Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Путеводитель по ГАРК


← Назад    Модераторы: Lara, vedra
algambra

Крым, Южный берег
Сообщений: 233
На сайте с 2010 г.
Рейтинг: 269
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Архівні зібрання України Спеціальні довідники
Державний архів
в Автономній Республіці Крим
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
Том 1
Фонди дорадянського періоду
Сімферополь
ББК 79.34 Д36
Д36 Державний архів в Автономній Республіці Крим: Анотований реєстр описів. — Т. 1. Фонди дорадянського періоду. — Сімферополь: АнтиквА, 2007. — С. 388.
ІЗВМ 978-966-2930-29-0
Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву в Автономній Республіці Крим, а також інформацію про фонди, приєднані до інших фондів архіву, передані до інших архівів та втрачені в роки Другої світової війни (1939-1945). Довідник супроводжує ряд покажчиків.
Пропоноване видання входить до архівних довідників за програмою «Архівні зібрання України», серія «Анотовані реєстри описів фондів». Том перший — «Ано¬тований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду», наступні томи видання — «Анотований реєстр описів. Фонди радянського періоду».
Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів — усіх, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії Криму.
Головна редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»:
Геннадіп Боряк, Людмила Гурбова, Михайло Делеган, Любов Дубровіна, Антоніма Карпова, Юрій Кулініч, Володимир Лозицькип, Наталія Маковська, ІринаМатяш, ОльгаМузичук, Костянтин Новохатськип, Олексій Онищенко, Георгій Папакін, Діана Пельц, Тетяна Прись, Леонід Скрипка, Валерій Смолій, Людмила Терещук, Ніна Топішко
Відповідальний редактор тому Людмила Гурбова
Автори-у порадники:
Галина Кузнєцова, Ольга Мусіяченко, Тетяна Соболевська
Виходить у світ за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США)
Схвалено редакційно-видавничою радою Державного комітету архівів України та науково-методичною радою Державного архіву в Автономній Республіці Крим
Веб-сторінка на порталі Держкомархіву України: Ьїїр://\утл^агсЬІУез.§оу.ш/АгсЬІУез/ Веб-сайт Ради міністрів Автономної Республіки Крим
I8ВN 978-966-2930-29-0
© Державний комітет архівів України, 2007
© Державний архів в Автономній Республіці Крим, 2007
© Г. Л. Кузнєцова, О. В. Мусіяченко, Т. В. Соболевська, упорядкування, 2007
© «АнтиквА», оригінал-макет, 2007
ЗМІСТ
Передмова..............................................................................................................29
Список скорочень..................................................................................................34
Ф. 1. Керченська міська державна ощадна каса № 427, м. Керч
Таврійської губернії.................................................................................35
Ф. 2. Ялтинське повітове поліцейське управління, м. Ялта Таврійської
губернії.....................................................................................................35
Ф. 3. Феодосійське повітове поліцейське управління, м. Феодосія
Таврійської губернії.................................................................................36
Ф. 4. Таврійська обласна верхня розправа, м. Сімферополь
Таврійської області...................................................................................36
Ф. 5. Сімферопольська повітова нижня розправа, м. Сімферополь
Таврійської області...................................................................................37
Ф. б. Феодосійська повітова нижня розправа, м. Феодосія Таврійської
області......................................................................................................37
Ф. 7. Таврійський обласний верхній земський суд, м. Сімферополь
Таврійської області..................................................................................38
Ф. 8. Сімферопольський повітовий земський суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................38
Ф. 9. Феодосійський повітовий земський суд, м. Феодосія Таврійської
губернії.....................................................................................................39
Ф. 10. Таврійський губернський совісний суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії.................................................................................39
Ф. 11. Таврійський губернський стряпчий казенних справ,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................40
Ф. 12. Таврійський губернський стряпчий карних справ,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................40
Ф. 13. Таврійський губернський прокурор, м. Сімферополь Таврійської
губернії.....................................................................................................40
Ф. 14. Таврійська губернська палата цивільного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії.................................................................................41
Ф. 15. Таврійська губернська палата карного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії.................................................................................41
Ф. 16. Таврійська губернська палата цивільного та карного суду,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................42
Ф. 17. Сімферопольський повітовий суд, м. Сімферополь Таврійської
губернії....................................................................................................42
Ф. 18. Євпаторійський повітовий суд, м. Євпаторія Таврійської губернії.......43
Ф. 19. Феодосійський повітовий суд, м. Феодосія Таврійської губернії.........43
Ф. 20. Перекопський повітовий суд, м. Перекоп Таврійської губернії............44
Ф. 21. Ялтинський повітовий суд, м. Ялта Таврійської губернії....................44
Ф. 22. Керченський міський комерційний суд, м. Керч Таврійської губернії.......44
Ф. 23. Слідча комісія, що створена для скасування зловживань
по Таврійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії............45
Ф. 24. Комісія, що заснована для розгляду спорів по землях
і для визначення повинностей на Кримському півострові,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................45
Ф. 25. Старший нотаріус Сімферопольського окружного суду,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................46
Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................46
Ф. 27. Таврійське губернське правління, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................48
Ф. 28. Таврійський обласний магістрат, м. Сімферополь Таврійської області....52
Ф. 29. Перекопський міський магістрат, м. Перекоп Таврійської губернії......52
Ф. 31. Євпаторійський міський магістрат, м. Євпаторія Таврійської
губернії.....................................................................................................53
Ф. 32. Сімферопольський міський магістрат, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................53
Ф. 33. Колекція сенатських справ по Криму, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................53
Ф. 34. Підгородньо-Петровське волосне правління, с. Підгородньо-
Петровське Сімферопольського повіту Таврійської губернії................54
Ф. 35. Святогірське волосне правління, с. Святогір'я
Феодосійського повіту Таврійської губернії...........................................54
Ф. 36. Таврійський губернський піклувальний про тюрми комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................55
Ф. 37. Таврійська губернська тюремна інспекція, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................55
Ф. 38. Попечительство над Сімферопольською міською арештантською
ротою Таврійського губернського попечительського комітету
про тюрми, м. Сімферополь Таврійської губернії..................................56
Ф. 39. Таврійський губернський статистичний комітет, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................56
Ф. 40. Сімферопольська повітова комісія по виборах у Державну Думу,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................57
Ф. 41. Таврійське губернське присутствіє, м. Сімферополь Таврійської
губернії.....................................................................................................57
Ф. 42. Таврійське губернське присутствіє по земських та міських
справах, м. Сімферополь Таврійської губернії.......................................58
Ф. 43. Відділ по військовій повинності Військового міністерства
Кримського крайового уряду, м. Сімферополь, Крим............................58
Ф. 44. Таврійське губернське по селянських справах присутствіє,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................59
Ф. 45. Канцелярія Феодосійського градоначальника, м. Феодосія
Таврійської губернії..................................................................................60
Ф. 47. Акмечетьський каймаканський суд, м. Сімферополь
Таврійської області...................................................................................60
Ф. 48. Сімферопольський міський лікарсько-поліцейський комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................60
Ф. 49. Таврійське дворянське депутатське зібрання, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................61
Ф. 50. Сімферопольський повітовий предводитель дворянства,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................61
Ф. 51. Ялтинський повітовий предводитель дворянства, м. Ялта
Таврійської губернії..................................................................................61
Ф. 52. Таврійський губернський комітет з покращення побуту
поміщицьких селян, м. Сімферополь Таврійської губернії..................62
Ф. 53. Сімферопольська міська дворянська опіка, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................62
Ф. 54. Сімферопольський міський міщанський староста, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................63
Ф. 55. Бахчисарайська міська міщанська управа, м. Бахчисарай
Таврійської губернії..................................................................................63
Ф. 56. Бахчисарайський міський сирітський суд, м. Бахчисарай
Таврійської губернії..................................................................................64
Ф. 57. Сімферопольський міський сирітський суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................64
Ф. 58. Перекопський міський сирітський суд, м. Перекоп Таврійської губернії...64 Ф. 59. Сімферопольська міська загальна реміснича управа,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................65
Ф. 60. Таврійська губернська земська управа, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................65
Ф. 61. Сімферопольська повітова земська управа, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................66
Ф. 62. Ялтинська повітова земська управа, м. Ялта Таврійської губернії.......67
Ф. 63. Сімферопольська міська управа, м. Сімферополь Таврійської губернії.... 68
Ф. 64. Бахчисарайська міська управа, м. Бахчисарай Таврійської губернії....69
Ф. 65. Карасубазарська міська ратуша, м. Карасубазар Таврійської губернії...69
Ф. 66. Бахчисарайська міська ратуша, м. Бахчисарай Таврійської губернії...70
Ф. 67. Старокримська міська ратуша, м. Старий Крим Таврійської губернії... .70
Ф. 68. Таврійська губернська казенна палата, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................70
Ф. 69. Сімферопольське міське відділення Державного банку,
м. Сімферополь Таврійської губернії.....................................................72
Ф. 70. Таврійський губернський комітет по справах дрібного кредиту,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................72
Ф. 71. Таврійське відділення Державного селянського поземельного
банку, м. Сімферополь, Крим..................................................................73
Ф. 72. Сімферопольське губернське відділення Петроградського міжнародного
комерційного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії...................73
Ф. 73. Інспектор народних училищ Перекопського повіту, м. Перекоп
Таврійської губернії..................................................................................74
Ф. 74. Сімферопольське товариство взаємного кредиту, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................74
Ф. 76. Старокримський міський сирітський суд, м. Старий Крим
Таврійської губернії..................................................................................75
Ф. 77. Таврійська заводська конюшня, м. Сімферополь, Крим.......................75
Ф. 78. Лівадійсько-Масандровське удільне управління в Криму, маєток
«Масандра» Ялтинського повіту Таврійської губернії..........................75
Ф. 79. Анонімне Бельгійське товариство сімферопольських трамваїв
і освітлення, м. Сімферополь Таврійської губернії................................76
Ф. 80. Сімферопольська повітова поштово-телеграфна контора,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................77
Ф. 81. Таврійсько-Катеринославське губернське управління землеробства
і землевлаштування, м. Сімферополь Таврійської губернії..................77
Ф. 82. Таврійський губернський обер-форштмейстер, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................79
Ф. 83. Сімферопольське окружне управління державного майна,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................79
•5
Ф. 84. Феодосійське окружне управління державного майна, м. Феодосія
Таврійської губернії..................................................................................79
Ф. 85. Головний чиновник щодо складання володінних записів
у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської
і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії...80
Ф. 86. Таврійська губернська знімальна межова партія Управління державного майна Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії..................................................................................80
Ф. 88. Партія Кримських водних вишукувань Управління землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................81
Ф. 89. Гідротехнічна організація відділу земельних поліпшень для потреб чинної армії гідротехнічної організації відділу земельних поліпшень Південного фронту, м. Сімферополь Таврійської губернії....................81
Ф. 90. Виробник робіт по влаштуванню казенних оброчних статей
у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської
і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії...82
Ф. 92. Сімферопольський центральний хлібний магазин Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії............82
Ф. 93. Таврійський губернський лісоохоронний комітет Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії......................................82
Ф. 94. Феодосійський повітовий форштмейстер обер-форштмейстера
Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії....................83
Ф. 95. Окружний лісничий Феодосійського лісництва Управління державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Феодосія Таврійської губернії.............................................................83
Ф. 96. Лісничий 2-го Бахчисарайського лісництва Управління землеробства і державного майна Таврійської губернії, м. Бахчисарай Таврійської губернії.........................................................84
Ф. 97. Окружний лісничий Сімферопольського лісництва Управління землеробства і державного майна Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................84
Ф. 98. Лісничий Бешуйського лісництва Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................85
Ф. 99. Товариство парової консервної фабрики «Ейнем», м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................85
Ф. 100. Дирекція народних училищ Таврійської губернії попечителя
Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії....86
Ф. 101. Інспекція народних училищ попечителя Одеського навчального
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії.........................................87
Ф. 102. Маєток князяМ. С. Воронцова «Алупка», сел. Алупка
Ялтинського повіту Таврійської губернії...............................................87
Ф. 103. Таврійська губернська училищна рада, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................88
Ф. 104. Сімферопольська міська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії...................88
Ф. 105. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія М. А. Волошенко,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................89
Ф. 106. Сімферопольська приватна жіноча гімназія В. А. Станішевської,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................89
б
Ф. 107. Сімферопольське міське єврейське початкове училище Дирекції
народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії.....................89
Ф. 108. Сімферопольське повітове училище Дирекції народних училищ,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................90
Ф. 109. Сімферопольське комерційне училище Купецького товариства,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................90
Ф. 110. Приватне семикласне комерційне училище А. І. Хохловкіна,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................91
Ф. 111. Сімферопольська губернська татарська учительська школа попечителя
Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії.......91
Ф. 112. Євпаторійське повітове відділення Таврійської єпархіальної
училищної ради, м. Євпаторія, Крим......................................................92
Ф. 113. Таврійська губернська духовна семінарія Таврійської духовної
консисторії, м. Сімферополь, Крим..........................................................92
Ф. 114. Таврійське окружне місцеве управління товариства Червоного
Хреста Головного управління Російського товариства Червоного
Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії........................................93
Ф. 115. Таврійський губернський приказ громадського піклування
виконавчої експедиції Таврійського губернського правління,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................93
Ф. 116. Рада попечителів странноприймального будинку Таранова-Бєлозерова,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................94
Ф. 118. Таврійська духовна консисторія, м. Сімферополь Таврійської губернії.... 94
Ф. 119. Таврійське губернське єпархіальне попечительство про бідних
духовного звання, м. Сімферополь Таврійської губернії.......................95
Ф. 120. Сімферопольський дитячий притулок ім. А. Я. Фабра відомства
установ імператриці Марії, м. Сімферополь Таврійської губернії.......95
Ф. 123. Сімферопольський міський військово-промисловий комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................96
Ф. 124. Попечительство міське про бідних прихожан вірмено-григоріанської
церкви Нахічевано-Бес арабської Вірмено-Григоріанської Єпархіальної
консисторії, м. Сімферополь Таврійської губернії.................................96
Ф. 125. Сімферопольське губернське відділення Російського товариства
садівництва, м. Сімферополь Таврійської губернії................................97
Ф. 126. Сімферопольський дамський комітет Таврійського лазарету
при Таврійському місцевому управлінні Російського товариства
Червоного Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії......................97
Ф. 127. Таврійська губернська земська лікарня, м. Сімферополь
Таврійської губернії..................................................................................98
Ф. 128. Сімферопольський повітовий комітет, заснований для надання
допомоги мешканцям повіту, потерпілим від війни 1853-1856 рр.,
Головного комітету, що заснований в Одесі для надання допомоги
мешканцям, потерпілим від війни, м. Сімферополь Таврійської
губернії......................................................................................................98
Ф. 129. Таврійський губернський єпархіальний цензурний комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................99
Ф. 130. Таврійський губернський комітет попечительства про народну
тверезість, м. Сімферополь Таврійської губернії...................................99
Ф. 131. Рада Олександро-Невського братерства Таврійської єпархії,
м. Сімферополь Таврійської губернії......................................................99
Ф. 133. Правління Таврійського архієрейського дому, м. Сімферополь
Таврійської губернії................................................................................100
7
Ф. 134. Перекопське губернське духовне грецьке правління Новоросійської
духовної консисторії, м. Перекоп Таврійської губернії........................100
Ф. 135. Сімферопольське духовне правління, м. Сімферополь Таврійської
губернії....................................................................................................100
Ф. 136. Таврійське губернське особливе присутствіє щодо забезпечення
православного духовенства, м. Сімферополь Таврійської губернії.... 101
Ф. 138. Благочинний монастирів Таврійської єпархії, м. Сімферополь
Таврійської губернії...............................................................................101
Ф. 139. Таврійський губернський єпархіальний ревізійний комітет
Таврійської губернської духовної консисторії, м. Сімферополь Таврійської губернії................................................................................102
Ф. 140. Таврійський губернський єпархіальний комітет з надання
допомоги хворим і пораненим воїнам Єпископа Таврійського
й Сімферопольського, м. Сімферополь Таврійської губернії..............102
Ф. 141. Лісничий Алуштинського лісництва Управління землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Алушта Таврійської губернії............................................................102
Ф. 142. Колекція метричних книг соборів, церков, синагог і мечетей
Таврійської губернії...............................................................................103
Ф. 143. Таврійський губернський військово-промисловий комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................104
Ф. 144. Консервна фабрика товариства О. І. Абрикосова та синів,
м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................104
Ф. 145. Феодосійська піврота карантинної варти, м. Феодосія Таврійської
губернії....................................................................................................104
Ф. 147. Перекопський повітовий стряпчий Таврійського
губернського стряпчого, м. Перекоп Таврійської губернії..................105
Ф. 149. Сімферопольський міський комітет допомоги біженцям
Сімферопольської міської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії....................................................................................................105
Ф. 150. Колекція фрагментів давньоєврейських рукописів.............................105
Ф. 151. Керч-Єнікальський міський громадський банк, м. Керч
Таврійської губернії................................................................................106
Ф. 152. Товариство Кримських залізниць Управління по спорудженню залізничної лінії Севастополь-Ялта-Алушта, м. Ялта Таврійської губернії....................................................................................................106
Ф. 153. Сімферопольська приватна жіноча гімназія К. І. Олівер,
м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................107
Ф. 154. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія Є. І. Свіщева,
м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................107
Ф. 155. Салгирська губернська практична школа садівництва, городництва і виноградарства в казенному маєтку «Салгирка» Управління державним майном Таврійської та Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................107
Ф. 156. Таврійський і Катеринославський губернський комітет виноградарства і виноробства Управління землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................108
Ф. 157. Салгирська дослідна плодівницька станція Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії....................................108
Ф. 158. Управління міське Ялтинського торгового порту Відділу торгових
портів Міністерства торгівлі та промисловості, м. Ялта Таврійської
губернії....................................................................................................109
Ф. 159. Керченський металургійний завод, м. Керч Таврійської губернії......109
Ф. 160. Зуйське волосне правління, с. Зуя Сімферопольського повіту
Таврійської губернії...............................................................................ПО
Ф. 161. Таврійська губернська вчена архівна комісія Таврійського
губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії..............................ПО
Ф. 162. Канцелярія Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч
Таврійської губернії...............................................................................ПО
Ф. 163. Комітет, заснований у м. Сімферополі для прийняття заходів
проти заразних хвороб, м. Сімферополь Таврійської губернії...........112
Ф. 164. Керч-Єнікальський особливий комітет піклування про народну
тверезість Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч
Таврійської губернії...............................................................................112
Ф. 165. Керченський міський комітет про приведення до відомості
збитків та надання допомоги мешканцям Керч-Єнікальського
град о начальства, м. Феодосії та Феодосійського повіту
Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії....П2 Ф. 166. Новиковська община сестер милосердя Товариства Червоного
Хреста Російського товариства Червоного Хреста, м. Сімферополь
Таврійської губернії...............................................................................113
Ф. 167. Керч-Єнікальське особливе присутствіє по міських справах
Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії.... 113 Ф. 168. Керч-Єнікальська міська реміснича управа, м. Керч Таврійської
губернії....................................................................................................114
Ф. 169. Карасубазарська міська дума, м. Карасубазар Таврійської губернії......114
Ф. 170. Берберов Лазар Якович — перекопський купець................................115
Ф. 171. Бакальський митний перехідний пункт Одеського митного округу,
Євпаторійський повіт Таврійської губернії..........................................115
Ф. 172. Унгутське сільське управління Владнелавівського волосного
правління, с. Унгут Феодосійського повіту Таврійської губернії.......116
Ф. 173. Судацьке сільське управління Тарактаського волосного правління,
с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії..........................116
Ф. 174. Контора сімферопольських богоугодних закладів Таврійського
губернського приказу громадського піклування, м. Сімферополь
Таврійської губернії................................................................................116
Ф. 175. Управління роботами по влаштуванню доріг у Таврійській губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії....................................................117
Ф. 176. Сімферопольське вище початкове училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії........117
Ф. 177. Карасубазарська міська міщанська управа, м. Карасубазар
Таврійської губернії...............................................................................118
Ф. 178. Феодосійська міська міщанська управа, м. Феодосія Таврійської
губернії....................................................................................................118
Ф. 179. Карасубазарський міський римсько-католицький суд,
м. Карасубазар Таврійської губернії.....................................................118
Ф. 180. Карасубазарський міський сирітський суд, м. Карасубазар
Таврійської губернії...............................................................................119
Ф. 182. Керченське місцеве казначейство, м. Керч Таврійської губернії........119
Ф. 183. Сімферопольська міська дума, м. Сімферополь Таврійської губернії.....120
Ф. 185. Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Ялта
Таврійської губернії...............................................................................120
Ф. 186. Голіцин Лев Сергійович (1845-1916) — князь, винороб....................121
Ф. 188. Мільгаузен Федор Карлович (1775-1853) — доктор медицини.........121
Ф. 189. Сарабузьке поштове відділення Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, сел. Сарабуз Таврійської губернії......122
Ф. 190. Сакська селищна поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Саки
Євпаторійського повіту Таврійської губернії.......................................122
Ф. 191. Гурзуфська селищна поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. ГурзуфЯлтинського
повіту Таврійської губернії....................................................................122
Ф. 192. Мамут-Султанське сільське поштово-телеграфне відділення
Управління Одеського поштово-телеграфного округу,
с. Мамут-Султан Сімферопольського повіту Таврійської губернії.....123
Ф. 193 Брянцев Олександр Дмитрович (архімандрит Арсеній) —
перший ректор Таврійської духовної семінарії....................................124
Ф. 194. Булганацьке сільське поштове відділення Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Булганак
Сімферопольського повіту Таврійської губернії..................................124
Ф. 195. Управління Феодосійським губернським карантинним округом,
м. Феодосія Таврійської губернії...........................................................124
Ф. 196. Маєток князів Трубецьких в Алупці та Місхорі, Ялтинський
повіт Таврійської губернії......................................................................125
Ф. 197. Сімферопольське міське поліцейське управління Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії..........125
Ф. 198. Начальник 10-ї ділянки служби шляху Управління південних
казенних залізниць, м. Сімферополь Таврійської губернії.................126
Ф. 199. Стевен Хрістіан Хрістіанович (1781-1863)—почесний член
Московського товариства випробувачів природи, ботанік, ентомолог,
директор Імператорського Никитського ботанічного саду..................126
Ф. 200. Управління міське поліцмейстера Ялтинського градоначальства,
м. Ялта Таврійської губернії..................................................................126
Ф. 201. Колекція документів по історії і культурі Російської держави
(ХУПІ-ХХст.).......................................................................................127
Ф. 202. Демидов Павло Олександрович — надвірний радник, чиновник
особливих доручень при міністрі внутрішніх справ. Демидова
(уроджена Трєпова) Єлизавета Федорівна —дружина......................128
Ф. 204. Лісничий Євпаторійського лісництва Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Євпаторія Таврійської губернії.........................................................128
Ф. 205. Контрольна губернська палата Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської убернії......................................................128
Ф. 206. Біюк-Ламбатське сільське поштово-телеграфне відділення
Управління Одеського поштово-телеграфного округу,
с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврійської губернії...................129
Ф. 209. Таврійська обласна соляна експедиція Таврійської обласної
казенної палати, м. Сімферополь Таврійської області.........................129
Ф. 210. Феодосійська міська квартирна комісія при Феодосійській
міській думі, м. Феодосія Таврійської губернії...................................130
10
Ф. 211. Таврійське губернське акцизне управління, м. Сімферополь
Таврійської губернії................................................................................130
Ф. 212. Інспектор народних училищ Сімферопольського повіту Дирекції
народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії...................131
Ф. 213. Сімферопольське реальне училище попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії..................131
Ф. 214. Сімферопольська казенна жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії..................132
Ф. 215. Сімферопольський повітовий комітет з винищування сарани,
м. Сімферополь Таврійської губернії...................................................132
Ф. 216. Бертьє-Делагард Олександр Львович (1842-1920) —
генерал-майор, військовий інженер, історик, археолог, нумізмат......132
Ф. 217. Ялтинське міське попечительське про тюрми відділення
Таврійського губернського попечительського про тюрми комітету,
м. Ялта Таврійської губернії..................................................................133
Ф. 219. Царський маєток «Лівадія», м. Ялта Таврійської губернії..................133
Ф. 220. Ялтинська портова митниця Одеського митного округу, м. Ялта
Таврійської губернії................................................................................134
Ф. 221. Феодосійська портова митниця Одеського митного округу,
м. Феодосія Таврійської губернії...........................................................134
Ф. 223. Судацький митний пост Одеського митного округу, с. Судак
Феодосійського повіту Таврійської губернії........................................135
Ф. 224. Отузький казенний маєток Управління землеробства і державного майна Таврійської та Катеринославської губерній, с. Отузи Феодосійського повіту Таврійської губернії........................................136
Ф. 225. Щербаков Олексій Іванович — попечитель Одеського навчального
округу, професор медицини...................................................................136
Ф. 226. Фелькнер Хрістіан Фрідріх — надвірний радник, перекладач, Фелькнер Іван Федорович — таємний радник, Фелькнер Федір Августович — гірничий інженер..........................................................136
Ф. 227. Броневський Микола Богданович — генерал-майор..........................137
Ф. 229. Рафф Петро Федорович — управляючий державним майном
Таврійської і Катеринославської губерній, Рафф Віктор Петрович (1869 - невід.) — його син, гідротехнік.............................................137
Ф. 230. Айбарське сільське поштово-телеграфне відділення Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с.Айбар Перекопського повіту Таврійської губернії....................................................................138
Ф. 231. Корсаков Семен Миколайович (1787-1853)—учасник Вітчизняної війни 1812 р., чиновник Міністерства внутрішніх справ, член Російського географічного товариства і члени його родини...............138
Ф. 232. Гюбнер Карл Вільгельм (Федір Іванович) — попечитель Дерптського навчального округу, Гюбнер Рудольф Теодор Федорович, Гюбнер Карл Дагоберт Федорович підпоручик, комісіонер Сімферопольського провіантського полку..........................139
Ф. 233. Клейнмихелі графський рід. Клейнмихель Андрій Андрійович (1757-1815) генерал-лейтенант, директор інспекторського департаменту Військового міністерства, Клейнмихель Петро Андрійович (1793-1869) його син, головноуправляючий шляхами сполучення і публічними спорудами та члени їх родин.....139
Ф. 234. Міно пристрілю вальна станція акціонерного товариства торпедних заводів «Руський Уайтхед» у бухті Двоякірна, м. Феодосія Таврійської губернії................................................................................140
11
Ф. 236. Поштово-телеграфне сільське відділення Суук-Су Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Суук-Су Ялтинського
повіту Таврійської губернії....................................................................140
Ф. 237. Керч-Єнікальський рабин, м. Керч Таврійської губернії....................141
Ф. 238. Євпаторійський береговий маяк Дирекції Чорноморських
і Азовських маяків, м. Євпаторія Таврійської губернії.......................141
Ф. 240. Кабурчацьке сільське управління Салинського волосного
правління, с. Кабурчак Феодосійського повіту Таврійської губернії.... 142 Ф. 241. Таврійське й Одеське караїмське духовне правління Таврійського
губернатора, м. Євпаторія Таврійської губернії...................................142
Ф. 242. Керченське карантинне правління, м. Керч Таврійської губернії.......143
Ф. 244. Феодосійська морська лікарсько-спостережна станція Інспектора
морських лікарсько-спостережних станцій і лікарських пунктів
Північного побережжя Чорного моря, м. Феодосія Таврійської
губернії....................................................................................................143
Ф. 245. Алуштинський митний перехідний пункт Одеського митного
округу, м. Алушта Таврійської губернії................................................144
Ф. 246. Феодосійська міська дума, м. Феодосія Таврійської губернії.............144
Ф. 248. Царський маєток «Ореанда», м. Ялта Таврійської губернії................144
Ф. 249. Ялтинська дворянська опіка маєтками неспроможних боржників
по приватних боргах, м. Ялта Таврійської губернії.............................145
Ф. 250. Начальник Ділянки кримських шосе Правління Київського округу
шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії................................145
Ф. 251. Начальник 1-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Севастополь
Таврійської губернії................................................................................146
Ф. 252. Начальник 2-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Ялта
Таврійської губернії................................................................................146
Ф. 253. Начальник 3-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Сімферополь
Таврійської губернії................................................................................147
Ф. 254. Особливий район Ділянки кримських шосе, м. Алушта
Таврійської губернії................................................................................147
Ф. 255. Виробник робіт по влаштуванню шосе від селища Карагоз
до міста Карасубазар Ділянки кримських шосе, м. Судак
Таврійської губернії................................................................................147
Ф. 259. Сімферопольська єврейська синагога, м. Сімферополь Таврійської
губернії....................................................................................................148
Ф. 260. Керченська громадська жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Керч Таврійської губернії................................148
Ф. 261. Георгієвська церква Тенгінського укріплення Чорноморської
берегової лінії, Кавказьке намісництво Закавказького краю..............149
Ф. 262. Євпаторійська єврейська синагога, м. Євпаторія Таврійської губернії... 149
Ф. 263. Феодосійська єврейська синагога, м. Феодосія Таврійської губернії......149
Ф. 264. Керченська єврейська синагога, м. Керч Таврійської губернії...........150
Ф. 265. Карасубазарська єврейська синагога, м. Карасубазар Таврійської
губернії...................................................................................................150
Ф. 266. Бахчисарайська єврейська синагога, м. Бахчисарай Таврійської
губернії....................................................................................................150
Ф. 268. Георгієвська церква, м-ко Армянський Базар Таврійської губернії.. ..150
Ф. 269. Карасубазарська вірмено-католицька церква, м. Карасубазар
Таврійської губернії...............................................................................151
Ф. 271. Цюрихтальська лютеранська церква, с. Цюрихталь Феодосійського
повіту Таврійської губернії....................................................................151
12
Ф. 276. Успенська церква, м. Старий Крим Феодосійського повіту
Таврійської губернії 151
Ф. 277. Миколаївський собор, м. Перекоп Таврійської губернії 152
Ф. 278. Віденська грецька церква, м. Феодосія Таврійської губернії 152
Ф. 279. Вознесенська церква, с. Кішлав Феодосійського повіту
Таврійської губернії 152
Ф. 280. Миколаївська церква, с. Зуя Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 152
Ф. 281. Олександро-Невський собор, м. Феодосія Таврійської губернії 153
Ф. 282. Церква Скорбної Божої Матері, с. Насипкой Феодосійського
повіту Таврійської губернії 153
Ф. 283. Марфівська церква, с. Марфівка Феодосійського повіту
Таврійської губернії 153
Ф. 284. Знаменська церква с. Сали Феодосійського повіту Таврійської
губернії 154
Ф. 285. Різдво-Богородична церква, с. Петровське Феодосійського
повіту Таврійської губернії 154
Ф. 286. Керченський міський статистичний комітет при Керч-Єнікальській
міській управі, м. Керч Таврійської губернії 154
Ф. 287. Михайлівська карантинна церква, м. Керч Таврійської губернії 155
Ф. 288. Іоанно-Предтеченська церква, м. Керч Таврійської губернії 155
Ф. 289. Троїцький собор, м. Керч Таврійської губернії 155
Ф. 292. Сарабузьке волосне правління, с. Сарабуз Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 156
Ф. 293. Мечеті Озенбаської волості Ялтинського повіту Таврійської губернії.... 156 Ф. 294. Ільїнська церква, с. Сакі Євпаторійського повіту Таврійської губернії... 156 Ф. 295. Захарії-Єлизаветинська церква, м-ко Ак-Мечеть Євпаторійського
повіту Таврійської губернії 157
Ф. 296. Миколаївський собор, м. Євпаторія Таврійської губернії 157
Ф. 297. Федоро-Стратилатівська церква, м. Алушта Таврійської губернії 157
Ф. 298. Архангело-Михайлівська церква, сел. Алупка Ялтинського повіту
Таврійської губернії 158
Ф. 299. Мечеті Алуштинської волості Ялтинського повіту Таврійської губернії. 159
Ф. 300. Іоанно-Златоустовська церква, м. Ялта Таврійської губернії 159
Ф. 301. Миколаївський собор, м. Бахчисарай Таврійської губернії 160
Ф. 302. Миколаївська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії 160
Ф. 303. Ільїнська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії 160
Ф. 304. Олександро-Невська церква, с. Олександрівка Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 160
Ф. 305. Марининська церква, с. КамариЯлтинського повіту Таврійської
губернії 161
Ф. 306. Покровська церква, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської
губернії 161
Ф. 309. Петро-Павлівська церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 162
Ф. 310. Преображенська церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 162
Ф. 311. Церква Скорбної Божої Матері при Таврійській земській лікарні,
м. Сімферополь Таврійської губернії 162
Ф. 312. Олександро-Невський кафедральний собор, м. Сімферополь
Таврійської губернії 162
Ф. 313. Троїцька грецька церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 163
Ф. 315. Таврійське духовне магометанське правління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 163
13

Ф. 316. Мечеті м. Євпаторії і Євпаторійського повіту Таврійської губернії... 164
Ф. 317. Мечеті м. Сімферополя Таврійської губернії 164
Ф. 318. Мечеті Перекопського повіту Таврійської губернії 164
Ф. 319. Мечеті Феодосійського повіту Таврійської губернії 164
Ф. 320. Мечеті Байдарської волості Ялтинського повіту Таврійської губернії 165
Ф. 321. Мечеті м. Бахчисараю Таврійської губернії 165
Ф. 323. Мечеті м. Карасубазара Таврійської губернії 165
Ф. 324. Мечеті Дуванкойської волості Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 165
Ф. 325. Керч-Єнікальське міське поліцейське управління, м. Керч
Таврійської губернії 166
Ф. 326. Маєток князя Олександра Михайловича Романова «Ай-Тодор»,
с. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської губернії 166
Ф. 327. Канцелярія Таврійського губернського предводителя дворянства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 167
Ф. 330. Маєтки Раєвських «Партеніт» і «Карасан», Ялтинський повіт
Таврійської губернії 167
Ф. 331. Петро-Павлівська церковноприходська чоловіча школа
Сімферопольського повітового відділення Таврійської Єпархіальної
училищної ради, м. Сімферополь Таврійської губернії 168
Ф. 332. Маєток князів Гагаріних, сел. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту
Таврійської губернії 168
Ф. 333. Маєток спадкоємців генерал-майора С. І. Мальцева «Сімеїз»,
сел. Сімеїз Ялтинського повіту Таврійської губернії 168
Ф. 334. Маєток княгині Долгорукої «Місхор», сел. Місхор Ялтинський
повіт Таврійської губернії 169
Ф. 336. Бороздін Андрій Михайлович генерал-лейтенант 169
Ф. 338. Маєток графа О. Завадовського «Фантазія», дача Магарач
Ялтинського повіту Таврійської губернії 169
Ф. 339. Маєток графа Шувалова «Місхор», сел. Місхор Ялтинський повіт
Таврійської губернії 169
Ф. 342. Наглядач по завідуванню казенними оброчними статтями
в Таврійській губернії Управління землеробства та державного
майна Таврійської та Катеринославської губерній, м. Сімферополь
Таврійської губернії 170
Ф. 343. Феодосійська духовна консисторія Відомства православного
сповідання, м. Феодосія Таврійської губернії 170
Ф. 346. Будівельна комісія з будівництва міського театру та дохідного
дому Таврійського губернського дворянського депутатського
зібрання, м. Сімферополь Таврійської губернії 171
Ф. 348. Керч-Єнікальська міська дума, м. Керч Таврійської губернії 171
Ф. 349. Керченська міська лікарня, м. Керч Таврійської губернії 172
Ф. 350. Керченська піврота прикордонної карантинної сторожі, м. Керч
Таврійської губернії 172
Ф. 351. Керченський тюремний замок, м. Керч Таврійської губернії 172
Ф. 352. Керч-Єнікальський міський сирітський суд, м. Керч Таврійської
губернії 173
Ф. 353. Карасубазарське вище початкове училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії 173
Ф. 354. Кар асу базар ська жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
14

Ф. 355. Карасубазарська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
Ф. 356. Карасубазарська міська управа, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
Ф. 357. Карасубазарська єврейська школа Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії 175
Ф. 358. Керченський міський попечительський про тюрми комітет,
м. Керч Таврійської губернії 175
Ф. 359. Керченська портова митниця Одеського митного округу, м. Керч
Таврійської губернії 176
Ф. 360. Керч-Єнікальський міський магістрат, м. Керч Таврійської губернії.... 176 Ф. 361. Начальник Кримського митного округу Департаменту митних
зборів, м. Севастополь Таврійської губернії 177
Ф. 364. Сімферопольське 5-класне міське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії 178
Ф. 367. Консервна фабрика братів М. та І. Шишманів, м. Сімферополь
Таврійської губернії 178
Ф. 368. Ак-Мечетьський митний перехідний пункт Одеського митного
округу, Євпаторійський повіт Таврійської губернії 179
Ф. 369. Євпаторійська портова митниця Одеського митного округу,
м. Євпаторія Таврійської губернії 180
Ф. 370. Мечеті Мангуської волості, Сімферопольській повіт Таврійської
губернії 180
Ф. 371. Мечеті Зуйської волості, Сімферопольській повіт Таврійської губернії.. 181 Ф. 372. Мечеті Айтуганської волості, Сімферопольській повіт Таврійської
губернії 181
Ф. 374. Попечительський комітет про капітал сільської промисловості
Таврійської губернії Таврійського губернатора, м. Сімферополь
Таврійської губернії 181
Ф. 375. Військово-польовий суд, що заснований у м. Феодосії,
м. Феодосія Таврійської губернії 182
Ф. 376. Сімферопольський окружний суд, м. Сімферополь Таврійської
губернії 182
Ф. 377. Таврійська губернська креслярня Таврійського губернського
правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 183
Ф. 378. Феодосійський міський магістрат, м. Феодосія Таврійської губернії.... 186 Ф. 380. Феодосійський повітовий предводитель дворянства, м. Феодосія
Таврійської губернії 186
Ф. 381. Старокримське міське спрощене громадське управління,
м. Старий Крим Таврійської губернії 186
Ф. 382. Таврійське губернське присутствіє по продовольчій частині,
м. Сімферополь Таврійської губернії 187
Ф. 383. Таврійське губернське з промислового податку присутствіє
Таврійського губернського правління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 187
Ф. 385. Томілови — поміщики 187
Ф. 392. Комітет для перебудови училищних будинків в місті Сімферополі
Міської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії 188
Ф. 396. Гончарно-трубний завод «Салхат», м. Старий Крим Таврійської
губернії 188
Ф. 397. Таврійське губернське рекрутське присутствіє Виконавчої
експедиції Таврійського губернського уряду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 188
15

Ф. 400. Алуштинське волосне правління, с. Алушта Ялтинського повіту
Таврійської губернії 189
Ф. 409. Сімферопольський міський військово-спортивний комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 190
Ф. 412. Успенська церква, с.АуткаЯлтинського повіту Таврійської губернії.... 190 Ф. 413. Іверської Божої Матері карантинна церква, м. Феодосія
Таврійської губернії 191
Ф. 416. Керченське повітове училище Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Керч Таврійської губернії 191
Ф. 418. Євпаторійська повітова комісія по виборах у Державну Думу,
м. Євпаторія Таврійської губернії 191
Ф. 419. Таврійська єпархіальна училищна рада Училищної ради
при Синоді, м. Сімферополь Таврійської губернії 192
Ф. 420. Феодосійська повітова комісія по виборах у Державну Думу,
м. Феодосія Таврійської губернії 192
Ф. 422. Перекопська повітова комісія по виборах у Державну Думу,
м. Перекоп Таврійської губернії 193
Ф. 427. Карасубазарське поліцейське управління Таврійського
губернського правління, м. Карасубазар Таврійської губернії 193
Ф. 428. Завідувач південними районами зрошувальних робіт
Європейської Росії Відділу земельних поліпшень Міністерства
землеробства та державного майна, Таврійська губернія 193
Ф. 431. Колекція документів тюрксько-татарської культури в м. Бахчисараї
Таврійської губернії 194
Ф. 432. Виконувач обов'язків Головно начальствуючого м. Ялти
та Ялтинського повіту на час надзвичайної охорони Ялтинського
повітового поліцейського управління, м. Ялта Таврійської губернії.... 194 Ф. 434. Перекопська повітова земська управа, м. Перекоп Таврійської губернії.. 195 Ф. 437. Сімферопольське повітове попечительство по призору сімей
запасних нижніх чинів Сімферопольської повітової земської
управи, м. Сімферополь Таврійської губернії 195
Ф. 438. Бахчисарайська питна контора, м. Бахчисарай Таврійської губернії.... 196 Ф. 439. Перекопська митниця Таврійської обласної казенної палати,
м. Перекоп Новоросійської губернії 196
Ф. 440. Керченська Олександрівська чоловіча гімназія
Управління навчальними закладами Таврійської губернії,
м. Керч Таврійської губернії 196
Ф. 443. Космо-Даміановський жіночий монастир, м. Алушта Таврійської
губернії 197
Ф. 444. Перекопське окружне управління державного майна Таврійської
губернської палати державного майна, м. Перекоп Таврійської
губернії 197
Ф. 450. Олександрівське караїмське училище Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії...198 Ф. 453. Керченський міський будівельний комітет, м. Керч Таврійської губернії.. 199
Ф. 455. Керч-Єнікальська міська управа, м. Керч Таврійської губернії 199
Ф. 456. Найвище заснована комісія про вакуфи, м. Сімферополь
Таврійської губернії 200
Ф. 458. Фабр Андрій Якович (1804-1861)— таємний радник 200
Ф. 461. Менгерменська лютеранська церква, с. Менгермен-німецький
Феодосійського повіту Таврійської губернії 200
16

Ф. 462. Романовський міський інститут фізичних заходів лікування,
м. Севастополь Таврійської губернії 201
Ф. 464. Таврійський гірничий округ Гірничого управління Південної
Росії, м. Сімферополь Таврійської губернії 201
Ф. 473. Салгиркіятська мечеть, с. Салгир-Кіят Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 202
Ф. 475. Керч-Єнікальська квартирна комісія при Керч-Єнікальській
міській думі, м. Керч Таврійської губернії 202
Ф. 477. Сімферопольське повітове поліцейське управління,
м. Сімферополь Таврійської губернії 202
Ф. 481. Феодосійське міське портове управління Відділу торгових
портів Головного управління торгового мореплавства та портів,
м. Феодосія Таврійської губернії 203
Ф. 483. Прокурор Сімферопольського окружного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 204
Ф. 484. Сімферопольське відділення Руського для зовнішньої торгівлі
банку, м. Сімферополь Таврійської губернії 205
Ф. 486. Карасубазарський каймаканський суд, м. Карасубазар
Таврійської області 205
Ф. 487. Земський начальник 1-ї дільниці Перекопського повіту Повітового
предводителя дворянства, м. Перекоп Таврійської губернії 205
Ф. 488. Перекопська єврейська синагога, м. Перекоп Таврійської губернії....205
Ф. 489. Бахчисарайська міська дума, м. Бахчисарай Таврійської губернії 206
Ф. 492. Феодосійський тимчасовий будівельний комітет для будівництва
дівочого інституту Кушнікова Феодосійської міської управи,
м. Феодосія Таврійської губернії 206
Ф. 494. Комісія з оцінювання майна, що відчужене під Карагоз-
Карасубазарське шосе Пристава 1-го стану Феодосійського
повіту, м. Феодосія Таврійської губернії 207
Ф. 496. Сімферопольське Петро-Павлівське церковноприходське
попечительство, м. Сімферополь Таврійської губернії 207
Ф. 499. Євпаторійська караїмська громада, м. Євпаторія Таврійської губернії... 207 Ф. 502. Таврійський губернський розпорядчий комітет Таврійського
губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії 208
Ф. 503. Феодосійська міська управа, м. Феодосія Таврійської губернії 208
Ф. 505. Приходське попечительство при Олександрівському соборі,
м. Феодосія Таврійської губернії 208
Ф. 506. Рада виборних Салгирського водного округу Кримського по
водних справах присутствія, м. Сімферополь Таврійської губернії 209
Ф. 507. Старший фабричний інспектор Таврійської губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 209
Ф. 509. Каралезький волосний суд, с. Юхари-Каралез Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 210
Ф. 510. Каралезьке волосне правління, с. Юхари-Каралез
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 210
Ф. 512. Іоанно-Предтеченська церква, с. Біясали Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 211
Ф. 513. Успенський скит, м. Бахчисарай Таврійської губернії 211
Ф. 514. Феодосійська чоловіча гімназія Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Феодосія Таврійської губернії 211
Ф. 515. Феодосійський учительський інститут попечителя Одеського
навчального округу, м. Феодосія Таврійської губернії 212
17

Ф. 516. Старокримська учительська семінарія попечителя Одеського
навчального округу, м. Старий Крим Таврійської губернії 212
Ф. 518. Євпаторійська міська дума, м. Євпаторія Таврійської губернії 212
Ф. 520. Керч-Єнікальське міське особливе присутствіє по піклування
про сім'ї нижніх чинів Керч-Єнікальського градоначальника,
м. Керч Таврійської губернії 213
Ф. 521. Перекопська міська управа, м. Перекоп Таврійської губернії 213
Ф. 522. Ялтинська міська управа, м. Ялта Таврійської губернії 214
Ф. 523. Тарактаське волосне правління, с. Таракташ Феодосійського
повіту Таврійської губернії 214
Ф. 524. Уповноважений Міністерства землеробства по закупівлі хліба в
Таврійській губернії для війська, м. Сімферополь Таврійської губернії..215
Ф. 525. Таврійське губернське попечительство дитячих притулків
Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії 215
Ф. 526. Сімферопольське повітове казначейство, м. Сімферополь
Таврійської губернії 216
Ф. 528. Євпаторійська повітова земська управа, м. Євпаторія Таврійської
губернії 216
Ф. 529. Статистичне повітове бюро Таврійського губернського земства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 217
Ф. 530. Юсупов (Сумароков-Ельстон) Фелікс Феліксович (1856-1928) —
князь, генерал-ад'ютант, московський генерал-губернатор,
Фелікс Феліксович (1887-1967) — його син, Ірина Олександрівна
(уроджена Романова), дружина Фелікса Феліксовича молодшого 218
Ф. 531. Карамзін Микола Михайлович (1766-1826) — князь, письменник,
історик, Карамзіна (уроджена В'яземська) Катерина Андріївна
(1780-1851) — його дружина, Мещерський Петро Іванович
(1802-1876) — підполковник, Мещерська (уроджена Карамзіна)
Катерина Миколаївна — його дружина 218
Ф. 532. Романов Олександр Михайлович (1866-1933) — Великий князь,
Романова Ксенія Олександрівна (1875-1960) — Велика княгиня
та їх діти 219
Ф. 533. Іванов Василь Олександрович (1860-1919) — Сімферопольський
міський голова (1910-1919) 219
Ф. 534. Воронцови-Дашкови — графський та княжий рід 220
Ф. 535. Попов Степан Олексійович (1706-1794) — колезький секретар,
Попов Василь Степанович (1745-1822) — його син, генерал-майор,
управляючий кабінетом Катерини II і його діти й онуки 220
Ф. 536. Голубєв Олександр Єфимович (1836-1926) — доктор медицини.
Суслова-Голубєва Надія Прокопіївна (1843-1918) — його
дружина, доктор медицини 221
Ф. 538. Лінниченко Іван Андрійович професор історії та археології 221
Ф. 539. Фридериці (Руффо) Єлизавета Фабрицієвна (1889 - невід.) —
дружина А. А. Фридериці, полковника, ад'ютанта Великого князя
Бориса Володимировича Романова 222
Ф. 540. Кречетович Йосиф Павлович — митрополит, ректор
Катеринославської і Вітебської семінарій, голова Білоруського Синоду... .222
Ф. 541. Редігер Ольга Іванівна вдова колишнього військового міністра 223
Ф. 542. Орбельяні (уроджена Клейнміхель) Віра Володимирівна княгиня....223
Ф. 543. Управління Феодосійського повітового воїнського начальника,
м. Феодосія Таврійської губернії 223
18

Ф. 545. Тимчасовий Феодосійський військовий генерал-губернатор,
м. Феодосія Таврійської губернії 223
Ф. 546. Євпаторійська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 224
Ф. 547. Ялтинська в'язниця Таврійського губернатора, м. Ялта
Таврійської губернії 224
Ф. 551. Євпаторійська в'язниця Таврійського губернатора, м. Євпаторія
Таврійської губернії 225
Ф. 552. Сейтлерська поштово-телеграфна контора Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, сел. Сейтлер Феодосійського
повіту Таврійської губернії 225
Ф. 553. Судовий слідчий по найважливіших справах Сімферопольського
окружного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії 225
Ф. 555. Помічник начальника Таврійського губернського жандармського
управління у Керч-Єнікальському град о начальстві і Керченському
порту, м. Керч Таврійської губернії 226
Ф. 556. Севастопольське жандармське управління з Ялтинським
і Євпаторійським повітами, м. Севастополь Таврійської губернії 227
Ф. 561. Церква Віленського піхотного полку, м. Сімферополь Таврійської
губернії 227
Ф. 562. Сімферопольська ощадна каса № 1065 при Сімферопольськім
відділенні Державного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії....228
Ф. 565 Маєток «Романєшти» 228
Ф. 566. Ново-Сімеїзьке сільське поштове відділення Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Сімеїз Ялтинського
повіту Таврійської губернії 228
Ф. 567. Покровська церква, с. Албат Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 229
Ф. 569. Сімферопольська губернська реквізиційна комісія, м. Сімферополь
Таврійської губернії 229
Ф. 570. Феодосійська повітова земська управа, м. Феодосія Таврійської
губернії 229
Ф. 572. З'їзд мирових суддів Сімферопольського округу, м. Сімферополь
Таврійської губернії 230
Ф. 573. Мировий суддя 1-ї дільниці Сімферопольського
судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 230
Ф. 574. Мировий суддя 2-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 230
Ф. 575. Мировий суддя 3-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 576. Мировий суддя 4-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 577. Мировий суддя 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 578. Мировий суддя 8-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 232
Ф. 579. Мировий суддя 3-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 232
Ф. 580. Мировий суддя 4-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 232
Ф. 581. Мировий суддя 3-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 233

Ф. 582. Верхній сільський суд 5-ї дільниці Сімферопольського
судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 233
Ф. 583. Податний інспектор Керч-Єнікальського град о начальства,
м. Керч Таврійської губернії 233
Ф. 585. Управління Євпаторійського повітового воїнського начальника,
м. Євпаторія Таврійської губернії 234
Ф. 586. Ощадно-позикова каса службовців у маєтках «Масандра»
й «Ай-Даніль», Ялтинський повіт Таврійської губернії 234
Ф. 587. Керченський міський розпорядчий комітет Таврійського
губернського розпорядчого комітету, м. Керч Таврійської губернії 235
Ф. 589. Керченське міське відділення Азовсько-Донського комерційного
банку, м. Керч Таврійської губернії 235
Ф. 591. Керч-Єнікальське губернське дрібноторговельне та ремісниче
позиково-о щадне товариство Таврійської казенної палати,
м. Керч Таврійської губернії 236
Ф. 592. Керченське товариство взаємного кредиту, м. Керч Таврійської
губернії 236
Ф. 595. Керченське товариство «Яслі», м. Керч Таврійської губернії 236
Ф. 596. Тимчасовий будівельний комітет по будівництву Таврійської
духовної семінарії, м. Сімферополь Таврійської губернії 237
Ф. 597. Керч-Єнікальська губернська каса взаємодопомоги Головного
правління взаємодопомоги, м. Керч Таврійської губернії 237
Ф. 600. Начальник Азовського митного округу Департаменту митних
зборів, м. Керч Таврійської губернії 237
Ф. 601. Управління Керченського торгового порту Відділу торгових портів
Міністерства торгівлі й промисловості, м. Керч Таврійської губернії 238
Ф. 603. Комітет по спорудженню храму в Алупці Таврійської духовної
консисторії, сел. Алупка Ялтинського повіту Таврійської губернії....238 Ф. 604. Пристав 1-го стану Сімферопольського повіту Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 239
Ф. 605. Ялтинський магазин удільних вин Головного управління уділів
Міністерства імператорського двору й поділів, м. Ялта
Таврійської губернії 239
Ф. 606. Благочинний церков Керч-Єнікальського округу, м. Керч
Таврійської губернії 239
Ф. 607. Управління заступника Феодосійського повітового воїнського
начальника по Керченському району, м. Керч Таврійської губернії...240 Ф. 610. Управління робіт Керченського порту з Феодосією, Ялтою,
Алуштою Відділу торгових портів Міністерства торгівлі
та промисловості, м. Керч Таврійської губернії 240
Ф. 611. Алуштинське товариство споживачів «Збереженія», м. Алушта
Ялтинського повіту Таврійської губернії 241
Ф. 612. Дерекойський волосний суд, сел. Дерекой Ялтинського повіту
Таврійської губернії 241
Ф. 613. Алуштинський волосний суд, м. Алушта Ялтинського повіту
Таврійської губернії 241
Ф. 614. Ялтинський міський сирітський суд, м. Ялта Таврійської губернії....242 Ф. 615. З'їзд мирових суддів Ялтинського округу, м. Ялта Таврійської
губернії 242
Ф. біб. Мировий суддя 2-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 242
ш

Ф. 617. Кучук-Узеньський волосний суд, с. Кучук-Узень Ялтинського
повіту Таврійської губернії 243
Ф. 618. Південнобережне лісництво Ялтинського повіту Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської
губерній, м. Ялта Таврійської губернії 243
Ф. 619. Дерекойське волосне правління, сел. ДерекойЯлтинського повіту
Таврійської губернії 244
Ф. 620. Ялтинська міщанська управа, м. Ялта Таврійської губернії 244
Ф. 621. Ялтинське повітове по військовій повинності присутствіє,
м. Ялта Таврійської губернії 244
Ф. 622. Алуштинське міське спрощене громадське управління, м. Алушта
Таврійської губернії 245
Ф. 623. Ялтинська жіноча гімназія попечителя Одеського навчального
округу, м. Ялта Таврійської губернії 245
Ф. 624. Ялтинська Олександрівська чоловіча гімназія попечителя
Одеського навчального округу, м. Ялта Таврійської губернії 246
Ф. 625. Ялтинський повітовий комітет піклування про сліпих, м. Ялта
Таврійської губернії 246
Ф. 626. Ялтинський казенний винний склад № 3, м. Ялта Таврійської губернії...247 Ф. 627. Біюк-Ламбатське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Біюк-ЛамбатЯлтинського повіту Таврійської губернії...247 Ф. 628. Алуштинське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Алушта Ялтинського повіту Таврійської губернії 247
Ф. 629. Алупкінське сільське управління Алуштинського волосного
правління, сел. Алупка Ялтинського повіту Таврійської губернії 248
Ф. 630. Кучук-Узеньське волосне правління, с. Кучук-Узень Ялтинського
повіту Таврійської губернії 248
Ф. 631. Ялтинське комерційне училище товариства розповсюдження
комерційних знань Міністерства торгівлі і промисловості,
м. Ялта Таврійської губернії 249
Ф. 634. Ялтинське повітове відділення Таврійської єпархіальної училищної
ради, м. Ялта Таврійської губернії 249
Ф. 636. Ялтинський нотаріус І. Н. Панфілов, м. Ялта Таврійської губернії 250
Ф. 637. Байдарське волосне правління, с. Байдари Ялтинського повіту
Таврійської губернії 250
Ф. 638. Пристав 1-го стану Ялтинського повіту Таврійського губернського
правління, м. Ялта Таврійської губернії 250
Ф. 639. Амбулаторія лікаря В. М. Іванова, сел. Алупка Ялтинського повіту
Таврійської губернії 251
Ф. 640. Подвір'я Таврійського архієрейського будинку, м. Ялта
Таврійської губернії 251
Ф. 641. Південнобережне товариство споживачів «Берекет», м. Ялта
Таврійської губернії 251
Ф. 642. Податний інспектор Ялтинського повіту, м. Ялта Таврійської губернії...252 Ф. 643. Успенська церква, с. ГурзуфЯлтинського повіту Таврійської губернії....252 Ф. 644. Аутська нижча реміснича школа Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, с. АуткаЯлтинського повіту Таврійської губернії... .252 Ф. 645. Іоанно-Предтеченська церква, маєток «Масандра» Ялтинського
повіту Таврійської губернії 25З
Ф. 646. Воскресенська церква, маєток «Форос» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 253
21

Ф. 647. Ялтинський нотаріус М. М. Вахтін, м. Ялта Таврійської губернії 253
Ф. 648. Ялтинська міська очна лікарня, м. Ялта Таврійської губернії 254
Ф. 649. Ялтинська повітова поштова контора Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, м. Ялта Таврійської губернії 254
Ф. 650. Преображенська церква при Никитському ботанічному саді,
Ялтинський повіт Таврійської губернії 254
Ф. 651. Вознесенська церква, сел. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської
губернії 255
Ф. 652. Євангелічно-лютеранська церква, м. Ялта Таврійської губернії 255
Ф. 653. Вознесенська церква, маєток «Карасан» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 255
Ф. 654. Вознесенська церква, маєток «Лівадія» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 256
Ф. 655. Олександро-Невський собор, м. Ялта Таврійської губернії 256
Ф. 656. Сакське волосне правління, с. Саки Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 256
Ф. 657. Товариство допомоги бідним татарам Південного берега Криму,
м. Ялта Таврійської губернії 257
Ф. 658. Пристав 2-го стану Ялтинського повіту Таврійського
губернського правління, м. Ялта Таврійської губернії 257
Ф. 659. Феодосійська міська поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, м. Феодосія
Таврійської губернії 258
Ф. 660. Римсько-католицька церква, м. Ялта Таврійської губернії 258
Ф. 661. Ялтинське відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу,
м. Ялта Таврійської губернії 258
Ф. 662. Духовне правління Алуштинського єврейського молитовного
будинку, м. Алушта Таврійської губернії 259
Ф. 663. Алуштинський нотаріус Є. Є. Вознесенський, м. Алушта
Таврійської губернії 259
Ф. 664. Ялтинський земський ісправник Таврійського губернського
правління, м. Ялта Таврійської губернії 260
Ф. 667. Ялтинський лазарет № 12 «Притулок хроніків» Ялтинського повітового
комітету з надання помочі на Південному березі Криму хворим і
пораненим, постраждалим у чинній армії «Всеросійської земської
спілки», с. Ай-Василь Ялтинського повіту Таврійської губернії 260
Ф. 668. Ялтинський нотаріус Ф. Ф. Зіверт, м. Ялта Таврійської губернії 260
Ф. 669. Алуштинська мечеть, м. Алушта Таврійської губернії 261
Ф. 670. Аутська мечеть, с. Аутка Ялтинського повіту Таврійської губернії....261 Ф. 672. Тимчасове Ялтинське міське відділення Державного банку,
м. Ялта Таврійської губернії 261
Ф. 673. Ялтинська повітова дослідна земська тютюнова плантація, м. Ялта
Таврійської губернії 262
Ф. 674. Інспекція народних училищ Ялтинсько-Севастопольсько-
Євпаторійського району Дирекції народних училищ Таврійської
губернії, м. Ялта Таврійської губернії 262
Ф. 675. Ялтинська міська поліція, м. Ялта Таврійської губернії 262
Ф. 676. Біюк-Ламбатська сільська розправа Ялтинської повітової
нижньої повітової розправи, с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту
Таврійської губернії 263
Ф. 677. Ускутське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Ус кут Ялтинського повіту Таврійської губернії 263
м

