?.
Okołow
folw. Skirmonciszki (1839–1850), Miedziowszczyzna
(1809) – par. o s z m i a n -
kowska.
Okulewicz
ok. Cimochy (1835), wieś Giejstuny (1862),
Rodziewicze (1828–1874) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Sieleszczenięta (1864–1873) – par.
t r a b s k a.
Okulicz
wieś Żygiany (1818) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1812), zaśc. Hromykowszczyzna
(1842), Połudy (1843), ok. Łużyszcze (1831),
Rodziewicze (1813–1847; 20 dz. – Izydora
s. Mikolaja w 1850 r., otrzymał w spadku)
– par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1838), Ponary (1856) – par.
krewska;
ok. Junkowicze (1829–1830), Sieleszczenięta
(1835–1845) – par. t r a b s k a.
Okuszko188 h. Radwan
wieś Horki (1830) – par. b i e n i c k a;
ok. Blikany (1828–1829), wieś Gołogóry
(1823) – par. gudohajska;
m. Holszany (1873), folw. Łojbiszki (1860),
Rudoliszki (40 dz. – Alojzego Ludwika
s. Mateusza w 1852 r., ż. Magdalena), zaśc.
Błotkowszczyzna (1843), ok. Cimochy
(1795–1861; 80 dz. – Felicjana s. Macieja
w 1852 r., ż. Wiktoria), Zagorowszczyzna
(1830–1840), wieś Bukaty (1874), Rodziewicze
(1861) – par. h o l s z a ń s k a;
188 Leopold Okuszko – komornik w 1838–1842
z Jurszan (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 126,
s. 101v, nr 27; vol. 137, s. 164, nr 87).
318 Olchowski h. Lubicz
folw. Michnicze (1864–1865), wieś Bryzgały
(1834), Kozarowszczyzna (1861–1865),
Lulowszczyzna (1832), Milidowszczyzna
(1864) – par. krewska;
ok. Dachny (1798), Łoszany (1790–1864;
6 dz. – Hipolita s. Jana w 1850 r., ż. Julia)
– par. ł o s k a;
folw. Jurszany (1835–1861; 100 dz. – Józefy
z Haniewiczów ż. Leopolda w 1850), zaśc.
Kosteczyzna (1851–1864), Szłapochowszczyzna
(1863), ok. Golginiszki (1790–1830),
Piktusza (1819), wieś Jankańce (1833) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1848–1864), dwór Tołociszki
(1806), zaśc. Rudniki (1834–1854), wieś
Juraliszki (1817), Olany (1800–1819), Olkiewicze
(1847), Rudoniszki (1828–1874),
Stodolniki (1807), Żwirbliszki (1836) – par.
oszmiańska;
folw. Wowierany (1849), zaśc. Nowinka
(1845), ok. Blinkany (1835–1848), Spraguny
(1832), wieś Chockuny (1835), Miłejszuny
(1845), Uczkury (1848) – par. s ł o -
bodzka; wieś Medryki (1842), Milejszuny
(1851) – par. s o l s k a;
ok. Ejgirdy (1829–1840), wieś Wereszczaki
(1843–1845) – par. t r a b s k a;
folw. Kozarowszczyzna (1873), ok. Ławski
Brod (1873; 20 dz. – Floriana s. Nikodema
w 1850 r., ż. Karolina) – par. z a b r z e s k a.
Olchowski h. Lubicz
Olechnowicz
wieś Truchaniszki (1825) – par. g u d o -
h a j s k a;
zaśc. Swinkowszczyzna (1844), wieś Dworzyszcze
(1813), Wołowiki (1813–1817) –
par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1836), wieś Chockuny (1851),
Nowopole (1828–1833), Żwirbliszki (1829–
1835), wieś Polany (1837) – par. o s z -
miańska;
wieś Chockuny (1840–1848), Debesie (1837–
1838), Indrupie (1833) – par. słobodzka;
wieś Sienkienięta (1842–1843) – par.
t r a b s k a.
Oleszkiewicz (Oliszkiewicz)
dwór Chotowo Małe (1835) – par. d e r e -
wieńska;
ok. Januszewszczyzna (1840; 34 dz. Justyna
s. Jakuba w 1850 r., kupiony w 1816) – par.
g i e r a n o ń s k a;
ok. Ejgirdowszczyzna Wielka (1795) – par.
t r a b s k a.
Oliszko
ok. Januszewszczyzna (1830) – par. g i e r a -
nońska.
Olszański
folw. Marko…? (1850) – par. b i e n i c k a;
maj. Wielka Mysa (1860) – par. smorgońs
k a;
maj. Daukszyszki (1862) – par. s o l s k a.
Olszewski h. Ślepowron
ok. Mikszewicze (1798) – par. g i e r a -
nońska;
m. Graużyszki (1837–1849), ok. Senkowszczyzna
(1860) – par. g r a u ż y s k a;
maj. Gury (1873), zaśc. Karolinowo (1838),
Krywula (1842), Połudy (1837), Siedlerowszczyzna
(1836–1851), ok. Miszkuciszki
(1812–1818), wieś Bukaty (1874), Giejstuny
(1856–1862), Kozłowszczyzna (1848),
Niwki (1813), Roginczenięta (1864) – par.
h o l s z a ń s k a;
wieś S…? (1874) – par. konwaliska;
wieś Korendy? (1831) – par. krewska;
m. Murowana Oszmianka (1823) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1860–1874), zaśc. Biały Gaj
(1819), Krzemieszowo (1804–1806), wieś
Chodorki (1825), Koziany (1809), Macuty
(1821), Olany (1800), Stodolniki (1817) –
par. oszmiańska;
folw. Trzecieniszki (1845–1846) – par. s ł o -
bodzka;
dwór Bonifacowo (1846) – par. s o l s k a;
maj. Kwiatkowsce (1855) – par. s u b o t -
n i c k a;
folw. Ra…? (1845) – par. wiszniewska;
wieś Makary (1830) – par. t r a b s k a;
ok. Łatowicze (1795–1800) – par. ż u -
prańska.
Omuciański
folw. Gudele (1829), zaśc. Widoki (1832) –
par. gudohajska;
Starosiele (1800) – par. oszmiańska;
zaśc. Stasialiszki (1842) – par. słobodzka.
Osmolski h. Bończa 319
Opanowicz (Oponowicz)189
ok. Opita (1790) – par. g i e r a n o ń s k a;
folw. Jackowo (1845–1874), Junkowicze
(1795–1811) – par. t r a b s k a.
Oranowski
wieś Kobyłki (1811) – par. oborkowska.
Orański
folw. Żyżma (1829) – par. t r o k i e l s k a.
Ordyniec
folw. Andruny (1795) – par. ?.
Orlicki
folw. Poklewo (1838), zaśc. Gramoskowszczyzna
(1849), Jachimowszczyzna (1864),
Nowiny (1795–1813; w 1795 r. – Józefa), ok.
Dworzyszcze (1861), Rodziewicze (1823–
1842), wieś Bałwaniszki (1860), Dorniszki
(1861–1863), Goreckowszczyzna (1860),
Naruszowce (1828–1835), Wołowiki (1817–
1837), Wróblewszczyzna (1817) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Woronowszczyzna (1863), ok. Poleniki
(1825) – par. oszmiańska;
maj. Monkiewicze (1813–1863), zaśc. Trokiele
(1775–1851), ok. Dokurniszki (1840)
– par. s o l s k a;
m. Smorgonie (1855) – par. smorgońska;
zaśc. Krasna Górka (1850) – par. t r a b s k a;
ok. Ginkowszczyzna (1790–1874; w 1795 r.
– Antoniego, Michała i Franciszka; 36 dz.
Tadeusza s. Antoniego w 1850 r.; 36 dz.
Norberta s. Franciszka i Marianny Kosowskiej
w 1850 r.; 36 dz. – Ignacego s. Michała
w 1850), Monkiewicze (1817–1861; 3 d.m.,
5 d.ż., 96 dz. – Kajetana, Karola, Stanislawa
i Michala s. Stanisława i Joanny z Jurewiczów
w 1850), Szumiliszki (1829) – par.
żuprańska.
Orlicki-Sterło
zaśc. Mańkowicze (1874) – par. żuprańska.
Orliński
wieś Skiłądziszki Dolne (1821) – par. s ł o -
bodzka.
Orłowski h. Junosza
zaśc. Stryhy (1822), wieś Kozarowszczyzna
(1817) – par. krewska;
189 Józef Oponowicz – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z folw. Nackowszczyzna, lat 35
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 304).
ok. Jarmaki (1808–1812) – par. ł o s k a;
wieś Trzeciniszki (1821) – par. słobodzka;
m. Wiszniew (1836) – par. wiszniewska.
Orzechowski190
m. Oszmiana (1813) – par. oszmiańska.
Orzeszko
maj. Ługomowiszcze (1874) – par. dudzka.
Osiecki191
m. Oszmiana (1808), wieś Michałkonie
(1838–1849) – par. oszmiańska.
Osiewicz
m. Krewo (1844) – par. krewska.
Osiński
zaśc. Gudełówka (1864), Kozarezy (1830–
1838), wieś Gabriałowszczyzna (1842–
1850), Wialbutowo (1836–1840) – par. g r a -
użyska;
ok. Piktusza (1836–1843), wieś Buniany
(1834–1861), Jurszany (1833), Kiby (1847)
– par. oszmiankowska;
ok. Bohusze (1848–1873), wieś Michałkonie
(1844) – par. oszmiańska.
Osipowicz
wieś Bohdanowce (1822) – par. krewska;
ok. Jurszany (1817), Miedziny (1822) – par.
oszmiankowska;
wieś Chorążyszki (1809) – par. o s z -
miańska;
Szumiliszki (1798) – par. żuprańska.
Osmolski192 h. Bończa
m. Bienica (1861) – par. b i e n i c k a;
wieś Raczki (1817; 15 dz. – Waleriana s. Ludwika
w 1850) – par. gudohajska;
dwór Rymowicze (1811–1813), zaśc. Aglemieżyszki
(1835–1843; 18 dz. Jana s. Jana
w 1850), Cieniuchowszczyzna (1837), Jaglimiczeliszki?
(1822), ok. Mieszkucie (1829–
190 Piotr Orzechowski – rotmistrz wojsk pol.
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132,
s. 36, nr 54).
191 Jan Osiecki – por. w st. sp. w 1811 r. z Bohdaniszek,
lat 34 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250,
s. 221).
192 Jan Osmolski – chor. wojsk pol. w 1798 r.
z Podbrzezia (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 2,
s. 65v); Antoni Osmolski – chor. wojsk pol.
w 1830 r. z Baranowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 39, s. 141v, nr 22).
320 Ossowski h. Dołęga
1856), Suhłobiszki (1817) – par. h o l s z a ń -
s k a;
m. Oszmiana (1846–1874), folw. Krzemieszowo
(1856), zaśc. Ligowszcyzna (1847),
ok. Nowodworce (1861), Poleniki (1861) –
par. oszmiańska;
Rozkuciany (1822) – par. n a r w i l i s k a;
ok. Baranowicze (1830) – par. s u r w i -
l i s k a;
Podbrzeź alias Sinia Góra (1798) – par.
wiszniewska;
maj. Pawlinowo (z wsiami: Rymowicze Małe
[chłopi: Krzymowski, Poszański, Potrebko,
Radecki – 12 d.m., 10 d.ż.] i Sielce [chłopi:
Balcewicz, Gorbaczewski, Klucznik, Krzymowski
– 28 d.m., 22 d.ż.], 338 dz. Jana
s. Kazimierza w 1845–1847).
Ossowski h. Dołęga
dwór Zalesin (1836–1845) – par. s m o r -
gońska.
Ostałowski (Ostołowski)
wieś Charłowszczyzna (1828) – par. krews
k a;
dwór Wysoki (1835) – par. ł o s k a.
Ostromecki
ok. Kulnie (1829–1844), Miko…? (1835) –
par. g i e r a n o ń s k a;
zaśc. Paszele (1844), ok. Koczany (1840–
1842) – par. smolińska.
Ostrouch
wieś Kozłowszczyzna alias Swierkowszczyzna
(1798) – par. h o l s z a ń s k a.
Oswiecimski (Oświeciński)
folw. Ponizie (1844–1847) – par. bienicka;
maj. Holszany (1874), Pogol…? (1874), folw.
Katrynpol (1850–1858), Kurowszczyzna
(1839), Podgaje (1862), Siedlerowszczyzna
(1830), zaśc. Dubonosicha (1838), Dubówka
(1834), Łużyszcze (1844), wieś Piotrowicze
(1832) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Rohaczewo (1849–1850), wieś Piotrowicze
(1828) – par. krewska;
ok. Łoszany (1808–1846; 21 dz. – Antoniego
s. Stanisława w 1850 r., ż. Paulina, własność
od 1823) – par. ł o s k a;
Grodowszczyzna (1863) – par. o s z -
miańska;
zaśc. Małyszewo (1847–1851) – par. smorgońska;
zaśc. Rudziszki (1821–1848) – par. s o l s k a;
folw. Antoniszki (1855), zaśc. Kuchcikowo
(1851), ok. Kleje (1860–1861) – par. ż u -
prańska.
Ostrowicki193
maj. Kamionka (1790–1850; z wsią Paszkany
[chłopi: Germanowicz, Grabowski, Łogowski,
Makarewicz, Tuchta], zaśc. Proniuny
[chłopi: Szuszkiewicz], Janowo [chłopi:
Mackiewicz], 26 d.m., 26 d.ż., 463 dz. – Józefa
s. Franciszka i Ludwiki z Bagińskich
w 1847–1850) – par. o s t r o w i e c k a;
folw. Piekary (z wsią Piekary [chłopi: Anop,
Filipowicz, Grygielewicz, Piekar, Sieniawski],
33 d.m., 34 d.ż., 207 dz. – Józefa s. Franciszka
i Ludwiki z Bagińskich w 1850) – par.
b i e n i c k a ?.
Ostrowski194
folw. Podgaje (1861–1863), zaśc. Krasnogórka
(1822), Samoniny (1849), Tarasowszczyzna
(1831–1850), ok. Bałwaniszki (1800),
Bieniuny (1832–1834), Jowaszyszki (1834),
Karłowszczyzna (1832), Kurowszczyzna
(1813–1817), wieś Sokocienięta (1812) –
par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Cimuty (1821–1836) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1804–1837) – par. o s z -
miańska;
ok. Dziesiętniki (1830) – par. wiszniewska;
wieś Minciany (1855), Zamościany (1850)
– par. wołożyńska;
wieś Emelany (1800) – par. żuprańska.
Owsiukiewicz
maj. Jachimowszczyzna (1873) – par. oborkowska.
Oziembłowski195
folw. Lenkowszczyzna alias Łoszany (1790–
1811) – par. ł o s k a.
193 Józef Ostrowicki (*ok. 1785) – sędzia graniczny
w 1830 r. z Kamionki (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 101, s. 20).
194 Stanisław Ostrowski – regent w 1834 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 113,
s. 22, nr 204).
195 Franciszek Oziembłowski – strażnikowicz
pow. upickiego w 1795 r. z Lenkowszczyzny
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 147); Józef
Paszkiewicz h. Radwan 321
Oziewicz
ok. Bohusze (1836) – par. krewska;
ok. Lenkowszczyzna (1840–1845) – par.
ł o s k a;
dwór Kasztany (1836) – par. s o l s k a.
P
Palczewski h. Orla, pw. 13 V 1808 r.
zaśc. Dombrowo (1860), Użugiery (1851–
1858), wieś Powiłojcie (1863) – par. g r a u -
ż y s k a;
folw. Antonowo (1873), Teresianowo
(1862), zaśc. Ryzgiszki? (1873), ok. Bukaty
(1843–1861; 20 dz. – Zachariasza s. Pawła
oraz jego ż. Anny N. w 1852), wieś Cimochy
(1829), Kozłowszczyzna (1858–1862),
Mościszcz – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1817), Sabiłki (1829), ok. Janusze
(1849–1851), wieś Konty (1823), Łostaje
(1817), Sabiłki (1825) – par. krewska;
ok. Lenkowszczyzna (1855) – par. ł o s k a;
maj. Olany (1874), Skirdzimy (1874) – par.
oszmiańska;
wieś Baczeszniki (1840–1851) – par. s u -
b o t n i c k a;
folw. Zabłocie (1829), ok. Sieleszczenięta?
(1830) – par. t r a b s k a;
m. Wiszniew (1844), wieś Gierbienięta
(1829), Naruciewszczyzna (1830–1842),
Olany (1835) – par. wiszniewska;
wieś Bazary (1873–1874) – par. żuprańs
k a.
Palczyński
zaśc. Moszczyce (1844) – par. holszańska.
Panfi łowicz
folw. Dorgiszki (1790–1800) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Parchamowicz
wieś Krzywsk (1814) – par. ł o s k a.
Oziembłowski (*ok. 1746) – chor. wojsk pol.
z Lenkowszczyzny, lat 44, w niewoli od 1793 r.
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 164).
Parafi anowicz
maj. Kojacienięta (1856) – par. h o l s z a ń -
s k a.
Parfi anowicz196 h. Ogończyk
maj. Małe Barowo (1795–1843) – par.
dudzka;
wieś Koncerezy (1817) – par. holszańska.
Partyko197
m. Krewo (1856) – par. krewska.
Pasierbski198
m. Żuprany (1837) – par. żuprańska.
Paskalski
ok. Macuty (1795) – par. h o l s z a ń s k a.
Paszkiewicz199 h. Radwan
maj. Gabrialowszczyzna (1813–1850; z wsiami:
Gabriałowszczyzna [chłopi: Batura,
Chwiedorowicz, Jureka, Kunowski, Kuzmicki,
Misiewicz, Rakicki], Huszcz [chłopi: Kunowski,
Misiewicz], 43 d.m., 49 d.ż., 660 dz.
– Tomasza s. Marcina 1847–1850) – par.
g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1850–1874), zaśc. Krywula
(1813) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Bohusze (1839), wieś Zahorze (1842) –
par. krewska;
zaśc. Czobotki (1845), Dachna (1844), ok.
Lenkowszczyzna (1835) – par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1846), folw. Łodwikowszczyzna
(1864), Ożaleja (1822–1839), zaśc. Ważyleja
(1846), ok. Pikuny (1860–1863) – par.
oszmiańska;
folw. Poprudzie (1819–1822), Proniuny
(1795), wieś Ankudy (1829–1840), Mikuciany
(1839) – par. słobodzka;
196 Mikołaj Parfi anowicz s. Bazylego – komornik
przysięgły wiłkomirski w 1795 r. z Barowa, sędzia
graniczny oszmiański w 1811 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 189; vol. 250, s. 268).
197 * Partyko urodził się w Werenowie i chrzczony
był w par. werenowskiej, ale wpis jest w par.
k r e w s k i e j !
198 Aleksander Pasierbski s. Hieronima i Józefy
z Matusewiczów – kpt. wojsk ros. w 1837 r.
z Żupran (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 124, s. 81,
nr 5).
199 Jarosław – Marcin Paszkiewicz s. Tomasza
(*ok. 1828) – registrator kol., opiekun sielskich magazynów
pow. oszmiańskiego w 1854 r., ż. Amelia
Gebert (LVIA, zesp. 391, inw. 9, vol. 1949, s. 49).
322 Paszkowski
m. Soły (1818–1822), zaśc. Upile (1837–
1848), Kropiwna (1812–1850; 34 dz. – Józefa
s. Jana w 1850), Zajezioro (1836), ok.
Gawdziewicze (1845), Kuszlany (1817), wieś
Sikuń (1861–1862) – par. s o l s k a;
folw. ? (1829) – par. wołożyńska;
ok. Omelany (1847–1849), wieś Budzienięta
(1856), Kuszlany (1812), Pietrule (1861),
Porojście (1843–1845) – par. żuprańska;
maj. Szafranowo (z wsiami: Utkany [chłopi:
Grydź, Jurek], Slioski [chłopi: Radziun],
170 dz. – Tomasza s. Marcina w 1847) –
par. ?.
Paszkowski200
zaśc. Dębina (1831), Ostajkiszki (1835), Trychwoście
(1844), ok. Paszkiewicze (1834),
wieś Cimochy (1818–1830) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Mościanki (1850), wieś Rowy (1850)
– par. krewska;
wieś Zienkańce (1848) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1806–1847), folw. Kazimierzowo
(1839), zaśc. Okmieni…? (1834) –
par. oszmiańska.
Pawłowicz
ok. Błotkowszczyzna (1837–1849), wieś Bałwaniszki
(1844), Ciupiszki (1837), Dorgiszki
(1858–1862), Kamionka (1835), Łużyszcze
(1830–1838), Nowosiołki (1817), Połudy
(1835), Szapowały (1843), Wasznaryszki
(1838) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Łoszany (1811) – par. ł o s k a;
zaśc. Chodorki (1849), wieś Giniowce (1849)
– par. oszmiańska;
dwór Daukszyszki (1847) – par. s o l s k a.
Pawłowski
zaśc. Łużyszcze (1834) – par. holszańska;
Czechy (6 dz. – Teresy c. Michała w 1850 r.,
kupione w 1797) – par. d z i e w i e n i s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1844), Łoszany (1813–
1836) – par. ł o s k a;
200 Michał Paszkowski – płk b. wojsk pol.
w 1811 r. z maj. Naliboki, lat 50 (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 250, s. 340); Stanisław Paszkowski
s. Michała (*ok. 1794) – sędzia graniczny
pow. oszmiańskiego w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 44, vol. 36, s. 86, nr 20).
m. Oszmiana (1830–1836), wieś Łejtupka
(1800) – par. oszmiańska;
m. Smorgonie (1833–1835) – par. smorgońska;
m. Żuprany (1812) – par. żuprańska.
Pazowski
m. Boruny (1822–1836) – par. h o l s z a ń -
s k a.
Perkowski
ok. Bortkiewicze (1847–1848), Golginiszki
(1825–1874), wieś Jankańce (1850) – par.
oszmiankowska.
Peżarski
maj. Małyszkowszczyzna (1837) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Piasecki h. Janina
ok. Ostaszki (1838–1843) – par. b i e n i c k a;
folw. Łomzowszczyzna (10 dz. – Jana s. Jerzego
w 1850 r., otrzymał w spadku po ż.)
– par. dudzka;
ok. Januszewszczyzna (1873) – par. g i e r a -
nońska;
ok. Wialbutowo (1800–1842), wieś Szczepanowicze
(1813) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Łojciowszczyzna (1800) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Bohuszki (1795–1839), Olkiewicze
(1806–1818) – par. oszmiańska;
folw. Kamionka (1839) – par. s ł o b o c k a;
wieś Ciechany (1828), Wieczkonie (1864) –
par. żuprańska.
Piątkowski201
dwór Derewna (1835) – par. d e r e w i e ń -
s k a.
Pieczkowski202
folw. Sokocienięta (1838) – par. h o l s z a ń -
s k a.
Pieczora
m. Oszmiana (1835) – par. oszmiańska.
Piekarski
m. Boruny (1822), Sokocienięta (1819–
1849), wieś Dziesiątniki (1845), Markienięta
201 Adam Piątkowski – administrator klucza derewieńskiego
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 54, s. 10, nr 50).
202 Jan Pieczkowski – rejent graniczny pow.
oszmiańskiego w 1838 r. z Sokocieniąt (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 126, s. 74v, nr 268).
Pilecki 323
(1836), Paszkiszki (1838–1840) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Czetyrki (1856) – par. krewska;
ok. Łoszany (1802) – par. ł o s k a;
maj. Wasilewszczyzna (1790), zaśc. Hołubickowszczyzna
(1843), Mostki (1829), ok.
Ejgirdy (1829), Sieleszczenięta (1830), wieś
Hajowce (1836–1842), Jachimowszczyzna
(1830) – par. t r a b s k a;
m. Wiszniew (1830–1844), wieś Nowosiołki
(1798), Wojsztowicze (1835–1843) – par.
wiszniewska;
wieś Sakowszczyzna (1855–1864) – par. w o -
ł o ż y ń s k a;
wieś Hajowce (1842) – par. t r a b s k a;
folw. Wasilewszczyzna (1795) – par. ?.
Pietkiewicz
dwór Bienica (1829–1831), Emilianowo
(1833–1835) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1813), wieś Wialbutowo
(1798) – par. g r a u ż y s k a;
m. Oszmiana (1805) – par. oszmiańska;
wieś Łopocie (1851) – par. s o l s k a;
ok. Stymonie (1838) – par. żuprańska.
Pienkowski (Pieńkowski, Piękowski)
wieś Koncarezy (1839) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Kurowszczyzna (1837) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1823), folw. Mostwiliszki
(1834), zaśc. Moczyły (1835–1848), Walerianowo
(1846) – par. oszmiańska;
ok. Ginkowszczyzna (1849), karczma Olany
(1856) – par. żuprańska;
folw. Boczkiele (47 dz. – Emilii z Uzłowskich
w 1850) – par. ?.
Pieślewicz
wieś Jurszany (1833) – par. o s z m i a n -
kowska;
wieś Bierwinciszki (1825) – par. o s z -
miańska;
zaśc. Dajnówka (1840), wieś Miedziany
(1838) – par. słobodzka.
Pietraszewski
m. Oborek (1835), folw. Steckowszczyzna
(1842), ok. Barszcze (1874), wieś Łapinka
(1840–1874) – par. oborkowska.
Pietraszkiewicz
m. Graużyszki (1813) – par. g r a u ż y s k a.
Pietraszko
ok. Widawszczyzna (1850) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a;
wieś Helenowo (1829) – par. i w i e j s k a;
ok. Barszcze (1805–1810) – par. o b o r -
kowska.
Pietrusewicz (Petrusewicz)
zaśc. Zabłocie (1813) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Krywula (1795–1863; 19 dz. – Antoniego
s. Ignacego w 1850 r.; 19 dz. – Fabiana
s. Kazimierza w 1850), Krynki (1830),
wieś Wołowiki (1834–1838) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Popielewszczyzna (1860) – par.
krewska;
wieś Popielewicze (1862–1863) – par.
krewska;
m. Traby (1842), dwór Juraciszki (1840),
wieś Sienkienięta (1843) – par. t r a b s k a.
Pietrowicz
zaśc. Santoka (1850) – par. h o l s a ń s k a;
zaśc. ? (1873) – par. oborkowska;
dwór Daukszyszki (1840) – par. s ł o -
bodzka;
ok. Czyczynowszczyzna (1795; 20 dz. Macieja,
Adriana i Bartłomieja s. Stanisława
w 1850), Sieleszczenięta (1829) – par.
t r a b s k a;
wieś Rogalewszczyzna (1836) – par. w i s z -
niewska.
Pietrowski
folw. Boży Dar (1845) – par. smo r g o ń s k a;
wieś Gawdziewicze (1863) – par. s o l s k a;
wieś Giegucie (1850) – par. s u b o t n i c k a;
folw. Gajdzie (1850) – par. żuprańska.
Pietruszewski
wieś Chatucicze? (1830) – par. b i e n i c k a.
Pilecki
m. Gieranony (1843) – par. gieranońska;
m. Graużyszki (1840–1844) – par. g r a u -
ż y s k a;
Bijuciszki (1823), Daniłowszczyzna (1829),
Wojgiany (1829) – par. h o l s z a ń s k a;
Dwór Łużki (1830) – par. h o r o d z i -
łowska;
dwór Zagorza (z wsią Zagorza [chłopi: Gryżewicz,
Katowicz, Rusak, Ruwny, Wierzyński]
26 d.m., 34 d.ż., 524 dz. – Jana i Tekli
324 Pilkiewicz
z Wyrzykowskich w 1847 r., maj. kupiony
w 1834) – par. krewska;
folw. Zahorza (1835–1845) – par. ł o s k a;
Giniowce (1825) – par. oszmiańska;
ok. Brodziszcze (1790–1850; w 1795 r. – Rafała;
43 dz. – Ignacego s. Józefa w 1850 r.;
21 dz. – Michała s. Ignacego w 1850 r.;
21 dz. – Aleksandra s. Ignacego w 1850 r.,
kupiony w 1758 r. od Hipolita i Eleonory
Suchockich) – par. t r a b s k a;
maj. Bogdanowo – Rudziewszczyzna
(1 d.m., 2 d.ż., 70 dz. – Franciszka s. Ignacego
w 1850) – par. ?.
Pilkiewicz
wieś Szyłowicze (1840) – par. krewska.
Piotrowicz203 h. Abdank
m. Boruny (1818), zaśc. Klim…? (1856), Rymowicze
(1821), Santoka (1847) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Seholin? (1830) – par. horodziłows
k a;
dwór Milejkowo (1836–1837) – par. krews
k a;
Powiaże (1819), Powisznie (1822), Prochowszczyzna
(1829) – par. oszmiańska;
dwór Daukszyszki (1836–1850; z wsiami:
Daukszyszki [chłopi: Grudziński, Kasperowicz,
Kuźminowicz, Peżarski], Ażugiery
[chłopi: Grudziński, Marcinkiewicz, Zacharzewski],
Krzywsk [chłopi: Dziemidowicz],
34 d.m., 24 d.ż., 280 dz. – Józefa i Ludwiki
z Gauryłkowiczów w 1850), ok. Miżany
(1828–1848), wieś Skiłądziszki (1818) – par.
słobodzka;
maj. Hajdukowszczyzna ([chłopi: Cieciński,
Rymkiewicz], 4 d.m., 6 d.ż., 89 dz. –
Feliksa s. Jerzego w 1847), folw. Zabłocie
(1829), Szeptunowszczyzna (1795–1850;
[chłopi: Gryszkiewicz, Makarewicz, Sliżewski,
Żełendziewski], 21 d.m., 18 d.ż., 144 dz.
203 Kazimierz Piotrowicz – rotmistrz w 1795 r.,
lat 50, z Szeptunowszczyzny (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 235); Antoni Piotrowicz – asesor
sądu pow. oszmiańskiego w 1839 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 129, s. 27, nr 256); Józef
Piotrowicz – sędzia graniczny oszmiański z Daukszyszek
w 1843–1847 (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 140, s. 14, nr 7).
– Antoniego s. Piotra w 1847), zaśc. Dobra
Ziemia (1850), ok. Czyczynowszczyzna
(1835–1864), Ejgirdy (1795–1855; 16 dz. –
Szymona s. Jana w 1850), Szeptunowszczyzna
(1842; 6 dz. – Wincentego s. Dominika
i Jana s. Jana w 1850), Sieleszczenięta (1795–
1798), Zaleskowszczyzna (1775–1840) – par.
t r a b s k a;
wieś Rogalewszczyzna (1844) – par. w i s z -
niewska;
zaśc. Dowgulewszczyzna (75 dz. – Jana
s. Macieja w 1850 r., dziedziczny od 1610),
wieś Hańczyce (1842) – par. wołożyńska.
Piotrowski
maj. Kuraszewo (1856–1861) – par. g r a u -
ż y s k a;
Kantorowszczyzna (1817) – par. h o l s z a ń -
s k a;
wieś Litwa (1829) – par. horodziłowska;
m. Krewo (1829), folw. Bołbotowo (1856) –
par. krewska;
folw. Pietrosowszczyzna (1874) – par.
oborkowska;
zaśc. Bortele (1860), wieś Łubianka (1812)
– par. oszmiańska;
dwór Soły (1846), ok. Gaudziewicze (1848)
– par. s o l s k a;
folw. Czyczynowszczyzna (1795), Sieliszcze
(1864) – par. t r a b s k a;
wieś Adampol (1842–1864) – par. w o ł o -
żyńska;
folw. Borki (1795–1811 – Antoniego i Benedykta
s. Michała) – par. ?.
Piotrusewicz
Krasnogórka (1822) – par. h o l s z a ń s k a.
Piwcewicz
m. Krewo (z folw. Niecieki par. s w i r s k i e j )
(1862) – par. krewska.
Plechniewicz204
m. Oszmiana (1807–1839) – par. o s z -
miańska.
Pleskaczewski
zaśc. Cieniukowszczyzna (1817–1840) – par.
h o l s z a ń s k a;
ok. Tabory (1837–1840), wieś Szuszliszki
(1832) – par. g r a u ż y s k a;
204 Maciej Plechniewicz – burmistrz z Oszmiany
w 1809 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 22, s. 740).
Podarecki 325
Słobódka (1831) – par. n a r w i l i s k a;
m. Oszmiana (1874), zaśc. Krzemieszewo
(1805), Skobejki (1842–1860), ok. Bohuszki
(1822–1842), Olany (1830–1860), wieś Nowopole
(1844), Wojniewicze (1811–1819) –
par. oszmiańska;
Baranowicze (1835) – par. s u r w i l i s k a;
ok. Kleje (1844) – par. żuprańska.
Plesniarski
folw. Osipany (1835) – par. s o l s k a.
Plewako205
wieś Skoworodki (1818) – par. b i e n i c k a;
maj. Kozłowszczyzna (z wsiami: Kozłowszczyzna
[chłopi: Gołubowicz, Matusewicz,
Zienkiewicz], Dorgiszki [chłopi: Januszkiewicz,
Szkurynowicz, Szwajkowski, Wojciechowicz],
321 dz., 51 d.m., 49 d.ż. – Joachima
i Julii z Jabłońskich w 1844) – par.
h o l s z a ń s k a;
ok. Widawszczyzna (1850) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a.
Pliskowski
zaśc. Gliniszcze (1874) – par. obor kowska.
Pławski206
maj. Pogolsza (1850–1864; z wsiami: Roginczynięta
[chłopi: Łososowski, Sadowski, Szabława,
Szysz, Żołudkiewicz], 47 d.m., 59 d.ż.,
502 dz. – Antoniego oraz jego ż. Elżbiety
N. w 1850), Wojsznaryszki (1844), folw.
Katrypol? (1846) – par. h o l s z a ń s k a;
205 Stefan Plewako – starosta kołoboryski
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 220).
206 Antoni Pławski – regent pow. oszmiańskiego
w 1829 r. z Utkan (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 36, s. 100v, nr 24), sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 140, s. 53, nr 159); Andrzej Pławski – rejent
pow. oszmiańskiego w 1843 r. z Oszmiany (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 138, s. 171, nr 53); Michał
Pławski – adwokat sądów oszmiańskich w 1844 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 140, s. 71v, nr 16);
Ignacy Marcin Walenty Pławski – por. w 1855 r.
z m. Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 151,
s. 248, nr 50); Bolesław Antoni Bonifacy Pławski
– kpt. w 1855 r. z maj. Pogolsza (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 151, s. 39, nr 202), sztabs
kpt. w 1861 r. z maj. Pogolsza (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 157, s. 55, nr 204); Onufry Pławski
– b. rejent graniczny oszmiański w 1846 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 142, s. 37, nr 47).
m. Oszmiana (1825–1861) – par. o s z -
miańska;
ok. Bryndziszki (1839) – par. s ł o b o c k a;
dwór Utkany (1829), folw. Dubinka (1830)
– par. smolińska;
folw. Brodziszcze (53 dz. – Andrzeja Onufrego
s. Ignacego oraz Franciszki Herman
w 1850) – par. t r a b s k a.
Pobiedziński207
zaśc. Gudołówka (1874), wieś Adamowszczyzna
(1813), Żygiany (1856) – par. g r a u -
ż y s k a;
m. Holszany (1800–1835), zaśc. Kurapatowszczyzna
(1834–1837), ok. Kamionka
(1873–1874), Norszty (1832), Sohołobiszki
(1843–1847), wieś Dziartniki (1855), Kurhany
(1818), Nowosiady (1812), Sokocienięta
(1837–1840) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Daukszyszki (1795), zaśc. Biały Gaj
(1838), Krzemieszowo (1848–1850), Nikryszki
(1840), Sorokiszki (1846), ok. Bohuszki
(1840), Chodorki (1835), Nowodworce
(1795–1874; 35 dz. – Franciszka
s. Kazimierza, Antoniego s. Wincentego
i Gertrudy Hauryłkiewicz, Michała s. Tomasza
i Teresy Brażyckiej w 1850 r.; 35 dz.
– Józefa, Justyna, Antoniego s. Wincentego
w 1850), Nowopole (1822), Ożyszki (1830–
1851), wieś Bałwaniszki (1846), Koziarce
(1843) – par. oszmiańska;
wieś Tar…? (1864) – par. s u b o t n i c k a;
folw. Filipony (1873), wieś Kuliki (1840) –
par. t r a b s k a;
zaśc. Żurawy (20 dz. – Bogumiły w 1850)
– par. ?.
Pobojewski
dwór Józefpol (1825) – par. b i e n i c k a;
maj. Józefpol (1850; z wsiami: Trzaski [chłopi:
Jarmakowicz, Kopciuch, Łazowski, Trachima,
Wial], Kłoczkow [chłopi: Drozd,
Gryb, Jarmakowicz, Wial], 36 d.m., 44 d.ż.,
360 dz. – Romualda s. Wojciecha w 1850)
– par. horodziłowska.
Podarecki
m. Graużyszki (1825) – par. g r a u ż y s k a.
207 Józef Pobiedziński – strażnik oszmiański
w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 408).
326 Podejko
Podejko
ok. Cholewszczyzna (1795) – par. g i e r a -
nońska.
Podgórski
dwór Kwiatkowce (1843) – par. s u b o t -
n i c k a.
Podhorecki
zaśc. Dubowo (1830), Michałowszczyzna
(1830), Wojgiany (1813) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Kozarowszczyzna (1795) – par.
krewska?;
wieś Debesie (1834) – par. słobodzka;
Medryki (1833) – par. s o l s k a;
folw. Szumiliszki (1795) – par. żuprańska.
Podkoński
wieś Bukaty (1835), Markienięta (1832) –
par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Bryniaki (1830), wieś Jachimowszczyzna
(1836), Kowale (1829) – par. t r a b s k a.
Podlecki
wieś Norszty (1823) – par. h o l s z a ń s k a.
Podorzecki
Suhłobiszki (1795) – par. h o l s z a ń s k a.
Podrez208
Podrzecki
wieś Szyłowicze (1839) – par. krewska;
wieś Starzynki (1836) – par. ł o s k a.
Podskoczym (Poskoczym) h. Ostoja
dwór Michałowszczyzna (1844), wieś Wołowiki
(1849) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1851–1865) – par. krewska.
Podwysocki209
folw. Poklew (1811–1839) – par. h o l -
s z a ń s k a;
Horodzki? (1798) – par. ł o s k a;
wieś Woszkienniki (1806) – par. o s z -
miańska;
m. Żuprany (1821) – par. żuprańska.
208 Tadeusz Podrez – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 498).
209 Józef Podwysocki – cześnik ziemi owruckiej
w 1811 r. z Poklewa, lat 60 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 130); Stanisław Podwysocki
s. Józefa – deputat pow. oszmiańskiego w 1821 r.
z Żupran (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 74,
s. 73).
Pogowski (Pohowski)
ok. Osinówka (1850–1864; 10 dz. – Jerzego
s. Ignacego w 1850), wieś Zajeziory (1848)
– par. s o l s k a.
Pohoski (Pogoski)
Krasne (1831) – par. smorgońska;
dwór Osipany (1825), Osinówka (1851) –
par. s o l s k a.
Pokuć
wieś Norejki (1840) – par. t r a b s k a.
Pol (Poll)
wieś Tokarzyszki (1850) – par. łazduńska;
ok. Ejgirdy (1830), wieś Wsilubie (1845) –
par. t r a b s k a;
Subotniki (1845) – par. s u b o t n i c k a.
Polanowski
Korowajowszczyzna (1828) – par. krewska;
m. Oszmiana (1819–1821) – par. o s z -
miańska;
zaśc. Marszałkowo (1832), wieś Glina
(1860), Rożkowszczyzna (1845), Sutkowo
(1835–1837) – par. smorgońska.
Polański
maj. Rymowicze (1795) – par. h o l s z a ń -
s k a ?.
Połoczański
m. Soły (1874), wieś Nowosiady (1837),
Uczkury (1813) – par. s o l s k a.
Połoński
wieś Borcie (1795), Łudy (1833–1839), Suszliszki
(1813), Żygiany (1822) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Kijżduny (1822) – par. gudohajska;
zaśc. Somorodnik (1862) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Lenkowszczyzna (1795) – par. ł o s k a;
folw. Dziudziulewszczyzna (1828–1864),
Gurele (1862), zaśc. Masłowszczyzna (1856),
Pohulanka (1839), ok. Dziedziule (1842),
Golginiszki (1818–1856), wieś Pogiry (1846–
1865) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1811), ok. Bohuszki (1795),
Poleniki (1829), wieś Chodorki (1806) – par.
oszmiańska;
wieś Wołojcie (1819) – par. żuprańska.
Pomarnacki
dwór oszmiankowski (1832) – par.
oszmiankowska.
Pożarzycki (Pozarzycki) h. Ostoja 327
Poniatowski
dwór Terebiejna? (1829) – par. nalibocka.
Popławski210 h. Ślepowron
maj. Ponizie (1811–1812), wieś Kaskiewicze
(1823) – par. b i e n i c k a;
ok. Wialbutowo (1861–1863) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Romejki (1832) – par. gudohajska;
m. Holszany (1825) – par. h o l s z a ń s k a;
Murowana Oszmianka (1840), zaśc. Niemenczyn
(1851), Zielonka (1860–1862), ok.
Golginiszki (1845–1856) – p a r. o s zmi a n -
kowska;
zaśc. Michałkonie (1873), Sałki (1874),
Wialbutowo (1851), wieś Kołotuny (1807)
– par. oszmiańska;
ok. Bryndziszki (1838), wieś Bobruki (1819),
Romejki (1834) – par. słobodzka;
dwór Zalesie (1828), zaśc. Marszałkowo
(1839) – par. smorgońska;
m. Soły (1839–1848), folw. Jakintany alias
Użurojście (1811–1850; 48 dz. – Bernarda
i Antoniego s. Jerzego w 1850 r.; 48 dz. –
Wawrzyńca s. Jakuba w 1850 r., ż. Bogumiła),
zaśc. Horodziszcze (1838), Soły (10 dz.
– Anny z Gintowtów w 1850 r.; kupiony
w 1838 r. od Heleny ze Szczęsnowiczów
Makarewicz), ok. Osanówka? (1861–1864),
Paszkowszczyzna (1822–1825), wieś Iwaszkowce
(1834–1863), Koński Bór (1842–
1855), Kuszlany (1812), Rudziszki (1835–
1836) – par. s o l s k a;
dwór Surwiliszki (1842) – par. s u r w i l i s k a;
dwór Traby (1811–1840) – par. t r a b s k a.
Porcianko
folw. Czernica (1873) – par. t r a b s k a.
210 Rafał Popławski (*ok. 1774) – sędzia graniczny
w 1811 r. z Trab (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 288); Zygmunt Popławski s. Rafała
(*ok. 1799) – prezydent graniczny pow. oszmiańskiego
w 1835–1840 z Trab (LVIA, zesp. 604,
inw. 44, vol. 54, s. 192, nr 111; zesp. 604, inw. 50,
vol. 132, s. 377v, nr 139), prezydent sądu granicznego
oszmiańskiego, starosta trabski w 1842 r.
z Surwiliszek (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 70,
s. 154, nr 56); Paweł Popławski – rotmistrz pow.
oszmiańskiego w 1811 r., lat 52 z Ponizia (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 129).
Porembski
folw. Proniewicze (1795) – par. ?.
Postajewicz
wieś Kucki (1798) – par. t r a b s k a.
Poznański
ok. Kuszlany (1825) – par. s o l s k a.
Pozniak211
folw. Tomaszowczyzna (1817) – par.
krewska;
maj. Bonifacowo alias Raczuny z folw. Raczuny
(1775–1850; w 1795 r. – Franciszka
i Ignacego; z wsiami: Spigiany [chłopi: Adamowicz,
Biełous, Bućka, Dogulasz, Olochna,
Olszewski, Pietkiewicz, Sturlis, Wasilewski],
Zajeziorna [chłopi: Czurkowski, Dzierwojed,
Jacynowicz, Kawel, Mackiel, Marchel,
Olochna, Pietkiewicz, Racyna, Sturlis, Szarawar,
Wołkowicz, Swiderski], Degesi [chłopi:
Iwanowski, Jacynowicz, Marchel, Pietkiewicz,
Staszkiewicz], Podbierozy [chłopi:
Czućka, Sturlis], Ożugiery [chłopi: Staszkiewicz],
Żółty Piasek [Czućka], Koupry
[chłopi: Jarszakowicz, Zabłocki], Łuszczyszki
[chłopi: Garasim], Kowale [chłopi: Czukiel,
Czurynowski, Garasim, Kawel, Mackiel,
Piotrowski, Żukowski], 232 d.m., 233 d.ż.,
4392 dz. – Józefa s. Franciszka, b. podkom.
w 1847–1850), zaśc. Ażugiery (1836) – par.
s o l s k a.
Pożarycki
wieś Wiculewicze (1873) – par. oborkows
k a.
Pożarzycki (Pozarzycki) h. Ostoja
Norszty (1818–1821) – par. h o l s z a ń s k a;
211 Adam Pozniak – rotmistrz oszmiański
w 1779 r. (LVIA, SA 2394, s. 601); Franciszek
Pozniak – w 1764–1794 był sędzią ziemskim
oszmiańskim, w 1794 r. wybrany marsz., w 1795 r.
lat 56, z Raczun (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 169); Antoni Pozniak – chor. pow. oszmiańskiego
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 269v); Tadeusz
Pozniak – horodniczy oszmiański w 1779–1782
(LVIA, SA 2394, s. 601; SA 2397, s. 375); Ignacy
Pozniak – rotmistrz pow. oszmiańskiego w 1784 r.
(LVIA, SA 2399, s. 103), stolnik pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 68, z Raczun (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 170); Józef Pozniak s. Franciszka
– podkom. pow. oszmiańskiego w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 57, s. 122).
328 Pożerski
zaśc. Jałowe Pole (1855–1861), ok. Olany
(1844–1849), Sorokiszki (1839–1846), wieś
Kolczuny (1860), Nowopole (1823), Suchodoły
(1856–1860) – par. oszmiańska.
Pożerski212
m. Oszmiana (1836–1847) – par. o s z -
miańska.
Prochowski
ok. Jagieły (1843), Żyle (1798) – par. g i e -
ranońska;
ok. Sienkowszczyzna (1795) – par. herman
i s k a.
Prokopowicz
wieś Huszcza (1847) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Łodwikowszczyzna (1845) – par.
oszmiańska;
wieś Kuszlany (1817–1821) – par. s o l s k a.
Proksza
ok. Dziedziulewszczyzna (1836), Golginiszki
(1833) – par. oszmiankowska.
Pruszyński (Prószyński)
m. Gieranony (1840) – par. gieranońska;
folw. Horodeczna (1790–1795) – par. łoska.
Pryszmont h. Pobóg
Pryzgint
wieś Sakowicze (1828) – par. krewska.
Przeciszewski213
maj. Wensławinięta (1790–1795, Adama,
posła na Sejm 1782) – par. smorgońska.
Przezdomski
dwór Bienica (1835) – par. b i e n i c k a;
ok. Mikszewicze (42 dz. – Antoniego s. Ignacego
w 1850).
Puchalski
wieś Janowka (1864) – par. konwaliska;
folw. Truchaniszki (1837–1840), zaśc. Kiermielany
(1842), Wojsznaryszki (1836), wieś
Gudohaje (1851) – par. słobodzka.
212 Feliks Pożerski – sztabs lekarz 1. artyleryjskiej
brygady w 1836 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 119, s. 8, nr 66), radca dworu, sztabs
lekarz 5. artyleryjskiej brygady w 1846–1847
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 142,
s. 209v, nr 196; vol. 143, s. 173, nr 142).
213 Adam Przeciszewski – marsz. pow. oszmiańskiego
w 1811 r., lat 65 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 62).
Puciato (Puciata)214 h. Syrokomla
dwór Porzecze (1844–1855), maj. Kiziłowo?
(1864) – par. horodziłowska;
dwór Połoczany (1829–1840), maj. Lewski
(1873) – par. oborkowska;
ok. Petrykany (1790–1850; 47 dz. – Wincentego
w 1847 r.; otrzymał w spadku po
Leonie Puciato s. Tomasza i Heleny z Łunkiewiczów;
30 dz. – Antoniego s. Antoniego
w 1850) – par. t r o k i e l s k a.
Puhowski
wieś Mikuciany (1830) – par. słobodzka;
Krasno (1830) – par. smorgońska;
Emelany (1828) – par. żuprańska.
Pukszta215
folw. Samiszcze (1795) – par. t r a b s k a.
Punkiewicz
m. Smorgonie (1828) – par. smorgońska.
Pusłowski
maj. Lipniszki (1302 d.m., 1207 d.ż.,
10 870 dz. – Władysława s. Wojciecha,
b. marsz. pow. oszmiańskiego w 1845 r.,
w 1812 r. od Ilji Borodki kupił Wojciech,
w skład maj. wchodzi 5 folw. (Lipniszki,
Czobryno, Dulki, Kazimierzowo, Sapieżyno)
z wsiami i m. Lipniszki; Lipniszki [chłopi:
Apalonis, Bagin, Borkowski, Ciechanowicz,
Diechtiarewicz, Dubowicz, Fiedziukiewicz,
Francuk, Gajewski, Gejba, Gurniewicz,
Iwuć, Juchnik, Kaczan, Kapszewicz, Kliszejko,
Korycki, Kotkowski, Łapcewicz, Matusewicz,
Michalkiewicz, Misiewicz, Miszkin,
Mogilnicki, Pieksza, Romanowski, Romuk,
Staszewski, Szałachowski, Szpak, Szurpicki,
Wederacki, Wiedziul, Zwierko, Żegaryn;
katnicy: Brejwa, Juchniewicz, Kotkowski;
Żydzi: Morduch Gordon, Morduch Wulfowicz,
Łotko Mochimowicz, Orel Szmujłowicz,
Morduch Mowsza Orelewicz, Girsza Pejsachowicz,
Chajkiel Mowszowicz, Berko Wulfowicz,
Owsiej Ariowicz, Zoruch Chaimowicz,
Berko Fajglinowicz, Szmujło Josielewicz, Girsz
214 Karol Puciata – sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1811 r. z maj. Jurgielany, lat 38
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 321).
215 Adam Pukszta – rotmistrz pow. wołkowyskiego,
lat 65, z Samiszcz (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 214).
Raczkiewicz 329
Orelowicz, Aba Judeliowicz, Berko Pinchasowicz,
Lejzer Girszowicz, Mowsza Girszowicz,
Łotko Matysowicz, Orel Girszowicz, Girsz
Germanowicz, Cemiesz Lajbowicz, Berko
Jankielewicz, Berko Pejsakowicz, Mowsza
Szmujłowicz, Jankiel Judelowicz, Girsz Szewel
Szewelowicz, Chaja Sora Gerszanowa,
Mowsza Lajzerowicz, Mowsza Lejba Abramowicz,
Dawid Wulfowicz, Orel Morduchowicz],
wieś Dzieszewicze [chłopi: Borko,
Dagil, Dejlidko, Gorbacz, Zdonczyk, Żukowski;
kątnicy: Bystranowski, Pietrowicz],
Rusaki [chłopi: Dubowicz, Girczyc, Gurski,
Łapcewicz, Mulica, Szlucha, Zwierko], Jodkowicze
[chłopi: Bigoń, Dagil, Girczyc, Kozłowski,
Oskierko, Stecko, Szarycz, Zwierko;
kątnicy: Brejwa, Szaracz], Sudrogi [chłopi:
Ciechanowicz, Milewicz, Mulica, Szarycz;
kątnicy: Mulica], Sienkowicze [chłopi: Kasperowicz,
Pietrowicz], zaśc. Rusacki [chłopi:
Girczyc], wieś Szyłucie [chłopi: Andrukiewicz,
Balcewicz, Girczyc, Mogilnicki,
Prima, Szlucha], Ogrodniki [chłopi: Jemielianowicz,
Klimaszewski, Misura, Mulica,
Romuk, Szarycz, Tuma, Worona; kątnicy:
Zawadzki], Sciganie [chłopi: Bereza, Brejwa,
Biblis, Burblis, Dejlidko, Iwuć, Jemielianowicz,
Kiel, Kijanko, Kodź, Krawcewicz, Łatarewicz,
Łukaszewicz, Marculewicz, Mogilnicki,
Mulica, Pietrowicz, Romuk, Szyszyło,
Zwierko; kątnicy: Krawcewicz, Spiewak,
Szeszyło, Trunca, Zwierko], wieś Czobryn
[chłopi: Biblis, Bigoń, Dubowicz, Jodko, Kozłowski,
Szarycz], Wierganie Nowe [chłopi:
Alicki, Gurski, Klimaszewski, Koleda,
Komar], zaśc. Wiergański [chłopi: Łopata,
Pietrowski], Dereszy [chłopi: Brejwa, Burblis,
Dagil, Dechtiarewicz, Giecewicz, Iwuć,
Jarenko, Kijanko, Knotowicz, Mogilnicki,
Mulica, Szeszyło], Niekraszy [chłopi: Bagin,
Brejwa, Buzar, Dubel, Gurski, Iwuć, Mulica,
Rodzewicz, Ropicki, Wyrostok, Zwierko],
Dulki [chłopi: Dulko, Koleda, Mikuć,
Zwierko], Sontaki [chłopi: Burblis, Dagil,
Gajgałowicz, Girczyc, Jodko, Kasperowicz,
Korol, Pietrowicz, Romuk, Szarycz, Tarendź,
Tomko, Zdonczyk, Żukowski], Kamienczany
[chłopi: Białohrywy, Bereza, Biblis, Borko,
Dawidowicz, Gajdzis, Girczyc, Gudowicz,
Juchnik, Koleda, Kopacz, Pieksza, Rodziewicz,
Szarycz, Tomko, Trunca, Tulcewicz,
Zwierko, Żylewicz], Kładniki [chłopi: Dapira,
Dejlidko, Jodź, Kijanko, Komar, Lawdarowicz,
Łowkiel, Łukasz, Mochało, Mulica,
Okunowicz, Osłowski, Paszul, Szarycz, Szostak,
Szpak], Wierginie Stare [chłopi: Dulko,
Gurski, Jankowski, Kiełczewski, Klimaszewski,
Lawdarowicz, Mogilnicki, Romuk, Szurpicki,
Zwierko] – par. l i p n i s k a.
Puszkin
m. Krewo (1823) – par. krewska.
Puzyna
dwór Horodziłowo (1843–1850; z wsiami:
Biała [chłopi: Anop, Bubion, Dziemiesz,
Gryb, Kanon, Pugacz, Skorynka], Dziemieszy
[chłopi: Anop, Apiecionok, Astapowicz,
Dziemiesz, Grygorewicz, Polakowicz, Rodkowski,
Treska], Zamość [chłopi: Anop, Kowalewicz],
131 d.m., 94 d.ż., 881 dz. – Anny
w 1847) – par. horodziłowska.
R
Rac
folw. Widawszczyzna (1843–1850) – par.
horodziłowska;
dwór Sakowicze (1825), folw. Kozarewszczyzna
(1813) – par. krewska.
Rachowiecki
wieś Zarzecze (1842–1844), Zofi nowo (1836)
– p a r.wiszniewska.
Raczkiewicz216
wieś Widejsze (1819) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Grodzie (1795–1817), wieś Kiejzduny
(1831) – par. gudohajska;
216 Wincenty Raczkiewicz s. Kazimierza – prezydent
ziemski oszmiański z 1834–1839 z folw. Skirdzimy
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 113, s. 95v,
nr 41; vol. 129, s. 68, nr 226); Kazimierz Raczkiewicz
– rotmistrz, † 10 IV 1836 r. we dworze Skirdzimy,
lat 62 (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 121,
s. 41, nr 54).
330 Raczko
m. Holszany (1839), zaśc. Zienkowszczyzna
(1842), Żynkowszczyzna (1842), wieś
Dorniszki (1856), Markinięta (1850), Naruszowce
(1823) – par. h o l s z a ń s k a;
maj. Skirdzimy (1790–1865; z wsiami: Skirdzimy
[chłopi: Kawecki, Makaś, Rokicki,
Rutkowski, Zagorski], Żurawy [chłopi:
Dukiel, Swirski], 260 dz., 12 d.m., 15 d.ż.
– Wincentego s. Kazimierza w 1844), wieś
Półtorowszczyzna (1817) – par. krewska;
m. Oszmiana (1860–1862), Jagiełowe Pole
(1818–1848), ok. Grodzie (1839), Olany
(1790–1861; 20 dz. Józefa s. Jana i Anieli
Pileckiej oraz jego ż. Ludgardy z Kowzanów
w 1850) – par. oszmiańska;
folw. Kiermielany (1838), Gudohaje (1836),
wieś Miedziany (1834) – par. słobodzka;
dwór Dombrowszczyzna (1847 r., z wsią
Wilejkowicze [chłopi: Czabatul, Kozak],
10 d.m., 16 d.ż., 60 dz. – Witalisa s. Kazimierza
w 1850 r., maj. otrzymał w spadku),
ok. Kropiwna (1838) – par. s o l s k a;
zaśc. Tałmuciszki (1861–1863), wieś Snipowszczyzna
(1817) – par. żuprańska;
folw. Raczki (150 dz. – Witalisa s. Kazimierza
w 1850) – par. ?
folw. Żurawy (z wsią Żurawy [chłopi: Dukiel,
Podwojski, Swirski], 170 dz., 14 d.m.,
12 d.ż. – Wincentego s. Kazimierza w 1844)
– par. ?.
Raczko
ok. Wialbutowo (1845–1861), wieś Widejsze
(1847–1860) – par. g r a u ż y s k a;
m. Murowana Oszmianka (1873), folw.
Dziedziulowszczyzna (1843), ok. Golginiszki
(1817–1864; 27 dz. – Macieja oraz jego
ż. Petroneli z Haniewiczów w 1850 r.; 13 dz.
– Ignacego s. Antoniego w 1850 r.; 12 dz.
– Wincentego s. Antoniego w 1852) – par.
oszmiankowska;
zaśc. Nowosiele (1874), ok. Golginiszki
(1775–1790) – par. oszmiańska.
Raczkowski h. Poraj
m. Bienica (1835) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1860), ok. Szczepanowszczyzna
(1821–1830), wieś Łojcie (1833), Widejsze
(1837) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Holszany (1850), zaśc. Samoniny
(1846–1862; 12 dz. – Anny z Potockich
ż. Ignacego w 1850 r.; 132 dz. – Hilarego
s. Jana w 1852) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Olany (1775) – par. oszmiańska;
zaśc. Jaskowszczyzna (1844), wieś Dubowicze
(1829), Morgiewicze (1836) – par.
t r a b s k a;
wieś Jawusze (1844–1850) – par. w i s z -
niewska.
Raczyński
ok. Dworzyszcze (40 dz. – Tomasza s. Piotra
w 1852 r.; 40 dz. – Jana s. Piotra w 1852 r.,
ż. Justyna) – par. h o l s z a ń s k a.
Radwański
folw. D…? (1860) – par. oszmiańska.
Radziszewski
dwór Bienica (1847) – par. b i e n i c k a;
dwór Horodziłowo (1850) – par. h o ro d z i -
łowska;
folw. Wojnicze (1817) – par. krewska;
wieś Bielkiszki (1818) – par. słobodzka.
Radziwanowski (Radziwonowski)
m. Graużyszki (1839), wieś Kazarezy (1825),
Szczepanowicze (1829), Wierzbołowszczyzna
(1819) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Bijuciszki (1819), wieś Nowosiołki
(1823) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Sieredzie (1795) – par. ł o s k a;
dwór Naliboki (1840–1843) – par. n a l i -
bocka;
wieś Lejtubka (1809–1812) – par.
oszmiańska.
Radziwiłł
Dobra Naliboki (Karola, wojewody wileńskiego
w 1790) – par. n a l i b o d z k a;
maj. Smorgonie (1775) – par. smorgońs
k a;
dobra Żuprany (1790) – par. żuprańska.
Radziwiłłowicz (Radziwiłowicz)
ok. Jagieły (1795), Koczany (1842), Kulnie
(1836–1873; 26 dz. – Floriana s. Mikołaja
w 1850 r., kupiony od Stankowskich), Opita
(1829) – par. g i e r a n o ń s k a;
wieś Szczepanowicze (1775–1813) – par.
g r a u ż y s k a;
wieś Karłowszczyzna (1855), Kozłowszczyzna
(1862) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Koczany (1829–1835) – par. s m o -
l i ń s k a;
Reszko 331
folw. Giełoże (1795), ok. Baranowicze (1821;
20 dz. – Ambrożego s. Kazimierza w 1850)
– par. s u r w i l i s k a;
folw. Brodziszcze (1795), zaśc. Mostki
(1835–1842; 34 dz. – Stanisława s. Ignacego
w 1850), ok. Łojbiszki (1842–1855; 20 dz.
– Wincentego w 1850 r.; 20 dz. – Kazimierza
s. Ignacego w 1850 r.; 20 dz. – Michała
w 1850) – par. t r a b s k a.
Radzwiłowicz
ok. Kulnie (1840) – par. g i e r a n o ń s k a.
Rak
m. Bohdanowo (1834) – par. holszańska.
Rakielewicz
m. Oszmiana (1840) – par. oszmiańska.
Rakint217
m. Oszmiana (1860) – par. oszmiańska;
maj. Gierduszki (z wsią Gierduciszki [chłopi:
Czerniawski, Gierodowicz, Kozakiewicz,
Kozioł, Norejka, Sawicki, Sokołowski],
46 d.m., 52 d.ż., 570 dz. – braci: Ferdynanda
– radcy tyt., Józefa – por. charkowskiego
pułku ułanów, Benedykta – sekr. kol., buchaltera
w 1847 r. s. Wincentego; maj. kupiony
przez Wincentego s. Dawida w 1810 r.
od Jana Adama Tuszewskiego).
Rakowski
ok. Kojecienięta (1833–1835), wieś Bieniuny
(1812–1843), Nowosiołki (1838) – par.
h o l s z a ń s k a;
wieś Czetyrki (1834–1842), Kurmaniszki
(1825), Pietrowicze (1860–1861), Strypuny
(1865), Urlenięta (1817–1828) – par.
krewska;
folw. Steckowszczyzna (1829) – par. oborkowska;
dwór Murowana Oszmianka (1833–1837) –
par. oszmiankowska;
wieś Powisznie (1863) – par. o s zmi ańska;
m. Subotniki (1855) – par. s u b o t n i c k a;
zaśc. Chary…? (1850) – par. t r a b s k a;
Naruciowszczyzna (1798) – par. w i s z -
niewska;
217 Ferdynand Rakint – radca tyt. w 1855 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 83, s. 62, nr 54);
Benedykt Rakint – asesor kol. w 1860 r. z Oszmiany
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 156, s. 288,
nr 19).
m. Żuprany (1855), wieś Stymonie (1849) –
par. żuprańska.
Rarowski
wieś Adamowszczyzna (1798) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Kamionka (1873) – par. h o l szańska;
maj. Sylwestrowo (1873), Boguszki (1828–
1842), Pietkowszczyzna (1828), ok. Nowodworce
(1833) – par. oszmiańska;
wieś Dziakowce (1840–1843) – par. s o l s k a;
wieś Kisielewo (1837–1847; 20 dz. – Franciszki
c. Jerzego w 1850) – par. żuprańs
k a.
Raszanowicz
m. Żuprany (1851) – par. żuprańska.
Raudowicz
folw. Proniuny (1828–1830) – par. s ł o -
bodzka.
Rawiński
ok. Grzymałowszczyzna (1813) – par.
g r a u ż y s k a.
Rdułtowski
folw. Stara Rudnia (wieś Pilnica [chłopi:
Bogdan, Czarniawski, Januszkiewicz, Lipnicki,
Makas, Pażoga; wieś Rudnia, [chłopi:
Jurec, Makas, Mozelewski], 1795 dz.,
21 d.m., 26 d.ż. – Kazimierza s. Chryzostoma,
b. marsz. szlachty pow. nowogródzkiego
w 1846–1850).
Rechniewski218
dwór Chotowo Małe (1836) – par. d e r e -
wieńska.
Rekść
maj. Giedejki (1863) – par. g r a u ż y s k a.
Renard219
m. Oszmiana (1849) – par. oszmiańska.
Reszko
maj. Wilanowo [chłopi: Bogdan, Grozdź,
Stankiewicz], 14 d.m., 9 d.ż., 157 dz. – Katarzyny
z Sosnowskich w 1835–1850) – par.
c u d z e n i s k a;
zaśc. Teodorowo (1855) – par. konwaliska.
218 Szymon Rechniewski – sekr. gub. miński
w 1836 r. z Chotowa (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 57, s. 26v, nr 69).
219 August Renard – dr med. z Oszmiany
w 1849 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 145,
s. 277, nr 72).
332 Rewieński
Rewieński220
dwór Konwaliszki (1844) – par. s m o l i ń -
s k a;
dwór Surwiliszki (1836) – par. s u r w i l i s k a;
folw. Żyżma (z wsią Gilwincy [chłopi: Burcz,
Grynczel, Wojtukiewicz], 19 d.m., 21 d.ż.,
290 dz. – Ksawerego oraz jego ż. z Tukałłów
w 1850 r., własność od 1838) – par. ?.
Rewkowski (Refk owski)
wieś Honiewicze (1843) – par. dudzka;
dwór Żykowicze (1843) – par. t r a b s k a;
maj. Polipnice (z wsiami: Polipnica [chłopi:
Andruszkiewicz, Bukrajewicz, Marcinkiewicz,
Stankiewicz, Swiryda], Ligi [chłopi:
Bukrajewicz, Niewiarowski, Waszkiewicz],
Januszewszczyzna [chłopi: Gregorowicz,
Szumski], 55 d.m., 72 d.ż., 920 dz. – Antoniego
w 1850) – par. ?.
Ręcznicki
m. Oszmiana (1806) – par. oszmiańska.
Rodkiewicz
m. Derewna (1873) – par. derewieńska;
m. Holszany (1819), wieś Dziesiętniki
(1817–1818) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1804–1828) – par. o s z -
miańska;
maj. Traby (1829–1830), maj. Juraciszki
(1795–1850; z wsiami: Juraciszki [chłopi:
Bilmon, Bujnicki, Emilianowicz, Giruć,
Goncewicz, Makowski alias Bujnicki, Konarski,
Kotkowski, Kozakiewicz, Musik,
Paszkowski, Sawicki, Stańczyk, Strenkowski
alias Pirog, Szwajkowski], Zabłocie alias
Koci [chłopi: Jaziewicz, Karman, Paszkowski],
Bilmony [chłopi: Giruć, Kolenda alias
Szwajkowski, Łobacz, Żurka], Pokarzyszki
[chłopi: Dragun, Doborowicz, Ignatowicz,
Kamasz, Kondratowicz, Korkieniuć, Łowysz,
Razwiłowicz, Skwarka, Sokołowski, Soroka,
Uszakiewicz], Kerwieli [chłopi: Boguszewicz,
Dragun, Judycki, Kulesza, Moczulski, Soroka],
221 d.m., 192 d.ż., 1840 dz. – Kazimierza
s. Ignacego i Ludwiki z Wojewódzkich
w 1847 r.; maj. dziedziczny) – par. trabska.
220 Tadeusz Rewieński – sędzia graniczny pow.
nowogródzkiego w 1836 r. z Surwiliszek (LVIA,
zesp. 604, inw. 44, vol. 57, s. 158v, nr 59).
Rodziewicz Rodzewicz)221 h. Łuk
pw. 11 XII 1802, 25 X 1832 r.
folw. Kaskiewicze (1846), zaśc. Szlamowszczyzna
(1836), wieś Koty (1829), Ponizie
(1821) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Białomosza (1830) – par. d e r e -
weńska;
maj. Gieranony (1864) – par. g i e r a -
nońska;
m. Graużyszki (1817–1822), ok. Adamowszczyzna
(1813), Szczepanowicze (1813),
wieś Łojcie (1832–1835), Matowszczyzna
(1829), Powiłojcie (1839), Stulgi (1813),
Widejsze (1825–1844) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Kleje (1813) – par. gudohajska;
zaśc. Puziki (1844), Sienkowszczyzna (1850)
– par. horodziłowska;
m. Holszany (1839–1873), folw. Rossalszczyzna
(1862), zaśc. Krasnogórka (1863),
Morgi (1844), Santoki (1844), zaśc. Błotkowszczyzna
(1828), Łużyszcze (1861), Żecienie?
(1862), wieś Bieniuny (1818), Bijuciszki
(1819), Cimochy (1813), Dziesiętniki
(1825), Krywula (1855), Norszty (1813), Piotrowicze
(1830–1845), Rodziewicze (1790–
1863), Siedlarowszczyzna (1835–1850;
40 dz. – Piotra w 1850 r., otrzymał w spadku
po ż. Katarzynie z Worotyńskich), klasztor
holszański (1812) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1822–1843), folw. Fantazja
(1849), Sabiłki (1811–1851; 40 dz. – Tadeusza
s. Kazimierza w 1851), Tanszczyzna
(1851), zaśc. Zakrzewie (1839), Antonowo
(1821), Hamzicze (1850), Hłodowo (1831–
1846; 30 dz. – Justyna s. Jerzego w 1851),
Milewszczyzna (1846), Milwidowszczyzna
(1842–1851), Sabiłki (1800–1850; 33,5 dz. –
Tadeusza s. Kazimierza i Antoniny z Kołwzanów
w 1850), ok. Janusze (1865), wieś
Daubuczki (1849), Korowajowszczyzna
(1813), Kozarowszczyzna (1848), Sakowicze
(1848), Szymaki (1851), Wojnicze (1862)
– par. krewska;
221 Józef Rodziewicz – horodniczy oszmiański
w 1777–1782 (LVIA, SA 2393, s. 7; SA 2397,
s. 83v); Adam Rodziewicz – sekr. policji oszmiańskiej
w 1848–1850 (LVIA, zesp. 604. inw. 50,
vol. 144, s. 219, nr 70; 146, s. 246 nr. 55).
Roliński 333
folw. Dachny (1855), zaśc. Czobotki (1795–
1842), ok. Krzywsk (1830–1842), Łoszany
(1845), Sieredzie (1806–1835) – par. ł o s k a;
folw. Mosznin? (1873–1874) – par. oborkowska;
m. Murowana Oszmianka (1861), folw. Jurszany
(1865), Szłapikowszczyzna (1874),
zaśc. Nowina (1845–1851), Stawiszcze
(1862–1864), ok. Bortkiewicze (1855–
1862), wieś Wasiewce (1873–1874) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1795–1856), folw. Łodwigowszczyzna
(1873–1874), zaśc. Gradowszczyzna
(1851), ok. Ożyszki (1836), wieś Kołotuny
(1839–1842), Łejtubka (1821), Olany
(1804) – par. oszmiańska;
m. Słobodka (1817), zaśc. Baroliszki (1842),
Radziuliszki (1837), Sierżanty (1845), ok.
Blinkany (1834–1838), Miżany (1825),
Stempkowszczyzna (1839–1840), wieś Chockuny
(1817–1829), Indrupia (1832–1834),
Uczkuny (1822) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1837–1855), zaśc. Lisyczyzna
(1835), wieś Hlina (1836–1838), Narszty
(1856), Ozieryszcze (1829), Ukropianka
(1862) – par. smorgońska;
folw. Dombrowszczyzna (1846), Kuszlewo
(1829), wieś Rudziszki (1818–1825) – par.
s o l s k a;
wieś Jachimowszczyzna (1830–1836), Kowale
(1798) – par. t r a b s k a;
zaśc. Bukaty (1874), wieś Naru…? (1835) –
par. wiszniewska;
wieś Ławski brod (1790–1864) – par. z a -
b r z e s k a;
m. Żuprany (1862–1908), ok. Gudzienięta
(1834–1843), Kleje (1828–1874) – par. ż u -
prańska;
zaśc. Głodowo (18 dz. – Justyna s. Jerzego
w 1850 r., otrzymał w 1825 r. od Jerzego
Zienowicza) – par. ?.
Rogiński222
folw. Marianowo (1873), zaśc. Krywula
(1858), Samorodniki (1840), Siedlarow-
222 Piotr Rogiński – łowczy pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z folw. Dworzyszcze, lat 60 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 77); Kazimierz
Rogiński s. Piotra (*ok. 1786) – komornik pow.
szczyzna (1855–1873), wieś Bukaty (1860–
1862), Dworzyszcze (1790–1874; 35 dz.
– Tomasza s. Piotra i Bogumiły z Ciszkowskich
w 1850 r., 40 dz. – Wincentego s. Piotra
oraz jego ż. Felicjanny z Nowohońskich
w 1850 r., 35 dz. – Bartłomieja s. Piotra
w 1850 r., 35 dz. – Jana s. Piotra oraz jego
ż. Joanny z Zawadzkich w 1850 r., 35 dz.
Piotra s. Piotra w 1850 r.; w posiadaniu Rogińskich
od 1649), Paszkiszki (1836), Sieliszcze
(1863), Drahlowce (1839–1850; Jerzego
s. Jana oraz jego ż. Anny z Haniewiczów
w 1850) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Wojsznaryszki (1822–1847; 7 d.m.,
10 d.ż., 23 dz. – Alfonsa i Stanisława s. Kazimierza
i Izabeli z Michałowskich w 1850),
wieś Mikszany (1846) – par. słobodzka;
folw. Wojsznaryszki (1874) – par.
s o l s k a;
m. Surwiliszki (1836), wieś Podhaje (1842–
1844) – par. s u r w i l i s k a;
folw. Charytony (1790–1850; 33 dz. Antoniego
s. Jana w 1850), ok. Zaleskowszczyzna
(1840), wieś Kuliki (1835) – par. t r a b s k a;
ok. Kuszlany (1874) – par. żuprańska.
Rogowski
wieś Stare Boruny (1830–1838), Czuchny
(1830), Karendy (1843) – par. krewska;
dwór Wołożyn (1830–1840) – par. wołożyńska;
ok. Tałmuciszki (1864) – par. żuprańska.
Rojewski
m. Gieranony (1873) – par. gieranońska.
Rokicki223 h. Rawicz
folw. Wróblewszczyzna (1856–1858), ok.
Rodziewicze (1860–1874) – par. h o l s z a ń -
s k a;
folw. Zahorze (1843) – par. krewska;
folw. Ławski Brod (30 mórg – Januarego
s. Jana w 1850) – par. krewska?;
m. Oszmiana (1851) – par. oszmiańska.
Roliński
folw. Słobódka (1846) – par. smo r gońska.
oszmiańskiego w 1835 r. z Wojsznaryszek (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 132v, nr 98).
223 Kazimierz Rokicki – rotmistrz woj. smoleńskiego
w 1811 r. z folw. Alojzowo, lat 50 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 103).
334 Romanowicz
Romanowicz
zaśc. Dzierażna (1823–1836) – par. d e r e -
wieńska.
Romanowski
maj. Bienica (1848–1849) – par. b i e n i c k a;
folw. Burniszki (1864), ok. Szczepanowicze
(1861) – par. g r a u ż y s k a;
dwór Bohdanów (1839), zaśc. Borek (1838–
1860), Krywula (1863), Połudy (1839), Swinkowszczyzna
(1846), ok. Dorgiszki (1828–
1855), wieś Czurki (1863), Dorgiszki (1836),
Kozłowszczyzna (1838–1862), Krasnohorka
(1821), Markienięta (1842–1843), Naruszowce
(1850), Połudy (1818–1822), Znoski
(1835–1856) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Borki (1864) – par. horodziłowska;
m. Oszmiana (1856–1860), wieś Suchodoły
(1873–1874) – par. oszmiańska;
m. Soły (1873), ok. Kropiwna (1851) – par.
s o l s k a;
zaśc. Cierepiszki (1842–1844), wieś Hajowce
(1835) – par. t r a b s k a.
Romański
folw. Poniatowszczyzna (1795) – par. ż u -
prańska.
Romasłowski
dwór Bohdanowo (1837) – par. holszańska.
Romaszkiewicz
folw. Łuczki (1795) – par. ?.
Romer224
dwór Graużyszki (1775–1837) – par. g r a u -
ż y s k a.
Ros (Ross)
m. Wiszniew (1798) – par. wiszniewska.
Rosalski (Rossalski)225
wieś Wialbutowo (1825) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1800), ok. Kozłowszczyzna
(1812–1823), wieś Markinięta (1837–1839)
– par. h o l s z a ń s k a;
224 Damazy Romer – kpt. wojsk pruskich
w 1775 r., właściciel Graużyszek (LVIA, SA 3300,
s. 10); Hilary Romer – podkomorzyc pow. trockiego,
kolator kościoła graużyskiego, † 10 XI 1837 r.
w Graużyszkach, lat 56, kawaler (LVIA, zesp. 604,
inw. 125, s. 14v, nr 32).
225 Ignacy Rosalski – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 30, z Czartowego Stopnia (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 241).
wieś Ożyszki (1823) – par. oszmiańska;
ok. Jachimowszczyzna (1840–1844), Sieliszczenięta
(1795) – par. t r a b s k a;
folw. Czartowy Stopień (1795) – par. ?.
Rossakiewicz
maj. Buhatowo (1840) – par. w i s z -
niewska.
Rossudowski
m. Holszany (1843) – par. h o l s z a ń s k a.
Rostocki
dwór Biejniuny (1798) – par. holszańska.
Rotkiewicz
zaśc. Januszy (1835), ok. Jawosze (1850) –
par. wiszniewska.
Rouba (Rowba)
ok. Koczany (1798) – par. g i e r a n o ń s k a;
ok. Pożyżma (1829) – par. hermaniska;
wieś Dejlidki (1829–1830) – par. trokielska.
Rozwadowski
wieś Dauguszki (1813) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1848), folw. Ambrożyn
(1873), Ołtarzewszczyzna (1873), wieś Ażokolinie
(1840–1842), Kazarezy (1835), Kuraszowo
(1825–1835), Moczuły (1834–1835),
Szczepanowicze (1837–1844), zaśc. Ołtarzyszki
(1855–1873) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Żwirbliszki (1831), wieś Suchodoły
(1828) – gudohajska;
zaśc. Błotkowszczyzna (1817–1835), Krywula
(1817), Popowszczyzna (1795–1800), ok.
Mieszkuciszki (1795) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Konty (1865), Oleszyszki (1862) – par.
krewska;
ok. Łoszany (1808–1817) – par. ł o s k a;
maj. Ju…? (1874) – par. oborkowska;
ok. Jarociszki (1810), Niekryszki (1810), Nowodworce
(1806–1807), Żwirbliszki (1834–
1837) – par. oszmiańska;
ok. Golginiszki (1815–1861; 14 dz. – Józefa
s. Wincentego oraz jego ż. Anieli z Czajkowskich
w 1850 r., kupione od Józefa i Józefaty
z Krepsztulów Żurawskich w 1815)
– par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1848–1873), zaśc. Łubianka
(1855), wieś Antony (1850), Kołotuny
(1821), Suchodoły (1864), Wołodźkowszczyzna
(1855–1861), Żwirbliszki (1822–1863) –
par. oszmiańska;
Rutkowski (Rudkowski) 335
ok. Stępkowszczyzna (1847), wieś Romejki
(1840–1842), Tołociszki (1847) – par. s ł o -
bodzka;
wieś Kłoczki (1845) – par. s o l s k a;
zaśc. Marszałkowo (1839) – par. s m o r -
gońska;
folw. Garacz (1830) – par. s u b o t n i c k a;
dwór Traby (1830–1873), ok. Brodziszcze
(1850), wieś Sienkienięta (1864) – par.
t r a b s k a;
m. Żuprany (1848) – par. żuprańska.
Rubowicz
wieś Krasiukiszki (1805) – par. p o d -
b r z e s k a.
Rucki
m. Oszmiana (1811) – par. oszmiańska.
Rudalewicz
m. Murowana Oszmianka (1847) – par.
oszmiankowska.
Rudziński h. Zaremba
zaśc. Sołomianka (1828), Siemiony (1819–
1822), wieś Bujki (1825), Sięgołowszczyzna
(1817), Sylwestrowszczyzna (1818), Wołosowszczyzna
(1818), Żygiany (1845) – par.
g r a u ż y s k a;
wieś Stare Boruny (1839–1842) – par.
krewska;
wieś Wysokie (1812) – par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1860), ok. Nowodworzec
(1808) – par. oszmiańska;
wieś Ankudy (1834) – par. słobodzka;
m. Soły (1837) – par. s o l s k a;
wieś Wołojcie (1836) – par. żuprańska.
Rudzki
wieś Zaskiewicze (1825) – par. b i e n i c k a;
dwór Bijuciszki (1798) – par. h o l szańska.
Rukiewicz
wieś Indrupia (1795–1831) – par. gudoh
a j k a;
folw. Andrule (1851), wieś Suchodany
(1862) – par. oszmiańska;
wieś Indrupia (1822–1844; 20 dz. Floriana
s. Kazimierza w 1850) – par. słobodzka.
Rumszewicz
folw. Moslikowszczyzna (1843) – par.
oborkowska.
Rusiecki
maj. Bienica (1848–1849) – par. b i e n i c k a;
ok. Bijuciszki (1831), Nowosiołki (1822) –
par. h o l s z a ń s k a;
ok. Sieredzie (1805) – par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1842) – par. oszmiańska.
Ruszczyc226 h. Lis
m. Holszany (1836), maj. Bogdanowo
z folw. Wojgiany (1840–1882; dz. 2234 dz.,
126 d.m., 135 d.ż., wieś Bogdanowo [chłopi:
Amiławski, Burak, Bylcewicz, Chwidowicz,
Grynkiewicz, Kozłowski, Masiukiewicz,
Piekarski, Radziwiłowicz, Sawicki, Subocz,
Toukacz, Wojsznarowicz], wieś Dowkniewicze
[chłop: Chwidowicz]; wieś Dziesiatniki
[chłopi: Ostrowski, Skwarko], Pierzchajły
[chłopi: Burak, Gajdukiewicz, Kisły,
Kozłowski, Masiukiewicz, Moroz, Sawicki,
Szytor, Żabko] – Ferdynanda s. Michała, registratora
kol. w 1850 r.; w 1830 r. maj. kupiony
przez Ferdynanda i Annę z Czechowiczów
od Jana i Daniela Czechowiczów),
Dorgiszki (1829) – par. h o l s z a ń s k a.
Rutkiewicz
zaśc. Jewuszycha (1829–1836) – p a r.w i s z -
niewska.
Rutkowski (Rudkowski)
dwór Trapałów (1830–1832) – par. b i e -
n i c k a;
folw. Burbiszki (1863), ok. Adamowszczyzna
(1874), wieś Wialbutowo (1834–1840)
– par. g r a u ż y s k a;
ok. Blikany (1823), wieś Truchaniszki (1832)
– par. gudohajska;
m. Holszany (1813), zaśc. Sienciłowszczyzna
(1800–1861; 20 dz. – Karola w 1850), Tarasowszczyzna
(1825) – par. h o l s z a ń s k a;
226 Wincenty Ruszczyc – kpt. wojsk pol. w st.
sp. w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 36,
s. 84v, nr 11); Ludwik Ruszczyc – rotmistrz smoleński
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 36,
s. 84v, nr 11); Józef Ruszczyc – proboszcz nalibocki
w 1798–1829 (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 2,
s. 38; vol. 36, s. 86, nr 20); Ferdynand Ruszczyc
– rejent sądu ziemskiego kobryńskiego w 1840 r.
z Bogdanowa (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132,
s. 93v, nr 35), rejent sądu głównego grodzieńskiego
w 1843 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 138,
s. 51, nr 56); Józef Ruszczyc – proboszcz nalibocki
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132,
s. 235, nr 52).
336 Rutski
wieś Kozarowszczyzna (1835), Michnicze
(1842), Popielewicze (1828–1837), Skirdzimy
(1863), Tomasówka (1823) – par.
krewska;
folw. Czobotki (1830), zaśc. Bieniawszczyzna
(1840–1842), ok. Lenkowszczyzna
(1806–1844), Łoszany (1804) – par. ł o s k a;
folw. Piktuny (1873) – par. o s z m i a n -
kowska;
zaśc. Okm…? (1849), wieś Gradowszczyzna
(1818), Koziany (1822) – par. o s z -
miańska;
folw. Kamionka (1825), zaśc. Bobruty
(1830), wieś Indrupa (1822–1842), Skiersinie
(1828) – par. słobodzka;
dwór Wielka Mysa (1840) – par. s m o r -
gońska;
dwór Dokszyszki (1842), zaśc. Trokiele
(1862) – par. s o l s k a;
zaśc. Czernica (1798), Pujdziszki (1840),
ok. Czyczynowszczyzna (1842), Sienkienięta
(1844) – par. t r a b s k a;
m. Żuprany (1831), Dukojnie (1829) – par.
żuprańska.
Rutski
maj. Prudy (1856) – par. b i e n i c k a;
dwór Oborek (1804–1805) – par. o b o r -
kowska;
folw. Michalin (1795) – par. ?.
Rużewicz (Różewicz)
m. Oszmiana (1861) – par. oszmiańska.
Rybiński
ok. Łopocie (1847–1863), Kuszlany (1818–
1823), wieś Zajeziory (1830) – par. s o l s k a;
dwór Juraciszki (1845) – par. t r a b s k a.
Rychter227
m. Oszmiana (1835) – par. oszmiańska.
Rydzewski
wieś Bortkiewicze (1835), Cieleżyszki (1838),
Piktusza (1825–1832), Wasiewce (1829) –
par. oszmiankowska.
227 Leonard Rychter s. Kazimierza (*ok. 1793)
– ppłk wojsk ros. z Oszmiany, kawaler orderów
św. Jerzego IV klasy, św. Włodzimierza IV klasy,
św. Anny III klasy, brał udział w tłumieniu Powstania
Listopadowego (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 116, s. 27v, nr 255; zesp. 381, inw. 25, vol. 417,
s. 480).
Rymaszewski228
m. Iwje (1836) – par. i w i e j s k a;
m. Oszmiana (1845–1849) – par. oszmiańs
k a;
dwór Dorże (1829) – par. s u r w i l i s k a;
dwór Wiszniew (1844) – par. wiszniewska.
Rymkiewicz
wieś Indrupka (1823) – par. słobodzka.
Rymsza
folw. Abramowszczyzna (1830) – par. h e r -
maniska;
folw. L…? (1842) – par. krewska.
Rynkiewicz
Powiłojcie (1821) – par. g r a u ż y s k a;
Mieszkuciszki (1822), Sokocienięta (1821–
1843) – par. h o l s z a ń s k a;
Ankudy (1822), Cichany (1819), Stodalniki
(1822), Żwirbliszki (1829) – par. oszmiańs
k a;
folw. Iwanki (1829) – par. t r a b s k a.
Rypiński
Łubienka (1800) – par. oszmiańska.
Rytwiński
dwór Sakowszczyzna (1835), folw. Mariangóra
hr. Tyszkiewicza (1836–1845) – par.
wołożyńska.
Rywiński
ok. Łopocie (1851) – par. s o l s k a.
S
Sabliński (Szabliński)
wieś Adamowszczyzna (1818), Rałowszczyzna
(1818), Sienkowszczyzna (1817–1838) –
par. g r a u ż y s k a;
228 Adam Rymaszewski – komornik pow.
oszmiańskiego w 1829 r. z Dorż (LVIA, zesp.
604, inw. 44, vol. 36, s. 140, nr 57); Onufry Rymaszewski
s. Floriana i Rozalii ze Sciepurów –
por. w 1836 r. z Iwja (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 58, s. 45v, nr 41), kpt. w st. sp., † 2 X 1845 r.
w Oszmianie, lat 44 (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 141, s. 224v, nr 160).
Santocki 337
ok. Blikany (1798–1903; 22,5 dz. – Antoniego
Jerzego i Ignacego s. Michała w 1850),
Szczepanowicze (1831) – par. g u d o -
h a j s k a;
folw. Suhłobiszki (1795), zaśc. Nowosiołki
(1836), wieś Niwki (1817–1819) – par.
h o l s z a ń s k a;
m. Murowana Oszmianka (1847), ok. Jurszany
(1851) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1862), maj. Ber…? (1873), Legowszczyzna
(1828–1842), Podbałwaniszki
(1839–1843), folw. Krzemieszowo (1795),
Powtele (1795), ok. Poleniki (1805), wieś
Baranowszczyzna (1808), Hrynce? (1804),
Nowopole (1823), Polany (1810–1813), Stodolniki
(1843–1848), Wiesztortowszczyzna
(1811), Żwirbliszki (1817–1819) – par.
oszmiańska;
ok. Blikany (1833–1851; 38,5 dz. – Wincentego
i Józefa s. Jana w 1850), Dokurniszki
(1847), Miżany (1830), wieś Chockuny
(1837–1843) – par. słobodzka;
ok. Dokurniszki (1817–1862; 20 dz. – Mikołaja
s. Michała oraz jego ż. Felicjanny
z Kowzanów w 1850), Gaudziewicze (1855–
1864), Kropiwnia (1830–1860; 15 dz. – Antoniego
s. Jana w 1850) – par. s o l s k a;
ok. Kleje (1798) – par. żuprańska.
Sadowski h. Lubicz
m. Dziewieniszki (1874) – par. d z i e w i e -
n i s k a;
m. Graużyszki (1819–1863), zaśc. Huszcza
(1861), ok. Adamowszczyzna (1813), Rałowszczyzna
(1839–1840), Sienkowszczyzna
(1835–1873), Szczepanowicze (1843–1873),
wieś Bujki (1843–1849), Łojcie (1858–1860),
Łudy (1844–1847), Suszliszki (1817–1825) –
par. g r a u ż y s k a;
folw. Marianowo (1873), zaśc. Chwaszczówka
(1844), Dziesiętniki (1825–1829),
Samorodniki (1873), Wałochowszczyzna
(1829–1842), Krywula (1830), Szopowały
(1821–1823), ok. Kamionka (1795–1813),
wieś Błotkowszczyzna (1825), Ciupiszki
(1817), Kozłowszczyzna (1864), Regiczenięta
(1874), Znoski (1840–1843) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Krewo (1860), wieś Czuchny (1843) –
par. krewska;
m. Murowana Oszmianka (1855–1864),
folw. Botkiszki? (1861), wieś Chorążyszki
(1823) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1819), zaśc. Stodolniki
(1823–1828), wieś Chodorki (1819), Łejtubka
(1819–1823), Krzemieszowo (1832),
Mostwiliszki (1835–1837), Polenniki
(1790–1862), Olany (1775–1806), Powisznie
(1835–1856), Sohłubiszki (1830) – par.
oszmiańska;
wieś Milejszuny (1874) – par. s o l s k a;
dwór Tokarzyszki (1835–1845), zaśc. Czernica
(1830), Dubowicze (1835), Łozówka
(1840), Pruska Górka (67 dz. – Eliasza
s. Tadeusza w 1850 r., kupiony w 1839), wieś
Brahy (1798), Hajowce (1835–1840), Naruciewszczyzna
(1840) – par. t r a b s k a;
m. Wiszniew (1842), wieś Olany (1835–
1842) – par. wiszniewska;
folw. Ponary (1874), wieś Pietru…? (1863)
– par. żuprańska.
Sakowicz h. Korwin
m. Holszany (1858), zaśc. Krywula (1832),
maj. Giejsztuny (1790), wieś Dworzyszcze
(1818–1825), Kozłowszczyzna (1834–1843),
Piotrowicze (1831) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewa (1822) – par. krewska;
Leszno czyli Polany (1790) – par. l e b i e -
dziewska;
m. Oszmiana (1813), zaśc. Woj…? (1850) –
par. oszmiańska;
dwór Proniuny (1829) – par. słobodzka;
zaśc. Marszałkowo (1839) – par. s m o r -
gońska;
Pełkowszczyzna (1864) – par. t r a b s k a;
ok. Mikuciany (1800) – par. żuprańska.
Salmonowicz (Salmanowicz)229
m. Holszany (1861), maj. Remikiszki (1822–
1861) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Michałkonie (1825) – par. o s z -
miańska;
maj. Raczuny (1862) – par. s o l s k a.
Santocki
zaśc. Moczuły (1822–1850) – par. g r a u -
ż y s k a;
229 Władysław Salmonowicz – płk z maj. Raczuny
w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 158,
s. 380, nr 29).
338 Satkowski (Sadkowski)
wieś Nowosiady (1833–1840), Koraby
(1822–1835), Kurowszczyzna (1813), Łojciewszczyzna
(1844) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Stare Boruny (1858–1860) – par.
krewska.
Satkowski (Sadkowski)
wieś Sikuń (1833–1836) – par. s o l s k a.
Sawicki230
folw. Molorowszczyzna (1795) – par.
dudzka;
folw. Susliszki (1795), Żygiany (1795), wieś
Bujki (1798–1849), Dubrowa (1825), Huszcza
(1835–1874; 46 dz. – Stanisława s. Józefa
oraz jego ż. Izabeli z Bobrowskich
w 1850 r., kupiony w 1833), Łojcie (1831),
Łudy (1835–1837), Rałowszczyzna (1813),
Sohubiszki (1800) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1830), ok. Mieszkuciszki
(1829–1861), Terasowszczyzna (1863–1874),
Kozłowszczyzna (1795), Kuropatowszczyzna
(1823–1873; 20 dz. – Karola s. Józefa
w 1850), wieś Dorgiszki (1842), Naruszowce
(1837), Rymowicze (1828) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1811–1846), maj. Bołtupia
(1798), zaśc. Nikryszki (1874), Pobiedzienszczyzna
(1832–1874; 40 dz. – Tomasza
s. Józefa w 1850 r., kupiony w 1815 r. od
Kazimierza Pobiedzińskiego), wieś Krzemieszowo
(1839–1849) – par. oszmiańska;
zaśc. Borowy (1840) – par. słobodzka;
wieś Trokiele (1817), Warciuki (1860) – par.
s o l s k a;
wieś Barańce (1828) – par. żuprańska.
Sawicz
ok. Krzywsk (1798–1807) – par. ł o s k a;
ok. Pietkowszczyzna (1851) – par.
oszmiańska.
Sawicz-Zabłocki231
folw. Możejkowo (1775–1795), Olany
(1795), Pietkowszczyzna (1795–1811) – par.
oszmiańska;
230 Jan Sawicki – rotmistrz pow. trockiego w 1795 r.
z Molorowszczyzny (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 297), rotmistrz pow. trockiego w 1798 r.
z Bołtupia (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 1, s. 39).
231 Trojan Sawicz-Zabłocki – skarbnik woj.
smoleńskiego w 1795 r., lat 80, z Kuszlan (LVIA,
Ankudy (1795) – par. słobodzka;
folw. Kuszlany (1795) – par. s o l s k a;
folw. Kucewicze (1795) – par. żuprańska;
folw. Jachowszczyzna (1795) – par. ? , p ow.
oszmiański.
Sawuniewicz
wieś Holendernia (1850) – par. nalibocka.
Sciawid
Rałowszczyzna (1844), Siękowszczyzna
(1836–1837), Wiciule (1823), Wołosowszczyzna
(1840–1842) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Jurszany (1795–1828), wieś Bortkiewicze
(1834–1835) – par. oszmiankowska;
ok. Poleniki (1835–1850), wieś Nowopole
(1863) – par. oszmiańska;
wieś Milejszuny (1847) – par. słobodzka;
ok. Golginiszki (1873) – par. żuprańska.
Serafi anowicz
Kaskiewicze (1842) – par. b i e n i c k a.
Serbej
zaśc. Bielkiszki (1840), Tołociszki (1795), ok.
Blikany (1846), wieś Truchaniszki (1842–
1844) – par. słobodzka.
Sidorowicz232
folw. Kazimierzowo (1843) – par. bienicka;
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 546); Andrzej Sawicz-
Zabłocki s. Aleksandra – rotmistrz i pisarz
oszmiański w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 696),
pisarz ziemski pow. oszmiańskiego, kawaler orderu
św. Stanisława w 1795 r., lat 77, z Kucewiczów
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 562);
Stanisław Sawicz-Zabłocki – cześnikowicz pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 50, z Pietkowszczyzny
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 547);
Józef Sawicz-Zabłocki s. Stanisława – podczaszy
i b. sędzia ziemski oszmiański, właściciel Możejkowa
i Krykian w pow. zawilejskim w 1795 r., lat 41
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 521); Józef
Sawicz-Zabłocki – por. w 1795 r., lat 40, z Ankud
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 526); Justyn
Sawicz-Zabłocki – rejent ziemski pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 26, z Olan (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 544).
232 Sabba Sidorowicz – rotmistrz pow. oszmiańskiego,
lat 30, z Oszmiany (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 382); Wincenty Sidorowicz –
skarbnikowicz lidzki w 1795 r., lat 38, z Bokszyszek
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 293); Aleksander
Sidorowicz – sędzia graniczny oszmiański
w 1829–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 98,
Sielicki 339
wieś Łudy (1832) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Ludwinowo (1848) – par. krewska;
m. Oszmiana (1795), dwór Mostwiliszki
(1829–1845) – par. oszmiańska;
m. Soły (1848), ok. Kropiwna (1849) – par.
s o l s k a;
folw. Bokszyszki (1795), Godlewszczyzna
(1795) – par. t r a b s k a.
Siedlecki
wieś Karolinowo (1835), Kozłowszczyzna
(1833) – par. h o l s z a ń s k a.
Sieheń
maj. Jadańce (1873) – par. g i e r a n o ń s k a;
wieś Rymowicze (1844–1864; 20 dz. – Hilarego
s. Hilarego w 1850 r., kupiony w 1840 r.
od Franciszka Nowosielskiego) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1836) – par. ł o s k a;
zaśc. Januszki (1861), wieś Łosiewicze (1863)
– par. krewska.
Siekeń
m. Krewo (1860) – par. krewska.
Sieklucki
folw. Łopatowszczzna (9 dz. – Gabriela
s. Antoniego w 1850) – par. d z i e w i e n i -
s k a;
m. Holszany (1858–1860) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Szachowszczyzna (1833) – par.
k r e w s k a;
m. Oszmiana (1856) – par. oszmiańska;
dwór Bonifaców (1817), Dokurniszki (1813),
Narbutowszczyzna (1821) – par. s o l s k a;
ok. Klaski (1835) – par. t r o k i e l s k a.
Sielanko233
dwór Ciecierniki (1843) – par. dudzka;
dwór Góry (1847) – par. h o l s z a ń s k a;
s. 64v; vol. 116, s. 24v, nr 228; vol. 129, s. 27,
nr 256; vol. 134, s. 135v, nr 149); Ignacy Sidorowicz
– skarbnik lidzki w 1811 r. z folw. Dorożki,
lat 40 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250,
s. 348).
233 Symplicjan Sielanko – rejent b. grodu orszańskiego
w 1811 r. z Czechowszczyzny, lat 46 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 48); Wiktor Sielanko
s. Symplicjana – registrator kol. w 1847 r.
z maj. Góry (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 143,
s. 45, nr 87).
maj. Czechowszczyzna (z wsiami: Pomorszczyzna
[chłopi: Kozyra, Siniawski, Stankiewicz],
Polipszczyzna [chłopi: Jułowski,
Kozyra, Wołkowicz], Leszczatka [chłopi:
Fiedorowicz, Kozyra] 161 dz., 85 d.m.,
80 d.ż. – Juliana, Brunona i Wiktora Sielanków
s. Symplicjana w 1850).
Sielatycki (Sieletycki)
m. Graużyszki (1800–1837), Siekowszczyzna
(1795–1813), wieś Kozarezy (1798), Łojcie
(1798–1842), Ożaryszki (1812), Żygiany
(1825–1830) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1835), Holszany (1845), dwór
Bijuciszki (1825–1848), zaśc. Wołkowszczyzna
(1861), ok. Mieszkujcie (1863),
wieś Ciupiszki (1837–1840), Dziertynki?
(1860–1862), Liczynięta (1817), Mieszkucie
alias Mieszkuciszki (1790–1874; 40 dz.
– Aleksandra s. Michała i Justyny z Jagiełłów
oraz jego ż. Anieli z Miężyńskich
w 1850 r.; 10 dz. – Jana s. Macieja i Anny
z Glińskich w 1850), Sokocienięta (1831–
1839), Szopowały (1832–1834) – par.
h o l s z a ń s k a;
m. Iwje (1845), folw. Chowańszczyzna
(1843) – par. i w i e j s k a;
zaśc. Kaziulewszczyzna (1848), ok. Hamzicze
(1837), wieś Kozarowszczyzna (1834),
Strypuny (1836) – par. krewska;
ok. Golginiszki (1845) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Bohdanowszczyzna (1818), Nowodworce
(1847) – par. oszmiańska;
folw. Sielatyczew (1873), ok. Baranowicze
(1819–1829), Dorże (1835–1864) – par.
s u r w i l i s k a;
wieś Sienkienięta (1830–1843; 32 dz. – Franciszka
s. Jana w 1850) – par. t r a b s k a;
m. Wiszniew (1855) – par. wiszniewska;
wieś Porojście (1813) – par. żuprańska.
Sielawa
m. Oszmiana (1836) – par. oszmiańska.
Sielicki
folw. Szlamki (1812), zaśc. Kopane błoto
(1842–1850), wieś Sienki (1822) – par. b i e -
n i c k a;
folw. Michałowo (1843–1864) – par. h o -
r o d z i ł o w s k a.
340 Siemaszko
Siemaszko234
dwór Sieniawszczyzna (1830) – par. l i p -
n i s k a;
wieś Żwirbliszki (1813–1828) – par.
oszmiańska.
Sinicki
wieś Połoczany (1811) – par. oborkowska.
Sieniewicz
m. Wołożyn (1864) – par. wołożyńska.
Sienkiewicz
m. Gieranony (1840) – par. gieranońska;
wieś Lipki (1828) – gudohajska;
folw. Konty (1817), Łostaje (1823) – par.
krewska;
m. Słobódka (1818), zaśc. Borowa (1825–
1828), Osotniki (1836), ok. Miżany (1833),
wieś Tołociszki (1838) – par. słobodzka.
Sierputowski
ok. Stymonie (1831) – par. żuprańska.
Sierszpiński
wieś Ankudy (1821) – par. słobodzka.
Siewruk
ok. Opita (1795) – par. g i e r a n o ń s k a;
folw. Sienkowszczyzna (1795–1800), wieś
Sohłubiszki (1798) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Nowosiołki (1821), wieś Koraby
(1845), Licienięta (1813) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Baranowicze (1775–1843) – par. s u r -
w i l i s k a;
folw. Widnopol (1835) – par. t r a b s k a.
Sikorski
folw. Ługomowicze (1798) – par. dudzka;
m. Murowana Oszmianka (1839), folw.
Dziedziulowszczyzna (1855), zaśc. Bortkiszki
(1846–1851), wieś Słobodka (1856) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1848–1855) – par. o s z -
miańska.
Silewicz
folw. Koczany (1795), ok. Opita (1829) –
par. g i e r a n o ń s k a.
Silicki
ok. Opita (1850) – par. g i e r a n o ń s k a.
234 Kazimierz Siemaszko – rotmistrz pow. grodzieńskiego
w 1795 r., lat 38 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 405).
Silicz
folw. Łopatowszczyzna (26 dz. – Jana
s. Ignacego w 1850) – par. d z i e w i e n i s k a;
ok. Opita (1836–1855) – par. gieranońska.
Sinkiewicz (Sienkiewicz)
m. Holszany (1873) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Skierciany (1821–1822), Borowa
(1818–1830), ok. Miżany (1835) – par. s ł o -
bodzka.
Siwicki
dwór Osipany (1844) – par. s o l s k a.
Skarżyński
m. Boruny (1812–1813), wieś Kamionka
(1818–1835) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Rowski (1817) – par. krewska;
ok. Olany (1795–1805), wieś Żwierbliszki
(1798–1806) – par. oszmiańska;
wieś Ankudy (1822), Mackany (1818) – par.
słobodzka;
wieś Wołojcie (1825) – par. żuprańska.
Skibiński235
m. Holszany (1829–1837), maj. Zagorza
(1861–1874) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Jachimowszczyzna (1840) – par.
t r a b s k a.
Skinder
folw. Sołtany (1842–1850; z wsią Sołtany
[chłopi: Rodłowski, Sieniawski], 10 d.m.,
11 d.ż., 123 dz. – Katarzyny z Kolankowskich,
wdowy po Piotrze w 1847–1850) –
par. ? , p o w. oszmiański.
Skirmont236
maj. Doubuciszki (1790), Swirszczyzna
(1790) – par. krewska;
maj. Skirmonciszki (1775) – par. o s z -
miańska;
235 Mikołaj Skibiński – „odstawny” kamer muzyk
dworu JCM w 1834–1837 z Holszan (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 113, s. 65, nr 114), † 14 V
1837 r. w Holszanach, lat 63 (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 125, s. 21, nr 64); Józef Skibiński
– stabs lekarz kostromskiego jegierskiego pułku
w 1840 r. z Jachimowszczyzny (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 132, s. 374v, nr 115).
236 Ignacy Skirmont – szambelan JKM w 1795 r.,
lat 24, w 1793 r. był komisarzem porządkowym
pow. oszmiańskiego (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 189).
Sławiński 341
maj. Borzobohaciszki (1775–1795) – par.
s o l s k a.
Skobiej237
folw. Szczepanowicze (1851; z wsią Szczepanowicze
[chłopi: Giruć, Kuczyński, Zygmuntowicz],
Heleny, radczyni dworu w 1850) –
par. g r a u ż y s k a;
m. Oszmiana (1856) – par. oszmiańska.
Skorko
wieś Łejtubka (1828) – par. oszmiańska;
wieś Hlina (1837), Holeszonki (1839–1842),
Krowaje? (1839), Myssa (1828–1851) – par.
smorgońska.
Skorwid
wieś Dubrowo (1847) – par. g r a u ż y s k a;
dwór Bołtupie (1849) – par. o s zmi a ń s k a.
Skowroński238
m. Oszmiana (1844–1847) – par. o s z -
miańska.
Skórko
wieś Kolczuny (1836–1838) – par.
oszmiańska.
Skrodzki (Skrocki)239
folw. Kaskiewicze (1850), zaśc. Kopane błoto
(1847) – par. b i e n i c k a;
folw. Ciechowo (1874), zaśc. Podlaskowo
(1843), wieś Dzierażna (1864), Skrodzczyzna
(1795–1864), Słoboda Suprośna (1836–
1845), Zieniewicze (1864–1874) – par. d e -
r e w i e ń s k a;
dwór Ciecierniki (1829) – par. dudzka;
maj. Ta…? (1850), Miłejkowo (1828), folw.
Doubuczki (1846), Nierówka (1831) – par.
krewska;
folw. Mostwiliszki (1842–1844), wieś Pietkowszczyzna
(1836) – par. oszmiańska;
Nirówka (1835) – par. wiszniewska.
237 Tadeusz Skobiej – radca dworu w 1851 r.
z folw. Szczepanowicze (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 147, s. 93, nr 40).
238 Jędrzej Skowroński – strapczy pow. oszmiańskiego
w 1844 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 140, s. 179v, nr 136), radca tyt.,
strapczy pow. oszmiańskiego w 1847 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 143, s. 176v, nr 163).
239 Stanisław Skrocki – komornik pow. wileńskiego
w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 105,
s. 12v).
Skrycki240
wieś Boruny (1822), Sokocienięta (1843) –
par. h o l s z a ń s k a;
wieś Popielewicze (1836) – par. krewska;
Bołtupie (1795) – par. oszmiańska.
Skrzydlewski241
Skuratowicz
wieś Mozaicha? (1825) – par. holszańska;
m. Krewo (1861), zaśc. Głodowo (1861–
1865) – par. krewska;
zaśc. Głodowo (1874) – par. żuprańska.
Skwarczyński
folw. Szejny (1861–1863) – par. oszmiańs
k a.
Skwarkowski
zaśc. Łatowicze (1864) – par. osz miańska;
dwór Zalesie (1844–1848) – par. s m o r -
gońska.
Sliskiewicz
wieś Sakowicze (1831) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Rozrywka (1846) – par. smorgońska.
Sławiński242
Łudy (1822) – par. g r a u ż y s k a;
folw. ? (1861) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Barszcze (1802) – par. oborska;
ok. Dziudziulewszczyzna (1863) – par.
oszmiankowska;
Wołodźkowszczyzna (1830) – par.
oszmiańska;
maj. Raczuny Marchaczowskie (1790–1850;
z wsią Warakomszczyzna alias Zapole [chłopi:
Bałtrukowicz, Gojżewski, Machnis]
i zaśc. Kudziszki [chłopi: Bałtrukowicz, Pielecki,
Strumiński], 45 d.m., 49 d.ż., 344 dz.
Alojzego i Ksawerego w 1850), Trokiele
(1849–1850) – par. s o l s k a.
240 Wincenty Skrycki – regent oszmiański
w 1798 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 1, s. 39),
w 1795 r. mieszkal w Bołtupiu (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 301).
241 Krzysztof Skrzydlewski – por. b. wojsk pol.
w 1811 r. z folw. Piotrowicze, lat 39 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 153).
242 Onufry Sławiński – rotmistrz pow. oszmiańskiego,
deputat w 1795 r., lat 49, z Raczun (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 324); Alojzy Sławiński
– deputat wywodowy oszmiański w 1818–1825
z Raczun (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 86, s. 60v).
342 Słodziński
Słodziński
maj. Perłowa Góra (1860) – par. krewska.
Słomski
dwór Bohdanów (1839–1840), Szopowały
(1874), folw. Kozłowszczyzna (1855) – par.
h o l s z a ń s k a;
folw. Bergaliszki (1863–1865) – par.
k r e w s k a.
Słotwiński
maj. Bierwieniszki (93,5 dz. – Tomasza
s. Eliasza oraz jego ż. Eleonory z Rodziewiczów
w 1848) – par. oszmiańska.
Smilgin
wieś Dejnowa (1873) – par. gieranońska.
Smolakiewicz
dwór Czobryń (1843), Lipniszki (1836) –
par. l i p n i s k a.
Smolski
ok. Grodzie (1819) – par. gudohajska;
ok. Mikutowszczyzna (1812) – par. ł o s k a;
wieś Hruzdowo (1804) – par. o b o r -
kowska;
m. Słobodka (1817) – par. słobodzka;
wieś Kuszlany (1823) – par. s o l s k a;
m. Smorgonie (1829) – par. smorgońska;
wieś Kirkliszki (1821) – par. żuprańska.
Smoniewski
maj. Chwiecewicze (z wsią Cwiecewicze
[chłopi: Grynkiewicz, Kaczanowski, Rubiński,
Taukacz], 32 d.m., 32 d.ż., 267 dz.
– Tekli c. Szymona w 1850) – par. smorgońska?.
Snadzki243
folw. Ignacynowo (1833–1863) – par. grauż
y s k a;
m. Holszany (1842), dwór Holszany (1800),
folw. Narkowszczyzna (z wsią Dziesiętniki
[chłopi: Czarnel, Gurtuk, Pawłowicz,
243 Michał Snadzki – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z maj. Remiejkiszki, lat 60 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 66); Stefan Jan Snadzki
– sędzia graniczny pow. oszmiańskiego w 1837–
1842 z Narbutowszczyzny (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 123, s. 164, nr 10; vol. 129, s. 150v,
nr 53; vol. 137, s. 331, nr 84); Hilary Snadzki s. Michała
i Petroneli z Trunowiczów lat 33 – sędzia
graniczny pow. oszmiańskiego w 1840 r. z Ponar
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 133, s. 44v, nr 43);
Piekarski, Skwarko, Straczyński, Żuk],
46 d.m., 47 d.ż., 416 dz. Ignacego s. Michała
w 1826–1850) – par. h o l s z a ń s k a;
maj. Strypuny (z wsią Strypuny [chłopi: Ilkiewicz,
Szyszkiewicz], 18 d.m., 18 d.ż., 220 dz.
– Hilarego s. Michała w 1847 r., otrzymał
w spadku od matki Petroneli w 1839), folw.
Ponara (1840–1865; z wsią Strypuny [chłopi:
Brodziński, Taszkiewicz] – Hilarerego s. Michała
w 1844) – par. krewska;
folw. Ignacynowo (1829), zaśc. Słobodka
(1832) – par. n a r w i l i s k a;
maj. Raczuny (1839), folw. Narbutowszczyzna
(1837–1842) – par. s o l s k a;
folw. Szumiliszki (1828) – par. żuprańska.
Snarski244
folw. Jurszany (1837), ok. Golginiszki (1825)
– par. oszmiankowska;
Koziany (1832) – par. oszmiańska;
dwór Hipolitowo (1845), Raczuny (z wsią
Kowale [chłopi: Czuryła, Giedrojć, Kawel,
Mackiel, Mikłusz, Szymbarewicz, Trzeciak,
Zdanowicz], 49 d.m., 55 d.ż., 631 dz.
w 1850), Stasin (1817), wieś Raczuny (1830–
1840) – par. s o l s k a;
maj. Łatowicze (1856–1860) – par. ż u -
prańska.
Snieszko (Snieżko)
m. Bienica (1862), wieś Zahorza (1847) –
par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1839), zaśc. Dubrowo
(1861–1862), Bujki (1836–1844), Wialbutowo
(1813–1860), Wilczany (1821–1850)
– par. g r a u ż y s k a;
wieś Wiaże (1813) – par. gudohajska;
wieś Ciupiszki (1874), Nowosiołki (1873),
Wojnaryszki (1813) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Korolowszczyzna (1833–1836), Milewszczyzna
(1849), Zakrusewo (1860),
Adrian Snadzki – powstaniec 1863 r. z Ignacynowa
(LVIA, zesp. 525, inw. 1, vol. 909, s. 197, nr 2).
244 Dominik Snarski (*ok. 1780) – rotmistrz
oszmiański w 1817 r. ze dworu Stasin (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 61, s. 53v), sędzia pow.
oszmiańskiego, † 14.03.1825 r. w Raczunach, lat 45
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 88, s. 21v); Józef
Snarski – sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
w 1840 r. z Raczun (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 132, s. 9, nr 15).
Sokołowski 343
ok. Bryzgałowszczyzna (1843–1849), Hamzicze
(1795–1842), zaśc. Zakrzewie (1865),
wieś Hrypuny (1838), Michnicze (1865),
Skirdzimy (1831), Ostejkiszki (1828–1834),
Rewki (1822), Szyłowicze (1865), Wojnicze
(1837–1839) – par. krewska;
wieś Dachny (1806), Wysoka (1830–1836)
– par. ł o s k a;
Bierwienciszki (1808) – par. oszmiańska;
zaśc. Bukieliszki (1837), wieś Driahowce
(1836), Miłajszumy (1817) – par. s ł o -
bodzka;
m. Smorgonie (1819–1856), zaśc. Charukowo
(1837–1839), wieś Chwiecewicze (1834),
Hliny (1828–1844) – par. smorgońska;
m. Soły (1862–1874), dwór Narbutowszczyzna
(1862–1863), zaśc. Podkomorza (1843),
Witkowszczyzna (1842), ok. Łopocie (1837),
wieś Ażugiery (1819), Dokurniszki (1813),
Kiełojcie (1839–1840), Rudziszki (1860) –
par. s o l s k a;
maj. Szumieliszki (1800–1874), ok. Michnicze
(1874), Narbutowszczyzna (1828), wieś
Ginkowszczyzna (1825), Kisielewo (1795–
1798), Wołojcie (1795–1863; 5 dz. – Teresy
Snieszko w 1850) – par. żuprańska.
Snitko245
wieś Kulnie (1850–1855) – par. gieranońs
k a;
folw. Maslikowce (60 dz. – Antoniego
s. Eliasza w 1850 r., kupiony w 1805 r. od
Antoniego Masło; 17 dz. – Benedykta s. Wacława
w 1850) – par. l i p n i s k a;
m. Oszmiana (1874) – par. oszmiańska;
maj. Zemsławie (1836), ok. Maslikowce
(1836) – par. s u b o t n i c k a;
zaśc. Lipniki (1864–1902; 30 dz. Kazimierza
s. Kazimierza Macieja w 1902) – par.
s u r w i l i s k a;
dwór Traby (1843), wieś Siemionki (1830),
Sienkienięta (1873) – par. t r a b s k a.
Sobański246
Hermaniszki (1795 r. – Bernarda) – par. ?
245 Andrzej Snitko – kpt. w st. sp. w 1874 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 165,
s. 262, nr 55).
246 Tadeusz Sobański – sędzia prezydent grodzki
pow. oszmiańskiego w 1795 r., lat 35 (LVIA,
dwór Dokurniszki (1795–1840; w 1795 r. –
Tadeusza), maj. Soły (1839) – par. s o l s k a.
Sobolewski247
m. Holszany (1817–1843), folw. Kurowszczyzna
(1851–1862), Paszkiszki (1838), ok.
Dworzyszcze (1850–1856), Podhaje (1831),
wieś Dziesiatniki (10 dz. – Jana s. Grzegorza
w 1851), Markienięta (1851) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Rowy (1795–1811) – par. krewska;
m. Oszmiana (1823–1860) – par. o s z -
miańska;
folw. Kryliszki (1845) – par. s u b o t n i c k a;
dwór Bokszyszki (1843), folw. Samiszcze
(1845), zaśc. Dubowicze (1851), Krasny
Las (1836), Wielkie Pole (1851), ok. Czyczynowszczyzna
(1829), Dubowicze (1842–
1844), Zaleskowszczyzna (1795–1874;
w 1795 r. – Jana; 7 dz. – Michała s. Jana
w 1850), wieś Milki (1830), Sienkienięta
(1829), Wereszczaki (1835–1851) – par.
t r a b s k a.
Sokołowski
zaśc. Łunin (1874) – par. derewieńska;
zaśc. Baraliszki (1819) – par. gudohajska;
maj. Kmiecin (1858), Wojsznaryszki (1795),
zaśc. Daukniewicze? (1862), wieś Bijuciszki
(1858), Koraby (1873), Rymowicze (1849),
Sokocienięta (1873) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Łostaje (1823) – par. krewska;
m. Oszmiana (1798), dwór Cieleżyszki
(1775) – par. oszmiańska;
zaśc. Kasinowo (1847), karczma Kamionka
(1832) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1842–1844) – par. smorgońska;
zaśc. Derenie (1829), Krasny Las (1829),
wieś Bołdkinowo (1835) – par. t r a b s k a;
wieś Olany (1835) – par. wiszniewska;
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 408); Bernard Sobański
– regent ziemski i grodzki w 1795 r., lat 25,
z Dokurniszek (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 412).
247 Jan Sobolewski – rotmistrz wojsk ros. w st. sp.
w 1811 r. z folw. Rowy (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 123); Feliks Sobolewski – radca tyt.
w 1839–1843 z Oszmiany (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 129, s. 22, nr 208; vol. 138, s. 170,
nr 43).
344 Solwiński
ok. Mieżejki (1830–1836), wieś Burmaki
(1855), Kibucie (1842) – par. w o ł o -
żyńska;
ok. Kleje (1844) – par. żuprańska;
zaśc. Mazuryszki (1795) – par. ?.
Solwiński248
folw. Bierwięciszki (1848) – par. o s z -
miańska.
Sołodziński
zaśc. Dobra Ziemia (1855) – par. t r a b s k a.
Sołtan
folw. Maslikowce (1795) – par. s u b o t -
n i c k a.
Somoroko
folw. Nargielowo (1865) – par. krewska.
Songajło
Daubuciszki (1821) – par. krewska.
Songin
folw. Żuprany (1860) – par. żuprańska.
Sopoćko
ok. Widawszczyzna (1829–1835) – par. h o -
r o d z i ł o w s k a;
folw. Sygnatowo (30 dz. – Franciszki c. Stanisława
w 1850 r., wdowa po Konstantym)
– par. l e b i e d z i e w s k a;
zaśc. Pierowszczyzna (1873), wieś Czerepy
(1840), Hruzdowo (1845) – par. oborkowska;
maj. Wołożyn (1873) – par. z a b r z e s k a.
Sorczyński?249
dwór Raczuny (1834) – par. s o l s k a.
Soroczyński
wieś Szczepanowicze (1813) – par. g r a u -
ż y s k a;
zaśc. Trychwoście (1795–1798) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Soroko (Soroka)250 h. Leliwa
folw. Krywula (1795–1874; 20 dz. – Stanisława
s. Ludwika w 1850), wieś Kozłow-
248 Tomasz Solwiński s. Eliasza i Marianny z Łukaszewiczów
lat 47 – deputat dworzański z Bierwięciszek
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 144,
s. 151, nr 20).
249 Antoni Sorczyński – kpt. b. wojsk pol.,
† 29 XII 1834 r. w Raczunach, lat 58 (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 115, s. 75, nr 22).
250 Michał Soroka – miecznik pow. oszmiańskiego
w 1773 r. (LVIA, SA 13930, s. 860); Alekszczyzna
(1861–1862), Krynka (1822), Naruszowce
(1813), Wołowiki (1828) – par.
h o l s z a ń s k a;
dwór Krzywsk (1822–1850; z folw. Franusino,
wsiami: Rakuciewszczyzna [chłopi:
Goman], Rakowcy [chłopi: Goman, Jarosz,
Polański, Sidorowicz, Stryga, Szachnowicz],
z zaśc. Sołtany [chłopi: Goman, Sidorowicz],
92 d.m., 88 d.ż., 819 dz. – Jerzego, Waleriana,
Michała, Aleksandry i Zofi i w 1847–
1850) – par. krewska;
m. Lipniszki (1795 r. – Antoniego) – par.
l i p n i s k a;
ok. Krzywsk (1842) – par. ł o s k a.
Sosinowicz
dwór Antonopole (1862–1863) – par. b i e -
n i c k a.
Sosnowski
maj. Maleszczyzna? (1859), zaśc. Szlamki
(1832), wieś Ostaszki (1837–1840), Sinki
(1850) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1836–1843), zaśc. Mastowszczyzna
(1860–1874), ok. Wialbutowo (1862),
wieś Łudy (1844–1858), Sienkowszczyzna
(1817–1851), Szczepanowicze (1795–1829),
Wiciule (1795–1863), Widejsze (1819) – par.
g r a u ż y s k a;
wieś Giejstuny (1864), Rogicienięta (1813),
Wołowiki (1819), klasztor holszański (1813)
– par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Zakolnia (1836) – par. horodziłows
k a;
folw. Sawonki (1823), zaśc. Zienowszczyzna
(1851), Zakrzewice (1835–1843), ok. Czobotki
(1851), wieś Bohusze (1828), Janusze
(1847), Junowszczyzna (1844), Osany
(1813), Połtorowszyzna (1835), Wołosowszczyzna
(1829–1834) – par. krewska;
sander Soroko – miecznik pow. oszmiańskiego
w 1778–1779 (LVIA, SA 2393, s. 52); Jerzy Soroko
– podkom. pow. oszmiańskiego ze dworu
Krzywsk w 1829–1831 (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 101, s. 33v; vol. 104, s. 28); Feliks Soroko
– por. wojsk ros. w 1830 r. (LVIA, zesp.
604, inw. 50, vol. 101, s. 33v); Zofi a Soroczanka
c. Jerzego i Kazimiery z Rutkowskich –
podkomorzanka pow. oszmiańskiego w 1842 r.
z Krzywska (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 70,
s. 305v, nr 2).
Stasiński 345
folw. Czobotki (1830), ok. Lenkowszczyzna
(1829–1843), Łoszany (1804–1842), wieś
Myszynszczyzna (1850) – par. ł o s k a;
wieś Łyskuniszki (1798–1828) – par. n a r -
w i l i s k a;
folw. Steckowszczyzna (1864) – par. oborkowska;
folw. Pogiry (1860–1861), zaśc. Górele
(1845), ok. Germanowszczyzna (1862), Golginiszki
(1844–1848), wieś Klimańce (1849–
1855), Kulesze (1842) – par. o s z m i a n -
kowska;
zaśc. Rosaniszki (1848), ok. Boguszki (1850–
1862), wieś Olany (1823), Ponie…? (1804),
Siemiony (1811) – par. oszmiańska;
wieś Bikiany (1830–1844) – par. smo l ińs k a;
wieś Uszy? (1873) – par. wiszniewska.
Sperski
m. Oszmiana (1830–1840) – par. o s z -
miańska.
Spieholski (Spiegolski)
maj. Ponizie (1855) – par. b i e n i c k a;
ok. Linkowszczyzna (1844) – par. ł o s k a.
Stabiński
m. Krewo (1862) – par. krewska.
Stachowski
m. Oszmiana (1842) – par. oszmiańska.
Staniewicz
zaśc. Huszcza (1813) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Rudziewszczyzna (1862), ok. Cimochy
(1825–1863), wieś Czernica (1795), Nowosiołki
(1873) – par. h o l s z a ń s k a;
dwór Iwie (1844) – par. i w i e j s k a;
ok. Poleniki (1800–1812), wieś Nowopole
(1822) – par. oszmiańska;
wieś Michniewicze (1839–1842) – par.
smorgońska;
folw. Borejkowszczyzna (1840), zaśc. Siekierzyszki
(1842–1874; 20 dz. – Stanisława
s. Jana w 1850 r., po ż. Mariannie z Kozłowskich),
ok. Dubowicze (1873), Sieleszczenięta
(1829–1873), Widnopole (1874) – par.
t r a b s k a.
Stanilewicz
wieś Nowosiołki (1828–1834) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Januszy (1858), wieś Czo…? (1822) –
par. krewska.
Stankiewicz
folw. Dejnowa (1813) – par. g u d o h a j s k a;
ok. Cimocha (1860), Kamionka (1798), wieś
Kozłowszczyzna (1823) – par. h o l s z a ń -
s k a;
m. Krewo (1812), zaśc. Antonowo (1822),
Bergaliszki (1817–1821), Dubrowo (1848–
1858), wieś Urlenięta (1817), Werebuszki
(1817) – par. krewska;
zaśc. O…? (1850) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1818–1845), ok. Grodzie
(1839), wieś Cimochy (1856), Horodniki
(1805), Olany (1863) – par. oszmiańska;
Gudohaje (1839) – par. słobodzka;
folw. Kiewliszki (1855), zaśc. Korolinowo
(1845) – par. smorgońska;
dwór Trokiele (1846) – par. s o l s k a;
ok. Baranowicze (1840–1850) – par. s u r -
w i l i s k a;
maj. Pieńkowszczyzna (1864) – par. z a -
b r z e s k a.
Stankowski
folw. Wialbutowo (1795) – par. g r a -
użyska;
ok. Kleje (1790–1831) – par. gudohajska;
wieś Dziauginiszki (1860) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Raczki (1850–1874; 7 d.m., 5 d.ż.,
116 dz. – Antoniego s. Marcina w 1850) –
par. oszmiankowska;
m. Soły (1851) – par. s o l s k a;
folw. Kociuwszczyzna (1855) – par. w i s z -
n i e w s k a; ok. Kleje (1775–1874; 82 dz.
– Antoniny w 1850 r.; 24 dz. Stanisława
s. Marcina oraz jego ż. Urszuli z Bobrowskich
w 1850) – par. żuprańska.
Staraszkiewicz
wieś Pietkowszczyzna (1809) – par.
oszmiańska.
Starosielski
zaśc. Baranowszczyzna (1848), wieś Jozapatowcy
(1823), Mikszany (1817–1821) – par.
słobodzka;
folw. Szumiszki (1795) – par. ?.
Stasiński
wieś Żukowszczyzna (1829) – par. d e r e -
wieńska.
346 Staszewski
Staszewski
zaśc. Żukowszczyzna (1835–1845) – par.
derewieńska.
Stecewicz251
folw. Kuczuki (1843) – par. h o r o d z i -
łowska;
dwór Tołociszki (1844–1845) – par. s ł o -
bodzka.
Stecki
dwór Jurszany (1845) – par. o s z m i a n -
kowska;
zaśc. Derenie (1798) – par. t r a b s k a;
ok. Stecki (1795) – par. ?.
Steckiewicz
ok. Poleniki (1807) – par. oszmiańska.
Stefanowicz
ok. Uhlany (1818), wieś Ostaszki (1800–
1851) – par. b i e n i c k a;
wieś Macuty (1823) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Widawszczyzna (1829) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a;
ok. Bohusze (1828–1860), Sielec (1825–
1829) – par. krewska;
ok. Loszany (1817), wieś Lenkowszczyzna
(1835) – par. ł o s k a;
wieś Hruzdowo (1840–1845), Puzela (1843–
1873) – par. oborkowska;
zaśc. Michałkonie (1817) – par. o s z -
miańska;
folw. Budniki (1843) – par. wołożyńska.
Stempkowski (Stępkowski)
Sienkowszczyzna (1795) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Bijuciszki (1861–1863), Dziertniki
(1860–1862), Kamionka (1830–1874), Koroby
(1860–1863), Sokocienięta (1855–
1856), Rogiczynięta? (1861) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Huta (1823) – par. n a r w i l i s k a;
wieś Cieleżynki (1833) – par. o s z m i a n -
kowska;
ok. Baranowicze (1849) – par. s u r w i l i s k a.
Stocki h. Boża wola
wieś Wialbutowo (1798) – par. g r a u -
ż y s k a;
251 Bonifacy Stecewicz – rotmistrz b. wojsk pol.
w 1845 r. z Tołociszek (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 141, s. 234v, nr 35).
wieś Cieleżyszki (1856) – par. oszmiankowska;
Stodolniki (1795), zaśc. Bortele (1860), ok.
Chodorki (1835–1847), Polanka (1817–
1860), wieś Polany (1795–1851), Strzelczyki
(1848–1849) – par. oszmiańska.
Stolnicki252
folw. Łużany (1795) – par. oborkowska.
Straszkiewicz
wieś Kaszkiewicze (1839) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Mozolicha (1836; 60 – dz. – Tekli z Sinkiewiczów,
kupiony w 1819 r. od Kazimierza
Czechowicza), Trzesiecienięta (1830–1839),
wieś Giejsztuny (1842) – par. holszańska;
ok. Bohusze (1861) – par. krewska;
wieś Wojniewicze (1829) – par. o s z -
miańska.
Strawiński
maj. Osanowo (1850) – par. l e b i e -
dziewska.
Streczon253
m. Oszmiana (1840), zaśc. Szyki (1842) –
par. oszmiańska;
folw. Brodziszcze (1795) – par. t r a b s k a.
Strumiłło
zaśc. Łękowszczyzna (1833), ok. Burniszki
(1817) – par. g r a u ż y s k a;
m. Oszmiana (1835) – par. oszmiańska;
ok. Łopocie (1842) – par. s o l s k a;
m. Żuprany (1861), Jabrowicze (1837) – par.
żuprańska.
Strupiński254
Strutyński255
folw. Kazimierzowo (1836–1837) – par.
b i e n i c k a.
252 Józef Stolnicki – por. b. wojsk WXL w 1795 r.
z Łużan (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 410).
253 Michał Streczon – stolnik w 1795 r., lat 60,
z Brodziszcza, od 1761 r. od Augusta III kredensowany
na stolnikowstwo pow. żytomirskiego (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 300).
254 Antoni Strupiński – rejent graniczny pow.
rosieńskiego w 1811 r. z maj. Kiewliszki, lat 45
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 128).
255 Kazimierz Strutyński – rejent w 1837 r. z Kazimierzowa
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 123,
s. 35, nr 37).
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
Strzałkowski 256
zaśc. Gudołówka (1856), wieś Nowa (1822),
Siękowszczyzna (1825), Wialbutowo (1829),
Ożaryszki (1818) – par. g r a u ż y s k a;
maj. Tomasówka (1874) – par. h o l s z a ń s k a;
dwór Radziuki (1835), Ciereszki (1829),
folw. Wołosowszczyzna (1837), wieś Ponara
(1865), Sielce (1836), Tomasówka (1848–
1851) – par. krewska;
dwór Starosiele (1846), folw. Jagiełłowszczyzna
(1795), Łodwikowszczyzna (1847) – par. oszmiańska;
wieś Proniuny (1842–1850; 30 dz. – Adama
s. Antoniego oraz jego ż. Justyny z Rodziewiczów
w 1850 r., maj. nabyty od Rozalii
Bogusławskiej w 1840) – par. słobodzka;
Krasno Dwór (1833), wieś Hlina (1839–1851) Wielka Myssa (1848) – par. smorgońska;
ok. Kropiwna (1833–1839) – par. s o l s k a;
zaśc. Brazgałowszczyzna (1874), ok. Trykoły?
(1862), wieś Nazdraczuny (1843–1850),
Strypuny (1874), wieś Kuszlany (1855) – par. żuprańska.
Strzecki
ok. Olany (1806–1818) – par. oszmiańsk a;
ok. Sikunie (1846–1863) – par. s o l s k a;
ok. Szumiliszki (1800) – par. żuprańska.
Strzyżewski (Strzyżowski)
zaśc. Hramykowszczyzna (1822–1835), Remikowszczyzna
(1829) – par. holszańska.
Stucki
Święty Duch (1822) – par. oszmiańska.
Styczyński
dwór Kosina (1845) – par. s o l s k a.
Stypałkowski
dobra Surwiliszki (1790) – par. s u r w i l is k a.
Sucharzewski
folw. Wiciule (1795), wieś Adamowszczyzna
(1795–1842), Sienkowszczyzna (1842–
1850; 20 dz. – Adama s. Mateusza oraz jego
256 Marcin Strzałkowski – rotmistrz pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 40, z Jagiełłowszczyzny,
posiada folw. Kuprolewszczyzna alias Kosina
w pow. wileńskim po rodzicach (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 366).
ż. Wiktorii z Bohdziewiczów w 1850), Wialbutowo
(1825), Widejsze (1829–1861) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Bukaty (1818) – par. h o l s z a ń s k a.
Suchocki257
ok. Opita (1790–1795) – par. g i e r anońska;
Adamowszczyzna (1830), Siękowszczyzna
(1836), Szczepanowicze (1837) – par. grauży s k a;
m. Oszmiana (1828–1850), wieś Horodniki
(1834) – par. oszmiańska;
m. Smorgonie (1860–1862) – par. smorgońska;
Wiłejkowicze (1833) – par. s o l s k a;
folw. Czernica (1844), Rosalszczyzna (1840) – par. t r a b s k a;
folw. Kalwaria (1873) – par. w i s z n i e w s k a.
Suchodolski
Jakiełowszczyzna? (1825) – par. ż uprańska.
Sudwoj
folw. Gal…? (1844) – par. l i p n i s k a.
Sulewski
m. Krewo (1862), ok. Bogusze (1860–1865),
wieś Osany (1835), Wojnicze (1823) – par. krewska;
ok. Krzywsk (1817–1855; 6 dz. – Jana s. Józefa
w 1850) – par. ł o s k a;
ok. Olany (1775) – par. oszmiańska.
Sulikowski
m. Lipniszki (1836) – par. l i p n i c k a;
ok. Cieszkiele (1795–1830) – par. t r ok i e l s k a.
Sulistrowski258 h. Lubicz
dwór Jachimowszczyzna (1840) – par. h or o d z i ł o w s k a;

257 Antoni Suchocki – sekr. gub. ze Smorgoń
w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 158, s. 440v, nr 40).

258 Franciszek Sulistrowski s. Franciszka – rotmistrz
oszmiański w 1795 r., s. Kazimierz (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 147, s. 339); Tadeusz Sulistrowski
– b. sędzia i wojskowicz w 1795 r., lat 26, z Połoczan; w 1793–1795 sędzia graniczny
oszmiański (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 311); Stefan Sulistrowski – b. sędzia graniczny
w 1811 r. z Daukszyszek, lat 65 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 95); Józef Sulistrowski
348 Sulkiewicz
maj. Połoczany (1790–1850; z wsiami: Połoczany
[chłopi: Karaban, Miasnik, Okulski, Pawłowski, Sadowski, Smorgoniec, Stużyński,
Traśkiewicz], Czerepy [chłopi: Gotówka, Kaczanowski, Klimaszewski, Kruk, Stużyński, Turonek], Łapince [chłopi: Domański, Falej, Grynkiewicz, Jacukiewicz, Kartaszewicz, Kijuć, Koleśnik, Kruk, Legan, Moroz, Muszyński, Obida, Orłowicz, Pawłowski, Piekarski, Sylwanowicz], Kobyłki [Domański, Kleskacz, Kononowicz, Moskielewicz, Olechnowicz, Piekarski, Ryndzewicz, Szafałowicz]),
folw. Jachimowszczyzna (z wsiami:
Litwa [chłopi: Batura, Bekiesz, Bożko, Burec, Choroszewicz, Karpowicz, Kartaszewski, Lebiedziewicz, Łazar, Łomak, Morańczuk, Okulski, Olszewski, Ryndzewicz, Sieńko, Stużyński, Swinczuk, Swirski, Sylwanowicz, Szaszok, Zdanowicz, Zubkiewicz],
Borki [chłopi: Kartaszewicz, Rewiaka, Stużyński, Szczucki], Kobyłki [chłopi:
Bagan, Giniewski, Jermakowicz, Piekarski, Sobol, Stankiewicz, Szumowicz], zaśc.
Scholin [chłopi: Dzieruga], Propaść [chłopi: Bagan]), folw. Kuczuki (z wsiami: Kuczuki
[chłopi: Augustyńczyk, Bekiesz, Obida, Sałomonowicz], Mamony [chłopi: Bekiesz,
Burec, Kruk, Szafałowicz, Zienkowicz]), maj. Łużan (z wsiami: Łużany [chłopi: Bożko,
Jeżewski, Łużyński, Rewiaka, Ryndzewicz, Sieńko, Sobol, Szczucki, Żarkiewicz], Piekary
[Guzowski, Krywicki, Matuć, Olechnowicz, Sieńko], zaśc. Dworzyszcze [chłopi:
Biełan, Daszkiewicz], Sieliszcze [chłopi:
Łużyński, Rewiaka], Kadziszcze [chłopi: Jasiukiewicz],
614 d.m., 570 d.ż., 6783 dz. –
Józefa s. Stanisława, marsz. oszmiańskiego w 1850 r., maj. Połoczany z innymi – stanowi
dziedziczny maj. Sulistrowskich) – par. horodziłowska;
zaśc. Nowodworce (25 dz. – Onufrego w 1850) – par. oszmiańska;
folw. Dokszyszki (1795) – par. słobodzka;
maj. Daukszyszki (1790) – par. s o l s k a;
s. Tadeusza (*ok. 1800) – marsz. pow. oszmiańskiego w 1835–1843, ż. Jelizowieta Sorokina (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 27v, nr 255; vol. 138, s. 6, nr 29; zesp. 381, inw. 25, vol. 417, s. 493).
Sprugany (1798) – par. żuprańska.
Sulkiewicz 259
folw. Janusze (10 dz. – Aleksandra s. Dawida w 1850), Ponizie (1795) – par. krewska;
folw. Łostaj (z wsiami: Ordaszy [chłopi: Pieszkur, Żdaniuk], Rowki [chłopi: Pieszkur], zaśc. Januszy [chłopi: Orzechowski],
53 d.m., 46 d.ż., 400 dz. – Jana i Stefana
s. Dawida w 1847 r., maj. dziedziczny) – par. ?.
Sulkowski
folw. Cieszkiele alias Żyżma (1790–1850;
65 dz. – Ignacego s. Ignacego w 1850) – par. t r o k i e l s k a.
Supiński260
folw. Migule (1800) – par. b i e n i c k a;
folw. Migule (1790–1795) – par. krewska.
Surynt (Surynd) h. Lubicz
maj. Ponary (1862), Michnicze (1825–1865;
20 dz. – Józefa s. Feliksa w 1850 r.; 10 dz. –
Karola s. Franciszka w 1850), zaśc. Zakrzewie
(1861),
ok. Hamzicze (1837–1843), Michniewicze
(1838–1861), wieś Ponarza (1834) – par. krewska;
m. Naliboki (1798) – par. n a l i b o c k a;
wieś Glina (1856–1862), karczma Cycyna
(1850) – par. smorgońska;
wieś Michnicze (1873) – par. żuprańska.
Suroż261
Adamowszczyzna (1822), Rałowszczyzna
(1817) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Niwki (1843) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Jurszany (1795) – par. o s z m i a nkowska;
259 Jakub z knaziów Sulkiewicz – por. b. wojsk
pol. w 1795 r., lat 37, z Ponizia (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 337).
260 Marcin Supiński – sędzia ziemski oszmiański
w 1795 r., lat 58, z Migul; w 1767 r. strażnik pow.
oszmiańskiego, w 1770 r. łowczy pow. oszmiańskiego,
w 1791 r. na sejmie warszawskim (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 289); Józef Supiński
– rotmistrz pow. oszmiańskiego w 1795 r. z Migul, lat 69 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 406).
261 Stanisław Suroż – sekr. gub. w 1838–1844 z Krzemieszowa (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 126, s. 9, nr 78; vol. 140, s. 71v, nr 16).
Swirski 349
m. Oszmiana (1829–1856), maj. Zabłocie
(1874), folw. Krzemieszowo (1835–1856),
Ożyszki (1856), ok. Poleniki (1795–1864;
40 dz. – Władysława i Marcelego s. Piotra
w 1852), Łejtubka (1817–1825), Łukianka
(1821), Nowodworce (1842–1864),
Żwirbliszki (1795), wieś Łodwigowszczyzna
(1873), Nowopole (1825) – par. oszmiańska.
Suszycki262
Zabrzezie (1795) – par. z a b r z e s k a.
Suzin263
maj. Łosza (z wsią Łosz [chłopi: Groblewski, Kitkowski, Kowalewski, Milewski, Sawicki, Stanulewicz, Szajuwka, Utanowicz, Wasilewski], 73 d.m., 67 d.ż., 967 dz. – Filipa
s. Jana i Walerii z Zienkowiczów w 1835–
1850) – par. o s t r o w i e c k a.
Swiackiewicz (Swieckiewicz)
ok. Kulnie (1843–1850; 10 dz. – Wincentego
s. Jana w 1850), Opita (1790–1845; 20 dz.
Wincentego s. Stanisława w 1850 r.; 34 dz.
– Michała s. Jerzego w 1850) – par. g i eranońska;
m. Iwie (1843) – par. i w i e j s k a.
Swieboda264 h. Gryf
dwór Ankudy (1790–1844, maj. dziedziczny)
– par. słobodzka;
wieś Raczuny (1812) – par. s o l s k a;

262 Antoni Suszycki – skarbnikowicz brzeski
w 1795 r., lat 17, z Zabrzezia (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 384).