Ф. 679 Ускутська обивательська поштова станція, с. Ускут Ялтинського
повіту Таврійської губернії 264
Ф. 680. Ай-Васильська обивательська поштова станція, с. Ай-Василь
Ялтинського повіту Таврійської губернії 264
Ф. 681. Євпаторійська міська управа, м. Євпаторія Таврійської губернії 264
Ф. 682. Ялтинський нотаріус А. Ф. Фролов-Багреєв, м. Ялта Таврійської
губернії 265
Ф. 683. Канцелярія контролю портів північно-західної частини Чорного
моря Відділу торгових портів, м. Керч Таврійської губернії 265
Ф. 684. Корбеклинська мечеть, с. Корбекли Ялтинського повіту
Таврійської губернії 266
Ф. 686. Керченський міський військово-промисловий комітет, м. Керч
Таврійської губернії 266
Ф. 687. Сімферопольське головне народне училище Училищного комітету
Харківського університету, м. Сімферополь Таврійської губернії 266
Ф. 688. Алупкінський нотаріус М. М. Бобрикін, сел. Алупка Ялтинського
повіту Таврійської губернії 267
Ф. 691. Калиське міське відділення Державного банку, м. Керч
Таврійської губернії 267
Ф. 693. Карасубазарська поштова контора, м. Карасубазар Таврійської
губернії 267
Ф. 694. Святогірський волосний суд, с. Святогір'я Феодосійського повіту
Таврійської губернії 268
Ф. 695. Маєток князя Є. М. Воронцова «Салгирка», м. Сімферополь
Таврійської губернії 268
Ф. 697. Керченський нотаріус Б. А. Виноградський, м. Керч Таврійської
губернії 269
Ф. 698. Керченська міська поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, м. Керч Таврійської
губернії 269
Ф. 700. Ялтинське товариство допомоги бідним римсько-католицького
віросповідання, м. Ялта Таврійської губернії 269
Ф. 701. Земський начальник 1 -ї дільниці Ялтинського повіту Повітового
предводителя дворянства, м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 702. Благочинний церков Ялтинського округу Таврійської єпархії,
м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 703. Спілка торгово-промислових службовців міста Ялти
та Ялтинського повіту, м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 705. Управління робіт Ялтинського порту Відділу торгових портів
Міністерства торгівлі та промисловості, м. Ялта Таврійської губернії....271 Ф. 706. Таврійське губернське жандармське управління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 271
Ф. 707. Біюк-Онларське сільське поштово-телеграфне відділення
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Біюк-Онлар
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 272
Ф. 708. Ялтинське агентство Російського товариства страхування
і транспортування поклаж і товарів, м. Ялта Таврійської губернії 272
Ф. 709. Правління Ялтинського відділу Російського товариства рятування
на водах, м. Ялта Таврійської губернії 272
Ф. 710. Завідувач Ялтинським молом Відділу торгових портів
Міністерства шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії 273
••23'

Ф. 713. Воскресенська домова церква, маєток «Артек» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 273
Ф. 714. Євпаторійський нафтовий склад товариства братів Нобелів,
м. Євпаторія Таврійської губернії 273
Ф. 715. Церковно-будівельний комітет по спорудженню соборного храму,
м. Євпаторія Таврійської губернії 274
Ф. 716. Приморський санаторій Всеросійської спілки міст допомоги
хворим і пораненим воїнам, м. Євпаторія Таврійської губернії 274
Ф. 717. Мировий суддя 1-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 718. Євпаторійське лікарняне відділення Євпаторійської міської думи,
м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 719. Євпаторійська міська лікарня Євпаторійської міської думи,
м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 720. Євпаторійський повітовий арештний будинок Євпаторійського
повітового поліцейського управління, м. Євпаторія Таврійської
губернії 276
Ф. 721. 3-тє Євпаторійське однокласне приходське училище Дирекції
народних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської
губернії 276
Ф. 722. Мировий суддя 2-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 277
Ф. 723. Сакський волосний земський арештний дім Земського начальника
1-ї дільниці Євпаторійського повіту, с. Саки Євпаторійського
повіту Таврійської губернії 277
Ф. 724. Євпаторійська повітова училищна рада, м. Євпаторія Таврійської
губернії 277
Ф. 725. Євпаторійська жіноча гімназія попечителя Одеського навчального
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 278
Ф. 726. Євпаторійська приватна жіноча гімназія А. П. Русинської
і А. А. Миронович, м. Євпаторія Таврійської губернії 278
Ф. 727. Євпаторійський міський сирітський суд, м. Євпаторія Таврійської
губернії 279
Ф. 728. Мировий посередник Євпаторійського повіту, м. Євпаторія
Таврійської губернії 279
Ф. 729. Мировий посередник Євпаторійського і Перекопського повітів,
м. Євпаторія Таврійської губернії 279
Ф. 730. Товариство допомоги нужденним учням Євпаторійської чоловічої
гімназії, м. Євпаторія Таврійської губернії 280
Ф. 731. Євпаторійське міське 4-класне училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 280
Ф. 732. Сакський волосний суд, с. Саки Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 281
Ф. 733. Євпаторійська повітова землевпорядна комісія Губернської
землевпорядної комісії, м. Євпаторія Таврійської губернії 281
Ф. 734. Євпаторійське повітове по військовій повинності присутствіє,
м. Євпаторія Таврійської губернії 281
Ф. 735. Агайський волосний земський арештний будинок, с. Агай
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 282
Ф. 736. Товариство допомоги бідним мусульманам міста Євпаторія
та Євпаторійського повіту, м. Євпаторія Таврійської губернії 282

Ф. 737. Управління Євпаторійського торгового порту Відділу торгових
портів Міністерства торгівлі й промисловості, м. Євпаторія
Таврійської губернії 282
Ф. 738. Євпаторійське міське вірмено-григоріанське церковноприходське
училище Євпаторійського повітового відділення Таврійської
Єпархіальної училищної ради, м. Євпаторія Таврійської губернії 283
Ф. 739. Євпаторійське повітове присутствіє по селянських справах
Таврійського губернського присутствія по селянських справах,
м. Євпаторія Таврійської губернії 283
Ф. 740. Євпаторійське повітове училище Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 284
Ф. 741. Євпаторійський нотаріус Є. Ф. Брунс, м. Євпаторія Таврійської
губернії 284
Ф. 742. Євпаторійський нотаріус Н. І. Касторський, м. Євпаторія
Таврійської губернії 285
Ф. 743. Євпаторійська міська електрична станція Євпаторійської міської
управи, м. Євпаторія Таврійської губернії 285
Ф. 744. Євпаторійська квартирна комісія при Євпаторійській міській думі,
м. Євпаторія Таврійської губернії 285
Ф. 745. Чонгурчинське кредитне товариство Інспектора дрібного кредиту
при Севастопольському відділенні Державного банку, с. Чонгурчи
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 286
Ф. 746. Євпаторійська повітова земська каса дрібного кредиту Євпаторійської
повітової земської управи, м. Євпаторія Таврійської губернії 286
Ф. 747. Інспекція дрібного кредиту Євпаторійського відділення
Державного банку, м. Євпаторія Таврійської губернії 287
Ф. 748. Орта-Мамайське кредитне товариство, сел. Орта-Мамай
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 287
Ф. 749. Євпаторійське відділення З'єднаного банку, м. Євпаторія
Таврійської губернії 288
Ф. 750. Євпаторійське повітове казначейство, м. Євпаторія Таврійської
губернії 288
Ф. 751. Євпаторійський повітовий кадій, м. Євпаторія Таврійської губернії....288 Ф. 752. Миколаївська церква, с. Бій-Орлюк Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 289
Ф. 753. Покровська церква Кінбурнської фортеці, Дніпровський повіт
Таврійської губернії 289
Ф. 754. Євпаторійська повітова тимчасова комісія по введенню в чинність
положення про земські заклади, м. Євпаторія Таврійської губернії...289 Ф. 755. Євпаторійське міське депутатське зібрання, м. Євпаторія
Таврійської губернії 290
Ф. 756. Євпаторійський повітовий предводитель дворянства, м. Євпаторія
Таврійської губернії 290
Ф. 757. Сімферопольська міська телефонна мережа Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 291
Ф. 758. Комітет, створений у м. Євпаторії для оприлюднення руйнувань,
що трапилися від воєнних дій по Євпаторійському повіті,
м. Євпаторія Таврійської губернії 291
Ф. 759. Євпаторійське міське приходське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 291
Ф. 760. Товариство взаємної допомоги баркасних робітників, м. Євпаторія
Таврійської губернії 292
35

Ф. 761. Ханська мечеть Хан-Джамі, м. Євпаторія Таврійської губернії 292
Ф. 762. З'їзд мирових суддів Євпаторійського округу, м. Євпаторія
Таврійської губернії 292
Ф. 763. Тємеське сільське управління Сакського волосного правління,
с. Тємеш Сакської волості Євпаторійського повіту Таврійської
губернії 293
Ф. 764. Євпаторійська повітова земська лікарня Євпаторійської повітової
земської управи, м. Євпаторія Таврійської губернії 293
Ф. 765. Благочинний церков Євпаторійського округу, м. Євпаторія
Таврійської губернії 294
Ф. 767. 2-ге Євпаторійське приходське міське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 294
Ф. 768. Євпаторійська повітова жіноча школа Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 294
Ф. 769. Управління Сімферопольського повітового воїнського начальника,
м. Сімферополь Таврійської губернії 295
Ф. 770. Таврійське губернське охоронне відділення, м. Сімферополь
Таврійської губернії 295
Ф. 771. Керченська фортечна жандармська команда Таврійського губернського
жандармського управління, м. Керч Таврійської губернії 295
Ф. 772. Керч-Єнікальська торгова школа, м. Керч Таврійської губернії 296
Ф. 774. Уповноважений Міністерства землеробства по заготівлі худоби
і сала для потреб чинної армії в Таврійській губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 296
Ф. 775. Чонгурчинське початкове народне училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, с. Чонгурчи Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 297
Ф. 779. Керченська приватна міська жіноча гімназія Фон-Таубе, м. Керч
Таврійської губернії 297
Ф. 780. Товариство тютюнової фабрики «Спадкоємці Месаксуді К. І»,
м. Керч Таврійської губернії 297
Ф. 781. Керченська єврейська міська училищна комісія
при штатному наглядачеві керченських навчальних закладів,
м. Керч Таврійської губернії 298
Ф. 783. Комісія, що заснована для влаштування синагоги і «Талмуд-Тори»
в м. Керчі при Керч-Єнікальському градоначальникові, м. Керч
Таврійської губернії 298
Ф. 784. Керч-Єнікальська міщанська управа, м. Керч Таврійської губернії. ..298 Ф. 786. Керченська вірмено-григоріанська церковноприходська школа
Дирекції народних училищ Таврійської губернії, м. Керч
Таврійської губернії 299
Ф. 787. Керченське морехідне училище малого плавання Головного управління
торгового мореплавання і портів, м. Керч Таврійської губернії 299
Ф. 788. Керченське місцеве міське управління Російського товариства
Червоного Хреста, м. Керч Таврійської губернії 299
Ф. 790. Свято гірське сільське управління Свято гірського волосного
правління, с. Святогір'я Феод о сійсь кого повіту Таврійської губернії 300
Ф. 791. Таврійська губернська будівельна та дорожня комісія Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 300
Ф. 792. Таврійська обласна казенна палата, м. Сімферополь Таврійської
області 301
м

Ф. 793. Феодосійське повітове казначейство, м. Феодосія Таврійської губернії..301 Ф. 794. Феодосійський повітовий каймаканський суд, м. Феодосія
Таврійської області 301
Ф. 795. Таврійське губернське соляне правління Таврійської губернської
казенної палати, м. Сімферополь Таврійської губернії 302
Ф. 796. Кримська губернська соляна контора Казенної експедиції
Таврійського губернського уряду, м. Перекоп Таврійської губернії 302
Ф. 797. Кримська соляна комісія Таврійського губернського продовольчого
комітету, м. Сімферополь Таврійської губернії 302
Ф. 798. Форштмейстер Кримського півострова Оберфорштмейстера
Лісного департаменту Новоросійської губернії, м. Сімферополь
Новоросійської губернії 303
Ф. 799. Таврійське обласне правління, м. Сімферополь Таврійської області....303 Ф. 800. Канцелярія завідувача державним земельним фондом Управління
землеробства та землеустрою Управління внутрішніх справ
при Головнокомандуючому Збройними силами на Півдні Росії,
м. Сімферополь, Крим 304
Ф. 801. Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор П. О. Зубов 305
Ф. 802. Командуючий сухопутними військами, розташованими в Криму
і південних губерніях і флотами в Чорному і Каспійському морях
Й. А. Ігельстром, м. Карасубазар Таврійської області 305
Ф. 804. Таврійська обласна палата карного суду, м. Сімферополь
Таврійської області 306
Ф. 809. Родниковське сільське управління Свято гірського волосного
правління, с. Родникове Феодосійського повіту Таврійської губернії 306
Ф. 812. Челебі-Елінське сільське управління Цюрихтальського волосного
правління, с. Челебі-Елі Феодосійського повіту Таврійської губернії 307
Ф. 813. Судацьке фортечне німецьке початкове училище Інспекції
народних училищ Феодосійсько-Керченського повіту, с. Судак
Таврійської губернії 307
Ф. 815. Помічник начальника Севастопольського міського жандармського
управління Головного управління Окремого корпусу жандармів
Міністерства внутрішніх справ по Севастопольському
град о начальству, м. Севастополь Таврійської губернії 307
Ф. 816. Севастопольське міське охоронне відділення Департаменту поліції
Міністерства внутрішніх справ, м. Севастополь Таврійської губернії... .308 Ф. 818. Таврійська обласна палата цивільного суду, м. Сімферополь
Таврійської області 308
Ф. 820. Керченський музей древностей, м. Керч Таврійської губернії 309
Ф. 821. Ялтинське міське спрощене громадське управління, м. Ялта
Таврійської губернії 309
Ф. 822. Ялтинська міська квартирна комісія при Ялтинській
міській думі, м. Ялта Таврійської губернії 309
Ф. 828. Кара су базар ське вірмене-григоріанське духовне правління,
м. Карасубазар Таврійської губернії 310
Ф. 833. Покровська церква, с. Сабли Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 310
Ф. 834. Олександро-Невська церква, м. Керч Таврійської губернії 310
Ф. 835. Архангело-Михайлівська церква, с. Ємельянівка Феодосійського
повіту Таврійської губернії 311
Ф. 836. Церква Святих сімох священномучеників Херсонеських,
с. Айбари Перекопського повіту Таврійської губернії 311
••27

Ф. 838. Покровська церква, с. Баяут Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 311
Ф. 839. Церква 51-го піхотного Литовського полку 13-ї піхотної дивізії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 311
Ф. 840. Костянтино-Єленинська церква, с. Митрофанівка Феодосійського
повіту Таврійської губернії 312
Ф. 841. Миколаївська церква, с. Мазанка Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 312
Ф. 843. Пантелеймонівська церква, колонія Балта-Чокрак
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 312
Ф. 845. Управління Перекопського повітового воїнського начальника,
м. Перекоп Таврійської губернії 313
Ф. 846. Таврійський обласний прокурор, м. Ак-Мечеть Таврійської області....313 Ф. 847. Судацька комісія по будівництву казарм, сел. Судак
Новоросійської губернії 313
Ф. 848. Імператорське Магарацьке училище виноробства, дача Магарач
Ялтинського повіту Таврійської губернії 314
Ф. 849. Присяжний повірений М. А. Фрешкоп, м. Сімферополь
Таврійської губернії 314
Ф. 850. Присяжний повірений Б. М. Гіммельфарб, м. Сімферополь
Таврійської губернії 314
Ф. 851. Євпаторійська караїмська кенаса, м. Євпаторія Таврійської губернії 314
Ф. 852. Гассгаген Христіан Хенрік — професор, магістр хімії та мінералогії
Ришельєвського ліцею м. Одеси 315
Ф. 853. Таврійська губернська комісія для розгляду справ про осіб,
арештованих у позасудовому порядку, м. Сімферополь
Таврійської губернії 315
Іменний покажчик 316
Географічний покажчик 320
Покажчик фондів за галузевою ознакою 324
Покажчик установ, згаданих в Реєстрі 353
Перелік фондів, які містять НТД 371
Список пропущених в Реєстрі номерів фондів, що були об'єднані
з іншими фондами 385
Список пропущених в Реєстрі номерів фондів, що були передані
до інших архівів 386
Список пропущених в Реєстрі номерів фондів, що були втрачені у роки
Другої світової війни (1939-1945) 387
м

ПЕРЕДМОВА
Значимість архівних установ в умовах сьогодення, беззаперечно, зро¬стає. Увага громадськості до архівних документів обумовлена багатьма змінами в державі і суспільстві останнім часом, що надали можливість озирнути минуле та надати об'єктивну оцінку фактам і подіям, які відо¬бражені в архівних анналах. Створення інформаційно-пошукових систем архіву на новій методичній основі, за допомогою сучасних технологій — один з приоритетних напрямків роботи Державного архіву в Автономній Республіці Крим.
* * *
Державний архів в Автономній Республіці Крим відлічує свою істо¬рію з постанови Комісаріату народної освіти Кримської Радянської Со¬ціалістичної Республіки від 22 травня 1919 року про організацію Крим¬ського Центрального архіву (Кримцентрархів). 327червня 1919року по листопад 1920 року архів був навчально-допоміжною установою Тав¬рійського університету. До складу архіву ввійшли документальні мате¬ріали архіву Таврійських губернських присутствених місць, створеного 28 лютого 1791 року, що зібрав документальні матеріали колишніх гу¬бернських установ.
У листопаді 1920 року постановою відділу народної освіти Кримського революційного комітету Кримцентрархів був відновлений.
З червня 1921 року Кримцентрархів перейшов у підпорядкування до створеного Кримського обласного архівного управління, підвідомчого з листопада 1921 року Наркомату освіти Кримської АРСР.
3 18 березня 1922 року архівне управління і безпосередньо архів під¬порядковувалися Наркомату внутрішніх справ Кримської АРСР, з 10 січня 1926 року — Центральному Виконавчому Комітету Кримської АРСР. 21 квітня 1926 року Центральний Виконавчий Комітет Кримської АРСР затвердив «Положення про Кримське центральне архівне управлін¬ня», на підставі якого Кримський архів був розділений на історичний архів і архів Жовтневої революції.
З 4 лютого 1939 року архів підпорядковувався Наркомату внутрішніх справ Кримської АРСР. Відповідно до постанови Ради Народних Комі¬сарів СРСР від 29 березня 1941 року і циркуляру Головного архівного управління Наркомату внутрішніх справ СРСР від 7 квітня 1941 року відбу-

лося об'єднання історичного архіву й архіву Жовтневої революції у єди¬ний Центральний державний архів Кримської АРСР, що став підпорядко¬вуватися республіканському відділу державних архівів Наркомату внутрішніх справ Кримської АРСР.
Відповідно до директиви Наркомату внутрішніх справ СРСР від ЗО червня 1941 року документи секретного відділу архіву, поточного діловодства Верховної Ради і Ради Народних Комісарів Кримської АРСР, а також архів Кримського обкому ВКП(б) на час війни були евакуйова¬ні в м. Тюмень Омської області, звідки повернулися в 1945 році. Основ¬на частина документів архіву залишилася на окупованій території. У період німецько-фашистської окупації 1941—1944 років у м. Сімфе¬рополі функціонували Центральний і Історичний (на правах відділу) ар¬хіви з підпорядкуванням відділу культури Сімферопольського міського управління.
Центральний державний архів Кримської АРСР республіканського відділу державних архівів Наркомату внутрішніх справ Кримської АРСР відновив свою діяльність на території Криму в квітні 1944 року після звільнення від німецько-фашистської окупації.
У червні 1945 року в зв'язку з ліквідацією Кримської АРСР і ство¬ренням Кримської області Центральний архів перейменований у Дер¬жавний архів Кримської області Архівного відділу Управління народно¬го комісаріату внутрішніх справ РРФСР по Кримській області.
У лютому 1954 року Кримська область в адміністративному підпо¬рядкуванні перейшла до складу УРСР. Архів став іменуватися Держав¬ним архівом Кримської області Архівного відділу Управління міністер¬ства внутрішніх справ УРСР по Кримській області.
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1958 року «Про мережу державних архівів УРСР» Державний архів Кримської об¬ласті був перейменований у Кримський обласний державний архів.
Із 2 липня 1960 року архів підпорядковувався виконавчому комітету Кримської обласної Ради депутатів трудящих.
Згідно з наказом Державного архівного управління при Раді Міністрів УРСР від 7 серпня 1980 року № 67 і наказом Архівного відділу виконавчого комітету Кримської обласної Ради народних депутатів від 15 серпня 1980 року № 42 Кримський обласний державний архів був перейменований у Державний архів Кримської області.
У зв'язку з реорганізацією органів виконавчої влади в 1988 році і ліквідацією архівних відділів облвиконкомів, функції керування архів¬ною справою на території областей перейшли до державних архівів. З 22 листопада 1988 року архів перейшов у безпосереднє підпорядку¬вання виконавчому комітету Кримської обласної Ради народних депу¬татів і став іменуватися Державним архівом Кримської області при Ви¬конавчому комітеті Кримської обласної Ради народних депутатів.
ЗО

З відновленням у лютому 1991 року Кримської АРСР з 22 березня 1991 року архів був перейменований у Центральний державний архів (ЦЦА Криму) при Раді міністрів Кримської АРСР, а з 20 серпня 1991 ро¬ку — при Раді міністрів Республіки Крим. На підставі Указу Президії Верховної Ради Кримської АРСР від 1 жовтня 1991 року «Про переда¬вання архіву Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України Центральному архіву при Раді Міністрів Кримської АРСР» архівні фонди, будинок, технологічне обладнання і штат архіву Крим¬ського ревкому Компартії України були передані ЦДА Криму.
Відповідно до наказу Головного архівного управління України від 6 січня 1995 року № З «Про перейменування Центрального архіву Рес¬публіки Крим», з 6 січня 1995 року архів перейменований у Державний архів при Уряді Криму, з 9 квітня 1996 року — при Уряді Автономної Республіки Крим, з 13 жовтня 1997 року — Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
Відповідно Закону України «Про внесення змін в Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 13 грудня 2001 року № 2888-ІП і постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 22 травня 2002 року № 150 «Про заходи щодо виконання постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим» Рада міністрів Автоном¬ної Республіки Крим затвердила Положення про Державний архів в Автономній Республіці Крим. Таку назву архів має дотепер.
Станом на 1 січня 2007 року у Державному архіві в Автономній Республіці Крим зберігається 6951 фонд, 1 400 350 одиниць зберіган¬ня на паперовій основі, 36 627 фотодокументів, 4569 кінодокументів, 573 фонодокументи, 15 одиниць зберігання відео документів взагалі охоплюючи 1730—2006 роки.
У науково-довідковій бібліотеці архіву налічується 8270 книг і бро¬шур, 1922 номерів журналів, 2138 річних підшивок газет, 94 одиниці спеціальних видань.
Зібрання архіву складають документальне джерело інформації з історії економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку краю.
* * *
Довідник «Державний архів в Автономній Республіці Крим: Ано¬тований реєстр описів. — Т. 1. Фонди дорадянського періоду» (далі Реєстр), що складений за програмою «Архівні зібрання України» серії «Спеціальні довідники», є результатом такої роботи. Він містить інфор¬мацію про склад фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим, їх зміст і хронологічні рамки, що охоплюють період з початку XVIII сторіччя до 20-х років XX віку. Фондоутворювачами цього пе¬ріоду стали установи і заклади, а також окремі особи, що існували спо¬чатку на території Таврійської області, заснованої по Указу російської імператриці Катерини II 2 лютого 1784 року, а згідно з Указом росій-
31

ського імператора Павла І з 12 грудня 1796 року в складі Новоросій¬ської губернії, пізніше — Таврійської губернії, що розпочала свою істо¬рію з російського імператора Олександра І 8 жовтня 1802 року, і на¬прикінці періоду — під час встановлення радянської влади — на тери¬торії, яка не мала протягом 3-х років (з 1917 по 1920) визначеного полі¬тичного управління і постійної назви, приведена в назвах фондів од¬ним словом — Крим.
Складання Реєстру проводилось на базі електронної програми «Архівні фонди України», наданої колишнім Центром інформаційних технологій Державного комітету архівів України, завдяки використан¬ню якої вдалось швидко скомпонувати довідник за допомогою конвер¬тування інформації для формування покажчиків Реєстру, підрахунків кількості тих чи інших фондів за допомогою фільтрування фондів в за¬гальному списку в електронному вигляді. Ця програма допомогла архіву забезпечити «прозорість» обліку своїх фондів.
Методика складання Реєстру була запропонована Українським на¬уково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (УНДІАСД) — складання анотацій за визначеною схемою по аркушах фондів. Під час роботи з'ясувалось, що необхідно працювати також з описами і справами фондів з метою отримання повної інформації про склад і зміст фондів.
У результаті цієї роботи було проведене уточнення фондування, об'єднання деяких фондів, переведення справ до інших фондів за при¬належністю. Також проведено уточнення назв фондів, крайніх дат описів, крайніх дат функціонування фондоутворювачів.
Анотації описів фондів складені таким чином:
- номер і назва фонду (у разі перейменувань фондоутворювача по¬
дається остання назва), місце діяльності;
- назва фонду мовою оригіналу;
- кількість справ у фонді та крайні дати документів;
- номер опису (якщо опис складається з кількох томів, то в дужках
зазначається їх кількість);
- кількість справ в опису та крайні дати документів;
- коротка анотація справ, внесених до опису.
Назви фондів приведені в Реєстрі згідно з назвами фондоутворю¬вачів, структура назв звірена з офіційними назвами в документах (за ку¬товими штампами, печатками і т. ін.). З метою запобігання неточностей у перекладі українською мовою назв фондоутворювачів, назви фондів подаються також мовою оригіналу — російською.
Описові статті розміщено у порядку зростання номерів фондів, за винятком пропущених номерів, що належали фондам, об'єднаним з інши¬ми фондами архіву, переданим до інших архівних установ, або втраче¬ним під час Другої світової війни 1939—1945 років.
ЗІ

Анотації документів описів розкривають основні відомості про склад та зміст документів.
Загалом анотовано описи 650 фондів із загальною кількістю 347 484 справ дорадянського періоду. До Реєстру складені такі покажчики:
- іменний;
- географічний;
- покажчик фондів за галузевою ознакою;
- покажчик установ, згаданих в Реєстрі;
- перелік фондів, які містять науково-технічну документацію (НТД);
- пропущені в Реєстрі фонди, що були об'єднані з іншими фондами
(с. 385);
- пропущені в Реєстрі номери фондів, що були передані до інших
архівів (с. 386);
- пропущені в Реєстрі номери фондів, що були втрачені у роки Дру¬
гої світової війни (с. 387).
До іменного та географічного покажчиків увійшли лише ті складові, що потрапили до тексту анотацій Реєстру. Звичайно, багато імен та гео¬графічних назв, що містяться у фондах, залишились за межами Реєстру.
Покажчик фондів за галузевим принципом складений за структурою Генеральної схеми класифікації документної інформації в систематич¬них каталогах державних архівів України (Студії з архівної справи та документознавства. — Т. 11. — К., 2004. —С. 77—108). У межах розділів покажчика фонди розташовані в алфавітному порядку. У зв'язку з тим, що описові статті у тексті Реєстру розміщені у порядку зростання но¬мерів фондів, Покажчик має на меті полегшення пошуку потрібних для ознайомлення анотацій.
Покажчик установ, згаданих у Реєстрі, запропонований задля полег¬шення пошуку інформації за темами.
Окремим додатком до Реєстру увійшов перелік фондів, які містять науково-технічну документацію. Специфіка фондів архіву дорадянсько¬го періоду обумовлює відсутність науково-технічної документації як ок¬ремої від управлінської. Тільки 8 фондів віднесені повністю до НТД. Виявлення НТД у фондах дорадянського періоду Державного архіву в Автономній Республіці Крим знайшло віддзеркалення в названому пе¬реліку. Структура переліку дозволяє отримати інформацію про види на¬уково-технічної документації, що містяться у фондах: технічні опису¬вання, креслення, плани, карти та схеми, проектно-кошторисна доку¬ментація і таке інше.
Сподіваємось, що Реєстр допоможе усім науковцям, викладачам, сту¬дентам, краєзнавцям та іншим дослідникам історії суспільства Крим¬ського півострова зорієнтуватися в тому безкрайньому документально¬му масиві архіву і швидко знайти ту інформацію, яка їх цікавить.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

г. — город (рос.)
губ. — губернія
Дер- — деревня (рос.)
Держбанк — - Державний банк
м. — місто
мест. — местечко (рос.)
м-ко — містечко
нтд — науково-технічна документація
обл. — область
пов. — повіт
пос. — поселок (рос.)
Р — рік
рр.— роки
с. ■— село
сел. — селище
ф. фонд
34

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
Ф. 1. Керченська міська державна ощадна каса № 427, м. Керч Таврійської губернії
Керченская городская государственная сбереготельная касса № 427, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 26, 1901-1915 рр.
Опис 1
Справ: 26, 1901-1915 рр.
Циркуляри Управління державними ощадними касами про відкрит¬тя ощадних кас, про порядок приймання внесків, про облік операцій ощадних кас.
Річні та місячні звіти про роботу каси.
Ф. 2. Ялтинське повітове поліцейське управління, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское уездное полицейское управление, г. Ялта Тавричес¬кой губернии
Справ: 623, 1861-1915 рр.
Опис 1
Справ: 608, 1862-1915 рр.
Укази і циркуляри Правлячого Сенату, Міністерства внутрішніх справ, Таврійського губернського правління про організацію поліції в містах і повітах Росії, посилення збору податей і ревізії міських і по¬вітових присутствених місць, про вживання заходів щодо припинення революційних виступів.
Річні звіти про кількість і склад населення міст і повітів Таврійської губернії, про стан промисловості і сільського господарства.
Відомості про кількість земель, стан і розвиток садівництва, тютюн¬ництва, виноробства, скотарства і рільництва.
Відомості про кількість арештів і арештантів, що утримувалися у в'язницях, про епідемічні захворювання та заходи боротьби з ними.

Рапорти приставів про події в Ялтинському повіті; дозволи на виїзд і в'їзд у Росію і м. Ялту, видачу паспортів, на здавання в оренду земель осіб, що виїхали за кордон.
Протоколи зборів Ялтинського особливого комітету по благоустрою м. Ялти.
Справи про встановлення поліцейського нагляду за неблагонадій-ними особами, заснування в маєтках посад стражників, про розшук осіб, що сховалися від нагляду поліції.
Опис 2
Справ: 15, 1861-1865 рр.
Циркулярні розпорядження Таврійського губернського правління і Тав¬рійської губернської казенної палати.
Кошторис міських прибутків і витрат на 1865-1866 рр. Відомості про стягнення податків із власників нерухомого майна, стягування податко¬вих недоїмок і зборів з населення, про видачу паспортів міщанам.
Ф. 3. Феодосійське повітове поліцейське управління, м. Фео¬досія Таврійської губернії
Феодосийское уездное полицейское управление, г. Феодосия Тав-рической губернии
Справ: 140, 1806-1879рр.
Опис 1
Справ: 140, 1806-1879рр.
Укази Таврійського губернського правління про ревізії установ гу¬бернії, про нагляд за розкольниками, про ветеринарний огляд худоби.
Річні статистичні звіти про населені пункти, кількість і склад насе¬лення, про стан промисловості та сільського господарства по Феодо-сійському повіту.
Відомості про іноземнопІдданих, що мешкають у Феодосійському повіті.
Справи про встановлення поліцейського нагляду за студентом А. І. Желябовим. Про переоцінювання земельної власності художника І. К. Айвазовського.
Ф. 4. Таврійська обласна верхня розправа, м. Сімферополь Таврійської області
Таврическая областная верхняя расправа, г. Симферополь Тав-рической обпасти
36

Справ: 307, 1787-1797 рр.
Опис 1
Справ: 143, 1787-1796 рр.
Укази Правлячого Сенату про випуск нових асигнацій і обмін ста¬рих, про початок Русько-Турецької війни (1787—1791) і укладання миру зі Швецією і Туреччиною, про державне розмежування земель, набори рекрутів, відновлення прикордонних митниць, заборону ввезення закор¬донних товарів і укладання торгового договору з Польщею, про припи¬нення дипломатичних зносин із Францією.
Журнали та протоколи засідань розправи.
Опис 2
Справ: 164, 1787-1797 рр. Журнали засідань розправи. Кримінальні справи.
Ф. 5. Сімферопольська повітова нижня розправа, м. Сімферо¬поль Таврійської області
Симферопольская уездная нижняя расправа, г. Симферополь Таврической области
Справ: 89, 1787-1797рр.
Опис 1
Справ: 89, 1787-1797рр.
Журнали засідань розправи і доповідні реєстри до них.
Ф. 6. Феодосійська повітова нижня розправа, м. Феодосія Тав¬рійської області
Феодосийская уездная нижняя расправа, г. Феодосия Тавричес¬кой области
Справ: 47, 1787-1796рр.
Опис 1
Справ: 10, 1788-1794 рр. Журнали засідань розправи.
37

Опис 2
Справ: 37, 1787-1796рр.
Відомість про чисельність населення Феодосійського повіту по 5-й ревізії. Ревізькі казки по селищах Феодосійського повіту. Кримінальні справи.
Ф. 7. Таврійський обласний верхній земський суд, м. Сімферо¬поль Таврійської області
Таврический обласпгной верхний земский суд, г. Симферополь Таврической обласпги
Справ: 64, 1787-1797 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1787-1796 рр.
Укази імператриці Катерини II (друковані) про підписання миру Росії з Портою Оттоманською (Туреччиною) 29 грудня 1791 р., про збирання податків із залізних і мідних заводів, про продаж казенних земель, про генеральну ревізію.
Журнали щоденних засідань суду.
Опис З
Справ: 36, 1787-1797 рр.
Укази Правлячого Сенату. Копії сенатських указів про скасування торгових відносин з Францією, про приєднання частин Польщі до Ро¬сійської держави.
Журнали засідань суду.
Карні справи.
Відомості про справи осіб, що перебувають під вартою.
Ф. 8. Сімферопольський повітовий земський суд, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Симферопольский уездньій земский суд, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
Справ: 72, 1787-1861 рр.
Опис 1
Справ: 70, 1799-1861 рр.
Справи про введення у володіння маєтками, про виконання по-винностей татарами за використання поміщицьких дач, про розшук
38

вбивць, про облік купчих та документів про дарування на землі та будинки.
Опис 2
?: 2, 1787р. Книги записів прибутків і витрат сум на платню службовцям суду.
Ф. 9. Феодосійський повітовий земський суд, м. Феодосія Тав¬рійської губернії
Феодосийский уездньш земский суд, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 109, 1791-1797, 1803-1840, 1862 рр.
Опис 1
Справ: 109, 1791-1797, 1803-1840, 1862 рр.
Укази Таврійського обласного правління про розвиток шовківництва в Таврійській області, про прирахування поляків до маєтків поміщиків.
Журнали засідань суду.
Відомості про кількість селищ, населення та земель у повіті.
Описування казенних маєтків в Феодосійському повіті та приватних володінь у Кримі.
Відомості довідкових цін на провіант та фураж.
Ф. 10. Таврійський губернський совісний суд, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский совестньїй суд, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
Справ: 167, 1834-1852 рр.
Опис 1
Справ: 167, 1834-1852 рр.
Укази Таврійського губернського правління про порядок рішення судових справ.
Звіти про проходження судових справ.
Протоколи засідань совісного суду.
Судові справи про звинувачення селян у втечах від поміщиків, у на¬вмисних підпаленнях, у мешканні без паспортів.

Ф. 11. Таврійський губернський стряпчий казенних справ, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский стряпчий казенних дел, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 170, 1818-1868рр.
Опис 1
Справ: 170, 1818-1868рр.
Положення про чинність судових справ та штатний розклад (1864).
Справи про земельні суперечки приватних власників з казенними поселянами та магометанським духовенством по цивільних позовах, про розмежування казенних та вакуфних земель.
Протоколи ревізії присутствених місць у мм. Севастополі, Бахчиса¬раї, Євпаторії.
Ф. 12. Таврійський губернський стряпчий карних справ, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Таврический губернский стряпчий уголовньїх дел, г. Симферо¬поль Таврической губернии
І: 1. Перероблений опис фонду.
Ф. 13. Таврійський губернський прокурор, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский прокурор, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2031, 1787, 1794, 1795, 1797, 1798, 1803-1869 рр.
Опис 1
Справ: 2025, 1787, 1794, 1795, 1797, 1798, 1803-1869 рр.
Копії указів Правлячого Сенату про організацію таврійських губерн¬ських закладів (1803), про скасування магістратів і ратуш (1866).
Копія договору з Австрією про повернення Росії старої Галичини.
Відомості про події в містах, про кількість арештантів. Річні та піврічні звіти губернського прокурора про стан справ арештантів по губернії.
40

Розбір справ селян-втікачів, про жорстоке ставлення поміщиків до селян.
Опис 2
Справ: 6, 1803, 1869 рр.
Циркуляри Міністерства юстиції і Таврійського губернського прав¬ління про правила руху кредитів, про надання кредитних списків до ка¬зенної палати.
Ф. 14. Таврійська губернська палата цивільного суду, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская палата гражданского суда, г. Симфе¬рополь Таврической губернии
Справ: 3830, 1819-1869 рр.
Опис 1 (у 3-х томах)
Справ: 3830, 1819-1869 рр.
Укази Правлячого Сенату про відкриття торгівлі в Севастополь¬ському порту, про організацію митниць.
Протоколи засідань Таврійської палати цивільного суду.
Книги записів духовних заповітів.
Алфавіт володарів маєтків.
Цивільні справи про земельні суперечки, розділ майна, розшук ка¬зенних селян.
Ф. 75. Таврійська губернська палата карного суду, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврическая губернская палата уголовного суда, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 1426, 1819-1869 рр.
Опис 1
Справ: 1424, 1819-1869 рр.
Укази Правлячого Сенату про об'єднання карної та цивільної палат в губерніях, крім Таврійської.
Протоколи засідань Таврійської губернської палати карного суду.
Карні справи.
Рапорти та відомості про арештантів.
41

Опис 2
Справ: 1, 1858 р.
Судова справа про осіб, які користувалися пільгою, що надана м. Мелітополю.
Опис З
Ї: 1, 1819 р.
Копії указів Правлячого Сенату про дозвіл відкриття громадських банків, про випуск державних асигнацій.
Ф. 16. Таврійська губернська палата цивільного та карного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская палата гражданского и уголовного суда, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 288, 1731, 1733, 1764, 1777, 1790-1792, 1799-1800, 1802-1819 рр.
Опис 1
Справ: 288, 1731, 1733, 1764, 1777, 1790-1792, 1799-1800, 1802-1819 рр.
Укази Правлячого Сенату про створення медичного управління.
Положення управління поліції.
Журнали засідань суду.
Скарги селян на поміщиків, про захоплення земель.
Справи про придбання земель іноземцями.
Ф. 17. Сімферопольський повітовий суд, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Симферопольский уездньій суд, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 744, 1787-1869 рр.
Опис 1
Справ: 596, 1787-1869 рр.
Укази Правлячого Сенату.
Протоколи засідань суду.
Справи про введення у володіння маєтками та майном.
Прибутково-видаткові та реєстраційні книги.
Списки арештантів тюрми.

Опис 2
Справ: 96, 1787-1797рр.
Справи про введення у володіння землею, складання купчих документів.
Опис З
Справ: 19, 1789-1800 рр.
Справи про підтвердження купчих документів, про розбір спорів про землі.
Опис 4
Справ: 33, 1828-1842рр. Журнали і протоколи засідань суду.
Ф. 18. Євпаторійський повітовий суд, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский уездньгй суд, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 74, 1787-1869рр.
Описі
Справ: 70, 1813-1869рр. Протоколи засідань суду.
Рішення суду по карних і цивільних справах, про складання купчих документів, про розглядання суперечок селян з поміщиками.
Опис 2
Справ: 4, 1787-1869рр.
Книги запису вступного збору з позовних прохань.
Ф. 19. Феодосійський повітовий суд, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийский уездньій суд, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 545, 1786-1797, 1820-1867рр. Описі
Справ: 459, 1788-1794, 1820-1867рр.
Протоколи засідань суду з розгляданням цивільних і карних справ про земельні суперечки, про складання купчих документів, введення у воло¬діння майном, про розділ маєтків.
Справи про введення у володіння майном, складання купчих доку¬ментів, про розгляд земельних суперечок.

Звіти про рух судових справ.
Опис 2
Справ: 86, 1786-1797 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 20, Перекопський повітовий суд, м. Перекоп Таврійської губернії
Перекопский уездньш суд, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 416, 1787-1789, 1796-1799, 1803, 1820-1869 рр.
Опис 1
Справ: 390, 1803, 1820-1869 рр.
Протоколи засідань суду з розгляданням цивільних і карних справ про земельні суперечки, про складання купчих документів, про стяг¬нення з селян податків, про обвинувачення осіб у викраданні татар¬ських дівчин.
Опис 2
Справ: 26, 1787-1789, 1796-1799 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 21. Ялтинський повітовий суд, м. Ялта Таврійської губернії Ялтинский уездньш суд, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 183, 1842-1867 рр.
Опис 1
Справ: 183, 1842-1867 рр.
Протоколи засідань суду з розгляданням цивільних і карних справ про земельні суперечки, про складання купчих документів, введення у володіння майном, про розділ маєтків.
Відомості з особового складу.
Ф. 22. Керченський міський комерційний суд, м. Керч Таврій¬ської губернії
Керченский городской коммерческий суд, г. Керчь Таврической губернии
44

Справ: 95, 1859-1897рр.
Опис 1
Справ: 87, 1861-1897рр. Журнали засідань суду. Справи по виборах до суду.
Опис 2
Справ: 8, 1859-1863, 1879, 1889 рр. Журнали засідань суду.
Ф. 23. Слідча комісія, що створена для скасування зловживань по Таврійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Следственная комиссия, учрежденная для искоренения злоупо-треблений по Таврической губернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 306, 1816-1819 рр.
Опис 1
Справ: 306, 1816-1819 рр.
Копія указу імператора Олександра І про заснування слідчої комісії. Журнали засідань комісії, звіт про роботу.
Скарги населення на поміщиків та поліцію про незаконне стягнення земель та садів у селян, про зловживання чиновників.
Ф. 24. Комісія для розгляду спорів по землях і для визначення повинноспгей на Кримському півострові, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Комиссия для разбора споров по землям и для определения по-винностей на Крьімском полуострове, г. Симферополь Тавричес¬кой губернии
Справ: 808, 1800-1810 рр.
Опис 1
Справ: 808, 1800-1810 рр.
Укази Правлячого Сенату, рішення міністрів внутрішніх справ, юстиції.
Протоколи засідань комісії та звіти про її діяльність.

Рапорти, скарги, прохання по спорах про захват земель поміщика¬ми, про казенні землі, про належність будинків, худоби, земель. Прохання осіб про приймання на роботу. Списки особового складу.
Ф. 25. Старший нотаріус Сімферопольського окружного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії
Старший нотариус Симферопольского окружного суда, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 25, 1874-1919 рр.
Опис 1
Справ: 21, 1874-1918 рр.
Актові книги.
Справи про складання купчих документів на нерухоме майно.
Опис З
Справ: 4, 1917-1919 рр.
Справи про складання купчих документів на нерухоме майно.
Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії
Канцелярія Таврического губернатора, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
Справ: 36262, 1803-1917 рр.
Опис 1 (у 19-х томах)
Справ: 28006, 1803-1917 рр.
Укази Правлячого Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ по військових, судових, фінансових і земельних питаннях.
Звіти губернатора про стан справ в губернії.
Листи-першотвори графа О. В. Суворова-Римникського та контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова.
Відомості з історії боротьби за Крим, про будівництво кораблів Чорноморського флоту, про події Кримської війни (1853—1856), Першої світової війни (1914—1920), про населення Криму, про стан сільського господарства, промисловості, про будівництво шосейних шляхів та за¬лізниць, про наявність та видобування природних копалин та солі, про
46

мережу закладів народної освіти, про події «чумного бунту» в м. Сева¬стополі (1830), про історію міст Криму.
Справи по скаргах селян на жорстокість поміщиків.
Статистичні відомості про Таврійську губернію.
Списки сімей, що оселилися на землях війська Чорноморського.
Опис 2 (у 2-х томах)
Справ: 4708, 1840-1900рр.
Справи таємного столу про нагляд за іноземцями і політичними ви¬сланцями, про боротьбу із сектами.
Відомості про революційний рух серед робітничих спілок і соціал-демократичних гуртків у губернії.
Листування з редакціями і приватними особами по справах друку і цензури, про дозвіл і заборону відкриття приватних шкіл і редакцій газет.
Опис З
Справ: 1157, 1900-1917 рр.
Промова імператора Миколи II на прийомі депутації робітників.
Циркуляри Таврійського губернатора про попередження святкуван¬ня 1 Травня та дії поліції під час страйків на фабриках і заводах, про надання списків осіб, що перебувають під негласним наглядом поліції.
Справи таємного столу про висилання німецьких і австрійських підданих з Таврійської губернії. Дозволи на відкриття приватних шкіл і видання приватних газет.
Телеграми про воєнні дії між Росією і Японією.
Опис 4
Справ: 2122, 1814-1865 рр.
Справи таємного столу про прийняття заходів по затриманню польських емісарів і про створення таємного нагляду за окремими осо¬бами, про пограбування у Дніпровському повіті, що приховуються полі¬цією, про заборону розкольникам всиновлювати дітей православного вір о с по від ання.
Відомості про осіб, що перебувають під негласним наглядом поліції.
Опис 5
Справ: 8, 1803-1841 рр.
Розпорядження губернатора про дозвіл священикам, що стали роз¬кольниками, повернутися в православну віру, про прирахування звільне¬них арештантів-розкольників до сільських або міських общин, про на¬гляд за продажем пороху.
Опис 6
Справ: 46, 1883-1916 рр.
47

Журнал засідань Севастопольської міської думи.
Прохання про надання посад у поліцейському управлінні і дозволів турецьким підданим на право оренди землі.
Відомості про діяльність Феодосійської і Керченської соціал-демо-кратичних партій.
Списки чинів поліції.
Опис 8
Справ: 128, 1812, 1817-1820, 1831-1839, 1841-1848, 1857-1868, 1874, 1880, 1898-1917 рр.
Укази Правлячого Сенату про керування калмицьким народом, реві¬зію діяльності установ у північних повітах губернії, звіти про діяльність комітету допомоги дітям біженців, відомості про податки по губернії.
Справи про розшук кріпаків, про призначення пенсій інвалідам.
Опис 10
Ї: 1, 1834 р.
Формулярний список Таврійського віце-губернатора В. М. Кня¬же в ича.
Опис 11
Справ: 1, 1878-1882 рр.
Кошториси і відомості на будівництво кам'яної «Царської» пристані в Южній бухті на станції Севастополь.
Опис 12
Справ: 85, 1794-1802 рр.
Матеріали Канцелярії Таврійського губернатора.
Ф. 27. Таврійське губернське правління, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Таврическое губернское правление, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 44993, 1792-1920 рр.
Опис 1 (у 5-х томах)
Справ: 12916, 1803-1916 рр.
Укази Правлячого Сенату, Таврійського губернського уряду, копії імператорських указів.
Матеріали про створення Таврійської губернії.
48

Повідомлення і рапорти Таврійської казенної експедиції, Таврійської губернської палати цивільного суду, губернських правлінь, духовних кон-систорій, міських, повітових і земських судів і поліцейських управлінь.
Відомості про надання дворянам у спадкове користування з казен¬ного відомства земель, про відведення земель під заселення, хлібороб¬ство і скотарство, про розмежування земель, про заснування присутстве-них місць і відкриття повітових судів, про ціни на продовольчі товари і фураж.
Опис 2
Справ: 626, 1803-1916 рр. Карні справи.
Опис З
Справ: 1814, 1803-1916 рр.
Циркулярні розпорядження та пояснення Правлячого Сенату про справи зі створення опік.
Циркуляри Таврійського губернатора та Таврійського губернського правління.
Справи про призначення посадових осіб.
Опис 4
Справ: 332, 1803-1916 рр.
Справи про стягнення недоїмок земського збору.
Опис 5
Справ: ПО, 1803-1915рр.
Справи про продаж нерухомого майна. Списки осіб, що купили на¬дільну землю.
Опис 6
Справ: 1098, 1803-1916 рр.
Справи про надання свідоцтв про дозвіл мешкати в населених пунк¬тах губернії.
Опис 7 (у 5-х томах)
Справ: 11284, 1803-1916 рр.
Прохання осіб різних національностей про прийняття в підданство Росії, білети, що надані іноземцям на проживання в Росії.
Опис 8
Справ: 16, 1803, 1823-1824, 1826, 1828 рр. Справи про недоїмки з покупців казенних земель.
49

Опис 9
Справ: 1703, 1803-1915 рр.
Прохання про надання видів на проживання.
Рапорти ісправників, прокурорів, поліцмейстерів.
Опис 10
Справ: 175, 1803-1915 рр.
Книги записів указів Правлячого Сенату.
Опис 11
Справ: 4099, 1803-1915 рр.
Справи про службу різних осіб. Відомості з особового складу.
Опис 12
Справ: 1123, 1803-1915 рр.
Постанови Таврійської санітарно-виконавчої комісії.
Протоколи повітових і міських лікарських рад, санітарно-виконав¬чих комісій.
Річні звіти про стан охорони здоров'я й організації лікарської до¬помоги.
Відомості про санітарний стан населених пунктів під час епідемій.
Дозволи на відкриття лікарень.
Відомості з особового складу.
Опис 13 (у 2-х томах)
Справ: 5265, 1803-1920 рр.
Проекти, дозволи та кошториси на влаштування доріг, будівлю цер¬ков та житлових приміщень, промислових підприємств, навчальних за¬кладів в містах та повітах губернії. Відомості про ремонт і утримання Ханського палацу в м. Бахчисараї.
Фінансові документи.
Фотокартки архітектурних пам'яток Криму.
Опис 14
Справ: 240, 1803-1915 рр.
Відомості про роботу Таврійської губернської типографії. Справи про притягнення до відповідальності редакторів за статті революційно¬го характеру, накладання арешту на деякі номери газет.
Фінансові відомості.
Опис 15
Справ: 147, 1803-1915 рр.
Відомості про роботу Ветеринарного відділення правління.
Опис 16
Справ: 398, 1816-1917 рр.
50

Циркуляри та розпорядження Міністерства внутрішніх справ по бо¬ротьбі з бандитизмом.
Протоколи засідань Будівельного відділу правління. Списки волостей та селищ губернії.
Опис 17
Справ: 23, 1860-1916 рр.
Копії характеристик легкових автомобілів.
Опис 18
Справ: 696, 1860-1917 рр.
Особові справи лікарів та аптечних працівників.
Опис 19
Справ: 2, 1849 р.
Формулярні списки службовців правління.
Опис 21
Справ: 123, 1834-1917 рр.
Справи про прийняття на службу та звільнення поліцейських чинов¬ників зі служби, про призначення пенсій. Формулярні списки чинів поліції.
Опис 22
Справ: 1265, 1834-1917 рр. Укази Правлячого Сенату. Протоколи засідань правління.
Опис 23
Справ: 1076, 1901-1917 рр.
Справи про прийняття на службу та звільнення поліцейських та тю¬ремних чиновників зі служби.
Справи по скаргах про противоправні дії поліції.
Опис 24
Справ: 396, 1915-1917 рр.
Справи про продаж нерухомого майна німців.
Опис 25
Справ: 66, 1792, 1796-1802 рр.
Справи Новоросійського губернського правління про прийняття в підданство Росії, надання паспортів, про прирахування до купецького і міщанського станів.
Справи про виділення земель приватним особам, Балаклавському Георгієвському монастиреві.

Ф. 28. Таврійський обласний магістрат, м. Сімферополь Тав-ійської області
рійської області
Таврический областной магистрат, г. Симферополь Тавричес-кой области
Справ: 139, 1787-1797 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1787-1796 рр.
Укази Правлячого Сенату, циркуляри магістрату про заснування дер¬жавного позикового банку, про вільний продаж мешканцям продуктів і товарів та ін.
Справи про рекрутські набори до війська.
Опис З
Справ: 107, 1787-1797 рр.
Укази Правлячого Сенату.
Журнали засідань магістрату.
Відомості про відкриття в Таврійській області присутствених місць, про обрання бургомістрів, про результати ревізії правителем Катерино¬славської губернії діяльності закладів Таврійської області, про зміну на¬зви Левкопольського повіту на Феодосійський.
Карні справи.
Опис 4
?: 7, 1787р. Укази імператриці Катерини II. Рапорти міських магістратів, перелікові відомості про недоїмки.
Ф. 29. Перекопський міський магістрат, м. Перекоп Таврій¬ської губернії
Перекопский городской магистрат, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 771, 1787-1866 рр.
Опис 1
Справ: 771, 1787-1866 рр.
Протоколи та журнали засідань магістрату.
Рішення магістрату про крадіжки, по розгляду скарг.

Ф. 31. Євпаторійський міський магістрат, м. Євпаторія Тав¬рійської губернії
Евпаторийский городской магистрат, г. Евпатория Тавричес-кой губернии
Справ: 97, 1853-1864 рр.
Опис 1
Справ: 97, 1853-1864 рр.
Журнали засідань магістрату
Книга реєстрації введення у володіння нерухомістю.
Ф. 32. Сімферопольський міський магістрат, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской магистрат, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 345, 1789-1790, 1792, 1794-1866 рр.
Опис 1
Справ: 266, 1800-1866 рр.
Журнали засідань магістрату.
Справи про затвердження купчих документів на нерухомість.
Опис 2
Справ: 53, 1789-1790, 1792, 1794-1798 рр.
Журнали засідань магістрату.
Справи про затвердження купчих документів на нерухомість.
Опис З
Справ: 20, 1796-1801 рр. Журнали засідань магістрату.
Опис 4
Справ: 6, 1794-1797рр.
Справи про затвердження купчих документів на нерухомість.
Ф. 33. Колекція сенатських справ по Криму, м. Сімферополь Таврійської губернії
53'

Коллекция сенатских дел по Крьіму, г. Симферополь Тавричес¬кой губернии
Справ: 888, 1796-1852 рр.
Опис 1
Справ: 888, 1796-1852 рр. Укази та постанови Правлячого Сенату.
Справи з питань статистики, фінансів, юстиції, землеволодіння Кри¬му, про зловживання посадових осіб.
Відомості з особового складу відомства юстиції.
Ф. 34. Підгородньо-Петровське волосне правління, с. Підгород-ньо-Петровське Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Подгородне-Петровское волостное правление, с. Подгородне-Петровское Симферопольского уезда Таврической губернии
Справ: 143, 1894-1917 рр.
Опис 1
Справ: 141, 1894-1916 рр.
Циркуляри Таврійського губернатора.
Ревізькі казки. Списки казенних селищ, по селян-власників, нижніх чинів та посадових вибірних осіб.
Відомості про посіви та врожай хлібів, про недоїмки та податки, про мобілізацію та надання коней до війська.
Опис 2
Справ: 2, 1910, 1917 рр.
Відомості про довідкові ціни на продукти.
Посімейні списки мешканців с. Підгородньо-Петровського.
Ф. 35. Святогірське волосне правління, с. Святогір'я Феодосій-ського повіту Таврійської губернії
Святогорское волостное правление, с. Святогорье Феодосий-ского уезда Таврической губернии
Справ: 327, 1873-1917рр.
Опис 1
Справ: 260, 1880-1916 рр.
54

Циркуляри Таврійського губернатора і Міністерства внутрішніх справ про забезпечення громадського порядку, про викуп селянами зе¬мельних ділянок, про їх розподіл.
Справи про вибори в Державну Думу.
Справи про відкриття поштового закладу в селі.
Приговори мирських сходин сільських товариств Цюрихтальської (Святогірської) волості.
Відомості про кількість та види злочинів, про поширення епідеміч¬них захворювань.
Опис 2
Справ: 42, 1873-1917 рр.
Відомості про кількість промислових і торгових підприємств.
Посімейні списки німецьких колоністів.
Роздавальні відомості продовольчої допомоги сім'ям військових.
Опис З
Справ: 25, дата не встановлена. Справи німецькою мовою.
Ф. 36. Таврійський губернський піклувальний про тюрми комі¬тет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский попечительський о тюрьмах комитет, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1171, 1851-1908 рр.
Опис 1
Справ: 1171, 1851-1908 рр.
Циркулярні розпорядження Таврійського губернатора про порядок робіт арештантів та про розподіл прибутків, про організацію майсте¬рень і шкіл при тюремних замках.
Звіти комітету та піклувальних відділень про роботу.
Рішення комітету з розглядання клопотань і скарг арештантів.
Статистичні відомості про рух арештантів та особового складу.
Ф. 37. Таврійська губернська тюремна інспекція, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврическая губернская тюремная инспекция, г. Симферополь Таврической губернии
55

Справ: 499, 1902-1910 рр.
Опис 1
Справ: 499, 1902-1910 рр.
Рішення прокурора Сімферопольського окружного суду про ви¬роки арештантам на заслання, про розшук втікачів з під нагляду поліції.
Листування з губернатором про виконання судових вироків.
Відомості про рух арештантів, про стан тюрем, про забезпечення, лікування та утримування арештантів.
Ф. 38. Попечительство над Сімферопольською міською ареш¬тантською ротою Таврійського губернського попечительського комітету про тюрми, м. Сімферополь Таврійської губернії
Попечительство над Симферопольской городской арестант-ской ротой Таврического губернского попечительского комитета о тюрьмах, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 67, 1857-1883 рр.
Опис 1
Справ: 67, 1857-1883 рр.
Указ Правлячого Сенату про рішення Таврійського губернського по-печительства про організацію попечительства над Сімферопольською міською арештантською ротою.
Справи про скорочення термінів ув'язнення арештантів, про норми роботи арештантів та про утримування арештантських рот.
Ф. 39. Таврійський губернський статистичний комітет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский статисшический комитет, г. Симфе¬рополь Таврической губернии
Справ: 224, 1857-1918 рр.
Опис 1
Справ: 224, 1857-1918 рр.
Циркуляри Центрального статистичного комітету та Таврійського губернатора про складання огляду по губернії, про запаси хлібу в по¬вітах губернії, про оцінювання праці робітників.
Звіти про діяльність комітету.

Відомості по 2-му загальному перепису населення губернії. Статут 10-го народного перепису (1857). Поквартирні картки та подвірні відо¬мості первинного обліку населення за переписом (1917).
Статистичні відомості про населені пункти губернії, про кількість населення в повітах, містах та сільських громадах, про кількість станів та урядницьких дільниць у повітах губернії, про довжину південних за¬лізниць, про старовинні фортеці та підземні споруди; про вакуфні землі, посіви та врожай хлібів, про розміри посівних ділянок, про стан тютю¬нових і виноградних плантацій, про виноробство в губернії; про роз¬кольників, злочини, про стан пожежної частини, про пожежі; про ціни на продукти харчування, фураж; про освітлення та опалення.
Огляди повітів губернії.
Відомості про обстеження стану сиріт та безпритульних дітей.
Діаграми відкриття лікарняних кас в Російській імперії.
Ф. 40. Сімферопольська повітова комісія по виборах в Державну Думу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская уездная комиссия по виборам в Государствен-ную Думу, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 25, 1905-1912 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1905-1912 рр.
Протоколи засідань комісії.
Інструкції про порядок проведення виборів
Списки осіб, які мають право участі в виборах.
Ф. 41. Таврійське губернське присупгспгвіє, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Таврическое губернское присупгспгвие, г. Симферополь Тавричес¬кой губернии
Справ: 17139, 1874-1917 рр.
Опис 1 (у 15-х томах)
Справ: 17111, 1874-1917 рр.
Укази Правлячого Сенату, циркуляри Таврійського губернатора про призначення опіки, про дозвіл продажу майна. Клопотання про перейменування сіл і селищ.

Іменні списки домогосподарів.
Опис 2
Справ: 20, 1917-1918 рр. Журнали засідань присутствія. Вироки сільських сходів.
Заяви селян про невірне земельне оподаткування; про надання гро¬шової допомоги родинам мобілізованих осіб. Списки виборців у волосне правління.
Опис З
?: 5, 1917 р. Клопотання про перейменування сіл і селищ.
Опис 4
Справ: 2, 1914-1916 рр.
Відомості про стан селянських посівів.
Опис 5
Ї: 1, 1917 р.
Повідомлення повітових земських начальників губернії про зміну циркуляра Міністерства внутрішніх справ про ліквідацію німецьких зе¬мельних володінь в Росії.
Ф. 42. Таврійське губернське присутствіє по земських та міських справах, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское присутствие по земским и городским делам, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1463, 1901-1918 рр.
Опис 1
Справ: 1463, 1901-1918 рр.
Циркуляри і розпорядження Таврійського губернського правління з адміністративних, земельних, фінансових і господарських питань. Списки виборців у волосне правління. Відомості з особового складу.
Ф. 43. Відділ по військовій повинності Військового міністер¬ства Кримського крайового уряду, м. Сімферополь, Крим
58

Отдел по воинской повинності* Воєнного министерства Крьім-ского краевого правительства, г. Симферополь, Крьім
Справ: 1301, 1875-1918 рр.
Опис 1
Справ: 796, 1875-1916 рр.
Розпорядження Таврійського губернського правління.
Списки призовників, медичних робітників і командного складу.
Відомості про надання відстрочки по призову, про надання коней.
Опис 2
Справ: 467, 1917-1918 рр.
Висновки про повторний огляд військовозобов'язаних як придат¬них до військової служби, про призначення пенсій. Відомості на видачу платні службовцям.
Опис З
Справ: 38, 1888-1917 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Таврійського губерна¬тора з обліку військовозобов'язаних, про проведення зборів. Журнали засідань Таврійського військового присутствія. Маршрути проходження маршових команд.
Ф. 44. Таврійське губернське по селянських справах присутствіє, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское по крестьянским делам присутствие, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 5567, 1861-1892, 1905 рр.
Опис 1 (у 4-х томах)
Справ: 5556, 1861-1892, 1905 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про упорядкування ста¬тутних грамот, про викупи угідь у маєтках, про стягнення недоїмок.
Збірник урядових розпоряджень з влаштування побуту селян, які вий¬шли з кріпосної залежності.
Іменні відомості про татар, які пішли у Туреччину.
Відомості по земельних питаннях, про виступ селян проти по¬міщиків, набори рекрутів, стягнення оброку і про переслідування селян за відступ від релігії.

Опис 2
Справ: 11, 1864-1876 рр.
Збірник урядових розпоряджень про влаштування побуту селян, які вийшли з кріпосної залежності.
Реєстр вхідних і вихідних паперів.
Ф. 45. Канцелярія Феодосійського градоначальника, м. Феодо¬сія Таврійської губернії
Канцелярия Феодосийского градоначальника, г. Феодосия Тав-рической губернии
Справ: 724, 1804-1837рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 724, 1804-1837рр.
Укази Правлячого Сенату про перевезення власних виробів з однієї держави в іншу.
Розпорядження Міністерства фінансів про затримку закордонних товарів і стягування мит згідно з тарифами.
Відомості з адміністративно-господарських питань по митній і ка¬рантинній частині, фабрично-заводської промисловості, посівах і цінах на продовольство.
Ф. 47. Акмечетьський каймаканський суд, м. Сімферополь Таврійської губернії
Акмечетский каймаканский суд, г. Симферополь Таврической губернии
І: 2, 1787р. Опис 1
?: 2, 1787р. Протоколи засідань суду.
Ф. 48. Сімферопольський міський лікарсько-поліцейський комі¬тет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской врачебно-полицейский комитет, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 14, 1909-1914 рр.

Опис 1
Справ: 14, 1909-1914 рр. Журнали засідань комітету.
Листування з поліцейським управлінням про відкриття і закриття будинків терпимості, про нагляд за ними.
Ф. 49. Таврійське дворянське депутатське зібрання, м. Сімфе¬рополь Таврійської губернії
Таврическое губернское дворянское депутатское собрание, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6074, 1803-1918 рр.
Опис 1 (у 3-х томах)
Справ: 6074, 1803-1918 рр.
Родовідні книги і документи про права дворянства. Журнали засідань зібрання.
Звіти по виборах дворян у повітові судді і земські ісправники. Відомості про дворян, магометан, про рекрутські набори, поміщиць¬ких селян і двірських людей, про скарги селян на поміщиків. Списки й особові справи дворян.
Ф. 50. Сімферопольський повітовий предводитель дворянства, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский уездньш предводитель дворянства, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 46, 1821-1911 рр.
Опис 1
Справ: 46, 1821-1911 рр.
Протоколи зборів дворян.
Відомості про рекрутські набори селян і дворових людей, про земські повинності, винищування сарани, непокори селян окремим поміщикам, про відкриття хлібних запасних магазинів.
Сімейні списки дворян.
Ф. 51. Ялтинський повітовий предводитель дворянства, м. Ялта Таврійської губернії
61

Ялтинский уездньій предводитель дворянства, г. Ялта Таври-ческой губернии
Справ: 78, 1850-1912 рр.
Опис 1
Справ: 69, 1850-1908 рр.
Циркуляри Таврійського губернатора про заснування в м. Севасто¬полі музею оборони, про обрання мирових суддів, про обрання училищ¬ної ради в м. Ялті.
Відомості про майно дворян, про надання посвідчень дворянам.
Опис 2
Справ: 9, 1852-1912 рр.
Циркуляри Таврійського губернатора і Таврійського губернського правління про організацію сільськогосподарської виставки.
Звіт про діяльність Ялтинського комітету громадського здоров'я.
Ф. 52. Таврійський губернський комітет з покращення побуту поміщицьких селян, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский комитет по улучшению бита поме-щичьих крестьян, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 20, 1858-1867 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1858-1867 рр.
Збірник урядових розпоряджень щодо влаштування побуту селян. Положення про розрахунки з селянами, правила керування ма¬єтками.
Статистичні відомості по губернії про поміщицькі маєтки і кріпаків.
Ф. 53. Сімферопольська міська дворянська опіка, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Симферопольская городская дворянская опека, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 449, 1787-1916 рр.
Опис 1
Справ: 449, 1787-1916 рр.

Укази Таврійського губернського правління про купівлю і продаж маєтків і про призначення опікунів.
Журнали засідань опіки.
Рішення про взяття в опіку дітей, майна, маєтків померлих поміщиків і дворян.
Ф. 54. Сімферопольський міський міщанський староста, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской мещанский староста, г. Симфе¬рополь Таврической губернии
Справ: 668, 1850-1916 рр.
Опис 1
Справ: 666, 1850-1916 рр.
Укази Правлячого Сенату і Таврійського губернського правління про проведення 1-го загального перепису населення.
Визначення Таврійської казенної палати про прирахування до мі¬щанського стану.
Відомості про збирання недоїмок з міщан, витрати і надходження коштів.
Списки міщан, метричні виписи, відомості про видачу паспортів і видів на проживання.
Опис 2
Ї: 2, 1874 р. Посімейний список і ревізька казка міщанської Курбетської громади.
Ф. 55. Бахчисарайська міська міщанська управа, м. Бахчиса¬рай Таврійської губернії
Бахчисарайская городская мещанская управа, г. Бахчисарай Тав¬рической губернии
Справ: 330, 1880-1917 рр.
Опис 1
Справ: 330, 1880-1917 рр.
Циркуляри Таврійського губернатора про порядок видачі паспортів євреям.
Постанови Таврійської казенної палати про прирахування до міщанського стану.
63

Відомості про судимість міщан, про збирання грошових окладних зборів, про фінансове становище, відбування військової повинності, вибори міщанського старости.
Паспорти, списки міщан, відомості про загиблих на війні.
Ф. 56. Бахчисарайський міський сирітський суд, м. Бахчисарай Таврійської губернії
Бахчисарайский городской сиротский суд, г. Бахчисарай Тав-рической губернии
Справ: 1105, 1789-1917 рр.
Опис 1
Справ: 954, 1789-1917 рр.
Рішення суду про взяття в опіку сирітських маєтків.
Звіти опікунів.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 151, 1814-1912 рр. Постанови суду. Настільні реєстри.
Ф. 57. Сімферопольський міський сирітський суд, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Симферопольский городской сиротский суд, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 567, 1824-1916 рр.
Опис 1
Справ: 567, 1824-1916 рр.
Рішення суду про заснування опіки над майном малолітніх сиріт.
Звіти опікунів.
Відомості з особового складу.
Ф. 58. Перекопський міський сирітський суд, м. Перекоп Тав¬рійської губернії
64

Перекопский городской сиротский суд, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 46, 1832-1836рр.
Опис 1
Справ: 46, 1832-1836рр. Протоколи засідань суду.
Ф. 59. Сімферопольська міська загальна реміснича управа, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская городская общая ремесленная управа, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 5572, 1841-1918 рр.
Опис 1 (у 6-х томах)
Справ: 5567, 1841-1918 рр.
Рішення ремісничої управи про вибори міщан у цехах, надання іно¬земцям звання майстрів.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 5, 1917-1918 рр.
Листування з відділом праці про надання списків заводів, фабрик із зазначенням адреси власників.
Свідоцтва і посвідчення майстрів.
Ф. 60. Таврійська губернська земська управа, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская земская управа, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
Справ: 971, 1866-1920 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 685, 1866-1919 рр.
Постанови Таврійського земського зібрання.
Протоколи засідань управи.
Звіти управи.
Листування з Таврійським губернським земством.

Відомості про осіб, які перебувають в богадільні, та з особового складу.
Опис 2
Справ: 159, 1917-1920 рр.
Визначення управи про заходи боротьби з чумою.
Журнали сесій земського зібрання.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 105, 1917-1920 рр.
Протоколи конференцій лікарів земської лікарні.
Опис 4
Справ: 22, 1904-1919 рр.
Звіти Перекопської і Бердянської повітових земських управ про на¬родну освіту. Послужні списки вчителів.
Ф. 61. Сімферопольська повітова земська управа, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Симферопольская уездная земская управа, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 532, 1866-1920 рр.
Опис 1
Справ: 358, 1866-1920 рр.
Постанови Сімферопольського повітового земського зібрання про відкриття управи, училищ.
Відомості про ремонт доріг, посіви, запаси і позики хліба селянам, стяг¬нення податків, по виборах мирових суддів, про будівництво шкіл, влашту¬вання сільськогосподарської виставки, про тваринництво, садівництво.
Звіти управи.
Опис 2
Справ: 173, 1866-1920 рр.
Журнали засідань комісії з виборів у волосне земство. Відомість надходження земських зборів. Відомості з особового складу.
Опис З
І: 1, 1917 р.
66

Журнали засідань Сімферопольського повітового земського зібрання.
Ф. 62. Ялтинська повітова земська управа, м. Ялта Таврій¬ської губернії
Ялтинская уездная земская управа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 446, 1866-1920 рр.
Опис 1
Справ: 15, 1908-1917 рр.
Доповіді управи Ялтинському повітовому земському зібранню, кош¬ториси та проекти про будівництво доріг, шкіл, лікарень, мостів, гідро¬технічних споруджень.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 2, 1920 р.
Кошториси витрат на утримування шкіл і службовців управи.
Опис З
Справ: 418, 1866-1920 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Таврійського губерна¬тора про боротьбу зі шкідниками, справи про скликання з'їзду земських дільничних лікарів, про відкриття міжнародної виставки плодівників, про боротьбу з епідемією чуми рогатої худоби.
Звіти управи.
Протоколи і постанови Ялтинського повітового земського зібрання.
Відомості про надання медичної допомоги населенню, про школи, кількість населення, народжуваність і смертність, про вакуфні землі.
Поземельні книги. Списки землевласників.
Відомості з особового складу.
Опис 4
Ї: 7, 1914 р.
Списки осіб, що мали право брати участь у виборах повітових голосних.
Опис 5
Справ: 4, 1919-1920 рр.
Постанови ветеринарної ради, протоколи засідань Таврійського ко¬мітету по боротьбі з чумою рогатої худоби.
61

Відомості з особового складу.
Ф. 63. Сімферопольська міська управа, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Симферопольская городская управа, г. Симферополь Тавричес-кой губернии
Справ: 2801, 1871-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1577, 1871-1920 рр.
Справи про вибори міського голови і голосних у Сімферопольську міську думу, про створення та діяльність міських комісій (санітарної, ревізійної, технічної та ін.)
Прибутково-видаткові журнали, окладні книги про податок з не¬рухомості.
Відомості про виділення земель під будівництво, про благоустрій міста, матеріали про геологічні дослідження на території міста; про організацію і функціонування лазаретів, лікарень і добродійних засну¬вань міста, про військову повинність, розквартирування військ, праце¬влаштування біженців.
Позовні справи громадян, що порушували правила ведення торгівлі в місті.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 1149, 1917-1920 рр.
Протоколи та журнали засідань Сімферопольської міської думи та її комітетів.
Відомості про утримування лазаретів, лікарень, столових, міського транспорту, пожежного обозу та інших; про влаштування водопроводу в місті, про продаж земельних ділянок, про заснування торгових і про¬мислових товариств.
Капітальні книги міської управи. Відомості про міські збори з авто¬мобілів, велосипедів, собак.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 75, 1901-1918 рр. Протоколи та журнали засідань управи.
Протоколи та журнали засідань Сімферопольської міської думи та її комітетів, комісій.
68

Видаткові документи з утримування різних галузей міського госпо¬дарства і надання різноманітної грошової допомоги.
Відомості про міські збори з автомобілів, велосипедів, собак, про проведення військового призову, призовні списки.
Відомості з особового складу.
Ф. 64. Бахчисарайська міська управа, м. Бахчисарай Таврійської губернії
Бахчисарайская городе кал управа, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 2138, 1878-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1991, 1878-1920 рр.
Копії указів Правлячого Сенату про заборону міським думам змен¬шувати і відміняти утримання посадовим особам.
Відомості про вибори міщанського старости, орендування землі, по¬сіви та врожаї хлібів, розведення тутових дерев, будівництво лікарень, будинків, шкіл, відведення помешкань під лазарети, вишукування на¬фти, стягнення податків і податей, про постачання військових чинів і призначення грошової допомоги бідним, про прирахування до станів, про іноземців.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 147, 1917-1920 рр.
Відомості про вибори в Бахчисарайську міську думу, про кількість населення в повіті, про ціни на різні продукти. Списки домовласників.
Ф. 65. Карасубазарська міська ратуша, м. Карасубазар Таврій¬ської губернії
Карасубазарская городская ратуша, г. Карасубазар Тавричес¬кой губернии
Справ: 411, 1800-1866 рр.
Опис 1
Справ: 411, 1800-1866 рр.

Протоколи щоденних засідань ратуші.
Рішення ратуші про обрання депутатів і голосних у Карасубазарську міську думу.
Визначення Таврійської казенної експедиції про стягнення недоїмок з міщан і купців.
Ф. 66. Бахчисарайська міська ратуша, м. Бахчисарай Таврій¬ської губернії
Бахчисарайская городская ратуша, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 324, 1800-1802, 1804-1805, 1809, 1810, 1816, 1817, 1820-1822, 1825, 1826, 1829, 1832-1866 рр.
Опис 1
Справ: 324, 1800-1802, 1804-1805, 1809, 1810, 1816, 1817, 1820-1822, 1825, 1826, 1829, 1832-1866 рр.
Протоколи, журнали засідань, визначення ратуши.
Відомості про продаж земель, розвиток шовківництва, рекрутські набори, збирання податей, ціни на продовольство.
Ф. 67. Старокримська міська ратуша, м. Старий Крим Таврій¬ської губернії
Старо-Крьімская город ская ратуша, г. Старий Крьім Таври¬ческой губернии
Справ: 1771, 1797-1866 рр.
Опис 1
Справ: 1771, 1797-1866 рр.
Указ Правлячого Сенату про скасування магістратів і ратуш (1866).
Протоколи засідань і визначення ратуши.
Відомості про розвиток шовківництва в місті, про поселення ко¬лоністі в-болгар і заборону розселення греків, про стягнення мит і недо¬їмок, про рекрутські набори.
Відомості з особового складу.
Ф. 68. Таврійська губернська казенна палата, м. Сімферополь Таврійської губернії
.70

Таврическая губернская казенная палата, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 9131, 1797-1920 рр.
Опис 1 (у 8-х томах)
Справ: 8702, 1803-1917рр.
Протоколи, журнали, книги канцелярії, відділень (розпорядчого, казначейського, контрольного, ревізійного, недоїмкового, кредитного, торгового, земських повинностей, соляного, лісного, питного, військо¬вого) з відомостями про стягнення податків з населення, зборів та інших платежів.
Листування з Міністерством фінансів, зі Старо кримською міською ратушею про оформлення паспортів.
Звіти споживчих, кредитних і позиково-ощадних товариств; доку¬менти по акцизному відкупу.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 126, 1917-1920 рр.
Циркуляри Міністерства фінансів, Таврійського губернського комі¬сара і Таврійської губернської казенної палати про виконання грошових зобов'язань царського уряду, про заснування в Криму Ради народних представників Таврійської губернії, про стягнення податків із населен¬ня, зборів й інших платежів.
Протоколи засідань Ради представників губернських установ міста і місцевих самоврядувань, загальних зборів службовців у казначействах.
Листування з Управлінням фінансів при Головнокомандувачеві білої армії і Перекопським казначейством про евакуацію майна, цінностей та службовців казначейства.
Звіти споживчих, кредитних і позичково-ощадних товариств.
Відомості з особового складу.
Опис 4
Справ: 5, 1864-1892 рр.
Справи про видачу позичок під заставу маєтків.
Опис 5
Справ: 36, 1835-1858 рр.
Ревізькі казки Євпаторійського і Феодосійського повітів, м. Бах¬чисарая.
71

Опис 6
Справ: 148, 1803-1840 рр.
Справи про приймання, відведення й обслуговування ділянок ка¬зенних земель на території губернії, про охорону і розведення казен¬них лісів.
Звіти повітових казначейств губернії.
Опис 7
Справ: 31, 1797-1802 рр.
Справи Новоросійської казенної палати.
Опис 8
Справ: 83, 1834-1878 рр.
Ревізькі казки селищ і волостей Сімферопольського повіту.
Ф. 69. Сімферопольське міське відділення Державного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское городское отделение Государственного бан¬ка, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 221, 1915-1920 рр.
Опис 1
Справ: 62, 1915-1916 рр.
Циркуляри Державного банку про відкриття відділення Державно¬го банку в м. Сімферополі, про призначення урядових інспекторів для перевірки роботи відділень.
Опис 2
Справ: 159, 1915-1920 рр.
Циркуляри Державного банку по грошових операціях.
Відомості про реалізацію військових позик.
Звіти про роботу кредитних товариств.
Ф. 70. Таврійський губернський комітет по справах дрібного кредиту, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский комитет по делам мелкого кредита, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 487, 1904-1916рр.
-73

Опис 1
Справ: 483, 1904-1916 рр.
Рішення комітету по справах дрібного кредиту, про надання позичок, про контроль над позиково-ощадними товариствами, перелікові відомості.
Опис 2
Справ: 4, 1912-1914 рр.
Протоколи засідань правління Саблинського ощадного товариства.
Ф. 71. Таврійське відділення Державного селянського поземель¬ного банку, м. Сімферополь, Крим
Таврическое опгделение Государспгвенного креспгьянского позе¬мельного банка, г. Симферополь, Крьім
Справ: 4305, 1884-1920 рр.
Опис 1
Справ: 3825, 1884-1917 рр.
Розпорядження банку про видачу і стягнення позичок, звіти по платежах.
Відомості про врожай хлібів і ціни по повітах, купівлю і продаж банком селянських земельних маєтків, про позиково-ощадні каси, з осо¬бового складу.
Списки населених місць.
Опис 2
Справ: 480, 1910-1920 рр.
Постанови і циркуляри банку про порядок придбання і продажу зе¬мельних ділянок, про ліквідацію німецького землекористування.
Звіти і баланси банку.
Відомості про господарське завідування приватними маєтками, ви¬дачу позичок, сплату земельних повинностей, про власників маєтків.
Ф. 72. Сімферопольське губернське відділення Петроградсько¬го міжнародного комерційного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское губернское опгделение Петроградского меж-дународного коммерческого банка, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 44, 1908-1919 рр.
■73

Опис 1
Справ: 31, 1908-1916 рр. Головні книги. Алфавіт клієнтів.
Опис 2
Справ: 13, 1917-1919 рр.
Листування з Петроградським банком про закриття відділення.
Відомості з особового складу.
Ф. 73. Інспектор народних училищ Перекопського повіту, м. Перекоп Таврійської губернії
Инспектор народних училищ Перекопского уезда, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 33, 1883-1918 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1883-1918 рр.
Розпорядження Міністерства народної освіти і попечителя Одесь¬кого навчального округу з навчальних і фінансових питань.
Протоколи нарад інспекторів народних училищ.
Прохання вчителів про надання їм роботи. Листування з Дирекцією народних училищ про неблаго надійний педагогічний персонал. Відо¬мості з особового складу.
Опис 2
Справ: 5, 1917-1918 рр. Відомості з особового складу.
Ф. 74. Сімферопольське товариство взаємного кредиту, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Симферопольское общество взаимного кредита, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 29, 1885-1911 рр.
Опис 1
Справ: 29, 1885-1911 рр. Протоколи загальних зборів. Звіти товариства про діяльність. Список членів товариства.
74

Ф. 76. Старокримський міський сирітський суд, м. Старий Крим Таврійської губернії
Старо-Крьімский городской сиротский суд, г. Старий Крьім Таврической губернии
Справ: 2, 1854-1867 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1854-1867 рр.
Перелікові відомості про звітність по опіках, що знаходяться у ве¬денні суду.
Іменні відомості про опікунські маєтки.
Ф. 77. Таврійська заводська конюшня, м. Сімферополь, Крим Таврическая заводская конюшня, г. Симферополь, Крьім
Справ: 371, 1846-1916, 1918-1919рр.
Опис 1
Справ: 336, 1846-1916 рр.
Циркуляри Міністерства державного майна, головноуправляючого державними кіннозаводствами про укомплектування конюшні племін¬ними жеребцями, стан конюшні, постачання кінського поголів'я в ар¬мію, виставки верхових коней.
Кошториси і звіти про діяльність конюшні і стан конезаводства в губернії.
Відомості про кількість злучних пунктів, проведення кінних змагань.
Інструкції про проведення дослідів з поліпшення породи коней.
Опис 2
Справ: 9, 1918-1919 рр.
Кошториси та звіти про надходження і витрати коштів.
Опис З
Справ: 26, 1852-1861 рр.
Листування з Головним управлінням про наймання приміщень, при¬дбання породистих жеребців.
Ф. 78. Лівадійсько-Масандровське удільне управління в Криму, маєток «Масандра» Ялтинського повіту Таврійської губернії
■75

Ливадийско-Массандровское удельное управление в Крьщу, име-ние «Массандра» Ялтинського уезда Таврической губернии
Справ: 609, 1889-1917 рр.
Опис 1
Справ: 439, 1889-1916 рр.
Циркуляри департаменту уділів про стягнення з місцевої стражі за недогляд за винищувачами лісу, про платню управляючим маєтками.
Листування з Таврійським губернським правлінням, Ялтинською міською управою про будівництво електричного трамвая, про розмежу¬вання земель, насадження виноградників, зберігання вина.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 144, 1892-1917 рр.
Відомості про будівництво споруд у маєтках, про зарплату робітни¬кам і службовцям.
Опис З
Справ: 25, баз дати
Креслення житлових і службових будинків
Опис 4
Ї: 1, 1916р. Баланс удільних маєтків «Масандра» й «Ай-Даніль».
Ф. 79. Анонімне Бельгійське товариство сімферопольських трамваїв і освітлення, м. Сімферополь Таврійської губернії
Лнонимное Бельгийское общество симферопольских трамваев и освещения, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 41, 1911-1916, 1918рр.
Опис 1
Справ: 40, 1911-1916 рр.
Кошториси по спорудженню трамвайної лінії в місті. Звітність по перебудові Індоєвропейської мережі урядового телегра¬фу і телефону.
Опис 2
І: 1, 1918р.

Відомості із зарплатні робітникам і службовцям.
Ф. 80. Сімферопольська повітова поштово-телеграфна кон¬тора, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская уездная почтово-телеграфная контора, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 179, 1881-1920 рр.
Опис 1
Справ: 151, 1881-1916 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про поширення мережі поштово-телеграфних контор і телефонно-телеграф¬ної мережі.
Фінансові звіти контори.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 21, 1830-1883 рр.
Циркулярні розпорядження поштового департаменту.
Опис З
Справ: 7, 1917-1920 рр.
Накази і розпорядження Кримського крайового уряду, Відділу пошт і телеграфів про створення Таврійського поштово-телеграфного округу, Головнокомандуючого Збройними силами на Півдні Росії про віднов¬лення законів царського часу.
Річні звіти контори.
Ф. 81. Таврійсько-Катеринославське губернське управління землеробства і землевлаштування, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическо-Екатеринославское губернское управление земледе-лия и землеустройства, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6251, 1839-1920 рр.
Опис 1 (у 6-х томах)
Справ: 5780, 1839-1916рр.
Укази Правлячого Сенату.
Циркуляри Міністерства землеробства і державного майна.

Протоколи засідань Таврійської губернської палати.
Листування з волосними правліннями про надходження коштів від надання в оброчне утримування вільних казенних земель.
Книги запису надходження і витрат екстраординарних сум переве¬зення казенного провіанту.
Відомості обліку казенних лісів губернії, земельних угідь, корисних копалин на півострові.
Опис 2
Справ: 314, 1913-1920 рр.
Циркуляри Міністерства землеробства про створення Рад лісництв, про принципи побудови нових сільськогосподарських шкіл і упорядкування навчальних планів, призупинення продажу земель і надання їх в оренду.
Положення про Міністерство землеробства і крайового майна Кримського крайового уряду.
Копії протоколів засідань Рад при лісництвах. Кошториси прибутків і витрат управління і лісництв, про діяльність партії кримських водних вишукувань.
Відомості про лісові площі.
Списки співробітників управління.
Опис З
Справ: 2, 1918-1919 рр.
Відомість про прибутки і витрати по лісовій дачі і маєтку «Аратук».
Опис 4
Справ: 147, 1839-1919 рр.
Копія указу Правлячого Сенату про заснування в Таврійській губернії м. Ногайська і надання в його користування земель.
Справи про відведення і обмежовування казенних земельних діля¬нок, про розглядання земельних суперечок, розведення лісів, про на¬дання в оброчне утримання казенних оброчних ділянок, про орендуван¬ня казенних соляних ділянок, про ліквідацію казенної оброчної статті.
Опис 5
Справ: 4, 1912-1919 рр.
Списки службовців управління і військовозобов'язаних німців-колоністів.
Опис 6
Справ: 4, 1917-1918 рр.
Циркуляри Міністерства землеробства про звільнення з посад ме¬нонітів.

Відомості з особового складу.
Ф. 82. Таврійський губернський обер-форштмейстер, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Таврический губернский обер-форштмейстер, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2504, 1803-1828 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 2487, 1803-1828 рр. Циркуляри Лісного департаменту.
Відомості і повідомлення з фінансових питань, про рубку лісу, роз¬межування і продаж лісових ділянок. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 9, 1807-1821 рр.
Рапорти форштмейстерів про отримання прибутків, про стан лісів.
Ордери на рубку лісу та продаж дров.
Опис З
Справ: 8, 1824-1825 рр.
Листування про прибутковість кримських лісів, про незаконну по¬рубку лісів, з особового складу.
Ф. 83. Сімферопольське окружне управління державного май¬на, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское окружное управление государственньїх иму-ществ, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 36, 1839-1858 рр. Опис 1
Справ: 36, 1839-1858 рр.
Відомості про казенні землі, суперечки і судові справи.
Скарги селян на захоплення земель поміщиками і духовенством.
Діловодні описи.
Ф. 84. Феодосійське окружне управління державного майна, м. Феодосія Таврійської губернії

Феодосийское окружное управление государственньїх иму-ществ, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 17, 1839-1849 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1839-1849 рр.
Листування з поміщиками про суперечки за землю, про невірне ме¬жування та притиск поміщиками селян.
Ф. 85. Головний чиновник щодо складання володінних записів у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської гу¬бернії
Старший чиновник по составлению владенньіх записей в Тав¬рической губернии Управления государственньїх имуществ Тав¬рической и Екатеринославской губернии, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
Справ: 98, 1868-1899 рр.
Опис 1
Справ: 98, 1868-1899 рр.
Клопотання державних селян про виділення їм земель, про пересе¬лення їх на інші казенні землі.
Статутні грамоти по повітах Таврійської губернії, іменні списки по¬міщицьких маєтків по повітах.
Відомості про поселенців південно-західних губерній і про кількість душ у повітах.
Ф. 86. Таврійська губернська знімальна межова партія Управління державного майна Таврійської губернії, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврическая губернская сьемочная межевая пар шия Управле¬ния государственньїх имуществ Таврической губернии, г. Симфе¬рополь Таврической губернии
Справ: 44, 1868-1872, 1913 рр.
80

Опис 1
Справ: 44, 1868-1872, 1913 рр.
Листування з Тульською знімальною комісією про відрядження робітників до Таврійської знімальної комісії, про придбання інструментів для зйомки.
Проекти, плани, креслення і списки на земельні ділянки.
Звіти про роботу.
Відомості з особового складу.
Ф. 88. Партія Кримських водних вишукувань Управління зем¬леробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
Партия Крьімских водньїх изьісканий Управления земледелия и государственньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губерний, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 328, 1823-1826, 1833, 1836, 1911-1920 рр.
Опис 1
Справ: 328, 1823-1826, 1833, 1836, 1911-1920 рр.
Розпорядження відділу земельного поліпшення про поповнення службових бібліотек, порядок приймання на службу.
Відомості про гідротехнічні роботи, землеустрій, метеорологічні спостереження, гідромодульні дослідження, луківництво на експеримен¬тальних ділянках яйли, дослідження з вівчарства, будівництво водопро¬водів, водоймищ, шосейних доріг.
Ф. 89. Гідротехнічна організація відділу земельних поліпшень для потреб чинної армії гідротехнічної організації відділу земель¬них поліпшень Південного фронту, м. Сімферополь Таврійської губернії
Гидротехническая организация отдела земельних улучшений для надобности действующей армии гидротехнической организа-ции отдела земельньїх улучшний Южного фронта, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: ЗО, 1915-1916 рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1915-1916 рр.
81

Вказівки і розпорядження гідротехнічної організації, по гідротехніч¬них вишукуваннях у районах фортець Севастопольського порту, в Євпа¬торії і Саках.
Ф. 90. Виробник робіт по влаштуванню казенних оброчних статей у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Производитель работ по устройству казенньїх оброчних ста¬тей в Таврической губернии Управлений государственньі имуществ Таврической и Екатеринославской губернии, г. Симферополь Тав¬рической губернии
Справ: 21, 1873-1883 рр.
Опис 1
Справ: 21, 1873-1883 рр.
Листування з Управлінням державного майна про придбання і роз¬межування земель, переселення поселян, віддавання з торгів земель в оброчне утримування.
Відомості про ціни на землю і сільськогосподарські продукти.
Ф. 92. Сімферопольський центральний хлібний магазин Тав¬рійського губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский центральний хлебний магазин Таврическо-го губернского правлення, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6, 1853-1865 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1853-1865 рр.
Відомості про ціни на хліб і зерно, про стан хлібної торгівлі.
Фінансові звіти.
Ф. 93. Таврійський губернський лісоохоронний комітет Управ¬ління землеробства і державного майна Таврійської і Катерино¬славської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
ш

Таврический губернский лесохранительньїй комитет Управле¬нім земледелия и государственньїх имуществ Таврической и Ека-теринославской губерний, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1281, 1888-1920 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 1195, 1888-1916рр.
Листування з Управлінням землеробства і державного майна про об¬стеження і нагляд за лісовими дачами.
Прохання власників про затвердження планів лісових ділянок і роз¬чищення лісу під угіддя.
Опис 2
Справ: 82, 1916-1920 рр.
Звіти, протоколи засідань комітету.
Клопотання власників лісів про розчищення лісу.
Списки лісових дач.
Опис З
Справ: 4, 1897, 1912-1913 рр. Лісовпорядний звіт і карти Мекензієвої дачі.
Звіти про влаштування Курцовської і Аянсько-Шумської казен¬них дач.
Ф. 94. Феодосійський повітовий форштмейстер обер-форшт¬мейстера Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії
Феодосийский уездньій форштмейстер обер-форштмейстера Таврической губернии, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 102, 1803-1827 рр.
Опис 1
Справ: 102, 1803-1827 рр.
Описування лісів, що надійшли на збереження в лісний департамент.
Річні звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 95 Окружний лісничий Феодосійського лісництва Управлін¬ня державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Феодосія Таврійської губернії
83

Окружной лесничии Феодосииского лесничества Управления го-сударственньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губер¬нии, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 500, 1824-1886рр.
Опис 1
Справ: 499, 1824-1886 рр. Звіти про стан лісів.
Повідомлення про самовільні вирубування селянами лісів, про при¬значення стражі для охорони лісів. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 1, 1839 р. Відомість лісів лісництва.
Ф. 96. Лісничий 2-го Бахчисарайського лісництва Управління землеробства і державного майна Таврійської губернії, м. Бахчи¬сарай Таврійської губернії
Лесничии 2-го Бахчисарайского лесничества Управления зем-леделия и государственньїх имуществ Таврической губернии, г. Бах¬чисарай Таврической губернии
Справ: 462, 1852-1920 рр.
Опис 1
Справ: 446, 1852-1920 рр.
Акти і повідомлення про самовільні вирубування селянами лісів, про призначення стражі для охорони лісів. Звіти лісничих. Кошториси на лісові матеріали.
Опис 2
Справ: 16, 1907-1915 рр. Звіти лісничих про стан лісів. Відомості про стан лісів до річного звіту.
Справи про нагляд за лісами, про огляд і поновлення меж лісо¬вих дач.
Ф. 97. Окружний лісничий Сімферопольського лісництва Управ¬ління землеробства і державного майна Таврійської губернії, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
84

Окружной лесничии Симферопольского лесничества Управле¬ния земледелия и государственньїх имуществ Таврической губер¬нии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 175, 1832-1895, 1916-1919 рр.
Опис 1
Справ: 158, 1832-1895 рр.
Листування з Управлінням землеробства І державного майна з осо¬бового складу.
Відомості про прибутки від лісів, самовільні вирубування селянами лісів і пасіння худоби.
Опис 2
Справ: 16, 1916-1919 рр.
Річні звіти і статистичні відомості про лісництво.
Опис З
Ї: 1, 1917 р. Кошториси прибутків і витрат Сімферопольського лісництва.
Ф. 98. Лісничий Бешуйського лісництва Управління землероб¬ства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
Лесничии Бешуиского лесничества Управления земледелия и го¬сударственньїх имуществ Таврической и Екатеринославской гу¬бернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 849, 1844-1890 рр.
Опис 1
Справ: 849, 1844-1890 рр.
Відомості про самовільні вирубування селянами лісу, про лісові при¬бутки, збори лісових насінь, про охорону приватних лісів. Відомості з особового складу.
Ф. 99. Товариство парової консервної фабрики «Ейнем», м. Сім¬ферополь Таврійської губернії

Товарищество паровой консервной фабрики «Зйнем», г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 524, 1879-1916рр.
Опис 1
Справ: 524, 1879-1916рр.
Відомості про кількість фруктів, що були відправлені.
Фінансові звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 100. Дирекція народних училищ Таврійської губернії попе¬чителя Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Дирекция народньїх училищ Таврической губернии попечителя Одесского учебного округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2560, 1809-1913 рр.
Опис 1
Справ: 2535, 1809-1912 рр.
Циркуляри Міністерства народної освіти і попечителя Одеського навчального округу про роботу шкіл, заборону бити учнів, про затвер¬дження планів роботи школи, про забезпечення навчальними посібни¬ками шкіл, про скликання з'їздів учителів.
Звіти про роботу шкіл, ремісничих класів.
Відомості про відкриття нових шкіл, бібліотек, про учнів і вчителів.
Опис 2
Справ: 2, 1918-1920 рр.
Списки учнів сімферопольських міських початкових училищ.
Опис З
Ї: 3, 1911-1913 рр. Послужні і формулярні списки вчителів.
Опис 4
Справ: 8, 1828, 1886, 1887, 1899, 1900, 1904-1906рр. Копії циркулярів попечителя Одеського навчального округу про відкриття німецьких шкіл, призначення вчителів. Статут німецьких училищ.
86

Опис 5
Справ: 7, 1847-1855рр. Формулярні списки вчителів.
Опис 6
Справ: 5, 1821-1907рр.
Циркуляри і розпорядження попечителя Одеського навчального округу.
Відомість німецьких І болгарських навчальних закладів. Відомості з особового складу.
Ф. 101. Інспекція народних училищ попечителя Одеського на¬вчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Инспекция народних училищ попечителя Одесского учебного округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 64, 1869-1900 рр.
Опис 1
Справ: 64, 1869-1900 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу по фінансо¬вих питаннях, про утримування навчальних закладів, звільнення вчителів за революційну діяльність.
Відомості про з'їзди вчителів, про ревізії існуючих та відкриття но¬вих шкіл, про поведінку та успішність учнів, учнівські стипендії.
Формулярні списки вчителів.
Ф. 102. Маєток князя М. С. Воронцова «Ллупка», сел. Алупка Таврійської губернії
Имение князя М. С. Воронцова «Алупка», пос. Алупка Таври¬ческой губернии
Справ: 78, 1834-1916рр.
Опис 1
Справ: 77, 1834-1616 рр.
Листування управляючого маєтком із головною конторою маєтку «Алупка» про продаж і купівлю земель, по звітах маєтку, фінансових питаннях, про продаж і вивезення вина, про огляд електричної станції.
Копії купчих документів.
Виписки з метричних книг про народження і смерть Долгорукових, Наришкіних і Воронцових.
87

Опис 2
Ї: 1, 1910 р.
Пояснювальна записка до проекту влаштування водопроводу з дже¬рела Шаян-Кая.
Ф. 103. Таврійська губернська училищна рада, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский училищний совет, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 91, 1866-1911 рр.
Опис 1
Справ: 91, 1866-1911 рр.
Постанови ради про відкриття і закриття шкіл, повідомлення по¬вітових училищних рад про їх роботу.
Відомості про народні училища, попечителів, педагогічний персо¬нал І учнів, відкриття шкіл, звільнення зі шкіл вчителів і учнів, що прий¬мали участь у революційному русі.
Ф. 104. Сімферопольська міська чоловіча гімназія попечите¬ля Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская городская мужская гимназия попечителя Одесского учебного округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1396, 1838-1920рр.
Опис 1
Справ: 1387, 1838-1920рр.
Циркуляри і розпорядження попечителя Одеського навчального округу про придбання книг для шкільних бібліотек.
Протоколи педагогічної ради.
Відомості про стан гімназії, успішність і поводження учнів, про прий¬мання на роботу і звільнення вчителів.
Опис 2
Справ: 8, 1917-1920 рр. Відомості про вчителів і учнів.
88

Опис З
Справ: 1, 1882 р.
Повідомлення попечителя Одеського навчального округу про наго¬родження викладача гімназії.
Ф. 105. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія М. А. Во-лошенко, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская частная мужская гимназия М. А. Волошен-ко, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 72, 1904-1920 рр.
Опис 1
Справ: 72, 1904-1920 рр. Протоколи педагогічної ради. Характеристики й списки учнів. Атестати зрілості випускників гімназії. Відомості про учнів і вчителів.
Ф. 106. Сімферопольська приватна жіноча гімназія В. А. Ста-нішевської, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская частная женская гимназия В. А. Станишев-ской, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 43, 1905-1920 рр.
Опис 1
Справ: 43, 1905-1920 рр.
Копії циркулярів попечителя Одеського навчального округу про стягування плати за навчання, проведення іспитів, заборону учнів¬ських організацій, переустаткування шкільних будинків під лазарети і санаторії.
Протоколи засідань педагогічної ради і звіти про стан гімназії.
Річні відомості успішності учнів.
Атестати і свідоцтва про закінчення гімназії.
Відомості з особового складу.
Ф. 107. Сімферопольське міське єврейське початкове училище Дирекції народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії

Симферопольское городское еврейское начальное училище Ди-рекции народньїх училищ, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 47, 1894-1917 рр.
Опис 1
Справ: 47, 1894-1917 рр.
Циркуляри і розпорядження Дирекції народних училищ.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Річний звіт про роботу училища.
Відомості про вчителів і учнів.
Учнівські атестати.
Розклади уроків.
Ф. 108. Сімферопольське повітове училище Дирекції народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское уездное училище Дирекции народньїх училищ, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 515, 1832-1882 рр.
Опис 1
Справ: 515, 1832-1882 рр.
Розпорядження Дирекції народних училищ з особового складу, про приймання учнів у школу.
Протоколи засідань педагогічної ради. Річні звіти училища.
Відомості про успішність і кількість учнів. Свідоцтва про закінчення училища. Відомості з особового складу.
Ф. 109. Сімферопольське комерційне училище Купецького то¬вариства, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское коммерческое училище Купеческого обще-ства, г. Симферополь Таврическойгубернии
Справ: 195, 1892-1920 рр.
90

Опис 1
Справ: 190, 1892-1919 рр.
Листування з Міністерством торгівлі і промисловості про відкриття училища.
Протоколи педагогічної ради і попечительського комітету.
Відомості про учнів, їх успішність, поводження поза заняттями, екскурсії, звітність училища і процентні норми при надходженні в учи¬лище євреїв.
Опис 2
Справ: 5, 1917-1920 рр.
Повідомлення Міністерства народної освіти про зміну положення про комерційні училища.
Журнали засідань педагогічної ради.
Відомість про успішність учнів.
Відомість на одержання платні педагогічним персоналом.
Ф. ПО. Приватне семикласне комерційне училище А. І. Хохлов-кіна, м. Сімферополь Таврійської губернії
Частное семиклассное коммерческое училище А. И. Хохловкина, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: З, 1905-1906 рр.
Опис 1
Справ: З, 1905-1906 рр.
Відомості про приймальні іспити, про грошову винагороду особо¬вому складу училища.
Заяви учнів про приймання до училища.
Ф. 111. Сімферопольська губернська татарська учительська школа попечителя Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская губернская татарская учительская школа попечителя Одесского учебного округа, г. Симферополь Тавричес¬кой губернии
Справ: 600, 1872-1919 рр.
Опис 1
Справ: 595, 1872-1916 рр.

Розпорядження і вказівки попечителя Одеського навчального окру¬гу по навчальних, фінансових і господарських питаннях, про відкриття школи, ревізії і звітність.
Протоколи педагогічної ради.
Відомості про успішність учнів, спостереження за політично небла-гонадійними особами і їх звільнення, про педагогічні курси. Свідоцтва про закінчення школи.
Списки педагогів і учнів.
Опис 2
Справ: 5, 1917-1919 рр.
Головна книга і відомості з особового складу.
Ф. 112. Євпаторійське повітове відділення Таврійської єпархі¬альної училищної ради, м. Євпаторія, Крим
Евпаторииское уездное отделение Таврического епархиально-го училищного совета, г. Евпатория, Крьім
Справ: 37, 1888-1921 рр.
Опис 1
Справ: 33, 1888-1921 рр. Протоколи і журнали засідань відділення.
Відомості про приймання і звільнення вчителів, стан церковнопри-ходських шкіл і успішність учнів.
Документи благочинного церков Євпаторійського округу.
Опис 2
Справ: 4, 1914-1916 рр.
Проекти будинку церковноприходської школи в м. Севастополі.
Свідоцтва про закінчення шкіл.
Ф. 113. Таврійська губернська духовна семінарія Таврійської ду¬ховної консисторії, м. Сімферополь, Крим
Таврическая губернская духовная семинария Таврической духов-ной консистории, г. Симферополь, Крьім
Справ: 404, 1873-1919 рр.
Опис 1
Справ: 404, 1837-1919рр.

Протоколи педагогічної ради. Річні звіти по навчальній і виховній частині.
Екзаменаційні відомості, свідоцтва й атестати про закінчення се¬мінарії.
Відомості про успішність учнів, про стан ощадної касси. Відомості з особового складу.
Ф. 114. Таврійське окружне місцеве управління товариства Чер¬воного Хреста Головного управління Російського товариства Чер¬воного Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое окружное местное управление общества Красно¬го Креста Главного управления Российского общества Красного Креста, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 169, 1867-1913, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 169, 1867-1913, 1920 рр.
Циркулярні розпорядження Головного управління товариства Чер¬воного Хреста про перегляд статуту товариства, про надання допомоги постраждалим від неврожаю.
Фінансові звіти товариства.
Листування з Головним управлінням про запрошення лікарів і сес¬тер милосердя до роботи в товаристві, відкриття кухольних зборів.
Відомості про хворих і поранених, з особового складу.
Ф. 775. Таврійський губернський приказ громадського піклу¬вання виконавчої експедиції Таврійського губернського правлін¬ня, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский приказ общественного призрения ис-полнительной жспедиции Таврического губернского правлення, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2195, 1803-1866 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 2195, 1803-1866 рр. Укази і маніфести Правлячого Сенату. Журнали засідань приказу.
Кошториси витрат богоугодних закладів, лікарень і прохання про надання позичок.

Листування з Таврійським губернським правлінням із питань опі¬кунства, забезпечення сиріт, лікарень і богоугодних закладів. Відомості з особового складу.
Ф. 116. Рада попечителів странноприймального будинку Тара-нова-Бєлозерова, м. Сімферополь Таврійської губернії
Совепг попечипгелей странноприимного дома Таранова-Бело-зерова, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1683, 1812-1914 рр.
Опис 1 (у 3-х томах)
Справ: 1676, 1812-1914 рр.
Циркуляри Імператорської канцелярії про нагородження особового складу.
Протоколи засідань попечительської ради.
Звіти управляючих про стан маєтків, лікарів про рух хворих.
Фінансові звіти.
Списки осіб, що знаходяться на лікуванні і піклуванні.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 7, 1845-1879 рр. Листи Таранова-Бєлозерова.
Ф. 118. Таврійська духовна консисторія, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Таврическая духовная консистория, г. Симферополь Тавричес¬кой губернии
Справ: 6814, 1846-1920 рр.
Опис 1 (у 5-х томах)
Справ: 6683, 1857, 1860-1901 рр.
Протоколи, журнали засідань консисторії, постанови про накладен¬ня церковного покаяння за злочини за посадою, про розірвання шлюбів.
Відомості про кількість церков по єпархії й учнів у єпархіальних і церковноприходеьких училищах, метричні книги православних церков.
Відомості про розповсюдження сектантства та боротьбу з ним, про віроучення скопців.
94

Опис 2
Справ: 4, 1917-1920 рр. Журнали засідань консисторії.
Опис З
Справ: 40, 1846-1872 рр.
Відомості про діяльність сект скопців.
Опис 4
Справ: 87, 1869-1915 рр.
Протоколи Таврійських єпархіальних з'їздів.
Ф. 119. Таврійське губернське єпархіальне попечительство про бідних духовного звання, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское епархиальное попечительство о бед-ньіх духовного звання, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 284, 1844-1916 рр.
Опис 1
Справ: 243, 1844-1914 рр.
Журнали засідань Таврійського єпархіального ревізійного комітету.
Звіти попечительства.
Відомості про бідних духовного звання, про кухольні збори.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 41, 1875-1916 рр.
Касові книги і журнали реєстрації вихідних документів.
Ф. 120. Сімферопольський дитячий притулок ім. А. Я. Фабра відомства установ імператриці Марії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский детский приют им. А. Я. Фабра ведомства учреждений императрицьі Марии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 42, 1864-1915 рр.

Опис 1
Справ: 42, 1864-1915 рр.
Листування попечителя Одеського навчального округу з Таврійським губернатором про організацію притулку.
Постанови Ради попечителів про утримування дітей у дитячому бу¬динку, про влаштування церкви і ремісничої школи.
Річні звіти.
Ф. 123. Сімферопольський міський військово-промисловий ко¬мітет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской военно-промьішленньій комитет, г. Симферополь Таврической губернии.
Справ: 44, 1914-1919 рр.
Опис 1
Справ: 40, 1914-1919 рр.
Циркуляри Центрального військово-промислового комітету, ін¬струкція, положення і правила про порядок затвердження й організації військово-промислових комітетів, перевезення вантажів для постачан¬ня армії.
Листування комітету з фабриками про можливість використання фабрик, заводів для потреб державної оборони. Описування виготов¬лення зброї і гарматних приладів.
Фінансова звітність.
Опис 2
Справ: 4, 1917-1919 рр.
Звіт про діяльність військово-промислового комітету.
Протоколи засідань ревізійної комісії.
Правила ліквідації обласних і місцевих військово-промислових комітетів.
Листування про виготовлення і відправлення ручних гранат для війська.
Ф. 124. Попечительство міське про бідних прихожая вірме-но-григоріанської церкви Нахічевано-Бесарабської Вірмено-Григо-ріанської Єпархіальної консисторії, м. Сімферополь Таврійської губернії
96

Попечительство городское о бедньїх прихожанах армяно-гри-горианской церкви Нахичевано-Бесарабской Армяно-Григорианской Епархиальной консистории, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 19, 1897-1913 рр.
Опис 1
Справ: 19, 1897-1913 рр.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про надання звітності своєчасно.
Положення про церковне попечительство, протоколи засідань і звіти про діяльність церковного піклування про бідних парафіян.
Відомості про парафіян, що мешкають у будинку піклування для бідних.
Ф. 125. Сімферопольське губернське відділення Російського то¬вариства садівництва, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское губернское отделение Российского общества садоводства, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 95, 1883-1920 рр.
Опис 1
Справ: 82, 1883-1916 рр.
Протоколи засідань і рішення товариства щодо влаштування школи садівництва, організації виставок, ввезення через кордон різноманітних насінь, виплати премій Новгородської всеросійської виставки 1896 р. садовласникам Криму.
Протоколи загальних зборів, бюлетені фруктової і чайної біржі.
Касові журнали і книги.
Опис 2
Справ: 13, 1917-1920 рр.
Протоколи загальних зборів, рішення товариства садівництва і ре¬візійної комісії про злиття товариства садівництва і товариства взаємо¬допомоги садівників і виноградарів Таврійської губернії.
Ф. 126. Сімферопольський дамський комітет Таврійського ла¬зарету при Таврійському місцевому управлінні Російського това¬риства Червоного Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії

Симферопольский дамский комитет Таврического лаз аре та при Таврическом местном управлений Российского общества Крас¬ного Креста, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 4, 1904-1907рр.
Опис 1
Справ: 4, 1904-1907рр.
Звіти про влаштування благодійних вечорів.
Ф. 127. Таврійська губернська земська лікарня, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская земская больница, г. Симферополь Тав¬рической губернии
Справ: 51, 1899-1916 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1899-1916 рр. Відомості про рух хворих.
Відомість на виплату платні особовому складу.
Листування і прохання про надання можливості лікуватися в лікарні різним особам.
Ф. 128. Сімферопольський повітовий комітет, заснований для надання допомоги мешканцям повіту потерпілим від війни 1853-1856 рр., Головного комітету, що заснований в м. Одесі для надан¬ня допомоги мешканцям, потерпілим від війни, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Симферопольский уездньій комитет, учрежденньш для оказа-ния вспоможения жителям уезда, потерпевшим от войньї 1853-1856 гг., Главного комитета, учрежденного в г. Одессе для оказа-ния вспоможения жителям, потерпевшим от войньї, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 151, 1856-1858рр.
Опис 1
Справ: 151, 1856-1858рр.
Прохання жителів, що постраждали від війни, про надання їм до¬помоги.
98

Ф. 129. Таврійський губернський єпархіальний цензурний комі¬тет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский епархиальньій цензурньіп комитет, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 16, 1891-1915 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1891-1915 рр. Журнали засідань і зборів комітету.
Ф. 130. Таврійський губернський комітет попечительства про народну тверезість, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский комитет попечительства о народной трезвости, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 235, 1896-1916 рр.
Опис 1
Справ: 235, 1896-1916 рр.
Циркуляри Міністерства фінансів, Головного управління неоклад-них зборів і казенного продажу напоїв, збереження грошей.
Постанови губернського і повітових комітетів.
Звіти про діяльність губернського і повітових комітетів.
Листування з повітовими комітетами про заснування комітетів на¬родної тверезості, відкриття бібліотек, читалень, театрів, чайних і на¬родних будинків.
Ф. 131. Рада Олександро-Невського братерства Таврійської єпархії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Совет Александро-Невского братства Таврической епархии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6, 1868-1883 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1868-1883 рр.
Журнали засідань ради і рішення братерства.

Прибутково-видаткові книги.
Ф. 133. Правління Таврійського архієрейського дому, м. Сімфе¬рополь Таврійської губернії
Правлення Таврического архиерейского дома, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 22, 1860 р.
Опис 1
Справ: 22, 1860 р.
Фінансові звіти.
Списки півчих.
Відомості з особового складу.
Ф. 134. Перекопське губернське духовне грецьке правління Но¬воросійської духовної консисторії, м. Перекоп Таврійської губернії
Перекопское губернское духовное греческое правление Но-вороссийской духовной консистории, г. Перекоп Таврической гу¬бернии
Справ: 103, 1799-1832 рр.
Опис 1
Справ: 103, 1799-1832 рр.
Укази Новоросійської духовної консисторії про порядок богослу¬жіння, призначення на службу священиків.
Листування з Новоросійською духовною консисторією про справи з розірвання шлюбів, заборону духовенству займатися торгівлею і про¬мислами, про будівництво церков.
Книги прибутків і видатків коштів.
Відомості з особового складу.
Ф. 135. Сімферопольське духовне правління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское духовное правление, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
100

Справ: 46, 1799-1857рр.
Опис 1
Справ: 43, 1799-1857рр.
Відомості про церковні парафії, будівництво грецьких, молдавських, татарських і болгарських церков. Метричні книги.
Опис 2
Справ: З, 1813-1842 рр.
Справи про неблаговидні вчинки священиків.
Ф. 136. Таврійське губернське особливе присутствіє щодо за¬безпечення православного духовенства, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское особое присупгспгвие по обеспечению пра¬вославного духовенства, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 49, 1863-1884 рр.
Опис 1
Справ: 49, 1863-1884 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про надання місцевому ду¬ховенству прав опікування над духовними училищами.
Протоколи засідань, кошториси, річні звіти особливого присутствія. Плани церковного землекористування.
Ф. 138. Благочинний монастирів Таврійської єпархії, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Благочинний монастьірей Таврической епархии, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 45, 1868-1916 рр.
Опис 1
Справ: 45, 1868-1916 рр.
Відомості про археологічні розкопки в Інкермані, безладдя в мо¬настирях.
Прохання монахів про звільнення з монастирів. Відомості з особового складу.
101

Ф. 139. Таврійський губернський єпархіальний ревізійний ком¬ітет Таврійської губернської духовної консисторії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский епархиальньій ревизионньій коми те т Таврической губернской духовной консистории, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 37, 1861-1900рр.
Опис 1
Справ: 37, 1861-1900рр.
Розпорядження Таврійської духовної консисторії про відкриття ре¬візійного комітету, про проведення ревізій. Протоколи засідань ревізійного комітету. Звіти комітету про роботу.
Ф. 140. Таврійський губернський єпархіальний комітет з на¬дання допомоги хворим і пораненим воїнам Єпископа Таврійського й Сімферопольського, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский епархиальньій комитет по оказанию помощи больньїм и раненньш воинам Епископа Таврического и Сим-феропольского, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 11, 1914-1916 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1914-1916 рр.
Звіти про відкриття лазаретів у містах і повітах Криму, про організа¬цію допомоги хворим, призначення пенсій сім'ям поранених і хворих воїнів.
Ф. 141. Лісничий Алуштинського лісництва Управління земле¬робства і державного майна Таврійської і Катеринославської гу¬берній, м. Алушта Таврійської губернії
Лесничий Алуштинского лесничества Управления земледелия и государственньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губернии, г. Алушта Таврической губернии
Справ: 22, 1891-1907 рр.
102

Опис 1
Справ: 22, 1891-1907рр.
План захисної дачі.
Звіти лісництва.
Відомості про самовільну порубку лісу.
Відомості з особового складу.
Ф. 142. Колекція метричних книг соборів, церков, синагог і ме¬четей Таврійської губернії
Коллекция метрических книг соборов, церквей, синагог и мече¬тей Таврической губернии
Справ: 1534, 1791-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1142, 1847-1920 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 35, 1879-1917 рр.
Метричні книги. Виписки з метричних книг.
Опис З
Справ: 44, 1827-1859, 1880-1902рр. Метричні книги. Виписки з метричних книг.
Опис 4
Справ: 52, 1849-1920 рр. Метричні книги.
Опис 5
Справ: 207, 1791-1871 рр. Метричні книги.
Опис 6
Справ: 37, 1884-1897рр. Метричні книги мечетей.
Опис 7
Справ: 17, 1883-1904 рр.
Метричні виписки з метричних книг мечетей.
103

Ф. 143. Таврійський губернський військово-промисловий комі¬тет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский военно-промьішленньій комитет, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 49, 1915-1918 рр.
Опис 1
Справ: 49, 1915-1918 рр.
Циркуляри Центрального військово-промислового комітету про за¬мовлення для потреб чинної армії.
Протоколи засідань губернського і повітових комітетів.
Відомості про кількість працівників оборонних заводів і звільнення від призову, про перехід виробництв на оборонну роботу.
Ф. 144. Консервна фабрика товариства О. І. Абрикосова та синів, м. Сімферополь Таврійської губернії
Консервная фабрика товарищества А. И. Абрикосова и сьіно-вей, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 48, 1900-1920 рр.
Опис 1
Справ: 38, 1900-1916 рр. Списки робітників і службовців.
Опис 2
Справ: 10, 1917-1920 рр.
Картки членів лікарняної каси, відомості про робітників фабрики.
Ф. 145. Феодосійська піврота карантинної варти, м. Феодо¬сія Таврійської губернії
Феодосийская полурота карантинной стражи, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 66, 1857-1905 рр.
Опис 1
Справ: 66, 1857-1905 рр.
Ю4

Накази півроти.
Листування з різних питань. Журнали вхідних і вихідних паперів.
Послужні списки офіцерів і рядових.
Ф. 147. Перекопський повітовий стряпчий Таврійського губерн¬ського стряпчого, м. Перекоп Таврійської губернії
Перекопский уездньій стряпчий Таврического губернского стряпчего, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 2, 1837-1866 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1837-1866 рр.
Накази і розпорядження Таврійського губернського правління і Таврійського губернського прокурора, що надійшли до стряпчого, про надання чинності судовим статутам 20 листопада 1864 р., про права і обов'язки осіб прокурорського нагляду.
Ф. 149. Сімферопольський міський комітет допомоги біжен¬цям Сімферопольської міської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской комитет помощи беженцам Сим-феропольской городской управи, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 17, 1916-1917 рр. Опис 1
Ї: 1, 1916р.
Листування комітету з міською управою з питання надання біжен¬цям одягу та взуття.
Опис 2
Справ: 16, 1916-1917 рр.
Відомості про надання допомоги біженцям, зарплатні службовцям комітету.
Ф. 150. Колекція фрагментів давньоєврейських рукописів Коллекция фрагментов древнееврейских рукописей
105

Справ: 10, 1901-1913 р.
Опис 1
Справ: 10, 1901-1913 рр.
Рукописи біблейських текстів древньоєврейською мовою.
Ф. 151. Керч-Єнікальський міський громадський банк, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальский городской общественньіп банк, г. Керчь Тав-рической губернии
Справ: 27, 1866-1920 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1866-1911 рр. Фінансовий звіт банку.
Опис 2
Справ: 24, 1866-1920 рр.
Відомості зарплатні особового складу.
Ф. 152. Товариство Кримських залізниць Управління по спо¬рудженню залізничної лінії Севастополь-Ялта-Алушта, м. Ялта Таврійської губернії
Общество Крьімских железньїх дорог Управления по соору-жению железнодорожной линии Севастополь-Ялта-Алушта, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 383, 1903-1917 рр.
Опис 1
Справ: 383, 1903-1917 рр.
Інструкція та довідка про порядок відведення земель для споруд¬ження залізниці.
Плани і креслення залізниці.
Проект програми відкриття залізничного ремісничого училища.
Річні фінансові звіти.
Відомості з особового складу.
106

Ф. 153. Сімферопольська приватна жіноча гімназія К. І. Олі-вер, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская частная женская гимназия Е. И. Оливер, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 65, 1904-1918 рр.
Опис 1
Справ: 65, 1904-1918 рр.
Циркуляри і листи попечителя Одеського навчального округа з на¬вчальних питань.
Протоколи засідань педагогічної ради. Відомості про успішність і благонадійність учнів. Відомості з особового складу.
Ф. 154. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія Є. І. Свіще-ва, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская частная мужская гимназия Е. И. Свищева, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 90, 1907-1920рр.
Опис 1
Справ: 87, 1907-1920 рр.
Циркуляри і листи попечителя Одеського навчального округа з на¬вчальних питань.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Відомості про успішність і благонадійність учнів. Списки учнів. Кошториси на утримування інтернату для дітей татар. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 3, 1917-1920 рр.
Свідоцтва про закінчення навчальних закладів.
Ф. 155. Салгирська губернська практична школа садівництва, городництва і виноградарства в казенному маєтку «Салгирка» Управління державним майном Таврійської та Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
107