263 Filip Suzin – rejent sądu wileńskiego w 1844 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 140, s. 217v, nr 11).
264 Domicela Swiebodzina – rotmistrzowa pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 49, z Ankud (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 294); Bogusław
Swieboda – asesor sądu niższego ziemskiego pow.
oszmiańskiego w 1811 r., lat 32; sędzia graniczny
pow. oszmiańskiego w 1835 r. z Jackowszczyzny
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 28; zesp. 604,
inw. 50, vol. 116, s. 124v, nr 31); Edward Swieboda
– radca tyt. w 1844 r. z maj. Ankudy (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 140, s. 216v, nr 4); Kazimierz
Gryf Swieboda – b. prezydent oszmiański
z maj. Ankudy (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 140,
s. 216v, nr 4); Samuel Swieboda s. Bogusława
i Heleny z Wojewódzkich – kpt., kawaler orderu
św. Anny III klasy, lat 37 w 1862 r. z maj. Barańce
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 158, s. 410, nr 35).
dwór Barance (1811–1873; z wsiami: Wołojcie
[chłopi: Adamowicz, Iwaszkiewicz,
Kopać, Raczyński, Surowiec], Karolowszczyzna
[chłopi: Iwaszkiewicz, Surowiec],
Brarańce [chłopi: Adamowicz, Andziul,
Brzozowski, Kusztan, Predko, Surowiec,
Szukiełojć, Tomaszewicz, Zacharzewski],
90 d.m., 94 d.ż., 1116 dz. Bogusława s. Antoniego
i Domiceli N. oraz jego ż. Heleny
z Wojewódzkich w 1850), folw. Jackowszczyzna
(1811–1817), wieś Garlińszczyzna
(1818) – par. żuprańska.
Swietkiewicz
Olany (1821–1822) – par. oszmiańska.
Swięcicki (Święcicki)
wieś Zaborza (1835) – par. b i e n i c k a;
m. Boruny (1834), wieś Sokocienięta (1838)
– par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1825–1828), folw. Konty
(1823), wieś Wojłasze (1829–1839) – par.
krewska;
folw. Puzele (1850) – par. oborkowska;
wieś Iwaszkowce (1845–1855) – par.
s o l s k a;
dwór Wołożyn (1829) – par. wołożyńska;
folw. Kuszlany (1811) – par. żuprańska.
Swiętochowski (Świętochowski)
maj. Niewierowszczyzna (1844–1849) – par.
krewska;
dwór Wiszniew (1830–1840) – par. w i s z -
niewska.
Swirski265
m. Krewo (1850) – par. krewska;
zaśc. Leonpol (1864), ok. Lenkowszczyzna
(1829), wies Zaprudzie (1818–1829) – par.
ł o s k a;
zaśc. Sikuń (1839), ok. Sproguny (1822),
wieś Miłejszuny (1842–1851), Wiaży (1839)
– par. słobodzka;
265 Nikodem Swirski – mostowniczy oszmiański
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 561); Dominik Swirski
– rotmistrz i b. konsyliarz konfederacji targowickiej
w pow. oszmiańskim w 1795 r., lat 44,
z Drackowszczyzny (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 339); Andrzej kniaź Swirski – rejent
grodzki oszmiański w 1811 r., lat 28 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 218).
350 Sylewicz
wieś Iwaszkowce (1833), Kowale (1835),
Sikuń (1840) – par. s o l s k a;
folw. Spory alias Woronowszczyzna (1789)
– par. z a d z i e w s k a;
ok. Kleje (1821), Szumiliszki (1812–1817) –
par. żuprańska;
folw. Drackowszczyzna (1795) – par. ?.
Sylewicz
ok. Adamowszczyzna (1833) – par. g r a u -
ż y s k a.
Sylwestrowicz266
ok. Dziegieniewo (1795), Miżany (1830–
1844) – par. słobodzka;
wieś Sućkowo (1862) – par. smorgońska;
folw. Dokurniszki (1790), ok. Miżany (1790–
1874) – par. s o l s k a;
ok. Szumiliszki (1800) – par. żuprańska.
Szabanowicz
ok. Murawszczyzna (1851) – par. i w i e j s k a.
Szabliński
wieś Osany (1865) – par. krewska;
wieś Żwirbliszki (1822), Ociszki? (1856) –
par. oszmiańska;
Kropiwna (1822) – par. s o l s k a.
Szabłowski
folw. Barowo (100 dz., Anny c. Antoniego
z Kowalewskich w 1850) – par. c h o l -
c h e l s k a;
dwór Kozłowszczyzna (1839), wieś Wołowiki
(1839) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Hamzicze (1823), Osany (1823) – par.
krewska.
Szabuniewicz267
zaśc. Hu…? (1828) – par. b i e n i c k a;
folw. Czobotki (1807–1811), ok. Łoszany
(1816–1843), Sieredzie (1818) – par. ł o s k a;
dwór Bolkuny (1843) – par. smolińska;
zaśc. Jabłonowszczyzna (1874 r.; 38 dz. – Józefa
i Ludwika s. Waleriana w 1850) – par.
z a b r z e s k a;
folw. Bochda…? (1795) – par. ?.
266 Jakub Sylwestrowicz – rotmistrz pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 40, z Miżan (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 352).
267 Jan Szabuniewicz – chor. 5. pułku w 1795 r.,
lat 32, z Tatarów (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 403); Józef Szabuniewicz – sekr. kol. w 1842 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 70, s. 192, nr 45).
Szachno268
folw. Kuroszenięta (1811–1873), wieś Jaskiewicze
(1873–1874) – par. ł a z d u ń s k a;
wieś Koroszenięta (1836) – par. s u b o t -
n i c k a.
Szaciłowski
folw. Marianpol (1836) – par. smolińska.
Szadurski
m. Holszany (1800) – par. h o l s z a ń s k a.
Szafk owski
Trokiele (1836) – par. s o l s k a.
Szaguniewicz h. Aksak
folw. Czerkasy (z wsią Bałabany [Łuszczewski,
Sabiło, Sadowski], 22 d.m., 24 d.ż.,
300 dz. – Józefa Amurata i Jakuba s. Aleksandra
w 1850) – par. krewska.
Szalkiewicz
Breniczewo? (1855) – par. derewieńska.
Szałkowski (Szołkowski)
wieś Ruda (1823) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Stryżynięta (1836) – par. i w i e j s k a.
Szambecki
zaśc. Borówka (1842), ok. Jatułowicze (1845)
– par. i w i e j s k a.
Szaniawski
m. Murowana Oszmianka (1846) – par.
oszmiankowska.
Szatkowski
dwór Bierwienciszki (1833) – par.
oszmiańska.
Szatrowski
m. Krewo (1829–1849) – par. krewska.
Szawlewicz
m. Łosk (1836) – par. ł o s k a;
m. Wiszniew (1835), wieś Linki (1843) –
par. wiszniewska.
Szczepanowicz269
dwór Trepałowo (1837–1843) – par. b i e -
n i c k a;
268 Tadeusz Szachno – rotmistrz b. wojsk pol.
z folw. Kuroszenięta, lat 50 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 23).
269 Jan Szczepanowicz – pisarz grodzki oszmiański
w 1795 r., lat 38, z Oszmiany (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 312); Franciszek Szczepanowicz
– komornik pow. oszmiańskiego w 1795 r. ze
Szczepanowicz, lat 37 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 312); Ferdynand Szczepanowicz – radca
Szpicnagel (Spitznagel) 351
ok. Szczepanowicze (1775–1864; 100 dz. –
Rozalii z Jurahów w 1850 r., otrzymała po
mężu w 1817 r.; 30 dz. – Kazimierza s. Ludwika
w 1850 r., kupiony w 1816 r. od Kazimierza
Radziwiłowicza; 24 dz. – Michała
s. Tomasza w 1850 r., odziedziczony po
przodkach; 27 dz. – Izydora s. Ignacego oraz
jego ż. Izabeli z Kołyszków w 1850), wieś
Paszkiele (1813) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Cimochy (1846–1849) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1795), folw. Pietkowszczyzna
(1864), ok. Poleniki (1822–1864; 14 – dz.
Franciszka s. Dionizego oraz jego ż. Elżbiety
z Taraszkiewiczów w 1850), Kuszlewszczyzna
(1839–1863), Mostwiliszki
(1838), Wiesztortowszczyzna (1798) – par.
oszmiańska;
dwór Borzdobohaciszki (1842) – par.
s o l s k a.
Szczerbicki (Szczerbiński)270
dwór Zalesie (1837) – par. smorgońska;
folw. Michałowo (z wsią Sienkienięta [chłop:
Snigarewicz], 8 d.m., 7 d.ż., 132 dz. – Michała
s. Adama w 1850) – par. s u r w i l i s k a.
Szczęsnolewicz
m. Graużyszki (1829) – par. g r a u ż y s k a.
Szczucki
folw. Santoka (1834), wieś Kozłowszczyzna
(1863–1864), Nowosiady (1855–1856), Rogiczenięta
(1849), Znoski (1860) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Zofi nowo (1835–1843) – par. w i s z -
niewska.
Szczygielski271
folw. Kuszlany (1795) – par. żuprańska.
do specjalnych poruczeń w 1843 r. z Trepałowa
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 138, s. 6, nr 29).
270 Adam Szczerbiński – cześnik, † 14 X 1842 r.
w Michałowie, lat ok. 90 (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 70, s. 451v, nr 53).
271 Mateusz i Marianna z Odachowskich Szczygielscy
– rotmistrzowie pow. oszmiańskiego
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 446); Bonifacy Szczygielski
– rotmistrzowicz oszmiański w 1795 r.,
lat 18, z Kuszlan; w 1811 r. w maj. Wielki Dwór
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 296; vol. 250,
s. 137).
Szczytt272
folw. Wialbutowo (1795) – par. g r a u ż y -
s k a.
Szeders
m. Graużyszki (1835) – par. g r a u ż y s k a.
Szel
Klewica (1831) – par. n a r w i l i s k a.
Szelęgowski273
folw. Doubuciszki (1795) – par. krewska.
Szelking
dwór Traby (1844) – par. t r a b s k a.
Szemiot
zaśc. Cimuty (1832) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1807) – par. oszmiańska.
Szerenos h. Jastrzębiec
ok. Szczepanowicze (1813–1850; 20 dz. –
Ignacego s. Franciszka w 1850) – par. grauż
y s k a.
Szkodo (Szkoda)
zaśc. Bielica (1836–1842) – par. d e r e -
wieńska.
Szmycer
Jankowicze (1829) – par. n a l i b o c k a.
Szostak
wieś Koncarezy (1842) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Kucewicze (1818) – par. żuprańska.
Szpakowski
zaśc. Podlaskowo (1830–1840), Biołomosza
(1822) – par. dereweńska.
Szpicnagel (Spitznagel)274
dwór Zagorza (1850–1856; z wsiami: Zagorza
[chłopi: Gauryło, Guńko, Korobczyc,
Pilichowski, Sapacz, Szachowicz, Szubiński,
Żykowicz], Kojacienięta [chłopi:
272 Józefa Szczyttowa – starościna witagolska, lat
46 w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 290); Józef Szczytt – marsz. dawidgrodzki
w 1795 r., lat 26; w 1790 r. komisarz cywilno-
-wojskowy, w 1793 r. otrzymał order św. Stanisława
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 290).
273 Aleksander Szelęgowski – mułła tatarski
w 1795 r., lat 75, z Doubuciszek (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 310).
274 Aleksander Szpicnagel s. Ferdynanda i Marii
z Foresterów – radca dworu w 1856 r. z dworu
Zagorza (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 152, s. 204,
nr 12).
352 Szpigliński
Cimachowicz, Jagiełło, Płonim], 58 d.m.,
64 d.ż., 1152 dz. – Marii z Forsterów w 1846)
– par. krewska.
Szpigliński
Susliszki (1828) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Mikszany (1819–1823) – par. s ł o -
bodzka.
Szreders
Murowana Oszmianka (1833) – par.
oszmiankowska.
Szubiński
wieś Podhaje (1831) – par. n a r w i l i s k a.
Szulc
maj. Klarymont (z wsiami Sielowce [chłopi:
Dobrowieński, Kozioł, Łantas, Mienczukowski,
Zieńko] i Kosmowszczyzna [chłopi:
Gliński, Zieńko] z 71 d.m., 95 d.ż., 795 dz.
– Klary c. Floriana z Hałków Szulcowej
w 1846 r., otrzymała w spadku po ojcu
w 1827) – par. c h o l c h e l s k a;
zaśc. Niwki (1812–1813) – par. h o l s z a ń -
s k a;
folw. Podrudzie (1795) – par. n a r w i l i s k a;
wieś Siemiony (1813) – par. oszmiańska.
Szukanowski
m. Wołożyn (1840–1843), folw. Rumie
(1840–1842) – par. wołożyńska.
Szukiewicz275 h. Odrowąż
ok. Germanowszczyzna (1862) – par.
oszmiankowska;
wieś Żwirbliszki (1842–1850) – par.
oszmiańska;
dwór Łazduny (1840) – par. s u b o t n i c k a.
Szulc
Boruny (1822) – par. h o l s z a ń s k a.
Szulkowski
wieś Cie…? (1830) – par. h o r o d z i -
łowska;
m. Smolina (1843) – par. smolińska.
Szumkowski h. Korczak
Kajnyszki (1822), ok. Kropiwna (1795–1850;
22 dz. – Jana s. Wincentego i Katarzyny
275 Antoni i Benedykta z Siekluckich Szukiewiczowie
– kpt. JKM w 1779 r. (LVIA, SA 2394,
s. 673); Zofia Szukiewiczowa, wdowa po kpt.
wojsk pol. w 1840 r., c. Jerzego i Marcjanny
z Ginkiewiczów Tyszkiewiczów z dworu Łazduny
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 133, s. 82v, nr 5).
z Sylwestrowiczów w 1850 r.; 22 dz. – Antoniego
s. Ignacego w 1850), wieś Podbrzozy
(1813–1839), Raczuny (1818), Wilejkowicze
(1842–1860) – par. s o l s k a;
ok. Kuszlany (1844–1863; 20 dz. – Antoniego
s. Ignacego oraz jego ż. Brygidy z Jasiewiczów
w 1850) – par. żuprańska.
Szumowicz
Zaśc. Ko…? (1861) – par. oszmiańska.
Szuniewicz h. Łodzia, pw. 1 XII 1800 r.
m. Graużyszki (1849) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Wielkokrasa (1817), wieś Mikuciany
(1836), Milejszuny (1855) – par. s ł o -
bodzka;
Słobotka (1818) – par. smorgońska;
zaśc. Skirmunty (1849–1873) – par. s o l s k a;
m. Żuprany (1848) – par. żuprańska.
Szwabowicz
zaśc. Radziuliszki (1830) – par. g u d o -
h a j s k a;
Zaścianek (1832) – par. h o l s z a ń s k a.
Szwangruber
Goreckowszczyzna (1831) – par. holszańs
k a.
Szwański
maj. Dorże (z wsią Sienkienięta [chłopi: Cielukiewicz,
Jarmałowicz, Leśniewicz, Zubowicz],
33 d.m., 36 d.ż., 572 dz. – Seweryna
s. Wincentego w 1847) – par. ?.
Szwarc
m. Smorgonie (1843) – par. smorgońska.
Szwykowski276 h. Ogończyk
maj. Bienica (1829–1863; z m.: Bienica
[chłopi: Babiej, Babior, Choroszewicz, Kapciuch,
Krasowski, Łukaszewicz, Łupinowicz,
Międzygórski, Osipowicz, Sapacz, Siniawski,
Skorynka, Stuliński, Szafranowicz, Uścino-
276 Kazimierz Szwykowski – prezydent graniczny
wileński w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 119, s. 28, nr 16); Franciszek Szwykowski –
prezydent pow. oszmiańskiego w 1834 r., kolator
kościoła bienickiego (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 113, s. 37, nr 38), prezydent pow. oszmiańskiego
w 1847 r. z Bienicy (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 143, s. 2, nr 5); Leon Szwykowski
– por. wojsk ros. w 1845–1847 (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 141, s. 2, nr 5; vol. 143,
s. 2, nr 5).
Szyszko 353
wicz, Wagiera, Zienkiewicz, Żuk, Żukowski],
Zaskiewicze [Gorbaczewski, Krasowski, Sapacz],
z wsiami: Jakowicze [chłopi: Awłasowicz,
Daubienka, Glebowicz, Gliński, Karabiński,
Kaszel, Kochan, Komka, Leskieć,
Pachamowicz, Polański, Roćka, Rudkowski,
Rudowicz, Sapacz, Szaraj, Sazon, Sidarewicz,
Soroka, Szafranowicz, Szaraj, Szyszkiewicz,
Żukowski], Siwica [chłopi: Aułasewicz, Bandarowicz,
Garbacz, Kozakiewicz, Leskieć,
Lelewicz, Łukaszewicz, Masewicz, Międzygórski,
Sabiła, Sidarewicz, Wasilewski,
Zieniewicz, Żalewicz. Żukowski], Zaskiewicze
[Babiej, Babior, Chołchowski, Czabiej,
Niescierowicz, Osipowicz, Rudkowski,
Siniowski, Wojciechowicz], 439 d.m.,
412 d.ż., 2747 dz. – Franciszka s. Kazimierza
oraz jego ż. Olimpii z hr. Przezdzieckich
w 1850) – par. b i e n i c k a.
Szydłowski
folw. Berezyna (1842–1843) – par. dudzka;
m. Graużyszki (1829–1833), ok. Szczepanowicze
(1840), Wialbuty (1822) – par. g r a u -
ż y s k a;
wieś Karłowszczyzna (1818), Zaścianek
(1830) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Nowinka (1863) – par. krewska;
wieś Hruzdowo (1806) – par. o b o r -
kowska;
Kolczuny (1817) – par. oszmiańska.
Szyłański277
dwór Raczkowo (1845) – par. h o r o d z i -
łowska.
Szymanowski278
zaśc. Krywula (1843–1846), ok. Dworzyszcze
(1856), wieś Koraby (1851), Norszty (1834–
1846), Wołowiki (1838–1839) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Krewo (1821), folw. Czerkasy (1790) –
par. krewska;
dwór Nowopole (1790–1798) – par.
oszmiańska;
Podhaje (1835) – par. s u r w i l i s k a.
277 Wincenty Szyłański – sekr. gub. w 1845 r.
z Raczkowa (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 73,
s. 59, nr 24).
278 Ignacy Szymanowski – rotmistrz oszmiański
w 1798 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 1, s. 35).
Szymański279
Matiasowszczyzna (1798) – par. dudzka;
folw. Sokocienięta (1835), zaśc. Krywula
(1842), Wołoćkowszczyzna (1844) – par.
h o l s z a ń s k a;
wieś Daukszyszki (1848) – par. oszmiankowska;
dwór Nowopole (1837), ok. Bohuszki (1832)
– par. oszmiańska;
wieś Snigonie (1850) – par. s o l s k a;
wieś Jachimowszczyzna (1835) – par. t r a b -
s k a;
m. Wiszniew (1830) – par. wiszniewska;
zaśc. Porojście (1822), Nowodworce (1830),
ok. Kuszlany (1818) – par. żuprańska.
Szymkiewicz280
maj. Maniuszczyce (1858) – par. bienicka;
zaśc. Dobra Ziemia (1830) – par. krewska;
m. Oszmiana (1861–1863) – par. o s z -
miańska.
Szymkowicz281
Szymkowski
ok. Podberezy (1825) – par. s o l s k a;
wieś Kucewicze (1858) – par. żuprańska.
Szynkiewicz
wieś Roziany (1817–1821) – par. oszmiańs
k a.
Szypiło (Szypiłło)
folw. Olany (1790–1795) – par. oszmiańs
k a.
Szyryn282
m. Gieranony (1795) – par. gieranońska.
Szyszko283
m. Gieranony (1842–1843) – par. g i e r a -
nońska;
279 Tomasz Szymański – kpt. w st. sp. wojsk pol.
w 1835 r. z folw. Sokocienięta (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 116, s. 62, nr 102).
280 Jan Szymkiewicz s. Jakuba i Teresy z Wróblewskich
– registrator kol., lat 34, z Oszmiany
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 157, s. 360v, nr 1).
281 Jan Szymkowicz – komornik pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z folw. Ukropiszki, lat 41 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 148).
282 Mikołaj Szyryn – kpt. w 1795 r., lat 35, z Gieranon
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 360).
283 Antoni Szyszko s. Michała – oboźny pow.
oszmiańskiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 147, s. 6).
354 Szyszło
dwór Polany (1829) – par. gudohajska.
Szyszło284
wieś Bortkiszki (1833) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1806), ok. Olany (1840) – par.
oszmiańska.
Ś
Ślizień285
m. Lipniszki (1844) – par. l i p n i s k a;
Śniadecki h. Leliwa, pw. 10 VII 1835 r.
dwór Bołtupie (1806–1850; z folw. Woszkienniki,
Wialbutowo, Równepole z wsiami:
Kolczuny [chłopi: Bogdanowicz, Kowalczuk,
Kowalewski, Kurnowski, Ptaszański, Słołowicz,
Syrycki, Żdanowicz], Debesi [chłopi:
Andrzejewski, Debeś, Karpowicz, Kowalewski,
Lenartowicz, Rogalski, Żdanowicz],
Mordasy [chłopi: Iwanowski, Karpowicz,
Kiejda, Kitkowski, Lenartowicz, Mordas,
Redźka], Horodniki [chłopi: Andzejewski,
Firka, Iwanowski, Karpowicz, Kowalewski,
Mordas,Syrycki, Żdanowicz], Bierniki
[chłop: Bogdanowicz], Siekierowcy [chłopi:
Bogdanowicz, Januszkiewicz, Jersza, Kowalewski,
Lenartowicz, Możejko, Żdanowicz],
Woszkienniki [chłopi: Abramowicz,
Bogdanowicz, Łukian, Siergiejka], Bujniany
[chłopi: Borkowski, Drutel, Joziel, Ławcel,
Mickiewicz, Ościk, Podworski], Krejwancy
[chłopi: Borkowski, Dmuchowski, Domborowicz,
Kiejda, Klincewicz, Wasilewski], Kozarezy
[chłopi: Borkowski, Kilkowski, Krukowski,
Mickiewicz, Ościk], Byczki [chłopi:
Ambrożuk, Czobrowski, Korsak, Maćwiejka,
Wasilewski, Wincełojć], Bieciuny [chłopi:
Kitkowski, Niewiadomski, Pieszkojć,
284 Józef Szyszło – por. JKM w 1779 r. (LVIA,
SA 2394, s. 889).
285 Bolesław Ślizień – mjr wojsk ros. z Lipniszek
w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 72,
s. 120, nr 86).
Wincełojć], Wisztoki [chłopi: Andruszkiewicz,
Bogdanowicz, Bojarojć, Zakrzewski],
zaśc. Rasiukowszczyzna [chłopi: Debeś, Iwanowski],
Pocholszczyzna [chłopi: Ławcel,
Malinowski], 417 d.m., 419 d.ż., 5744 dz.
Józefa s. Jędrzeja w 1850 r.; w 1805 r. Jędrzej
kupił od Wereszczaki) – par. oszmiańska.
T
Tabeński286
dwór Zakrzewszczyzna (1836) – par. g i e -
ranońska;
maj. Pogawje (z wsią Czechowce [chłopi:
Błażuk, Łatwis], 22 d.m., 19 d.ż., 221 dz.
– Justyny z Wołłków w 1847 r., kupiony
w 1835 r. u Konopackiego), folw. Czechowce
(1835), Gawia (1840) – par. s u b o t n i c k a.
Talibski
folw. Lenkowszczyzna (1795) – par. ł o s k a ?.
Taliszewski
ok. Januszewszczyzna (1790–1795) – par.
g i e r a n o ń s k a.
Talkowski
ok. Grodzie (1817) – par. gudohajska;
maj. Łostaj (1811–1850; z wsią Łostaja
[chłop: Wojtka], 6 d.m., 12 d.ż., 50 dz. –
Marianny c. Bielaja w 1850 r., maj. dziedziczny)
– par. krewska;
folw. Daubuciszki (1811–1847; z wsią Kapłany
[chłop: Wojciechowski], 9 d.m., 11 d.ż.,
44 dz. – Józefa w 1847 r., maj. dziedziczny)
– par. d z i e w i e n i s k a ?;
maj. Czerkasy (1775), Łoszany (200 dz.
– Felicjanny c. Samuela w 1850) – par.
krewska;
folw. Daubuciszki alias Czerwony Dwór
(z wsią Siwki [chłopi: Cybulski, Grynkiewicz],
10 d.m., 16 d.ż., 200 dz. – Stefana
i Macieja s. Dawida w 1847) – par. ?;
286 Antoni Tabeński s. Wincentego – sędzia
graniczny pow. oszmiańskiego w 1840 r. z Gawii
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 346v, nr 38).
Tomaszewski 355
maj. Kasimow alias Dubuciszki (z wsiami:
Łoszany [chłop: Grywicki], Łasewicze [chłopi:
Gubar, Wojtka], Goreniaty [chłop: Wojtka],
Siwki [chłopi: Achońka, Gryb, Wojtka],
28 d.m., 30 d.ż., 300 dz. – Dawida, mjr. w st.
sp. w 1847) – par. ?
wieś Nazdraczuny (1812) – par. ż u -
prańska.
Tański287
dwór Daukszyszki (1840–1845) – par.
oszmiańska;
m. Murowana Oszmianka (1845) – par.
oszmiankowska.
Tarasewicz
dwór Trokiele (1844) – par. s o l s k a.
Taraszkiewicz
m. Graużyszki (1813), folw. Ozaryszki
(1873), ok. Siękowszczyzna (1795), Szczepanowicze
(1819) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1842), zaśc. Czarny Ług (1861)
– par. h o l s z a ń s k a;
ok. Hamzicze (1849) – par. krewska;
ok. Ejgirdowszczyzna Wielka (1795) – par.
t r a b s k a.
Tarczewski
zaśc. Piktuny (1873) – par. o s z m i a n -
kowska;
zaśc. Jaglowepole (1832), ok. Ożyszki (1843),
Skobiejki (1835–1838), Zwirbliszki (1837) –
par. oszmiańska;
ok. Blikany (1851), wieś Debesi (1831) – par.
słobodzka.
Targoński
m. Holszany (1846), wieś Koraby (1837) –
par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Goracze (1795–1873; 168 dz. – Ignacego,
Dominika, Wincentego i Antoniego
s. Adama w 1850) – par. ł a z d u ń s k a;
zaśc. Bortkiszki (1847) – par. o s z m i a n -
kowska;
folw. Goracze (1795–1844; w 1795 r. – Franciszka)
– par. s u b o t n i c k a.
Tarłowski
wieś Suchwozdy (1830) – par. wołożyńska.
287 Feliks Tański – sędzia graniczny pow. trockiego
w 1842 r. z Daukszyszek (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 137, s. 209v, nr 164).
Tarnowski
Lenkowszczyzna (1817) – par. h o l s z a ń -
s k a;
folw. Dorze (1864) – par. s u r w i l i s k a.
Tarolewicz
Szczepanowicze (1844) – par. g r a u ż y s k a;
dwór Moskwiliszki? (1839) – par.
oszmiańska.
Taszliński
wieś Jurszany (1836) – par. o s z m i a n -
kowska.
Tatur (Tatura)
m. Krewo (1855–1865) – par. krewska;
wieś Kamienica (1874) – par. holszańska;
m. Oszmiana (1846) – par. oszmiańska.
Tenczyński (Tęczyński)
maj. Godlewo (1856–1864) – par. b i e -
n i c k a.
Terenkiewicz
ok. Kajacienięta (1840) – par. holszańska;
ok. Hamiedź? (1847) – par. krewska.
Terpiłowski
Boruny (1832) – par. h o l s z a ń s k a.
Tomaszewicz
m. Boruny (1874), folw. Kozłowszczyzna
(1840), zaśc. Bagatelka (1829), Czarnolewszczyzna
(1839), Dyrwanowszczyzna (1873–
1874), Poładowszczyzna (1839–1844), Santoka
(1840–1847), Szachowszczyzna (1829),
wieś Bukaty (1822–1873), Dowkniewicze
(1822), Dziesiętniki (1833) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Niewieryszki (1856–1858), wieś Bicienięta
(1823), Kopcewicze (1817–1832),
Stare Boruny (1817–1838), Szachowszczyzna
(1823), Szymaki (1825) – par. krewska;
wieś Golginiszki (1828) – par. oszmiankowska;
zaśc. Bobruty (1837), wieś Ankudy (1817) –
par. słobodzka;
folw. Dorgiszki (1813), wieś Bieluny (1817–
1818), Podbierozy (1817), Warakomszczyzna
(1822–1828) – par. s o l s k a.
Tomaszewski
ok. Szczepanowicze (1795) – par. g r a u -
ż y s k a;
m. Oszmiana (1818–1823) – par. o s z -
miańska.
356 Tomkiewicz
Tomkiewicz
m. Graużyszki (1825–1835), ok. Rałowszczyzna
(1823), Szczepanowicze (1832–
1836), wieś Łojcie (1798), Tabory (1825) –
par. g r a u ż y s k a;
wieś Nowiny (1832) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Rohaczewo (1846) – par. krewska;
zaśc. Czechy (1873) – par. oborkowska;
wieś Iwaszkowce (1823) – par. s o l s k a.
Tomkowicz288
m. Graużyszki (1828–1837), ok. Szczepanowicze
(1830–1844), wieś Łojcie (1795), Powiłojcie
(1837) – par. g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1822), zaśc. Zienkowszczyzna
(1818–1842), ok. Bukaty (1849), wieś Dziartniki
(1840–1850), Naruszowce (1821–1833),
Zinkowszczyzna (1829–1837) – par. h o l -
s z a ń s k a;
dwór Czerkasy (1843), Charłowszczyzna
(1847) – par. krewska;
ok. Krzywsk (1840–1855), wieś Koszczelicze
(1836) – par. ł o s k a;
folw. Debesie (1795–1811) – par. s ł o -
bodzka;
wieś Olszanka (1829–1842) – par. w i s z -
niewska.
Torczyński
m. Soły (1828) – par. s o l s k a.
Towiański
m. Oszmiana (1845) – par. oszmiańska;
wieś Łopocie (1849) – par. s o l s k a.
Tracewski289
zaśc. Poleniki (26 dz. – Kazimierza a według
prawa zastawnego należący do Tomasza Byszewskiego
s. Józefa w 1850), ok. Łejtupka
alias Steckowszczyzna (1790–1811) – par.
oszmiańska;
m. Soły (1839–1856), folw. Borzdobohaciszki
(1845), Medryki (1849–1852), Gajdzie
(1843), Kłoczki (1847), Trokiele (1843–
1848) – par. s o l s k a.
288 Tadeusz Tomkowicz – wicerejent woj. trockiego
z Debesi w 1795 r., lat 37 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 423).
289 Jan Tracewski – miecznikowicz pow. wołkowyskiego
w 1795 r., lat 36, z Lejtupki (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 421); Nikodem Tracewski
– administrator kościoła w Sołach w 1823 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 80, s. 56v).
Trajnowicz
Dejnów (1819) – par. gudohajska.
Trojanowski
m. Smorgonie (1860) – par. smorgońska.
Tronowicz
folw. Wiesztortowszczyzna (1795) – par.
oszmiańska.
Trot
wieś Naruszowce (1818), Żynkowszczyzna
(1817) – par. h o l s z a ń s k a.
Truchowski
zaśc. Ciupiszki (1849–1851), Wołkowszczyzna
(1832), Tarasowszczyzna (1830) – par.
h o l s z a ń s k a.
Truskowski
Bienica (1838), wieś Chałuczyce (1840), Zaskiewicze
(1832) – par. b i e n i c k a;
m. Oszmiana (1806) – par. oszmiańska.
Trzaskowski
m. Oszmiana (1807) – par. oszmiańska.
Trzeciak290 h. Trzaska
folw. Łyntupka (1790), Zakrzewszczyzna
(1795 r. – Tadeusza) – par. gieranońska;
m. Graużyszki (1822), Słobódka (1834–
1851) – par. g r a u ż y s k a;
Lenkowszczyzna (1798), zaśc. Zagurowszczyzna
(1844), wieś Dorgiszki (1847) – par.
h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1817–1823) – par. krewska;
folw. Puzele (1850) – par. oborkowska;
folw. Koziany (1860), zaśc. Krzemieszowo
(1846), Bohuszki (1800–1822), Mostwiliszki
(1834–1862), Re…? (1805), Skobejki (1839),
Żwirbliszki (w 1775 r. – Stanisław; w 1795 r.
– Tadeusz) – par. oszmiańska;
wieś Tołociszki (1822) – par. słobodzka;
zaśc. Dajniusze (1873) – par. s o l s k a;
folw. Jackowo (1844) – par. t r a b s k a.
290 Tadeusz Trzeciak s. Felicjana – rotmistrz
pow. starodubowskiego w 1795 r. z Zakrzewszczyzny,
lat 63, ż. Wiktoria Horain (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 79, s. 417); Kazimierz Trzeciak –
gen.-adiutant buławy wielkiej koronnej w 1795 r.,
lat 48, został gen.-adiutantem u Jana Klemensa
Branickiego, hetmana wielkiego koronnego do
1771 r., z p a r . l i p n i s k i e j (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 418).
Tyszkiewicz 357
Tubielewicz
wieś Dejnowka (1798) – par. hermaniska;
folw. Cieszkiele (Macieja s. Jakuba w 1850 r.
otrzymał w spadku po matce) – par. t r o -
k i e l s k a.
Tuczyński
ok. Jurszany (1874) – par. o s z m i a n -
kowska.
Tuhanowski
maj. Piotrowicze (1790) – par. holszańska;
dwór Lipniszki (1836) – par. l i p n i s k a;
wieś Trejgi (1840) – par. słobodzka.
Tukałło
maj. Ponizie (1864), Prudy (1862) – par.
b i e n i c k a;
maj. Żyżma (2 d.m., 3 d.ż., 278 dz. – Jana
s. Michała w 1850), folw. Żyżma (4 d.m.,
5 d.ż., 84 dz. – Emilii z Tukałłów pułkownikowej
Porochnikowej w 1850).
Tuliszewski
ok. Kulnie (1835) – par. g i e r a n o ń s k a.
Tułowski
wieś Strypuny (1825) – par. krewska.
Tumanowicz
m. Graużyszki (1844), ok. Rałowszczyzna
(1829–1842), Siękowszczyzna (1795–1813),
Szczepanowicze (1849), Wialbutowo (1863)
– par. g r a u ż y s k a;
ok. Mieszkuciszki (1795–1823), wieś Nowosiady
(1798) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Dziudziulewszczyzna (1860–1862),
Bortkiewicze (1817–1862), Grauże (1874),
ok. Golginiszki (1828–1864), Hermanowszczyzna
(1848), Jurszany (1864–1865), wieś
Borciszki (1835), Wasiewce (1860–1861) –
par. oszmiankowska.
Tumilewicz
ok. Poczeni (1830) – par. l i p n i s k a.
Tumiłowicz
fabryka Kleciszcze (1864) – par. n a l i -
bocka.
Tur
m. Oszmiana (1828–1830) – par. oszmiańs
k a.
Turczewski
wieś Debesie (1821) – par. słobodzka.
Turczyło
Bartoszuny (1836) – par. smolińska.
Turczynowicz
Roskuciany (1840) – par. s u r w i l i s k a.
Turłaj
wieś Suchodoły (1873), Żwirbliszki (1873)
– par. oszmiańska;
zaśc. Wojsznaryszki (1833–1834), wieś Borowa
(1848), Miłajszuny (1835–1844), Mozolewszczyzna
(1849), Truchaniszki (1835)
– par. słobodzka;
m. Soły (1846–1861), folw. Modryka?
(1860), zaśc. Trokiele (1825–1839), wieś
Wasiuki (1849) – par. s o l s k a;
ok. Emelany (1821–1864), Lachówka (1855–
1858) – par. żuprańska.
Turło
folw. Tołociszki (1840), ok. Miżany (1828)
– par. słobodzka;
ok. Kleje (1813), wieś Emelany (1818) – par.
żuprańska;
m. Soły (1863) – par. s o l s k a.
Turobojski
m. Oszmiana (1853–1856) – par. o s z -
miańska.
Turowski
wieś Łodwikowszczyzna (1861–1873) – par.
oszmiańska.
wieś Wiaże (1835–1837) – par. słobodzka.
Turski
folw. Gurawa? (1829) – par. t r o k i e l s k a.
Tyc
m. Holszany (1832) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Smorgonie (1850) – par. smorgońska.
Tymowski291
maj. Kuszlany (z wsiami: Kuszlany [chłopi:
Adamowicz, Bielakowicz, Grynczuk,
Lewidowicz, Snarski, Swirbut], Strypuny
[chłopi: Niewiadomski, Rudzin], 62 d.m.,
60 d.ż., 917 dz. – Karola w 1807–1862) – par.
s o l s k a.
Tyszkiewicz292
dwór Ługomowicze (1850) – par. d u d z k a;
291 Karol Tymowski – urzędnik do specjalnych
poruczeń w 1853 r. z maj. Kuszlany, ż. Felicja
Chełchowska, s. Aleksander Romuald, *25 II
1853 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 149, s. 387,
nr 20).
292 Michał hr. Tyszkiewicz – rotmistrz kawalerii
narodowej b. wojsk pol. w 1811 r. z Wołożyna,
358 Tyszkiewicz
maj. Ponadstawie (z wsią Dukiele [chłopi:
Bojarowicz, Makowski], 20 d.m., 10 d.ż.,
88 dz. – Johanny Tyszkiewiczowej w 1850)
– par. ?;
maj. Wołożyn (z folw.: Wołożyn, Szapowały,
Justynowo, Sakowszczyzna, Dworzyszcze,
Adampole, Johanowo, Michałowo, Mariangóra,
Dubina, Batury, Józefowo,
Gajkowsczyzna; m. Wołożyn [chłopi: Adamowicz,
Bałaszko, Barachowski, Białonowicz,
Bizun, Bortkiewicz, Brylewski, Bubniewicz,
Buklys, Buława, Chaurakiewicz,
Cynkiewicz, Gasparewicz, Gawrecki, Giszman,
Glebowicz, Gorbaczewski, Gryszczyk,
Guńko, Ignatowicz, Jaroszewicz, Joda, Karaban,
Korzeniewski, Kosik, Kosowski, Kościukiewicz,
Kotkiewicz, Kowalewski, Kruglik,
Krezysztofowicz, Kulikowski, Kunicki,
Kuryło, Łapa, Machnacz, Makarewicz, Mandryk,
Matusewicz, Miedziński, Morchwa,
Myszlon, Nachaj, Nakwas, Ostrowski, Paszkowski,
Prokopczyk, Radaszkowiec, Radziwiłko,
Raj, Reut, Rogoński, Rydziuk, Siwy,
Sklepowicz, Sokołowski, Stanilewicz, Staszewski,
Towień, Ułanczyk, Urbanowicz,
Wasilewski, Waszkiewicz, Wierzbicki, Ziołkowski,
Żurkiewicz], wieś Sidercewicze
[chłopi: Gasparowicz, Jaroszewicz, Korzeniewski,
Siwy], Ponizie [chłopi: Bałaszko,
Barachowski, Bocian, Bubniewicz, Bobryk,
Kadyrko, Kalinowski, Kosik, Kosowski,
Łańko, Łapa, Mamońko, Myszlon, Ragiel,
Rusinowicz, Siwy, Szakun, Szarecki, Towień,
Zieńko], Kielewicze [chłopi: Barachowski,
Borys, Kułak, Reut, Szakun, Tur, Winiarski,
Zieńko], Makarówka [chłopi: Ziołkowski,
Żurkiewicz], Honczary [chłopi: Garasiuk,
Gul, Jurcza, Lacki, Lechnowicz, Pasieka, Szakun,
Towień], Ułaziewicze [chłopi: Bakszczanin,
Bizun, Czało, Gobrys, Joda, Kupcewicz,
Leonowicz, Łańko, Nachaj, Ragiel,
Ruban, Sikorski, Syryca, Szakun, Szmerko,
lat 46 (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 49);
Józef hr. Tyszkiewicz – marsz. pow. oszmiańskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 101,
s. 57); Karol Tyszkiewicz s. Jerzego i Marcjanny
z Kuczyńskich – radca, lekarz z dworu Ługomowicze
w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 78,
s. 413v, nr 14).
Zdanowicz, Zieńko, Żuk], Podbłoć [chłopi:
Borys, Iwanowski, Kuzmicz, Lechnowicz,
Mojsiewicz, Nachaj, Pasieka, Pupacz, Ragiel,
Stankiewicz, Unuczek], Mińce [chłopi: Bałaszko,
Barachowski, Joda, Jurga, Karaban,
Kowalenko, Makar, Murawski, Nachaj, Pasieka,
Siwicki, Sklepowicz, Trepaszko, Żeka,
Żurkiewicz], Szczołkany [chłopi: Karaban,
Kaziawka, Kowaleńko, Ragiel], Bielaki
[chłopi: Gornostaj, Kupczewicz, Pasieka, Suchadolec,
Zieńko], Sowiatycze [chłopi: Białuszycha,
Kowaleńko, Lewaszewski, Stasiulewicz,
Trepaszko], Stajki [chłopi: Bocian,
Falkowski, Gańko, Joda, Jurcza, Giedrojć,
Kalitnik, Kucuk, Kuzmicz, Nadziejewski,
Radziwiłko, Siwy, Starokodry, Suchodolec,
Szarko, Szmerko, Szumski, Wauczok, Żuk],
Zamościany [chłopi: Gańko, Gornostaj, Jancewicz,
Kadyrko, Kowaleńko, Kruglik, Kuzmicz,
Lewkowicz, Łukaszaniec, Mytnik,
Radaszkowiec, Suchodolec, Trocki, Zaniemoniec,
Żuk], Niemonie [chłopi: Adamowicz,
Barachowski, Makoska, Mieszkojć, Ragiel],
Sakowszczyzna [chłopi: Adamejko,
Bubniewicz, Chowański, Gańko, Gornostaj,
Gryszkow, Joda, Jurcza, Kadyrko, Kajra, Karziuk,
Kosik, Kuzmicz, Makoska, Makowski,
Mytnik, Ragiel, Rakowiec, Reut, Trocki,
Wojnikiewicz, Żuk, Żwirbla], Pietraszuńce
[chłopi: Bocian, Łukaszaniec, Siwy, Suchodolec,
Żwirbla], Żurawce [chłopi: Bałwach,
Borodako, Cajun, Gołowczyc, Jancewicz,
Kadyrko, Lewkowicz, Łukaszaniec, Makar,
Ragiel, Rakowiec, Suchodolec, Tabor, Tumiel,
Tylitka, Żurawiec], Czartowicze [chłopi:
Bajrasz, Bocian, Bondaryk, Borodako,
Bryk, Cytkiewicz, Gołowczyc, Kadyrko,
Makar, Rubacki, Siwy, Unukowski, Zieńko,
Żamojdzik, Żuk], Nowosiołki [chłopi: Steńko,
Zieńko], Komarowce [chłopi: Bubniewicz,
Ruban], Wiedzierniki [chłopi: Bondaryk,
Bubniewicz, Grynczyk, Gura, Szarko,
Ruta, Szczerbaczewicz, Żylik], Nosewicze
[chłopi: Joda, Słobocki, Stankiewicz, Żurkiewicz],
Burnejki [chłopi: Bubniewicz, Kadyrko,
Kosik, Krzemieniecki, Palaszuk, Reut,
Stelmach, Żuk, Żurkiewicz], Sołona [chłopi:
Joda, Kosik, Kruglik, Łańko, Palaszuk,
Pasieka, Szakun, Szczerbaczewicz, Trepaszko,
Tyszkiewicz 359
Zacharewicz, Zieńko], Kapuścin [chłopi:
Bielawski, Gasparewicz, Januszewski, Joda,
Karaban, Kruglik, Łapa, Olchowa, Paniaszuk,
Radyna, Rubacki, Siwy, Stankiewicz,
Szakun, Szczerbaczewicz, Turski, Unuczek,
Urbanowicz], Bobrowicze [chłopi: Borodako,
Borys, Jarmoszka, Joda, Karol, Korzeniewski,
Kruglik, Kułak, Lewkowicz, Rubacki,
Suchodolec, Szakun, Szarko, Szeuch, Tur,
Turski, Zieńko, Żuk], Prudniki [chłopi: Bocian,
Borys, Łańko, Rubacki], Jackow przy
drodze [chłopi: Borodako, Joda, Paszkowski,
Szypowicz, Unuczek], Jackow alias Podrezy
[chłopi: Gołowczyc, Łańko, Żuk], Jackow
koło młyna [chłopi: Białonowicz, Joda,
Zacharewicz], Jackow za młynem [chłopi:
Borodako, Borys, Joda, Rubacki, Zieńko,
Żuk], Wiale [chłopi: Unuczek], Borki [chłopi:
Borodako, Joda], Białokorce [chłopi: Bocian,
Pasieka, Rubacki], Rodziewszczyzna
[chłopi: Iwanczyk, Jarmoszko, Karol, Rudowicz],
Domanowszczyzna [chłopi: Barbaszyński,
Urbanowicz], Aleksandrowo [chłopi:
Guńko, Łużyński, Skarbowicz], Biłucie
[chłopi: Łużyński, Sokołowski, Żukiewicz],
Adampol alias Prudziewce [chłopi: Czapluk,
Makar, Polański, Ruczyc, Sokołowski, Szakun,
Żamojdzik], Konstantynówka [chłopi:
Bałaszko, Borodako, Karaban, Myszlon, Nowicki,
Prokopczyk, Urbanowicz, Wojtkiewicz,
Zieńko], Brylki [chłopi: Azarewicz, Bałaszko,
Brylewski, Minciuk, Oleszko,
Paszkowski, Radyno, Stanilewicz, Stankiewicz,
Szarko], Augustowo [chłopi: Baszarkiewicz,
Kananowicz, Karaban, Karziuk,
Klemacz, Oleszko, Powień, Sikorski albo Radaszkowiec,
Szakun, Urbanowicz, Zieńko],
Sakowiki [chłop: Żurkiewicz], Konowały
i Bondarszczyzna [chłopi: Joda, Nakwas,
Oleszko, Zieńko], Cimkowicze [chłopi: Adamejko,
Ażewski, Bobryk, Raj, Wierkiewicz],
Rusakowce [chłopi: Azarewicz, Bublewicz,
Kosik, Romanowicz, Waszkiewicz], Gordynowo
[chłopi: Bobryk, Lisztwan, Malawka,
Raj, Siwy], Narejsze [chłopi: Ażewski, Barachowski,
Korzeniewski, Kosowski, Oleszko,
Raj, Trepaszko, Zieńko], Dojnówka [chłopi:
Adamowicz, Arciukiewicz, Bałwan, Bogdan,
Chilkiewicz, Dutko, Garasiuk, Gornostaj,
Kalitnik, Kuryło, Lisztwan, Łapcik, Myszlon,
Odyniec, Paszkowski, Radziwiłko, Romanowicz,
Sak, Stankiewicz, Suchodolec,
Szanciło, Zagorski], Dubina [chłopi: Adamejko,
Arciukiewicz, Białonowicz, Biedziński,
Bogucki, Chwiedorowicz, Ciszewicz,
Czabaj, Czerniawski, Glebowicz, Iwanczyk,
Kalitnik, Kosik, Makowski, Minciuk, Muczyński,
Paszkowski, Polański, Ragiel, Romanowicz,
Ruczyc, Rynkiewicz, Sklepowicz,
Waszkiewicz, Wierszycki, Wojciechowicz,
Zajkowski], Raczeniata [chłopi: Bałkun, Biedziński,
Kosik, Paszkowski, Polański, Rodzik],
Czabaje [chłopi: Arciukiewicz, Dziatkowicz,
Dziewga, Iwanczyk, Orłowski,
Romanowicz, Ryndziewicz, Rynkiewicz, Sikorski,
Wierszwicki], Ganczyce [chłopi:
Chwiedorowicz, Łowczy, Paszkowski, Romanowicz,
Ryndziewicz, Wierszycki, Żukowski,
Żurkiewicz], Adamówka [chłopi:
Gorbaczewski, Łowczy, Sikorski, Szarko,
Waszkiewicz, Wierszycki], Kaciucie [chłopi:
Brylewicz, Bykowski, Chwiedorowicz,
Zubowicz], Zofi lce [chłopi: Bałaszko, Cynkiewicz,
Galas, Kuryło, Ostrouch, Ragiel],
Kozielszczyzna [chłopi: Arciukiewicz, Karpuk,
Kulesz, Powień, Zubowicz], Kibucie
[chłopi: Azarewicz, Jancewicz, Kalinowski,
Karpuk, Kowalewski, Mieszkiewicz, Powień,
Prokopczyk, Wierszycki, Wojciechowicz],
Burmaki [chłopi: Gomel, Iwańczyk, Karol,
Kunicki, Pukalik, Romanowicz], Jaśmany
[chłopi: Gołub, Kruglik, Kunicki, Manciuk,
Paszkowski, Radyno], Woznow szczyzna
[chłopi: Azarewicz, Białonowicz, Radyna,
Siwy, Żurawiec], Ciabuty [chłopi: Borkowski,
Czerepowicz, Łapicki, Łowczy, Łużyński,
Mandryk, Mieńciuk, Paszkowski, Poliksza,
Radyna, Ryndziewicz, Rynkiewicz,
Sobolewski, Subocz, Wierszycki], Suchwozdy
[chłopi: Bogdan, Chwiedorowicz, Czerepowicz,
Garuszko, Guńko, Kulesz, Łużyński,
Makarewicz, Paszkowski, Romanowicz,
Rubacki, Ryndziewicz], Nowosady [chłopi:
Radyna, Szukanowski], Budrowszczyzna
[chłopi: Bendzik, Łużyński, Kunicki], Polichowszczyzna
[chłopi: Bendzik, Gardziewicz,
Łużyński, Nosewicz, Rynkiewicz], Łużynka
[chłop: Łużyński], Miłaszy [chłopi: Łowczy,
360 Tyszko h. Trzaska
Miłosz, Prokopowicz], Mienżykowszczyzna
[chłopi: Łowczy, Mamońko, Myszlon, Paszkowski,
Orłowski, Ryndziewicz], Marszałki
[chłopi: Fiedorowicz, Łowczy, Paszkowski,
Prokopowicz, Szarko, Waszkiewicz, Żuk],
Obuchowszczyzna [chłopi: Makiej, Radyna],
Rum [chłopi: Baranowski, Gornaszkiewicz,
Grabowski, Łachaj, Mieszkiewicz, Ostapowicz,
Raj, Sliżyk, Wasilewski, Ziełkowski],
Daraguń [chłopi: Bocian, Cajun, Ziełkowski],
Borki [chłopi: Baszarkiewicz, Kadyrko,
Suchadolec, Żurawiec], Prudniki [chłopi:
Baszarkiewicz, Nachaj], Koniuszewszczyzna
[chłopi: Bobryk, Cajun, Ganczaryk, Iwanowski,
Kiebicz, Kuszel, Mińciuk, Rabecki, Rusowicz,
Sawicki], Daugulewszczyzna [chłopi:
Adamowicz, Kliszejko, Ryndziewicz],
Mokrzycowszczyzna [chłopi: Czerepowicz,
Gryszyk, Mokrzycki, Ruczyc], Rymowszczyzna
[chłopi: Ciszkiewicz], Wojniłowszczyzna
[chłopi: Ryndziewicz], Lesniki [chłopi:
Mienciuk, Protasewicz, Wasilewski, Wróblewski,
Żuk], zaśc. Porycze [chłop: Łańko],
Rosoliszki [chłop: Kadyrko], Mozurka [chłopi:
Cajun, Kułak, Reut], 2738 d.m., 2761 d.ż.,
2158 włok – Jana s. Michała, sztabs rotmistrza
w st. sp. w 1847) – par. wołożyńs
k a.
Tyszko h. Trzaska
m. Soły (1837), dwór Stasino (1844–1848),
folw. Koński Bor (1874), Kudziszki (1843–
1873), zaśc. Kudynki (1863), wieś Raczuny
(1851), Snigiany (1836) – par. s o l s k a.
U
Ubysz
m. Oszmiana (1833–1835) – par. oszmiańs
k a.
Uhelski (Ugelski, Ugielski)
wieś Sieliszcze (1832–1837) – par. h o l -
s z a ń s k a;
zaśc. Charłowszczyzna (1860), wieś Sielce
(1835) – par. krewska.
Ulicki
wieś Borcie (1798), Szczepanowicze (1813),
Wiciule (1795), Wilczany (1800) – par.
g r a u ż y s k a;
ok. Macuty (1795), Mieszkuciszki (1795) –
par. h o l s z a ń s k a;
ok. Bohuszki (1828), Łodwikowszczyzna
(1808–1813), Pobiedzinszczyzna (1818),
Woronowszczyzna (1798–1810), wieś Bohdanowszczyzna
(1823), Nowodworce (1825)
– par. oszmiańska;
zaśc. Czernica (1829), wieś Czerkiesy (1843),
Junkowicze (1830) – par. t r a b s k a.
Ułanowski h. Sulima
dwór Bienica (1838) – par. b i e n i c k a;
folw. Łuszniewo (1795), ok. Jagiełły (1850),
Opita (1790–1840), wieś Czechy (1795–
1798) – par. g i e r a n o ń s k a;
zaśc. Milwidowszczyzna (1865) – par.
krewska;
ok. Czobotki (1818), Łoszany (1798) – par.
ł o s k a;
folw. Daukszyszki (1840) – par. oszmiańs
k a;
ok. Koczany (1844–1845) – par. s m o -
l i ń s k a;
folw. Zabłocie alias Kościewszczyzna (1790–
1795), zaśc. Pilkowszczyzna (1873), Samonice
(1843), ok. Dubowicze (1845), Kosowszczyzna
(30 dz. – Aleksandra s. Piotra
w 1852 r., ż. Ludwika), wieś Wereszczaki
(1840–1842) – par. t r a b s k a;
wieś Rogiele (1836) – par. t r o k i e l s k a;
Antoniszki (1843) – par. żuprańska.
Umiastowski293
maj. Berdowszczyzna (1790–1798, w 1790 r.
– Tomasza) – par. g i e r a n o ń s k a;
293 Marianna de Nandelsztadt Umiastowska
– majorowa artylerii b. wojsk WXL w 1795 r.,
lat 70, z Talkowszczyzny (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 405); Antoni Umiastowski s. Jakuba –
prezydent graniczny pow. oszmiańskiego w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 57, s. 162v, nr 14);
Kazimierz Umiastowski s. Jakuba – prezydent
graniczny pow. oszmiańskiego w 1840 r. z Żemłosławia
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 349v,
nr 71).
Walentynowicz 361
m. Graużyszki (1844), zaśc. Siemiuny (1843),
Zabłocie (1856), wieś Kazarezy (1847) – par.
g r a u ż y s k a;
maj. Talkowszczyzna (w 1795 r. – Marianny
de Nandelsztadt; [chłopi: Gurbaczewski,
Stankiewicz, Szlucha], 20 d.m.,
24 d.ż., 132,5 dz. – Tomasza s. Hieronima
i Zofi i N. w 1850 r., nabyty w 1777) – par.
l i p n i s k a ?;
dwór Klewica (1800 1846; z wsiami: Klewica
[chłopi: Baksza, Dowłasewicz, Dudojć,
Grorodź, Jacewicz, Klukojć, Kosar,
Oniuchowski, Szczukno, Undro], Rudzie
[chłopi: Jasiewicz, Juchniewicz, Łastowski,
Subocz], Reszkuciany [chłopi: Dudojć,
Gajkowski, Gryszkojć, Jankowski, Jasiewicz,
Zienkiewicz], Borcie [chłopi: Cudzanowski,
Dudojć, Dydyński, Gosciewicz,
Karpiej, Kuźma, Łudojć, Matowicz, Oniuchowski,
Sobol, Subocz, Zagórski], Antoniszki
[chłopi: Puczko, Undro], Jakubiszki
[chłopi: Cudzanowski, Matowicz, Saldziun,
Sobol], Urlańce [chłopi: Kosar, Kropa, Saldziun,
Stefankiewicz, Undro, Wieliczko,
Zienkiewicz], Dowlany [chłopi: Bujnowski,
Dowal, Dudojć, Klukojć, Łotysz, Michalkiewicz,
Szczykno, Undro], zaśc. Wygodka
[chłopi: Kropa, Undro], Tartak [chłopi:
Sienkiewicz], 287 d.m., 290 d.ż., 1990 dz. –
Kazimierza s. Jakuba, b. przewodniczącego
oszmiańskiego Sądu Granicznego w 1846 r.,
maj. otrzymał w spadku po ojcu – b. marsz.
pow. oszmiańskiego) – par. n a r w i l i s k a;
Krzemieszowo (1810) – par. oszmiańska;
maj. ? (1829) – par. smolińska;
dwór Kwiatkowce (1836), Żemłosław (1836–
1840) – par. s u b o t n i c k a;
maj. Giełoże (z wsiami: Skajwany [chłopi:
Sorol, Mackiewicz, Motuz, Raupuk, Suroda],
Szurkszcze [chłopi: Michalkiewicz, Pietryłowski,
Plust], Zabieliszki [chłopi: Dawidowicz,
Kozar, Kazojć, Plust], Plusty [chłopi:
Charuży, Dawidowicz, Plust, Suroda], Chamucie
[chłopi: Dawidowicz, Michalkiewicz,
Motuz, Plust, Stańczyk, Subocz, Suroda],
Podiurgieły [chłopi: Michalkiewicz, Motuz,
Sorul, Suruda], Gieduny [chłopi: Janczys,
Mozuz], Rudnia [chłopi: Raupul, Suruda],
Wojszuckie [chłopi: Błazuk, Dawidowicz,
Grybień, Motuz, Sobol], 174 d.m., 166 d.ż.,
1394 dz. Kazimierza s. Jakuba w 1850) –
par. ?.
Urbanowicz
zaśc. Czarny Ług (1830–1873; 19,5 dz.
– Jana, Ludwika, Antoniego, Augustyna
s. Kajetana i Antoniny z Tomaszewiczów
w 1850), Kalinowszczyzna (1845), Krywula
(1856), Samorodniki (1828–1845), Santoka
(1846), Urbanowszczyzna (1825), ok.
Daukniewicze (1838–1843), wieś Dorgiszki
(1832), Grelekowszczyzna? (1874), Siedlerowszczyzna
(1873), Wojtkuny (1798),
Znoski (1831) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Ponara (1836) – par. krewska;
ok. Sieredzie (1814) – par. ł o s k a;
wieś Balowa (1807) – par. oborkowska;
m. Oszmiana (1821–1842), zaśc. Ozmienieje?
(1842) – par. oszmiańska;
zaśc. Wielka Kraska (1830–1838) – par. s ł o -
bodzka;
m. Smorgonie (1851–1862) – par. smorgońska;
ok. Brodziszcze (1795) – par. t r a b s k a;
wieś Mihuny (1835) – par. t r o k i e l s k a.
Urbanowski
wieś Łosk (1811) – par. ł o s k a.
Urbański
wieś Rymowicze (1831) – par. holszańska;
ok. Olany (1832–1848) – par. oszmiańska.
Uszak
m. Oszmiana (1855) – par. oszmiańska;
wieś Gaudziewicze (1817–1855), Medryki
(1831), Pociewicze (1845–1847) – par. s o l -
s k a;
wieś Stymonie (1856), Wołojcie (1843) –
par. żuprańska.
W
Walentynowicz
wieś Romejki (1829–1830) – par. g u d o -
h a j s k a;
362 Walewicz
folw. Kiejżduny (22 dz. – Mikołaja s. Nikodema
w 1850 r., ż. Petronela, kupiony
w 1842 r. od Franciszka Downarowicza), ok.
Bryndziszki (1839), wieś Gudohaje (1845),
Romejki (1833–1851), Wiaże (1842) – par.
słobodzka;
folw. Gudogaje (1873) – par. s o l s k a.
Walewicz
wieś Kudziakolnie (1823) – par. g u d o -
h a j s k a;
ok. Lenkowszczyzna (1810) – par. ł o s k a.
Walicki294
ok. Koczany (1829), Kulnie (1795) – par.
g i e r a n o ń s k a;
m. Naliboki (1843) – par. n a l i b o c k a;
m. Oszmiana (1845–1847), folw. Szyjki
(1837–1839) – par. oszmiańska;
m. Wołożyn (1855) – par. wołożyńska.
Wańkowicz295
zaśc. Żukowszczyzna (1864) – par. d e r e -
wieńska;
maj. Bijuciszki (z folw. Sokocienięta z wsią
Bijuciszki [chłopi: Andryłowicz, Borysewicz,
Byczkowski, Czyżyk, Giruć, Janckiewicz,
Koczkowski, Kuniuta, Ławnik, Maczkowski,
Małyszko, Muraczewski, Saciukiewicz,
Zienkiewicz], 74 d.m., 80 d.ż., 1580 dz. –
Teodora s. Aleksandra w 1847–1850), zaśc.
Szęciłowszczyzna (1835) – par. h o l s z a ń -
s k a?; (1842) – par. słobodzka;
maj. Puziele (z wsią Puziele [chłopi: Bożko,
Legusz, Puzylewski, Syrokwasza, Szyrko],
20 d.m., 21 d.ż., 240 dz. – Tomasza, Antoniego
i Lucyny dzieci Tomasza w 1847) – par. ?
ok. Kleje (1813) – par. żuprańska.
Warakomski
zaśc. Gradowszczyzna (1835–1839), ok. Poleniki
(1805–1807), karczma Pawtele (1846)
– par. oszmiańska;
294 Mikołaj Walicki – sekr. kol. w 1837 r. z folw.
Szyjki (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 123, s. 26v,
nr 255), sekr. gub. w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 129, s. 16v, nr 151), radca tyt. w 1845 r. z Oszmiany
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 14, s. 181v, nr 99).
295 Teodor Wańkowicz (*ok. 1775) – podkom. pow.
oszmiańskiego w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 113, s. 88v, nr 302); Izabela Wańkowiczowa
ż. Apolinarego – marsz. pow. mińskiego w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 54, s. 10, nr 50).
wieś Debesie (1848), Kasianowa (1835) –
par. słobodzka;
ok. Kasinowo (1812), Kleje (1844), Kuszlany
(1798) – par. żuprańska.
Warkowicz
wieś Tarasowszczyzna (1798) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Wasilewski
dwór Mieżany (1830–1842) – par. d z i e -
w i e n i s k a;
ok. Kulnie (1829–1835) – par. gieranońska;
Młyn (1838) – par. g r a u ż y s k a;
zaśc. Santoka (1839), wieś Kozłowszczyzna
(1842–1856) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Gorw…? (1874) – par. konwaliska;
Janusze ok. (1822) – par. krewska;
wieś Jarmowszczyzna (1873) – par. oborkowska;
maj. Jurszany (1860–1865), ok. Bortkiewicze
(1843) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1855–1861), Bołtupie (1835),
folw. Nowodworce (1795) – par. oszmiańs
k a;
Krasna (1828), Osinówka (1833), Sutkiewicze
(1831) – par. smorgońska;
ok. Kropiwna (1812–1835; 10 dz. – Mateusza
s. Kazimierza w 1850 r., we władaniu od
1810), wieś Kuszlany (1823), Rudziszcze
(1813), Sikuń (1828) – par. s o l s k a;
wieś Słobodka (1835) – par. słobodzka;
folw. Frankowo (1829), zaśc. Jachimowszczyzna
(1830), ok. Szeptunowszczyzna
(1843) – par. t r a b s k a;
folw. Konstantynowo (1843) – par. w i s z -
niewska;
maj. Pietryłowicze i Zieniewicze (z wsiami:
Zieniewicze [chłopi: Lipnicki, Mazura], Pietryłowicze
[chłop: Trubisz], 12 d.m., 14 d.ż.,
224 dz. – Stanisława w 1848) – par. ?.
Wasilkowski (Ryk-Wasilkowski)296
folw. Gabriałowszczyzna (1795) – par.
g r a u ż y s k a.
Wawrzecki
m. Iwie (1843) – par. i w i e j s k a.
296 Kazimierz Ryk Wasilkowski – szambelan
dworu pol. w 1795 r., lat 47, z Gabriałowszczyzny,
w 1779–1785 był chor. w artylerii lit. (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 475).
Werbusz 363
Ważyński297
maj. Bienica (1861) – par. b i e n i c k a;
maj. Murowana Oszmianka (w 1790–
1795 – Ignacego, szambelana JKM) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1798), maj. Olany (1678–
1910; Hieronim nabył od Sapiehy w 1678 r.;
w 1795 r. – Michała; 437 dz. – Władysława
Leona s. Leona Franciszka w 1910) – par.
oszmiańska;
maj. Klewica (1843) – par. s u r w i l i s k a;
folw. Kucewicze (1874) – par. żuprańska;
maj. Ukropiszki z folw. Murowana Oszmianka,
Piktusza (z m. Murowana Oszmianka
[chłopi: Adamkiewicz, Baturewicz, Brozdun,
Gasperowicz, Jukiewicz, Kowalewski,
Lisztwan, Małyszko, Misiewicz, Pieculewicz,
Pietkiewicz, Szwabowicz, Wołejko, Zabłocki]
z wsiami: Tołminowo [chłopi: Bogdziewicz,
Borkowski, Cybulski, Gasperowicz,
Krupiczojć, Łapejko, Perepeczko, Topol],
Wilniucie [chłopi: Jaszewski, Kowalewski,
Szwabowicz], Szwaby [chłopi: Czaplinda, Jarysta,
Macwiejko, Młynowski, Ościk, Skrycki,
Sudziuk, Wołkowicz], Wiegieta [chłop:
Łapejko], Chorążyszki [chłopi: Bogdanowicz,
Borys, Czaplinda, Krupiczojć, Lisztwan,
Łowcel, Piotrowski, Swojtanowicz],
Kołotuny [chłopi: Brazdun, Dziemidowicz,
Klincewicz, Małyszko, Odachowski, Perepeczko,
Pieciulewicz, Rusiecki], Słoboda
[chłopi: Bolcewicz, Gryb, Guszczyn, Ka-
297 Antoni Ważyński – skarbny WXL w 1778 r.
(LVIA, SA 2393, s. 416), sędzia grodzki pow.
oszmiańskiego w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 109,
696); Ignacy Ważyński – podkomożyc pow.
oszmiańskiego w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 489),
szambelan dworu pol., sędzia ziemski oszmiański
w 1795 r. z Murowanej Oszmianki, lat 38 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 455); Michał Skarbek
Ważyński – starosta kiernowski w 1795 r., lat 30,
z Olan, w 1811 r. sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 456);
Barbara Ważyńska c. Marcina i Tekli z Umiastowskich
– marszałkówna pow. oszmiańskiego
w 1843 r. z Klewicy (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 71, s. 372, nr 24); Marcin Wazyński – podkomorzyc
pow. oszmiańskiego w 1811 r. z Murowanej
Oszmianki, lat 16 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 81).
rasiewicz, Maciejewski, Mikłasz, Roman,
Tyszkiewicz, Wołasza, Wołejko, Zaborowski],
Wasiewcy [chłopi: Brazdun, Józefowicz,
Młynowski, Narkiewicz, Ostap, Ościk, Romaszkiewicz,
Sudziuk], Klimańce [chłopi:
Borkowski, Czaplinda, Karasiewicz, Makarewicz,
Surowicz, Zaborowski], Byczkowszczyzna
[chłopi: Stachnowicz, Stachowicz, Tarszkiewicz],
Kibildziszki [chłopi: Olechnowicz],
Szłapochowszczyzna [chłopi: Onarowicz, Paszyn,
Taraszkiewicz], Kiby [chłopi: Juszko,
Łowcel, Malinowicz, Staniłojć, Zabłocki],
Murzyny [chłopi: Łowcel, Mordas, Wieżewicz],
Borciszki [chłopi: Juszko, Stasiukiewicz,
Zabłocki], zaśc. Bortkiewicze [chłopi:
Antonowicz], Gorele [chłopi: Kasperowicz,
Stasiukiewicz], 496 d.m., 499 d.ż., 5791 dz.
– Marcina s. Ignacego w 1850 r.; w 1678 r.
Hieronim kupił od Kazimierza Sapiehy).
Wąsowicz (Wonsowicz)
m. Graużyszki (1829–1830), zaśc. Koncarezy
(1832–1834), wieś Łojcie (1833), Mazurowszczyzna
(1825), Wiciule (1831) – par.
g r a u ż y s k a;
ok. Golginiszki (1829), Jurszany (1817–
1856), Piktusza (1825–1843), Skirmonciszki
(1822) – par. oszmiankowska.
Wąsowski298
Weder
m. Wołożyn (1874) – par. z a b r z e s k a.
Wejs (Weys)
m. Soły (1836) – par. s o l s k a;
wieś Kucewicze (1833) – par. żuprańska.
Wejsmont
m. Holszany (1825) – par. h o l s z a ń s k a.
Wendałowski
folw. Kudziekolnia (1812) – par. g u d o -
h a j s k a;
Dembuciszki? (1813) – par. krewska.
Weraksa (Weraxa)
zaśc. Podlaskowo (1823–1836), wieś Białomosza
(1821–1855), Lipnowszczyzna (1821),
Zaborza (1864) – par. derewieńska.
Werbusz
folw. Olępina (1844) – par. smolińska.
298 Antoni Wąsowski s. Macieja – rotmistrz pow.
oszmiańskiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 147, s. 60).
364 Wereszczaka
Wereszczaka
maj. Bołtup (Stefana w 1775–1790) – par.
oszmiańska.
Weryha (Weryho)
zaśc. Białomosza (1830–1843) – par. d e -
r e w i e ń s k a.
Węcławowicz
m. Holszany (1850), zaśc. Czarny Ług
(1849), Koncerezy (1862), Mieszkuciszki
(1850–1874), Połudach (1855), Santoka
(1848–1859), ustronie Huszcza (1856),
ok. Bukaty (1862), Cimochy (1812–1818),
Dworzyszcze (1844), Rodziewicze (1795–
1874), wieś Dorgiszki (1843), Lenkowszczyzna
(1847), Markinięta (1847–1856),
Norszty (1837), Naruszowce (1813), Połudy
(1829–1851), Rymowicze (1855) – par.
h o l s z a ń s k a;
Ożyszki (1830), Paleniki (1822–1840), Stodolniki
(1830–1834) – par. oszmiańska;
zaśc. Bryniuków (1844), Dobra Ziemia
(1864), Hołobliszki (1830–1874; 10 dz. –
Michała s. Jana w 1850 r., kupiony od Czechowiczów;
31 dz. – Antoniego, Jana, Józefa
s. Jerzego w 1850 r., otrzymany w spadku po
ojcu), Jachimowszczyzna (1836–1873), Pojdziszki
(1873), Samonin? (1864), ok. Sieliszczenięta
(1874) – par. t r a b s k a;
zaśc. Klimy (1874) – par. wiszniewska.
Węckowski (Wenckowski)
ok. Chodorki (1829–1845) – par. o s z -
miańska;
m. Żuprany (1852) – par. żuprańska.
Wialbut299 h. Radwan
maj. Rymowicze (1849), wieś Dorgiszki
(1830–1860), Kozłowszczyzna (1790–1862;
6 dz. – Dawida s. Rafała w 1852 r.; 50 dz.
– Karola i Jana s. Dionizego w 1852 r.;
20 dz. – Kajetana s. Rafała w 1852 r.; 20 dz.
Wincentego s. Rafała w 1852) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Osany (1812–1865) – par. krewska;
ok. Olany (1849–1850), Poleniki (1806) –
par. oszmiańska;
299 Jan Wialbut s. Mateusza i Marianny z Piaskuńskich
lat 49 – radca tyt. z dworu Ossan (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 144, s. 150v, nr 18).
dwór Jakuny? (1845) – par. s u b o t n i c k a;
wieś Sienkienięta (1842 r.; 20 dz. – Wincentego
s. Rafała i Anny z Pobiedzińskich
w 1850) – par. t r a b s k a.
Widawski
wieś Ostaszki (1800) – par. b i e n i c k a;
ok. Widawszczyzna (1790) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a;
ok. Koskowszczyzna (1790) – par. l e b i e -
dziewska;
zaśc. Łostajszczyzna (1843), ok. Widawszczyzna
(1790–1864; 49 dz. Józefa i Pawła
w 1850 r.) – par. horodziłowska;
ok. Dokurniszki (1818) – par. s o l s k a.
Widziewicz (Widzewicz)
zaśc. Krynki (1839), Krywula (1819–1856),
ok. Kozłowszczyzna (1812) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Ejgirdy (1829–1864) – par. t r a b s k a.
Wielamowski300 h. Orla
folw. Kamionka (1844–1847) – par. s ł o -
bodzka.
Wielimowski?
dwór Soły (1861) – par. s o l s k a.
Wiełowicz
zaśc. Grudzowszczyzna (1839) – par. s ł o -
bodzka.
Wienckowski (Więckowski)
Bohuszki (1811), Chodorki (1822–1850;
63 dz. Antoniego s. Bernarda w 1850), Krzemieszów
(1806) – par. oszmiańska;
m. Żuprany (1833–1873), folw. Narbutowszczyzna
(1874), Szumiliszki (1795) – par. ż u -
prańska.
Wierciński
m. Bienica (1837) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Stefanowo (1835–1843), ok. Łoszany
(1798–1864) – par. ł o s k a;
m. Oszmiana (1812–1861) – par. o s z -
miańska;
ok. Żyżma (1836) – par. t r o k i e l s k a;
folw. Sieredzie (1795–1873), ok. Łoszany
(1873–1874) – par. z a b r z e s k a;
zaśc. Zakrzewo (1874) – par. żuprańska.
300 Jan Wielamowski – szambelan b. dworu pol.
w 1844 r. z Kamionki (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 140, s. 217v, nr 11); Wincenty Wielamowski
Wincza 365
Wiernikowski
m. Słoboda (1821–1823), zaśc. Osinówka
(1848), wieś Mackany (1830), Tołociszki
(1830) – par. słobodzka.
Wierzbicki301
zaśc. Mazolicha (1873), ok. Mieszkuciszki
(1856), wieś Bijuciszki (1825), Ciupiszki
(1829–1830) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Iwje (1842) – par. i w i e j s k a;
zaśc. Ponarka (1862–1864) – par. krewska;
ok. Trypla (1795) – par. l i p n i s k a;
m. Oszmiana (1829–1861), zaśc. Zienowszczyzna
(1873) – par. oszmiańska;
ok. Depurniszki? (1863) – par. s o l s k a;
ok. Baranowicze (1830–1842) – par. s u r -
w i l i s k a;
dwór Wołożyn hr. Tyszkiewicza (1845), ok.
Mieżejki (1790) – par. wołożyńska;
m. Żuprany (1860) – par. żuprańska;
folw. Nowopole z zaśc. Łosze (66 dz. Antoniego
s. Michała w 1850) – par. ?.
Wierzbowicz302
folw. Matiasowszczyzna (1795) – par.
dudzka.
Wieszczycki303
ok. Łoszany (1873) – par. z a b r z e s k a.
Wiesztort h. Waszkiewicz
wieś Zieniewicze (1873) – par. d e r e -
wieńska;
zaśc. Dubowo (1860), ok. Wialbutowo
(1835) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Bohusze (1847–1849) – par. krewska;
folw. Cieleżyszki (1839), zaśc. Maszkowszczyzna
(1874) – par. oszmiankowska;
folw. Pikuny (1835–1850; 10 d.m., 9 d.ż.,
163 dz. – Zofi i z Michałowskich w 1848),
Podbałwaniszki (1835–1842; 51 dz. – Walentego
Floriana i Kazimierza s. Mateusza
– registrator kol. w 1844 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 140, s. 217v, nr 11).
301 Ignacy Wierzbicki – por. wojsk ros. w 1829 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 98,
s. 65v).
302 Tadeusz Wierzbowicz – sędzia grodzki pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 31, z Matiasowszczyzny
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 457).
303 Antoni Wieszczycki – kpt. w st. sp. w 1873 r.
z Łoszan (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 104, s. 384,
nr 27).
w 1850 r., nabyty w 1798), Polany (1807–
1823), Poleniki (1795), Stodolniki (1828–
1860), Szorki (1790), zaśc. Prackowszczyzna
(1795–1856), Łodwikowszczyzna (1798),
wieś Chodorki (1850), Gradowszczyzna
(1805), Nowodworce (1800–1836), Powiaże
(1851), Żwirbliszki (1819–1861) – par.
oszmiańska;
m. Słoboda (1836), wieś Chockuny (1831–
1844) – par. słobodzka;
folw. Stymonie (1848) – par. s m o r -
gońska;
ok. Bohusze (1873) – par. żuprańska;
zaśc. Dukiele (34 dz. – Józefa s. Justyna
w 1850 r., kupiony w 1842) – par. ? , p o w.
oszmiański.
Wikszna
wieś Czeturki (1835) – par. krewska.
Wilbik304
maj. Milunce? (1829–1836), folw. Wojcieszuny
(1829) – par. hermaniska;
wieś Święty Duch (1817) – par. o s z -
miańska.
Wilenczyc
folw. Zacharowszczyzna (1835) – par. t r o -
k i e l s k a.
Wilczewski305
m. Oszmiana (1825–1835) – par. o s z -
miańska.
Wilkaniec
folw. Dauboryszki (1795), ok. Jagieły (1829)
– par. g i e r a n o ń s k a;
folw. Dokurniszki (1798) – par. ż u -
prańska.
Wilkicki
maj. Szeroki Ł…? (1864) – par. w o ł o -
żyńska.
Wincza
folw. Tańszczyzna (1795) – par. krewska;
Bołochowszczyzna (1860) – par. oszmiańs
k a;
304 Emeryk Wilbik – sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1829–1836 (LVIA, zesp. 604,
inw. 44, vol. 36, s. 33, nr 45; vol. 57, s. 68v, nr 32).
305 Piotr Wilczewski – sekr. gub. w 1833 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 110,
s. 53), sekr. kol. w 1835 r. z Oszmiany (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 16v, nr 1420).
366 Winiarski
m. Smorgonie (1836) – par. smorgońska.
Winiarski
Reszkuciany (1830) – par. n a r w i l i s k a.
Winkszna h. Ciołek
zaśc. Kozarowszczyzna (1823–1825), Milwidowszczyzna
(1825–1843) – par. krewska;
m. Oszmiana (1795), ok. Nowodworce
(1823–1836) – par. oszmiańska.
Wismont
folw. Chowańszczyzna (1830) – par.
i w i e j s k a.
Wisznier
ok. Koczany (1829) – par. g i e r a n o ń s k a.
Wiszniewski306
dwór Dziewieniszki (1840), Kazimierzowo
(1835) – par. d z i e w i e n s k a;
ok. Tryszoki (1795) – par. g i e r a n o ń s k a;
maj. Grzymałowszczyzna (1850–1856;
233 dz. – Zygmunta s. Daniela, sekr. kol.
w 1850) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Cimochy (1831), wieś Koraby (1850) –
par. h o l s z a ń s k a;
wieś Zakrzewo (1818) – par. krewska;
Woronowszczyzna (1822) – par. o s z -
miańska;
wieś Mikuciany (1822), Miłejszuny (1834),
Skirszuliszki (1819) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1832) – par. smorgońska;
wieś Bukatowo (1835) – par. wiszniewska.
Witkowski
wieś Miszkuciszki (1798) – par. h o l -
s z a ń s k a;
m. Bakszty (1874) – par. ł a z d u ń s k a;
wieś Podbrzezie (1842), Zofi nowo (1835–
1845) – par. wiszniewska.
Witorski
Michałowszczyzna (1844) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Wituński307
m. Bohdanowo (1835), maj. Michałowszczyzna
(1811–1861; z m. Michałowszczyzna
306 Zygmunt Wiszniewski – sekr. kol. w 1856 r.
z maj. Gronimałowszczyzna (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 152, s. 314, nr 77); Jan Chryzostom
Wiszniewski – starosta dziewieniski w 1840 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 18, nr 68).
307 Jan Wituński – b. pisarz sądowy ziemski
pow. oszmiańskiego w 1795 r., lat 31, z Porzecza
[chłopi: Charewicz, Czerniawski, Kot, Kułak,
Łukaszewicz Matusewicz, Sapiega, Smolski,
Sobolewski, Stefanowski, Szwajkowski,
Szumski], zaśc. Poklewo [chłopi: Kapla, Stefanowski],
Jachimowszczyzna [chłopi: Leśniewski],
wieś Krasnogórka [chłopi: Ptasznik,
Suroż, Stefanowski, Żybiński], 79 d.m.,
94 d.ż., 939 dz. – Jana s. Alfonsa, por. pułku
jegierskiego w 1847), folw. Czartowszczyzna
(1795), zaśc. Trakucicha (1874), wieś
Kozłowszczyzna (1830–1837), Markienięta
(1840–1843) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Porzecze (1795) – par. h o r o d z i -
łowska;
maj. Łożany (z wsią Łożany [chłopi: Fronski,
Giełaż, Łazowski, Naumczyk, Ostrouch, Putiato,
Ziemacki, Żukowski], 40 d.m., 43 d.ż.,
425 dz. – Kajetana, por. w st. sp. i Karola,
ppor. kostromskiego jegierskiego pułku s. Stanisława
w 1850) – par. l e b i e d z i e w s k a ?;
zaśc. Czortowy Stopień (1798) – par.
t r a b s k a.
Wnukowicz
wieś Gudogaje (1813), Kiejżduny (1823–
1832) – par. gudohajska;
wieś Piekuny (1832) – par. n a r w i l i s k a;
folw. Szejki (1874), ok. Wiesztortowszczyzna
(1795–1812), wieś Poleniki (1805) – par.
oszmiańska;
wieś Kiejzduny (1834–1835) – par. s ł o -
bodzka;
ok. Baranowicze (1775–1835) – par. s u r -
w i l i s k a;
ok. Kleje (1813) – par. żuprańska.
Wojcicki
m. Boruny (1822), wieś Trzesienięta (1817–
1828) – par. h o l s z a ń s k a.
Wojciechowski
folw. Chowańszczyzna (1798) – par.
i w i e j s k a;
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 461); Stanisław
Wituński – sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
w 1811 r., lat 37 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 12); Alfons Wituński – prezydent
grodzki oszmiański w 1829–1835 z Bohdanowa
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 46v, nr 9);
Jan Wituński – sztabs kpt. w 1859 r. z maj. Michałowszczyzna
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 155,
s. 19, nr 15).
Wołczacki (Wołczecki) h. Znin 367
m. Smorgonie (1800–1828) – par. smorgońska.
Wojgt
maj. Sakowicze (z wsią Sakowicze [chłopi:
Burko, Gryb, Makar, Pieszkur], 200 dz. –
Stanisława s. Ludwika oraz jego s.: Karola
i Ludwika w 1850 r., maj. nabyty w 1825) –
par. ? , p o w. oszmiański.
Wojna (Woyna)
maj. Wojciechowo (1873), zaśc. Bielica
(1850) – par. derewieńska;
folw. Krzeczoty (z wsią Krzeczoty [chłopi:
Czarniawski, Gaptar, Gryszan, Łonski,
Mienko, Mucha, Żylniewicz] 840 dz.,
46 d.m., 45 d.ż. – Jana w 1846–1850);
folw. Wojciechowo (z wsią Pietryłowicze
[chłopi: Czułko, Czyczun, Gabruś, Łobacz,
Szakal, Szykuć, Trubisz] 1400 dz. – Wojciecha
w 1846–1850).
Wojnarowicz
maj. Iwje (1855) – par. i w i e j s k a.
Wojniewicz
ok. Rodziewicze (1822–1825) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Wojnowski
ok. Łoszany (1807–1810) – par. ł o s k a;
wieś Sznurowicze (1795) – par. ?; p o w.
oszmiański.
Wojszwiłło
Dejnowa (1798) – par. hermaniska.
Wolan308
folw. Hermaniszki (1795) – par. herman
i s k a.
Wolański
folw. Garuny (1830) – par. smolińska.
Wolmiński309
m. Krewo (1843) – par. krewska.
Wolski
folw. Pogiry (1795) – par. d z i e w i e n i s k a;
308 Tomasz Wolan – cześnik oszmiański w 1738 r.
(LVIA, SA 3015, s. 62v); Konstanty Wolan – płk b.
wojsk pol., szambelan dworu pol. w 1795 r., lat 43,
z Hermaniszek, w 1770–1783 kpt. w wojsku pruskim
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 476).
309 Józef Wolmiński s. Karola i Teresy z Bohuszewiczów
– por. wojsk ros. w 1843 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 138, s. 116, nr 8).
wieś Borcie (1795), Słobódka (1863) – par.
g r a u ż y s k a;
m. Boruny (1830), Holszany (1813–1835),
zaśc. Samorodniki (1860), Trychwoście
(1834), Daniłowszczyzna (1821), Łużyszcze
(1828), Nowosiołki (1821–1837), wieś Bijuciszki
(1833), Ciupiszki (1813), Kajacienięta
(1813), Kurowszczyzna (1813), Wojsznaryszki
(1813) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Łoskaje (1812), Mirkliszki (1818) – par.
krewska;
folw. Koroszenięta (1873) – par. łazduńska;
folw. Łyskuniszki (1795) – par. n a r -
w i l i s k a;
dwór Połoczany (1809) – par. o b o r -
kowska;
wieś Sorokiszki (1837) – par. osz miańska;
folw. Czernica (1840), Jackowszczyzna
(1795), zaśc. Dubowicze (1829–1874; 189 dz.
– Jana s. Józefa w 1852 r., ż. Rozalia; 189 dz.
– Stanisława s. Feliksa w 1852 r., ż. Barbara;
189 dz. – Onufrego s. Ludwika w 1852),
Kosowszczyzna (1864), ok. Zaleskowszczyzna
(1795–1845; 6 dz. – Floriana s. Ludwika
w 1850 r., otrzymany w spadku po rodzicach;
10 dz. – Stanisława s. Floriana w 1850)
– par. t r a b s k a;
m. Wiszniew (1829) – par. wiszniewska.
Wołczacki (Wołczecki)310 h. Znin
ok. Kulnie (1836), Opita (1829–1842) – par.
g i e r a n o ń s k a;
zaśc. Koraby (40 dz. Adama i Izydora s. Józefa
i Józefaty N. w 1850), Krasnopol (53 dz.
– Antoniego w 1850), Krywula (1828–1832),
ok. Dorgiszki (1812–1828), Morgi (1861) –
par. h o l s z a ń s k a;
310 Leonard Wołczacki s. Michała (*ok. 1795) –
sędzia pow. oszmiańskiego, sekr. kol. w 1845 r.,
ż. Aniela Rymaszewska („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1845, s. 84; LVIA, zesp. 381,
inw. 25, vol. 417, s. 452v); Antoni Wołczacki
s. Michała (*ok. 1801) – registrator kol., sekr. sądu
pow. oszmiańskiego w 1841 r., sekr. gub. w 1845 r.
(„Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni” 1845,
s. 84; LVIA, zesp. 380, inw. 95, vol. 105, s. 57v);
Julia Wołczacka c. Michała i Marianny N. – sędzianka
pow. oszmiańskiego w 1836 r. z maj. Jatołtowicze
(LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 58, s. 45v,
nr 41).
368 Wołczaski
maj. Jatołtowicze? (1836) – par. i w i e j s k a;
wieś Sakowicze (1828–1830) – par. krews
k a;
m. Oszmiana – par. oszmiańska;
dwór Nowosiołki (1800), ok. Kuszlany
(1829–1831) – par. żuprańska.
Wołczaski311
zaśc. Huta (1795), wieś Koraby (1851) – par.
h o l s z a ń s k a.
Wołk312
folw. Kaczan-Nowian-Szafranowszczyzna
(14 dz. Adama s. Jana w 1850) – par. d z i e -
w i e n i s k a ?;
folw. Zakrzewszczyzna (1843–1845), Probustun?
(1835), ok. Kulnie (1795–1850), Nowianka
(1798), Opita (1855) – par. g i e r a -
nońska;
ok. Poczernie (1795) – par. l i p n i s k a;
ok. Sieredzie (1808) – par. ł o s k a;
dwór Polany (1842) – par. oszmiańska;
folw. Lepie (1845), Nowianka (1840–1844)
– par. smolińska;
m. Smorgonie (1861) – par. smorgońska;
dwór Łyntupka (1844–1850), Zakrzewszczyzna
(1850) – par. s u b o t n i c k a;
folw. Dejlitki (30 dz. – Mikołaja s. Bartłomieja
w 1850 r., kupiony w 1845 r. od Henryka
Horaina s. Alijzego) – par. t r o k i e l -
s k a;
folw. Orniszki (1795–1850; 77 dz. – Kazimierza
s. Bartłomieja i Rozalii z Radziłłowiczów
w 1850) – pow. oszmiański.
Wołkonowski
m. Oszmiana (1851–1855), Łejtubka (1809)
– par. oszmiańska.
Wołkowicz
m. Graużyszki (1842–1863) – par. g r a u -
ż y s k a;
311 Michał Wołczaski s. Szymona – sędzia graniczny
pow. oszmiańskiego w 1811 r., lat 50, z Sielc
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 20).
312 Franciszek Wołk – sędzia graniczny pow.
oszmiańskiego w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 44,
vol. 54, s. 166v, nr 2); Tomasz Wołk s. Antoniego
i Franciszki N. – sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
w 1840–1842 z folw. Nowianki (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 133, s. 115v, nr 7; zesp. 604,
inw. 44, vol. 70, s. 48, nr 18).
m. Oszmiana (1837), wieś Kolczuny
(1835–1838), Morgi (1837) – par. o s z -
miańska;
dwór Wielka Myssa (1846), wieś Hlina
(1830), Łubianka (1832) – par. smo r -
gońska;
wieś Iwaszkowce (1834) – par. s o l s k a;
m. Wołożyn (1850) – par. wołożyńska;
wieś Krasina (1850) – par. z a b r z e s k a.
Wołkowski
wieś Truchaniszki (1823) – par. g u d o -
h a j s k a;
folw. Ponary (1861) – par. krewska;
wieś Ankudy (1830), Debesi (1828) – par.
słobodzka;
wieś Cieleżyszki (1836–1837) – par.
oszmiankowska;
ok. Grodzie (1839–1842), wieś Żwirbliszki
(1833–1837) – par. oszmiańska.
Wołłowicz
maj. Barbarowo (z wsią Sawłowo [chłopi:
Grib, Kowalewicz], 40 d.m., 36 d.ż., 246 dz.
– Jerzego s. Stanisławaw 1850 r., otrzymał
w spadku po matce Dominice z hr. Tyszkiewiczów)
– par. ?.
Wołodkiewicz
ok. Bogusze (1860) – par. krewska.
Wołodkowicz
zaśc. Dąbrowo (1840), Dubrowicze (1834),
Rowki (1842), wieś Ponarza (1834) – par.
krewska;
Krzywsk (1806) – par. ł o s k a;
Iwaszkowce (1821) – par. s o l s k a;
folw. Wesznaryszki (1825) – par. s ł o -
bodzka;
wieś Mała Mysa (1838) – par. s m o r -
gońska;
m. Żuprany (1831), ok. Ginkowszczyzna
(1864) – par. żuprańska.
Wołodźko313 h. Leliwa
wieś Białomosza (1821–1845) – par. d e r e -
wieńska;
313 Ignacy Wołodźko – pisarz ziemski pow.
oszmiańskiego w 1778–1782 (LVIA, SA 2393,
s. 147; SA 2397, s. 169); Józef Wołodźko – rejent
graniczny pow. oszmiańskiego w 1811 r. z folw. Jagiełowszczyzna,
lat 36 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 250, s. 29).
Wojniusz h. Trąby 369
wieś Kuncewszczyzna (1819) – par. krews
k a;
dwór Jagiełłowszczyzna (1811–1843) – par.
oszmiańska.
Wołoszyński314
folw. Kirkliszki (1795) – par. słobodzka.
Wojciulewicz
wieś Koczany (1835) – par. krewska.
Wojewódzki315
maj. Antonowo (1874), Karłowszczyna
(1819–1874; 1092 dz., 120 d.m., 136 d.ż
[wieś Siemierniki, chłopi: Apanel, Bunar,
Czymbor, Ilukowicz, Kasparewicz, Kulik,
Okulewicz, Rodziewicz, Sankiewicz, Stanulewicz,
Szydłowski, Wierzbicki, Żukowski]
– Marcelego s. Bonifacego, sekr. gub. oraz
jego ż. Małgorzaty z Kuncewiczów w 1836–
1850), Małyszkowszczyzna (1813) – par.
h o l s z a ń s k a;
folw. Horodźki (1795–1798) – par. ł o s k a;
folw. Tołociszki (1795) – par. słobodzka.
Wojnicki
wieś Siwica (1861) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Chwaszcze (1847), Krywula (1831–
1864), ok. Dworzyszcze (1843–1844), wieś
Czurki (1839–1840), Rymowicze (1840–
1842), Wołowiki (1839–1840) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Dyrwanowszczyzna (1848), wieś Czetyrki
(1845), Koncowszczyzna (1855) – par.
krewska;
m. Oszmiana (1847) – par. oszmiańska;
folw. Bryn…? (1843), Frankanowo (1845),
zaśc. Dubonosy (1840), Sierhieje (1829),
Stawiszcze (1844–1850; 30 dz. – Pawła
s. Michała oraz jego ż. Marianny z Linowskich
w 1850), wieś Jachimowszczyzna
(1835–1840), Łodziecienięta (1829) – par.
t r a b s k a.
314 Onufry Wołoszyński – chor. brygady pińskiej
w 1795 r., lat 45, z Kirkliszek (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 481); Florian Wołoszyński
s. Onufrego – deputat pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z folw. Siedliszcze, lat 21 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 208).
315 Marceli Wojewódzki – sekr. sądów granicznych
pow. oszmiańskiego i rejent grodzki
w 1811 r. z maj. Medryki, lat 27 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 39).
Wojnicz316
folw. Chowańszczyzna (1842) – par. dudzka;
m. Łosk (1830) – par. ł o s k a;
wieś Łużany (1874) – par. oborkowska;
wieś Prackowszczyzna (1863) – par.
oszmiańska;
dwór Narbutowszczyzna (1819) – par. s o l -
s k a.
Wojniłowicz317
folw. Koreszenięta (1795) – par. ?.
Wojnisz
maj. Dorże (1874) – par. s u r w i l i s k a.
Wojniusz h. Trąby
folw. Sienkowszczyzna (24 dz. – Heleny
c. Antoniego z Milkowskich w 1850 r., otrzymała
w spadku w 1845), ok. Grodzie (1795–
1850; 2 d.m., 2 d.ż., 50 dz. – Michała s. Jerzego
w 1846), Kazarezy (1839), Słobodka
(1848–1850), Szczepanowicze (1813–1860),
Tabory (1844), Wialbutowo (1836–1837),
wieś Rałowszczyzna (1873) – par. g r a u -
ż y s k a;
folw. Baruliszki (1829–1850; z wsią Grodzie
[chłopi: Koleśnik, Korsak, Macutkiewicz,
Tołoczko], 282 dz. – Franciszka i Ignacego
s. Adama w 1850), ok. Blikany (1813–
1850; 27 dz. – Andrzeja s. Tadeusza w 1850),
Grodzie (1790–1832), wieś Debesie (1800),
Truchaniszki (1822–1831) – par. g u d o -
h a j s k a;
folw. Podgaj (1863), zaśc. Jachimiszki
(1834), Połudy (1862), ok. Błotkowszczyzna
(1819–1833), Kryula (1860), wieś Bałwaniszki
(1840–1845), Dubowicze (1873), Giejstuny
(1858), Mieszkucie (1840–1873), Mieszkuliszki
(1830), Sokocienięta (1837–1839),
Wojtkuny (1849–1862), Zagórowszczyzna
(1822–1873; 33 dz. – Józefa i Wincentego
s. Antoniego w 1850) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (1848), folw. Koncowszczyzna
(1817–1825), ok. Korowajowszczyzna
(1834), wieś Łukowszczyzna (1829), Sielce
(1831–1842) – par. krewska;
316 Maksymilian Woynicz – por. w 1819 r. z Narbutowszczyzny
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 68,
s. 66).
317 Stanisław Woyniłowicz – rotmistrz woj. nowogródzkiego
w 1795 r., lat 40, z Koreszenięt
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 475).
370 Wojnorowicz
folw. Swirszczyzna (53 dz. – Heleny z Milkowskich
w 1850 r., otrzymała w spadku
w 1845) – par. ł o s k a;
ok. Jurszany (1855) – par. o s z m i a n -
kowska;
Bierwionciszki (1834), Bohdaniszki (1822),
Bortele (1825–1848), Gradowszczyzna
(1828), Grodzie (1836–1855), Jakimiszki
(1834), Juraciszki (1807), Mostwiliszki
(1833), Nowopole (1835–1837), Olany
(1825–1828), Ożyszki (1842–1846), Polany
(1821–1861), Radziuny (1795–1873),
Stodolniki (1843–1844), Strelczyki (1860–
1863), Suchodoły (1851–1856) – par.
oszmiańska;
m. Słobodka (1843), maj. Gudohaje (1834–
1836), zaśc. Bobruty (1833), Boruliszki
(1833–1850), Kiermielany (1846), ok. Bryndziszki
(1836), Grodzie (1837), Radziuliszki
(1850), wieś Blikany (1835–1848), Choćkuny
(1821–1831), Debesie (1833), Kudziakonie
(1834), Kuszlany (1862), Nowosiady
(1847), Stempkowszczyzna (1848–1851),
Truchaniszki (1834), Wiaże (1849) – par.
słobodzka;
wieś Blikany (1834–1874), Kuszlany (1842),
Rudziszki (1860) – par. s o l s k a;
zaśc. Bobrówka (1873) – par. s u r w i l i s k a;
m. Traby (1844) – par. t r a b s k a;
ok. Kleje (1861–1864), wieś Emelany (1812–
1838), Szumieliszki (1864), Trykoły (1844)
– par. żuprańska.
Wojnorowicz
dwór Iwje (1845) – par. i w i e j s k a.
Wojsiat (Wojsiad)
ok. Zygmunciszki (1798) – par. l i p n i s k a.
Wojtkiewicz318 h. Lubicz
m. Bienica (1800) – par. b i e n i c k a;
m. Graużyszki (1798–1845), zaśc. Bouby
(1864), Gudełówka (1863), Wilczany (1863),
ok. Adamowszczyzna (1839–1862), Mazunowszczyzna
(1839), Rałowszczyzna (1829–
1838), Wialbutowo (1842–1855), Widejsze
(1831–1856), Wilczany (1813), wieś
318 Maciej Wojtkiewicz s. Antoniego (*ok. 1819)
– sekr. kol., opiekun sielskich magazynów pow.
oszmiańskiego w 1854 r., ż. Julia Kwiecińska
(LVIA, zesp. 391, inw. 9, vol. 1949, s. 51).
Łojcie (1817–1833), Łękowszczyzna (1825),
Łudy (1856), Nowa (1832–1842), Powiłojcie
(1837–1843), Sienkowszczyzna (1812),
Stulgie (1837), Tabory (1795–1842) – par.
g r a u ż y s k a;
zaśc. Dworzyszcze (1860), Łużyszcze (1800–
1862), Michnicze (1839), ok. Giejstuny
(1798–1834), Kojacienięta (1790–1847;
2 dz. – Franciszka i Bonifacego s. Szymona
w 1850), Rodziewicze (1850), wieś Giejstuny
(1830–1836), Dorz…? (1874), Naruszowce
(1833–1873), Pietrowicze (1843–1863), Rymowicze
(1874), Wołowiki (1813), Wojtkuny
(1856) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Kłyszki (1828), Malewicze (1837),
Michnicze (1830–1836) – par. krewska;
folw. Piktusza (1860), ok. Wojtkiewicze
(1800), wieś Jurszany (1823) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1798–1848), dwór Możejkowo
(1835), Olany (1823–1830), wieś Jagiełłowszczyzna
(1844) – par. oszmiańska;
ok. Kiemielany (1821), wieś Miłajszuny (1817),
Uczkuny (1822–1825) – par. słobodzka;
m. Smorgonie (1840–1844), maj. Krasno
(1813), zaśc. Osinówka (1839), wieś Mała
Mysa (1834–1905), Wielka Mysa (1839–
1844) – par. smorgońska;
wieś Dokurniszki (1813) – par. s o l s k a;
wieś Sienkienięta (1864) – par. t r a b s k a;
wieś Kisielewo (1819) – par. żuprańska.
Wokulski
m. Boruny (1842) – par. h o l s z a ń s k a.
Wolf
folw. Bijuciszki (1795) – par. holszańska;
dwór Widowszczyzna (1811–1840) – par.
horodziłowska;
m. Smorgonie (1825) – par. smorgońska;
m. Żuprany (1822–1829) – par. żuprańska.
Wolsey
Daniłowszczyzna (1817) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Wołczacki319
Dorgiszki (1821), Krywula (1822), wieś Koraby
(1850) – par. h o l s z a ń s k a;
319 Leonard Wołczacki – prezydent sądu pow.
oszmiańskiego w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 140, s. 189, nr 227).
Wysocki h. Kolumna 371
folw. Sakowicze (1830) – par. krewska.
Wołk
dwór Narbutowszczyzna (1862) – par.
s o l s k a.
Woronowicz
m. Graużyszki (1842), ok. Szczepanowicze
(1825–1833) – par. g r a u ż y s k a;
Bergaliszki (1813) – par. krewska;
folw. Jurszany (1865) – par. o s z m i a n -
kowska;
wieś Olany (1806–1825) – par. o s z -
miańska;
wieś Łatowiszcze (1812), Szkiłądziszki
(1813), Szumieliszki (1795–1822) – par.
żuprańska.
Worotnicki
zaśc. Białomosza (1829) – par. b i e n i c k a;
zaśc. Białomosza (1836) – par. d e r e -
wieńska.
Wroczyński
folw. Kasymowo? (1864) – par. krewska;
m. Smorgonie (1846), Mała Mysa (1836) –
par. smorgońska.
Wróblewski320
folw. Radziuliszki (1795), wieś Bobany
(1813), Hermaniszki (1813), Susliszki (1800)
– par. gudohajska;
folw. Wróblewszczyzna alias Rodziewszczyzna
(1795), ok. Makowszczyzna (1819),
Rodkiewicze (1812), Sięciołowszczyzna
(1817) – par. h o l s z a ń s k a;
dwór Łosk (1842), ok. Łoszany (1810), plebania
łoska (1842–1845) – par. ł o s k a;
zaśc. Mickowszczyzna (1873) – par.
oszmiankowska;
wieś Krzemieszowo (1848) – par. o s z -
miańska;
folw. Truchaniszki (1795), zaśc. Borowa
(1840), Mokre (1825–1839), wieś Miłajszuny
(1833–1863), Szkiłądziszki (1836–1844)
– par. słobodzka;
Mokre (1812) – par. żuprańska.
Wyrzykowski h. Ślepowron
folw. Hermaniszki (1795) – par. herman
i s k a;
320 Józef Wróblewski – dr med. w 1842 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 44, vol. 70, s. 115v, nr 2).
m. Holszany (1874), ok. Kamionka (1813–
1851) – par. h o l s z a ń s k a.
Wysocki321 h. Kolumna
wieś Kłoczkowo (1859–1863), Uhlany
(1859–1861) – par. b i e n i c k a;
ok. Adamowszczyzna (1856), Sienkowszczyzna
(1842–1874), Susliszki (1831–
1864), wieś Gabriałowszczyzna (1834–1861),
Huszcza (1843) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Kiejżduny (1822–1825) – par. gudoh
a j s k a;
folw. Kozarowszczyzna (1874), zaśc. Jawosze
(1862), ok. Kamionka (1844), wieś Sohołobiszki
(1828) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Biała Łuża (1836) – par. h o r o d z i -
łowska;
zaśc. Szechowszczyzna (1865), wieś Kozorowszczyzna
(1843–1850), Milewszczyzna
(1831), Mirkliszki (1839), Ponaro (1865) –
par. krewska;
zaśc. Lenkowszczyzna (1830) – par. ł o s k a;
folw. Steckowszczyzna (1802–1850; 20 dz. –
Piotra i Franciszka s. Stanisława w 1850 r.;
15 dz. – Józefa s. Wiktora w 1850), wieś
Trzaski (1873–1874) – par. oborkowska;
zaśc. Dziudziułowszczyzna (1862) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1839–1850), zaśc. Tołmuciszki
(1850–1860; 24,5 dz. – Feliksa
s. Jana w 1850 r., kupiony w 1828 r. od
Józefa Hornowskiego), ok. Ligowszczyzna
(1804), Łodwikowszczyzna (1845), wieś Powiaże
(1809–1812), Powtele (1807) – par.
oszmiańska;
ok. Blinkany (1835–1837), wieś Mackany
(1818), Skiłądziszki (1823–1844) – par. s ł o -
bodzka;
m. Soły (1829–1835), folw. Kłoczki (1873–
1874), zaśc. Gusczaszki (1863), ok. Kropiwna
(1862), Kuszlany (1828–1840), Dokurniszki
(1864), wieś Dziakowce (1843),
Iwaszkowce (1825), Kisielowo (1842), Sikuń
321 Kazimierz Wysocki s. Józefa – sekr. gub.
w 1840–1844 z Oszmiany, sekr. kol. w 1848–
1850, ż. Izabela z Parfi anowiczów (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 132, s. 247, nr 37; vol. 140, s. 189,
nr 227; vol. 144, s. 209, nr 21; vol. 146, s. 243,
nr 39).
372 Wysztrawka h. Krzyż
(1821), Trokiele (1822–1848), Wasiuki
(1855) – par. s o l s k a;
ok. Sienkienięta (1864–1874) – par.
t r a b s k a;
ok. Doubowicze (1864) – par. w i s z -
niewska;
m. Wołożyn (1795) – par. wołożyńska;
m. Żuprany (1848), zaśc. Łowciszki (1860–
1861), ok. Tałmuciszki (1850–1864), wieś
Kisielewo (1818–1858; 20 dz. – Józefa
s. Michała w 1850), Kleje (1851), Kucewicze
(1828), Mikuciany (1858), Szkiłądziszki
(1813), Wo…? (1864) – par. żuprańska.
Wysztrawka h. Krzyż
zaśc. Skirmonciszki (1834), wieś Dziakowce
(1818) – par. s o l s k a;
ok. Szumiliszki (1795–1800) – par. ż u -
prańska.
Wyszomirski (Wiszomirski)
m. Graużyszki (1838), wieś Bujki (1848–
1849), Łojcie (1817–1819), Nowa (1843) –
par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1849) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Widawszczyzna (1840) – par. h o r o -
d z i ł o w s k a;
m. Krewo (1843), maj. Łostaje (1861), dwór
Ludwinów (1817), Urlenięta (1831), zaśc.
Konsowszczyzna (1836–1850), Widowszczyzna
(1819), Zakrzewo (1823–1850), Szyłowicze
(1830–1835), ok. Bryzgałowicze (1851),
wieś Korojowszczyzna (1818), Ludwinowo
(1817), Pazarowszczyzna (1836), Popielewicze
(1858) – par. krewska;
m. Lipniszki (1842) – par. l i p n i s k a;
folw. Skierudziany (1840), Łoszany (1802),
ok. Dachory (1803), Lenkowszczyzna (1806–
1811), Sieredzie (1814–1852; 30 dz. – Jana
s. Rafała w 1852 r., ż. Paulina), Skierdzie
(1807–1836) – par. ł o s k a;
wieś Czerepy (1855), Gruzdowo (1864), Puzele
(1842–1844) – par. oborkowska;
ok. Piktusza (1848) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1840) – par. oszmiańska;
wieś Wielka Mysa (1842–1846) – par.
smorgońska;
ok. Kropiwna (1844) – par. s o l s k a;
folw. Ławski Brod (1795) – par. z a brzeska;
m. Żuprany (1858) – par. żuprańska.
Wyszyński
zaśc. Tryszoki (12 dz. – Michała s. Wincentego
w 1850), ok. Opita alias Kosowszczyzna
(24 dz. Michała s. Wincentego w 1850)
– par. g i e r a n o ń s k a;
maj. Góry (1864) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Krewo (ze Święcian) (1862) – par.
krewska;
zaśc. Bonifacowo (1833), ok. Kropiwnia
(1828–1850; 40 dz. Wincentego s. Piotra
oraz jego ż. Wiktorii z Sylwestrowiczów
w 1850), wieś Raczuny (1831) – par.
s o l s k a.
Z
Zabiełło322
wieś Iżewsk? (1855) – par. konwaliska;
folw. Daukszyszki (1795) – par. oszmiańs
k a;
folw. Narbutowszczyzna (1790–1795) – par.
s o l s k a.
Zabłocki323
zaśc. Kopanebłoto (1848) – par. b i e n i c k a;
322 Adam Zabiełło – podczaszy czernihowski
w 1795 r., lat 43, z Narbutowszczyzny, posiada
maj. na Żmudzi Żelwy (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 79, s. 542).
323 Andrzej Zabłocki – pisarz grodzki oszmiański
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 455); Maciej Zabłocki
– podkom. pow. oszmiańskiego w 1822 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 77, s. 9); Jan Zabłocki
– sędzia graniczny oszmiański w 1818–1821
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 74, s. 73v); Jan
Zabłocki – chor. pow. oszmiańskiego w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116 s 102v, nr 133);
Kajetan Zabłocki s. Andrzeja i Anieli z Sadowskich
– registrator kol. w 1847 r. z folw. Barańce
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 143, s. 264, nr 24);
Kazimierz Zabłocki – sędzia graniczny w 1856 r.
ze Skuratowa (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 152,
s. 161, nr 86); Stanisław Zabłocki oraz jego s. Joachim
– uczestnicy powstania 1863 r. (LVIA,
zesp. 525, inw. 1, vol. 909, s. 316v, nr 40–41).
Zadarnowski 373
m. Boruny (1837), dwór Karłowszczyzna
(1812), Popowszczyzna (1813) – par. h o l -
s z a ń s k a;
wieś Litwa (1840) – par. horodziłowska;
maj. Łostaj alias Konty (z wsią Konty [chłopi:
Sadowski, Sakowicz, Trywaszkiewicz],
6 d.m., 5 d.ż., 101 dz. – Dawida s. Stanislawa
w 1850), folw. Bałobany (1862–1865), Bergaliszki
(z wsią Bergaliszki [chłop: Worona]
4 d.m., 5 d.ż., 46 dz. – Marianny w 1850),
Ludwinowo (1865), Ponarka (1843–1863) –
par. krewska;
m. Murowana Oszmianka (1842), Piktusza
(1844–1849) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1830–1850), folw. Możejkowo
(1862–1874), Święty Duch (1830),
Daukszyszki (1818–1823), Jagiełowszczyzna
(1862–1864), Skirdzimy (1874), Ożyszki
(1808), ok. Grodzie (1842–1846; 22,5 dz.
– Stanisława s. Romualda w 1852 r., ż. Scholastyka),
Łodwikowszczyzna (1800–1805),
Pietkowszczyzna (1790–1864; 30 dz. – Macieja
s. Ignacego i Marianny Jankowskiej
w 1850 r.; 30 dz. – Adama s. Tomasza i Felicjanny
Glińskiej w 1850) – par. o s z -
miańska;
maj. Wojsznaryszki (1848), ok. Blikany
(1849), Grodzie (1840), wieś Kirkliszki
(1851), Romejki (1846–1848) – par. s ł o -
bodzka;
maj. Małyszewo (1851), Skuratowo (1856)
– par. smorgońska;
folw. Czerepy (1843) – par. oborkowska;
dwór Barańce (1846), Borzdobohaciszki?
(1846), Wierkielaty (1863), Horodziszki
(1840), Kłoczki (1862), Kuszlany (1795–
1850; z folw. Kuszlany, Gajdzi, Rudziszki
oraz wsie: Gajdzi [chłopi: Czerniak, Karwecki,
Kłujsza, Kulikowski, Miciel, Pirszczun,
Sugłubowicz, Swiryda, Tymul], Rudziszki
[chłopi: Czerniak, Piotrowicz,
Staszkiewicz], Sikuń [chłopi: Bojarojć,
Głymul, Miciel, Staszkiewicz], Pociewicze
[chłopi: Cieślukiewicz, Karwecki], Szczopany
[chłopi: Aksinowicz, Gubojć, Kiszkiel,
Kłujsza, Kozułojć, Łukaszewicz, Rossochacki,
Swiryda], Raczkiany [chłopi: Kłujsza,
Lipski, Łukaszewicz, Miciel, Sugłubowicz,
Szodź], 199 d.m., 209 d.ż., 2585 dz.
– do spadkobierców Jana w 1850) – par.
s o l s k a;
m. Żuprany (1818), maj. Barańce (1847–
1861), folw. Ponarka (1873–1874) – par.
żuprańska.
Zaborowski
Zagórowszczyzna (1823) – par. holszańska;
wieś Rakowce (1817), Rewki (1819) – par.
krewska;
wieś Buniany (1830–1837) – par. oszmiankowska;
wieś Koziany (1812) – par. oszmiańska.
Zaborski
Sylwestrowszczyzna (1806) – par. o s z -
miańska.
Zabrzewski
m. Oszmiana (1811) – par. oszmiańska.
Zachar
wieś Jankuńce (1832) – par. o s z m i a n -
kowska.
Zacharzewski324
folw. Nowopole (1831) – par. gudo hajska;
zaśc. Bohdanowce (1835), ok. Hamzicze
(1811–1865; 15 dz. – Jana s. Szymona
w 1850) – par. krewska;
Szwaby (1822) – par. oszmiankowska;
ok. Olany (1775–1851; 10 dz. – Józefa Benedykta
s. Mateusza w 1852 r., ż. Rozalia Lisicka;
10 dz. – Izabeli z Markowskich w 1852 r.,
wdowy po Janie s. Mateusza), wieś Bortele
(1848) – par. oszmiańska;
zaśc. Borowa (1822), wieś Tołociszki (1817)
– par. słobodzka;
folw. Stymonie (1837), Zacisze (1844–1846),
wieś Sukniewicze (1836) – par. s m o r -
gońska;
ok. Hamzicze (1874) – par. s o l s k a;
wieś Jabrowicze (1828) – par. żuprańska.
Zadarnowski325
m. Smorgonie (1835) – par. smorgońska;
Wiszniew (1829) – par. wiszniewska;
324 Antoni Zacharzewski – chor. b. wojsk pol.
w 1811 r. z Homzicz, lat 49 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 165).
325 Ludwik Zadarnowski – chor. b. wojsk pol.
w 1795 r., lat 25, z pow. oszmiańskiego, w 1789–
1793 służył w wojskach koronnych (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 547); Romuald
Zadarnowski – asesor od Korony w 1835 r. ze
374 Zaharenko
m. Wołożyn (1836) – par. wołożyńska.
Zaharenko
ok. Sienkienięta (1843–1845; 48 dz. – Kajetana
s. Ignacego w 1850) – par. t r a b s k a.
Zahorski (Zagorski)326
ok. Rodziewicze (1842), wieś Nowosiołki
(1861) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Sabiłki (1795) – par. krewska;
ok. Kuszlany (1822) – par. żuprańska.
Zajączkowski h. Drzewica
dwór Tołaciszki (1823) – par. słobodzka.
Zajkowski
wieś Żyle (1795) – par. g i e r a n o ń s k a;
wieś Linki (1830) – par. wiszniewska.
Zakrusiewski
zaśc. Milwidowszczyzna (1860) – par.
krewska.
Zakrzewski327 h. Lubicz
zaśc. Rogaczewo (1862–1863), ok. Uhlany
(1838), wieś Ponizie? (1862) – par. b i e -
n i c k a;
folw. Mincewicze (1855) – par. dudzka;
Grzymałowszczyzna (1813) – par. g r a u -
ż y s k a;
Nowopol (1832) – par. gudohajska;
folw. Paszkiszki (1795), wieś Bukaty (1856),
Giejstuny (1822), Wołowiki (1825–1832) –
par. h o l s z a ń s k a;
folw. Rembokowszczyzna? (1864) – par.
i w i e j s k a;
Smorgoń (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116,
s. 142, nr 63).
326 Antoni Zahorski – komornik pow. oszmiańskiego
w 1795 r. z Sabiłek (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 555).
327 Stanisław Zakrzewski – pleban oborski
w 1779 r. (LVIA, SA 2394, s. 212); Tadeusz Zakrzewski
s. Antoniego – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1795 r., lat 57, z Paszkiszek, w 1811 r.
w maj. Łostaje (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79,
s. 551); Jerzy Zakrzewski s. Tadeusza – sędzia
grodzki pow. oszmiańskiego w 1811 r., lat 42,
z folw. Łostai (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250,
s. 4); Ignacy Zakrzewski s. Tadeusza – rejent
dekretowy sądu ziemskiego w 1811 r., lat 32
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 4); Franciszek
Zakrzewski s. Jerzego (*ok. 1804) radca tyt.
w 1858 r., szkołę ukończył w Traszkunach, posiadał
20 dz. w maj. Karłowszczyzna w pow. oszmiańskim
(LVIA, zesp. 381, inw. 25, vol. 839, s. 133).
dwór Łostaje (1811–1825), folw. Ludwinowo
(1865), zaśc. Brazgałowszczyzna (1836–
1837), Milwidowszczyzna (1865), Rohaczewo
(1849), ok. Hamzicze (1833), wieś
Charłowszczyzna (1825), Gaje (1813), Ponara
(1825), Rewki (1837), Szyłowicze (1813–
1817) – par. krewska;
folw. Sieredzie (1795), ok. Dachny (1809–
1816), Krzywsk (1795–1814), Lenkowszczyzna
(1817–1829), Rymciele (1835), wieś
Koszczelicze (1844) – par. ł o s k a;
m. Krewo (1821–1845), folw. Ludwinowo
(1864), Łostaj (1800–1862), Jarmaki (1821),
zaśc. Bryzgałowszczyzna (1835), Hamzicze
(1839–1842), Kuncowszczyzna (1829), Rohaczewo
(1830–1861), Sielce (1839), Strypuny
(1856), Zakrzewo (1863), ok. Bogusze
(1863), wieś Rewki (1839), Szymaki (1848),
Tatarszczyzna (1856) – par. krewska;
m. Oszmiana (1829), wieś Chorążyszki
(1838–1840) – par. oszmiańska;
Kerszelany (1851) – par. słobodzka;
zaśc. Marszałkowszczyzna (1837), Szaszki
(1834–1837), wieś Mała Mysa (1834), Oleszonki
(1835) – par. smorgońska;
m. Soły (1837), folw. Rudziszki (1844–1847),
ok. Gawdziewicze (1837–1863), wieś Sikuń
(1838–1850) – par. s o l s k a;
m. Żuprany (1836–1856), ok. Kurelany
(1864), Kuszmiany (1874) – par. ż u -
prańska.
Zaleciło
wieś Burniejki (1845), Ciabuty (1840) – par.
wołożyńska.
Zaleski328 h. Abdank, Dołęga
wieś Widejszy (1822–1828) – par. g r a u -
ż y s k a;
folw. Bryndziszki (1795) – par. g u d o -
h a j s k a;
m. Holszany (1848), folw. Liga (1874),
zaśc. Bijuciszki (1830–1847), Błotkowszczyzna
(1837), Nowosiołki (1843–1858),
Liczenięta (1844), Ligi (1874), Tarasowszczyzna
(1855–1861), wieś Ciupiszki
328 Leonard Zaleski s. Wincentego i Emilii z Buczyńskich
– marszałkowicz pow. rosieńskiego
w 1848 r. z Holszan (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 144, s. 90, nr 55).
Zamojski 375
(1817–1909; 10 dz. – Tomasza s. Józefa oraz
jego ż. Ewy z Aleksandrowiczów w 1850),
Dziertniki? (1832), Kwiecienięta (1822),
Łużyszcze (1847–1873), Sienciłowszczyzna
(1822), Sokocienięta (1828–1835) – par.
h o l s z a ń s k a;
wieś Hamzicze (1817), Mantuciszki? (1813)
– par. krewska;
folw. Sokolewszczyzna (1873) – par. ł a z -
duńska;
m. Murowana Oszmianka (1860) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1845), Stara Oszmiana
(1823), folw. Lejtupka (1863–1864), Gradowszczyzna
(1830–1842), Bohdanowszczyzna
(1805), Łodwikowszczyzna (1800)
– par. oszmiańska;
wieś Łopocie (1837–1842) – par. s o l s k a;
ok. Dobowicze (1873), Ejgirdy (1864), Zaleskowszczyzna
(1775–1873; 2 dz. – Michała
w 1850 r.; 11 dz. – Aleksandra w 1850 r.;
10 dz. – Kazimierza s. Józefa w 1850 r.;
20 dz. – Zygmunta s. Piotra w 1850) – par.
t r a b s k a;
ok. Petrykany (1836) – par. t r o k i e l s k a;
Wojstowicze (1798) – par. wiszniewska.
Zalewako
wieś Radziuki (1825) – par. krewska.
Zalewski
wieś Widejsze (1813) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Ciupiszki (1834–1860), Dziartniki
(1829), Licienięta (1812), Sienciłowszczyzna
(1825), Sokocienięta (1836), Szapowały
(1813) – par. h o l s z a ń s k a.
Zambrzycki329
dwór Kiewliszek (1830–1850; z wsią Suchodoły
[chłopi: Grydź, Łobaczewski, Mucha,
Puciata], 13 d.m., 12 d.ż., 272 dz. – Mikołaja
s. Ignacego w 1848–1850) – par. g u -
d o h a j s k a;
m. Holszany (1861) – par. h o l s z a ń s k a;
dwór Kiewliszki (1840–1844), wieś Stara
Oszmiana (1823), Suchodoły (1851–1864)
– par. oszmiańska;
329 Ignacy Zambrzycki – sekr. kol., pisarz grodzki
oszmiański w 1811 r. z folw. Wiesztortow szczyzna,
lat 35, jego brat Mikołaj – adwokat Sądu Głównego
Lit. Wileńskiego, lat 32 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 50).
dwór Chwiecewicze (1843) – par. smorgońska.
Zamojski
maj. Iwje (z m. Iwje [chłopi: Astapieć, Buryj,
Chwiedorowicz, Czucza, Dziadul, Gieleniszcza,
Golak, Golik, Gorbacz, Gromadzki, Gudolewicz,
Jankiewicz, Karpowicz, Koczałka,
Kozioł, Kozłowski, Łomasz, Łuszczyński,
Łysyj, Małowski, Niechwiadowicz, Nikipierowicz,
Niskauzy, Ochonka, Pawłowski,
Pieśla, Pobol, Pryboda, Rakieć, Sasnowicz,
Sielski, Skobczyński, Skurka, Sulski, Żebryk,
Żemietra], z folw. Iwje i należącymi wsiami:
Ganczary [chłopi: Gołowienko, Gulka,
Karpicki, Koczan, Kozioł, Mienojć, Sielski],
Dynduliszki [chłopi: Kiewra, Kozioł, Sadocha],
Zbujsk [chłopi: Biełogołowiec, Bołbotun,
Jarocki, Krupień, Kwacz, Nocewicz,
Sadocha], Łukoszyn [chłopi: Baradin, Białogur,
Bielnik, Bojsa, Budryk, Chwiedorowicz,
Dow giało, Gojdzia, Gołowienko, Gorbacz,
Jancewicz, Karuch, Kiewra, Klebieka,
Lebiejka, Łoszka, Magier, Mordas, Niechwiadowicz,
Piecka, Rakieć, Sznok, Szwaba],
Ganowszczyzna [chłopi: Gojdź, Żebryk],
Pozdzienięty [chłopi: Bołbotun, Chwiedorowicz,
Klebieka, Koczan, Lebiejka, Ładyka,
Szwaba, Żebryk], Szeptuny [chłopi:
Bołbatun, Chaban, Cholan, Gojdź, Klebieka,
Mikułka, Żebryk], Strzyżenięty [chłopi:
Bałdowski, Chabian, Dziadul, Gojdź, Miksza,
Minka, Mordas, Kiebieka, Kiewra, Klemel,
Koczan, Łastun, Łuksza, Łuszka, Rakieć,
Skopczyński, Szwaba, Żuk, Żydka],
Sauguci [chłopi: Babrel, Bałdowski, Biełogołowiec,
Cholawa, Czucza, Kiewra, Klebieka,
Kozłowski, Krupień, Łuszka, Mikułka,
Naumiec, Niechwiadowicz, Rakieć,
Szczerba], Urciszki [chłopi: Buń, Buturla,
Dziadul, Grykień, Grynkiewicz, Jos, Koczałka,
Kozłowski, Kulesz, Łuszka, Miakisz,
Miksza, Miszkin, Nocewicz, Nosiel,
Owsiany, Poliszewicz, Oszyjczyk], Ciunowicze
[chłopi: Bołbotun, Czywil, Dziadul,
Jos, Klebieka, Kulesz, Ladźki, Lebiejka, Łomasz,
Maciecki, Miksza, Niechwiadowicz,
Nasul, Pozniak, Rakieć, Szkopieć, Trokiel],
Nikołajew [chłopi: Bogonowicz, Czekawyj,
Ganczerewicz, Gromadźki, Len376
Zamułkowski
kiewicz, Ławrynowicz, Paprocki, Pobol,
Sawicki, Stosuj, Swiokła, Ungur, Wałujewicz,
Żukowski], Łotewka [chłopi: Czekawyj, Golica,
Jos, Kolenda, Ługom, Łuksza, Rubaniec,
Rudkowski, Swiokła, Ungur, Żurba],
Barow [chłopi: Aspadarec, Bogatka, Chacuk,
Choma, Czekawyj, Januć, Karuch, Kazak,
Kotł, Kuryła, Lebiedź, Miedziejka, Miniuk,
Naczot, Paprocki, Pobol, Rubaniec, Sawicki,
Skirmont, Swiokła, Szytorla, Wierabiej],
Czapuń [chłopi: Bogatka, Czekawyj, Drozd,
Golicz, Gowar, Jałowski, Karuch, Kieturka,
Kiryła, Kuzmicz, Miedziany, Mikita, Nocewicz,
Okulicz, Pawlejko, Szrapajła, Żurka];
z folw. Krasowszczyzna z wsiami: Dunaj
[chłopi: Bień, Czerniawski, Draka, Kiewra,
Klebieka, Łopata, Niechwiadowicz, Nowik,
Oszyjazyk, Poliszewicz, Rakuszka, Żydka],
Karpowicze [chłopi: Aszyjazyk, Bobrel, Bubielnik,
Cholewa, Mikułka, Niechwiadowicz,
Nowik, Oszyjczyk, Żydka], Drobysze
[chłopi: Aszyjczyk, Cholawa, Kiewra, Łodyka,
Niechwiadowicz], Kiewry [chłopi: Cholewa,
Gorbacz, Kiewra, Niechwiadowicz,
Oszyjczyk], Łubienięty [chłopi: Cholawa,
Jaskiewicz]; z folw. Galimszczyzna z wsiami:
Dworczany [chłopi: Kiewra, Maciecki,
Mikułka], Łosiowcy [chłopi: Baradin, Buturla,
Gorbacz, Grykień, Kiewra, Miłaszewicz,
Stanilewicz, Trokiel], Kwaczy [chłopi:
Aszyjczyk, Kiewra, Łysyj, Mikułka, Odyniec,
Żydka], Bierezowce [chłopi: Cholawa,
Dymbia, Kiewra, Łomasz, Mikułka, Stanilewicz,
Uss], Kozincy [chłopi: Gruszewski,
Kaczałka, Miksza, Niechwiadowicz], Galimszczyzna
[chłopi: Białous, Dymbia, Dziadul,
Ganczar, Gorbacz, Kiewra, Krupień,
Łodyka, Marczyk, Niechwiadowicz, Pietryman,
Spurgia, Żamojta, Żydka], Wiguszki
[chłopi: Buturla, Cholawa, Gołowienko,
Gonczar, Grykień, Korowaj, Korzeniewski,
Łodyka, Oszurek, Pietryman, Surgiel, Wierszel],
Sakowicze [chłopi: Lebiejka, Kaczałka,
Koczan, Niechwiadowicz, Soroka, Szczerba],
Baradziny [chłopi: Borodin, Krupień],
Chilewicze [Buturla, Czywil, Korzeniewski,
Miakisz, Stanilewicz], Wodole [chłopi: Czekawyj,
Czywil, Kiewra, Kolenda, Korzeniewski,
Minka, Nowik, Trokiel, Ungur, Żebryk],
Jakuńka [chłopi: Buturla, Niechwiadowicz];
folw. Rembakowszczyzna z wsiami: Dejlidy
[chłopi: Bołbatun, Cholawa, Dziadul, Gorbacz,
Kozak, Kulesz, Mieszczanin, Miszkin,
Piecka, Skopeć, Szczerba, Uss, Żemietra],
Zubkowicze [chłopi: Białogur, Białous, Buń,
Buturla, Dymbia, Dziadul, Gorbacz, Karpicki,
Kolenda, Kozak, Miakisz, Niechwiadowicz,
Niskauzy, Piecka, Uss, Żdaniuk], Piotrowicze
[chłopi: Białogołowiec, Bobiński,
Czekawyj, Czucza, Ganczaruk, Gołbudźka,
Gołowienko, Gorbacz, Jodka, Kiewra, Kaszkiel,
Lebiejka, Łopata, Marcul, Mikułka, Niechwiadowicz,
Pietrasz, Uss, Wielenta, Woronowicz],
Staniewicze [chłopi: Czerniawski,
Ganczaruk, Gorbacz, Oszurek, Sielski, Soroka];
folw. Chowańszczyzna z wsiami: Pawłowicze
[chłopi: Chwiedorowicz, Dowgiało,
Miłaszewicz, Sadocha], Helenówka [chłopi:
Bałbatun, Chwiedorowicz, Dziadul, Gojdź,
Gołowienka, Gorbacz, Niechwiadowicz,
Pietrasz, Rybak, Subota], Helenów [chłopi:
Bołbatun, Dziadul, Gołowienka, Jaskiewicz,
Jautuch, Klebieka, Lebiedź, Magier,
Polak, Wierebiej], Jasłowicze [chłopi:
Gojdź, Gołowienka, Jautuch, Miakisz, Sowian],
Misiekowicze [chłopi: Biercuk, Bołbatun,
Gojdź, Gołowienka, Lebiedź, Lebiejka,
Minka, Niechwiadowicz, Rybak, Swiokła,
Szytorla, Ungur, Uss]; 2926 d.m., 3029 d.ż.,
25564 dz. Elfrydy w 1850) – par. ? , p o w.
oszmiański.
Zamułkowski
ok. Sienkowszczyzna (1828) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Zapolski
m. Oszmiana (1844–1864) – par. o s z -
miańska.
Zarakowski
wieś Cieleżyszki (1843) – par. oszmiankowska.
Zarzecki
wieś Gołagóry (1819) – par. gudohajska.
Zasimowski330
dwór Suchodoły (1835–1850; z wsią Suchodoły
[chłopi: Butrymowicz, Gaurys, Jurkie-
330 Józef Zasimowski s. Stanisława (*ok. 1804) –
opiekun sielskich magazynów w pow. oszmiańskim,
Zawadzki (Zawacki) 377
wicz, Kasperowicz, Michniewicz, Mucha,
Petrusewicz, Usewicz], 28 d.m., 28 d.ż.,
280 dz. – Klary c. Józefa w 1850) – par.
oszmiańska.
Zaszczyński331
m. Krewo (1823) – par. krewska.
Zawacki
wieś Dudy (1840) – par. wiszniewska.
Zawadzki (Zawacki)332
m. Graużyszki (1822–1842), zaśc. Huszcza
(1795), Ry…? (1861), wieś Lenkowszczyzna
(1825) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Grodzie (1790–1850; 20 dz. Hilarego
s. Wincentego w 1850) – par. g u d o h a j -
s k a;
dwór Swiłówka (1833–1900; z wsią Bijuciszki
[chłopi: Apanowicz, Baran, Małyszko],
17 d.m., 32 d.ż., 261 dz. – Dawida s. Stanisława
oraz jego ż. Aloizy z Odyńców
w 1847–1850), Wołkowszczyzna (z wsią
Wołkowszczyzna [chłopi:Cybulski, Gororegistrator
kol. w 1854 r. (LVIA, zesp. 391, inw. 9,
vol. 1949, s. 43).
331 Stanisław Zaszczyński – kpt. wojsk pol.
w 1837 r. z Krewa (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 80, s. 26v).
332 Jan Zawadzki – horodniczyc pow. słonimskiego
w 1795 r., lat 47, z Poholsza (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 79, s. 536); Stanisław Zawadzki
– mjr wojsk pol. w 1795 r., lat 45, z Kamionki,
w 1767–1790 służył w 2. brygadzie petyhorskiej
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 549);
Karol Zawadzki s. Stanisława – por. wojsk ros.
w 1811 r. z folw. Poholsza, lat 30, jego bracia: Kajetan
– sędzia graniczny, lat 28, Dawid – sędzia
grodzki, lat 26, Mateusz – rejent graniczny, lat 24
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 41); Ludwik
Zawadzki s. Tomasza – skarbnik oszmiański,
lat 35 w 1811 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 251, s. 6); Dawid Zawadzki – sędzia oszmiański
w 1830–1833 ze Swiłówki (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 101, s. 28v; vol. 110, s. 21); Mateusz
Zawadzki – b. asesor sądu ziemskiego oszmiańskiego
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 137, s. 67v, nr 177); Regis Zawadzki s. Ludwika
i Eleonory Strzałkowskiej lat 31 – sędzia
graniczny pow. zawilejskiego w 1840 r. z Wincentowa,
w 1845 r. w folw. Dziegieniewo (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 133, s. 130v, nr 26; vol. 141,
s. 238, nr 61).
decki], 13 d.m., 7 d.ż., 103 dz. – Felicjana
s. Stanisława w 1835–1850), maj. Pawlinowo
(1873), folw. Kamionka (1795), Swiłowce
(1839), zaśc. Chwaszcze (1844), Kanca rezy
(1860), Kryula (1835–1838), Mozoliszki
(1850), Pomiana (1874), Romanowszczyzna
(1874), ok. Błotkowszczyzna (1844–1855),
Dworzyszcze (1831–1840), Swiłówka (1830),
Giejstuny (1821–1834), Sokocienięta (1795–
1861), Swinkowszczyzna (1850), wieś Bukaty
(1838–1850 r.; 32 dz. – Stefana oraz jego
ż. Barbary z Żuromskich w 1850), Cimochy
(1858), Dębina (1823), Dorgiszki (1840),
Pietrowicze (1861–1874), Wołowiki (1800–
1831) – par. h o l s z a ń s k a;
folw. Michnicze (1844–1850), Nierówka
(1865), Ponara (1862), zaśc. Brezgiałowszczyzna
(1850–1851), Czatyrki (1840),
Kuncowszczyzna (1846–1865), Milwidowszczyzna
(1863–1865), Piołowicze (1839),
Polana (1861–1864), Pomiana (1865), Szachowszczyzna
(1839–1843), Zakrzewo
(1845), ok. Bohusze alias Korowajowszczyzna
(1843–1847; 12 dz. – Ludwika w 1850),
Sabiły (1818–1819), wieś Czatyrki (1839),
Dejniowce (1860), Janowszczyzna (1848),
Karendy (1834–1837), Matuciszki (1837),
Piotrowicze (1838–1842), Stare Boruny
(1835–1836), Wojtasze (1839), Zienowszczyzna
(1851) – par. krewska;
wieś Kuprowicze (1873–1874) – par. ł a z -
duńska;
folw. Masłowszczyzna (1836–1873), zaśc.
Jurszany (1825), wieś Cieleżyszki (1873) –
par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1828–1860), folw. Anusin
(1860–1861), zaśc. Bortele (1812–1860),
Moczuły (1847–1849), Nikryszki (1829–
1845), ok. Bohuszki (1844), Golginiszki
(1790), Niekryszki (1809–1834), Nowodworce
(1836–1844), Pietkowszczyzna
(1817), wieś Grodzie (1834–1864), Jagiełłowszczyzna
(1864–1874), Olany (1818), Pikuny
(1855), Stodolniki (1855), Strelczyki
(1856) – par. oszmiańska;
folw. Dziegieniewo (1845), Wincentowo
(1840), Sproguny (1836), zaśc. Bobruty
(1828) – par. słobodzka;
378 Zborowski
maj. Cicino (1848), folw. Zakrzewo (1844),
wieś Szutowicze (1832), Wielka Mysa (1845)
– par. smorgońska;
folw. Medryki (1832–1874), zaśc. Wilejkowicze
(1836–1838) – par. s o l s k a;
zaśc. Dubonosy (1829–1835), ok. Pojakuni
(1835–1844), wieś Bryniuny (1864), Sienkienięta
(1873) – par. t r a b s k a;
wieś Dudy (1842–1844) – par. w i s z -
niewska;
maj. Nowosiołki (1850), zaśc. Wincentowo
(1836), Zakrzewo (1873), wieś Dukojnie
(1860), Ciechany (1855), Gudzienięta
(1825–1863), Jabrowicze (1832–1837), Jakiełowszczyzna
(1860), Kuterowszczyzna
(1829), Nozdraczuny (1828–1874), Strypuny
(1874), Szczopany (1842) – par. ż u -
prańska;
folw. Poholsza – par. ?; p o w. oszmiańs
k i.
Zborowski
wieś Zagorowszczyzna (1825) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Zbutowicz
ok. Uhlany (1839) – par. b i e n i c k a;
m. Krewo (1861) – par. krewska;
folw. Byki (1835–1840), Polany (1844), wieś
Wielkie Sioło (1829) – par. oborkowska.
Zbyszewski333
m. Krewa (1822) – par. krewska.
Zdanowicz
zaśc. Szlamki (1829), wieś Kapłany (1825),
Koty (1812–1829), Zahorze (1812–1831) –
par. b i e n i c k a;
zaśc. Janusze (1839), Zakrzewo (1817–1843),
wieś Szyłowicze (1823–1844) – par. krews
k a;
zaśc. Jarmaki (1844), ok. Janowszczyzna
(1836), Sieredzie (1842) – par. ł o s k a;
wieś Koty (1800) – par. smorgońska.
Zdanowski334
zaśc. Ludwikowszczyzna (1834), Ozoryszki
(1837) – par. g r a u ż y s k a;
333 Ignacy Zbyszewski – b. sędzia grodzki trocki
w 1811 r. z maj. Dzieraki, lat 60 (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 250, s. 127).
334 Andrzej Zdanowski – komornik woj. wileńskiego
w 1795 r., lat 65, z Medryk (LVIA,
Kamionka (1830) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Oszmiana (1823), maj. Łodwikowszczyzna
(1819–1847; z wsią Łodwikowszczyzna
[chłopi: Duraszkiewicz, Gołubowicz, Podwojski,
Szebut] 14 d.m., 16 d.ż., 235 dz.
– Mateusza oraz jego ż. Tekli z Stolnickich
c. Józefa w 1847), folw. Stodolniki (1795) –
par. oszmiańska;
folw. Medryki (1795–1836) – par. s o l s k a;
wieś Gnikowszczyzna (1829) – par. ż u -
prańska.
Zdziarski (Zdzierski)
zaśc. Trychwoście (1839–1842), ok. Cimochy
(1848–1849), Ciupiszki (1821–1856),
Daniłowszczyzna (1825), Giejstuny (1817),
Karłowszczyzna (1813) – par. h o l s z a ń -
s k a;
wieś Nazdraczuny (1795), Sokocienięta
(1823) – par. żuprańska.
Zdzietowiecki
m. Smorgonie (1798) – par. smorgońska.
Zelwietr h. Grzymała
wieś Lipki (1821) – par. gudohajska.
Zieleniewski335 h. Jastrzębiec
Zabłocie (1821) – par. g r a u ż y s k a;
folw. Skirmąciszki (1840) – par. o s zmi a n -
kowska;
m. Oszmiana (1860–1874) – par. o s z -
miańska;
ok. Miżany (1842–1845) – par. słobodzka;
wieś Zamościany (1861) – par. żuprańska.
Zielonka
Oszmianka (1798) – par. oszmiańska.
Zieleński
wieś Chatucicze (1832–1835) – par. b i e -
n i c k a.
zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 539); Jan Zdanowski
– kpt. b. wojsk pol., komornik pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z folw. Medryki, lat 45 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 250, s. 51); Mateusz Zdanowski
– rejent graniczny pow. oszmiańskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 101,
s. 56v), asesor pow. oszmiańskiego w 1834 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 113, s. 9, nr 83),
b. asesor pow. oszmiańskiego w 1844 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 140, s. 56, nr 188).
335 Aleksander Zieleniewski – sekr. gub. w 1864 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 161,
s. 5, nr 36)
Znosko 379
Ziemacki (Ziemecki)336
ok. Uhlany (1812–1861) – par. b i e n i c k a;
wieś Stempkowszczyzna (1813–1825) – par.
gudohajska;
dwór Giejstuny (1800), folw. Liga? (1839),
wieś Remejkiszki (1800) – par. h o l -
s z a ń s k a;
ok. Sabiły (1839–1851), wieś Kozarowszczyzna
(1843) – par. krewska;
folw. Dachna (1811–1842), wieś Łosk (1808)
– par. ł o s k a;
ok. Miżany (1845), wieś Indrupia (1848),
Stempkowszczyzna (1795–1835) – par. s ł o -
bodzka;
maj. Daukszyszki (1873), zaśc. Trokiele
(1863) – par. s o l s k a;
zaśc. Lachówka (1848), ok. Kleje (1855) –
par. żuprańska.
Zieniewicz d. Deszpot
ok. Cimochy (1840–1850, 35 dz. – Konstantego
w 1850), wieś Giejstuny (1818), Podgaje
(1873) – par. h o l s z a ń s k a;
wieś Hamzicze (1845–1865), Skirdzimy
(1845) – par. krewska;
Dąbrowszczyzna (1837) – par. s o l s k a.
Zienkiewicz337
folw. Abramowszczyzna (1829) – par. h e r -
maniska;
wieś Konwaliszki (1850) – par. k o n w a l i -
s k a;
zaśc. Bojary (1874), wieś Wornie (1838) –
par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1845), ok. Polany (1822), wieś
Raczki (1863) – par. oszmiańska.
Zienkowicz338
folw. Górnopol alias Nędza (39 dz. – Ignacego
i Michała s. Piotra w 1850) – par. c u -
d z i e n i s k a;
wieś Dejnowa (1836) – par. hermaniska;
336 Andrzej Ziemacki – rotmistrz pow. oszmiańskiego
w 1811 r. z Dachn, lat 40 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 250, s. 168).
337 Hipolit Zienkiewicz – asesor kol. w 1845 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 141,
s. 195v, nr 212).
338 Hieronim Zienkowicz – starosta dudzki
z Równego Pola w 1775 r. (LVIA, SA 3304, s. 8v);
Ignacy Zienkowicz – sztabs rotmistrz wojsk ros.
w 1844 r., rotmistrz z Dziegieniewa w 1847–1851
dwór Dziegieniewo (1847–1851; z wsią
Dziegieniewo [chłopi: Debeś, Grodź, Gulbicki,
Szafranowicz, Zarankowicz, Zyngel],
40 d.m., 45 d.ż., 485 dz. Ignacego i Michała
s. Piotra w 1850) – par. słobodzka;
maj. Surgonciszki alias Równe Pole (1775–
1795, Hieronima i Barbary z Sulistrowskich)
– par. oszmiańska.
Zienowicz339
wieś Krzywsk (1818) – par. ł o s k a.
Zmaczyński
m. Derewna (1843) – par. derewieńska.
Zmitrowicz
m. Łosk (1844), Łoszany (1790–1809) – par.
ł o s k a.
Zmitrowski
m. Oszmiana (1807) – par. oszmiańska.
Zniszczyński
ok. Szczepanowicze (1842; 83 dz. – Antoniego
s. Ignacego w 1850 r., kupił w 1842)
– par. g r a u ż y s k a.
Znosko
folw. Kuraszowo (1858), ok. Sienkowszczyzna
(1874) – par. g r a u ż y s k a;
m. Holszany (1874), zaśc. Cieniukowszczyzna
(1837), Janoborek (1849), Trychwoście
(1834), ok. Cimochy (1828), Dworzyszcze
(1812–1835), Swinkowszczyzna (1818–
1844; 10 dz. – Antoniego s. Tomasza i Wiktorii
z Brzezińskich w 1850 r.; 20 dz. – Jana
s. Jana w 1850), wieś Dorgiszki (1812–1847),
Kozłowszczyzna (1830–1846), Krywula
(1795–1840), Markienięta (1849), Wołowiki
(1800–1834), Zagorowszczyzna (1817) –
par. h o l s z a ń s k a;
Niuryszki (1828) – par. oszmiańska;
ok. Baranowicze (1825–1842) – par. s u r -
w i l i s k a;
ok. Leskowszczyzna (1850), Zaleskowszczyzna
(1775–1864; 10 dz. – Izydora s. Jana
w 1850) – par. t r a b s k a;
wieś Wołojcie (1800) – par. żuprańska.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 140, s. 217v, nr 11;
vol. 143, s. 255, nr 58).
339 Józef Zienowicz s. Franciszka – rotmistrz
oszmiański w 1795 r., ż. Marcjanna, s.: Stanisław,
Józef, Dominik (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 147,
s. 496).
380 Zrudziński
Zrudziński
wieś Łasewicze (1821) – par. b i e n i c k a.
Zwicewicz (Zwycewicz) h. Lubicz
maj. Ankudy (1834–1839) – par. słobodzka.
Zwiridowski (Zwirdowski)
wieś Ostaszki (1830) – par. b i e n i c k a;
folw. Obodziszcze (1817) – par. krewska;
m. Oszmiana (1863) – par. oszmiańska.
Zwoliński
m. Żuprany (1822) – par. żuprańska.
Zygmunt (Zygmont)
ok. Szczepanowicze (1813) – par. g r a u -
ż y s k a.
Ż
Żaba340 h. Kościesza
zamek holszański (1775–1843) – par. h o l -
s z a ń s k a.
Żabski
ok. Zaleskowszczyzna (1829) – par.
t r a b s k a.
Żakiewicz
zaśc. Sinkowszczyzna (1833), ok. Kamionka
(1849), wieś Wołowiki (1832–1834) – par.
h o l s z a ń s k a;
wieś Cieszkuny (1828) – par. n a r w i l i s k a.
Żarejkowski
ok. Blindziszki (1842) – par. słobodzka.
Żebrowski
Sienkowszczyzna (1798) – par. h e r -
maniska;
340 Ignacy Żaba (*ok. 1765) – szambelan dworu
pol., kawaler orderu św. Stanisława, właściciel Holszan
w 1790–1795, lat 30, marsz. pow. oszmiańskiego
w 1811 r., kawaler orderu św. Anny II klasy
i św. Stanisława (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 87,
s. 96; vol. 250, s. 240) Antoni Żaba s. Ignacego
(*ok. 1799) – wicemarszałkowicz w 1834 r.
z zamku hoszańskiego (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 115, s. 28v, nr 63); Franciszek Żaba – szambelan,
† 28 IX 1843 r., lat 61, w zamku holszańskim
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 138, s. 88v, nr 101).
wieś Liczynięta (1817), Sokocienięta (1813)
– par. h o l s z a ń s k a;
folw. Bortniszki (1874) – par. oszmiankowska;
m. Oszmiana (1848), ok. Olany (1806),
Krassowszczyzna (1809), Łodwikowszczyzna
(1795–1810), Po…? (1861), Żwirbliszki
(1817–1855; 105 dz. – Ignacego s. Antoniego
w 1852 r., ż. Antonina Wiesztort) – par.
oszmiańska;
m. Słobodka (1851), ok. Miżany (1825), wieś
Miłajszuny (1843), Skiłondziszki (1829) –
par. słobodzka;
m. Soły (1849), maj. Trokiele (1863), Podberezy
(1822–1863), wieś Iwaszkowce (1845),
Kowale (1836), Medryki (1855), Snigiany
(1819) – par. s o l s k a;
folw. Kleje (1795), wieś Zabłocie (1813) –
par. żuprańska.
Żelazowski
zaśc. Jachimowszczyzna (10 mórg – Mikołaja
s. Piotra w 1852 r., ż. Petronela); Oparzyszki
(1873) – par. t r a b s k a.
Żelwietr h. Grzymała
Wialbutowo (1813) – par. g r a u ż y s k a;
wieś Lipki (1823–1829) – par. gudohajska;
zaśc. Niescinięta (1849) – par. h o l s z a ń s k a;
ok. Bortkiewicze (1850–1874; 72 dz. – Kazimierza
s. Antoniego w 1852 r., ż. Marianna)
– par. oszmiankowska;
folw. Łodwikowszczyzna (1864), ok. Grodzie
(1795), Ożyszki (1848), Pietkowszczyzna
(1807–1823), wieś Moczyły (1846) – par.
oszmiańska;
wieś Lipki (1842) – par. słobodzka;
ok. Gawdziewicze (1842–1847), wieś Niescienięta
(1850), Pietkowszczyzna (1845) –
par. s o l s k a.
Żmijewski
ok. Olany (1805) – par. oszmiańska.
Żomojtel
dwór Gieranony (1842–1843) – par. g i e -
ranońska.
Żółtko
zaśc. Sienkowszczyzna (1844) – par. horod
z i ł o w s k a.
Żuk
zaśc. Bryzgałowszczyzna (1835) – par.
krewska.
Żyliński 381
Żukowski341 h. Junosza
wieś Michałowszczyzna (1842) – par. grauż
y s k a;
ok. Grodzie (1823) – par. gudohajska;
zaśc. Łużyszcze (1839), wieś Bukaty (1843),
Sokocienięta (1835), Wojsznaryszki (1812),
Zubowszczyzna (1828) – par. holszańska;
folw. Sienkowszczyzna (1829) – par. h o -
r o d z i ł o w s k a;
zaśc. Lipiny (1825) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1804–1836) – par. o s z -
miańska;
ok. Miżany (1842) – par. słobodzka;
folw. Muchlinszczyzna (1795–1850; Kazimierza
s. Tomasza w 1850), ok. Trypla
(1835–1842) – par. s u b o t n i c k a;
ok. Dubowicze (1864–1874) – par.
t r a b s k a.
Żuprański342
Indrupie (1795) – par. gudohajska;
folw. Koraby (1837–1842), Malwinowo
(1836), wieś Kozłowszczyzna (1839–
1840), Makowszczyzna (1798) – par. h o l -
s z a ń s k a;
folw. Bortkiszki (1848–1850; 137 dz. –
Wincentego s. Ignacego w 1850) – par.
oszmiankowska;
m. Oszmiana (1838–1845), zaśc. Ożyszki
(1843–1863, 17 dz. Justyny z Kamińskich
w 1850), ok. Ligowszczyzna (1847–1849),
Ożeliszki (1860–1864) – par. oszmiańska.
Żurawski
zaśc. Adamowszczyzna (1864–1874) – par.
g r a u ż y s k a;
dwór Bijuciszki (1812), zaśc. Hramykowszczyzna
(1835), Kryuli (1864), ok. Naruszowce
(1828), wieś Drahlowce (1846–1858),
Norszty (1795), Wołowiki (1817) – par.
h o l s z a ń s k a;
341 Marianna Żukowska – rotmistrzowa pow.
oszmiańskiego w 1795 r., lat 48, z Muchlinszczyzny
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 545);
Tomasz Żukowski – prezydent m. Oszmiany
w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 113,
s. 11, nr 104).
342 Wincenty Żuprański – registrator kol.
w 1839 r. z folw. Koraby (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 129, s. 55v, nr 104).
m. Boruny (1848), wieś Ostejkiszki (1858)
– par. krewska;
folw. Miedziewszczyzna (1873), zaśc. Górele
(1845–1846), ok. Bortkiewicze (1817–
1848), Golszniszki (1795–1874), wieś Kulesze
(1850–1856) – par. oszmiankowska;
ok. Miżany (1844) – par. słobodzka;
wieś Bikiany (1845) – par. smolińska;
maj. Dworzyszcze (1874) – par. t r a b s k a.
Żurdziński
ok. Łoszany (1831), wieś Łasewicze (1832),
Sinki (1843) – par. b i e n i c k a;
wieś Miechowszczyzna (1855), Zagorza
(1855) – par. krewska;
ok. Łoszany (1829–1831) – par. ł o s k a.
Żuromski343
wieś Bukaty (1834–1861), Draglewce (1864),
Naruszowce (1831) – par. h o l s z a ń s k a;
zaśc. Ostajkiszki (1833–1865), Ukropiszki
(1804–1808) – par. krewska;
dwór Okropiszki (1825) – par. oszmiankowska.
Żwański
folw. Rudziszki (1813) – par. s o l s k a.
Żwicewicz
wieś Ankudy (1831) – par. słobodzka.
Żwirko
wieś Zofi nowo (1829) – par. w i s z n i e w -
s k a.
Żygielewicz (Żygilewicz)
zaśc. Trychwoście (1844) – par. h o l s z a ń -
s k a;
ok. Skobejki (1828), wieś Chodorki (1823)
– par. oszmiańska;
ok. Mokre (1821–1825) – par. słobodzka;
ok. Dokurniszki (1817) – par. s o l s k a;
wieś Lachówka (1819) – par. żuprańska.
Żyliński344
m. Krewo (1828–1830) – par. krewska;
343 Michał Żeromski (najprawdopodobniej Żuromski)
– rotmistrz wojsk ros. w 1808 r. z Ukropiszek
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 22, s. 64).
344 Hipolit Żyliński s. Ludwika – kaznaczej pow.
trockiego w 1839 r. z Tołociszek (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 129, s. 123v, nr 74), b. kaznaczej pow.
trockiego w 1843 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 138, s. 217, nr 56); Jan Żyliński – płk wojsk
ros., naczelnik wojskowy pow. oszmiańskiego
382 Żywica
folw. Pogiry (1795) – par. o s z m i a n -
kowska;
m. Oszmiana (1848) – par. oszmiańska;
maj. Dokurniszki (1845–1862; z wsiami:
Nowosiołki [chłopi: Andruszojć, Trachniewicz],
Nowosiady [chłopi: Andruszojć,
Karpowicz, Kierel, Mackojć, Staszkiewicz,
Trachniewicz], Mikuciany [chłopi: Andruszojć,
Kierel, Kosakowski, Mackojć], Nowiki
[chłopi: Julewicz, Trachniewicz], 68 d.m.,
69 d.ż., 979 dz. – Hipolita s. Ludwika, sekr.
i zawilejskiego w 1839–1843 (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 129, s. 123v, nr 74; vol. 137, s. 197,
nr 61; vol. 138, s. 217, nr 56); Wacław Żyliński
s. Ludwika – prałat katedry wileńskiej, kawaler orderów:
św. Stanisława II klasy, św. Anny II klasy,
św. Włodzimierza IV klasy, mgr teologii w 1845 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 141, s. 320, nr 24).
kol. w 1847 r., maj. nabyty od spadkobierców
Waleriana Sobańskiego) – par. s o l s k a;
folw. Tołociszki (1836–1843), ok. Kamionka
(1829) – par. słobodzka.
Żywica?
folw. Hermaniszki (1813) – par. gudohajs
k a.
Żywicki
zaśc. Łunin (1874), wieś Słoboda (1874) –
par. derewieńska.
Żyżniewski
m. Derewna (1825) – par. derewieńska;
wieś Łudy (1819) – par. g r a u ż y s k a;
ok. Kozłowszczyzna (1795), Rodziewicze
(1818) – par. h o l s z a ń s k a;
m. Łosk (1830) – par. ł o s k a;
ok. Miżany (1833), wieś Ankudy (1825) –
par. słobodzka.
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
Abakanowicz1 h. Abdank
folw. Żury (1867) – par. malacka;
maj. Korzyść (1870–1874), wieś Piełokańce
(1894–1898) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1842–1914.
Abicht2 h. Jastrzębiec, pw. 2 VII 1837 r.
folw. Pobienka (1843), Derwinie (1835–
–1841) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1813–1863.
Abłamowicz3
Wilno1878–1881.
Abrahimowicz4
Wilno 1833 r.
1 Dominik Abakanowicz – radca tyt., † 7 I 1862 r.
w Wilnie, lat 45 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 95,
s. 441v, nr 5).
2 Adolf Abicht s. Jana (1793–1860) – prof. zwyczajny
Akademii Medyko-Chirurgicznej od 1827 r.
do jej zamknięcia (WSB, s. 9), po ukończeniu gimnazjum
w Wilnie i UW dokształcał się w Niemczech
i Francji, prof. Akademii Medycznej w 1832–
1835 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 51,
nr 203; vol. 27, s. 59v, nr 287), dr med., radca
stanu, † 2 VIII 1860 r., pochowany na cm. ewangelickim
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 130–
134; vol. 3645, s. 82–87; zesp. 391, inw. 10, vol. 1,
s. 13); Teodor Abicht s. Jana – „urzędnik wileńskiej
gub. pocztowej kantory” w 1847 r., registrator
kol., lat 31 w 1854 r., ż. Konstancja Tołoczko
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 56, s. 10v, nr 74;
zesp. 391, inw. 10, vol. 1, s. 2).
3 Ignacy Abłamowicz s. Karola – pomocnik prof.
chemii na UW w 1820 r., lat 33 (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 966, s. 71).
4 Michał Abrahimowicz – kpt. wojsk ros.
w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 26, s. 2,
nr 14).
Powiat wileński
Abramowicz5 h. Jastrzębiec, Leliwa, Lubicz,
Tępa podkowa, Waga, pw. 7 XII
1800, 22 XII 1819, 15 III 1847 r.
5 Andrzej Abramowicz – rotmistrz kawalerii
narodowej pol. w 1812 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 10, vol. 175, s. 98v); Maciej Abramowicz
– mjr b. wojsk lit., właściciel folw. Tuskulanowo
pod Wilnem w 1795 r., lat 57 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 2); Mikołaj Abramowicz s. Joachima
(1788–1835) – właściciel Wornian, sędzia
graniczny i marsz. pow. wileńskiego, płk w czasie
wojen napoleońskich (R. Aft anazy, Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 4: Województwo
wileńskie, wyd. 2, Wrocław 1993, s. 440);
Justyn Abramowicz s. Antoniego – b. chor.
z pow. wileńskiego w 1836 r. (LVIA, zesp. 391,
inw. 6, vol. 707, s. 87); Herkulan Abramowicz
(1805–1873) s. Justyna h. Lubicz – chor. pow.
wileńskiego, ż. Eliza Ebert, gen. wojsk ros., dyr.
Teatru Dramatycznego i Operowego w Wilnie.
Zorganizował wystawienie po raz pierwszy Halkę
Moniuszki (WBS, s. 9), płk w 1850 r., gen.-lejtnant,
† 21 I 1873 r. w Wilnie, pochowany na cm.
bernardyńskim (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67,
s. 58, nr 12; vol. 120, s. 249, nr 23); Jan Abramowicz
– registrator kol. w 1825–1826, ż. Karolina
Romanowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 11, s. 2v; vol. 12, s. 7v); Klemens Abramowicz
s. Jana i Dominiki z Wasilewskich – sekr.
gub. w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 199v, nr 39); Kazimierz Abramowicz – chor.
wojsk ros. w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 61, nr 145); Adam Abramowicz s. Juliana
i Teresy Sawrymowicz – sztabs kpt. w 1889–
1891, ż. Anna Żamet (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 239, s. 200, nr 23; vol. 241, s. 301, nr 475); Walenty
Abramowicz s. Michała Franciszka i Elżbiety
z Sakowiczów – sztabs kpt. 107. troickiego
pułku piechoty w 1894–1895 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 247, s. 158, nr 104; vol. 248, s. 546,
nr 417); Wincenty Abramowicz s. Dominika –
sekr. gub. w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 57, s. 56, nr 62); Justyn Abramowicz s. Antoniego
– chor. pow. wileńskiego w 1845 r. z Rymdziun
h. Lubicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55,
s. 251v, nr 24; zesp. 391, inw. 10, vol. 2, s. 2).
384 Abramowski h. Jastrzębiec
h. Odrowąż, Tępa Podkowa, Topór,
Waga
folw. Tuskalanowo alias Tuskulany (1789–
1816; Justyna w 1816) – par. a n t o k o l s k a;
maj. Jakintany (1808), Rymdziuny (1811–
1854; z wsiami: Bezdany, Rymdziuny,
Sawiczuny, Zarzecze; zaśc. Pasówka, 119
dusz – Justyna s. Antoniego h. Lubicz
w 1816–1854; z wsią Rymdziuny, zaśc. Bezdany,
59 d.m., 550 dz. – Her kulana w 1847 r.;
z wsią Rymdziuny, 44 d.m., 642 dz. – Herkulana,
płk. w st. sp. i siostry jego Kajetany
Chomskiej w 1847), wieś Lachowicze
(1845 r.) – par. g i e r w i a c k a;
m. Muśniki (1851) – par. muśnicka;
folw. Nowa Osada (1843) – par. p o d -
b r z e s k a;
wieś Czernice (1846), Miguny (1816) – par.
rudomińska;
maj. Worniany (1785–1816; z m. Worniany,
z wsiami: Bobrowniki Wielkie, Bobrowniki
Małe, Bodziwoły, Bolniki [chłopi:
Bilć, Dubinowicz, Granowski, Kaziul,
Korenik, Koreniewski, Krasiński, Kuhorowicz,
Lach, Łuksza, Miłosz, Nowicki, Szuk,
Ziemiańczyk], Grebały, Nowa, Staubury,
Szaterniki, 399 dusz – Mikołaja w 1816 r.;
następnie maj. stał się własnością Śniadeckich
a w 1912 r. należał już do Chomińskich),
folw. Czyżowszczyzna (z wsią
Czyżowszczyzna [chłopi: Bohusz, Drema,
Gulbicki, Filipczyk, Iwanowski, Jurkojć,
Kwiećka, Mazurczyk, Rusieńczyk, Stefańczyk,
Ziemiańczyk], z zaśc.: Chodaryszki,
Fili – pony, Wilkowszczyzna [chłopi: Głębocki,
Kirpa], 78 dusz – Mikołaja w 1816),
folw. Woronna (z wsiami: Chroły, Jurczany,
Siekańce, Staubury [chłopi: Chwojecki, Lach,
Markiewicz]; z zaśc.: Kuliszki, Wolesniszki,
77 dusz – Mikołaja w 1816), folw. Karłowszczyzna
(z wsią Kiermiany [chłopi: Kierna,
Kirpa], 18 dusz – Mikołaja w 1816), Dubrowlany
(1810) – par. w o r n i a ń s k a;
Wilno 1795–1916.
Abramowski h. Jastrzębiec
Wilno 1906 r.
Achmatowicz h. Kotwica, Nieczuja
Wilno 1859–1860.
Achramowicz h. Nieczuja
Wilno 1836–1884.
Adamkowicz6 h. Wadwicz
dwór Rymdziuny (1847), wieś Jakintany
(1812) – par. g i e r w i a c k a;
dwór Wojtkuszki (1838) – par. pobojska;
m. Ostrowiec (1836), wieś Sierżanty (1823)
– par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1806–1906.
Adamowicz7 h. Drzewica, Leliwa, Przyjaciel,
pw. 13 XII 1819, 22 XII 1819 r.
6 Piotr Adamkowicz s. Jana i Ewy Sokołowskiej
– dr med., lat 31 w 1836 r., z Kowna, ż. Zofi a
Dow narowicz, sędzianka z par. o s t r o w i e c -
k i e j (LVIA, zesp. 604, inw. 19, vol. 35, s. 261v,
nr 17).
7 Adam Ferdynand Adamowicz s. Józefa i Zofi i
z Jocherów (1802–1881) z rodziny kupieckiej,
ukończył gimnazjum i UW, adiunkt na UW
w 1829 r., prof. zwyczajny od 1835 r. Akademii
Medyko-Chirurgicznej, twórca pol. słownictwa
weterynaryjnego (WSB, s. 11); ż. Ewa ze Zborowskich
(ślub 23 VI 1828 r. w Wilnie), 2. ż. Zofi a
Olimpia z Karnickich; historyk amator, rzeczywisty
radca stanu, dr med. w 1875 r. (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2530, s. 158–159; zesp. 604, inw. 20,
vol 163, s. 185v, nr 39); Jerzy Adamowicz – por.
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 34,
nr 197); Michał Adamowicz – dr med. w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 7v, nr 55);
Stanisław Adamowicz s. Józefa – ppłk żandarmerii,
kawaler Orderu św. Anny III klasy w 1855 r.,
płk żandarmerii w 1858 r., † 17 II 1896 r. w Wilnie,
lat 85 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 61,
nr 6; vol. 83, s. 89, nr 27; vol. 279, s. 338, nr 49);
Piotr Adamowicz s. Józefa i Apolonii z Elsnerów
– por. w st. sp. w 1865 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 139, s. 89, nr 21); Stefan Adamowicz s. Józefa
– sekr. gub. w 1825 r., radca dworu w 1869 r.,
ż. Franciszka Domejko (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 11, s. 42); Wiktor Adamowicz s. Stefana
i Franciszki Domejko – sekr. kol., † 30 IX 1904 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 300, s. 46);
Stanisław Adamowicz s. Piotra i Leokadii z Mrokowskich
– ziemianin lidzki, por. artylerii w st.
sp. w 1861 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149,
s. 88v, nr 41); Wincenty Adamowicz – organista
kościoła Zarzecznego w 1840–1841 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 81v, nr 18; vol. 47,
s. 79, nr 22); Stanisław Dominik Adamowicz –
por. w st. sp., lat 68, † 16 IX 1900 r. w swoim maj.
Aframowicz 385
wieś Jakubańce (1828), Maciejonce (1860)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Borówka (1832–1842), Kiemieliszki
(1841), Rubno (1809), Juryzdyka Rubieńska
(1842), karczma Wesołucha (1819) –
par. bujwidzka;
zaśc. Zamkowszczyzna (1838) – par. b y -
s t r z y c k a;
dwór Miedniki (1846–1854) – par. cudzien
i s k a;
m. Czabiszki (1894), zaśc. Czworaki (1890),
Podluliszki (1873), Podmłynek (1896) – par.
c z a b i s k a;
folw. Zdaniszki (1875), zaśc. Dudańce
(1859), Wirszupka (1843), Stawiszki (1846),
wieś Kołundzie (1834–1840), Rudaki (1863),
Wejkucie (1816–1841) – par. g i e d r o j c k a;
dwór Maluta (1806) – par. g i e r w i a c k a;
folw. Żemejtele (1870), wieś Kajdanele
(1875), Rakszany (1863–1896) – par. d u -
b i ń s k a;
wieś Wierkszany (1825) – par. d u k s z -
t a ń s k a;
zaśc. Budy (1880), Lino...? (1887), wieś Leszczuny
(1888) – par. g i e ł w a ń s k a;
Kołnota (1821) – par. g l i n c i s k a;
maj. Gockiszki Giecewiczów (1819), Szerejkiszki
(1819), zaśc. Słoboda Surgiance
(1821) – par. j a n i s k a;
zaśc. Rudejkiszki (1819–1835), wieś Rutejki
(1821), Siemieniszki (1842), Złotoruny
(1816–1864) – par. kiernowska;
m. Podbrodzie (1894) – par. korkożyska;
zaśc. Kiszkiszki (1832), wieś Smielina (1832),
Step a r y ( 1 8 3 0 ) – par. mejszagolska;
wieś Towczule (1866), Smejle (1865) – par.
muśnicka;
wieś Juchniance (1831), Mosznie (1836–
1838), Siemieniszki (1839) – par. nidocka;
zaśc. Daniłowo (1890–1892), Giedrejtele
(1864–1879) – par. niemeńczyńska;
zaśc. Pałusza? (1853) – par. ostrowiecka;
m. Podbrzezie (1847), folw. Kołnota (1849),
zaśc. Bobrowszczyzna (1847), Wiżulańce
(1834), wieś Pioruńce (1852–1854) – par.
podbrzeska;
Łodaciszki w lidzkim (LVIA, zesp. 604, inw. 51,
vol. 207, s. 360, nr 218).
wieś Czernice (1863–1864), Kawerniszki
(1842), Kowale (1817–1820), Krakowszczyzna
(1814), Mariampol (1858), Porudomina
(1816–1817), Tatarka (1818) – par. r u -
domińska;
ok. Blikany (1859) – par. słobodzka;
wieś Rakszany (1887–1899), Szaszelgiszki
(1892–1898) – par. sużańska;
dwór Gursztany (1798–1824), zaśc. Borówka
(1823), Barawikinie (1823–1829), Rogówka
(1839), Zarojście (1837), wieś Bujwidzie
(1802), Łukiany (1831–1864), Miegucie
(1834–1840), Miszniuny (1829),
Szykszniszki (1826) – par. s z e s z o l s k a;
m. Szyrwinty (1838–1860), zaśc. Konczuny
(1875), wieś Okmiańce (1825), Wesołuszka
(1831), Zybały (1836–1837) – par.
s z y r w i ń s k a;
maj. ...uczany? (1866), zaśc. Giemzy (1843),
wieś Koczany (1839–1862), Mikszule (1845),
Pasieka (1828–1833), Sokoły (1858) – par.
t u r g i e l s k a;
zaśc. Kierżańce (1843), wieś Bukiszki (1907),
Rzesza (1906–1916) – par. w e r k o w s k a;
folw. Botanowo? (1835), wieś Lelekańce
(1826) – par. w i d z i n i s k a;
wieś Worniany (1795–1808) – par. worn
i a ń s k a;
Wilno 1795–1917.
Adamski
Wilno 1908 r.
Adolf8
Wilno 1882–1891.
Adolski
Wilno 1839 r.
Adziatowicz
Wilno 1822 r.
Afanasewicz (Aff anasewicz)
zaśc. Niedźwiadki (1830), Paulikiszki (1836)
– par. ł a w a r y s k a;
Wilno 1831–1861.
Aframowicz9
Wilno 1818–1891.
8 Gustaw Adolf – sztabs rotmistrz w 1891 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 241,
s. 386, nr 344).
9 Michał Aframowicz – sekr. kol. w 1853 r.
(LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76, s. 34, nr 133).
386 Agar
Agar
Wilno 1832 r.
Agewski (Agiewski)10 h. Jelita
m. Kiernowo (1833–1836) – par. k i e r -
nowska;
m. Szyrwinty (1838) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1875 r.
Agintowicz
maj. Rakańce (1897) – par. t u r g i e l s k a.
Akiełło
Wilno 1842 r.
Akko
Wilno 1861 r.
Aksielewicz
Wilno 1863 r.
Aksiuk
Wilno 1806 r.
Aksiutycz11
Wilno 1868–1884.
Akudowicz
folw. Podkawerniszki (1899) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1841 r.
Akundowicz
zaśc. Kawerniszki (1849) – par. r u d o -
mińska.
Albertowicz
maj. Wirszuliszki (1882), wieś Kamieńszczyzna
(1801) – par. muśnicka;
Wilno 1818–1843.
Albrecht h. Miłydar
Wilno 1855 r.
Alchimowicz h. własny
zaśc. Kabaczki (1853), Nowienki (1843–
1847), Pukinie (1860), wieś Wysoka – par.
bujwidzka;
wieś Kataniszki (1863) – par. g i e d r o j c k a;
zaśc. Użułunka (1828) – par. j a n i s k a;
maj. Halinowo (1853), wieś ? (1852) – par.
niemeńczyńska;
10 Tekla Agiewska ze Sławoczyńskich – wdowa
po radcy dworu, † 3 I 1875 r., lat 49, pochowana
na Rossie, s. Aleksander (LVIA, zesp. 1667, inw. 1,
vol. 182, s. 102, nr 1).
11 Stanisław Aksiutycz s. Konrada i Pauliny Zajączkowskiej
– sekr. kol. w 1884 r., ż. Henrietta
Charytonowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212,
s. 413, nr 552).
Wilno 1841–1903.
Alechnowicz
wieś Rakańce (1827) – par. t u r g i e l s k a.
Alechnowicz
Wilno 1828 r.
Aleksandrowicz (Alexandrowicz)12
h. Kosy, Kościesza, własny, pw. 26 V
1800, 19 XII 1819, 21 VII 1832, 8 XI 1841 r.
12 Kazimierz Aleksandrowicz lat 56 w 1795 r. –
skarbnik pow. mścisławskiego z folw. Wilniszki
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 5); Izabela
z Chmielińskich i Józef s. Kazimierza – sędzia
graniczny pow. wileńskiego Aleksandrowiczowie
h. własnego w 1827–1854 z Wilniszek (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 162, nr 29; zesp. 604,
inw. 55, vol. 26, s. 48v, nr 115; zesp. 391, inw. 10,
vol. 4, s. 2); Anna i Michał – sędzia graniczny
pow. wileńskiego Aleksandrowiczowie w 1829 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 33, s. 3, nr 18);
Józef Aleksandrowicz s. Michała i Heleny z Bohdanowiczów
– por. wojsk ros. w 1836 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 34, s. 41, nr 80); Hieronim –
inż. i Alina z Dewaldenów Aleksandrowiczowie
w 1861 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 21, s. 172,
nr 16); Ignacy Aleksandrowicz s. Wincentego
i Antoniny z Sikorskich – sekr. gub. w 1854 r.,
asesor kol. w 1878 r., † 21 X 1905 r., lat 80, w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 32, nr 3;
vol. 191, s. 63, nr 95; vol. 304, s. 1202v, nr 299);
Karol Aleksandrowicz – radca tyt. w 1866 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 90, nr 6);
Karol Onufry Aleksandrowicz s. Stanisława –
sekr. gub. w 1858 r., radca tyt., † 26 IV 1894 r.,
lat 68, ż. Emilia Przestrzelska (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 83, s. 7, nr 31; vol. 247, s. 191, nr 192);
Zygmunt Aleksandrowicz – sekr. kol. w 1854 r.,
asesor kol. w 1867 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 79, s. 44, nr 90; vol. 139, s. 93, nr 4); Franciszek
Aleksandrowicz s. Tomasza i Eleonory N. –
mjr wojsk ros. w st. sp. w 1841 r. (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 48, s. 19v, nr 74); Adolf Aleksandrowicz
– registrator kol. w 1847 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 57, s. 18v, nr 149); Michał
Aleksandrowicz – radca tyt. w 1859 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 85a, s. 89, nr 54); Ludwik
Wincenty Aleksandrowicz s. Ignacego i Michaliny
Paszkiewicz – sekr. gub. w 1890 r., ż. Helena
Szpakowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 240,
s. 32v, nr 5); Ferdynand Hilary Aleksandrowicz
s. Ignacego Kazimierza i Michaliny z Paszkiewiczów
– por. lejb-gwardii draguńskiego pskowskiego
pułku w 1896 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
Algminowicz 387
maj. Wirszubka (1816–1873; z folw. Gajłasze,
z zaśc.: Ausztogiery, Góry, Pieczuki, Piemokojnie,
Rulekiszki, Wałakumpie, z wsiami:
Gajłasze, Tartak – 53 dusze – Anny
Aleksandrowicz w 1816 r.; wieś Ausztagiery
[chłopi: Kurczyński, Makowski, Misiewicz,
Runiewicz, Rymszewicz, Sadowski],
Giełwadziszki [chłopi: Krzywicki, Makowski,
Pietkiewicz, Runiewicz, Sadowski],
47 d.m., 37 d.ż., 630 dz., oprócz tego karczmy:
Pośpieszka, Smielinka, Antowil, Kabaczek,
Stara, Nowa oraz 3 młyny na rzeczce
Warżówka – Aleksandrowiczów w 1847) –
par. a n t o k o l s k a;
zaśc. Żwirbliszki (1849), wieś Kowalewka
(1859) – par. b y s t r z y c k a;
folw. Łosza (1853) – par. c u d z i e n i s k a;
folw. Wilniszki (1816–1859; z wsią Smilwgi,
14 dusz – Michała, Stanisława i Józefa s. Kazimierza
i Krystyny z Przybytków w 1816 r.;
z wsią Smilgi i zaśc. Wilno, 23 d.m., 19 d.ż.,
80 dz. – Józefa s. Kazimierza w 1847), zaśc.
Łiksza (1835), ok. Trojniszki (1848), wieś
Biłdany (1837), Dwojlinka (1830), Paużole
(1819), Podżwerna (1818–1824), Sobolańce
(1810–1811) – par. dubińska;
zaśc. Borówka (1863), Girałka (1840), wieś
Denewadie (1840), Sobolańce (1814) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Mażele (1906) – par. g i e ł w a ń s k a;
dwór Ryndziuny (1803–1805) – par. g i e r -
wiacka;
zaśc. Jotaniszki (1842), Wielkie Pole alias
Zeymele (1820), ok. Kumańce (1821–1859),
Troniszki (1799–1855), wieś Grubiszki
(1795), Izabelin (1822–1823), Meszkalidymy
(1800), Poszulniszki (1838–1841) – par.
j a n i s k a;
zaśc. Wesołówka (1862) – par. k i e w -
l a ń s k a;
folw. Giejłasze należał do maj. Wirszubka
(1859–1898; w 1847 r. we wsi Giejłasze [chłopi:
Dydiało, Makowski, Malinowski, Pawłowicz,
Pietkiewicz, Sadowski, Szumski]),
zaśc. Komaryszki (1854), wieś Dowciany
vol. 279, s. 17v, nr 1); Wawrzyniec Aleksandrowicz
s. Benedykta – ppor. b. wojsk pol. w 1831 r.
z Piełokańc (LVIA, zesp. 391, inw. 9, vol. 76, s. 2).
(1864), Ładagole (1826–1835) – par. k o r -
wieńska;
zaśc. Aleksandryszki (1843–1851) – par. ł a -
waryska;
m. Malaty (1855–1856), zaśc. Kozaki (1838),
Streliszki (1854), wieś Kiewieły? (1850) –
par. malacka;
m. Mejszagoła (1856–1890), folw. Antonowo
(1861), zaśc. Grudziszki (1857–1860),
Kłaniance (1851–1861), Zabłocie (1878) –
par. m e j s z a g o l s k a;
folw. Dowboryszki (1864–1866), zaśc. Podubie
(1871), wieś Ludwiszki (1799) – par.
muśnicka;
wieś Giedrejtele (1847) – par. n i e m e n -
czyńska;
zaśc. Sawena (1821–1830), wieś Piłajciszki
(1820–1822) – par. podbrzeska;
m. Suderwa (1863), zaśc. Aleksandrowo
(1859–1861) – par. suderwiańska;
m. Szeszole (1863) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Palki (1819) – par. s z y r w i ń s k a;
folw. Piełokańce (1843–1848; 56 mórg – Stanisława
s. Wawrzyńca w 1848) – par. t u r -
g i e l s k a;
folw. Czechowszczyzna (1827–1842) – par.
upnicka;
zaśc. Wasaginie (1838) – par. werkowska;
wieś Bastuny (1855), Giełuży (1847) – par.
w i d z i n i s k a;
zaśc. Wołejkiszki (1853) – par. w o r -
n i a ń s k a;
Wilno 1801–1914.
Aleksandrowski h. Topór
Wilno 1833 r.
Alen13
Wilno 1847 r.
Aleniewski
Wilno 1804–1832.
Alexiej
Wilno 1830 r.
Algminowicz
maj. Poszyrwincie (1860) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
Wilno 1902–1907.
13 Florian Alen – asesor kol., † 9 XI 1847 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59, s. 53v, nr 236).
388 Alichomowicz
Alichomowicz
Wilno 1852 r.
Alijewicz
Wilno 1912 r.
Alikiewicz
Wilno 1840 r.
Ałyszkiewicz
Wilno 1838 r.
Alkimowicz h. Doliwa, Pogoń
Wilno 1833–1837.
Allen
Wilno 1862–1871.
Allin
Wilno 1828 r.
Alszminowicz
Wilno 1894 r.
Alukiewicz
Wilno 1806–1819.
Aluszkiewicz
Wilno 1828 r.
Ambrożewicz14 h. Baybuza, Wąż
wieś Dojnie (1824) – par. b o g u s ł a w i s k a;
m. Skoduciszki (1848–1849), wieś Suginty
(1848) – par. malacka;
zaśc. Podgrusza (1824), wieś Lipiny (1847),
Popiszki (1822) – par. rudomińska;
wieś Pasieki (1836) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1811–1913.
Ambrożewicz h. własny
zaśc. Pogiry (1829–1831), wieś Bogusławiszki
(1887) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Skruzdeły (1822) – par. c z a b i s k a;
m. Niemenczyn (1877–1882) – par. n i e -
menczyńska;
wieś Wojtkuny (1828) – par. pobojska.
Amendo
Wilno 1881 r.
Amforowicz
zaśc. Podzwiernie (1859–1865) – par. d u -
b i ń s k a;
folw. Masiańce (1910) – par. korwieńska.
Amman
Wilno 1865 r.
14 Wawrzyniec Ambrożewicz s. Andrzeja i Barbary
z Litwińskich – sztabs kpt. 11. turkiestańskiego
batalionu w 1875–1879 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol 163, s. 189v, nr 63; vol. 207, s. 3, nr 6).
Ammon
zaśc. Janopol (1849) – par. bujwidzka;
folw. Skubiszki (1847) – par. podbrzeska.
Amoretti15
Wilno 1882–1884.
Amszyński16
Wilno 1891–1896.
Anasewicz (Anosewicz)
folw. Skerdima (1898) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1838–1859.
Anasiński17
Wilno 1850–1890.
Ancewicz
m. Inturki (1898) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1837–1893.
Ancyperowicz (Ancyparowicz) h. Ostoja
zaśc. Rykonty (1834), wieś Taury (1834–
1840) – par. ł a w a r y s k a;
Wilno 1831–1834.
Ancypo (Ancypa)
Wilno 1803–1845.
Ancyporowicz h. Ostoja
Anczyc18 h. Ancuta, pw. 13 XII 1819 r.
Wilno 1835–1873.
Anders
Wilno 1835 r.
Anderson19 h. własny
Wilno 1824–1862.
15 Leopold Amoretti – płk w st. sp., lat 59, † 20 V
1884 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 57,
nr 212).
16 Ludwik Aleksander Amszyński s. Jana – płk
w st. sp., † 4 IV 1896 r. w Wilnie, lat 57 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 279, s. 210v, nr 238).
17 Józef Anasiński – sekr. gub., † 25 VIII 1850 r.
w Wilnie, lat 33 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 69,
s. 15v, nr 192).
18 Fryderyk Zygmunt Anczyc – artysta dramatyczny
w 1835 r. z Wilna (LVIA, zesp. 525, inw. 1,
vol. 40, s. 133v); Karol Anczyc – radny magistratu
m. Wilna w 1835 r. (LVIA, zesp. 525, inw. 1,
vol. 40, s. 133v).
19 Otton von Anderson s. Jana – sekr. gub.
w 1824 r., radca dworu w 1828–1846, kawaler
Orderu św. Włodzimierza IV klasy (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 18; vol. 14, s. 36,
nr 209); Aleksander Anderson s. Ottona – asesor
kol. w 1855 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1855, s. 21); Kazimierz AnderAndrzejewski
h. Prus I 389
Andyna
Wilno 1806 r.
Andradzki (Andracki) h. Bonarowa
Wilno 1884–1903.
Andriolli20
Wilno 1830–1861.
Andronowski h. Abdank
Wilno 1830 r.
Andrusewicz21
Wilno 1828 r.
Andrusewicz
Wilno 1828 r.
Andruszkiewicz22 h. Mogiła, Syrokomla,
Zadora pw. 27 XI 1803 r.
wieś Ozierajcie (1831) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
wieś Gudzie (1808) – par. miednicka;
folw. Niemenczynek (1829), zaśc. Woroniszki
(1841), wieś Błażyszki (1805) – par. podb
r z e s k a;
zaśc. Podkawerniszki (1857–1859), wieś
Elżbietka (1815), Jakakielnia (1803), Miguny
(1823–1848), Niedźwiedzie (1843),
son – mjr wojsk ros. w 1858 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 139, s. 54, nr 20); Konstanty Anderson
– ppor. wojsk ros. w 1862 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 139, s. 74v, nr 24); Michał Anderson
– asesor kol. w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 139, s. 74v, nr 24); Fryderyk Anderson –
inż. kolei żelaznych w 1859 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol 85a, s. 126, nr 10).
20 Michał Elwiro Andriolli (1836–1893) s. Franciszka
– kpt. wojsk napoleońskich, i Petroneli
z Gąsiewskich, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Petersburgu, w 1863 r. w szeregach powstańczych,
ranny pod Dubiczami (Śliwowska, Syberia,
s. 134).
21 Andrzej Andrusewicz – radca tyt. w 1828 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 30, nr 173).
22 Szymon Kamil Andruszkiewicz s. Jana i Marcjanny
z Żemgów – kpt. w 1900 r., ż. Emilia Paszkiewicz,
ppłk 106. ufi mskiego pułku w 1901 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 288, s. 3, nr 3;
zesp. 604, inw. 20, vol. 291, s. 139, nr 447); Józef
Andruszkiewicz s. Józefa – urzędnik XIV klasy
w 1833 r., ż. Urszula Ihnatowicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 24, s. 75, nr 8); Jerzy Andruszkiewicz
s. Michała – asesor kol., † 11 XII 1867 r.
w Wilnie, lat 40 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 113,
s. 189, nr 206).
Okminiszki (1828–1832), Kociełowszczyzna
(1848–1864), Ślepa Korzyść (1838–
1848), Taraszyszki (1828), Wołkowszczyzna
(1823–1826), zaśc. Lesna (1851) – par.
rudomińska;
ok. Songiełowszczyzna (1789–1823) – par.
s o l e c z n i c k a;
dwór Suderwie (1829), zaśc. Ławryniszki
(1827), wieś Pelikany (1838) – par. s u -
derwiańska;
m. Turgiele (1828), folw. Songiałowszczyzna
i Janteleniszki (1767–1865; 13 dusz – Antoniego,
Aleksandra, Jana i Jakuba w 1816),
Kamionka alias Songiałowszczyzna (80 dz.
– Jakuba s. Bonawentury w 1847), Benedyktowo
(1898), Kuny (1897–1899), Ślepa Korzyść
(1847–1900; 25 dz. – Marcina w 1847),
zaśc. Ancuny (1855), Jenceleniszki (1840–
1847; 4 d.m., 2 d.ż., 42 dz. – Atanazego
s. Jana w 1847), Kociełowszczyzna (1846–
1869), Okmianiszki (1866), wieś Kaczany
(1835–1857), Piłokańce (1826), Ślepianka
(1846) – par. t u r g i e l s k a;
folw. Kakareko (1831), Łowmianki (1822) –
par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1818–1909.
Andrychiewicz
Wilno 1849–1854.
Andrykiewicz
Wilno 1853 r.
Andrys
Wilno 1859 r.
Andrzejewski23 h. Prus I, pw. 27 XI
1806 r.
folw. Gudzieniszki (1889) – par. b u j -
widzka;
dwór Szlagieryszki (z wsiami: Smejle [chłopi:
Malinowski, Smejlis], Rudaki [chłopi:
Awiżaniec, Kupcewicz, Smejlis], Duskowo
23 Wincenty Andrzejewski – sekr. kol. w 1825–
1833, radca tyt. w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 11, s. 2v; vol. 24, s. 8, nr 45; vol. 41, s. 44,
nr 262); Wincenty Andrzejewski s. Wincentego –
registrator kol. w 1841–1842, sekr. kol. w 1851 r.,
ż. Paulina Trojanowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 47, s. 48v, nr 277; vol. 50, s. 66v, nr 24;
zesp. 937, inw. 1, vol. 7133, s. 44); Jan Andrzejewski
– płk w 1854 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51,
vol. 42, s. 262, nr 238).
390 Andrzejkowicz h. Gryf, Lubicz
[chłopi: Czerniawski, Jangielewicz, Smejlis],
600 dz., 51 d.m., 45 d.ż. – Wincentego
s. Wincentego w 1851 r., maj. kupiony
10 V 1850 r. od Jatowtów), folw. Jurażyszki
(1843), Zdaniszki (1844), zaśc. Wypały
(1849), wieś Jasiuliszki (1863), Olanszczyzna
(1844–1846), Siejruny (1851) – par. g i e -
d r o j c k a;
Jakintany (1843) – par. g i e r w i a c k a;
folw. Kalikstowo (1856), Bołkuny (1811),
Lipniszki (1813), zaśc. Gajówka (1873),
Juszkańce (1870–1872), Komaryszki (1826–
1844), Ozierajcie (1829), Rataliszki (1820),
Sabuty (1860–1861), Skaudaliszki (1834–
1841), wieś Dowciany (1836), Skrudany
(1863) – par. korwieńska;
folw. Domaszyszki (1888–1898) – par. m a -
l a c k a;
folw. Żyrakowszczyzna (1829–1840), zaśc.
Gładkiszki (1852–1854), Kłaniańce (1829–
1839), Kotłowszczyzna (1842), wieś Antonowo
(1839–1852), Dzierżaniszki (1824–1828),
Gryciuny (1848) – par. m e j s z a g o l s k a;
maj. Pimpie (1820–1837) – par. nidocka;
wieś Sobole (1850) – par. niemeńczyńs
k a;
maj. Glinciszki (1861–1864), wieś Błażyszki
(1801), Borskuny (1811), Buda (1810), Podębie
(1852) – par. podbrzeska;
zaśc. Brynkiszki (1850) – par. s u d e r -
wiańska;
folw. Janceluniszki? (1803) – par. t u r -
g i e l s k a;
folw. Krzyżaki (1874), zaśc. Birka (1799),
Borówka (1891), Gajłasze (1865), Polesie
(1876), wieś Zwieraliszki (1822–1824) – par.
werkowska;
Wilno 1795–1917.
Andrzejkowicz24 h. Gryf, Lubicz
Wilno 1853–1901.
Anforowicz (Anferowicz) h. Śrzeniawa
m. Dubinki (1855), folw. Podrzwernia
(1905) – par. dubińska;
24 Aleksander Andrzejkowicz s. Józefa i Juliany
N. – rzeczywisty radca stanu w 1888 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 238, s. 31v, nr 9); Władysław
Andrzejkowicz – radca kol., † 27 II 1901 r.,
lat 71, w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 290,
s. 112, nr 226).
Wilno 1857–1915.
Aniołkowski
Wilno 1823 r.
Ankudowicz h. Sulima
ok. Koncistowie (1864), wieś Gierwiaty
(1864) – par. m e j s z a g o l s k a;
ok. Czernice (1843), wieś Kiejdzie (1803),
Okminiszki (1840–1860), Kawierniszki
(1840–1851), Podkawerniszki (1847), Ta...?
(1855), Zyburtany (1828) – par. r u d o -
mińska;
folw. Czarna (1864) – par. r u k o j ń s k a;
folw. Onżadów (1889) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Borówka (1888–1895), Nowotrzebie
(1868), Podkawerniszki (1897), Slepianka
(1888), ok. Okmianiszki (1845–1888) – par.
t u r g i e l s k a;
Wilno 1819–1912.
Anodworski
Wilno 1885 r.
Anszewski
Wilno 1806 r.
Antoniakomi
Wilno 1829 r.
Antoniewicz25 h. Andrault de Buy,
Janina
pw. 4 III 1798 r.
zaśc. Mojgiszki (1833) – par. pobojska;
ok. Rostyniany (1827) – par. suderwiańs
k a;
wieś Wirszuniszki (1834) – par. s z y r w i ń -
s k a;
wieś Żołtuny (1821) – par. t a b o r y s k a;
wieś Gieglówka (1828), Pusztonka (1836) –
par. werkowska;
Wilno 1837–1871.
Antonowicz26 h. Janina, h. Jelita, pw.
16 IV 1798 r.
25 Leonard Antoniewicz – adwokat wileńskiej
Izby Cywilnej w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 69v, nr 73).
26 Aleksander Antonowicz s. Józefa i Teofili
Dziczkaniec (1852–1936), architekt, wojskowy
inż. w 1891 r., wojskowy inż., ppłk w 1895 r.,
w 1902–1909 brał udział w restauracji kościoła
św. Anny, ż. Józefi na z Januszewskich c. Juliana
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 241, s. 33, nr 25;
vol. 248, s. 483, nr 35; zesp. 1508, inw. 1, vol. 6,
Arcimowicz h. Dołęga, Szeniawa 391
folw. Łosza (1854–1856) – par. c u d z i e -
n i s k a;
Wilno 1810–1905.
Antosielski
Wilno 1844 r.
Antoszewicz
Wilno 1835 r.
Antoszewski h. Poraj
Wilno 1901–1902.
Antusewicz
Wilno 1817–1845.
Antuszewicz27
folw. Podbrzezie (1795) – par. ? .
Wilno 1831–1912.
Anusewicz (Anusiewicz)28 h. Leliwa
pw. 22 II 1804 r.
wieś Winsznoborcie (1851–1953) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
wieś Pasieki (1874) – par. dubińska;
zaśc. Graużyni (1834) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Żagajcie (1851) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Daciszki (1820–1834), Ziemianka
(1837), Żejmy (1824) – par. j a n i s k a;
zaśc. Bojaryszki (1841–1842), Dobryliszki
(1835–1855), Starosiele (1840–1859), wieś
Kamieńszczyzna (1847) – par. muśnicka;
folw. Szurnele (1907) – par. podbrzeska;
zaśc. Porudzie (1872) – par. s z y r w i ń s k a;
s. 28, nr 44); Józef Antonowicz – prof., † 5 VII
1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 305v,
nr 37); Józef Antonowicz – deputat pow. święciańskiego,
† 11 III 1853 r. w Wilnie, lat 48, pochowany
na cm. bernardyńskim; Michał Antonowicz –
geometra Dóbr Państwowych w 1843 r., ż. Tekla
Dowgiałło, s. Mieczysław *1843 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 53, s. 24v, nr 168); Władysław Antonowicz
– sekr. kol. w 1875 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 123, s. 130, nr 61).
27 Antoni Antuszewicz lat 45 – chor. brygady
ułańskiej wojsk lit. z Podbrzezia w 1795 r. (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 4); Kazimierz Antuszewicz
– rejent sądu głównego wileńskiego w 1831 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 104, nr 8);
Antoni Antuszewicz – chor. wojsk pol. w 1831 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 104, nr 8);
Hipolit Antuszewicz – komornik pow. wileńskiego
w 1842 r. (LVIA, zesp. 1491, inw. 1, vol. 3,
s. 205, nr 61).
28 Leonard Anusewicz – registrator kol. w 1859 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 57, nr 9).
zaśc. Poczuliszki (1836), ok. Jodaki (1827–
1831), wieś Bastuny (1837), Pikciuny (1838)
– par. w i d z i n i s k a;
Wilno1827–1888.
Anuszkiewicz
Wilno 1809 r.
Apanowicz
wieś Posadniki (1821) – par. g i e ł w a ń s k a;
Wilno 1818–1843.
Arachowski
Wilno 1833 r.
Aramowicz29 h. Odrowąż, Śreniawa
folw. Szałtenie (1830–1838), Rożampol
(1826–1827), zaśc. Dudańce (1859) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Rostaniszki (1827) – par. i n t u r s k a;
wieś Kumańce (1820) – par. j a n i s k a;
wieś Bimbiry (1848) – par. malacka;
wieś Juchniańce (1823–1828), Łausze (1837–
1840), Lintwary (1837–1840) – par. nidocka;
Werki (1874) – par. werkowska;
zaśc. Buciszki (1844), wieś Dobusze (1798)
– par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1802–1916.
Arasimowicz h. Śreniawa
folw. Guzowiszki (1889) – par. bujwidzka;
folw. Rudesa (1838) – par. i n t u r s k a;
Zacharyszki (1814) – par. szumska;
Wilno 1806–1828.
Arbatowski
Wilno 1803 r.
Archamowicz
Wilno 1832 r.
Archimowicz
Wilno 1859 r.