Салгирская губернская практическая школа садоводства, ого-родничества и виноградарства в казенном имении «Салгирка» Управленим государственніх имуществ Таврической и Екате-ринославской губерний, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 131, 1896-1919рр.
Опис 1
Справ: 6, 1896-1913 рр.
Кошториси витрат по господарству маєтку «Салгирка».
Доповідна записка про стан господарства.
Опис 2
Справ: 125, 1898-1919 рр.
Протоколи засідань наглядацького комітету і педагогічної ради школи.
Проекти статутів і положень школи. Списки учнів.
Ф. 156. Таврійський і Катеринославський губернський комітет виноградарства і виноробства Управління землеробства і держав¬ного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврический и Екатеринославский губернский комитет вино¬градарства и виноделия Управления земледелия и государствен-НЬІХ имуществ Таврической и Екатеринославской губерний, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 105, 1906-1920 рр.
Опис 1
Справ: 105, 1906-1920 рр.
Протоколи засідань губернських і повітових комітетів. Листування з Управлінням державного майна про продаж вина, роз¬ведення винограду.
Річні звіти про роботу комітету виноградарства і виноробства. Відомості з особового складу.
Ф. 157. Салгирська дослідна плодівницька станція Управління землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
108

Салгирская опитная плодоводческая станция Управленім зем-леделия и государственньїх имуществ Таврической и Екатерино-славской губерний, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 74, 1913-1920 рр.
Опис 1
Справ: 64, 1913-1920 рр.
Листування з Управлінням державного майна про влаштування курсів, заходи боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Кошториси на обладнання науково-дослідницьких кабінетів. Відомості про стан станції метеорологічних спостережень. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 10, 1911-1920 рр.
Річні звіти з основної діяльності.
Ф. 158. Управління міське Ялтинського торгового порту Від¬ділу торгових портів Міністерства торгівлі та промисловості, м. Ялта Таврійської губернії
Управление городское Ялтинского торгового порта Отдела торгових портов Министерства торговли и промьішленности, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 231, 1902-1917 рр.
Опис 1
Справ: 231, 1902-1917 рр.
Циркуляри Відділу торгових портів, Гідрографічного управління про витрати на обладнання порту.
Протоколи засідань Ялтинського присутствія з портових справ.
Кошториси, річні звіти і листування про роботу порту, орендування його територій, ремонт і будівництво.
Відомості про аварії та інші нещасні випадки в порту.
Списки екіпажів суден і особового складу управління.
Ф. 159. Керченський металургійний завод, м. Керч Таврійської губернії
109

Керченский металлургический завод, г. Керчь Таврической губернии
І: 5, 1915 р. Опис 1
?: 5, 1915 р.
Креслення і описування пристрою подання газу, рейкових майсте¬рень і установок машин.
Ф. 160. Зуйське волосне правління, с. Зуя Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Зуйское волостное правление, с. Зуя Симферопольского уезда Таврической губернии
Справ: 14, 1846-1913 рр.
Опис 1
Справ: 14. 1846-1913 рр.
Списки державних селян, прирахованих від інших волостей.
Посімейні списки і списки призовників.
Описи державного майна волості.
Ф. 161. Таврійська губернська вчена архівна комісія Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская ученая архивная комиссия Таврическо-го губернатора, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 20, 1887-1916 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1887-1916 рр.
Протоколи засідань архівної комісії з питань відкриття комісії.
Відомості про стан архівів: міського і при установах.
Ф. 162. Канцелярія Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії
Канцелярия Керчь-Еникальского градоначальника, г. Керчь Тав¬рической губернии
1І0

Справ: 7931, 1819-1920 рр.
Опис 1
Справ: 734, 1837-1846рр.
Циркуляри, постанови, протоколи, листування розпорядчого, гос¬подарського, казначейського, паспортного, карантинного, таємного, арештантського і військового столів.
Паспорти громадян.
Опис 2 (у 9-х томах)
Справ: 7162, 1837-1920рр.
Циркуляри, постанови, протоколи, листування розпорядчого, гос¬подарського, казначейського, паспортного, карантинного, таємного, арештантського і військового столів.
Паспорти громадян.
Опис 4
Справ: 12, 1866-1911 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, листування про осіб, що знаходяться під наглядом поліції, про нагляд за емігрантами з Туреччини.
Опис 5
Справ: 5, 1898-1917 рр.
Циркуляри Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ про політично не благо надійних осіб, про розшук і висилання револю¬ціонерів.
Відомості на надання добових грошей військовим.
Опис 6
Справ: 13, 1864-1917 рр.
Відомості про діяльність Керч-Єнікальської ремісничої управи, Кер¬ченського управління Російського Червоного Хреста.
Телеграми П. А. Столипіна (1906) про припинення революційного руху в м. Керчі.
Опис 7
Справ: 3, 1902 р.
Списки службовців різних установ градоначальства.
Опис 8
Справ: 2, 1855-1920 рр.
Формулярні списки про роботу прокурора і помічника правителя канцелярії Керч-Єнікальського градоначальства.
111

Ф. 163. Комітет, заснований у м. Сімферополі для прийнят¬тя заходів проти заразних хвороб, м. Сімферополь Таврійської губернії
Комитет, учрежденньш в г. Симферополе для принятия мер против заразних болезней, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 48, 1856-1857 рр.
Опис 1
Справ: 48, 1856-1857 рр.
Листування з інспекторами карантинних застав і військовими ча¬стинами про проведення дезінфекції, мобілізації військових частин на допомогу для очищення місцевості від мертвечини, про боротьбу з епідеміями.
Ф. 164. Керч-Єнікальський особливий комітет піклування про народну тверезість Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальский особьій комитет попечительства о народ-ной трезвости Керчь-Еникальского градоначальника, г. Керчь Тав¬рической губернии
Справ: 86, 1896-1918 рр.
Опис 1
Справ: 86, 1896-1918 рр.
Циркуляри Головного управління неокладних зборів і казенного про¬дажу напоїв про посилення діяльності комітету, про влаштування на¬родних гулянь, бібліотек.
Протоколи засідань комітету.
Звіти про діяльність підприємств комітету.
Проект створення бюро для надання юридичної допомоги насе¬ленню.
Відомості про чисельність комітету.
Ф. 165. Керченський міський комітет про приведення до відо¬мості збитків та надання допомоги мешканцям Керч-Єнікаль¬ського градоначальства, м. Феодосії та Феодосійського повіту Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії
1І2

Керченский городской комитет о приведений в известность потерь и оказании пособий жителям Керчь-Еникальского градо-начальства, г. Феодосии и Феодосийского уезда Керчь-Еникальского градоначальника, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 36, 1856-1864 рр.
Опис 1
Справ: 34, 1856-1864 рр.
Журнали засідань Керченського особливого комітету з приведення до ладу будинків, зруйнованих під час Кримської війни (1853—1856); про збитки населення під час Кримської війни (1853—1856).
Опис 2
Справ: 2, 1856-1858 рр. Журнали засідань комітету.
Ф. 166. Новиковська община сестер милосердя Товариства Чер¬воного Хреста Російського товариства Червоного Хреста, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Новиковская община сестер милосердия Общества Красного Креста Российского общества Красного Креста, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 11, 1914-1916 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1914-1916 рр.
Циркуляри, постанови, протоколи, листування розпорядчого, гос¬подарського, казначейського, паспортного, карантинного, таємного, арештантського і військового столів.
Вказівка Управління санітарної та евакуаційної частини генераль¬ного штабу про утримування лазаретів для хворих і поранених воїнів.
Листування общини з головноуповноваженим Російського товари¬ства Червоного Хреста з фінансових питань.
Списки особового складу.
Ф. 167. Керч-Єнікальське особливе присутствіє по міських справах Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврій¬ської губернії
113

Керчь-Еникальское особое присутствие по городским делам Керчь-Еникальского градоначальника, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 19, 1870-1881, 1892-1902 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1892-1902 рр.
Протоколи засідань присутствія з розгляду скарг і прохань.
Списки осіб, що отримали грошову допомогу.
Опис 2
Справ: 2, 1870-1881 рр.
Прохання купців і торговців про невірні рішення комерційного суду і міської думи.
Ф. 168. Керч-Єнікальська міська реміснича управа, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керчь-Еникальская городская ремесленная управа, г. Керчь Тав¬рической губернии
Справ: 51, 1880-1916 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1883-1915 рр.
Рішення управи про прирахування до міщанського стану, про прий¬няття в ремісничі майстри, про надання паспортів, про заборону євреям-кримчакам займатися ремонтом взуття.
Списки ремісників.
Опис 2
Справ: 35, 1880-1916 рр. Листування про вибори ремісничого голови.
Заяви і рішення управи про прирахування в ремісничі міщани, за¬твердження в правах майстра. Атестати на звання майстра.
Ф. 169. Карасубазарська міська дума, м. Карасубазар Таврій¬ської губернії
Карасубазарская городская дума, г. Карасубазар Таврической губернии
114

Справ: 279, 1795-1879 рр.
Опис 1
Справ: 279, 1795-1879 рр.
Вказівки губернського правління по виконавчій експедиції, про роз¬глядання спорів про землі, збирання податків, незаконну порубку лісу, про облік іноземців, які займаються промислом і торгівлею.
Журнали засідань і постанов думи. Постанови міської думи про при¬рахування до міщанського й купецького стану, про заснування і відкрит¬тя банку для дворян, страхових і облікових контор, про надання у відкупне утримування міської землі.
Списки дворян, володарів будинків, маєтків, промислів; списки ду¬хівництва, євреїв-ремісників, міщан, рекрутів.
Ф. 770. Берберов Лазар Якович — перекопський купець Берберов Лазарь Яковлевич — перекопский купец
Справ: 10, 1888-1895 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1888-1895 рр.
Протокол мирового судді з розгляду справи з позову про порушення права використання води затону Сиваш.
Матеріали з ліквідації та передавання торгівлі Л. Я. Берберова.
Ф. 171. Бакальський митний перехідний пункт Одеського мит¬ного округу, Євпаторійський повіт Таврійської губернії
Бакальский таможенньш переходиьіп пункт Одесского тамо-женного округа, Евпаторийский уезд Таврической губернии
Справ: 24, 1900-1906, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1900-1906 рр.
Циркуляри та розпорядження начальника Південного митного округу про кредитні асигнування для потреб пункту, про карантинні передпла¬ти і грошові розрахунки з особовим складом.
Опис 2
Справ: 12, 1917-1920 рр.
115

Циркуляри Управління фінансів про стягнення мита за закордонні товари, про введення цукрової монополії. Відомості з особового складу.
Ф. 172. Унгутське сільське управління Владиславівського во¬лосного правління, с. Унгут Феодосійського повіту Таврійської губернії
Унгутское сельское управление Владиславовского волостного правлений, с. Унгут Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1902 р.
Опис 1
Справ: 1, 1902 р.
Листування про опіку над сиротами та майном померлого селянина села Шеїх-Елі Романа Авдєєва.
Ф. 173. Судацьке сільське управління Тарактаського волосного правління, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії
Судакское сельское управление Таракташского волостного правлення, с. Судак Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 82, 1868-1917 рр.
Опис 1
Справ: 82. 1868-1917 рр.
Вироки сільських зборів Судацької сільської громади.
Статистичні відомості про кількість земельних угідь, склад І рух на¬селення, про фабрики та заводи, посіви та врожай, про стан капіталів сиріт, що під опікою.
Ф. 174. Контора сімферопольських богоугодних закладів Таврій¬ського губернського приказу громадського піклування, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Контора симферопольских богоугодних учреждений Тавричес-кого губернского приказа общественного призрения, г. Симферо¬поль Таврической губернии
ХІ6

Справ: 59, 1841-1917 рр.
Опис 1
Справ: 58, 1841-1916 рр.
Листування з міською поліцією і Сімферопольським тюремним зам¬ком про приміщення під лікарню, богодільню і будинок божевільних осіб.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Ї: 1, 1917 р.
Листування з Сімферопольським окружним судом про в'язнів, що перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні.
Ф. 175. Управління роботами по влаштуванню доріг в Тав¬рійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Управление роботами по устройству дорог в Таврической гу¬бернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 17, 1855-1903 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1855-1903 рр.
Листування з Головним управлінням шляхів сполучення і публіч¬них будинків про відправлення офіцерів корпуса інженерів шляхів сполучення для огляду і описування влаштування доріг і шосе між м. Севастополем і м. Сімферополем; про вишукування спрямування під шосе по долині ріки Салгир до Перекопу; про влаштування Чонгарської дамби.
Ф. 176. Сімферопольське вище початкове училище Дирекції народних училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское вьісшее начальное училище Дирекции народ¬них училищ Таврической губернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 53, 1881-1919 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1914-1919 рр.
117

Протоколи засідань попечительського комітету. Атестати випускників училища.
Опис 2
Справ: 48, 1881-1919 рр.
Особові справи слухачів педагогічних курсів.
Ф. 177. Карасубазарська міська міщанська управа, м. Карасу-базар Таврійської губернії
Карасубазарская городская мещанская управа, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 17, 1849-1914 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1849-1914 рр.
Постанови управи про обрання старости, прийняття різних осіб у міщанську громаду, провини і судимості міщан, про виконання військо¬вої повинності.
Журнали записів по казенних і громадських повинностях.
Ф. 178. Феодосійська міська міщанська управа, м. Феодосія Тав¬рійської губернії
Феодосийская городская мещанская управа, г. Феодосия Тав¬рической губернии
Справ: 8, 1870-1885 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1870-1885 рр.
Листування з Таврійською казенною палатою і поліцейським управ¬лінням про прирахування в міщани осіб з інших станів, про надання пас¬портів, реєстрацію громадських повинностей, з діловодства.
Ф. 179. Карасубазарський міський римсько-католицький суд, м. Карасубазар Таврійської губернії
Карасубазарский городской римско-католический суд, г. Кара¬субазар Таврической губернии
Справ: 344, 1782-1871 рр.
1І8

Опис 1
Справ: 344, 1872-1871 рр.
Указ Правлячого Сенату про рекрутський набір.
Визначення і журнали засідань суду, рішення суду про надання за¬кордонних паспортів, про вибори у засідателі купців, про установу по¬сади нотаріуса, про опіку над майном.
Відомості про судове діловодство.
Відомості з особового складу.
Ф. 180. Карасубазарський міський сирітський суд, м. Карасу-базар Таврійської губернії
Карасубазарский городской сиротский суд, г. Кар асу базар Тав-рической губернии
Справ: 89, 1828-1876, 1918 рр.
Опис 1
Справ: 88, 1828-1876рр.
Рішення Таврійської палати цивільного суду і сирітського суду про описування майна померлих міщан і опікунство над маєтками. Відомості про фінансовий стан суду. Відомості з особового складу.
Опис 2
Ї: 1, 1918 р. Справа про майно нащадків померлого громадянина Мєзєнцева.
Ф. 182. Керченське місцеве казначейство Таврійської губерн¬ської казенної палати, м. Керч Таврійської губернії
Керченское местное казначейство Таврической губернской ка-зенной палати, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 201, 1881-1921 рр.
Опис 1
Справ: 143, 1881-1916 рр.
Циркуляри Управління державними ощадними касами про дотри¬мання правил по операціях і звітності. Відомості про обіги сум казначейства. Списки пенсіонерів.
119

Опис 2
Ї: ЗІ, 1917-1921 рр. Звіти про роботу казначейства й ощадних кас. Листування про евакуйовані казначейства й ощадні каси. Відомості на надання зарплати службовцям казначейства.
Опис 4
Справ: 1, 1908-1909 рр.
Головна книга кошторисних витрат.
Опис 5
Справ: 3, 1908-1916 рр.
Відомості про стан рахунків по банківських операціях.
Опис 6
?: 1, 1897 р. Циркуляри Міністерства фінансів про розрахунки між установами.
Опис 7
Справ: 22, 1897-1916 рр.
Відомості на видачу жалування службовцям Керченського каранти¬ну, митниці та прикордонної сторожі.
Ф. 183. Сімферопольська міська дума, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Симферопольская городская дума, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 752, 1832-1871 рр.
Опис 1
Справ: 752, 1832-1871 рр.
Укази Таврійського губернського правління про планування й упо¬рядкування міста.
Визначення і постанови міської думи про відведення земельних діля¬нок населенню для будівництва будинків, про дозвіл торгівлі та регулю¬вання цін, про вербування рекрутів, утримування пожежної охорони, облік населення.
Ф. 185. Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Ялта Таврійської губернії
120

Управление Одесского почтово-телеграфного округа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 42, 1899, 1911, 1913-1920 гг.
Опис 1
Справ: 42, 1899, 1911, 1913-1920 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу (друковані) про цензуру листів і телеграм.
Циркуляри Управління Одеського поштово-телеграфного округу, Відділу поштово-телеграфного округу, Відділу пошт і телеграфів при Го¬ловнокомандуючому Збройними силами на Півдні Росії про відновлен¬ня законів царського уряду (листопад 1919 р.), про переведення Управ¬ління Одеського поштово-телеграфного округу з м.Одеси в м. Севасто¬поль та з м. Севастополя в м. Ялту (березень 1920 р.).
Листування про відкриття поштово-телеграфних відділень у містах і селах губернії, про працевлаштування евакуйованих у Крим громадян.
Річні звіти й акти ревізій поштово-телеграфних контор і відділень.
Ф. 186. Голіцин Лев Сергійович (1845-1916) — князь, винороб Голицьін Лев Сергеевич (1845-1916) — князь, винодел
Справ: 1, 1909-1915 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1909-1915 рр. Особисте листування.
Ф. 188. Мільгаузен Федор Карлович (1775-1853) — доктор медицини
Мильгаузен Федор Карлович (1775-1853) — доктор медицини
Справ: 32, 1783-1778 рр.
Опис 1
Справ: 32, 1783-1778 рр.
Службові записки і листування особистого характеру Ф. К. Мільга-узена і його спадкоємців.
Прохання Ф. К. Мільгаузена про переведення його по службі на Південний берег Криму за станом здоров'я.
121

Ф. 189. Сарабузьке поштове відділення Управління Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Сарабуз Сімферопольського по¬віту Таврійської губернії
Сарабузское почтовое отделение Управления Одесского почто-во-телеграфного округа, пос. Сарабуз Симферопольського уезда Тав-рической губернии
Справ: 5, 1915-1916 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1915-1916 рр.
Циркуляри і розпорядження начальника Одеського поштово-теле¬графного округу з ревізії, фінансових і адміністративних питань. Річний звіт. Відомості з особового складу.
Ф. 190. Сакська селищна поштово-телеграфна контора Управ¬ління Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Саки Євпато¬рійського повіту Таврійської губернії
Сакская поселковая почтово-телеграфная контора Управле¬ния Одесского почтово-телеграфного округа, пос. Саки Евпаторий-ского уезда Таврической губернии
Справ: 40, 1900-1920 рр.
Опис 1
Справ: 34, 1900-1916 рр.
Циркуляри і розпорядження начальника Одеського поштово-теле¬графного округу з удосконалення поштово-телеграфної справи. Річні фінансові звіти контори. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 6, 1917-1920 рр. Накази по конторі. Відомості про роботу контори. Відомості з особового складу.
Ф. 191. Гурзуфська селищна поштово-телеграфна контора Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Гурзуф Ялтинського повіту Таврійської губернії
122

Гурзуфская поселковая почтово-телеграфная контора Управ¬ленім Одесского почтово-телеграфного округа, с. Гурзуф Ялтин-ского уезда Таврической губернии
Справ: 80, 1889-1920 рр.
Опис 1
Справ: 59, 1889-1916 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу й Одеського митного інспектора.
Листування про відкриття поштово-телеграфних відділень, про влаш¬тування телефонного зв'язку.
Фінансові річні звіти контори.
Опис 2
Справ: 21, 1917-1920 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу.
Річні фінансові звіти.
Ф. 192. Мамут-Султанське сільське поштово-телеграфне відділення Управління Одеського поштово-телеграфного окру¬гу, с. Мамут-Султан Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Мамут-Султанское сельское почтово-телеграфное отделение Управления Одесского почтово-телеграфного округа, с. Мамут-Султан Симферопольского уезда Таврической губернии
Справ: 33, 1895-1918 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1895-1918 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про подання звітності.
Річні фінансові звіти.
Опис 2
Справ: 5, 1917-1918 рр. Річні звіти відділення.
123

Ф. 193. Брянцев Олександр Дмитрович (архімандрит Арсеній) — перший ректор Таврійської духовної семінарії
Брянцев Александр Дмитриевич (архимандрит Арсений) — пер-вьїй ректор Таврической духовной семинарии
І: 1, 1873 р. Опис 1
?: 1, 1873 р.
Листи протоієрея О. Брянцева до протоієрея Київсько-Софійського собору Н. Я. Оглобіна.
Ф. 194. Булганацьке сільське поштове відділення Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Булганак Сімферополь¬ського повіту Таврійської губернії
Булганакское сельское почтовое отделение Управления Одес-ского почтово-телеграфного округа, с. Булганак Симферопольско-го уезда Таврической губернии
Справ: 6, 1916-1920 рр. Опис 1
Ї: 2, 1916 р.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про подання звітності.
Опис 2
Справ: 4, 1917-1920 рр.
Циркуляри і приписи начальника Одеського поштово-телеграфного округу про підбір листонош, про подання звітності.
Ф. 195. Управління Феодосійським губернським карантинним округом, м. Феодосія Таврійської губернії
Управление Феодосийским губернским карантинним округом, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 2406, 1806-1907рр.
Опис 1 (у 4-х томах)
Справ: 2406, 1806-1907рр.
га

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ.
Річні, місячні звіти.
Відомості про події, рух суден, будівництво нових кордонів.
Справи про заснування будівельного комітету і відокремлення його від карантину, про рибальський промисел, про боротьбу з заразними хворобами, відомості про татар, що переселилися в Туреччину та на¬дання закордонних паспортів, списки політично неблагонадійних осіб.
Ф. 196. Маєток князів Трубецьких в Алупці та Місхорі, Ялтин¬ський повіт Таврійської губернії
Имение князей Трубецких в Алупке и Мисхоре, Ялшинский уезд Таврической губернии
Справ: 74, 1868-1919 рр.
Опис 1
Справ: 74, 1868-1919 рр.
Листування з присяжним повірником про порядок знищення куп¬чих документів.
Духівниця княгині Трубецької.
Доручення керуючим на право ведення справ князів Трубецьких.
Плани і креслення на маєтки Трубецьких.
Ф. 197. Сімферопольське міське поліцейське управління Таврій¬ського губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское городское полицейское управление Тавричес-кого губернского правлений, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 519, 1838-1899 рр.
Опис 1
Справ: 519, 1838-1899 рр.
Укази Таврійського губернського правління про організацію в м. Керчі комерційного суду, ощадних кас, про скасування Сімферополь¬ської межової комісії.
Справи про обмеження термінів проживання євреїв у м. Сева¬стополі.
Відомості і звіти про фабрики і заводи, кількість, склад і націо¬нальність населення м. Сімферополя.
Рапорти поліцейських про події.
Відомості з особового складу.
125

Ф. 198. Начальник 10-ї ділянки служби шляху Управління пів¬денних казенних залізниць, м. Сімферополь Таврійської губернії
Начальник 10-го участка служби пуши Управления южньіх ка¬зенних железньїх дорог, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 81, 1897-1916, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 81, 1897-1916, 1920рр.
Накази і циркуляри начальника залізниці з особового складу. Протоколи засідань дорожньої ради.
Відомості про роботу санітарно-виконавчої і квартирної комісій. Справи про проектування, спорудження і ремонт залізниць і станцій.
Ф. 199. Спгевен Хріспгіан Хріспгіанович (1781-1863) — почес¬ний член Московського товариства дослідників природи, ботанік, ентомолог, директор Імператорського Никитського ботаніч¬ного саду
Стевен Христиан Христианович (1781-1863) — почетньш член Московского общества испьітателей природи, ботаник, ентомо¬лог, директор Императорского Никитского ботанического сада
Справ: 134, 1799-1903 рр.
Опис 1
Справ: 115, 1805-1903 рр.
Наукові праці X. X. Стевена по ботаніці, історії, археології, метео¬рологічних спостереженнях німецькою, шведською, французькою, анг¬лійською і російською мовами.
Опис 2
Справ: 19, 1799-1856 рр.
Листи X. X. Стевену від різних осіб.
Фотографія О. X. Стевена — сина X. X. Стевена.
Ф. 200. Управління міське поліцмейстера Ялтинського градо-начальства, м. Ялта Таврійської губернії
126

Управление городское полицмейстера Ялтинского градоначаль-ства, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 24, 1904-1917 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1904-1917 рр.
Відомості про кількість євреїв, що прибули на проживання в м. Ялту, висилку австрійських і турецьких підданих, що відмовилися від виїзду за кордон, в Уфимську і Рязанську губернії, про реєстрацію біженців, боротьбу із санітарними порушеннями.
Опис 2
Справ: 4, 1917 р.
Відомості про санітарні порушення в м. Ялті та листування з ял¬тинськими приставами про накладення адміністративних стягнень за по¬рушення чинних постанов.
Ф. 201. Колекція документів по історії і культурі Російської держави (ХУПІ-ХХ ст.)
Коллекция документов по истории и культуре Российского го-сударства (ХУПІ-ХХ вв.)
Справ: 60, 1705, 1730, 1787-1879, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 36, 1797-1879 рр.
Копія указу імператриці Катерини II про сприяння біженцям від Кримського хана розселенню в Азовській губернії (1779).
Описування коронації Павла І.
Листування князів Урусових з різними особами.
Рукописи ув'язнених Олешківської в'язниці (щоденники, нариси, вірші).
Рукописи невідомого учня Воронезького кадетського корпусу, ман¬дрівників зі спостереженнями про життя, побут і економічне становище населення Росії, дорожні нотатки з Венеції.
Літографії текстів лекцій з юриспруденції та інших наук.
Автографи письменників, політичних і державних діячів.
Опис 2
Справ: 24, 1705, 1730, 1787-1879, 1920 рр.
ПІ

Стисла історична записка про виникнення і діяльність літературно-просвітньої спілки ім. М. В. Гоголя.
Автографи письменників і державних діячив (Мазепи, І. А. Крило-ва, Л. Кавєліна, М. С. Щепкіна).
Ф. 202. Демидов Павло Олександрович — надвірний радник, чи¬новник особливих доручень при міністрі внутрішніх справ, Деми-дова (уроджена Трєпова) Єлизавета Федорівна — дружина
Демидов Павел Александрович - надворний советник, чинов¬ник особьіх поручений при министре внутренних дел, Демидова (урожденная Трєпова) Елизавета Федоровна — жена
Справ: 21, 1904-1914 рр.
Опис 1
Формулярний список і особисті документи П. О. Демидова. Телеграми службового, сімейного, майнового характеру. Щоденник Є. Ф. Демидової.
Ф. 204. Лісничий Євпаторійського лісництва Управління зем¬леробства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Євпаторія Таврійської губернії
Лесничий Евпаторийского лесничества Управления земледе-лия и государственньіх имуществ Таврической и Екатеринослав-ской губерний, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 26, 1888-1909 рр.
Опис 1
Справ: 26, 1888-1909 рр.
Листування з Управлінням державного майна про збирання насіння, лісокультурні роботи. Річні звіти лісництва.
Ф. 205. Контрольна губернська палата Управління землероб¬ства і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії
Контрольная губернская палата Управления земледелия и го¬сударственньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губер¬ний, г. Симферополь Таврической губернии
128

Справ: 10, 1866-1920 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1866-1920рр. Річні звіти про стан Бешуйського лісництва.
Відомості про відпускання солі з Генічеського соляного озера, ма¬теріальне, господарське, фінансове забезпечення військових частин. Списки офіцерів.
Ф. 206. Біюк-Ламбатське сільське поштово-телеграфне відділення Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврійської губернії
Биюк-Ламбатское сельское почтово-телеграфное отделение Управления Одесского почтово-телеграфного округа, с. Биюк-Ламбат Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 132, 1887-1920 рр.
Опис 1
Справ: 132, 1887-1920 рр.
Циркуляри і розпорядження начальника Одеського поштово-теле¬графного округу.
Ф. 209. Таврійська обласна соляна експедиція Таврійської об¬ласної казенної палати, м. Сімферополь Таврійської області
Таврическая обласшная соляная жспедиция Таврической област-ной казенной палати, г. Симферополь Таврической области
Справ: 45, 1783-1792 рр.
Опис 1
Справ: 45, 1783-1792 рр.
Копії ордерів князя Г. О. Потьомкіна про видачу грошей із соляного капіталу на утримування Таврійського дивізіону, будівництво шляхових замків, ремонт доріг і влаштування урочистих зустрічей імператриці Катерини II під час її перебування в Криму (1787).
Відомості про видобуток, вивезення і споживання кримської солі.
Рапорти про зловживання доглядачів соляних озер у Таврійській області.
129

Ф. 210. Феодосійська міська квартирна комісія при Феодо-сійській міській думі, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская городская квартирная комиссия при Феодосий-ской городской думе, г. Феодосия Таврической губернии
І: 1, 1843 р. Опис 1
Ї: 1, 1843 р.
Списки осіб, що здавали квартири для гарнізонного батальйону і командування.
Відомості про плату за квартири.
Ф. 211. Таврійське губернське акцизне управління, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврическое губернское акцизное управление, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 29, 1867-1920 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1867-1914 рр.
Циркуляри Головного управління акцизними зборами про охорону солі, відпускання солі на судна і правила видобутку солі.
Річні і піврічні звіти акцизного управління про стан фабрик, вро¬жайність і сорти тютюну, ціни на тютюн.
Опис 2
Ї: 2, 1914 р.
Листування з Головним управлінням акцизними зборами про зни¬щення спирту на Феодосійському казенному винному складі.
Опис З
Справ: 1, 1917-1920 рр.
Листування з Головним управлінням акцизними зборами про робо¬ту тютюнової фабрики Шарфа й Альперіна в м. Бахчисараї.
Опис 4
Ї: 2, Відомості про наявність казенного майна в управлінні.
130

Опис 5
Справ: 1, 1894 р.
Формулярний список наглядача управління.
Опис 6
Справ: З, 1903-1919 рр.
Циркуляри Головного управління акцизними зборами.
Прохання про прийом на службу.
Ф. 212. Інспектор народних училищ Сімферопольського по¬віту Дирекції народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії
Инспектор народних училищ Симферопольского уезда Дирек-ции народньїх училищ, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 373, 1876-1918рр.
Опис 1
Справ: 3 73, 1876-1918 рр.
Циркулярні листи і вказівки директора народних училищ. Річні звіти міських і народних шкіл.
Відомості про роботу шкільної ощадної каси, про відкриття, пере¬творювання і стан училищ.
Відомості про успішність, свідоцтва про закінчення училищ. Відомості з особового складу.
Ф. 213. Сімферопольське реальне училище попечителя Одесь¬кого навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское реальное училище попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 31, 1898-1920 рр.
Опис 1
Справ: 31, 1898-1920 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу і Міністер¬ства освіти, вказівки Таврійського жандармського управління.
131

Протоколи засідань педагогічної ради і господарського комітету. Відомості успішності й атестати учнів. Списки учнів і вчителів.
Ф. 214. Сімферопольська казенна жіноча гімназія попечителя Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская казенная женская гимназия попечителя Одес-ского учебного округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 10, 1887-1920 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1887-1920 рр.
Списки учнів.
Відомості про роботу училища й особовий склад.
Ф. 215. Сімферопольський повітовий комітет з винищування сарани, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский уездньш комитет по истреблению саранчи, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 5, 1864-1866 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1864-1866 рр.
Відомості і повідомлення повітових комітетів і жителів про появу сарани в повіті і про заходи боротьби з нею.
Ф. 216. Бертьє-Делагард Олександр Львович (1842-1920) — ге¬нерал-майор, військовий інженер, історик, археолог, нумізмат
Бертьє-Делагард Александр Львович (1842-1920) — генерал-майор, воєнний инженер, историк, археолог, нумизмат
І: 61, 1873-1913
Опис 1
І: 43, 1873-1913
132

Креслення і проекти кошторисів прокладання каналізації в сел. Алуп-ці, водопроводу в м. Севастополі, портових і військових споруджень у мм. Ялті і Севастополі, трамвайної лінії в м. Ялті.
Креслення Лівадійського палацу.
Опис 2
Справ: 18, 1882-1913 рр.
Креслення, чорнові технічні розрахунки, відомості про грошові ви¬трати на будівлю набережної в м. Ростові-на-Дону, відомості про зміну проекту набережної.
Ф. 217. Ялтинське міське попечительське про тюрми відділен¬ня Таврійського губернського попечительського про тюрми комі¬тету, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское городское попечительское о тюрьмах отделение Таврического губернского попечительского о тюрьмах комите-та, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 36, 1862-1912 рр.
Опис 1
Справ: 36, 1862-1912 рр. Річні звіти про роботу відділення.
Списки і відомості про заняття арештантів, їхнє харчування, ліку¬вання, поховання і про пожертвування на їхню користь. Відомості з особового складу.
Ф. 219. Царський маєток «Лівадія», м. Ялта Таврійської губернії Царское имение «Ливадия», г. Ялта Таврической губернии
Справ: 2867, 1860-1917 рр.
Опис 1
Справ: 2859, 1860-1917 рр.
Правила департаменту ділянок про збереження лісів.
Річні звіти про утримування маєтку.
Кошториси на будівлю будинків, водопроводу, доріг, парку і саду.
Описи майна маєтку.
Відомості з особового складу маєтку.
133

Опис 2
Справ: 8, 1860-1911 рр. Схеми і плани будівель маєтку.
Ф. 220. Ялтинська портова митниця Одеського митного окру¬гу, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская портовая таможня Одесского таможенного окру¬га, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 655, 1875-1920 рр.
Опис 1
Справ: 392, 1875-1917рр.
Вказівки і розпорядження начальників Феодосійського, Кримсько¬го і Південного митних округів з припинення іноземної розвідувальної діяльності, стягування мит, конфіскації контрабанди.
Списки анархістів, революціонерів, осіб, що були вислані з Росії.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 5, 1899-1916 рр. Книга наказів. Паспорти кораблів.
Опис З
Справ: 249, 1917-1920 рр.
Циркуляри Одеського митного інспектора про зміну митного стату¬ту, заборону ввезення різних товарів.
Справи про рух іноземних суден у порту.
Опис 4
Ї: 1, 1910 р. Справа про службу канцелярського чиновника митниці.
Опис 5
Справ: 8, 1917 р.
Книга постанов господарської комісії митниці.
Ф. 221. Феодосійська портова митниця Одеського митного округу, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская портовая таможня Одесского таможенного округа, г. Феодосия Таврической губернии
134

Справ: 1509, 1783-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1393, 1783-1916 рр.
Вказівки і розпорядження начальників Феодосійського, Кримсько¬го і Південного митних округів про ввезення, вивезення і конфіскацію товарів, тарифи і митні збори.
Звіти і відомості про роботу митниці.
Справи про заборону виїзду з країни різним особам.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 116, 1917-1920 рр.
Циркуляри Одеського митного інспектора про заборону вивезення за кордон дорогоцінних металів, предметів розкоші. Відомості про судна з-за кордону. Відомості з особового складу.
Ф. 223. Судацький митний пост Одеського митного округу, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії
Судакский таможенньш пост Одесского таможенного окру¬га, с. Судак Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 75, 1899-1920 рр.
Опис 1
Справ: 60, 1899-1916рр.
Циркуляри і розпорядження начальників Феодосійського, Крим¬ського і Південного митних округів про виконування вантажних опе¬рацій, рух суден, затримку контрабандистів.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 3, 1908-1916 рр.
Циркуляри начальника Південного митного округу про вивезення у воєнний час урядових закладів і службовців, про контрабандні поста¬чання зброї.
Опис З
Справ: 12, 1919-1920 рр.
135

Циркуляри Одеського митного інспектора, Управління фінансів про накладання мит на імпортні товари.
Відомості про діяльність посту, рух торгових суден. Відомості з особового складу.
Ф. 224. Отузький казенний маєток Управління землеробства і державного майна Таврійської та Катеринославської губерній, с. Отузи Феодосійського повіту Таврійської губернії
Отузское казенное имение Управленим земледелия и государ-ственньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губерний, с. Отузьі Феодосийского уезда Таврической губерний
Справ: 18, 1831-1919 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1831-1919 рр.
Судові постанови про розмежування земельних ділянок маєтку.
Листування про довідкові ціни на матеріали і робітничу силу.
Ф. 225. Щербаков Олексій Іванович — попечитель Одеського навчального округу, професор медицини
Щербаков Алексей Иванович — попечитель Одесского учебного округа, профессор медицини
Справ: 6, 1908-1909 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1908-1909 рр.
Листування з Одеським навчальним округом про стан навчальних закладів округу.
Записи з приватної практики О. І. Щербакова та наукові праці про лікування виразки шлунку.
Ф. 226. Фелькнер Хрістіан Фрідріх — надвірний радник, пере¬кладач, Фелькнер Іван Федорович — таємний радник, Фелькнер Федір Августович — гірничий інженер
Фелькнер Христиан Фридрих — надворньш советник, перевод-чик, Фелькнер Йван Федорович — тайньїй советник, Фелькнер Фе-дор Августович — горньїй инженер

Справ: 13, 1724-1874 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1724-1874 рр.
Грамоти, дипломи, свідоцтва про службу осіб роду Фелькнерів.
Ф. 227. Броневський Микола Богданович — генерал-майор Броневский Николай Богданович — генерал-майор
І: 1, 1852 р.
Опис 1
?: 1, 1852 р. Твір автобіографічного характеру «Короткі замітки з життя і служби».
Ф. 229. Рафф Петро Федорович —управляючий державним май¬ном Таврійської і Катеринославської губерній, Рафф Віктор Пет¬рович (1869 - невід.) — його син, гідротехнік
Рафф П'етр Федорович — управляющий государственньіми иму-ществами Таврической и Екатеринославской губерний, Рафф Вик-тор Петрович (1869 - неизв.) — его сьін, гидротехник
Справ: 105, 1845-1913 рр.
Опис 1
Справ: 77, 1845-1909 рр.
Плани, карти, креслення з техніки лісівництва, лісного будівництва, з земле влаштування.
Листи, літературні твори Раффів.
Опис 2
Справ: 28, 1874-1913 рр.
Плани лісових і земельних ділянок по Таврійській, Катерино¬славській і інших губерніях.
Доповідні записки, технічні описи робіт, кошториси і листування про зрошення земель у Бердянському і Дніпровському повітах, Півден-ноузбережному лісництві, Магарацькому маєтку.
Сільськогосподарські огляди казенних оброчних статей Дніпров¬ського, Мелітопольського і Бердянського повітів (1896).
137

Книги умовних знаків для планів і карт.
Ф. 230. Лйбарське сільське поштово-телеграфне відділення Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Айбар Перекопського повіту Таврійської губернії
Лйбарское сельское почтово-телеграфное отделение Управле-ния Одесского почтово-телеграфного округа, с. Айбар Перекопского уезда Таврической губернии
Справ: 7, 1915-1916, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1915-1916 рр. Річні звіти відділення, акти ревізії.
Відомості про роботу ощадної каси, ремонт телеграфної лінії і з осо¬бового складу.
Опис 2
Справ: 2, 1920 р.
Листування про роботу ощадної каси.
Заяви про збереження і повернення кореспонденції.
Ф. 231. Корсаков Семен Миколайович (1787-1853) — учасник Вітчизняної війни 1812 р., чиновник Міністерства внутрішніх справ, член Російського географічного товариства і члени його родини
Корсаков Семен Николаевич (1787-1853) — участник Отече-ственной войньї 1812 г., чиновник Министерства внутренних дел, член Российского географического общества и членьі его семьи
Справ: 15, 1848-1896 рр.
Опис 1
Справ: 15, 1848-1896 рр.
Листи особистого характеру, щоденники, записи по геології та хімії родини Корсакових.
Літературні твори невідомих авторів.
138

Ф. 232. Гюбнер Карл Вільгельм (Федір Іванович) — попечитель Дерптського навчального округу, Гюбнер Рудольф Теодор Федоро¬вич, Гюбнер Карл Дагоберт Федорович — підпоручик, комісіонер Сімферопольського провіантського полку
Гюбнер Карл Вильгельм (Федор Иванович) — попечитель Дерпт-ского учебного округа, Гюбнер Рудольф Теодор Федорович, Гюбнер Карл Дагоберт Федорович — подпоручик, комиссионер Симферо-польского провиантского полка
Справ: 7, 1839-1905 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1839-1905 рр.
Формулярний список про службу Ф. І. Гюбнера. Метрика Т. Ф. Гюб-нера.
Атестат про службу К. Ф. Гюбнера.
Ф. 233. Клейнміхелі — графський рід. Клейнміхель Андрій Андрі¬йович (1757-1815) — генерал-лейтенант, директор інспекторсько¬го департаменту Військового міністерства, Клейнміхель Петро Андрійович (1793-1869) — його син, головноуправляючий шляхами сполучення і публічними спорудами, та члени їх родин
Клейнмихели — графский род. Клейнмихель Андрей Андреевич (1757-1815) — генерал-лейтенант, директор инспекторского де¬партаменти Воєнного министерства, Клейнмихель Петр Андре¬евич (1793-1869) — его сьін, главноуправляющий путями сообще-ния и публичньїми зданиями, и члени их семей
Справ: 122, 1812-1920 рр.
Опис 1
Справ: 59, 1812-1914 рр.
Документи і формулярні списки про службу графа П. А. Клейнміхеля.
Листування по керуванню маєтком, про звільнення селян (1861), про Бородинський бій (1812), про катастрофу царського потяга (1888) в Борках.
Опис 2
Справ: 63, 1835-1920 рр.
Листування з імператором Миколою І, з К. П. Кауфманом і Клас-сеном.
139

Відомості про будівлю залізниці Петербург—Москва, першого мо-ста через ріку Неву, про проведення першої телеграфної лінії Петер-бур г—Вар шава.
Листування по керуванню маєтками.
Внутріродинне листування.
Ф. 234. Мінопристрілювальна станція акціонерного товари¬ства торпедних заводів «Руський Уайтхед» у бухті Двоякірна, м. Феодосія Таврійської губернії
Минно-пристрелочная станция акционерного общества тор¬педних заводов «Русский Уайтхед» в бухте Двухякорная, г. Феодо-сия Таврической губернии
Справ: 85, 1913-1920 рр.
Опис 1
Справ: 64, 1913-1917 рр. Висновки по результатах іспитів мін. Річні фінансові звіти. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 18, 1917-1920 рр. Відомості на надання зарплати. Касові документи.
Опис З
Ї: З,
Креслення до проектів спорудження шосейної дороги з м. Феодосії до мінопристрілювальної станції.
Ф. 236. Поштово-телеграфне сільське відділення Суук-Су Управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Суук-Су Ялтинського повіту Таврійської губернії
Почтово-телеграфное сельское отделение Суук-Су Управления Одесского почтово-телеграфного округа, с. Суук-Су Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 8, 1915-1918 рр.
14о

Опис 1
?: 5, 1915-1917 рр. Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про надання звітності. Головні книги.
Опис 2
Справ: З, 1917-1918 рр.
Листування з начальником Одеського поштово-телеграфного окру¬гу про доставку поштової та телеграфної кореспонденції.
Ф. 237. Керч-Єнікальський рабин, м. Керч Таврійської губернії Керчь-Еникальский раввин, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 35, 1885-1917 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1885-1890 рр. Метричні свідоцтва.
Опис 2
Справ: 34, 1865-1917 рр.
Листування з Керч-Єнікальським градоначальником про проведен¬ня виборів членів правління синагоги, виборні списки членів духовного правління.
Метричні виписи.
Ф. 238. Євпаторійський береговий маяк Дирекції Чорномор¬ських і Азовських маяків, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский береговой маяк Дирекции Черноморских и Азов-ских маяков, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 54, 1869-1913 рр.
Опис 1
Справ: 54, 1869-1913 рр.
Циркуляри Дирекції Чорноморських і Азовських маяків про веден¬ня річної звітності і наглядання за атмосферою.
141

Ф. 240. Кабурчацьке сільське управління Салинського волос¬ного правління, с. Кабурчак Феодосійського повіту Таврійської губернії
Кабурчакское сельское управление Сальїнского волостного прав-ления, с. Кабурчак Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 5, 1915-1916 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1915-1916 рр.
Листування із Салинським волосним правлінням про відправлення у селище військовополонених для допомоги населенню в сільськогос¬подарських роботах, про мобілізацію військ, постачання коней.
Відомості про кабурчацьке сільське товариство, про кількість земель, надходження страхових і мирських зборів.
Списки сиріт.
Ф. 241. Таврійське й Одеське караїмське духовне правління Тав¬рійського губернатора, м. Євпаторія Таврійської губернії
Таврическое и Одесское караимское духовное правление Таври-ческого губернатора, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 2053, 1837-1920рр.
Опис 1
Справ: 1935, 1837-1916рр.
Постанови Одеського караїмського духовного правління про будів¬ництво синагог, шкіл.
Справи про скликання з'їздів духовенства. Листування правління з підвідомчими общинами про організацію допомоги бідним караїмам.
Дозволи на розірвання шлюбів, метричні книги.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 118, 1917-1920 рр.
Циркуляри Таврійського та Одеського караїмського духовного прав¬ління про призначення на службу.
Положення і проекти статуту про управління справами Євпаторій¬ської караїмської громади.
Протоколи засідань товариства допомоги караїмам.
Метричні книги.
142

Відомості з особового складу.
Ф. 242. Керченське карантинне правління, м. Керч Таврійської губернії
Керченское карантинное правление, г. Керчь Таврической гу-бернии
Справ: 496, 1833-1908 рр.
Опис 1
Справ: 484, 1833-1908 рр.
Відомості про кількість суден, що пройшли через Керченську протоку.
Листування з Керч-Єнікальським градоначальником про торгівлю із зарубіжжям, накладання митних зборів, санітарний нагляд за това¬рами, що привозять та вивозять, про боротьбу з епідемічними захво¬рюваннями.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 12, 1846-1893 рр.
Листування з Керч-Єнікальським градоначальником про іноземців, яким заборонений в'їзд до Росії, про боротьбу з епідемічними захворю¬ваннями.
Ф. 244. Феодосійська морська лікарсько-спостережна стан¬ція Інспектора морських лікарсько-спостережних станцій і лікарських пунктів Північного побережжя Чорного моря, м. Фео¬досія Таврійської губернії
Феодосийская морская врачебно-наблюдательная станция Ин-спектора морских врачебно-наблюдательньїх станций и врачеб-ньіх пунктов Северного побережья Черного моря, г. Феодосия Тав¬рической губернии
Справ: 36, 1907-1912 рр.
Опис 1
Справ: 36, 1907-1912 рр.
Відомості Феодосійського карантинного округу про прямування па¬ломників, про діяльність Феодосійського торгового порту, рух товарів, огляд суден, вивезення за кордон хліба та продуктів харчування; про са¬нітарні заходи проти епідемічних захворювань.
143

Відомості з особового складу.
Ф. 245. Алуштинський митний перехідний пункт Одеського митного округу, м. Алушта Таврійської губернії
Алуштинский таможенньш переходньш пункт Одесского та-моженного округа, г. Алушта Таврической губернии
Справ: 98, 1900-1916 рр.
Опис 1
Справ: 84, 1900-1916 рр.
Циркуляри й інструкції Південного митного округу про затримання контрабанди, підозрілих і не благонадійних осіб, заборону ввезення зброї до Росії.
Списки особового складу.
Опис 2
Справ: 14, 1905-1912 рр.
Книги запису прибуття і відходу каботажних суден і товарів, які привезли.
Ф. 246. Феодосійська міська дума, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская городская дума, г. Феодосія Таврической губернии
Справ: 57, 1803-1906рр.
Опис 1
Справ: 57, 1803-1906 рр.
Розпорядження Таврійського губернського уряду про припинення діяльності комісії з розгляду спорів про землі, зміну та доповнення ре¬візьких сказок.
Рішення міської думи про прирахування купців до міщан, про облік міського та митного прибутків, про відведення землі під баштани.
Ф. 248. Царський маєток «Ореанда», м. Ялта Таврійської губернії Царское имение «Ореанда», г. Ялта Таврической губернии
Справ: 672, 1830-1916 рр.
144

Опис 1
Справ: 672, 1830-1916 рр.
Листування управляючого маєтком «Ореанда» з різними особами та установами про будівництво палацу та інших споруд у маєтку, про реалі¬зацію фруктів і вина, про наймання робітників.
Кошториси на будівлю будинків.
Описування майна палацу.
Відомості з особового складу.
Ф. 249. Ялтинська дворянська опіка маєтками неспромож¬них боржників по приватних боргах, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская дворянская опека над йменнями несосотоятельньїх должников по частньїм долгам, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 372, 1832-1916рр.
Опис 1
Справ: 361, 1832-1916 рр.
Вказівки Таврійського губернського правління про опіку над май¬ном померлих дворян.
Рішення дворянської опіки про взяття в опіку майна померлих, про розгляд спорів про спадщину та опіку над маєтками сиріт, про стягнен¬ня мит, про вирішені та невирішені справи.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Ї: 11, 1853 р. Справи про взяття маєтків в опіку. Відомості про маєтки, що маються у веденні опіки.
Ф. 250. Начальник Ділянки кримських шосе Правління Київ¬ського округу шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії
Начальник Участка крьімских шоссе Правлення Киевского округа путей сообщения, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 339, 1831-1920 рр.
Опис 1
Справ: 198, 1831-1916 рр.
Кошториси, проекти, плани та відомості про збудовані дороги.
145

Річні фінансові звіти.
Листування з Правлінням Київського округу шляхів сполучення про роботу 1, 2 і 3-ї дистанцій шосейних доріг. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 135, 1887-1920 рр.
Циркуляри Київського округу шляхів сполучення про заготівлю бу¬дівельних матеріалів.
Листування з начальниками дистанцій дільниць з прокладання й огляду шосе, їх ремонту.
Річні звіти.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 6, 1835-1870 рр.
Проекти робіт і листування про влаштування молу та набережної в Ялтинському рейді.
Ф. 251. Начальник 1-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Севастополь Таврійської губернії
Начальник 1-й дистанции Участка крьшских шоссе, г. Сева¬стополь Таврической губернии
Справ: 205, 1836-1916 рр.
Опис 1
Справ: 205, 1836-1916 рр.
Кошториси, проекти, креслення і звіти про збудовані дороги і спо¬руди.
Фінансові звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 252. Начальник 2-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Ялта Таврійської губернії
Начальник 2-й дистанции Участка крьімских шоссе, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 431, 1834-1916 рр.
146

Опис 1
Справ: 431, 1834-1916 рр.
Кошториси, проекти, креслення і звіти про збудовані дороги і споруди.
Фінансові звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 253. Начальник 3-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Сімферополь Таврійської губернії
Начальник 3-й дистанции Участка крьімских шоссе, г. Симфе¬рополь Таврической губернии
Справ: 228, 1837-1916рр.
Опис 1
Справ: 228, 1837-1916рр.
Кошториси, проекти, креслення і звіти про збудовані дороги і споруди.
Фінансові звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 254. Особливий район Ділянки кримських шосе, м. Алушта Таврійської губернії
Особьій район Участка крьімских шоссе, г. Алушта Тавричес¬кой губернии
Справ: 78, 1912-1916 рр.
Опис 1
Справ: 78, 1912-1916 рр.
Циркуляри начальника Ділянки кримських шосе про видобуток буді¬вельних матеріалів.
Проекти, кошториси, плани, креслення.
Листування з начальниками дільниць про будування і ремонт південно-шосейних доріг, залізобетонних мостів та інших споруд.
Ф. 255. Виробник робіт по влаштуванню шосе від селища Ка-рагоз до міста Карасубазар Ділянки кримських шосе, м. Судак Тав¬рійської губернії
147

Производитель работ по устройству шоссе от поселка Кара-гоз к городу Кар асу базар Участка крьімских шоссе, г. Судак Таври-ческой губернии.
Справ: 125, 1897-1910 рр.
Опис 1
Справ: 125, 1897-1910 рр.
Проекти, кошториси, плани, креслення, технічні списки полотна шосейної дороги. Відомості про крайні ціни на каміння та щебінь для ремонту, про заміри шосейних доріг, про особовий склад.
Ф. 259. Сімферопольська єврейська синагога, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская еврейская синагога, г. Симферополь Таври-ческой губернии
Справ: 66, 1853-1863 рр.
Опис 1
Справ: 66, 1853-1863 рр. Метричні книги.
Ф. 260. Керченська громадська жіноча гімназія попечителя Одеського навчального округу, м. Керч Таврійської губернії
Керченская общественная женская гимназия попечителя Одес-ского учебного округа, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 11, 1877-1918 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1908-1909 рр. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 9, 1877-1918 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу про заборону учнівських організацій, мітингів, приймати на роботу до навчальних за¬кладів учителів — учасників революційного руху; про порядок прове¬дення перевідних іспитів.
148

Протоколи засідань педагогічної і попечительської рад, екзамена¬ційних комісій. Навчальні програми.
Відомості про святкування 100-ліття Вітчизняної війни (1812). Атестати та свідоцтва про закінчення гімназії учнями. Відомості з особового складу.
Ф. 261. Георгієвська церква Тенгінського укріплення Чорно¬морської берегової лінії, Кавказьке намісництво Закавказького краю
Гергиевская церковь Тенгинского укрепления Черноморскои бе-реговой линии, Кавказское наместничество Закавказского края
Справ: 2, 1840-1851 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1840-1851 рр. Метричні книги.
Ф. 262. Євпаторійська єврейська синагога, м. Євпаторія Таврій¬ської губернії
Евпаторийская еврейская синагога, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 12, 1855-1864 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1855-1864 рр. Метричні книги.
Ф. 263. Феодосійська єврейська синагога, м. Феодосія Таврій¬ської губернії
Феодосийская еврейская синагога, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 36, 1854-1862 рр.
Опис 1
Справ: 36, 1854-1862 рр. Метричні книги.
149

Ф. 264. Керченська єврейська синагога, м. Керч Таврійської губернії
Керченская еврейская синагога, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 18, 1857-1862 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1857-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 265. Карасубазарська єврейська синагога, м. Карасубазар Таврійської губернії
Карасубазарская еврейская синагога, г. Карасубазар Тавричес¬кой губернии
Справ: 72, 1841-1863 рр.
Опис 1
Справ: 72, 1841-1863 рр. Метричні книги.
Ф. 266. Бахчисарайська єврейська синагога, м. Бахчисарай Тав¬рійської губернії
Бахчисараиская еврейская синагога, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 51, 1854-1862 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1854-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 268. Георгієвська церква, м-ко Лрмянський Базар Перекоп-ського повіту Таврійської губернії
Георгиевская церковь, мест. Армянский Базар Перекопського уезда Таврической губернии
150

Справ: 6, 1841-1868 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1841-1868 рр. Метричні книги.
Ф. 269. Карасубазарська вірмено-католицька церква, м. Кара-субазар Таврійської губернії
Карасубазарская армяно-католическая церковь, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 8, 1790-1873 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1790-1873 рр. Метричні книги.
Ф. 271. Цюрихтальська лютеранська церква, с. Цюрихталь Феодосійського повіту Таврійської губернії
Цюрихтальская лютеранская церковь, с. Цюрихталь Феодо-сийского уезда Таврической губернии
Справ: 5, 1812, 1822, 1862, 1888-1890 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1812, 1822, 1862, 1888-1890 рр. Метричні книги.
Ф. 276. Успенська церква, м. Старий Крим Феодосійського по¬віту Таврійської губернії
Успенская церковь, г. Старий Крьім Феодосийского узда Тав¬рической губернии
Справ: 10, 1832-1876 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1832-1876 рр. Метричні книги.
151

Ф. 277. Миколаївський собор, м. Перекоп Таврійської губернії Николаевский собор, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 6, 1810-1847, 1866-1877рр.
Опис 1
Справ: 6, 1810-1847, 1866-1877рр. Метричні книги.
Ф. 278. Віденська грецька церква, м. Феодосія Таврійської губернії
Введенская греческая церковь, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 9, 1800-1874 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1800-1874 рр. Метричні книги.
Ф. 279. Вознесенська церква, с. Кішлав Феодосійського повіту Таврійської губернії
Вознесенская церква, с. Кишлав Феодосииского уезда Тавричес¬кой губернии
Справ: 8, 1813-1860, 1865-1878 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1813-1860, 1865-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 280. Миколаївська церква, с. Зуя Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Николаевская церковь, с. Зуя Симферопольского уезда Таври¬ческой губернии
Справ: 7, 1830-1860, 1865-1879 рр. 152

Опис 1
Справ: 7, 1830-1860, 1865-1879 рр. Метричні книги.
Ф. 281. Олександро-Невський собор, м. Феодосія Таврійської губернії
Александро-Невской собор, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 13, 1807-1862, 1865-1877 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1807-1862, 1865-1877 рр. Метричні книги.
Ф. 282. Церква Скорбної Божої Матері, с. Насип кой Феодосій-ського повіту Таврійської губернії
Церковь Скорбящей Божьей Матери, с. Насьіпкой Феодосии¬ского уезда Таврической губернии
Справ: 20, 1852-1862, 1864-1881 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1852-1862, 1864-1881 рр. Метричні книги.
Ф. 283. Марфівська церква, с. Марфівка Феодосійського повіту Таврійської губернії
Марфовская церковь, с. Марфовка Феодосииского уезда Таври¬ческой губернии
Справ: 6, 1859, 1865-1877, 1901, 1903-1908 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1859, 1865-1877, 1901, 1903-1908 рр. Метричні книги.
153

Опис 2
Справ: 5, 1865-1877, 1901, 1903-1908 рр. Метричні книги. Відомості про церкви, парафіян. Книга запису витрат церкви.
Ф. 284. Знаменська церква с. Соли Феодосійського повіту Тав¬рійської губернії
Знаменская церковь с. Сальї Феодосийского уезда Тавричес-кой губернии
Справ: 6, 1830-1861, 1864-1878 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1830-1861, 1864-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 285. Різдво-Богородична церква, с. Петровське Феодосій¬ського повіту Таврійської губернії
Рождество-Богородичная церковь, с. Петровское Феодосийско¬го уезда Таврической губернии
Справ: 7, 1845-1859, 1864-1878 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1845-1859, 1864-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 286. Керченський міський статистичний комітет при Керч-Єнікальській міській управі, м. Керч Таврійської губернії
Керченскии городскои статистическии комитет при Керчь-Еникальской городскои управе, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 70, 1858-1916 рр.
Опис 1
Справ: 70, 1858-1916 рр.
Журнали засідань і звіти про діяльність комітету.
154

Статистичні відомості про економічний стан градо начальства. Списки службовців установ, підприємств, організацій і військових частин Керч-Єнікальського градо начальства.
Ф. 287. Михайлівська карантинна церква, м. Керч Таврійської губернії
Михайловская карантинная церковь, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 5, 1843-1860 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1843-1860 рр. Метричні книги.
Ф. 288. Іоанно-Предтеченська церква, м. Керч Таврійської губернії
Иоанно-Предтеченская церковь, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 8, 1809-1878 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1809-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 289. Троїцький собор, м. Керч Таврійської губернії Троицкий собор, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 33, 1822-1911 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1822-1911 рр. Метричні книги. Прибуткові книги. Сповідні розписи.
Опис 2
Справ: 4, 1881-1888 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії.
Метричні книги.
155

Опис З
Справ: 9, 1865-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 292. Сарабузьке волосне правління, с. Сарабуз Сімферополь¬ського повіту Таврійської губернії
Сарабузское волостное правление, с. Сарабуз Симферополь-ського уезда Таврическое губернии
Справ: 6, 1851-1885 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1851-1885 рр.
Прибутково-витратні книги та книги запису збирання податків.
Відомості про посіви, врожай хлібів і трав.
Ф. 293. Мечеті Озенбаської волості Ялтинського повіту Тав¬рійської губернії
Мечети Озенбашской волости Ялтинского уезда Таврическои губернии
Справ: 393, 1833-1866 рр.
Опис 1
Справ: 393, 1833-1866 рр. Метричні книги.
Ф. 294. Ільїнська церква, с. Саки Євпаторійського повіту Тав¬рійської губернії
Ильинская церковь, с. Саки Евпаторииского уезда Таврическои губернии
Справ: 37, 1838-1919рр.
Опис 1
Справ: 1, 1838-1861 рр. Метрична книга.
156

Опис 2
Справ: 33, 1861-1919 рр.
Клірові відомості. Книги запису по перед шлюбних обшуків.
Опис З
Ї: З, Метричні книги.
Ф. 295. Захарії-Єлизаветинська церква, м-ко Ак-Мечеть Євпа¬торійського повіту Таврійської губернії
Захарии-Елизаветинская церковь, мест. Ак-Мечеть Евпато-рийского уезда Таврической губернии
Справ: 9, 1838-1854, 1862-1880 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1838-1854, 1862-1880 рр. Метричні книги.
Ф. 296. Миколаївський собор, м. Євпаторія Таврійської губернії Николаевский собор, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 132, 1805-1920 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1806-1862 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 124, 1805-1920 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про збирання пожертвувань.
Клірові відомості.
Метричні книги.
Ф. 297. Федоро-Стратилатівська церква, м. Алушта Таврій¬ської губернії
Федоро-Стратилатовская церковь, г. Алушта Таврической губернии
Справ: 91, 1850-1860, 1870-1921 рр.
157

Опис 1
Справ: 2, 1850-1860, 1870-1860 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 85, 1891-1919 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про порядок прийняття хри¬стиянської віри іновірцями.
Журнали записів богослужінь. Книга запису шлюбних обшуків.
Опис З
Справ: 4, 1870-1921 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про збирання пожертвувань, ревізію церков.
Клірова відомість церкви. Метричні книги.
Ф. 298. Архангело-Михайлівська церква, сел. Алупка Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Архангело-Михайловская церковь, пос. Алупка Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 140, 1836-1921 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1842-1867 рр. Метрична книга.
Опис 2
Справ: 127, 1836-1921 рр.
Укази Синоду та Таврійської духовної консисторії про відкриття шко¬ли в сел. Алупці, про перехід осіб різних віросповідань до православної віри, про розірвання шлюбів, про вибори благочинних, про розмежу¬вання церковних і поміщицьких земель в поміщицьких маєтках. Істо¬ричний огляд про православні церковні братерства.
Клірові відомості.
Книги запису богослужінь.
Опис З
Справ: 12, 1882-1914 рр.
158

Укази Таврійської духовної консисторії про збирання пожертвувань, боротьбу з сектантством, про обрання церковних старост.
Ф. 299. Мечеті Алуштинської волості Ялтинського повіту Тав¬рійської губернії
Мечети Алуштинскои волости Ялтинского уезда Таврическои губернии
Справ: 867, 1833-1862 рр.
Опис 1
Справ: 867, 1833-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 300. Іоанно-Златоустовська церква, м. Ялта Таврійської губернії
Иоанно-Златоустовская церковь, г. Ялта Таврическои губернии
Справ: 82, 1839-1930 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1842-1858, 1867-1877 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 43, 1839-1913 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про порядок ведення мет¬ричних книг, прийом та звільнення священиків. Відомості про будівництво церкви.
Опис З
Справ: 32, 1871-1930 рр.
Протоколи засідань церковноприходської ради зборів парафіян.
Звіти про роботу свічкового заводу.
Свідоцтва про шлюб, народження та смерть.
Опис 4
Справ: 1, 1885-1886 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про безладдя в церкві.
159

Ф. 301. Миколаївський собор, м. Бахчисарай Таврійської губернії Николаевский собор, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 169, 1795-1910 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1810-1859, 1866-1877рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 161, 1795-1910 рр.
Укази Синоду, Таврійської духовної консисторії та духовного прав¬ління про накладання церковного покаяння, оформлення церковних служб, про приведення до присяги та наглядання за моральністю духо¬венства та парафіян.
Відомості прибутків і витрат церковних сум.
Метричні виписи про народження, шлюб та смерть.
Формулярні списки церковнослужителів.
Ф. 302. Миколаївська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії Николаевская церковь, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 5, 1820-1860 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1820-1860 рр. Метричні книги.
Ф. 303. Ільїнська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії Ильинская церковь, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 7, 1808-1852, 1867-1871 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1808-1852, 1867-1871 рр. Метричні книги.
Ф. 304. Олександро-Невська церква с. Олександрівка Сімферо¬польського повіту Таврійської губернії
160

Ллександро-Невская церковь с. Александровка Симферополь-ского уезда Таврическои губернии
Справ: 4, 1844-1857, 1864-1882 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1844-1857, 1864-1882 рр. Метричні книги.
Ф. 305. Марининська церква, с. Камари Ялтинського повіту Таврійської губернії
Марининская церковь, с. Камарьі Ялтинского уезда Тавричес¬кои губернии
Справ: 7, 1808-1858, 1866-1867, 1918-1919 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1808-1858, 1866-1867 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 2, 1918-1919 рр. Клірові відомості церкви.
Ф. 306. Покровська церква, с. Судак Феодосійського повіту Тав¬рійської губернії
Покровская церковь, с. Судак Феодосииского уезда Таврическои губернии
Справ: 4, 1821-1860 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1821-1860 рр. Метричні книги.
Ф. 309. Петро-Павлівська церква, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Петро-Павловская церковь, г. Симферополь Таврическои губернии
161

Справ: 40, 1816-1885 рр.
Опис 1
Справ: 40, 1816-1885 рр. Метричні книги.
Ф. 310. Преображенська церква, м. Сімферополь Таврійської губернії
Преображенская церковь, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 82, 1825-1917, 1921 рр.
Опис 1
Справ: 65, 1825-1917 рр. Метричні книги.
Опис 2
?: 5, 1921 р. Метричні книги.
Опис З
Справ: 12, 1866-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 311. Церква Скорбної Божої Матері при Таврійській земській лікарні, м. Сімферополь Таврійської губернії
Церковь Скорбящей Божьей Матери при Таврической земской больнице, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 8, 1845-1860, 1865-1880, 1889-1891 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1845-1860, 1865-1880, 1889-1891 рр. Метричні книги.
Ф. 312. Олександро-Невський кафедральний собор, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
162

Ллександро-Невский кафедральний собор, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 13, 1829-1860, 1866-1871 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1829-1860, 1866-1871 рр. Метричні книги.
Ф. 313. Троїцька грецька церква, м. Сімферополь Таврійської губернії
Троицкая греческая церковь, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 9, 1809-1857, 1864-1879 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1809-1857, 1864-1879 рр. Метричні книги.
Ф. 315. Таврійське духовне магометанське правління, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Таврическое духовное магометанское правление, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 1549, 1807-1915, 1917 рр.
Опис 1
Справ: 1535, 1807-1915 рр.
Журнали засідань і рішення про вакуфні землі, права на спадщи¬ну, межування і захоплення земель, передавання в казну, продаж, орен¬дування.
Описування вакуфних земель по повітах і відомості з особового складу.
Відомості судових справ.
Список осіб на посадах хатипу, імама, муедзинів.
Опис 2
?: 5, 1917 р. Вироки парафіян про обрання імама. Відомості про утримання членам і чиновникам правління.
163

Опис З
Справ: 9, 1807-1914 рр.
Укази уряду про присудження духовного звання.
Ф. 316. Мечеті м. Євпаторії і Євпаторійського повіту Таврій¬ської губернії
Мечети г. Евпатории и Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 60, 1858-1869 рр.
Опис 1
Справ: 60, 1858-1869 рр. Метричні книги.
Ф. 317. Мечеті м. Сімферополя Таврійської губернії Мечети г. Симферополя Таврической губернии
Справ: 25, 1848-1897 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1848-1897 рр. Метричні книги.
Ф. 318. Мечеті Пере копсь кого повіту Таврійської губернії Мечети Перекопского уезда Таврической губернии
Справ: 23, 1835-1862 рр.
Опис 1
Справ: 23, 1835-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 319. Мечеті Феодосійського повіту Таврійської губернії Мечети Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 336, 1835-1872 рр.
ІЙ4

Опис 1
Справ: 336, 1835-1872 рр. Метричні книги.
Ф. 320. Мечеті Баидарської волості Ялтинського повіту Тав¬рійської губернії
Мечети Байдарской волости Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 143, 1835-1862 рр.
Опис 1
Справ: 143, 1835-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 321. Мечеті м. Бахчисараю Таврійської губернії Мечети г. Бахчисарая Таврической губернии
Справ: 1151, 1833-1872 рр.
Опис 1
Справ: 1151, 1833-1872 рр. Метричні книги.
Ф. 323. Мечеті м. Карасубазара Таврійської губернії Мечети г. Карасубазара Таврической губернии
Справ: 179, 1833-1862 рр.
Опис 1
Справ: 179, 1833-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 324. Мечеті Дуванкоиської волості Сімферопольського по¬віту Таврійської губернії
Мечети Дуванкоискои волости Симферопольского уезда Тав¬рической губернии
165

Справ: 794, 1833-1862 рр.
Опис 1
Справ: 794, 1833-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 325. Керч-Єнікальське міське поліцейське управління, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальское городское полицейское управление, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 237, 1848-1919рр.
Опис 1
Справ: 237, 1848-1917 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про обов'язки окружних судів по охороні громадської безпеки.
Листування з Керч-Єнікальським градоначальником про негласний нагляд за не благонадійними особами.
Списки розшукуваних, арештованих і засланих осіб.
Протоколи дізнань по розслідуванню скарг мешканців міста.
Справа про самовбивство учня Керченської чоловічої гімназії.
Ф. 326. Маєток князя Олександра Михайловича Романова «Ай-Тодор», сел. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської гу¬бернії
Имение князя Александра Михайловича Романова «Ай-Тодор», дер. Кореиз Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 31, 1886-1920 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1886-1915 рр.
Договори і листування з різними особами про орендування землі.
Плани приміщень і їх описування.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 15, 1906-1916 рр.