Arcichowski h. Grabie
Wilno 1827–1835.
Arcimowicz h. Dołęga, Szeniawa
pw. 12 IV 1804, 2 VII 1845 r.
29 Urban Aramowicz – sędzia pow. oszmiańskiego
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 32,
s. 83v, nr 30); Wiktor Aramowicz s. Adama
i Konstancji ze Stankarów – sekr. kol. w 1860 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 61, nr 48);
Aleksy Aramowicz – sekr. kol. w 1869 r., ż. Zofi a
Klukowska (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 218,
s. 435, nr 253).
392 Arciszewski h. Prawdzic
zaśc. Podaszrynis (1868), wieś Maldziuki
(1865) – par. j a n i s k a;
wieś Bołtupie (1882) – par. werkowska;
Wilno 1818–1914.
Arciszewski30 h. Prawdzic, pw. 18 XII
1819 r.
wieś Aloksa (1842) – par. bujwidzka;
dwór Ojrany (1823) – par. d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Ława (1821–1827) – par. g l i n c i s k a;
maj. Orniany (1853) – par. j a n i s k a;
m. Ławaryszki (1841) – par. ł a w a r y s k a;
folw. Swierkowszczyzna (1841) – par. m i -
c h a l i s k a;
dwór Poszyrwincie (1795) – par. muśn
i c k a;
folw. Januszyszki (1826–1827) – par. n i -
docka;
m. Niemenczyn (1841) – par. n i e m e n -
czyńska;
folw. Swierkowszczyzna (1841) – par.
o s t r o w i e c k a;
m. Podbrzezie (1840) – par. podbrzeska;
maj. Gładkiszki (1886), Izabelin (1888–
1890), Suderwa (1843–1844) – par. s u d e r -
wiańska;
maj. Ginejciszki (1854), Trynopol (1855–
1871) – par. werkowska;
Wilno 1795–1905.
Arcypowski
Wilno 1829 r.
Arcomowicz
m. Bołtupie (1887) – par. werkowska.
Arejmowicz
Wilno 1830 r.
Arens31
Wilno 1807 r.
Argulewicz
Wilno 1843 r.
Arłukiewicz
wieś Korzyść (1847) – par. rudomińska;
30 Michał Arciszewski s. Rafała w Wilnie
w 1795 r. z pow. grodzieńskiego, lat 20 (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 1, s. 5v, nr 12); Adam Arciszewski
– powstaniec 1863 r. (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 94, s. 9–10).
31 Jan Arens – por. wojsk ros. w 1807 r., ż. Teresa
Wojciechowska, s. Jan Bazyl (LVIA, zesp. 604,
inw. 10, vol. 23, s. 31v).
karczma Mantuszewska (1848) – par. r u -
końska.
Armanowicz
zaśc. Madejki (1839) – par. j a n i s k a.
Armotowicz
Wilno 1849 r.
Armowicz
Wilno 1828 r.
Arnold
Wilno 1838–1867.
Arszewicz
Wilno 1811 r.
Artecki
Wilno 1801 r.
Artymanowicz
Wilno 1828–1831.
Arwasewicz h. Gozdawa
Wilno 1840–1844.
Asanowicz h. Łuk
Wilno 1900 r.
Asnikowski (Aśnikowski)32
Wilno 1856 r.
Asperger
Wilno 1829 r.
Assan
Nowosiady (1846) – par. t a b o r y s k a.
Assanowicz33 h. Aksak
Wilno 1830–1832.
Asulewicz
Wilno 1862 r.
Aszenberg (Aszeberg, Aszemberg)34
Iwaniszki (1888), Szydejgi? (1865) – par.
dubińska;
zaśc. Zdaniszki (1864) – par. g i e d r o j c k a;
folw. Antoilgie (1823–1908; 1 d.m., 40 dz.
– Ignacego, Adama, Jakuba, Jana, Romualda,
Gedeona i Bolesława s. Jerzego i Karo-
32 Karol Aśnikowski (1797–1849) – aktor, występował
w Wilnie w 1834–1841 (WBS, s. 15).
33 Michał Assanowicz – rejent graniczny lidzki
w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 14v, nr 108).
34 Antoni Aszenberg – rodem z gub. wileńskiej,
za „kontakty z buntownikami” w 1863 r. zesłany na
zamieszkanie w gub. tomskiej, z utratą praw stanu
i konfi skacją maj. (Śliwowska, Syberia, s. 136).
Azorowicz 393
liny Wierzbickiej w 1847), zaśc. Dowiatyszki
(1842) – par. i n t u r s k a;
folw. Szauksztaliszki (1860–1910) – par.
malacka;
maj. Sużany (1891) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Szeszole (1864), Unciuny (1859) – par.
s z e s z o l s k a;
maj. Szalniki (1853), folw. Lelekańce (1860),
zaśc. Olkinia (1853–1855), Ulża (1874–
1877) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1833–1908.
Aszukiewicz
wieś Dusieniaty (1808) – par. r u d o -
mińska.
Atanasewicz
Wilno 1859 r.
Audycki (Awdycki) h. Łabędź
wieś Bolczuniszki (1815) – par. d u k s z -
t a ń s k a;
m. Kiernów (1825–1826), zaśc. Pohulanka
(1831), Złotoruny (1803–1804), wieś Antokolce
(1824) – par. kiernowska;
zaśc. Giejszyszki (1836–1843), Karolinowo
(1833), wieś Zabłocie (1834) – par. m e j -
s z a g o l s k a;
m. Rudomina (1830–1832) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. W...? (1850–1852), wieś Szyrwintele
(1873) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1844–1861.
Audziewicz35 h. Budwicz
Wilno 1861 r.
Audziukiewicz
Wilno 1843 r.
Augustynowicz h. Ogończyk, Poraj,
własny
maj. Gudzieniki (1812), zaśc. Dzulnia?
(1864) – par. g i e r w i a c k a;
Izabelin (1826), wieś Mikle (1819) – par.
o s t r o w i e c k a;
wieś Jedlina (1814) – par. rudomińska;
35 Apolonia Audziewicz lat 30, wdowa – za ukrywanie
powstańców zesłana w 1863 r. do gub. orenburskiej,
jej dom w Wilnie został skonfi skowany
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 220, s. 4v; vol. 918,
s. 1); Antoni Franciszek Audziewicz (1836–1895)
– bp wileński (WSB, s. 16).
wieś Najdy (1799) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1849–1886.
Augustowicz
Wilno 1828–1879.
Augustowski (Awgustowski)36 h. Prus III
pw. 10 XII 1804, 21 II 1834 r.
folw. Giejszyszki (1821–1822) – par. k i e r -
nowska;
wieś Gudełki (1818) – par. s o l e c z n i c k a;
Wilno 1814–1911.
Augutowicz h. Znin
Wilno 1829 r.
Aużbikowicz h. Syrokomla
Wilno 1832–1861.
Awłasewicz (Awłosewicz)
h. Pobóg, Prus
wieś Ojrany (1823), Gieni (1826–1827), Tomaszyszki
(1826) – par. d u k s z t a ń s k a;
m. Kiernów (1818–1828) – par. kiernows
k a;
zaśc. Skundaliszki (1828) – par. korwieńs
k a;
zaśc. Pawasarele (1840) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
zaśc. Pawa...? (1836) – par. muśnicka;
zaśc. Błotkowo (1872), Po...? (1868) – par.
niemenczyńska;
zaśc. Podwiżuny (1835), Rakiszki (1859),
Sinkowszczyzna (1850) – par. p o d b r z e -
s k a;
Wilno 1813–1876.
Awrułkiewicz
dwór Jazowo (1843) – par. ł a w a r y s k a.
Aziewicz
Wilno 1848 r.
Azorowicz
Wilno 1864 r.
36 Michał Augustowski s. Tadeusza – sędzia
graniczny pow. kowieńskiego w 1829 r. (LVIA,
zesp. 391, inw. 4, vol. 42, s. 17); Józef Augustowski
s. Tadeusza – rejent pow. wiłkomierskiego
w 1834 r. (LVIA, zesp. 391, inw. 4, vol. 42,
s. 20); Tomasz Augustowski – ks. proboszcz par.
w Dubinkach w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 70, s. 115, nr 78).
394 Babiański (Bobiański) h. Dębno
B
Babiański (Bobiański)37 h. Dębno
zaśc. Zacisze (1876), Dowonce? (1886) – par.
c z a b i s k a;
dwór Wielebniszki (1826) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
maj. Szlagieryszki (1813–1814), wieś Bekieszy
(1813) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Budy (1910), Kudrasze (1874) – par.
g i e ł w a ń s k a;
folw. Kramniszki (1828) – par. kor wieńska;
folw. Mojgiszki (1838) – par. pobojska;
wieś Dajlidziany (1821) – par. szyrwińska;
Wilno 1831–1912.
Babicki
Wilno 1910–1911.
Babiłło h. Dołęga
Wilno 1856–1859.
Babinowski
zaśc. Trabucie (1852) – par. j a n i s k a.
Babiński38 h. Dębno, Leliwa
Tarakańce (1818) – par. s o l e c z n i c k a;
wieś Jenceleniszki (1802) – par. t u r g i e l -
s k a;
Wilno 1817–1912.
Bacewicz h. Belina, Leliwa, Niesobia,
Prus II, Wczele
zaśc. Januszki (1866) – par. i n t u r s k a;
wieś Żury (1867) – par. malacka;
Podworyszki (1828) – par. pobojska;
zaśc. Zofi jówka (1855) – par. skoduciska;
zaśc. Kod...? (1859), Rostodola (1859) – par.
w i d z i n i s k a;
Wilno 1819–1904.
Bach h. Brochwicz
Wilno 1882–1883.
37 Bronisław Alojzy Babiański s. Jana i Anny
ze Szwojnickich – płk w st. sp. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 149, s. 26, nr 13).
38 Stanisław Babiński (1782–1813) – absolwent
UW, literat i plastyk (WSB, s. 17).
Bachman
Wilno 1804 r.
Bachowicz
Wilno 1823 r.
Bachsztoj
Wilno 1842 r.
Bacon39
dwór Worona (1812) – par. worniańska.
Baczański h. Sas, pw. 9 IV 1798, 2 I 1833 r.
m. Giełwony (1840) – par. g i e ł w o ń s k a;
Wilno 1822–1915.
Baczylinowicz
Wilno 1805 r.
Baczyński h. Sas
Wewioryszki (1823) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1814–1837.
Baczyzmalski
Wilno 1870 r.
Baczkowski h. Nałęcz
Wilno 1812–1831.
Bader
Wilno 1905 r.
Bącewicz
Wilno 1823 r.
Bądzyński40
Wilno 1829–1834.
Bagieński41 h. Lubicz, Ślepowron
pw. 10 III 1799, 16 VI 1806, 22 VI 1844 r.
39 L. Bacon – † 18 VIII 1812 r. we dworze Worona
– kpt. wojsk franc., pochowany w kaplicy w Woronie
(LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 175, s. 100v).
40 Hipolit Bądzyński – sekr. kol., b. deputat wywodowy
dworzaństwa pow. trockiego w 1830–
1834 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 32,
nr 152; vol. 27, s. 31, nr 144).
41 Adolf Bagieński (1811–1873) ks., biblista, absolwent
Akademii Duchownej w Wilnie (WSB,
s. 17); Jerzy Bagieński s. Kazimierza (*ok.
1812) ukończył gimnazjum w Wilnie i uniwersytet
w Moskwie, nauczyciel historii i geografi i
w gimnazjum w Wilnie w 1835 r. (LVIA, zesp.
567, inw. 2, vol. 3806, s. 108); Prosper Bagieński
s. Alojzego (*ok. 1795) – registrator kol., † 25 VII
1845 r. w Wilnie, ż. Rozalia Lipko (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 55, s. 243v, nr 83); Stanisław Bagieński
– student Akademii Medyko-Chirurgicznej
w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 41, s. 97v,
nr 43); Piotr Paweł Bagieński – dr med. w 1891 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 241, s. 15,
Bakowski h. Gryf 395
maj. Kiełpszyszki (1867), zaśc. Borciszki
(1833), wieś Bogdysze (1875), Dejnie (1879),
Gongiedy (1824), Kongudy (1820), Wejszkuny
(1887), Wojdziuliszki (1887–1888),
Życzkiszki (1838) – par. b o g u s ł a w i s k a;
m. Czabiszki (1846), zaśc. Stanisławiszki
(1882–1886), wieś Markucie (1881), Monteniany
(1839–1840) – par. c z a b i s k a;
maj. Kiernówka (1886), zaśc. Podgaje (1884)
– par. kiernowska;
folw. Tyom? (1883–1887), ok. Borciszki
(1834–1836), Urniaże (1842), wieś Kon...?
(1828), Żwigany (1837) – par. pobojska;
Wilno 1837–1911.
Baginowicz (Bagienowicz)
Izabelin Dwór (1817), folw. Sanguniszki
(1799–1814) – par. m e j s z a g o l s k a;
zaśc. Gajpol (1828) – par. suderwiańska.
Bagiński42 h. Korwin, Ślepowron
folw. Wojdroliszki (1884), zaśc. Gieceliszki
(1884), ok. Urniaże (1841), wieś Bogusławiszki
(1854–1860), Kiełpszyszki (1865–
1871), Kungiedy (1898), Maciejuńce (1808),
Wejszkuny (1865) – par. b o g u s ł a w i s k a;
Po...? (1884) – par. bujwidzka;
wieś Montyniany (1835–1836) – par.
c z a b i s k a;
zaśc. Swieciszki (1847) – par. giełwańska;
wieś Papiernia? (1883) – par. muśnicka;
zaśc. Żwigańce (1842), ok. Urniaże (1838–
1841), wieś Sawidańce (1840) – par. p o -
b o j s k a;
folw. Sienkowszczyzna (1859) – par. podb
r z e s k a;
m. Rudomina (1835) – par. rudomińska;
folw. Tywa (1888) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Szarkinia (1839) – par. s z y r w i ń s k a;
Łosza (1814) – par. szumska;
zaśc. Szarkini (1839), wieś Kiwańce (1843)
– par. s z y r w i ń s k a;
nr 96); Konstanty Bagieński s. Michała – radca
stanu, † 28 III 1894 r., lat 65, pochowany na cm.
Rossa (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 247, s. 187,
nr 131).
42 Stanisław Bagiński – dr med. w 1841 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47,
s. 122, nr 114); Prosper Bagiński – registrator
kol. w 1843 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53,
s. 107, nr 84).
folw. Kurmelany (1840) – par. t a b o r y s k a;
wieś Pustoszka (1842) – par. upnicka;
Wilno 1806–1879.
Bagmiński
Wilno 1800 r.
Bagniewski
Wilno 1800–1846.
Bagnowski
Wilno 1844 r.
Bajer h. Leliwa
Wilno 1827–1873.
Bajerski h. własny
Wilno 1846 r.
Bajkowski43 h. Lubicz
wieś Łapszy (1826) – par. c z a b i s k a;
Wilno 1822–1875.
Bakanowski
m. Taboryszki (1820) – par. t a b o r y s k a;
Bakinowski44
Wilno 1916 r.
Bako (Baka)45 h. Massalski, własny
folw. Sanowo (1907–1910), wieś Wysoka
(1877) – par. bujwidzka;
folw. Malinowszczyzna (1789), zaśc. Jankuniszki
(1839), Łuksztyna (1823), wieś Kulniszki
(1828) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1903–1905), zaśc. Dyskowo
(1866) – par. g i e d r o j c k a;
zaśc. Grodziszki (1830–1850), Opkarty
(1872), Żejmy (1852), ok. Troniszki (1839–
1863), wieś Mejrany (1842–1844), Czuprynka
(1847), Plarniszki (1838). – par. j a n i s k a;
maj. Sniegi (1890), wieś Dawkszy (1883) –
par. sużańska;
Oszkinie (1865) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1858–1904.
Bakowski46 h. Gryf
Wilno 1830–1868.
43 Jan Baykowski – por. pow. kroskiego w 1795 r.
(LVIA, zesp. 391, inw. 4, vol. 65, s. 3).
44 Aleksander Feliks Bakinowski s. Józefa i Magdaleny
Micewicz – radca stanu, lekarz w 1916 r.
(LVIA, zesp. 604. inw. 20, vol. 361, s. 762v, nr 34).
45 Maciej Bako z Wilna – powstaniec 1863 r. (LVIA,
zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 37; vol. 918, s. 19v).
46 Stanisław Bakowski s. Antoniego (1769–30 XI
1839 w Wilnie) – wiceprof. literatury łacińskiej
i pol. w 1797–1814 na UW (WSB, s. 18).
396 Bakszczanin
Bakszczanin
wieś ? (1838) – par. g i e r w i a c k a;
Wilno 1843–1874.
Bakszewicz47 h. Szeliga, pw. 22 VI 1800 r.
Wilno 1847–1905.
Bakun
Wilno 1890 r.
Bałaszewicz48 h. Łabędź, pw. 28 IX 1820 r.
Wilno 1829–1903.
Bałboszyński
Wilno 1817 r.
Balcewicz49 h. Gozdawa, Lubicz, Pogonia
Kakiszki (1810), zaśc. Czerele, Piewienie,
Rogaliszki – par. bujwidzka;
zaśc. Podwaryszki (1865), Szwalniszki (1831)
– par. b y s t r z y c k a;
zaśc. Duksztele (1883) – par. korwieńska;
zaśc. Witkowszczyzna (1869) – par. ł a w a -
r y s k a;
wieś Tatarki (1819) – par. rudomińska;
Wilno 1816–1904.
Balczewski50 h. Bogoria
dwór Niemież (1820) – par. rudomińska;
Wilno 1795–1899.
Baldaszar
Wilno 1874 r.
Baldowski h. Prus
Wilno 1824 r.
Balewicz51 h. Gozdawa
Wilno 1806–1890.
wieś Szarny (1820) – par. podbrzeska;
47 Mikołaj Bakszewicz s. Jana – asesor kol.,
† 28 III 1891 r., lat 67, w Wilnie, ż. Julia Iwicka
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 242, s. 305v, nr 60).
48 Sylwester Bałaszewicz s. Fabiana – sztabs kpt.
w st. sp., † 11 IV 1896 r. w Wilnie, lat 49 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 279, s. 211v, nr 267).
49 Karol Balcewicz s. Józefa i Józefy z Pietkiewiczów
– registrator kol. w 1871 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 163, s. 115, nr 48).
50 Andrzej Balczewski – sekr. gub. w 1847 r.,
ż. Helena Przyłagowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 57, s. 34, nr 67).
51 Tomasz Balewicz – medyk w 1830 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 17, s. 55, nr 110); Edmund
Balewicz – dr pow., † 20 VIII 1840 r. w Dziśnie,
lat 31 (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 1, s. 187,
nr 43).
zaśc. Birka (1836) – par. werkowska.
Baliński52 h. Jasrtrzębiec, Lubicz, Ogończyk,
pw. 10 XII 1806, 24 IX 1837 r.
dwór Balingródek (1831), Punżany (1814–
1831; z wsiami: Podobce, Punżany, z zaśc.
Gałganiszki, Generaliszki, Podwaryszki, Połoniszki,
Tautuliszki, Woropniszki, z folw.
Korejwiszki, Slepiszki; 50 dusz w 1816 r.
– Ignacego; w 1816 r. par. b y s t r z y c -
k a!; maj. kupiony w 1806 r. od Radziwiłłów),
folw. Budryszki (1877), Kudzieniszki
(1860), zaśc. Borowikiszki (1877–1882), Dusiny?
(1870), Fabianiszki (1896), Gabryszki
(1820–1853; 36 dz. – Izydora i Józefa s. Jerzego
w 1853), Juliana (1868), Julianowo
(1840), Juliampol (1847–1860), Podjeziorki
(1895–1898), wieś Koniuchy (1805) – par.
bujwidzka;
zaśc. Czerwony bor (1849) – par. b y -
s t r z y c k a;
ok. Or...? (1868), wieś Chmielówka (1866),
Dwojlińce (1822–1830) – par. dubińska;
folw. Karolinowo (1871) – par. i n t u r s k a;
52 Michał Baliński s. Ignacego i Anny z Balewiczów
h. Jastrzębiec (1794–1864) – historyk, publicysta,
działacz oświatowy, redaktor „Tygodnika
Wileńskiego”, członek Towarzystwa Szubrawców,
żonaty z Zofi ą Śniadecką c. Jędrzeja (Morawski,
s. 598); Ignacy Baliński – cześnik infl ancki
wraz z ż. Anną z Korsaków nabył dobra Jaszuny
od Dominika Radziwiłła w 1811 r. (R. Aft anazy,
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej,
t. 4: Województwo wileńskie, wyd. 2,
Wrocław 1993, s. 152); Ignacy Baliński s. Ignacego
– marsz. pow. wileńskiego w 1825 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 45), b. marsz. pow.
wileńskiego w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 30, s. 192v, nr 144); Zofi a Balińska – komisarzowa
edukacyjna lit. w 1834 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 27, s. 139v, nr 22); Konstanty Baliński
s. Michała – sekr. kol. w 1859 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 19, s. 358, nr 107); Józef
Baliński s. Ignacego – registrator kol. w 1858 r.
z maj. Smogury (LVIA, zesp. 391, inw. 10, vol. 13);
Oktawiusz Baliński s. Ignacego – kawaler Orderu
św. Stanisława III klasy w 1856 r. (LVIA,
zesp. 391, inw. 10, vol. 13); Józef Baliński s. Ignacego
– asesor Izby Kryminalnej Wileńskiej, sekr.
gub. w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 57,
s. 49, nr 22).
Banel 397
m. Janiszki (1865), maj. Szerejkiszki (1865),
zaśc. Plarniszki (1867–1872), Szłowinka
(1906), ok. Szakaliszki (1873), Troniszki
(1825), wieś Girańce (1860), Podubinka
(1832–1836) – par. j a n i s k a;
zaśc. Dembiny (1866), Kotłówka (1889) –
par. ł a w a r y s k a;
folw. Sienkowszczyzna (1873–1902), zaśc.
Kieryszyszki (1859), karczma Jodagrabiszki
(1864), wieś Barany (1825–1830) – par.
niemenczyńska;
m.Nowa Wilejka (1908) – par. nowowil
e j s k a;
ok. Orliszki (1856), Sienkowszczyzna (1837–
1864) – par. podbrzeska;
maj. Sinkowszczyzna (1847–1897; 52 dz. –
Jakuba s. Tomasza w 1847), zaśc. Szarkiszki
(1898–1906) – par. sużańska;
maj. Jaszuny (1811–1939; z m. Jaszuny
[chłopi: Adamowicz, Baranowski, Cybulski,
Jakowicz, Matusewicz, Nakrewicz, Szydłowski],
z wsiami: Czatyrki [chłopi: Adamowicz,
Fronckiewicz, Jarmoła, Ławrynowicz,
wolni: Korycki], Dejnowo [chłopi: Adamowicz,
Baranowski, Kosiłowski, Kuczyński,
Zarzecki], Nowosiołki [chłopi: Adamowicz,
Błażewicz, Dawlidowicz, Muszyński], Pasieki
[chłopi: Milanowicz, Szwejkowski,
Wojtukowicz], Podworańce [chłopi: Błażewicz,
Cybulski, Dawlidowicz], Sokoły [chłopi:
Jankielewicz, Muszyński, Tomaszewski,
Wejtukowicz, Wiszniewiecki], Sliżuny [chłopi:
Baranowski, Janowicz], Żwajry [chłopi:
Siwicki, Szwejkowski], zaśc. Ruczaj [chłopi:
Baranowski, Kutasewicz]; 126 dusz – Ignacego
w 1816 r.; z m. Jaszuny, wsiami: Nowosiołki,
Czatyrki, Dajnowo, Sliżuny, Kudziany,
Pasieki, Sokoły, zaśc. Dziaguszki, Sokoły,
Gaj, Bękarty, Soły, Skierdzimy, Ruczaj,
Polepie, 251 d.m., 263 d.ż., 9496 dz. – Michała
s. Ignacego w 1848 r., maj. otrzymany
w spadku po ojcu; 4527 dz. – Konstantego
w 1867), Smogury (1847–1873; z wsią
Smogury, 34 d.m., 26 d.ż., 311 dz. – Józefa
s. Ignacego, sekr. kol. w 1847 r.; maj.
otrzymał w spadku) – par. t u r g i e l s k a.
Wilno 1823–1916.
Baliszewski
Wilno 1809 r.
Balkiewicz
zaśc. Dębówka (1847) – par. n i e m e n -
czyńska.
Balkowski
Wilno 1860 r.
Ball53
Wilno 1840 r.
Baltzer
zaśc. Pilikańce (1835) – par. g i e d r o j c k a.
Balukiewicz54 h. Dąbrowa, Dębno,
Trzaska
zaśc. Paulina (1827), Bry...? (1838), Sanowo
II (1852–1860), Szwalniszki (1910),
Tautuliszki, wieś Koniuchy – par. b u j -
widzka;
wieś Brataniszki (1853), Karnaliszki (1884),
Rataliszki (1859–1865) – par. dubińska;
m. Ławaryszki (1843) – par. ł a w a r y s k a;
m. Podbrzeź (1824–1829), zaśc. Błażyszki
(1828) – par. podbrzeska;
zaśc. Karnaliszki (1882–1894), wieś Leony
(1898) – par. sużańska;
Wilno 1824–1909.
Bałuniewicz
wieś Sawidańce (1820) – par. pobojska.
Bałuński
Wilno 1870 r.
Baluszewicz
Wilno 1830 r.
Bałzukiewicz
Wilno 1862–1894.
Bancewicz
Wilno 1803–1903.
Bandenel
Wilno 1829 r.
Bandynelli (Bandyneli) h. Grzymała
Wilno1824–1834.
Bandulewicz
Wilno 1820–1855.
Banel
Wilno 1870–1900.
53 Jan Ball – por. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 44, s. 53, nr 315).
54 Ildefons Franciszek Balukiewicz s. Adama –
sekr. gub. w 1875 r., radca tyt., † 19 III 1909 r.
w Wilnie, lat 73 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 163,
s. 188v, nr 56; vol. 316, s. 352v, nr 73).
398 Baniewicz h. Bończa, Jastrzębiec, Ktasowski, Łabędź, Massalski, Mogiła, Sas, Starykoń
Baniewicz55 h. Bończa, Jastrzębiec, Ktasowski,
Łabędź, Massalski, Mogiła, Sas,
Starykoń
zaśc. Bołoszyna (1870), Dolna, wieś Wysoka
– par. bujwidzka;
m. Dubibki (1886), zaśc. Grybiszki (1871–
1879), Rakleniszki (1905) – par. dubińska;
folw. Wielebniszki (1844) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
wieś Wesołówka (1810) – par. g l i n c i s k a;
wieś Purwiniszki (1884) – par. j a n i s k a;
wieś Ławrynajcie (1826–1829) – par. k o r -
wieńska;
m. Malaty (1848) – par. malacka;
zaśc. Gajluniszki (1827–1861), Martyszuny
(1841–1843), wieś Bajluniszki (1861), Jawciewory
(1826), Posadniki (1859), Stagale
(1861–1864), Sudenie (1859–1881), zaśc.
Franciszkańce (1868), Sienkowszczyzna
(1897) – par. niemeńczyńska;
folw. Sienkowszczyzna (1843–1859), Tawboryszki
(1820), wieś Wysołówka (1863) –
par. podbrzeska;
Wilno 1819–1917.
Baniewski
wieś Wobale (1859) – par. suderwiańska.
Wilno 1809 r.
Banilewicz (Banielewicz) h. Podkowa
Wilno 1902–1906.
Baniusewicz
Wilno 1893 r.
Baniuszko
Wilno 1902 r.
Bańkowski (Bankowski)56 h. Bożawola,
Gryf, Lew, Ostoja, Sas, Syrokomla, Znin
Chmielówka (1834), zaśc. Grybiszki (1834)
– par. dubińska;
55 Jan Baniewicz (1801–1881) – malarz, uczeń
J. Rustema na UW (WSB, s. 19).
56 Józef Bańkowski s. Jana (*ok. 1815) ukończył
gimnazjum wileńskie, w 1836 r. kancelarzysta przy
Dyrekcji Szkolnej Wileńskiej, ż. Anna Rusiecka,
s. Władysław Jan *1843 (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 4013, s. 122); Benedykt Bańkowski – proboszcz
par. m a l a c k i e j w 1859 r. (LVIA, zesp. 22,
vol. 19, s. 186); Onufry Bańkowski s. Franciszka –
ks. z diecezji wileńskiej, † 25 XI 1901 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 290, s. 189v, nr 139).
wieś Dawiata (1845) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Beneszyle (1802–1812), Szymuńce
(1799) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Dywaniszki (1840) – par. j a n i s k a;
m. Ławaryszki (1847) – par. ł a w a r y s k a;
zaśc. Dombrówka (1838), wieś Kabieliszki
(1850) – par. malacka;
m. Michaliszki (1853) – par. m i c h a l i s k a;
wieś Szunele (1821) – par. podbrzeska;
wieś Brynkiszki (1821) – par. s u d e r -
wiańska;
m. Miedniki (1855) – par. szumska;
wieś Pikuna (1861) – par. s z y r w i ń s k a;
Rzesza Hornowskiego (1831) – par. werkowska;
Wilno 1818–1916.
Banuchar
Wilno 1835 r.
Barancewicz h. Junosza, Leliwa
folw. Dejnowo (1838–1839) – par. c u d z i e -
n i s k a;
dwór Drewiniszki (1836) – par. o s t r o -
wiecka;
Wilno 1856–1917.
Baranek
Wilno 1893 r.
Barankiewicz57 h. Ostoja
Wilno 1829–1851.
Baranowicz58 h. Junosza, pw. 15 XII
1800 r.
m. Podbrzeź (1871) – par. g i e d r o j c k a;
57 Maciej Barankiewicz – dr med., prof. UW,
† 15 I 1829 r. w Wilnie, lat 60 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 15, s. 255, nr 14).
58 Wincenty Baranowicz – sekr. gub. w 1871 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 38, s. 53, nr 30);
Adam Baranowicz s. Jana (*ok. 1790) – sekr.
gub. w 1824 r., radca tyt. w 1830–1872 z Wilna
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 20; vol. 16,
s. 121v, nr 64; vol. 27, s. 55v, nr 265; vol. 157,
s. 61, nr 91; vol. 177, s. 53); Konstanty Baranowicz
– sekr. gub. w 1862 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 149, s. 113, nr 18); Stanisław Baranowicz
s. Jana – registrator kol. w 1843 r., sekr.
gub., † 17 V 1873 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 53, s. 127, nr 22; vol. 120, s. 54v,
nr 185); Jan Baranowicz s. Jana lat 17 – powstaniec
1863 r., zesłany do gub. tobolskiej w 1864 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 42, s. 807) z folw.
Barszcz h. Jastrzębiec 399
folw. Ciechanowiszki (1829) – par. s u d e r -
wiańska;
folw. Zameczek (1795–1798) – par. w e r -
kowska;
Wilno1813–1908.
Baranowski59 h. Grzymała, Nałęcz,
Oksza, Ostoja, Rawicz, Trzy wieże, pw.
26 V 1800 r.
wieś Ła...? (1841) – par. dubińska;
folw. Kiernówka (1841) – par. kiernowska;
m. Korwie (1847), wieś Lejbiszki (1833), Żabiany
(1827) – par. korwieńska;
maj. Antonowo (1883), Izabelin (1838), wieś
Joda (1830) – par. m e j s z a g o l s k a;
zaśc. Dostojniszki (1834) – par. pobojska;
wieś Pioruńce (1845–1847) – par. p o d -
b r z e s k a;
wieś Kontrymiszki (1826) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
wieś Rudziszki (1818) – par. t a b o r y s k a;
maj. Borówka (1888), Żyrowcy (1887), wieś
Gulbiny (1890–1892), Wanaginia (1894–
1897) – par. werkowska;
Wilno 1800–1917.
Usza pow. wileńskiego (LVIA, zesp. 381, inw. 17,
vol. 5767, s. 814, nr 5).
59 Władysław Baranowski z Wilna – powstaniec
1863 r. (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790,
s. 37; vol. 918, s. 19v); Adam Baranowski – radca
tyt. w 1867 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
s. 94, nr 14); Faustyn Baranowski – sekr. kol.
w 1835–1839, ż. Konstancja Kozakiewicz (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 30, s. 94, nr 20; zesp. 604,
inw. 20, vol. 36, s. 107, nr 125); Walenty Baranowski
s. Jana i Józefy N. (*ok. 1782) – kancelarzysta
w sądzie ziemskim w 1816 r., strapczy pow. wileńskiego
w 1828 r., radca tyt., strapczy pow. trockiego
w 1839 r., przybył do Wilna z ok. Montwiliszki
par. m e r e c k i e j pow. trockiego, ż. Zulema
Hołubowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 224, nr 2; vol. 41, s. 24, nr 127); Jan Baranowski
s. Jakuba – radca dworu, † 12 XII 1875 r.,
lat 62, pochowany na Rossie (LVIA, zesp. 1667,
inw. 1, vol. 182, s. 136, nr 424); Antoni Longin
Baranowski s. Jerzego? i Konstancji z Ubyszów –
sztabs kpt. w 1880 r., ż. Maria Eufrozyna Zacharzewska
(LVIA, zesp. 1669, inw. 1, vol. 8, s. 64,
nr 24); Konstanty Baranowski s. Faustyna – płk
w st. sp., † 21 III 1909 r. w Wilnie, lat 67 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 316, s. 352v, nr 71).
Barański h. Jastrzębiec
Wilno 1822–1857.
Baratyński60 h. Trzy ręki i psia głowa
Wilno 1850–1917.
Barbarewicz
zaśc. Błusiszki? (1880) – par. szyrwińska;
Barberyusz61 h. własny
maj. Olany (1864) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1839 r.
Barcewicz62 h. Szeptycki, pw. 8 I 1799 r.
wieś Dejlidany (1838) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1911 r.
Barczewski
Wilno 1842 r.
Bardowski h. Łada
Wilno 1869–1877.
Bareta
Wilno 1836 r.
Barewicz
Wilno 1836 r.
Baryczewski
Wilno 1861 r.
Baryński
Wilno 1869 r.
Baryz
Wilno 1864 r.
Barkenberg
Wilno 1848–1885.
Barkłaj63
Wilno 1887–1890.
Barkowski
Wilno 1886–1898.
Barszcz64 h. Jastrzębiec
Wilno 1821–1863.
60 Augustyn Baratyński – radca tyt. w 1850 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 28, nr 121).
61 Onufry Barberyusz – por. w st. sp. w 1839 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 43, s. 17, nr 109).
62 Michał Barcewicz – b. por. wojsk ros. w 1838 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 42, s. 374v, nr 143).
63 Wilhelm Barkłaj s. Jana – radca tyt., † 19 IX
1887 r., lat 58, pochowany na Rossie, ż. Maria Nowakowska,
s.: Marian, Bolesław, Walenty (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 555, nr 172).
64 Ludwik Barszcz s. Kazimierza – radca dworu
w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 95, s. 59,
nr 3).
400 Barszczewski h. Radzic, Ślepowron, Tarnawa
Barszczewski h. Radzic, Ślepowron,
Tarnawa
zaśc. Bardziuny (1819) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1814–1817) – par. g i e -
d r o j c k a;
m. Korwie (1839), wieś Duksztele (1842) –
par. korwieńska;
m. Mejszagoła (1831) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
dwór Haraburdziszki (1838–1841) – par.
szumska;
Wilno 1810–1902.
Bartkowski
wieś Porudomina (1806) – par. rudomińs
k a;
Bartmiński
Wilno 1829–1862.
Bartnikowski65
wieś ? (1855) – par. werkowska;
Wilno 1859 r.
Bartosewicz
Wilno 1819–1900.
Bartosiewicz h. Lubicz, Rugajło
zaśc. Stawiszki (1869) – par. werkowska;
Wilno 1812–1852.
Bartoszewicz66 (Bartosewicz) h. Abdank,
Bartliński, Bończa, Brodzic,
65 Józef Bartnikowski s. Józefa Aleksandra
i Anny z Jasiewiczów – sekr. kol. w 1859 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, nr 149, s. 30, nr 23).
66 Zygmunt Bartoszewicz s. Jana (1798–1870)
ukończył gimnazjum wileńskie, absolwent UW,
mgr filozofii, kolega A. Mickiewicza, urodzony
w Jordanach, nauczyciel gimnazjum kroskiego
w 1821–1823, nauczyciel łaciny i greki w gimnazjum
wileńskim w 1825–1847, radca dworu
w 1844 r., kawaler Orderu św. Stanisława III klasy,
ż. Aleksandra Bigulska x 17 VII 1823 r. w Wilnie
(WSB, s. 22; LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 966,
s. 97; vol. 2720, s. 22–24; zesp. 604, inw. 20, vol. 9,
s. 2; vol. 54, s. 72, nr 121); Dominik Bartoszewicz
h. Pomian (1801–1851) – pedagog, historyk, urodzony
w Jordanach (WSB, s. 22); Jan Bartoszewicz
– registrator kol. w 1828 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 14, s. 22, nr 128); Józef Bartoszewicz
– lekarz z Wilna w 1837 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 36, s. 10v, nr 56); Józef Bartoszewicz
s. Jerzego i Bogumiły z Miładowskich –
radca stanu, dr med. w 1861 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 149, s. 86v, nr 33); Józef Bartoszewicz
Jandar, Kotwicz, Rola (Kroje), Łada,
Pomian, Samson, Zadora, Znin, pw.
2 VII 1808 r.
dwór Przemysławowo (1837), Nortoki
(1864) – par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Żyngie (1831) – par. dubińska;
zaśc. Rogatka (1841), wieś Antakalce (1822),
Lewidany (1842) – par. d u k s z t a ń s k a;
maj. Mielki (1838), folw. Masiany (1864),
zaśc. Pietrowszczyzna (1860), Składanowszczyzna
(1847–1854) – par. korwieńska;
zaśc. Kozmiszki (1894–1895) – par. mejs
z a g o l s k a;
folw. Male (1839) – par. ostrowska;
dwór Jordany (1795–1801, właściciel
Jan, lat 51, b. rejent w 1795) – par. p o -
b o j s k a;
wieś Niemenczynek (1802), Woroniszki
(1819–1838) – par. podbrzeska;
Józefowo (1820) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Bojary (1799) – par. s z y r w i ń s k a;
Werki (1817), zaśc. Augusty (1868), Stawiszki
(1869), Tartak (1816), wieś Awiżenie
(1841–1844), Lindziszki (1862–1863) –
par. werkowska;
Wilno 1795–1915.
Bartoszko
Wilno 1856 r.
Barwiński67 h. Achinger
maj. Lubowo (1834) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1819–1839.
Baszer
Wilno 1831 r.
Batysto
Wilno 1806–1846.
– kpt. inż. b. wojsk pol., prof. szkoły aplikacyjnej
b. Księstwa Warszawskiego, obywatel pow.
dubieńskiego, † 26 VIII 1843 r. w Wilnie, lat 57,
ż. A. Dubiecka, s.: Amilkor, Edward, Mieczysław,
Teodor (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 298,
nr 165); Benedykt Bartoszewicz – rejent graniczny
wileński w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 21, s. 95, nr 31); Antoni Bartoszewicz – sekr.
gub. w 1858 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83,
s. 6, nr 15).
67 Józef Barwiński – prezydent pow. kobryńskiego
w 1823 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9,
s. 19).
Bejnarowicz (Beynarowicz) h. Abdank, Nowina, Przyjaciel, Ślepowron, Wieże 401
Batraniec68 h. Gozdawa
zaśc. Jazowka (1843), Osiniki (1843), Sankiety
(1812), Zawilenka (1825), Zawisówka
(1816) – par. ł a w a r y s k a;
wieś Okowity (1841), Raguny (1820–1831)
– par. niemenczyńska;
wieś Babińce (1850) – par. werkowska;
Wilno 1817–1826.
Batykiewicz
Wilno 1847 r.
Bauman h. Łabędź
Wilno 1823–1895.
Baumgarten
m. Malaty (1889–1898) – par. malacka;
Wilno 1892 r.
Bawer
Wilno 1827 r.
Bazarewski69 h. Świerczek, pw. 14 XII
1817 r.
Wilno 1858 r.
Bazerewicz
folw. Soboliszki (1822) – par. giełwańska.
Bazewicz h. Lubicz, pw. 16 IX 1805 r.
wieś Grodzie (1795–1843), Waszkuny
(1831) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Korzyść Ślepa (1825) – par. r u d o -
mińska;
Wilno 1832–1853.
Bażeński h. własny
Wilno 1878–1912.
Bażewicz h. Lubicz
wieś Jencieleniszki (1823) – par. t u r -
g i e l s k a;
ok. Goza (1813) – par. worniańska.
Bądziński70
Wilno 1832 r.
Beaudouin
Wilno 1832–1837.
Bębnowski h. Ostoja
folw. Żury (1856) – par. malacka;
folw. Żemejtele (1850) – par. podbrzeska;
68 Michał Batraniec – radca tyl. w 1828 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 26, nr 149).
69 Dawid Bazarewski s. Jana – asesor kol.
w 1858 r. (LVIA, zesp. 391, inw. 10, vol. 10, s. 2).
70 Szymon Hipolit Bądziński – sekr. kol. w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 20, nr 159).
Wilno 1877–1894.
Becu71
Wilno 1800–1862.
Bęczkowski72
Wilno 1818–1829.
Beymers
Wilno 1821 r.
Bejarski
Wilno 1840 r.
Bejnar (Beynar) h. Nowina
Wilno 1838–1911.
m. Ostrowiec (1829–1831) – par. o s t r o -
wiecka;
folw. Adamowo (1831) – par. widziniska.
Bejnar – Bejnarowicz h. Nowina
wieś Budy (1842–1843) – par. p o d -
b r z e s k a;
Wilno 1867–1910.
Bejnarowicz (Beynarowicz)73 h. Abdank,
Nowina, Przyjaciel, Ślepowron,
Wieże
wieś Tataryszki (1824) – par. b o g u s ł a -
wiska;
zaśc. Dębina (1885–1888), Dorżele (1866),
Podjeziorki, wieś Bujwidze (1868), Szukiszki
(1842–1868), Żwiniany (1835–1870) – par.
bujwidzka;
m. Bijuciszki (1828–1829), zaśc. Gorswiszki
(1843), Biłduny (1881), wieś Stankowszczyzna
(1835) – par. dubińska;
dwór Giedrojcie (1838), zaśc. Pojawry
(1835), Pokalniszki (1835), wieś Aleksan-
71 August Ludwik Becu s. Ludwika (1771–1824) –
prof. UW, radca dworu, kawaler Orderu św. Włodzimierza
IV klasy w 1819 r., ojczym J. Słowackiego
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 876, s. 29; WSB, s. 23);
Józef Becu – geometra pow. wileńskiego w 1823 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9, s. 29v); Jakub
Becu – asesor kol. w 1828–1831 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 14, s. 84, nr 8; vol. 18, s. 6, nr 21).
72 Jan – sekr. gub. i Genowefa Bęczkowscy
w 1837–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 57,
s. 352, nr 5; vol. 58, s. 309, nr 37).
73 Kazimierz Bejnarowicz s. Konstantego – registrator
kol. w 1880 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 208, s. 125v, nr 478); Lucjan Bejnarowicz
s. Stefana – emerytowany sekr. gub., † 26 IX
1895 r., lat 56, w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 249, s. 233, nr 468).
402 Bejer
dryszki (1806–1816), Gudańce (1838–1839)
– par. g i e d r o j c k a;
ok. Warniszki (1799) – par. g l i n c i s k a;
wieś Żelańce (1833) – par. mejszagolska;
zaśc. Dziedołupie (1881), Leszyszki (1830–
1841), Łaszczyniszki (1826–1828), wieś Martyszuny
(1839–1847), Tartak (1863), Żałosie
(1871) – par. niemenczyńska;
m. Nowa Wilejka (1907–1908) – par. n o -
w o w i l e j s k a;
Dubniczki (1802) – par. o s t r o w i e c k a;
m. Glinciszki (1839), wieś Szarny (1863) –
par. podbrzeska;
wieś Kowale (1823), Prudziszcze (1806) –
par. rudomińska;
wieś Szeszolki (1822) – par. s z y r w i ń s k a;
Czechowszczyzna (1821) – par. upnicka;
wieś Gieglówka (1869), Krzyżaki (1821) –
par. werkowska;
Wilno 1818–1918.
Bejer
m. Giedrojcie (1859) – par. g i e d r o j c k a;
m. Muśniki (1838–1842) – par. muśnicka;
m. Podbrzezie (1843) – par. podbrzeska;
m. Widziniszki (1844–1852) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1829–1916.
Bejm
Wilno 1884 r.
Bejnard (Beynart) h. Abdank
Wilno 1841–1851.
Bejnarowski
zaśc. Krasówka (1880), wieś Kielejci (1880)
– par. g i e r w i a c k a.
Bejner (Beyner)
wieś Piktakońce (1828) – par. rudomińska;
Wilno 1827–1841.
Bek
Wilno 1883–1904.
Bekier
Wilno 1875 r.
Bekisz
Wilno 1832 r.
Bęklewski74 h. Nałęcz
Wilno 1828 r.
74 Onufry Bęklewski – starosta lachowski
w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 677); Tadeusz
Bełdowski
dwór Antokol (1820) – par. pobojska;
Belfort
Wilno 1842 r.
Belgard
Wilno 1885 r.
Bem
Wilno 1857–1863.
Bencz
Wilno 1801 r.
Bendel
Wilno 1830 r.
Bendelewicz
Wilno 1835–1839.
Benderek
Wilno 1824 r.
Benens
Wilno 1809 r.
Benguszewicz
Wilno 1873 r.
Beniewicz
Wilno 1835 r.
Benisewicz
Wilno 1865 r.
Benisławski h. Pobóg
Wilno 1818–1911.
Beniuszewicz (Bieniuszewicz)75 h. Pobóg
pw. 2 X 1800 r.
Wilno 1850–1897.
Benkajewski
Wilno 1890 r.
Benklewski (Bęklewski) h. Nałęcz
Wilno 1886–1894.
Bennigsen76
Benst
Wilno 1849 r.
Bentowicz
Wilno 1841 r.
Berdowski
maj. Bukiszki (1912) – par. werkowska.
Berent h. Kościesza, pw. 31 VIII 1820 r.
Bęklewski – starosta rudnicki w 1782 r. (LVIA,
SA 2397, s. 677).
75 Konstanty Bieniuszewicz – sekr. gub. w 1890 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 240, s. 244, nr 156).
76 Leoncjusz Bennigsen (1745–1826) – gen.-gub.
Wilna w 1801–1806 (Morawski, s. 539).
Bezuszko 403
Wilno 1817–1877.
Bereśniewicz h. Kościesza
wieś Jedlina (1803–1805) – par. rudomińs
k a;
Dzitrowszczyzna (1817) – par. taboryska;
Wilno 1818–1882.
Beretowski
Wilno 1833 r.
Beretta (Bereta)
wieś Gracie (1864) – par. w i d z i n i s k a.
Wilno 1876 r.
Bereziński
Wilno 1854 r.
Bereznicki77 h. Sas
Wilno 1841–1889.
Berg78, pw. 25 VIII 1826 r.
Wilno 1814–1833.
Bergel h. Bełty
Wielki Dwór (1824) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1856–1863.
Berger
Wilno 1836–1846.
Bergman79
Wilno 1893–1896.
Berkiewicz
Wilno 1884 r.
Berkman (Bärkman)80
Wilno 1811–1857.
77 Eliasz Bereznicki s. Jakuba – sekr. gub.
w 1847–1849, ż. Kasylda Wróblewska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 57, s. 3, nr 16); sekr. kol.
w 1850 r., urzędnik wileńskiego wojennego gub.,
sekr. kol. w 1853 r., radca tyt. w 1856 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 42, nr 195; vol. 76,
s. 8, nr 28; vol. 80a, s. 25, nr 164).
78 Fryderyk Berg s. Karola – asesor kol., zast.
dyr. obserwatorium wileńskiego, kawaler Orderu
św. Anny III klasy w 1875 r. („Pamiatnaja Kniżka
Wilenskoj Guberni” 1875, s. 108).
79 Józef Bolesław Bergman s. Jana i Stanisławy
z Rybickich – weterynarz w 1893 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 2v, nr 1)
80 Kazimierz Bärkman – dr med. w 1829–1836
z Wołożyna (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 36,
s. 188, nr 94; vol. 54, s. 242v, nr 70; vol. 57, s. 227,
nr 83); Jan Karol Bärkman s. Józefa (1783–1856)
– absolwent UW w 1812 r., w 1814 r. doktorat
w Berlinie, prof. UW w 1828–1830, prof. Akademii
Medyko-Chirurgicznej w 1834–1835, radca
Berkowicz
Kowale (1820) – par. rudomińska;
Berkowski
Wilno 1824–1863.
Berliński81 h. Pierzchała (Kolumna)
Wilno 1823–1855.
Bernacki h. Poraj
Wilno 1800–1846.
Bernar
Wilno 1819 r.
Bernaszewski
Wilno 1821–1827.
Bernatowicz82 h. Akszak, Betman, Kościesza,
Prawdzic, Prus, Rudnica
wieś Gudomajcie (1803) – par. podbrzeska;
m. Szeszole (1816–1818) – par. szeszolska;
Wilno 1811–1903.
Bernikowicz
Wilno 1862–1891.
Berwiński
Wilno 1834 r.
Besser
Wilno 1834–1871.
Bezuszko
folw. Taraszyszki (1854), zaśc. Bobowszczyzna
(1849), zaśc. Hamernia (1859), wieś Porudomina
(1848) – par. rudomińska;
Wilno 1837–1866.
kol., kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy
w 1833 r. (LVIA, zesp. 564, inw. 1, vol. 189,
s. 1–26; zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 123–126;
vol. 3645, s. 64–72; zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 15,
nr 86; vol. 16, s. 29, nr 224; vol. 27, s. 31v, nr 145;
vol. 24, s. 8, nr 45); Franciszek Bärkman s. Józefa
i Anny Hinc – kpt. wojsk ros. w 1832 r., mjr wojsk
ros. w 1835–1836, ż. Eleonora Swięcicka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 85v, nr 29; vol. 30,
s. 17, nr 98; zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 11v,
nr 61); Michał Berkman (1823–1913) – do 1858 r.
nauczyciel gimnazjum w Wilnie, powstaniec styczniowy,
zesłany na Sybir (WSB, s. 24; J. Wiercińska,
Andriolli. Opowieść biografi czna, Warszawa
1981, s. 14).
81 Dominik Berliński – sekr. gub. w 1827 r.,
ż. Monika Jacuńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 13, s. 84v, nr 24).
82 Henryk Zenon Bernatowicz – radca kol.
w 1893 r., ż. Elżbieta Maria (LVIA, zesp. 1507,
inw. 1, vol. 4, s. 53, nr 219).
404 Białecki h. Jelita
Białecki83 h. Jelita, pw. 6 V 1812 r.
Wilno 1816–1903.
Białkowski h. Biberstein
Porojście (1822), Żemojtele (1825) – par.
g l i n c i s k a;
Wilno 1905–1908.
Białoszewicz84
Wilno 1799 r.
Białłowicz h. Łabędź
Wilno 1897–1903.
Białłozor (Białozor)85 h. Wieniawa, własny
maj. Ojrany (1790) – par. d u k s z t a ń s k a;
Wilno 1799–1912.
Białobłocki
Wilno 1815–1851.
Białobrzeski h. Bończa, pw. 19 II 1812 r.
Wilno 1856–1905.
Białocki86 h. Aksak
Wilno 1829–1908.
83 Marcin Białecki – deputat pow. wileńskiego
w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 78v,
nr 18); Stefan Białecki – radca tyt. w 1843 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 62, nr 16).
84 Szymon Tadeusz Białoszewicz – rotmistrz
pow. grodzieńskiego w 1799 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 2, s. 11v).
85 Krzysztof Białozor – marsz. upicki w 1673 r.
(LVIA, SA 3420, s. 222); Jan Białłozor – sędzia
ziemski rosieński, † 11 VI 1799 r., lat ok. 30,
w Wilnie, pochowany na cm. św. Stefana (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 2, s. 75); Leonard Białłozor
– registrator kol. z Wilna, † 6 XI 1878 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 159v); Julian Białłozor
– registrator kol., † 24 VI 1876 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 128,
nr 85); Tomasz Czesław – registrator kol. i Kamilia
z Suchockich Białłozorowie w 1867–1877
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 157, s. 57, nr 57;
zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 79, nr 50, s. 124,
nr 36); Tomasz Czesław Białozor s. Mikołaja –
registrator kol., † 30 VI 1896 r. w Wilnie, lat 65
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 279, s. 291, nr 151);
Julian Białłozor s. Juliana i Anny z Artmanów
– sztabs kpt. w 1890 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 240, s. 42, nr 44).
86 Ferdynand Białocki s. Grzegorza i Rozalii
Fok – inż. kpt., † 19 XII 1874 r. w Wilnie, lat
61, pochowany na cm. bernardyńskim (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 105, nr 202); Grzegorz
Białocki – radca dworu w 1834 r. (LVIA,
Białokoz
Wilno 1806–1859.
Białopiotrowicz h. Abdank, Leliwa
Wilno 1805–1891.
Białosuknia
Wilno 1914 r.
Białowicz h. Łabędź
Wilno 1865–1875.
Białowięc Białowicz
Wilno 1855 r.
Białowolski
dwór Upniki (1799) – par. upnicka.
Białuński (Biłuński) h. Białynia
zaśc. Polepszyszki (1812–1881), wieś Piesiesie
(1884), Rakleniszki (1835), Rakszany
(1834–1838) – par. dubińska;
folw. Bebrusy (1843–1844), Monetony
(1795–1872; 40 dz. – Szymona i Igancego
s. Józefa i Domiceli z Asenbergów w 1848 r.;
maj. ten otrzymali w spadku od rodziców;
Monetony we władaniu rodziny od ponad
100 lat; w 1795 r. własność Ignacego s. Kazimierza,
lat 65), zaśc. Ołkuniszki (1838–
1859), wieś Juchniszki (1837–1840), Pogołonie
(1798) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Derwinie (1835–1841), Pokomunie
(1827), Poszakinia (1887), ok. Trojniszki
(1820–1834), wieś Gorszwiany (1799), Kumancy
(1844) – par. j a n i s k a;
m. Malaty (1851), folw. Ma...? (1910), zaśc.
Szaukszteliszki (1872–1875) – par. malacka;
m. Niemenczyn (1896), wieś Kibiszki (1841)
– par. niemenczyńska;
Wilno 1846–1912.
Biancki
Wilno 1835 r.
Bianko
Wilno 1831 r.
Bichniewicz87 h. Pielesz, pw. 18 IX 1819 r.
dwór Terespol (1823–1827) – par. g i e -
d r o j c k a;
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 143, nr 47); Edward
Białocki s. Grzegorza – radca dworu w 1840 r.,
radca kol. w 1843 r., ż. Helena Dąbrowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 130, nr 124; vol. 53,
s. 35, nr 247).
87 Leopold Bichniewicz – chor. wojsk ros. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 17, s. 35).
Bielecki h. Abdank 405
Wilno 1914 r.
Bichnowski
Wilno 1897 r.
Bidowski88
Wilno 1834 r.
Biecz89
Wilno 1798–1806.
Biedrzański
Wilno 1844 r.
Biedrzycki h. Rawicz
zaśc. Glinówka (1847) – par. duksztańska;
Wilno 1834–1840.
Biedrzyński h. Gozdawa, pw. 8 X 1804 r.
wieś Ojrany (1861) – par. d u k s z t a ń s k a;
Ciechanowiszki (1863) – par. s u d e r -
wiańska;
zaśc. Podłukianka (1883) – par. szeszolska;
Wilno 1801–1875.
Biedulski
Wilno 1897 r.
Biedunkiewicz
Wilno 1838–1854.
Biedunkowicz h. Prawdzic
folw. Zakuncy (1879) – par. g i e r w i a c k a;
Wilno 1842–1859.
Biedzyński
Wilno 1843 r.
Biegański h. Prawdzic
Wilno 1814–1906.
Biejewicz
Wilno 1837 r.
Bielakiewicz
Gładkiszki (1821) – par. m e j s z a g o l s k a;
Bielanowicz
Wilno 1872 r.
Bielawski90 h. Dołęga, Jastrzębiec, Jelita
pw. 21 XII 1800, 17 XII 1819 r.
88 Józef Bidowski – dr med. w 1834 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 60, nr 290).
89 Florian Biecz – radny m. Wilna w 1798 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 1).
90 Eustachy Bielawski s. Józefa i Anny z Aramowiczów
– rejent pow. kowieńskiego w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 25, nr 98);
Karol Bielawski – sekr. kol. w 1856 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 16, s. 236, nr 121); Tadeusz
Bielawski s. Justyna i Stanisławy z Juszkiewiczów
– ppor. 20. strzeleckiego batalionu w 1886 r.,
dwór Punżany (1833), maj. Ślepiszki (7 d.m.,
8 d.ż., 131 dz. – Jana w 1847), zaśc. Guzowiszki
(1913) – par. bujwidzka;
maj. Bogdaniszki (1870), Pugowicze (1849–
1868), zaśc. Zielonka (1841–1847), wieś
Kluczniki (1842) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Lewaniszki (1827–1829) – par. k o r -
wieńska;
maj. Jazowo (1866–1872) – par. ł a waryska;
wieś Dajnowka (1805) – par. miednicka;
zaśc. Łosza (1849) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Pikieliszki (1819) – par. p o d b r z e s k a;
zaśc. Skibiszki (1842), wieś Czernice (1836–
1838), Murowana Korzyśc (1841), wieś
Mi...? (1847), Niemież (1840–1843) – par.
rudomińska;
maj. Rymucie (1856), folw. Kozliszki (1864–
1866), wieś Daniuny (1863) – par. s z y r -
wińska;
dwór Grabowo (1806–1807), wieś Dajnowka
(1810–1814), Starosowszczyzna (1821) –
par. t a b o r y s k a;
zaśc. Holandia (1843) – par. t u r g i e l s k a;
wieś Dubniki (1847) – par. worniańska;
Wilno 1800–1917.
Bielczewski h. Jelita
Wilno 1819 r.
Bieldziszewski91
Wilno 1887–1891.
Bielecki92 h. Abdank
wieś Skopiszki (1799) – par. pobojska;
Wilno 1819–1904.
ż. Antonina Matkiewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 149, s. 280v, nr 42); Fortunat Bielawski – sekr.
gub. w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 57,
s. 58v, nr 77); Adam Bielawski s. Józefa h. Jastrzębiec
– sekr. gub. w 1853 r., w 1856 r. sekr.
kol. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76,
s. 23, nr 86; zesp. 391, inw. 10, vol. 22, s. 2);
Józef Bielawski – płk muromskiego pułku piechoty
w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 19,
s. 26, nr 120).
91 Jan Walenty Bieldziszewski – radca dworu
w 1887–1891, ż. Maria Wojewódzka (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 216, s. 6, nr 29; vol. 241, s. 42,
nr 69).
92 Zofi a Bielecka z Szukiewiczów – wdowa po
radcy dworu, † 9 VII 1875 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 115, nr 122).
406 Bielenowicz
Bielenowicz
dwór Kamienny łog (1838) – par. c u d z i e -
n i s k a.
Bielewicz h. Mogiła, Radwan
wieś Preny (1821–1835), Swieciszki (1843)
– par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Niemenczynek (1807), Piekieliszki
(1808) – par. podbrzeska;
m. Szyrwinty (1834) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1855–1874.
Bielikowicz93 h. Abdank, własny
dwór Parnuszki (1789) – par. g l i n c i s k a;
Wilno 1835–1908.
Bielinowicz
Wilno 1830–1890.
Bieliński94 h. Junosza
maj. Giełwa (1865) – par. bogusławiska;
93 Dominik Piotr Bielikowicz s. Ludwika i Józefy
z Aleksandrowiczów – registrator kol. w 1875 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 163, s. 191v, nr 75).
94 Michał Bieliński – sędzia grodzki woj. wileńskiego
w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3,
s. 8); Ksawery Bieliński – kpt. w 1824–1827, ż. Karolina
Krygier, s. Edward Karol (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 12, s. 12v; vol. 13, s. 213v, nr 80);
Józef Bieliński – podczaszy wileński w 1809 r.
z maj. Sutkuszki, b. prezes sądu głównego wileńskiego
w 1827 r., ż. Magdalena z książąt Puzynów
(LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 80, s. 37v; zesp. 604,
inw. 20, vol. 13, s. 100v, nr 118); Stanisław Bieliński
– rejent pow. wileńskiego w 1831 r., rejent
sądów głównych wileńskich w 1839 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 49, s. 241v, nr 1; zesp. 604,
inw. 34, vol. 39, s. 221, nr 29); Stanisław – sekr.
gub. i Julia z Bielińskich Bielińscy w 1841 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 248, nr 38);
Anna Bielińska – chorążyna wileńska w 1821 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 15, s. 70); Wincenty
Bieliński s. Tadeusza – por. inwalidów w 1824 r.,
kpt. w 1827–1839, ż. Helena Święcicka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 21; vol. 13, s. 118v,
nr 227; vol. 41, s. 72v, nr 77); Ignacy Bieliński –
rejent pow. brasławskiego w 1823 r., ż. Julia Harasimowicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9, s. 4v);
Ignacy Bieliński s. Józefa (*ok. 1808) – uczestnik
powstania listopadowego, wychowanek UW,
sekr. gub. w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 54, s. 71, nr 116; zesp. 381, inw. 25, vol. 377,
s. 633); Onufry Bieliński – mjr w st. sp. w 1846 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59, s. 24v, nr 9);
Henryk Bieliński – dr med. w 1865 r. (LVIA,
folw. Dubinki (1873) – par. dubińska;
wieś Urliki (1842) – par. g i e d r o j c k a;
folw. Olechniszki (1836), wieś Żagajcie
(1841) – par. g i e ł w a ń s k a;
maj. Ołkuny (1867) – par. i n t u r s k a;
dwór Kiernów (1804), Sutkuszki (1809–
1828; z wsiami: Kmity, Piwowary, Pokalniszki,
Romaniszki, Wołukiszki, Złoto runy;
67 dusz – Józefa w 1816–1820) – par. k i e r -
nowska;
ok. Jundziliszki (1826–1847; 5 d.m., 3 d.ż.,
178 dz. – Michała s. Onufrego w 1847 r.;
173 dz. Romualda i Józefa w 1867) – par.
s o l e c z n i c k a;
m. Szyrwinty (1860), folw. Woronowsk
(1861–1905), zaśc. Szarkinia (1854) – par.
s z y r w i ń s k a;
m. Upniki (1842), dwór Czechowszczyzna
(1830), Sliże (1834–1841), folw. Medyna
(1834) – par. upnicka;
Wilno 1817–1914.
Bielkiewicz95 h. Dębno, pw. 2 VIII 1834 r.
Miłajszuny (1814) – par. o s t r o w i e c k a;
maj. Ciechanowiszki (1836–1873; z wsiami:
Ciechanowiszki, Łojcie, zaśc. Miedziakol,
600 dz. – Anny z Surzyckich c. Tomasza
w 1847 r.; maj. kupiony przez dr med., prof.
wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej,
radcy kol. – Adama s. Kazimierza oraz
jego ż. Annę w 1836 r. od Drzewieckiego;
zesp. 604, inw. 22, vol. 26, s. 231, nr 46); Józef
– sekr. gub. i Pelagia z Kozłowskich Bielińscy
w 1867 r. z maj. Ołkuny (LVIA, zesp. 604, inw. 22,
vol. 28, s. 249, nr 106); Józef Bieliński (1848–1926)
– lekarz, historyk (WSB, s. 27); Józef Bieliński
– lekarz wojskowy w 1887 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 391v, nr 43).
95 Wienczesław Bielkiewicz s. Adama (*1828) –
sekr. kol., za pomoc powstańcom zesłany do gub.
tomskiej w 1863 r. z Ciechanowiszek, maj. skonfi
skowany (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 121, s. 3;
vol. 790, s. 37; vol. 918, s. 19); Adam Bielkiewicz
s. Kazimierza i Agaty Pławskiej (1797–1840) –
prof. UW, radca tyt. w 1832 r., prof. Akademii
Medyko-Chirurgicznej w 1832–1839, radca dworu,
kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy, † 22 II
1840 r., pochowany na cm. bernardyńskim (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 2254, s. 77; zesp. 604,
inw. 20, vol. 27, s. 193v, nr 23; vol. 21, s. 130v,
nr 43; vol. 41, s. 4, nr 18; WSB, s. 27).
Bienkiewicz (Binkiewicz) h. Radwan 407
we wsi Ciechanowiszki mieszkali chłopi:
Baniukiewicz, Malinowski, Mieczkowski,
Miszkin, Sakowicz, Tylingo, we wsi Łojcie:
Bałaszewicz, Baniukiewicz, Sakowicz, Stankiewicz,
w zaśc. Miedziakol alias Lesniki:
Bałasz, Osinowski, Tylingo) – par. s u d e r -
wiańska;
Wilno 1795–1905.
Bielko
Wilno 1864 r.
Bielkowski
Wilno 1823 r.
Biełogurski
Wilno 1850 r.
Biełozierski
Wilno 1912 r.
Bielski96 h. Jelita, Rawicz, pw. 31 VIII
1820 r.
wieś Winksznobroście (1820–1843) – par.
b o g u s ł a w i s k a;
wieś Monteniancy (1835) – par. c z a b i s k a;
Powej...? (1827) – par. dubińska;
maj. Abramowszczyzna (1826–1828) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Posadniki (1841), Winksznobroście
(1841) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Bijuny (1798) – par. j a n i s k a;
maj. Ławaryszki (1800) – par. ł a w a r y s k a;
96 Marcin Bielski lat 28 – mjr 2. brygady lit.
w 1795 r., właściciel maj. Plikiszki w p a r . k i e r -
nowskiej (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 21);
Józef Bielski – radca tyt. w 1816 r., ż. Weronika
Morykoni (LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 250,
s. 10); Gasper Bielski – mjr wojsk ros. w 1826–
1834 (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 24, s. 84v;
vol. 27, s. 68; zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 113v,
nr 48; vol. 21, s. 112v, nr 16); Karol Bielski – płk
wojsk ros. w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 13, s. 123v, nr 258); Karol i Zofi a z Bonieckich
Bielscy – por. wojsk ros. w 1827 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 27, s. 68); Rafał Bielski –
mjr wojsk ros. w 1842–1856, mjr w st. sp. w 1864 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 152,
s. 4, nr 14; vol. 161, s. 6, nr 42); Michał Bielski –
sekr. kol. w 1843 r., ż. Anna Piotrowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 130v, nr 51); Magdalena
Bielska – wdowa po kpt., † 15 IX 1879 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 168v, nr 112).
dwór Suderwa (1819) – par. s u d e r -
wiańska;
wieś Surgiały (1822) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1805–1913.
Biełuński (Biłuński)
ok. Manetony (1789), wieś Asa...? (1804) –
par. i n t u r s k a;
zaśc. Derwinie (1830), wieś Kumance (1844)
– par. j a n i s k a;
zaśc. Swirgieliszki (1880) – par. malacka;
m. Niemenczyn (1874), wieś Bezdany (1885)
– par. niemenczyńska;
m. Pobojsk (1845) – par. pobojska;
Wilno 1849–1917.
Biemieszewicz
Wilno 1838 r.
Bienda
Wilno 1819–1820.
Bieniasz
Wilno 1872 r.
Bieniecki h. Łodzia
Wilno 1832–1862.
Bieniewicz97 h. Radwan
Wilno 1828 r.
Bienisz-Krzywiec
Wilno 1832 r.
Bienkiewicz (Binkiewicz) h. Radwan
pw. 14 VII 1810, 2 V 1843 r.
wieś Giełwa (1824), Winksznobroście
(1827–1829) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Janiańce (1863) – par. c z a b i s k a;
wieś Żewieliszki (1859–1861) – par. g i e ł -
wańska;
m. Kiernów (1829–1892), folw. Krywejkiszki
(1885), zaśc. Pohulanka (1829), Wojtkuny
(1893) – par. kiernowska;
m. Mejszagoła (1840), wieś Minturyszki
(1819) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Papiernia (1868) – par. muśnicka;
maj. Mojgiszki (1826–1830), wieś Sargielce
(1839), Smilgi (1837), Warkolce (1825),
Wojtkuny (1831) – par. pobojska;
wieś Piekieliszki (1825) – par. p o d -
b r z e s k a;
97 Justyn Bieniewicz – b. wachmistrz wojsk pol.
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 190,
nr 1).
408 Bieńkowski
m. Szyrwinty (1829), folw. Uliczynka (1881),
zaśc. Lipówka (1864), Uliczniki (1888–
1889), wieś Jodele (1824–1856) – par. s z y r -
wińska;
1795–1912.
Bieńkowski
Wilno 1852–1874.
Bienkuński (Binkuński)98 h. Wąż (Bajbuza
odm.), pw. 15 V 1799, 23 VI 1832,
21 VI 1844 r.
zaśc. Dwojaki (1867), wieś Wybrańce (1865)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Pokarpie (1884–1894), Stanisławiszki
(1879), Szafarnia (1869), wieś Janiańce
(1863), Montyniany (1855) – par. c z a b i -
s k a;
wieś Posadniki (1839–1847) – par. g i e ł -
wańska;
m. Kiernów (1798–1810) – par. kiernows
k a;
ok. Aleksandryszki (1838) – par. k o z a -
k i s k a;
wieś Lidokupie (1836) – par. muśnicka;
m. Bezdany (1894–1900), zaśc. Kiernówka
(1911) – par. niemenczyńska;
wieś Ludwinowo (1880)
Wilno 1816–1909.
Bierfremd99
Wilno 1840 r.
Biergiel100
Wilno 1827–1840.
Biergielewski
Wilno 1844 r.
Bierkiewicz
Wilno 1884 r.
98 Felicjan Bienkuński – szambelan b. dworu
pol. w 1811 r. z maj. Łubianka w pow. oszmiańskim
(LVIA, zesp. 1282, inw. 1, vol. 1343, s. 1);
Piotr Bienkuński – registrator kol. w 1841 r.,
sekr. gub. w 1844–1845, sekr. kol. w 1850 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 48, s. 5v, nr 17;
vol. 54, s. 102, nr 5; vol. 55, s. 250, nr 13; vol. 139,
s. 16, nr 5).
99 Wilhelm Bierfremd – radca tyt. w 1840 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 19v, nr 113).
100 Franciszek Biergiel s. Pawła – rejent sądów
granicznych pow. wileńskiego w 1827 r., ż. Brygida
Czarkowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 117v, nr 220).
Biernacki h. Korczak, Poraj
Wilno 1798–1858.
Biernickiewicz
Wilno 1837 r.
Biernikiewicz
wieś Podwarańce (1803) – par. m i c h a l i -
s k a;
Biernikowicz
Wilno 1816 r.
Bierzygolski
Wilno 1857 r.
Bierzyński
Wilno 1795–1877.
Biesiekierski101 (Bisiekierski) h. Pawian,
Pomian, pw. 26 VIII 1820 r.
zaśc. Kajmiany (1864) – par. c z a b i s k a;
zaśc. Migdaliszki (1789–1865), wieś Czymbaryszki
(1815) – par. dubińska;
folw. Łapiszki (1820) – par. g i e ł w a ń s k a;
folw. Migdaliszki (1839–1889), wieś Mackańce
(1847), Sadaniszki (1820) – par. i n -
t u r s k a;
maj. Jodzieniany (1826) – par. j a n i s k a;
zaśc. Pietrówka (1828), wieś Bołkuny
(1819–1821), Masiańce (1825) – par. k o r -
wieńska;
m. Ławaryszki (1843) – par. ł a w a r y s k a;
maj. Antodury (1871), zaśc. Podumbla
(1862), Pokubaciszki (1854), Szałtuna
(1860), wieś Iwańki (1851–1853), Leoniszki
(1856), Mieluńce (1853–1865) – par. m a -
l a c k a;
zaśc. Szukciszki (1893) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Błużyszki (1817) – par. podbrzeska;
101 Justyn Besiekierski s. Heronima (1776 – po
1834) – rejent deputacji wywodowej i zgromadzenia
szlacheckiego do 1807 r. (LVIA, zesp. 1532,
inw. 1, vol. 2, s. 184), asesor sądu kryminalnego,
asesor kol. w 1834 r. (LVIA, zesp. 1135, inw. 20,
vol. 473, s. 24), mistrz loży Szkoła Sokratesa w Wilnie,
kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy,
ż. Izabela Staniewicz (WSB, s. 27; LVIA, zesp. 381,
inw. 25, vol. 237, s. 133; vol. 299, s. 170); Józef
Biesiekierski s. Ignacego i Kornelii Tomkowicz
– asesor kol. w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 288, s. 39, nr 55); Ludwik Biesiekierski – asesor
sądu ziemskiego w 1854 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 79, s. 49, nr 21).
Binielewicz 409
folw. Migdaliszki (1795–1885; 30 dz. – Antoniego
i Ignacego s. Ignacego w 1847 r.;
w 1795 r. – Wincentego) – par. sużańska;
folw. Wysoki Dwór alias Wonsowszczyzna
(1813–1816; z wsią Tałuci, 10 dusz – Justyna
oraz jego ż. Izabeli ze Staniewiczów w 1816)
– par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Augusty (1863) – par. werkowska;
Wilno 1803–1900.
Bieszewski
Wilno 1856 r.
Bietoszewicz
Wilno 1894 r.
Bifreund102
Bigulski103
Wilno 1804–1823.
Bijejko
Kieukle (1826) – par. s z e s z o l s k a;
Bilakowicz
Wilno 1842 r.
Bilawski
Wilno 1849 r.
Bildzis
Wilno 1864 r.
Bildziukiewicz
Wilno 1866–1892.
Bilenowicz
Wilno 1875 r.
Bilewicz-Stankiewicz
Wilno 1868 r.
Bilewicz (Billewicz)104 h. Mogiła, Radwan
wieś Montyniance (1821) – par. c z a b i s k a;
102 Wilhelm Bifreund – prof. gimnazjum wileńskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36,
s. 296, nr 142).
103 Aleksander Bigulski s. Andrzeja – chirurg
w 1820 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 966, s. 78).
104 Franciszek i Helena z Piskorskich Bilewiczowie
– chor. pow. wileńskiego w 1829 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 33, s. 336v, nr 68); Hilary
Bilewicz s. Mikołaja i Tekli z Cierpińskich – registrator
kol. w 1843 r., ż. Sabina Rusiecka, s. Feliks
*1843 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 11v,
nr 69), sekr. kol. w 1849–1851 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 70, s. 141, nr 46); Gasper Billewicz
– prezydent wileńskiej Izby Cywilnej w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 36, s. 56, nr 4);
m. Giełwany (1853), zaśc. Preny (1831–
1877), wieś Jodkańce (1851), Żuwinty (1857)
– par. g i e ł w a ń s k a;
Zakorwiszki (1809) – par. korwiańska;
dwór Wojzgienie (1821–1829), wieś
Chrzczeniszki (1801) – par. pobojska;
wieś Błażyszki (1801–1802), Niemenczynek
(1808) – par. podbrzeska;
wieś Piktokańce (1822) – par. rudomińska;
ok. Songiałowszczyzna (1822) – par. s o -
l e c z n i c k a;
wieś Bojary (1841) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1799–1903.
Bilikowicz
zaśc. Prudziszki (1868), wieś Rzesza Kapitulna
(1840) – par. werkowska.
Bilinowicz
Wilno 1858–1874.
Biliński105 h. Sas
zaśc. Girynce (1884) – par. j a n i s k a;
wieś Łukojnie (1831) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Kozaki (1838) – par. malacka;
Wielkie Pole (1833) – par. rudomińska;
m. Szyrwinty (1866) – par. s z y r w i ń s k a;
folw. Wiktoryszki (1813) – par. t u r -
g i e l s k a; Powary (1864) – par. w i d z i n i -
s k a;
Wilno 1807–1897.
Bilkiewicz
Wilno 1859–1865.
Biłowski
Wilno 1880 r.
Binielewicz
Wilno 1903 r.
Konrad Franciszek Billewicz – inż. technolog
w 1899 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 284,
s. 159, nr 55); Adam Hipolit Billewicz s. Hipolita
Ludwika Hilarego i Heleny z Dowgierdów – inż.
mechanik fl oty w 1898–1899, ż. Jadwiga Apolonia
Gołębiowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 283,
s. 39v, nr 57; vol. 284, s. 159, nr 55).
105 Piotr Biliński – por. wojsk angielskich
w 1813 r. z Wiktoryszek (LVIA, zesp. 604,
inw. 10 vol. 227, s. 105v); Wincenty Biliński
– por. w 1825 r., ż. Helena Swięcicka, s. Piotr
Konstant; kpt. wojsk ros. w 1833 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 81; vol. 26, s. 84v,
nr 329).
410 Binkowski
Binkowski
wieś Posadniki (1840) – par. g i e ł w a ń s k a.
Binnel
Soleczniki Wielkie (1818) – par. s o l e c z -
n i c k a.
Binter
Wilno 1898 r.
Bireto (Biretto)
ok. Charytoniszki (1835) – par. k o r -
wieńska;
wieś Miszniuny (1799) – par. s z e s z o l s k a;
Mirabel (1839), folw. Popiszki (1836) – par.
w i d z i n i s k a;
Wilno 1904–1910.
Birfreund106
Wilno 1835–1853.
Birkle
Wilno 1842–1855.
Biront107 h. Dongaf, pw. 18 VIII 1820 r.
Wilno 1843–1871.
Biszewski h. Abdank
zaśc. Botwiniszki (1832), wieś Wiewiorkowszczyzna
(1809) – par. miednicka;
wieś Murowanka (1849) – par. rukojńska;
folw. Botwiniszki (1836–1846), wieś Kurhany
(1861–1863) – par. szumska;
folw. Dzitrowszczyzna (1843), wieś Strzałki
(1831–1858), Botwiniszki (1838), wieś Dajnowka
(1814–1821), Pikciuny (1860) – par.
t a b o r y s k a;
wieś Sawojciszki (1872–1875) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1855–1915.
Biszping108
Wilno 1806 r.
Bitkiewicz
Wilno 1810 r.
106 Wilhelm Birfreund s. Wilhelma i Elżbiety
z Tycznerów (*ok. 1807) – ukończył gimnazjum
w Białymstoku i UW, nauczyciel w gimnazjum
wileńskim w 1835–1836 (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 4013, s. 154; zesp. 604, inw. 20, vol. 31,
s. 21, nr 54).
107 Bonawentura Biront – sztabs kpt., † 5 I 1871 r.
w Wilnie, lat 43, pochowany na Rossie (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 220, s. 48, nr 10).
108 Adam Bisping – płk wojsk pol. w 1828 r.,
jego ż. Teresa (LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 30,
s. 159v, nr 60).
Bitner109 h. Gryf
Wilno 1836–1901.
Bitny
Wilno 1832–1837.
Bitnowski
Wilno 1812 r.
Bitowt110 h. Gryf, pw. 7 I 1799 r.
zaśc. Migdaliszki (1824), Puzyryszki (1828–
1837), wieś Drusie (1829), Grejczaniszki
(1854), Skrablinka (1816–1830) – par. d u -
b i ń s k a;
wieś Janczury (1828), Marciniszki (1864) –
par. g i e d r o j c k a;
Łuksztyna (1846) – par. niemenczyńska;
wieś Ciechanowo (1834–1839) – par. podb
r z e s k a;
Wilno 1830–1916.
Biwil h. Białynia, Gozdawa
Wilno 1819–1838.
Bizunowicz
Wilno 1904 r.
Bychowicz
Wilno 1836 r.
Bychowiec111 h. Mogiła, pw. 19 II 1804 r.
wieś Dziedaniszki (1826) – par. ł a waryska;
m. Malaty (1850) – par. malacka;
109 Ryszard Kajetan Bitner – ppor. w 1894 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 264, s. 377, nr 85);
por. w 1898 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 282,
s. 396a, nr 14).
110 Jerzy Bitowt – mgr teologii, dziekan m. Wilna,
podproboszcz świętojański w 1834 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 13v, nr 68).
111 Józef Władysław Bychowiec (1778–1845) –
fi lozof, służył w wojsku franc., adiutant Murata
w wojnie 1812 r., po wojnie w Wilnie zajmował się
pracą naukową (WSB, s. 45); Aleksander Bychowiec
– prezydent sądów granicznych pow. wołkowyskiego
w 1823–1828 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 9, s. 1; vol. 14, s. 83, nr 1), b. prezydent graniczny
wołkowyski w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 45, vol. 34, s. 22, nr 1); Adam Bychowiec –
b. chor. wołkowyski w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 45, vol. 34, s. 22, nr 1); Kazimierz Daniel
Bychowiec s. Antoniego – sekr. gub. w 1841 r.,
w 1836–1841 pracował w sądzie pow. wileńskiego;
sekr. kol. w 1850–1853, ż. Franciszka Izabela
Szamotulska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67,
s. 302, nr 176; vol. 76, s. 38, nr 147; zesp. 380,
inw. 95, vol. 105, s. 63).
Błażejewicz h. Sas 411
Wilno 1812–1902.
Bychowski
Wilno 1879–1891.
Byczkowski112 h. Bogoria, Jastrzębiec
maj. Bogusławiszki (z wsiami: Jerygaluny,
Kajrowcy, Luny, Zwirble; z zaśc. Łaborowo,
Rumszyszki, Udoro; 63 dusze – Ignacego
oraz jego ż. Teresy Lewane w 1816) –
par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Starodworzyszcze (1860) – par. g i e ł -
wańska;
zaśc. Ordziszki (1827) – par. kiernowska;
m. Podbrzeź (1802) – par. podbrzeska;
wieś Połubeczki (1819) – par. rukońska;
Wilno 1811–1899.
Bykowski113 h. Bronic, Gryf, Jastrzębiec,
Łopot, pw. 3 XII 1798 r.
wieś Porudomina (1799) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Tarakańce (1816), ok. Oboły (1813) –
par. s o l e c z n i c k a;
Wilno 1828–1895.
Bylczyński114
Wilno 1830–1834.
Byliński115 h. Łodzia, pw. 18 III 1804 r.
wieś Wysoka (1855–1873), zaśc. Nowianki
– par. bujwidzka;
karczma Komuja (1835) – par. c z a b i s k a;
wieś Dwejlince (1819), Morozówka (1861)
– par. dubińska;
folw. Antopuśnia (1857–1859), wieś Urliki
(1845–1847) – par. g i e d r o j c k a;
112 Tadeusz Byczkowski s. Ignacego i Teresy
z Reutów – sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 27,
s. 91v, nr 44); Ignacy Byczkowski – b. sędzia graniczny
gub. wileńskiej, † 7 X 1835 r. w Wilnie,
lat 70, ż. Teresa Reut, s. Tadeusz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 32, s. 22, nr 167).
113 Aleksander Bykowski (1844–1903?) – pierwszy
wileński miejski architekt w 1877–1879 (WSB,
s. 45).
114 Anastazy Bylczyński – kpt. wojsk ros., † 4 IX
1834 r. w Wilnie z maj. Rusotu pow. grodzieńskiego
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 29, s. 43v, nr 87).
115 Wincenty Byliński – kpt. wojsk ros. w 1830–
1832 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 23v,
nr 179; vol. 21, s. 5v, nr 36); Joachim Byliński
– sekr. kol., † 20 XI 1854 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 79, s. 574v, nr 233).
folw. Karolinowo (1898), zaśc. Malawszczyzna
(1883), Żejmy (1853), wieś Koczergi
(1795) – par. i n t u r s k a;
m. Janiszki (1843), zaśc. Bekiepury (1853),
Medyna (1820), Obkorta (1828), Plerniszki
(1824), wieś Stefaniszki (1844–1853), Troniszki
(1821–1910) – par. j a n i s k a;
zaśc. Wyspa (1854), wieś Buczeliszki (1854–
1888), Purwiańce (1853) – par. malacka;
m. Miedniki (1830) – par. miednicka;
wieś Kiwańce (1852) – par. s z y r w i ń s k a;
ok. Raczki (1874) – par. t a b o r y s k a;
folw. Justynówka (1875) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Bołtucie (1873), Cegielnia (1894),
Trynapol kolonia (1869–1871) – par. w e -
rkowska;
Wilno 1818–1917.
Bystram116
Wilno 1824–1874.
Bystrynowski
Wilno 1829 r.
Byszyński117 h. Prus III
Wilno 1828–1904.
Bytwiński
Wilno 1801 r.
Blank
Wilno 1817–1855.
Bloducho (Bloducha)
Wilno 1839–1844.
Błazdziewicz
Wilno 1829 r.
Błażejewicz118 h. Sas, pw. 22 XII 1819 r.
dwór Czyżyszki (1833) – par. bujwidzka;
116 Dominik Bystram – gen. wojsk pol. w 1824 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 14); Karol Bystram
– marsz. upicki w 1827 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 13, s. 1, nr 1); Karol Bystram s. Karola
– marsz. pow. poniewieskiego w 1852 r. („Pamiatnaja
Kniżka Kowienskoj Guberni” 1853, s. 77).
117 Joachim Byszyński – registrator kol. w 1840 r.,
ż. Helena Truszyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 32, nr 190); Zygmunt Byszyński s. Justyna,
por. w st. sp., † 16 III 1876 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 124v, nr 36).
118 Franciszek Błażejewicz – por. wojsk ros.
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44,
s. 17v, nr 100); Wiktor Błażejewicz – sekr. kol.
w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 95, s. 111,
nr 219); Julian Błażejewicz s. Wiktora i Ludwiki
412 Błażewicz h. Sas, Trzaska
maj. Trokieniki (1850) – par. b y s t r z y c k a;
folw. Lubciszki (1849–1860), wieś Wołkowszczyzna
(1843) – par. c u d z i e n i s k a;
m. Miedniki (1832) – par. miednicka;
wieś ? (1843) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Jodziszki (1843) – par. rudomińska;
wieś Miedniki (1832–1840) – par. s zumska;
Mankuniszki (1818) – par. t u r g i e l s k a;
folw. Werki (1795) – par. werkowska;
Wilno1830–1887.
Błażewicz h. Sas, Trzaska, pw. 26 IV
1844 r.
wieś Żwiniany (1816) – par. bujwidzka;
folw. Lubciszki (1859–1860) – par. cudzen
i s k a;
maj. Giejszyszki (1871) – par. kiernowska;
zaśc. Wiktoryn (1831) – par. m i c h a l i s k a;
dwór Narwidziszki (1799) – par. muśnicka;
wieś Bielkiszki (1846) – par. ostrowiecka;
wieś Kiejdzie (1824), Marazy (1824) – par.
rudomińska;
ok. Milwidy (1836) – par. s o l e c z n i c k a;
ok. Dzitrowszczyzna (1845), wieś Nowa Tarasowszczyzna
(1843) – par. t a b o r y s k a;
wieś Bohdziuli (1826), Makuniszki (1823) –
par. t u r g i e l s k a;
Menderyszki (1830) – par. upnicka;
zaśc. Sienkańce (1858), wieś Dubniki (1863)
– par. worniańska;
Wilno 1795–1917.
Błaziewicz119
Wilno 1841 r.
Bleze120
Wilno 1881–1901.
Blinstrub121 h. Łabędź, Korczak (Wręby)
folw. Łowkiszki (1880–1883) – par. c z a -
b i s k a;
z Malkiewiczów – lekarz w 1887 r. w Wilnie, ż. Pelagia
Pieślak (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216,
s. 92v, nr 1).
119 Franciszek Błaziewicz – ppor. wojsk ros.
w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 36v,
nr 207).
120 Alfons Bleze – sztabs kpt. w 1883–1887, ż. Helena
Rakowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211,
s. 8, nr 41; vol. 216, s. 181, nr 54).
121 Józef Blinstrub s. Szymona i Julii z von Stlerów
– por. w 1886 r., ż. Anna Tarnowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 480, nr 88).
folw. Dombrowo (1880) – par. korwieńs
k a;
maj. Gierwiaty (1873), wieś Meszluki?
(1822) – par. m e j s z a g o l s k a;
Wilno 1874–1915.
Blizniewski (Bliźniewski)
Wilno 1820–1842.
Błyszakowski122
Wilno 1819–1881.
Błyszyński
Wilno 1836 r.
Błocki h. Leliwa
wieś Żurawy (1859–1863) – par. c u d z i e -
n i s k a;
maj. Gudzie (1872) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Zamosłaje (1842) – par. subotnicka;
Wilno 1864–1918.
Blok
Wilno 1813 r.
Błoński
Wilno 1895 r.
Bluducha
Wilno 1841 r.
Blumer
Wilno 1837 r.
Błuś h. Kościesza odm.
zaśc. Parszuniszki (1838), wieś Kalniszki
(1801), Lewony (1807), Morozówka (1853),
Siewruki (1830), Sulpiszki (1805), Turliszki
(1815) – par. dubińska;
wieś Ojrany (1863) – par. d u k s z t a ń s k a;
wieś Kamosta (1856), Kozaki (1864) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Draucze (1822–1829) – par. k i e r -
nowska;
dwór Powidaki (1828) – par. korwieńska;
m. Mejszagoła (1854) – par. mejszagolska;
zaśc. Botwiniszki (1847), Janopol (1881),
wieś Mielany (1859–1863), Tatejki (1847–
1855) – par. niemeńczyńska;
zaśc. Wojniszki (1838), wieś Woroniszki
(1820–1825) – par. podbrzeska;
maj. Józefpole (1882), wieś Grenciuniszki
(1884) – par. sużańska;
122 Maksymilian Błaszakowski – registrator kol.
w 1834 r., ż. Angela Matusewicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 29, s. 27v, nr 264).
Bocewicz (Bacewicz) h. Radwan 413
wieś Szałkowo (1886) – par. t u r g i e l s k a;
wieś Lelikańce (1847–1851), Liczuny (1806),
Popiszki (1795–1827), Syciuny (1804–1808)
– par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1818–1908.
Błusewicz
wieś Degucie (1826) – par. s z y r w i ń s k a.
Bobakiewicz
Wilno 1856 r.
Bobakowski123 h. Lubicz, pw. 28 III
1804 r.
Wilno 1835–1853.
Boban124 h. Pobóg z odm.
pw. 18 X 1800, 4 X 1848 r.
ok. Raczki (1857–1858) – par. c u d z e -
n i s k a;
dwór Słaciszki? (1814) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1830 r.
Bobiański h. Dębno
Wilno 1836–1906.
Bobiatyński125 h. Łodzia
maj. Piekieliszki (1802–1818; z wsiami: Mikulańcy,
Miszkince, Ożukowo, Piekieliszki,
Stodoliszcze, z zaśc.: Budy, Pietryszki, Pietrucie,
Żukowszczyzna; 97 dusz – Michała
oraz jego ż. Benedykty z Ciechanowieckich
w 1816) – par. podbrzeska;
Wilno 1803–1896.
Bobiński h. Junosza, Leliwa, pw. 31 VIII
1820 r.
Wilno 1811–1909.
Bobkiewicz
Wilno 1852 r.
123 Paweł Bobakowski – registrator kol. w 1842 r.
124 Stanisław Boban – skarbnik oszmiański
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 458); Justyn Boban
– kpt., † 9 III 1823 r. w Oszmianie, lat 50 (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 82, s. 19).
125 Michał Bobiatyński – w 1803–1812 naczelnik
kancelarii gub. wileńskiego, w 1813–1816 i 1823–
1824 wicegub. wileński, później gub. grodzieński.
Zmarł jako senator w Moskwie po 1831 r., ż. Paulina
z Montwiłłów (Morawski, s. 529, 548); wicegub.
wileński w 1823 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 9, s. 3v); Aleksander Bobiatyński – sztabs
kpt., † 22 I 1873 r. w Wilnie, lat 75, pochowany
na cm. bernardyńskim (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 120, s. 250v, nr 38).
Bobko
Czerwony Dwór (1820) – par. niemenczyńska;
Bobkowski
wieś Berza (1819) – par. pobojska.
Boblewicz
Wilno 1832 r.
Boblewski
wieś Kołnota (1822) – par. podbrzeska;
Bobołowicz
Wilno 1806 r.
Bobowicz
Wilno 1828–1877.
Bobrowicz h. Sas
Wilno 1820–1914.
wieś Paużole (1836) – par. mejszagolska;
folw. Skibiszki (1836), wieś Porudomina
(1826) – par. rudomińska;
zaśc. Gajdele (1865) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Papiernia (1841) – par. werkowska.
Bobrowski126 h. Jastrzębiec, Ślepowron
pw. 28 XI 1803 r.
folw. Chomszczyzna (1855), zaśc. Nowo pole
(1856) – par. c u d z i e n i s k a;
ok. Jodokłonie (1867–1869) – par. g i e r -
wiacka;
ok. Jodokłonie (1834–1840), Sokołowo
(1823) – par. o s t r o w i e c k a;
zaśc. Norbuciszki (1835), wieś Kołnota
(1843) – par. podbrzeska;
ok. Miżany (1822–1839), wieś Chockuny
(1855) – par. słobodzka;
zaśc. Pikciuny (1869) – par. t a b o r y s k a;
ok. Jodokłonie (1885) – par. worniańska;
Wilno 1823–1917.
Bocewicz (Bacewicz)127 h. Radwan
pw. 20 VI 1800, 25 VII 1811 r.
126 Florian Bobrowski (1779–1846) – pleban
niemenczyński w 1837–1841 (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 35, s. 434; vol. 70, s. 143); Roman
Bobrowski – sekr. gub. w 1829 r., ż. Franciszka
Juchnowicz, s. Hipolit Felicjan (LVIA, zesp. 604,
inw. 10, vol. 253, s. 65v); Michał Bobrowski –
prof. Pisma Świętego na UW w 1832 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 8v, nr 60).
127 Ludwik Bocewicz – powstaniec 1863 r.
z Wilna, mieszkał na placu Łukiskim (LVIA,
zesp. 381, inw. 16, vol. 94, s. 9–10); Julian
414 Bochdziej
wieś Łona (1824) – par. b o g u s ł a w i s k a;
folw. Berzgany (1886), Jankuniszki (1816),
Pokirnie (1803) – par. dubińska;
folw. Rudesa (1840), zaśc. Januszki (1867),
Jawniszki (1881), Ołuniszki (1871), wieś Balczańce
(1883), Kowszynce (1835) – par. i n -
t u r s k a;
folw. Grubiszki (1852–1883, 200 dz. – Michała
i Antoniego s. Adama w 1852), zaśc. Dydziełowce
(1824–1828), Szakaliszki (1840),
ok. Trojniszki (1834–1844), Tropiszki, wieś
Jankuniszki? (1888), Plarniszki (1873),
karczma Podubina (1835) – par. j a n i s k a;
maj. Inkietry (1875) – par. malacka;
m. Niemenczyn (1872–1882) – par. n i e -
menczyńska;
zaśc. Jankuniszki (1890) – par. sużańska;
m. Widziniszki (1853) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1814–1917.
Bochdziej
Wilno 1834 r.
Bochwic128
maj. Kwietniewo (1914) – par. rudomińs
k a;
Wilno 1877–1899.
Bocianowski
Wilno 1876 r.
Bociański
zaśc. Miłaszyszki (1824–1842) – par. i n -
t u r s k a.
Bociarski
Wilno 1855–1914.
Boczański h. Sas
Wilno 1830–1908.
Boczarski129
Wilno 1853–1857.
Boczkowski130 h. Gozdawa
maj. Ksaweryn (1865) – par. c z a b i s k a;
Bocewicz – sekr. gub. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 139, s. 56, nr 3).
128 Otton Bochwic – por. w 1877 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 175, nr 23).
129 Edward Boczarski – sztabs kpt. w 1853 r.
(LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76, s. 64, nr 67).
130 Wincenty Franciszek Boczkowski s. Józefa –
sekr. kol. w 1873–1879, † 4 IX 1896 r. w Wilnie,
lat 68 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 155v,
nr 18; vol. 279, s. 305, nr 215).
zaśc. Berkele (1866), wieś Starodworce
(1865–1867) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Ordziszki (1836) – par. kiernowska;
Żarniszki (1827) – par. niemenczyńska;
Wilno 1819–1906.
Bodarski
Wilno 1884 r.
Bodne
Wilno 1821 r.
Bodzianowski131 h. Prus, pw. 7 VII 1817 r.
Wilno 1834–1841.
Bodziłowski
Wilno 1830 r.
Bogacki
Wilno 1807 r.
Bogański
Wilno 1840 r.
Bogarewicz132 h. Leliwa, pw. 18 III 1800 r.
Wilno 1857–1882.
Bogatko133 h. Pomian
Wilno 1819–1901.
Bogdanowski
Wilno 1829 r.
Bogdański h. Prus III
Wilno 1863–1908.
Bogieński
Wilno 1880 r.
Bogiński
wieś Kiemiele (1805) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
Wilno 1899 r.
Boglec
Wilno 1844 r.
Bogomolec (Bohomolec)134 h. Kościesza
Wilno 1855–1887.
131 Józef Bodzianowski s. Marcina i Teresy
z Proniewiczów – adwokat w 1834–1841, adwokat
sądu pow. wileńskiego w 1839–1841 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 42, nr 199; vol. 28,
s. 26v, nr 9; vol. 30, s. 88v, nr 26; vol. 41, s. 69v,
nr 58; vol. 47, s. 74v, nr 2).
132 Bogusław Bogarewicz – sekr. gub. w 1858 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 29, nr 162).
133 Makary Bogatko (1788 – po 1830), mineralog,
od 1807 r. współpracownik księcia Jundziłła
(WSB, s. 31).
134 Julian Bogomolec s. Stanisława – asesor
kol., † 25 XI 1887 r., lat 68, pochowany na cm.
Boguszewski h. Juńczyk 415
Bogorzel
Wilno 1850–1883.
Bogowicz135 h. Dąbrowa
Wilno 1850–1896.
Bogucki136 h. Abdank, Krzywda, Radwan
folw. Szczurkiszki (1856) – par. b o g u s ł a -
wiska;
dwór Iwaniszki (1821) – par. dubińska;
zaśc. Graużynia (1843) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Giełwany (1910) – par. g i e ł w a ń s k a;
dwór Dukszty (1836–1838) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
folw. Kunigiszki (1795) – par. k i e r -
nowska;
wieś Bezdany (1863) – par. n i e m e n -
czyńska;
ok. Mokra (1822) – par. słobodzka;
m. Szyrwinty (1853) – par. s z y r -
wińska;
ok. Raczki (1874) – par. t a b o r y s k a;
wieś Samantanka (1819) – par. upnicka;
Wilno 1817–1917.
Bogusławski137 h. Prus, pw. 28 XI 1803 r.
wieś Ławzy (1811) – par. t a b o r y s k a;
m. Worniany (1851) – par. worniańska;
Wilno 1795–1912.
Bogusz h. Odyniec, Topór
folw. Kamieliszki (1905) – par. dubińska;
Wilno 1835–1902.
bernardyńskim, s.: Eugeniusz, Stanisław, Michał
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 400v,
nr 189).
135 Jan Bogowicz s. Tomasza (*ok. 1765) – ekonom
UW, registrator kol. w 1827–1829 (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 2254, s. 179; vol. 2530,
s. 213).
136 Feliks Bogucki s. Alberta (*ok. 1806) – asesor
pow. wileńskiego w 1836–1838 (LVIA, zesp.
604, inw. 55, vol. 26, s. 246v, nr 14; vol. 42,
s. 292v, nr 14); sędzia pow. wileńskiego w 1855–
1857, radca kol. w 1855–1861, kawaler Orderu
św. Anny III klasy, ż. Marianna Sarnecka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 67, nr 12); Jan Bogucki
s. Adama – radca tyt. w 1908 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 312, s. 603a).
137 Michał Bogusławski s. Józefa i Ewy z Jacewiczów
– weterynarz wojskowy w 1879 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 207, s. 295, nr 20).
Boguszewicz (Bohuszewicz)138 h. Gozdawa,
Ostoja, Półkozicz, Siestrzeniec,
Syrokomla, własny
folw. Czyżyszki (1816–1910; 9 dusz – Wincentego
w 1816 r.; 7 d.m., 5 d.ż., 280 dz. –
Wincentego s. Józefa w 1850 r.; 280 dz. –
Felicjana w 1867), zaśc. Dębina (1868), Żytniszki
(1873) – par. bujwidzka;
wieś Adamejcie (1838), Jankuniszki (1821),
Naszyszki (1805–1811), Ołka (1799), Unguryszki
(1813–1818) – par. dubińska;
ok. Trojniszki (1826) – par. j a n i s k a;
folw. Gejłasze (1829–1832), Lewaniszki
(1859) – par. korwieńska;
zaśc. Popaska (1869) – par. ł a w a r y s k a;
wieś Jankuniszki (1881–1883), Werdaki
(1821), Witoszy (1877–1886) – par. n i e -
meńczyńska;
m. Podbrzezie (1845), zaśc. Pietryszki (1843–
1845), wieś Łele (1843), Tołejki (1838) – par.
podbrzeska;
dwór Świrany (1838–1841) – par. r u -
k o j ń s k a;
zaśc. Sniegi (1890), wieś Tołejki (1837) –
par. sużańska;
wieś Rzesza Kapitulna (1834) – par. werkowska;
Wilno 1807–1916.
Boguszewski139 h. Juńczyk
Wilno 1856–1917.
138 Arkaniusz Bohuszewicz – rotmistrz pow. borysowskiego
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 33, s. 55v, nr 66); Arkadiusz i Rozalia z Boblewskich
Bohuszewiczowie – rotmistrzowie
pow. połockiego w 1831 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 39, s. 313v, nr 47); Leonard Bohuszewicz
– por. w st. sp. wojsk ros. pułku lit.-ułańskiego,
† 13 IV 1835 r. w Wilnie, lat 62, ż. Anna
Marcinowska (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 32,
s. 48, nr 119); Franciszek Benedykt Bohuszewicz
s. Kazimierza i Konstancji z Hołowniów
(1840–1900) – pisarz ludowy, w 1890–1896 adwokat
przysięgły w Wilnie (WSB, s. 33); Franciszek
Boguszewicz – radca dworu w 1889 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239, s. 408,
nr 106).
139 Albert Aleksander Boguszewski – asesor kol.
w 1875 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 123, s. 6,
nr 56).
416 Bohatkiewicz h. Pomian
Bohatkiewicz140 h. Pomian
Wilno 1816–1887.
Bohdanowicz (Bogdanowicz)141 h. Bogorya,
Lubicz, Łabędź, Łada, Mogiła,
Niezgoda
pw. 31 XII 1802, 11 IV 1804 r.
dwór Bujwidze (1815), wieś Rubno – par.
bujwidzka;
dwór Maluta (1803–1804), maj. Pugowicze
(1868), Jakintany (1807–1812) – par. g i e r -
wiacka;
140 Aleksander Bohatkiewicz s. Michała (1798–
1831) – filolog, bibliotekarz i bibliograf, kolega
A. Mickiewicza (WSB, s. 31–32), mgr filozofi
i w 1825 r., adiunkt UW w 1829 r. (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 966, s. 96; vol. 2530, s. 160–
161; zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 48v); Hilary
Bohatkiewicz s. Michała – radca stanu, † 10 IV
1887 r., lat 72, pochowany na Rossie, s.: Ferdynand,
Hilary (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216,
s. 51, nr 147).
141 Onufry Bohdanowicz s. Tadeusza – chor.
pow. wilejskiego w 1811 r., marsz. pow. wilejskiego
w 1851 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 233,
s. 102; zesp. 604, inw. 54, vol. 5, s. 163, nr 34);
Józef Bohdanowicz – szambelan b. dworu pol.
w 1820 r. z dworu Jodzieniany (LVIA, zesp. 694,
inw. 1, vol. 3649, s. 189); Stanisław Bohdanowicz
– chor. wojsk pol. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 16, s. 125, nr 100); Jan Bohdanowicz
– sędzia graniczny wileński w 1835 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 17, s. 92v, nr 43); Wincenty
Bohdanowicz – rejent graniczny pow. wileńskiego
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 17, s. 218v,
nr 35); Wincenty Bohdanowicz – sędzia graniczny
pow. nowogródzkiego w 1834 r. (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 27, s. 193v, nr 23); Ignacy Bohdanowicz
– ppłk w 1825–1830, ż. Konstancja Frąckiewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 48,
nr 279; vol. 16, s. 118v, nr 14); płk wojsk ros., komendant
m. Wilna w 1835 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, s. 249, nr 11), płk wojsk ros. w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 26, nr 150;
zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 35, nr 236); Wiktor
Ignacy Dominik Bogdanowicz s. Antoniego
– płk w st. sp. w 1883 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 211, s. 75v, nr 413); Ferdynand Bogdanowicz
s. Franciszka – asesor kol., † 21 III 1867 r.
w Wilnie, lat 74 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 113,
s. 175v, nr 64); Gustaw Bohdanowicz s. Ferdynanda
i Józefy z Kleckich – por. wojsk ros. w 1859 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 56v, nr 5).
m. Janiszki (1826), maj. Jodzieniany (1816–
1820; z wsiami: Górele, Nadjeziorce, Podbrudzie,
zaśc. Obkarty, 41 dusz – Jana
w 1816) – par. j a n i s k a;
zaśc. Dejlidziany (1868), Sutk...? (1894) –
par. kiernowska;
wieś Skawduliszki (1859) – par. k o r -
wieńska;
Step a r y ( 1 8 2 8 ) – par. mejszagolska;
wieś Markuny (1822), Turły (1820) – par.
m i c h a l i s k a;
zaśc. Skrydy (1863) – par. niemenczyńs
k a;
dwór Wojzgieniszki (1801) – par. p o -
b o j s k a;
dwór Kowpadół (1829), wieś Pomusie
(1802) – par. podbrzeska;
zaśc. Ławryniszki (1859–1875), Zapolce
(1877) – par. suderwiańska;
m. Szyrwinty (1835–1844) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
Hałaburdziszki (1864), Jusieliszki (1864) –
par. t a b o r y s k a;
zaśc. Słuszczyzna (1830), wieś Krzyżaki
(1826), Oszkińce (1863), Zwieraliszki (1825)
– par. werkowska;
Wilno 1799–1917.
Bohdziewicz (Bogdziewicz)142 h. Bończa,
Starykoń, Wadwicz
wieś ? (1855) – par. c z a b i s k a;
142 Ignacy Bohdziewicz – sekr. gub. w 1833 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 26, s. 82, nr 312);
Ignacy Bohdziewicz s. Józefa – registrator kol.
w 1840–1845 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 45,
s. 2, nr 6; vol. 55, s. 253, nr 33); Aleksander Bohdziewicz
s. Marcina (*ok. 1816) – ukończył szkołę
pow. w Wilnie, kancelarzysta Akademii Medyko-
Chirurgicznej w 1841 r., sekr. gub. w 1849 r.
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 4986, s. 62; zesp.
604, inw. 20, vol. 63, s. 7, nr 24); Stanisław Bogdziewicz
s. Aleksandra (*ok. 1838) – registrator
kol., powstaniec 1863 r., maj. skonfi skowany
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 37v;
vol. 918, s. 20; vol. 918, s. 20, nr 21), pracował
w kancelarii wileńskiego wojennego gub. (LVIA,
zesp. 381, inw. 17, vol. 5767, s. 762, nr 17); Ludwik
Bogdziewicz s. Romualda i Antoniny z Szulców
– sekr. gub. w 1859–1860 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, nr 149, s. 26v, nr 9); Longin Bogdziewicz
s. Romualda i Antoniny z Szulców –
Bokszański 417
wieś Kunigiszki (1798) – par. k i e r n o w s k a;
zaśc. Skrudy (1836), Terejliszki (1827–
1839), Zakorwiszki (1850), wieś Czarna Słoboda
(1843), Janówka (1852), Kramniszki
(1829–1830), Skrudany (1841) – par. k o r -
wieńska;
zaśc. Pacołówka (1821–1836), wieś Kiwiszki
(1850), Skajstery (1815–1842), karczma
Przypłoczyszki (1843) – par. ł a w a r y s k a;
zaśc. Lipowe pole (1802), wieś Antonowo
(1859), Gładkiszki (1806), Pojodzie (1806)
– par. m e j s z a g o l s k a;
ok. Nowosiady (1831), wieś Małoniszki
(1828–1829) – par. miednicka;
Pruszanka (1827) – par. n i e m e n -
czyńska;
zaśc. Gintowszczyzna (1850) – par. podb
r z e s k a;
m. Rudamina (1800–1803), zaśc. Kawerniszki
(1857–1865), Slepianka (1859), wieś
Okmieniszki (1824), Ślepa Korzyść (1846)
– par. rudomińska;
wieś Jackany (1820), Łukszany (1821), Powisińcza
(1812) – par. s o l e c z n i c k a;
Wysoki Dwór (1802) – par. s z e s z o l s k a;
m. Szyrwinty (1844) – par. s z y r w i ń s k a;
ok. Nowosiady (1833), wieś Dajnowa (1811–
1828), Naskańce (1867–1901), Żołtuny
(1820) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Bogdaniszki (1857), Gemzy (1868–
1879), wieś Ażewicze (1908–1910), Borkuszki
(1832), Koczany (1839), Kowerniszki
(1868–1874), Małachowce (1831), Okmianiszki
(1871), Postawki (1835), Zacharyszki
(1816–1845) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Augusty (1832), Birka (1834), Bukiszki
(1852), Słuszczyzna (1828), wieś Awiżenie
(1864) – par. werkowska;
Wilno 1801–1909.
Bohl
Wilno 1841 r.
Bohowicz143
Wilno 1819–1843.
sekr. kol. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
nr 149, s. 31v, nr 28).
143 Jan Bohowicz – registrator kol. w 1828 r., sekr.
gub. w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 26v, nr 152; vol. 24, s. 30, nr 200).
Bohusław (Bogusław)144 h. Lubicz, Przyjaciel
Bubisze (1802), Czużokompie (1809), Milwidy
(1821) – par. s o l e c z n i c k a;
Wilno 1828–1858.
Bohusz145 h. Odyniec, Okmiński
wieś Winksznobroście (1827) – par. bogus
ł a w i s k a;
dwór Biłaty (1799), Pigosze (1798) – par.
muśnicka;
wieś Jedlina (1830) – par. rudomińska;
Wilno 1795–1852.
Bohuszko, pw. 31 XII 1798 r.
Wilno 1832–1838.
Bojanowski h. Junosza
Wilno 1825–1906.
Bojarojć
Wilno 1830–1832.
Bojarowski
Wilno 1897–1905.
Bojko
Wilno 1868 r.
Bojnicki
Wilno 1864 r.
Bojnowski
Wilno 1863 r.
Bokiej h. Topór
Tatarka (1804) – par. rudomińska;
Bokowski
Wilno 1868 r.
Bokszanin
Wilno 1886–1904.
Bokszański146
Wilno 1832–1883.
144 Joachim Bogusław – radca stanu, † 12 I
1858 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83,
s. 365v, nr 8).
145 Jan Bohusz s. Jana i Wincenty z Bułhaków
– kpt. wojsk ros. w 1845 r., lat 31, ż. Tekla Dauksza
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 270v,
nr 2).
146 Józef Bokszański – sędzia pow. zawilejskiego
w 1839 r. ze Smorgoń (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 129, s. 141, nr 86); Julian Bokszański
(1827–1863) – członek tajnej wileńskiej organizacji
uczniowskiej, skazany na zesłanie, urzędnik
w Wilnie, uczestnik powstania styczniowego
(WSB, s. 34).
418 Bokszczanin h. Kos
Bokszczanin147 h. Kos
zaśc. Milcieje (1832–1835), wieś Jakintany
(1803–1863) – par. g i e r w i a c k a;
zaśc. Jodokłanie (1863) – par. ostrowiecka;
zaśc. Ławża (1842–1843) – par. taboryska;
Wilno 1831–1909.
Boła
Wilno 1828 r.
Bołądź h. Korab
wieś Piktokańce (1845), Ślepa Korzyść
(1835) – par. rudomińska;
Wilno 1801–1903.
Bolcewicz h. Leliwa, Pogonia, własny
pw. 18 XII 1819, 5 VII 1833 r.
maj. Pryciuny (1885) – par. bujwidzka;
Podwaryszki (1865) – par. b y s t r z y c k a;
Wilno 1847–1914.
Bołdak
Wilno 1884 r.
Bołejsza
wieś Winksznobroście (1824–1855) – par.
b o g u s ł a w i s k a;
folw. Tundziszki (1888), zaśc. Pasieki (1877),
Pustoszki (1865), wieś Darwidy (1840), Posadniki
(1836–1866), Żwieliszki (1861–
1864) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Wojtkuszki (1835) – par. pobojska.
Bolesławski148 h. Juńczyk
Wilno 1824–1893.
Bolewicz h. Mogiła
wieś Kilkiszki (1824) – par. dubińska;
wieś Tataryszki (1831) – par. rudomińska;
Wilno 1805 r.
Bolewski
Wilno 1806 r.
Bolicki149
Wilno 1843 r.
147 Alojzy Jan Bokszczanin s. Józefata – asesor
kol., † 21 X 1886 r., lat 65, w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 214, s. 343, nr 3).
148 Józef Bolesławski – rejent graniczny trocki
w 1824 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 3);
Nikodem Bolesławski s. Józefa i Julii z Dziekońskich
– radca stanu w 1893 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 245, s. 42, nr 45).
149 Antoni Bolicki – sztabs kpt. wojsk ros.
w 1843 r., ż. Aloiza Stengelmejer (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 53, s. 19, nr 131).
Bollmann (Bolman)150
Wilno 1816–1840.
Bolsewicz
Wilno 1904 r.
Bołtuć h. Bokij
m. Korwie (1859) – par. korwieńska;
m. Mejszagoła (1861–1864), folw. Tor...?
(1851), karczma Łozówka (1855), stacja
pocztowa Mussa (1849) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
dwór Grabowo (1824) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1821–1916.
Bołtukiewicz
Wilno 1839 r.
Bonckiewicz
Wilno 1859 r.
Boncz Osmołowski
Wilno 1900–1901.
Boncz Swiderski
Wilno 1894 r.
Bondi151
Wilno 1837–1883.
Bondzkiewicz
Wilno 1863–1904.
Boniecki152 h. Bończa
dwór Giedrojcie (1814), maj. Abramowszczyzna
(1817–1821), folw. Ambrożyszki
(1831) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1816–1896.
Boniewicz
Wilno 1863 r.
Bonisławski
Wilno 1861–1886.
Boniszewski h. Jasieńczyk
Boniuszewski
Wilno 1823–1830.
Boniuszko h. Niezgoda
Wilno 1810–1850.
Bonner
dwór Lelekańce (1799) – par. w i d z i n i s k a.
150 Adam Bollman – sekr. kol. w 1834 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 37v, nr 175).
151 Edward Bondi – sztabs kpt. artylerii w 1879 r.,
kpt. artylerii w 1883 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 207, s. 5, nr 12; vol. 211, s. 10, nr 48).
152 Józef Boniecki – por. wojsk ros. w 1828 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 30, s. 272v, nr 95).
Borysowicz 419
Bonoldi
Wilno 1842–1851.
Boraczewski
Wilno 1827–1860.
Boratyński153 h. Korczak, pw. 23 VII
1800 r.
Wilno 1836–1884.
Bordkowicz
Wilno 1888 r.
Bordziłowski h. Belina
Wilno 1833–1858.
Bordzobohaty
Wilno 1873 r.
Borecki
dwór Narwidziszki (1830) – par. muśn
i c k a;
Boreysza (Borejsza)154 h. Wadwicz,
Wąż, pw. 15 III 1799, 15 VII 1835 r.
maj. Rymdziuny (1889) – par. g i e r -
wiacka;
folw. Kuna (145 dz. – Aleksandra w 1853–
1867, folw. wydzielony z maj. Kieny Sławińskiego
w 1820 r. i nabyty przez Adama
Kociełłę od którego w 1839 r. odkupił Stefan
Boreysza s. Jana a w 1844 r. w spadku
otrzymał Aleksander s. Stefana i Wiktorii
z Piotrowskich h. Wadwicz) – par. rudomińska;
Murowanka (1846) – par. r u k o j ń s k a;
wieś Gorsztany (1836) – par. s z e s z o l s k a;
153 Augustyn Boratyński s. Adama – sekr. komisji
budowlanej, sekr. kol. w 1845–1847 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 291, nr 149; vol. 57,
s. 21, nr 167), radca tyt. w 1850 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 67, s. 28, nr 120); Bogusław Boratyński
s. Adama – sekr. kol. w 1884 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 348, nr 40).
154 Samuel Borejsza s. Jerzego – por. w st. sp.
wojsk lit., lat 51, z Ambrożyszek (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 38, s. 87); Ferdynand Ignacy Borejsza
– sekr. gub. w 1873 r., ż. Monika Rosochacka
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 26,
nr 15); Wincenty Boreysza s. Józefa – sekr.
gub. w 1847 r., radca tyt. w 1854 r., asesor kol.
w 1859 r., radca dworu w 1866 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 57, s. 21v, nr 172; vol. 172, s. 30, nr 13;
vol. 139, s. 56v, nr 5; vol 112, s. 165, nr 123); Aleksander
Borejsza – asesor kol. w 1876 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 170, nr 43).
maj. Bujki (1848), folw. Kuny (1869–1872)
– par. t u r g i e l s k a;
maj. Rzemia? (1900) – par. werkowska;
maj. Ambrożyszki (1795) – par. w i d z i n i -
s k a;
Wilno 1829–1908.
Borejsza – Wysocki h. Odrowąż
m. Turgiele (1860) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1874–1916.
Borejko h. Jastrzebiec, własny
Wilno 1851–1917.
Boretti (Boreti, Boreto)155
Wilno 1818–1898.
Borewicz h. Radwan
Wilno 1816–1902.
Boryczewski h. Rawicz, Sas, Żnin
pw. 31 VII 1820 r.
folw. Anielin (1832) – par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1823–1867.
Borys
Wilno 1837 r.
Borysewicz h. Dryja, Poraj, Tarnawa
pw. 6 V 1799 r.
Bogusławiszki (1891), zaśc. Wiłko...? (1908),
wieś Preny (1888) – par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Miszkiniszki (1877–1880), wieś Rydwaniszki
(1825–1830) – par. g i e d r o j c k a;
m. Giełwany (1864) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Balsiszki (1903), Czapkowszczyzna
(1863–1889), Tuszewla (1903) – par. n i e -
menczyńska;
folw. Łowmie (1870) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Pobłyndzie (1873) – par. szyrwińska;
Piaski (1894) – par. werkowska;
zaśc. Borysowo (1861–1863) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1802–1915.
Borysewski
Wilno 1821 r.
Borysowicz156
Wilno 1838–1900.
155 Ferdynand Boreto s. Jana – kpt. wojsk ros.
w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 26, s. 8v,
nr 94).
156 Wiktor Borysowicz s. Nikodema i Klementyny
z Cyrskich – radca dworu, lekarz wojskowy
w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 288,
s. 35, nr 40).
420 Borysowski h. Poraj
Borysowski h. Poraj
Wilno 1841–1868.
Borkłaj
Wilno 1890 r.
Borkowski157 h. Junosza, Łabędź
wieś Żwirniany (1829) – par. bujwidzka;
folw. Cudzieniszki (1839–1843) – par. c u -
d z i e n i s k a;
maj. Pomusza (1883–1888) – par. c z a b i -
s k a;
zaśc. Poszyle (1855–1857), wieś Glasy
(1853), Paciuny (1866), Popiszki (1853–
1863) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Kołnota (1828), Pietryszki (1826) – par.
g l i n c i s k a;
maj. Marcinowo (1871–1874), Ołkuny
(1879), wieś Ożarajście (1826), Połokaje
(1834–1837), Szlawinosalis (1875) – par.
i n t u r s k a;
maj. Gejszyszki (1900) – par. kiernowska;
folw. Borsuniszki (1863), zaśc. Wierszubka
(1867–1879), wieś Chartaniszki (1835),
Kobyliszki (1828), Lewaniszki (1831) – par.
korwieńska;
m. Malaty (1865–1874), folw. Szejkiszki
(1875), zaśc. Żwirbliszki (1867), wieś Karanciszki
(1861), Rudzince (1864) – par.
malacka;
m. Mejszagoła (1870), zaśc. Kłaniance
(1839–1842), wieś Kobyliszki (1819–1908),
Kobyliszki (1839–1861), Uli...? (1886) – par.
m e j s z a g o l s k a;
folw. Konczuny (1847) – par. muśnicka;
zaśc. Brataniszki (1868), Duda (1878–1891),
Giedrojtele (1859), Waraniszki (1896–1900),
Ska...? (1869), wieś Antoniszki (1908–
1909), Biernaty (1887), Martyszuny (1841),
157 Stanisław Borkowski s. Józefa (*ok. 1775) –
radca tyt. w 1825 r., ż. Karolina Rafanowicz (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 41); Cezary Borkowski
s. Michała i Róży z Ronczyńskich – starszy
lekarz weterynarii, sekr. kol. w 1859 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 335, nr 23); Witalis
Borkowski – sekr. gub. w 1862 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 95, s. 39, nr 41); Aleksander Borkowski
– asesor kol. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 95, s. 39, nr 41); Jan Kanty Dunin Borkowski
– lekarz w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 288, s. 92, nr 23).
Ożułówka (1911), Raguny (1893–1911) –
par. niemenczyńska;
wieś Nowosady (1864) – par. r u d o -
mińska;
wieś Szaterniki (1820), Kapitulszczyzna
(1826) – par. r u k o j ń s k a;
zaśc. Karenciszki (1859) – par. s k o d u -
c i s k a;
folw. Kosmowszczyzna (1864), zaśc. Karabelki
(1882), wieś Miedziakolnia (1835) –
par. suderwiańska;
wieś Szeszole (1864) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Konczuny (1856), wieś Jodele (1854)
– par. s z y w i n s k a;
zaśc. Nowosiady (1869) – par. t u r g i e l s k a;
maj. Werki (1885), wieś Bołtupie (1904–
1907), Nowe Werki (1885–1888), Papiernia
Werkowska (1867–1893) – par. w e -
rkowska;
m. Widziniszki (1854–1859) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1798–1916.
Borniewicz
Wilno 1857 r.
Borodzicz158 h. Bończa, pw. 12 III 1799,
28 VII 1821 r., h. Wadwicz, własny, pw.
4 XII 1803, 3 I 1843 r.
maj. Gierwiedzie (Pawła w 1816–1819) –
par. g i e r w i a c k a;
wieś Lewidany (1827–1829) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
wieś Gudomiedź (1805) – par. p o d -
b r z e s k a;
Wilno 1798–1911.
Borogowski
Wilno 1887 r.
Boroński
Wilno 1857 r.
Borotyński (Boratyński)
zaśc. Cesarka (1825–1830) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1831–1862.
Borowicki
Wilno 1836 r.
158 Alojzy Borodzicz s. Antoniego – sędzia lidzki
w 1844–1845 („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1845, s. 104); Antoni Jan Borodzicz
s. Antoniego i Kazimiery Wołosewicz – por.
Borozko 421
Borowicz
Wilno 1811–1827.
Borowik
Wilno 1887–1906.
Borowski159 h. Abdank, pw. 22 VI 1804 r.,
Gozdawa, Lubicz, Jastrzębiec, pw. 20 VII
1804 r.
dwór Czurkiszki (1828), Giełwanki (1828),
wieś Kiełpszyszki (1811) – par. b o g u s ł a -
wiska;
zaśc. Nowopole (1856), wieś Karszuniszki
(1845), Widoki (1846–1850) – par. c u -
d z i e n i s k a;
w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 288, s. 75,
nr 47).
159 Adam Borowski lat 61 – cześnikowicz
pow. wiłkomierskiego w 1795 r. (LVIA, zesp.
515, inw. 15, vol. 3, s. 17); Emanuel Borowski
s. Adama (*ok. 1820) – sekr. gub. w 1854 r. (LVIA,
zesp. 391, inw. 9, vol. 1949, s. 28); Józef Borowski
ze wsi Słobódka pow. wileńskiego, powstaniec
1863 r. (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790,
s. 37); Konstanty Borowski – registrator kol.,
† 28 VI 1871 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 30v); Ignacy Borowski – kanonik katedry wileńskiej
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17,
s. 27v, nr 213); Adam Borowski s. Jerzego (*ok.
1786) – kpt. b. wojsk pol. w 1833 r., ż. Scholastyka
Aleksandrowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 24, s. 37, nr 252); Juliusz Borowski s. Adama
i Scholastyki z Aleksandrowiczów – asesor sądu
pow. wileńskiego w 1847 r. (LVIA, zesp. 19,
vol. 52, s. 214, nr 15), sekr. kol. w 1849 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 63, s. 14, nr 62); Michał
Borowski – por. b. wojsk pol. w 1847 r. (LVIA,
zesp. 19, vol. 52, s. 214, nr 15); Stanisław Borowski
s. Leona – kandydat fi lozofi i w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 40v, nr 230); Ignacy
Borowski s. Stanisława i Wiktorii z Wojtkiewiczów
– radca honorowy w 1886 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 149, s. 127, nr 18); Leon Borowski
s. Sebastiana i Anny Tupalskiej (1784–1846) –
prof. UW (WSB, s. 35); prof. UW w 1830 r., radca
kol. w 1833 r., radca stanu, prof. Akademii Duchownej
w Wilnie w 1841 r., kawaler orderów
św. Stanisława II klasy, św. Włodzimierza IV klasy
oraz znaku 30-letniej nieskazitelnej służby, † 4 IV
1846 r. w Wilnie w domu prałata Żylińskiego na
ul. Wielkiej (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 24,
nr 190; vol. 24, s. 27, nr 179; vol. 47, s. 15, nr 78;
vol. 56, s. 245; zesp. 567, inw. 2, vol 2530, s. 40–
42); Dionizy Borowski – asesor kol. w 1858 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 23, nr 126).
wieś Ławnikańce (1843), Miżańce (1839–
1843) – par. dubińska;
zaśc. Warniszki (1835) – par. g i e d r o j c k a;
zaśc. Swieciszki (1830) – par. giełwańska;
m. Glinciszki (1822) – par. g l i n c i s k a;
wieś Kramniszki (1823) – par. k o r -
wieńska;
maj. Dziekaniszki (1847), zaśc. Lesiszki
(1821), wieś Osinniki (1827) – par. ł a w a -
r y s k a;
zaśc. Szaukszteliszki (1835–1839), wieś Leluńce
(1831) – par. malacka;
maj. Miedniki Grabowskiego (1819) – par.
miednicka;
maj. Olginiany (Józefa w 1789), Derewniki
(1789–1823) – par. o s t r o w i e c k a;
dwór Korzyść (1799), wieś Dusieniaty
(1799), Kiejdzie (1811), Żaściuny (1863–
1865), karczma Miła (1854) – par. rudomińska;
wieś Wołkorabiszki (1860) – par. r u -
k o j ń s k a;
folw. Trybańce (1825–1873; z wsią Trybańce,
36 d.m., 39 d.ż., 800 dz. – Michała s. Jerzego
w 1847 r.; maj. został wydzielony i kupiony
z maj. Wielkie Soleczniki Potockiego
w 1825 r.; 451 dz. – Józefa i Władysława
w 1867), Karolin (z wsiami: Czużokępie, Sosankowszczyzna,
29. d.m., 30 d.ż., 840 dz. –
Juliana, sekr. gub. i Emanuela, registratora
kol. s. Adama w 1848 r., maj. został wydzielony
i kupiony z maj. Soleczniki hr. Chotkiewicza
w 1825 r. przez Adama) – par. s o -
l e c z n i c k a;
wieś Pietryszki (1833–1835) – par. szums
k a;
m. Szyrwinty (1822–1862) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
wieś Dajnowa (1826) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Kropiwnica (1874) – par. t u r -
g i e l s k a;
folw. Rzesza Pojezuicka (1795–1798) – par.
werkowska;
folw. Nowosiołki (1819–1823), zaśc. Bohdaniszki
(1825) – par. w i d z i n i s k a;
ok. Łenkiszki (1813) – par. worniańska;
Wilno 1795–1917.
Borozko
Wilno 1876 r.
422 Borsuk h. Łabędź
Borsuk160 h. Łabędź, pw. 3 VI 1824 r.,
h. Rawicz, Topór
Wilno 1836–1908.
Borszański
Wilno 1834 r.
Bortaszewicz
Wilno 1902 r.
Bortkiewicz161 h. Grzymała, Jastrzębiec,
Lubicz, Korczak, Kościesza, Nałęcz, Pilawa,
Poraj, Przegonia, Siekierz, pw.
5 III 1799 r., Syrokomla, pw. 29 V 1800 r.
maj. Nortoki (1865), wieś Bredańce (1866)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
ok. Raczki (1856) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Bortkieliszki (1817), Gudejki (1830) –
par. dubińska;
zaśc. Miszkieliszki (1841), Raczyszki (1853),
Worniszki (1827), wieś Podwarańce (1843),
Urliki (1847) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Baraliszki (1822–1829), Kołnota (1821–
1827) – par. g l i n c i s k a;
folw. Warlina (1851–1852), zaśc. Sosnówka
(1839), wieś Jurkiszki (1883–1888), Mieżańce
(1836), Reputany (1829) – par. i n -
t u r s k a;
wieś Dyrwaniszki (1843) – par. j a n i s k a;
160 Karol Borsuk – deputat Komisji Kwaterniczej
w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 57,
s. 95v, nr 168); Karol Borsuk – b. sędzia graniczny
w 1864 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 157,
s. 3, nr 73).
161 Hieronim Bortkiewicz s. Macieja i Agaty
z Balczunów z Wilna – mjr w st. sp. w 1886 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 491v, nr 133);
Kazimierz Bortkiewicz – registrator kol. w 1825 r.,
ż. Antonina Lachowicz, s. Idefons Ignacy *1825
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 2v); Józef
Bortkiewicz – registrator kol. w 1830 r., sędzia
gub. graniczny wileński w 1834 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 16, s. 3, nr 18; vol. 27, s. 192v, nr 16);
Karol Bortkiewicz – sekr. szlacheckiej opieki pow.
oszmiańskiego w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 21, s. 8, nr 59); Konstanty Bortkiewicz – registrator
kol. w 1843 r., radca tyt. w 1853 r., ż. Eleonora
Grochowska, s. Świętosław Ludgier Bartłomiej
*1843 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53,
s. 54v, nr 70; vol. 76, s. 34, nr 133); Adam Bortkiewicz
– sędzia graniczny pow. wiłkomierskiego,
† 2 I 1840 r. w Wilnie, lat 44, ż. Marianna Makarska
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 57, s. 1v, nr 1).
maj. Izabelin (1857), wieś Miedziuki (1839–
1841) – par. m e j s z a g o l s k a;
zaśc. Botwiniszki (1829–1831), wieś Dworcy
(1829), Nowosiady (1816) – par. miedn
i c k a;
folw. Szykszniszki Połońskich (1819), wieś
Błusiny (1840), Dembowina (1799), Kabeli
(1819), Karasina (1859), Martyszuny (1833–
1839), Sużany (1836) – par. n i e m e n -
czyńska;
m. Nowa Wilejka (1908) – par. nowowil
e j s k a;
m. Ostrowiec (1801–1863) – par. o s t r o -
wiecka;
m. Barbarowo (1836), wieś Biluny (1839) –
par. pobojska;
wieś Grodzie (1836), Kołnota (1841) – par.
podbrzeska;
wieś Okminiszki (1833–1860), Skibiszki
(1827) – par. rudomińska;
dwór Kiena (1821) – par. r u k o j ń s k a;
maj. Puciatowszczyzna (1829–1853; 60 dz.
– Józefa i Antoniego s. Macieja w 1853 r.,
maj. nabyty od Tadeusza i Teresy Korzeniewskich
za 600 rubli srebrem), ok. Komorowszczyzna
(1822) – par. s o l e c z -
n i c k a;
m. Szeszole (1834), Wysoki Dwór (1809),
wieś Krewny (1818–1820), Tomaszyszki
(1822) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Macieiszki (1846), zaśc. Botwiniszki
(1838–1846) – par. szumska;
folw. Dzietrowszczyzna (1837–1841), zaśc.
Angliszki (1866), ok. Kasniewszczyzna
(1913), wieś Nowosiady (1842–1870), Dajnówka
(1828–1835), Słociszki (1863) – par.
t a b o r y s k a;
m. Turgiele (1835), wieś Gołowacze (1840),
Strypojcie (1811) – par. t u r g i e l s k a;
m. Jeruzalem (1840), Papiernia (1882), wieś
Rzesza Werkowska (1888), Turniszki (1882–
1894) – par. werkowska;
m. Widzieniszki (1823–1864), zaśc. Szałtobarszczyzna
(1847), Szwedy (1843) – par.
w i d z i n i s k a;
Wilno 1798–1918.
Bortkowski h. Łabędź
maj. Ołkuny (1879) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1824–1913.
Bożewicz 423
Bortmiński
Wilno 1862 r.
Bortnowski162 h. Doliwa, Łopot, Nałęcz
Wilno 1802–1905.
Bortwiński
Wilno 1846 r.
Borucki
wieś Kielmy (1860) – par. g i e ł w a ń s k a;
maj. Gudolina (1897) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
dwór Narwidziszki (1834) – par. muśn
i c k a;
folw. Piotrowo (1836–1838) – par. u p -
n i c k a;
maj. Bukiszki (1891) – par. werkowska;
Wilno 1868–1899.
Borulewicz
Wilno 1795 r.
Borusewicz
wieś Borciszki (1811) – par. b o g u s ł a w i -
s k a;
wieś Rydwaniszki (1828–1836) – par. g i e -
d r o j c k a;
folw. Olachniszki (1798), wieś Mendoryszki
(1850), Starodworzyszcze (1845) – par.
g i e ł w a ń s k a;
wieś Pażusie (1863) – par. k i e w l a ń s k a;
maj. Kiemiele (1879–1882), wieś Żelańce
(1874) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Czapkowszczyzna (1875–1897) – par.
niemenczyńska;
wieś Czernice (1832–1834), Skibiszki (1829)
– par. rudomińska;
wieś Skrypiaty (1840) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Koczany (1840) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Borysówka (1864–1871) – par. w i -
d z i n i s k a;
Wilno 1806–1866.
Borzenicki
Wilno 1853 r.
Borzętski
Wilno 1829 r.
Borzobohaty h. Jelita
Wilno 1908 r.
162 Józef Bortnowski s. Kazimierza – registrator
kol. w 1845 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55,
s. 261, nr 93).
Borzymowski163 h. Belina
wieś Jaczuny (1839) – par. pobojska;
maj. Swiniec i Bogumiliszki (z wsiami: Bubisze,
Dawciuny, Dejnowa, Nacze, z folw. Bogumiliszki;
54 dusze – Tadeusza, przewodniczącego
słonimskiego grodzkiego sądu
w 1816) – par. s o l e c z n i c k a.
Borzkowski
Wilno 1899 r.
Bosiacki164 h. Bogoria, Borejko
Wilno 1836–1917.
Bossowski
Wilno 1795 r.
Boszczyński
Wilno 1849 r.
Botey
Wilno 1811 r.
Botwicz
wieś Krosze (1823) – par. t u r g i e l s k a.
Botwiłowski
Wilno 1835 r.
Botwinko h. Starykoń, pw. 20 I 1834 r.
Wilno 1842 r.
Bouff ał (Boufa&#322a_003.gif165 h. Kościesza, Lis
Wilno 1827–1903.
Bower166
Wilno 1835 r.
Bowman
Wilno 1830 r.
Bowszewicz
wieś Miszkince (1839), Wit...? (1888) – par.
niemenczyńska.
Bożewicz
Wilno 1829–1833.
163 Aleksander Borzymowski – kornet w regimencie
karabinierów gwardii JKM wojsk WXL
w 1788 r. (LVIA, SA 18348, s. 33v).
164 Feliks Bosiacki s. Antoniego – starszy lekarz
szpitala św. Jakuba w 1844–1846 („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1846,
s. 34); Wojciech Bosiacki – sekr. gub. w 1877 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 175v,
nr 26).
165 Leon Boufał – sędzia trybunalski w 1798 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 1, s. 99v).
166 Aleksander Bower – kpt. floty angielskiej
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 30, s. 18v,
nr 107).
424 Bożyczko
Bożyczko
Wilno 1839–1916.
Braczyński
Wilno 1814 r.
Braczkowski
Wilno1855 r.
Bradkowski
Wilno 1843 r.
Brajczewski
Wilno 1872–1912.
Bramirski
Wilno 1832–1839.
Brammati
Wilno 1843 r.
Brancewicz167, pw. 5 III 1801 r.
zaśc. Balsiszki (1864) – par. n i e m e n -
czyńska;
zaśc. Piotrowszczyzna (27 dz. – Tekli
w 1867)
Wilno 1901 r.
Brandt168 h. Brant
maj. Bohdaniszki (1834), Gudzieniszki
(1888) – par. g i e r w i a c k a;
Wilno 1818–1907.
Branicki169
Wilno 1840–1915.
Braniewicz h. Łabędź
Wilno 1886 r.
Branowski
Wilno 1897 r.
Bransewicz
Wilno 1874–1900.
Brasewicz (Brassewicz) h. Mordelio
folw. Ostrówek (1854–1855) – par. c z a -
b i s k a;
167 Klemens Brancewicz – sekr. gub. w 1878 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 59, nr 67).
168 Jędrzej Brandt – sędzia graniczny pow. wołkowyskiego
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45,
vol. 33, s. 55v, nr 39); Franciszek Brandt – sekr.
gub. w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172,
s. 140v, nr 21).
169 Jan Branicki s. Józefa – sekr. gub. z Wilna
w 1878 r., † 22 IV 1897 r., pochowany na cm. bernardyńskim
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 159); Jan s. Józefa – sekr. gub. i Józefa z Majewskich
Braniccy w 1878–1880 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 177, s. 59, nr 124, s. 98, nr 9).
wieś Mażele (1823) – par. g i e ł w a ń s k a;
Wilno 1841–1911.
Brasławski
Wilno 1878 r.
Bratkowski h. własny
dwór Gockiszki (1836) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1889), maj. Anowil (1905),
zaśc. Biakunie? (1885), wieś Poszyle (1887)
– par. g i e d r o j c k a;
folw. Antonowo (1873), wieś? (1886) – par.
m e j s z a g o l s k a;
maj. Rzesza (1889) – par. werkowska;
folw. Bialy Dwór (1798–1799), Gondowo
(1884), wieś Nowosiołki (1799) – par. w i -
d z i n i s k a;
Wilno 1803–1916.
Braun
Wilno 1820–1861.
Brażewicz
wieś Bezdany (1874) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Kocienowicze (1847) – par. michal
i s k a.
Brażycki
Wilno 1825–1827.
Brechweld
Wilno 1830–1840.
Brefeld (Brefelt)
Wilno 1825–1829.
Brejwo (Breywo)
Wilno 1847–1871.
Brekowski170
Wilno 1827 r.
Brenner (Brener)171 h. Gozdawa
Wilno 1860–1909.
Brens
Wilno 1832 r.
Brensztejn172
Wilno 1871 r.
170 Adam Brekowski – kalkulator w komisji woj.
Królestwa Pol. w 1827 r., ż. Ludwika Gutt (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 13v, nr 51).
171 Jerzy Brener – sztabs kpt. w 1878–1879,
ż. Helena Bernatowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 177, s. 161; vol. 207, s. 447v, nr 6).
172 Konstancja z Chomskich Brensztejn – generałowa
w 1878 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 177, s. 42).
Brodowski h. Grzymała, Łada, Łodzia 425
Brewiński
Wilno 1828 r.
Breza
Wilno 1888 r.
Bryczkowski
m. Rudomina (1831), Kamionka (1833) –
par. rudomińska;
wieś Saduniszki (1820) – par. r u k o j ń s k a;
m. Szumsk (1838) – par. szumska;
Wilno 1840–1843.
Brygin
folw. Malinowszczyzna (1837) – par. d u -
b i ń s k a;
m. Malaty (1853) – par. malacka;
maj. Ambrożyszki (1871), Żyżnówka (1874),
wieś Łowmiany (1868) – par. w i d z i n i s k a.
Brylewicz
Wilno 1832 r.
Bryling173 h. Sas
Poszyle (1801) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Domaszyszki (1851) – par. malacka;
m. Nidoki (1843) – par. nidocka;
Mojgiszki (1828) – par. pobojska;
zaśc. Pieslakiszki (1842), Pupiały? (1799),
Taboryszki (1842) – par. podbrzeska;
zaśc. Gieglówka (1839–1847) – par. werkowska;
Wilno 1859–1877.
Bryliński h. Sas
maj. Gawejki (1860) – par. dubińska;
dwór Bebrusy (1803–1820) – par. i n -
t u r s k a;
Wilno 1842–1876.
Bryndza174 h. Nałęcz
Wilno 1838–1911.
Brynk175 h. Sas, pw. 17 XII 1798, 4 IV
1847 r.
Wilno 1828–1865.
173 Józef Bryling s. Justyna – ppor. w 1859–1861
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 171, nr 198),
kpt. w 1874 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 91, nr 20).
174 Władysław Henryk Bryndza s. Joachima –
sekr. gub., † 14 I 1879 r. w Wilnie, lat 62, ż. Joanna
Wincza (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 161v, nr 8).
175 Jerzy Brynk s. Józefa – rejent wileński w 1828 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 112, nr 17).
Brysewicz
zaśc. Olechnowo (1889) – par. taboryska.
Brywiński
Wilno 1828 r.
Brochocki176
Wilno 1837–1906.
Brocki h. Ślepowron
Wilno 1804–1851.
Brodnicki
Wilno 1898 r.
Brodowicz
Wilno 1881 r.
Brodowski177 h. Grzymała, Łada, Łodzia
dwór Giełwany (1826) – par. giełwańska;
176 Konstanty Brochocki s. Stanisława i Zofi i
z Malewskich – radca tyt. w 1869–1877 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 142, s. 107v, nr 11; vol 185,
s. 127, nr 48); Adam Brochocki – płk wojsk pol.
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36, s. 34,
nr 197); Antoni Brochocki s. Rocha – marsz. pow.
oszmiańskiego, registrator kol. w 1862–1863 („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1862, s. 121;
1863, s. 124).
177 Jan Brodowski – b. prezydent sądu ziemskiego
pow. dzieśnieńskiego w 1825 r., ż. Helena Songajło
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 46v);
Konstanty Brodowski s. Ignacego i Marii N. –
sekr. wileńskiej opieki dworzańskiej w 1838 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 39, s. 16, nr 60),
sekr. kol., † 24 VI 1850 r. w Wilnie, lat 47 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 69, s. 65, nr 143); Teresa
z Naborowskich Brodowska – wdowa po sekr.
kol., † 12 VII 1879 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 177, s. 167, nr 90); Antoni Brodowski
– chor. b. wojsk pol., † 13 III 1836 r. w Kulbaczynie
w pow. lidzkim (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 24,
s. 11, nr 16); Antoni Brodowski s. Leona i Marii
z Hornowskich – kpt. w 1866 r., ż. Leokadia z Brodowskich
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 163, s. 20,
nr 55); Stefan Brodowski s. Marcina (*ok. 1791)
– pomocnik archiwariusza w 1829 r., radca tyt.
w 1832 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 966, s. 93;
vol. 2530, s. 247; zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 4,
nr 24); Bonifacy Brodowski s. Józefa – ukończył
szkołę w Bobrujsku, UW, nauczyciel matematyki
w gimnazjum wileńskim 1824–1827, prefekt
gimnazjum wileńskiego w 1834 r. (LVIA, zesp.
567, inw. 2, vol. 2252, s. 15; vol. 2720, s. 27–28;
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 16, nr 69); Aleksander
Brodowski – urzędnik XIV klasy (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 30, s. 7v, nr 41).
426 Brodzki (Brodski)
Mojgiszki (1828) – par. pobojska;
Wilno 1813–1909.
Brodzki (Brodski)178, pw. 17 VII 1800 r.
folw. Dawleniszki (1838) – par. podbrzes
k a;
Wilno 1795–1911.
Brokozowski
Wilno 1887 r.
Bromirski
Wilno 1829 r.
Bronic179 h. własny, pw. 5 V 1809 r.
wieś Pusnia alias Ostrów (1789–1874;
29 d.m., 23 d.ż., 180 dz. – Antoniego s. Ignacego,
por. w st. sp. w 1847 r., Antoni wieś
otrzymał w spadku po ojcu Ignacym s. Benedykta;
135 dz. – Konstantego w 1867) –
par. g i e d r o j c k a;
dwór Kienkliszki (1831) – par. s z e -
s z o l s k a;
Wilno 1803–1902.
Bronicki
Wilno 1821–1883.
Broniewicz180
dwór Antokolek Koziełły (1835), Krzczeniszki
(1834) – par. pobojska;
Wilno 1850–1889.
178 Henryk Brodski z Wilna – powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 37; zesp. 381,
inw. 16, vol. 918, s. 19v).
179 Benedykt Bronic – podstoli wileński w 1778–
1784 (LVIA, SA 2393, s. 554; SA 2399, s. 253);
Ignacy Bronic lat 35 – sędzia ziemski pow. wileńskiego
w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 14); Franciszek – rejent pow. wołkowyskiego
w 1829 r., jego ż. Teofi la z Broniców (LVIA,
zesp. 604, inw. 45, vol. 33, s. 9, nr 12); Konstanty
i Franciszka z Reniszów Brońcowie – sędziowie
graniczni w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 39, s. 139v, nr 65); Adolf Bronic – por. wojsk
ros. w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17,
s. 149v, nr 50); Aleksander Józef Bronic s. Marcina
i Reginy z Mackiewiczów – sekr. gub. w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 31, nr 7); Marcin
Bronic – student medycyny w 1837 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 31, nr 7).
180 Klemens Broniewicz – radca tyt. w 1884 r.,
asesor kol. w 1889 r. w Wilnie, ż. Tekla Jankowska,
s. Alfons *1887, s. Leopold *1889 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 212, s. 130, nr 141; vol. 239, s. 414,
nr 147).
Broniewski
Wilno 1821–1883.
Bronikowski h.własny
m. Szeszole (1798) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1828 r.
Bronisz h. Wieniawa, pw. 22 II 1810 r.
maj. Skoduciszki (1908) – par. malacka;
ok. Łowmiany (1798) – par. s z e s z o l s k a.
Broniszewski
Wilno 1832–1902.
Bronowski181 h. Korab
Wilno 1828–1909.
Bronski (Broński)182
Wilno 1840–1863.
Brosewicz
Wilno 1852 r.
Broszel
Wilno 1832 r.
Broszniewicz
Wilno 1822 r.
Brozdowski
Wilno 1834 r.
Brozowski
Wilno 1852 r.
Bruchalski
zaśc. Dąbrowszczyzna (1821) – par. w i d z i -
n i s k a.
Bruniewicz
dwór Poszyrwincie (1839) – par. muśn
i c k a.
Bruno
Wilno 1853 r.
Bruszniewicz
Wilno 1814–1830.
Brużewicz h. Poraj
dwór Elnekomopie (1842) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
maj. Gał...? (1851) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Dobryliszki (1861) – par. m u ś -
n i c k a;
dwór Neceliszki (1821) – par. pobojska;
Wilno 1847 r.
181 Aleksander Bronowski – sędzia nowogródzki
w 1829 r. z Broniczewa (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 98, s. 6).
182 Feliks Broński – b. marsz. słonimski w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 57, nr 284).
Brzostowski h. Strzemię, Wąż 427
Brzeski183 h. Ciołek, Prawdzic
folw. Mu...? (1864), wieś Kiemiele (1850) –
par. m e j s z a g o l s k a;
m. Muśniki (1855–1869) – par. muśnicka;
wieś Ażuszele (1819) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1833–1912.
Brzeszczyński
Wilno 1870–1873.
Brzezicki
Wilno 1873–1907.
Brzezina
Wilno 1881 r.
Brzeziński184 h. Doliwa, Jastrzębiec, Lubicz,
Łabędź, Trzy Trąby
wieś Staniewszczyzna (1860–1866) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Mejłuny (1804–1834), Posperz (1795–
1827) – par. kiernowska;
maj. Malinowo (1880), folw. Karolinowo
(1831), Musa (1871–1877) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
maj. Helenowo (1892–1895) – par. n i e -
menczyńska;
wieś Porudomina (1837) – par. r u d o -
mińska;
maj. Gulbiny (1874), Rzesza (1873) – par.
werkowska;
Wilno 1801–1917.
183 Jan Brzeski – prezydent graniczny w 1833 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 26, s. 55, nr 3).
184 Jan Brzeziński – rotmistrzowicz wileński
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 64, 540); Adam Brzeziński
s. Feliksa i Małgorzaty Niwińskiej – lekarz
w 1840 r., lat 30, ż. Anna Turowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 53, s. 78, nr 11); Ignacy
Brzeziński z maj. Szaniaki pow. wileńskiego, powstaniec
1863 r., maj. skonfi skowany (LVIA, zesp.
381, inw. 16, vol. 790, s. 37; vol. 918, s. 19v, nr 15);
Jan Brzeziński s. Józefa – radca tyt., † 17 V 1874 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 95v,
nr 84); Bolesław Daniel Brzeziński s. Józefa Roberta
i Ludwiki z Witkowskich – ppor. w 1888 r.,
por. w 1891–1893 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 238, s. 31v, nr 10; vol. 241, s. 4, nr 9); Onufry
Józef Brzeziński – sędzia graniczny pow. wiłkomierskiego
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 50, s. 54, nr 68); Władysław Piotr Marcin
Brzeziński s. Ludwika – ppor. w st. sp. w 1873 r.
z Wiałynia (LVIA, zesp. 604, inw. 54, vol. 33,
s. 121, nr 85).
Brzeznicki
Wilno 1866 r.
Brzezski185
Wilno 1893–1898.
Brzosko186
ok. Miżany (1835–1863) – par. s ł o b o d z -
ka;
Wilno 1834–1905.
Brzostowicz187 h. Wąż
wieś Żagajcie (1851) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Pigańcy (1845), Wiciuny (1803–1836),
Żarnawogi (1829) – par. kiernowska;
wieś Meszluki (1839–1840) – par. mejszag
o l s k a;
zaśc. Medyniszki (1831–1836), wieś Tałucie
(1805–1818), Skrypetyszki (1809), Wiewieryszki
(1840) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1858–1871.
Brzostowski188 h. Strzemię, Wąż
wieś Wiciuny (1824) – par. kiernowska;
wieś Gryciuny (1843) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
maj. Palestyna (1789), Michaliszki (z m.
Michaliszki, wsiami: Czyżowszczyzna, Kocianowicze,
Podwilańce, Słobódka, Zaborcie,
z zaśc.: Jarmoliszki, Łozowo, Miedzieniszki,
Skirdzimy, Zabieliszki, folw. Łabudzie;
155 dusz w 1816 r.; 266 d.m., 271 d.ż.,
3112 dz. – Brzostowskich w 1847), maj.
Czechy i folw. Markuny (z wsiami: Czechy,
Grodzie, Jacyny, Kierele, Markuny, Turły;
185 Bronisław Brzezski s. Henryka i Konstancji
z Terychowiczów – radca dworu w 1893 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 15, nr 52).
186 Kazimierz Brzosko – radca tyt. w 1869 r.,
ż. Paulina Stemporzecka (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 218, s. 406, nr 37).
187 Hipolit Brzostowicz z Wilna – radca tyt.,
† 7 VII 1871 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 32v).
188 Michał Hieronim Brzostowski (1762–1806) –
poseł na Sejm Czteroletni, w 1801 r. marsz. szlachty
gub. wileńskiej, ż. Ewa Chreptowicz c. Joachima
(Morawski, s. 556); Robert Brzostowski – płk
wojsk WXL w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 476),
kawaler Orderu Złotego Lwa w 1784 r. (LVIA,
SA 2399, s. 219); Napoleon Brzostowski s. Rafała
– radca tyt., † 22 IX 1892 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 105, nr 73).
428 Brzoziński
163 dusze – Karola i Izabeli w 1816) – par.
m i c h a l i s k a;
dwór Pawłowski (1789–1810) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1795–1902.
Brzoziński
Wilno 1846 r.
Brzozowicz
Wilno 1836 r.
Brzozowski189 h. Belina, Gozdawa, Jastrzębiec,
Korab, Lubicz, Nałęcz, Strzemię,
Ślepowron
pw. 2 I 1801, 18 XII 1819 r.
zaśc. Grygiszki (1835) – par. b o g u -
s ł a w i s k a;
karczma Wygoda (1850) – par. c u d z i e -
n i s k a;
folw. Ostrówek (1819) – par. c z a b i s k a;
wieś Mieszkaliszki (1830), Szawdzie (1805)
– par. g i e d r o j c k a;
wieś Kunigiszki (1838), Wiciuny (1841) –
par. kiernowska;
dwór Jazowo (1830–1845), wieś Sajdakiszki
(1800) – par. ł a w a r y s k a;
maj. Inkietry (z wsią Drusiańce, zaśc. Ożeliszki,
36 d.m., 38 d.ż., 356 dz. – Ignacego
w 1848 r., maj. kupiony w 1828), Norejkiszki
(z wsią Popiszki, 45 d.m., 49 d.ż., 332 dz.
– Ignacego w 1848 r.; maj. kupiony w 1828)
– par. malacka;
m. Mejszagoła (1818) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
wieś Dajnowka (1804–1805) – par. miedn
i c k a;
wieś Kamieńszczyzna (1789–1801), Kunigiszki
(1838) – par. muśnicka;
Porudomina (1835), Taraszyszki (1842) –
par. rudomińska;
dwór Leoniszki (1823) – par. s z e s z o l s k a;
189 Franciszek Brzozowski – sędzia graniczny
pow. lidzkiego w 1845 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 51, vol. 35, par. w a s i l i s k a, nr 119); Władysław
Brzozowski – ppłk 106. ufimskiego
pułku piechoty w 1885–1887, w Wilnie, ż. Aleksandra
Chilewska, s. Rajmund Tomasz *1885,
s. Aleksander Wilhelm *1887 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 213, s. 56, nr 3; vol. 216, s. 582,
nr 103).
m. Szyrwinty (1830), zaśc. Alksninie (1830)
– par. s z y r w i ń s k a;
wieś Dajnowka (1819–1832) – par. t a b o -
r y s k a;
zaśc. Górele (1886–1888) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1798–1917.
Brzuchalski
wieś Kuwienie (1818) – par. g i e d r o j c k a.
Bubiński
Wilno 1880 r.
Bublewicz
wieś Gradzie (1847), Waszkuny (1828–1834)
– par. g i e r w i a c k a.
Bublewski h. Mogiła
wieś Jadoziory (1819–1824) – par. p o d -
b r z e s k a;
Wilno 1879 r.
Bublic
Wilno 1828 r.
Bubnowski
Wilno 1823–1840.
Bucewicz190 h. Moncz
Wilno 1819–1895.
Bucharski191
Wilno 1828–1830.
Buchgolc
Wilno 1856–1857.
Buchowiecki192 h. Ogończyk (Drogosław)
pw. 5 V 1799 r.
folw. Olechniszki (1852–1854) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
maj. Mejszagoła (1891) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
folw. Szulniki (Antoniego w 1789), Goza
(1789) – par. m i c h a l i s k a;
Wilno 1817–1899.
190 Jerzy Bucewicz – sekr. gub. w 1825 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 3v).
191 Andrzej Bucharski – rzeczywisty radca stanu,
pocztdyrektor lit. w 1828 r., gen. w 1830 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 3v, nr 16; vol. 16,
s. 30, nr 231).
192 Antoni Buchowiecki – gen.-adiutant JKM, kawaler
Orderu św. Stanisława w 1795 r., właściciel
folw. Szulniki i Goza (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 10).
Budźko h. Brzoski, Bogorya 429
Bućko
maj. Olszniany (1870) – par. g i e r w i a c k a;
wieś ? (1839) – par. m e j s z a g o l s k a.
Buczyński193 h. Strzemię, pw. 15 V 1807,
23 X 1819 r.
folw. Olechniszki (1888–1910) – par. g i e ł -
wańska;
ok. Posperz (1795) – par. kiernowska;
Niemenczynek (1800) – par. podbrzeska;
wieś Wejworyszki (1799) – par. s z e -
s z o l s k a;
wieś Wiktoryszki (1798) – par. t u r -
g i e l s k a :
Wilno 1800–1912.
Budczyn
Wilno 1857–1866.
Budkiewicz194 h. Jastrzębiec, Trzaska
ok. Żaryśle (1850) – par. b y s t r z y c k a;
Szulpiszki (1820) – par. dubińska;
wieś Markuńce (1823) – par. g l i n c i s k a;
wieś Giedrojciszki (1828) – par. k o r -
wieńska;
Mejszagoła (1832) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Wybrańciszki (1843) – par. p o d -
b r z e s k a;
dwór Niemież (1804) – par. rudomińska;
wieś Bobłyndzie (1824) – par. s z y r -
wińska;
Wilno 1803–1909.
Budny
Wilno 1817–1866.
Budo h. Bończa
Wilno 1897 r.
Budrecki
ok. Kamieńszczyzna (1795) – par. muśn
i c k a.
193 Daniel Buczyński – prezydent graniczny pow.
zawilejskiego w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 14, s. 83, nr 1); Jakub Buczyński – medyk
V klasy w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 47, s. 46, nr 264); Jan Alojzy Buczyński
s. Pawła – radca tyt. w 1853 r. (LVIA, zesp. 391,
inw. 10, vol. 50, s. 26); Józef Buczyński s. Szymona
– ppłk w st. sp., † 20 IX 1892 r., lat 85, pochowany
na cm. Rossa (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 243, s. 104v, nr 569).
194 Andrzej Budkiewicz – proboszcz par. mejs
z a g o l s k i e j w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 27, s. 142v, nr 58).
Budrewicz195 h. Giejsz, Jastrzębiec
pw. 2 XII 1803 r., h. Lubicz, Pobóg
maj. Montyniany (1906), zaśc. Porowie
(1900) – par. c z a b i s k a;
Masiuny (1799) – par. nidocka;
zaśc. Smolanka (1828–1829) – par. p o d -
b r z e s k a;
m. Widzieniszki (1844) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1809–1914.
Budryk h. Jastrzębiec, Prus II
Wilno 1841–1895.
Budwid
Wilno 1838 r.
Budzewicz
wieś Jakubańce (1888–1910; 42 dz. – Ksawerego
w 1867) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Orliszki (1821–1829) – par. g l i n c i s k a;
folw. Podsawenie (1834) – par. p o d -
b r z e s k a.
Budziakowski
Wilno 1817 r.
Budzianowski
Wilno 1817–1866.
Budziłowicz196 h. Mogiła, Trzaska
Wilno 1823–1828.
Budziński (Budzyński)197 h. Dąbrowa
Wilno 1837–1875.
Budźko h. Brzoski, Bogorya
maj. Olginiany (1871–1880; 619 dz. – Józefa
w 1867) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Kłaniańce (1802) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
folw. Jarmoliszki (1854) – par. r u d o -
mińska;
195 Wincenty Budrewicz (1795–1850) – matematyk,
fi lomata skazany w procesie na zesłanie w głąb
Rosji (Morawski, s. 573).
196 Jan Budziłowicz s. Antoniego – dr fi lozofi i,
radca dworu w 1819 r., lat 52, wysłużony dyr. gimnazjum
wileńskiego w 1823 r. (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 875, s. 5; zesp. 604, inw. 20, vol. 9,
s. 29).
197 Ferdynand Budziński – rejent graniczny wileński
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 36,
s. 52v, nr 306); Ferdynand Budzyński – adwokat
wileńskiej Izby Cywilnej w 1840 r., ż. Bogumiła
Brejer (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 33v,
nr 199).
430 Bugielski h. Korab
dwór Dajniszki (1824–1826) – par. s z e -
s z o l s k a;
Wilno 1795–1858.
Bugielski198 h. Korab
Wilno 1827–1830.
Buglic
Wilno 1843 r.
Bugolc
Wilno 1865 r.
Buhaltz
Wilno 1858–1860.
Buhardt
Wilno 1833 r.
Buhowicz
Wilno 1841 r.
Bujalski199
Wilno 1893–1905.
Bujanowski
Wilno 1836–1868.
Bujański
Wilno 1894 r.
Bujewicz
wieś Podwarańce (1831) – par. g i e d r o j c k a.
Bujkiewicz
Wilno 1851 r.
Bujko200 h. Bojcza, pw. 26 IV 1820, 15
III 1833 r., h. Jastrzębiec, pw. 7 XII 1821,
20 VI 1845, 2 VII 1852 r.
folw. Antogołony (1789) – par. i n t u r s k a;
m. Mejszagoła (1839) – mejszagolska;
m. Podbrzezie (1845) – par. podbrzeska;
wieś Naskańce (1814), Słociszki (1826) –
par. t a b o r y s k a;
198 Aleksander Bugielski – sekr. kol. w 1828 r.,
radca tyt. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 14, s. 34, nr 197; vol. 16, s. 14v, nr 110).
199 Władysław Anzelm Bujalski – dr med.
w 1895–1896 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 248,
s. 91, nr 141; vol. 278, s. 41, nr 95).
200 Franciszek Bujko s. Wincentego – mjr wojsk
ros. w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
s. 76v, nr 38); Jan Bujko – sekr. kol. w 1862–
1864 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 76v,
nr 38); Bolesław Bujko s. Piotra – ppłk wojsk
ros., † 20 I 1902 r., lat 51, w Wilnie, pochowany
na Rossie, ż. Wiktoria Drobnicewska, s. Franciszek
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 292, s. 92v,
nr 48).
dwór Werki (1843), wieś Gulbiny (1795) –
par. werkowska;
Wilno 1823–1917.
Bujnicki201 h. Łabędź, Ślepowron
Wilno 1806–1908.
Bujniewicz202 h. Ślepowron
wieś Sękowszczyzna (1845) – par. p o d -
b r z e s k a;
Wilno 1849–1904.
Bujnowski203 h. Łabędź, Radwan, Ślepowron
folw. Bortkieliszki (1854), wieś Łaciszki
(1854–1856) – par. dubińska;
Wilno 1817–1916.
Bujwid204 h. Dołęga, Leliwa, Ślepowron
zaśc. Gudeliszki (1852), Ksawerynowo
(1854–1856), Rogówka (1883) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
zaśc. Kajmiany (1864), wieś Monteniany
(1846) – par. c z a b i s k a;
wieś Piworuńce (1816) – par. dubińska;
wieś Gudzoniszki (1838) – par. d u k s z -
t a ń s k a;
maj. Troki (1860) – par. g i e ł w a ń s k a;
m. Korwie (1818–1822), folw. Bobrowszczyzna
(1898), zaśc. Wilkinka (1834) –
par. korwiańska;
201 Nestor Bujnicki – sędzia graniczny pow.
dziśnieńskiego w 1839–1848 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 41, s. 33, nr 181; zesp. 604, inw. 47,
vol. 2, s. 160v, nr 14).
202 Bronisław Kazimierz Bujniewicz – ppor.
w 1886 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149,
s. 9, nr 68).
203 Tadeusz Bujnowski s. Kazimierza i Maksymilianny
z Grynfeltów – sekr. kol. w 1865 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 88, nr 16), odznaczony
medalem Za słumienie buntu pol. 1863–1864 („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1866, s. 20).
204 Feliks Bujwid – por. wojsk ros. w 1844 r.,
radca dworu w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 54, s. 70v, nr 111; vol. 124, s. 169, nr 168); Kajetan
Konstanty Bujwid s. Antoniego (*ok. 1808)
– radca dworu w 1858 r. z Radoszkowicz, ż. Pelagia
Rostkowska, s.: Mieczysław *28 III 1841 r., Mikołaj
*14 I 1847 r.; brał udział w tłumieniu powstania
listopadowego, odznaczony medalem Za zdobycie
szturmem Warszawy 1831 r. (LVIA, zesp. 381,
inw. 25, vol. 839, s. 111; zesp. 604, inw. 54, vol. 26,
s. 149, nr 25).
Bukowski h. Bończa 431
zaśc. Duchnowszczyzna (1844), Paużole
(1834), wieś Antonele (1839–1840), Paciuny
(1836), Step a r y ( 1 8 4 1 ) – par. mejs
z a g o l s k a;
m. Muśniki (1850), wieś Windejki (1850) –
par. muśnicka;
zaśc. Skryby (1880–1893), wieś Załozie
(1838–1843) – par. niemenczyńska;
maj. Podbrzezie (1860) – par. p o d -
b r z e s k a;
m. Szyłany (1841–1847), zaśc. Prapoły
(1844), Skały (1844), Wity (1840), wieś Kapliczniki
(1847), Niedzwiedziszki (1836) –
par. suderwianska;
zaśc. Stawiszki (1843), Wojcieliszki (1844),
wieś Karoliszki (1843) – par. szyrwińska;
m. Jerozolimka (1879), zaśc. Bondary (1798–
1852), Słuszczyzna (1861–1884), Wasiliszki
(1844–1847), Zarowce (1877–1882), wieś
Fabianiszki (1883–1885), Lindziszki (1807–
1845) – par. werkowska;
zaśc. Stasiszki (1868) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1818–1918.
Bukaciński205
Wilno 1844 r.
Bukaty206 h. Pomian, pw. 2 VI 1800 r.,
h. własny
folw. Łosza (1838) – par. c u d z i e n i s k a;
dwór Wilki (1834) – par. o s t r o w i e c k a;
zaśc. Jenceleniszki (1854) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1836–1906.
Bukiewicz
Wilno 1818 r.
Bukociński
Wilno 1844 r.
Bukojemski207
Wilno 1852–1879.
205 Alojzy Bukaciński s. Jakuba i Agaty N. – kpt.
w st. sp. w 1844 r., lat 35, ż. Konstancja Chłusewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 99, s. 53, nr 36).
206 Adolf Bukaty – sędzia pow. oszmiańskiego
w 1843 r., ż. Julia Korzeniewska, s. Edward
Józef Franciszek *1843 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 53, s. 49, nr 35); Aleksander Bukaty – ziemianin
pow. oszmiańskiego, sekr. kol. w 1873–1875
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 154, nr 11).
207 Józef Bukojemski s. Jakuba (*ok. 1799) ukończył
gimnazjum w Swisłoczy w 1817 r., mierniczy
Bukowicz h. Cietrzew
Wilno 1853 r.
Bukowiecki208
Wilno 1860–1915.
Bukowski209 h. Bończa, pw. 28 VII 1800 r.,
h. Szeszor
zaśc. Balinka (1832), ok. Woropniszki?
(1843) – par. bujwidzka;
maj. Dubniki (1873), folw. Podwierznie alias
Gackiszki (1847–1863; 4 d.m., 4 d.ż., 21,5 dz.
– Ludwika s. Adama w 1847 r.; Ludwik
otrzymał maj. od ż. z Mackiewiczów), zaśc.
Żejmiszki (1859), wieś Pojezierce (1821), Sobolanka
(1863) – par. dubińska;
folw. Siejruny (1888), Zdaniszki (1864), zaśc.
Marciniszki (1864) – par. g i e d r o j c k a;
folw. Iwaniszki (1883), Ołkuny (1871–1885),
Repuszany (1910), zaśc. Andraszuny (1799–
1844), Antagole (1879–1880), Balczańce
(1863), Butkowszczyzna (1906), Wiciszki
wileński, radca honorowy w 1860 r. (LVIA,
zesp. 381, inw. 25, vol. 839, s. 9; zesp. 604, inw. 20,
vol. 86, s. 145, nr 47).
208 Ignacy Bukowiecki s. Józefa – radca dworu
w 1915 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 333,
s. 449, nr 338).
209 Michał Bukowski – cześnik pow. oszmiańskiego
w 1811 r., lat 63, właściciel folw. Kasperyszki
w pow. zawilejskim (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 251, s. 60); Stanisław Bukowski s. Wojciecha
i Ewy z Wojtkiewiczów – sztabs kpt. wojsk
ros. w 1824–1830, kpt. w 1835 r., ż. Katarzyna Sliwicka,
s. Mateusz Izydor *1824 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 14, s. 194v, nr 31; vol. 17, s. 3v, nr 22;
vol. 32, s. 18, nr 132; zesp. 604, inw. 55, vol. 30,
s. 121v, nr 103); Stanisław i Kaleta z Amforowiczów
Bukowscy – sędziowie pow. wiłkomierskiego
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 58,
s. 101v, nr 75); Narcyz Bukowski s. Wincentego
(*ok. 1813) – asesor kol. ze Święcian, ż. Michalina
Jurcewicz, s.: Narcyz *10 I 1847, Henryk
*6 XI 1848, Ferdynand *30 V 1852 r., posiadał
maj. Deguciszki (LVIA, zesp. 381, inw. 25,
vol. 839, s. 145); Ferdynand Bukowski s. Justyna
(*ok. 1830) – rodem z Wileńszczyzny, „przestępca
polityczny”, wysłany w 1866 r. na zamieszkanie
z utratą praw stanu do gub. tomskiej (Śliwowska,
Syberia, s. 154); Jan Bukowski s. Onufrego
i Katarzyny z Gołębiewskich – sekr. kol.,
aptekarz w 1883 r. w Wilnie, ż. Zofi a Rabcewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211, s. 117, nr 8).
432 Bukraba
(1814–1826), Żwirbliszki (1875), wieś Bułowszczyzna
(1883–1898), Mackańce (1856),
Norejkiszki (1879) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Paszakińce (1825), wieś Andrulance
(1827) – par. j a n i s k a;
ok. Posperz (1826) – par. kiernowska;
wieś Czerniszki (1801), Skajstery (1843–
1846) – par. ł a w a r y s k a;
m. Malaty (1843–1856), dwór Inkietry
(1833), maj. Antadury (1854), folw. Iwanki
(1860), Pokubaciszki (1856), zaśc. Giełażyszki
(1871–1874), Kalinki (1892), wieś
Lele (1853), Łałujcie (1865–1870) – par.
malacka;
wieś Gryciuny (1819), Karszunołówka
(1814) – par. m e j s z a g o l s k a;
Sudenie (1827–1830) – par. sużańska;
wieś Łabejki (1874) – par. s z e s z o l s k a;
maj. Polany (1829) – par. szumska;
folw. Duksy (1891) – par. t u r g i e l s k a;
m. Widziniszki (1864), maj. Ambrażyszki
(1870), Lelekańce (1866), wieś Ażuszele
(1883) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1817–1913.
Bukraba
Wilno 1840 r.
Bukszczański
Ciundzie (1826) – par. rudomińska.
Buławski
Wilno 1800–1805.
Bulbiński
wieś Grodzie (1837) – par. podbrzeska.
Bulewicz
Wilno 1800 r.
Bulewski210
Wilno 1800–1888.
Bułhak211 h. Syrokomla
dwór Oszkinie (1806), Szeszolki (1801) –
par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1829–1912.
210 Kazimierz Bulewski s. Ludwika i Elżbiety
z Szemieszów – płk w 1866 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 139, s. 140, nr 27).
211 Maciej Bułhak – b. sędzia pow. nowogródzkiego
w 1843 r., ż. Teofi a z Wendorfów, s. Adam
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 290v, nr 66);
Tomasz Bułhak s. Józefa (1801–1895) – konarszczyk,
powstaniec 1863 r., sybirak (Śliwowska, Syberia,
s. 154).
Bułharyn
Wilno 1804–1898.
Bułharowski212 h. Półświat
pw. 7 I 1799, 18 VI 1851 r.
Wilno 1795–1913.
Bulkiewicz
zaśc. Derżele (1868), Fabianiszki (1871–
1874), Guzowiszki (1872), Łasze (1883–
1885), wieś Male (1832), Pilwiszki (1852),
Rogaliszki (1834) – par. bujwidzka;
zaśc. Łasza (1842–1865) – par. bystrzycka;
zaśc. Dembówka (1850) – par. niemeńczyńska;
maj. Prudziszcze (1827) – par. r u d o -
mińska;
Wilno 1842–1896.
Bumarowski
Wilno 1869–1903.
Bunak213
Wilno 1814–1870.
Bunar
wieś Chartaniszki (1820) – par. k o r -
wieńska.
Buniewicz
wieś Kaczany (1834) – par. t u r g i e l s k a.
Bur
Wilno 1875 r.
Buraczewski
Wilno 1829–1887.
Burakowski
wieś Jawiuny (1842) – par. me j s z a g o l s k a;
212 Wacław Ludwik Jacek Bułharowski s. Ludwika
i Wiktorii Siekluckiej (1832–1895) – uczestnik
powstania 1863 r. (WSB, s. 43); Wacław Ludwik
Jacek Bułharowski s. Ludwika i Wiktorii
z Siekluckich – radca tyt. w 1866–1871 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 163, s. 13, nr 28; vol. 172,
s. 123v, nr 5); Ludwik Bułharowski s. Bonifacego
– sekr. ziemski pow. oszmiańskiego w 1839 r.,
radca tyt. w 1850 r. w Wilnie, asesor kol., † 7 XII
1873 r. w Wilnie, 1. ż. Wiktoria Sieklucka, 2. ż. Antonina
Gajko (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 41,
s. 10v, nr 46; vol. 67, s. 56, nr 3; vol. 120, s. 74v,
nr 388; zesp. 381, inw. 25, vol. 397, s. 1209).
213 Antoni Bunak – adwokat sądów wileńskich
w 1824 r., ż. Tekla Żółkowska, s. Tomasz Michał
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 13v); Józef
Bunak – mjr wojsk ros. w 1839 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 41, s. 72v, nr 77).
Bury 433
m. Szyrwinty (1840) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1828 r.
Burbekl
wieś Mejszele (1844–1846), Radziuny (1817–
1840) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1832–1861.
Burbis
Wilno 1883–1912.
Burbo (Burba)214 h. Odyniec
maj. Wilniszki (1813) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Kiwiszki (1863) – par. ł a w a r y s k a;
maj. Ciechanowiszki (1835) – par. s u d e r -
wiańska;
Wilno 1818–1897.
Burczak-Abramowicz
Wilno 1910 r.
Burdynowski
Kabaka (1873) – par. korwieńska;
wieś Olany (1845) – par. pobojska;
wieś Kawrody (1842), Pokumsze (1845) –
par. podbrzeska;
zaśc. Borowiki (1838), wieś Bujwidze (1817–
1838), Leoniszki (1830–1841), Najdy (1806–
1809) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Skowrody (1841–1845) – par. s z y r -
wińska.
Burdzicki
dwór bujwidzki (1805) – par. bujwidzka.
Burdziłowski
Wilno 1821–1842.
Burdziński
Wilno 1859 r.
Burhardt (Burgardt)215 h. Grzymała
m. Rudomina (1830) – par. rudomińska;
214 Józef Burba – sędzia gub. wileński w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 30, s. 13, nr 74);
Karol Burbo s. Jerzego – sekr. gub. w 1883 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211, s. 55v, nr 144).
215 Józef Burhardt s. Jana – sekr. gub. w 1841–
1843, ż. Julia, s.: Jan, Michał (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 48, s. 3, nr 8; vol. 53, s. 284v, nr 2);
Michał Inocenty Burgardt s. Józefa – radca kol.,
dr med. w 1880 r., ż. Antonina Medeksza w 1880 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 192, nr 63;
zesp. 1135, inw. 6, vol. 218, s. 11); Aleksander
Burhardt – rejent sądu pow. wileńskiego w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 28, nr 158);
Aleksander Antoni Burhardt s. Jana i Izabeli
Głowackiej (*1811) – registrator w sądzie pow.
Wilno 1795–1912.
Bury
Wilno 1847–1898.
Burkowicz
Wilno 1835 r.
Burkowski
Wilno 1838–1897.
Burmirski
Wilno 1837 r.
Burnakiewicz
Wilno 1830–1861.
Burnejko216 h. Dołęga, Gryf, pw. 28 V
1820 r., h. Korab, Lubicz, pw. 21 VII
1811 r.
wieś Brudańce (1842), Wawrygoła (1847) –
par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Grażaniszki (1829) – par. giełwańska;
m. Kiernów (1812–1836), wieś Posperz
(1840) – par. kiernowska;
maj. Wiszobola (1843), wieś Turławiszki
(1809) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Mojgiszki (1799) – par. pobojska;
dwór Annowil (1859) – par. podbrzeska;
zaśc. Borzy? (1837), Błynda (1798–1801),
wieś Kiele (1820–1824), Konczuny (1860)
– par. s z y r w i ń s k a;
karczma Pałauża (1834) – par. upnicka;
Wilno 1834–1864.
Burniewicz
zaśc. Raudonka (1845) – par. rudomińska;
zaśc. Podkawerniszki (1877) – par. t u r -
g i e l s k a.
Bursyński
Wilno 1844 r.
Burski
Wilno 1825–1845.
Bury217
Wilno 1847 r.
wileńskiego w 1841 r., emerytowany sekr. kol.,
lat 84, † 18 XI 1894 r. w Wilnie, ż. Kamila Wojnicka
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 247, s. 212,
nr 534; zesp. 380, inw. 95, vol. 105, s. 60).
216 Szymon Burnejko s. Marcina (*ok. 1790) na
służbie prywatnej u prof. Śniadeckiego w 1818 r.,
przybył do Wilna z Narkuszek par. e j s z y s k i e j
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 421, s. 57v).
217 Tadeusz Bury s. Michała i Johanny Karabanowicz
– sztabs kpt. artylerii w 1847 r., ż. Kazimiera
434 Burzyński h. Grzymała, Pobóg, Poraj, Strzemię, Trzywdar
Burzyński218 h. Grzymała, Pobóg, Poraj,
Strzemię, Trzywdar
dwór Józefów (1816–1817) – par. g i e -
d r o j c k a;
Korwie (1807) – par. korwiańska;
m. Mejszagoła (1813–1814) – par. mejszag
o l s k a;
m. Niemenczyn (1820), zaśc. Strypany?
(1838) – par. niemenczyńska;
Wilno 1795–1914.
Busiacki
Wilno 1874 r.
Buskowicz
Wilno 1880 r.
Busz219 h. Buszler, pw. 16 IV 1820 r.,
h. Jasieńczyk, pw. 29 VIII 1829 r.
Wilno 1827–1912.
Buszewicz
Wilno 1823 r.
Buszewski
wieś Dzitrowszczyzna (1825) – par. t a b o -
r y s k a.
Buszyński220 h. Grzymała, pw. 4 V 1799 r.
maj. Marcinowo (1842–1874; z wsią Bombiance
[chłopi: Gagis, Naruniec], 19 d.m.,
20 d.ż., 229 dz. – Lucjana s. Marcina, b. sędziego
granicznego oraz jego ż. Józefy
Cywińska (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 141,
s. 50, nr 8).
218 Jan Burzyński – kawaler Orderu św. Anny
III klasy w 1828 r., urzędnik VIII klasy, kawaler
Orderu św. Anny III klasy w 1842 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 154, nr 58; vol. 50,
s. 19v, nr 110).
219 Jan Busz – urzędnik kolejowy, powstaniec
1863 r. (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 37;
zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 20); Hipolit Busz
– sekr. gub. w 1863 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol 100, s. 204, nr 144).
220 Marcin i Kunegunda z Narkiewiczów Buszyńscy
– chor. w 1842 r.; Maria – chorążanka
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 73,
s. 95, nr 7); Joachim Buszyński – registrator kol.
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 32,
nr 190); Józef Buszyński s. Lucjana i Konstancji
z Narkiewiczów – rotmistrz pułku husarskiego
w 1878 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 206,
s. 78, nr 68); Anzelm Burzyński – radca tyt.
w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 70, s. 150,
nr 81).
Chrościckiej w 1853 r., maj. otrzymał
w spadku po Marcinie; 87 dz. – Lucjana
w 1867) – par. i n t u r s k a;
maj. Jodzieniany (1835), wieś Nowa Słoboda
(1825) – par. j a n i s k a;
dwór Nidoki (1837–1840) – par. nidocka;
folw. Borowikini (1867) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1829–1915.
Butarlewicz (Buterlewicz)
wieś Bastuny (1905) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1901–1913.
Butkiewicz221 h. Dołęga, Jastrzębiec, pw.
20 VI 1800 r., h. Leliwa, Odyniec, Pomian,
Syrokomla, Trzaska, pw. 20 II 1811 r.,
h. własny
folw. Fabianiszki (1822), zaśc. Jaczepiewie
(1819), Legaciszki, Porodzina (1842),
wieś Rogaliszki (1805), Rubno – par. b u j -
widzka;
zaśc. Porudzin (1848), wieś Żarnele (1848)
– par. b y s t r z y c k a;
folw. Bobryszki (1835), wieś Monteniany
(1836–1840) – par. c z a b i s k a;
wieś Adamajciszki (1831), Biłduny (1863),
Bortkieliszki (1812–1814), Ołkuniszki
(1803), Rakszany (1830–1834), Siewruki
(1808), Sulpiszki (1810–1820) – par. d u -
b i ń s k a;
zaśc. Dębówka (1856), Ładamusze? (1834),
Sniegiszki (1846–1851), Żukinka (1864),
wieś Giże (1853), Medynki (1835), Szawuzie
(1863) – par. g i e d r o j c k a;
221 Józef Butkiewicz s. Mikołaja – rotmistrz lejb-
-ułańskiego pułku, kawaler orderów św. Stanisława
II klasy, św. Anny III klasy, odznaczony medalami
za węgierską kompanię, wojnę krymską,
† 3 X 1860 r. w maj. Niemież, lat 42, pochowany
na Rossie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 86,
s. 105, nr 155); Julian Butkiewicz – sekr. kol.
w 1848 r. z maj. Brzozowce w lidzkim (LVIA,
zesp. 604, inw. 48, vol. 78, s. 98, nr 171); Hipolit
Butkiewicz – registrator kol. w 1860 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 86, s. 125, nr 90); Michał
Butkiewicz – radca tyt., † 24 IV 1862 r. w Wilnie,
lat 48 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 95, s. 398,
nr 22); Karol Paweł Butkiewicz s. Łukasza Karola
i Pauliny Zadarnowskiej – por. 160. abchaskiego
pułku piechoty w 1897 r., ż. Karolina Rudziejewska
(LVIA, zesp. 1668, inw. 1, vol. 20, s. 100,
nr 28).
Bużyński 435
zaśc. Samsiadka (1840), wieś Łapiszki (1843),
Posadniki (1821) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Butkowszczyzna (1799) – par. i n -
t u r s k a;
m. Kiernów (1843), zaśc. Ordoniszki (1846–
1848), wieś Złotoruny (1873) – par. k i e r -
nowska;
zaśc. Bewirsza (1847–1853), wieś Jankieluńce
(1824), Martyszuny (1830–1836),
Żylwityszki (1820) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Wowerany (1822) – par. o s t r o -
wiecka;