Листування з керуючим маєтком князя з господарських і фінансо¬вих питань.
Списки службовців.
Опис З
Справ: 7, 1917-1920 рр.
Списки робітників та службовців на видачу заробітної плати.
Ф. 327. Канцелярія Таврійського губернського предводителя дво¬рянства, м. Сімферополь Таврійської губернії
Канцелярія Таврического губернского предводителя дворян¬ства, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 3088, 1804-1915 рр.
Опис 1 (у 4-х томах)
Справ: 3088, 1804-1915 рр.
Протоколи і звіти про роботу дворянського зібрання, по фінансових питаннях, про відкриття навчальних закладів і сільськогосподарських виставок, про обрання опікунів і членів дворянського зібрання, заготівлі для військ провіанту, одягу і фуражу; про будівництво і ремонт доріг, про освоєння І заселення земель, про видачу паспортів і посвідчень, про переміщення по службі дворян — військових чинів.
Формулярні списки про службу повітових предводителів дворян¬ства, депутатів дворянського зібрання, засідателів дворянської опіки, в тому числі Е. А. Бракера, В. А. Княжевича, А. В. Оліва, Н. Д. Овсян-никова-Куликовського, Н. А. Султан-Крим-Гірея та ін. Списки особо¬вого складу.
Ф. 330. Маєтки «Партеніт» і «Карасан» Раєвських, Ялтин¬ський повіт Таврійської губернії
Имения «Партенит» и «Карасан» Раевских, Ялтинский уезд Таврической губернии
Справ: 10, 1866-1913 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1866-1913 рр.
Відомості про зроблені в маєтках роботи, про майно, винні підвали, тютюнові плантації, про грошову звітність і списки поденних робітників по маєтках.
167

Ф. 331. Петро-Павлівська церковноприходська чоловіча школа Сімферопольського повітового відділення Таврійської Єпархіаль¬ної училищної ради, м. Сімферополь Таврійської губернії
Петро-Павловская церковноприходская мужская школа Сим-феропольского уездного отделения Таврического Епархиального училищного совета, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 3. 1891-1905 рр.
Опис 1
Справ: З, 1891-1905 рр.
Списки учнів. Відомості на видачу жалування педагогам.
Ф. 332. Маєток князів Гагаріних, сел. Біюк-Ламбат Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Имение князей Гагариних, пос. Биюк-Ламбат Ялтинского уез-да Таврической губернии
І: 1, 1811 р. Опис 1
Ї: 1, 1811 р. Листування з різними особами про купівлю та продаж землі.
Ф. 333. Маєток спадкоємців генерал-майора С. І. Мальцева «Сімеїз», сел. Сімеїз Ялтинського повіту Таврійської губернії
Имение наследников генерал-майора С. І. Мальцева «Симеиз», пос. Симеиз Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 8, 1823-1903 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1823-1903 рр.
Списки осіб, які купували та продавали землі.
Листування з нотаріусом про затвердження в правах спадкоємців, про будівництво селища і курорту в маєтку «Сімеїз». Описування рухомого і нерухомого майна.
168

Особисті документи генерал-майора С. І. Мальцева і його братів.
Ф. 334. Маєток княгині Долгорукої «Місхор», с. Місхор Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Имение княгини Долгорукой «Мисхор», дер. Мисхор Ялтинско-го уезда Таврической губернии
Справ: 11, 1903-1916 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1903-1916 рр.
Виписки з актових книг на оренду ділянок землі.
Кошториси, креслення і плани маєтку «Місхор».
Ф. 336. Бороздін Андрій Михайлович — генерал-лейтенант Бороздин Андрей Михайлович — генерал-лейтенант
І: 1, 1816р.
Опис 1
Ї: 1, 1816р. Листування з різними особами про придбання землі у селян.
Ф. 338. Маєток графа О. Завадовського «Фантазія», дача Магарач Ялтинського повіту Таврійської губернії
Имение графа А. Завадовского «Фантазия», дача Магарач Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 2, 1853 р. Опис 1
?: 2, 1853 р.
Книга запису приходу грошових сум і витрат по маєтку. Розписки поштових контор в одержанні грошей за надання послуг Олександру Завадовеькому.
Ф. 339. Маєток графа Шувалова «Місхор», с. Місхор Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
169

Имение графа Шувалова «Мисхор», дер. Мисхор Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 6, 1899 р.
Опис 1
Справ: б, 1899 р.
План договору по маєтку «Місхор», винному підвалу і виписки з но¬таріальних актів про підписання договорів на оренду ділянок землі.
Ф. 342. Наглядач по завідуванню казенними оброчними стат¬тями в Таврійській губернії Управління землеробства та держав¬ного майна Таврійської та Катеринославської губерній, м. Сімфе¬рополь Таврійської губернії
Надзиратель по заведованию казенньїми оброчними статья-ми в Таврической губернии Управления земледелия и государствен-ньіх имуществ Таврической и Екатеринославской губернии, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 2, 1897-1904 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1897-1904 рр.
Листування з Управлінням державного майна про призначення торгів на казенну землю, про сплату орендних грошей.
Ф. 343. Феодосійська духовна консисторія Відомства право¬славного сповідання, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская духовная консистория Ведомства православно¬го исповедования, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 129, 1787-1800 рр.
Опис 1
Справ: 128, 1787-1800 рр.
Рішення консисторії про розірвання шлюбів, накладення церковної єпитимії.
Відомості про кількість і особовий склад церков.
Опис 2
Справ: 1, 1799 р.
170

Реєстр сповідальних розписів.
Ф. 346. Будівельна комісія з будівництва міського театру та дохідного дому Таврійського губернського дворянського депутат¬ського зібрання, м. Сімферополь Таврійської губернії
Строительная комиссия по постройке городского театра и доходного дома Таврического губернского дворянского депутат-ского собрания, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 12, 1909-1910 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1909-1910 рр.
Креслення, плани та кошториси театру.
Ф. 348. Керч-Єнікальська міська дума, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальская городская дума, г. Керчь Таврической гу¬бернии
Справ: 3358, 1836-1919рр.
Опис 1 (у 6-х томах)
Справ: 3171, 1836-1917рр.
Документи розпорядчого, господарського, ревізького, воїнського, земельного, будівельного столів.
Опис 2
Справ: 186, 1856-1872 рр.
Протоколи засідань думи.
Постанови думи про зміцнення обороноздатності м. Керчі.
Листування про вибори голосних, відкриття гімназії в місті, про відведення земельних ділянок, про прирахування осіб у керченські міщани.
Копія межової книги про закріплення земель за містом.
Опис З
Справ: 1, 1909-1919 рр.
Копії доручень приватних осіб і торгово-промислових товариств, завірених нотаріусом Багенським.
171

Ф. 349. Керченська міська лікарня, м. Керч Таврійської губернії Керченская городская больница, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 181, 1857-1874 рр.
Опис 1
Справ: 181, 1857-1874 рр.
Розпорядження і постанови Керч-Єнікальського градоначальника про підпорядкування рад лікарень губернському нагляду, видання військово-медичного журналу, про створення ради міської лікарні, правила нагляду за утримуванням хворих, списки особового складу лікарні і хворих.
Ф. 350. Керченська піврота прикордонної карантинної сто¬рожі, м. Керч Таврійської губернії
Керченская полурота пограничной карантинной стражи, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 493, 1854-1908 рр.
Опис 1
Справ: 493, 1854-1908 рр.
Розпорядження Керч-Єнікальського градоначальника про укомплек¬тування і розформування півроти, проведення ревізії, грошового, речо¬вого і провіантського постачання чинів півроти.
Статут про карантини.
Метричні записи.
Списки особового складу.
Ф. 351. Керченський тюремний замок, м. Керч Таврійської губернії
Керченский тюремний замок, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 896, 1868-1913 рр.
Опис 1
Справ: 896, 1868-1913 рр.
Накази Тюремного управління про покарання арештантів. Листування судових органів з доглядачем замка про утримування, звільнення, лікування арештантів.
172

Особові справи арештантів.
Ф. 352. Керч-Єнікальський міський сирітський суд, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керчь-Еникальский городской сиротский суд, г. Керчь Таври-ческой губернии
Справ: 897, 1905-1920 рр.
Опис 1
Справ: 369, 1905-1916 рр.
Прохання осіб про встановлення опіки і рішення сирітського суду про опіку над малолітніми сиротами і їхнім майном.
Опис 2
Справ: 527, 1917-1920рр.
Прохання осіб про встановлення опіки та рішення суду про опіку над малолітніми сиротами та їх маєтками.
Опис З
Справ: 1, 1911 р.
Справа про призначення опіки над майном.
Ф. 353. Карасубазарське вище початкове училище Дирекції народних училищ Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії
Карасубазарское вьісшее начальное училище Дирекции народ¬них училищ Таврической губернии, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 17, 1907-1920 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1907-1920 рр.
Річний звіт і статистичні відомості про роботу І стан училища. Відомості про успішність учнів, іспити, свідоцтва про закінчення училища.
Формулярні списки службовців.
173

Опис 2
Справ: 1, 1907 р.
Статистичні відомості про учнів і вчителів.
Ф. 354. Карасубазарська жіноча гімназія попечителя Одесь¬кого навчального округу, м. Карасу базар Таврійської губернії
Карасубазарская женская гимназия попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Карасу базар Таврической губернии
Справ: 102, 1903-1920 рр.
Опис 1
Справ: 102, 1903-1920 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу про заборону зборів і публічних концертів учнів, про організацію батьківських комі¬тетів і позашкільного нагляду за учнями.
Протоколи засідань піклувальної ради й екзаменаційної комісії.
Річні звіти про роботу гімназії.
Атестати учнів.
Відомості з особового складу.
Ф. 355. Карасубазарська чоловіча гімназія попечителя Одесь¬кого навчального округу, м. Карасу базар Таврійської губернії
Карасубазарская мужская гимназия попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Карасу базар Таврической губернии
Справ: 19, 1909-1920 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1909-1920 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради і господарського комітету.
Річні звіти про роботу училища.
Відомості про успішність учнів, з особового складу. Атестати учнів.
Опис 2
Ї: 1, 1918 р. Відомості з особового складу.
Ф. 356. Карасубазарська міська управа, м. Карасубазар Таврій¬ської губернії
174

Карасубазарская городская управа, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 39, 1874-1915, 1918-1920 рр.
Опис 1
Справ: 35, 1874-1915 рр.
Циркулярні розпорядження Таврійського губернатора про приму¬сове відчуження майна для суспільних потреб, про своєчасне представ¬лення звіту Таврійському губернаторові.
Річні звіти міської управи про прихід і витрату коштів.
Опис 2
Справ: 4, 1918-1920 рр.
Списки власників землі с. Кабурчак.
Ф. 357. Кар асу баварська єврейська школа Управління навчаль¬ними закладами Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії
Карасубазарская еврейская школа Управленим учебньіми заведе-ниями Таврической губернии, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: 2, 1903-1920 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1903-1920 рр.
Протоколи засідань педагогічної та попечительської рад, батьків¬ського комітету та екзаменаційної комісії.
Ф. 358. Керченський міський попечительський про тюрми ко¬мітет, м. Керч Таврійської губернії
Керченский городской попечительский о тюрьмах комитет, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 109, 1870-1897, 1902 рр.
Опис 1
Справ: 109, 1870-1897, 1902 рр.
Циркуляри Головного тюремного управління про порядок розподі¬лу кошторисних асигнувань на утримування ув'язнених.
175

Журнал засідань і звіти про діяльність комітету. Кошториси доходів і витрат.
Відомості про кількість ув'язнених у Керченській в'язниці. Акти оглядів в'язниці.
Ф. 359. Керченська портова митниця Одеського митного окру¬гу, м. Керч Таврійської губернії
Керченская портовая таможня Одесского таможенного окру¬га, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 2113, 1832-1920 рр.
Опис 1 (у 3-х томах)
Справ: 1798, 1832-1917 рр.
Циркуляри Департаменту митних зборів Міністерства фінансів про евакуації митниць на час воєнних дій, про рух суден, перевірку паспортів і порядок пропуску іноземців у Росію; про карантинний огляд суден, вантажні операції, затримку контрабанди. Справа про відкриття і закриття навігації.
Протоколи загальних зборів членів каси та звіт про стан позиково-ощадної каси.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 315, 1861-1920 рр.
Циркуляри Департаменту митних зборів Міністерства фінансів, на¬чальників митних округів, Управління фінансів при Головнокоманду¬ючому збройними силами на Півдні Росії, про правила вивозу товарів, про збирання мит, ретельну перевірку документів осіб, що прибули че¬рез границю.
Доповідні записки про діяльність Керченської митниці і Таманської митної варти.
Відомості про рух суден і товарів через Керченський порт.
Вимоги матросів про поліпшення матеріального становища, про пе¬редачу зброї німецькій владі.
Відомості з особового складу.
Ф. 360. Керч-Єнікальський міський магістрат, м. Керч Таврій¬ської губернії
176

Керчь-Еникальский городской магистрат, г. Керчь Тавричес-кой губернии
Справ: 123, 1854-1866 рр.
Опис 1
Справ: 123, 1854-1866 рр. Журнали щоденних засідань магістрату.
Листування з комерційним судом про оформлення купчих документів і затвердження заповітів.
Ф. 361. Начальник Кримського митного округу Департамен¬ту митних зборів, м. Севастополь Таврійської губернії
Начальник Крьімского таможенного округа Департаменти таможенньїх сборов, г. Севастополь Таврической губернии
Справ: 177, 1860-1889 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1860, 1862-1866, 1869, 1875 рр.
Секретні циркуляри Управління Новоросійського і Бесарабського генерал-губернатора, Департаменту митних зборів Міністерства фінансів.
Відомості про торгівлю, рух суден, суми на утримування Феодо-сійського митного округу.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 163, 1860-1881 рр.
Листування з митницями про звільнення, командирування і смерть чиновників округу. Про рух суден, хід торгівлі, затримку контрабанди.
Опис З
Справ: 3, 1864, 1867, 1877 рр.
Копія циркуляру Департаменту митних зборів Міністерства фінансів про нагородження чиновників митниць. Відомості з особового складу.
Опис 4
Справ: 2, 1882-1889 рр.
Відомість про кількість парових і гребних суден при митних місцях округу.
177

Ф. 364. Сімферопольське 5-кпасне міське училище Дирекції народ¬них училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское 5-классное городское училище Дирекции на-родньїх училищ Таврической губернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 84, 1877-1887, 1890-1908 рр.
Опис 1
Справ: 50, 1877-1887 рр.
Циркуляри Дирекції народних училищ Таврійської губернії про ме¬тоди викладання, порядок витрати коштів на утримування училища. Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти та статистичні відомості про роботу училища. Відомості успішності, списки учнів. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 24, 1887, 1890-1899 рр.
Циркуляри Попечителя Одеського навчального округу і Дирекції народних училищ Таврійської губернії про порядок роботи педагогіч¬них рад, проведення іспитів, святкування 100-річчя з дня народжен¬ня О. С. Пушкіна.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Відомості успішності і списки учнів.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 10, 1895-1908 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу, Дирекції на¬родних училищ Таврійської губернії та Інспектора народних училищ Кримського району про зміцнення навчальної дисципліни, заборону уч¬нівських зборів і організацій, про порядок проведення перекладних іспитів, організації позашкільних читань.
Протоколи засідань педагогічної ради, річні звіти про стан училища.
Відомості з особового складу.
Ф. 367. Консервна фабрика братів М. та І. Шишманів, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Консервная фабрика братьев М. и И. Шишманов, г. Симферо¬поль Таврической губернии
178

Справ: 17, 1907-1920 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1907-1916 рр. Листування з виробничих питань. Іменні списки службовців фабрики.
Опис 2
Справ: 7, 1917-1920 рр.
Протокол загальних зборів акціонерів.
Відомості та табелі робітників.
Ф. 368. Ак-Мечетьський митний перехідний пункт Одеського митного округу, Євпаторійський повіт Таврійської губернії
Ак-Мечетський таможенньш переходньіи пункт Одесского та-моженного округа, Евпаторийский уезд Таврической губернии
Справ: 105, 1836-1920 рр.
Опис 1
Справ: 70, 1836-1907рр.
Циркуляри і розпорядження начальників Феодосійського та Крим¬ського митних округів і Департаменту митних зборів Міністерства фінансів про рух суден, відкриття перехідного пункту, порядок митних зборів, витрати грошових сум, акцизні збори.
Справи про видачу паспортів для виїзду за кордон, переселення та¬тар у Туреччину, про посилення нагляду за приїжджими, сплату утри¬мання особовому складу.
Опис 2
Справ: 27, 1917-1920 рр.
Циркуляри Міністерства фінансів, торгівлі і промисловості про правила прийому закордонних суден, спостереження за привезеними товарами.
Відомості про ввезення товарів. Головні книги.
Опис З
Справ: 8, 1900-1907рр.
Циркуляри начальника Південного митного округу.
Друковані накази по Департаменту митних зборів.
179

Ф. 369. Євпаторійська портова митниця Одеського митного округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская портовая таможня Одесского таможенного округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 2605, 1784-1920 рр.
Опис 1
Справ: 2331, 1784-1914 рр.
Вказівки і розпорядження начальника Кримського і Південного мит¬ного округів про навантаження, розвантаження, рух і вимірі суден, митні збори, боротьбу з епідемічними захворюваннями, облік руху товарів, боротьбу з контрабандою.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 273, 1912-1920 рр.
Циркуляри Департаменту митних зборів Міністерства фінансів, управління Одеського митного інспектора про порядок пропускання вантажів по морських і сухопутних рубежах Росії.
Відомості про пароплави, що прийшли і пішли за кордон, про екс¬порт й імпорт товарів. Довідкові ціни на товари.
Відомості з особового складу.
Опис З
Справ: 1, 1885 р.
Циркуляри Департаменту митних зборів Міністерства фінансів про порядок огляду і перевезення вантажів.
Ф. 370. Мечеті Мангуської волості, Сімферопольській повіт Таврійської губернії
Мечети Мангушской волости, Симферопольский уезд Таври¬ческой губернии
Справ: 316, 1833-1862 рр.
Опис 1
Справ: 316, 1833-1862 рр. Метричні книги.
180

Ф. 371. Мечеті Зуйської волості, Сімферопольській повіт Тав¬рійської губернії
Мечети Зуйской волости, Симферопольский уезд Таврической губернии
Справ: 49, 1845-1876рр.
Опис 1
Справ: 49, 1845-1876рр. Метричні книги.
Ф. 372. Мечеті Айтуганської волості, Сімферопольській повіт Таврійської губернії
Мечети Айтуганской волости, Симферопольский уезд Таври¬ческой губернии
Справ: 160, 1833-1862 рр.
Опис 1
Справ: 160, 1833-1862 рр. Метричні книги.
Ф. 374. Попечительський комітет про капітал сільської про¬мисловості Таврійської губернії Таврійського губернатора, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Попечительский комитет о капитале сельской промьшленно-сти Таврической губернии Таврического губернатора, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 1182, 1815-1908 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 1182, 1815-1908 рр.
Розпорядження Управління державного майна про представлення звітності.
Журнали засідань комітету.
Прохання про видачу позичок. Списки боржників.
Відомості з особового складу.
181

Ф. 375. Військово-польовий суд, що заснований у м. Феодосії, м. Феодосія Таврійської губернії
Военно-полевой суд, учрежденньш в г. Феодосии, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 9, 1866-1877 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1866-1877 рр.
Протоколи дізнань Таврійського губернського правління і військово-польового суду про зниклого ігумена Парфенія з Кизилтаської кіновії та обвинувачення татар у його вбивстві.
Ф. 376. Сімферопольський окружний суд, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Симферопольский окружной суд, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 20880, 1869-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1189, 1869-1920 рр.
Укази Правлячого Сенату, циркуляри Міністерства юстиції. Журнали розпорядчих і засідань суду, відомості про діяльність ми¬рових суддів, слідчих, судових приставів і нотаріусів.
Опис 2
Справ: 1026, 1869-1920 рр. Особові справи службовців.
Опис З
Справ: 164, 1869-1920 рр.
Укази Правлячого Сенату, циркуляри Міністерства юстиції. Журнали розпорядчих і судових засідань суду, відомості про ді¬яльність мирових суддів, слідчих, судових приставів і нотаріусів.
Опис 4
Справ: 1549, 1869-1920 рр.
Реєстри вхідних і вихідних документів, алфавітні книги по цивіль¬ному і карному визначеннях. Книги запису заяв, прохань, видавання копій, довідок і посвідчень, документи про реєстрацію статутів, професійних спілок, артілей, клубів, товариств.
182

Опис 5 (у 5-х томах)
Справ: 15710, 1869-1920 рр. Цивільні справи.
Опис 6
Справ: 4224, 1869-1920 рр. Карні справи.
Опис 7
Справ: 4, 1915, 1918, 1919 рр.
Списки поштових і поштово-телеграфних установ Таврійської губернії.
Обов'язкові постанови старшого начальника французького десан¬ту в м. Севастополі. Виписки з вироків французького військового суду.
Опис 8
Справ: 14, 1905-1910 рр.
Справи про антиєврейські безладдя в м. Керчі.
Ф. 377. Таврійська губернська креслярня Таврійського губерн¬ського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическая губернская черпгежная Таврического губернского правлення, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 21308, 1784-1917рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 5968, 1784-1920 рр.
Журнали засідань креслярні.
Алфавіти генерального і спеціального межування. Справи про відведення земель, перехід володінь, відновлення границь маєтків, про вирішення земельних суперечок.
Журнали технічних нарад.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 863, 1800-1917 рр. Журнали технічних нарад. Межові справи Дніпровського повіту.
Опис З
Справ: 1240, 1788-1917 рр.
183

Землевпорядні плани Бердянського і Мелітопольського повітів.
Опис 4
Справ: 155, 1917-1920 рр.
Протоколи технічних нарад.
Журнали засідань землевпорядної комісії. Плани обстежень земель.
Відомості з особового складу.
Опис 5
Справ: 493, 1883-1910 рр. Укази Таврійського губернського правління.
Рішення креслярні з розмежування земель. Межові справи володінь Бердянського, Дніпровського, Мелітопольського повітів.
Опис 6
Справ: 429, 1792-1916 рр.
Плани володінь Бердянського, Дніпровського, Євпаторійського, Мелітопольського, Перекопського, Сімферопольського, Ялтинського повітів, м. Севастополя. Межові книги володінь Дніпровського, Єв¬паторійського, Перекопського, Сімферопольського, Феодосійського повітів.
Опис 7
Справ: 723, 1830-1893 рр.
Плани генерального і спеціального межування Ялтинського повіту.
Опис 8
Справ: 4, 1822-1823 рр.
Приписання губернатора і губернського землеміра.
Опис 9
Справ: 200, 1907-1915 рр.
Землевпорядні плани володінь Сімферопольського, Євпаторійсько¬го, Феодосійського, Перекопського і Ялтинського повітів.
Опис 10
Справ: 835, 1803-1913 рр.
Плани генерального і спеціального межування Перекопського повіту.
Опис 11
Справ: 792, 1809-1913 рр.
Плани генерального і спеціального межування Феодосійського повіту.
184

Опис 12
Справ: 898, 1831-1912 рр.
Плани генерального і спеціального межування Євпаторійського повіту.
Опис 13
Справ: 1042, 1789-1909 рр.
Плани генерального і спеціального межування Сімферопольського повіту.
Опис 14
Справ: 2821, 1794-1915 рр.
Землевпорядні плани володінь Сімферопольського, Євпаторійсько¬го, Феодосійського, Перекопського, Ялтинського повітів.
Опис 15
Справ: 40, 1856-1900рр. Карти та плани повітів губернії.
Опис 16
Справ: 41, 1798-1917 рр. Плани міст.
Опис 17
Справ: 741, 1795-1911 рр. Межові книги Ялтинського повіту.
Опис 18
Справ: 1018, 1788-1913 рр.
Межові книги Сімферопольського повіту.
Опис 19
Справ: 881, 1788-1913 рр.
Межові книги Перекопського повіту.
Опис 20
Справ: 873, 1788-1913 рр.
Межові книги Феодосійського повіту.
Опис 21
Справ: 956, 1788-1913 рр.
Межові книги Євпаторійського повіту.
Опис 22
Справ: 279, 1849-1916 рр.
185

Межові книги володінь Сімферопольського, Євпаторійського, Пе-рекопського, Феодосійського, Ялтинського повітів.
Опис 23
Справ: 16, 1816-1842 рр.
Топографічні карти Кримського півострову.
Ф. 378. Феодосійський міський магістрат, м. Феодосія Таврій¬ської губернії
Феодосийский городской магистрат, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 273, 1816-1865 рр.
Опис 1
Справ: 273, 1816-1865 рр.
Протоколи засідань магістрату.
Описування другого стану Феодосійського повіту.
Ф. 380. Феодосійський повітовий предводитель дворянства, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийский уездньій предводитель дворянства, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 17, 1867-1886 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1867-1886 рр.
Книга приходу і витрати одержаних сум на утримування канцелярії та надання грошового забезпечення службовцям.
Ф. 381. Старокримське міське спрощене громадське управлін¬ня, м. Старий Крим Таврійської губернії
Старо-Крьімское городское упрощенное общественное управ-ление, г. Старий Крим Таврической губернии
Справ: 1, 1898-1902 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1898-1902 рр.
186

Постанови зборів міських уповноважених осіб.
Ф. 382. Таврійське губернське присутствіє по продовольчій ча¬стині Таврійського губернського правління, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Таврическое губернское присутствие по продовольственной ча¬сти Таврического губернского правления, г. Симферополь Таври-ческой губернии
Справ: 176, 1901-1910, 1915-1918 рр.
Опис 1
Справ: 101, 1901-1910 рр.
Відомості земських управ про стан хлібів і трав по повітах губернії. Відомості земських управ про загибель хлібів на полях від урагану та граду, про продовольчі запаси та громадські капітали.
Опис 2
Справ: 75, 1915-1918 рр.
Клопотання осіб про надання продовольчої допомоги, скасування боргів.
Ф. 383. Таврійське губернське з промислового податку при¬сутствіє Таврійського губернського правління, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Таврическое губернское по промисловому налогу присутствие Таврического губернского правления, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 13, 1900-1914 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1900-1914 рр.
Укази Правлячого Сенату і циркуляри Міністерства фінансів. Лис¬тування з Таврійською губернською казенною палатою про промислове оподаткування населення.
Ф. 385. Томілови — поміщики Томиловьі — помещики
187

Справ: 27, 1772-1904 рр.
Опис 1
Справ: 27, 1772-1904 рр.
Листування з різними особами про будівлю кавказьких доріг, особи¬сте листування.
Купчі папери на купівлю і продаж кріпаків і відпускання їх на волю. Рукописні праці з російської словесності.
Ф. 392. Комітет для перебудови училищних будинків в місті Сімферополі Міської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії
Комитет для перестройки училищних зданий в городе Симфе-рополе Городской управи, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 38, 1859-1866 рр.
Опис 1
Справ: 38, 1859-1866 рр.
Листування з губернатором про призначення і затвердження членів комітету.
Кошториси й наряди на капітальний ремонт училищних будинків. Прибутково-видаткові документи і грошові асигнування.
Ф. 396. Гончарно-трубний завод «Салхат», м. Старий Крим Таврійської губернії
Гончарно-трубньій завод «Салхат», г. Старий Крьім Тавричес¬кой губернии
Справ: 5, 1909-1912 рр.
Опись № 1
Справ: 5, 1909-1912 рр.
Креслення цехів заводу і печей для обпалення цеглин. Листування з акціонерним товариством «Гергард і Гей» про при¬дбання машин.
Ф. 397. Таврійське губернське рекрутське присутствіє Вико¬навчої експедиції Таврійського губернського уряду, м. Сімферополь Таврійської губернії
188

Таврическое губернское рекрутское присутствие Исполнитель-ной жспедиции Таврического губернского правительства, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 37, 1823-1824рр.
Опис 1
Справ: 37, 1823-1824рр.
Відомості про зарахування рекрутів і огляд бурлак і злочинців для відправлення на військову службу.
Ф. 400. Алушпгинське волосне правління, с. Алушпга Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Алуштинское волостное правление, дер. Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 3371, 1849-1862 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1849-1862 рр.
Листування з Біюк-Ламбатським сільськім управлінням про стягнен¬ня громадських земель згідно з виконавчим аркушем.
Опис 2
Справ: 3157, 1833-1920рр.
Циркуляри Таврійського губернатора, губернського правління, па¬лати державного майна про вибори голосних.
Річні звіти. Відомості про стан садівництва, тютюнництва і вино¬градарства, про кількість землі і населення в сел. Алупці.
Листування з Таврійським губернським правлінням про вибори го¬лосних, охорону здоров'я, переселення татар у Туреччину, нагляд за іноземнопідданими.
Опис З
Справ: 198, 1897-1915 рр.
Справи про стягнення з поселян боргів, виселення з будинків, стяг¬нення з володінь ділянок землі.
Опис 4
Справ: 13, 1874-1919 рр.
189

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про призов новобранців, опікування сімей військовослужбовців.
Відомості про вбитих, безвісті зниклих.
Книга запису рішень волосного і третейського судів.
Ф. 409. Сімферопольський міський військово-спортивний комі¬тет, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольский городской военно-спортивньій комитет, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2, 1916-1917 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1916-1917 рр.
Свідоцтва про проходження курсу допризовної підготовки та зда¬вання іспитів.
Ф. 412. Успенська церква, с. Лутка Ялтинського повіту Таврій¬ської губернії
Успенская церковь, с. Лутка Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 60, 1809-1910 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1839-1858 рр. Метричні книги.
Опис 2
Справ: 53, 1809-1900 рр.
Укази Сімферопольського духовного правління Таврійської духов¬ної консисторії про збирання пожертвувань. Літопис Успенської церкви. Свідоцтва про народження.
Опис З
Справ: 3, 1872-1910 рр. Метричні книги.
Укази Таврійської духовної консисторії про збирання пожертвувань, ревізії церков Ялтинського округу.
190

Опис 4
Справ: 2, 1861-1907рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про порядок прийняття хри¬стиянської віри особами інших віросповідань.
Ф. 413. Іверської Божої Матері карантинна церква, м. Феодо¬сія Таврійської губернії
Иверской Божьей Матери карантинная церковь, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 4, 1859-1878 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1859-1878 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про збір пожертвувань.
Річні фінансові звіти.
Описування сирітського майна Цюрихтальської волості.
Формулярні списки церковних служителів.
Метричні книги.
Ф. 416. Керченське повітове училище Дирекції народних учи¬лищ Таврійської губернії, м. Керч Таврійської губернії
Керченское уездное училище Дирекции народньїх училищ Тав¬рической губернии, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 49, 1854-1863 рр.
Опис 1
Справ: 49, 1854-1863 рр.
Циркуляри Дирекції народних училищ Таврійської губернії.
Звіти про стан училища та інших навчальних закладів Керч-Єнікальського градоначальства.
Відомості та листування про відкриття та роботу шкіл при церквах, приватних училищ.
Відомості з особового складу.
Ф. 418. Євпаторійська повітова комісія по виборах у Держав¬ну Думу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская уездная комиссия по виборам в Государствен-ную Думу, г. Евпатория Таврической губернии
191

Справ: 28, 1907-1912 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1907-1912 рр. Положення про вибори у Державну Думу. Протоколи засідань комісії.
Прохання громадян про виправлення прізвищ, імен, по батькові, про внесення до списку виборців. Списки виборців.
Ф. 419. Таврійська єпархіальна училищна рада училищної ради при Синоді, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический епархиальньій училищньій совепг училищного со-вепга при Синоде, г. Симферополь Таврійськой губернии
Справ: 99, 1890-1920 рр.
Опис 1
Справ: 83, 1890-1916 рр.
Циркуляри Таврійської єпархіальної училищної ради про заходи зі зберігання церковних шкіл від впливу сектантів, про боротьбу з дитя¬чою смертністю.
Правила проведення екзаменів в церковноприходських школах.
Опис 2
Справ: 16, 1917-1920 рр.
Програма річного звіту єпархіальних училищних рад. Доповіді повітових відділень єпархіальних училищних рад про об¬стеження церковноприходських шкіл.
Атестати, свідоцтва та списки учнів (дипломи грецькою мовою). Прохання вчителів про прийом їх на роботу.
Ф. 420. Феодосійська повітова комісія по виборах у Державну Думу, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская уездная комиссия по виборам в Государствен-ную Думу, г. Феодосия Таврической губернии
І: 1, 1912 р.
Опис 1
І: 1, 1912 р.
192

Списки виборців.
Заяви громадян про виправлення прізвища, імен, по батькові, про внесення до списків.
Ф. 422. Перекопська повітова комісія по виборах у Державну Думу, м. Перекоп Таврійської губернії
Перекопская уездная комиссия по виборам в Государственную Думу, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 11, 1906-1912 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1906-1912 рр. Журнали засідань комісії.
Заяви Перекопської повітової земської управи про внесення осіб до виборчих списків. Виборчі списки.
Ф. 427. Карасубазарське поліцейське управління Таврійського губернського правління, м. Кар асу базар Таврійської губернії
Карасубазарское полицейское управление Таврического губерн-ского правлення, г. Карасубазар Таврической губернии
Справ: ЗО, 1799-1802, 1824-1882 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1824-1882 рр.
Листування з губернським правлінням про продаж кримського ви¬ноградного вина та про існуючі ціни й такси на продукти.
Опис 2
Справ: 19, 1799-1802 рр.
Справи про розшук кріпаків, що втекли, про нагляд за іноземцями.
Ф. 428. Завідувач південними районами зрошувальних робіт Європейської Росії Відділу земельних поліпшень Міністерства зем¬леробства та державного майна, Таврійська губернія
193

Заведующип южньши районами оросительньїх работ Европей-ской России Отдела земельних улучшений Министерства земле-делия и государственньїх имуществ, Таврическая губерния
Справ: 51, 1892-1910 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1892-1910 рр.
Акти, кошториси та звіти про зрошення, обводнення, будівництво артезіанських колодязів, проведення каналізації.
Ф. 431. Колекція документів тюрксько-татарської культури в м. Бахчисараї Таврійської губернії
Коллекция документов тюркско-татарской культури в г. Бах-чисарае Таврической губернии
Справ: ЗО, 1787-1918 рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1787-1918 рр.
Документи історичного характеру (з Бахчисарайського музею) по історії Русько-турецької війни (1787—1791). Скарги селян про крадіжки коней. Статистичні відомості по м. Бахчисараю.
Ф. 432. Виконувач обов'язків Головноначальствуючого м. Ял¬ти та Ялтинського повіту на час надзвичайної охорони Ялтин¬ського повітового поліцейського управління, м. Ялта Таврійської губернії
Исполняющий обязанности Главноначальствующего г. Ялти и Ялтинского уезда на время чрезвичайной охрани Ялтинского уездного полицейского управления, г. Ялта Таврической губернии
Справ: ЗО, 1906-1914 рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1906-1914 рр.
Справи про адміністративні покарання громадян за образи посадо¬вих осіб, несвоєчасну прописку, антисанітарний стан приміщень. Листування про розшук зниклих осіб.
194

Ф. 434. Перекопська повітова земська управа, м. Перекоп Тав¬рійської губернії
Перекопская уездная земская управа, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 18, 1892-1914 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1892-1914 рр.
Протоколи засідань і постанови Перекопського земського зібрання.
Журнали засідань управи.
Відомості про надання допомоги населенню.
Відомості з особового складу.
Ф. 437. Сімферопольське повітове попечительство по призору сімей запасних нижніх чинів Сімферопольської повітової земської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское уездное попечительство по призрению семей запасньіх нижних чинов Симферопольскои уездной земской упра¬ви, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 23, 1916-1918 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1916-1917 рр.
Протоколи засідань комісії з розгляду прохань про надання матері¬альної допомоги сім'ям запасних нижніх чинів. Відомості на отриман¬ня продовольчої допомоги.
Опис 2
Справ: 9, 1917-1918 рр.
Протоколи засідань комісії з розгляду прохань про надання матері¬альної допомоги сім'ям запасних нижніх чинів і листування з повітовим попечительством про надання допомоги сім'ям.
Опис З
Справ: 10, 1916-1917 рр.
Відомості продовольчої допомоги сім'ям військових чинів.
Списки сімей запасних військових чинів.
195

Ф. 438. Бахчисарайська питна контора, м. Бахчисарай Таврій¬ської губернії
Бахчисарайская питейная контора, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 14, 1778 р. Опис 1
Ї: 14, 1778 р. Рахунки на купівлю товарів. Книги прибутків та витрат коштів по конторі.
Ф. 439. Перекопська митниця Таврійської обласної казенної палати, м. Перекоп Новоросійської губернії
Перекопская таможня Таврической областной казенной па¬лати, г. Перекоп Новороссийской губернии
Справ: 4, 1798 р.
Опис 1
Справ: 4, 1798 р.
Розпорядження комерц-колегії з митного діловодства, іноземного та каботажного обігу, про відкриття біля Генічеської переправи митного кордону.
Відомості з особового складу.
Ф. 440. Керченська Олександрівська гімназія Управління на¬вчальними закладами Таврійської губернії, м. Керч Таврійської губернії
Керченская Александровская гимназия Управления учебньіми заведеннями Таврической губернии, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 153, 1863-1920 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1866-1874, 1902 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу. Відомості та листування про поведінку учнів. Відомості з особового складу.
196

Опис 2
Справ: 133, 1863-1920 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу.
Виписка з протоколу Ради попечителя Одеського навчального окру¬гу про перетворення Керченського повітового училища в гімназію.
Протоколи засідань педагогічної ради гімназії, господарського ко¬мітету. Звіти про стан гімназії.
Списки учнів.
Формулярні списки вчителів.
Опис З
Справ: 4, 1865-1866 рр.
Листування з попечителем Одеського навчального округу про створення посади вчителя грецької мови в Керченському чоловічому приходському училищі, про надання експонатів на всесвітню Паризьку виставку в 1867 році, про призначення та переміщення вчителів.
Ф. 443. Космо-Даміановський жіночий монастир, м. Алушта Таврійської губернії
Космо-Дамиановский женский монастьірь, г. Алушта Таври-ческой губернии
Справ: 11, 1883-1901 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1883-1901 рр.
Укази і циркуляри Таврійської духовної консисторії про порядок про¬ведення церковних обрядів, страхування споруд, поселення малолітніх злочинців у монастирі.
Списки черниць і послушниць.
Опис 2
Справ: 2, 1879-1898 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про надання звітності, по¬рядок богослужіння.
Ф. 444. Перекопське окружне управління державного майна Таврійської губернської палати державного майна, м. Перекоп Таврійської губернії
197

Перекопское окружное управление государственньїх имуществ Таврической губернской палатьі государственньїх имуществ, г. Пе¬рекоп Таврической губернии
Справ: 4, 1847-1861 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1847-1861 рр.
Відомості про небажання селян відбувати повинності поміщикам за користування землею.
Відомості про переселення татар до Туреччини та про надання їм паспортів.
Ф. 450. Олександрівське караїмське училище Управління на¬вчальними закладами Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврій¬ської губернії
Александровское караимское училище Управления учебньіми заведеннями Таврической губернии, г. Евпатория Таврической гу¬бернии
Справ: 279, 1894-1920 рр.
Опис 1
Справ: 254, 1894-1916 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу про встанов¬лення суворого контролю за політичними настроями вчителів і учнів, про порядок проведення в навчальних закладах концертів, вечорів, з питань викладання в школах.
Положення про училище, відомості про його відкриття.
Протоколи засідань педагогічної та попечительської рад.
Річні звіти про роботу училища.
Відомості успішності, атестати та свідоцтва учнів.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 25, 1917-1920 рр.
Циркуляри Міністерства освіти Тимчасового уряду, Тимчасового управління навчальними закладами Таврійської губернії про порядок роботи навчальних закладів.
Річні звіти про стан училища.
Атестати та свідоцтва учнів.
Відомості на видачу жалування вчителям.
198

Ф. 453. Керченський міський будівельний комітет, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керченский городской строительньш комитет, г. Керчь Тав-рической губернии
Справ: 423, 1855-1864 рр. Опис 1
Справ: 417, 1855-1864 рр.
Розпорядження градоначальника про надання земельних ділянок для будівництва.
Протоколи засідань комітету.
Прохання різних осіб про надання їм землі для будівництва житло¬вих будинків.
Відомості про арештантів.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 6, 1860 р.
Розпорядження градоначальника про будівництво споруд.
Журнали засідань комітету.
Ф. 455. Керч-Єнікальська міська управа, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальская городе кал управа, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 10160, 1872-1920 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 10016, 1872-1920 рр.
Циркулярні розпорядження Керч-Єнікальського градоначальника.
Правила порядку засідань Керч-Єнікальської міської думи.
Інструкція про роботу управи.
Книга кріпацьких актів на дворові ділянки.
Книга обліку спеціальних капіталів управи.
Устави акціонерних товариств.
Опис 2
Справ: 138, 1872-1919 рр.
Протоколи засідань Керч-Єнікальської міської думи. Звіти про діяльність Керченського міського громадського банку, то¬вариств, шкіл.
199

Опис З
Справ: 6, 1893-1897, 1899, 1912-1915 рр.
Подвірно-статистичні відомості про економічний стан Керч-Єнікаль-ського градо начальств а.
Ф. 456. Найвище заснована комісія про вакуфи, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Вьїсочайше учрежденная комиссия о вакуфах, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2107, 1885-1917рр.
Опис 1
Справ: 2107, 1885-1917рр.
Запити Таврійського губернського правління про приватні вакуфні землі.
Журнали засідань комісії.
Відомості про вакуфні приватні землі, орендування, продаж з торгів, розмежування.
Відомості про розглядання спорів за землі.
Ф. 458. Фабр Андрій Якович (1804-1861) — таємний радник Фабр Андрей Яковлевич (1804-1861) — тайньїй советник
Справ: 9, 1804-1857 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1804-1857рр.
Плани земельних ділянок А. Я. Фабра, грамоти, листи.
Ф. 461. Менгерменська лютеранська церква, с. Менгермен-німецький Феодосійського повіту Таврійської губернії
Менгерменская лютеранская церковь, с. Менгермен-немецкий Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1909 р.
ш

Опис 1
Справ: 1, 1909 р. Метрична книга.
Ф. 462. Романовський міський інститут фізичних заходів ліку¬вання, м. Севастополь Таврійської губернії
Романовскии городскои институт физических методов лече-ния, г. Севастополь Таврической губернии
Справ: 48, 1914-1916 рр.
Опис 1
Справ: 27, 1914-1916рр. Протоколи засідань правління інституту.
Листування з Севастопольською міською управою про оплату ра¬хунків.
Проекти кошторисів витрат інституту, план устрою грязелікарні.
Опис 2
Справ: 21, 1915-1916 рр.
Місячні звіти.
Відомості з особового складу.
Ф. 464. Таврійський гірничий округ Гірничого управління Півден¬ної Росії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическии горньїй округ Горного управления Южной России, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 360, 1891-1919 рр.
Опис 1
Справ: 340, 1891-1919 рр.
Справи про купівлю, продаж і орендування земельних ділянок гу¬бернії, про обкладання казенних земель земським збором і стягнення недоїмок з орендарів казенних соляних промислів
Межові книги соляних озер і книги обліку добутої солі.
Статистичні відомості про соляні промисли, доходи і тарифи на пе¬ревезення солі.
Опис 2
Справ: 20, 1917-1919 рр.
201

Відомості про стан гірничої соляної гірничозаводської промисло¬вості в Таврійському гірському окрузі (1916).
Доповіді, акти і рапорти доглядачів соляних промислів про стан про¬мислів.
Списки орендарів земельних ділянок.
Ф. 473. Салгиркіятська мечеть, с. Салгир-Кіят Сімферополь¬ського повіту Таврійської губернії
Салгиркиятская мечеть, с. Салгир-Кият Симферопольского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1850 р.
Опис 1
Метрична книга.
Ф. 475. Керч-Єнікальська квартирна комісія при Керч-Єнікаль-ській міській думі, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальская квартирная комиссия при Керчь-Еникаль-ской городской думе, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 39, 1856-1871 рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1856-1871 рр.
Листування з Керч-Єнікальським градоначальником про обрання квартирної комісії, її роботу, надання їй приміщення.
Відомості про ревізії особливою комісією присутствених місць і квартирної комісії, квартирного і грошового постачання військ.
Опис 2
Справ: 9, 1856-1871 рр.
Розпорядження Керч-Єнікальського градоначальника про встанов¬лення квартирної повинності.
Фінансові звіти Керч-Єнікальської квартирної комісії.
Ф. 477. Сімферопольське повітове поліцейське управління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское уездное полицейское управление, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Ж

Справ: 825, 1861-1915 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1861-1915 рр.
Листування з Таврійським губернським правлінням про перераху¬вання партикулярних сум, про стягнення гербових мит. Список особового складу.
Опис 2
Справ: 70, 1890-1915 рр.
Циркуляри губернатора і губернського правління про порядок про¬ведення спробної мобілізації.
Справи про самовільну обробку землі, розшук дезертирів, виселення германсько-австрійських і турецьких підданих, охорону залізничної колії.
Опис З
Справ: 742, 1901-1915 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ.
Особові справи вартових.
Опис 4
Справ: З, 1826, 1898 рр. Справи карного столу.
Опис 5
Справ: 5, 1891-1903 рр.
Опис справ справника.
Листування про влаштування бібліотек, чайних.
Ф. 481. Феодосійське міське портове управління Відділу тор¬гових портів Головного управління торгового мореплавства та портів, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийское городское портовое управление Отдела торго¬вих портов Главного управлення торгового мореплавання и пор-тов, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 19, 1903, 1907-1921 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1903 р.
Листування Таврійського губернатора з начальником порту про орга¬нізацію робітничої артілі для навантажувальних робіт у порту.
203

Опис 2
Справ: 18, 1907-1921 рр.
Плани, креслення порту, відомості про роботи в порту та з особово¬го складу.
Ф. 483. Прокурор Сімферопольського окружного суду, м. Сімфе¬рополь Таврійської губернії
Прокурор Симферопольского окружного суда, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1593, 1872-1920 рр.
Опис 1
Справ: 164, 1872-1916 рр.
Циркуляри Міністерства юстиції, прокурора Одеської судової пала¬ти про покарання неповнолітніх злочинців.
Відомості про діяльність членів прокурорського нагляду та судово¬го слідчого про рух судових справ.
Карні справи про звинувачення осіб у належності до секти скопців та інших сект.
Опис 2
Справ: 138, 1917-1920рр.
Карні справи про звинувачення осіб у скоєні пограбувань, вбивств, крадіжок, підробок документів, посадових злочинів.
Опис З
Справ: ЗО, 1901-1920 рр.
Карні справи про звинувачення осіб у скоєні пограбувань, вбивств, крадіжок, підробок документів, посадових злочинів.
Опис 4
Справ: 1261, 1901-1920 рр.
Циркуляри Міністерства юстиції, прокурора Одеської судової пала¬ти про заходи охорони державного порядку та громадського спокою.
Листування з губернатором про проведення допитів і дізнань по карних і державних злочинах, про порядок утримування політичних в'язнів.
Донесення приставів про події. Справи про звинувачення осіб у діях, спрямованих проти царського уряду.
І04

Відомості про арештантів і з особового складу.
Ф. 484. Сімферопольське відділення Руського для зовнішньої торгівлі банку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское отделение Русского для внешней торговли банка, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 9, 1909-1912 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1909-1912 рр. Річні баланси банку.
Ф. 486. Карасубазарський каймаканський суд, м. Карасубазар Таврійської області
Карасубазарский каймаканский суд, г. Карасубазар Тавричес¬кой области
І: 1, 1 Опис 1
Ї: 1, 1 Книга для запису вихідних паперів.
Ф. 487. Земський начальник 1-ї дільниці Перекопського пові¬ту Повітового предводителя дворянства, м. Перекоп Таврійської губернії
Земский начальник 1-го участка Перекопского уезда Уездно-го предводителя дворянства, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: 1, 1908 р.
Опис 1
Справ: 1, 1908 р.
Прохання відставного рядового Баранова про позбавлення його права на користування 13 десятинами надільної землі.
Ф. 488. Перекопська єврейська синагога, м. Перекоп Таврійської губернії
205

Перекопская еврейская синагога, г. Перекоп Таврической гу-бернии
Справ: 8, 1860-1875 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1860-1875 рр. Метричні книги.
Ф. 489. Бахчисарайська міська дума, м. Бахчисарай Таврійської губернії
Бахчисарайская городская дума, г. Бахчисарай Таврической гу-бернии
Справ: 4082, 1795-1910 рр.
Опис 1
Справ: 3746, 1795-1910рр.
Постанови міської думи про витрати коштів, надання паспортів і свідоцтв, перевірку торгових і промислових закладів. Реєстраційні книги і діловодні описування.
Опис 2
Справ: 336, 1838-1908 рр.
Книги запису надходження і витрат коштів, надання паспортів, тор¬гових свідоцтв.
Ф. 492. Феодосійський тимчасовий будівельний комітет для будівництва дівочого інституту Кушнікова Феодосійської міської управи, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийский временньїй строительньш комитет для стро-ительства девичьего института Кушникова Феодосийской го¬род ской управи, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 6, 1841-1846 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1841-1846 рр. Кошториси на будівництво інституту.
Протоколи засідань комітету про виплату грошей архітектору. Листування з Таврійським приказом громадського піклування про отримання грошей.
Ш

Ф. 494. Комісія з оцінювання майна, що відчужене під Кара-гоз-Карасубазарське шосе Пристава 1-го стану Феодосійського повіту, м. Феодосія Таврійської губернії
Комиссия по оценке имуществ, отчужденньїх под Карагоз-Карасубазарское шоссе Пристава 1-го стана Феодосийского уез-да, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 4, 1900 р.
Опис 1
Справ: 4, 1900 р.
Описування маєтків, відчужених під будівництво шосе.
Ф. 496. Сімферопольське Петро-Павлівське церковноприходське попечительство, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское Петро-Павловское церковноприходское по¬печительство, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 2, 1868-1892 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1868-1892 рр.
Постанови попечительства про відкриття ремісничих класів при Петро-Павлівській приходській школі. Протоколи засідань попечительства.
Ф. 499. Євпаторійська караїмська громада, м. Євпаторія Тав¬рійської губернії
Евпаторийское караимское общество, г. Евпатория Тавричес¬кой губернии
Справ: 66, 1829-1912 рр.
Опис 1
Справ: 66, 1829-1912 рр.
Постанови громади про обов'язки жениха до нареченої.
Щоденники громади. Духовні заповіти різних осіб.
207

Відомості про відкриття типографії, будівництво синагоги, стан шкіл, педагогічний персонал, майно громади.
Листування з одеською караїмською громадою про релігійні свят¬кування, рекрутські набори з наданням пільг.
Відомості з особового складу.
Ф. 502. Таврійський губернський розпорядчий комітет Таврій¬ського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврический губернский распорядительньш комитет Тавричес-кого губернатора, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 8, 1875-1883 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1875-1883 рр.
Листування з Таврійським губернським правлінням про переведен¬ня кримських шосейних доріг у ведення Міністерства шляхів сполучен¬ня, про продовольче забезпечення військових частин, про влаштування телеграфних станцій.
Ф. 503. Феодосійська міська управа, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийская городская управа, г. Феодосия Таврической гу¬бернии
Справ: 8, 1872-1916 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1872-1916 рр.
Відомості про доходи з майна П. П. Джевалєкова.
Відкриті аркуші, видані громадянам на право володіння землею і плани земельних ділянок.
Справи про перерахування татар у Туреччину, про стягнення казен¬них податей з міщан м. Феодосії.
Ф. 505. Приходське попечительство при Олександрівськім со¬борі, м. Феодосія Таврійської губернії
Приходское попечительство при Александровском соборе, г. Феодосия Таврической губернии

Справ: 13, 1871-1872 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1871-1872 рр.
Протоколи та журнали засідань попечительства.
Листування голови попечительства В. І. Лапшина з єпископом Таврійським і Сімферопольським Гурієм про будівництво собору в м. Феодосії.
Прибутково-видаткові книги.
Ф. 506. Рада виборних Салгирського водного округу Крим¬ського по водних справах присутствія, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Совет вьіборньіх Салгирского водного округа Крьімского по вод¬ним делам присутствия, г. Симферополь Таврической губернии
І: 3, 1913-1914 рр. Опис 1
Ї: 3, 1913-1914 рр.
Протоколи засідань ради про зрошення ділянок землі приватних влас¬ників. Заяви селян про дозвіл користуватися водою ріки Салгир для зро¬шення земель.
Листування з радою виборних про створення водоймищ і включен¬ня селян — власників поливної землі в загальний план зрошення.
Ф. 507. Старший фабричний інспектор Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Старший фабричний инспектор Таврической губернии, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
Справ: 255, 1893-1911 рр.
Опис 1
Справ: 255, 1893-1911 рр.
Звіти по нагляду за фабрично-заводськими промисловими підпри¬ємствами. Відомості про страйковий рух у Росії. Списки промислових підприємств. Генеральний план м. Севастополя.
209

Плани бурових вишукувань. Діаграми і креслення машин, казанів, мідеплавильних печей, заводів, плавучої майстерні, товарного паровоза і повітропроводу. Схеми і проекти перебудов різних приміщень.
Ф. 509. Каралезький волосний суд, с. Юхари-Каралез Сімферо¬польського повіту Таврійської губернії
Каралезский волостной суд, с. Юхарьі-Каралез Симферополь-ского уезда Таврической губернии
Справ: 324, 1887-1913 рр.
Опис 1
Справ: 324, 1887-1913 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про приведення обвину¬вачуваних у суд, про порядок виконання вироку.
Слідчі справи карного столу за обвинуваченням селян у крадіжках, убивствах і незаконному полюванні в лісі, цивільного столу — грошові позови із селян.
Ф. 510. Каралезьке волосне правління, с. Юхари-Каралез Сімфе¬ропольського повіту Таврійської губернії
Каралезское волостное правление, с. Юхарьі-Каралез Симфе-ропольского уезда Таврической губернии
Справ: 905, 1867-1915 рр.
Опис 1
Справ: 896, 1867-1915 рр.
Укази Правлячого Сенату і циркулярні листи Таврійського губерна¬тора про стягнення із селян окладних і земських зборів і розподіл їх, про стан і видачу володарських записів, скликання волосних сходів, ви¬дачу паспортів і звільнених посвідчень для переселення в Туреччину, перерахування державних селян у міщани, посів і врожаї хлібів і трав.
Посімейні списки.
Опис 2
Справ: 9, 1867-1905 рр.
Річні звіти з відомостями про врожай хлібів, вибори імамів і хатипів.
Опис справ сільських правлінь.
ІІО

Ф. 512. Іоанно-Предтеченська церква, с. Біясали Сімферополь¬ського повіту Таврійської губернії
Иоанно-Предтеченская церковь, с. Биясальї Симферопольско-го уезда Таврической губернии
Справ: 7, 1848-1899 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1848-1899 рр.
Укази і розпорядження Таврійської духовної консисторії про цер¬ковне богослужіння, збирання пожертвувань. Метричні книги. Формулярні списки церковних службовців.
Ф. 513. Успенський скит, м. Бахчисарай Таврійської губернії Успенский скит, г. Бахчисарай Таврической губернии
Справ: 10, 1795-1800, 1866-1876 рр. Опис 1
Річна звітність по скиті, відомості про кількість ченців і послуш¬ників; про прийняття в чернецтво і переведення в сан священика.
Опис 2
Справ: 4, 1795-1800 рр.
Укази Синоду про дозвіл вступу до шлюбу, про відповідальність свя¬щенників за карні злочини. Відомості про проведення церковних служб, таїнств, обрядів.
Ф. 514. Феодосійська чоловіча гімназія Управління навчаль¬ними закладами Таврійської губернії, м. Феодосія Таврійської гу¬бернії
Феодосийская мужская гимназия Управления учебньіми за-ведениями Таврической губернии, г. Феодосия Таврической гу¬бернии
Справ: 28, 1873-1917, 1919рр.
211

Опис 1
Справ: 28, 1873-1917, 1919 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу про нагляд за благонадійністю учнів і вчителів, про порядок проведення іспитів. Відомості і листування про спостереження за учнями. Відомості з особового складу.
Ф. 515. Феодосійський учительський інститут попечителя Одеського навчального округу, м. Феодосія Таврійської губернії
Феодосийский учительский институт попечителя Одесского учебного округа, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 11, 1874-1896 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1874-1896 рр.
Циркулярні повідомлення попечителя Одеського навчального окру¬гу про виключення учнів з навчальних закладів, про нагляд за револю¬ційними настроями учнів.
Списки вчителів, яким заборонено займатися педагогічною діяль¬ністю.
Опис 2
Справ: З, 1877-1899 рр.
Повідомлення попечителя Одеського навчального округу про вчи¬телів й учнів, яких заборонено приймати в учбові заклади.
Ф. 516. Старокримська учительська семінарія попечителя Одеського навчального округу, м. Старий Крим Таврійської губернії
Старо-Крьімская учительская семинария попечителя Одесско¬го учебного округа, г. Старий Крьім Таврической губернии
г. 1, 1913 р. Опис 1
г. 1, 1913 р.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу та положен¬ня про вивезення державного майна у воєнний час.
Ф. 518. Євпаторійська міська дума, м. Євпаторія Таврійської губернії

Евпаторийская городская дума, г. Евпатория Таврической гу-бернии
Справ: 974, 1853-1873 рр.
Опис 1
Справ: 974, 1853-1873 рр.
Укази і циркуляри Таврійського губернатора, губернського правлін¬ня і казенної палати про скасування сільських управ і ін.
Журнали засідань думи.
Кошториси і звіти про прибутки і витрати міста. Журнали генераль¬ної перевірки торговельних і промислових закладів.
Справи про проведення міських виборів, повернення в м. Євпато¬рію членів думи і початок роботи думи після звільнення міста від іно¬земних військ (1856), про очищення євпаторійського рейду від затону-лих іноземних кораблів, про орендування ділянок землі і торговельних приміщень, прирахування громадян в міські міщани.
Ф. 520. Керч-Єнікальське міське особливе присутствіє по піклу¬вання про сім'ї нижніх чинів Керч-Єнікальського градоначальни¬ка, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальское городское особое присутствие по призре-нию семей нижних чинов Керчь-Еникальского градоначальника, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 17, 1914-1918 рр.
Опис 1
Справ: 15, 1917-1918 рр.
Акти комісії присутствія про огляд хворих і поранених нижніх чинів.
Заяви нижніх чинів на отримання добових грошей.
Особові справи нижніх чинів.
Опис 2
?: 2, 1914-1917 рр. Журнали засідань присутствія.
Ф. 521. Перекопська міська управа, м. Перекоп Таврійської гу¬бернії
Перекопская городская управа, г. Перекоп Таврической губернии
213

Справ: 2, 1920 р.
Опис 1
Справ: 2, 1920 р.
Виписки з журналу засідань Перекопської міської думи. Доповідна записка міського голови до барона П. М. Врангеля з кло¬потанням про покриття збитків, нанесених місту. Кошторис міських витрат.
Ф. 522. Ялтинська міська управа, м. Ялта Таврійської губернії Ялтинская городская управа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 2655, 1871-1920 рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 2655, 1871-1920 рр.
Постанови управи про відведення землі для спорудження будинків, влаштування каналізації, про закупівлю продуктів.
Протоколи засідань управи по благоустрою міста, про зміцнення морських берегів, газове й електричне освітлення міста, влаштування шосе, тротуарів. Кошториси прибутків і витрат по м. Ялті.
Річні звіти управи.
Відомості про страйк і демонстрацію в м. Ялті (1905).
Справи про відкриття навчальних закладів, утримування бібліотек, будівництво шкіл.
Акти обстеження санітарного стану торговельних приміщень, вулиць і дворів.
Протоколи засідань технічних комісій: курортної, бюджетної, сані¬тарної, народного освіти. Плани м. Ялти з указівкою довжини вулиць.
Справи про довідкові ціни і встановлення такси на хліб і м'ясо, про видачу довідок і посвідчень, про оцінки приватного нерухомого майна і недоїмки, що числяться на них. Список власників нерухомого майна по с. Алупці.
Таблиці атмосферних опадів, складені за даними Ай-Петринської метеостанції.
Ф. 523. Тарактаське волосне правління, с. Таракташ Феодосій-ського повіту Таврійської губернії
Таракташское волостное правление, с. Таракташ Феодосий-ского уезда Таврической губернии

: 1, 1919 р.
Опис 1
Справ: 1, 1919 р.
Копія указу Правлячого Сенату про обнародування наказу Головно¬командуючого Збройними силами на Півдні Росії генерала П. М. Вран-геля про землекористування.
Листування з Тарактаським волосним правлінням про вибори у во¬лосну земську раду.
Ф. 524. Уповноважений Міністерства землеробства по за¬купівлі хліба в Таврійській губернії для війська, м. Сімферополь Таврійської губернії
Уполномоченньій Министерства земледелия по закупке хле-ба в Таврической губернии для армии, г. Симферополь Тавричес-кой губернии
Справ: 15, 1916-1919 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1916-1917 рр.
Листування з агентами про закупівлю, навантаження і відправлення хлібних продуктів.
Відомості руху продуктів, обліку млинів.
Опис 2
Справ: 2, 1916-1919 рр.
Телеграми про закупівлю та відправлення хлібу.
Відомості про реквізовані вантажі.
Ф. 525. Таврійське губернське попечительство дитячих при¬тулків Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської гу¬бернії
Таврическое губернское попечительство детских приютов Тав-рического губернатора, г. Симферополь Таврической губернии
: 2, 1917 р.
215

Опис 1
?: 2, 1917 р.
Журнал попечительства про витрати на утримування притулків, про видачу жалування службовцям, про введення до складу попечительства представників громадських організацій.
Ф. 526. Сімферопольське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольское уездное казначейство Таврической губернской казенной палати, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 16, 1787-1788, 1795, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1917-1919 рр.
Журнал реєстрації вхідних паперів.
Наказ Головнокомандуючого Збройними силами на Півдні Росії про оклади утримування. Відомості на видачу платні службовцям казна¬чейства.
Опис 2
Справ: 4, 1917-1920 рр.
Головна книга, платіжні відомості. Звітна відомість видатків.
Опис З
Справ: 6, 1787-1788, 1795, 1917-1920 рр.
Розпорядження Таврійської губернської казенної палати з особово¬го складу казначейства.
Справи про прибутки і витрати казенних сум і зборів по казна¬чейству.
Ф. 528. Євпаторійська повітова земська управа, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская уездная земская управа, г. Евпатория Таври¬ческой губернии
Справ: 991, 1866-1920рр.
Опис 1
Справ: 554, 1866-1899 рр.

Протоколи засідань і постанови Євпаторійського повітового зем¬ського зібрання.
Журнали засідань управи.
Кошториси і звіти про прибутки і витрати сум управи.
Відомості про розкладку земських зборів, видачу позичок селянам повіту, про стан посівів хлібів і трав у повіті, про інфекційні захворю¬вання, влаштування і устаткування лікарень, про кількість арештованих, що утримуються в земських арештантських приміщеннях, про відкрит¬тя і роботу народних училищ і поштово-телеграфних відділень, про ви¬бори світових суддів, голосних.
Опис 2
Справ: 428, 1900-1920 рр.
Постанови повітового земського зібрання і управи. Доповіді про діяльність управи.
Кошториси розкладки податків і зборів.
Протоколи засідань повітової лікарської ради і санітарно-вико¬навчої комісії. Відомості про влаштування і роботу лікарень і шкіл, про призначення, переміщення і звільнення медичного і педагогічно¬го персоналу.
Нарис про місце розташування і грязелікування у Саках.
Опис З
Ї: 5, 1910 р. Посімейні списки сільських громад Євпаторійського повіту.
Опис 4
Справ: 4, 1920 р.
Плани земельних ділянок і дач приватних власників.
Ф. 529. Статистичне повітове бюро Таврійського губернського земства, м. Сімферополь Таврійської губернії
Статистическое уездное бюро Таврического губернского зем¬ства, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 150, 1896-1917 рр.
Опис 1
Справ: 144, 1896-1917 рр.
Постанова статистичної наради Головного комітету Всеросійського земського союзу про проведення другого сільськогосподарського пере¬пису, про описування господарств і земельних володінь.
217

Робочі таблиці по розробці повідомлень добровільних кореспон¬дентів про заробітну й орендну плату. Зведені таблиці сільськогоспо¬дарських переписів. Картки первинного обліку господарств. Списки населених пунктів.
Опис 2
Справ: б, 1911-1917 рр.
Відомості цін на провіант, фураж, зерно.
Ф. 530. Юсупов (Сумароков-Ельстон) Фелікс Феліксович (1856-1928) — князь, генерал-адьютант, московський генерал-губернатор, Фелікс Феліксович (1887-1967) — його син, Ірина Олександрівна (уроджена Романова) — дружина Фелікса Фелік-совича молодшого
Юсупов (Сумароков-Зльстон) Феликс Феликсович (1856-1928) — князь, генерал адьютант, московский генерал-губернатор, Фе¬ликс Феликсович (1887-1967) — его сьін, Ирина Александровна (урожденная Романова) — жена Феликса Феликсовича младшего
Справ: 179, 1858-1919 рр.
Опис 1
Справ: 179, 1858-1919 рр.
Відомості про роботу цегельних, цукрових і інших заводів, буряко¬вих плантацій.
Листування з різними особами ділового й особистого характеру.
Ф. 531. Карамзін Микола Михайлович (1766-1826) — князь, пись¬менник, історик, Карамзіна (уроджена В'яземська) Катерина Анд¬ріївна (1780-1851) — його дружина, Мещерський Петро Іванович (1802-1876) — підполковник, Мещерська (уроджена Карамзіна) Ка¬терина Миколаївна — його дружина
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) — князь, писатель, историк, Карамзина (урожденная Вяземская) ЕКатерина Андре-евна (1780-1851) — его жена, Мещерский Петр Іванович (1802-1876) — подполковник, Мещерская (урожденная Карамзина) Ека-терина Николаевна — его жена
Справ: 65, 1825-1919 рр. ІІ8

Опис 1
Справ: 65, 1825-1919 рр.
Листи К. М. Карамзіної-Мещерської князеві П. І. Мещерському, К. М. Карамзіної, княгині В. Ф. В'яземській, С. М. Карамзіної від К. А. Карамзіної, О. Карамзіна, Н. М. Пушкіної, Г. Ф. Аксакової-Тютчевої.
Листи до В. Н. Карамзіна й інших осіб від академіка Я. Грека, Н. Н. Мурзакевича, замітка про княгиню Мещерську, автографи поетів П. А. В'яземськоготаІ. І. Дмитрієва, обер-прокурора Священного Си¬ноду К. П. Побєдоносцева.
Ф. 532. Романов Олександр Михайлович (1866-1933) — Вели¬кий князь, Романова Ксенія Олександрівна (1875-1960) — Велика княгиня та їх діти
Романов Александр Михайлович (1866-1933) — Великий князь, Романова Ксения Александровна (1875-1960) — Великая княгиня и их дети
Справ: 254, 1876-1918 рр.
Опис 1
Справ: 99, 1900-1918 рр.
Листи, поштові картки, телеграми Романових.
Опис 2
Справ: 1, 1876 р.
Відомості про прибутки і витрати грошових сум.
Опис З
Справ: 137, 1889-1914 рр. Фотографії родини Романових.
Опис 4
Справ: 17, 1891-1918 рр. Листування Романових.
Ф. 533. Іванов Василь Олександрович (1860-1919) — сімферо¬польський міський голова (1910-1919)
Иванов Василип Александрович (1860-1919) — симферопольский городской голова (1910-1919)
Справ: 35, 1889-1919 рр.
219

Опис 1
Справ: 35, 1889-1919 рр.
Автобіографія В. О. Іванова, щоденники службових відряджень, при¬вітальні промови й листи.
Ф. 534. Воронцови-Дашкови — графський та княжий рід Воронцови-Дашкови — графский и княжеский род
Справ: 72, 1817-1918 рр.
Опис 1
Справ: 72, 1817-1918 рр.
Листування по керуванню маєтками графів Воронцових-Дашкових і по господарству Лівадійського палацу Романових.
Приватне листування імператорів Миколи II і Олександра II з роди¬ною князів Трубецьких.
Листи П. А. Столипіну від різних осіб з родини Романових і листи графа В. А. Му сіна-Пушкіна.
Ф. 535. Попов Степан Олексійович (1706-1794) — колезький секретар, Попов Василь Степанович (1745-1822) — його син, ге¬нерал-майор, управляючий кабінетом Катерини II, і його діти й онуки
Попов Степан Алексеевич (1706-1794) — колежский секретар, Попов Василий Степанович (1745-1822) — його син, генерал-майор, управляю щип кабинетом Екатериньї II, и его дети и внуки
Справ: 3120, 1730-1920 рр.
Опис 1 (у 3-х томах)
Справ: 3120, 1730-1920 рр.
Укази імператриці Катерини II про воєнні дії, дипломатичні відно¬сини Росії, будівництво і ремонт палаців.
Накази і розпорядження військової колегії по військах у період Ро¬сійсько-турецької війни (1768—1774).
Повідомлення Г. О. Потьомкіна про кількість турецьких військ, що виступили в похід за ріку Кубань. Доповідна Г. О. Потьомкіна Катерині II про переселення кочових народів без нанесення збитку військовим укріпленням.

Копія телеграми шведського короля з Гааги у Варшаву Інгельштро-му про підготовку Росії до війни зі Швецією. Іменний список генералі¬тету і штабних офіцерів артилерійського й інженерного корпусів.
Маніфест імператора Олександра І про дипломатичні відносини з Францією і про підготовку до війни з французами.
Матеріали про підготовку подорожі Катерини II в Крим і списки свити.
Відомості з історії промисловості, фабрик і заводів XVIII століття, історії Криму, побуту в Росії.
Відомості з комісаріатських, інтендантських, морських, судових, дип¬ломатичних, торговельних питань, розвитку сільського господарства в Криму.
Особисте листування членів родини В. С. Попова.
Ф. 536. Голубєв Олександр Єфимович (1836-1926) — доктор медицини. Суслова-Голубєва Надія Прокопіївна (1843-1918) — його дружина, доктор медицини
Голубев Александр Ефимович (1836-1926) — доктор медициньї. Суслова-Голубєва Надежда Прокофьевна (1843-1918) — его жена, доктор медициньї
Справ: 113, 1839-1925 рр.
Опис 1
Справ: 113, 1839-1925 рр.
Матеріали до біографії О. Є. Голубєва, майнові документи на воло¬діння золотими копальнями, земельними ділянками в Криму.
Диплом Н. П. Суслової про закінчення Цюріхського медичного інституту.
Відомості про врожай винограду, виробництво і продаж вина.
Листування подружжя Голубєвих з Ф. Ф. Ерісманом. Лист Ф. М. До-стоєвського до Н. П. Суслової.
Ф. 538. Лінниченко Іван Андрійович — професор історії та археології
Линниченко Йван Андреевич — профессор истории и археологии
Справ: 94, 1890-1926рр.
Опис 1
Справ: 94, 1890-1926 рр.
221

Щоденники, замітки, спостереження, думки, спогади. Біографічні нариси і характеристики, переважно, науковців і літераторів. Історичні статті і замітки, конспекти історичних курсів, прочитаних І. А. Лін-ниченком.
Лист економіста і філософа П. Б. Струве до професора І. А. Лін-ниченка (1920)
Ф. 539. Фридериці (Руффо) Єлизавета Фабрицієвна (1889 -невід.) - дружина А. А. Фридериці, полковника, ад'ютанта Вели¬кого князя Бориса Володимировича Романова
Фридерици (Руффо) Елизавета Фабрициевна (1889 - неизв.) — жена А. А. Фридерици, полковника, адьютанта Великого князя Бориса Владимировича Романова
Справ: 16, 1912-1919 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1912-1919 рр.
Особисте листування поміщиці Є. Ф. Фридериці з родичами та знайомими.
Ф. 540. Кречетович Йосиф Павлович — митрополит, ректор Катеринославської і Вітебської семінарій, голова Білоруського Синоду
Кречетович Иосиф Павлович — митрополит, ректор Екате-ринославской и Витебской семинарий, председатель Белорусско-го Синода
Справ: 217, 1879-1927рр.
Опис 1
Справ: 217, 1879-1927рр.
Наукові праці по давньоруських церковних текстах.
Службові папери по керуванню різними єпархіями.
Листування з особами духовного звання по історії місцевих церков¬них зборів в Україні та Білорусії з проханнями про заступництво, гро¬шову допомогу і надання посад.
«Поема перевтілення душ» невідомого автора, присвячена подружжю Фіканових; автограф Філарета — митрополита Московського; лист філо¬софа В. С. Соловйова до студентів Московської духовної академії на ім'я Й. П. Кречетовича; грамота архіпастиря священикові Максиму Базилевичу

Ф. 541. Редігер Ольга Іванівна — вдова колишнього військового міністра
Редигер Ольга Ивановна — вдова бьівшего воєнного министра
Справ: 1, 1922-1924 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1922-1924 рр.
Щоденник О. І. Редігер з описуванням приватного життя.
Ф. 542. Орбельяні (уроджена Клейнміхель) Віра Володимир¬івна — княгиня
Орбельяни (урожденная Клейнмихель) Вера Владимировна — княгиня
Справ: 19, 1916-1918 рр.
Опис 1
Справ: 19, 1916-1918 рр.
Листування особистого характеру княгині В. В. Орбельяні з роди¬чами та знайомими.
Ф. 543. Управління Феодосійського повітового воїнського на¬чальника, м. Феодосія Таврійської губернії
Управление Феодосийского уездного воинского начальника, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 2, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1917-1920 рр.
Листування з установами м. Керчі про надання відстрочки від військової повинності.
Ф. 545. Тимчасовий Феодосійський військовий генерал-губерна¬тор, м. Феодосія Таврійської губернії
223

Временньїй Феодосийский воєнний генерал-губернатор, г. Фео-досия Таврической губернии
Справ: 12, 1905-1907 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1905-1907 рр.
Листування з поліцейськими дільницями про вибори в Державну Думу, поширення революційних прокламацій і брошур, страйки заліз¬ничників, робітників фабрик і учнів у м. Феодосії (1905), про накладен¬ня стягнення за порушення постанов військового губернатора.
Ф. 546. Євпаторійська чоловіча гімназія попечителя Одесько¬го навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская мужская гимназия попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Евпаторія Таврической губернии
Справ: 318, 1876-1920рр.
Опис 1
Справ: 311, 1876-1920рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу.
Протоколи засідань педагогічної ради, екзаменаційних комісій, гос¬подарського комітету.
Звіти про стан доходів І витрат гімназії.
Відомості про революційні настрої учнів (1905).
Відомості відвідуваності й успішності учнів. Прохання про прийом до гімназії, про допуск до іспитів для одержання атестатів зрілості і на звання вчителів початкових училищ. Списки учнів.
Відомості про склад педагогів.
Опис 2
Справ: 7, 1910-1919 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу.
Відомості на видачу зарплатні службовцям.
Ф. 547. Ялтинська в'язниця Таврійського губернатора, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская тюрьма Таврического губернатора, г. Ялта Тав¬рической губернии
224

Справ: 1, 1909 р.
Опис 1
Справ: 1, 1909 р. Книга реєстрації в'язнів.
Ф. 551. Євпаторійська в'язниця Таврійського губернатора, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская тюрьма Таврического губернатора, г. Евпато-рия Таврической губернии
Справ: 13, 1866-1915 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1866-1915 рр.
Листування з повітовим поліцейським управлінням про придбання одягу для в'язнів.
Книги реєстрації в'язнів.
Ф. 552. Сейтлерська поштово-телеграфна контора Управлін¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Сейтлер Фео-досійського повіту Таврійської губернії
Сейтлерская почтово-телеграфная контора Управления Одес-ского почтово-телеграфного округа, пос. Сейтлер Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1907-1915 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1907-1915 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про шифрування телеграм, уживання заходів проти поширення революцій¬ної газети «Життя», перегляд посилок і кореспонденції.
Ф. 553. Судовий слідчий по найважливіших справах Сімферо¬польського окружного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії
Судебньш следователь по важнейшим делам Симферопольского окружного суда, г. Симферополь Таврической губернии
225

Справ: 10, 1905-1908, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1905-1908 рр.
Справи за обвинуваченням у замаху на вбивство полковника Дум-бадзе і генерал-лейтенанта Неімоєва.
Опис 2
Справ: 1, 1920 р.
Справа за обвинуваченням осіб парової шхуни «Фенікс» у спе¬куляції.
Ф. 555. Помічник начальника Таврійського губернського жан¬дармського управління у Керч-Єнікальському градоначальстві і Керченському порту, м. Керч Таврійської губернії
Помощник начальника Таврического губернского жандармско-го управления в Керчь-Еникальском градоначальстве и Керченском порту, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 11, 1884-1915 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1896-1914 рр.
Журнали реєстрації вихідних паперів.
Опис 2
Справ: 4, 1884-1915 рр.
Копії постанов помічника начальника Таврійського губернського жандармського управління в Керч-Єнікальському градональстві про за¬тримання осіб, політично ненадійних для царського уряду.
Списки нижчих чинів додаткового штату.
Опис З
Справ: 4, 1906-1908 рр.
Відомість про діяльності чинів Таврійського губернського жандарм¬ського управління в Керченському порту по здійсненню спостережень і дізнань.
Листування з начальником Таврійського губернського жандармського управління про спостереження за рухом суден.

Ф. 556. Севастопольське жандармське управління з Ялтин¬ським і Євпаторійським повітами, м. Севастополь Таврійської губернії
Севастопольское жандармское управление с Ялтинским и Ев-паторийским уездами, г. Севастополь Таврической губернии
Справ: 77, 1901-1917рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1901-1916 рр.
Копії наказів і циркулярів Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ і листування з начальником штабу Севастополь¬ської фортеці про посилення боротьби зі шпигунством і революцій¬ним рухом.
Накази начальника Севастопольського жандармського управління зі стройової та господарської частини.
План заходів адміністративних і військових влад для попередження і придушення народних повстань у м. Севастополі. Нарис про діяльність існуючих у Росії соціал-демократичних партій.
Телеграфні повідомлення про наслідки бомбардування м. Севасто¬поля і м. Євпаторії германським крейсером «Бреслау».
Агентурні відомості про осіб, що знаходилися під наглядом поліції.
Списки офіцерів і нижніх чинів управління.
Опис З
Справ:47, 1906-1916рр.
Відомості про осіб, що брали участь у підготовці повстання в Чор¬номорському флоті.
Листування з окремим корпусом жандармів про осіб, підозрюваних у військовому шпигунстві.
Документи про загибель лінійного корабля «Імператриця Марія», листування по справах осіб, засуджених за участь в антиурядових ви¬ступах.
Слідчі справи про звинувачення осіб у належності до партії анархістів.
Ф. 561. Церква Віленського піхотного полку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Церковь Виленского пехотного полка, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
227

Справ: 8, 184^1871 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1846-1871 рр. Метричні книги.
Ф. 562. Сімферопольська ощадна каса № 1065 при Сімферо¬польськім відділенні Державного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская сберегательная касса № 1065 при Симферо-польском отделении Государственного банка, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 28, 1915-1920 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1915-1920 рр.
Циркуляри Управління державними ощадкасами про страхові опе¬рації.
Листування з відділенням Державного банку по страхових і пере¬кладних операціях.
Ф. 565. Маєток «Романєшти» Имение «Романештьі»
Справ: З, 1917 р. Опис 1
Ї: З, 1917 р.
Фінансові звіти про виконання кошторисних призначень по маєтку. Відомості на видачу зарплатні службовцям маєтку.
Ф. 566. Ново-Сімеїзьке сільське поштове відділення Управлін¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, с. Сімеїз Ялтинсько¬го повіту Таврійської губернії
Ново-Симеизское сельское почтовое отделение Управления Одесского почтово-телеграфного округа, с. Симеиз Ялтинского уезда Таврической губернии
228

Справ: 9, 1916-1920 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1916-1920 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про роботу поштових відділень у воєнний час.
Листування з Одеським поштово-телеграфним округом про еваку¬ацію поштово-телеграфного відділення.
Відомості з особового складу.
Ф. 567. Покровська церква, сел. Албат Сімферопольського по¬віту Таврійської губернії
Покровская церковь, пос. Албат Симферопольского уезда Тав-рической губернии
Справ: З, 1918-1919 рр.
Опис 1
Справ: З, 1918-1919 рр.
Клірові відомості, послужні списки церковнослужителів.
Ф. 569. Сімферопольська губернська реквізиційна комісія, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская губернская реквизиционная комиссия, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
І: 22, 1917 р. Опис 1
?: 22, 1917 р.
Довідка Таврійського губернатора про створення реквізиційної і по¬вітових оцінювальних комісій.
Відомості про реквізицію автомобілів, автопокришок, камер і мото¬циклів.
Списки особового складу реквізиційної комісії, приватних власників автомобілів і членів оцінювальних комісій.
Ф. 570. Феодосійська повітова земська управа, м. Феодосія Тав¬рійської губернії
229

Феодосийская уездная земская управа, г. Феодосия Тавричес¬кой губернии
Справ: 10, 1917-1918 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1917-1918 рр.
Протоколи засідань і постанови Феодосійського повітового зем¬ського зібрання про вибори в повітове земство. Річні фінансові звіти.
Ф. 572. З'їзд мирових суддів Сімферопольського округу, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Сьезд мировьіх судей Симферопольского округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 51, 1916-1920 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1916-1920 рр.
Журнали розпорядчих засідань Сімферопольського з'їзду мирових суддів. Виконавчі виробництва судових приставів по приведенню у ви¬конання постанов мирових суддів по цивільних справах. Апеляційні скар¬ги на вироки суддів.
Листування про вибори дільничних мирових суддів.
Особові справи службовців.
Ф. 573. Мировий суддя 1-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 1-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 8, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 574. Мировий суддя 2-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
230

Мировой судья 2-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: б, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: б, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 575. Мировий суддя 3-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 14, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 576. Мировий суддя 4-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 4-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 5, 1920 р.
Опис 1
Справ: 5, 1920 р.
Карні та цивільні справи.
Ф. 577. Мировий суддя 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 5-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 25, 1917-1920 рр.
231

Опис 1
Справ: 25, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 578. Мировий суддя 8-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 8-го участка Симферопольского судебно-миро¬вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 24, 1918-1920 рр.
Опис 1
Справ: 24, 1918-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 579. Мировий суддя 3-ї дільниці Ялтинського судово-миро¬вого округу, м. Ялта Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Ялтинского судебно-мирового окру¬га, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1202, 1846-1920рр.
Опис 1
Справ: 1, 1920 р.
Справа за грошовим позовом.
Опис 2
Справ: 1199, 1846-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Опис З
Справ: 2, 1914-191 б рр.
Списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями.
Ф. 580. Мировий суддя 4-ї дільниці Ялтинського судово-миро¬вого округу, м. Ялта Таврійської губернії
Мировой судья 4-го участка Ялтинского судебно-мирового окру¬га, г. Ялта Таврической губернии

Справ: 70, 1917-1920 рр. Опис 1
Ї: 1, 1919 р.
Судова цивільна справа по позову Янкеля Гаухмана до Алуштинської міської управи.
Опис 2
Справ: 69, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 581. Мировий суддя 3-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Евпаторийского судебно-мирового округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: ЗО, 1863-1875, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1920 р. Карні справи.
Опис 2
Справ: 28, 1863-1875 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 582. Верхній сільський суд 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Верхний сельский суд 5-го участка Симферопольского судебно-мирового округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6, 1916-1917 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1916-1917 рр.
Апеляційні скарги по вироках і рішеннях волосних судів по карних і цивільних справах.
Ф. 583. Податний інспектор Керч-Єнікальського градоначаль-ства, м. Керч Таврійської губернії
233

Налоговьій инспектор Керчь-Еникальского градоначальства, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 85, 1907-1920 рр.
Опис 1
Справ: 82, 1907-1920 рр.
Відомості про стягнення прибуткових, промислових і квартирних податків, окладних зборів, про стан врожаю по Керч-Єнікальському гра-доначальству і Феодосійському повіту.
Річний звіт про роботу податного інспектора.
Список торгових і промислових підприємств по Керч-Єнікальській дільниці.
Опис 2
Справ: 2, 1917-1918 рр.
Протоколи нарад.
Звіти про витрати коштів.
Опис З
Ї: 1, 1917 р.
Відомості про експортерів і імпортерів товарів, про власників тор¬гових підприємств.
Ф. 585. Управління Євпаторійського повітового військового на¬чальника, м. Євпаторія Таврійської губернії
Управление Евпаторийского уездного воинского начальника, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 3, 1914-1915, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1920 р. Накази по Управлінню.
Опис 2
?: 2, 1914-1915 рр. Накази по Управлінню
Ф. 586. Ощадно-позикова каса службовців у маєтках «Масанд-ра» й «Ай-Даніль», Ялтинський повіт Таврійської губернії
234
Ф. 541. Редігер Ольга Іванівна — вдова колишнього військового міністра
Редигер Ольга Ивановна — вдова бьівшего воєнного министра
Справ: 1, 1922-1924 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1922-1924 рр.
Щоденник О. І. Редігер з описуванням приватного життя.
Ф. 542. Орбельяні (уроджена Клейнміхель) Віра Володимир¬івна — княгиня
Орбельяни (урожденная Клейнмихель) Вера Владимировна — княгиня
Справ: 19, 1916-1918 рр.
Опис 1
Справ: 19, 1916-1918 рр.
Листування особистого характеру княгині В. В. Орбельяні з роди¬чами та знайомими.
Ф. 543. Управління Феодосійського повітового воїнського на¬чальника, м. Феодосія Таврійської губернії
Управление Феодосийского уездного воинского начальника, г. Феодосия Таврической губернии
Справ: 2, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1917-1920 рр.
Листування з установами м. Керчі про надання відстрочки від військової повинності.
Ф. 545. Тимчасовий Феодосійський військовий генерал-губерна¬тор, м. Феодосія Таврійської губернії
223

Временньїй Феодосийский воєнний генерал-губернатор, г. Фео-досия Таврической губернии
Справ: 12, 1905-1907 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1905-1907 рр.
Листування з поліцейськими дільницями про вибори в Державну Думу, поширення революційних прокламацій і брошур, страйки заліз¬ничників, робітників фабрик і учнів у м. Феодосії (1905), про накладен¬ня стягнення за порушення постанов військового губернатора.
Ф. 546. Євпаторійська чоловіча гімназія попечителя Одесько¬го навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская мужская гимназия попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Евпаторія Таврической губернии
Справ: 318, 1876-1920рр.
Опис 1
Справ: 311, 1876-1920рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу.
Протоколи засідань педагогічної ради, екзаменаційних комісій, гос¬подарського комітету.
Звіти про стан доходів І витрат гімназії.
Відомості про революційні настрої учнів (1905).
Відомості відвідуваності й успішності учнів. Прохання про прийом до гімназії, про допуск до іспитів для одержання атестатів зрілості і на звання вчителів початкових училищ. Списки учнів.
Відомості про склад педагогів.
Опис 2
Справ: 7, 1910-1919 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу.
Відомості на видачу зарплатні службовцям.
Ф. 547. Ялтинська в'язниця Таврійського губернатора, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская тюрьма Таврического губернатора, г. Ялта Тав¬рической губернии
224

Справ: 1, 1909 р.
Опис 1
Справ: 1, 1909 р. Книга реєстрації в'язнів.
Ф. 551. Євпаторійська в'язниця Таврійського губернатора, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская тюрьма Таврического губернатора, г. Евпато-рия Таврической губернии
Справ: 13, 1866-1915 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1866-1915 рр.
Листування з повітовим поліцейським управлінням про придбання одягу для в'язнів.
Книги реєстрації в'язнів.
Ф. 552. Сейтлерська поштово-телеграфна контора Управлін¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Сейтлер Фео-досійського повіту Таврійської губернії
Сейтлерская почтово-телеграфная контора Управления Одес-ского почтово-телеграфного округа, пос. Сейтлер Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1907-1915 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1907-1915 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про шифрування телеграм, уживання заходів проти поширення революцій¬ної газети «Життя», перегляд посилок і кореспонденції.
Ф. 553. Судовий слідчий по найважливіших справах Сімферо¬польського окружного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії
Судебньш следователь по важнейшим делам Симферопольского окружного суда, г. Симферополь Таврической губернии
225

Справ: 10, 1905-1908, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1905-1908 рр.
Справи за обвинуваченням у замаху на вбивство полковника Дум-бадзе і генерал-лейтенанта Неімоєва.
Опис 2
Справ: 1, 1920 р.
Справа за обвинуваченням осіб парової шхуни «Фенікс» у спе¬куляції.
Ф. 555. Помічник начальника Таврійського губернського жан¬дармського управління у Керч-Єнікальському градоначальстві і Керченському порту, м. Керч Таврійської губернії
Помощник начальника Таврического губернского жандармско-го управления в Керчь-Еникальском градоначальстве и Керченском порту, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 11, 1884-1915 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1896-1914 рр.
Журнали реєстрації вихідних паперів.
Опис 2
Справ: 4, 1884-1915 рр.
Копії постанов помічника начальника Таврійського губернського жандармського управління в Керч-Єнікальському градональстві про за¬тримання осіб, політично ненадійних для царського уряду.
Списки нижчих чинів додаткового штату.
Опис З
Справ: 4, 1906-1908 рр.
Відомість про діяльності чинів Таврійського губернського жандарм¬ського управління в Керченському порту по здійсненню спостережень і дізнань.
Листування з начальником Таврійського губернського жандармського управління про спостереження за рухом суден.

Ф. 556. Севастопольське жандармське управління з Ялтин¬ським і Євпаторійським повітами, м. Севастополь Таврійської губернії
Севастопольское жандармское управление с Ялтинским и Ев-паторийским уездами, г. Севастополь Таврической губернии
Справ: 77, 1901-1917рр.
Опис 1
Справ: ЗО, 1901-1916 рр.
Копії наказів і циркулярів Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ і листування з начальником штабу Севастополь¬ської фортеці про посилення боротьби зі шпигунством і революцій¬ним рухом.
Накази начальника Севастопольського жандармського управління зі стройової та господарської частини.
План заходів адміністративних і військових влад для попередження і придушення народних повстань у м. Севастополі. Нарис про діяльність існуючих у Росії соціал-демократичних партій.
Телеграфні повідомлення про наслідки бомбардування м. Севасто¬поля і м. Євпаторії германським крейсером «Бреслау».
Агентурні відомості про осіб, що знаходилися під наглядом поліції.
Списки офіцерів і нижніх чинів управління.
Опис З
Справ:47, 1906-1916рр.
Відомості про осіб, що брали участь у підготовці повстання в Чор¬номорському флоті.
Листування з окремим корпусом жандармів про осіб, підозрюваних у військовому шпигунстві.
Документи про загибель лінійного корабля «Імператриця Марія», листування по справах осіб, засуджених за участь в антиурядових ви¬ступах.
Слідчі справи про звинувачення осіб у належності до партії анархістів.
Ф. 561. Церква Віленського піхотного полку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Церковь Виленского пехотного полка, г. Симферополь Таври¬ческой губернии
227

Справ: 8, 184^1871 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1846-1871 рр. Метричні книги.
Ф. 562. Сімферопольська ощадна каса № 1065 при Сімферо¬польськім відділенні Державного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская сберегательная касса № 1065 при Симферо-польском отделении Государственного банка, г. Симферополь Тав-рической губернии
Справ: 28, 1915-1920 рр.
Опис 1
Справ: 28, 1915-1920 рр.
Циркуляри Управління державними ощадкасами про страхові опе¬рації.
Листування з відділенням Державного банку по страхових і пере¬кладних операціях.
Ф. 565. Маєток «Романєшти» Имение «Романештьі»
Справ: З, 1917 р. Опис 1
Ї: З, 1917 р.
Фінансові звіти про виконання кошторисних призначень по маєтку. Відомості на видачу зарплатні службовцям маєтку.
Ф. 566. Ново-Сімеїзьке сільське поштове відділення Управлін¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, с. Сімеїз Ялтинсько¬го повіту Таврійської губернії
Ново-Симеизское сельское почтовое отделение Управления Одесского почтово-телеграфного округа, с. Симеиз Ялтинского уезда Таврической губернии
228

Справ: 9, 1916-1920 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1916-1920 рр.
Циркуляри начальника Одеського поштово-телеграфного округу про роботу поштових відділень у воєнний час.
Листування з Одеським поштово-телеграфним округом про еваку¬ацію поштово-телеграфного відділення.
Відомості з особового складу.
Ф. 567. Покровська церква, сел. Албат Сімферопольського по¬віту Таврійської губернії
Покровская церковь, пос. Албат Симферопольского уезда Тав-рической губернии
Справ: З, 1918-1919 рр.
Опис 1
Справ: З, 1918-1919 рр.
Клірові відомості, послужні списки церковнослужителів.
Ф. 569. Сімферопольська губернська реквізиційна комісія, м. Сімферополь Таврійської губернії
Симферопольская губернская реквизиционная комиссия, г. Сим¬ферополь Таврической губернии
І: 22, 1917 р. Опис 1
?: 22, 1917 р.
Довідка Таврійського губернатора про створення реквізиційної і по¬вітових оцінювальних комісій.
Відомості про реквізицію автомобілів, автопокришок, камер і мото¬циклів.
Списки особового складу реквізиційної комісії, приватних власників автомобілів і членів оцінювальних комісій.
Ф. 570. Феодосійська повітова земська управа, м. Феодосія Тав¬рійської губернії
229

Феодосийская уездная земская управа, г. Феодосия Тавричес¬кой губернии
Справ: 10, 1917-1918 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1917-1918 рр.
Протоколи засідань і постанови Феодосійського повітового зем¬ського зібрання про вибори в повітове земство. Річні фінансові звіти.
Ф. 572. З'їзд мирових суддів Сімферопольського округу, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Сьезд мировьіх судей Симферопольского округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 51, 1916-1920 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1916-1920 рр.
Журнали розпорядчих засідань Сімферопольського з'їзду мирових суддів. Виконавчі виробництва судових приставів по приведенню у ви¬конання постанов мирових суддів по цивільних справах. Апеляційні скар¬ги на вироки суддів.
Листування про вибори дільничних мирових суддів.
Особові справи службовців.
Ф. 573. Мировий суддя 1-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 1-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 8, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 574. Мировий суддя 2-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
230

Мировой судья 2-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: б, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: б, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 575. Мировий суддя 3-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 14, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 576. Мировий суддя 4-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 4-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 5, 1920 р.
Опис 1
Справ: 5, 1920 р.
Карні та цивільні справи.
Ф. 577. Мировий суддя 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 5-го участка Симферопольского судебно-миро-вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 25, 1917-1920 рр.
231

Опис 1
Справ: 25, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 578. Мировий суддя 8-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Мировой судья 8-го участка Симферопольского судебно-миро¬вого округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 24, 1918-1920 рр.
Опис 1
Справ: 24, 1918-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 579. Мировий суддя 3-ї дільниці Ялтинського судово-миро¬вого округу, м. Ялта Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Ялтинского судебно-мирового окру¬га, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1202, 1846-1920рр.
Опис 1
Справ: 1, 1920 р.
Справа за грошовим позовом.
Опис 2
Справ: 1199, 1846-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Опис З
Справ: 2, 1914-191 б рр.
Списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями.
Ф. 580. Мировий суддя 4-ї дільниці Ялтинського судово-миро¬вого округу, м. Ялта Таврійської губернії
Мировой судья 4-го участка Ялтинского судебно-мирового окру¬га, г. Ялта Таврической губернии

Справ: 70, 1917-1920 рр. Опис 1
Ї: 1, 1919 р.
Судова цивільна справа по позову Янкеля Гаухмана до Алуштинської міської управи.
Опис 2
Справ: 69, 1917-1920 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 581. Мировий суддя 3-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Мировой судья 3-го участка Евпаторийского судебно-мирового округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: ЗО, 1863-1875, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1920 р. Карні справи.
Опис 2
Справ: 28, 1863-1875 рр. Карні та цивільні справи.
Ф. 582. Верхній сільський суд 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії
Верхний сельский суд 5-го участка Симферопольского судебно-мирового округа, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 6, 1916-1917 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1916-1917 рр.
Апеляційні скарги по вироках і рішеннях волосних судів по карних і цивільних справах.
Ф. 583. Податний інспектор Керч-Єнікальського градоначаль-ства, м. Керч Таврійської губернії
233

Налоговьій инспектор Керчь-Еникальского градоначальства, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 85, 1907-1920 рр.
Опис 1
Справ: 82, 1907-1920 рр.
Відомості про стягнення прибуткових, промислових і квартирних податків, окладних зборів, про стан врожаю по Керч-Єнікальському гра-доначальству і Феодосійському повіту.
Річний звіт про роботу податного інспектора.
Список торгових і промислових підприємств по Керч-Єнікальській дільниці.
Опис 2
Справ: 2, 1917-1918 рр.
Протоколи нарад.
Звіти про витрати коштів.
Опис З
Ї: 1, 1917 р.
Відомості про експортерів і імпортерів товарів, про власників тор¬гових підприємств.
Ф. 585. Управління Євпаторійського повітового військового на¬чальника, м. Євпаторія Таврійської губернії
Управление Евпаторийского уездного воинского начальника, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 3, 1914-1915, 1920 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1920 р. Накази по Управлінню.
Опис 2
?: 2, 1914-1915 рр. Накази по Управлінню
Ф. 586. Ощадно-позикова каса службовців у маєтках «Масанд-ра» й «Ай-Даніль», Ялтинський повіт Таврійської губернії
234

Ссудо-сберегательная касса служащих в йменнях «Массанд-ра» и «Ай-Даниль», Ялтинскип уезд Таврической губернии
Справ: 18, 1867-1912 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1867-1912 рр.
Протоколи загальних зборів і списки членів каси.
Фінансові звіти.
Ф. 587. Керченський міський розпорядчий комітет Таврій¬ського губернського розпорядчого комітету, м. Керч Таврійської губернії
Керченский городской распорядительньш комитет Тавричес-кого губернского распорядительного комитета, г. Керчь Тавричес¬кой губернии
Справ: 2, 1890-1891 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1890-1891 рр.
Місячні рапорти про штатну, спискову та наявну кількість військо¬вих частин, що розташовані у м. Керчі.
Відомості про військові чини, які отримують харчі за рахунок коштів розпорядчого комітету.
Ф. 589. Керченське міське відділення Азовсько-Донського комер¬ційного банку, м. Керч Таврійської губернії
Керченское городское отделение Азовско-Донского коммерчес-кого банка, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 12, 1896, 1899, 1902, 1905, 1907, 1908, 1910, 1917 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1896, 1899, 1902, 1905, 1907, 1908, 1910, 1917 рр. Звіти про діяльність відділення банку.
«Інструкція про роботу відділень Азовсько-Донського комерційно¬го банку» (друкована брошура).
235

Ф. 591. Керч-Єнікальське губернське дрібноторговельне та ре¬місниче позиково-ощадне товариство Таврійської казенної пала¬ти, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальское губернское мелкоторговое и ремесленное ссудо-сберегательное товарищество Таврической казенной пала¬ти, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 11, 1906-1918 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1906-1918 рр.
Протоколи загальних зборів правління й членів товариства. Річні звіти та розрахунки промислового податку з товариства взаєм¬ного кредиту.
Списки членів товариства.
Ф. 592. Керченське товариство взаємного кредиту, м. Керч Таврійської губернії
Керченское общество взаимного кредита, г. Керчь Тавричес¬кой губернии
Справ: 11, 1911, 1914-1919 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1911, 1914-1919 рр.
Протоколи засідань правління та членів товариства. Річний звіт та розрахунки промислового податку з товариства вза¬ємного кредиту.
Списки членів товариства.
Ф. 595. Керченське товариство «Яслі», м. Керч Таврійської губернії
Керченское общество «Ясли», г. Керчь Таврической губернии
Справ: 8, 1896-1908 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1896-1908 рр.
Річні звіти товариства про утримування і виховання бідних дітей.

Ф. 596. Тимчасовий будівельний комітет по будівництву Тав¬рійської духовної семінарії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Временньїй строительньій комитет по строительству Тав-рической духовной семинарии, г. Симферополь Таврической гу-бернии
Справ: 7, 1869-1872 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1869-1872 рр.
Журнали засідань комітету.
Кошториси на побудову будинку семінарії.
Ф. 597. Керч-Єнікальська губернська каса взаємодопомоги Го¬ловного правління взаємодопомоги, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальская губернская касса взаимопомощи Главного правлений взаимопомощи, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 14, 1902, 1910-1914 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1902, 1910-1914 рр. Річні звіти каси.
Ф. 600. Начальник Азовського митного округу Департаменту митних зборів, м. Керч Таврійської губернії
Начальник Азовского тамозісенного округа Департамента та-моженньіх сборов, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 12, 1860-1883 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1860-1883 рр.
Листування з Департаментом зовнішньої торгівлі та Керч-Єнікаль-ським градоначальником про будівництво будинків Керченської митниці, про організацію робітничих артілей при митницях.
Проект штатів митних установ Таганрозького округу.
Відомості Керченської митниці про грошові обіги.
237

Опис 2
Справ: 4, 1860-1881 рр.
Копії циркулярів Департаменту митних зборів Міністерства фінансів про порядок стягування мит з експортних товарів.
Повідомлення Керченської митниці про аварію пароплава.
Ф. 601. Управління Керченського торгового порту Відділу тор¬гових портів Міністерства торгівлі й промисловості, м. Керч Тав¬рійської губернії
Управление Керченского торгового порта Отдела торгових портов Министерства торговли и промьішленности, г. Керчь Тав¬рическои губернии
Справ: 11, 1879-1920 рр.
Опис 1
Справ: 10, 1879-1920 рр. Книги запису суден закордонного плавання.
Списки екіпажів суден і співробітників канцелярії і майстерень порту.
Опис 2
Ї: 1, 1919 р.
Витяги з суднових журналів і договори на фрахтування суден для добровольчої армії.
Ф. 603. Комітет по спорудженню храму в Алупці Таврійської духовної консисторії, сел. Алупка Ялтинського повіту Таврійської губернії
Комитет по соорузісению храма в Алупке Таврическои духовнои консистории, пос. Алупка Ялтинского уезда Таврическои губернии
Справ: 14, 1899-1909 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1890-1909 рр. Журнали засідань комітету.
Кошториси на спорудження будинку храму. Відомості про збирання пожертвувань на будівництво.
Ш

Ф. 604. Пристав 1-го стану Сімферопольського повіту Таврій¬ського губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії
Пристав 1-го стана Симферопольского уезда Таврического губернского правлення, г. Симферополь Таврической губернии
І: 5, 1911-1913 Опис 1
Ї: 5, 1911-1913 рр. Відомості про порядок мобілізації нижчих чинів запасу на випадок війни, про забезпечення армії кіньми та підводами.
Листування з повітовим поліцейським управлінням про різні збори.
Ф. 605. Ялтинський магазин удільних вин Головного управлін¬ня уділів Міністерства імператорського двору й поділів, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинский магазин удельньїх вин Главного управления уделов Министерства императорского двора и уделов, г. Ялта Тавричес-кой губернии
Справ: 25, 1896-1914 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1896-1914 рр.
Листування з Головним управлінням поділів про порядок торгівлі вином.
Відомості про надходження і продаж вина, посуду. Книга врахування вин.
Ф. 606. Благочинний церков Керч-Єнікальського округу, м. Керч Таврійської губернії
Благочинний церквей Керчь-Еникальского округа, г. Керчь Тав-рической губернии
Справ: 199, 1822-1912 рр.
Опис 1
Справ: 197, 1848-1912 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про вибори благочинного, депутатів на єпархіальні з'їзди духовенства, про будівництво і ремонт церков і збори пожертвувань, нагляд за викладанням віроучення.
239

Статистичні відомості про народження, смерть і шлюб. Відомості про церкви і єпархіальні училища. Особові справи священнослужителів.
Опис 2
Справ: 2, 1822-1844 рр.
Розпорядження Керченського благочинного про пересилку всіх зборів в касу Благочинія.
Ф. 607. Управління заступника Феодосійського повітового воїнського начальника по Керченському району, м. Керч Тав¬рійської губернії
Управление замести теля Феодосийского уездного воинского на¬чальника по Керченскому району, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 5, 1919-1920 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1919-1920 рр.
Копії журналів Феодосійського повітового управління про звільнення зі служби військовозобов'язаних і повторному огляді білобилетників. Списки військовозобов'язаних.
Ф. 610. Управління робіт Керченського порту з Феодосією, Ял¬тою, Алуштою Відділу торгових портів Міністерства торгівлі та промисловості, м. Керч Таврійської губернії
Управления работ Керченского порта с Феодосией, Ялтой, Алуштой Отдела торговьіх портов Министерства торговли и про-мьішленности, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 197, 1904-1920 рр.
Опис 1
Справ: 183, 1904-1920
Кошториси та річні звіти про будівельні та ремонтні роботи у пор¬тах, про поглиблення морського дна. Плани і креслення портів. Книги наказів по Управлінню. Відомості з особового складу.