wieś Wiłejki (1840) – par. pobojska;
zaśc. Jadlinka (1850), Kołnota (1859), Nugaryszki
(1843), Wojniszki (1862), wieś Jodupie
(1857), Pioruńce (1837), Pomusie
(1822), Wybranciszki (1840) – par. p o d -
b r z e s k a;
zaśc. Murowanka (1837) – par. r u k o j ń s k a;
wieś Mazuryszki (1810) – par. s u d e r -
wiańska;
wieś Dejlidziany (1834) – par. szyrwińska;
wieś Turniszki (1880) – par. werkowska;
folw. Brzozówka (1882), wieś Indrupie
(1867) – par. worniańska;
Wilno 1795–1917.
Butler222 h. własny
Rakańce (1841) – par. rudomińska;
Wilno 1816–1912.
Butowicz h. Gryf, Ogończyk
zaśc. Bubiły alias Widzieniszki b. par. podb
r z e s k i e j ( 1 8 7 1 ) – par. korwieńska;
Wilno 1816–1908.
Butowski
Wilno 1821 r.
222 Jan Butler – cześnik w 1823 r. z Kamionki
w oszmiańskim (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 80,
s. 51v); Ignacy Butler – por. wojsk ros. w 1842 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 50, s. 49, nr 20);
Jan Butler s. Wincentego – ziemianin gub. kowieńskiej,
radca dworu w 1879 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 191, s. 92, nr 137); Stefan Butler
s. Michała i Adeli z Pietkiewiczów – ppor. ufi mskiego
pułku w 1899 r., sztabs kpt. 106. ufi mskiego
pułku piechoty w 1903 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 285, s. 41, nr 53; vol. 296, s. 88,
nr 145).
Butowt223 h. Pielesz
maj. Antodur? (1871), folw. Androniszki
(1877), Szejkiszki (1864–1865), zaśc. Anomyśl
(1875) – par. malacka;
Wilno 1871–1917.
Butrym h. Topór
Wilno 1874–1910.
Butrymowicz224 h. Łabędź, Starykoń
maj. Korwie (1865), wieś Krzywy (1864) –
par. korwiańska;
m. Mejszagoła (1861), folw. Grudziszki
(1842) – par. m e j s z a g o l s k a;
folw. Podbrzezie (1820–1844), zaśc. Wygódka
(1853) – par. podbrzeska;
m. Suderwa (1863–1865), dwór Rostyniany
(1839) – par. suderwiańska;
folw. Duksy (1855) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1816–1909.
Butwiłowski225
Wilno 1822–1868.
Butwiński
Wilno 1818 r.
Butykowicz
Wilno 1819 r.
Buzicki (Buzycki)
Wilno 1857–1866.
Bużyński
Wilno 1854–1888.
223 Władysław Butowt s. Wincentego i Anny
N. – sztabs kpt. 108. saratowskiego pułku piechoty
w 1871 r., płk w st. sp., † 8 XI 1892 r. w Wilnie, pochowany
na cm. Rossa, ż. Dominika Urbanowicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 113, nr 679).
224 Józef Butrymowicz – powstaniec 1863 r.
z maj. Krzywy pow. wileńskiego (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 790, s. 37); Antoni Aleksander Butrymowicz
s. Franciszka – sztabs kpt. uralskiego
pułku piechoty, † 8 XI 1913 r., lat 38, pochowany
na cm. bernardyńskim.
225 Antoni Butwiłowski – sekr. kol. w 1851 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 72, s. 19v, nr 22).
436 Cabot
C
Cabot
Wilno 1844 r.
Cappelli226
maj. Petesza (z folw.: Michałowo i Porudomina,
wsiami: Czekańce, Kotki, Podgórna,
Zarzecze, Piktokańce, Miedźwiedzi, Kowale,
142 d.m., 144 d.ż., 3600 dz. – Alojzego
s. Wincentego, radcy stanu w 1847 r.;
maj. kupiony od Johanny Horain w 1829 r.
i w 1847 r. znajduje się w zarządzaniu Stanisława
Rodziewicza) – par. rudomińska;
Wilno 1819–1828.
Cartches
Wilno 1862 r.
Cassel (de Cassel)
Wilno 1821–1825.
Cavalli
Wilno 1907 r.
Cebrowski
Wilno 1897 r.
Cebrzyński
Wilno 1905–1908.
Cebulski
Wilno 1863 r.
Cedroński
Wilno 1836–1884.
Cedrowski h. Odrowąż
wieś Zatyki (1834) – par. dubińska;
wieś Giże, Dowiacie (1831), Podwarańce
(1825), Popiszki (1835), Szałtupie (1826–
1827), Szaudzie (1824), Zaniance (1852) –
par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1817–1918.
226 Ludwik Alojzy Cappelli s. Wincentego (1776–
1838) – prof. prawa na UW (WSB, s. 46), przyjechał
do Wilna w 1804 r., prof. Akademii Duchownej
w Wilnie w 1838 r., radca stanu, kawaler Orderu
św. Anny II klasy (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 876, s. 45; vol. 2530, s. 14; zesp. 604, inw. 20,
vol. 235, s. 22v, nr 193).
Cejtlich227
Wilno 1859–1906.
Cejzik
Wilno 1908 r.
Cenzelski
Wilno 1874–1906.
Cerran228
Wilno 1885–1889.
Cesarzewicz
Wilno 1805 r.
Cessarz
Wilno 1832 r.
Cetys
Wilno 1828–1844.
Cezarowicz
Wilno 1827 r.
Chajencki (Chajęcki)
Wilno 1882–1884.
Chałchowski
Wilno 1806 r.
Chalecki h. Abdank, własny
Wilno 1803–1869.
Chalimowicz
Wilno 1838–1845.
Chałupa
Wilno 1806 r.
Chamski
Wilno 1903 r.
Chandecki
Wilno 1829 r.
Chanewicz
Wilno 1834 r.
Charewicz229 h. Sas, pw. 13 XII 1819 r.
m. Bogusławiszki (1859–1861), dwór Olechniszki
(1805) – par. b o g u s ł a w i s k a;
227 Ignacy Cejtlich s. Józefa – radca dworu
w 1859–1860, sekr. kol., † 14 VIII 1867 r. w Wilnie,
lat 67, pochowany na cm. bernardyńskim
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 85a, s. 124, nr 1;
vol. 113, s. 182, nr 136).
228 Bolesław Cerran s. Karola – asesor kol.,
† 6 V 1888 r., lat 42, ż. Wiktoria Sławińska (LVIA,
zesp. 1508, inw. 1, vol. 7, s. 93, nr 88).
229 Antoni Charewicz – komornik pow. wileńskiego
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 30,
s. 356, nr 59); Jan Charewicz – asesor sądu ziemskiego
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 72,
s. 57, nr 16).
Chlewiński h. Radwan 437
m. Giedrojcie (1862) – par. g i e d r o j c k a;
m. Giełwany (1831) – par. g i e ł w a ń s k a;
m. Mejszagoła (1836–1857) – par. mejszag
o l s k a;
m. Michaliszki (1819–1825) – par. michal
i s k a;
Jodziszki (1804) – par. rudomińska;
m. Szyrwinty (1835–1865) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
m. Widziniszki (1866) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1812–1905.
Charytonowicz230
Wilno 1828–1896.
Charliński
Wilno 1825 r.
Charmański (Chormański) h. Rogala
Wilno 1859–1905.
Chartonowicz
Wilno 1835 r.
Charzewski h. Jastrzebiec, Śreniawa
Wilno 1825–1839.
Chaszkowski
Wilno 1909 r.
Chatkiewicz
Wilno 1830–1832.
Chawłowski231
Wilno 1856–1860.
Chelecki
Wilno 1869 r.
Chevallier232
Wilno 1830–1831.
Chełmicki
Wilno 1851 r.
Chełmiński
Wilno 1880–1894.
230 Michał Charytonowicz s. Ignacego i Franciszki
z Wizgirdów – sekr. kol. w 1828 r., radca
tyt. w 1833–1845, † 9 IX 1866 r. w Wilnie, lat 69,
ż. Johanna Bohdziewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 240, s. 192v, nr 12; vol. 24, s. 36, nr 249;
vol. 44, s. 58, nr 5; vol. 55, s. 259, nr 78; vol. 112,
s. 77, nr 173).
231 Mikołaj Chawłowski s. Andrzeja – starszy lekarz
szpitala św. Jakuba, radca dworu w 1859 r.
(„Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni” 1859,
s. 14).
232 Michał Chevallier – radca tyt. 1830–1831
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 3v, nr 21).
Chełstowski233 h. Jastrzebiec
Wilno 1819–1916.
Chilewicz
Wilno 1858–1905.
Chilewski (Chylewski)234 h. Jastrzębiec
wieś Komosta (1829) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1816–1910.
Chiliński
Wilno 1833 r.
Chilkiewicz-Jakubowicz235
Wilno 1860 r.
Chiłstowski
Wilno 1829 r.
Chiniewicz
Wilno 1841 r.
Chirowski
Wilno 1804 r.
Chlebiński, pw. 3 IV 1812 r.
maj. Olechniszki (1855–1861; 132 dz. – Kajetana
i Konstancji z Gryniewiczów w 1867)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
Wilno 1846–1915.
Chlebowicz (Hlebowicz)
wieś Polesie (1816) – par. korwiańska;
wieś Bobaniszki (1799) – par. p o d -
b r z e s k a;
folw. Szeszolski (1799) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1846 r.
Chlebowski
Wilno 1805–1839.
Chlewiński236 h. Radwan
folw. Życzkiszki? (1898), wieś Preny (1863–
1884) – par. b o g u s ł a w i s k a;
233 Bonifacy Demetry Chełstowski – ks. kanonik
katedry mińskiej w 1827 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 13, s. 282, nr 96); Leon Chełstowski
– kpt. w 1891 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 241, s. 32, nr 16).
234 Antoni Chylewski – radca tyt. w 1824–1827,
ż. Karolina hr. Tyszkiewicz, s. Longin Karol (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 22v; vol. 13, s. 96v,
nr 94).
235 Ludwik Chilkiewicz Jakubowicz s. Andrzeja
i Anny z Krupowiczów z Wilna – sekr. kol. w 1860 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 60, nr 1).
236 Michał Chlewiński h. Radwan (1793–1831)
– ziemianin, od 1823 r. wizytator szkół gub. wileńskiej
(WSB, s. 48); Stanisław Chlewiński – re438
Chłodowski
zaśc. Brazeły (1863–1865), Stefaniszki
(1869), wieś Burniszki (1866), Mon...?
(1859) – par. c z a b i s k a;
folw. Korkożyszki (1847–1898; w 1852 r.
Ignacego Romualda Feliksa oraz jego
ż. Tekli Godlewska – 80 dz.) – par. g i e -
d r o j c k a;
wieś Posadniki (1870), Preny (1873) – par.
g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Ołkuniszki (1853) – par. i n t u r s k a;
m. Janiszki (1866), wieś Andrulańce (1843)
– par. j a n i s k a;
m. Muśniki (1859) – par. muśnicka;
wieś Pokirnie (1881) – par. ( d u b i ń s k a )
sużańska;
maj. Olechniszki (1873) – par. ?;
Wilno 1816–1915.
Chłodowski
Wilno 1830–1863.
Chłodziński
Wilno 1868–1871.
Chłopicki237 h. Nieczuja, Prus II
dwór Mazuryszki (1825) – par. s u d e r -
wiańska;
Wilno 1846–1884.
Chłopiecki
Wilno 1883–1884.
Chłosewicz
Wilno 1831 r.
Chludziński238 h. Charytonowicz
pw. 15 XII 1819 r.
Wilno 1833–1881.
Chlusewicz (Chłusewicz, Hłusewicz)239
h. Topór
Wilno 1837–1856.
jent graniczny pow. wileńskiego w 1843 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 100, nr 29).
237 Jan Chłopicki – b. sędzia graniczny, † 10 V
1866 r. w Wilnie, lat 80 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol 112, s. 162, nr 93); Marian Chłopicki – ppor.
w 1884 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 90,
nr 50).
238 Franciszek Chludziński – sędzia pow.
oszmiańskiego w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 26, s. 60, nr 59).
239 Franciszek Chłusewicz s. Michała – urzędnik
X klasy w 1841 r., ż. Antonina (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 47, s. 120v, nr 103; zesp. 1668, inw. 1,
vol. 3, s. 35)
Chlusowicz
Wilno 1834 r.
Chłopecki240
Wilno 1883 r.
Chmarowski
wieś Warkolce (1823) – par. pobojska.
Chmarzyński
Wilno 1795 r.
Chmielewski241 h. Gozdawa, Strzemię,
Wieniawa, pw. 30 XII 1802, 23 XII 1819,
29 V 1845, 25 XI 1842 r.
maj. Molupie (1905), Stangwiliszki (1910) –
par. b o g u s ł a w i s k a;
folw. Pietropol (1910), zaśc. Juchniszki
(1913), Cha...? (1880), Darżele (1816), Michałowo
(1882–1913) – par. bujwidzka;
zaśc. Kuże (1847), zaśc. Skinderyszki (1847),
wieś Adamejce (1834), Piworuńce (1853),
Raginiszki (1833) – par. dubińska;
zaśc. Biekupie (1857–1859), Ryskowszczyzna
(1844), wieś Bekieszy (1844), Pusnia
(1898) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Paszakinie (1798), Purwiniszki (1834)
– par. j a n i s k a;
maj. Europa (1799), wieś Mejłuny (1832) –
par. kiernowska;
240 Marian Stanisław Chłopecki s. Szymona i Heleny
z Rembowskich – ppor. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 211, s. 115v, nr 1).
241 Anna z Podbereskich Chmielewska – mostownicza
wileńska w 1779 r. (LVIA, SA 2394,
s. 916); Witold Chmielewski – dr w 1875 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 19, vol. 93, s. 23, nr 171); Konrad
Chmielewski s. Aleksandra i Pelagii z Olędzkich
(1837–1899) – lekarz; zesłany do Tobolska
(Śliwowska, Syberia, s. 159); Aleksander Chmielewski
s. Wincentego (ojciec Kondrada) – sekr.
wileńskiej Izby Cywilnej w 1840 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 50, nr 41), sekr. gub.
wojennego w 1844–1850 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 54, s. 68v, nr 99), sekr. kol. w 1847 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 57, s. 19v, nr 156); Wilhelm
Chmielewski – sekr. gub. w 1860–1862 z maj. Piktusza
w oszmiańskim (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 156, s. 256, nr 57; vol. 158, s. 261, nr 73);
Mikołaj Chmielewski – sekr. gub. w 1865 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 111, s. 79a, nr 141);
Piotr Chmielewski – radca tyt. w 1867 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 113, s. 177, nr 78); Witold
Chmielewski – dr płk w 1880 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 51, vol. 68, s. 278, nr 59).
Chodyko 439
wieś Kiwiszki (1817–1871) – par. ł a w a -
r y s k a;
zaśc. Ka...? (1864), wieś Golińce (1850–1853)
– par. malacka;
zaśc. Pojodzie (1842), Wasilewszczyzna
(1821) – par. m e j s z a g o l s k a;
dwór Male (1841) – par. m i c h a l i s k a;
maj. Lubowo (1835), wieś Lubowo (1828),
Posadniki (1841) – par. niemenczyńska;
wieś Male (1839–1841) – par. o s t r o -
wiecka;
folw. Urniaże (1816–1841) – par. pobojska;
m. Podbrzezie (1860), zaśc. Pieslakiszki
(1837–1840) – par. podbrzeska;
Hamernia (1839) – par. rudomińska;
m. Szeszole (1843), Altaria Kiewkle (1841)
– par. s z e s z o l s k a;
wieś Józefówka (1871), Pory (1834), Kiemiele
(1836–1859) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Merecz (1802) – par. t a b o r y s k a;
m. Turgiele (1859–1887), wieś Holandia
(1809–1811) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Turniszki (1844), wieś Rzesza Wielka
(1798) – par. werkowska;
m. Widziniszki (1864–1891), maj. Łukaszuny
(1864), folw. Batanowo (1874–1887), Kietutany
(1866), zaśc. Krasna Górka (1844),
Smielka (1868–1905), wieś Łazarce (1874–
1879) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1800–1915.
Chmieliński, pw. 8 VII 1820, 4 VIII 1843 r.
folw. Skinderyszki (1844) – par. dubińska;
zaśc. Walikiszki (1841) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1839 r.
Chmielnicki
Wilno 1860–1882.
Chmilewski
Wilno 1830–1869.
Chnanowski
Wilno 1833 r.
Chocienowicz (Chocianowicz)
wieś Kamionka (1798) – par. o s t r o -
wiecka;
Wilno 1832–1850.
Choćko
zaśc. Szulnica (1817) – par. worniańska;
Wilno 1864 r.
Chodakiewicz242
Wilno 1829–1912.
Chodako
Wilno 1844 r.
Chodakowski243 h. Dołęga, pw. 25 XI
1844 r.
dwór Czabiszki (1823), folw. Lewkiszki
(1819–1821) – par. c z a b i s k a;
dwór Kozliszki (1840) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1820–1904.
Chodanowicz
Wilno 1837 r.
Chodasewicz244 h. Dołęga
folw. Pilwiszki (1827–1832), wieś Rakiszki
(1827) – par. bujwidzka;
Wilno 1795–1917.
Chodycki
zaśc. Żyngie (1828) – par. dubińska.
Chodyko
wieś Łowmiany (1827) – par. w i d z i -
n i s k a;
Wilno 1820–1838.
242 Antoni Chodakiewicz s. Felicjana – sekr. kol.
w 1858 r. z Wilejki, ż. Anna Iwaszkiewicz (LVIA,
zesp. 381, inw. 25, vol. 839, s. 67).
243 Antoni Chodakowski – kpt. wojsk pol.
w 1822 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 80v),
b. por. gwardii franc. w 1830 r., ż. Marianna Piłsudska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 86,
nr 20); Michał Chodakowski – sędzia ziemski
wołkowyski w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45,
vol. 33, s. 52, nr 14); Ignacy Chodakowski – sekr.
gub. w 1832 r., asesor kol. w 1858–1862, † 26 X
1862 r. w Wilnie, lat 57 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 21, s. 21v, nr 171; vol. 139, s. 67, nr 12; vol. 95,
s. 422, nr 221); Franciszek Chodakowski s. Kazimierza
– por. 108. saratowskiego pułku piechoty
w 1883 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211,
s. 321, nr 31); Onufry Chodakowski – b. sędzia
graniczny pow. wołkowyskiego, † 3 IV 1835 r.
w Wilnie, lat 35 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 32,
s. 7v, nr 49).
244 Szymon Chodasewicz s. Jana – kpt. wojsk
ros. w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 85v, nr 28); Antoni Chodasewicz – sekr. rządu
gub. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44,
s. 18, nr 103); Antoni Chodasewicz – sekr. kol.
w 1857 r. z Wilejki (LVIA, zesp. 604, inw. 54,
vol. 23, s. 122, nr 4).
440 Chodyniecki
Chodyniecki
Wilno 1904 r.
Chodkiewicz h. Gryf
wieś Skardzie (1819) – par. j a n i s k a;
Wilno 1818–1840.
Chodkiewicz hr.
maj. Soleczniki (1789–1816; z wsiami: Antokol,
Bogusze, Nowokiemie, Paszkowszczyzna,
Soły Wielkie i Małe, Gumba, Trybańce,
Sosienkowszczyzna, Czużokompie, Ganuliszki,
Jackany, Gajdziany, m. Małe Soleczniki;
198 dusz – Aleksandra w 1816) –
par. s o l e c z n i c k a.
Chodkowski
zaśc. Wirszobol (1832–1833) – par. mejs
z a g o l s k a;
Wilno 1893 r.
Chodolej
maj. Szkodziszki (z wsią Szkodziszki,
76 d.m., 61 d.ż., 611 dz. Jana i Grzegorza
s. Pawła w 1848 r., maj. kupiony od Barbary
z Oskierków Rodziewiczowej w 1823) –
par. rudomińska.
Chodorowicz245 h. Ferber, Leszczyc
maj. Gasperonin? (1848), Kamionka (1845)
– par. o s t r o w i e c k a;
wieś Tołucie (1815) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1817–1902.
Chodorowski246 h. Korczak
Wilno 1823–1913.
Chodosewicz
Wilno 1835–1893.
Chodziński
Wilno 1882 r.
245 Józef Chodorowicz – sekr. gub. w 1833 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 27, nr 182);
Leopold Chodorowicz – registrator kol. w 1841 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 143, nr 16);
Wincenty Edward Chodorowicz s. Wincentego
i Teodory z Bagińskich lat 38 – radca tyt.
w 1857 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 54, vol. 24,
s. 32v, nr 7); Wincenty Chodorowicz – asesor kol.
w 1875 r., † 17 XII 1880 r., pochowany na Rossie,
ż. Franciszka Szukiewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 123, s. 97v, nr 246; vol. 208, s. 129, nr 512).
246 Michał Chodorowski s. Andrzeja – radca tyt.,
† 28 VIII 1875 r., pochowany na Rossie, ż. Leokadia
Anderson (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 123,
s. 100v, nr 288).
Chodźko247 h. Kościesza
folw. Mazuryszki (1843) – par. c u d z i e -
n i s k a;
maj. Ołkuny (1839) – par. i n t u r s k a;
folw. Jaworowo ([chłopi: Kuczyński, Szarłat],
Dominika i Leopolda w 1811) – par.
s o l e c z n i c k a;
zaśc. Szulnica (1817) – par. worniańska;
Wilno 1804–1911.
Choiński
Wilno 1872 r.
Choiseul hr.
maj. Malaty (z m. Malaty, folw. Połokaje,
wsiami: Ejdziecie, Jocze, Kaliże, Kawłaki,
Kijele, Lele, Pa – szeleście, Rymucie, zaśc.
Aleksniszki, Antatyszki, Gajlusze, Gojus, Jodyszki,
Kiwele, Krowele, Ławkiesa, Małatony,
Pagrawżis, Podobuże, Postawis, Szoszta
– 443 dusze Oktawiusza w 1811) – par.
malacka;
Wilno 1806 r.
Chojecki248 h. Lubicz, pw. 8 III 1799 r.
wieś Gorszwiany (1821) – par. j a n i s k a;
wieś Mickuny (1816–1818) – par. ł a w a -
r y s k a;
wieś Ramucie (1849) – par. malacka;
wieś Rudomina (1820) – par. r u d o -
mińska;
wieś Tałucie (1864) – par. s z e s z o l s k a;
dwór Puzyryszki (1847) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Pieczuliszki (1860) – par. w i d z i -
n i s z k a;
247 Telesfor Chodźko – marszałkowicz pow. zawilejskiego
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 33, s. 85, nr 57); Jan Chodźko – szambelan
dworu pol. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 15v, nr 89); Ignacy Chodźko s. Antoniego
(*ok. 1796) ukończył UW, asesor kol.
w 1847 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 5678,
s. 2001; zesp. 604, inw. 19, vol. 52, s. 130v, nr 58);
Dominik Chodźko s. Jana (*ok. 1800–1863) – literat,
członek towarzystw fi lomatów i fi laretów
(WSB, s. 51), wileńskiej Izby Cywilnej w 1840 r.,
w 1852 r. ż. Cezaria Reweńska (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 44, s. 25v, nr 149); Rajmund Chodźko
– prezydent ziemski pow. oszmiańskiego w 1828 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 57, nr 334)
248 Jan Chojecki – kpt. wojsk ros. w 1823 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 80,
s. 48).
Chomski h. Gryf, Mara, Odrowąż 441
Wilno 1798–1884.
Chojnicki h. Trzaska, pw. 31 XII 1798,
30 I 1837 r.
folw. Szawdzie (1825–1905; 2 d.m., 1 d.ż.,
40 dz. – Marianny z Petrusewiczów w 1847),
Szlagierydzki (1870), zaśc. Smejle (1847–
1868), Wiłkorojście (1885) – par. g i e -
d r o j c k a;
zaśc. Rudejkiszki (1847–1848) – par. k i e r -
nowska;
folw. Pojodzie (1844) – par. m e j -
s z a g o l s k a;
maj. Gładkiszki (1898–1899) – par. s u d e r -
wiańska;
wieś Bujwidze (1854), Meszkowszczyzna
(1820) – par. s z e s z o l s k a;
m. Szyrwinty (1829–1843), folw. Poblindzie
(1840–1888), Poszyrwińcie (1843), zaśc. Józefowo
(1834), ok. Jodele (1883), wieś Biłaty
(1838–1839), Dajdy (1824), Kontromiszki
(1801), Romaszkańce (1842) – par. s z y r -
wińska;
wieś Smiele (1855), Szawdzie (1856–1861)
– par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1814–1916.
Chojnowski h. Lubicz
Wilno 1810–1900.
Cholewiński
folw. Pietrańcy (1861) – par. s u d e r -
wiańska;
m. Worniany (1835) – par. worniańska;
Wilno 1863–1868.
Chołodyński
Wilno 1863 r.
Chołodowski
Wilno 1828–1843.
Chołostowski
Wilno 1830 r.
Chomentowski249 h. Prus I
Wilno 1854–1917.
Chomicz h. Oksza, pw. 29 III 1798 r.
m. Dukszty (1845) – par. d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Mojgiszki (1842), Saduny (1835) – par.
pobojska;
249 Stanisław s. Franciszka i Konstancji z Orłowskich
Chomentowski – dr med. w 1866 r., ż. Teresa
Odyniec (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 163,
s. 10v, nr 18).
dwór Spo...? (1840) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Wieprze (1835) – par. upnicka;
m. Widziniszki (1799–1800), wieś Sadańce
(1798) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1801–1906.
Chomiczewski
Wilno 1841–1903.
Chomiński250 h. Lis, Poraj
dwór Szkodziszki (1804) – par. r u d o -
mińska;
dwór Rakańce alias Korzyść Mała (1789) –
par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1795–1916.
Chomontowicz
Wilno 1899 r.
Chomski251 h. Gryf, Mara, Odrowąż
pw. 1 III 1798 r.
folw. Nowopole czyli Chomszczyzna (1843–
1860), ok. Raczki (1839–1860), wieś Szarki
(1859) – par. c u d z i e n i s k a;
folw. Bogumiłów (z wsiami: Sielce, Buda
alias Antonowo, Widaciszki; 38 dusz –
Antoniego w 1816–1820) – par. d u k -
s z t a ń s k a;
m. Gierwiaty (1836), maj. Ryndziuny (1869)
– par. g i e r w i a c k a;
m. Szumsk (1835), wieś Macieiszki (1836–
1838) – par. szumska;
folw. Nowopole 1856–1904 – par. t a b o -
r y s k a;
250 Konstanty Chomiński – płk pow. oszmiańskiego
w 1779–1784 (LVIA, SA 2394, s. 493;
SA 2396, s. 401; SA 2399, s. 1), ż. Anna z Mohlów,
s. Tadeusz w 1799 r. (LVIA, SA 2409, s. 9); Józef
Chomiński – sędzia zawilejski w 1800 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 3, s. 92v); Józef Chomiński
– płk b. wojsk pol. w 1837 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 36, s. 69v, nr 86); Stanisław Chomiński
s. Tadeusza – płk wojsk ros. w 1851 r. (LVIA,
zesp. 504, inw. 20, vol. 70, s. 34, nr 199), marsz.
pow. święciańskiego w 1855–1857 („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1855, s. 68; LVIA,
zesp. 481, inw. 2, vol. 1736, s. 343, nr 155).
251 Bolesław Chomski s. Antoniego i Anny
z Czechowskich – radca tyt. w 1873 r., ż. Maria
Wróblewska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 120,
s. 237v, nr 2); Adolf Chomski z Wilna – uczestnik
powstania 1863 r. (LVIA, zesp. 1266, inw. 1,
vol. 117, s. 2, nr 32).
442 Chondzyński (Chądzyński) h. Ciołek
dwór Worona (1812–1813) – par. w o r -
n i a ń s k a;
Wilno 1818–1917.
Chondzyński (Chądzyński)252 h. Ciołek
Wilno 1827–1899.
Choński253
Wilno 1845–1849.
Choromański254 h. Lubicz
Wilno 1856–1910.
Choroszcza255
Wilno 1829–1847.
Choroszewicz
ok. Czernice (1850) – par. rudomińska.
Choroszewski256 h. Jastrzębiec, Śrze niawa
pw. 24 IV 1836 r.
252 Franciszek Chondzyński s. Pawła – kandydat
obojga praw w 1827 r., radca kol., † 16 V 1877 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 2,
nr 6; vol. 177, s. 141, nr 69); Hipolit Chądzyński
(1837–1898) – powstaniec styczniowy, uczeń gimnazjum
wileńskiego za udział w powstaniu zesłany
na Syberię, od 1884 r. pracownik na kolei w Warszawie
(WSB, s. 47); Witold Chondzyński – rotmistrz
w st. sp. w 1879 r., ż. Ludwika Wróblewska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 207, s. 111, nr 217).
253 Kazimierz Choński – dr med. i chirurgii
w 1845 r., ż. Celestyna Pruszyńska (LVIA,
zesp. 604, inw. 10, vol. 292, s. 11, nr 228).
254 Antoni Choromański s. Jana i Katarzyny
z Wojtkiewiczów – registrator kol., buchalter
w 1848 r. z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 144, s. 237, nr 150); Botwid Choromański
– sekr. kol. w 1880 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 208, s. 91, nr 134).
255 Teodor Choroszcza – radca kol. w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 52, vol. 33, s. 118, nr 92).
256 Ignacy Choroszewski s. Macieja – radca tyt.
w 1828 r., lat 46 (LVIA, zesp. 381, inw. 25, vol. 299,
s. 204v); Władysław Choroszewski – sędzia graniczny
pow. trockiego w 1841 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 70, s. 286, nr 22), sekr. kol. z z Wilna,
† 13 V 1871 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 24v); Wincenty Choroszewski s. Władysława
– rzeczywisty radca stanu, † 5 I 1901 r., lat 54,
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 290,
s. 289v, nr 14); Stefan Choroszewski – sędzia graniczny
pow. trockiego w 1842 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 72, s. 608, nr 40); Ignacy Kazimierz
Roman Choroszewski s. Stefana i Stefanii ze
Strawińskich – registrator kol. w 1875 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 155, nr 17); Ludwik
maj. Pomusze (1841–1853; z wsiami: Strozy,
Minczuki, Pigańce, Skruzdzieły, Bartoszuniszki,
104 d.m., 114 d.ż., 650 dz. – Władysława
w 1853) – par. muśnicka;
Wilno 1816–1901.
Chorzewski
Wilno 1834–1835.
Choszczewski
Wilno 1813–1860.
Chotkiewicz
Wilno 1808–1829.
Chowłowski
Wilno 1854–1860.
Chozbijewicz
Wilno 1894 r.
Chraniewicz
Wilno 1892 r.
Chrapowicki257 h. Gozdawa
folw. Czyżyszki (1859–1860), Korejwiszki –
par. bujwidzka;
maj. Piekieliszki (1802) – par. podbrzeska;
Wilno 1819–1907.
Chrapowicki hr. h. Rola
Wilno 1871–1877.
Chrapowicki Mirski
Wilno 1851 r.
Chraszczewski
Wilno 1887 r.
Chreptowicz258 h. Odrowąż
m. Szumsk (1832) – par. szumska;
Choroszewski s. Antoniego – sekr. gub. w 1858 r.,
radca dworu w 1879 r., ż. Zofi a Niekrasz (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 404, nr 268; vol. 207,
s. 89, nr 38).
257 Michał Chrapowicki – marsz. dziśnieński
w 1824 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10,
s. 16v); Eustachy Chrapowicki – kamerjunkier
JCM, † 12 VI 1836 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 35, s. 57, nr 145); Antoni Chrapowicki
– b. płk wojsk pol. w 1831 r., prezydent sądu
głównego w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 25v, nr 199; vol. 21, s. 85, nr 25).
258 Jan Chreptowicz – ppłk w 1828 r., płk wojsk
ros. w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 155v, nr 70; vol. 21, s. 16, nr 123); Michał
Chreptowicz – adwokat sądu głównego w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 16, nr 123);
Adam hr. Chreptowicz s. Joachima (*ok. 1773)
– poseł na Sejm w 1790 r., kawaler orderów
Chrzczonowicz h. Szeliga, Trzaska 443
Wilno 1823–1909.
Christianowicz
Wilno 1814 r.
Chrynkiewicz
Wilno 1831 r.
Chrypcewicz259 h. Jastrzębiec, pw. 9 II
1805 r.
Wilno 1832 r.
Chryptowicz
Wilno 1828–1846.
Chryscieniewicz
Wilno 1832–1838.
Chryścinicz260 h. Szeliga
Wieszkajnie (1817) – par. pobojska.
Chrystowski h. Ostoja, Wąż, Znin
Wilno 1829–1834.
Chromiński
Wilno 1830 r.
Chroscicki (Chrościcki, Chruścicki)261
h. Rola, pw. 20 VII 1811, 25 IX 1833 r.
Wilno 1819–1917.
Chrościelewski
Wilno 1888–1902.
Chrosciński
Wilno 1816 r.
Chrucki
Wilno 1832–1880.
Chrul262 h. Prawdzic
pw. 27 III 1811, 27 X 1832 r.
św. Stanisława I klasy, św. Jana jerozolimskiego,
rzeczywisty radca stanu w 1837–1843 (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 4013, s. 52–54; vol. 5362,
s. 1886; zesp. 604, inw. 34, vol. 36, s. 15v, nr 87).
259 Grzegorz Chrypcewicz s. Józefa – sędzia
pow. wiłkomierskiego w 1832 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 21, s. 31, nr 250).
260 Jan Chryścinicz – chor. wojsk pol. w 1828 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 30, s. 27v, nr 61).
261 Aleksander Henryk Chrościcki s. Jana i Ludwiki
Wagner (*ok. 1808) – prowizor farmacji
w 1841–1842, ż. Ewelina Zymerman (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 4, nr 18; vol. 50, s. 38v,
nr 224); Ewelina Chruścicka z Zymermanów –
wdowa po aptekarzu, † 7 II 1874 r., lat 62, pochowana
na Rossie, s.: Zdzisław, Aleksander, Władysław
(LVIA, zesp. 1667, inw. 1, vol. 182, s. 74v, nr 53).
262 Wincenty Chrul – por. b. wojsk pol. w 1825 r.,
ż. Julianna Kwiatkowska, s. Wiktoryn Jan *1824
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 45).
Niemież (1817) – par. rudomińska;
Wilno 1825–1884.
Chrulkiewicz263
Wilno 1843–1845.
Chruscielewski
Wilno 1892 r.
Chruściński264
Wilno 1819–1837.
Chrzanowicz h. Szeliga
wieś Mereslany (1807) – par. r u d o -
mińska;
Wilno 1819–1828.
Chrzanowski265 h. Nowina, Syrokomla
pw. 11 II 1805, 19 IV 1824, 28 X 1832, 17 VI
1837, 9 I 1845 r.
Wilno 1809–1908.
Chrząstowski266
Wilno 1828–1832.
Chrzczonowicz267 h. Szeliga, Trzaska
pw. 25 VII 1841, 15 XI 1804, 23 II 1812,
16 XII 1819, 22 XII 1819, 19 VIII 1832, 8 III
1835, 11 IX 1835, 9 IV 1836, 23 VII 1841 r.
263 Wincenty Chrulkiewicz s. Jana (*ok. 1808) –
absolwent UW, nauczyciel matematyki w gimnazjum
wileńskim w 1843–1845 (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 5362, s. 1893; vol. 5678, s. 2007).
264 Aleksander Chruściński – aptekarz w Wilnie
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 36,
s. 43v, nr 252).
265 Franciszek Chrzanowski – nauczyciel matematyki
w Szkole Międzyborskiej w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 21, nr 114); Edward
Chrzanowski s. Franciszka i Anny z Kiersnowskich
– sekr. gub. w 1849 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 64, s. 104, nr 11).
266 Antoni Chrząstowski – ppłk, policmajster wileński
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 3, nr 15).
267 Franciszek Chrzczonowicz lat 50 – klucznik
pow. wileńskiego w 1795 r., właściciel maj. Szupienie
alias Giedrojcie (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 39); Antoni Chrzczonowicz s. Bartłomieja
– b. chor. wojsk pol. w 1816 r., lat 38, z Wilna
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 420, s. 510); Józef
Chrzczonowicz s. Jana (*ok. 1797) – ukończył
gimnazjum w Grodnie i UW, nauczyciel kaligrafi
i w wileńskiej szkole pow. w 1828–1830 (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 2720, s. 37); Jan Chrzczonowicz
lat 39 – podchor. woj. wileńskiego w 1795 r.,
właściciel folw. Wilkiszki (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
444 Chrzczonowski
m. Bogusławiszki (1822) – par. b o g u s ł a -
wiska;
m. Czabiszki (1833) – par. c z a b i s k a;
maj. Szupienie alias Giedrojcie (1816–1859;
z wsiami: Szupienia, Szaudzie, Douboryszki;
32 dusze – Romualda i Karola s. Franciszka
i Teresy Miedzichowskiej w 1816 r.;
z wsiami: Szupienia, Lelikańce, zaśc. Góry,
32 d.m., 28 d.ż., 240 dz. – Karola s. Franciszka
oraz jego ż. Anieli z Szlagielów w 1847 r.;
maj. otrzymany w spadku po rodzicach),
Jurażyszki (1824), folw. Józefówka (1844),
folw. Dowboryszki (1820–1841), wieś Kołtunda
(1830) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Baczule (1828), Wibranciszki (1828) –
par. g l i n c i s k a;
wieś Komańce (1833) – par. j a n i s k a;
wieś Miluny (1833) – par. malacka;
vol. 3, s. 40); Elżbieta Chrzczonowicz – sędzianka
graniczna pow. wileńskiego w 1836 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 26, s. 33v, nr 27); Romuald
Chrzczonowicz – sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 26,
s. 46v, nr 105); Romuald i Józefata z Kulikowskich
Chrzczonowiczowie – sędziowie graniczni
pow. wileńskiego w 1827 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 27, s. 198, nr 89), b. sędziowie grodzcy
wileńscy w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 63, s. 36, nr 77); Karol Chrzczonowicz – sędzia
graniczny pow. wileńskiego w 1824 r. z dworu
Jurażyszki (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 18, s. 28);
Karol i Aniela Chrzczonowiczowie – sędziowie
graniczni pow. wileńskiego w 1827 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 27, s. 198, nr 89); Karol
Chrzczonowicz – sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1823–1836 (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 17, s. 33; vol. 30, s. 278v, nr 142; zesp. 604,
inw. 55, vol. 26, s. 46v, nr 105), b. sędzia graniczny
pow. wileńskiego w 1840–1850 (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 58, s. 26, nr 64; vol. 70, s. 134v, nr 50;
vol. 10, s. 148, nr 20), asesor kol. w 1866 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 157, s. 27, nr 11); Antoni
Chrzczonowicz – sekr. kol. w 1863 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 77v, nr 4); Ignacy
Chrzczonowicz – płk wojsk ros. w 1832 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 112v, nr 16); Jerzy
Chrzczonowicz s. Melchiora (*ok. 1800) – wychowanek
UW, radca dworu, inspektor gimnazjum
wileńskiego w 1843–1844 (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 5362, s. 1901; zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 15v,
nr 102; vol. 54, s. 61v, nr 53; vol. 54, s. 74v, nr 136).
folw. Stefanów (1840), ok. Mojgiszki (1795–
1837, Tadeusza w 1795 r. maj. dziedziczny),
Urniaże (1824) – par. pobojska;
zaśc. Nowy Szynk (1837–1841) – par. podb
r z e s k a;
Rudamina (1810–1814), wieś Polepie (1819)
– par. rudomińska;
wieś Szałtabarszczyzna (1840), Szawdzie
(1843) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1815–1916.
Chrzczonowski
Wilno 1858–1873.
Chrzegorzewski
Wilno 1800 r.
Chrzeszkowski
Wilno 1838 r.
Chrzonstowski (Chrząstowski)
Wilno 1879–1885.
Chwalier
Wilno 1830 r.
Chwastowicz
Wilno 1842 r.
Chwojnicki
zaśc. Michałowszczyzna (1900) – par. c z a -
b i s k a;
zaśc. Pojawry (1854), wieś Baczule (1874) –
par. g i e d r o j c k a;
zaśc. Zabłoć (1873) – par. mejszagolska;
wieś Towczule (1830–1842), Wilejkiszki
(1842), Żadzie (1836) – par. muśnicka;
zaśc. Pomusie (1840) – par. podbrzeska;
zaśc. Jodapurwie (1832), Wojtkuszki (1818),
wieś Kuziły (1856), Najdy (1810) – par.
s z e s z o l s k a;
zaśc. Berzy (1828), wieś Biłaty (1839), Dejlidziany
(1831), Kontrymiszki (1834), Podblinda
(1880–1887), Zybały (1819) – par.
s z y r w i ń s k a;
zaśc. Apele? (1860) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1822–1914.
Chwostecki
Wilno 1838–1845.
Chwoszczewski
Wilno 1814–1833.
Chybiński
Wilno 1909 r.
Ciborowski
Wilno 1832–1915.
Cielsicki 445
Cichański
Wilno 1807 r.
Cichowski h. Podkowa, Wąż
Wilno 1819–1861.
Ciechanowicz268 h. Mogiła, Nałęcz
pw. 10 XII 1800, 1 XII 1820, 19 II 1848 r.
folw. Polany (1843), zaśc. Dukiele (1854),
Galicja (1855), Rozkosz (1843–1847), ok.
Raczki (1833–1860), wieś Wisztoki (1846),
Żurawy (1839–1864) – par. c u d z i e n i s k a;
m. Gierwiaty (1839) – par. g i e r w i a c k a;
m. Michaliszki (1847) – par. m i c h a l i s k a;
m. Ostrowiec (1836), ok. Jodokłanie (1837–
1849) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Purnuszki (1830) – par. podbrzeska;
dwór Pomerecz (1840), folw. Baniejkowszczyzna
(1875), wieś Dzitrowszczyzna (1862),
Słocisz ki (1854) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Magdalenowo (1799) – par. t u r -
g i e l s k a;
folw. Gulbiny (1819) – par. werkowska;
wieś Batańce (1795) – par. w i d z i n i s k a;
m. Worniany (1823–1827), ok. Jodokłanie
(1882) – par. worniańska;
Wilno 1802–1911.
Ciechanowiecki269 h. Dąbrowa
pw. 22 XI 1829 r.
268 Walerian Ciechanowicz – sekr. policji
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 19, nr 109); Kazimierz Ciechanowicz – deputat
pow. oszmiańskiego w 1830 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 36, s. 298, nr 10); Barbara Ciechanowiczowa
– sekretarzowa policji wileńskiej
w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 123,
nr 133).
269 Kazimierz Ciechanowiecki lat 52 – mjr b.
wojsk lit. w 1795–1798, właściciel folw. Podbrzezie
alias Kazimierzowo (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 35); Jan Ciechanowiecki s. Kazimierza
(*ok. 1784) – wychowanek UW, sędzia ziemski
wileński w 1823–1824 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 9, s. 28; zesp. 604, inw. 34, vol. 18, s. 35v),
prezydent graniczny wileński w 1834–1836 (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 8, s. 13, nr 99; vol. 17, s. 7,
nr 45; vol. 26, s. 10v, nr 72), marsz. pow. wileńskiego
w 1844–1847, kawaler Orderu św. Włodzimierza
IV klasy (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 54, s. 71v, nr 119; zesp. 604, inw. 19, vol. 52,
s. 1v, nr 3), b. marsz. pow. wileńskiego w 1850 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 10, s. 209, nr 107;
maj. Kazimierzowo alias Podbrzezie (z wsiami:
Krowele, Podemby, Ciechanowo;
71 dusz Jana w 1816), maj. Podbrzeź (1789–
1816; z wsiami: Mitkuszki, Gawryliszki, Błażyszki,
Łajbiszki, Bubieniszki; 131 dusz –
Adama w 1816 r.; w 1789 r. – Anny z Bujnickich,
chorążowej wojsk WXL), maj. Pikieliszki
(w 1789 r. – Anny z Bujnickich),
maj. Kazimierzowo i Podbrzeź (242 d.m.,
262 d.ż., 26 tys. dz. – Jana s. Kazimierza
i Wiktorii Pakosza, b. marsz. pow. wileńskiego
w 1847); maj. Punżany (miasteczko
Balingródek, wieś Punżany, Podobce,
70 d.m., 66 d.ż., 800 dz. – Jana s. Kazimierza,
b. marsz. pow. wileńskiego w 1847 r.;
Jan otrzymał maj. w spadku po bracie Antonim,
który go posiadał od 1834) – par.
podbrzeska;
maj. Bekówka (z wsią Kurhany, 42 d.m.,
35 d.ż., 573 dz. – Jana s. Kazimierza
w 1847 r., maj. kupiony w 1846) – par.
szumska;
Wilno 1795–1836.
Ciechanowski270 h. Dąbrowa
Wilno 1825–1904.
Ciechański h. Ostoja
Wilno 1816–1861.
Ciechoński
Wilno 1839 r.
Ciecierski h. Ślepowron
Wilno 1861–1894.
Cielewicz
Wilno 1809–1835.
Cielicki
Wilno 1819–1825.
Cielsicki
Wilno 1820 r.
zesp. 381, inw. 25, vol. 417, s. 397v); Antoni Ciechanowiecki
– sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1828 r., sędzia ziemski w 1834–1837, † 22 VIII
1838 r. w Punżanach (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 30, s. 226, nr 10; zesp. 604, inw. 55, vol. 8,
s. 13, nr 99; inw. 34, vol. 57, s. 24, nr 185; zesp. 604,
inw. 55, vol. 44, s. 7v, nr 68).
270 Wincenty Ciechanowski – mgr filozofi
i w 1825–1827, ż. Maria Gajdamowicz, s. Stanisław
*1825 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 85v, nr 28).
446 Ciemnołoński h. Leliwa, Prawdzic
Ciemnołoński271 h. Leliwa, Prawdzic
zaśc. Budkowszczyzna (1839–1844) – par.
i n t u r s k a;
zaśc. Obkarty (1834–1837) – par. j a n i s k a;
m. Malaty (1842), folw. Worniszki (1888),
zaśc. Buczyszki (1858) – par. malacka;
wieś Karoliszki (1850) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Anuszyszki (1842), Nowosiołki (1840),
wieś Popiszki (1845) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1854–1910.
Ciemochowski h. Rola
Wilno 1824 r.
Ciepłowski h. Pobóg
Wilno 1805 r.
Cierpicki
wieś ? (1895) – par. t a b o r y s k a.
Cierpiński272, pw. 2 VIII 1805 r.
maj. Zacharyszki (1873–1895; 623 dz. –
Konstantego w 1867) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1853–1917.
Cieszanowski h. Jelita
Wilno 1833–1852.
Cieszejko (Cieszeyko, Ciszejko)273
h. Dołęga, Korczak, Leliwa, Trąby
pw. 5 IV 1804, 16 II 1810, 30 XI 1832 r.
maj. Rymucie (1789–1867; z wsią Rymucie,
50 d.m., 45 d.ż., 263 dz. – Kalasantego
s. Jakuba, registratora kol. oraz jego ż. Emilii
z Hubów w 1848 r., maj. nabyty przez rodziców
Kalasantego – Jakuba i Kornelię ze
271 Florian Adolf Ciemnołoński s. Józefa i Weroniki
z Pietrowskich – radca tyt. w 1867–1875
z Wilna, ż. Ludwika Bukaty (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 142, s. 185, nr 32; vol. 117, s. 120,
nr 75; vol. 123, s. 96v, nr 230).
272 Antoni Cierpiński – płk w 1853 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 78, s. 47, nr 87); Konstanty
Cierpiński s. Antoniego – sekr. kol., ziemianin
w 1860 r., radca tyt., † 23 III 1868 r. w Wilnie,
lat 39 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 86, s. 209,
nr 2; vol. 114, s. 159v, nr 60).
273 Jakub Cieszejko lat 50 – rotmistrz pow. brasławskiego
w 1795 r., właściciel maj. Rymucie
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 42); Antoni
Cieszejko – rotmistrz brasławski w 1798 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 1, s. 73v); Kalesanty
Cieszejko – sędzia grodzki wileński
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 72, s. 57,
nr 16).
Stabrowskich w 1789 r. od Justyna i Marianny
z Czechowiczów) – par. s z y r w i ń s k a;
folw. Rzesza Wielka (1795) – par. w e r -
kowska;
dwór Bastuny (1805) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1828–1917.
Cieszkowski274 h. Pilawa
Wilno 1832–1865.
Cikszwidt
Wilno 1864 r.
Cilewicz
Wilno 1829 r.
Cimochowski
Wilno 1820 r.
Ciołkiewicz h. Pomian
Wilno 1816–1881.
Ciołkowicz h. Ciołek
folw. Dziekaniszki (1860) – par. ł a waryska;
wieś Sudejnie (1847) – par. n i e m e n -
czyńska;
folw. Kiewklany (1850), zaśc. Jodopurwie
(1852–1854) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1840–1888.
Ciotkowski
Wilno 1835–1841.
Ciszkiewicz275 h. Ciołek, Jastrzębiec, Zerwikaptur,
pw. 17 XII 1802 r.
Wilno 1814–1910.
Ciszko
Wilno1801–1816.
Ciszkowski h. Trzaska
Wilno 1818–1866.
Ciunowicz h. Grzymała
Wilno 1821–1823.
Ciżewski h. Syrokomla
Wilno 1824 r.
Ciżkiewicz
Wilno 1844 r.
Cyborowicz
Wilno 1839 r.
274 Konstanty Cieszkowski s. Wincentego – registrator
kol. z Dzisny („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1851, s. 142).
275 Adolf Ciszkiewicz s. Józefa – ofi cjalista wileńskiej
Izby Cywilnej w 1837 r., sekr. kol., † 1 XII
1883 r. w Wilnie, lat 66, ż. Petronela Sinko, pochowany
na cm. bernardyńskim (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 36, s. 24v, nr 140).
Cywiński h. Puchała 447
Cyborowski
zaśc. Iłgobrody (1837) – par. s z e s z o l s k a;
Saweryno (1877–1879) – par. ż o s i e l s k a.
Cybowicz276 h. Godziemba
folw. Pobień (1843), zaśc. Lipniaki (1868 r.),
Kozaciszki (1827), wieś Łajgiszki? (1822) –
par. t a b o r y s k a;
maj. Stoki (z wsiami: Janówka, Biekany, Dajnowka;
30 dusz – Stanisława w 1816), folw.
Jawidowszczyzna (1841–1910; 27 dz. – Karola
w 1867), folw. Jawidowszczyzna (1908),
zaśc. Mankuniszki (1843) – par. t u r g i e l -
s k a;
Wilno 1819–1915.
Cybulski h. Pobóg, Prawdzic
wieś Jonie (1826) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Gierwiaty (1856) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Boborykowszczyzna (1806) – par.
m e j s z a g o l s k a;
Wilno 1814–1909.
Cybultuski
Wilno 1819 r.
Cydzik (Cidzik)277 h. Grzymała, Leliwa,
Prawdzic
wieś Bohusławiszki (1819–1820) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
wieś Dowgieliszki (1824) – par. pobojska;
wieś Leśna (1888) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Stefanowo (1859) – par. widziniska;
Wilno 1795 –1908.
Cyganko (Cyhanko)278
Wilno 1827–1887.
276 Stanisław Cybowicz – b. sędzia gub. wileński
w 1827 r., ż. Matylda Bielińska (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 13, s. 94, nr 68); Piotr Cybowicz
– proboszcz kiernowski w 1795 r., kanonik katedry
wileńskiej w 1827 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 17, s. 73; zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 94, nr 68).
277 Krzysztof Cydzik – por. w 1825–1831, ż. Kazimiera
Taraszkiewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 11, s. 39; vol. 17, s. 134, nr 117); Stanisław
Cydzik s. Jana h. Prawdzic (*ok. 1797) – sekr. kol.
w 1825 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 48);
Wincenty Cydzik s. Jana (*ok. 1799) – radca tyt.
w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 109,
nr 7).
278 Jan Cyhanko – por. wojsk ros. w 1827 r.,
ż. Anna Szachnowicz, s. Piotr Paweł (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 236v, nr 58).
Cylewicz
Wilno 1820 r.
Cylli
Wilno 1900 r.
Cymara
Wilno 1858 r.
Cymerman
Wilno 1862 r.
Cymerski
Wilno 1884 r.
Cyndziewicki
Wilno 1886 r.
Cypryński279
Wilno 1832 r.
Cyrhof
Wilno 1832 r.
Cyryna h. Działosza
Wilno 1862 r.
Cyrnhof
Wilno 1824–1858.
Cyronowicz
Wilno 1823 r.
Cytyński
Wilno 1828 r.
Cytowicz h. Brodzic, Prus III
Wilno 1819–1885.
Cywiłd
folw. Mojgiszki (1836) – par. pobojska.
Cywiński280 h. Puchała
Piktokańce (1820) – par. rudomińska;
279 Adam Cypryński – kpt. wojsk ros. w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 30, nr 241).
280 Erazm Cywiński – sędzia pow. zawilejskiego
w 1840 r. z Sołtan (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 134, s. 57, nr 25); Leonard Cywiński s. Tadeusza
– radca tyt., lekarz pow. wileńskiego
w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
s. 17v, nr 8), radca dworu, lekarz pow. w 1862 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 48, s. 206, nr 106);
Zenon Cywiński s. Dominika i Anieli z Pietrowiczów
– radca kol., dr med. w 1873 r., radca
stanu, dr med. w w 1887 r., radca stanu, dr med.,
† 24 VIII 1904 r. w Wilnie, ż. Maria Szostakowska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 142, s. 131, nr 12;
vol. 216, s. 3, nr 12; vol. 300, s. 43v); Marian Cywiński
– radca dworu w 1894 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 264, s. 445, nr 14); Klaudiusz Cywiński
– szambelan b. dworu pol. w 1842 r. (LVIA,
448 Cywonowicz
Wilno 1819–1909.
Cywonowicz
Wilno 1849–1852.
Cui281
Wilno 1811–1900.
Curto
Wilno 1832 r.
Cwieciński
maj. Podk...? (1859), Widujnie (1836) – par.
niemenczyńska;
Wilno 1838–1884.
Cwiło
Wilno 1832 r.
Cwirko282
Kierzanka (1859) – par. werkowska;
Wilno 1844–1885.
Czachnicki283
Wilno 1844 r.
Czaczkowski
Wilno 1836–1869.
zesp. 604, inw. 20, vol. 50, s. 66, nr 22); Cyprian
Cywiński s. Hilarego i Reginy Jabłońskiej (*1807)
– radca dworu w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 95, s. 41, nr 50); Jan Cywiński – bp sufragan
trocki, † 17 XI 1846 r. w Wilnie, kawaler orderów
św. Stanisława I klasy, św. Włodzimierza III klasy,
św. Anny II klasy, lat 75, pochowany w katedrze
wileńskiej (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 56, s. 76,
nr 308); Stanisław Cywiński s. Dominika – emerytowany
radca dworu, † 29 VI 1890 r. w Wilnie,
lat 61, ż. Florentyna Kostrowicka (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 240, s. 74, nr 337).
281 Antoni Cui s. Leonarda (*ok. 1790) – nauki
ukończył w Paryżu, przybył do Wilna w 1811 r.,
nauczyciel j. franc. w gimnazium gub. w Wilnie
w 1829–1848, asesor kol. w 1848 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 48v, nr 232; vol. 30,
s. 4v, nr 21; zesp. 567, inw. 2, vol. 3236, s. 65;
vol. 6041, s. 1132); Aleksander Cui s. Antoniego
i Julii Gujskiej – radca dworu w 1896 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 278, s. 35, nr 48).
282 Tomasz Cwirko – protokolista Izby Kryminalnej
w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54,
s. 60, nr 48); Edward Cwirko s. Pawła – sztabs
kpt. w 1881 r. (LVIA, zesp. 1669, inw. 1, vol. 8,
s. 80, nr 43).
283 Feliks Czachnicki – kandydat filozofii
w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 76v,
nr 147).
Czaiński (Tatar)
Czajczyński284
Wilno 1840–1908.
Czajkowski285 h. Dębno, pw. 1 V 1798 r.
Nowy Dwór (1839) – par. bogusławiska;
zaśc. Munduciszki – par. bujwidzka;
Kowalewka (1821–1823) – par. b y s -
t r z y c k a;
Janiszki (1798) – par. j a n i s k a;
zaśc. Munduciszki (1817) – par. ł a w a -
r y s k a;
maj. Olginiany (1795–1816; z wsiami: Pielikonie,
Radziule, Olginiany; 19 dusz –
Ewy z Budźków wdowy po Ksawerym (rotmistrzu
pow. wileńskiego) i jej s. Jakuba
w 1816) – par. o s t r o w i e c k a;
folw. Mojgiszki (1795–1799) – par. p o -
b o j s k a;
maj. Wołkarabiszki (1838) – par. r u d o -
mińska;
ok. Borejkowszczyzna (1819–1822) – par.
r u k o j ń s k a;
Wilno 1795–1911.
Czajwiński (Czaywiński)
Wilno 1814 r.
Czapkowski h. Leliwa, Ślepowron
zaśc. Czyżyszki (1817) – par. ł a w a r y s k a;
m. Mejszagoła (1819) – par. m e j -
s z a g o l s k a;
wieś Skrypietyszki (1811) – par. s z e -
s z o l s k a;
Wilno 1811–1830.
Czapla h. własny
Wilno 1801–1917.
284 Bernard Czajczyński – asesor kol. w 1858 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 101, nr 116);
Franciszek Czajczyński – radca kol. w 1858 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 101, nr 116);
Emilia Czajczyńska – wdowa po radcy stanu
w 1908 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 313,
s. 306, nr 770).
285 Ksawery Czajkowski – b. rotmistrz pow. wileńskiego,
lat 31 w 1795 r., właściciel folw. Olginiany
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 34);
Ignacy Czajkowski lat 36 – szambelan dworu pol.
w 1795 r., właściciel folw. Mojgiszki wraz z ż. Katarzyną
z Kamieńskich (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 43).
Czarnecki (Czarniecki) h. Lis, Prus III 449
Czaplejewski (Czaplijewski)286 h. Czapla,
Pobóg, Radwan, pw. 7 II 1804, 18 X
1844 r.
zaśc. Luna (1865), wieś Bogusławiszki
(1879), Siaduńce (1850) – par. b o g u s ł a -
wiska;
folw. Nowopole (1896), zaśc. Pomusza
(1890) – par. c z a b i s k a;
zaśc. Purwiszki (1854) – par. d u k -
s z t a ń s k a;
zaśc. Zołtoruny (1834–1850) – par. k i e r -
nowska;
maj. Korwie (1867) – par. korwieńska;
m. Mejszagoła (1854) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
zaśc. Ledukupie (1855–1889) – par. m u -
ś n i c k a;
zaśc. Bogdaniszki (1864–1873), Brynkiszki
(1865), Klewiny (1828), Propole (1876), wieś
Pustołówka (1869), Wojwodziszki (1864–
1877) – par. suderwiańska;
Wilno 1814–1917.
Czaplewski
zaśc. Gotokiszki? (1859) – par. muśnicka;
Wilno 1894–1900.
Czaplic287 h. Kierdeja
Wilno 1819–1836.
Czapliński288 h. Drogosław, Ogończyk
wieś Wysoka – par. bujwidzka;
m. Glinciszki (1821–1831) – par. g l i -
n c i s k a;
286 Jan Czaplijewski – sędzia pow. wołkowyskiego
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 33,
s. 169, nr 42).
287 Kazimierz Czaplic – sekr. gub. w 1825 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 2v), radca
tyt. w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 31, nr 171), † 7 XII 1836 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 35, s. 119 v, nr 147).
288 Atanazy Czapliński s. Karola – sekr. kol.
w 1865 r., b. nauczyciel wileńskiego progimnazjum,
† 8 I 1876 r. (LVIA, zesp. 604, inw, 20,
vol. 111, s. 100, nr 49; vol. 177, s. 122, nr 202);
Piotr Czapliński – sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1839–1841 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 41, s. 25v, nr 137; vol. 47, s. 40v, nr 230);
Zenon Czapliński – ppor. w 1884 r., lat 27,
z Wilna, ż. Wanda Wojtkiewicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 212, s. 108v, nr 25).
wieś Jazowa (1818) – par. ł a w a r y s k a;
Gudzie (1808) – par. miednicka;
Jedlina (1826) – par. rudomińska;
zaśc. Giarklina (1829), Aula Łabejki (1816)
– par. s z e s z o l s k a;
wieś Turonciszki (1798) – par. w e r -
kowska;
Wilno 1811–1916.
Czapowicz289
Czapracki h. Zaręba
Wilno 1898 r.
Czapski-Gutten
Wilno 1884–1913.
Czapski290 h. Leliwa
Wilno 1800–1909.
Czapski hr.
maj. Malaty (1847–1873; z m. Malaty,
z wsiami: Ażubale, Kiele, Lele, Rymuci, Kaliże,
Kawlaki, zaśc. Alekszniszki, Podabuże,
Pałuksztyn, Załkowsy, Łowkowsa, Kowlaki,
Jawry, Cezaryszki, Jocze, Jodyszki, Giejluszy,
Antotyszki, Szostakiszki, Kiemietyszki, Postawis,
226 d.m., 250 d.ż., 4696 dz. – Fabianny
z Obuchowiczów w 1847 r.; 4051 dz. –
Fabiany w 1867) – par. malacka;
Wilno 1847–1873.
Czapułkowski (Czepułkowski)
zaśc. Czernice (1847), Hamernia (1858–
1860), wieś Kowale (1850–1858), Miguny
(1842), Piktokańce (1828) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Sobolewszczyzna (1820) – par. r u -
k o j ń s k a;
Wilno 1860–1862.
Czarkowski h. Abdank, pw. 4 XII 1819,
29 V 1835 r.
zaśc. Podkawerniszki (1862), Żeburtany
(1860) – par. rudomińska;
wieś Kamionka (1823), Misiuczany (1856)
– par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1801–1896.
Czarnecki (Czarniecki) h. Lis, Prus III
289 Jakub Czapowicz – pleban i dziekan pobojski
w 1830–1841 (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36,
s. 311, nr 16; zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 151v,
nr 72).
290 Jan Czapski – registrator kol. w 1825 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 2v).
450 Czarniawski
zaśc. Bobrowszczyzna (1880), wieś Sawki
(1898) – par. korwieńska;
Gudomiedź (1820) – par. podbrzeska;
Wilno 1810–1918.
Czarniawski
Bortkieliszki (1811) – par. dubińska;
zaśc. Skrudziszki (1863) – par. g i e d -
r o j c k a;
wieś Starodworce (1859) – par. g i e ł -
wańska;
zaśc. Osiniki (1848) – par. ł a w a r y s k a;
folw. Borejkiszki (1842) – par. muśnicka;
Lubowo (1865), wieś Użaliszki (1838) – par.
niemenczyńska;
wieś Medyniszki (1819) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1795–1864.
Czarnicki
Wilno 1817–1852.
Czarniewski
Szurkiszki (1827) – par. dubińska;
zaśc. Połowkinie (1850) – par. niemeńczyńska;
wieś Jodele (1870) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1819–1872.
Czarnocki291 h. Lis
maj. Wiciuny (1835) – par. kiernowska;
wieś Berżołaty (1814) – par. s z e s z o l s k a;
291 Wincenty Czarnocki s. Wincentego – sekr.
kol. w 1875 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 163,
s. 182, nr 20); Wincenty Józef – sekr. kol. i Maria
z Piotrowskich Czarnoccy w 1867–1877 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 114, s. 13, nr 69; vol. 185,
s. 124, nr 38); Józef Czarnocki – mjr wojsk ros.
w 1832–1833 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 135, nr 95; vol. 26, s. 61, nr 76); Franciszek
Czarnocki – registrator kol. w 1875 r. w Wilnie.;
Karol Czarnocki – b. prezydent graniczny
pow. słuckiego w 1836 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 34, s. 25, nr 48); Romuald Czarnocki
s. Macieja – registrator kol. w 1837 r., sekr. kol.
w 1841 r., asesor kol., sekr. gub. wileńskiego rządu
w 1847 r., radca kol. w 1871 r., ż. Felicja Frejend
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 88, nr 16;
vol. 47, s. 17v, nr 93; vol. 57, s. 27, nr 207; vol. 172,
s. 123v, nr 5); Mieczysław Czarnocki s. Marcina
– ppłk w st. sp. w 1883 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 211, s. 62, nr 242); Jarosław Czarnocki
s. Justyna i Pauliny z Kwintów – mierniczy,
registrator kol. w 1883 r., ż. Jadwiga Korejwo
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211, s. 116v, nr 6).
folw. Wojdaty (95 dz. – Anieli w 1867);
Wilno 1798–1911.
Czarnowski292, pw. 4 XII 1819, 29 V 1835 r.
maj. Pugowicze (z wsią Pugowicze, 43 d.m.,
33 d.ż., 440 dz. – Stanisławy z Zienkowiczów
w 1847 r.; 316 dz. – Stanisławy w 1867) –
par. g i e r w i a c k a ?
Wilno 1795–1914.
Czarpicki
Wilno 1883 r.
Czartkowski
Wilno 1904 r.
Czasanowski
Wilno 1835 r.
Czasnicki (Czasznicki)293 h. Doliwa
dwór Palestyna (1812) – par. m i c h a l i s k a;
Worniany (1807), Worona (1805) – par.
worniańska;
Wilno 1838–1898.
Czasniewski
Wilno 1806 r.
Czaszkin
Wilno 1848 r.
Czasznik
Wilno 1853 r.
Czebatkiewicz
Wilno 1858 r.
Czebotarowicz
Wilno 1899–1902.
Czechowicz294 h. Leliwa, Ostoja
pw. 31 V 1800, 21 VI 1820 r.
292 Stanisław Czarnowski – dr med. w 1828–
1839 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 99, nr 9;
zesp. 604, inw. 20, vol. 41, s. 12, nr 54), dr fi lozofi
i i med. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 51v, nr 307); Romuald Czarnowski –
sekr. gub. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 82v, nr 22).
293 Feliks Czasnicki s. Tadeusza i Wiktorii z Widawskich
(*ok. 1805) – uczył się w Mołodecznie,
ukończył UW, kandydat fi lozofi i w 1836 r., nauczyciel
matematyki w Instytucie Szlacheckim w Wilnie
w 1843 r., asesor kol. w 1847 r., ż. Tekla Jasińska
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 5362, s. 1925;
zesp. 604, inw. 20, vol. 39, s. 5v, nr 17; zesp. 604,
inw. 55, vol. 140, s. 16v, nr 90).
294 Józef Czechowicz – por. w bryganie husarskiej
WXL w 1788 r.; Nikodem Czechowicz –
chor. w brygadzie husarskiej w 1788 r. (LVIA,
Czepulewicz h. Korab 451
wieś Posadniki (1820–1826) – par. g i e ł -
wańska;
m. Janiszki (1862–1865) – par. j a n i s k a;
zaśc. Czwiergieliszki (1857–1859) – par.
malacka;
dwór Olginiany (1841) – par. michaliska;
m. Nowa Wilejka (1908) – par. nowowil
e j s k a;
dwór Czarny (1847), zaśc. Sołomianka
(1839) – par. r u k o j ń s k a;
wieś Kamionka (1831–1841) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1800–1912.
Czechowski295 h. Belina, Oksza
Wilno 1805–1884.
SA 18348, s. 3v); Józef Czechowicz s. Justyna
(ok. 1817–1888) – artysta malarz i fotograf,
przez ponad 20 lat w Wilnie fotografował zabytki
architektury i krajobrazy miasta (WSB, s. 57),
† 1 I 1888 r. radca tyt. w Wilnie, lat 69, pochowany
na cm. bernardyńskim (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 238, s. 423v, nr 9); Kazimierz Czechowicz
s. Wiktora (*ok. 1777) – marsz. pow. oszmiańskiego
w 1828–1833, ż. Antonina Przeciszewska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 34, nr 197;
zesp. 604, inw. 50, vol. 110, s. 24); Stefan Czechowicz
– skarbnik pow. oszmiańskiego w 1779–1782
(LVIA, SA 2394, s. 493; 2396, s. 230; 2397, s. 619v);
Jan Czechowicz – chor. wojsk ros. w 1834–1836
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 30, s. 22, nr 127;
vol. 28, s. 19v, nr 73; zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 21, nr 120); Franciszek Czechowicz s. Wiktora
(*ok. 1791) – prezydent graniczny oszmiański
w 1834–1839 (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 21, nr 120; zesp. 604, inw. 50, vol. 115, s. 26v,
nr 49; vol. 129, s. 52, nr 66); Władysław Czechowicz
s. Rajmunda i Julii z Żukowskich – sekr.
gub. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, nr 149,
s. 36v, nr 48); Justyn Czechowicz s. Michała – asesor
kol. w 1858–1861 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 83, s. 33, nr 184; vol. 139, s. 67, nr 12); Zygmunt
Czechowicz s. Bernarda i Józefy Mirskiej
(*1831) – powstaniec 1863 r., skazany na 12 lat
ciężkich robót w kopalniach (Śliwowska, Syberia,
s. 163); Romuald Czechowicz s. Macieja – por.
w 1827 r., deputat wywodowy święciański w 1844–
1846 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 7v, nr 27;
vol. 56, s. 213, nr 21).
295 Justyn Piotr Czechowski s. Aleksandra i Pauliny
Połchowskiej? – radca tyt., lekarz weterynarii
w 1884 r., lat 34, ż. Eugenia Andradzka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 111, nr 35).
Czeczejko
Wilno 1868 r.
Czeczot296 h. Ostoja
pw. 12 XI 1817, 14 X 1832, 1 IX 1845 r.
wieś Niewierańce (1828) – par. b o g u s ł a -
wiska;
wieś Takulniszki (1872), Żewieliszki (1880)
– par. g i e ł w a ń s k a;
m. Mejszagoła (1832) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
ok. Antokolek (1834–1840), wieś Daknie
(1824) – par. pobojska;
folw. Borowikinia (1888) – par. szeszolska;
m. Szyrwinty (1822–1862), folw. Użuśle
(1865), wieś Konczuny (1860), Lengiany
(1856), Okmiance (1820), Surgiały (1826–
1856) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1822–1890.
Czekanowski
Wilno 1831 r.
Czekotowski
Wilno 1864–1887.
Czemerowicz
Wilno 1828 r.
Czensnowicz (Częsnowicz)
Wilno 1859 r.
Czepalkowski
Wilno 1855 r.
Czepielewski
Wilno 1902 r.
Czepkowski
Wilno 1820–1822.
Czeplewski
Wilno 1885–1903.
Czepolinski
Wilno 1883 r.
Czepulewicz h. Korab
Wilno 1839 r.
296 Ignacy Czeczot – sztabs kpt. artylerii, † 6 III
1849 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 65,
s. 4, nr 35); Jan Czeczot s. Aleksandra – sekr.
kol., † 28 XII 1887 r., pochowany na cm. bernardyńskim
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216,
s. 401v, nr 204) Felicjan Czeczot – sekr. kol. lidzki
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 43,
s. 99, nr 252); Ignacy Czeczot – podkom. pow.
grodzieńskiego w 1832 r. z Dziembrowa w lidzkim
(LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 10, s. 1v, nr 7).
452 Czerbowicz
Czerbowicz
Wilno 1820 r.
Czerechowski
Wilno 1831–1863.
Czerejski
Wilno 1823 r.
Czereński
Wilno 1881 r.
Czerepski297
Wilno 1864–1917.
Czerkies
ok. Posolcze (30 mórg – Jana s. Marcina
w 1853) – par. s o l e c z n i c k a.
Czerkowski
wieś Wilkiszki (1858) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1846 r.
Czerniawski298 h. Jastrzebiec, Srzeniawa
Milkuniszki (1834), Tartak (1820) – par.
b y s t r z y c k a;
wieś Tarwidy (1826) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Jakubańce (1822) – par. g l i n c i s k a;
wieś Lokaje (1803) – par. i n t u r s k a;
Sapieżyn (1801) – par. rudomińska;
m. Szeszole (1824), wieś Berżołaty (1817),
Medyniszki (1839) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Kopcie (1829) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1810–1900.
Czernichowski299 h. Ostoja
Wilno 1824–1876.
Czernicki300 h. Jastrzębiec
Wilno 1801–1881.
297 Tomasz s. Antoniego – sekr. gub. i Stefania
z Kajów Czerepscy z Wilna w 1877 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 34, nr 43).
298 Kazimierz Czerniawski – registrator kol.
w 1880 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 208,
s. 105, nr 273).
299 Ludwik Czernichowski – sekr. Komisji Radziwiłłowskiej
w 1824–1836, ż. Marcjanna Buczyńska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14 s. vol. 16, s. 6v,
nr 46; vol. 17, s. 11v, nr 84; vol. 27, s. 38, nr 180;
vol. 30, s. 18, nr 104; vol. 33, s. 6, nr 28); Ludwik
Czernichowski – sekr. kancelarii rządu w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 9v, nr 70).
300 Ksawery Czernicki s. Justyna – asesor sądu
głównego wileńskiego w 1840 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 44, s. 20v, nr 120), prezydent sądu
pow. oszmiańskiego w 1856 r. z Giedejek (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 152, s. 10, nr 45); Karol
Czernicki
dwór Haraburdziszki (1813) – par. miedn
i c k a.
Czerniecki
Wilno 1837–1888.
Czerniewski301 h. Srzeniawa
dwór Dubinki (1835–1839), wieś Gowejki
(1833–1836) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1795–1843), wieś Giże
(1840), Ładamusza (1817), Miedynki (1856)
– par. g i e d r o j c k a;
ok. Surguszki (1824) – par. i n t u r s k a;
maj. Gudulin (1906) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Ażołówka (1836), Połaukinie (1851) –
par. niemenczyńska;
m. Poszylinia (1828–1830) – par. p o -
b o j s k a;
folw. Kosmowszczyzna (1887) – par. s u -
derwiańska;
wieś Medyniszki (1831–1847) – par. s z e -
s z o l s k a;
wieś Jodele (1868–1875) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
wieś Bołtupie (1892) – par. werkowska;
m. Widziniszki (1803), wieś Piotrowskie
(1809–1810) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1816–1902.
Czernigowski
Wilno 1880–1884.
Czernik302 h. Abdank, Ostoja
folw. Szczurkiszki (1839) – par. b o g u s ł a -
wiska;
Czernicki s. Justyna i Ewy Chomińskiej – b. sędzia
ziemski oszmiański w 1835–1850 z maj. Narbutowszczyzna
w 1847–1850, 2. ż. Augusta Bohuszewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 26,
nr 245; vol. 129, s. 25, nr 236; zesp. 604, inw. 20,
vol. 53, s. 184, nr 33); Wincenty Czernicki – sekr.
gub. w 1857 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 45,
s. 218, nr 30).
301 Justyna Czerniewska z m. Giedrojcie – podstolina
orszańska w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 45); Kalikst Czerniewski s. Jerzego i Kazimiery
z Wojtkiewiczów – asesor kol., inż. w 1888 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 238, s. 37v, nr 34);
Cyprian Czerniewski – radca dworu w 1851 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 23, nr 11).
302 Justyn Czernik – komornik, † 3 III 1839 r.
w Szczurkiszkach, lat 35 (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 51, s. 108, nr 13).
Czyż h. Godziemba, Jastrzębiec, Lis, Tępa podkowa 453
folw. Oszczykowszczyzna (1827) – par. t a -
boryska;
maj. Dreweniki (1899) – par. worniańska;
Wilno 1809–1865.
Czernikowski
Wilno 1832 r.
Czernocki
Wilno 1843–1892.
Czerski303 h. Rawicz
Szeszolki (1829) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1807–1913.
Czertowicz
Wilno 1807–1886.
Czerwiakowski304 h. Oksza
Wilno 1892 r.
Czerwiński305 h. Lubicz
pw. 20 IV 1811, 12 XI 1828 r.
wieś Rakiszki (1825) – par. bujwidzka;
folw. Władysławowo (1873) – par. j a n i s k a;
zaśc. Szarkiszki (1840–1843), wieś Barany
(1875–1898) – par. n i e m e ń c z y ń -
s k a; Wilno 1804–1916.
Czerwkowski
Wilno 1832 r.
Czesnicki
Wilno 1892 r.
Czesnowicz
wieś Czernicy (1820) – par. rudomińska.
Czesnulewicz
Wilno 1814 r.
Czetwertyński306
Wilno 1838–1844.
303 Stanisław Czerski s. Tadeusza – ks. kanonik
brzeski, nauczyciel j. łacińskiego i greki w gimnazjum
wileńskim w 1819 r., lat 43 (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 875, s. 7); Bartłomiej Czerski s. Wawrzyńca
(*ok. 1779) – radca tyt. w 1826 r. (LVIA,
zesp. 381, inw. 25, vol. 237, s. 682v); Władysław
Czerski s. Bartłomieja i Tekli (*ok. 1821) – mjr
w st. sp., † 19 II 1877 r. na Snipiszkach, ż. Helena
Dobrowolska. Pochowany na cm. bernardyńskim.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 168, s. 100, nr 26).
304 Tadeusz Czerwiakowski – sędzia grodzki
pow. wołkowyskiego w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 45, vol. 33, s. 208, nr 9).
305 Antoni Czerwiński – radca tyt. w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 26, nr 209).
306 Konstanty Światopełk Czetwertyński –
b. marsz. grodzieński, rzeczywisty radca stanu,
Czewakiński
Wilno 1813 r.
Czyczyński
Wilno 1813 r.
Czymbajewicz
folw. Niemież ([chłop: Kołosowski], 2 d.m.,
3 d.ż., 22 dz. – Macieja s. Jakuba w 1847 r.;
34 dz. – Felicji z Melechów, wdowy po rotmistrzu
Stefanie s. Aleksandra oraz jej dzieci
Macieja i Zofi i w 1847) – par. rudomińs
k a.
Czymbar (Czymbor)
wieś Aleksandryszki (1803–1810), Medyny
(1801) – par. g i e d r o j c k a :
wieś ? (1846) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1841 r.
Czynkowski
Wilno 1835 r.
Czyrski h. Abdank, Prus III
zaśc. Rogaliszki – par. bujwidzka;
zaśc. Lipniszki (1849), Makowszczyzna
(1857) – par. b y s t r z y c k a;
folw. Sienkańce (1879) – par. wor niańska;
Wilno 1898–1900.
Czyrwiński
Wilno 1821 r.
Czyszkiewicz
Wilno 1812–1843.
Czyszko
Wilno 1827 r.
Czyszkowski
Wilno 1849–1857.
Czyż307 h. Godziemba, Jastrzębiec, Lis,
Tępa podkowa, pw. 8 IV 1804, 30 VI 1841,
kawaler Orderu św. Anny I klasy w 1838 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 235, s. 22v, nr 193); Gustaw
Światopełk Czetwertyński – radca stanu,
kawaler orderów św. Anny II klasy, św. Stanisława
III klasy, św. Włodzimierza IV klasy (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 235, s. 22v, nr 193).
307 Franciszek Czyż – sędzia i prezydent ziemski
woj. wileńskiego w 1779–1781 (LVIA, SA 2394,
s. 260; SA 2396, s. 272); Joanna z Kownackich
Czyżowa – skarbnikowa woj. wileńskiego
w 1782 r., wdowa po Janie (LVIA, SA 2397,
s. 43); Gaspar Czyż lat 46 – b. podwojewoda wileński,
kawaler Orderu św. Stanisława w 1795 r.,
właściciel maj. Woronna oraz kamienicy w Wilnie
454 Czyżewicz
18 III 1798, 27 VIII 1817, 17 XII 1819, 12 V
1834 r.
maj. Antowil (1789–1816; z wsiami Sakiszki
[chłopi: Bielewicz, Harbutowski, Lachowicz,
Żukowski], Bielkiszki [chłopi: Kudrycki, Sawicki,
Wilczewski] – Tadeusza s. Stanisława
w 1811 r.; z wsiami: Sakiszki, Bielkiszki;
27 dusz – Marianny w 1816) – antokolska;
folw. Podjeziorce (1848), zaśc. Guzowiszki
(1868), Łasze (1868–1911; 95 dz. – Justyna,
Feliksa i Stanisława w 1867), Nowo sady
(1872–1881), wieś Czerele (1838–1847),
Mole (1868), Rakiszki (1867) – par. b u j -
widzka;
folw. Trokieniki (1803–1816), zaśc. Guzowiszki
(1853), Łasze (1818–1859; 90 dz. –
Tomasza Kaspera s. Justyna w 1852 r. oraz
jego ż. Franciszki Grudzińskiej), Wigieliszki
(1821–1831) – par. b y s t r z y c k a;
Poddubinki (1800) – par. j a n i s k a;
zaśc. Czerniszki (1814–1821) – par. ł a w a -
r y s k a;
maj. Łowmiany (z folw. Fawory i wsiami:
Bubuciszki i Łowmiany, 81 d.m.,
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 32), b. marsz.
gub. wileńskiej w 1812 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 10,
vol. 175, s. 98v) z dworu Werony oraz św. Anny
II klasy (LVIA, zesp. 391, inw. 5, vol. 103, s. 1);
Stanisław Czyż – stolnikowicz pow. wileńskiego
w 1795 r., właściciel maj. Antowil (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 33); Joachim Czyż
s. Gaspra (*ok. 1783) – prezydent ziemski wileński
w 1821 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 15,
s. 96v); Mateusz Czyż – asesor sądu głównego
wileńskiego w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 16, s. 22, nr 169); Józef Czyż – por. wojsk pol.
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 57v,
nr 285); Jan Czyż – pisarz ziemski pow. wileńskiego
w 1837 r., pisarz ziemski wileński w 1852 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 76, nr 121;
zesp. 604, inw. 22, vol. 12, s. 224, nr 85); Antoni
Czyż – sekr. gub. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 85a, s. 164, nr 163); Wincenty Czyż
s. Franciszka i Amelii z Miecznikowskich – kpt.
w st. sp. w 1868 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 163, s. 54v, nr 2); Wincenty Czyż s. Rafała
i Róży z Moraczewskich – radca kol. w 1883 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211, s. 345v, nr 1);
Kasper Czyż s. Józefa i Izabeli Wołejko – ziemianin,
sekr. gub. w 1876 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 191, s. 20, nr 98).
88 d.ż., 1360 dz. – Izabeli z Wilejków Czyż
w 1847 r.; 1062 dz. – Izabeli w 1867) – par.
malacka?
m. Nowa Wilejka (1908) – par. n owo -
w i l e j s k a;
folw. Łasze (1838), zaśc. Krasny Bor (1832–
1839) Mozylewszczyzna (1841) – par.
o s t r o w i e c k a;
m. Rudomina (1857) – par. rudomińska;
maj. Pobierze (z wsiami: Podwarańce, Dajniszki;
22 dusze – Józefa w 1816 r.; 450 dz.
– Jana w 1867), Powisińcza (1823–1826) –
par. s o l e c z n i c k a;
Krasny bor (1838) – par. szumska;
zaśc. Nowosiołki (1838) – par. s z y r -
w i ń s k a ;
zaśc. Podlipki (1870) – par. t u r g i e l s k a;
dwór Krzyżaki (1859) – par. werkowska;
maj. Łowmiany (1860–1880) – par. w i d z i -
n i s k a;
dwór Punżany (1841), folw. Czyżewszczyzna
(1895), Worona (1789–1817; z wsiami: Czyżowszczyzna
[chłopi: Borodko, Kusojć, Sielicki,
Szyłko, Wałancewicz], Kuliszki [chłopi:
Bukiewicz, Ginowicz, Kulewicz, Sieniuć],
Symoniele [chłopi: Saukojć, Sieniuć, Zmitrowicz],
Jurczuny [chłopi: Borowko, Łukaszewicz,
Muraszko, Skrzędziewski], Trokienniki,
Goza [chłopi: Pałaszko, Romejko, Sieniuć,
Wartacz, Wołoncewicz], zaśc. Pawodz
[chłopi: Babin, Pujsza, Szyłko], Poworonie,
Berezówka, Walejkiszki; 171 dusz – Gaspera
w 1816 r.; Worona maj. dziedziczny już
w 1789 r. – Gaspra, posła i sędziego granicznego
wileńskiego), folw. Wartacze (228 dz. –
Michała s. Gaspera w 1853 r.; 160 dz. – Henryka
w 1867), ok. Zabieliszki (1813), wieś
Folwarki (1867–1886), Szymonele (1834) –
par. worniańska;
Wilno 1810–1918.
Czyżewicz
Wilno 1887 r.
Czyżewski h. Godziemba, Jastrzębiec,
Sas, Syrokomla, Topór
wieś Widanciszki (1804), Wielebniszki
(1822) – par. d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Taurya (1837) – par. ł a w a r y s k a;
Dąbrowski (Dombrowski, Dąmbr owski) 455
wieś Ciechanowiszki (1827) – par. s u d e r -
wiańska;
Nowe Werki (1906) – par. werkowska;
Wilno 1828–1914.
Czyżyński
Wilno 1840–1841.
Czyżmowski
Wilno 1844 r.
Członiewski
Wilno 1883 r.
Czostawski
Wilno 1822 r.
Czuchański
wieś Kiena (1819) – par. r u k o j ń s k a;
Kołoboryszki (1825) – par. szumska.
Czuczejko
Wilno 1842–1848.
Czudin
Wilno 1832 r.
Czudowski308 h. Leliwa
Wilno 1795–1909.
Czułkowski
zaśc. Kamionka (1821), Pauluniszki (1830),
wieś Dziedaniszki (1823) – par. ł a w a r y -
s k a;
Wilno 1859 r.
Czupałkowski
Wilno 1862 r.
Czupranowicz
Wilno 1832 r.
Czuprynowicz
Wilno 1801–1896.
Czuprynowski309
Wilno 1858–1868.
Czupryński
Wilno 1828–1855.
308 Tadeusz Czudowski s. Michała, wnuk Ludwika
– marsz. pow. czerkowskiego w 1831 r., ż. Justyna
Hołyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17,
s. 188, nr 13); Wincenty Czudowski – chor.
pow. mścisławskiego w 1835 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 30, s. 93, nr 10).
309 Stanisław Czuprynowski – sekr. gub. w 1862–
1868 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 95, s. 64, nr 47;
vol. 114, s. 169, nr 184).
D
D’Abry
Wilno 1795–1886.
D’Rouville
Wilno 1833 r.
Dabkiewicz
Wilno 1816 r.
Dąbrowicz
Wilno 1816–1817.
Dąbrowski310 (Dombrowski, Dąmbrowski)
h. Bawola głowa, Dołęga,
310 Stefan Dąbrowski – geometra graniczny pow.
wileńskiego w 1825 r., ż. Teresa Czarnecka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 5v); Ludwik Dąbrowski
– płk b. wojsk pol. w 1827 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 13, s. 113v, nr 196); Konstanty Dąbrowski
s. Micjała i Marianny z Muszyńskich –
adwokat sądu głównego w 1828 r., rejent wileńskiej
Izby Cywilnej w 1836 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 14, s. 20, nr 114; vol. 34, s. 28v, nr 55);
Henryk Dąbrowski – strapczy, radca tyt. z Dzisny
w 1843 r., ż. Klementyna z Sosnowskich (LVIA,
zesp. 604, inw. 47, vol. vol. 1, s. 94, nr 100); Henryk
Dombrowski – asesor kol. w 1858 r. z Wilejki
(LVIA, zesp. 604, inw. 54, vol. 26, s. 106,
nr 37); Justyn Dąbrowski – dr med. w 1841 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 7,
nr 36); Antoni Dombrowski – sekr. gub. w 1883 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 56, s. 99, nr 240);
Dawid Dąbrowski – sekr. kol. w 1847–1850, asesor
kol. w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 57,
s. 21v, nr 172; vol. 67, s. 278, nr 40; vol 172, s. 144,
nr 43); Felicjan Dombrowski s. Jana i Katarzyny
z Suszyńskich – radca dworu w 1879 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 163v, nr 35; vol. 207,
s. 440v, nr 38); Gasper Dąbrowski – ekonom
dworu w Kojranach w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 33, s. 114, nr 146); Józef Dąbrowski –
kpt. wojsk pol. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 52, nr 91); Florian Dombrowski – kwartalny
wileńskiej policji w 1837 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 22, vol. 36, s. 148, nr 65), registrator kol.,
† 23 VI 1858 r., lat 60 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 83, s. 375v, nr 174); Dominik Dąbrowski
456 Dabużyński
Dąbrowa, Drogosław, Godziemba, Jastrzebiec,
Junosza, Rawicz, własny,
Poraj, Zagłoba, pw. 18 XII 1819 r.
wieś Bredańce (1905) – par. bogusławiska;
zaśc. Gierwaniszki (1815), Rynkowszczyzna
(1910), ok. Łasze (1907), wieś Majkuny
(1844), Male (1895–1900), Jurysdyka Rubno
(1851–1860), Pilwiszki (1809), Żwiniany –
par. bujwidzka;
ok. Downaryszki (1840–1846) – par. b y -
s t r z y c k a;
folw. Adamejciszki (1850), Zapniszki (1840),
Żejmiszki (1844–1847) – par. dubińska;
dwór Dukszty (1842) – par. duksztańska;
maj. Marciniszki (1868–1879), folw. Dowboryszki
(1828), Siejruny (1830), wieś Pusnia
(1905) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Bogdaniszki (z wsią Zawielcie, 50 d.m.,
62 d.ż., 1400 dz. – Wiktora s. Józefa, radcy
tyt. w 1846 r.; 1081 dz. – Wiktora w 1867)
– par. g i e r w i a c k a;
wieś Kudry (1828) – par. g l i n c i s k a;
wieś Pomierze? (1893) – par. kiernowska;
m. Malaty (1845), zaśc. Dąbrówka (1843),
Gotyszki (1848), Kumpa (1852–1860), ok.
Sliżyszki (1849) – par. malacka;
wieś Gaza (1834) – par. m i c h a l i s k a;
Haniewo Dolne (1814), wies Nowosiady
(1806) – par. miednicka;
maj. Narwidziszki (1893) – par. m u ś -
n i c k a;
zaśc. Świrkowszczyzna (1838) – par. o s t r o -
wiecka;
Chrzczeniszki (1825) – par. pobojska;
folw. Szrubiszki (1853), wieś Chartaniszki
(1836) – par. podbrzeska;
s. Jerzego i Katarzyny z Połońskich lat 48 – por.
wojsk ros. w 1840 r. ze Sorgoń (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 133, s. 120, nr 6); Felicjan Dombrowski
s. Jana – radca dworu, lat 67, † 28 VII 1884 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 63,
nr 305); Tomasz Dombrowski s. Antoniego – asesor
kol., † 26 II 1890 r. w Wilnie, lat 76, ż. Józefa
Szczerbińska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 240,
s. 58, nr 118); Michał Dąbrowski – mjr w 1845 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 10, nr 55);
Wiktor Dombrowski s. Józefa – radca tyt., lekarz
święciański, lat 36 w 1846 r. (LVIA, zesp.
564, inw. 1, vol. 86, s. 8).
m. Rudomina (1814–1823), folw. Morozówka
(1856–1857), Polepie (1821–1846), wieś
Dominikowo (1817) – par. rudomińska;
karczma Gulbina (1849) – par. rukojńska;
wieś Milejsze (1834) – par. słobodzka;
ok. Rudowszczyzna (1816–1823), wieś Neglimonce
(1802) – par. s o l e c z n i c k a;
Poulanka (1821) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Czarniszki (1837–1841), Dębówka
(1888), Lipówka (1843), wieś Maciejuńce
(1838), karczma Kropina (1845) – par.
s z y r w i ń s k a;
zaśc. Biena (1853–1859) – par. taboryska;
dwór Merecz (1813) – par. t u r g i e l s k a;
wieś Górne Rusaki (1840) – par. w e r -
kowska;
folw. Kakareko (1846–1885), zaśc. Jodaki
(1854), wieś Druskie (1821), Połejnie (1798)
– par. w i d z i n i s k a;
m. Worniany (1837) – par. worniańska;
Wilno 1800–1915.
Dabużyński
Wilno 1902 r.
Dacewicz
folw. Nowiny (1840) – par. c z a b i s k a;
wieś Sodaniszki (1863) – par. i n t u r s k a;
wieś Dworaliszki (1830) – par. s z e s z o l s k a.
Dachniewicz
Wilno 1831–1839.
Dachowski
Wilno 1812–1885.
Dackiewicz311 h. Dembno, Leliwa, Nowina
Wilno 1821–1868.
Daczewski
Wilno 1822 r.
Dagilewski
wieś Halina (1826) – par. rudomińska.
Dajgies
Wilno 1873 r.
Dajnarowicz
Pietrańce (1863) – par. suderwiańska;
Wilno 1850–1894.
311 Jan s. Ignacego – sekr. kol. i Aleksandra
z Piestrzeckich Dackiewiczowie w 1866 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 112, s. 125, nr 109); Jan
– † 6 I 1867 r. w Wilnie, lat 38 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol 113, s. 170, nr 11).
Daniłowicz h. Leliwa, Lis, Ostoja, Sas, Świnka 457
Dajnowski (Daynowski) h. Krzywda
zaśc. Pulita (1856–1864) – par. p o d -
b r z e s k a;
Wilno 1833–1912.
Dajszewicz
Wilno 1871 r.
Dakszewicz
wieś Ażuszele (1877) – par. w i d z i n i s k a.
Dalczewski
Wilno 1836 r.
Dalecki312 h. Junosza
wieś Michałowo (1829) – par. rudomińs
k a;
Wilno 1821–1871.
Dalewski313 h. Kruczyn
maj. Subiaty (1835), Kunkułka (1840) – par.
s o l e c z n i c k a;
Wilno 1823–1863.
Damalewski
zaśc. ? (1839) – par. d u k s z t a ń s k a;
maj. Giejsiszki (1835) – par. kiernowska;
Wilno 1882 r.
Damański314
Wilno 1893 r.
Damecki h. Prus II
Wilno 1816–1908.
Damkowski
Wilno 1831 r.
Dan
dwór Andrzejowo (1811) – par. t u r -
g i e l s k a.
Dancewicz
m. Suderwa (1820–1825), zaśc. Klewinia
(1829), Purwiszki (1825–1827) – par. s u -
derwiańska;
Wilno 1808–1843.
312 Rudolf Dalecki s. Ignacego i Zuzanny z Narbuttów
– por. wojsk ros. w 1837 r., por. wojsk ros.
w st. sp. w 1847–1851, † 18 VII 1868 r. w Wilnie,
lat 68 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 25,
nr 98; vol. 57, s. 45v, nr 1; vol. 70, s. 145, nr 61;
vol. 114, s. 168, nr 173).
313 Tytus i Franciszek Dalewscy – powstańcy
1863 r. (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 39);
Franciszek, Konstanty, Tytus Dalewscy – powstańcy
1863 r. (WSB, s. 61).
314 Bolesław Damański – radca tyt. w 1893 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 180, nr 223).
Dancyer
Wilno 1843 r.
Dangielewski
Wilno 1817 r.
Danicki
Wilno 1841 r.
Daniel
Wilno 1854 r.
Danielewicz
Wilno 1806–1865.
Danielson
Wilno 1845 r.
Daniewicz
Wilno 1842–1915.
Danilewicz315 h. Bończa, Leliwa, Ostoja,
Sas
zaśc. Pasieki (1910) – par. bujwidzka;
wieś Sokołojcie (1811) – par. g i e r w i a c k a;
maj. Szłowin (1820–1859; z wsią Kalniszki,
25 d.m., 25 d.ż., 1150 dz. – Adolfa i Jana
s. Józefa w 1848 r.; maj. otrzymany w spadku
po ojcu Józefi e – por. wojsk ros.; 1074 dz. –
Wiktora w 1867) – par. j a n i s k a;
zaśc. Katuniszki (1864) – par. s z y r w i ń -
s k a ; folw. Ustronie (1872–1876) – par. w e -
rkowska;
dwór Krupeliszki (1819–1827), folw. Krukiliszki
(1831) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1795–1917.
Danilewski
wieś Binkuńce (1801) – par. j a n i s k a;
Wilno 1818–1896.
Daniłowicz316 h. Leliwa, Lis, Ostoja, Sas,
Świnka
Wilno 1868–1891.
315 Adolf Danilewicz s. Józefa – radca kol.
w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 19,
s. 348, nr 49); Jan Danilewicz s. Józefa – radca
tyt. w 1859–1873, † 16 I 1893 r. w Wilnie, ż. Eufrozyna
z Pizanich, s.: Piotr, Adolf (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 172, s. 141, nr 24; vol. 142, s. 110v,
nr 22; vol. 245, s. 167, nr 5; zesp. 604, inw. 22,
vol. 19, s. 348, nr 49); Teofi l Danilewicz s. Józefa
– płk w st. sp., † 2 III 1901 r. w Wilnie, lat 69,
pochowany na Rossie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 290, s. 113v, nr 234).
316 Ignacy Daniłowicz s. Mikołaja (1788–
1843) – prawnik, historyk, przyjaciel J. Lelewela;
458 Danisewicz h. Korwin
Danisewicz317 h. Korwin
wieś Karmazyny (1841), Żelańce (1827–
1828) – par. m e j s z a g o l s k a;
folw. Rostyniany (1802), Frudziszki (1868)
– par. suderwiańska;
m. Szeszole (1811) – par. s z e s z o l s k a;
m. Szyrwinty (1860), wieś Jodele (1866), Pojodzie
(1898) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1834–1847.
Daniszewski318 h. Cholewa
wieś Preny (1839), Wiksznobroście (1818),
Żwirble (1853–1855) – par. b o g u -
s ł a w i s k a;
Juryzdyka w Rubnie (1827), wieś Koniuchy,
Rubno (1823) – par. bujwidzka;
zaśc. ? (1863), wieś Dawliniszki (1905) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Posadniki (1850) – par. g i e ł w a ń s k a;
m. Inturka (1812) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Nadredzie (1825) – par. j a n i s k a;
zaśc. Zakiny (1839), wieś Ordziszki (1832),
Piwowary (1834) – par. kiernowska;
folw. Kordonka (1871–1887), Krzywy (1829–
1906; 15 dz. – Józefa w 1867), Kramniszki
(1810), zaśc. Podgaj (1873–1874), Wilkinka
(1842–1844), wieś Dowciany (1867), Molki
(1879–1905), Sawkiszki (1859) – par. k o r -
wieńska;
m. Mejszagoła (1830–1870), maj. Gierwiaty
(1887), Kłaniance (1836–1850), folw. Jawniuny
(1864), zaśc. Gładkiszki (1832), Kubiliszki
(1809), Marianówka (1907), Mintury
(1827), Mussa (1860–1863), Sielce (1859),
Wirszo...? (1875), wieś Szawle (1801) – par.
m e j s z a g o l s k a;
m. Niemenczyn (1847–1871), zaśc. Bezdany
(1838), Hamernia (1841), wieś Biernaty
(1890–1891), Skiersabole (1836), Spruukończył
gimnazjum w Białymstoku, wstąpił
w 1810 r. na UW, a w 1819 r. wykładał prawo na
UW (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 876, s. 67; WSB,
s. 61–62).
317 Józef Danisewicz – por. wojsk pol. w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 103v, nr 107).
318 Antoni Daniszewski – ks. proboszcz kościoła
św. Ducha w 1891 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 241, s. 35, nr 32); Ksawery Daniszewski –
sekr. kol. w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 86, s. 56, nr 260).
gielinie (1819), Wołejki (1823) – par. n i e -
meńczyńska;
Trzecieniszki (1799–1802) – par. o s t r o -
wiecka;
maj. Mariampol (1910), zaśc. Woroniszki
(1815), wieś Hauryliszki (1803), Krowiele
(1806), Oreliszki (1805–1811) – par. podb
r z e s k a;
maj. Gierwiaty (1885), folw. Izabelino
(1859–1861), zaśc. Brynkiszki (1837), wieś
Gajgołka (1835) – par. suderwiańska;
wieś Dasiancy (1884) – par. sużańska;
folw. Józefowo (1861), zaśc. Czarniszki
(1844–1874), Lipówka (1905), Zarozkosz
(1840–1868), wieś Gudele (1836–1840),
Pojodzie (1864), Pory (1842–1871) – par.
s z y r w i ń s k a;
maj. Wierzchowce (1818), wieś Awiżenie
(1894), Krzyżaki (1876) – par. w e r -
kowska;
wieś Kietutony (1860) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1795–1918.
Daniusewicz
Wilno 1902 r.
Dankiel
Wilno 1839 r.
Dankiewicz319
Wilno 1837 r.
Danosewicz
Wilno 1842 r.
Danowicz
Wilno 1847 r.
Danowski h. Krzywda, Suchekomnaty
Wilno 1795–1862.
Danski
wieś Nowosiady (1802) – par. miednicka.
Dapkiewicz
wieś Minikance (1820) – par. nidocka;
wieś Dapreniszki (1834) – par. pobojska;
wieś Garszwiany (1828) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1809–1850.
Daraszkiewicz
folw. Łapiejki (1865) – par. n i eme n -
czyńska;
319 Józef Dankiewicz – rejent magistratu wileńskiego
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 36,
s. 46v, nr 271).
Datkiewicz 459
m. Taboryszki (1825) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1823–1856.
Darewski-Weryho320
Wilno 1874–1878.
Darewski321
m. Taboryszki (1841), folw. Dzitrowszczyzna
(1838) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1795–1875.
Dargiewicz h. Dołęga, Łuk, Łuk Napięty,
Ostoja
zaśc. Zdaniszki (1841) – par. c z a b i s k a;
wieś Łapszy (1837–1839) – par. g i e ł -
wańska;
Wilno 1820–1833.
Darlewicz
Wilno 1835 r.
Darmonowicz
Wilno 1819 r.
Darowski
Wilno 1795
Darwiński
Wilno 1830 r.
Darwojło
Wilno 1806 r.
Dasewicz
m. Dukszty (1834), wieś Adamciszki (1842),
Pienie (1807) – par. d u k s z t a ń s k a;
Widzieniszki (1826) – par. g i e d r o j c k a;
m. Widzieniszki (1827–1844), wieś Dawiany
(1830), Kurciszki (1808), Pikciuny (1811) –
par. w i d z i n i s k a.
Daszczyński
wieś Panasy (1831) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Kołnota (1842) – par. podbrzeska;
zaśc. Żyburtany (1825) – par. rudomińska;
320 Edward Darewski – Weryho s. Józefa i Antoniny
Ejśmont – sekr. gub. w 1874 r., ż. Kazimiera
Tur (LVIA, zesp. 1669, inw. 1, vol. 8, s. 17, nr 52).
321 Antoni Darewski – por. wojsk ros. z folw. Debesie
w 1844 r., w 1847 r. w st. sp. (LVIA, zesp. 604,
inw. 50, vol. 140, s. 231v, nr 124; vol. 143, s. 254,
nr 41); Aleksander Darewski s. Tomasza Antoniego
i Marii Umiastowskiej – kpt. pułku trockiego
w 1874 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 163,
s. 167v, nr 24); Aleksander – kpt. i Melania z Bielińskich
Darewscy w 1875 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol 185, s. 84, nr 63).
wieś Chockuny (1855) – par. słobodzka.
Daszewski h. Pobóg
zaśc. Ryndziuny (1803), Iwaniszki (1814) –
par. g i e r w i a c k a;
m. Ostrowie (1830–1832) – par. o s t r o -
wiecka;
Wilno 1854–1865.
Daszkiewicz322 h. Korybut, Leliwa
m. Bohusławiszki (1819–1820) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
wieś Punżany (1817) – par. bujwidzka;
zaśc. Niedziliszki (1842) – par. b y s -
t r z y c k a;
maj. Mielki (1809) – par. korwiańska;
folw. Osiniki (1819–1838), zaśc. Bildzie
(1835–1840), Baliszki (1843), Jazówka
(1832–1835), Pojeziorki (1834–1837), Puksztany
(1832), Wołowszczyzna (1843), wieś
Mickuny (1833), Słobódka (1842–1843) –
par. ł a w a r y s k a;
m. Mejszagoła (18128) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
folw. Karoliszki (1855; 118 dz. – Anieli
w 1867), zaśc. Antoniszki (1827) – par.
niemenczyńska;
Dubniczki (1816), wieś Babicze (1835), Tołoczyszki
(1801) – par. o s t r o w i e c k a;
m. Podbrzezie (1835–1841), zaśc. Bunaryszki
(1838) – par. podbrzeska;
folw. Michałowo (1843), wieś Janiszki
(1801–1822), Kotówka (1800), Piktokańce
(1830), Rudomina (1818–1819), Żeburtany
(1858–1859) – par. rudomińska;
m. Rukojnie (1842) – par. r u k o j ń s k a;
dwór Sokolenszczyzna (1803) – par. s o -
l e c z n i c k a;
dwór Szyrwinty (1836) – par. szyrwińska;
Łenkiszki (1814) – par. worniańska;
Wilno 1795–1912.
Daszkleniewicz
Wilno 1885 r.
Datkiewicz
Wilno 1855 r.
322 Klemens Daszkiewicz – radca kol. w 1857 r.
z Graniczy (LVIA, zesp. 604, inw. 54, vol. 23, s. 76,
nr 45); Antoni Daszkiewicz – radca tyt. w 1871 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 132a, s. 135,
nr 298).
460 Datniewicz
Datniewicz
Wilno 1837 r.
Daubor
folw. Podubinka (1905) – par. j a n i s k a.
Daugird
zaśc. Kudziany (1831) – par. t u r g i e l s k a.
Dauksza323 h. Pierzchała, Roch II, Wadwicz
maj. Giełwa (wieś Bogdysze, Wojcieliszki,
Tataryszki, zaśc. Szpakiszki; 16 dusz – Jerzego
w 1816 r.; 168 dz. – Pauliny w 1867 r.;
w 1873 r. – Adama) – par. bogusławiska;
maj. Rubno (1824–1897; 89 d.m., 107 d.ż.,
1877 dz. – Adama s. Jerzego oraz jego ż. Pauliny
z Naborowskich w 1847 r., kupił od
Ignacego Balińskiego 29 IV 1824 r.; 1390 dz.
– Pauliny w 1867), folw. Podjeziorki (1860)
– par. bujwidzka;
zaśc. Purwiniszki (1818), Salpiszki (1837),
wieś Tałejki (1842–1844) – par. d u b i ń s k a;
Pauksztele? (1825) – par. korwieńska;
folw. Helenowo (1847–1897; z wsiami: Mielany,
Paszkajcie, karczma Pierskańce i zaśc.
Londyn, 52 d.m., 57 d.ż., 960 dz. – Wincentego
s. Józefa, sekr. kol. w 1847 r.; maj.
ten został wydzielony z maj. Werusowo –
323 Wincenty Dauksza s. Józefa – rejent pow. wileńskiego
w 1824 r., asesor kol., † 9 II 1875 r.,
lat 87, w Wilnie, pochowany na Rossie, ż. Małgorzata
Polanowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 10, s. 16v; vol. 123, s. 84v, nr 49); Jan Dauksza
s. Józefa i Heleny z Żołtkowskich – rejent
pow. wileńskiego w 1838 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 61, s. 41v, nr 35); Tadeusz Dauksza
s. Adama – sekr. gub., † 5 IV 1875 r. w Wilnie,
lat 50 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177,
s. 110, nr 58); Józef Dauksza s. Adama – radca
tyt. w 1867 r., radca tyt., † 28 II 1876 r. w Wilnie,
lat 35 (LVIA, zesp. 604, inw. 20 vol. 113, s. 37,
nr 32; vol. 177, s. 124, nr 24); Adam Dauksza
s. Jerzego – prezydent sądów grodzkich wileńskich
w 1823 r., asesor sądu głównego w 1844 r., kawaler
orderów św. Włodzimierza IV klasy i św. Anny
III klasy, ż. Paulina Naborowska (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 9, s. 28v; vol. 54, s. 68, nr 98); Kazimierz
Dauksza s. Jerzego (*ok. 1801) – sekr.
gub. w 1845 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55,
s. 263, nr 108); Wilhelm Mikołaj Antoni Daukszo
– sekr. gub. w 1892 r., ż. Benigna Gabeiela Butler
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 594, nr 221).
Laudańskiego w 1839), zaśc. Bieliszki (1818),
Daniłowo (1835–1882), Kropielniki (1818)
– par. niemeńczyńska;
zaśc. Bieliszki (1834), wieś Dauksze (1834–
1839) – par. sużańska;
zaśc. Pocztonka (1871) – par. werkowska;
dwór Szukiszki (1838) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1805–1906.
Daunarowicz
Wilno 1824 r.
Dausvan
Wilno 1836 r.
Dawgird (Dawgierd)324 h. Mogiła
wieś ? (1826) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1828–1834.
Dawidowicz325 h. Lubicz, Rogala, Trąby
wieś Karszuniszki (1835–1860) – par. c u -
d z i e n i s k a;
zaśc. Sierżanty (1834–1837) – par. o s t r o -
wiecka;
m. Szeszole (1831–1834), zaśc. Borówka
(1863), Poszyły (1840), wieś Kaziły (1839),
Wazguny (1837) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1795–1912.
Dawidowski326 h. Prus
Wilno 1863–1916.
Dawidson h. Jeleń Złoty
folw. Pokiebaciszki (1833) – par. malacka.
Dawksza327
dwór Gielwa (1828) – par. bogusławiska;
324 Leopold Dawgierd – urzędnik XIV klasy
w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 122v, nr 79).
325 Józef Dawidowicz – dr med. w 1828 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 47v, nr 276); Józef
Dawidowicz – mjr w st. sp. w 1879 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 207, s. 281, nr 158); Tamerlan
Dawidowicz s. Jakuba – sekr. w urzędzie
gen.-gub., sekr. gub. w 1850 r. („Pamiatnaja Kniżka
Wilenskoj Guberni” 1851, s. 16).
326 Władysław Józef Dawidowski s. Władysława
– radca dworu w 1873 r., radca stanu w 1892 r.,
ż. Maria Kucharska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 120, s. 65, nr 295; vol. 243, s. 101, nr 524).
327 Wincenty Dawksza – rejent wileńskiej Izby
Cywilnej w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 27, s. 208, nr 111); Jerzy Dawksza – budowniczy
pow. wiłkomierskiego w 1835 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 30, s. 88, nr 22).
Dejnarowicz 461
zaśc. Purwiniszki (1818) – par. j a n i s k a;
wieś Daniłowo (1859) – par. n i e m e ń -
czyńska;
wieś Żwiniany (1819) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1834 r.
Dawnarowicz (Dawnorowicz)
Jasienowo (1822) – par. c u d z i e n i s k a;
folw. Pelikany (1855) – par. suderwska;
Wilno 1817–1841.
Dawrowski328 h. Nałęcz, pw. 18 XII 1819 r.
Wilno 1816–1856.
Dawszkiewicz329 h. Sas
Wilno 1817–1889.
Dawydow330
Wilno 1837 r.
Dąbkowski
folw. Zdaniszki (1841) – par. g i e d r o j c k a.
De Bouvie – baron
Wilno 1857 r.
De Lambert
Wilno 1898–1899.
De Pertes Pustow331
Wilno 1846 r.
De Rotte (Rotte)332
Wilno 1877 r.
De Sztrung333
Wilno 1832–1853.
328 Michał Dawrowski s. Józefa – registrator kol.
w 1845 r., lat 65, z Wilna, ż. Franciszka z Hryniewiczów,
† 30 VII 1855 r. w Trokielach, s.: Antoni ks.,
Mikołaj (LVIA, zesp. 391, inw. 10, vol. 112, s. 2).
329 Ignacy Dawszkiewicz s. Kaspera – sekr. gub.
w 1851–1858, sekr. kol., † 7 IV 1876 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 70, s. 155, nr 104;
vol. 83, s. 8, nr 36; vol. 177, s. 125, nr 50).
330 Książę Siergiej Dawydow s. Iwana – gub. cywilny,
kamerjunkier JCM, rzeczywisty radca stanu,
kawaler orderów św. Anny I klasy i innych w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 71, nr 93).
331 Gustaw De Pertes s. Karola – sztabs kpt. w st.
sp., kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy, za
męstwo otrzymał złotą szpadę, odznaczony medalami
za kompanię 1812 i 1814 r., † 21 XI 1846 r.,
lat 63, w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 56,
s. 76v, nr 311).
332 Aleksander Rotte s. Stanisława i Pelagii
z Sinicynów – ppor. wojsk ros. w 1834 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 28, s. 35v, nr 2).
333 Adam de Sztrung s. Wincentego (*ok. 1800) –
asesor sądu kryminalnego w 1832 r., radca dworu,
De Walern (Dewalerio)
Wilno 1886–1894.
De’Walden
Wilno 1860–1907.
Decjusz
Wilno 1882 r.
Dederko334 h. Dederkało
pw. 27 II 1798, 23 V 1846 r.
Wilno 1795–1891.
Degutowicz335 h. Nowina
Wilno 1822–1840.
Deitche
Wilno 1862 r.
Deymont
Wilno 1817 r.
Dejbel (Deybel)336 h. Korczak
Wilno 1817–1870.
Dejnarowicz
Niewieryszki (1884), Zacharyszki (1800) –
par. ł a w a r y s k a;
wieś Nowosiady (1829) – par. miednicka;
marsz. pow. trockiego w 1844–1845, sędzia sumienny
gub. wileńskiej, radca kol. w 1847 r., radca
stanu, † 12 V 1853 r., lat 53, pochowany na cm.
Rossa (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 84v,
nr 23; vol. 57, s. 2, nr 10; vol. 78, s. 9v, nr 101).
334 Barnaba Dederko s. Kazimierza – prezydent
miński w 1823 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9,
s. 25), prezydent I departamentu w 1824 r., b. prezydent
I departamentu wileńskiego w 1832 r., kawaler
orderów św. Anny II klasy, św. Jana Jerozolimskiego
w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 10, s. 24; vol. 21, s. 31, nr 246; vol. 13, s. 97v,
nr 100); Józef Dederko s. Kazimierza – sędzia,
lat 30 w 1811 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 233,
s. 419); Roch Dederko s. Kazimierza – deputat
wywodowy, lat 25 w 1811 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 233, s. 419).
335 Kazimierz Degutowicz – rejent wileński
w 1828 r., sekr. gub. w 1837 r., sekr. kol., † 25 III
1840 r. w Wilnie, lat 40 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 14, s. 87v, nr 29; vol. 36, s. 73, nr 104; vol. 46,
s. 116, nr 117v).
336 Ksawery Deybel s. Mikołaja (1785–1841) –
przybył do Wilna w 1802 r., nauczyciel tańca na
UW, kształcił się w Wiedniu, od 1802 r. mieszkał
w Wilnie, wraz z ż. Albiną z Reszków prowadził
pensję żeńską; sekr. kol. w 1833 r. (WSB,
s. 65; LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2254, s. 174;
vol. 2530, s. 193–195; zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 107, nr 157; vol. 24, s. 6, nr 27).
462 Dejnowicz
Wilno 1810–1897.
Dejnowicz
wieś Mantany (1820) – par. r u k o j ń s k a.
Dejnowski
Wilno 1841–1896.
Dekański
Wilno 1912 r.
De Lalicz de Laval337
Wilno 1892–1914.
Delase
Wilno 1863 r.
Delaski
Wilno 1820 r.
Delasz
Degutka (1821) – par. s o l e c z n i c k a.
Delpace
Wilno 1836 r.
Dembicki
Wilno 1864 r.
Dembiński h. Nieczuja
Wilno 1821–1898.
Dembowski
wieś Słoboda (1821) – par. podbrzeska;
Wilno 1805–1881.
Dembski (Dębski) h. Prawdzic, Radwan
m. Giedrojcie (1865–1867) – par. g i e -
d r o j c k a;
ok. Blikany (1857) – par. słobodzka;
m. Szyrwinty (1839–1847) – par. s z y r -
wińska;
Wilno 1828–1832.
Demidowicz
Wilno 1862–1887.
Demontowicz338 h. Wąż
Wilno 1823–1864.
Demski
wieś Nowosiady (1804) – par. miednicka.
Demulin
Wilno 1833 r.
337 Justyn De Lalicz de Laval s. Waleriana – radca
tyt. w 1912 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 325,
s. 455, nr 201).
338 Jan Ildefons Demontowicz – wileński rejent
graniczny w 1823 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 9, s. 19), Piotr Demontowicz – registrator
kol. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44,
s. 34v, nr 205).
Denbiński h. Nieczuja
Wilno 1856–1866.
Denef (Nef de)339
Wilno 1827–1829.
Denefeld
Wilno 1828 r.
Denhoff 340
Wilno 1819–1821.
Denisewicz341
wieś Zielonka (1805) – par. g i e r w i a c k a;
folw. Grudziszki (1871–1873), Pojodzie
(1856–1859), Żelańce (1809–1859) – par.
m e j s z a g o l s k a;
Wilno 1835–1892.
Deniszewicz
Wilno 1795 r.
Deniszewski
Kudzieniszki (1820) – par. b y s t r z y c k a;
Glinciszki (1798) – par. g l i n c i s k a.
Depre
Wilno 1871 r.
Derbut h. Dryja, Lubicz
Wilno 1902 r.
Derejko
Wilno 1845 r.
Derewiński
folw. Rojstele alias Anusina (7 d.m., 7 d.ż.,
120 dz. – Klotyldy z Hołowniów w 1851 r.,
maj. otrzymany w spadku po rodzicach Józefi
e s. Jerzego i Franciszce z Kuleszów) –
par. ?
Wilno 1837–1861.
Deryng
Wilno 1832–1860.
Deszczyński342
wieś Łajgiszki (1821) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1795–1893.
339 Jan de Nef s. Baltazara – adiunkt UW
w 1827 r., wykładowca j. franc. (LVIA. Zesp. 567,
inw. 2, vol. 2254, s. 140).
340 Bogusław Ernest Denhoff – podkom. WXL,
gen.-lejtnant w 1729 r. (LVIA, SA 2995, s. 6).
341 Antoni Denisewicz – asesor kol. w 1887 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 396v, nr 119).
342 Gabriel Deszczyński s. Stanisława – ppłk w st.
sp., † 23 III 1890 r., lat 56, pochowany na cm.
Rossa (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 240, s. 61v,
nr 165).
Dymsza h. Kierdeja, Trzy gwiazdy 463
Deszkiniewicz
Wilno 1897 r.
De Szprung (Destrung)
maj. Merecz (1799–1847; z folw. Merecz,
Borkuszki, wsi: Wilkiszki, Stonowiszcze,
Skwirańce, Borkuszki, Biedubnie, Gorele,
Koczany, 102 d.m., 99 d.ż., 1400 dz. –
Adama s. Wincentego i Benedykty z Białozorów,
b. trockiego marsz., radcy kol.
w 1847) – par. t u r g i e l s k a.
Dewejko
Wilno 1860 r.
Dewiz
Wilno 1879 r.
Dewojna
Wilno 1849–1860.
Dewoński
Wilno 1880 r.
Dębiński
Wilno 1819–1836.
Dębliński
Wilno 1819 r.
Dębowski
ok. Niemież (1838) – par. rudomińska;
Wilno 1817–1832.
Ditrych
Wilno 1832 r.
Diuro
Wilno 1871 r.
Dyakiewicz (Dyjakiewicz)343 h. Rola
Wilno 1802–1887.
Dybell
Wilno 1885–1911.
Dybowski344 h. Borodzicz, Nałęcz,
Wręby
maj. Zamusie alias Kwaksze (1825–1867;
z wsią Kwaksze, 19 d.m., 19 d.ż., 200 dz. –
Stefana s. Tadeusza – kpt. wojsk pol. w st.
343 Aleksander Marcin Dyjakiewicz s. Macieja
i Bronisławy z Szyszków – por. artylerii w 1883 r.,
sztabs kpt. artylerii w 1885 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 211, s. 166, nr 5; vol. 213, s. 76, nr 85).
344 Józef Dybowski – sekr. gub. w 1828 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 23, nr 133); Stefan
Dybowski s. Tadeusza – kpt. b. wojsk pol.
w 1852–1859 (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 12,
s. 342, nr 18; zesp. 604, inw. 20, vol 85a, s. 90,
nr 62).
sp. w 1848 r., maj. nabyty w 1825 r., b. cz.
maj. Izabelino Wołłowiczów) – par. mejs
z a g o l s k a;
maj. Korzyść (z wsiami: Wołkowszczyzna,
Miguny, 21 d.m., 19 d.ż., 600 dz. – Stefana
s. Tadeusza w 1848 r., maj. nabyty w 1826 r.
z części maj. Korzyść księżnej Puzyniny) –
par. rudomińska;
Wilno 1820–1917.
Dydalewicz
Wilno 1864–1885.
Dydyński
Wilno 1916 r.
Dydziński h. Gozdawa
wieś Dawance (1892) – par. c z a b i s k a;
Wilno 1857–1909.
Dydziul h. Hipocentaurus
folw. Nowosiołki (1800), wieś Lewmiany
(1799) – par. w i d z i n i s k a.
Dyk
m. Nidoki (1829) – par. nidocka.
Dykander
Wilno 1824 r.
Dykiewicz
wieś Bejwidzie (1827) – par. s z e s z o l s k a.
Dylewicz
wieś Miszniuny (1836) – par. s z e s z o l s k a.
Dylewski h. Kościesza
Wilno 1818–1835.
Dylkiewicz345 h. Nałęcz
folw. Trubiszki (1865), wieś Kowszadoły
(1845) – par. podbrzeska;
Wilno 1846–1896.
Dyll
Wilno 1858 r.
Dymanowski
Wilno 1818 r.
Dymiński
Wilno 1807–1830.
Dymkiewicz
Wilno 1821–1825.
Dymsza346 h. Kierdeja, Trzy gwiazdy
Wilno 1823–1869.
345 Konstanty Dylkiewicz – sekr. kol. w 1853 r.
(LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76, s. 14, nr 52).
346 Piotr Dymsza – podkom. pow. telszewskiego
w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27,
464 Dyndziul
Dyndziul
Wilno 1906 r.
Dynowski
Wilno 1886 r.
Dyrymowicz
Soleczniki Małe (1805) – par. s o l e c z -
n i c k a.
Dyrmont347 h. Korczak, pw. 11 III 1804 r.
Skopiszki (1798) – par. pobojska;
Wilno1841–1883.
Dyrmowicz
dwór Miszu...? (1811) – par. t u r g i e l s k a.
Wilno 1841 r.
Dyrwiański
Wilno 1848–1852.
Dyszkiewicz
Wilno 1832–1845.
Dyżgalski
Wilno 1830 r.
Długoborski h. Topór
Wilno 1841–1894.
Długopolski348
Wilno 1854–1861.
Długoszewski
Wilno 1795 r.
Dłuski349 h. Nałęcz, pw. 4 III 1820 r.,
h. Półkozic, Trzaska
Wilno 1799–1910.
Dłużewski
Wilno 1917 r.
s. 192v, nr 16); Piotr Dymsza – medyk Akademii
Wileńskiej w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22,
vol. 36, s. 141v, nr 18).
347 Cyprian Michał Dyrmont s. Jana – registrator
kol. w 1853 r., sekr. kol. w 1859 r., radca tyt.
w 1863 r. (LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76, s. 61,
nr 36; vol. 85a, s. 140, nr 65).
348 Adolf Długopolski s. Adama i Franciszki
Skobniewskiej lat 35 – sekr. gub. z Wilna, ż. Justyna
Samowicz, lat 18 (LVIA, zesp. 604, inw. 47,
vol. 10, s. 343, nr 12).
349 Wiktor s. Józefa Dłuski – asesor kol. w 1878–
1884 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 55,
nr 33; vol. 212, s. 318, nr 100); Franciszek Dłuski
– urzędnik XIV klasy w 1832 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 21, s. 93, nr 18), urzędnik X klasy
w 1836–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 346, nr 240; vol. 44, s. 29v, nr 174).
Dłużniewski350 h. Dołęga
m. Mejszagoła (1824–1829) – par. mejszag
o l s k a;
Podgrusze (1823–1832), Porudominka
(1841) – par. rudomińska;
Wilno 1835–1917.
Dmiszewicz351
Wilno 1891 r.
Dmitriew (Dmitrieff )352
Wilno 1830–1836.
Dmochowski353 h. Pobóg, pw. 1 XII
1798 r.
350 Konstanty Dłużniewski s. Cypriana – ppłk
31. pułku piechoty w 1908 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 313, s. 348v, nr 1448).
351 Fabian Dmiszewicz s. Karola – emerytowany
radca tyt., † 28 XII 1891 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 242, s. 332v, nr 273).
352 Mikołaj Dmitriew s. Dymitra (ur. ok. 1806) –
szkołę ukończył w Summach, uniwersytet w Charkowie,
nauczyciel geografi i w szkole pow. w Wilnie
1826–1832 (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2720,
s. 34–35; vol. 3236, s. 29).
353 Justyn Dmochowski – komornik pow. dziśnieńskiego
i wileńskiego w 1822 r., komornik
pow. wileńskiego w 1823–1830 (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 16, s. 64; vol. 17, s. 32; vol. 36, s. 1,
nr 2); Józef Dmochowski – rejent brasławski
w 1824 r., ż. Antonina Dawidowska (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 10, s. 10); Michał Karol Dmochowski
– pisarz komisji edukacyjnej w 1823–
1832, † 3 VIII 1832 w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 17, s. 32; zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 20v, nr 161; vol. 26, s. 12, nr 134); Kazimierz
Dmochowski – prałat, proboszcz katedry wileńskiej,
proboszcz giedrojcki, kawaler Orderu św.
Włodzimierza IV klasy w 1823–1830 (LVIA, zesp.
604, inw. 34, vol. 30, s. 276, nr 126; vol. 36, s. 1,
nr 2), prałat katedry wileńskiej w 1837 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 72v, nr 101); Alojzy
Dmochowski s. Justyna (*ok. 1815) – ukończył
gimnazjum w Wilnie, kancelarzysta w Akademii
Medyko-Chirurgicznej 1837–1841, sekr. gub.
1839–1841 (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 4986,
s. 57) Alojzy Dmochowski s. Michała Karola –
sekr. gub. w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 70, s. 137, nr 70); Alojzy – radca tyt. i Róża
z Balińskich Dmochowscy w 1851 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 168, s. 315, nr 66); Alojzy
– asesor kol. i Róża z Balińskich Dmochowscy
w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 19,
s. 358, nr 107); Kazimierz Dmochowski – sekr.
Dobrulewski 465
m. Giedrojcie (1814–1841) – par. g i e -
d r o j c k a;
m. Jeruzalem (1847), maj. Miedzichowszczyzna
(1851) – par. werkowska;
maj. Merecz – Wilkiszki (1961 dz. – Ewy
w 1867);
Wilno 1819–1916.
Dmuchowski
Wilno 1816–1872.
Dobaczewski
Wilno 1916 r.
Dobarski
Wilno 1827–1833.
Dobkiewicz354 h. Doliwa, Gryf, Korwin,
Leliwa, Lis, Lubicz, Wczele, własny
dwór Medyna (1838) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Żagaryna (1823–1829) – par. n i -
docka;
wieś Ażuszele (1825) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1802–1914.
gub. w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 168,
s. 315, nr 66); Wincenty Dmochowski (1805–
1862) – pejzażysta, dekorator, w 1826–1829 studiował
w Wilnie u J. Rustema, uczestnik powstania
listopadowego, od 1837 r. stale w Wilnie (WSB,
s. 66); Wincenty Dmochowski – kandydat fi lozofi
i w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 41,
s. 13, nr 62); Aurelian Dmóchowski – marsz. pow.
oszmiańskiego w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 41, s. 13, nr 62); Jan Dmochowski – rotmistrz
wojsk ros. w 1831–1834 z Hylarowa w 1831, z Kamionki
w dzisnieńskim w 1834 r., ż. Elżbieta z Sulistrowskich,
s.: Włodzimierz Jan, Karol Zachariasz
(LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. vol. 1, s. 1, 16v).
354 Jerzy Dobkiewicz – sekr. kol. w 1824 r., ż. Bogumiła
Sawrymowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 10, s. 19v); Michał Dobkiewicz s. Wawrzyńca
(*ok. 1807) – pomocnik lustratora na UW
w 1829 r., registrator kol., komornik pow. wieńskiego,
†18 IX 1838 r. w Medynie (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2530, s. 237; zesp. 604, inw. 55, vol. 44,
s. 21, nr 80); Józef Dobkiewicz – registrator kol.
w 1830 r., sekr. gub. w 1833 r., ż. Apolonia Hornowska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 56v,
nr 116; vol. 24, s. 31, nr 213); Stanisław Dobkiewicz
– radca tyt. w 1830–1835 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 16, s. 56v, nr 116) – sekr. kancelarii
wojennego gub. wileńskiego księcia Dołhorukowa,
† 17 XII 1835 r., lat 45, ż. Wiktowia (LVIA,
zesp. 604, inw. 48, vol. 32, s. 27, nr 206).
Doborski h. Niezgoda
Wilno 1837–1861.
Doboszyński355
Wilno 1809–1912.
Dobroszewski
Wilno 1817–1844.
Dobrowolski356 h. Doliwa, Nowina,
Tępa Podkowa, Trzy gwiazdy, Ślepowron,
Świenczyc
zaśc. Pański Dół (1809) – par. bujwidzka;
folw. Nędza (1854–1856), ok. Haniewo
Górne (1856), karczma Równopole (1854–
1856) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Nowosiady (1810–1832) – par. miedn
i c k a;
wieś Piekieliszki (1802) – par. podbrzes
k a;
wieś Żyburtany (1823) – par. rudomińska;
zaśc. Adoliny (1835), Wirbiliszki (1837) –
par. s z y r w i ń s k a;
maj. Dzitrowszczyzna (1832–1846), folw.
Pohulanka (1869), zaśc. Dudzie (1885–
1888), ok. Nowosiady (1833–1835), wieś
Daynowka (1819–1833), Masie (1845–1846)
– par. t a b o r y s k a;
maj. Pawłowo (1853), Podmerecz (1880),
zaśc. Trypodź (1847), wieś Zacharyszki
(1817) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1795–1915.
Dobrulewski
Wilno 1832 r.
355 Benedykt Doboszyński lat 28 z folw. Zybały
– por. Brygady Narodowej WXL w 1795 r.
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 56); Antoni
Doboszyński – b. prezydent graniczny dzisnieński
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 1,
s. 85, nr 55); Piotr Doboszyński – por. wojsk ros.,
† 30 III 1847 r. w Lidzie (LVIA, zesp. 604, inw. 48,
vol. 77, s. 330, nr 28); Hipolit Doboszyński s. Stefana
– stabs rotmistrz w st. sp., † 27 III 1893 r.
w Wilnie, ż. Olimpia Wołosowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 178, nr 196); Aleksander
Doboszyński – sekr. gub. w 1862 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 47, vol. 19, s. 260, nr 86).
356 Katarzyna Dobrowolska – por. wojsk pol.
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36, s. 296,
nr 142); Feliks Dobrowolski – adwokat sądu głównego
wileńskiego w 1831 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 17, s. 112, nr 55).
466 Dobrzański h. Lis, Sas
Dobrzański357 h. Lis, Sas
Wilno 1828–1874.
Dobrzyński h. Jelita, Leliwa
maj. Duścienianty? (1828), Hamernia
(1827–1839) – par. rudomińska;
wieś Karaliszki (1811–1816) – par. s z e s z o l -
s k a;
Wilno 1812–1872.
Dobużyński (Dobożyński, Doborzyński)
358
h. Lubicz, pw. 13 XII 1819, 15 I 1842, 12 III
1848 r.
maj. Giełwanki (1808–1906; wieś Szeniunce,
Stawrygoła, 38 dusz – Ignacego w 1816 r.;
z wsiami: Szeniunce [chłopi: Jurkunas, Malinowski,
Rutalis, Szatis], Stawrygoła [chłopi:
Aleksandrowicz, Bielawski, Jakuczonis,
Jurkunas, Teszys], Preny [chłopi: Aniuksztis,
Barutis], 868,5 dz., 90 d.m., 76 d.ż. – Ignacego
w 1846 r.; w 1855 r. własność Mateusza
s. Ignacego i Scholastyki) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
folw. Gasperowo (1864–1888), zaśc. Czywiliszki
(1842–1844), Go...? (1865), wieś
Girczuki (1868), Komosty (1830), Trapeły
(1840), Urliki (1828–1850), Użalinie (1852–
1870), Wejkucie (1829) – par. giedrojcka;
dwór Olechniszki (1831–1837) – par. g i e ł -
wańska;
maj. Powidaki (z wsiami: Ozierajcie [chłopi:
Brzozowski, Guz, Suchodolski], Masiany
[chłopi: Guz, Kotkowski, Songin, Suchodolski,
Szałkowski], Krzywy [chłopi: Guz,
Juchniewicz, Mikołajun], Kabaczek [chłopi:
Jakutowicz, Żołondkowicz], Skauduliszki
357 Wincenty Dobrzański s. Antoniego (*ok.
1776) – radca tyt. w 1830–1837, kawaler Orderu
św. Stanisława IV klasy (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 16, s. 11v, nr 86; zesp. 381, inw. 25, vol. 377,
s. 654).
358 Ignacy Dobużyński – por. wojsk pol.
w 1840 r., † 17 V 1847 r. w Giełwankach, lat 86,
ż. Katarzyna Kobylińska (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 58, s. 175v, nr 29; zesp. 604, inw. 55, vol. 135,
s. 200v, nr 17); Mamert Dobużyński s. Ignacego
– kpt. wojsk ros. w 1852 r., kpt. w 1860 r., lat 53,
z maj. Giełwanki, ż. Felicja Wołotko (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 12, s. 18, nr 83; zesp. 604,
inw. 3, vol. 1264).
[chłopi: Jakutowicz, Juchniewicz, Kwiatkowski,
Raczycki, Suchodolski], 96 d.m., 99 d.ż.,
800 dz. – Katarzyny Dobużyńskiej w 1847 r.;
maj. kupiony w 1842) – par. korwiańska;
wieś Karaliszki (1812–1818), Urliki (1848)
– par. s z e s z o l s k a;
wieś Łowmiany (1825) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1800–1893.
Dochtorowicz (Doktorowicz)359
dwór Głatkiszki (1840) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
folw. Józefatowo (wieś Kurhany, zaśc. Miedniki;
32 dusze w 1816) – par. miednicka;
dwór Werusowo (1847–1859) – par. n i e -
meńczyńska;
Wilno 1817–1886.
Dogiel h. Działosza, Łada
Wilno 1878–1905.
Dogil h. Działosza, pw. 12 X 1828 r.
ok. Okmianiszki (1871–1889) – par. t u r -
g i e l s k a.
Dohowski
Wilno 1817 r.
Dokalski360
Wilno 1874–1916.
Dokurno h. Leliwa
m. Suderwa (1854), maj. Kosmowszczyzna
(1854), zaśc. Halina (1854) – par. s u d e r -
wiańska;
wieś ? (1885) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1913 r.
Doktorowicz-Hrebnicki h. Ostoja
Wilno 1892 r.
Dolaczko
Wilno 1830 r.
Dolin
m. Giełwany (1822) – par. g i e ł w a ń s k a.
359 Jan i Aniela z Rostockich Dochtorowiczowie
– właściciele Werusowa, sędziowie b. wileńskiego
sądu apelacyjnego w 1850 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 67, s. 121, nr 106); Jan Doktorowicz
– chor. b. wojsk pol. w 1832 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 42, s. 361v, nr 97); Jan (inna osoba)
Dochtorowicz – por. w 1850 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 161, s. 113, nr 106).
360 Jan Dokalski – sekr. kol. w 1904 r., ż. Wiktoria,
s.: Jan, Edward (LVIA, zesp. 1667, inw. 1,
vol. 32, s. 9v, nr 1318).
Domejko (Domeyko) h. Dołęga, Grzym ała, Jatrzębiec 467
Doliński361 h. Sas
dwór Pryciuny (1852) – par. bujwidzka;
Wilno 1801–1917.
Dołęga-Kozierowski362
Wilno 1896 r.
Dołęgowski (Dołengowski)363
Wilno 1863–1916.
Dołhorukow364
Wilno 1837 r.
Dołyngowski
Wilno 1873 r.
Dołmat h. Rozmiar
Wilno 1883–1912.
Dołmont (Dolmont)
m. Giedrojcie (1809), folw. Stalewszczyzna
(1834), wieś Gudejki (1831) – par. g i e -
d r o j c k a;
wieś Porojście (1828) – par. g l i n c i s k a;
Ławryniszki (1840) – par. mejszagolska;
m. Podbrzeź (1801) – par. podbrzeska;
Wilno 1882 r.
Dołobowski (Dołubowski)365 h. Dołęga
dwór Antokol (1799) – par. pobojska;
361 Stanisław Doliński s. Stanisława – sekr. cywilnego
gub. wileńskiego w 1826 r., radca tyt. w 1827–
1830 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 12, s. 90; vol. 13,
s. 124, nr 260; vol. 17, s. 28, nr 219); Artur Doliński
s. Stanisława – radca stanu, † 16 XI 1909 r.
w Wilnie, lat 77, pochowany na Rossie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 316, s. 321v, nr 1398).
362 Norbert Antoni Dołęga-Kozierowski s. Józefa
Tomasza i Antoniny z Sakowiczów – sztabs
kpt. w 1896 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 279,
s. 12v, nr 53).
363 Karol Dołęgowski – aktor wileński, powstaniec
1863 r., maj. skonfi skowany (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 790, s. 39; vol. 918, s. 2, nr 41).
364 Mikołaj Dołhorukow s. Andrzeja – gen.-lejtnant,
gen.-adiutant JCM, wojenny gub. wileński,
miński, grodzieński oraz białostockiego obwodu,
kawaler orderów: Orła Białego, św. Włodzimierza
II klasy, Wielkiego Krzyża, św. Anny I klasy z koroną
cesarską, perskiego Lwa i Słońca I klasy, pruskiego Za
Zasługi, badeńskiego Za Czyny Wojenne w 1837 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 71, nr 93).
365 Jan Dołobowski – registrator kol. w 1830 r.,
radca tyt. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 41, nr 25; vol. 44, s. 59v, nr 12); Jan
s. Ludwika i Konstancji z Horbaczewskich – sekr.
kol. w 1835 r. i Augusta z Mirskich Dołobowscy
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 31, s. 41v, nr 95);
Wilno 1795–1908.
Dołongowski h. Nałęcz, pw. 18 III 1807 r.
Wilno 1916 r.
Domalewski h. Lubicz
dwór Dukszty (1839) – par. duksztańska;
ok. Posperz (1810) – par. kiernowska;
Wilno 1843–1845.
Domaniewski h. Lubicz
Wilno 1869 r.
Domanowski
Wilno 1886–1904.
Domański366 h. Larysa
wieś Siaduńce (1804) – par. b o g u -
s ł a w i s k a;
dwór Łukojnie (1845) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Żwygany (1831) – par. pobojska;
zaśc. Berże (1825) – par. s z y r w i ń s k a;
zaśc. Łajgiszki (1833) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Bołoszyno (120 dz. – Marianny w 1867)
Wilno 1795–1916.
Domaszewicz367 h. Pobóg, Łabędź
Wilno 1851–1910.
Domejko (Domeyko)368 h. Dołęga,
Grzy mała, Jatrzębiec
m. Giełwany (1865–1867) – par. g i e ł -
wańska;
Michał Dołobowski – kpt. wojsk ros. w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 30, s. 58, nr 6);
Piotr Dołobowski s. Jerzego – protokolista wileńskiej
Izby Skarbowej w 1845 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 55, s. 255, nr 49).
366 Paweł Domański s. Dominika i Teresy z Nieboszyńskich
– registrator kol. w 1907 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 310, s. 87v, nr 1); Józef
Domański s. Antoniego i Urszuli Jacyno – radca
tyt. w 1842–1845, b. lustrator dóbr państwowych
z Łukojń, 2. ż. Rozalia Gintowt (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 50, s. 23, nr 131; zesp. 604, inw. 55,
vol. 115, s. 13v, nr 10); Bolesław Domański
s. Franciszka – radca tyt., † 7 VI 1896 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 279, s. 218, nr 437);
Ignacy Domański – sekr. gub. w 1852 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 48, vol. 82, s. 22, nr 14); Kazimierz
Ignacy Domański – radca tyt. w 1856 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 48, vol. 86, s. 17, nr 11).
367 Otton Domaszewicz – sztabs kpt. w 1869 r.,
ż. Helena Woroczyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 218, s. 438v, nr 262).
368 Maciej Domeyko – podkom. wileński, † 29 VI
1834 r. w Gierwiatach, lat 69 (LVIA, zesp. 604,
468 Domiesiewicz
maj. Gierwiaty 1803–1939 (właściciel Maciej
Domejko b. podkom. pow. wileńskiego
w 1816–1819; m. Gierwiaty, wsie: Maćki,
Miciu – ny, Gajgoła; 306 dusz – Macieja
w 1816 r.; 349 d.m., 362 d.ż., 2960 dz.
– Marii Domejkowej wdowy po Macieju
w 1847 r.; 1139 dz. – Kazimierza w 1867)
– par. g i e r w i a c k a;
m. Niemenczyn (1875) – par. n i e m e n -
czyńska;
maj. Miedniki (1846) – par. szumska;
maj. Korzyść (584 dz. – Lucjana w 1867)
Wilno 1800–1910.
Domiesiewicz
Wilno 1831 r.
Domkiewicz
m. Czabiszki (1823) – par. c z a b i s k a;
Wilno 1832–1835.
Domoracki
Wilno 1869 r.
Domorzecki
Wilno 1860 r.
Domski h. Prawdzic
Wilno 1831 r.
Donbrowski
Wilno 1856–1874.
Dopkiewicz
wieś Bekieszy (1814) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Tatuta (1836–1841) – par. s z e -
s z o l s k a;
Wilno 1837 r.
Dorengowski (Doręgowski)
Wilno 1856 r.
Dorgiewicz
wieś Markuny (1843) – par. g i e ł w a ń s k a;
Wilno 1795 r.
Dorya Dernałowicz
Wilno 1889–1897.
inw. 20, vol. 29, s. 13v, nr 139); Ignacy Domeyko
(1802–1889) – ziemianin, marsz. gub. wileński
od 1855 r., od 1856 r. prezes wileńskiego Towarzystwa
Dobroczynności (WSB, s. 68); Antoni
Domeyko s. Michała (*ok. 1784) – sędzia graniczny
gub. wileńskiej w 1836 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 22, vol. 33, s. 8, nr 42; zesp. 381, inw. 25,
vol. 417, s. 341v); Antoni Domeyko s. Antoniego
(*13 IX 1816) – kancelarzysta w sądzie granicznym
w 1837 r. (zesp. 381, inw. 25, vol. 377, s. 792v).
Dorko
Wilno 1810 r.
Dorniachowski
Wilno 1841 r.
Dorniak h. Półkozicz
Wilno 1836–1881.
Dorodny
Wilno 1888–1917.
Dorosiewicz
Wilno 1842 r.
Doroszkiewicz h. Lis
Wilno 1803–1911.
Doroszko
Wilno 1803–1865.
Dorusewicz
Wilno 1880 r.
Dorwiński
Wilno 1838 r.
Dousan
Wilno 1834 r.
Dowbor (Doubor) h. Drogomir, Przyjaciel
maj. Li...towszczyzna? (1910) – par. bogus
ł a w i s k a;
maj. Dubinki Tyszkiewicza (1819), folw.
Sniegi (1888), zaśc. Utyszki (1875), wieś
Jankuciszki (1815), Po...? (1873) – par. d u -
b i ń s k a;
folw. Norejkiszki (1887), wieś Monetony
(1859) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Podubinka (1827–1842), wieś Purwiniszki
(1821) – par. j a n i s k a;
zaśc. Żukiszki (1867) – par. korwieńska;
m. Malaty (1870), Skoduciszki (1861), maj.
Naliszki? (1863), folw. Janówka (1864–
1867), zaśc. Purwiańce (1871), wieś Sleżyszki
(1851–1854) – par. malacka;
wieś Antokol (1864) – par. m e j s z a g o l s k a;
maj. Lubowo (1910), wieś Daukszy (1879),
Kukuciszki (1908), Posadniki (1877), Użołówka
(1883–1892), Witosza (1890) – par.
niemeńczyńska;
zaśc. Kudry? (1861), Pieślakiszki (1860),
Sawki (1862), wieś Dolna (1857) – par.
podbrzeska;
wieś Teklunce (1898), Zwieraliszki (1828–
1830) – par. werkowska;
wieś Mikszany (1873) – par. w i d z i n i s k a;
Dowilewicz 469
Wilno 1845–1914.
Dowejko Prus II, pw. 16 XII 1819 r.
Wilno 1880–1882.
Dowgialewicz
m. Szyrwinty Likuny (1831) – par. s z y r -
wińska.
Dowgiałło-Narbutt
folw. Pustelniki (1881) – par. k i e rnows
k a;
Wilno 1855–1883.
Dowgiałło369 h. Abdank, Działosza, Kajszyłły,
Leliwa, Płomieńczyk, Zadora
maj. Biebrusy (1851–1887; 339 dz. – Maurycego
oraz jego ż. Karoliny Strumiłło w 1867)
– par. i n t u r s k a;
zaśc. Ordziszki (1841) – par. kiernowska;
wieś Charytoniszki (1809) – par. k o r -
wiańska;
m. Malaty (1848–1850), maj. Biebrusy
(1877–1881) – par. malacka;
zaśc. Kłaniańce (1840–1842) – par. m e j -
s z a g o l s k a;
wieś Podwarańce (1801) – par. miednicka;
folw. Dębowo (1859), Dowgiałłowo (1859),
Sawena (1851), Posawena (1852–1854), ok.
Charta – niszki (1838) – par. podbrzeska;
maj. Koniuchy (z wsią Wesołówka, zaśc.:
Letyka, Zagarynka, Szwagieryszki, Rymatogi,
Rudupie, 134 d.m., 108 d.ż., 1 tys. dz. –
Wincentego s. Antoniego w 1847 r.; 430 dz.
– Lucjana w 1867) – par. podbrzeska?
wieś Zudziszki (1819) – par. werkowska;
Wilno 1800–1916.
Dowgiałłowicz (Dowgiałowicz) h. Abdank
zaśc. Jasiszki (1827), wieś Borczyszki (1837)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
369 Lucjan Dowgiałło – płk w 1876 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 21, nr 110); Wincenty
Dowgiałło s. Antoniego (*ok. 1783) – prezydent
sądu głównego wileńskiego w 1827 r., b. prezydent
wileńskiej Izby Cywilnej w 1832 r., prezydent
II departamentu wileńskiego w 1839 r., prezydent
sądu głównego wileńskiego w 1840 r., ż. Anastazja
Juraho (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 127, nr 279; vol. 21, s. 27, nr 214; vol. 41, s. 18v,
nr 93; vol. 44, s. 36, nr 213).
zaśc. Iwryja (1839), wieś Pory (1845) – par.
s z y r w i ń s k a;
Wilno 1851–1852.
Dowgielewicz h. Lis
wieś Pobłyndzie (1839) – par. s z y r -
wińska.
Dowgierd370 h. Bawola głowa
Wilno 1834–1906.
Dowgird371 h. Łabędź
wieś Nowosiołki (1828–1835) – par. s u -
derwiańska;
dwór Kurmelany (1839) – par. taboryska;
wieś Bujki (1812), Koczany (1817), Mankuniszki
(1814–1835) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1830–1902.
Dowgwiłło h. Abdank, Nieczuja
pw. 5 I 1799, 20 VIII 1820 r.
folw. Łowmiany (1795) – par. widziniska;
Wilno 1892–1916.
Dowiakowski
Wilno 1892–1906.
Dowiat (Dowiatt)372 h. Abdank, Gryf
m. Mejszagoła (1831–1833), zaśc. Pojodzie
(1839–1840), wieś Zabłocie (1835–1838),
karczma Żabińska (1839) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
wieś Pigosza (1840) – par. muśnicka;
m. Szeszole (1838) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Taboryszki (1819) – par. taboryska;
Wilno 1795–1907.
Dowilewicz
Wilno 1860 r.
370 Aleksander Dowgierd – rzeczywisty radca
stanu, † 13 III 1901 r., lat 85, w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 290, s. 116v, nr 268).
371 Anioł Dowgird s. Andrzeja – ks., wykładał
kurs logiki na UW w 1820 r., lat 44 (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 966, s. 75; vol. 2530, s. 168);
Aleksander Dowgird s. Antoniego (*ok. 1815) –
radca Izby Dóbr Państwowych w 1847 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 57, s. 142, nr 58; zesp. 380,
inw. 95, vol. 105, s. 23).
372 Ignacy Dowiatt s. Józefa (ur. ok. 1783) – dyr.
gimnazjum w Krożach w 1835–1836, radca dworu,
kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 4013, s. 202); Jakub Dowiat
– pleban szeszolski w 1837 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 35, s. 152v, nr 2); Nikodem Dowiat
z Wilna, powstaniec 1863 r. (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 790, s. 39v).
470 Dowkont h. Korab, Ślepowron
Dowkont373 h. Korab, Ślepowron
Wilno 1904 r.
Dowmont-Siesicki374
maj. Musniki (1893) – par. muśnicka;
Wilno 1864–1903.
Dowmont (Dowmund)375 h. Bawola
głowa, Pogoń, Rozmiar
wieś Grajciuniszki (1835) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1814–1818), zaśc. Porojście
(1837), wieś Popiszki (1834), Poszyle (1835–
1841) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Okmiana (1827) – par. g l i n c i s k a;
wieś Nieczańce (1842) – par. szyrwińska;
Wilno 1829–1893.
Downar376 h. Pobóg
zaśc. Pokarpie (1846) – par. c z a b i s k a;
m. Ostrowiec (1829–1834), wieś Lipniszki
(1843), Sierżanty (1830) – par. o s t r o -
wiecka;
Borkuszki (1826) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1825–1878.
Downarowicz377 h. Akszak, Przyjaciel,
Rudnica
folw. Chorążyszki (1842) – par. b u j -
widzka;
373 Szymon Dowkont (1799–1864) – pisarz i działacz
lit. (WSB, s. 69).
374 Ignacy Dowmont Siesicki s. Józefa – b. sędzia
graniczny gub. wileńskiej, † 16 IV 1868 r.
w Wilnie, lat 70 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 114, s. 161v, nr 79); Felicja Dowmont Siesicka
z Czarnockich – wdowa sędzina graniczna,
† 23 VII 1876 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 177, s. 129, nr 95).
375 Franciszek Dowmont – sędzia pow. dziśnieńskiego
w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 1,
s. 4); Stanisław Dowmont s. Karola – rotmistrz
w 1834 r. z Aleksandrowa, ż. Karolina Konoplańska
c. Jakuba, s. Józef (LVIA, zesp. 604, inw. 47,
vol. 1, s. 20v); Jan Dowmont s. Floriana – radca
tyt., † 4 IV 1893 r., lat 73, w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 179v, nr 215).
376 Jan Downar s. Wincentego i Antoniny z Leonowiczów
– registrator kol. w 1860 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 62v, nr 53).
377 Feliks Downarowicz s. Józefa lat 30 – b. mjr
b. wojsk lit., deputat w 1795 r., sędzia graniczny
pow. wileńskiego w 1811 r., właściciel folw. Olesin,
ż. Aniela Czyż (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3,
s. 47; vol. 192, s. 328); Franciszek Downarowicz
Jasieniowo (1826) – par. b y s t r z y c k a;
folw. Jasienowo (1819–1859), Mokrzyca
(1843–1849) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Darwidy (1847), Kiełmy (1868), Pustoszki
(1875–1879) – par. g i e ł w a ń s k a;
m. Malaty (1871), zaśc. Damaszyszki (1892)
– par. malacka;
m. Mejszagoła (1891) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
wieś Rymejsie (1824) – par. nidocka;
maj. Olesin (1799) – par. o s t r o w i e c k a;
dwór Mojgiszki (1820), ok. Sukinie (1834–
1836), wieś Wojteliszki (1842) – par. p o -
b o j s k a;
folw. Kalikstowo (1851–1853) – par. k o r -
wieńska;
m. Skuduciszki (1888), dwór Antadury
(1872), folw. Domaszyszki (1881–1910), Janówka
(1862–1875), zaśc. Gieczany (1863),
Trybierza (1860), wieś Bimbiry (1864–1867),
Gajdałowszczyzna (1862), Galińce (1861),
Mieluńce (1870) – par. malacka;
maj. Bobrykowszczyzna (1894–1897), Gładkiszki
(1891–1893), zaśc. Lipówka (1863) –
par. m e j s z a g o l s k a;
m. Ostrowiec (1824), folw. Gasperolin
(1811–1847; z wsią Porokieje [chłopi: Czajkowski,
Iwionek, Jakuszczonek, Jodzik,
Łausz, Łazaronok, Paszkiewicz, Raczycki,
Rynkowicz, Sawionek, Sokołowski, Wojskowicz,
Wysocki], zaśc. Malce [chłop: Żylec]
– Feliksa s. Józefa w 1811), Olesin (z wsiami:
Drewenniki [chłopi: Jankojć, Karaś, Karabiec,
Łausz, Oloksa, Raczycki, Rynkowicz,
Sidorowicz, Wegrowski], Mieszkucie [chłopi:
– sędzia graniczny pow. oszmiańskiego w 1824 r.,
ż. Bogumiła, s. Aleksander Andrzej *1824 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 24v); Jan – radca tyt.
i Julia ze Snarskich Downarowiczowie w 1881–
1889 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 196,
nr 161; vol. 239, s. 472, nr 182); Karol Downarowicz
s. Feliksa – sędzia w 1832 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 21, s. 7v, nr 55); Klemens Downarowicz
– sekr. kol. w 1849 r., radca tyt. w 1850 r.,
asesor kol. w 1854 r., ż. Emilia Pisanko (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 64, s. 15v, nr 84; vol. 67,
s. 39, nr 177; vol. 79, s. 37, nr 34); Romuald Downarowicz
– radca tyt. w 1901 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 290, s. 97v, nr 51).
Drobeszewski (Drobiszewski) 471
Jankojć, Kostrzyca, Łazaronok, Paszuk, Sidorowicz,
Węgrowski, Wysocki, Zimnicki],
Porokicie, Szmilgi, Ciesielszczyzna, zaśc. Rosoły,
Pałusz, 1789–1811; 194 d.m., 212 d.ż.,
4140 dz. – Gaspra, Karola i Ludwika s. Feliksa
w 1853 r., maj. dziedziczny; 3849 dz. –
Karola w 1867) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Wojteliszki (1842) – par. p o d -
b r z e s k a;
Lipiny (1845) – par. rudomińska;
folw. Pelikany (1859–1861), zaśc. Korabielki
(1875–1878), Miedziakole (1861–1897),
Zaleśny (1894), wieś Ciechanowiszki (1865),
Pustołówka (1864–1884), Wojwodziszki
(1866) – par. suderwiańska;
folw. Odelina (1887), zaśc. Swilinia (1883)
– par. s z y r w i ń s k a;
maj. Rzesza (1884), Kresy (1898–1899),
Werki (1905–1909) – par. werkowska;
maj. Batany (1850), Jodaki (1818), Szylniki
(1820), Widziniszki (1854–1862), Żażnówka
(1852), folw. Łazarce (1887), Mirabel (1888)
– par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1795–1918.
Downarowski
Wilno 1832 r.
Downer
m. Taboryszki (1820) – par. t a b o r y s k a.
Downorowicz
folw. Smejle (1879–1881) – par. muśnicka.
Dowojna (Dowojno)378 h. Pielgrzym,
Szeliga
pw. 4 VII 1819, 1 II 1837 r.
Żukowszczyzna (1820) – par. podbrzeska;
wieś Lindziszki (1859) – par. werkowska;
folw. Balimpol (18 d.m., 17 d.ż., 320 dz. –
Romualda s. Kazimierza w 1848 r.; maj. kupiony
w 1843 r.; 214 dz. – Pauliny w 1867)
– par. ?
Wilno 1825–1917.
Dowszejko
Wilno 1828 r.
Drabiński
Wilno 1820 r.
378 Romuald Dowoyna – rejent sądów granicznych
wileńskich w 1828 r., rejent pow. wileńskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 50, nr 292; vol. 16, s. 31v, nr 243).
Drabowicz379 h. Odyniec, Suchekomnaty
zaśc. Balińce (1850) – par. bujwidzka;
wieś Pokiry (1855) – par. dubińska;
Wilno 1839–1887.
Dragun
Wilno 1884 r.
Dranicki h. Przyjaciel
wieś Kiwiszki (1819–1834) – par. ł a w a -
r y s k a;
karczma Kotłowka (1823), oberża Dobromyt
(1847) – par. r u k o j ń s k a.
Draszkowski
Wilno 1840 r.
Drawdzik380 h. Boża Wola, Lubicz
Wilno 1856–1880.
Dreyhann
Wilno 1835 r.
Dreling h. Zuvangzein, pw. 7 XI 1838 r.
m. Inturka (1859) – par. i n t u r s k a;
wieś Bimbiry (1861) – par. malacka;
wieś Macieiszki (1838) – par. rudomińska;
Wilno 1908–1917.
Dremond
Wilno 1800–1804.
Drewicki
maj. Dubniki (1868) – par. worniańska.
Drewiński
Wilno 1828 r.
Drewnicki
m. Michaliszki (1834) – par. m i c h a l i s k a.
Drez
Wilno 1800 r.
Dryc
Wilno 1835 r.
Drymidowicz
Wilno 1829 r.
Drymowicz
Wilno 1864 r.
Drobeszewski (Drobiszewski)
Wilno 1824–1829.
379 Jerzy Drabowicz – rejent graniczny oszmiański
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 36,
s. 58, nr 16)
380 Jan Drawdzik – asesor kol. w 1874 r., ż. Stefania
Grudzińska (LVIA, zesp. 1667, inw. 1, vol. 182,
s. 86, nr 206).
472 Drobiazgiewicz
Drobiazgiewicz
Wilno 1846–1887.
Drogal
Wilno 1883 r.
Drogejko (Drogiejko)381
Wilno 1852–1896.
Dronsejko h. Topór, pw. 17 XII 1803 r.
wieś Gryżeniszki (1835–1839), Pakulniszki
(1872–1875) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Andrulańce (1828) – par. j a n i s k a;
folw. Borciszki (1837) – par. pobojska;
wieś Kiesy (1835) – par. s z y r w i ń s k a;
zaśc. Bogdaniszki (1854) – par. widziniska;
Wilno 1866–1888.
Drotkowski
Wilno 1824 r.
Drozd
Wilno 1832 r.
Drozdowicz h. Jastrzębiec
zaśc. Nowa Osada alias Taboryszki (3 dusze
– Ksawerego w 1816) – par. p o d b r z e s k a;
maj. Podkawerniszki alias Anielin (9 d.m.,
9 d.ż., 150 dz. – Stanisława s. Seweryna; maj.
kupiony od Niemczewskiego w 1847) – par.
rudomińska;
wieś Misiuczany (1802) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1838–1899.
Drozdowski382 h. Jastrzębiec, Jelita, Jezierza383
karczma Wygoda (1848) – par. c u d z i e -
n i s k a;
381 Antoni Drogejko – registrator kol. w 1854 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 79, s. 73, nr 57).
382 Wiktor Drozdowski s. Jana i Marianny
z Gembickich – kpt. w st. sp. pułku wołogockiego
w 1842 r. z Dworu Inturki (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 73, s. 95, nr 7), † 7 VI 1846 r. w Wilnie,
lat 46 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 56, s. 245,
nr 252); Aleksander Drozdowski – kpt. wojsk ros.
w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 13,
nr 50).
383 Adam Jezierza – kpt. wojsk pol. w st. sp.
w 1825 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11,
s. 1v); Adam Jezierza s. Antoniego – asesor kol.
w 1854 r., nauczyciel j. niemieckiego, ż. Helena
Cywińska („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni”
1854, s. 28); Kalikst Jezierza s. Adama – radca
tyt. w 1859 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni”
1859, s. 28).
zaśc. Ażuryszki (1870), wieś Naszuńce
(1813), Okmianka (1830–1836), Pokirnie
(1852–1859) – par. dubińska;
dwór Olechniszki (1821), zaśc. Góry (1881–
1884), wieś Pakulniszki (1877) – par. g i e ł -
wańska;
dwór Inturki (1842), wieś Januszki (1807–
1812) – par. i n t u r s k a;
wieś Gierwiaty (1821) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
folw. Izabelinowo (1876), wieś Skirlany
(1861) – par. niemenczyńska;
m. Nowa Wilejka (1907) – par. nowowil
e j s k a;
Dasiańce (1824) – par. podbrzeska;
ok. Niemież (1807), wieś Piktakańce (1812)
– par. rudomińska;
folw. Józefowo (1839), wieś ? (1856) – par.
s z e s z o l s k a;
wieś Skowrody (1862), Zybały (1841) – par.
s z y r w i ń s k a;
wieś Łukszany (1835), Misiuciany (1804),
Onżadów (1825) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Bohdziele (1810–1814), Dobrowszczyzna
(1812–1828), wieś Mudziany (1839) –
par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1795–1915.
Drożejko
Wilno 1871 r.
Druboszewski
Wilno 1830 r.
Drucki Podbereski
Wilno 1900 r.
Druczejko
Wilno 1857 r.
Druet (de Druet)384
Wilno 1858–1917.
Drugal
Wilno 1836–1895.
Drugalski
Wilno 1882 r.
Druj (Druja)
Wilno 1827–1833.
Drukszewicz
wieś Użugiry (1822) – par. g i e d r o j c k a.
384 Kazimierz Druet († 1879) – inż., zasłużony dla
gospodarki i estetyki Wilna (WSB, s. 70).
Drzywicki 473
Druktejń (Druktey&#324a_003.gif h. Suszyński, Wieniawa
ok. Szykszniszki (1835) – par. bujwidzka;
Wilno 1884–1910.
Drukten
Wilno 1838 r.
Drusejko-Różewicz
Wilno 1876–1905.
Druskiel
Gudzieniki (1845) – par. g i e r w i a c k a.
Druskiet
Szwajcary (1841) – par. rudomińska.
Druskowski
Wilno 1830 r.
Drussan
Wilno 1839 r.
Druszkowski
Wilno 1830–1846.
Drutkowski
Wilno 1819–1834.
Drużbicki
Wilno 1839 r.
Druzgalski (Drużgalski)
Wilno 1815–1840.
Druzgielt
zaśc. Zaprudzie (1889) – par. t a b o r y s k a.
Druzikin
Wilno 1833 r.
Drużyłowski385
wieś Gudańce (1819) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Inturki (1850) – par. i n t u r s k a;
folw. Dewale (1820) – par. miednicka;
wieś Rezy (1824) – par. niemenczyńska;
wieś Godomudzie (1822) – par. p o d -
b r z e s k a;
dwór Werki (1817) – par. werkowska;
m. Widzieniszki (1827–1829) – par. w i -
d z i n i s k a;
Wilno 1855–1910.
Drużyna h. Srzeniawa
maj. Polany (1829), wieś Kosina (1830) –
par. szumska;
Wilno 1818 r.
Drużkowski
Wilno 1828 r.
385 Józef Drużyłowski – registrator kol. w 1880 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 208, s. 114, nr 362).
Dryling
Wilno 1905 r.
Drzewicki386 h. Ciołek, pw. 5 V 1799 r.
wieś Łazaryszki (1846–1848) – par. b u j -
widzka;
zaśc. Sybirek (1835) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Dyrwinie (1801) – par. j a n i s k a;
zaśc. Kołnota (1859) – par. podbrzeska;
dwór Szumsk (1845) – par. szumska;
m. Ostrowiec (1867) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1801–1860.
Drzewiecki387
wieś Wysoka (1869) – par. bujwidzka;
zaśc. Santoka (1844–1884), wieś Ga...?
(1868) – par. niemenczyńska;
zaśc. Łaszy (1828) – par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1834–1899.
Drzewiński388
Wilno 1823–1837.
Drzywicki
wieś Drewienniki (1843) – par. o s t r o -
wiecka;
386 Stanisław Drzewicki – b. mjr wojsk pol.
w 1812 r. (LVIA, zesp. 1532, inw. 1, vol. 2, s. 78);
Stanisław Drzewicki – asesor pow. wileńskiego
w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 18,
nr 115); Stanisław Drzewicki – b. sędzia sądu
głównego wileńskiego, kawaler Orderu św. Włodzimierza
IV klasy, † 3 VI 1835 r. w Wilnie, lat 78
(LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 32, s. 56, nr 182).
387 Aleksander Drzewiecki s. Ignacego i Matyldy
z Iszorów – radca kol. w 1874 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 163, s. 163, nr 1); Stanisław Drzewiecki
– sędzia ziemski wileński w 1828 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 16, nr 91); Ignacy
Drzewiecki s. Jana (*ok. 1804) – nauczyciel matematyki
w gimnazjum wileńskim w 1830–1837
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 8v, nr 62;
vol. 27, s. 39, nr 183; vol. 30, s. 29v, nr 171),
asesor kol. w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 36, s. 15v, nr 87), † 11 III 1840 r., lat 36 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 46, s. 10v, nr 54).
388 Feliks Drzewiński s. Macieja (1788 – po 1840)
– prof. UW w 1823–1829, radca dworu w 1831 r.,
radca kol., radca stanu w 1835–1837, prof. fi zyki
w wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej,
kawaler Orderu św. Włodzimierza IV klasy
w 1833 r., ż. Kamila Łomanowicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 9, s. 28; vol. 13, s. 110v, nr 179; vol. 17,
s. 14v, nr 107; vol. 24, s. 25, nr 166; zesp. 604,
inw. 34, vol. 36, s. 12v, nr 68; zesp. 567, inw. 2,
vol. 2530, s. 43–45; vol. 3645, s. 58–62; WSB, s. 70).
474 Dubecki h. Drogosław
maj. Ciechanowiszki (wieś Ciechanowiszki
alias Przenosy, Łojcie, zaśc. Kazimierzów,
Kowaliszki, Bałasze, Lesniki alias Miedziakole,
62 dusze – Stanisława w 1816) – par.
suderwiańska;
zaśc. Wierzchwilenka (1838) – par. szums
k a.
Dubecki h. Drogosław
Wilno 1828 r.
Dubicki h. Łopot, Zagłoba
zaśc. Legaciszki (1838–1853; 20 dz. – Jerzego
s. Kazimierza i Wiktorii z Kondratowiczów
w 1853–1867, maj. nabyty w 1836 r.
od Karoliny Ejsmontowej za 100 rubli srebrem)
– par. b y s t r z y c k a;
m. Dubinki (1857–1865), Juryzdyka (1859),
zaśc. ? (1859) – par. dubińska;
wieś Lipniszki (1832) – par. ostrowiecka;
wieś Zakuńce (1821) – par. r u k o j ń s k a;
Wilno 1803–1916.
Dubieński
Wilno 1819 r.
Dubiński h. Zagłoba
Wilno 1812–1913.
Dubkiewicz
Wilno1883 r.
Dubnicki
zaśc. Szyrwidyszki (1827), wieś Okowity
(1841), Szklaryszki (1799–1843) – par. n i e -
menczyńska.
Dubnowski
Wilno 1917 r.
Dubowicz
Wilno 1823–1825.
Dubowiecki (Dubowicki)
maj. Halina (1828) – par. rudomińska.
Wilno 1804 r.
Dubowik
Wilno 1840–1901.
Dubowski
Wilno 1865–1917.
Dubrawski
wieś Piktokańce (1834) – par. rudo mińska;
folw. Posolcze (1795–1853; 6 dz. – Franciszka
s. Jana w 1853) – par. s o l e c z n i c k a;
m. Turgiele (1834–1845) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1834–1911.
Dubrowlański
Wilno 1867 r.
Dubrowski h. Lubicz, Sas
zaśc. Skibiszki (1828), wieś Jodziszki (1827)
– par. rudomińska;
Wilno 1836–1915.
Duchiński
folw. Bekapin? (1835), wieś Urliki (1822) –
par. g i e d r o j c k a;
wieś Biłaty (1838) – par. s z y r w i ń s k a.
Duchnowski389 h. Pobóg
Wilno 1824–1855.
Duchowiecki
Wilno 1822 r.
Duchowski
Wilno 1799–1835.
Duczyński390
Wilno 1873–1880.
Duczman h. Ostoja
folw. Woropniszki (1860–1867; 46 dz. – Jana
w 1867) – par. bujwidzka;
maj. Malinowszczyzna (1827) – par. d u -
b i ń s k a;
Wilno 1870–1915.
Dudarewicz h. Odrowąż
Wilno 1842 r.
Dudecki
Wilno 1816 r.
Dudelewicz
wieś Kołnota (1826–1828) – par. g l i n c i -
s k a;
zaśc. Pieślakiszki (1830) – par. podbrzes
k a.
Dudyński
Wilno 1897 r.
Dudko
stacja Kiena (1909–1911) – par. szumska.
Dudkowski
Wilno 1829 r.
389 Władysław Duchnowski z pow. wileńskiego,
powstaniec 1863 r. (LVIA, zesp. 381, inw. 17,
vol. 5780, s. 41v).
390 Aleksander Fryderyk Eugeniusz Duczyński
s. Józefa i Marii z Rozenów – gen.-mjr w 1873 r.,
† 28 XI 1880 r. w Wilnie, pochowany na Rossie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 163, s. 160v, nr 57;
vol. 208, s. 127, nr 491).
Dwilewicz 475
Dudzinowicz
Wilno 1823–1832.
Dukszyński391 h. Łabędź
Wilno 1800–1866.
Dukszta h. Pierzchała
m. Suderwa (1861) – par. suderwiańska;
Wilno 1795–1899.
Dulecki
Siemieniszki (1815) – par. kiernowska.
Dulewicz h. Ciołek, Dulicz
Wilno 1835–1879.
Dulicz392 h. własny
Wilno 1800 r.
Duliniec
Wilno 1899 r.
Duliński
Wilno 1829 r.
Dulko393
Wilno 1824–1856.
Dulski h. Przegonia
Wilno 1804–1913.
Dunaj394 h. Korwin
wieś Gackiszki (1799) – par. dubińska;
ok. Troniszki (1798) – par. j a n i s k a;
Czerwony Dwór (1803), zaśc. Birka (1844–
1850), wieś Jadwigowo (1829–1839), Lindziszki
(1815–1823) – par. werkowska;
Wilno 1829–1905.
Dunikowski395
Wilno 1851 r.
391 Nikodem Dukszyński – por. artylerii pol.
w 1836–1837 (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 1,
s. 36, nr 89, s. 41, nr 23); Jan Dukszyński – płk
w 1864 r., † 3 II 1866 r., lat 65, w folw. Borejkowszczyzna
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 157,
s. 8, nr 111; vol. 112, s. 156, nr 27).
392 Kazimierz Dulicz – podczaszy wiłkomierski
w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 227).
393 Jerzy Dulko – pocztylion wileński w 1824 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 22).
394 Kajetan Dunaj s. Kazimierza – sekr. policji
wileńskiej w 1829–1835 (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 33, s. 153, nr 20; zesp. 604, inw. 20, vol. 30,
s. 17v, nr 99), registrator kol. w 1838–1842 w Wilnie,
sekr. dumy miejskiej w 1843 r., ż. Józefa Naramowska,
s. Juliusz Gordon Józefat *1843 (LVIA,
zesp. 937, inw. 1, vol. 2916, s. 41, 62).
395 Jan Dunikowski s. Józefa – gen.-mjr, † 3 III
1851 r. w Wilnie, lat 49, pochowany na cm. ber-
Dunin-Marcinkiewicz
wieś Kuziły (1875) – par. s z e s z o l s k a;
Dunin-Syrwid h. Łabędź
Dunin-Ślepść h. Łabędź, pw. 5 X 1821 r.
maj. Żodziszki (1810–1847; 45 d.m.
w 1845 r.; z wsiami: Paszkańce, Żodziszki,
Gudejki, zaśc. Adamojciszki, 50 d.m.,
45 d.ż., 456 dz. – Józefa w 1847) – par. m a -
l a c k a;
Wilno 1838–1876.
Dunin-Wonsowicz
Wilno 1884 r.
Dunin Brzeziński
Wilno 1891 r.
Dunowski h. Krzywda
Wilno 1836 r.
Dunten baron
Wilno 1866 r.
Durasewicz396 h. Odrowąż, pw. 1 V
1805 r.
Wilno 1826–1889.
Dureyko
Wilno 1834 r.
Dusiacki-Rudomina h. Trąby
Wilno 1894–1897.
Dusicki
Wilno 1828 r.
Duszakiewicz h. Ostoja
Wilno 1840–1881.
Duszewski
folw. Wojdaciszki (1846) – par. b y s t r z y c k a;
Wilno 1840–1844.
Duszyński
Wilno 1887 r.
Duszkiewicz h. Ostoja
m. Worniany (1826) – par. worniańska;
Wilno 1843–1889.
Dwakowski
Wilno 1816 r.
Dwilewicz
wieś Aleksandryszki (1795–1803), karczma
Pohulanka (1828) – par. g i e d r o j c k a;
nardyńskim (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 72,
s. 40v, nr 42).
396 Jan Durasewicz – sędzia graniczny wiłkomierski
w 1826 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 12,
s. 9).
476 Dworakowski
wieś Rudejkiszki (1825) – par. k i e r -
nowska.
Dworakowski
dwór Miedniki (1855–1856) – par. cudzien
i s k a;
Wilno 1834 r.
Dworiankowski
Wilno 1866 r.
Dworkowski
Wilno 1798–1833.
Dworosewicz
Wilno 1844 r.
Dworzaczko
Wilno 1903 r.
Dworzak
Wilno 1902 r.
Dworzanowski
Wielki Dwór (1877) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Kierszoniszki (1879) – par. i n t u r s k a.
Dworzecki397 h. Nowina, Ostoja
m. Korwie (1822) – par. korwiańska;
wieś Drewenniki (1847) – par. o s t r o -
wiecka;
Wilno 1795–1896.
Dworzecki-Bohdanowicz398
Wilno 1806–1909.
Dworzycki
Wilno 1860 r.
Dyk
wieś Jakubańce (1846) – par. b o g u s ł a -
wiska.
397 Kazimierz Dworzecki – sekr. gub. w 1825 r.,
sekr. kol. w 1826 r., radca tyt. w 1830–1840, ż. Teofi
la Sabowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11,
s. 40v; vol. 12, s. 13v; vol. 16, s. 14v, nr 108; vol. 21,
s. 29v, nr 234; vol. 41, s. 38v; vol. 44, s. 13v,
nr 77); Jan Dworzecki – rejent pow. rzeczyckiego
w 1825 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11,
s. 40v); Jerzy Dworzecki – rejent pow. sokolskiego,
† 2 V 1838 r. w Wilnie, lat 63 (LVIA, zesp.
604, inw. 20, vol. 40, s. 12v, nr 92); Ignacy Dworzecki
– sędzia pow. wileńskiego w 1849 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 63, s. 14, nr 62).
398 Jan Piotr Dworzecki – Bohdanowicz s. Marcina
Andrzeja i Dominiki z Kozłowskich (1773–
1840) – korektor drukarni UW, autor niewydanego
„Herbarza szlachty litewskiej” (Księga pamiątkowa
ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia
i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 1:
Dyszterloff
wieś Olany (1842) – par. pobojska.
Dziadowicz
Wilno 1819 r.
Dziakiewicz (Dziakowicz) h. Łabędź,
Wczele
m. Giełwany (1819) – par. g i e ł w a ń s k a;
Wilno 1809–1909.
Dziakonicki
Wilno 1830 r.
Dziakoński399 h. Jastrzębiec, pw. 7 VII
1832 r.
dwór Witki (1888–1889; 382 dz. – Antoniego
w 1867), zaśc. Gemza (81 dz. – Antoniego
s. Ignacego, sekr. gub. oraz jego ż. Katarzyny
z Szkułteckich w 1847–1853; 382 dz.
– Antoniego w 1867) – par. g i e r w i a c k a;
dwór Witki (1841–1859; z wsiami: Kiełojcie,
44 d.m., 41 d.ż., 401 dz. – Antoniego
s. Ignacego, sekr. gub. w 1847 r.; Antoniego
s. Ignacego oraz jego ż. Katarzyny ze Szkulteckich
w 1854) – par. ( o s t r o w i e c k a )
m i c h a l i s k a;
folw. Zabieliszki (1795–1817, w 1795 r. Antoniego,
lat 35, dziedziczny po rodzicach) –
par. worniańska;
Wilno 1839–1897.
Dziakowicz h. Łabędź, pw. 2 I 1799, 5 V
1835 r.
Wilno 1832–1865.
Dziatłowicz h. Kościesza
Wilno 1848–1850.
Dziczkaniec h. Ślepowron
dwór Kamienny Łog (1838) – par. c u d z i e -
n i s k a;
karczma Kotłówka (1849) – par. r u d o -
mińska;
maj. Ciechanowiszki (1906) – par. s u d e r -
wiańska;
folw. Miedniki (1846) – par. szumska;
wieś Kudziany (1883), Sa...? (1888) – par.
t u r g i e l s k a;
Wilno 1848–1916.
Z dziejów dawnego Uniwersytetu, Wilno 1929,
s. 298–312).
399 Leon Dziakoński – kpt. 47. pułku jenierskiego
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 30,
s. 221v, nr 8).
Dzieżyc h. Lubicz 477
Dziczkowski
Rudomina (1811) – par. rudomińska.
Dzieczkoński
Wilno 1885 r.
Dziedziul h. Sas
Wilno 1817–1878.
Dzięgielewski (Dziengielewski) h. Dołęga
zaśc. Gałganiszki (1867), Narbuciszki, wieś
Male (1850) – par. bujwidzka;
wieś Aloksa (1830–1832), Downaryszki
(1826) – par. b y s t r z y c k a;
wieś Bezdany (1896–1910) – par. niemenczyńska;
folw. Polepie (1861) – par. rudomińska;
zaśc. Sobolewszczyzna (1821), wieś Zaprudzie
(1821) – par. r u k o j ń s k a;
zaśc. Łauwże (1874), folw. Łuwi...? (1873) –
par. t a b o r y s k a;
zaśc. Puzyryszki (1910) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1828–1898.
Dziekiewicz
Wilno 1819 r.
Dziekoński400 h. Korab
dwór Witki (1822), folw. Kiełojcie? (1834)
– par. o s t r o w i e c k a;
Zabieliszki (1799–1809) – par. worniańs
k a;
Wilno 1819–1873.
Dziekowicz
Wilno 1837–1856.
Dzielawski
Wilno 1817–1819.
Dziemianowicz
Wilno 1897–1904.
Dziemidowicz
Wilno 1824 r.
Dzierdziejewski
Wilno 1840–1856.
Dzierewiański
Wilno 1849 r.
Dzierwanowski
1903 r.
Dzierzek
Wilno 1904 r.
400 Ignacy Dziekoński – deputat pow. wileńskiego
w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 26,
s. 12, nr 37).
Dzierzelej
Wilno 1838 r.
Dzierżyński h. Samson
maj. Turły (1889) – par. m i c h a l i s k a;
wieś Ponaryszki (1828) – par. werkowska;
Wilno 1839–1895.
Dzierzkowski
wieś Niemież (1825) – par. rudomińska.
Dziewiałtowski Gintowt h. Leliwa,
Trąby
maj. Dubinki (1851) – par. dubińska;
folw. Dymsza? (1872) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Plikiszki (1888–1893) – par. k i e r -
nowska;
zaśc. Bogumiłowo (1892–1908), Kłoniańce
(1890–1897), wieś Miedziuki (1852), Powasarele
(1878) – par. m e j s z a g o l s k a;
m. Szumsk (1836) – par. szumska;
wieś Bondary (1828), Rzesza Kapitulna
(1836–1841) – par. werkowska;
Wilno 1904–1909.
Dziewiałtowski
zaśc. Sulpiszki (1833–1835), wieś Pakienie
(1843) – par. dubińska;
zaśc. Porojnie? (1834) – par. g i e d r o j c k a;
Grodzie (1801–1821) – par. g l i n c i s k a;
wieś Sawkiszki (1835) – par. korwieńska;
wieś Tałejki (1844) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Woroniszki (1806) – par. p o d -
b r z e s k a;
wieś Etmince (1834), Rzesza Hornowskiego
(1828), Rzesza Kapitulna (1838–1839) –
par. werkowska;
Wilno 1811–1893.
Dziewoń
Wilno 1806 r.
Dziewoński h. Nałęcz, pw. 11 V 1837 r.
Wilno 1842 r.
Dziewulski
Wilno 1875 r.
Dzieżyc401 h. Lubicz
Wilno 1846–1906.
401 Ignacy Dzieżyc – sędzia ziemski i skarbnik
pow. ejszyskiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 162, s. 138); Cyprian Ignacy Dzieżyc
s. Ignacego – b. por. wojsk ros., deputat wywodowy
lidzki w 1844–1847, por. w st. sp. w 1851 r.,
478 Dzięcioł
Dzięcioł
Wilno 1807 r.
Dzikiewicz
Wilno 1814–1852.
Dzimidowicz
Wilno 1830 r.
Dzimitrowicz h. Trąby
Borkowszczyzna (1861) – par. rukojńska;
Wilno 1837–1878.
Dzingielewski
wieś Aloksa (1838) – par. b y s t r z y c k a;
Wilno 1830–1889.
Dzius h. Boża Wola, pw. 22 XII 1819 r.
wieś Spieczuny (1861) – par. malacka;
m. Mejszagoła (1863–1893), zaśc. Iwanowszczyzna
(1895–1897), Kru...? (1868–1893),
Mieszluki (1851), wieś Gadkiszki (1894),
Romaniszki (1876–1878) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
zaśc. Piaski (1873) – par. s z y r w i ń s k a;
folw. Marcinowo (1892–1893) – par. t a -
boryska;
zaśc. Podembie (1874), wieś Peckiele (1886–
1898) – par. t u r g i e l s k a;
maj. Bukiszki (1909–1916) – par. werkows
k a;
Wilno 1834–1916.
Dziwutylewicz
Wilno 1861 r.
Dzmitrowicz h. Radwan
Wilno 1840–1881.
Dzwonkowski (Dzwąkowski)402
Wilno 1809–1870.
kawaler orderów: św. Włodzimierza IV klasy i Virtuti
Militari IV klasy, deputat szlachecki w 1855–
1860 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 56, s. 211v,
nr 12; vol. 70, s. 166, nr 148; vol. 86, s. 270, nr 109);
Julian Dzieżyc s. Ignacego – radca dworu, † 28 II
1868 r. w Wilnie, lat 54 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 114, s. 158, nr 39).
402 Witold Dzwonkowski – asesor kol. w 1871 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 123v, nr 5);
Wincenty Dzwonkowski s. Franciszka i Elżbiety
z Kamińskich – radca tyt. w 1836–1844 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 13v, nr 51; zesp.
604, inw. 22, vol. 33, s. 46, nr 239; vol. 54, s. 81,
nr 174), asesor kol. w 1850–1859, kawaler Orderu
św. Anny III klasy, św. Włodzimierza IV klasy
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 4, nr 5).
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
Ebling
m. Podbrzezie (1831–1843) – par. p o d b r z e s k a.

Eder
Wilno 1837 r.

Egerdt (Eggert, Egerd)403
Wilno 1835–1880.

Egliński
Wilno 1841 r.

Eisembletter
Wilno 1804–1816.

Ejchman
Wilno 1863 r.

Ejdrygiewicz h. Abdank
Wilno 1884–1905.

Ejdziakowicz
Wilno 1836 r.

Ejdziatowicz (Eydziatowicz), h. Łuk
Wilno 1811–1916.

Ejdzietowicz
Wilno 1820–1841.

Ejdziukiewicz
zaśc. Dominikowo (1845), Downaryszki
(1839–1841) – par. b y s t r z y c k a.

Ejgierd (Ejgird) h. Abdank
folw. Szykszniszki (1817), zaśc. Leoniszki – par. bujwidzka;
karczma Kamienny Łog (1853), karczma
Wygoda (1854) – par. c u d z i e n i s k a;
zaśc. Birka (1828), Wilia (1831) – par. werkowska;
Wilno 1829–1879.

Ejmont (Eymont)404 h. Jastrzębiec
m. Bogusławiszki (1893) – par. b o g u s ł a wiska;

403 Aleksander Eggert – lekarz dyneburskiego
wojennego lazaretu w 1835 r. (LVIA, zesp. 604,inw. 20, vol. 31, s. 46v, nr 105).

404 Ferdynand Ejmont s. Stanisława i Joanny
z Bibersztejnów – por. sumskiego husarskiego

Ejtmin h. Działosza 479
wieś Jasiuniszki (1905) – par. dubińska;
zaśc. Pożyda (1897–1900), wieś Jodańce
(1893–1895) – par. muśnicka;
ok. Opejkiszki (1821–1843) – par. u p n i c k a;
wieś Druże (1898) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1869–1915.

Ejmontowicz
Wilno 1836 r.

Ejmuntowicz
m. Czabiszki (1829–1837), zaśc. Młynek (1837) – par. c z a b i s k a.

Ejnarowicz 405 h. Białynia
Wilno 1851–1909.

Ejnik h. Pobóg, Poraj
Wilno 1869–1917.

Ejporowicz
Wilno 1881 r.

Ejsymont (Eysymont)406 h. Korab
pw. 20 VIII 1820, 19 I 1835 r.
zaśc. Żwerna (1820) – par. dubińska;
m. Rudomina (1799–1817), wieś Skirsobol
(1803) – par. rudomińska;
Tołucie (1820) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1813–1916.

pułku w 1861 r., ż. Helena Girdwojń c. Michała
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 65, nr 1);
Karol Ignacy Ejmont – registrator kol. w 1873 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 120, s. 21, nr 145).

405 Samuel Ejnarowicz s. Samuela – asesor kol.
w 1850 r., radca stanu w 1861 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 277, nr 32; vol. 139, s. 66v, nr 10).

406 Jan Ejsymont s. Jerzego – emerytowany sekr. gub. w 1886 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 214,
s. 365, nr 104); Józef Eysymont s. Wincentego – sekr. rządu gub. wileńskiego w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 30, s. 12v, nr 70), strapczy, radca tyt. w 1855 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni” 1855, s. 23); Benedykt Józef Eysymont – sekr. kol. w 1850–1851 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 277, nr 32); Antoni Eysymont s. Stefana (*ok. 1804) – sekr. gub. w 1841 r., sekr. kol. w 1843–1845 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 63v, nr 25; vol. 55, s. 255v, nr 52; zesp. 380, inw. 95, vol. 105, s. 17); Wincenty Ejsymont – registrator
kol. w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59, s. 56v, nr 267); Józef Eysymont – asesor kol. w 1862 r. z m. Drui, ż. Julia Guilou, c. Maria
(LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 19, s. 381, nr 179).