Опис 2
Справ: 14, 1908-1920 рр.
Кошториси на роботи та звіти про стан та діяльність портів.
Плани Ялтинського порту.
Ф. 611. Ллуштинське товариство споживачів «Збереженій», м. Алушта Ялтинського повіту Таврійської губернії
Алуштинское общество потребителей «Сбережения», г. Алуш¬та Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 2, 1908-1909 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1908-1909 рр.
Статут товариства споживачів.
Протоколи засідань правління та списки членів товариства
Ф. 612. Дерекойський волосний суд, сел. Дерекой Ялтинського повіту Таврійської губернії
Дерекойский волостной суд, пос. Дерекой Ялтинского уезда Тав¬рической губернии
Справ: 2754, 1886-1916рр.
Опис 1 (у 2-х томах)
Справ: 2754, 1886-1916рр. Карні й цивільні справи.
Ф. 613. Алуштинський волосний суд, м. Алушта Ялтинського повіту Таврійської губернії
Алуштинский волостной суд, г. Алушта Ялтинского уезда Тав¬рической губернии
Справ: 1217, 1892-1916 рр.
Опис 1
Справ: 1217, 1892-1916 рр.
241

Циркуляри Правлячого Сенату, Таврійського губернатора про поря¬док судочинства і оскарження вироків суду. Звіти про рух судових справ.
Книги запису вироків. Настільні реєстри й алфавіти справ. Карні й цивільні справи.
Ф. 614. Ялтинський міський сирітський суд, м. Ялта Таврій¬ської губернії
Ялтинский городской сиротский суд, г. Ялта Таврической гу-бернии
Справ: 205, 1900-1920 рр.
Опис 1
Справ: 205, 1900-1920 рр.
Рішення суду про опіку над сиротами і душевнохворими та їх майном.
Ф. 615. З'їзд мирових суддів Ялтинського округу, м. Ялта Тав¬рійської губернії
Сьезд мировьіх судей Ялтинского округа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 71, 1900, 1909-1920 рр.
Опис 1
Справ: 68, 1900, 1909-1920 рр.
Інструкції про застосування положення про стягування окладних зборів із земель сільських громад.
Настільні реєстри, алфавіти справ.
Цивільні справи про оренду земельних ділянок, визначення прав на володіння землею і майном.
Опис 2
?: З, 1911-1913 Цивільні справи.
Ф. 616. Мировий суддя 2-ї дільниці Ялтинського судово-миро¬вого округу, м. Ялта Таврійської губернії

Мировой судья 2-го участка Ялтинского судебно-мирового окру¬га, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 25, 1892, 1913, 1914, 1918, 1919 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1892, 1913, 1914, 1918, 1919 рр.
Карні та цивільні справи.
Настільні реєстри й алфавіти до них.
Ф. 617. Кучук-Узеньський волосний суд, с. Кучук-Узень Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Кучук-Узеньский волостной суд, дер. Кучук-Узень Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 44, 1898-1916 рр.
Опис 1
Справ: 44, 1898-1916 рр.
Цивільні справи.
Звіти про рух судових справ, списки цивільних і карних справ.
Ф. 618. Південнобережне лісництво Ялтинського повіту Управ¬ління землеробства і державного майна Таврійської і Катерино¬славської губерній, м. Ялта Таврійської губернії
Южнобережное лесничество Ялтинского уезда Управления зем-леделия и государственньїх имуществ Таврической и Екатерино-славской губернии, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1166, 1838-1917 рр.
Опис 1
Справ: 1166, 1838-1917 рр.
Накази Лісного департаменту, циркуляри й розпорядження Управ¬ління державного майна.
Листування з Палатою державного майна про лісові роботи, про збір і здавання насіння, влаштування й охорону лісових дач, з особово¬го складу.
Протоколи з'їздів лісничих Таврійської губернії.
Плани й кошториси на будівлю доріг і казарм.
Звіти про роботу лісництва.
243

Ф. 619. Дерекойське волосне правління, сел. Дерекой Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Дерекойское волостное правление, пос. Дерекой Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 652, 1870-1920 рр.
Опис 1
Справ: біб, 1870-1920рр.
Циркуляри Таврійського губернського правління і губернатора про по¬рядок надання видів на проживання, про облік військовозобов'язаних.
Відомості про діяльність і склад правління волості, про врожайність тютюнових плантацій.
Вироки волосних і сільських зборів селян.
Справи про вибори волосного старшини, збиральників податей, при¬зов на дійсну військову службу, про поліцейський нагляд за жителями волості, про вживання заходів проти сільськогосподарських шкідників і захворювань тварин.
Журнали генеральної перевірки торгових і промислових закладів.
Опис 2
Справ: 36, 1901 р.
Звіти про кількість училищ та учнів, про кількість земель, сівбу і врожаї хлібів і трав.
Списки обраних волосних і сільських посадових осіб.
Ф. 620. Ялтинська міщанська управа, м. Ялта Таврійської гу¬бернії
Ялтинская мещанская управа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 839, 1870-1913 рр.
Опис 1
Справ: 839, 1870-1913 рр.
Розпорядження Таврійського губернського правління про стягнен¬ня з міщан громадських зборів і недоїмок.
Відомості про стан міст і установ у Бердянському, Євпаторійському, Феодосійському і Ялтинському повітах, про видачу паспортів.
Посімейні списки міщан міста.
Ф. 621. Ялтинське повітове по військовій повинності присут-ствіє, м. Ялта Таврійської губернії
244

Ялтинское уездное по воинской повинності* присутствие, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1582, 1874-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1582, 1874-1920 рр.
Розпорядження Таврійського губернського присутствія по військо¬вих справах і Ялтинського повітового військового начальника про облік військовозобов'язаних, про призов на військову службу, про призначен¬ня пенсій відставним і рядовим чинам.
Ф. 622. Алуштинське міське спрощене громадське управління, м. Алушта Таврійської губернії
Алуштинское городское упрощенное общественное управление, г. Алушта Таврической губернии
Справ: 211, 1903-1917 рр.
Опис 1
Справ: 211, 1903-1917 рр.
Циркуляри Таврійського губернського правління й губернатора про вибори в Державну Думу, про протиепідемічні заходи, про допомогу сім'ям військових.
Протоколи засідань уповноважених.
Відомості про прибутки, витрати і борги міста, про заразні захво¬рювання.
Листування про влаштування доріг, водопроводів.
Списки військовозобов'язаних, спадкових дворян.
Ф. 623. Ялтинська жіноча гімназія попечителя Одеського на¬вчального округу, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская женская гимназия попечителя Одесского учебного округа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 220, 1876-1920 рр.
Опис 1
Справ: 34, 1876-1899 рр.
245

Протоколи засідань піклувальної ради. Відомості успішності учнів. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 186, 1889-1920 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу про порядок викладання, проведення екскурсій, фізичне виховання учнів.
Протоколи засідань педагогічної ради та батьківського комітету. Відомості успішності учнів. Відомості з особового складу.
Ф. 624. Ялтинська Олександрівська чоловіча гімназія попечи¬теля Одеського навчального округу, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская Александровская мужская гимназия попечителя Одесского учебного округа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 84, 1900-1920 рр.
Опис 1
Справ: 84, 1900-1920 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради й господарського комітету.
Відомості про успішність і особові справи учнів.
Формулярні списки викладачів.
Ф. 625. Ялтинський повітовий комітет піклування про сліпих, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинский уездньій комитет попечительства о слепьіх, г. Ял¬та Таврической губернии
Справ: 25, 1905-1920 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1905-1920 рр.
Циркуляри Петербурзької ради піклування про сліпих, про заходи підготовки сліпих до трудового життя, попередження сліпоти.
Протоколи засідань комітету.
Листування з піклуванням про збирання пожертвувань на влашту¬вання лікарень.
Прибутково-витратні кошториси.
ш

Ф. 626. Ялтинський казенний винний склад № З, м. Ялта Тав¬рійської губернії
Ялтинский казенний винний склад № З, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 155, 1896-1920 рр.
Опис 1
Справ: 155, 1896-1920 рр. Звіти про роботу складу.
Відомості про казенні винні лавки, обіг товару на складах, про ро¬бітників та службовців.
Акти генеральної ревізії з обліку спирту і вина.
Ф. 627. Біюк-Ламбатське сільське управління Алуштинського волосного правління, с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврій¬ської губернії
Биюк-Ламбатское сельское управление Алуштинского волост-ного правлення, дер. Биюк-Ламбат Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 416, 1840-1895 рр.
Опис 1
Справ: 416, 1840-1895 рр.
Розпорядження Алуштинського волосного правління про збирання податей з населення, про розшук кріпаків, що втекли.
Відомості про вибори сільських посадових осіб, про кількість сіл, подвір'їв, про майно жителів сільської громади, про осіб, що надій¬шли в татарський кавалерійський ескадрон, про татар, що виїхали до Туреччини і перейшли на бік ворогів Росії під час Кримської війни (1853-1856).
Ф. 628. Алуштинське сільське управління Алуштинського во¬лосного правління, с. Алушта Ялтинського повіту Таврійської губернії
Алуштинское сельское управление Алуштинського волостного правлення, дер. Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 23, 1850, 1857, 1860-1862рр.
247

Опис 1
Справ: 20, 1850, 1857, 1860, 1861 рр.
Відомості про стягнення з державних селян податей і повинностей, про нагляд за сім'ями татар, яки пішли за кордон під час Кримської війни (1853-1856).
Річні фінансові звіти.
Опис 2
Справ: 3, 1861-1862 рр. Книги запису збирання податей.
Ф. 629. Ллупкінське сільське управління Алуштинського волос¬ного правління, сел. Алупка Ялтинського повіту Таврійської губернії
Алупкинское сельское управление Алуштинського волостного правления, пос. Алупка Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 492, 1840-1861 рр.
Опис 1
Справ: 491, 1840-1861 рр.
Річні звіти про стан управління.
Листування з волосним правлінням про влаштування виставки сільської продукції, про самочинне вирубування лісів, про боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, про вибір, призначення і звільнен¬ня посадових осіб.
Ревізькі казки і списки мешканців сел. Алупки.
Опис 2
Ї: 1, 1847 р.
Листування з Байдарським сільським управлінням про побиття та¬тарами кріпака.
Ф. 630. Кучук-Узеньське волосне правління, с. Кучук-Узень Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Кучук-Узеньское волостное правление, дер. Кучук-Узень Ялтин¬ского уезда Таврической губернии
Справ: 160, 1898-1920 рр.
248

Опис 1
Справ: 160, 1898-1920 рр.
Циркуляри Таврійського губернського правління і губернатора про облік військовозобов'язаних, про заборону переселення селян.
Відомості про стан сільського господарства, про вибори посадових осіб, про мобілізацію.
Резолюція Таврійського з'їзду Рад селянських депутатів про зброй¬не повстання більшовиків (27—30 жовтня 1917 р.).
Ф. 631. Ялтинське комерційне училище товариства розповсюд¬ження комерційних знань Міністерства торгівлі і промисловості, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское коммерческое училище общества распространения коммерческих знаний Министерства торговли и промьішленнос-ти, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 87, 1914-1920рр.
Опис 1
Справ: 87, 1914-1920 рр.
Протоколи засідань викладачів з оцінювання екзаменаційних робіт учнів.
Прохання про прийом до училища.
Відомості успішності.
Списки учнів, особові справи викладачів.
Ф. 634. Ялтинське повітове відділення Таврійської єпархіаль¬ної училищної ради, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское уездное отделение Таврического епархиального учи¬лищного сов є та, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 13, 1888-1904 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1888-1904 рр.
Циркуляри Таврійської єпархіальної училищної ради про призна¬чення вчителів до церковноприходських шкіл, про роботу шкіл. Журнали засідань відділення.
249

Ф. 636. Ялтинський нотаріус І. Н. Панфілов, м. Ялта Таврій¬ської губернії
Ялтинский нотариус И. Н. Панфилов, г. Ялта Таврической гу-бернии
І: 1, 1873 р. Опис 1
?: 1, 1873 р. Книга запису нотаріальних зборів.
Ф. 637. Байдарське волосне правління, с. Байдари Ялтинсько¬го повіту Таврійської губернії
Байдарское волостное правление, с. Байдари Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 2, 1893-1895 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1893-1895 рр.
Вироки сільських сходин селищ Байдарської волості. Відомості про кількість запасних нижніх чинів Байдарської та Бога¬тирської волостей.
Ф. 638. Пристав 1-го стану Ялтинського повіту Таврійського губернського правління, м. Ялта Таврійської губернії
Пристав 1-го стана Ялтинского уезда Таврического губернско-го правлення, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 8, 1841-1846, 1852-1858 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1841-1844, 1852, 1858 рр.
Циркуляри Таврійського губернського правління про розшук селян-втікачів.
Справи з обвинуваченнями мешканців селищ в різних провинах.
Опис 2
Справ: 3, 1841-1846рр.
І50

Листування з Ялтинським земським судом про складання угод різними особами про користування землею та лісом поміщиків Ял¬тинського повіту.
Ф. 639. Амбулаторія лікаря В. М. Іванова, сел. Алупка Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Амбулатория врача В. М. Иванова, пос. Алупка Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 6, 1894-1904 рр.
Опис 1
Справ: б, 1894-1904 рр.
Книги реєстрації амбулаторних хворих.
Ф. 640. Подвір'я Таврійського архієрейського будинку, м. Ялта Таврійської губернії
Подворье Таврического архиерейского дома, г. Ялта Тавричес¬кой губернии
Ї: 17, 1907-1913 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1907-1913 рр.
Циркуляри Таврійської духовної консисторії про переміщення Пре¬освященного Феофана єпископа Таврійського, про призначення послуш¬ника Василя Олександрова в подвір'я.
Відомості надходження та витрат церковних коштів.
Відомості про монахів і послушників архієрейського будинку.
Ф. 641. Південнобережне товариство споживачів «Берекет», м. Ялта Таврійської губернії
Южнобережное общество потребителей «Берекет», г. Ялта Таврической губернии
Справ: 4, 1915,1917 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1915,1917 рр. Статут і звіт товариства.
251

Списки членів товариства, відомості на заробітну платню.
Ф. 642. Податний інспектор Ялтинського повіту, м. Ялта Тав¬рійської губернії
Податной инспектор Ялтинского уезда, г. Ялта Таврической губернии
І: 1, 1916р.
Опис 1
Справ: 1, 1916р.
Відомості про стан озимих і ярових посівів, про врожай хлібів і трав по повіту.
Ф. 643. Успенська церква, с. Гурзуф Ялтинського повіту Тав¬рійської губернії
Успенская церковь, с. Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 45, 1891-1923 рр.
Опис 1
Справ: 45, 1891-1923 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про обрання депутата на єпархіальний з'їзд.
Відомості обліку осіб, які сповідувались, про Гурзуфську початкову церковну школу, про причт і парафіян.
Ф. 644. Аутська нижча реміснича школа Дирекції народних училищ Таврійської губернії, с. Лутка Ялтинського повіту Тав¬рійської губернії
Лутская низшая ремесленная школа Дирекции народньїх учи¬лищ Таврической губернии, с. Лутка Ялтинского уезда Тавричес¬кой губернии
Справ: 97, 1900-1917 рр.
Опис 1
Справ: 97, 1900-1917 рр.
252

Циркуляри попечителя Одеського навчального округу та Дирекції народних училищ Таврійської губернії.
Протоколи засідань шкільної та піклувальної рад.
Листування з Дирекцією народних училищ Таврійської губернії про придбання садиб для збільшення шкільної ділянки землі.
Журнали успішності учнів. Атестати й свідоцтва учнів.
Відомості з особового складу.
Ф. 645. Іоанно-Предтеченська церква, маєток «Масандра» Ял¬тинського повіту Таврійської губернії
Иоанно-Предтеченская церков, имение «Массандра» Ялтин-ского уезда Таврической губернии
Справ: 23, 1835-1920 рр.
Опис 1
Справ: 21, 1835-1920 рр.
Метричні книги.
Списки церковних службовців.
Опис 2
Ї: 2, 1913 р.
Укази Таврійської духовної консисторії про правила введення євреїв в християнську віру.
Ф. 646. Воскресенська церква, маєток «Форос» Ялтинського повіту Таврійської губернії
Воскресенская церковь, имение «Форос» Ялтинского уезда Тав¬рической губернии
Справ: 62, 1892-1922 рр.
Опис 1
Справ: 62, 1892-1922 рр. Клірові відомості.
Ф. 647. Ялтинський нотаріус М. М. Вахтін, м. Ялта Таврій¬ської губернії
Ялтинский нотариус Н. Н. Вахтин, г. Ялта Таврической губернии
253

Справ: 8, 1907-1919
Опис 1
Справ: 8, 1907-1919 рр.
Алфавіти осіб, що складали нотаріальні акти.
Книги запису грошових зборів за надані нотаріусом послуги.
Ф. 648. Міська очна лікарня, м. Ялта Таврійської губернії Городская глазная больница, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 18, 1905-1920 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1905-1920 рр. Накази коменданта м. Ялти. Звіти про діяльність лікарні. Історії хвороб.
Ф. 649. Ялтинська повітова поштова контора Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская уездная почтовая контора Управления Одесского почтово-телеграфного округа, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 15, 1868-1884 рр.
Опис 1
Справ: 15, 1868-1884 рр.
Друковані циркуляри Поштового департаменту про переказні опе¬рації, про надання кореспонденції, про такси на поштові відправлення.
Ф. 650. Преображенська церква при Никитському ботанічно¬му садові, Ялтинський повіт Таврійської губернії
Преображенская церковь при Никитском ботаническом саде, Ялтинский уезд Таврической губернии
І: 7, 1917-1922 рр.
ш

Опис 1
?: 7, 1917-1922 рр. Клірові відомості. Відомості про народження, шлюб та смерть.
Ф. 651. Вознесенська церква, сел. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської губернії
Вознесенска церковь, пос. Кореиз Ялтинского уезда Тавричес-кой губернии
Справ: 16, 1832-1922 рр. Опис 1
?: 15, 1832-1922 Клірові відомості. Метричні книги. Опис майна церкви.
Опис 2
Справ: 1, 1868 р. Книга запису сповідей.
Ф. 652. Євангелічно-лютеранська церква, м. Ялта Таврійської губернії
Евангелическо-лютеранская церковь, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 9, 1874, 1894, 1896, 1903, 1916, 1917, 1920, 1922 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1874, 1894, 1896, 1903, 1916, 1917, 1920, 1922 рр.
Звіт церковної ради.
Окладні аркуші про сплату податків з нерухомого майна.
Ф. 653. Вознесенська церква, маєток «Карасан» Ялтинського повіту Таврійської губернії
Вознесенска церковь, имение «Карасан» Ялтинского уезда Тав¬рической губернии
Справ: 4, 1917-1918 рр.
255

Опис 1
Справ: 4, 1917-1918 рр.
Клірові відомості.
Таблиці про кількість народжених, одружених, померлих.
Ф. 654. Вознесенська церква, маєток «Лівадія» Ялтинського повіту Таврійської губернії
Вознесенска церковь, имение «Ливадия» Ялтинского уезда Тав-рической губернии
Справ: 5, 1912, 1919-1922 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1912, 1919-1922 рр.
Протоколи засідань Парафіяльної ради та Центральної комісії по стягненню церковних цінностей. Описи інвентарю.
Ф. 655. Ялтинський Олександро-Невський собор, м. Ялта Тав¬рійської губернії
Ялтинский Александро-Невский собор, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 11, 1904. 1905, 1907, 1908, 1914-1918, 1922, 1923 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1904. 1905, 1907, 1908, 1914-1918, 1922, 1923 рр.
Циркуляри та укази Таврійської духовної консисторії про обрання духовних старост, збирання пожертвувань.
Протоколи засідань Парафіяльної ради та Центральної комісії по стягненню церковних цінностей.
Відомості про стан церкви, про прибуток і витрату грошових сум.
Описування церковного майна.
Ф. 656. Сакське волосне правління, с. Саки Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Сакское волостное правление, с. Саки Евпаторийского уезда Таврической губернии
256

Справ: 340, 1850-1920 рр.
Опис 1
Справ: 338, 1850-1920 рр.
Вироки волосних і сільських сходин.
Кошториси мирських витрат.
Відомості збирання натуральних повинностей з селян.
Відомості про стан Сакської волості та з особового складу правлін¬ня, про сівбу та врожаї хлібів і трав.
Списки селян, що понесли збитки від Кримської війни (1853—1856), про татар, які емігрували до Туреччини.
Журнали генеральної перевірки торгових і промислових закладів.
Листування з Таврійською казенною палатою про воєнні дії в Кри¬му (1853—1856), про відкриття училищ, про загальний народний пере¬пис, про мобілізацію до армії, про обрання посадових осіб.
Опис 2
Справ: 2, 1894,1903 рр.
Листування з Євпаторійським повітовим по селянських справах при-сутствієм про заснування хлібних запасних магазинів, про складання в них хліба.
Ф. 657. Товариство допомоги бідним татарам Південного бе¬рега Криму, м. Ялта Таврійської губернії
Общество пособия бедньїм татарам Южного берега Крьіма, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1, 1914-1920 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1914-1920 рр.
Протоколи засідань правління товариства.
Ф. 658. Пристав 2-го стану Ялтинського повіту Таврійського губернського правління, м. Ялта Таврійської губернії
Пристав 2-го стана Ялтинского уезда Таврического губернско-го правления, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 4, 1861 р.
257

Опис 1
Справ: 4, 1861 р.
Листування з Ялтинським земським судом про розповсюдження се¬ред населення фальшивих грошових знаків, про ввезення з-за кордону контрабандної зброї, про заборону політичних демонстрацій.
Списки населених місцевостей.
Ф. 659. Феодосійська міська поштово-телеграфна контора Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Феодо¬сія Таврійської губернії
Феодосийская городская почтово-телеграфная контора Управ¬лення Одесского почтово-телеграфного округа, г. Феодосия Тав-рической губернии
Справ: 31, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 31, 1917-1920 рр.
Звіти контори про роботу контори.
Листування з Одеським поштово-телеграфним округом про ревізію поштово-телеграфних закладів, про встановлення тарифів на телегра¬ми, про відкриття та закриття поштових закладів.
Відомості з особового складу.
Ф. 660. Римсько-католицька церква, м. Ялта Таврійської губернії Римско-католическая церковь, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 7, 1890-1924 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1890-1924 рр.
Звіти по зборах на утримання священнослужителів. Протоколи зборів церковної ради (на польській мові). Прибутково-видаткові книги.
Ф. 661. Ялтинське відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское отделение Крьімско-Кавказского горного клуба, г. Ялта Таврической губернии
258

Справ: 25, 1891-1919 рр.
Опис 1
Справ: 25, 1891-1919 рр.
Протоколи засідань правління відділення, секції по завідуванню музеєм, етнографічної секції, бібліотечної комісії.
Звіти про діяльність відділення і розвиток екскурсійної справи в м. Ялті.
Статут Російської високогірної спілки.
Нариси з геології, мінералогії та палеонтології Криму та Кавказу.
Відомості про музейні речі та майно відділення.
Ф. 662. Духовне правління Алуштинського єврейського моли¬товного будинку, м. Алушта Таврійської губернії
Духовное правление Алуштинского евреиского молитвенного дома, г. Алушта Таврической губернии
Справ: З, 1910-1923 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1910-1923 рр.
Протоколи зборів парафіян молитовного будинку.
Список членів єврейського релігійного товариства.
Ф. 663. Алуштинський нотаріус Є. Є. Вознесенський, м. Алуш¬та Таврійської губернії
Алуштинский нотариус Е. Е. Вознесенский, г. Алушта Таври¬ческой губернии
Справ: 285, 1911, 1914, 1917-1919 рр.
Опис 1
Справ: 285, 1911, 1914, 1917-1919 рр.
Актові книги на нерухоме майно.
Книги зборів нотаріуса.
Справи про складання актів купчих кріпостей.
Проекти нотаріальних актів, плани приватних земельних ділянок.
259

Ф. 664. Ялтинський земський ісправник Таврійського губерн¬ського правління, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинский земский исправник Таврического губернского прав-ления, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 13, 1860 р.
Опис 1
Справ: 13, 1860 р.
Указ Таврійського губернатора про порядок мешкання євреїв в м. Ялті, прирахування євреїв в землероби.
Відомості про кількість татар, що переселилися на проживання в Туреччину.
Відомості про стан хлібів.
Ф. 667. Ялтинський лазарет № 12 «Притулок хроніків» Ял¬тинського повітового комітету з надання помочі на Південному березі Криму хворим і пораненим, постраждалим у чинній армії «Всеросійської земської спілки», с. Ай-Василь Ялтинського повіту Таврійської губернії
Ялтинский лазарет № 12 «Приют хроников» Ялтинского уез-дного комитета по оказанию помощи на Южном берегу Крьіма больньш и раненим, пострадавшим в действующей армии «Все-российского земского союза», дер. Ай-Василь Ялтинского уезда Таврической губернии
І: 12, 1915-1917 рр. Опис 1
?: 12, 1915-1917 рр. Історії хвороб.
Списки ялтинських мешканців, що внесли пожертвування на користь поранених воїнів.
Ф. 668. Ялтинський нотаріус Ф. Ф. Зіверт, м. Ялта Таврій¬ської губернії
Ялтинский нотариус Ф. Ф. Зиверт, г. Ялта Таврической гу¬бернии
Справ: 7, 1918-1920 рр.
ш

Опис 1
Справ: 7, 1918-1920 рр. Нотаріальні реєстри складених актів.
Ф. 669. Алуштинська мечеть, м. Алушта Таврійської губернії Алуштинская мечеть, г. Алушта Таврической губернии
Справ: 107, 1833-1855 рр.
Опис 1
Справ: 107, 1833-1855 рр.
Книга записів про народження, шлюб та смерть.
Ф. 670. Аутська мечеть, с. Аутка Ялтинського повіту Таврій¬ської губернії
Аутская мечеть, с. Аутка Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 57, 1833-1867рр.
Опис 1
Справ: 57, 1833-1867рр.
Книга записів про народження, шлюб та смерть.
Ф. 672. Тимчасове Ялтинське міське відділення Дерзісавного банку, м. Ялта Таврійської губернії
Временное Ялтинское городское отделение Государственного банка, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 6, 1900-1903, 1907 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1900-1903, 1907 рр.
Розпорядження Державного банку та доповідні записки про відкрит¬тя тимчасового відділення банку в м. Ялті.
Відомості наявності обігового і розмінного капіталів. Касова книга.
261

Ф. 673. Ялтинська повітова дослідна земська тютюнова план¬тація, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская уездная опитная земская табачная плантация, г. Ялта Таврической губернии
Справ: З, 1913-1920 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1913-1920 рр.
Положення про 6-й з'їзд Таврійської наукової асоціації в м. Сімфе¬рополі.
Листування з Ялтинською повітовою земською управою про здоб¬рення і орання землі, про зростання тютюну.
Відомості спостереження за опадами.
Списки службовців.
Ф. 674. Інспекція народних училищ Ялтинсько-Севастополь-сько-Євпаторійського району Дирекції народних училищ Таврійської губернії, м. Ялта Таврійської губернії
Инспекция народних училищ Ялтинско-Севастопольско-Евпа-торийского района Дирекции народних училищ Таврической губер¬нии, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 20, 1901-1917 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1901-1917 рр.
Навчальні плани шкіл Севастопольського району.
Відомості з особового складу.
Опис 2
Ї: б, 1912 р.
Відомості про викладачів — членів земської каси по Ялтинському повіту.
Особові справи і документи викладачів.
Ф. 675. Ялтинська міська поліція, м. Ялта Таврійської губернії Ялтинская городская полиция, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 88, 1838-1863 рр.

Опис 1
Справ: 88, 1838-1863 рр.
Циркуляри та розпорядження Таврійського губернського правління. Кошториси прибутків і витрат міста на 1841—1863 рр. Річні звіти поліції про міські прибутки та збирання податей. Відомості про прирахування в ялтинські купці і міщани. Відомості про кількість будинків, торгових та інших споруд, про кількість мешканців міста.
Ф. 676. Біюк-Ламбатська сільська розправа Ялтинської повіто¬вої нижньої повітової розправи, с. Біюк-Ламбат Ялтинського по¬віту Таврійської губернії
Биюк-Ламбатская сельская расправа Ялтинской уездной ниж-ней уездной расправьі, дер. Биюк-Ламбат Ялтинского уезда Тав-рической губернии
Справ: 2, 1856, 1860 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1856, 1860 рр.
Книги запису грошових стягнень з державних селян за провини по вироках розправи.
Ф. 677. Ускутське сільське управління Алуштинського волос¬ного правління, с. Ускут Ялтинського повіту Таврійської губернії
Ускутское сельское управление Алуштинського волостного правлення, с. Ускут Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 7, 1858-1862
Опис 1
Справ: 3, 1860-1861 рр.
Листування з Алуштинським волосним правлінням про виїзд татар на проживання до Туреччини.
Списки та свідоцтва татар-емігрантів. Вироки сільських зборів
Опис 2
Справ: 4, 1858-1862 рр.
Книги запису зборів податей, окладні аркуші грошових зборів.
263

Ф. 679. Ускутська обивательська поштова станція, с. Ускут Ялтинського повіту Таврійської губернії
Ускутская обьівательская почтовая станция, с. Ускут Ялтин-ского уезда Таврической губернии
І: 1, 1861 р. Опис 1
Ї: 1, 1861 р. Книга обліку коней для мандрівників.
Ф. 680. Ай-Васильська обивательська поштова станція, с. Ай-Василь Ялтинського повіту Таврійської губернії
Ай-Васильская обьівательская почтовая станция, с. Ай-Василь Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1850 р.
Опис 1
Справ: 1, 1850 р.
Книга обліку коней для мандрівників.
Ф. 681. Євпаторійська міська управа, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская городская управа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 1740, 1873-1920 рр.
Опис 1
Справ: 840, 1873-1899 рр.
Циркуляри Таврійського губернатора про засоби боротьби з втеча¬ми татар за кордон.
Листування з Таврійським губернським правлінням про складання списків громадян міста, рекрутські набори, про відкриття шкіл, про організацію в Майнаках видобутку цілющих грязей, влаштування купа¬лень, будівництво трамвайної лінії.
Протоколи засідань управи.
ш

Відомості про відкриття шкіл, будівництво, про купців міщан. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 900, 1900-1920 рр.
Протоколи засідань управи.
Кошториси витрат управи.
Листування з Таврійським губернським правлінням про встанов¬лення телефонної лінії між м. Сімферополем і м. Євпаторією, про будів¬ництво міського театру, про обрання в Державну Думу.
Плани та креслення споруд, що будуються в м. Євпаторії.
Клопотання різних осіб про надання земель.
Річні звіти про діяльність міської управи.
Відомості про обрання земського зібрання, в міську думу.
Відомості з особового складу.
Ф. 682. Ялтинський нотаріус А. Ф. Фролов-Багреєв, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинский нотариус А. Ф. Фролов-Багреєв, г. Ялта Тавричес-кой губернии
Справ: 8, 1890, 1903, 1904, 1908, 1916, 1920рр.
Опис 1
Справ: 8, 1890, 1903, 1904, 1908, 1916, 1920 рр. Алфавіти осіб, обмежених в правоздатності. Реєстр нотаріуса.
Ф. 683. Канцелярія контролю портів північно-західної час¬тини Чорного моря Відділу торгових портів, м. Керч Таврійської губернії
Канцелярія контроля портов северо-западной части Черного моря Отдела торгових портов, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 5, 1912-1920 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1912-1920 рр.
Копії розпоряджень Відділу торгових портів про затвердження кошторису на ремонт набережної та пристані, влаштування дамби
265

у вздовж лівого берега ріки Кубанки, про організацію Генічеського тор¬гового порту.
Листування з відділом торгових портів та з начальником Феодо-сійського порту про відкриття кредитів на утримування канцелярії, про кошторисні асигнування на витрати портів у 1917 р.
Листування про продовження строків орендних договорів з Росій¬ським товариством пароплавства.
Ф. 684. Корбеклинська мечеть, с. Корбекли Ялтинського по¬віту Таврійської губернії
Корбеклинская мечеть, дер. Корбекльї Ялтинского уезда Тав-рической губернии
Справ: 2, 1882-1917 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1882-1917 рр.
Метричні книги (складені арабською в'яззю).
Ф. 686. Керченський міський військово-промисловий комітет, м. Керч Таврійської губернії
Керченский городской военно-промьішленньш комитет, г. Керчь Таврической губернии
І: 1, 1915-1916 рр. Опис 1
?: 1, 1915-1916 рр. Листування з Центральним військово-промисловим комітетом про виготовлення і постачання спорядження армії, про надання чавуна для лиття снарядів.
Ф. 687. Сімферопольське головне народне училище Училищно¬го комітету Харківського університету, м. Сімферополь Таврій¬ської губернії
Симферопольское главное народное училище Училищного ко-митета Харьковского университета, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 1, 1803-1807 рр.
М6

Опис 1
Справ: 1, 1803-1807 рр. Відомості про стан училища. Списки учнів і вчителів.
Ф. 688. Алупкінський нотаріус М. М. Бобрикін, сел. Алупка Ял¬тинського повіту Таврійської губернії
Алупкинский нотариус М. М. Бобрикин, пос. Алупка Ялтин-ского уезда Таврической губернии
Справ: 2, 1916-1918 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1916-1918 рр.
Книги нотаріальних зборів про записи актів про о протестування векселів.
Ф. 691. Калиське міське відділення Державного банку, м. Керч Таврійської губернії
Калишское городское отделение Государственного банка, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 6, 1904-1918 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1904-1918 рр.
Циркуляри Державного банку про надання відділенням річних звітів, порядок оплати анульованих процентних паперів.
Статут благодійного товариства при Державному банку. Акти ревізії Калиського відділення банку.
Опис 2
г. 1, 1910р.
Списики членів обліково-позикових комітетів Калиського відділен¬ня Ризького комерційного банку та 2-го Калиського товариства взаємно¬го кредиту.
Ф. 693. Карасубазарська поштова контора, м. Карасубазар Таврійської губернії
267

Карасубазарская почтовая контора, г. Карасубазар Тавричес-кой губернии
Справ: 16, 1831,1835,1839,1842,1843,1845,1851,1852,1862-1869 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1831,1835,1839,1842,1843,1845,1851,1852,1862-1869 рр.
Друковані циркуляри Поштового департаменту про вартість пошто¬вих марок.
Ф. 694. Святогірський волосний суд, с. Святогір'я Феодосій-ського повіту Таврійської губернії
Святогорский волостной суд, с. Святогорье Феодосийского уез-да Таврической губернии
Справ: 50, 1873, 1874, 1892-1899, 1901-1913 рр.
Опис 1
Справ: 31, 1892-1895, 1903-1910, 1912, 1913 рр.
Карні справи по обвинуваченню селян в різних провинах.
Цивільні справи по грошових позовах.
Опис 2
Справ: 19, 1873, 1874, 1894-1899, 1901, 1902, 1911 рр. Книги рішень Цюрихтальського волосного суду і судові справи по цивільних позовах.
Ф. 695. Маєток князя С. М. Воронцова «Салгирка», м. Сімфе¬рополь Таврійської губернії
Имение князя С. М. Воронцова «Салгирка», г. Симферополь Тав¬рической губернии
І: 2, Опис 1
Ї: 2,
Список речей з будинку й інвентарю розплідника маєтку С. М. Во¬ронцова.
268

Ф. 697. Керченський нотаріус Б. А. Виноградський, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керченський нотариус Б. А. Виноградский, г. Керчь Тавричес-кой губернии
І: 2, 1911 р. Опис 1
Ї: 2, 1911 р. Книга нотаріальних зборів.
Ф. 698. Керченська міська поштово-телеграфна контора Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керченская городская почтово-телеграфная контора Управ-ления Одесского почтово-телеграфного округа, г. Керчь Тавричес-кой губернии
Справ: 18, 1890, 1892-1915, 1917-1920 рр. Опис 1
Справ: 2, 1890 р.
Відомості на видачу грошового забезпечення службовцям контори.
Опис 2
Справ: 8, 1917-1920 рр.
Листування з Одеським поштово-телеграфним округом про пере¬творення поштових заснувань у поштово-телеграфні, про прийом і звільнення особового складу.
Акти ревізії підвідомчих поштово-телеграфних заснувань.
Опис З
Справ: 8, 1892-1915 рр.
Розпорядження начальника Одеського поштово-телеграфного округу про відкриття нових поштово-телеграфних контор.
Кошториси та пояснювальні записки про влаштування телеграф¬них ліній.
Вимогові відомості на видачу грошового забезпечення службовцям контори.
Ф. 700. Ялтинське товариство допомоги бідним римсько-католицького віросповідання, м. Ялта Таврійської губернії
269

Ялтинское общество пособия бедньїм римско-католического вероисповедания, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1, 1904 р.
Опис 1
Справ: 1, 1904 р.
Прибутково-видаткова книга грошових коштів товариства.
Ф. 701. Земський начальник 1-ї дільниці Ялтинського повіту Повітового предводителя дворянства, м. Ялта Таврійської гу¬бернії
Земский начальник 1-го участка Ялтинского уезда Уездного предводителя дворянства, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1, 1899 р.
Опис 1
Справ: 1, 1899 р.
Книга запису мирського капіталу.
Ф. 702. Благочинний церков Ялтинського округу Таврійської єпархії, м. Ялта Таврійської губернії
Благочинний церквей Ялтинского округа Таврической епархии, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 14, 1861-1921 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1861-1921 рр.
Укази і циркуляри Таврійської духовної консисторії про відкриття в м. Ялті церковноприходської школи, про призначення на службу служи¬телів церкви.
Відомості про нові та скасовані церкви.
Ф. 703. Спілка торгово-промислових службовців міста Ялта та Ялтинського повіту, м. Ялта Таврійської губернії
270

Союз торгово-промьішлемиьіх служащюс города Ялта и Ялтин-ского уезда, г. Ялта Таврической губернии
І: 1, 1915-1917 рр. Опис 1
?: 1, 1915-1917 рр. Протоколи зборів торгово-промислових службовців міста.
Ф. 705. Управління робіт Ялтинського порту Відділу торго¬вих портів Міністерства торгівлі та промисловості, м. Ялта Таврійської губернії
Управление работ Ялтинского порта Отдела торгових пор-тов Министерства торговли и промьішленности, г. Ялта Таври¬ческой губернии
Справ: 183, 1887-1916 рр.
Опис 1
Справ: 183, 1887-1916 рр.
Річні кошториси, звіти та листування з Відділом торгових портів по влаштуванню Ялтинського порту.
Журнали засідань комітету по портових справах. Доповідна записка про відведення ріки Дерекой за мол. Креслення Ялтинського порту. Відомості на видачу платні робітникам та службовцям.
Ф. 706. Таврійське губернське жандармське управління, м. Сім¬ферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское жандармское управление, г. Симферо¬поль Таврической губернии
Справ: 538, 1879-1916 рр.
Опис 1
Справ: 538, 1879-1916 рр.
Циркуляри Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ про розшук осіб, звинувачених у революційній діяльності.
Щомісячні звіти про діяльність помічників начальників Управління в містах і повітах губернії.
271

Агентурні відомості філерів і таємних співробітників про діяльність членів політичних партій.
Дізнання про розповсюджувачів революційних листівок і прокла¬мацій.
Листування про осіб, затриманих за шпигунство.
Послужні списки членів Таврійського губернського жандармського управління, відомості про філерів і таємних співробітників, про полі¬цейську варту в губернії.
Ф. 707. Біюк-Онларське сільське поштово-телеграфне відділен¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, с. Біюк-Онлар Сімфе¬ропольського повіту Таврійської губернії
Биюк-Онларское сельское почтово-телеграфное отделение Одесского почтово-телеграфного округа, с. Биюк-Онлар Симфе-ропольского уезда Таврической губернии
Справ: 4, 1914-1917 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1914-1917 рр.
Циркуляри та розпорядження Одеського поштово-телеграф ного округу.
Ф. 708. Ялтинське агентство Російського товариства стра¬хування і транспортування поклаж і товарів, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское агентство Российского общества страхований и транспортировки кладей и товаров, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 1, 1903 р.
Опис 1
Справ: 1, 1903 р.
Циркуляри Відділу торгового мореплавства та листування з ним про заходи розвитку вітчизняного суднобудування і торгового мореплаван¬ня, про проведення будівельних і ремонтних робіт на ділянках порту, що відведені товариству.
Ф. 709. Правління Ялтинського відділу Російського товариства рятування на водах, м. Ялта Таврійської губернії
272

Правление Ялтинского отдела Российского общества спасе-ния на водах, г. Ялта Таврической губернии
г. 1, 1897 р. Опис 1
?: 1, 1897 р.
Циркуляри правління Російського товариства рятування на водах і листування з ним про придбання за кордоном сталевого човна для Ялтинського товариства, про нагородження за рятування на водах.
Ф. 770. Завідувач Ялтинським молом Відділу торгових портів Міністерства шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії
Заведующии Ялтинским молом Отдела торговьіх портов Ми-нистерства путей сообщения, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 4, 1897-1901 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1897-1901 рр.
Листування з завідувачем роботами з влаштування порту в м. Ялті, про оренду ділянок землі портової території, про заборону завантажен¬ня товарами території порту.
Відомості на утримання службовців.
Ф. 713. Домова Воскресенська церква, маєток «Артек» Ялтин¬ського повіту Таврійської губернії
Домовая Воскресенская церковь, имение Артек Ялтинского уез-да Таврической губернии
Справ: 1, 1838 р.
Опис 1
Справ: 1, 1838 р.
Сповідальні розписи парафіян церкви.
Ф. 714. Євпаторійський нафтовий склад товариства братів Нобелів, м. Євпаторія Таврійської губернії
273

Евпаторийский нефтяной склад товарищества братьев Но-белей, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 6, 1908-1915 рр.
Опис 1
Справ: б, 1908-1915 рр. Касові книги.
Ф. 715. Церковно-будівельний комітет по спорудженню собор¬ного храму, м. Євпаторія Таврійської губернії
Церковно-строительньш комитет по сооружению соборного храма, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 12, 1891-1899 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1891-1899 рр.
Журнали засідань комітету.
Листування з Таврійською духовною консисторією та Євпаторій¬ською повітовою управою про спорудження та кошти на будівництво соборного храму в місті.
Ф. 716. Приморський санаторій Всеросійської спілки міст допо¬моги хворим і пораненим воїнам, м. Євпаторія Таврійської губернії
Приморский санаторий Всероссийского союза городов помощи больньїм и раненим воинам, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 48, 1915-1918 рр.
Опис 1
Справ: 48, 1915-1918 рр.
Накази та циркуляри Головноуповноваженого Південного району та Головного начальника Одеського військового округу по Одеському вій¬ськовому округу, Євпаторійському гарнізону та Приморському санато¬рію про виконання правил внутрішнього розкладу в санаторії, про при¬значення комісії для обстеження стану здоров'я евакуйованих офіцерів.
Протоколи засідань ради та комітету санаторію.
Фінансові кошториси, річні звіти по обладнанню та утримуванню санаторію.
274

Відомості про заходи лікування.
Списки солдат і офіцерів, що лікувалися в санаторії.
Ф. 717. Мировий суддя 1-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Мировой судья 1-го участка Евпаторийского судебно-мирового округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 46, 1869-1892 рр.
Опис 1
Справ: 46, 1869-1892 рр.
Цивільні справи по позовах про сплату боргів, про поновлення прав володіння землею, про введення у володіння маєтками.
Карні справи про обвинувачення осіб в самоправності, у крадіжках коней, порушеннях обов'язкових постанов управи, невиконанні закон¬них вимог влади.
Ф. 718. Євпаторійське лікарняне відділення Євпаторійської міської думи, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское больничное отделение Евпаторийской город-ской думьі, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 38, 1858-1868 рр.
Опис 1
Справ: 32, 1858-1868 рр.
Справи про оренду будинку під відділення, про присилання медика¬ментів, про передачу відділення у ведення міської думи і повітової зем¬ської управи, про призначення наглядача відділення.
Кошториси на утримування лікарняного відділення.
Відомості про стан хворих.
Опис 2
Справ: 6, 1864-1866 рр. Відомості про кількість хворих.
Ф. 719. Євпаторійська міська лікарня Євпаторійської міської думи, м. Євпаторія Таврійської губернії
275

Евпаторийская городская больница Евпаторийской городской думьі, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 2, 1853-1854 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1853-1854 рр.
Листування з міською думою про витрати коштів на продовольство й утримування хворих.
Ф. 720. Євпаторійський повітовий арештний будинок Євпато¬рійського повітового поліцейського управління, м. Євпаторія Тав¬рійської губернії
Евпаторийский уездньш арестньш дом Евпаторийского уезд-ного полицейского управления, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 24, 1889-1911 рр.
Опис 1
Справ: 24, 1889-1911 рр.
Протоколи та виконавчі аркуші про виконання вироків судових органів.
Листування з Євпаторійським повітовим поліцейським управлінням про арештантів.
Книги обліку арештованих та викладу зауважень при провідинах арештного будинку посадовими особами.
Ф. 721. 3-тє Євпаторійське однокласне приходське училище Ди¬рекції народних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврій¬ської губернії
3-є Евпаторийское одноклассное приходское училище Дирекции народньїх училищ Таврической губернии, г. Евпатория Тавричес¬кой губернии
І: 1, 1911-1914 рр. Опис 1
Ї: 1, 1911-1914 рр. Річний звіт про стан училища.

Ф. 722. Мировий суддя 2-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Мировой судья 2-го участка Евпаторийского судебно-мирового округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 47, 1869-1892 рр.
Опис 1
Справ: 47, 1869-1892 рр.
Цивільні справи по позовах про стягнення грошових сум за найман¬ня помешкань, потраву полів.
Кримінальні справи за обвинуваченням осіб у порушенні статутів, крадіжках, бійках та наклепах.
Ф. 723. Сакський волосний земський арештний дім Земського начальника 1-ї дільниці Євпаторійського повіту, с. Саки Євпато¬рійського повіту Таврійської губернії
Сакский волостной земский арестньїй дом Земского началь¬ника 1-го участка Евпаторийского уезда, с. Саки Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 13, 1893-1907 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1893-1907 рр.
Накази Земського начальника 1-ї дільниці Євпаторійського повіту про арешт та звільнення з-під стражі, про видачу заарештованих на поруки.
Виконавчі листи про виконання приговорив судових органів.
Ф. 724. Євпаторійська повітова училищна рада, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский уездний училищний совет, г. Евпатория Тав¬рической губернии
Справ: 20, 1864-1915 рр.
Опис 1
Справ: 20, 1864-1915 рр.
277

Протоколи засідань училищної ради, екзаменаційних комісій народ¬них училищ.
Річні звіти про роботу ради.
Відомості про земські народні училища.
Листування з Таврійською губернською училищної радою і волос¬ними правліннями про відкриття сільських шкіл у Євпаторійському повіті.
Відомості успішності учнів у школах.
Прохання вчителів про надання їм посад у народних училищах.
Ф. 725. Євпаторійська жіноча гімназія попечителя Одеського навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская женская гимназия попечителя Одесского учеб-ного округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 163, 1882-1919 рр.
Опис 1
Справ: 162, 1882-1919 рр.
Циркуляри попечителя Одеського навчального округу. Протоколи засідань педагогічної та попечительської рад. Кошториси на утримання та звіти про стан гімназії. Відомості успішності, атестати та свідоцтва учнів. Списки службовців гімназії.
Опис 2
Ї: 1, 1901 р. Списки службовців гімназії.
Ф. 726. Євпаторійська приватна жіноча гімназія А. П. Рущин-ської і А. А. Миронович, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская частная женская гимназия А. П. Рущинской и А. А. Миронович, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 64, 1911-1919 рр.
Опис 1
Справ: 64, 1911-1919 рр.
Протоколи засідань педагогічної, батьківської та попечительської рад.
Статут і програма дворічних педагогічних курсів в м. Євпаторії.
278

Книга відвідувань виставці робіт учнів гімназії. Екзаменаційні списки та відомості успішності учнів. Відомості на надання зарплатні особовому складу.
Ф. 727. Євпаторійський міський сирітський суд, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский городской сиротский суд, г. Евпатория Таври-ческой губернии
Справ: 244, 1838-1910 рр.
Опис 1
Справ: 239, 1838-1910 рр.
Рішення суду про створення опіки над сиротами та майном помер¬лих громадян міста.
Опис 2
Справ: 5, 1851-1868 рр.
Справи про встановлення опіки над майном.
Ф. 728. Мировий посередник Євпаторійського повіту, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Мировой посредник Евпаторийского уезда, г. Евпатория Тав-рической губернии
Справ: 35, 1862-1869 рр.
Опис 1
Справ: 35, 1862-1869 рр.
Копії циркулярів Міністерства внутрішніх справ і Таврійського гу¬бернатора про надання чинності положення про земські заклади, про рекрутські набори, влаштування відставних нижчих чинів на роботу.
Відомості про надходження грошових зборів з селян, про посіви, врожаї по повіту, про надання землі селянам, що звільнилися від кріпац¬тва, про повернення селян з військової служби, про відкриття шкіл в селищах, навчання хлопчиків коновальній справі.
Ф. 729. Мировий посередник Євпаторійського і Перекопського повітів, м. Євпаторія Таврійської губернії
279

Мировой посредник Евпаторийского и Перекопского уездов, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 24, 1869-1873 рр.
Опис 1
Справ: 24, 1869-1873 рр.
Копії циркулярів Таврійського губернатора й Таврійського губерн¬ського правління.
Листування з Таврійським губернським присутствієм по селянських справах, про приєднання Перекопської дільниці до мирового посеред¬ника Євпаторійського повіту, про вибори голосних у земські заклади, про рекрутські набори, про продовольчу допомогу поселянам.
Податні списки селян.
Ф. 730. Товариство допомоги нужденним учням Євпаторійської чоловічої гімназії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Общество вспоможения нуждающимся ученикам Евпаторий-ской мужской гимназии, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 1, 1908-1915 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1908-1915 рр.
Книга протоколів засідань правління товариства.
Ф. 731. Євпаторійське міське 4-класне училище Дирекції на¬родних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское городское 4-классное училище Дирекции на¬родних училищ Таврической губернии г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 35, 1899-1914 рр.
Опис 1
Справ: 35, 1899-1914 рр. Протоколи засідань педагогічної ради. Річні звіти про роботу училищ. Списки учнів.
280

Відомості з особового складу.
Ф. 732. Сакський волосний суд, с. Саки Євпаторійського по¬віту Таврійської губернії
Сакский волостной суд, с. Саки Евпаторийского уезда Таври-ческой губернии
Справ: 65, 1891-1897рр.
Опис 1
Справ: 65, 1891-1897рр.
Листування з Таврійським губернським правлінням про обрання присяжних засідателів.
Цивільні справи за позовами про стягнення боргів, сплату грошей, поновлення прав на володіння землею.
Карні справи за звинуваченнях у крадіжках, бійках, мешканні без паспортів.
Ф. 733. Євпаторійська повітова землевпорядна комісія Губерн¬ської землевпорядної комісії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская уездная землеустроительная комиссия Губерн-ской землеустроительной комиссии, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 109, 1906-1916 рр.
Опис 1
Справ: 109, 1906-1916 рр. Протоколи засідань комісії.
Прохання уповноважених від товариств та окремих селян Євпато¬рійського повіту про продаж їх земель та казенних ділянок. Відомості на видання зарплатні службовцям комісії.
Ф. 734. Євпаторійське повітове з військової повинності при-сутствіє, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское уездное по воинской повинности присутствие, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 104, 1883-1893 рр.
281

Опис 1
Справ: 104, 1883-1893 рр.
Копії циркулярів Таврійського губернського з військової повинності присутствія, річні звіти про роботу присутствія.
Відомості про перевірку списків ополченців, прирахування військо¬возобов'язаних до призовної дільниці, про огляд їх стана здоров'я, вста¬новлення віку і родинного стана військовозобов'язаних.
Ф. 735. Агайський волосний земський арештний будинок, с. Агай Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Агайский волостной земский арестньїй дом, с. Агай Евпато-рийского уезда Таврической губернии
Справ: 6, 1899-1902 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1899-1902 рр.
Листування із земським начальником 2-ї дільниці Євпаторійського повіту про арештантів, що утримуються під вартою.
Ф. 736. Товариство допомоги бідним мусульманам міста Євпаторії та Євпаторійського повіту, м. Євпаторія Таврійської губернії
Общество пособия бедньім мусульманам города Евпатории и Евпаторийского уезда, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 16, 1906-1916 рр.
Опис 1
Справ: 16, 1906-1916 рр.
Статут товариства.
Протоколи засідань правління товариства.
Річні звіти про надання допомоги бідним мусульманам.
Листування з міською думою про відкриття татарських шкіл, про приймання вчителів до роботи, про поліпшення умов виховання та на¬вчання татарських дітей.
Ф. 737. Управління Євпаторійського торгового порту Відділу торгових портів Міністерства торгівлі й промисловості, м. Євпа¬торія Таврійської губернії

Управление Евпаторийского торгового порта Отдела торго-вьіх портов Министерства торговли и промьішленности, г. Евпа-тория Таврической губернии
І: 2, 1913-1917 рр. Опис 1
?: 2, 1913-1917 рр. Журнали запису приходу та відправлення кораблів.
Ф. 738. Євпаторійське міське вірмено-григоріанське церковно-приходське училище Євпаторійського повітового відділення Таврій¬ської Єпархіальної училищної ради, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское городское армяно-григорианское церковноприход-ское училище Евпаторийского уездного отделения Таврического Епар-хиального училищного совепга, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 5, 1904-1912 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1904-1912 рр.
Класні журнали відвідування та успішності учнів \—А класів.
Ф. 739. Євпаторійське повітове присутствіє по селянських справах Таврійського губернського присутствія по селянських спра¬вах, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское уездное присутствие по крестьянским де лам Таврического губернского присутствия по крестьянским делам, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 371, 1865-1890рр.
Опис 1
Справ: 351, 1875-1890 рр.
Журнали засідань та звіти про діяльність присутствія.
Відомості про кількість дворів та ревізьких душ повіту, про посіви та врожаї хлібів, про дітей, що народилися та померли, про селянські громади.
Листування з Таврійським губернським присутствієм по селянських
283

справах про відкриття Євпаторійського повітового присутствія по се¬лянських справах, про прирахування селян до інших громад, про роз¬поділ земель та майна, стягнення з селян різних зборів.
Вироки сільських зборів про обрання сільських старост.
Опис 2
Справ: 20, 1865-1890 рр.
Листування з Таврійським губернським присутствієм по селянських справах про посилення охорони арештантів, про ремонт приміщень сільських шкіл, про оренду казенних земельних ділянок.
Ф. 740. Євпаторійське повітове училище Дирекції народних учи¬лищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское уездное училище Дирекции народних училищ Таврической губернии, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 195, 1858-1899 рр.
Опис 1
Справ: 191, 1858-1899 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, навчальні програми. Листування з Дирекцією народних училищ з питань викладання в училищі.
Кошториси прибутків та витрат, річні звіти про стан училища. Статистичні відомості про навчальні заклади Євпаторійського повіту. Відомості успішності та списки учнів. Списки службовців училища.
Опис 2
Справ: 4, 1860, 1872, 1890, 1892 рр.
Відомості та листування про відкриття та стан училищ Євпаторій¬ського повіту.
Списки викладачів училища.
Ф. 741. Євпаторійський нотаріус С. Ф. Брунс, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский нотариус С. Ф. Брунс, г. Евпатория Тавричес¬кой губернии
Справ: 15, 1918-1920 рр.
284

Опис 1
Справ: 15, 1918-1920 рр.
Актова книга.
Справи про оформлення паперів на нерухоме майно.
Ф. 742. Євпаторійський нотаріус Н. І. Касторський, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Евпаторийский нотариус Н. И. Касторский, г. Евпатория Тав-рической губернии
Справ: 18, 1917-1920 рр.
Опис 1
Справ: 18, 1917-1920 рр.
Реєстри записів нотаріальних актів.
Справи про здійснення купівлі нерухомого майна.
Ф. 743. Євпаторійська міська електрична станція Євпаторій¬ської міської управи, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская городская злектрическая станция Евпаторий-ской городской управи, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 150, 1912-1919 рр.
Опис 1
Справ: 95, 1912-1919 рр.
Річні звіти електричної станції про витрати електроенергії. Відомості про плату абонентів за електроенергію і прокат лічиль¬ників.
Рапорти контролерів про результати перевірок роботи трамвая. Розрахункові книжки робітників і службовців.
Опис 2
Справ: 55, 1914-1919 рр.
Наряди на роботи кондукторів і водіїв трамваїв.
Ф. 744. Євпаторійська квартирна комісія при Євпаторійській міській думі, м. Євпаторія Таврійської губернії
285

Евпаторииская квартирная комиссия при Евпаторийской го-родской думе, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 170, 1853-1879 рр.
Опис 1
Справ: 145, 1853-1872 рр.
Річні кошториси та звіти про прибутки та витрати грошей.
Визначення комісії про надходження грошей квартирного збору.
Справи про надання квартир для військових чинів і посадових осіб, про обрання депутатів комісії, про стягнення квартирного збору, ревізії діяльності комісії.
Опис 2
Справ: 25, 1854-1879 рр.
Відомості про надходження квартирного збору.
Справи про надання приміщень для військових чинів.
Ф. 745. Чонгурчинське кредитне товариство Інспектора дріб¬ного кредиту при Севастопольському відділенні Державного бан¬ку, с. Чонгурчи Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Чонгурчинское кредитное товарищество Инспектора мелко¬го кредита при Севастопольском отделении Государственного банка, дер. Чонгурчи Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 17, 1914-1920 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1914-1920 рр.
Протоколи загальних зборів членів товариства. Річні звіти про роботу товариства.
Відомості про станове і майнове становище членів ради і правління товариства.
Ф. 746. Євпаторійська повітова земська каса дрібного креди¬ту Євпаторійської повітової земської управи, м. Євпаторія Тав¬рійської губернії
Евпаторииская уездная земская касса мелкого кредита Евпа¬торийской уездной земской управи, г. Евпатория Таврической губернии

Справ: 54, 1913-1920 рр.
Опис 1
Справ: 44, 1913-1920 рр. Протоколи засідань правління каси.
Статути і звіти про роботу волосних кредитних товариств і товариств споживачів.
Опис 2
Справ: 10, 1914-1916 рр.
Протоколи засідань правління каси і постанови земських зборів.
Листування з Державним банком про кредити.
Ф. 747. Інспекція дрібного кредиту Євпаторійського відділен¬ня Державного банку, м. Євпаторія Таврійської губернії
Инспекция мелкого кредита Евпаторийского отделения Госу-дарственного банка, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 102, 1910-1920 рр.
Опис 1
Справ: 102, 1910-1920 рр.
Циркуляри управління по справах дрібного кредиту, про надання позик закладам.
Протоколи засідань членів правління та річні звіти про роботу пози¬ково-ощадних і кредитних товариств.
Книги обліку коштів по інспекції.
Особові справи службовців.
Ф. 748. Орта-Мамайське кредитне товариство, сел. Орта-Мамай Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Орта-Мамайское кредитное товарищество, пос. Орта-Мамай Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 12, 1914-1920 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1914-1920 рр.
Протоколи загальних зборів і засідань членів правління.
287

Статут товариства та річні звіти про роботу.
Ф. 749. Євпаторійське відділення З'єднаного банку, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Евпаторийское отделение Соединенного банка, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 7, 1909-1918 рр.
Опис 1
Справ: б, 1913-1918 рр. Кошториси витрат відділення.
Опис 2
Справ: 1, 1909 р.
Циркуляри З'єднаного банку про правила користування новим теле¬графним ключем.
Ф. 750. Євпаторійське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское уездное казначейство Таврической губернской казенной палати, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 25, 1789-1920 рр.
Опис 1
Справ: 24, 1789-1920 рр.
Розпорядження Таврійської губернської казенної палати і листуван¬ня про відкриття кредитів.
Прибутково-видаткові відомості, книги банкової каси.
Опис 2
Справ: 1, 1789-1920 рр.
Акт надходження та витрат коштів по Євпаторійському повітовому казначейству.
Ф. 751. Євпаторійський повітовий кадій, м. Євпаторія Таврій¬ської губернії
Евпаторийский уездньій кадий, г. Евпатория Таврической гу¬бернии
288

Справ: 34, 1907-1916рр.
Опис 1
Справ: 34, 1907-1916рр.
Листування з Таврійським магометанським духовним правлінням про надання метричних свідоцтв, будівництво та ремонт мечетей, призна¬чення та звільнення осіб духовного звання.
Відомості про кількість шкіл і мечетей у повіті, про склад духів¬ництва і вчителів-магометан, кількість народжених, померлих та одружених.
Ф. 752. Миколаївська церква, с. Бій-Орлюк Євпаторійського по¬віту Таврійської губернії
Николаевская церковь, с. Бий-Орлюк Евпаторийского уезда Тав-рической губернии
Справ: 51, 1866-1924 рр.
Опис 1
Справ: 51, 1866-1924 рр.
Книга реєстрації народження та смерті.
Листування з різними особами про надсилання метричних свідоцтв.
Метричні книги.
Ф. 753. Покровська церква Кінбурнської фортеці, Дніпровський повіт Таврійської губернії
Покровская церковь Кинбурнской крепости, Днепровский уезд Таврической губернии
Справ: 1, 1836 р.
Опис 1
Справ: 1, 1836 р.
Виписи з метричної книги про народження.
Ф. 754. Євпаторійська повітова тимчасова комісія по вве¬денню в чинність положення про земські заклади, м. Євпаторія Таврійської губернії
289

Евпаторийская уездная временная комиссия по введеним в дей-ствие положення о земских учреждениях, г. Евпатория Тавричес-кой губернии
Справ: 4, 1865-1866 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1865-1866 рр.
Відомості про нерухоме майно землевласників Євпаторійського по¬віту, які брали участь у виборах голосних Євпаторійського повітового земського зібрання.
Ф. 755. Євпаторійське міське депутатське зібрання, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Евпаторийское городское депутатское собрание, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 14, 1858-1869 рр.
Опис 1
Справ: 14, 1858-1869 рр.
Вирок громади міста про складання міської обивательської книги.
Листування з міською думою про відкриття й утримування єв¬паторійських приходських училищ, про обрання депутатів в міське зібрання.
Ф. 756. Євпаторійський повітовий предводитель дворянства, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийский уездньій предводитель дворянства, г. Евпато¬рия Таврической губернии
Справ: 2, 1865 р.
Опис 1
Справ: 2, 1865 р.
Листування з Таврійським губернським правлінням про організацію Тимчасового комітету з уведення в чинність положення про земські за¬клади, про відкриття діяльності Євпаторійського повітового земського зібрання, про обрання членів у повітову земську управу.
290

Ф. 757. Сімферопольська міська телефонна мережа Управлін¬ня Одеського поштово-телеграфного округу, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Симферопольская городская телефонная сеть Управления Одесского почтово-телеграфного округа, г. Симферополь Таври-ческой губернии
Справ: 6, 1894-1913, 1916-1917 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1894-1913 рр.
Листування з Управлінням Одеського поштово-телеграфного окру¬гу, про зміну телефонної мережі. Річний звіт про роботу станції.
Опис 2
Справ: 2, 1916-1917 рр.
Циркуляри Одеського поштово-телеграфного округу про охорону телефонних ліній, про правила надсилання поштової кореспонденції, звіти про розвиток сімферопольської телефонної мережі.
Ф. 758. Комітет, створений у м. Євпаторії для оприлюднен¬ня руйнувань, що трапилися від воєнних дій по Євпаторійському повіті, м. Євпаторія Таврійської губернії
Комитет, учрежденньій в г. Евпатории для приведения в известность розорений, происшедших от воєнних действий по Евпаторийскому уезду, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 2, 1856 р.
Опис 1
Справ: 2, 1856 р.
Відомості про руйнування після воєнних дій 1854—1856 рр. в маєт¬ках Євпаторійського повіту.
Ф. 759. Євпаторійське міське парафіяльне училище Дирекції на¬родних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийское городское приходское училище Дирекции на¬родних училищ Таврической губернии, г. Евпатория Таврической губернии
291

Справ: З, 1860-1864 рр.
Опис 1
Справ: З, 1860-1864 рр.
Книги запису руху заяв про приймання в училище.
Особові документи учнів.
Ф. 760. Товариство взаємної допомоги баркасних робітників, м. Євпаторія Таврійської губернії
Общество взаимного вспоможения баркасньїх робочих, г. Евпа-тория Таврической губернии
г. 1, 1911-1914 рр. Опис 1
Ї: 1, 1911-1914 рр. Журнали загальних зборів членів і засідань правління товариства.
Ф. 761. Ханська мечеть Хан-Джамі, м. Євпаторія Таврійської губернії
Ханская мечеть Хан-Джами, г. Евпатория Таврической гу¬бернии
Справ: 21, 1851-1910 рр.
Опис 1
Справ: 21, 1851-1910 рр.
Листування з Міністерством внутрішніх справ про ремонт будин¬ку мечеті.
Звіти про витрати вакуфних коштів.
Книги запису прибутків від вакуфних маєтків. Договори на оренду вакуфних земель.
Ф. 762. З'їзд мирових суддів Євпаторійського округу, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Сьезд мировьіх судей Евпаторийского округа, г. Евпатория Тав¬рической губернии
292

Справ: 37, 1869-1891 рр.
Опис 1
Справ: 37, 1869-1891 рр.
Протоколи судових засідань з'їзду мирових суддів Євпаторійського округу.
Відомості про рух громадян, про стягнення боргів, поновлення по¬рушених прав володіння.
Ф. 763. Тємеське сільське управління Сакського волосного правління, с. Тємеш Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Темешское сельское управление Сакского волостного правле-ния, с. Темеш Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 7, 1857-1909 рр.
Опис 1
Справ: 7, 1857-1909 рр.
Вироки сільських зборів.
Окладні аркуші земських зборів із селян сільських товариств.
Ф. 764. Євпаторійська повітова земська лікарня Євпаторій¬ської повітової земської управи, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская уездная земская больница Евпаторийской уезд-ной земской управи, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 50, 1868-1909 рр.
Опис 1
Справ: 46, 1868-1909 рр. Кошториси на утримування земської лікарні.
Відомості про кількість і утримування хворих, про прибутки та ви¬трати грошей, про наймання будинку для лікарні. Відомості з особового складу.
Опис 2
Справ: 4, 1868-1884 рр.
Листування з Євпаторійською повітовою земською управою про огляд хворих і надання їм лікувальної допомоги.
293

Ф. 765. Благочинний церков Євпаторійського округу, м. Євпа¬торія Таврійської губернії
Благочинний церквей Евпаторийского округа, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 281, 1850-1921 рр.
Опис 1
Справ: 281, 1850-1921 рр.
Укази Таврійської духовної консисторії про призначення і пере¬міщення церковних служителів, про виконання церковних обрядів, про заходи боротьби з поширенням невір'я народу.
Рапорти священиків про збирання пожертвувань на користь церкви, про ремонт церков.
Клірові відомості.
Відомості про народження, одруження і смерть.
Ф. 767. 2-ге Євпаторійське приходське міське училище Ди¬рекції народних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Тав¬рійської губернії
2-е Евпаторийское приходское городское училище Дирекции народньїх училищ Таврической губернии, г. Евпатория Тавричес¬кой губернии
Справ: 1, 1885 р.
Опис 1
Справ: 1, 1885 р. Екзаменаційні відомості учнів.
Ф. 768. Євпаторійська повітова жіноча школа Дирекції на¬родних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії
Евпаторийская уездная женская школа Дирекции народньїх учи¬лищ Таврической губернии, г. Евпатория Таврической губернии
І: 1, 1872 р.
04

Опис 1
?: 1, 1872 р. Відомості про успішність і поведінку учениць.
Ф. 769. Управління Сімферопольського повітового воїнського начальника, м. Сімферополь Таврійської губернії
Управление Симферопольского уездного воинского начальника, г. Симферополь Таврической губернии
г. 2, 1915, 1917 рр. Опис 1
?: 2, 1915, 1917 рр. Свідоцтва про звільнення в запас і диплом лікаря Н. І. Янчевського. Послужний список прапорщика Білецького.
Ф. 770. Таврійське губернське охоронне відділення, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Таврическое губернское охранное опгделение, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 22, 1902-1904 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1902-1904 рр.
Відомості про діяльність членів соціал-демократичної робітничої партії про нагляд поліції за неблагонадійними особами. Щоденники філерів.
Опис 2
Справ: 12, 1902-1904 рр.
Циркуляри Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ.
Рапорти, рахунки агентів відділень.
Агентурні відомості. Списки філерів.
Опис З
Справ: 1, 1902 р.
Відомості про витрати коштів на агентурні потреби.
Ф. 771. Керченська фортечна жандармська команда Таврій¬ського губернського жандармського управління, м. Керч Таврійської губернії
295

Керченская крепостная жандармская команда Таврического губернского жандармского управлених, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 13, 1905-1910 рр.
Опис 1
Справ: 13, 1905-1910 рр.
Циркуляри Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ про розшук осіб та припинення розшуку.
Відомості про нагляд за членами партії соціал-демократів. Списки членів команди.
Ф. 772. Керч-Єнікальська торгова школа, м. Керч Таврійської губернії
Керчь-Еникальская торговая школа, г. Керчь Таврической гу¬бернии
Справ: 2, 1908-1910 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1908-1910 рр.
Свідоцтва про закінчення Керч-Єнікальської торгової школи.
Ф. 774. Уповноважений Міністерства землеробства по за¬готівлі худоби і сала для потреб чинної армії в Таврійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії
Уполномоченньш Министерства земледелия по заготовке ско¬та и сала для нужд действующей армии в Таврической губернии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 5, 1916-1917 рр.
Опис 1
Справ: 5, 1916-1917 рр.
Циркуляри Відділу заготівлі продовольства і фуражу для чинної армії про заготівлю худоби і сала для потреб армії.
Відомості надання м'яса до консервної фабрики Шишманів в м. Сім¬ферополі.