Ejsmont (Eysmont) 407 h. Korab
folw. Olechnowo (1855) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Bekieszy (1843) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Mickuny (1843) – par. ł a w a r y s k a;
ok. Domaszyszki (1856) – par. malacka;
wieś Piktokańce (1838) – par. r u d o -
mińska;
wieś Pielańcy (1806) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Dzitrowszczyzna (1866–1868), wieś
Onżadowo (1822) – par. t a b o r y s k a;
wieś Jawidowszczyzna (1821) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1795–1918.
Ejśmont
Wilno 1806–1899.
Ejtmanowicz
Wilno 1900–1908.
Ejtmiejnowicz
Wilno 1892 r.
Ejtmin h. Działosza
Wilno 1837–1842.
407 Lucjan Eyśmont – sędzia graniczny pow. wołkowyskiego
w 1827 r., ż. Maria Kościałkowska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 100v, nr 120);
Franciszek Eysmont – inspektor wileńskiej miejskiej
policji 1. ostrobramskiej części, asesor kol.,
† 19 V 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 35,
s. 54, nr 123); Franciszek Eysymont – asesor kol.
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 43,
nr 228); Józef Eysymont – radca tyt. w 1836 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 43, nr 228);
Antoni Ejsymont – radca tyt. w 1844 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 75, nr 139); Antoni
– sekr. kol. i Teofi la z Białobłockich Ejsmontowie
w 1872 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 11,
nr 34); Sabina Ejsmont z Płoszyńskich – wdowa
po asesorze kol., † 21 XI 1874 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 104, nr 194); Jan
Ejsmont – sekr. gub. w 1875 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 191, s. 5, nr 185); Jan Ejsmont –
sekr. gub., ż. Waleria z Jaskiewicz w 1875 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 88, nr 76); Wincenty
Ejsmont – radca tyt. w 1879 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 177, s. 165, nr 60); Benedykt Józef
Eysymont – sekr. kol. w 1850 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 277, nr 32); Stanisław
Ejsmont – sekr. kol. w 1856–1875, ż. Stanisława
Lutowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 80a,
s. 26, nr 175; vol. 123, s. 127, nr 50).
480 Ejtminowicz h. Działosza
Ejtminowicz h. Działosza
Wilno 1889–1914.
Ejwiłd
folw. Mojgiszki (1828–1840) – par. p o -
b o j s k a.
Ejzenbletter
Wilno 1821 r.
Ekert
Wilno 1884 r.
Eklejewski
Wilno 1855 r.
Elbowicz h. Nowina
Wilno 1887–1889.
Eljaszewicz (Eliaszewicz)408 h. Rudnica
m. Mejszagoła (1820–1834) – par. mejszag
o l s k a;
Wilno 1799–1896.
Ellenbogen409
Wilno 1840 r.
Ellert (Elert)410
Wilno 1834–1854.
Elsner411 h. Doliwa, własny
Wilno 1817–1879.
Emilian
Wilno 1818–1828.
Emilijanowski
Wilno 1818 r.
408 Ignacy Eliaszewicz s. Macieja i Urszuli z Żebrowskich
– sekr. gub., ż. Władysława Lipińska
w 1867–1873 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 142,
s. 99v, nr 5; vol. 120, s. 67v, nr 322); Ignacy Eliaszewicz
s. Macieja – emerytowany sekr. gub.,
† 6 VI 1896 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol 279, s. 288, nr 122).
409 Aleksander Ellenbogen s. Salomona i Eleonory
N. – adiunkt rzymskokatolickiej Akademii
Duchownej, cenzor i lekarz w 1840 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 45, s. 22, nr 86).
410 Jan Ellert – urzędnik wileńskiej Izby Skarbowej,
rotmistrz w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 47, s. 26, nr 144).
411 Józef Elsner – sekr. kol. z Wilna, † 16 XI
1855 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 80, s. 398v);
Józef Elsner s. Wincentego i Bogumiły z Kuleszów
– ppłk w st. sp. w 1862 r., † 19 I 1872 r.
na Łukiszkach, lat 76, pochowany na cm. św.
św. Piotra i Pawła (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 139, s. 76, nr 33; zesp. 1509, inw. 1, vol. 59,
s. 61v, nr 3).
Endel
Wilno 1801 r.
Ennich
Wilno 1836 r.
Erbreyder
dwór Wierzkajnie (1837) – par. pobojska;
Erdman412, pw. 7 XII 1798, 4 V 1833 r.
zaśc. Franciszkany (1847) – par. podbrzes
k a;
wieś Peteszka (1800) – par. r u domińska;
m. Szyrwinty (1799) – par. s z y r w i ń s k a;
maj. Czyżyszki (1853), dwór Kietutany
(1841–1860), Biendry (1851–1861), folw.
Jodaki (1855), Mirabel (1854–1860) – par.
w i d z i n i s k a;
maj. Dowboryszki (153 dz. – Franciszka
i Matyldy w 1867)
Wilno 1795–1885.
Erfond
wieś Gołębiowszczyzna (1837) – par. t u r -
g i e l s k a.
Erych
m. Rudomina (1808) – par. rudomińska.
Erychson
Wilno 1839 r.
Erlich413
Wilno 1875–1877.
Ern (von Ern)
Wilno 1864 r.
Ertel414 h. własny
Wilno 1885–1906.
Ertman
Wilno 1837–1898.
Ertmanowicz
Wilno 1823 r.
412 Jan i Róża z Sokołowskich Erdmanowie – sędziowie
pow. wiłkomierskiego w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 79v, nr 45), z folw.
Kietutany w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 3,
vol. 1264, s. 62); Mieczysław Wacław Aleksander
Erdman – registrator kol. w 1900 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 287, s. 96, nr 155).
413 Piotr Erlich s. Jakuba i Gertrudy z Szrejberów
–radca tyt. w 1875 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 123, s. 161, nr 9).
414 Edward Wiktor Ertel – płk w 1885 r., ż. Maria
Wiszniewska (LVIA, zesp. 1510, inw. 1, vol. 1,
s. 82, nr 19).
Falkowski h. Doliwa 481
Esenblater
Wilno 1823 r.
Esymont
Wilno 1886 r.
Esman (Eśman)415
maj. Luny (156 dz. – Ignacego w 1867)
Wilno 1845–1863.
Esmont
Wilno 1819 r.
Eśmont
Wilno 1873 r.
Esmunt
wieś Tolejki (1897) – par. sużańska.
Esner
Wilno 1830 r.
Essen h. Emberg, pw. 31 VIII 1820 r.,
Estko416 h. Radwan, własny
Wilno 1899–1905.
Eydymt
Wilno 1829 r.
Eygird
Wilno 1829 r.
Eynich
Wilno 1834 r.
Eytowski
Wilno 1837 r.
Eychert (Ejchert)
Wilno 1862 r.
Ezgird
wieś Szykszniszki (1812) – par. b u j -
widzka.
415 Tadeusz Eśman s. Michała i Józefy z Surynów
– ppłk w st. sp. w 1863 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 172, s. 80v, nr 8).
416 Adam Estko – asesor kol. w 1840 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 52v, nr 312), prezydent
kolegium ewangelicko-reformowanego
w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 71, s. 25v,
nr 26); Estko Xawery – w 1845 r. b. chor. pow.
lidzkiego (LVIA, zesp. 694, inw. 1, vol. 1781, s. 24).
F
Fabaret
wieś Pustelniki (1836) – par. kiernowska.
Faber
Wilno 1832 r.
Fabiański
zaśc. Kapuściszki (1807), wieś Horodele
(1805), Ożodela (1799) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1854 r.
Fabrycjusz h. Dębno, pw. 15 XII 1819 r.
Wilno 1861–1874.
Fägler (Fögler)417
Wilno 1839–1846.
Fahl
Wilno 1810 r.
Faleński
Wilno 1878–1882.
Falewicz418
maj. Szuksztule (1859–1862), Werki (1872–
1901), Wilanowo (1897–1899; 396 dz. – Kamili
w 1867) – par. werkowska;
Wilno 1828–1898.
Faliński
Wilno 1875 r.
Falkowski419 h. Doliwa
zaśc. Szakaliszki (1820) – par. j a n i s k a;
417 Teodor Fögler – por. wojsk ros. w 1840 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 42, nr 250).
418 Aleksander Falewicz s. Jana – inż., radca stanu
w 1872 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 19, vol. 87, s. 13,
nr 95); Karol Falewicz s. Jana i Joanny z Zubowiczów
– sztabs kpt. w st. sp. w 1862 r. z maj.
Szuksztule, ziemianin, kpt. inż. w st. sp. w 1867 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 145, s. 135v, nr 21;
vol. 113, s. 346, nr 53); Wojciech Stanisław Falewicz
s. Karola i Julii Żukowskiej – sztabs kpt.,
wojskowy inż. w 1889–1894, ż. Helena Maria z Falewiczów
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239, s. 203,
nr 36; vol. 264, s. 308, nr 285).
419 Ambroży Falkowski s. Józefa – lat 35, urzędnik
w kancelarii wileńskiego cywilnego gub., sekr.
gub., właściciel folw. Sudziłowicze w gub. witebskiej
pow. lepelskiego w 1852 r. (LVIA, zesp. 391,
482 Faroni
wieś Lubowo (1838) – par. n i e m e n -
czyńska;
m. Rudomina (1827), zaśc. Boroszki? (1815),
Sorakowszczyzna (1838), wieś Korzyść Murowana
(1828), Kowale (1831), Kotłówka
(1812–1850) – par. rudomińska;
zaśc. Macieiszki (1848) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1801–1916.
Faroni
Wilno 1831–1838.
Fastowicz
Wilno 1851–1893.
Faszcza
Wilno 1833–1880.
Fedecki
Wilno 1846–1869.
Fedorowicz420 h. Ferber, Przegonia, Ślepowron,
pw. 21 IX 1805, 24 X 1834, 28 II
1836, 2 VII 1845 r.
zaśc. Kiemiszki (1854), wieś? (1852) – par.
d u k s z t a ń s k a;
maj. Giełwany (1867) – par. g i e ł w a ń s k a;
folw. Masiany (1867) – par. korwieńska;
zaśc. Korzyść (1886), Podkawerniszki (1886)
– par. m i c h a l i s k a;
zaśc. Jezierszczyzna (1839), Podgórze (1851–
1858), Podgrusza (1862–1864), Ślepa Korzyść
(1855), wieś Czernice (1828–1863,
100 dz. – Walentego s. Wincentego w 1853),
Jacykielnie (1799–1800), Kawerniki (1864),
Piktokańce (1842) – par. rudomińska
folw. Borejkowszczyzna (3 dusze – Wincentego
w 1816) – par. r u k o j ń s k a;
folw. Borkuszki (1908), Kierdziejewce
(1900), Pobienie (1895–1913), wieś Onżadowo
(1888) – par. t a b o r y s k a;
maj. Andrzejewo (1897), folw. Borkuszki
(1908), Kawerniszki (1892–1900), Podkawerniszki
(1914), Ślepa Korzyśc (1883–
1900), zaśc. Benedyktowo (1898–1899),
inw. 6, vol. 1621, s. 18v, nr 58); Jan Falkowski
– sztabs rotmistrz w 1885 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 213, s. 100, nr 6).
420 Antoni Fedorowicz s. Wawrzyńca i Marii
N. – radca tyt. w 1870 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 163, s. 92v, nr 20); Kazimierz Fedorowicz –
sekr. gub. w 1858 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 172, s. 43, nr 5).
Masliszki (1874–1883), Osciniszki (1874),
Slepianka (1888–1889), Trypodzie (1854–
1855), Czernice (1874–1908), wieś Misiuczany
(1875) – par. t u r g i e l s k a;
maj. Gulbiny (1877), folw. Miedzichowszczyzna
(1869–1876) – par. werkowska;
Wilno 1830–1913.
Fegler421
Wilno 1841–1883.
Fejning
Wilno 1857 r.
Feldman
Wilno 1843 r.
Felfer
Wilno 1862 r.
Felikowski
Wilno 1822 r.
Feliński h. Farenbach
Wilno 1861–1902.
Felkerzam (baron von Felkerzam)
Wilno 1840–1866.
Felkiel
wieś Tutaryszki (1837) – par. b o g u s ł a -
wiska.
Felkier
wieś Żyrnowo (1829) – par. pobojska.
Feński
Wilno 1857 r.
Ferdynowicz
Wilno 1817 r.
Fergis h. Forges?
Wilno 1837 r.
Ferkubern
Wilno 1823 r.
Fetalski
Wilno 1836 r.
Fiałkowski (Fijałkowski)422 h. Śle powron
m. Dubinki (1845) – par. dubińska;
421 Jerzy s. Jana – asesor kol. i Helena z Summoroków
Feglerowie z Wilna w 1872–1873, Jerzy –
† 3 III 1885 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol 185, s. 3, nr 7; vol. 120, s. 251, nr 43; vol. 213,
s. 338, nr 38).
422 Dominik Fiałkowski s. Antoniego i Anny
Kłodnickiej – dr med. w 1833 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 43, s. 11, nr 1), sztab lekarz w 1842 r.
z Wiszniewa (LVIA, zesp. 604, inw. 44, vol. 70,
Filistowski 483
zaśc. Góry (1817–1839), Józefowo (1831),
wieś Podwarańce (1840–1846), Pojezierce
(1801–1808), Staszkuny (1829–1840), folw.
Zdaniszki (1859), Szawdzie (1819) – par.
g i e d r o j c k a;
m. Giełwany (1834), wieś Greżeniszki (1837)
– par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Żelańce (1839) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
m. Pobojsk (1837), wieś Towtyszki (1839) –
par. pobojska;
wieś Kamionka (1826), Mikszule (1831),
Trypodzie (1833) – par. t u r g i e l s k a;
wieś Popiszki (1827) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1803–1887.
Fiedorowicz423 h. Ślepowron, Wierzbno
pw. 21 IX 1805, 24 X 1834 r.
Uziaciszki (1827) – par. niemenczyńska;
folw. Zarzeczany (1833), Czernice (1820–
1859), zaśc. Jezierszczyzna (1841–1843), Skibiszki
(1804–1849), wieś Miguny (1854),
Piktokańce (1823–1847), Ślepa Korzyść
(1847–1854), karczma Kotłówka (1854) –
par. rudomińska;
folw. Marcinowo (1885) – par. taboryska;
zaśc. Małyszyszki (1867–1869), Rakańce
(1822), Spo korzyść? (1879) – par. t u r -
g i e l s k a;
maj. Wporona? (1882) – par. w o r n i a ń -
s k a;
Wilno 1810–1889.
Fieochar
Wilno 1906 r.
Fietkiewicz
Wilno 1858–1912.
s. 231v, nr 105); Józef Fiałkowski – sekr. kol.
w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 168,
s. 427, nr 96); Xawery i Scholastyka z Jacynów
Fiałkowscy – konsyliarze wojsk ros. w 1831 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 48v, nr 77);
Antoni Fiałkowski s. Antoniego – ks., prof. UW
w 1828–1830 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17,
s. 8v, nr 59; zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 76–77);
Józef Fiałkowski s. Dominika i Józefy z Jacynów
– rotmistrz w st. sp. w 1882 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 142, s. 198v, nr 21).
423 Antoni Fiedorowicz – registrator kol.
w 1827 r., sekr. kol. w 1831 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 13, s. 93v, nr 64; vol. 17, s. 98, nr 106).
Filemonowicz (Filimonowicz) h. Pobóg
pw. 25 VIII 1820, 16 X 1844 r.
m. Bujwidze (1846), zaśc. Borowikinia
(1910), Cezarowo (1899), Guzowiszki
(1872), Ignopole (1871–1884), Józefowo
(1904), ok. Downaryszki (1834–1907), wieś
Łasze (1874), Nowosiołki (1868), Punżany
(1851), Rakiszki (1842–1846), karczma Wesołówka
(1838) – par. bujwidzka;
zaśc. Justynowo (1864), ok. Budryszki
(1820), Downaryszki (1839–1906), Woksza
(1820–1821) – par. b y s t r z y c k a;
wieś Saduniszki (1877), Wyżyszki (1827–
1831) – par. ł a w a r y s k a;
m. Nowa Wilejka (1903–1907) – par. n o -
w o w i l e j s k a;
m. Worniany (1860–1872) – par. w o r -
n i a ń s k a;
Wilno 1862–1906.
Filichowski
Wilno 1882 r.
Filiński
Wilno 1860 r.
Filipowicz-Dubowik
Wilno 1893–1909.
Filipowicz424 h. Pobóg, Prawdzic
zaśc. Wilanowo (1858), wieś Wisztoki
(1855–1856) – par. c u d z i e n i s k a;
folw. Salutyn (1847) – par. dubińska;
zaśc. Tawrya (1831–1832), wieś Dziedaniszki
(1830), Skajstery (1843) – par. ł a w a -
r y s k a;
wieś Lipki (1845) – par. o s t r o w i e c k a;
dwór Glinciszki (1843) – par. p o d -
b r z e s k a;
folw. Kamienny Łog (1901) – par. t a b o -
r y s k a;
Wilno 1795–1916.
Filipowski
Wilno 1880 r.
Filistynowicz
wieś Halina (1804) – par. rudomińska.
Filistowski
wieś Halina (1805) – par. rudomińska.
424 Jarosław Filipowicz s. Jerzego – radca tyt.
w 1875 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 123,
s. 172, nr 62).
484 Filsjean
Filsjean
Wilno 1829 r.
Fiodorowicz
zaśc. Grynejle? (1829) – par. n i e m e n -
czyńska;
Zaścianki (1814–1817), wieś Piktokańce
(1842), Zielona (1822) – par. rudomińs
k a;
Boreykowszczyzna (1835) – par. r u k o j ń -
s k a;
folw. Oscipiszki (1871), Zacharyszki (1871),
zaśc. Ślepa Korzyść (1880), ok. Smielanka
(1871), wieś Misiuczany (1880), Kowerniszki
(1871) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1819–1841.
Fiorentini425 h. własny
Wilno 1823–1889.
Firaho
Wilno 1833 r.
Firkinsztejn
Wilno 1861 r.
Fischer (Fiszer)426 h. własny, pw. 1 II
1836 r.
Wilno 1805–1872.
Fitingof baron
Wilno 1882 r.
Fiżan (Filsjean Fizan)427
Wilno 1829–1875.
425 Władysław Antoni Fiorentini s. Antoniego
i Katarzyny Nowomiejskiej (1823–1914) – kupiec,
działacz społeczny (WSB, s. 79); Leopold Fiorentini
s. Franciszka i Tekli z Sokołowskich – lekarz
w 1834 r., radca tyt. w 1850 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 28, s. 16, nr 60; vol. 67, s. 36, nr 162),
ordynator szpitala Sawicz, asesor kol. w 1859 r.,
ż. Aleksandra Sawicka („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1859, s. 13).
426 Adam Fischer s. Franciszka – dr med. w 1828–
1836 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 4, nr 26;
vol. 17, s. 131v, nr 76; vol. 21, s. 14, nr 104; vol. 24,
s. 103, nr 35; zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 26,
nr 149), dr pow. wileńskiego w 1841–1843, asesor
kol. w 1846 r., ż. Domicela Dworzecka (LVIA,
zesp. 564, inw. 1, vol. 86, s. 27; zesp. 604, inw. 20,
vol. 47, s. 84, nr 40; vol. 53, s. 53v, nr 64); Karol
Fischer – aptekarz kowieński w 1832 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 14, nr 104).
427 Aleksander Filsjean Fiżan s. Jana (*24 II 1815)
– pomocnik buchaltera wileńskiej Izby Skarbowej
Fladrzyński h. Giejsz
maj. Podbrzezie (1883) – par. korwieńs
k a;
m. Widziniszki (1798) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1881–1882.
Flaszyński
Wilno 1817–1828.
Flebski
Wilno 1834 r.
Flejszer (Flejszer)
Wilno 1828 r.
Fleps (Flebs)428
Wilno 1834–1838.
Fleury429
Wilno 1813–1902.
Flik
Smajlinka (1823) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1829 r.
Florentyni (Florentini)
Wilno 1827–1831.
Floriani430
Wilno 1824 r.
Florijanowicz (Floryanowicz) h. Ślepowron
Wilno 1886 r.
Florkowski431 h. Flios-Flior
pw. 26 VIII 1820 r.
maj. Korejwiszki (1848) – par. bujwidzka;
Wilno 1834–1908.
Fo
Wilno 1845 r.
Focht (Voigt)
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 79,
nr 7); Józef Fiżan s. Jana (*ok. 1801) – nauczyciel
j. franc. w Wilnie 1825–1832; radca tyt., nauczyciel
j. franc. w Swisłoczy w 1843 r. (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 3236, s. 180; vol. 5362, s. 1848).
428 Aleksander Flebs – por. wojsk ros. w 1834 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 128, nr 175).
429 Stanisław Filibert Fleury s. Józefa i Marii
z Bogdanowiczów (1858–1915) – artysta fotograf
(WSB, s. 80).
430 Franciszek Floriani – mgr med. w 1824 r.,
ż. Matylda de Gries (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 10, s. 13v).
431 Piotr Konstanty Florkowski s. Jana – radca
tyt. w 1856 r. z Wilna (LVIA, zesp. 391, inw. 10,
vol. 392, s. 2).
Frank 485
Wilno 1845 r.
Foeder
Wilno 1824 r.
Fogiel (Fogel)432
Wilno 1807–1886.
Fok433 h. Kościesza
Wilno 1798–1849.
Fonberg434
Wilno 1827–1840.
Forasti (Foresti)
Wilno 1817–1840.
Fortszgow
Wilno 1858 r.
Foss
Wilno 1834–1864.
Fostowicz-Zahorski
Wilno 1884–1892.
Frałowicz
Wilno 1830 r.
Franceson (Francesson)435
Nowy Dwór (1830) – par. bogusławiska;
432 Jan Fogel – płk w 1826 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 12, s. 9); Rafał Fogel s. Wincentego
– prokurator gub. wileńskiej, radca stanu
w 1854–1856 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 79,
s. 57, nr 67), b. prokurator w 1859 r. („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1859, s. 11).
433 Jan Fok s. Józefa (1806–12 II 1849) – nauczyciel,
ukończył gimnazjum wileńskie i UW, nauczyciel
historii w gimnazjum wileńskim w 1830–1845,
dokształcał się w Petersburgu, członek Komitetu
Cenzury, prof. gimnazjum, radca dworu w 1844 r.,
pochowany na cm. bernardyńskim (WSB, s. 80;
LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 3236, s. 60; vol. 4013,
s. 92–94; zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 22, nr 168;
vol. 54, s. 88v, nr 219); Józef Fok s. Jakuba (*ok.
1773) – organista w kościele św. Jana od 1800 r.,
nauczyciel seminarium organistów w 1820–1832,
ż. Marianna Burhardt (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 3236, s. 87; zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 22,
nr 168).
434 Ignacy Fonberg (1801–1891) – z mieszczan,
prof. UW w 1832 r., radca dworu w 1835–1840,
w 1826 r. wydał Słownik chemiczny, ż. Maria Zawadzka
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2254, s. 133;
vol. 3645, s. 133; zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 27,
nr 217; vol. 33, s. 4v, nr 21; vol. 44, s. 39v, nr 234).
435 Dominik Francesson – mjr wojsk pol.
w 1799 r., ż. Teresa Kulwińska (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 2, s. 55v); Antoni Francesson –
dwór Punżany (1893), folw. Bujwidze
(1847–1852), Chorążyszki (z wsią Szykszniszki,
1811–1847; 7 d.m., 7 d.ż., 160 dz. –
Tytusa s. Antoniego w 1847 r., maj. odziedziczony
po rodzicach; 155 dz. – Lucjana
w 1867), Szykszniszki (1865–1910) – par.
bujwidzka;
m. Rudomina (1835) – par. rudomińska;
Wilno 1799–1912.
Franckiewicz
m. Dubinki (1843) – par. dubińska;
zaśc. Suntoka (1853) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Czerwony Dwór (1903–1905), zaśc. Żodziszki
(1869–1895), wieś Fabianiszki (1879)
– par. werkowska;
Wilno 1852–1906.
Franculewicz
Wilno 1850 r.
Francuzowicz436 h. Jelita
folw. Sawkiszki (1857–1858) – par. m a -
l a c k a;
folw. Syłany (1829) – par. s u derwiańska;
Wilno 1820–1906.
Franio h. Rogala
Wilno 1870–1905.
Frank437
Wilno 1804–1892.
kpt. b. artylerii lit. w 1804 r. (LVIA, zesp. 1282,
inw. 1, vol. 658, s. 1); Antoni Franceson – adwokat
Izby Wileńskiej w 1835 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 17, s. 355, nr 1), rejent pow. wileńskiego
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 71, nr 340); Władysław Franceson – dr med.
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 17, s. 355,
nr 1); Anastazy Franceson s. Wincentego i Anny
z Podbereskich – mjr kremenczuckiego jegierskiego
pułku z Lidy, ż. Barbara Bystrzycka (LVIA,
zesp. 604, inw. 48, vol. 75, s. 182v, nr 9).
436 Walenty Francuzowicz s. Jerzego – sekr.
kol. w 1879 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 207,
s. 126v, nr 344); Ludwik Konstanty Francuzowicz
s. Walentego i Zofi i z Kurminów – radca
tyt. w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 288,
s. 45, nr 79).
437 Józef Frank s. Jana Piotra (1771–1842) –
prof. UW w 1804–1823, radca kol., kawaler Orderu
św. Włodzimierza IV klasy, św. Anny II klasy
w 1819 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 876, s. 33;
WSB, s. 81).
486 Frankowski h. Męk
Frankowski h. Męk
Wilno 1809–1860.
Frąskiewicz
Wilno 1844 r.
Fregend
Wilno 1828 r.
Freiff enfels von
Wilno 1861 r.
Frey
Wilno 1822 r.
Frejend (Freyend)438 h. własny
pw. 4 VIII 1805 r.
Wilno 1800–1888.
Frejman (Freyman)439
Wilno 1827–1860.
Freken
Wilno 1848 r.
Frezer
Wilno 1861 r.
Friedman
Wilno 1840 r.
Frinland
Wilno 1808 r.
Froben, pw. 7 IV 1820 r.
Froland (Frohland), pw. 18 XII 1819 r.
Wilno 1804–1816.
Frołowicz
Wilno 1825–1833.
From
Wilno 1816–1817.
438 Józef Frejend – marsz. telszewski w 1823 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9, s. 29v); Leonard
Frejend s. Felicjana i Katarzyny z Pacanowskich
(*ok. 1814) – registrator kol. w 1839 r.,
sekr. gub. w 1841 r., asesor kol., † 8 IV 1873 r.
w Wilnie, ż. Elżbieta Czerska, s. Hipolit *1843
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 42, s. 29v, nr 5;
vol. 47, s. 84, nr 40; vol. 177, s. 80, nr 102); Felicjan
Frejend s. Augusta (płk. b. gwardii wojska
pol.) i Felicjanny z Kubackich – kandydat fi lozofi i
w 1832 r., rejent sądu głównego II departamentu
w 1832 r., sekr. gub. w 1845 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 21, s. 10v, nr 76; vol. 21, s. 111, nr 2;
vol. 55, s. 272v, nr 13).
439 Karol Frejman s. Ottona – dyr. gimnazjum
gub., radca dworu, kawaler Orderu św. Stanisława
II klasy w 1859 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1859, s. 37), radca kol. w 1860 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 86, s. 3, nr 10).
Fronckiewicz (Frąckiewicz)440 h. Brodzic,
Nieczuja, Pobóg, Ślepowron, Wieniawa
folw. Chorążyszki (1896–1898) – par. b u j -
widzka;
zaśc. Montyniany (1908) – par. c z a b i s k a;
wieś Łapszy (1839) – par. g i e ł w a ń s k a;
m. Mejszagoła (1885–1892) – par. mejszag
o l s k a;
m. Podbrzezie (1882), folw. Nowosady
(1886–1891), zaśc. Jodogrybiszki (1872–
1877), Józefpole (1865–1888), wieś Józefowo
(1859) – par. niemenczyńska;
m. Podbrzezie (1816–1835), folw. Purnuszki
(1853–1859), zaśc. Radziule (1856),
Szlomiszki (1858–1862), wieś Białozoryszki
(1814–1840), Franciszkance (1819), Purkuszki
(1859), Szarny (1859–1860), Szłowniszki
(1850), Szunele (1821) – par. podb
r z e s k a;
m. Rudomina (1826–1827), wieś Kotki
(1842) – par. rudomińska;
wieś Grykieni (1809) – par. suderwiańs
k a;
wieś Łomiany (1803) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Kuprolewszczyzna (1861–1864) – par.
szumska;
Czerwony Dwór (1892–1908), Jadwigowo
(1899), zaśc. Połowkinia (1841–1855), wieś
Fabianiszki (1879–1880), Pasztonka (1850),
Żodziszki (1859–1895) – par. werkowska;
Wilno 1804–1917.
Fronczkowski
Wilno 1895 r.
Fryczyński441 pw. 17 VII 1832, 20 IV 1821,
14 VII 1832, 30 IV 1847 r.
440 Józef Frąckiewicz – sędzia graniczny pow.
wiłkomierskiego w 1825 r., ż. Zofi a Slendzińska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 4); Jerzy
Frąckiewicz – por. b. wojsk pol. w 1831 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 17, s. 59, nr 135); Feliks
Fronckiewicz s. Rafała Jana i Karoliny z Krukowskich
– starszy weterynarz w 1884 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 103v, nr 6).
441 Michał Fryczyński s. Michała (1792–1859) –
fi lareta, agronom. Po ukończeniu liceum wołyńskiego
wysłany za granicę (Prusy, Niemcy, Holandia,
Szwajcaria, Francja) przez Czartoryskiego,
studiował agronomię. W 1829 r. mianowany
prof. agronomii praktycznej i dyr. instytutu agroGacewski
487
maj. Zameczek (1847–1873; z wsiami:
Wierszuliszki [chłopi: Baranowski, Iwaszkiewicz,
Kowalicki, Krawczuk, Malawski,
Narkunowicz, Raczycki, Truchan], Gudeli
[chłopi: Kamiński, Sienkiewicz, Truchan,
Wołodko], Dworzyszcze [chłopi: Boczkowski,
Byczkowski, Naus, Wojciechowski],
Rowy [chłopi: Kamiński, Tupikowski],
Papiszki [chłopi: Kowalicki, Stankiewicz,
Truchan, Wilczek], zaśc. Nadgiełuża
[chłopi: Naus, Żubrycki], Rajszy [chłopi:
Naus, Stankiewicz], Podwarna [chłopi:
Marcinkiewicz, Niemenczyński], Smolnica
[chłopi: Gawerski, Zienkiewicz], Zabrańcy
[chłopi: Graużel, Truchan, Wojtkiewicz];
166 d.m., 156 d.ż.; 1941 dz. w 1847) – par.
św. R a f a ł a;
Wilno 1859–1904.
Fryde442
Wilno 1909 r.
Fryderzberg
Wilno 1861 r.
Frydrychowicz
Wilno 1841 r.
Frydrychson443
Wilno 1898 r.
Frykin444
Wilno 1824–1854.
Fryman445
Wilno 1818–1898.
nomicznego w Zameczku pod Wilnem. Po zamknięciu
UW otrzymał w dzierżawę tenże folw.,
† 26 IX 1859 r. w Wilnie, pochowany na Rossie,
dr fi lozofi i w 1830 r., wspierał fi nansowo A. Mickiewicza
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 165;
zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 141v, nr 89; WSB,
s. 82; Morawski, s. 558).
442 Konstanty Fryde s. Wacława – gen.-mjr,
† 10 IV 1909 r. w Wilnie, lat 73, pochowany na
cm. bernardyńskim, ż. Klementyna N. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 316, s. 353v, nr 91).
443 Karol Franciszek Frydrychson – sekr. gub.
w 1898 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 282,
s. 309, nr 1).
444 Jan Frykin – por. wojsk ros. w 1824–1830,
ż. Paulina Jagmin, s. Jacek Władysław *1824
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 6, nr 42).
445 Władysław Emil Fryman – asesor kol.
w 1898 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 282,
s. 255, nr 666).
Frys
Wilno 1823 r.
Fryszmut446
Wilno 1854 r.
Fuks
Wilno 1859 r.
Fungo
Wilno 1874 r.
G
Gabicz
Wilno 1851 r.
Gabik
Wilno 1852 r.
Gabriałowicz (Gabryałowicz)447 h. Abdank,
Dołęga, Janina, Korab, Ostoja
folw. Kamienny Łog Wołożyńskich (1841),
Żuki czyli Haniewo Dolne (1801–1857; 7 dz.
– Józefa w 1867 r.), Haniewo Górne (1853 r.;
6 dz. – Kazimierza w 1867) – par. c u d z i e -
n i s k a;
wieś Kosina (1809–1810) – par. szumska;
folw. Żuki (1874–1890), ok. Haniewo (1834–
1849) – par. t a b o r y s k a;
maj. Puszkarnia (1816) – par. antokolska;
Wilno 1833–1917.
Gabszewicz
m. Suderwa (1834) – par. suderwiańska;
Wilno 1830–1916 .
Gaceman
Wilno 1884 r.
Gacewski
Wilno 1836 r.
446 Jan Fryszmut – radca tyt. w 1854 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 79, s. 64, nr 16).
447 Ignacy Gabryałowicz – sędzia graniczny pow.
rosieńskiego w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 27, s. 112v, nr 38); Wincenty Gabryałowicz
s. Józefa lat 52 – b. chor. wojsk pol. z Puszkarni
w 1817 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 411,
s. 596v).
488 Gaciski
Gaciski
Wilno 1860–1879.
Gacki
Wilno 1871 r.
Gaczewski
folw. Opigosza (1855) – par. muśnicka.
Gadano
Wilno 1893 r.
Gadenius
Wilno 1884 r.
Gadomski h. Rola, Ślepowron, Świeńczyc
zaśc. Swiliszki (1828), wieś Girata (1837),
Pakańce (1835), Siderańce (1802), Szyłany
(1815–1820) – par. suderwiańska;
Wilno 1835–1916.
Gadon448 h. własny
Wilno 1871–1893.
Gadziewicz h. Wieniawa
Wilno 1859–1866.
Gajbowicz
Wilno 1899 r.
Gajdamowicz h. Korab, Pomian
pw. 17 X 1819 r.
zaśc. Piłajcie (1870), Szeszolgiszki (1828–
1880), Szulpiszki (1834–1881) – par. d u -
b i ń s k a;
zaśc. Kołonosy? (1816) – par. i n t u r s k a;
folw. Baboniszki (1875), zaśc. Piłajcie (1873)
– par. g i e d r o j c k a;
wieś Tataryszki (1850) – par. n i e m e n -
czyńska;
zaśc. Daniłowo (1892–1899), Szulpiszki
(1840–1887), wieś Szaszargiszki (1850–
1891) – par. sużańska;
maj. Taboryszki (1860) – par. t a b o r y s k a;
maj. Batanowo (1851) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1821–1916.
Gajdukiewicz449 h. Nieczuja
Wilno 1863–1891.
Gajdziukiewicz
Wilno 1855 r.
448 Otton Gadon s. Alojzego – radca tyt., † 10 II
1880 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol
177, s. 173, nr 12).
449 Jerzy Władysław Gajdukiewicz – registrator
kol. w 1891 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 241,
s. 12, nr 74).
Gajewski450 h. Jasieńczyk, Ostoja, Sulima
pw. 19 X 1819 r.
wieś Kiemiele (1824), Szylele (1834) – par.
m e j s z a g o l s k a;
dwór Piekieliszki (1831) – par. p o d -
b r z e s k a;
maj. Poszyrwinta Gorskiego (1816), wieś
Okmiance (1837) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1795–1898.
Gajko (Hajko)451 h. Ogończyk
Wilno 1854–1870.
Gajkowicz (Hajkowicz)452 h. Ogończyk
dwór Haraburdziszki (1827–1830) – par.
miednicka;
Wilno 1841–1901.
Gajkowski453
Wilno 1863 r.
Gajsztor
Wilno 1851 r.
Galczewski
Wilno 1837–1878.
Galecki (Halecki, Gałecki) h. Junosza
pw. 19 XII 1819 r.
folw. Podjeziorki (1882–1896), zaśc. Darżele
(1867), Mikuliszki (1896) – par. b u j -
widzka;
Wilno 1819–1916.
zaśc. Auksztoły (1853–1863), Suciszki (1843)
– par. niemenczyńska;
maj. Trokieniszki (1892) – par. w o r -
n i a ń s k a.
Gałęski
Wilno 1810–1812.
450 Ludwik Gajewski s. Michała – mierniczy, sekr.
kol. w 1855 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni”
1855, s. 25).
451 Teodor Hajko s. Zachariasza (*ok. 1798) –
asesor w kol. 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 47, s. 48, nr 276); Teodoziusz Hajko – radca
kol. w 1863 r. z Budsławia (LVIA, zesp. 604,
inw. 54, vol. 46, s. 22, nr 71).
452 Stanisław Gajkowicz – uczeń gimnazjum wileńskiego,
powstaniec 1863 r., maj. skonfi skowany
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 38v; vol. 918,
s. 54v, nr 25).
453 Michał Gajkowski s. Antoniego – powstaniec
1863 r., wilnianin, maj. skonfi skowany w 1864 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 55v, nr 36).
Garnicki 489
Gałęzowski454
Wilno 1795–1827.
Galicki (Halicki) h. Kotwicz, Poraj
maj. Ostrowiec (1851), wieś Dubiczki (1822)
– par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1828–1912.
Galilewicz
zaśc. Klonówka (1841), wieś Bondary (1820–
1837) – par. werkowska;
Wilno 1840 r.
Galimski455 h. Rawicz
Wilno 1811–1915.
Galinowski
maj. Zdaniszki (1871) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Szymańce (1827) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Stamuliszki (1829), Zielonka (1820) –
par. nidocka;
Wilno 1830–1906.
Galiński456
wieś Rogaliszki (1835) – par. bujwidzka;
Wilno 1801–1916.
Galkiewicz
Wilno 1874 r.
Gałoszewski
Wilno 1816 r.
Galumbski
Zacharyszki (1820) – par. t u r g i e l s k a.
Gałuszkiewicz
Wilno 1816 r.
Gan457 h. Rawicz, pw. 28 I 1798 r.
Wilno 1812–1901.
454 Seweryn Gałęzowski s. Jana (1801–1878) – dr
med., adiunkt na UW w 1827 r. (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2254, s. 130; WSB, s. 84).
455 Antoni Galimski – deputat kwaterniczej komisji
w 1833 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24,
s. 85, nr 60).
456 Józef Goworek Galiński – b. chor. pow. wilejskiego
w 1811 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 233, s. 350); Nikodem Galiński s. Karola
i Bogumiły Strawińskiej – sekr. gub. w 1856 r.,
radca stanu w 1895 r., ż. Wiktoria Dobrowolska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 80a, s. 450v, nr 22;
vol. 249, s. 204, nr 89).
457 Mikołaj Gan – sędzia graniczny pow. oszmiańskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36,
s. 296, nr 142); Mikołaj Gan – por. korpusu leśnego
w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 54v,
nr 11); Ignacy Gan – rejent ziemski oszmiański
Ganasowski
Wilno 1861 r.
Ganczarewicz
Wilno 1882 r.
Gans (Ganss)
Wilno 1827–1841.
Ganusewicz
Wilno 1859–1865.
Ganusowicz h. Radwan
Wilno 1903 r.
Ganusowski h. Leliwa
Wilno 1850–1864.
Gapszewicz
maj. Sokołojcie (1888) – par. g i e r w i a c k a;
m. Podbrzezie (1836–1843), wieś Szunele
(1837) – par. podbrzeska;
m. Suderwa (1823) – par. suderwiańska;
Wilno 1834–1907.
Garaczkowski
Wilno 1865–1916.
Garbowski
Wilno 1838–1883.
Gardliński
Wilno 1814 r.
Gardziejewski (Hardziejewski)
Wilno 1824–1841.
Garlewski
Wilno 1822 r.
Garliński458 h. Pobóg
Wilno 1862 r.
Garnecki
Wilno 1870 r.
Garnicki
Wilno 1820–1851.
w 1798 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 1, s. 38);
Józef Gan – rejent graniczny pow. oszmiańskiego
w 1835–1840 z Morg (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 132, s. 249v, nr 62); Tomasz Gan – sędzia
graniczny oszmiański w 1843 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 44, vol. 71, s. 208v, nr 24); Józef Gan – buchalter
w Ratuszu w Oszmianie w 1847 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 143, s. 173, nr 144); Konstanty
Gan s. Ignacego – radca stanu, † 30 XII
1874 r., lat 53, pochowany na Rossie, ż. Ludwika
Łasko, s. Stanisław (LVIA, zesp. 1667, inw. 1,
vol. 182, s. 101, nr 406).
458 Jakub Garliński – por. w 1862 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 95, s. 17, nr 95).
490 Garniewicz
Garniewicz
Wilno 1824–1851.
Garnisz h. Poraj
Wilno 1825–1837.
Garting
Wilno 1891–1902.
Gartkiewicz459
Wilno 1870–1884.
Gartman, pw. 10 XI 1852 r.
Wilno 1873 r.
Gartunaj
Wilno 1868 r.
Gartwich
Wilno 1862 r.
Garwaski
Wilno 1857–1870.
Gąsakowski
Wilno 1829 r.
Gasalim
Wilno 1819 r.
Gasperski
m. Worniany (1812) – par. worniańska.
Gastel460
Wilno 1825 r.
Gaściewicz h. Pobóg
zaśc. Miłayszany (1832), Wiktoryna (1869)
– par. m i c h a l i s k a.
Gąsecki
Wilno 1841–1851.
Gąsierowski
Wilno 1808–1839.
Gąsiewski (Gonsiewski)
Wilno 1819–1908.
Gąsiorowski
Wilno 1829–1836.
Gąsowski (Gonsowski) h. Prus I
Wilno 1824–1916.
Gaspenas
Wilno 1864 r.
Gasperowicz
wieś Preny (1866) – par. b o g u s ł a w i s k a;
459 Karol Gartkiewicz s. Michała i Agaty Przecławskiej
– rzeczywisty tajny radca w 1884 r.,
lat 44, ż. Zofi a Wierzbowska (LVIA, zesp. 1508,
inw. 1, vol. 6, s. 9, nr 8).
460 Antoni Gastel – kpt. pułku wileńskiego
w 1825 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 51v).
zaśc. Sawgoniszki (1860) – par. bujwidzka;
zaśc. Orliszki (1871) – par. dubińska;
wieś Adamciszki (1822), Gienie (1829), Jurkiszki
(1826), Lewidany (1820–1822) – par.
d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Okmiana (1844) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Ozierajcie (1818), Żybiany (1831) – par.
korwieńska;
wieś Pilakolnia (1840) – par. n i e m e n -
czyńska;
m. Ostrowiec (1802) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Pustołowki (1830–1832) – par. s u d e r -
wiańska;
Wilno 1818–1881.
Gaszczewicz
folw. Miłujszuny (1802–1827) – par. m i -
c h a l i s k a.
Gasztowt461 h. Abdank
Wilno 1812–1832.
Gatalski
Wilno 1819 r.
Gatolini
Wilno 1836 r.
Gotowski462 h. Korab
Wilno 1874–1889.
Gattulini
Wilno 1834 r.
Gaufmann (Gaufman) h. Topór
Wilno 1875 r.
Gauryłkiewicz zob. Hauryłkiewicz
Gausman (Hausman)463 h. własny
pw. 31 VIII 1820 r.
maj. Abramowszczyzna (1855–1859) – par.
g i e d r o j c k a;
Wilno 1804–1910.
461 Karol Gasztowt – sekr. gub. w 1832 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 91v, nr 6); Mieczysław
Gasztowt – sekr. gub. w 1864 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 157, s. 4, nr 83).
462 Michał Gotowski s. Konstantego i Zofii
z Bykowskich – inż. technolog w 1886 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 214, s. 81, nr 7).
463 Tomasz Tobiasz Gausman s. Tobiasa i Tekli
z Korwielów – radca dworu w 1879 r., † 19 XII
1889 r. w Wilnie, ż. Maria Konwerska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 160, nr 46); Ignacy
Hausman – sztabs kpt. konnej artylerii wojsk
ros. w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33,
s. 26v, nr 151).
Gendzwiłł (Gendzwiłło) 491
Gawacani
Wilno 1832–1834.
Gawiłowski
Wilno 1851 r.
Gawkowski
wieś Mejłuny (1834) – par. kiernowska.
Gawroński464 h. Rola
Wilno 1804–1912.
Gawsowicz
Wilno 1901 r.
Gaziulewicz
Wilno 1817 r.
Gębowski
Wilno 1832 r.
Gebrowski (Hebrowski)
Wilno 1860–1915.
Gecołd (Giecołd)465
Wilno 1827–1830.
Gedmin
Wilno 1862–1898.
Gefsner
Wilno 1860 r.
Geismar baron
Wilno 1838 r.
Gejbowicz (Hejbowicz, Heybowicz)466
zaśc. Bołoszyn (1840–1845) – par. b y -
s t r z y c k a;
464 Wiktor Gawroński s. Ignacego – sekr. kol.,
buchalter w 1855 r., † 12 XI 1869 r. w Wilnie,
lat 54, ż. Paulina Weryho (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 218, s. 433, nr 240; „Pamiatnaja Kniżka
Wilenskoj Guberni” 1855, s. 21).
465 Wincenty Gecołd s. Macieja i Franciszki N. –
sekr. zarządu UW, sekr. kol. w 1829 r. (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 224), ślub w 1827 r.
z Antoniną ze Szmurłów; Stefan Gecołd s. Macieja
(*ok. 1802) – pomocnik ekspedytora w 1829 r.,
ukończył szkołę w Grodnie, UW (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2530, s. 229).
466 Stanisław Gejbowicz s. Jakuba, wnuk Antoniego
lat 18 z Wilna – za udział w powstaniu zesłany
w sołdaty do Kraju Amurskiego w 1863 r.,
uczeń gimnazjum wileńskiego (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 108, s. 2v, 54; vol. 790, s. 38v); Wojciech
Stefan Aleksander Gejbowicz s. Edwarda
i Marii z Wojtkiewiczów – por. 105. orenburskiego
pułku w 1890 r., ż. Emilia Maria Komar
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 240, s. 129v, nr 27);
Romuald Jan Gejbowicz s. Jakuba – radca tyt.,
Grateliszki (1803), Omulszczyzna (1801) –
par. dubińska;
zaśc. Tworka? (1849) – par. malacka;
m. Mejszagoła (1898–1908) – par. mejszag
o l s k a;
Wilno 1811–1894.
Gejdrich
Wilno 1884–1903.
Gejmowski
Wilno 1897 r.
Gejnik
Wilno 1886 r.
Gejnisz h. Donau
Wilno 1895–1897.
Gejsler (Geysler)
Wilno 1827 r.
Gejzerman
Wilno 1857 r.
Gekindorf (Gekendorf)
Wilno 1860–1908.
Gelwich
maj. Poszyrwincie (1851) – par. s z y r -
wińska.
Gembarski
Wilno 1882 r.
Gembicki467 h. Nałęcz
Wilno 1805–1897.
Gembowski
Wilno 1810 r.
Gembski
Wilno 1892 r.
Gemlio
Wilno 1873 r.
Gempel468
Wilno 1859 r.
Gendzwiłł (Gendzwiłło)469
Wilno 1884–1908.
† 12 XII 1894 r., pochowany na cm. bernardyńskim,
ż. Eleonora Rafałowicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 247, s. 256, nr 247).
467 Stanisław Gembicki – radca dworu w 1884 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 130, nr 141).
468 Aleksander Gempel s. Józefa i Marianny
z Krupskich – sekr. gub. w 1859 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 422, nr 110).
469 Jan Gendzwiłło – powstaniec 1863 r. z pow.
wileńskiego (LVIA, zesp. 1266, inw. 1, vol. 117,
s. 378, nr 10); Zygmunt Gendzwiłło s. Marcina
492 Genrard
Genrard
Wilno 1864 r.
Gensierowski
Wilno 1841–1845.
Genzel (Henzel)470 h. Pomian
Wilno 1805–1898.
Gerberski (Herberski)471 h. Herburt
Kirmielany (1814) – par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1864–1908.
Gerbowski
Wilno 1860 r.
Gerburt
Wilno 1875 r.
Gerc
Wilno 1885 r.
Gerdes472
Wilno 1846–1877.
Gerfi n
Wilno 1837 r.
Gerytz
Wilno 1820 r.
Gerkin
Wilno 1873 r.
Gerlach
Wilno 1816–1891.
i Marianny Byszańskiej – ppor. 106. pułku
w 1887 r., ż. Jadwiga Kruszyńska; por. w 1892 r.,
s. Romuald *1892 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 216, s. 24, nr 1; vol. 243, s. 694, nr 278).
470 Jerzy Genzel – por. wojsk ros. w 1845 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 261v, nr 97),
kpt. wojsk ros. w 1856 r. z Oszmiany; kpt. wojsk
ros. w 1858 r. z Wilejki (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 152, s. 14, nr 65; zesp. 604, inw. 54, vol. 26,
s. 103, nr 10); Maciej Genzel s. Michała – kpt.
w st. sp., † 23 XII 1893 r., lat 82 w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 245, s. 284, nr 224).
471 Wincenty Gerberski s. Daniela – dr med.,
adiunkt UW w 1819 r., lat 34; radca dworu, kawaler
Orderu św. Włodzimierza IV klasy w 1827 r.
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 876, s. 64; vol. 2252,
s. 54); Witold Gerberski s. Juliana i Franciszki
z Nowoszewskich – sztabs kpt. w 1883 r., kpt.
w 1887 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
s. 180v, nr 10; vol. 216, s. 258, nr 115).
472 Apollon Gerdes s. Jana – buchalter wileńskiej
dumy miejskiej w 1846 r., lat 40 (LVIA,
zesp. 937, inw. 1, vol. 2916, s. 178), sekr. gub.
w 1858 r., ż. Paulina Wojnicz (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 83, s. 22, nr 120).
Gerłowicz
Wilno 1855 r.
German-Iżycki zob. Iżycki-German
Germin
Wilno 1888 r.
Germisor
Wilno 1861 r.
Germołowicz
wieś Jedlina (1815) – par. rudomińska.
Gerwanowski
Wilno 1857 r.
Gesler
Wilno 1835 r.
Gesse (Hess, Hesse)
Wilno 1831–1862.
Geszwind
Wilno 1881 r.
Getner
Wilno 1898 r.
Gibert
Wilno 1823 r.
Gibort
Wilno 1803–1819.
Gicewicz
Wilno 1821–1894.
Giec473 h. Gieszaw
pw. 28 XI 1806, 25 VII 1847 r.
maj. Wengeliszki (1910) – par. bujwidzka;
Wilno (w 1847 r. Józef s. Szymona posiadał
dwa domy murowane) 1818–1902.
Giecewicz (Gieczewicz)474 h. Doliwa,
Geralt, Gozdawa, Janina, Kościesza,
Leliwa, Lubicz, Prawdzic, Sas
zaśc. Troki (1872) – par. g i e d r o j c k a;
473 Antoni Gerwazy Protazy Giec s. Józefa i Tekli
z Przemienieckich – ppłk w st. sp. w 1877 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 175, nr 22);
Wincenty Cyprian Giec s. Józefa i Tekli z Przemienieckich
– sztabs kpt. w 1876 r., sztabs kpt.
w st. sp. w 1884 r., † 1 III 1896 r. w Wilnie, lat 59
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 137v, nr 7;
vol. 212, s. 21, nr 106; vol. 279, s. 207, nr 152);
Józef Giec s. Szymona (*ok. 1794) – prezydent
m. Wilna w 1833–1839, ż. Tekla Przemieniecka
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 38, nr 261;
vol. 41, s. 36; zesp. 381, inw. 25, vol. 397, s. 1430).
474 Antoni Gieczewicz – miecznik wileński
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 116); Jan Giecewicz
Gieczewski h. Hipocentaurus, Leliwa 493
maj. Żejmy (1789–1854; z wsiami: Żejmiele,
Medyny, Juchniszki; 31 dusza –
Stefana s. Antoniego oraz jego ż. Barbary
N. w 1816 r.; z wsiami: Żejmiele, Juchniszki,
zaśc. Medyna, Stefaniszki, Troniszki,
54 d.m., 50 d.ż., 600 dz. – Stefana s. Antoniego
z Gieczan Giecewicza w 1850) – par.
i n t u r s k a;
maj. Gockiszki (z wsiami: Maciuliszki, Januszki
alias Widziunie, Sawidance, Sutrancy,
Roubiszki; 62 dusze – Anastazji z Woynowskich,
wdowy po Janie w 1816) – par.
j a n i s k a;
wieś Zołtoruny (1815) – par. kiernowska;
m. Korwie (1818), wieś Ławryniszki (1824),
Pietrowszczyzna (1862) – par. korwieńska;
folw. Jawniuny (1864), wieś Kwaksze (1819),
Szawle (1824) – par. m e j s z a g o l s k a;
maj. Palestyna (1830) – par. m i c h a l i s k a;
zaśc. Błażyszki (1829–1838) – par. p o d -
b r z e s k a;
m. Szyrwinty (1907) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Medyna (1828) – par. upnicka;
zaśc. Siekańce (1834) – par. worniańska;
Wilno 1811–1916.
Gieczewski475 h. Hipocentaurus, Leliwa
Bogusławiszki (1811), wieś Kongiedy (1828–
1831), Sieduńce (1802–1809), Wieszkuny
(1816) – par. b o g u s ł a w i s k a;
– rotmistrz wileński w 1782 r. (LVIA, SA 2397,
s. 186); Jan Gieczewicz lat 60 – miecznik i sędzia
grodzki pow. wileńskiego w 1795 r., właściciel
folw. Gockiszki (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3,
s. 66); Jan Gieczewicz – kpt. wojsk pol. w st. sp.
w 1825 r., ż. Kazimiera Niepokojczycka (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 28); Hipolit Gieczewicz
– marsz. pow. wilejskiego w 1837 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 36, s. 34, nr 197); Stefan
Gieczewicz s. Antoniego lat 32 – pisarz grodzki
wileński w 1811–1816 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 411, s. 465); Józef Giecewicz s. Izydora i Ewy
z Montrymowiczów – kpt. w st. sp. w 1838 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 39, s. 1v, nr 1).
475 Justyn Gieczewski s. Felicjana – rejent wileński
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 26,
s. 48v, nr 115), lustrator departamentu dóbr państwowych
pow. wileńskiego w 1845 r., sekr. kol.
w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 261v,
nr 96; vol. 70, s. 20, nr 91), radca dworu w 1868–
1874, † 6 X 1877 r. w Wilnie, ż. Paulina Sylwestrodwór
Gockiszki (1837), folw. Salutyn (1833–
1834), wieś Czymbary (1803–1811), Żejmiszki
(1822) – par. dubińska;
folw. Andruszyszki (z wsią Aleksandryszki;
11 dusz – Feliksa s. Macieja oraz jego
ż. Agnieszki z Towginów w 1816 r.; 17 d.m.,
11 d.ż., 300 dz. – Justyna s. Feliksa i Agnieszki
Towgin, sekr. gub. oraz jego ż. Pauliny
z Sylwestrowiczów w 1847), zaśc. Kociełówka
(1870), wieś Aleksandryszki (1789–1808),
Rudaki (1819–1822) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Menderyszki (1835) – par. g i e ł -
wańska;
ok. Kołnota alias Orliszki (1789), Dawnieliszki
(1825) – par. g l i n c i s k a;
maj. Orniany (1850) – par. j a n i s k a;
wieś Rutańce (1850) – par. i n t u r s k a;
m. Korwie (1818), wieś Janowo (1837),
Kramniszki (1817), Ławrynajcie (1850),
Sawkiszki (1850), Skrudany (1859) – par.
korwieńska;
m. Mejszagoła (1851), zaśc. Kłaniańce
(1840), Konsystawie (1840), Luciniszki
(1836), wieś Antonowo (1853), Gieswa
(1856), Step a r y ( 1 8 2 1 ) , S z a w l e
( 1 8 2 6 – 1 8 2 7 ) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Lausze (1838) – par. nidocka;
zaśc. Dębówka (1859), Jelniszki (1866), Skry
– dy (1847) – par. niemeńczyńska;
m. Pobojsk (1839), maj. Wojtkuszki (1837),
ok. Urniaże (1838), wieś Bortkuny (1839) –
par. pobojska;
zaśc. Franopol (1851), Kociałówka (1862–
1863), Margieliszki (1853–1857), Pokumsza?
(1850), Szrubiszki (1851), Wołownia
(1853), wieś Buda (1811), Gierwiaty
(1847), Piekieliszki (1818), Pietryszki (1838),
Poddębie (1850–1852), Podwaryszki (1859),
wicz, s. Edward Michał *1843 (LVIA, zesp. 604,
inw. 22, vol. 31, s. 205, nr 70; zesp. 604, inw. 20,
vol. 177, s. 90, nr 6; vol. 177, s. 147, nr 151); Antoni
Gieczewski – registrator kol. w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 60, nr 11); Jan Gieczewski
– rotmistrz w 1820 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 14, s. 102); Jan Gieczewski lat 18 –
za udział w powstaniu zesłany w sołdaty do Kraju
Amurskiego w 1863 r., b. uczeń gimnazjum wileńskiego
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 108, s. 2v,
54; vol. 790, s. 38v).
494 Giedgowd (Gietgowt) h. Hipocentaurus, Łabędź
Pojaniszki (1856), Szprejki (1861), Waraniszki
(1849) – par. podbrzeska;
dwór Kienkle (1820–1829) – par. s z e s z o l -
s k a;
wieś Wiciuny (1860–1863) – par. s z y r -
wińska;
zaśc. Birka (1845), wieś Krzyżaki (1855–
1864) – par. werkowska;
Wilno 1803–1877.
Giedgowd (Gietgowt)476 h. Hipocentaurus,
Łabędź
m. Suderwa (1828–1829), wieś Grykienie
(1824) – par. suderwiańska;
Wilno 1838–1909.
Giedgowd Trocki h. Troska, pw. 16 XII
1819 r.
zaśc. Guzowiszki (1882–1883), Sołdony
(1872) – par. suderwiańska;
Wilno 1887–1908.
Giedyk
Wilno 1810–1846.
Giedymin477 h. Pogonia
m. Giedrojcie (1810) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1833–1898.
Giedocki
Wilno 1812 r.
Giedrojć (Giedroy&#263a_003.gif478 h. Hipocentaurus,
Poraj, pw. 28 VIII 1820, 2 VIII 1838 r.
476 Franciszek Giedgowd – radca tyt., b. sędzia
pow. telszewskiego, ż. Adolfi na z Tyszkiewiczów
w 1866 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 112,
s. 126, nr 119).
477 Bernard Giedymin s. Jakuba – pomocnik
przy w gabinecie mechaniki UW w 1830 r. (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 2732, s. 187); Leon Giedymin
s. Dominika (*13 III 1811) – registrator kol.
w 1843–1844, radca tyt., † 20 II 1862 r. w Wilnie,
lat 50 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 67v,
nr 47; vol. 54, s. 82, nr 182; vol. 95, s. 446, nr 72;
zesp. 381, inw. 25, vol. 377, s. 684v); Wincenty
Giedymin – asesor kol. w 1851 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 145, s. 28v, nr 7).
478 Kazimierz Giedroyć – mieczny woj. wileńskiego
w 1670 r. (LVIA, SA 3420, s. 143v); Stefan Giedroyć
– bp żmudzki, kawaler Orderu Orła Białego
i św. Stanisława w 1778 r. (LVIA, SA 2393,
s. 142); Krzysztof Giedroyć lat 70 – podkom. woj.
wileńskiego w 1795 r., kawaler orderów św. Stanisława
(1779) i Orła Białego (1792), właściciel maj.
zaśc. Czyżyszki (1857), Pański Dół (1839–
1842) – par. bujwidzka;
Giedrojcie, poseł na sejm konwokacyjny z woj.
wileńskiego w 1764 r., poseł na sejm grodzieński
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 64), podkom.
w 1800 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 3, s. 71v);
Jan Giedroyć lat 85 – rotmistrz pow. wileńskiego
w 1795 r., właściciel folw. Komarowszczyzna,
skarbnik żytomierski w 1754 r., sędzia kapturowy
w 1767 r., ż. Anna Giedroyć c. Jana – podstolego
wileńskiego (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 69);
Antoni Stanisław Giedroyć lat 27 – chor. brygady
petyhorskiej b. wojsk lit. w 1795 r., właściciel folw.
Nosaliszki, ż. Julianna Miedzichowska c. Władysława
– skarbnika wileńskiego (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 72); książę Antoni Giedroyć
– sędzia graniczny wileński z Korwia w 1820 r.
(LVIA, zesp. 694, inw. 1, vol. 3649, s. 158v); Antoni
Giedroyć – podkom. wileński w 1801 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 4, s. 2), pochowany na cm.
w Korwiu; książę Jan Giedroyć – marsz. gub. wileński,
kawaler Orderu św. Anny II klasy w 1822 r.,
ż. Aniela Wołłk, s. Mikołaj Karol *1824 (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 63); książę Jan Giedroyć
– podprefekt pow. wileńskiego w 1812 r.
(LVIA, zesp. 1532, inw. 1, vol. 2, s. 78); książę
Antoni Giedroyć – prezydent gub. graniczny wileński,
wychowanek księcia Stefana Giedroycia, żonaty
z Elżbietą Kossakowską (Morawski, s. 546;
LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 104v, nr 144);
księżna Elżbieta z Kossakowskich Giedroyciowa
– prezydentowa sądów gub. granicznych wileńskich
w 1822 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 16,
s. 63); książę Antoni Giedroyć – prezydent sądów
granicznych gub. wileńskich w 1822–1830 (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 63; vol. 36, s. 349,
nr 40); książę Józef Giedroyć – gen. wojsk franc.
w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 104v, nr 144); książę Edmund Giedroyć – sekr.
gub. w 1850 r., żonaty z Ludwiką z Chrzczonowiczów
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 10, s. 148,
nr 20); Gabriel Giedroyć – rotmistrz brasławski
w 1822 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 63);
Jan Giedroyć – b. marsz. gub. w 1850 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 10, s. 185, nr 121); Stefan
Giedroyć – por. lejb-gwardii pułku kurlanskiego
w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 20, s. 31,
nr 135); książę Mikołaj Karol Giedroyć s. Jana,
marsz. gub. wileńskiej i Anieli z Wołków (*1824)
– powstaniec 1863 r. Należące do niego majątki
– Bijuciszki i Karolinowo – zostały skonfi skowane
i przekazane do skarbu państwa, a on sam
skazany został na 8 lat ciężkich robót (LVIA,
Giedrojć (Giedroy&#263a_003.gif h. Hipocentaurus, Poraj 495
folw. Lucjanowo (1858–1864), Pawoksza
(1821–1847), Romansowo (1838) – par. b y -
s t r z y c k a;
zaśc. Grauży (1857), wieś Wisztoki (1846),
Wołkowszczyzna (1831) – par. c u -
d z i e n i s k a;
maj. Bijuciszki nad jeziorem Styrnowo
(m. Bijuciszki, zaśc. Grzybiszki, Kozaki,
wieś Czymbary, Krejwiszki, Morozówka
alias Ażugiry, Kluki alias Surowszczyzna,
118 d.m., 117 d.ż., 1346 dz. – Jana s. Tadeusza,
b. marsz. gub. wileńskiej, kawalera
Orderu św. Anny II klasy w 1847 r.; po powstaniu
1863 r. sprzedane rzeczywistemu
radcy stanu Kamienskiemu), folw. Gawejki
(1863–1864), zaśc. Dębówka (1859–1865),
Raginiszki (1844), wieś Dęby (1872), Gadejki
(1828–1837), Skinderyszki (1819–1837),
Sobolanka (1859) – par. dubińska;
maj. Giejszyszki (z wsiami: Dateniszki [chłopi:
Dumny, Łakoszko, Masiuk, Samosionok,
Sielicki], Antokolce [chłopi: Kozłowski,
Masiuk, Samosionok, Stankiewicz],
45 d.m., 41 d.ż., 780 dz. – Adolfa s. Aleksandra
w 1847 r., Adolf otrzymał maj.
w spadku od stryja Antoniego w 1832), Ojrany
(1816–1873; z wsiami: Ojrany [chłopi:
Bieniuk, Drozdowski, Gotowt, Karczewski,
Kozakiewicz, Markiewicz, Masiuk, Morgis,
Niecier, Samosionok, Waszkiewicz], Wierkszany
[chłopi: Gotowt, Łosiewicz, Łuczun,
Misewicz, Pawłowski, Piotrowski], Białozoryszki
[chłopi: Gotowt, Łapiński, Łapuszko,
Łuczun, Sadowski], z zaśc.: Buzałkiszki,
zesp. 381, inw. 16, vol. 851, s. 40; Śliwowska, Syberia,
s. 183); Konstanty Giedrojć s. Stanisława
– b. asesor kol., † 6 II 1874 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 91v, nr 23); Józef
Giedrojć s. Krzysztofa – w 1816 r. właściciel
domu w Wilnie pod nr. 573 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 411, s. 402v); Melchior Giedrojć –
por. wojsk ros. w 1843 r., ż. Anna Czerniewska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 91, nr 110);
Leon Giedrojć – mjr w 1843 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 53, s. 91, nr 110); Witold Giedrojć
s. Jana Bogusława i Heleny z Wysockich – inż.
technolog w 1892 r., ż. Alina Jadwiga Kazimiera
Strauss (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 41,
nr 22); Ignacy Giedrojć – płk wojsk pol. w 1795 r.
z Dubnik (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 39, s. 20).
Glinówka, Tomaszyszki [chłop: Łuczyn];
106 dusz – księcia Antoniego w 1816–
1820; 109 d.m., 109 d.ż., 2080 dz. – Adolfa
s. Aleksandra w 1847 r.; Adolf otrzymał
maj. w spadku po stryju w 1832) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
maj. Giedrojćie (z wsiami: Bużance, Denowali,
Jodańce, Kriwołajdzie, Mamakalnie,
Nowosady alias Medyny, Okmiana, Pustylty,
Rydwaniszki, Smilwgie z zaśc. Okmiany,
Pole; 169 dusz – Antoniego w 1816), maj.
Wielki Dwór (1883–1888), Wysoki Dwór
(1889), folw. Komarowszczyzna (1789–
1816; z wsią Szlawiatryszki, z zaśc.: Połuknie,
Szyle, Emelinie; 33 dusze – księcia Wincentego
w 1816 r.; w 1789 r. – Wincentego,
rotmistrza woj. wileńskiego; 39 d.m., 41 d.ż.,
480 dz. – Ignacego s. Jana w 1847 r.; maj.
Giedroyciowie kupili w 1711 r. od Stanisława
hr. Tyzenhauza), maj. Jorażyszki (z folw. Jorażyszki
i Gasperowo z wsiami: Użale, Gierczuki,
Bajewki, Łatwie, Dudańce, 72 d.m.,
69 d.ż., 864 dz. – Ludwiki z Ruszczyców
w 1847), zaśc. Gabrieliszki (1856–1872),
zaśc. Gabrialiszki (1858–1864), wieś Jasiuliszki
(1898), Kołundzie (1821–1841), Raczyszki
(1822), Rudaki (1840–1843), Szawdzie
(1816–1820), Wedory (1843), Wiłkorojście
(1830), Zieniańce (1851–1852), karczma
Okmiana (1849), karczma Sąsiadka (1856)
– par. g i e d r o j c k a;
wieś Horliszki (1801), Orliszki (1799–1806),
Pioruńce (1831) – par. g l i n c i s k a;
maj. Ołkuny (1816–1859; z wsiami: Ilukiszki,
Nowosady, Gajżuny, Huta, Łowkieniszki,
Burniańce, Kaciuniszki, Mikołaiszki, Rojstyniszki,
z zaśc.: Babeczyzna, Oganowszczyzna,
Paszulniszki, Reklaniszki, Giertrudów,
Oszkaupis; 205 dusz – księcia Jana w 1816–
1820; 369 d.m., 373 d.ż., 4089 dz. – Jana
s. Tadeusza w 1848 r.; maj. kupiony w 1802),
Sadoniszki i Butkowszczyzna (1799–1848;
1 d.m., 1 d.ż., 180 mórg – Jana s. Tadeusza
w 1848), folw. Bebrusa (1840), Powoszoka
(1851–1906; 39 dz. – Albina s. Mikołaja
w 1853 r.), zaśc. Piertina (1862), Skinderyszki
(1824), wieś Norejkiszki (1812–1815)
– par. i n t u r s k a;
496 Giedrojć Juraha
maj. Szerejkiszki (1820–1828; w 1820 r. –
Józefa, b. sędziego ziemskiego wileńskiego),
zaśc. Rodziszki (1823), wieś Komańce
(1800–1905) – par. j a n i s k a;
maj. Giejszyszki, pojezuickie (z wsiami: Mejłuny,
Antokolce, Datuniszki; 32 dusze – Antoniego
w 1816) – par. kiernowska;
m. Korwie (1893), dwór Korwie (1814–
1873), maj. Korwiany (z wsiami: Korwie, Zakoryszki),
86 dusz – ks. Antoniego w 1816 r.
(z wsiami: Krzywy [chłopi: Brzozowski,
Łapin, Okulewicz, Szydłowski], Mazuryszki
[chłopi: Jankowski, Masłowski, Smyk, Sokołowski,
Szydłowski], Ławrynajcie [chłopi:
Dukiewicz, Łapin, Szydłowski], Zakorwiszki
[chłopi: Czytowicz, Minkiewicz, Szydłowski],
Giedrojciszki [chłopi: Łapin, Okulewicz],
Korwie [chłopi: Korzeniewski, Łapin,
Smyk, Subocz], Skurdany [chłopi: Okulewicz,
Sienkiewicz, Smyk, Szadunkis, Zujewski],
135 d.m., 129 d.ż., 1560 dz. – Juliany
z Miedzichowskich w 1847), Antoninowo
(1873 r. – Edmunda oraz jego ż. Ludwiki),
zaśc. Zakoryszki (1837), wieś Giedrojciszki
(1862), Krzywe (1854–1861) – par. k o r -
wiańska;
zaśc. Franopol (1840), Kuliszki (1851), Lisiszki
(1843), Majówka (1845–1847), Mieszanka
(1850), Pański dół (1838–1846) –
par. ł a w a r y s k a;
m. Malaty (1884), maj. Inkietry (z wsiami:
Borejki, Galinie, Osipie, Podwornie, Szymańce,
Żury, z zaśc. Buczyszki; 79 dusz –
księcia Kazimierza w 1816), Tworki (1871–
1884), folw. Kumpy (1880–1887), zaśc. Biebrusy
(1841–1853), Buczyszki (1848), Powiliszki
(1849), wieś Drusiańce (1849), Miluńce
(1881), Podwornie (1868), Trybierze
(1862) – par. malacka;
maj. Gładkiszki (1873 r. – Stefanii), zaśc.
Bukszki (1859), Pojodzie (1851), wieś Żelańce
(1851) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Dajnowka (1803–1805), Małoniszki
(1827–1828), Nowosady (1827) – par.
miednicka;
folw. Orliszki (1877), Sudeni (1894), zaśc.
Giegrojtele (1878–1900) – par. niemenczyńska;
m. Nowa Wilejka (1908) – par. n owo -
w i l e j s k a;
dwór Annowile (1818), wieś Podębie (1857–
1862), Szrubiszki (1845) – par. p o d -
b r z e s k a;
dwór Porudomina (1826) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Miedziakole (1859–1861), wieś Postołówka?
(1873), Sołdeni (1859–1861) – par.
suderwiańska;
zaśc. Kiewkiszki (1887), wieś Miegucie
(1819) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Nowosiady (1834–1851) – par. t a b o -
r y s k a;
Bołtupie (1886–1916), Pohuba krzyżacka
(1841), Rzesza Werkowska (1841), zaśc. Birka
(1828), Bukiszki (1872), wieś Oszkince (1816),
Szuksztule (1838) – par. w e r k o w s k a;
m. Widziniszki (1854–1864), maj. Widzieniszki
(z m. Widzieniszki, z wsiami: Bastuny,
Bastuńce, Kowale, Lesańce, Pograboście,
Skiery, Żury, z zaśc. Kadyszki, Stefanowo,
Ulże, z folw. Bastuny; 146 dusz – księcia Stefana
w 1816–1820; z wsiami: Batańce, Kowalniszki,
Lesańce, Pograboście, Ulże, Żury,
zaśc. Wiktoryszki, m. Widziniszki, 203 d.m.,
201 d.ż., 1098 dz. – Stefana s. Antoniego,
niepełnoletniego w 1848 r., maj. zarządza
księżna Paulina z Kuszelewskich Giedroy&#263a_003.gif,
Żyżmówka (1864–1889), folw. Antecesarka
(1826), Biały Dwór (1884–1887), Czyżyszki
(1867), Krupieliszki (1830), zaśc. Buciszki
(1859–1860), Cesarka (1795–1868), Łazarce
(1875), Poddębie (1873), ok. Gierstuniszki
(1820–1823), Jodaki (1808–1859), Jodele
(1838–1851), wieś Dobuszałka (1844),
Pasziaudymie (1798) – par. w i d z i n i s k a;
dwór Dubniki (1795), zaśc. Powodzie
(1867–1868), ok. Gozie (1839) – par. worn
i a ń s k a;
Wilno 1795–1917.
Giedrojć Juraha
Wilno 1838 r.
Giedronowicz
Wilno 1874 r.
Giedwił (Giedwiłł, Giedwiłło)479 h. Doliwa,
Jelita, Strzemię, Szeptycki
479 Stanisław Giedwiło – komornik graniczny
wileński w 1834–1838 (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 8, s. 118v, nr 100; vol. 42, s. 93v, nr 26).
Giersztyn 497
folw. Antogołony (1838–1842) – par. i n -
t u r s k a;
zaśc. Grubiszki (1819), Komańce (1827–
1836), ok. Troniszki (w 1816 r. Józef s. Stefana
arendował ziemię u Taraszkiewicza) –
par. j a n i s k a;
Wilno 1817–1876.
Giedzewicz
Wilno 1834 r.
Giejdrich
Wilno 1884–1903.
Giejdukiewicz
Wilno 1877 r.
Giejsztor
Wilno 1849–1912.
Gielmanowski
Wilno 1814 r.
Giełwanowski h. Bawola głowa
maj. Ławaryszki (1816) – par. ł a w a r y s k a;
Wilno 1862 r.
Gielżyński
Wilno 1795 r.
Giendzwiłło480
Wilno 1887 r.
Gieniewicz
Wieś Łukiany (1844) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1828 r.
Gierałowicz
Wilno 1816 r.
Gierałtowicz
dwór Giejany? (1819) – par. n i e m e n -
czyńska;
Gierałtowski h. Półorzeł
Wilno 1833 r.
Gierasimowicz
zaśc. Ignapol (62 dz. – Karola i Piotra
w 1867)
Wilno 1832–1906.
Gierat
Wilno 1849 r.
480 Zygmunt Klemens Giendzwiłło s. Marcina
i Marianny Byszańskiej – ppor. 106. pułku piechoty
w 1887 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216,
s. 24, nr 1); Jan Giendzwiłło – sekr. gub., powstaniec
1863 r., maj. skonfi skowany w 1864 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 56v,
nr 50).
Gierburt
Wilno 1865 r.
Gierc
Wilno 1885 r.
Gierdos
Wilno 1847 r.
Gierdowski481
m. Pobojsk (1800) – par. pobojska;
Wilno 1824–1875.
Gierdwojń (Gierdwoy&#324a_003.gif482 h. Ślepowron
Wilno 1837–1861.
Gierdzewicz (Gierdziewicz) h. Waga
m. Podbrzeź (1871) – par. g i e d r o j c k a;
Wilno 1835–1841.
Gierdziejewski h. Ślepowron
wieś ? (1835) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Plikiszki (1844) – par. kiernowska;
wieś Szunele (1828) – par. podbrzeska;
Czyżyszki (1795–1803) – par. widziniska;
Wilno 1836 r.
Gierydz
Wilno 1817 r.
Gierkont h. Dołęga
Wilno 1887 r.
Gierkowicz483
wieś ? (1834) – par. ł a w a r y s k a;
Wilno 1807–1836.
Gierlach h. Ślepowron
Wilno 1816–1882.
Gierlak
Wilno 1888 r.
Gierłowicz h. Gierałt
Wilno 1828–1848.
Gieronowicz
Wilno 1819 r.
Giersztyn
Wilno 1814 r.
481 Józef Gierdowski – rejent sądów granicznych
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 79, nr 8).
482 Michał Gierdwoyń – sekr. gub. w 1837–1839,
asesor kol. w 1850 r., ż. Julia Palczewska, s. Eliasz
Michał Tadeusz *1839 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 36, s. 99v, nr 83; vol. 67, s. 224, nr 24); Michał
Gierdwoyń – rejestrator w wileńskim sądzie ziemskim
w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67,
s. 224, nr 24).
483 Józef Gierkowicz – artysta w 1836 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 27v, nr 156).
498 Giertowicz
Giertowicz
Wilno 1829 r.
Gierubowicz
Wilno 1878–1912.
Gierucki (Gierutski)
Wilno 1820 r.
Gierulewicz
Wilno 1911 r.
Gierulski (Girulski)
wieś Monteniany (1846) – par. c z a b i s k a;
wieś Jarkiszki (1825) – par. duksztańska;
wieś Żelańce (1871) – par. mejszagolska;
m. Podbrzezie (1835–1837) – par. p o d -
b r z e s k a;
wieś Szyłany (1831) – par. s u d e r w i a ń -
s k a;
folw. Władysławowo (1838), zaśc. Materdowo?
(1824), Najdy (1834), wieś Biłaty (1821)
– par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1820–1836.
Gierwiatowski484 h.Taczała
zaśc. Gładkiszki (1840) – par. m e j s z a g o l -
s k a;
m. Miedniki (1827–1828) – par. m i e d -
n i c k a;
m. Rudomina (1835–1837), zaśc. Bosacki
(1847) – par. rudomińska;
m. Turgiele (1826–1840) – par. t u r g i e l -
s k a;
Trynapol (1873) – par. werkowska;
Wilno 1836–1910.
Gierwicki
Wilno 1832 r.
Gierwielaniec h. Nowina
Wilno 1882–1916.
Gierzdorf
maj. Biała Waka (z wsiami: Białawaka, Lesniki,
Rojstele, Wojdaty; 139 dusz – Honoraty
w 1816) – par. ś w i ę t o s t e f a ń s k a.
Gierzdziewicz
Wilno 1832 r.
Gierżut
zaśc. Rozkoszny (1842) – par. szyrwińska.
484 Jordan Gierwiatowski – sekr. gub. w 1849 r.,
sekr. kol., † 13 XII 1858 r., lat 39, w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 63, s. 12, nr 50; vol. 85a,
s. 439v, nr 302).
Gietz
Wilno 1807 r.
Gieżyński (Gierzyński) h. Poraj
Wilno 1864 r.
Gigot
Wilno 1831 r.
Giks
maj. Werki (1859) – par. werkowska.
Gilbert
Wilno 1870 r.
Gilewicz485 h. Nowina
Wilno 1833–1899.
Gilken
Wilno 1852 r.
Giller
Wilno 1873 r.
Gimbicki
Wilno 1880 r.
Gimbut (Gimbutt)486 h. Dąbrowa,
Nałęcz
wieś Łapelańce (1851) – par. c z a b i s k a;
dwór Wielebniszki (1829), zaśc. Glinówka
(1838) – par. d u k s z t a ń s k a;
wieś Wiciuny (1844) – par. k i e r n o w -
s k a;
zaśc. Gładkiszki (1855), Zielanka (1859),
wieś Wirszobole (1840–1850) – par. mejs
z a g o l s k a;
Wilno 1843–1906.
Gimont
Wilno 1869 r.
Gimrot
Wilno 1884 r.
Gimżyńśki
Wilno 1819 r.
Ginalski487
485 Józef Gilewicz s. Franciszka – sekr. kol., lat 35
w 1862 r., z Wilejki (LVIA, zesp. 604, inw. 54
vol. 44, s. 47v, nr 26).
486 Konstanty Gimbut – powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 39); Dominik
Jan Gimbut s. Stanisława – radca tyt., lat 70,
† 9 VII 1889 r. w Wilnie, ż. Eugenia Lewonowska,
s.: Bronisław, Leopold, Wacław (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 239, s. 79v, nr 360).
487 Władysław Antoni Ginalski s. Jana i Idalii
z Baranowskich – inż. w 1897 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 281, s. 27v, nr 42).
Gintowt h. Dołęga, Leliwa, Trzy trąby 499
Wilno 1897 r.
Gincz h. Działosza
Wilno 1883–1884.
Ginejko488 h. Białynia, Gierałt
zaśc. Gieraliszki (1893) – par. c z a b i s k a;
maj. Łasze (1908) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Mitkiszki (1899) – par. kiernowska;
m. Mejszagoła (1807) – par. mejszagolska;
folw. Adam – Raj (1835–1837) – par.
upnicka;
Wilno 1795–1904.
Ginejt (Gineyt) h. Gierałt, Zaremba
wieś Trzeciakiszki (1822) – par. d u -
k s z t a ń s k a;
wieś Jodupie (1884) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Piwowary (1819) – par. kiernowska;
m. Malaty (1850) – par. malacka;
folw. Dobryliszki (1891), wieś Kajminiele
(1891) – par. muśnicka;
maj. Sużany Ferdynanda hr. Platera (1816),
wieś Czekaniszki (1844) – par. niemenczyńska;
zaśc. Doubiszki (1854–1857), Pojaniszki
(1858–1859), wieś Dawleniszki (1849–1853),
Pioruńce (1849–1852) – par. podbrzeska;
Wilno 1804–1858.
Ginet (Ginett)
folw. Mieżańce (1809–1838; z wsią Butkowszczyzna,
zaśc. Izdogi, 25 d.m., 26 d.ż.,
142 dz. – Justyna w 1853 r.; w 1809 r. z maj.
Bijuciszki Walentowiczów został wydzielony
folw., który nabył Kazimierz Jacyno, ojciec
Anieli Ginejtowej, a teść Justyna) – par.
i n t u r s k a;
dwór Michaliszki (1816–1820) – par. m i -
c h a l i s k a;
Wilno 1805–1891.
Giniewicz h. Mikulicz
Dauboryszki (1826) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno 1799–1830.
Ginter
Wilno 1843–1863.
Gintyłło (Gintyło) h. Dołęga, Gozdawa
488 Adam Ginejko – dr fi lozofi i, pleban upnicki
w 1821 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 15, s. 112);
Andrzej Ginejko s. Andrzeja – właściciel domu
w Wilnie pod, nr 1179 (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 411, s. 414v).
Wilno 1837–1878.
Gintowt489 h. Dołęga, Leliwa, Trzy
trąby, pw. 21 III 1835 r.
zaśc. Dolna, Gałganiszki, Podlesie (1864),
wieś Nowosiołki (1860) – par. bujwidzka;
maj. Nortoki (1905), folw. Olechniszki
(1854), Szczurkiszki (1848–1852) – par. b o -
g u s ł a w i s k a;
zaśc. Michałowo (1857–1858) – par. b y -
s t r z y c k a;
wieś Łabunow (1822), Łapsze (1819) – par.
c z a b i s k a;
m. Dubinki (1853–1856), Juryzdyka (1859)
– par. dubińska;
dwór Jurkiszki (1841) – par. d u k s z t a ń s k a;
dwór Łukojnie (1847), wieś Markuny (1826)
– par. g i e ł w a ń s k a;
maj. Plikiszki (1887) – par. kiernowska;
m. Ławaryszki (1864), zaśc. Niedzwiadka
(1820–1825), Przydatek (1831), wieś Bildziszki
(1826), Tousza? (1814) – par. ł a -
waryska;
wieś Giełażniki (1833) – par. malacka;
wieś Słobodka (1827) – par. miednicka;
m. Mejszagoła (1855), folw. Bogumiłowo
(1888–1908), Wirszobole (1879), zaśc. Kłaniańce
(1886–1890) – par. mejszagolska;
zaśc. Topiele (1853) – par. n i eme n cz y ń -
s k a;
dwór Niemież (1845), folw. Szwajcary (1846)
– par. rudomińska;
m. Kiena (1830) – par. r u k o j ń s k a;
dwór Szumsk (1838–1839), Miedniki (1837),
wieś Polanki (1831) – par. szumska;
wieś Bildziszki (1826) – par. t a b o r y s k a;
folw. Wiktoryszki (1833), wieś Duxy (1813)
– par. t u r g i e l s k a;
wieś Zwieraliszki (1818–1822) – par. werkowska;
maj. Mirabel (1871), folw. Borowikinie
(1868) – par. w i d z i n i s k a;
489 Michał Gintowt – skarbnikowicz pow.
oszmiańskiego w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 21, s. 127, nr 1); Ignacy Gintowt – dr med.
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 36,
s. 146v, nr 57); Ludwik Gintowt – b. pisarz i sędzia
pow. kowieńskiego w 1837 r., ż. Anna Piotuch
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 29v, nr 1).
500 Gira (Giro)
Wilno 1807–1915.
Gira (Giro)
Wilno 1885–1910.
Girdwojń (Girdwoy&#324a_003.gif490 h. Abdank,
Doliwa, Jastrzębiec
Wilno 1836–1855.
Girdziewicz (Girdzewicz) h. Kierdeja
m. Malaty (1875) – par. malacka;
Wilno 1834–1840.
Giryn h. Dołęga, Giza?
Wilno 1829–1898.
Giron
Wilno 1835 r.
Girott
Wilno 1832 r.
Girtowicz h. Jastrzębiec
Wilno 1828–1871.
Gizbert491 h. Kotwica, Nowina
Trokieniki (1831) – par. b y s t r z y c k a;
Wilno 1827–1839.
Gizbert – Studnicki492 h. Nowina
Wilno 1914 r.
Giżelewski h. Sas
Wilno 1841–1866.
Giżycki h. Gozdawa
Wilno 1823–1862.
Giżyński
dwór Puzyryszki (1835–1844) – par. t u r -
g i e l s k a;
Wilno 1814–1874.
Glatman
Wilno 1913 r.
Głazdanowicz
Wilno 1836 r.
Głębocki (Głembocki)493 h. Doliwa
490 Michał Girdwojń s. Stefana – kancelarzysta
w urzędzie gub. w Wilnie w 1857 r., ż. Paulina Szabłowska
(LVIA, zesp. 381, inw. 25, vol. 839, s. 145).
491 Konstanty Gizbert – sędzia graniczny zawilejski
w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13,
s. 94v, nr 72)
492 Samuel Gizbert Studnicki – por. w 1727 r.
(LVIA, SA 2990, s. 5).
493 Piotr Głębocki – radca tyt. w 1828 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 12v, nr 70); Konstany
Głębocki – protokolista sądu głównego wileńskiego
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 14, nr 80); Tadeusz Głębocki – rotmistrz pow.
pw. 31 VIII 1820 r.
dwór Miedniki (1819–1822) – par. cudzien
i s k a;
Słobodka (1802), Trzecieniszki (1847) – par.
o s t r o w i e c k a;
wieś Taboryszki (1809) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1811–1882.
Glebowski, pw. 20 XII 1819 r.
Glindzicz494 h. Ostoja
Wilno 1832–1915.
Glinka
Wilno 1877 r.
Gliński (Hliński)495 h. Jastrzębiec, Lis,
Nowina, własny, pw. 26 VIII 1820 r.
zaśc. Jasiszki (1835), wieś Brodańce (1830)
– par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Balińce (1858), Łazaryszki (1868–
1869), wieś Bujwidze, Rubno, Żwiniany
(1872) – par. bujwidzka;
dwór Cudzieniszki (1822), folw. Olechnowo
(1854–1856) – par. c u d z i e n i s k a;
zaśc. Pieczura (1859–1880), Podwernia?
(1879–1888), Stankowszczyzna (w 1816 r.
Michał s. Macieja dzierżawił u hr. Tyszkiewicza),
Wiżuniszki (1844), wieś Kejdanele
(1853–1859), Kuże (1837), Pieczury (1861–
1870), Smilgiany (1850), Turliszki (1815),
Wojtkuńce (1820), Żadawejnie (1811) – par.
dubińska;
folw. Stalewszczyzna (1816–1847, w 1816 r.
Justyn s. Jana aredował u Giedrojciów), zaśc.
mińskiego w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 48,
vol. 32, s. 72, nr 312).
494 Edward Glindzicz – por. w 1896 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 278, s. 30, nr 3).
495 Bolesław Gliński – uczeń gimnazjum wileńskiego,
powstaniec 1863 r. (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 128, s. 477), jego ojciec posiadał
dom na ul. Stefańskiej (LVIA, zesp. 381, inw. 16,
vol. 790, s. 38v); Antoni Józef Gliński (1817–1866)
– bajkopisarz, od 1844 r. urzędnik gub. w Wilnie
(WSB, s. 89), sekr. kol. w 1858 r., ż. Franciszka
Bauman (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83,
s. 18, nr 97); Joachim Gliński (1854–1898) – organista,
kompozytor, od 1883 r. w Wilnie (WSB,
s. 89); Jakub Gliński – sędzia pow. dziśnieńskiego
w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 41, s. 12,
nr 54); Józef Gliński – registrator kol. w 1844 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 78, nr 156).
Głuszniewicz (Hłuszniewicz) 501
Gabrieliszki (1859), Miszkince (1872), wieś
Aleksandryszki (1811), Gajdele (1871–
1872), Gudańce (1866–1870), Jonie (1850–
1859), Kułundzie (1805–1874), Podwarańce
(1828), Urliki (1841–1844) – par. g i e -
d r o j c k a;
m. Giełwany (1881) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Masaliszki (1830), Porojście (1821–
1829), Pulima? (1828), wieś Koniuchy
(1804) – par. g l i n c i s k a;
zaśc. Januszki (1871–1881), Rejstaniszki
(1867), wieś Borotyszki (1864–1905) – par.
i n t u r s k a;
folw. Janiszki (1870) – par. j a n i s k a;
wieś Ordziszki (1828) – par. kiernowska;
folw. Leoniszki (1884), wieś Janowo (1844)
– par. korwieńska;
wieś ? (1889) – par. ł a w a r y s k a;
dwór Narwidziszki (1826–1827) – par. m u -
ś n i c k a;
zaśc. Tartak (1851–1896), wieś Talejki
(1865) – par. niemenczyńska;
zaśc. Pożuwincie (w 1816 r. Antoni s. Tadeusza
razem z ż. Anną z Kolczyckich dzierżawił
od plebanii pobojskiej), wieś Jordany
(1799–1801) – par. pobojska;
m. Podbrzezie (1865), folw. Jodaziory
(1859–1862), zaśc. Girniszki (1830), Kołnota
(1843), Szlomiszki (1843–1845), Staberyszki
(1835), Wilkiszki (1859) – par. podb
r z e s k a;
m. Rudomina (1837), maj. Szwajcaria
(1859), wieś Tatarka (1838) – par. rudomińska;
wieś Brynkiszki (1859) – par. suderwiańs
k a;
wieś Pawlukancy (1894), Tumance (1887) –
par. sużańska;
wieś Poszyły (1803–1805) – par. s z e -
s z o l s k a;
maj. Olany (1887), zaśc. Podubele (1870) –
par. s z y r w i ń s k a;
wieś Dejnowo (1843–1845) – par. t a b o -
r y s k a;
maj. Werki (1866), folw. Ginejciszki (1870),
Rojstaniszki (1864), zaśc. Poławkonie (1859)
– par. werkowska;
wieś Botanie (1820) – par. w i d z i n i s k a;
maj. Worona (1842–1851) – par. w o r -
n i a ń s k a;
Wilno 1803–1916.
Glizberk
Wilno 1832 r.
Głogowski
Wilno 1830–1909.
Głosiński
zaśc. Ulże (1821) – par. w i d z i n i s k a.
Głoszkowski
Wilno 1896–1916.
Głowacki
zaśc. Malewszczyzna (1795) – par. i n -
t u r s k a;
Wilno 1828–1909.
Głowiński496
zaśc. Józefów (1819) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Popiszki (1819–1825) – par. w i d z i -
n i s k a;
wieś Siekańce (1801) – par. w o r n i a ń -
s k a;
Wilno 1836–1874.
Głownicki
Wilno 1849 r.
Głuchowski497 h. Prus II, Radwan
pw. 24 VIII 1820, 5 IX 1832 r.
Wilno 1803–1884.
Glücksberg
Wilno 1834–1838.
Głuś
Wilno 1828 r.
Głuszniewicz (Hłuszniewicz)498
Wilno 1829 r.
496 Franciszek Głowiński – lekarz w 1851 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 70, s. 150, nr 81);
Franciszek Głowiński – registrator kol., † 21 V
1874 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 96,
nr 87).
497 Dominik Głuchowski – podstoli pow. słonimskiego
w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 440); Kazimierz
Głuchowski – akademik UW w 1830 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20 vol. 16, s. 42, nr 21).
498 Michał Hłuszniewicz s. Józefa (1797–1862)
– ukończył gimnazjum w Mińsku a następnie
UW, pomocnik przy Obserwatorium, mgr fi lozofi
i w 1819–1829, dyr. obserwatorium 1843–1848
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 30–32; WSB,
s. 104).
502 Głuszyński h. Łabędź
Głuszyński h. Łabędź
karczma Sąsiadka (1847) – par. giedrojcka;
Wilno 1842 r.
Głużycki
folw. Ponadstawie (1831–1835) – par. c u -
d z i e n i s k a.
Gmelin
Wilno 1870–1885.
Gnatowski499 h. Łada, pw. 2 XII 1819 r.
Wilno 1835–1871.
Gniazdowski h. Szachownica
pw. 25 VIII 1820 r.
Wilno 1823–1831.
Gniewosz
Wilno 1885 r.
Gnoiński
Wilno 1906–1918.
Gobiatt (Gobiat) h. Pomian, pw. 10 III
1798 r.
Wilno 1827–1828.
Gobiński
Wilno 1863 r.
Gochfeld
Wilno 1861 r.
Goczykowski
Wilno 1877 r.
Godaczewski500 h. Gozdawa
Wilno 1858–1882.
Godebski
Wilno 1795 r.
Godel h. Jelita
Wilno 1906–1916.
Godenius (Hodenius)501
Wilno 1839–1884.
499 Onufry Gnatowski s. Antoniego – kawaler Orderu
św. Włodzimierza IV klasy w 1847 r. z Brodowszczyzny
z oszmiańskiego (LVIA, zesp. 394,
inw. 5, vol. 641, s. 1).
500 Zygmunt Godaczewski – por. wojsk ros.
w 1845–1853 (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 76,
s. 111, nr 52; vol. 83, s. 25, nr 5).
501 Gustaw Godenius s. Jana (*ok. 1799) – kurator
białoruskiego okręgu szkolnego w 1839 r.,
urzędnik VIII klasy w 1841 r., asesor kol.
w 1849 r., ż. Wiktoria Drobyszewska (LVIA,
zesp. 567, inw. 2, vol. 3806, s. 30; vol. 4013, s. 24–
28; zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 35, nr 197; vol. 63,
s. 24, nr 112).
Godlejewski h. Gozdawa
Wilno 1836–1843.
Godlewski502 h. Białynia, Bończa, Gozdawa
pw. 3 III 1840 r.
maj. Korejwiszki (1852), zaśc. Dębina
(1881), Manierki (1898), wieś Łazaryszki
(1857–1864) – par. bujwidzka;
zaśc. Czylibaryszki (1864), Młynek (1859),
Puzyryszki (1839), Skinderyszki (1871), Sobolańce
(1799), wieś Gudejki (1802), Maraliszki
(1860), Michaliszki (1837), Pokirnie
(1821–1864) – par. dubińska;
wieś Jasiuliszki (1810–1812), Szawdzie
(1804) – par. g i e d r o j c k a;
zaśc. Swieciszki (1865) – par. giełwańska;
maj. Wiktosin? (1877) – par. g i e r w i a c k a;
folw. Warlinia (1841), wieś Balczańce (1829–
1834) – par. i n t u r s k a;
maj. Orniany (1863), zaśc. Dyrwaniszki
(1860) – par. j a n i s k a;
folw. Trybierze (1910), zaśc. Koszejki (1833–
1864), wieś Jodczany (1863) – par. m a -
l a c k a;
m. Niemenczyn (1903), m. Podbrzezie
(1845), wieś Balsiszki (1903–1906), Bezdany
(1893), Slesaryszki (1885–1889) – par.
niemenczyńska;
502 Adam Godlewski z zaśc. Dyrwaniszki pow. wileńskiego
– powstaniec 1863 r. (LVIA, zesp. 381,
inw. 16, vol. 790, s. 38v); Józef Godlewski – sekr.
gub. w 1877 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 185,
s. 128, nr 55); Michał Godlewski – kpt. wojsk
ros. w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17,
s. 159v, nr 112); Ignacy Godlewski s. Andrzeja
– dr med. w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 30, s. 13v, nr 77), asesor kol. w 1847 r., ż. Anna
Hinc (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 57, s. 47, nr 8);
Antoni Godlewski – kpt. wojsk ros. w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 30, s. 45, nr 256);
Feliks Godlewski – komornik pow. dzisnieńskiego
w 1842 r., ż. Teresa z Rudominów (LVIA,
zesp. 604, inw. 47, vol. 1, s. 83, nr 10); Antoni
Godlewski s. Wincentego – sekr. gub. w 1856 r.,
emerytowany sekr. kol., † 12 III 1899 r., lat 82,
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 80a, s. 112,
nr 1; vol. 285, s. 246v, nr 53); Ferdynand Godlewski
s. Kazimierza – lekarz pow. dzisnieńskiego
w 1850 r. („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni”
1851, s. 45).
Golejewski h. Bończa, Kościesza 503
Sawena (1823) – par. podbrzeska;
maj. Petesza (1819–1822), zaśc. Jedlina
(1858 r)., wieś Porudomino (1850), Taraszyszki
(1855) – par. rudomińska;
dwór Polany (1837), zaśc. ?, (1841) – par.
szumska;
zaśc. Osciepiszki (1877), wieś Ażewicze
(1801) – par. t u r g i e l s k a;
karczma Fabianiszki (1859) – par. w e -
rkowska;
maj. Swistopol alias Markucie (1838–1867;
z wsią Markucie, 33 d.m., 21 d.ż., 300 dz. –
Ignacego, asesora kol. w 1847 r.; maj. kupiony
w 1838 r. od Józefa Eysymonta, radcy
dworu) – par. ?
Wilno 1805–1916.
Godomski, pw. 20 VII 1811 r.
Wilno 1831 r.
Godzieliński (Godziliński) h. Godziemba
pw. 2 IV 1812 r.
Wilno 1827–1885.
Godziemba
Wilno 1880–1883.
Godziewicz
Wilno 1852–1857.
Godziszewski
Wilno 1908–1917.
Goff ert
Wilno 1860 r.
Gogolewski503
Wilno 1801–1894.

Gogwod Trocki
Wilno 1904 r.

Gojżewski504 h. Łabędź, Lubicz
m. Ostrowiec (1822) – par. o s t r o w i e c k a;
młyn Murowanka (1820) – par. r u k o j ńska;
zaśc. Kulina (1871) – par. w i d z i n i s k a;

503 Michał Gogolewski – skarbnik pow. oszmiańskiego
w 1801 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 4, s. 99).

504 Aleksander Gojżewski s. Jakuba – radca tyt. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 170,
nr 192), asesor kol. w 1876–1883 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol 185, s. 111, nr 80; vol. 211, s. 110,
nr 95); Norbert Gojżewski – komornikowicz pow.
rosieńskiego w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 17, s. 42v, nr 35).
Wilno 1821–1915.

Goławski 505
Wilno 1817–1863.

Golczewski
Wilno 1837–1842.

Golczynowski
folw. Kosniewszczyzna (1871) – par. t a b o r y s k a.
Goldyński
Wilno 1819 r.

Gołębicki
Wilno 1836 r.

Gołębiewski (Gołembiewski)506 h. Prawdzic
Wilno 1815–1879.
Gołębiowski (Gołembiowski)507 h. Gozdawa
pw. 19 VIII 1819, 29 V 1800 r.
zaśc. Ryskowszczyzna alias Widziniszki
(63 dz. – Marianny, wdowy po Józefi e
w 1848 r., zaśc. wydzielony z maj. Bijuciszki
Walentynowiczów i kupiony w 1824 r.
przez Józefa s. Franciszka, asesora kol.) –
par. g i e d r o j c k a;
m. Podbrzeź (1831) – par. podbrzeska;
Wilno 1807–1917.

Golejewski h. Bończa, Kościesza
zaśc. Spusznik (1831–1832) – par. mejszag o l s k a;
wieś Bakszany (1839–1840) – par. p o b o j s k a;
m. Suderwa (1810–1839) – par. s u d e r wiańska;

505 Adam Goławski – prezydent m. Wilna
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 17, s. 46v,nr 59).

506 Napoleon Aleksander Augustyn s. Józefa
– asesor kol. i Tekla z Bujwidów Gołembiewscy
z Wilna w 1879 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 191, s. 82, nr 67), † 8 III 1902 r., lat 90 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 294, s. 89v, nr 54).
507 Aleksander – asesor kol. i Tekla z Bujwidów
Gołębiowscy w 1880 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol 177, s. 175v, nr 47); Józef Jan Gołębiowski – asesor kol. w 1838 r., lat 59, z Wilna (LVIA, zesp. 515, inw. 17, vol. 2822, s. 4); Józef Gołębiowski s. Franciszka lat 36 – sekr. kol. w 1816 r.;
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 411, s. 600v).

504 Golewski
wieś Łukiany (1822) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1795–1884.

Golewski
Wilno 1801–1808.

Golgin h. Dołęga, pw. 14 I 1801 r.
zaśc. Wygoda (1859), wieś Haniewo (1832– 1849) – par. c u d z i e n i s k a;
wieś Dajnówka (1835), Dzitrowszczyzna
(1823–1826), Golginiszki (1801–1806) –
par. t a b o r y s k a;
wieś Szostaki (1812), Zacharyszki (1803) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1841–1847.

Golicki508 h. Kotwicz, pw. 14 VI 1812 r.
Omulszczyzna (1811) – par. dubińska;
Wilno 1828–1905.

Golimont509 h. Ślepowron
Wilno 1890–1918.

Golmont
Wilno 1917 r.

Gołyński510 h. Łopot, Rawicz
Wilno 1807–1902.

Gołkowski h. Szeniawa, pw. 31 VII 1811 r.
Wilno 1823–1894.

Gołochwast (Hołochwast) h. Czerwnia
Wilno 1874 r.

Gołokoński-Paszkiewicz511
Wilno 1829 r.

Gołoński
Wilno 1902–1905.

Gołowko
Wilno 1892 r.

Gołownik
Wilno 1863 r.

508 Stanisław Golicki s. Bartłomieja – adwokat
wileńskiej Izby Cywilnej w 1834 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 26v, nr 119).

509 Stanisław Antoni Golimont – radca tyt.
w 1892 r., ż. Karolina Kazimiera Rodkiewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 581,
nr 157).

510 Arkadiusz Gołyński s. Piotra – gen.-mjr artylerii, † 2 IV 1888 r., lat 75, w Wilnie, pochowany na cm. bernardyńskim (LVIA, zesp. 1508, inw. 1, vol. 7, s. 92, nr 68).

511 Daniel Gołokoński-Paszkiewicz – b. komisarz woj. wileńskiego, † 21 I 1829 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 15, s. 255v, nr 16).

Gołowski
Wilno 1859–1863.

Golsord
Wilno 1854 r.

Golsztyn
Wilno 1817–1820.

Golszuk
Wilno 1886 r.

Goman
Wilno 1882–1908.

Gombrowicz h. Kościesza, pw. 20 I 1799 r.
Wilno 1843 r.

Gomolicki 512 h. Haubicki, pw. 15 I 1847 r.
Wilno 1827 r.

Gomowski513
Wilno 1859–1880.

Gongid514
Wilno 1837–1869.

Gongiel
Wilno 1837 r.

Gongird
Wilno 1867 r.

Goniprowski h. Jelita, Lubicz
dwór Pryciuny, folw. Choronżyszki (1842–
1860), zaśc. Fabianiszki (1866), Leoniszki
(1866), Nowcenki? (1910), wieś Wysoka
(1852) – par. bujwidzka;
zaśc. Żwirbliszki (1859) – par. bystrzycka;
Wilno 1863 r.

Gonsecki (Gąsecki) 515 h. Bożawola
Wilno 1816–1861.

Gonsiorowski
Wilno 1841 r.

512 Michał Gomolicki s. Leontego – dr med., prof. fizjologii UW w 1827 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2254, s. 70).

513 Hilary Gomowski – radca tyt. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 53v, nr 7).

514 Antoni Gongid s. Adama i Katarzyny Szadziewicz (1798–1867), registrator kol. w 1837 r., radca tyt., † 13 XI 1867 r. w Wilnie, ż. Brygida Janulewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 106, nr 124; vol. 113, s. 187, nr 186).

515 Stanisław Gąsecki s. Michała – od 1814 r. sędzia graniczny pow. oszmiańskiego, w 1816 r.
mieszkał w Wilnie (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 411, s. 413)
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
.
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
Gontarowski Wilno 1801 r.

Gontarski Wilno 1857 r.

Gonzaga Wilno 1839 r.

Gonzagowski Wilno 1838 r.

Gorajewski h. Korczak Wilno 1843–1863.

Gorajski Wilno 1832–1853.

Gorbacewicz Wilno 1852 r.

Gorbatowski (Horbatowski) h. Sulima
Wilno 1837–1882.

Gorczycki Wilno 1891 r.

Gorczyński 516
maj. Bijuny (Maciej s. Jana był ekonomem w 1816 r. u Zajączkowskiego) – par. j a n is k a;
folw. Niemenczyn (1795) – par. niemenczyńska.

Gordecki Wilno 1886 r.

Gordziałkowski 517 Wilno 1845–1907.

Gordziejewski Wilno 1843 r.

GordziewskiWilno 1841 r.

Gorecki (Horecki)518 h. Dołęga, Poraj, Sokola
pw. 21 VII 1800, 3 III 1832 r.

516 Romuald Gorczyński lat 23 – łowczyc ziemi
dobrzyńskiej w 1795 r. z Niemenczyna (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 86).

517 Andrzej Gordziałkowski s. Gabriela i Bogumiły z Karezów – ppor. w 1845 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 43v, nr 5).

518 Walenty Gorecki lat 51 – skarbnik lidzki w 1779 r. (LVIA, SA 2394, s. 33), wojski woj. wileńskiego w 1795 r., właściciel folw. Soleniki, Dusieniaty (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 65), wojski wileński w 1797 r. (LVIA, zesp. 8, inw. 4, vol. 438, s. 1v), podstarosta sądów lidzkich w 1791 r. (LVIA, SA 2449, s. 919), od 1778 r.
maj. Bogusławiszki (1852) – par. b o g u s ł a w i s k a;
folw. Aleksandryszki (1851) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Solenniki (1789–1816; z wsiami: Solenniki, Popowszczyzna, Borejkowszczyzna, Sebastianowo alias Wielkie Pole; 120 dusz – Antoniego w 1816), folw. Dusieniaty (1789–1816; z wsiami: Dusieniaty, Borejkowszczyzna alias Borkowszczyzna; 47 dusz – Anny w 1816) – par. ś w i ę t o s t e f a ń s k a;
Wilno 1792–1900.

Gorena Wilno 1855 r.

Gorewicz Wilno 1844 r.

Gorynowicz Wilno 1867 r.

Gorn (Horn) 519 von baron
maj. Becze (1830), Upniki (1829) – par. upnicka;
Wilno 1817–1874.

Gornicki 520 h. Ogończyk
Wilno 1814–1851.

skarbnik pow. lidzkiego, w 1784 r. poseł na sejm Rzeczypospolitej (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3,s. 65);
Antoni Gorecki s. Walentego i Anny z Reuttów (1787–1861) – poeta, studiował w Wilnie
w 1802–1806, uczestnik kompanii napoleońskiej w 1812 r. (WSB, s. 91), kpt. wojsk pol.
w 1827–1830, ż. Weronika Eydziatowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 15v, nr 117); Józef Gorecki – kpt. wojsk pol., † 22 IV 1828 r., lat 50, w maj. Soleniki (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 325v, nr 60); Józef Gorecki – naczelnik stołu sądu ziemskiego w 1845 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 267, nr 137); Piotr Gorecki
s. Bonifacego – gen.-mjr w st. sp., † 23 VII 1909 r. w Wilnie, lat 55 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 316, s. 359v, nr 186).

519 Piotr Horn – rzeczywisty radca stanu, gub.
cywilny gub. wileńskiej w 1825–1829 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 47; vol. 14, s. 194v, nr 20; zesp. 604, inw. 34, vol. 33, s. 227, nr 62), rzeczywisty radca stanu w 1830 r., ż. Karolina de Georgini, s. Aleksander *1825 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 33v, nr 263).

520 Ludwik Gornicki s. Antoniego i Rozalii z Beresniewiczów – rotmistrz wojsk ros. w 1832 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 22, s. 4v, nr 20);
Karol Gornicki s. Antoniego i Anny Wojtkiewicz

506 Gorniewicz
Gorniewicz
Wilno 1841–1846.

Gorski (Górski)521 h. Doliwa, Grzymała, Łodzia, Nałęcz, pw. 20 III 1798 r., h. Radwan,
pw. 27 VIII 1820 r.
– emerytowany pocztylion w 1851 r., lat 43 (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 169, s. 61, nr 31); Feliks
Gornicki – ks. proboszcz par. św. Jakuba w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 86, s. 261, nr 51).

521 Antoni Górski lat 64 – rotmistrz woj. wileńskiego w 1795 r., właściciel folw. Kiełpszyszki
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 71);
Stanisław Górski – pisarz WXL w 1798 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 1); Katarzyna Gorska z Walentynowiczów – marszałkowa gub. wileńskiej w 1838 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 42,
s. 21v, nr 196); Jan Gorski – kpt. w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 19, vol. 90, s. 57, nr 76); Józef Gorski
– marsz. gub. wileńskiej (1830–1834), szambelan dworu ros., właściciel dóbr Ginteliszki w pow. telszewskim i Koźliszki w pow. wileńskim, † 9 V 1847 r. w maj. Poszyrwińcie, lat 52, ż. Katarzyna Walentynowicz (Morawski, s. 529; LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 135, s. 264v, nr 53); Jerzy Górski – sędzia pow. trockiego w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 40, nr 21); Jerzy Gorski – sekr. gub. w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 35, s. 26v, nr 202);
Walerian Górski s. Łukasza i Katarzyny z Minkowskich (1790–1874) – początkowo kształcił się w Nowogródku, następnie na UW, dokstałcał się w Niemczech, Francji i Anglii, prof. adiunkt UW w 1827–1829, radca kol. w 1832–1834, ślub w 1827 r. z Kamilą Mickaniewską (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 16v, nr 63; vol. 21, s. 27, nr 217; vol. 27, s. 24v, nr 112; zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 144–147; WSB, s. 93); Joachim Gorski – rejent graniczny pow. zawilejskiego w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 327, nr 57);
Ignacy Górski – por. wojsk pol., † 1 III 1834 r. w Wilnie, lat 33 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 29, s. 50v, nr 28); Stanisław Gorski s. Michała (1802–1864) – ukończył gimnazjum w Grodnie a następnie UW, pomocnik prof. farmacji na UW w 1829 r., wykładowca w Akademii Medyko-Chirurgicznej w 1833–1835, kierownik Ogrodu Botanicznego,
asesor kol. w 1843 r., ż. Anna Żebrowska, s. Jan Wojciech Michał *1843 (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2530, s. 172; vol. 3411, s. 137–141; zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 34, nr 239; WSB, s. 92); Filip Gorski – sędzia graniczny pow. wiłkomierskiego w 1840–1841 z Bogusławiszek (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 58, s. 177, nr 46; vol. 70, s. 319,
nr 26); Ignacy Gorski – kpt. wojsk ros. w 1861 r. maj. Bogusławiszki (1865–1873; 298 dz.
– Feliksa w 1867–1873), folw. Giełwanka (1838–1841), wieś Kiełpszyszki (1790–1799) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Male (1868) – par. bujwidzka;
maj. Szlagierszczyzna (1870), zaśc. Pojowry (1835) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Jakintany – par. g i e r w i a c k a;
Smilele (1821) – par. g l i n c i s k a;
m. Kiernów (1845), maj. Grabiały (1876– 1891), Kiernówka (1873) – par. k i e rnowska;
wieś Żodyszki (1829) – par. malacka;
maj. Bobrykowszczyzna (1860–1863), wieś
Antonajcie (1852) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Dajnowka (1803), Strzały (1804) – par. miednicka;
maj. Biłaty (1869), Opi...? (1875–1880) – par. muśnicka;
dwór Nidoki (1798) – par. nidocka;
maj. Piekieliszki (z wsiami: Piekieliszki, Mikulance, Miszkińce, Pietrucie, Stodoliszki, Zajeziorna, zaśc. Wygodka, Żukowszczyzna, Nowa Osada, 138 d.m., 140 d.ż., 1304 dz. – Katarzyny Gorskiej, b. marszałkowej gub. wileńskiej w 1853 r., maj. nabyty w 1844 r. od Władysława Bobiatyńskiego s. Michała,
asesora kol.) – par. p o d b r z e s k a;
maj. Szołkowszczyzna i Poszyrwincie (z wsiami: Romaszkancy, Nieczancy, Druży, Jodeli, Awiżance, Kiełły, Kontrymiszki, Pory, (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 89, s. 78v, nr 25);
Ignacy Gorski, – sztabs kpt. w 1861 r., ż. Stanisława z Frendów z Bobrykowszczyzny (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 89, s. 90, nr 2); Jan Gorski – kpt. wojsk ros. w 1874 r., ż. Zofi a z Narbuttów (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 135, s. 521, nr 79); Wincenty Gorski s. Melchiora i Józefi ny z Narbuttów – architekt w 1878 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 153, nr 34); Szymon Gorski s. Benedykta – asesor kol. w 1883 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211, s. 76, nr 421); Kazimierz Gorski s. Franciszka i Marianny Adamowicz – registrator kol. w 1843 r., 2. ż. Emilia Wolf (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 184v, nr 35); Józef Kazimierz Walenty Gorski s. Kazimierza i Emilii z Wolfów – radca tyt. w 1900 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 288, s. 89, nr 10);
Józef Kazimierz Walenty Gorski s. Kazimierza – radca tyt., † 17 IX 1913 r., lat 69 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 328, s. 92v, nr 1080).

Podłyndzie, Romiszkiszki, Wiciuny, Maciejuncy, Wirbiliszki, zaśc. Berża; 221 dusz – Józefa s. Adama i Weroniki z Sierakowskich w 1816), Bogusławiszki (z wsiami: Bogusławiszki, Życzkiszki, 48 d.m., 50 d.ż., 375 dz.
– Filipa s. Piotra w 1847 r.; Filip kupił maj. od Sledziejewskich w 1834) – par. s z y r wińska;
wieś Dajnówka (1819–1820) – par. t a b o r y s k a;
m. Rzesza (1863) – par. werkowska;
wieś Krupeli (1819), Mejłuny (1811) – par. w i d z i n i s k a;
maj. Worona (z wsiami: Kuliszki [chłopi: Dugutowicz, Ginowicz, Ignatowicz, Iwanowski, Jakubiełło, Jakubiełło alias Sieniuć, Makoćka, Makoćko alias Sieniuć, Nowik alias Sieniuć, Pułsza, Rogoziński alias Ginowicz, Sawkojć, Sieniuć, Wołowicz, Zmitrowicz], Simonele [chłopi: Adamczyk alias Sieniuć, Bogdanowicz alias Wołoniewicz,
Kowalewski alias Sieniuć, Metlejewski alias Przybylski, Pujsza alias Sieniuć, Sawicki, Sawkojć, Sieniuć, Zarzeczny], Goza
[chłopi: Metlejewski, Rogoziński, Romejko],
Berezówka [chłopi: Brynkiewicz, Jakubiełło alias Sieniuć, Kowalewski, Kozłowski, Sieniuć, Szylko, Wartacz, Wiszniewski],
zaśc. Czyżowszczyzna [chłop: Rynkiewicz],
Powodzie [chłopi: Borówka, Kowalewski alias Sieniuć], Makowszczyzna [chłop:
Kozłowski], 2947 dz., 194 d.m., 179 d.ż. – Katarzyny w 1846) – par. worniańska;
Wilno 1795–1916.

Gorzałko Wilno 1860 r.

Gorzyński Wilno 1832–1846.

Gorzkowski522 Wilno 1846–1910.

Gościewicz h. Prus II, pw. 30 V 1810 r.
h. Trąby
ok. Gościewicze (1789), wieś Miłajszuny
(1819–1839) – par. m i c h a l i s k a;

522 Ignacy Wincenty Gorzkowski s. Emiliana i Alojzy Romer – sekr. gub., leśniczy w 1890 r.,
ż. Teresa Paulina Swida (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 240, s. 126v, nr 7).
Wilno 1814–1836.

Gosiewski 523 h. Ślepowron Wilno 1835–1897.

Gosiło Wilno 1837 r.

Gosiniewski Wilno 1843 r.

Gosner Wilno 1876 r.

Gosniewski (Gośniewski) h. Złotogoleńczyk
pw. 14 V 1801, 7 IX 1835 r.
Wilno 1851–1912.

Gosztowt524 h. Syrokomla, pw. 6 XII 1800 r.
Wilno 1823–1915.

Gościukiewicz
Wilno 1816 r.

Gotlib Wilno 1819–1837.

Gotowt
wieś Dumble (1809) – par. g i e d r o j c k a;
folw. Antoniszki (1829) – par. t u r g i e l s k a;

Gowarczewski 525
Wilno 1847–1877.

Gowiński Wilno 1836 r.

Gowroński
Wilno 1834 r.

Gozdowski h. Gozdawa, pw. 16 VIII
1820 r.
Wilno 1898 r.

Gozdzielski
Wilno 1816–1821.

523 Ignacy Gosiewski – sędzia pow. zawilejskiego
w 1836 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 33, s. 85, nr 57).

524 Mieczysław Gosztowt – sekr. gub. w 1859 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 132, nr 36).

525 Piotr Gowarczewski (ojciec Piotra Pawła) – urzędnik VII klasy w 1847 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 57, s. 107, nr 24); Piotr Paweł Gowarczewski s. Pawła i Konstancji z Żongołowiczów w 1862 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 117v, nr 34); Piotr Gowarczewski – ppor. artylerii w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 120, s. 217, nr 31).

Gozdzikiewicz Wilno 1816 r.

Grabowiecki 526 h. Grzymała, pw. 19 VII 1819 r.
wieś ? (1828) – par. g i e d r o j c k a;
folw. Miszkiniszki (1814–1867; z wsią Tomaszyszki;
20 dusz – Jana w 1816 r.; 28 d.m.,
26 d.ż., z wsiami: Tomaszyszki, Tałucie,
440 dz. – Juliana i Cypriana s. Jana i Justyny
z Czeszejków w 1848 r.; maj. kupił od
Kiełczewskich w 1814 r. Jan; 270 dz. – Cypriana
w 1867) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1830–1871.

Grabowski527 h. Ogończyk, Oksza, Topór, Tarcza, Pobóg, pw. 9 IV 1804, 27 VIII 1820 r.
maj. Nartoki (1862–1865), wieś Gaciuniszki (1799) – par. b o g u s ł a w i s k a;

526 Piotr Grabowiecki – kandydat fi lozofi i, † 15 III 1843 r., lat 70, pochowany na cm. bernardyńskim
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 262v, nr 41);
Leonard Grabowiecki – asesor kol. w 1851 r.,
ż. Eleonora Suchocka (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 70, s. 277, nr 271).

527 Ignacy Grabowski lat 36 – generalny adwokat asesorii WXL w 1795 r., właściciel maj. Miedniki (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 2);
Kazimierz hr. Grabowski – marsz. gub. grodzieński w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 33, s. 141, nr 51);
Apolinary Grabowski s. Michała i Wiktorii z Białkowskich – mjr w st. sp. wojsk ros., wicemarsz. pow. wileńskiego w 1843 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 310, nr 32); Polikarp Grabowski – asesor kol. w 1871 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 125, nr 11);
Kandyd Grabowski – sekr. wileńskiego sądu apelacyjnego w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 108, nr 136); Rafał Grabowski – podkom. prużański w 1840–1851 (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 30, s. 3, nr 10; vol. 39, s. 339, nr 100); Rajmund Grabowski – mjr w st. sp. w 1884–1887, ż. Maria Rodziewicz, c. Anna *1887 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 356v, nr 156; vol. 216, s. 348, nr 61); Ludwik Grabowski s. Józefa – radca tyt. w 1892 r., 2. ż. Maria Józefa Kruszyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 46v, nr 43); Teresa Grabowska ze Zbitniewskich – b. podkomorzyna, † 9 I 1849 r., lat 70, wdowa po Ignacym, pochowana w Korwiu (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 153, s. 534, nr 6).
m. Dukszty (1835–1861) – par. d u k s z t a ń s k a;
maj. Wysoki Dwór (1828), folw. Stasiszki (1859) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Starodworce (1857–1860) – par. g i e ł wańska;
m. Korwie (1849) – par. korwieńska;
maj. Miedniki (1795–1830; z m. Miedniki,
z folw. Józefatowo i Terespol i wsią Kurgiany;
191 dusz – Józefa s. Ignacego i Marianny Słowińskiej w 1816) – par. miednicka;
wieś Dagi (1828–1830), Jordany (1800–1801) – par. pobojska;
folw. Jodczyki (1833–1840), wieś Tatarka (1825) – par. rudomińska;
wieś Dawniuny (1803) – par. s o l e c z n i c k a;
m. Szeszole (1859), Wysoki Dwór (1826) – par. s z e s z o l s k a;
zaśc. Zarzecze (1860–1865) – par. s z y r wińska;
maj. Grabowo (z wsiami: Grabowo, Dworce, Bieny, Pobieny; 92 dusze – Teresy, radczyni stanu w 1816), folw. Dworcy (1843) – par. t a b o r y s k a;
wieś ? (1902) – par. t u r g i e l s k a;
m. Jeruzalem (1828) – par. werkowska;
maj. Wiktopol (1848–1875; z wsią Kozliszki,
18 d.m., 16 d.ż., 200 dz. – Marcina s. Jerzego i Katarzyny Rusinowicz oraz jego ż. Karoliny w 1848 r.; 123 dz. – Gaspera s. Marcina i Karoliny z Maleckich oraz jego ż. Józefy z Romanowskich w 1867), folw. Batanowo (1871–1877) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1795–1915.

Grabski h. Pomian Wilno 1868–1900.

Grądkowski (Grątkowski)528
Wilno 1819–1838.

Gradowski 529 h. Grabie, Lis, Prus
pw. 23 IX 1864 r.

528 Wincenty Grątkowski – lekarz wojenny w 1838 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 39, s. 19, nr 71).

529 Jan Piotr Gradowski s. Kaspera Baltazara – ppłk w 1887 r., ppłk w st. sp. w 1894 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 347, nr 45; vol. 247, s. 200v, nr 351).

Grisse 509 Wilno 1825–1905.

Gradziewicz Wilno 1886 r.

Grajewski h. Gozdawa, Oliwa Wilno 1838–1909.

Grajkowski Wilno 1887 r.

Grakowicz
wieś Czernica (1825) – par. rudomińska.

Granat Wilno 1828 r.

Grandzki Wilno 1859 r.

Granert Wilno 1829 r.

Granicki 530 h. Korczak, Szeptycki
maj. Koniuchy (1816–1830; z wsiami: Wesołówka, Szwagieryszki, Pogranicze, Lutyki, Leśna; 130 dusz – Bonawentury s. Kazimierza oraz jego ż. Barbary z Pokuszewskich w 1816 r., w maj. 130 dusz), folw. Wilkiszki (1830) – par. g l i n c i s k a;
maj. Milewszczyzna (1830) – par. pobojska;
maj. Wysoki Dwór (1854) – par. szeszolska;
maj. Łowmiany alias Granicze (104 dz. – Ignacego w 1867);
Wilno 1816–1903.

Granowski
Wilno 1823 r.

Grąski
Wilno 1843 r.

Grass531
Wilno 1844–1905.

Graszewicz
Wilno 1814 r.

Graugiewicz
Wilno 1885 r.

530 Bonawentura Granicki – rejent grodzki upicki w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 30,
nr 173), w 1863 r. na maj. Granickiego – Łowmiany – został nałożony sekwestr (LVIA, zesp. 381, inw. 17, vol. 110, s. 2v).

531 Aleksander Grass s. Piotra Krzysztofa – nauczyciel gimnazjum wileńskiego w 1844 r., asesor
kol., † 6 III 1891 r., lat 76, w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 61, nr 52; vol. 242, s. 185, nr 105).

Grawert (Grauert) 532
Wilno 1830 r.

Grażewicz h. Lubicz
folw. Żyrokowszczyzna (1832–1890) – par. m e j s z a g o l s k a;
maj. Pawłowo (1860) – par. t u r g i e l s k a;
folw. Bondary (1873), Górne Bondary (1846), Karlina? (1900), Worlince (1898) – par. werkowska;
Wilno 1807–1913.

Grecki
Wilno 1806 r.

Greczyn (Hreczyn) h. Korczak
Wilno 1823–1845.

Gregorowicz h. Lubicz
m. Malaty (1853), wieś Żylwiksze (1851) – par. malacka;
wieś Szunele (1859) – par. podbrzeska;
zaśc. Kawerniszki (1865) – par. r u d o mińska;
folw. Szeszolki (1799) – par. w i d z i n i s k a;
maj. Goza (36 d.m., 46 d.ż., 595 dz. – Tadeusza s. Jana w 1847 r.; 463 dz. – Tadeusza w 1867) – par. worniańska;
Wilno 1830–1904.

Gregotowicz 533 h. Przyjaciel
Wilno 1832–1851.

Grekowicz
wieś Rakańce (1823) – par. t u r g i e l s k a.

Grejer
Wilno 1816 r.

Grewin
Wilno 1835 r.

Grisse
Wilno 1894 r.

532 Arnold Grawert s. Fryderyka (1800–1842) –
ukończył gimnazjum w Białymstoku i UW, radca
tyt. w 1826 r., prefekt szkół pow. wileńskiego
w 1830 r., uczył J. Słowackiego, kawaler orderów
św. Włodzimierza IV klasy, św. Anny III klasy,
radca dworu w 1836 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 3236, s. 77; vol. 4013, s. 62–64; zesp. 604,
inw. 20, vol. 16, s. 93v, nr 66; WSB, s. 94).

533 Karol Gregotowicz (1799–1848) – pomocnik
architekta w 1828 r., asesor kol., architekt gub.
w 1832–1840, radca tyt., ż. Józefa Palczewska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 22v, nr 130;
vol. 21, s. 9, nr 64; vol. 27, s. 203, nr 78; vol. 44,
s. 72v, nr 90).

510 Grybowski
Grybowski
Wilno 1831 r.

Grycewicz h. Nalewka, pw. 5 III 1799 r.,
h. Topór, Walkieman
1795–1915.

Gryczałowski
Wilno 1828 r.

Grydziewicz h. Trąby
Wilno 1853–1896.
Grydzkiewicz
Wilno 1855 r.

Gryfi n h. Gryf
Nowe Werki (1888–1897) – par. w e r kowska.
Wilno 1842 r.

Grygielewicz Wilno 1825 r.

Grygołowicz Wilno 1834–1839.

Grygorowicz 534 h. Kościesza, Lubicz
maj. Wiktosin (1889) – par. g i e r w i a c k a;
wieś Leoniszki (1859) – par. korwieńska;
m. Malaty (1860–1863) – par. malacka;
zaśc. Rotupie (1841) – par. pobojska;
m. Podbrzezie (1860), zaśc. Małakiszki
(1864), wieś Podembie (1862), Szunele
(1860) – par. podbrzeska;
wieś Folwark (1865–1867) – par. s z y r w i ń s k a ;
Wilno 1851–1917.

Grymalski Wilno 1814 r.

Grymowicz h. Pobóg
Wilno 1849–1856.

Grynenberg (Grynberg)
Wilno 1852–1874.

534 Benedykt Grygorowicz s. Szymona (*ok. 1819) – asesor kol. w 1858 r., ż. Hipolita Abramowicz ze Święcian, szkołę ukończył w Mołodecznie
(LVIA, zesp. 381, inw. 25, vol. 839, s. 127);
Klaudiusz Grygorowicz s. Benedykta i Hipolity z Abramowiczów (*7 VII 1852) – sekr. kol.,
inż. technolog w 1891 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 242, s. 165v, nr 45); Edward Grygorowicz s. Benedykta i Hipolity z Abramowiczów (*4 V 1846) – emerytowany radca dworu, † 5 II 1891 r.,
lat 42, w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 242, s. 301, nr 23).

Grynfeld
Wilno 1849 r.

Grynkowicz
Wilno 1858 r.

Grynsberg
Wilno 1849 r.

Grynwald
Wilno 1798–1838.

Grywacz
Wilno 1866 r.

Gryzer
maj. Male (48 dusz – Bałtromieja w 1816 r.;
w 1844 r. sprzedany Konstantemu Ołtarzewskiemu)
– par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1817–1909.

Gryżewski
Wilno 1847 r.

Grobicki 535 h. Trąby
maj. Teresdwór (1843–1847; z wsią Stare
Oktadowo, zaśc. Kazdzie, 55 d.m., 45 d.ż.,
420 dz. – Teresy Grobickiej w 1847) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1827–1873.

Groch
Wilno 1867 r.

Grochowski-Grekowicz h. Lubicz
Grochowski 536 h. Janina, Jastrzębiec, Junosza,
Kuszaba, Paprzyca
wieś Zawielce (1843) – par. g i e r w i a c k a;
m. Korwie (1871) – par. korwieńska;
zaśc. Pomusza (1838) – par. podbrzeska;

Dubniki (1809) – par. szumska;
Wilno 1806–1912.

Grodecki h. Starykoń
Wilno 1863–1907.

Grodek 537 Wilno 1833–1847.

535 Jan Grobicki – adwokat sądu głównego wileńskiego
w 1827 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 82v, nr 10).

536 Jan Grochowski s. Marcina – registrator kol.
w 1854 r., registrator kol., † 15 IV 1874 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 79, s. 40, nr 55; vol. 177, s. 94, nr 63).

537 Gotfryd Ernest Grodek s. Beniamina – przyjechał do Polski w 1787 r. na zaproszenie Czartoryskich;
prof. i bibliotekarz UW, kawaler Orderu

Grunert 511

Grodkowski
dwór Bortkuszki (1821) – par. muśnicka.

Grodkowski
dwór Kurkle (1844) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1808 r.

Grodź h. Ogończyk, Sulima
wieś Winksznobrojście (1873–1874) – par. b o g u s ł a w i s k a;
zaśc. Nowopole (1860), wieś Żurawy (1843)
– par. c u d z i e n i s k a;
ok. Witki (1819), wieś Kiełojcie (1831), Wojciszki
(1822) – par. o s t r o w i e c k a;
Wilno 1818–1903.

Grodzicki
Wilno 1871–1892.

Grodziewicz h. Nowina
wieś Ojrany (1822) – par. d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Budejki (1833), wieś Czyrki (1812–1841), Pohulanka (1822), Siemieniszki
(1836) – par. kiernowska;
Wilno 1856 r.

Grodzki h. Rawicz
Wilno 1805–1878.

Grombczewski
Wilno 1883 r.

Grondon,
Wilno 1862–1881.

Grondzki (Grądzki) h. Rawicz
Wilno 1804–1906.

Groński (Gronski) h. Oksza
Porzesze (1824) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1841–1878.

Gronkiewicz Wilno 1916 r.

Grontkowski Wilno 1837 r.

Gronwald
Czerwony Dwór (1891) – par. niemenczyńska.
Gros (Gross)538 h. Fontana, Łabędź
pw. 5 X 1842 r.
św. Włodzimierza IV klasy w 1819 r., lat 57 (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 876, s. 52; vol. 966, s. 52).

538 Julian Gross s. Fryderyka (*ok. 1805) – pomocnik
uniwersyteckiego architektora w 1833 r.,
wychowanek UW (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 2732, s. 212).
m. Czabiszki (1871–1877), maj. Zubiszki
(1873) – par. c z a b i s k a;
Wilno 1840–1915.

Grotkowski 539 h. Ogończyk
dwór Szeszole (1805) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1819–1840.

Grotto-Slepikowski
Wilno 1875 r.

Grozmani540 h. Korwin
Wilno 1844–1909.

Grube
Wilno 1867 r.

Grudziński 541 h. Grzymała, Waga
m. Malaty (1850) – par. malacka;
Wilno 1806–1914.

Gruner Wilno 1898 r.

Grunert Wilno 1828 r.

539 Edward Grotkowski s. Karola i Karoliny Engelhardt
– sekr. kol. w 1844 r., ż. Teofi la Jasieńska
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 104, s. 4, nr 16).

540 Wincenty Grozmani s. Wincentego i Anny z Czapskich – sędzia graniczny pow. lidzkiego
w 1839–1847 (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 29, s. 21, nr 80; vol. 34, s. 401v, nr 1) ;
Antoni Grozmani s. Wincentego z Lebiodki kształcił się w szkole pow. w Lidzie w 1847/49 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 5978, s. 92, nr 4);
Michał Grozmani s. Wincentego z Lebiodki kształcił się w szkole pow. w 1847/48 r. w Lidzie (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 5924, s. 67v, nr 6);
Wincenty Grozmani – sędzia graniczny pow. lidzkiego w 1839 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 29, s. 22v, nr 86),
b. sędzia lidzki (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 9, s. 98v, nr 12); Eustachy Grosmani – por. wojsk ros. w 1846 r. z maj. Łowczyłowicze (LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 76, s. 141v, nr 135).

541 Urban Grudziński – kandydat filozofii
w 1834 r., prof. szkół święciańskich w 1835 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 4, nr 15;
vol. 30, s. 40v, nr 232); Hipolit Grudziński – por.
wojsk ros. w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 106v, nr 21); Wincenty Grudziński –
sztabs kpt. w 1858–1860 z maj. Bublejki w lidzkim
(LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 88, s. 27, nr 22;
vol. 90, s. 26, nr 13); Jan Bonifacy Grudziński
s. Felicjana i Elżbiety z Waszkiewiczów – por.
27. brygady artylerii w 1893 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 245, s. 3, nr 4).

Gruntmejer
Wilno 1885 r.

Grünwald
Wilno 1814–1818.

Grusewicz (Grusiewicz)
Wilno 1827–1835.

Gruszczyński
Wilno 1816 r.

Gruszecki h. Lubicz, Ślepowron
wieś Posadniki (1862) – par. g i e ł w a ń s k a;
Wilno 1816–1819.

Gruszewski (Hruszewski, Gruszowski,
Hruszowski) h. Korczak, Lubicz
Wilno 1805–1829.

Gruzdowski
Wilno 1830 r.

Grużewicz
Wilno 1904 r.

Grużewski 542 h. Lubicz
folw. Chorążyszki, Korejwiszki, Woropniszki
(1846–1847) – par. bujwidzka;
wieś Dowcianki (1828), Poszarnia (1833) –par. korwieńska;
zaśc. Wirszabole (1831) – par. m e j s z a g o l s k a;
folw. Montygaliszki i Borejkiszki (z wsiami:
Żadzie, Towczule; 22 dusze – Wincentego
w 1795–1816) – par. musnicka;
maj. Dowmontyszki (z wsiami: Jaczuny, Jordany,
Dagie, Towtyszki, z zaśc. Sukinie, Po-

542 Wincenty z Młodzianowa Grużewski lat 24
– mostowniczy Księstwa Żmudzkiego w 1795 r.,
właściciel folw. Borejskiszki (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 77); Antoni Grużewski lat 60 –
chor. piński, derewniczy wileński w 1795 r., właściciel
folw. Wiciuny (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 80); Klara Grużewska – sędzina graniczna
pow. wileńskiego w 1839 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 55, vol. 49, s. 232, nr 71); Gasper Grużewski
– sędzia w 1831 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 39, s. 208v, nr 67); Piotr Grużewski – sekr.
gub. w 1858–1875 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 83, s. 6, nr 24; vol 172, s. 154, nr 11); Antoni
Grużewski s. Antoniego – ekonom skarbowego
maj. Kiewkle w 1816 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 411, s. 355v); Stanisław Grużewski
s. Jakuba i Krystyny z Mikulewiczów – chor. wileński
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37,
s. 16v, nr 62).
żywińce; 47 dusz – Gaspera w 1816) – par. pobojska;
zaśc. Bobrowszczyzna (1864), Kołnota (1835) – par. podbrzeska;
maj. Kiewkle (w skarbowym maj. w 1816 r.
Ignacy s. Antoniego był ekonomem) – par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1820–1914.

Grzegorzewski543 h. Jasieńczyk, Nowina
wieś Dukle (1839) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1814–1916.

Grzeżewicz
Wilno 1823 r.

Grzybowicz
Wilno 1865 r.

Grzybowski 544 h. Prus I
wieś Tumańce (1831), Żejmiszki (1827) –par. dubińska;
wieś Jawry (1836), Kołundzie (1829), Radziu
– ny (1834), Wejkucie (1831) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Możejki (1859) – par. malacka;
wieś Kubiliszki (1806) – par. m e j s z a g o l s k a;
zaśc. Gierstuciszki (1830) – par. w i d z i n i s k a;
zaśc. Troki (1837) – par. podbrzeska;
Wilno 1803–1866.

Grzymayłło (Grzymajło)
Wilno 1823–1834.

Grzymała h. własny
Wilno 1801–1823.

Grzymałowski h. Grzymała, pw. 1 V
1820 r.
Wilno 1862–1912.

Grzywaczewski
wieś Podworyszki (1831) – par. pobojska.

543 Stanisław Grzegorzewski – sekr. gub.
w 1912 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 323, s. 98, nr 271).

544 Józef Grzybowski s. Piotra lat 29 – w Wilnie
w 1795 r., z woj. połockiego, bawiący się sztuką
malarską (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 1, s. 20v,
nr 49); Alfons Grzybowski – proboszcz par. w i -
d z i n i s k i e j w 1887–1889 (LVIA, zesp. 604,
inw. 22, vol. 60, s. 69; vol. 63, s. 62, nr 1); Jan
Grzybowski s. Jakuba lat 70 – właściciel domu
w Wilnie w 1816 r. pod, nr. 1079 (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 411, s. 531v).
Gulbiński h. Odrowąż 513
Gubarewicz (Hubarewicz) h. Radwan
Wilno 1830 r.
Gubczyński
Wilno 1796–1816.
Gubet
Wilno 1838 r.
Gubicki
Wilno 1822–1882.
Gubiński
m. Szyrwinty (1816) – par. s z y r w i ń s k a.
Gublinowicz
Wilno 1863 r.
Gucewicz545 h. Kościesza, Syrokomla
pw. 22 I 1807, 28 II 1842 r.
folw. Masaliszki (w 1816 r. Szymon s. Szymona
wraz z ż. Anną z Czarneckich dzierżawił
u księcia Giedrojcia) – par. g l i n c i s k a;
maj. Orniany (1854) – par. j a n i s k a;
zaśc. Grudziszki (1840) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
zaśc. Marianpole (1811) – par. podbrzeska;
m. Szyrwinty (1820–1828), folw. Laura
(1795–1816, w 1816 r. właściciel Stanisław
s. Wawrzyńca) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Medyna (1828) – par. upnicka;
Wilno 1829–1867.
Guchowski
Wilno 1836 r.
Gudakowski
Wilno 1818–1864.
Gudenius
Wilno 1860 r.
Gudkowski
Wilno 1817 r.
Gudomski
Wilno 1849 r.
Gudowicz h. Odrowąż, Pobóg
wieś Popiszki (1801–1834) – par. g i e -
d r o j c k a;
wieś Kołnota (1828) – par. g l i n c i s k a;
545 Wawrzyniec Montrym Gucewicz lat 41 –
prof., architekt, płk b. wojsk WXL w 1795 r., właściciel
folw. Laura, ż. Bogumiła z Hermanowskich
c. Antoniego – chor. wojsk WXL (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 82); Stanisław Gucewicz s. Wawrzyńca
i Bogumiły z Hermanowskich – por. wojsk
pol. w st. sp., lat 52 w 1854 r. (LVIA, zesp. 391,
inw. 10, vol. 110, s. 2).
Wilno 1817–1904.
Gudowski h. Nieczuja
Wilno 1798–1860.
Gudzinowicz
Wilno 1819 r.
Gugaim
Wilno 1868 r.
Gugiewicz
zaśc. Trabucie (1816) – par. k o r k o ż y s k a.
Gugitowicz
Wilno 1864 r.
Gujski546 h. Doliwa, Kościesza, Ogończyk
Wilno 1812–1912.
Gułabiński
Wilno 1887 r.
Gulbicki
dwór Pituny (1842) – par. s z y r w i ń s k a;
Wilno1811–1881.
Gulbin h. Jastrzębiec
Wilno 1887–1911.
Gulbinowicz
wieś Swiętniki (1819–1821) – par. b u j -
widzka;
Wasilewszczyzna (1865) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
wieś Ażułówka (1829) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1863–1909.
Gulbiński h. Odrowąż
zaśc. Kiertojka (1888), Megawinagalis (1874)
– par. i n t u r s k a;
m. Janiszki (1866), folw. Filipowo (1889),
zaśc. Podlokaje (1872), Słoboda (1861–
1863), Warniszki (1879–1881), Warpienia
(1883), wieś Andrulańce (1887), Słoboda
(1868–1872), Stefaniszki (1852) – par. j a -
n i s k a;
m. Korwie (1835), zaśc. Retrowszczyzna
(1826), Sabuta (1832), Składowszczyzna
(1829), Wilkinka (1828), wieś Skrudany
(1827–1844) – par. korwieńska;
maj. Szejkiszki (1849–1854), folw. Kabieliszki
(1865), wieś Galince (1870–1871) –
par. malacka;
546 Walenty Roman Gujski – sekr. kol. w 1875–
1879 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 134,
nr 28; vol. 207, s. 30, nr 65).
514 Gulecki (Hulecki) h. Lubicz
wieś Antonowo (1861) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
dwór Dymsza (1828), wieś Okmiana (1837),
Szarny (1799) – par. podbrzeska;
m. Szyrwinty (1820) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Gieglówka (1844), Gulbiny (1843), Nowosiołki
(1850) – par. werkowska;
Wilno 1842–1914.
Gulecki (Hulecki)547 h. Lubicz
wieś Tarasowszczyzna (1816), Żołtuny
(1851) – par. t a b o r y s k a;
zaśc. Ancuny (1845), Jodubcie (1848) – par.
t u r g i e l s k a;
Wilno 1809–1907.
Gułowski
Wilno 1814 r.
Gumiński (Humiński)548 h. Nieczuja
Wilno 1816–1865.
Gumowski549 h. Rola, Topór
zaśc. Dominikowo (1880–1882), Rogaliszki
(1872), wieś Aloksa (1871) – par. bujwidzka;
Surgowszczyzna (1798) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1847–1917.
Gurecki
Wilno 1823–1824.
Gurewicz
Wilno 1820 r.
Gurklejt
Wilno 1841–1848.
Gurniewicz
Wilno 1836–1849.
Gurnowski
Wilno 1834–1861.
Gurski550 h. Lewalt II, Łodzia, Nałęcz,
Szeliga
547 Stanisław Gulecki s. Franciszka – starszy
weterynarz w 1879 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 207, s. 95, nr 92).
548 Jakub Gumiński s. Macieja – właściciel domu
w Wilnie w par. św. Jakuba w 1817 r. pod nr. 853
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 411, s. 331v).
549 Antoni Gumowski – radca tyt. w 1841 r.,
ż. Teofila Rusiecka (LVIA, zesp. 604, inw. 47,
vol. vol. 1, s. 80, nr 129); Hilary Gumowski –
radca tyt. w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 70, s. 158, nr 115).
550 Józef Gurski – sekr. kol. w 1879 r., ż. Józefa
z Chondzyńskich (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 177, s. 167, nr 89).
wieś Gieni (1823) – par. d u k s z t a ń s k a;
zaśc. Pakalniszki (1834) – par. g i e d r o j c k a;
m. Giełwanki (1871) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Dajnowka (1805) – par. miednicka;
wieś Kawerniszki (1820–1822) – par. r u -
domińska;
ok. Jundziliszki (1819–1822), Powisińcze
(1809) – par. s o l e c z n i c k a;
wieś Dajnowka (1814–1826) – par. t a b o -
r y s k a;
Wilno 1795–1912.
Gurtycz
Wilno 1864–1871.
Gurwicz
Wilno 1863 r.
Gurzyński
Wilno 1849–1852.
Guściewicz
Wilno 1819 r.
Guścilewicz
Wilno 1833 r.
Guściło (Guściłło)
Wilno 1858–1898.
Gusmiłło
Wilno 1878 r.
Gussaim
Wilno 1867–1874.
Gustynowicz
Jedlina (1821) – par. rudomińska.
Gustowski
zaśc. Gujówka (1834) – par. podbrzeska.
Guterowicz
Wilno 1851–1852.
Gutorb
Wilno 1829 r.
Gutorowicz (Hutorowicz)551 h. Hutor
dwór Ju...? (1859) – par. słobodzka;
Wilno 1816–1905.
Gutowski552 h. Ciołek, Korwin, Radwan,
Tępa Podkowa, pw. 18 XII 1819 r.
zaśc. Nowosiołki (1849) – par. bystrzycka;
551 Wiktoryn Gutorowicz – registrator kol.
w 1866 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 157,
s. 30, nr 27).
552 Nikodem i Ludwika z Opitzów Gutowscy
– komisarze maj. Orniany w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 95, nr 30); Eleonora
Gutowska z Rozeckich – wdowa po radcy tyt.,
Hałko (Gałko) h. Szaława 515
wieś Rymuny (1842) – par. c u d z i e n i s k a;
m. Glinciszki (1819) – par. g l i n c i s k a;
dwór Orniany (1841) – par. j a n i s k a;
dwór Izabelin (1820–1828) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
m. Michaliszki (1865) – par. m i c h a l i s k a;
m. Nidoki (1841) – par. nidocka;
dwór Antokolek (1835) – par. pobojska;
wieś Małdakiszki (1830) – par. p o d -
b r z e s k a;
m. Szyrwinty (1842) – par. s z y r w i ń s k a;
dwór Gulbiny (1834–1837), Werki (1828) –
par. werkowska;
Wilno 1820–1916.
Gutt553 pw. 4 VI 1841 r.
Wilno 1827–1838.
Guturbo
Wilno 1829 r.
Guze554
Wilno 1839–1904.
Guzowski
Wilno 1806 r.
Gwoździkowski
Wilno 1818–1832.
Gzyński
Wilno 1835 r.
Gzowski555 h. Junosza
maj. Mejszagoła (1836) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
Wilno 1795–1906.
† 13 X 1875 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 177, s. 119, nr 166)
553 Jerzy Gutt (1769–1836) – aptekarz w 1827 r.,
członek lóż masońskich, ż. Teresa Fiszer (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 13v, nr 51; WSB,
s. 98); Ferdynand Gutt s. Jerzego (1790–1871)
– dr med. w 1832–1834, od 1841 r. na emigracji
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 99v, nr 70;
vol. 27, s. 142, nr 41; WSB, s. 98).
554 Rudolf Guze s. Franciszka (*1803) – asesor
kol., dr med. w 1830–1862., † 10 VI 1872 r., ż. Teresa
Bortkiewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16,
s. 20v, nr 156; vol. 21, s. 16v, nr 129; vol. 27, s. 53,
nr 254; vol. 41, s. 23v, nr 123; vol. 67, s. 341,
nr 124; vol. 139, s. 75, nr 27; zesp. 604, inw. 19,
vol. 52, s. 130v, nr 58); Józef Guze s. Rudolfa –
lekarz wojskowy z Wilna, † 28 IV 1878 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 177, s. 154).
555 Stanisław Franciszek Gzowski – chor. husarski
wojsk WXL w 1779 r. (LVIA, SA 2394,
H
Habramowicz
wieś ? (1842) – par. rudomińska.
Hadryński
Ostrowiec (1802) – par. o s t r o w i e c k a.
Hadziewicz556
Wilno 1840–1841.
Hajdukiewicz
Wilno 1828 r.
Hakowski
Wilno 1809 r.
Halawski
Wilno 1816 r.
Haler (Haller, Galer)557 h. Łuk
Wilno 1826–1897.
Hałko (Gałko)558 h. Szaława
dwór Szulniki (1801) – par. m i c h a l i s k a;
s. 330); Aleksander Gzowski – sekr. sądu pow.
dzisnieńskiego w 1834 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47,
vol. 1, s. 20v); Bolesław Gzowski – registrator kol.,
ż. Anna Święcicka w 1872–1879 z Wilna (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 131v, nr 8; vol 185,
s. 171, nr 59); Hieronim Gzowski – prezydent
lidzki w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 24, nr 192); Stanisław Gzowski – sędzia ziemski
lidzki w 1797 r. (LVIA, zesp. 8, inw. 4, vol. 438,
s. 1v); Stanisław Gzowski – sekr. gub. w 1841 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 68,
nr 82).
556 Józef Hadziewicz – radca tyt. w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 62, nr 26).
557 Gabriel Haller s. Jana – dyr. Instytutu Szlacheckiego,
radca stanu w 1846–1850, kawaler Orderu
św. Anny II klasy („Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj
Guberni” 1846, s. 53; 1851, s. 67).
558 N. Hałko – sędzia graniczny pow. wileńskiego
w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 36,
s. 296, nr 142); Leonard Hałko – prezydent sądu
granicznego pow. święciańskiego w 1844 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 89, nr 223); Jan Gałko
s. Józefa – sekr. kol., † 20 II 1874 r. w Wilnie,
lat 43, pochowany na Rossie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 121, s. 58, nr 67).
516 Hałkowski (Gałkowski) h. Szeniawa
wieś Szkołondziszki (1859) – par. s ł o -
bodzka;
dwór Taboryszki (1834) – par. taboryska;
Wilno 1821–1883.
Hałkowski (Gałkowski) h. Szeniawa
Wilno 1832–1903.
Halmont
Wilno 1835 r.
Hałubicki
Wilno 1834 r.
Hananer
Wilno 1835 r.
Hancowicz h. Wadwicz
Hanff 559
Wilno 1842 r.
Haniewicz (Ganiewicz) h. Demboróg,
Nowina, Znin
ok. Raczki (1838) – par. c u d z i e n i s k a;
Dzitrowszczyzna (1805), wieś Bojary (1815),
Macieiszki (1819–1829), Nowosiady (1820–
1831), Słoboda (1807) – par. miednicka;
Porudomina (1816) – par. rudomińska;
m. Szumsk (1840) – par. szumska;
folw. Dworce (1868), Dzitrowszczyzna
(1795–1899; 8 dusz – Ignacego w 1816 r.;
33 dz. – Kazimierza w 1853), wieś Golginiszki
(1807) – par. t a b o r y s k a;
Wilno 1825–1841.
Hanikiewicz
Wilno 1839 r.
Hankiewicz h. Pomian
Wilno 1832 r.
Hanower
Wilno 1816 r.
Hanulewicz
Grodzie (1821) – par. g l i n c i s k a.
Hanusewicz
Wilno 1805 r.
Haraburda h. Abdank
Wilno 1858–1885.
Harasimowicz Broniuszyc h. Syrokomla
Harasimowicz (Garasimowicz) h. Wieniawa
559 Paweł Hanff s. Jana i Doroty z Bergów
– ppor. wojsk ros. w 1841 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 48, s. 17v, nr 66).
folw. Czyżyszki (1827), Ignapol (1847–
1912), zaśc. Guzowiszki (1868–1910), Łasze
(1883) wieś Podwaryszki (1905) – par. b u j -
widzka;
zaśc. Guzowiszki (1836–1853), Ignapol
(1845–1860) – par. b y s t r z y c k a;
folw. Janopol (1861) – par. c z a b i s k a;
folw. Rudesa (1819) – par. i n t u r s k a;
wieś ? (1842) – par. ł a w a r y s k a;
m. Turgiele (1860), wieś Kamionka (1860),
Wiktoryszki (1862) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1828–1915.
Hardel
Wilno 1821 r.
Harynowicz
Wilno 1841 r.
Hass
Wilno 1842 r.
Haszkiewicz
Wilno 1829–1831.
Hatowski (Gatowski)560 h. Pierzchała
wieś Kiwiszki (1816) – par. a n t o k o l s k a;
karczma Lipki (1859) – par. b y s t r z y c k a;
maj. Rubenki (1816), zaśc. Brzeźniaki (1832),
Domuciszki (1843), Lesiszki (1817–1835),
Osiniki (1843), Przydatki (1835–1847), Wolejkiszki
(1845), wieś Brzeźniki (1827–1835),
Kiwiszki (1814–1832), Lesiszki (1815–1835;
w 1816 r. dzierżawił ziemię Norbert s. Jerzego
z ż. Antoniną z Borowskich od UW),
Niewieryszki (1827), Skajstery (1839–1845)
– par. ł a w a r y s k a;
Wilno 1831–1915.
Hauff
Wilno 1841 r.
Hauff man (Haufman) h. Topór
folw. Dziewiałtówka (1834) – par. p o b o j -
s k a.
560 Apolonia Hatowska – rotmistrzowa gwardii
JCM grodzieńskiego pułku husarskiego w 1831 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 162, nr 125);
Benedykt Hatowski – dzierżawca maj. uniwersyteckiego
Rubenki w 1816 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 411, s. 459v); Aleksander Marian
Jerzy Gattowski s. Michała i Malwiny Łappo –
inż., asesor kol. w 1889 r. z Petersburga, ż. Katarzyna
Kotwicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239,
s. 132, nr 31).
Herman (German) h. Biberstein, Łodzia, Oksza, własny 517
Hauryłkowicz h. Anuta
Wilno 1805–1817.
Hausztejn (Hauszteyn)
Wilno 1846 r.
Hawirowski
Wilno 1830 r.
Hawryłkiewicz (Hauryłkiewicz)561
h. Ancuta, Burtowt, Krzywda, Ostoja
pw. 10 XII 1799, 11 VI 1820 r.
m. Malaty (1880) – par. malacka;
zaśc. Kawerniszki (1863) – par. rudomińs
k a;
wieś ? (1855) – par. słobodzka;
Wilno 1814–1901.
Hebelt
Wilno 1823 r.
Hecewicz
Wilno 1816 r.
Hefański
Wilno 1828 r.
Hejking (Heyking)
wieś Dawciu...? (1805) – par. solecznicka.
Hejdenko
Wilno 1836 r.
Hejnich
Wilno 1839 r.
Helert
Wilno 1830 r.
Helm
Wilno 1836 r.
Helman h. Dołęga
Wilno 1829–1834.
Hempel
Wilno 1827 r.
Helwich
dwór Poszyrwincie (1842) – par.
s z y r w i ń s k a.
Hendel
Wilno 1830 r.
Hennig
Wilno 1833 r.
Henszel h. Sulima
Wilno 1834–1837.
561 Kazimierz Hauryłkiewicz – sekr. gub. w 1876–
1882 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 172, s. 167,
nr 25; zesp. 604, inw. 20, vol. 142, s. 197v, nr 17).
Herbaczewski
karczma Punżany (1852) – par. b u j -
widzka;
wieś Kotłowka (1809) – par. rudomińska;
Wilno 1820–1836.
Herbatowski
Wilno 1829 r.
Herbinowski
Wilno 1818 r.
Herburt z Fulsztyna562
maj. Abramowszczyzna (1847–1867; z wsiami:
Gudańcy, Biekieszy, Miszkincy, 40 d.m.,
41 d.., 576 dz. – Stefanii z Wersockich ż. Juliana
w 1847 r.) – par. g i e d r o j c k a;
dwór Szyłany (1834–1842) – par. s u d e r -
wiańska;
Wilno 1831–1843.
Hercht
Wilno 1837 r.
Hericht
Wilno 1841 r.
Herman (German)563 h. Biberstein, Łodzia,
Oksza, własny
zaśc. Łarinowo (1881), Nowianki (1877),
wieś Rubno – par. bujwidzka;
562 Julian Walenty z Fulsztyna Herburtt – sekr.
gub. w 1831–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 8,
s. 394, nr 54; vol. 17, s. 363, nr 72; vol. 58, s. 323v,
nr 58), sekr. kol. w 1842–1843, ż. Stefania Wersocka,
s. Aleksander Pius Augustyn (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 53, s. 129v, nr 41); Mamert Herburtt
– kanonik katedry wileńskiej w 1832 r., kanonik
katedry wileńskiej, prałat kustosz żytomierski
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 46,
nr 146; vol. 36, s. 65, nr 59); Teodor Herburtt –
rejent grodzki pow. trockiego w 1832 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 117, nr 19), sekr. gub.,
deputat dworzański pow. wileńskiego w 1842 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 72, s. 453, nr 28).
563 Jan Herman s. Karola (*ok. 1787) – ukończył
szkoły w Dreznie i Wrocławiu, przybył do
Wilna w 1812 r., registrator kol. w 1821–1827,
sekr. gub. w 1830 r., nauczyciel Szkoły Dworzańskiej
w 1841 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2,
vol. 2252, s. 26; vol. 2720, s. 48; vol. 3236, s. 156;
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 50, nr 287); Julian
German s. Karola i Antoniny z Kozerowskich –
sekr. gub. w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 149, s. 48v, nr 97); Henryk German – sekr.
kol. w 1865 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
518 Hermanowicz (Germanowicz) h. Junosza
zaśc. Orzabiele (1854–1855) – par. cudzien
i s k a;
folw. Żylwiszki (1859) – par. dubińska;
dwór Marciniszki (1820), zaśc. Wygotka
(1814–1816) – par. g i e d r o j c k a;
m. Inturki (1842–1844) – par. i n t u r s k a;
m. Kiernów (1833) – par. kiernowska;
zaśc. Brataniszki (1840–1865), wieś Karweliszki
(1847) – par. niemenczyńska;
zaśc. Waraniszki (1845), wieś Białozoryszki
(1844–1852), Franciszkańce (1859) – par.
podbrzeska;
Piktańce (1814) – par. rudomińska;
zaśc. Cieciniszki (1819) – par. s u d e r -
wiańska;
wieś Kosina (1805–1806) – par. szumska;
wieś Niemduny? (1879), Żołtuny (1888) –
par. t a b o r y s k a;
wieś Borkuszki (1899), Mikszulany (1889)
– par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Birka (1862–1877), Połowkinia (1864–
1868) – par. werkowska;
ok. Piotrowskie (1803) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1801–1918.
Hermanowicz (Germanowicz) h. Junosza
Boreiszki (1805) – par. b o g u s ł a w i s k a;
m. Podbrzeź (1868) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Medejki (1837–1841) – par. j a n i s k a;
zaśc. Ka...? (1861) – par. korwieńska;
m. Malaty (1875) – par. malacka;
wieś Białozoryszki (1864) – par. niemenczyńska;
m. Podbrzeź (1865) – par. podbrzeska;
Augustowo (1889), Werki (1864–1897),
zaśc. Birka (1873) – par. werkowska;
Wilno 1817–1917.
Hermanowski (Germanowski)564 h. Junosza
zaśc. Podjeziorki (1869), wieś Rubno (1869)
– par. bujwidzka;
s. 88, nr 16); Antoni Herman – sekr. kol. w 1875–
1879 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 123, s. 152,
nr 156; vol. 207, s. 255, nr 1); Aniela z Wołodźków
German – wdowa po sztabs kpt. Bronisławie
w 1883 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 211,
s. 223v, nr 14).
564 Bolesław Hermanowski s. Aleksandra i Rozalii
Falkowskiej – kpt. wileńskiego pułku, ż. Jadwiga
Aleksandrowicz w 1878 r., mjr w 1884 r., ppłk
wieś Łapsze (z wsią Morkuny, 13 dusz
– Józefa s. Antoniego w 1816 r.; 11 d.m.,
19 d.ż., 240 dz. – Władysława, Józefy i Heleny
w 1848) – par. g i e ł w o ń s k a;
zaśc. Czerniszki (1837) – par. szyrwińska;
Wilno 1803–1908.
Hermiers
Wilno 1864 r.
Hermowt
wieś Porudomina (1826) – par. r u d o -
mińska.
Herszman
Wilno 1812 r.
Hertman
Wilno 1807–1834.
Hibner
m. Szyrwinty (1844), zaśc. Wesołuszka
(1824), wieś Kabałda (1831–1841) – par.
s z y r w i ń s k a;
Cesarka (1835) – par. w i d z i n i s k a.
Hilcewicz
Wilno 1829 r.
Hildebrand
Wilno 1843 r.
Hilewicz
Wilno 1836 r.
Himmelrejch, pw. 3 X 1819 r.
Hinca (Huntz, Hintz, Ginca)565
maj. Werki (1816) – par. werkowska;
folw. Abramowszczyzna (1795)
Wilno 1816–1846.
Hincza h. Działosza
Wilno 1825–1833.
Hir
Wilno 1819–1841.
Hirewicz
Wilno 1832 r.
Hirt
Wilno 1817–1839.
Hitter
Wilno 1832–1838.
w 1890 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 63,
nr 95; vol. 212, s. 488, nr 76).
565 Marcin Hinca – właściciel folw. Abramowszczyzna,
komornik woj. trockiego w 1795 r., ż. Katarzyna
Woronowicz c. Michała, skarbnika kowieńskiego
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 99).
Holsner (Golsner) h. Oliwa 519
Hyber
Wilno 1823 r.
Hyłzen hr.
Wilno 1795 r.
Hładko
Wilno 1820 r.
Hłasko566 h. Leliwa
Wilno 1840–1905.
Hlebowicz (Chlebowicz)567 h. Leliwa
wieś Dowciany (1829), Kramniszki (1826),
Mielki (1835) – par. korwieńska;
Rudomina (1805) – par. rudomińska;
m. Taboryszki (1827) – par. t a b o r y s k a;
wieś Lindziszki (1823) – par. werkowska;
Wilno 1795–1859.
Hlebowski (Chlebowski)
Wilno 1833–1835.
Hłuszan
Wilno 1822–1845.
Hłuszanin h. Radwan
Wilno 1813–1820.
Hłuszczanin
Wilno 1818–1845.
Hochfeld
Wilno 1832 r.
Hodajski
Wilno 1834 r.
Höder
Wilno 1836 r.
Hodryński
Kule (1814) – par. o s t r o w i e c k a.
Hoelenius
Wilno 1839 r.
Hofman (Hoff mann)568 h. Grzymała,
Topór, pw. 13 IV 1804 r.
m. Bogusławiszki (1871), wieś Wejszkuny
(1874–1880) – par. bogusławska;
566 Konstanty Hłasko – marsz. pow. dryzieńskiego
w 1842 r., ż. Zofi a Brujewicz, c. Augusta Konstancja
(LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. vol. 1, s. 89,
nr 152); Leonard Hłasko – podkom. pow. dryzieńskiego
w 1842 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47,
vol. vol. 1, s. 89, nr 152).
567 Mikołaj Hlebowicz – kpt. wojsk ros. w 1834 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 205, nr 90).
568 Bazyli Hofman – por. wojsk ros. w 1829 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 33, s. 55, nr 37);
dwór Wieprze (1839) – par. upnicka;
Wilno 1830–1914.
Hojkowski
Wilno 1843 r.
Hołdakowski
Wilno 1838–1847.
Hołdziejewski
Wilno 1836 r.
Holecki
Wilno 1827–1828.
Holener
Wilno 1836 r.
Hołokwaszcz
(1842) – par. rudomińska.
Hołowicz
Dominikowo (1820) – par. rudomińska.
Hołownia569 h. własny
wieś Winksznobroście (1826), Szlikiszki
(1862) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Montyniany (1840) – par. c z a b i s k a;
wieś Markuny (1843) – par. g i e ł w a ń s k a;
wieś Giejsiszki (1805) – par. kiernowska;
wieś Żelancy (1795–1799) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
dwór Swirany (1827–1828) – par. miedn
i c k a;
wieś Naceliszki (1825) – par. pobojska;
folw. Łukszany (1835) – par. solecznicka;
wieś Pikciuny (1820) – par. t a b o r y s k a;
(1900) – par. t u r g i e l s k a;
dwór Becze (1830), wieś Pogiełoże (1841),
karczma beczowska (1827) – par. upnicka;
folw. Rzesza Kapitulna (1795) – par. werkowska;
Wilno 1820–1914.
Holsner (Golsner)570 h. Oliwa
pw. 22 XI 1832 r.
m. Szeszole (1836), wieś Kuziły (1831–1834)
– par. s z e s z o l s k a;
Wilno 1841–1892.
Bogusław Hoff man – dr med. w 1831 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 131v, nr 76).
569 Ignacy Hołownia – sekr. gub. z Budsławia
w 1874 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 54, vol. 36, s. 38,
nr 28).
570 Dominik Golsner s. Józefa i Izabeli z Towczynów
– sekr. gub. w 1869–1873 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 163, s. 81v, nr 56; vol. 120, s. 4, nr 21).
520 Holszuch
Holszuch
Wilno 1845 r.
Holtzner
Wilno 1841 r.
Hołub (Gołub)571 h. Janina, Syrokomla
zaśc. Gołoszyna? (1858) – par. bujwidzka;
zaśc. Jezieryszki (1828) – par. b y s t r z y c k a;
Rostyniany (w 1795 r. Jana Jerzego) – par.
suderwiańska;
Wilno 1807–1907.
Hołubowicz (Gołubowicz) h. Hołownia
Wilno 1803–1918.
Hołubowski (Gołubowski) h. Janina
Wilno 1816–1874.
Hołudziński
wieś Palestyna (1812) – par. m i c h a l i s k a.
Homar
wieś Klimany (1807) – par. t a b o r y s k a.
Honckiewicz h. Łuk
Wilno 1853–1873.
Honesti572 h. Wieżyczka
folw. Bobryszki i Natoki (1816–1819; 2 dusze
– Hipolita w 1816) – par. c z a b i s k a;
dwór Eylakiszki (1832 r.; 185 dz. – Teodora
i Izydora w 1867) – par. korwieńska;
Wilno 1814–1908.
571 Jan Jerzy Hołłub lat 60 – właściciel maj. Rostyniany,
rotmistrz pow. kowieńskiego w 1795 r.
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 100); Antoni
Hołub – sekr. gub. w 1840 r. z Oszmiany (LVIA,
zesp. 604, inw. 50, vol. 132, s. 247, nr 37); Kazimierz
Gołub – sekr. kol. w 1860 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 86, s. 261, nr 51); Kajetan
Gołub s. Adama – sekr. kol., † 17 VII 1889 r.,
lat 65, ż. Antonina, s.: Adam, Ildefons, Wiaczesław
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239, s. 80, nr 367).
572 Tomasz – sekr. gub. i Aleksandra z Jasiewiczów
Honesti w 1865–1866 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 112, s. 140, nr 195); Maksymilian
Honesti s. Hipolita i Wiktorii z Daukszów – registrator
kol. w 1851 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51,
s. 24v, nr 5); Tomasz s. Hipolita i Wiktorii
z Daukszów – sekr. gub. i Aleksandra z Jasiewiczów
Honesti w 1863–1884 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 148, s. 101v, nr 18; vol. 212, s. 351,
nr 79); Aleksandra Honesti, wdowa po Tomaszu
– sekr. gub., † 13 X 1904 r. w Wilnie (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 300, s. 47, nr 254).
Hoppen573 h. Hoppen
dwór Dubinki (1824–1830) – par. dubińs
k a;
Mussa? (1802) – par. m e j s z a g o l s k a;
Pielańce (1807) – par. s z e s z o l s k a;
Ambrożyszki (1803) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1816–1909.
Horain574 h. Srzeniawa
dwór Miszkiniszki (1795–1799 r. Michała)
– par. s z e s z o l s k a;
maj. Petesza i Szwajcary alias Ciundziów
(1789–1816; z wsiami: Tatarka, Hamernia,
Czekany, Niedwiedzie, Kotki, Podgórki, Piktokani,
Porudomin, z zaśc.: Skibiszki, Rudnica;
214 dusz – Johanny w 1816) – par. r u -
domińska.
Horański
Wilno 1830 r.
Horbaczewski (Gorbaczewski)575
h. Bogoria, Jastrzębiec, Labędź
573 Wincenty Hoppen lat 30 – chor. brygady husarskiej
wojska pol. w 1795 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 101); Aleksander i Lud wika
z Dundenów Hoppenowie – sędziowie graniczni
pow. wiłkomierskiego w 1824–1830 (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 27, s. 68; vol. 30, s. 298,
nr 39; vol. 36, s. 31v, nr 53); Aleksander Hoppen –
sędzia w 1826 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 24,
s. 84v); Józef Hoppen – asesor wileńskiej Izby Cywilnej
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 30,
s. 12v, nr 70); August Hoppen – dr med. w 1843 r.,
ż. Bogumiła Juchniewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 53, s. 38, nr 267); Seweryn Hoppen s. Piotra
– rzeczywisty radca stanu, † 6 IV 1905 r. w Wilnie,
lat 65, pochowany na Rossie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 304, s. 1260, nr 380); Piotr Hoppen
– sędzia ziemski pow. wiłkomierskiego w 1839 r.;
Antoni Hoppen – sędzia graniczny pow. wiłkomierskiego
w 1839 r. (z metryk par. w Jewju).
574 Jan Horain – pisarz grodzki wileński w 1729 r.
(LVIA, SA 2995, s. 16v); Barbara z Korsaków Horain
– wojska wileńska w 1782 r. (LVIA, SA 2397,
s. 125, 572); Aleksander Horain – wojski woj. wileńskiego
w 1778–1779 (LVIA, SA 2393, s. 274;
SA 2394, s. 247); Gasper Horain – woskowicz woj.
wileńskiego w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 276);
Józef Horain – wojskowicz wileński w 1781 r.
(LVIA, 2396, s. 470); Ignacy Horain – mjr JKM
w 1782 r. (LVIA, SA 2397, s. 264).
575 Karol Horbaczewski s. Antoniego i Magdaleny
z Jewickich – sekr. kol., nauczyciel wileńskiej
Horodenski (Gorodeński, Horod eński) h. Korczak 521
dwór Punżany, folw. Szykszniszki (1818–
1821) – par. bujwidzka;
wieś Łasze (1801) – par. b y s t r z y c k a;
maj. Czarna (1871) – par. ł a w a r y s k a;
maj. Szwajcaria (1857) – par. rudomińska;
maj. Czarna (1861) – par. r u k o j ń s k a;
wieś Worniany (1805) – par. worniańska;
Wilno 1795–1891.
Horbatowicz
Wilno 1841 r.
Hordziejewski
Wilno 1808 r.
Horn von Eksbigolm hr.
Wilno 1871 r.
Hornowski (Gornowski)576 h. Korczak,
Leliwa, pw. 17 VII 1811, 21 VII 1832 r.
Wiżulany (1820) – par. podbrzeska;
Szkoły Dworzańskiej w 1841–1842, radca dworu
w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 48, s. 24,
nr 91; vol. 50, s. 29v, nr 169; vol. 86, s. 10, nr 46).
576 Kazimierz Hornowski lat 39 – b. stolnik
pow. onyksztańskiego w 1795 r., właściciel Rzeszy,
w 1789–1791 komisarz cywilno-wojskowy
woj. wileńskiego, ż. Rozalia z Rahożów c. Kazimierza
– horodniczego pow. bracławskiego (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 94); Helena Hornowska
– podkomorzanka w 1823 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 17, s. 49); Gasper i Maria z Houwaltów
Hornowscy – prezydentowie sądu ziemskiego
wileńskiego w 1827–1830 (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 27, s. 104, nr 22); Gasper Hornowski
s. Kazimierza i Rozalii z Rohożów – prezydent
ziemski pow. wileńskiego w 1827–1830, marsz.
pow. wileńskiego, asesor kol. w 1835–1839, kawaler
srebrnego Orderu Virtuti Militari (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 12, nr 90; vol. 30,
s. 192v, nr 144; zesp. 604, inw. 20, vol. 41, s. 14v,
nr 69; zesp. 381, inw. 25, vol. 417, s. 412v); Gasper
i Maria Hornowscy – marsz. pow. wileńskiego
w 1840–1844 (LVIA, zesp. 604, inw. 55,
vol. 70, s. 195v, nr 15, zesp. 604, inw. 20, vol. 54,
s. 78, nr 156); Napoleon Hornowski s. Franciszka
i Franciszki z Kobylińskich – radca kol. w 1875–
1877 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 135,
nr 30; zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 144, nr 11);
Józef Hornowski s. Wiktora – od 1796 r. przez
9 lat sekr. szlachecki pow. wileńskiego (LVIA,
zesp. 515, inw. 15, vol. 411, s. 432); Filip Jakub
Hornowski s. Jana h. Korczak – nauczyciel muzyki
w Wilnie w 1843–1844, ż Ewa Raczkowska, s. Józef
*1843 (LVIA, zesp. 391, inw. 7, vol. 1780, s. 5).
maj. Rostyniany (z wsią Rostyniany [chłopi:
Bardżej, Jodeluk, Madziewicz, Narkiewicz,
Radulewicz, Sobolewski, Szałtanowicz,
Wasilewski], 22 d.m., 21 d.ż., 154 dz. Gaspera
s. Kazimierza w 1846) – par. s u d e r -
wiańska;
maj. pojezuicki Rzesza (1795–1847; z wsiami:
Gudele [chłopi: Piotrowski, Rynkiewicz,
Stankiewicz, Szumski, Żukowski; wolni: Andruszkiewicz],
Giedwidzie [chłopi: Grygałowicz,
Szemiot; wolni: Sawlewicz], Duksztele
[chłopi: Januszewicz, Olechnowicz, Urbanowicz,
Werkowski]; 55 dusz – Kazimierza
s. Ignacego w 1795–1816; Rzesza wraz
z przyłączonym maj. Żudziszki, z wsiami:
Żudziszki, Gudele, zaśc. Giedwidzie, karczma
Kabaczek, 87 d.m., 77 d.ż., 1100 dz. –
Gaspera s. Kazimierza oraz jego ż. Marii
z Houwaltów w 1847 r.; Gasper otrzymał
maj. w spadku po ojcu Kazimierzu s. Ignacego),
wieś Rudziszki (20 dusz – Kazimierza
w 1816) – par. werkowska;
Wilno 1800–1900.
Horodecki (Gorodecki)577 h. Hołownia,
pw. 3 III 1799 r., h. Lubicz, pw. 5 III 1799 r.,
h. Świnka
wieś Drawcze (1840) – par. kiernowska;
folw. Buczeliszki (1861) – par. malacka;
ok. Urniaży (1798) – par. pobojska;
Wilno 1795–1900.
Horodenski (Gorodeński, Horo deński)578
h. Korczak, pw. 5 III 1801, 22 IV 1835 r.
maj. Wojdzieniszki (Ewy w 1816), maj.
Giełwany (z folw. Olechniszki, Gortoki, Li-
577 Ignacy Horodecki s. Franciszka (1776–1824)
– od 1799 r. nauczyciel fi zyki i historii naturalnej
w gimnazjum wileńskim, w 1817 r. objął katedrę
mineralogii na UW, radca dworu, adiunkt
UW w 1819 r., lat 44 (Morawski, s. 591); Jan Horodecki
s. Feliksa – mjr w st. sp., lat 56, † 19 III
1889 r. w Wilnie, ż. Stanisława Marcinkiewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239, s. 459, nr 52);
Apolinary Horodecki s. Lubomira Franciszka –
registrator kol. w 1873 r. z dzisnieńskiego, ż. Judyta
Grodkowska, s. Lubomir Napoleon (LVIA,
zesp. 604, inw. 47, vol. vol. 27, s. 145, nr 187).
578 Antoni Horodeński – sędzia ziemski wileński
w 1778 r. (LVIA, SA 2393, s. 571); Feliks Horodeński
lat 39 – właściciel folw. Gieławany w 1795 r.,
522 Horodowski
mentowszczyzna, Przemysłowo, Bogusławiszki,
z wsiami: Szawle [chłopi: Cholewa,
Janukajtis, Matuk, Pawlukas, Pieczukajtis,
Szawlis, Szejpun, Uszpalis; wolni: Łatyszonok],
Szejpuny [chłopi: Rutkowski, Unczurys,
Winciun], Grygiszki, Daciuny [chłopi:
Ananis], Jakubańcy [chłopi: Janukajtis, Kartan,
Kiejzdzik, Pawluk, Rudzionis, Uszpalis;
wolni: Pietkiewicz], Życzkiszki [chłopi:
Winciun, Wysocki], Wiesy [chłop: Unczurys],
Gumbiele [chłopi: Cholewa, Unczurys,
Wołosewicz], Barcie [chłopi: Pieczukajtis],
Żwygany i Dawknie [chłop: Adamowicz],
Siaduny [chłopi: Janukajtis, Kiejzdzik, Malinowski,
Markiewicz, Prodykis], Giełwacze,
Piple [chłopi: Bohdan, Kuchtys, Rutkowski,
Strungis, Uczkurnis, Winciun, Wysocki],
Niewierańce [chłopi: Kibort, Mackiewicz,
Malinowski, Rakowski, Winciun,
Wysocki], Paciuniszki [chłopi: Ananis, Paciun,
Tomaszewski], Bogusławiszki [chłopi:
Bordkiewicz, Gaczun, Makarewicz, Makowski,
Romaszkiewicz, Smolski, Tarasewicz,
Wałejko; wolni: Piotrowski], Życzkiszki
rotmistrz woj. wileńskiego, ż. Konstancja Mikulicz
c. cześnika woj. wileńskiego (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 3, s. 95); Józef Horodenski s. Feliksa
i Konstancji z Mikuliczów – sędzia grodzki pow.
wileńskiego w 1828–1832; sekr. gub. w 1838 r., lat
48, ż. Róża z Romanowiczów (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 30, s. 8, nr 56; vol. 33, s. 3, nr 18;
vol. 43, s. 57v, nr 15; zesp. 391, inw. 7, vol. 1779,
s. 2); Józef i Maria z Hinców Horodeńscy –
sędziowie grodzcy wileńscy w 1831 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 99v, nr 9); Jan Horodeński
– chor. pow. wileńskiego w 1831 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 99v, nr 9); Konstancja
Horodeńska – pisarzówna sądu pokoju w 1831 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 99v, nr 9);
Józef Horodeński – b. sędzia grodzki pow. wileńskiego
w 1834–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 27, s. 6, nr 24), b. asesor sądu pow. wileńskiego
w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 58,
s. 175v, nr 29); Bohusław Horodenski s. Feliksa
i Konstancji Mikulicz – pisarz sądu pokoju
pow. mariampolskiego w 1829 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 34, vol. 33, s. 3, nr 18); Michał Horodeński lat
39 – właściciel folw. Możejkiszki w 1795 r., b. sędzia
ziemski wileński, ż. Ewa ze Snarskich c. stolnika
rzeczyckiego (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3,
s. 97).
[chłop: Bankiewicz; wolni: Bordkiewicz,
Gaczun, Romaszkiewicz], Liona, Malcheryszki
[chłopi: Agapow], Saduny i Giełwacze
[chłop: Wasilow], Jakubańce oraz m. Bogusławiszki;
323 dusze – Feliksa w 1795–
1816), Przemysłowo (1819–1867; z wsią Niewierańce
[chłopi: Kibort, Matuk, Pieczulis,
Wysocki], 51 d.m., 45 d.ż., 460 dz. – Wiktora,
Adama, Rozalii i Marii dzieci Józefa
i Marii z Henszczów, wnuki Feliksa w 1847),
Nordoki (1826) – par. b o g u s ł a w i s k a;
maj. Giełwany (1790) – par. g i e ł w a ń s k a;
folw. Możejkiszki (1795 – Michała)
Wilno 1822–1881.
Horodowski
wieś Rusiany (1821) – par. duksztańska.
Horwat h. Pobóg
Wilno 1891 r.
Horwatt-Bożyczko
Wilno 1876–1899.
Hoszczewski
Wilno 1819 r.
Hoszkiewicz
Wilno 1831–1833.
Houwalt579 h. własny
pw. 4 XII 1798, 24 IX 1817 r.
579 Stanisław Houwalt – marsz. grodzieński
w 1829 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 45, vol. 33,
s. 144, nr 20); Adam Houwalt – por. b. wojsk
pol. w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 55,
s. 164v, nr 59); Adam Houwalt – deputat wywodowy,
† 21 I 1836 r. w Wilnie, lat 45, pochowany na
cm. bernardyńskim, ż. Anna Krzyżanowska (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 35, s. 4v, nr 24); Krzysztof
Houwalt – mjr wojsk ros. w 1822 r. (LVIA, zesp.
604, inw. 34, vol. 16, s. 15v); mjr w st. sp. w 1830 r.,
† 7 II 1848 r., lat 57 (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 17, s. 45, nr 50); Gabriel Houwalt – sędzia
graniczny w 1822–1827 (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 16, s. 24v; zesp. 604, inw. 34, vol. 17, s. 31v);
Gabriel i Izabela z Baniewiczów Houwaltowie
– sędziowie graniczni pow. wileńskiego w 1822–
1830 z Salutyna (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 30,
s. 263, nr 19; vol. 36, s. 26, nr 19); Jan Houwalt
– sekr. gub. w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 57, s. 15, nr 122); Jan Houwalt – sekr. kol.
w 1852 r., asesor kol. w 1874 r., ż. Urszula Biesiekierska
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 12, s. 184,
nr 99; vol. 45, s. 20, nr 91); Ignacy Houwalt
s. Józefa – b. sędzia grodzki w 1834 r. (LVIA,
Hrehorowicz h. Drzewica, Lis, Lubicz 523
dwór Gaukieliszki (1825–1827), Salutyn
(1822–1830) – par. dubińska;
maj. Medyna (1820–1874) z wsią Liczuny
i zaśc. Taukiele; 60 dusz – Hieronima
w 1816 r.; z folw. Salutyn, wsią Liczupy?,
Gaukieliniszki, zaśc. Taukiele, Perweniszki,
Kaderyszki, Rogówka, 80 d.m., 69 d.ż.,
800 dz. – Jana, Karola, Elżbiety, Anny dzieci
niepełnoletnich Gabriela i Izabeli z Baniewiczów
w 1847) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Mejszagoła (1816–1908; m. Mejszagoła,
z wsiami: Dylewszczyzna, Miedziuki, Miesluki,
z zaśc.: Kotlewszczyzna, Gajwieliszki,
Dzierżaniszki, Oraniszki, Gryciuny, Zamieszluki,
Kłaniańce, Kubiliszki, Korszunołówka,
Piotrowszczyzna, Składowszczyzna,
Werbliszki, Minturyszki, Jankuniszki,
Stakieniszki, Stanisławiszki, Bizarkiszki,
zesp. 1135, inw. 20, vol. 473, s. 19); Onufry Houwalt
s. Krzysztofa i Marii – gen.-mjr i Gudula
z Houwaltów Houwaldowie w 1872–1877 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 185, s. 4, nr 10; vol. 218,
s. 125, nr 93); Karolina Houwalt lat 37 z Wilna –
za udział w powstaniu pozbawiona stanu szlacheckiego
i zesłana w 1863 r. na katorgę w zakładach
na 4 lata (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 220, s. 2);
Emilia, Tekla, Julia Houwalt z Wilna brały udział
w powstaniu 1863 r. (LVIA, zesp. 1266, inw. 1,
vol. 117, s. 2, nr 26, 29, 30); Kazimierz Houwalt
lat 59 – mąż Karoliny, za udział w powstaniu zesłany
do gub. tobolskiej, mieszkał w Wilnie, maj.
skonfi skowany (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 220,
s. 4; vol. 918, s. 53, nr 4); Józef Houwalt s. Józefa
(*26 XII 1802) – deputat dworzański gub. wileńskiej,
sekr. gub. w 1842–1844, właściciel maj.
Szyrwiny (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 50, s. 35v,
nr 206; vol. 54, s. 71v, nr 119; zesp. 381, inw. 25,
vol. 397, s. 1092), sekr. gub., kawaler Orderu św.
Włodzimierza IV klasy w 1859 r. („Pamiatnaja
Kniżka Wilenskoj Guberni” 1859, s. 17); Jan
Houwalt s. Benedykta – sekr. gub., † 10 IX 1866 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 112, s. 171,
nr 184); Seweryn Houwalt – mjr w st. sp., kawaler
orderów św. Anny II klasy, św. Włodzimierza
IV klasy, nagrodzony złotą szablą z napisem
Za waleczność, † 16 II 1839 r., lat 48, w Wilnie,
pochowany w Mejszagole, ż. Konstancja Pilecka
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 51, s. 181v, nr 15);
Jerzy Houwalt – rotmistrz wojsk ros. w st. sp.,
† 25 VII 1844 r. w Mejszagole, lat 49, ż. Hortensja
Karolina de Montagnac (z ksiąg parafi alnych
kościoła w Mejszagole).
Pogiesle, Gładkiszki; 208 dusz – Jerzego
w 1816 r.; 305 d.m., 245 d.ż., 4 tys. dz. –
w 1853 r.; w 1847 r. w maj. mieszkali chłopi:
m. Mejszagoła: [Andrukajtis, Borowski,
Brzozowski, Dagilis, Jankiewicz, Jasiewicz,
Jodis, Kowalewski, Lebiedziński, Popławski,
Puziewicz, Rymejko, Statkun, Sudujkis,
Szulski, Szynkowski, Wiżinis, Zemlewski];
w Gryciunach [Andrukajtis, Judel, Klimaszewski,
Puziewicz, Romejko, Staszkun,
Szynkowski, Żemejtis]; w Mieslukach [Andrukajtis,
Rusiecki, Stankun, Surwiłowicz,
Szynkowski]; w Miedziukach [Andrukajtis,
Giełgund, Kakubienas, Kalinowski, Lebiedziński,
Pietkiewicz, Puziewicz, Statkun];
w Piotrowszczyźnie: [Andrukajtis, Brzozowski,
Jodzis, Minksztym]; w Korszynołówce
[Pietkiewicz, Zraziewicz]; w Gładkiszkach
[Butkiewicz, Minksztym, Wołkowski];
956 dz. – Witolda w 1867–1873), Gudulin
(1867–1908; 1135 dz. – Goduli w 1867) –
par. m e j s z a g o l s k a;
maj. Szyrwinty (m. Szyrwinty, zaśc. Uliczniki,
Szatejkiszki, wieś Kiwance; 80 dusz – Józefa
w 1816) – par. s z y r w i ń s k a;
maj. Onżadów (1831) – par. t a b o r y s k a;
maj. Żylwiszki (z wsią Drusie, 28 d.m.,
42 d.ż., 400 dz. – Ignacego, Józefa, Kazimierza
w 1848 r., maj. kupiony Adamem Houwaltem
w 1836 r. a po jego śmierci odziedziczyli
bracia) – par. ?;
Wilno 1798–1912.
Howorecki
Wilno 1818 r.
Hraznowski
Wilno 1805 r.
Hrebnicki580 h. Ostoja
Wilno 1820–1842.
Hrehorowicz h. Drzewica, Lis, Lubicz
wieś Ławnikańce (1828), Pieczury (1834) –
par. dubińska;
dwór Antegołona (1826), Ołkuniszki (1823)
– par. i n t u r s k a;
580 Justyn Hrebnicki – marsz. pow. lepelskiego,
kpt. wojsk pol. w 1833–1835, b. marsz.
w 1858 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 24, s. 22,
nr 143; vol. 30, s. 4, nr 20; vol. 83, s. 98, nr 96;
WSB, s. 108).
524 Hrybiński
m. Kiernów (1831), wieś Kunigiszki (1801)
– par. kiernowska;
zaśc. Kramniszki (1841–1842), Sawkiszki
(1832–1834), Składanowszczyzna (1842),
Wilkinka (1839), wieś Dowciany (1837–
1840), Janowo (1836), Lewaniszki (1835),
Żubiany (1828–1830) – par. korwieńska;
zaśc. Błażyszki (1826–1831), wieś ? (1839 r.)
– par. podbrzeska;
wieś Ciechanowiszki (1824), Siderańce
(1844) – par. suderwiańska;
wieś Ważyna (1829) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Etmince (1835) – par. werkowska;
Wilno 1803–1847.
Hrybiński
Wilno 1803 r.
Hrycewicz581 h. Nałęcz
m. Malaty (1859) – par. malacka;
Wilno 1836–1841.
Hryckiewicz (Gryckiewicz)582
Wilno 1831–1892.
Hryhorowicz
wieś Lewidany (1827) – par. duksztańska;
m. Kiernów (1826–1828), wieś Mitkiszki
(1826) – par. kiernowska;
wieś Zakorniszki (1823) – par. korwieńska;
wieś Żelany (1795) – par. m e j s z a g o l s k a;
Wilno 1803–1845.
Hrykiewicz (Grykiewicz) h. Sulima
Wilno 1830–1832.
Hrynaszkiewicz583
m. Soleczniki (1824–1827) – par. s o l e c z -
n i c k a;
ok. Łenkiszki (1813) – par. worniańska;
Hryncewicz (Gryncewicz)584 h. Iłgowski,
Lubicz, Przegonia
dwór Bobrykowszczyzna (1826–1828) – par.
m e j s z a g o l s k a;
581 Piotr Hrycewicz s. Franciszka – sekr. gub.,
† 13 XI 1886 r., lat 70, w Wilnie (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 214, s. 369v, nr 167).
582 Teofil Hryckiewicz – prof., sekr. gub.
w 1847 r., ż. Franciszka Malecka (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 57, s. 56, nr 63).
583 Paweł Hrynaszkiewicz – proboszcz solecznicki
w 1827 r., lat 37 (LVIA, zesp. 604, inw. 1,
vol. 9690, s. 14).
584 Julian Hryncewicz – szambelan b. dworu pol.
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 22,
m. Suderwa (1823) – par. suderwiańska;
Polanki (1815) – par. szumska;
folw. Bałujkowszczyzna (1839) – par. t a -
boryska;
Wilno 1795–1910.
Hryniewicz (Gryniewicz)585 h. Abdank,
Iłgowski, Lubicz, Nałęcz, Przyjaciel,
Przegonia
maj. Montegaliszki (1819–1847; z wsiami:
Żadzie, Towczule, 39 d.m., 43 d.ż., 431 dz. –
nr 126); Bolesław Augustyn Władysław Hryncewicz
s. Wincentego i Anny z Szymontów – registrator
kol. w 1846–1848, sekr. gub. w 1861 r.
z Oszmiany (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 142,
s. 186v, nr 42; vol. 144, s. 244, nr 180; vol. 157,
s. 345, nr 237); Jan Hryncewicz s. Józefa – rzeczywisty
radca stanu, † 27 IX 1879 r., lat 55 w Wilnie,
ż. Olimpia Juraho (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 207, s. 129, nr 361); Edward Dyonizy Hryncewicz
– por. w 1887 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 216, s. 90, nr 96).
585 Andrzej Hryniewicz – sekr. gen. lit. pocztampu,
radca tyt. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20 vol. 16, s. 50, nr 70); Andrzej Hryniewicz
– rotmistrz pułku kowieńskiego w 1839 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 49, s. 191, nr 78);
Andrzej Hryniewicz s. Michała – kpt. w st. sp.,
† 18 IX 1874 r., lat 43, pochowany na Rossie
(LVIA, zesp. 1667, inw. 1, vol. 182, s. 91v, nr 282);
Dyo nizy Hryniewicz – sędzia graniczny w 1819 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 13, s. 81v); Józef
Hryniewicz – rotmistrz pow. trockiego w 1819–
1822 (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 13, s. 81v;
zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 107); Dyzma Hryniewicz
– sędzia graniczny w 1822–1829 (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 16, s. 107; vol. 33, s. 10v,
nr 59); Sykstus Hryniewicz – rejent pow. wileńskiego
w 1828 r., rejent grodzki pow. wileńskiego
w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 30, s. 73,
nr 59; vol. 36, s. 8v, nr 43); Stanisław Hryniewicz
s. Kazimierza (*ok. 1792) – ukończył gimnazjum
w Podolsku, następnie UW, prof. UW
w 1828–1830, prof. wileńskiej Akademii Medyko-
Chirurgicznej w 1834–1835 (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2530, s. 150–151; vol. 3645, s. 104–109;
zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 53, nr 80; vol. 27,
s. 26, nr 118); Aleksander Hryniewicz s. Michała
i Karoliny Brecht – b. kancelarzysta opieki dworzańskiej,
† 1 XI 1838 r. w Wilnie, lat 40 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 40, s. 31v, nr 242); Jan Kazimierz
– por. korpusu leśnego i Kamila z Roszkowskich
Hryniewiczowie w 1864 r. z maj. LimonHryniewski
(Gryniewski) h. Karwowski, Pniejnia, Rawicz 525
Dyzmasa s. Józefa w 1847 r.; 267 dz. – Dyzmasa
w 1867), Lemontowszczyzna (1824–
1864; z wsią Piple, 48 d.m., 45 d.ż., 509 dz.
– Dyzmasa s. Józefa oraz jego ż. Antoneli
z Wojszwiłów w 1847 r.; maj. kupiony
w 1824) – par. b o g u s ł a w i s k a;
wieś Łazaryszki (1850) – par. bujwidzka;
dwór Bobryszki (1826–1829) – par. c z a -
b i s k a;
maj. Gockiszki (1859) – par. dubińska;
m. Giedrojcie (1839) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Antogołona (1862–1866) – par. i n -
t u r s k a;
maj. Limontowszczyzna (1892; 286 dz. –
Dyzmasa w 1867) – par. m e j s z a g o l s k a;
m. Michaliszki (1834–1853) – par. michal
i s k a;
m. Rudomina (1823–1862), folw. Porudomino
(1844–1860), Podokole (1819–1820), Kotłówka
(1847–1853), Jazowszczyzna (1842),
Jezierszczyzna (1807–1857) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Soł...? (1868) – par. suderwiańska;
maj. Antoniany (1881), wieś Szyrwintele
(1879–1880) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Bołtupie (1891), Lindziszki (1821) –
par. werkowska;
wieś Dziurmuny (1835) – par. worniańska;
folw. Biena (1890–1900; 76 dz. – Kazimierza
i Tekli w 1867), Degiesy (1892), Mazuryszki
(1872) – par. t a b o r y s k a;
maj. Andrzejewo (1897) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1800–1917.
towszczyzna (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 25,
s. 249, nr 10); Antoni Hryniewicz – sekr. gub.
w 1862–1873 (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 48,
s. 111, nr 68; vol. 43, s. 225, nr 108); Antoni –
sekr. gub. i Maria z Koziełów Hryniewiczowie
w 1866 r. z Antogołony (LVIA, zesp. 604, inw. 22,
vol. 27, s. 414, nr 6); Antoni Hryniewicz s. Michała
lat 18 – w 1864 r. zesłany do gub. samarskiej;
Jan Hryniewicz s. Piotra i Róży z Jakowickich
– radca dworu w 1872–1880 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 172, s. 131v, nr 8; vol. 208, s. 248,
nr 53); Michał Hryniewicz – por. b. wojsk pol.
w 1835 r. z Kamionki (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 116, s. 132, nr 95); Leonard Hryniewicz s. Michała
– radca kol., † 6 I 1892 r. w Wilnie, lat 65,
ż. Wanda Raczyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 243, s. 63, nr 6).
Hryniewicz Sudnik
Wilno 1881 r.
Hryniewiecki (Gryniewiecki)586
h. Przegonia, Ostoja
maj. Kamienny Łog, pojezuickie (1789–
1867; z wsiami: Kamienny Łog, Bieniany,
Nowosady, Małyniszki, Naskańcy, Biena,
Bujki, Żuki, folw. Janowo; 130 dusz – Jana
w 1816 r.; 1156 dz. – Katarzyny w 1867) –
par. c u d z i e n i s k a;
Wilno 1829–1895.
Hryniewski (Gryniewski)587 h. Karwowski,
Pniejnia, Rawicz, pw. 14 V 1801 r.
folw. Podjeziorki (1889–1897), zaśc. Balińce
(1846–1852), Fabianiszki (1906), Kalinowo
(1892), Rogaliszki (1897), Żytniszki (1888),
wieś Iszoryszki (1859), Żwiniany (1830–
1882) – par. bujwidzka;
folw. Kalikstowo (1891) – par. k o r -
wiańska;
m. Mejszagoła (1860), zaśc. Gładkiszki
(1838), Kasperowszczyzna (1836–1889;
32 dz. – Hipolita i Leopolda s. Adama i Karoliny
z Mieczkowskich w 1867), Kiemele
(1830), Ławryniszki (1892), Minturyszki
(1832), Ozierajcie (1833) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
wieś Goza (1858–1875) – par. m i c h a -
l i s k a;
zaśc. Buda (1868), Pok...? (1861–1886),
Spragielinie (1847–1853) – par. niemenczyńska;
folw. Gintowszczyzna (1828) – par. podb
r z e s k a;
zaśc. Halina (1865–1884), Sołdenia (1868)
– par. suderwiańska;
m. Taboryszki (1898–1900) – par. t a b o -
r y s k a;
586 Stanisław Hryniewiecki – registrator kol.,
lat 27, za udział w powstaniu zesłany w 1863 r.
do gub. tobolskiej (LVIA, zesp. 381, inw. 16,
vol. 220, s. 4).
587 Jan Hryniewski – deputat dworzański
w 1847 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59,
s. 15, nr 161); Euzebiusz Hryniewski – sędzia
pow. dziśnieńskiego w 1848 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 47, vol. 2, s. 59, nr 114); Konstanty Gryniewski
s. Jana i Józefy z Zabłockich – kpt. w 1884 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 212, s. 307, nr 5).
526 Hrynkiewicz (Grynkiewicz) h. Nalewka, Przegonia, Przyjaciel, Radwan, Wąż
zaśc. Wanaginie (1863) – par. werkows
k a;
maj. Male (1879) – par. worniańska;
Wilno 1803–1913.
Hrynkiewicz (Grynkiewicz)588 h. Nalewka,
Przegonia, Przyjaciel, Radwan, Wąż
wieś Wołkowszczyzna (1829) – par. c u -
d z i e n i s k a;
maj. Gudzieniki (1873) – par. gierwiacka;
m. Ławaryszki (1837) – par. ł a w a r y s k a;
wieś Kodziszki (1808) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Borowy (1855) – par. słobodzka;
ok. Maciukowszczyzna (1810), Montwiłowszczyzna
(1823) – par. s o l e c z n i c k a;
folw. Dworce (1889–1890) – par. t a -
boryska;
zaśc. Bondary (1816) – par. werkowska;
Wilno 1795–1891.
Hrypcewicz
Wilno 1829 r.
Hryszan
Wilno 1832–1838.
Hryszkiewicz (Gryszkiewicz) h. Junosza,
Kmita, h. Łabędź, h. Nowina, Przyjaciel
folw. Chorążyszki (1864), zaśc. Darżele
(1859), Dolna, Makowszczyzna (1868–1870),
Piewienie (1860), wieś Dolna (1872), Żwiniany
(1849–1852) – par. bujwidzka;
karczma Wygoda (1849) – par. c u d z i e -
n i s k a;
folw. Utyszki (1864), zaśc. Migdaliszki
(1864), wieś Bortkieliszki (1827), Chmielówka
(1823), Gudejki (1827), Kluki (1827)
– par. dubińska;
m. Giedrojcie (1839), zaśc. Delpstyszki
(1836), Szałtupie (1846), Szwagieryszki
(1857), wieś Dudańce (1838), Jarzynowo
(1826), Jońce (1834–1938), Kołondzie
(1814–1821), Komosta (1864), Radziuny
(1835), Szarejki (1853), Wejczele (1819),
Wejkucie (1853) – par. g i e d r o j c k a;
m. Giełwany (1853) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. K...? (1874), wieś Mejszele (1822–1830)
– par. g i e r w i a c k a;
588 Adolf Hrynkiewicz – urzędnik XIV klasy
w 1835 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 30, s. 62v,
nr 31).
maj. Giertrudów (1824), zaśc. Szudejkach?
(1834) – par. i n t u r s k a;
ok. Trojniszki (1830), wieś Komańce (1821),
Korojście (1830) – par. j a n i s k a;
m. Ławaryszki (1836–1839), zaśc. Brzeźniaki
(1820–1834), Czerwony Bor (1868–
1869), Domuciszki (1837–1847), Grażuliszki
(1835), Hałkowszczyzna (1831),
Lisowszczyzna (1845), Ławryniszki (1832),
Maculiszki (1838), Maczuki (1820), Manduciszki
(1822), Pięciolanka (1834–1851),
Podjeziorki (1816), Puksztany (1827–1845),
Skirdzimy (1850), Słobodka (1851), Wołowszczyzna
(1851), wieś Bildziszki (1814–
1825), Jazowo (1831–1850), Niewieryszki
(1827), Skajstery (1857), Wołowszczyzna
(1847), Wyżyszki (1820) – par. ławaryska;
m. Malaty (1860), maj. Podumbla (1863),
zaśc. Buczeliszki (1862–1864), Pocubaciszki
(1848), Sołtuszcze (1852), wieś
Bimbiry (1864), Inkietry (1863), Mitkiany
(1860), Zagurciszki (1850–1859) – par.
malacka;
wieś Gierwiaty (1840) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
zaśc. Kastowo (1855–1864) – par. o s t r o -
wiecka;
zaśc. Pieślaniszki (1845), wieś Szrubiszki
(1842), Szunele (1859) – par. podbrzeska;
folw. Porudomina (1855) – par. r u d o -
mińska;
zaśc. Berezniki (1863) – par. r u k o j ń s k a;
zaśc. Poszyle (1851), Wojtkuszki (1835) –
par. s z e s z o l s k a;
wieś Bienia (1864) – par. t a b o r y s k a;
maj. Czyżyszki (1866), zaśc. Bohdaniszki
(1837), Pretuciszki (1862), Wiktopol
(1857), ok. Gierstuciszki (1808–1871), ok.
Ulże (1841), wieś Batańce (1839), Grodzie
(1834), Sadańce (1834–1836), Siciuny (1860)
– par. w i d z i n i s k a;
zaśc. Birka (1863), wieś Giełaże (1816) – par.
werkowska;
folw. Kajetowo (1889), zaśc. Powodzie
(1867–1868), Sosaniszki (1845) – par. worn
i a ń s k a;
Wilno 1825–1917.
Hrontkiewicz
Wilno 1845 r.
Huszcza (Guszcza) 527
Hruber
Wilno 1819 r.
Huberowicz
Wilno 1833–1836.
Hubert
Wilno 1846 r.
Hubo
Wilno 1834 r.
Hulewicz (Gulewicz) h. Nowina
folw. Europa (1795) – par. kiernowska;
Wilno 1814–1819.
Hulicki (Gulicki)
Wilno 1816 r.
Hummel
Wilno 1816 r.
Humenowicz
Wilno 1811 r.
Humowicz
Wilno 1823 r.
Huniewicz
wieś Żołtuny (1823) – par. t a b o r y s k a.
Hurczyn (Gurczyn)589 h. Kruposin
maj. Kazimierzowo (1878; 1386 dz. – Ildefonsa
w 1867) – par. korwiańska;
maj. Szulniki (1855 r.; z wsiami: Szulniki
[chłopi: Pagada, Pukszta, Zdanowicz], Goza
[chłopi: Dyszlewicz, Gietowicz, Gul, Janczewski,
Kimsa, Kozak, Malicki], 380 dz.,
77 d.m., 79 d.ż. – Tadeusza s. Ignacego,
b. sędziego granicznego w 1846) – par. m i -
c h a l i s k a;
m. Podbrzezie (1854), dwór Kazimierzowo
(1859) – par. podbrzeska;
maj. Rzesza (1889) – par. werkowska;
Wilno 1845–1915.
589 Wincenty Hurczyn s. Szymona (*ok. 1788) –
absolwent UW, radca dworu w 1841–1850, prof.
kroskiej szkoły pow., † 9 III 1850 r. w Wilnie
(LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 3236, s. 99; zesp. 604,
inw. 20, vol. 47, s. 37, nr 209; vol. 69, s. 6, nr 51);
Tadeusz Hurczyn s. Ignacego – b. sędzia graniczny
z pow. wileńskiego w 1836 r., † 1 XI 1854 r.,
lat 68, w Wilnie, ż. Ewa Budźko (LVIA, zesp. 391,
inw. 6, vol. 707, s. 89v; zesp. 604, inw. 55, vol. 185,
s. 438, nr 107); Adolf Hurczyn s. Wincentego –
rzeczywisty radca stany, † 19 I 1915 r. w Wilnie,
lat 73, zostawił ż. Helenę, dzieci: Witolda, Helenę
(LVIA, zesp. 1510, inw. 1, vol. 11, s. 2, nr 7).
Hurczynowicz
maj. Olginiany (z wsiami: Pielikonie alias
Góry, Nowiki, Radziule, 33 d.m., 34 d.ż.,
450 dz. – Ewy z Budzków w 1847 r.; Ewa
z Budzków z pierwszego małżeństwa Czajkowska,
odkupiła maj. od s. Jakuba Czajkowskiego
w 1817) – par. w o r n i a ń s k a ?.
Hurynowicz (Gurynowicz)590 h. Kalinowa
Wilno 1816–1903.
Hurkowski (Gurkowski)
Wilno 1840–1883.
Hurtingh
Wilno 1845 r.
Husakowski (Hussakowski)
Wilno 1809–1835.
Huściło
Wilno 1828 r.
Huściłowicz
Wilno 1834 r.
Huścinowicz
Wilno 1820 r.
Huszcza (Guszcza)591
wieś Wojgiele (1853–1865) – par. g i e r wiacka;
wieś Kiertoje (1824) – par. i n t u r s k a;

590 Konstanty Hurynowicz s. Stanisława i Katarzyny
z Rodkiewiczów – sekr. kol. w 1827 r.,
ż. Aleksandra Sarosiek (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 13, s. 22v, nr 8); Konstanty Hurynowicz –
radca tyt. w 1878 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 172, s. 186v, nr 44); Tadeusz Hurynowicz –
sekr. gub. w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 21, s. 31, nr 249); Szymon Hurynowicz –
radca tyt. w 1840 r., asesor kol. w 1851 r., ż. Marianna
Kruszyńska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 44, s. 82, nr 20); Władysław Klemens Hurynowicz
– sekr. gub. w 1858–1860 (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 83, s. 28, nr 156; vol. 86, s. 260, nr 50).
591 Stanisław Huszcza s. Ignacego i Tekli z Jucewiczów
– sędzia graniczny gub. wileńskiej
w 1840 r., b. sędzia sądu gub. wileńskiego granicznego
w 1847 r., sędzia grodzki w 1850 r.,
ż. Waleria Narbutt c. Tadeusza (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 45, s. 21, nr 81; vol. 57, s. 10, nr 82;
zesp. 604, inw. 55, vol. 161, s. 411, nr 64); Jan
Guszcza s. Marcina lat 67 – właściciel domu
w Wilnie pod, nr 520 w 1816 r. (LVIA, zesp. 515,
inw. 15, vol. 411, s. 588v).

528 Huszczewicz
m. Malaty (1855), zaśc. Wajomka? (1861),
ok. Mieluńce (1869–1898) – par. malacka;
dwór Opigosze (1850–1852) – par. m u s n i c k a;
m. Widziniszki (1856), zaśc. Pietropol
(1881), m. Widziniszki (1855), wieś Gorszwiany
(1873–1875) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1805–1912.

Huszczewicz
Wilno 1842 r.
I
---
john1

Ńîîáůĺíčé: 2775
Íŕ ńŕéňĺ ń 2008 ă.
Đĺéňčíă: 1583
I
Ibelgaupt
Malinowszczyzna (1887–1889) – par. d ub i ń s k a;
Wilno 1856 r.

Ibiański 592 h. Jasieńczyk, pw. 21 IV 1810 r.

h. Leliwa, Lubicz
folw. Szumsk (1864) – par. c u d z i e n i s k a;
Gowejki (1821) – par. dubińska;
wieś Mickańce (1880) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Posadniki (1838) – par. g i e ł w a ń s k a;
ok. Posperz (1810) – par. kiernowska;
maj. Justynowo (1868–1872) – par. ł a w a -
r y s k a;
m. Mejszagoła (1845), wieś Lewidany (1846),
Żelanka (1839) – par. m e j s z a g o l s k a;
zaśc. Bojaryszki (1840) – par. muśnicka;
m. Podbrzezie (1838), dwór Kazimierzowo
(1838), Piekieliszki (1847–1850), Wizulany
(1844), folw. Dymsza (1851) – par. podb
r z e s k a;
folw. Kijany (1864) – par. r u k o j ń s k a;
maj. Olany (1854) – par. s z y r w i ń s k a;
maj. Czerwony Dwór (1834), Werki (1820)
– par. werkowska;
Wilno 1839–1905.

592 Florian Ibiański – registrator kol. w 1876 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 20, nr 101);
Cezary Ibiański – sekr. Akademii Duchownej w 1837 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 36, s. 75v, nr 117).

Idzykowski
Wilno 1842 r.

Igelsztrom (Igelstrom)593
Wilno 1817–1880.

Igłowski
Wilno 1869–1885.

Ignatowicz (Ihnatowicz)594 h. Iłgowski,
Kościesza, Świat
dwór Bezdoliszki (1812–1857), Gierwiaty
(1811) – par. g i e r w i a c k a;
m. Kiernowo (1845–1846), zaśc. Iłgobrodzie
(1840), Pohulanka (1843), wieś Ordziszki
(1859–1864) – par. kiernowska;
m. Szeszole (1845) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Kabałda (1826–1828) – par. s z y r -
wińska;
Wilno 1808–1917.

Ignatowski
Wilno 1828 r.

Ilcewicz 595 h. Korczak, Lubicz, Strzemię

593 Wiktor Igielstrom s. Gustawa – gen.-mjr, † 7 X 1880 r. w Wilnie, pochowany na Rossie
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 208, s. 117, nr 394).

594 Wincenty Ihnatowicz – nauczyciel gimnazjum
mohylewskiego w 1825 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 46); Władysław Ignatowicz
s. Piotra – sekr. gub. w 1875–1879 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 163, s. 182, nr 13; vol. 207, s. 113, nr 237).

595 Franciszek Ilcewicz s. Karola – radca Izby
Skarbowej w 1839 r., asesor kol. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 41, s. 1v, nr 6; vol. 44,
s. 53v, nr 318), radca tyt. w 1836 r., radca wileńskiej Izby Skarbowej w 1839 r., radca dworu,
kawaler orderów św. Stanisława III klasy, św.
Anny w 1847 r., † 11 III 1857 r., lat 61, zostawił
s.: Edwarda, Władysława, Jana, Zygmunta, pochowany
na cm. Rossa (LVIA, zesp. 604, inw. 22,
vol. 33, s. 17, nr 95; zesp. 604, inw. 20, vol. 41,
s. 1v, nr 6; zesp. 515, inw. 17, vol. 990, s. 9); Wincenty
Ilcewicz – radca dworu w 1850 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 69, s. 10v, nr 116); Edward
Ilcewicz s. Franciszka – radca tyt. w 1853–1855,
w 1860 r. pomocnik sekr. w kancelarii gen.-gub.,
asesor kol. (LVIA, zesp. 604, inw, 20, vol. 76, s. 30,
nr 116), kawaler orderów: św. Anny III klasy, św.
Stanisława III klasy w 1863 r., ż. Ludwika Marcinowska
(„Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Guberni”
1863, s. 12); Zygmunt Ilcewicz – por. artylerii
w 1858 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 83, s. 33,
nr 184); Zygmunt s. Franciszka Ilcewicz – radca
Isakowicz 529
folw. Równepole (1842–1843) – par. c u -
d z i e n i s k a;
m. Niemenczyn (1882) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1795–1909.

Ilgiewicz
wieś Szaukszteliszki (1862) – par. dubińs
k a.

Iłgowski 596 h. Abdank
pw. 21 VII 1820, 11 VI 1843 r.
wieś Wojsztuny (1810) – par. b o g u s ł a -
wiska;
Wilno 1813–1869.

Iliński
Wilno 1906 r.

Ilkiewicz h. Korczak
Wilno 1846 r.

Iłłakowicz597 h. Doliwa, Leliwa
pw. 10 I 1799 r.
maj. Biebrusy (1852–1856) – par. i n -
t u r s k a;
m. Malaty (1854), maj. Biebrusy (1858) –
par. malacka;
maj. Mazuryszki (1835–1873; z wsiami: Kapliczniki,
Karyliszki, Nowosiołki, Sojdzie,
zaśc. Prepoły, Wiedaginia, Skałka; 90 d.m., 85
d.ż., 1186 dz. – Teodora s. Jerzego w 1847– 1861, 901 dz. – Teodora w 1867 r.; w 1847 r. mieszkali chłopi: Kapliczniki [Markowski, tyt. w 1878 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 191, s. 59, nr 68); Antoni Ilcewicz s. Jana i Elżbiety z Harasimowiczów – sztabs kpt. w 1879–1880
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 142, s. 174v, nr 27; vol. 208, s. 145, nr 56).

596 Jan Iłgowski s. Kazimierza – registrator kol.
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14, s. 2, nr 8).

597 Teodor Iłłakowicz s. Jerzego h. Doliwa
(*1783) – radca stanu w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21, s. 14, nr 104), sędzia graniczny w 1836 r., ż. Magdalena Dworzecka (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 33, s. 26, nr 149); b. sędzia
w 1859 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 124, s. 85, nr 85), s. Michał Julian Napoleon – malarz
(ur. 1812); Jerzy Ludwik Iłłakowicz s. Gerwazego
i Benedykty z Twarowskich – registrator rządu gub. wileńskiego w 1838 r., sekr. kol. w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 39, s. 1v, nr 2; vol. 67, s. 15, nr 57).
Muraszka, Praszkiewicz, Salnik, Wiszniewski];
Karyliszki [Jarecki, Markowski, Mikiewicz,
Szerba, Wiszniewski]; Nowosiołki [Bałasz,
Chodzko, Wiszniewski]; Sojdzie [Niedzwiecki,
Wiszniewski]; Prepoły [Salnik];
Wedagina [Krejner]) – par. suderwiańsk a;
Wilno 1838–1893.

Illinicz-Zubko 598
Wilno 1873 r.

Illinicz (Ilinicz) h. Korczak
Wilno 1823–1916.

Illjaszewicz (Iljaszewicz) h. Giejsz
pw. 13 III 1799, 7 XII 1832 r.
wieś ? (1888) – par. werkowska;
Wilno 1863–1909.

Imbro
Wilno 1834 r.

Imieniński h. Prawdzic
Wilno 1916 r.

Imporowicz
Wilno 1838 r.

Inczyk599 h. Junczyk, pw. 26 VII 1820 r.
Wilno 1820–1917.

Ingielewicz h. Trzy gwiazdy
zaśc. ? (1838), Januszki (1851), wieś Janowo
(1831–1836), Ławnikańce (1830), Żyngie
(1813) – par. dubińska;
wieś Bindziuki (1822), Mej...? (1843), Purwiniszki
(1820) – par. j a n i s k a;
wieś Pilakolnia (1838) – par. n i e m e n -
czyńska;
Wilno 1830 r.

Ipogorski-Lenkiewicz
Wilno 1906–1915.

Isakowicz 600
folw. Bekupa (1828–1831) – par. g i ed r o j c k a;
dwór Puzyniszki (1815) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1798–1841.

598 Szymon Kleofas Illinicz – Zubko s. Jana i Barbary
z Pietraszkiewiczów, radca tyt. w 1873 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 120, s. 119, nr 43).

599 Michał Inczyk – radca tyt. w 1854–1858
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 32, nr 3;
vol. 83, s. 95, nr 74).

600 Jan Isakowicz – rotmistrz trocki w 1809 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 113, s. 65).

530 Iskrzycki
Iskrzycki 601
Wilno 1827–1848.

Iszliński h. Łabędź, pw. 15 III 1804 r.
Wilno 1876–1877.

Iszoro (Iszora)602 h. Isiora, pw. 23 XII
1819 r., h. Kościesza, pw. 15 XII 1819, 16 IX 1832 r.
folw. Piwaruńce (1840–1873; z wsią Piwaruńce,
25 d.m., 23 d.ż., 240 dz. – Stanisława,
registratora kol. i Marii z Szantyrów
w 1847 r.; maj. kupili w 1840 r. od Andrzejewskich;
141 dz. – Stanisława w 1867 r.;
w 1847 r. we wsi Piwaruńce mieszkali chłopi:
Akinis, Bujwid, Dwilewicz, Kowalewski)
– par. dubińska;
folw. Januszyszki (1848), Piworuńce (1850),
Tworki (1875) – par. malacka;
dwór Wiżulany (1836) – par. podbrzeska;
maj. Antecesarka (1717–1879; wieś Pikciuny;
11 dusz – Józefa w 1816 r.; 21 d.m., 19 d.ż.,
342 dz. – Józefa s. Józefa, b. sędziego granicznego w 1847 r.; 249 dz. – Kazimierza w 1867 r.; w 1717 r. maj. od Anny Zaleskiej
kupił Rafał Iszoro) – par. w i d z i n i s k a;
maj. Aleksandryszki (232 dz. – Marii w 1867)
Wilno 1833–1916.

Iwanowicz h. Abdank, Kotwicz
Wilno 1814–1861.

Iwanowski 603 h. Łodzia, Rogala, pw. 8 I 1799 r., h. Tarcza, Topór pw. 1 XII
1803, 26 V 1832 r.

601 Jan Iskrzycki – asesor kol. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 16, s. 13, nr 95).

602 Stanisław Iszoro s. Józefa (*ok. 1809) – sędzia
graniczny pow. wileńskiego w 1834–1850, ż. Maria
Szantyr (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 27, s. 16,
nr 70; zesp. 604, inw. 55, vol. 26, s. 10v, nr 72;
zesp. 604, inw. 22, vol. 10, s. 183, nr 105; zesp. 381,
inw. 25, vol. 417, s. 399v); Józef Iszoro s. Józefa
– sędzia graniczny pow. wileńskiego w 1836–1850
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 26, s. 10v, nr 72;
inw. 22, vol. 10, s. 183, nr 105); Julian Józef Iszoro
s. Kazimierza – registrator kol. w 1854–1856
(LVIA, zesp. 515, inw. 17, vol. 2474, s. 1); Stefan
Iszoro – sędzia graniczny w 1862 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 22, vol. 48, s. 102, nr 7).

603 Karol Iwanowski – proboszcz bystrzycki
w 1827 r., lat 60, h. Rogala (LVIA, zesp. 604,
wieś Giże (1850) – par. b o g u s ł a w i s k a;
m. Bujwidze (1902–1907) – par. bujwidzka;
wieś Litwiany (1842) – par. b y s t r z y c k a;
m. Cudzieniszki (1831–1838), zaśc. Sawiszki
(1843), wieś Nowosiołki (1849) – par. c u -
d z i e n i s k a;
folw. Piworunce (1853–1859), wieś Michaliszki
(1835), Sobolanka (1817–1863) – par.
dubińska;
maj. Jurażyszki (1856), folw. Abramowszczyzna
(1855), Nowosiele (1839), Skaszaniszki
(1816–1864; 4 dusze – Andrzeja s. Mateusza
w 1816 r.; 51 dz. – Kajetana w 1867), Witejki
(1842–1844), zaśc. Dębówka (1887),
Rejsteniszki (1864), Terespol (1837), wieś
Aleksandryszki (1789–1855), Chorążyszki
(1888), Gasperowo (1880–1885), Gudańce
(1840), Miszkieliszki (1803–1809), Niewody
(1822), Pogranice (1820), Skataniszki
(1801–1820), Szupienie (1841–1844) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Dawniliszki (1822–1823), Lele (1827–
1830) – par. g l i n c i s k a;
m. Inturki (1846) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Ordziszki (1846), Sosnówka (1845) –
par. kiernowska;
maj. Wysoki Dwór (1883) – par. k i e w -
k l a ń s k a;
wieś Sawkiszki (1821) – par. korwieńska;
zaśc. Puksztany (1833) – par. ł a w a r y s k a;
m. Malaty (1880), folw. Antopol (1872),
Kabaliszki (1863), Kabiele (1860–1906),
Szejkiszki (1867–1871), zaśc. Biebrusiałka
(1875–1877), Kabiele (1848–1908), wieś
Buczeliszki (1879), Kalena (1872), Kirnejły
inw. 1, vol. 9690, s. 14); Romuald Iwanowski
– sędzia pow. dziśnieńskiego w 1830 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 47, vol. 1, s. 2); Józef Iwanowski
s. Kazimierza z Malat, powstaniec 1863 r., skazany
na 4 lata ciężkich robót w zakładach Syberii (LVIA,
zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 40 (Śliwowska, Syberia,
s. 207); Alfons Iwanowski – registrator
kol. w 1850 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139,
s. 17v, nr 8); Aleksander Iwanowski – sekr. kol.
w 1873–1880 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 120,
s. 15, nr 103; vol 163, s. 191, nr 72; vol. 208, s. 88v, nr 107); Kajetan Iwanowski s. Kajetana i Fortunaty – ppłk w 1889 r., lat 40, ż. Maria Januszewicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 239, s. 709, nr 36).

Iwaszkiewicz h. Abdank, Gozdawa, Trąby 531
(1863–1871), Mielniki (1887), Mielunce
(1880–1889), Żury (1861) – par. malacka;
m. Mejszagoła (1861), zaśc. Budy (1842),
Mieszluki (1828–1834), Pawasarele (1840),
Słobodziszki (1833), Werejki (1837), wieś
Antonojcie (1840), Kwaksze (1840) – par.
m e j s z a g o l s k a;
m. Muśniki (1845) – par. muśnicka;
wieś Paszkańce (1798) – par. nidocka;
m. Niemenczyn (1871–1918), zaśc. Karolinka
(1864), wieś Martyszuny (1819–1830) –
par. niemenczyńska;
folw. Krupieliszki (z zaśc. Poszawdini,
9 d.m., 11 d.ż., 60 dz. – Weroniki z Petrusewiczów
c. Tadeusza w 1848) – par. ?
m. Podbrzeź (1814–1836), zaśc. Białozoryszki
(1831), Błażyszki (1839), Nagoryszki
(1844), Narbuciszki (1844), wieś Lele (1825),
Pioruńce (1861) – par. podbrzeska;
dwór Olginiany (1835), folw. Swirkowszczyzna
(1843) – par. o s t r o w i e c k a;
m. Rudamina (1835), Doubiany (1821),
Jarmoliszki (1801–1806), Kotówka (1833–
1848), Skirsobol (1805), wieś Jodziszki
(1829), Kisielowszczyzna (1819), Miguny
(1798–1828), Okmianiszki (1825–1834), Żyburtany
(1800–1819) – par. rudomińska;
Orklany (1826) – par. r u k o j ń s k a;
wieś Najdy (1798) – par. s z e s z o l s k a;
folw. Paszkowszczyzna (1909–1910) – par.
szumska;
wieś Kołtyni (1824), Kwaksze (1840), Żyndule
(1824) – par. s z y r w i ń s k a;
wieś Ażewicze (1859), Okmianiszki (1831–
1880) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Ejtmince (1852), Filipiszki (1901), Magazynka?
(1898) – par. werkowska;
maj. Łukaszuny (1864–1865), zaśc. Akinie
(1870), Jasna Górka (1844), Biały Dwór
(1844), Kowalkiszki (1879), Mieszkieliszki
(1795), Rostadole (1871), maj. Giersztuciszki
(1866), Łukaszuny (1864–1866), wieś
Auksztynie (1809), Ażuszele (1801), Dobusze
(1825), Gajluny (1806), Łazarce (1835–
1841), Pikciuny (1870) – par. w i d z i n i s k a;
Jurczuny (1814) – par. worniańska;
Wilno 1799–1917.

Iwański
maj. Orniany (1853) – par. j a n i s k a;
Wilno 1856 r.

Iwaszewski
Wilno 1869 r.

Iwaszkiewicz 604 h. Abdank, Gozdawa,
pw. 27 XI 1819 r., Trąby, pw. 21 I 1799 r.
maj. Józefowo (1900) – par. bujwidzka;
zaśc. Dominikonowo (1835) – par. b y -
s t r z y c k a;
folw. Wilanów (1833–1857), wieś Szarki
(1843) – par. c u d z i e n i s k a;
zaśc. Szaki (1870), Tarowciszki (1820) – par.
g i e d r o j c k a;
maj. Gudziszki (1803–1864; wieś Gudziszki;
36 dusz – Ludwika oraz jego ż. Rozalii
w 1816 r.), wieś Popiszki (1826) – par.
g i e r w i a c k a;
m. Janiszki (1852), zaśc. Podubinki Kostrowickiego
(1818), wieś Poundenie (1798) –
par. j a n i s k a;
m. Korwie (1893) – par. korwieńska;

604 Joachim Iwaszkiewicz – kpt. wojsk ros.
w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 14,
s. 89v, nr 40); Antoni Iwaszkiewicz s. Wawrzyńca
(*ok. 1807) – sekr. kol. w 1840–1843, ż. Róża
Walentynowicz, s. Zygmunt Bartomiej *1843
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 60v, nr 18;
zesp. 380, inw. 95, vol. 105, s. 26); Michał Iwaszkiewicz
s. Wiktora (*ok. 1814) – urzędnik Komisji
Likwidacyjnej w 1837–1840, ż. Gertruda Markowska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 83,
nr 24; zesp. 381, inw. 25, vol. 377, s. 851v); Franciszek
Iwaszkiewicz – radca tyt. w 1841 r. (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 47, s. 13, nr 73); Dominik
Iwaszkiewicz s. Kajetana (*ok. 1814) – kancelarzysta
w Izbie Dóbr Państwowych w 1841 r.
(zesp. 380, inw. 95, vol. 105, s. 24v); Walerian –
asesor kol. i Olimpia z Rymszów Iwaszkiewiczowie
w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 185,
s. 32, nr 35); Maciej Iwaszkiewicz – kpt. b. wojsk
pol. w 1832 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 21,
s. 127, nr 7); Onufry Iwaszkiewicz s. Kajetana
i Marianny z Janowiczów – rejent sądu granicznego
pow. szaweleskiego w 1836 r. (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 34, s. 38, nr 74); Bronisław Iwaszkiewicz s. Macieja i Grasyldy z Daszkiewiczów
– radca kol. w 1878 r. z Wilna (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 142, s. 161, nr 7); Kazimierz Iwaszkiewicz
s. Wawrzyńca i Elżbiety z Szpilerów – radca tyt. w 1877 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 142, nr 4).

532 Iwicki h. Kuszaba
Wysoki Dwór (1795–1814) – par. mejszag
o l s k a;
m. Michaliszki (1865), wieś Czechy (1859),
Gozy (1823) – par. m i c h a l i s k a;
Czaromszczyzna (1819), Czekiszki (1820–
1829), wieś Rezy (1830), Madziuniszki
(1795), Rudowsie (1827) – par. niemenczyńska;
maj. Olginiany (1858–1859) – par. o s t r o -
wiecka;
folw. Mojgiszki (1830), wieś Mojgiszki
(1823–1828) – par. pobojska;
dwór Glinciszki (1834), zaśc. Sienkowszczyzna
(1841), wieś Kołnota (1836–1839), Purnuszki
(1812) – par. podbrzeska;
wieś Czekany (1814), Dukiele (1806), Piktokańce
(1822) – par. rudomińska;
zaśc. Murowanka (1837–1840), wieś Kijany
(1822) – par. r u k o j ń s k a;
m. Szeszole (1830–1864), wieś Karaliszki
(1820) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Szyrwintele (1822) – par. s z y r w i ń s k a;
zaśc. Giełoże (1873–1875), młyn Misiuczany
(1842) – par. t u r g i e l s k a;
zaśc. Augustowo (1823–1837), wieś Bondary
(1837), Małe Gulbiny (1820), Wielkie Gulbiny
(1820), Zwieraliszki (1831–1842) – par.
werkowska;
folw. Stefanowo (1843–1866), zaśc. Staszyszki
(1854), wieś Dowiańce (1865), Krzyżówka
(1837–1838), Szwedy (1856) – par. w i -
d z i n i s k a;
zaśc. Zagodzie (28 dz. – Onufrego s. Antoniego
w 1847–1853), wieś Bodziwoły (1798),
Goza (1795–1813) – par. worniańska;
folw. Leśniki (z wsią Leśniki, 11 d.m., 15 d.ż.,
40 dz. – Bazylego s. Stefana w 1848) – par. ?
Wilno 1795–1916.

Iwicki 605 h. Kuszaba, pw. 8 XII 1798,
18 XII 1819, 28 II 1833, 20 IV 1843 r.

605 Antoni Iwicki – por. b. wojsk pol. w 1842 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 50, s. 22v, nr 128),
Tomasz Iwicki – sekr. kol. w 1858–1863 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol 100, s. 204, nr 144); Hipolit
Adam Michał Iwicki s. Waleriana Ignacego i Salomei
z Butkiewiczów – sekr. kol. w 1876–1889,
ż. Helena Rafanowska (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 139, s. 138v, nr 13; vol. 211, s. 204, nr 198);
Tekla Iwicka c. Antoniego i Ewy Krajewskiej
zaśc. Masaliszki (1905) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Biebrusy (1853–1869), Marcinowo
(1862), zaśc. Malawszczyzna (1869–1889)
– par. i n t u r s k a;
m. Malaty (1906), zaśc. Jawry (1898) – par.
malacka;
wieś Bezdany (1907) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Pietryszki (1914) – par. p o d b r z e s k a;
wieś Popiszki (1844) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1829–1917.

Iwiński h. Łodzia, pw. 2 IX 1805 r.
Wilno 1822–1855.

Iwoszko
Wilno 1795 r.

Izbicki606 h. Prawdzic, pw. 15 XII 1819 r.
Wilno 1804–1909.

Izdebski607 h. Pomian
Wilno 1798–1905.

Iżycki-German 608
Wilno 1878–1911.

(*ok. 1814, † 1888) – ofi arna fi lantropka i opiekunka
dzieci (WSB, s. 113).

606 Maciej Izbicki s. Franciszka – sekr. kol.
w 1845 r., radca tyt. w 1875 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 55, s. 16v, nr 90; vol. 123, s. 170v, nr 45).
607 Sympliciusz Izdebski s. Feliksa – dworzański deputat wywodowy w 1830–1859, † 13 I 1866 r. w Wilnie, lat 65 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 17, s. 24, nr 186; vol. 124, s. 165, nr 121; vol. 112, s. 154, nr 7; zesp. 381, inw. 25, vol. 417, s. 327v);
Józef Izdebski s. Symplicjusza i Pauliny ze Skarżyńskich
– mjr 13. włodimirskiego ułańskiego
pułku w 1866 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 112,
s. 154, nr 7); Władysław Izdebski s. Symplicjusza
i Pauliny ze Skarżyńskich – kpt. w st. sp.
w 1866 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 112, s. 154,
nr 7); Wandalin Izdebski s. Tadeusza i Teresy
z Adamowiczów – por. w 1837 r., mjr w 1860 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 37, s. 26v, nr 104;
vol. 86, s. 21, nr 96); Edward Izdebski s. Symplicjusza
i Pauliny ze Skarżyńskich – etatowy urzędnik
wileńskiego szlacheckiego wywodowego zebrania
w 1866 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 112,
s. 154, nr 7); Wiktor Izdebski s. Kazimierza – registrator
kol. w 1850 r., radca tyt., † 3 VI 1904 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 292,
nr 120; vol. 300, s. 37).

608 Jan Iżycki – German s. Tadeusza – inż.
w 1887–1889, ż. Maria Kiełczewska, s. Aleksander
Jachimowicz h. Dąbrowa, Godziemba, Korwin, Leliwa, Ogończyk 533

Iżycki609 h. Bończa, Śreniawa
Wilno 1845–1893.


J
Jabłonowski-Snadzki
Wilno 1876–1889.

Jabłonowski610 h. Grzymała, Prus III,
Zaręba, pw. 28 VIII 1820 r.
Wilno 1811–1904.

Jabłoński611 h. Bończa, Jasieńczyk, Samson
pw. 3 XII 1798, 30 X 1842 r.
wieś Szupienie (1824) – par. g i e d r o j c k a;
wieś Paszkańce (1841) – par. nidocka;
ok. Niemieża Tatarska (1789) – par. r u d o -
mińska;
wieś Kosina (1827) – par. szumska;
zaśc. Gulbiny (1839–1841), wieś Bukiszki
(1821) – par. werkowska;
*1887 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 599,
nr 264; vol. 239, s. 674, nr 217).

609 Bonifacy Iżycki – sekr. gub., † 8 VII 1880 r.
w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol 177, s. 178v, nr 93).

610 Gustaw Faustyn Feliks Jabłonowski – radca
dworu w 1892 r., ż. Malwina Józefa Pokart (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 243, s. 591, nr 203); Wincenty
Ignacy Jabłonowski s. Antoniego – radca
dworu, † 27 XI 1887 r., lat 63, pochowany na cm.
Rossa, ż. Emilia Jasińska, s. Gustaw Feliks Faustyn
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 70, nr 478).

611 Franciszek Jabłoński s. Hipolita (*ok. 1804) –
kancelarzysta na UW w 1830 r. (LVIA, zesp. 567,
inw. 2, vol. 2732, s. 257); Marcin Jabłoński – ppłk
wojsk ros. w 1830 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 16, s. 145, nr 110); Stefan Jabłoński s. Kazimierza
i Magdaleny N. – sekr. kol. w 1835 r.
z Oszmiany, radca tyt. w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 50, vol. 116, s. 25, nr 234; vol. 132, s. 258v,
nr 155); Konstanty Jabłoński – registrator kol. w 1850 r., sekr. kol. w 1860 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 67, s. 277, nr 34; vol. 86, s. 140, nr 7);
Józef Jabłoński z Wilna – powstaniec 1863 r.
(LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 143).
zaśc. Pasieki (1874) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1800–1916.

Jabs
Wilno 1845–1846.

Jacewicki
Wilno 1875 r.

Jacewicz612 h. Leliwa, Lubicz, Odrowąż,
Sulima
dwór Dukszty (1837) – par. duksztańska;
zaśc. Niedźwiatka (1889) – ławaryska;
wieś Trypojdzie (1827) – par. t u r g i e l s k a;
Wilno 1816–1917.

Jachimowicz 613 h. Dąbrowa, Godziemba,
Korwin, Leliwa, Ogończyk
m. Balingródek, zaśc. Berydziszki (1870) –
par. bujwidzka;
zaśc. Okmianka (1844), wieś Bijuciszki
(1815), Manetony (1844) – par. dubińska;
wieś Gudańce (1864), Romańce (1810) –
par. g i e d r o j c k a;
wieś Gryżeniszki (1838) – par. giełwańska;
612 Karol Jacewicz s. Jana – registrator kol.,
† 28 IX 1854 r., ojciec Stanisława (LVIA, zesp. 604,
inw. 20, vol. 79, s. 726, nr 60), Stanisław Tomasz
Jacewicz s. Karola i Franciszki z Kraszewskich
– por. 111 dońskiego pułku piechoty w 1874 r.,
sztabs kpt. w 1879 r., kpt. w 1889 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 172, s. 145v, nr 5; vol. 207,
s. 492, nr 344; vol. 239, s. 343, nr 292); Stanisław
Jacewicz – por. 16 batalionu saperów w 1901 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 291, s. 588, nr 447);
Zenon Jacewicz – sekr. dworzaństwa pow. telszewskiego w 1840 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 44, s. 82v, nr 21).

613 Franciszek Jachimowicz s. Józefa i Heleny
z Dowgiałłów – sekr. kol. w 1860 r., asesor kol.
w 1867–1875, † 26 X 1896 r., lat 71, w Wilnie,
pochowany na cm. Rossa, ż. Maria z Kulwińskich
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 149, s. 55, nr 23;
vol. 113, s. 42, nr 65; vol. 279, s. 235, nr 916); Leon
Jachimowicz – asesor kol. w 1863–1867 (LVIA,
zesp. 604, inw. 20, vol. 139, s. 78, nr 8, s. 90, nr 6,
s. 93, nr 5); Joachim Jachimowicz – pocztylion
gub. pocztowej kontory w 1843 r., ż. Katarzyna
Jacyna (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 53, s. 120,
nr 183); Leon Jachimowicz – kontroler wileńskiej
Izby Skarbowej w 1839–1845, sekr. gub. w 1847 r.,
ż. Wiktoria Obrocka (LVIA, zesp. 604, inw. 20,
vol. 41, s. 11, nr 50; vol. 47, s. 18, nr 95; vol. 55,
s. 255v, nr 52; vol. 57, s. 48, nr 15).

534 Jachimowski
wieś Manetony (1837–1841) – par. i n t u r -
s k a;
zaśc. Dziedaniszki (1830–1834), wieś Osienniki
(1822), Skajstery (1840–1860) – par. ł a -
waryska;
Szarkiszki (1823–1836) – par. n i e m e n -
czyńska;
wieś Purnuszki? (1819) – par. podbrzeska;
m. Porudomina (1828) – par. rudomińska;
ok. Bohusławy (1819) – par. s o l e c z n i c k a;
wieś Biłduny (1827) – par. sużańska;
zaśc. Andrakiszki (1827), wieś Janele (1801)
– par. s z e s z o l s k a;
wieś Pikciuny (1826) – par. t a b o r y s k a;
wieś Balańce (1795) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1805–1914.
Jachimowski
zaśc. Mojgiszki (1830) – par. pobojska;
Soleczniki Wielkie (1819) – par. s o l e c z -
n i c k a;
Jachowicz
wieś Porudomina (1816–1828) – par. r udomińska;
Wilno 1824 r.

Jachowski
Wilno 1831–1832.

Jacyna (Jacyno)614 h. własny
pw. 27 VIII 1820, 12 V 1844 r.
614 Jan Jacyna – sędzia graniczny wileński
w 1836–1840 (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 26,
s. 48v, nr 115; vol. 58, s. 22v, nr 45); Dominik
i Róża Jacynowie – sędziowie graniczni w 1840 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 58, s. 22v, nr 45);
Jan i Karolina z Prontnickich Jacynowie – rotmistrzowie
pow. brasławskiego w 1810–1827 (LVIA,
zesp. 604, inw. 34, vol. 27, s. 55v, nr 7); Jan Jacyna
– rotmistrz w 1828 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34,
vol. 30, s. 278v, nr 142); Michał Jacyno – kpt.
w st. sp., ż. Elżbieta Taborowska w 1861–1865 z Józefowa
(LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 21, s. 82, nr 164); Władysław Jacyna – sekr. strapczy pow.
wileńskiego w 1843–1844, ż. Emilia Czerwińska
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 67, nr 91); Kazimierz
Jacyna – radca tyt. w 1859–1863 (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 85a, s. 155, nr 124; vol 100,
s. 91, nr 12); Karolina Jacyno – uczestniczka powstania
1863 r. z pow. wileńskiego (LVIA, zesp.
1266, inw. 1, vol. 117, s. 378v, nr 23); Aleksander
Jacyno – sekr. gub., † 5 II 1866 r. w Wilnie, lat 40
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 112, s. 65v, nr 30).
zaśc. Fabianiszki, ok. Szykszniszki (1861),
wieś Pilwiszki (1858) – par. bujwidzka;
wieś Ławnikańce (1844) – par. dubińska;
folw. Dowboryszki (1859), Józefowo (1838–
1865; z wsią Szawdzie, 13 d.m., 14 d.ż.,
242,5 dz. – Jana s. Andzeja w 1847 r.; 174 dz.
– Michała w 1867), Zdaniszki (1841–1842),
wieś Szawdzie (1847) – par. g i e d r o j c k a;
m. Michaliszki (1848–1857), dwór Palestyna
(1835) – par. m i c h a l i s k a;
m. Widzieniszki (1825–1844), folw. Kazimierzowo
(1844), Piotronopol (1847), Wiktoryszki
(1810–1811) – par. w i d z i n i s k a;
Wilno 1805–1917.

Jacynicz h. Syrokomla
Wilno 1801–1817.

Jacyniewicz
folw. Mieżańce (1835) – par. i n t u r s k a;
Wilno 1894 r.

Jackiewicz 615 h. Gozdawa, Jacyna, Lilia,
Sulima pw. 31 III 1804, 13 X 1837, 11 XII
1844 r.
wieś Rubno (1833) – par. bujwidzka;
m. Bijuciszki (1840), zaśc. Skadaryszki
(1864), wieś Chmielówka (1838) – par. d u -
b i ń s k a;
maj. Abramowszczyzna (1866), Józefowo
(1854), zaśc. Boborojście (1865), Miszkieliszki
(1837), Unguryszki (1856), wieś Bekieszy
(1843), Gudańce (1842–1846) – par.
g i e d r o j c k a;
wieś Darwidy (1866) – par. g i e ł w a ń s k a;
zaśc. Jarzębinówka (1859), Staszkuniszki
(1830–1835), Warlina (1859), wieś Ławkieniki
(1803), Manatony (1822–1828), Wejksztańce
(1826) – par. i n t u r s k a;
zaśc. Podubinka (1883–1906), Pukomunie
(1842), wieś Giry (1795–1799) – par. j a -
n i s k a;
zaśc. Juszkańce (1859), Piotrówka (1840–
1846), wieś Dowciany (1829–1859), Giedrojciszki
(1835–1838), Giełasze (1873),
Janówka (1847–1851), Skrudańce (1827– 615 Andrzej Jackiewicz – powstaniec 1863 r.
z pow. wileńskiego, zesłany do gub. tobolskiej
(LVIA, zesp. 381, inw. 17, vol. 5767, s. 1014, nr 8).

Jagiełło h. Łabędź, Pogonia 535
1846), Zakorniszki (1823–1831) – par. korwieńska;
folw. Damaszyszki (1856–1869) – par. m a -
l a c k a;
zaśc. Kłoniańce (1849), Komaryszki (1859),
Kasperowszczyzna (1890), wieś Gierwiaty
(1857) – par. m e j s z a g o l s k a;
wieś Towczule (1855) – par. muśnicka;
zaśc. Uzaciszki (1879–1884), wieś Ke...?
(1888) – par. niemeńczyńska;
m. Ostrowiec (1840), dwór Dubniczki
(1842) – par. o s t r o w i e c k a;
m. Podbrzezie (1855), folw. Bobaniszki
(1859), zaśc. Bobrowszczyzna (1853), Brockiszki?
(1842), Gintowszczyzna (1834–1852),
Posawenie (1828), wieś Podębie (1854), Szuniele
(1853) – par. podbrzeska;
wieś Ja...? (1886), Pokirnie (1883) – par. s użańska;
m. Szeszole (1865) – par. s z e s z o l s k a;
wieś Gajdele (1825) – par. s z y r w i ń s k a;
Werki (1874), wieś Zwieraliszki (1822), Rzesza
Wielka (1823) Pod Rzesza (1826) – par.
werkowska;
folw. Łazarce (1891), wieś M...? (1841) – par.
w i d z i n i s k a;
m. Worniany (1849) – par. worniańska;
Wilno 1795–1910.

Jackowicz
wieś Porudomina (1807) – par. r u d o -
mińska.
Jackowski616 h. Gozdawa
pw. 22 VI 1804, 8 II 1833 r.
wieś Kiełpszyszki (1828), Winksznobrość
(1798) – par. b o g u s ł a w i s k a;
folw. Żyrakowszczyzna (1829) – par. mejs
z a g o l s k a;
wieś Babicze (1834) – par. o s t r o w i e c k a;
wieś Łenkiszki (1813) – par. worniańska;
Wilno 1803–1914.
Jacuński617 h. Janina, Sulima
pw. 3 XII 1798, 11 XI 1832 r.
616 Józef Jackowski – sztabs rotmistrz wojsk ros.
w 1838 r. ze Smorgoń (LVIA, zesp. 604, inw. 50,
vol. 126, s. 131v, nr 40).
617 Józef Jacuński lat 48 – strażnikowicz woj.
trockiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15,
vol. 3, s. 123); Cyprian Józef Jacuński – sekr.
maj. Czyżyszki (1864), zaśc. Jeziorki (1864),
Strażniki (1864) – par. bujwidzka;
maj. Ksaweryn (1865–1869) – par. c z a -
b i s k a;
wieś Olany (1803) – par. g i e d r o j c k a;
maj. Tundziszki (1874–1877) – par. g i e ł -
wańska;
dwór Antonowo (1801) – par. m e j s z a -
g o l s k a;
m. Miedniki (1832) – par. miednicka;
folw. Czernica Mała (1839–1847; 5 d.m.,
8 d.ż., 161 dz. – Andrzej Ignacego s. Antoniego,
regist – ratora kol. oraz jego ż. Heleny
z Klimowiczów w 1847 r.; 164 dz. – Andrzeja
w 1867), Polepie (1842), Rakańce (1834–
1841) – par. rudomińska;
Wilno 1824–1915.
Jaczynic618 h. Odrowąż
zaśc. Równe Pole (1795 r. – Michała)
Wilno 1801–1872.
Jagielski
Wilno 1910 r.
Jagiełło h. Łabędź, Pogonia, pw. 4 II
1799, 12 XII 1832, 18 VII 1844 r.
folw. Abramowszczyzna (1838) – par. g i e -
d r o j c k a;
wieś Łajbiszki (1818) – par. korwiańska;
zaśc. Poszumirek (1841), wieś Rymejsie
(1825–1838) – par. nidocka;
wieś Korzyść (1847), Polepie (1828–1829) –
par. rudomińska;
ok. Dawidowszczyzna (1816–1829), ok. Komorowszczyzna
(1823), Montwiłowszczyzna
(1812–1831), wieś Jackany (1803), Tarkańce?
(1840) – par. s o l e c z n i c k a;
zaśc. Kos