Ф. 775. Чонгурчинське початкове народне училище Дирекції на¬родних училищ Таврійської губернії, с. Чонгурчи Євпаторійського повіту Таврійської губернії
Чонгурчинское начальное народное училище Дирекции народ¬них училищ Таврической губернии, дер. Чонгурчи Евпаторийского уезда Таврической губернии
Справ: 2, 1897-1919 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1897-1919 рр.
Протоколи нарад педагогів Євпаторійського повіту та Чонгурчин-ського училища.
Відомості про учнів.
Ф. 779. Керченська приватна міська жіноча гімназія Фон-Таубе, м. Керч Таврійської губернії
Керченская частная городская женская гимназия Фон-Таубе, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 9, 1914-1919 рр.
Опис 1
Справ: 9, 1914-1919 рр.
Циркуляри Міністерства освіти Кримського крайового уряду та ли¬стування з крайовим урядом про заходи викладання в гімназії у воєнний час, про збирання коштів для добровольчої армії, про призначення ви¬кладачів, порядок оплати їхньої праці.
Свідоцтва про закінчення гімназії.
Ф. 780. Товариство тютюнової фабрики «Спадкоємці Месак-суді К. І.», м. Керч Таврійської губернії
Товарищество табачной фабрики «Наследники Месаксуди К. И.», г. Керчь Таврической губернии
Справ: 8, 1895-1917 рр.
Опис 1
Справ: 8, 1895-1917 рр.
297

Протоколи засідань правління товариства, звіт про його діяльність. Відомості про розмір пайових капіталів членів товариства. Списки пайщиків.
Ф. 781. Керченська єврейська міська училищна комісія при штатному наглядачеві керченських навчальних закладів, м. Керч Таврійської губернії
Керченская еврейская городская училищная комиссия при штатном смотрителе керченских учебньіх заведений, г. Керчь Тав-рической губернии
Справ: 6, 1852-1860 рр.
Опис 1
Справ: 6, 1852-1860 рр.
Журнали засідань комісії.
Річні звіти про надходження і витрати коштів комісії.
Ф. 783. Комісія, що заснована для влаштування синагоги і «Талмуд-Тори» в м. Керчі при Керч-Єнікальському градоначаль¬никові, м. Керч Таврійської губернії
Комиссия, учрежденная для устройства синагоги и «Талмуд-Торьі» в г. Керчи при Керчь-Еникальском градоначальнике, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 2, 1867-1868 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1867-1868 рр.
Журнали засідань комісії.
Річні звіти про діяльність комісії.
Ф. 784. Керч-Єнікальська міщанська управа, м. Керч Таврій¬ської губернії
Керчь-Еникальская мещанская управа, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 5, 1883, 1888-1909, 1916 рр. 298

Опис 1
Справ: 5, 1883, 1888-1909, 1916 рр. Посімейні списки міщан.
Ф. 786. Керченська вірмено-григоріанська церковноприходська школа Дирекції народних училищ Таврійської губернії, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керченская армяно-григорианская церковноприходская школа Дирекции народньїх училищ Таврической губернии, г. Керчь Таври-ческой губернии
Справ: 1, 1907 р. Опис 1
?: 1. 1907 р.
Листування з Інспектором народних училищ Фе од ос ійсько-Керчен¬ського району про джерела утримання школи.
Ф. 787. Керченське морехідне училище малого плавання Голов¬ного управління торгового мореплавання і портів, м. Керч Тав¬рійської губернії
Керченское мореходное училище малого плавания Главного у правлення торгового мореплавания и портов, г. Керчь Таври¬ческой губернии
Справ: 1, 1907-1908 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1907-1908 рр. Екзаменаційні списки учнів училища. Заяви про приймання в училище.
Ф. 788. Керченське місцеве міське управління Російського то¬вариства Червоного Хреста, м. Керч Таврійської губернії
Керченское местное городское управление Русского общества Красного Креста, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 11, 1877-1901 рр.
299

Відомості про будинки, дороги та мости, що знаходяться у розпо¬рядженні комісії.
Ф. 792. Таврійська обласна казенна палата, м. Сімферополь Таврійської області
Таврическая областная казенная палата, г. Симферополь Тав¬рической области
Справ: 610, 1785-1797 рр.
Опис 1
Справ: 610, 1785-1797 рр.
Укази Таврійського обласного правління про дозвіл грошових ви¬трат на казенні потреби, про відмежування земель, продаж вина. Відомості про надходження і витрати грошей. Формулярні списки канцелярських службовців палати.
Ф. 793. Феодосійське повітове казначейство Таврійської об¬ласної казенної палати, м. Феодосія Таврійської області
Феодосийское уездное казначейство Таврической областной ка-зенной палати, г. Феодосия Таврической области
І: З, 1787р. Опис 1
?: З, 1787р. Книги запису надходження грошей.
Ф. 794. Феодосійський повітовий каймаканський суд, м. Фео¬досія Таврійської області
Феодосийский уездньш каймаканский суд, г. Феодосия Таври¬ческой области
Справ: 3, 1786-1787рр.
Опис 1
Справ: 3, 1786-1787рр.
Зошити запису надходження та витрат грошей на канцелярські потреби.
301

Ф. 795. Таврійське губернське соляне правління Таврійської губернської казенної палати, м. Сімферополь Таврійської губернії
Таврическое губернское соляное правление Таврической губерн-ской казенной палати, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 22, 1819-1866 рр.
Опис 1
Справ: 22, 1819-1866 рр. Відомості про запаси, видобуток солі.
Описи архівних справ, генеральних планів, межових книг, соляних джерел та земель відомства правління.
Справи про службу чиновників правління.
Ф. 796. Кримська губернська соляна контора Казенної екс¬педиції Таврійського губернського уряду, м. Перекоп Таврійської губернії
Крьімская губернская соляная контора Казенной жспедиции Таврического губернского правительства, г. Перекоп Таврической губернии
Справ: З, 1803-1807рр.
Опис 1
Справ: 3, 1803-1807рр.
Відомості про соляні озера, солончаки та про запаси солі в Криму. Відомості видобутку, витрат солі та коштів кримського соляного промислу.
Ф. 797. Кримська соляна комісія Таврійського губернського про¬довольчого комітету, м. Сімферополь Таврійської губернії
Крьімская соляная комиссия Таврического губернского продо-вольственного комитета, г. Симферополь Таврической губернии
І: 7, 1917 р.
Опис 1
І: 7, 1917 р.
302

Накази міністрів продовольства і землеробства про розподіл солі та розрахунки.
Протоколи засідань соляної секції Генічеської торгово-промисло¬вої спілки.
План перевезення кримської солі. Відомості про кількість солі, на¬дісланої з промислів Таврійського гірського округу.
Ф. 798. Форштмейстер Кримського півострова обер-форшт-мейстера Лісного департаменту, м. Сімферополь Новоросійської губернії
Форштмейстер Крьімского полуострова обер-форштмей-стера Лесного департаменти, г. Симферополь Новороссийской губернии
Справ: 129, 1799-1803 рр.
Опис 1
Справ: 129, 1799-1803 рр.
Ордери Новоросійського обер-форштмейстер а про надання відомо¬стей про кількість страченого лісу, про збирання насіння та стан лісів Криму, про призначення форштмейстерів.
Ф. 799. Таврійське обласне правління, м. Сімферополь Таврій¬ської області
Таврическое обласшное правление, г. Симферополь Таврической області
Справ: 909, 1784-1808 рр.
Опис 1
Справ: 460, 1784-1797 рр.
Укази Правлячого Сенату про відкриття в Таврійській області при-сутствених місць, про перейменування Левкопольського повіту в Фео-досійський, про об'явлення війни Туреччині (1787—1791) та підписання Ясського миру (1792).
Відомості про створення народних училищ.
Повідомлення правителя Таврійської області про переїзд Тав¬рійського обласного правління з м. Бахчисарая в м. Сімферополь (1785), про взяття російськими військами м. Бендер (1789), фортеці Ізмаїл
303

(1791), про смерть князя Г. О. Потьомкіна (1791) та імператриці Кате¬рини II (1796).
Копії ордерів князя Г. О. Потьомкіна та розпорядження правителя Таврійської області про відведення земельних ділянок та місць для спо¬рудження будинків.
Списки службовців установ, підвідомчих Таврійському обласному правлінню.
Опис 2
Справ: 60, 1784-1797 рр.
Протоколи засідань присутствія Таврійського обласного правління.
Описи розпоряджень Г. О. Потьомкіна та графа П. О. Зубова.
Опис З
Справ: 361, 1784-1797 рр.
Копії ордерів князя Г. О. Потьомкіна, листи контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова про морський бій при Каліакрії (31 червня 1791 р.), проведення Чорноморським флотом навчань, заготівлю і доставку щог¬лового лісу для будівництва і ремонту кораблів (1790—1795), листи О. В. Суворова губернатору.
Справи про війну з Туреччиною та Швецією.
Прохання поміщиків про розшук кріпосних селян, про відведення земельних ділянок.
Опис 4
Справ: 11, 1789-1808 рр.
Укази Правлячого Сенату. Статут благочинія.
Книга запису купчих і закладних документів на вотчинні землі.
Опис 5
?: 2, 1795 р. Справи про розшук татарина, що належить до казенного відомства.
Опис 6
Справ: 15, 1784-1786 рр.
Справа про вбивства по Феодосійському каймаканству. Відомості з особового складу Феодосійського каймаканського правління.
Ф. 800. Канцелярія завідувача державним земельним фондом Управління землеробства та землеустрою Управління внутрішніх справ при Головнокомандуючому Збройними силами на Півдні Росії, м. Сімферополь, Крим
304

Канцелярію заведующего государственньїм земельньїм фондом Управлений земледелия и землеустройства Управлений внутрен-них дел при Главнокомандующем Вооруженньши силами на Юге России, г. Симферополь, Крьім
Справ: 83, 1916-1920рр.
Опис 1
Справ: 83, 1916-1920рр.
Циркуляри Управління землеробства та державного майна. Протоколи наради про наділення землею військових і цивільних осіб.
Відомості про гідротехнічні спорудження.
Ф. 801. Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор П. О. Зубов
Екатеринославский и Таврический генерал-губернатор П. А. Зубов
Справ: 60, 1792-1796
Опис 1
Справ: 60, 1792-1796 рр.
Донесення та рапорти правителя Таврійської області генерал-губернатору про відведення мешканцям земель, садів, виноградників, про стан військ, відомості про стягнення з поселян боргів, про стан соляних промислів.
Відомості про врожай хлібів та кунжуту.
Розпорядження генерал-губернатора С. С. Жегуліна про складання родовідної книги дворян Таврійської області.
Ф. 802. Командуючий сухопутними військами, розташованими в Криму і південних губерніях і флотами в Чорному і Каспійському морях Й. А. Ігельстром, м. Карасубазар Таврійської області
Командующип сухопутньїми войсками, расположенньїми в Крьі-му и южньіх губерниях и флотами в Черном и Каспийском морях О. А. Игельстром, г. Карасубазар Таврической обласши
Справ: 13, 1783-1784 рр.
305

Опис 1
Справ: 13, 1783-1784 рр.
Відомості про кількість населення в містах та селищах Таврійської області, про прибутки від соляних озер, рибної ловлі з податків та мит¬них зборів в Криму.
Тарифи на вивезення товарів з Криму та їх ввезення, що складені ханом Шагіном-Гіреєм. Рапорти і донесення про рух товарів через мит¬ниці Криму.
Ф. 804. Таврійська обласна палата карного суду Таврійського обласного правління, м. Сімферополь Таврійської області
Таврическая областная палата уголовного суда Таврического областного правлення, г. Симферополь Таврической обпасти
Справ: 285, 1787-1797 рр. Опис 1
Справ: 2, 1789, 1792 рр.
Книги запису надходження та витрат коштів.
Опис 2
Справ: 283, 1787-1797 рр. Укази Правлячого Сенату. Журнали засідань.
Відомості про відкриття присутствених місць в Таврійській області, поштових контор в мм. Севастополі, Сімферополі та Перекопі. Карні справи.
Ф. 809. Родниковське сільське управління Святогірського во¬лосного правління, с. Родникове Феодосійського повіту Таврійської губернії
Родниковское сельское управление Святогорского волостного правлення, с. Родниковое Феодосийского уезда Таврической губернии
Справ: 6, 1912-1916 рр. Опис 1
Справ: 6, 1912-1916 рр.
Вироки сільських сходин.
Постанови Таврійського губернського правління про переймену¬вання Цюрихтальської волості в Святогірську, села Цюрихталь — в Святогір'я.
зоб

Відомості про розміри посівних полів, сінокосів, про кількість до¬машніх тварин, про стан виноградників.
Ф. 812. Челебі-Елінське сільське управління Цюрихтальсько-го волосного правління, с. Челебі-Елі Феодосійського повіту Тав¬рійської губернії
Челеби-длинское сельское управление Цюрихтальского во-лостного правлення, с. Челеби-9ли Феодосийского уезда Таври-ческой губернии
Справ: 1, 1900 р.
Опис 1
Справ: 1, 1900 р.
Книга запису переговорів Челебі-Елінських сільських сходин.
Ф. 813. Судацьке фортечне німецьке початкове училище Ін¬спекції народних училищ Феодосійсько-Керченського повіту, с. Су¬дак Таврійської губернії
Судакское крепостное немецкое начальное училище Инспекции народних училищ Феодосийско-Керченского уезда, дер. Судак Тав-рической губернии
Справ: 2, 1910, 1915 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1910, 1915 рр.
Циркуляри інспектора народних училищ Феодосійсько-Керченського повіту про заборону учительських організацій. Списки учнів.
Ф. 815. Помічник начальника Севастопольського міського жан¬дармського управління Головного управління Окремого корпусу жан¬дармів Міністерства внутрішніх справ по Севастопольському гра-доначальству, м. Севастополь Таврійської губернії
Помощник начальника Севастопольского городского жандарм-ского управлення Главного управлення Отдельного корпуса жандар-
307

мов Министерства внутренних дел по Севастопольскому градо-начальству, г. Севастополь Таврической губернии
І: 5, 1912 р. Опис 1
?: 5, 1912 р.
Дізнання про осіб, що приймали участь в убивстві головнокоманду¬ючого Чорноморського флоту віце-адмірала Г. П. Чухніна (1906) і підго¬туванні повстання на воєнних кораблях Чорноморського флоту.
Ф. 816. Севастопольське міське охоронне відділення Департа¬менту поліції Міністерства внутрішніх справ, м. Севастополь Таврійської губернії
Севастопольское городское охранное отделение Департамен¬ти полиции Министерства внутренних дел, г. Севастополь Тав¬рической губернии
Справ: З, 1907-1908 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1907-1916рр.
Перлюстровані листи осіб, за якими наглядала поліція.
Опис 2
Справ: 1, 1908 р.
Відомості про чини Севастопольського охоронного відділення.
Ф. 818. Таврійська обласна палата цивільного суду Таврійсько¬го обласного правління, м. Сімферополь Таврійської області
Таврическая областная палата гражданского суда Тавричес-кого областного правлення, г. Симферополь Таврической области
Справ: 53, 1787-1796 рр.
Опис 1
Справ: 17, 1787-1796 рр. Журнали судових засідань суду.
308

Опис 2
Справ: 2, 1787, 1793 рр.
Книги обліку господарчих витрат суду.
Опис З
Справ: 34, 1787-1796рр.
Книги записів купчих та закладних на купівлю та продаж дворів і торгових місць, кораблів.
Книги записів дворових людей, яких відпустили на волю.
Ф. 820. Керченський музей древностей, м. Керч Таврійської губернії
Керченский музей древностей, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 3, 1840-1853 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1840-1853 рр.
Формулярні списки директорів музею.
Ф. 821. Ялтинське міське спрощене громадське управління, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинское городское упрощенное общественное управление, г. Ялта Таврической губернии
Справ: 89, 1867-1871 рр.
Опис 1
Справ: 89, 1867-1871 рр.
Циркуляри та розпорядження Таврійського губернського правління.
Річні звіти та відомості прибутків та витрат міста.
Справи про вибори в міське спрощене громадське управління.
Відомості про кількість населення. Списки купців і міщан міста.
Ф. 822. Ялтинська міська квартирна комісія при Ялтинській міській думі, м. Ялта Таврійської губернії
Ялтинская городская квартирная комиссия при Ялтинскои го¬род ской думе, г. Ялта Таврической губернии
309

Справ: 1, 1860-1862 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1860-1862 рр.
Листування з Таврійським губернатором про виконання мешканця¬ми міста квартирної повинності. Рахунок прибутку сум комісії.
Ф. 828. Кар асу базар ське вірмене-григоріанське духовне правлін¬ня, м. Карасубазар Таврійської губернії
Карасубазарское армяно-григорианское духовное правление, г. Карасубазар Таврическоп губернии
Справ: 11, 1844-1849 рр.
Опис 1
Справ: 11, 1844-1849 рр. Протоколи засідання правління. Листування правління.
Відомості про кількість мешканців вірмене-григоріанського віро¬сповідання.
Ф. 833. Покровська церква, с. Сабли Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Покровская церковь, с. Сабльї Симферопольского уезда Таври-ческой губернии
Справ: 1, 1875-1879 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1875-1879 рр. Метрична книга.
Ф. 834. Олександро-Невська церква, м. Керч Таврійської губернії Александро-Невская церковь, г. Керчь Таврической губернии
Справ: 3, 1861-1878 рр.
ЗІО

Опис 1
Справ: З, 1861-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 835. Архангело-Михайлівська церква, с. Ємельянівка Феодо-сійського повіту Таврійської губернії
Архангело-Михайловская церковь, с. Емельяновка Феодосий-ского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1873-1877 рр.
Опис 1
Справ: 1, 1873-1877 рр. Метрична книга.
Ф. 836. Церква Святих сімох священномучеників Херсоніських, с. Айбар Перекопського повіту Таврійської губернії
Церковь Святих седьми священномучеников Херсонисских, с. Айбар Перекопского уезда Таврической губернии
Справ: 2, 1865-1876рр.
Опис 1
Справ: 2, 1865-1876 рр. Метричні книги.
Ф. 838. Покровська церква, с. Баяут Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Покровская церковь, с. Баяут Симферопольского уезда Таври¬ческой губернии
Справ: 3, 1863-1877 рр.
Опис 1
Справ: 3, 1863-1877 рр. Метричні книги.
Ф. 839. Церква 51-го піхотного Литовського полку 13-ї піхот¬ної дивізії, м. Сімферополь Таврійської губернії
311

Церковь 51-го пехотного Литовского полка 13-й пехотной ди-визии, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 4, 1865-1878 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1865-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 840. Коспгянтино-Єленинська церква, с. Митрофанівка Фео-досійського повіту Таврійської губернії
Константино-Еленинская церковь, с. Митрофановка Феодо-сийского уезда Таврической губернии
Справ: 4, 1862-1878 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1862-1878 рр. Метричні книги.
Ф. 841. Миколаївська церква, с. Мазанка Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Николаевская церковь, с. Мазанка Симферопольского уезда Тав¬рической губернии
Справ: 2, 1866-1880 рр.
Опис 1
Справ: 2, 1866-1880 рр. Метричні книги.
Ф. 843. Пантелеймонівська церква, колонія Балта-Чокрак Сімферопольського повіту Таврійської губернії
Пантелеймоновская церковь, колония Балта-Чокрак Симфе¬ропольского уезда Таврической губернии
Справ: 1, 1866-1875 рр. ЗІ2

Опис 1
Справ: 1, 1866-1875 рр. Метричні книги.
Ф. 845. Управління Перекопського повітового воїнського на¬чальника, м. Перекоп Таврійської губернії
Управление Перекопского уездного воинского начальника, г. Пе¬рекоп Таврической губернии
Справ: 4, 1915-1916 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1915-1916 рр. Копії наказів по Управлінню.
Ф. 846. Таврійський обласний прокурор Генерального прокуро¬ра Сенату, м. Ак-Мечеть Таврійської області
Таврический областной прокурор Генерального прокурора Се-ната, г. Ак-Мечеть Таврической области
Справ: 54, 1787-1797рр.
Опис 1
Справ: 54, 1787-1797рр. Чорнові службові списки. Матеріали про прийняття на службу посадових осіб.
Ф. 847. Судацька комісія по будівництву казарм, сел. Судак Фео-досійського повіту Новоросійської губернії
Судакская комиссия по строительству казарм, пос. Судак Фео-досийского уезда Новороссийской губернии
І: З, 1 Опис 1
Ї: З, 1
Прибуткові та видаткові відомості. Справа про будівництво фонтана в селищі Судак.
313

Ф. 848. Імператорське Магарацьке училище виноробства, дача Магарач Ялтинського повіту Таврійської губернії
Императорское Магарачское училище виноделия, дача Мага¬рач Ялтинского уезда Таврической губернии
Справ: 4, 1828, 1838-1858, 1861, 1903 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1828, 1838-1858, 1861, 1903 рр. Звіти про заснування та роботу училища. Каталог виноградного асортименту.
Ф. 849. Присяжний повірений М. А. Фрешкоп, м. Сімферополь Таврійської губернії
Присяжний поверенньїй М. А. Фрешкоп, г. Симферополь Тав¬рической губернии
Справ: 476, 1889-1920 рр.
Опис 1
Справ: 476, 1889-1920 рр. Цивільні справи.
Загальне положення про перший народний машинобудівельний за¬вод «Таврійський двигун».
Ф. 850. Присяжний повірений Б. М. Гіммельфарб, м. Сімферо¬поль Таврійської губернії
Присяжний поверенньїй Б. М. Гиммельфарб, г. Симферополь Таврической губернии
Справ: 4, 1910, 1918 рр.
Опис 1
Справ: 4, 1910, 1918 рр. Цивільні справи.
Ф. 851. Євпаторійська караїмська кенаса, м. Євпаторія Таврій¬ської губернії
314

Евпаторийская караимская кенаса, г. Евпатория Таврической губернии
Справ: 87, 1821-1920 рр.
Опис 1
Справ: 87, 1821-1920 рр. Прибутково-видаткові книги. Книги пожертвувань.
Ф. 852. Гассгаген Христіан Хенрік — професор, магістр хімії та мінералогії Ришельєвського ліцею м. Одеси
Гассгаген Христиан Хенрик — профессор, магистр химии и ми-нералогии Ришельевского лицея г. Одессьі
Справ: 12, 1825-1865 рр.
Опис 1
Справ: 12, 1825-1865 рр.
Укази імператора Миколи І про надання звання статського радника і про нагородження орденом Св. Станіслава II ступеня X. Г. Гассгагена, свідоцтво, дипломи про закінчення Стокгольмської гімназії та Упсаль-ського університету.
Особисте листування, біографічні відомості.
Ф. 853. Таврійська губернська комісія для розгляду справ про осіб, арештованих у позасудовому порядку, м. Сімферополь Тав¬рійської губернії
Таврическая губернская комиссия для рассмотрения дел о ли-цах, арестованньіх во внесудебном порядке, г. Симферополь Тав¬рической губернии
І: 11, 1917 р. Опис 1
Ї: 11, 1917 р. Справи осіб, арештованих за агентурно-повідомну діяльність.
315

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абрикосов Олексій Іванович (ф. 144) 104
Авдєєв Роман (ф. 172) 116
Айвазовський Іван Костянтинович (ф. 3) 36
Аксакова-Тютчева Ганна Федорівна (ф. 531) 219
Альперін(ф. 211) 130
Арсеній, архімандрит — див. Брянцев О. Д.
Багенський (ф. 348) 171
Багреєв—див. Фролов-Багрєєв А. Ф.
Базилевич Максим (ф. 540) 222
Баранов (ф. 487) 205
Берберов Лазар Якович (ф. 170) 115
Бертьє-Делагард Олександр Львович (ф. 216) 132
Бєлозеров — див. Таранов-Бєлозеров
Біленький (ф. 769) 295
Бобрикін Макарій Михайлович (ф. 688) 267
Бороздін Андрій Михайлович (ф. 336) 169
Бракер Е. А. (ф. 327)167
Броневський Микола Богданович (ф. 227) 137
Брунс Сергій Федорович (ф. 741) 285
Брянцев Олександр Дмитрович (ф. 193) 124
Кахтін Микола Миколайович (ф. 647) 254
Виноградський Б. А. (ф. 697) 269
Вознесенський Євтихій Євтихійович (ф. 663) 259
Волошенко М. А. (ф. 105) 89
Воронцов Михайло Семенович (ф. 102) 87
Воронцов Семен Михайлович (ф. 695) 268
Воронцови-Дашкови (ф. 534) 220
Врангель Петро Миколайович (ф. 521) 214
Вяземська В. Ф. (ф. 531)218, 219
В'яземська (Карамзіна) Катерина Андріївна (ф. 531) 218, 219
В'яземський Петро Андрійович (ф. 531) 218, 219
1 ассгаген Христіан Хенрік (ф. 852) 315
Гагаріни (ф. 332) 168
Гаухман Янкель (ф. 580) 233
Гіммельфарб Б. М. (ф. 850) 314
Голіцин Лев Сергійович (ф. 186) 121
Голубєв Олександр Єфимович (ф. 536) 221
Голубєва (Суслова) Надія Прокопіївна (ф. 536) 221
ГрекЯ. (ф. 531) 219
Гурій (ф. 505) 209
Гюбнер Карл Вільгельм (Федір Іванович) (ф. 232) 139
Гюбнер Карл Дагоберт Федорович (ф. 232) 139
Гюбнер Рудольф Теодор Федорович (ф. 232) 139
ЗІб

^Цашкови — див. Воронцови-Дашкови
Демидов Павло Олександрович (ф. 202) 128
Демидова (Трєпова) Єлизавета Федорівна (ф. 202) 128
Джевалєков П. П. (ф. 503) 208
Дмитрієв Іван Іванович (ф. 531) 219
Долгорукая (ф. 334) 169
Долгорукови (ф. 102)57
Достоєвський Федор Михайлович (ф. 536) 221
Думбадзе (ф. 553) 226
Іішьстон — див. Суморокови
Ерісман Федор Федорович (Фрідріх Фрідріхович) (ф. 536) 221
Жеіулін С. С. (ф. 801) 305 Желябов Андрій Іванович (ф. 3) 36
Завадовський Олександр (ф. 338) 169 Зубов П. О. (фф. 799, 801) 304 Зіверт Ф. Ф. (ф. 668) 260
Іванов Василь Олександрович (ф. 533) 219 Іванов Віктор Матвійович (ф. 639) 251 Ігельстром Йосип Андрійович (ф. 802) 305 Інгельштром (ф. 535) 221
Кавєлін Л. (ф. 201) 128
Касторський Н. І. (ф. 742) 285
Карамзін Микола Михайлович (ф. 531) 218, 219
Карамзін О. (ф. 531) 218, 219
Карамзіна (В'яземська) Катерина Андріївна (ф. 531) 218, 219
Карамзіна (Мещерська) Катерина Миколаївна (ф. 531) 218, 219
Катерина II імператриця (фф. 7, 28, 201, 209, 535, 799) 38, 52, 127, 220, 304
Кауфман Костянтин Петрович (ф. 233) 139
Классен (ф. 233) 139
Клейнміхель Андрій Андрійович (ф. 233) 139
Клейнміхель Петро Андрійович (ф. 233) 139
Клейнміхель (Орбельяні) Віра Володимирівна (ф. 542) 223
Княжевич В. А. (ф. 327) 167
Княжевич Владислав Максимович (ф. 26) 48
Корсаков Семен Миколайович (ф. 231) 138
Кречетович Йосип Павлович (ф. 540) 222
Крилов Іван Андрійович (ф. 201) 128
Ксенія Олександрівна, Велика княгиня (ф. 532) 219
Лапшин Василь Іванович (ф. 505) 209 Лінниченко Іван Андрійович (ф. 538) 221
Мазепа (ф. 201) 128
Мальцев Сергій Іванович (ф. 333) 168

317

Мещерський Петро Іванович (ф. 531) 218, 219
Мещерська (Карамзіна) Катерина Миколаївна (ф. 531) 218, 219
МесаксудіК. І. (ф. 780) 297
Мєзєнцев (ф. 180) 119
Мільгаузен Федор Карлович (ф. 188) 121
Микола І — імператор (фф. 233, 852) 139, 315
Микола II — імператор (фф. 26, 534) 47, 220
Миронович А. А. (ф. 726) 728
Мурзакевич Н. Н. (ф. 531) 219
Мусш-Пушкш В. А. (ф. 534) 220
ххаришкіни (ф. 102) 87 Неімоєв (ф. 553) 226
Овсянников-Куликовський Н. Д. (ф. 327) 167
ОглобшН. Я. (ф. 193) 124
Олександр Михайлович — Великий князь (фф. 326, 532) 166, 219
Олександр І — імператор (фф. 23, 535) 45, 221
Олександр II — імператор (ф. 534) 220
Олександров Василь (ф. 640) 251
ОлівА. В. (ф. 321)167
Олівер Катерина Іванівна (ф. 153) 107
Орбельяні (Клейнміхель) Віра Володимирівна (ф. 542) 223
Ііавел І — імператор (ф. 201) 127
Панфілов І. Н. (ф. 636) 250
Побєдоносцев Костянтин Петрович (ф. 531) 219
Попов Степан Олексійович (ф. 535) 220
Попов Василь Степанович (ф. 535) 220
Потьомкін Григорій Олександрович (фф. 209, 535, 799) 129, 220, 304
Пушкін Олександр Сергійович (ф. 364) 178
Пушкіна Наталія Миколаївна (ф. 531) 219
хаєвські (ф. 330) 167
Рафф Віктор Петрович (ф. 229) 137
Рафф Петро Федорович (ф. 229) 137
Редігер Ольга Іванівна (ф. 541) 223
Романова (Юсупова) Ірина Олександрівна (ф. 530) 218
Руффо (Фредериці) Єлизавета Фабрицієвна (ф. 539) 222
Рущинська А. П. (ф. 726) 278
Свіщев Євген Іванович (ф. 154) 107
Соловйов Володимир Сергійович (ф. 540) 223
Станішевська В. А. (ф. 106) 89
Стевен Хрістіан Хрістіанович (ф. 199) 126
Стевен О. Хрістіанович (ф. 199) 126
Столипін Петро Аркадійович (фф. 162, 534) ПО, 220
СтрувеП. Б. (ф. 538)222
Суворов-Римникський Олександр Васильович (фф. 26, 799) 46, 304
ЗІ8

Суморокови-Ельстон (ф. 530) 218 Суслова-Голубєва Надія Прокопіївна (ф. 536) 221 Султан-Крим-Гірей (ф. 327) 167
1 аранов-Бєлозеров (ф. 116)94
Томілови (ф. 385) 187
Трєпова (Демидова) Єлизавета Федорівна (ф. 202) 128
Трубецька (ф. 196) 125
Трубецькі — князі (ф. 196) 125
Тютчева (Аксакова) Ганна Федорівна (ф. 531) 219
Урусови князі (ф. 201) 127
Ушаков Федор Федорович (фф. 26, 799) 46, 304
Фабр Андрій Якович (фф. 120, 458) 95, 200
Фелькнер Іван Федорович (ф. 226) 136
Фелькнер Федір Августович (ф. 226) 136
Фелькнер Хрістіан Фрідріх (ф. 226) 136
Феофан (ф. 640) 251
Фіканови (ф. 540) 222
Філарет (ф. 540) 222
Фон-Таубе (ф. 779) 297
ФрешкопМ. А. (ф. 849) 314
Фридериці (Руффо) Єлизавета Фабрицієвна (ф. 539) 222
Фролов-Багреєв А. Ф. (ф. 682)265
ХохловкшА. І. (ф. ПО) 91
Чухнін Григорій Павлович (ф. 815) 308
Шагін-Гірей (ф. 802) 306 Шарф(ф. 211) 130 Шишман І. (фф. 367, 774) 178, 296 Шишман М. (фф. 367, 774) 178, 296 Шувалов(ф. 339) 169
Щєпкін Михайло Семенович (ф. 201) 128 Щербаков Олексій Іванович (ф. 225) 136
хОсупов (Сумароков-Ельстон) Фелікс Феліксович (ф. 530) 218 Юсупов Фелікс Феліксович (ф. 530) 218
Янчевський Н. І (ф. 769) 295

319

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Ахай, с, Євпаторійський пов., Таврійська губ. 282
Айбар, с, Перекопський пов., Таврійська губ. 311
Ай-Василь, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 260
Ай-Даніль, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 76, 234
Айтуганська вол., Сімферопольській пов., Таврійська губ. 181
Ак-Мечеть, м-ко, Євпаторійський пов., Таврійська губ. 157
Ак-Мечеть, м., Таврійська область 313
Албат, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 229
Алупка, сел., Ялтинський пов., Таврійська губ. 87, 158, 238, 248, 251, 267
Алушта, с, м., Ялтинський пов., Таврійська губ. 102, 106, 144, 147, 157, 189,
197, 240, 241, 245, 247, 259, 261
Армянський Базар, м-ко, Перекопський пов., Таврійська губ. 151 Артек, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 273 Аутка, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 190, 252, 261
Ьайдарська, вол., Ялтинський пов., Таврійська губ. 165, 250
Байдари, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 250
Балта-Чокрак, колонія, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 312
Бахчисарай, м., Сімферопольський пов., Таврійська губ. 63, 64, 69, 70, 84, 150,
160, 196, 206, 211
Баяут, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 311 Бердянський, пов., Таврійська губ. 137, 184, 244 Бій-Орлюк, с, Євпаторійський пов., Таврійська губ. 289 Біюк-Ламбат, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 129, 168, 247, 263 Біюк-Онлар, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 272 Біясали, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 211 Богатирська, вол., Ялтинський пов., Таврійська губ. 250 Булганак, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 124
Каршава, м., Польша 140 Венеція, м., Італія 127
1 урзуф, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 123, 252
,Двоякірна, бухта 140
Дерекой, ріка 271
Дерекой, сел., Ялтинський пов., Таврійська губ. 241, 244
Дніпровський, пов., Таврійська губ. 47, 137, 183, 184, 289
Дуванкойська, вол., Сімферопольський пов., Таврійська губ. 165
320

Євпаторійський, окр., Таврійська губ. 92, 292, 293, 294
Євпаторійський, пов., Таврійська губ. 71, 179, 115, 122, 156, 157, 184, 185, 186,
244, 256, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 297 Євпаторія, м., Євпаторійський пов., Таврійська губ. 40, 43, 53, 82, 92, 128, 141,
142, 149, 157, 164, 179, 180, 191, 207, 212, 213, 216, 217, 224, 225, 227, 233,
234, 264, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 293, 294, 314 Ємельянівка, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 311
Закавказький край 149
Зуйська вол., Сімферопольській пов., Таврійська губ. 181
Зуя, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. ПО
Інкерман, дачі, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 101
ІУабурчак, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 142, 175
Кавказ 259
Карагоз, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 148, 207
Карасан, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 167, 255
Карасубазар, м., Сімферопольський пов., Таврійська губ. 69, 70, 83, 114, 118,
119, 148, 150, 151, 160, 165, 173, 174, 175, 193, 205, 267, 268, 305, 310 Катеринослав, м., Катеринославська губ. 201 Катеринославська, губ. 52, 80, 81, 82, 83, 85, 102, 107, 108, 128, 136, 137, 170,
201, 243 Керч, м., Таврійська губ. 1, 44, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 125, 141, 143,
148, 150, 154, 155, 166, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 191, 196, 199, 202, 213,
223, 226, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 265, 266, 267, 268, 269, 295, 296,
297, 298, 299, 309, 310 Керч-Єнікальське градоначальство, Таврійська губ. 111, 112, 155, 191, 200, 226,
233, 234
Кішлав, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 152 Камари, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 161 Корбекли, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 266 Кореїз, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 166, 255 Кримський півострів 45, 186, 303 Кубанка, ріка 266 Кучук-Узень, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 243, 248
Левко польський пов., Таврійська губ. 52, 303
Лівадія, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 133, 256
ІУІагарач, дача, Ялтинський пов., Таврійська губ. 169, 314
Мазанка, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 312
Майнаки, лиман 264
Мамут-Султан, с, Сімферопольський пов. Таврійська губ. 123
Мангуська вол., Сімферопольській пов., Таврійська губ. 180
Марфівка, с, Феодосійський пов, Таврійська губ. 153
Масандра, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 75, 76, 234, 253
321

Мелітопольський, пов., Таврійська губ. 137, 184 Менгермен-німецький, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 200 Митрофанівка, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 312 Місхор, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 125, 169, 170 Москва, м., Росія 140
ххасипкой, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 153 Нева, ріка 140
Новоросійська, губ. 31, 196, 301, 303, 313 Ногайськ, м., Бердянський пов., Таврійська губ. 78
Одеса, м., Бесарабська губ. 121, 315 Озенбаська вол., Ялтинський пов., Таврійська губ. 156 Олександрівка, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 160 Ореанда, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 145 Орта-Мамай, сел., Євпаторійський пов., Таврійська губ. 287 Отузи, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 136
Ііартеніт, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 167
Петербург, м., Росія 140
Петровське, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 154
Перекоп, м., Перекопський пов., Таврійська губ. 44, 52, 64, 74, 100, 105, 152,
164, 193, 195, 196, 197, 205, 206, 213, 302, 306 Перекопський пов., Таврійська губ. 74, 138, 151, 164, 184, 185, 186, 205, 279,
311, 313 Підгороднь о -Петровське, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 54
ходникове, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 306 Ростов-на-Дону, м., Росія 133 Рязанська, губ., Росія 127
Слабли, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 310
Сали, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 154
Саки, сел., Євпаторійський пов., Таврійська губ. 122, 156, 217, 256, 277, 281
Салгир, ріка 117, 209
Салгир-Кіят, с, Сімферопольський пов. Таврійська губ. 202
Сарабуз, сел., Сімферопольський пов., Таврійська губ. 122, 156
Святогір'я, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 54, 268, 300, 306
Севастополь, м., Таврійська губ. 40, 41, 47, 48, 62, 82, 92, 117, 121, 125, 133, 146, 177, 183, 184, 201, 209, 227, 306, 307, 308
Сейтлер, сел., Феодосійський пов., Таврійська губ. 225
Сиваш, затока 115
Сімеїз, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 168, 228
Сімферополь, м., Сімферопольський пов., 36-42, 45, 46, 48, 52, 53, 55—66, 68, 70, 72-77, 79-102, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113, 116, 117, 120, 125, 126, 128-132, 147, 148, 161-164, 167, 168, 170, 171, 178, 180-183, 187-190, 192, 195, 200, 202, 204, 205, 207-209, 215-217, 225, 227-233, 237, 239, 262, 265, 266, 268, 271, 291, 295, 296, 300-304, 306, 308, 311, 314, 315
322

Сімферопольський пов., Таврійська губ. 54, 72, ПО, 122-124, 131, 132, 152, 156,
161, 166, 180, 181, 184-186, 195, 202, 210, 229, 239, 272, 310-312 Старий Крим, м., Феодосійський пов., Таврійська губ. 70, 75, 151, 186, 188, 212 Судак, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 116, 135, 148, 161, 307, 313 Суук-Су, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 140
Іаврійська, обл., губ. 31, 35—315
Таганрозький округ, Росія 237
Таракташ, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 214
Тємеш, с, Євпаторійський пов., Таврійська губ. 293
Унгут, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 116 Ускут, с, Ялтинський пов., Таврійська губ. 263, 264 Уфимська, губ. 127
Феодосія, м., Феодосійський пов., Таврійська губ. 2
Феодосійський пов., Таврійська губ. 36, 38, 39, 52, 54, 71, 112, 116, 135, 136, 142,
151-154, 161, 164, 184-186, 192, 200, 207, 214, 225, 229, 230, 234, 244, 268,
300, 303, 306, 307, 311-313 Форос, маєток, Ялтинський пов., Таврійська губ. 253
Цюрихталь, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 151, 306 Цюрихтальська (Святогірська) вол., Феодосійський пов., Таврійська губ. 55, 191, 306
Ч.елебі-Елі, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 307 Чонгурчи, с, Євпаторійський пов., Таврійська губ. 286, 297
Шаян-Кая, джерело 88
Шеїх-Елі, с, Феодосійський пов., Таврійська губ. 116
Юхари-Каралез, с, Сімферопольський пов., Таврійська губ. 210
Ялта, м., Ялтинський пов., Таврійська губ. 35, 36, 44, 61, 62, 67, 106, 109, 120,
121, 126, 127, 133, 134, 145-147, 159, 194, 214, 224, 232, 239-247, 249-262,
265, 269-273, 309 Ялтинський пов., Таврійська губ. 36, 75, 123, 125, 129, 140, 156, 158, 159, 161,
165-170, 184-186, 189, 190, 228, 234, 238, 241, 243, 244, 247, 248, 250-256,
260-264, 266, 267, 270, 273, 314
323

ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ
Органи державної влади й управління й адміністративні установи
Ф. 739. Євпаторійське повітове присутствіє по селянських справах
Таврійського губернського присутствія по селянських справах,
м. Євпаторія Таврійської губернії 283
Ф. 162. Канцелярія Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч
Таврійської губернії ПО
Ф. 26. Канцелярія Таврійського губернатора, м. Сімферополь
Таврійської губернії 46
Ф. 45. Канцелярія Феодосійського градоначальника, м. Феодосія
Таврійської губернії 60
Ф. 801. Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор П. О. Зубов 305
Ф. 167. Керч-Єнікальське особливе присутствіє по міських справах Керч-
Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії 113
Ф. 24. Комісія, що заснована для розгляду спорів по землях
і для визначення повинностей на Кримському півострові,
м. Сімферополь Таврійської губернії 45
Ф. 27. Таврійське губернське правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 48
Ф. 41. Таврійське губернське присутствіє, м. Сімферополь Таврійської
губернії 57
Ф. 42. Таврійське губернське присутствіє по земських та міських
справах, м. Сімферополь Таврійської губернії 58
Ф. 382. Таврійське губернське присутствіє по продовольчій частині,
м. Сімферополь Таврійської губернії 187
Ф. 44. Таврійське губернське по селянських справах присутствіє,
м. Сімферополь Таврійської губернії 59
Ф. 799. Таврійське обласне правління, м. Сімферополь Таврійської області....303 Ф. 52. Таврійський губернський комітет з покращення побуту
поміщицьких селян, м. Сімферополь Таврійської губернії 62
Ф. 70. Таврійський губернський комітет по справах дрібного кредиту,
м. Сімферополь Таврійської губернії 72
Ф. 502. Таврійський губернський розпорядчий комітет Таврійського
губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії 208
Ф. 545. Тимчасовий Феодосійський військовий генерал-губернатор,
м. Феодосія Таврійської губернії 223
Комісії по виборах до Державної Думи
Ф. 418. Євпаторійська повітова комісія по вибораху Державну Думу,
м. Євпаторія Таврійської губернії 191
Ф. 422. Перекопська повітова комісія по виборах у Державну Думу,
м. Перекоп Таврійської губернії 193
Ф. 40. Сімферопольська повітова комісія по вибораху Державну
Думу, м. Сімферополь Таврійської губернії 57
Ф. 420. Феодосійська повітова комісія по вибораху Державну Думу,
м. Феодосія Таврійської губернії 192
324

Органи міського, земського і станового самоврядування Міські думи
Ф. 489. Бахчисарайська міська дума, м. Бахчисарай Таврійської губернії 206
Ф. 518. Євпаторійська міська дума, м. Євпаторія Таврійської губернії 212
Ф. 169. Карасубазарська міська дума, м. Карасубазар Таврійської губернії 114
Ф. 348. Керч-Єнікальська міська дума, м. Керч Таврійської губернії 171
Ф. 183. Сімферопольська міська дума, м. Сімферополь Таврійської губернії 120
Ф. 246. Феодосійська міська дума, м. Феодосія Таврійської губернії 144
Міські управи
Ф. 64. Бахчисарайська міська управа, м. Бахчисарай Таврійської губернії...69
Ф. 681. Євпаторійська міська управа, м. Євпаторія Таврійської губернії 264
Ф. 356. Карасубазарська міська управа, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
Ф. 455. Керч-Єнікальська міська управа, м. Керч Таврійської губернії 199
Ф. 521. Перекопська міська управа, м. Перекоп Таврійської губернії 213
Ф. 63. Сімферопольська міська управа, м. Сімферополь Таврійської губернії. ...68
Ф. 503. Феодосійська міська управа, м. Феодосія Таврійської губернії 208
Ф. 522. Ялтинська міська управа, м. Ялта Таврійської губернії 214
Міські спрощені громадські управління
Ф. 622. Алуштинське міське спрощене громадське управління,
м. Алушта Таврійської губернії 245
Ф. 381. Старокримське міське спрощене громадське управління,
м. Старий Крим Таврійської губернії 186
Ф. 821. Ялтинське міське спрощене громадське управління, м. Ялта
Таврійської губернії 309
Земські управи
Ф. 754. Євпаторійська повітова тимчасова комісія по введенню в чинність
положення про земські заклади, м. Євпаторія Таврійської губернії 289
Ф. 528. Євпаторійська повітова земська управа, м. Євпаторія Таврійської
губернії 216
Ф. 434. Перекопська повітова земська управа, м. Перекоп Таврійської губернії.. .195 Ф. 61. Сімферопольська повітова земська управа, м. Сімферополь
Таврійської губернії бб
Ф. 60. Таврійська губернська земська управа, м. Сімферополь
Таврійської губернії 65
Ф. 570. Феодосійська повітова земська управа, м. Феодосія Таврійської
губернії 229
Ф. 62. Ялтинська повітова земська управа, м. Ялта Таврійської губернії 67
Волосні правління
Ф. 400. Алуштинське волосне правління, с. Алушта Ялтинського повіту
Таврійської губернії 189
Ф. 637. Байдарське волосне правління, с. Байдари Ялтинського повіту
Таврійської губернії 250
Ф. 619. Дерекойське волосне правління, сел. Дерекой Ялтинського
повіту Таврійської губернії 244
Ф. 160. Зуйське волосне правління, с. Зуя Сімферопольського повіту
Таврійської губернії ПО
Ф. 510. Каралезьке волосне правління, с. Юхари-Каралез
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 210
325

Ф. 630. Кучук-Узеньське волосне правління, с. Кучук-Узень Ялтинського
повіту Таврійської губернії 248
Ф. 34. Підгородньо-Петровське волосне правління, с. Підгородньо-
Петровське Сімферопольського повіту Таврійської губернії 54
Ф. 656. Сакське волосне правління, с. Саки Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 256
Ф. 292. Сарабузьке волосне правління, с. Сарабуз Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 156
Ф. 35. Святогірське волосне правління, с. Святогір'я Феодосійського
повіту Таврійської губернії 54
Ф. 523. Тарактаське волосне правління, с. Таракташ Феодосійського
повіту Таврійської губернії 214
Сільські управління
Ф. 629. Алупкінське сільське управління Алуштинського волосного
правління, сел. Алупка Ялтинського повіту Таврійської губернії 248
Ф. 628. Алуштинське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Алушта Ялтинського повіту Таврійської губернії 247
Ф. 627. Біюк-Ламбатське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврійської губернії 247
Ф. 240. Кабурчацьке сільське управління Салинського волосного правління,
с. Кабурчак Феодосійського повіту Таврійської губернії 142
Ф. 809. Родниковське сільське управління Святогірського волосного
правління, с. Родникове Феодосійського повіту Таврійської
губернії 306
Ф. 790. Святогірське сільське управління Святогірського волосного
правління, с. Святогір'я Феодосійського повіту Таврійської
губернії 300
Ф. 173. Судацьке сільське управління Тарактаського волосного правління,
с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії 116
Ф. 763. Тємеське сільське управління Сакського волосного правління,
с. Тємеш Сакської волості Євпаторійського повіту Таврійської
губернії 293
Ф. 172. Унгутське сільське управління Владиславівського волосного
правління, с. Унгут Феодосійського повіту Таврійської губернії 116
Ф. 677. Ускутське сільське управління Алуштинського волосного
правління, с. Ускут Ялтинського повіту Таврійської губернії 263
Ф. 812. Челебі-Елінське сільське управління Цюрихтальського волосного
правління, с. Челебі-Елі Феодосійського повіту Таврійської губернії....307
Органи дворянського самоврядування
Ф. 755. Євпаторійське міське депутатське зібрання, м. Євпаторія
Таврійської губернії 290
Ф. 756. Євпаторійський повітовий предводитель дворянства, м. Євпаторія
Таврійської губернії 90
Ф. 327. Канцелярія Таврійського губернського предводителя дворянства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 167
Ф. 50. Сімферопольський повітовий предводитель дворянства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 61
Ф. 49. Таврійське дворянське депутатське зібрання, м. Сімферополь
Таврійської губернії 61
326

Ф. 380. Феодосійський повітовий предводитель дворянства, м. Феодосія
Таврійської губернії 186
Ф. 51. Ялтинський повітовий предводитель дворянства, м. Ялта
Таврійської губернії 61
Міські міщанські управи
Ф. 55. Бахчисарайська міська міщанська управа, м. Бахчисарай
Таврійської губернії 63
Ф. 177. Карасубазарська міська міщанська управа, м. Карасубазар
Таврійської губернії 118
Ф. 784. Керч-Єнікальська міщанська управа, м. Керч Таврійської губернії 298
Ф. 54. Сімферопольський міський міщанський староста, м. Сімферополь
Таврійської губернії 63
Ф. 178. Феодосійська міська міщанська управа, м. Феодосія Таврійської
губернії 118
Ф. 620. Ялтинська міщанська управа, м. Ялта Таврійської губернії 244
Ремісничі управи
Ф. 168. Керч-Єнікальська міська реміснича управа, м. Керч Таврійської
губернії 114
Ф. 59. Сімферопольська міська загальна реміснича управа,
м. Сімферополь Таврійської губернії 65
Військово-адміністративні установи
Ф. 43. Відділ по військовій повинності Військового міністерства
Кримського крайового уряду, м. Сімферополь, Крим 58
Ф. 89. Гідротехнічна організація відділу земельних поліпшень для потреб
чинної армії гідротехнічної організації відділу земельних поліпшень
Південного фронту, м. Сімферополь Таврійської губернії 81
Ф. 802. Командуючий сухопутними військами, розташованими в Криму
і південних губерніях і флотами в Чорному і Каспійському морях
Й. А. Ігельстром, м. Карасубазар Таврійської області 305
Ф. 569. Сімферопольська губернська реквізиційна комісія,
м. Сімферополь Таврійської губернії 229
Ф. 409. Сімферопольський міський військово-спортивний комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 190
Ф. 397. Таврійське губернське рекрутське присутствіє Виконавчої
експедиції Таврійського губернського уряду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 188
Ф. 143. Таврійський губернський військово-промисловий комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 104
Ф. 524. Уповноважений Міністерства землеробства по закупівлі хліба в
Таврійській губернії для війська, м. Сімферополь Таврійської губернії.... 215
Ф. 774. Уповноважений Міністерства землеробства по заготівлі
худоби і сала для потреб чинної армії в Таврійській губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 296
Повітові по військовій повинності присутствія
Ф. 734. Євпаторійське повітове по військовій повинності присутствіє,
м. Євпаторія Таврійської губернії 281
Ф. 621. Ялтинське повітове по військовій повинності присутствіє, м. Ялта
Таврійської губернії 244
327

Управління повітових військових начальників
Ф. 585. Управління Євпаторійського повітового воїнського начальника,
м. Євпаторія Таврійської губернії 234
Ф. 607. Управління заступника Феодосійського повітового воїнського
начальника по Керченському району, м. Керч Таврійської губернії 240
Ф. 845. Управління Перекопського повітового воїнського начальника,
м. Перекоп Таврійської губернії 313
Ф. 769. Управління Сімферопольського повітового воїнського начальника,
м. Сімферополь Таврійської губернії 295
Ф. 543. Управління Феодосійського повітового воїнського
начальника, м. Феодосія Таврійської губернії 223
Розпорядчі комітети
Ф. 587. Керченський міський розпорядчий комітет Таврійського
губернського розпорядчого комітету, м. Керч Таврійської губернії....235
Квартирні комісії
Ф. 744. Євпаторійська квартирна комісія при Євпаторійській міській думі,
м. Євпаторія Таврійської губернії 285
Ф. 475. Керч-Єнікальська квартирна комісія при Керч-Єнікальській
міській думі, м. Керч Таврійської губернії 202
Ф. 210. Феодосійська міська квартирна комісія при Феодосійській міській
думі, м. Феодосія Таврійської губернії 130
Ф. 822. Ялтинська міська квартирна комісія при Ялтинській міській думі,
м. Ялта Таврійської губернії 309
Військово-промислові комітети
Ф. 686. Керченський міський військово-промисловий комітет, м. Керч
Таврійської губернії 266
Ф. 123. Сімферопольський міський військово-промисловий комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 96
Органи жандармерії
Ф. 771. Керченська фортечна жандармська команда Таврійського
губернського жандармського управління, м. Керч
Таврійської губернії 295
Ф. 815. Помічник начальника Севастопольського міського жандармського
управління Головного управління Окремого корпусу жандармів
Міністерства внутрішніх справ по Севастопольському
град о начальству, м. Севастополь Таврійської губернії 307
Ф. 555. Помічник начальника Таврійського губернського
жандармського управління у Керч-Єнікальському
град о начальстві і Керченському порту, м. Керч
Таврійської губернії 226
Ф. 556. Севастопольське жандармське управління з Ялтинським
і Євпаторійським повітами, м. Севастополь Таврійської губернії 227
Ф. 706. Таврійське губернське жандармське управління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 271
Установи поліції
Ф. 432. Виконувач обов'язків Головно начальствуючого м. Ялти
та Ялтинського повіту на час надзвичайної охорони Ялтинського
повітового поліцейського управління, м. Ялта Таврійської губернії 194
328

Ф. 427. Карасубазарське поліцейське управління Таврійського
губернського правління, м. Карасубазар Таврійської губернії 193
Ф. 325. Керч-Єнікальське міське поліцейське управління, м. Керч
Таврійської губернії 166
Ф. 604. Пристав 1-го стану Сімферопольського повіту Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 239
Ф. 638. Пристав 1-го стану Ялтинського повіту Таврійського губернського
правління, м. Ялта Таврійської губернії 250
Ф. 658. Пристав 2-го стану Ялтинського повіту Таврійського губернського
правління, м. Ялта Таврійської губернії 257
Ф. 816. Севастопольське міське охоронне відділення Департаменту поліції
Міністерства внутрішніх справ, м. Севастополь Таврійської губернії.... 308 Ф. 197. Сімферопольське міське поліцейське управління Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 125
Ф. 477. Сімферопольське повітове поліцейське управління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 202
Ф. 770. Таврійське губернське охоронне відділення, м. Сімферополь
Таврійської губернії 295
Ф. 200. Управління міське поліцмейстера Ялтинського град о начальства,
м. Ялта Таврійської губернії 126
Ф. 3. Феодосійське повітове поліцейське управління, м. Феодосія
Таврійської губернії 36
Ф. 675. Ялтинська міська поліція, м. Ялта Таврійської губернії 262
Ф. 2. Ялтинське повітове поліцейське управління, м. Ялта Таврійської губернії.... 35
Судові установи
Ф. 376. Сімферопольський окружний суд, м. Сімферополь Таврійської губернії...182 Ф. 23. Слідча комісія, що створена для скасування зловживань
по Таврійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії 45
Ф. 553. Судовий слідчий по найважливіших справах Сімферопольського
окружного суду, м. Сімферополь Таврійської губернії 225
Ф. 15. Таврійська губернська палата карного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 41
Ф. 14. Таврійська губернська палата цивільного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 41
Ф. 16. Таврійська губернська палата цивільного та карного суду,
м. Сімферополь Таврійської губернії 42
Ф. 10. Таврійський губернський совісний суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії 39
Ф. 804. Таврійська обласна палата карного суду, м. Сімферополь
Таврійської області З Об
Ф. 818. Таврійська обласна палата цивільного суду, м. Сімферополь
Таврійської області 308
Земські суди
Ф. 8. Сімферопольський повітовий земський суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії 38
Ф. 7. Таврійський обласний верхній земський суд, м. Сімферополь
Таврійської області 38
Ф. 9. Феодосійський повітовий земський суд, м. Феодосія Таврійської
губернії 39
329

Ф. 664. Ялтинський земський ісправник Таврійського губернського
правління, м. Ялта Таврійської губернії 260
Повітові суди
Ф. 18. Євпаторійський повітовий суд, м. Євпаторія Таврійської губернії 43
Ф. 20. Перекопський повітовий суд, м. Перекоп Таврійської губернії 44
Ф. 17. Сімферопольський повітовий суд, м. Сімферополь Таврійської
губернії 42
Ф. 19. Феодосійський повітовий суд, м. Феодосія Таврійської губернії 43
Ф. 21. Ялтинський повітовий суд, м. Ялта Таврійської губернії 44
Волосні суди Ф. 613. Алуштинський волосний суд, м. Алушта Ялтинського повіту
Таврійської губернії 241
Ф. 612. Дерекойський волосний суд, сел. Дерекой Ялтинського повіту
Таврійської губернії 241
Ф. 509. Каралезький волосний суд, с. Юхари-Каралез Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 210
Ф. 617. Кучук-Узеньський волосний суд, с. Кучук-Узень Ялтинського
повіту Таврійської губернії 243
Ф. 732. Сакський волосний суд, с. Саки Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 281
Ф. 694. Святогірський волосний суд, с. Святогір'я Феодосійського повіту
Таврійської губернії 268
Земські начальники та мирові посередники Ф. 487. Земський начальник 1-ї дільниці Перекопського повіту Повітового
предводителя дворянства, м. Перекоп Таврійської губернії 205
Ф. 701. Земський начальник 1 -ї дільниці Ялтинського повіту Повітового
предводителя дворянства, м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 728. Мировий посередник Євпаторійського повіту, м. Євпаторія
Таврійської губернії 279
Ф. 729. Мировий посередник Євпаторійського і Перекопського повітів,
м. Євпаторія Таврійської губернії 279
Розправи
Ф. 676. Біюк-Ламбатська сільська розправа Ялтинської повітової
нижньої повітової розправи, с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту
Таврійської губернії 263
Ф. 5. Сімферопольська повітова нижня розправа, м. Сімферополь
Таврійської області 37
Ф. 4. Таврійська обласна верхня розправа, м. Сімферополь Таврійської
області 36
Ф. б. Феодосійська повітова нижня розправа, м. Феодосія Таврійської області..37 Магістрати
Ф. 31. Євпаторійський міський магістрат, м. Євпаторія Таврійської губернії 53
Ф. 360. Керч-Єнікальський міський магістрат, м. Керч Таврійської губернії 176
Ф. 29. Перекопський міський магістрат, м. Перекоп Таврійської губернії 52
Ф. 32. Сімферопольський міський магістрат, м. Сімферополь Таврійської
губернії 53
Ф. 28. Таврійський обласний магістрат, м. Сімферополь Таврійської області....52 Ф. 378. Феодосійський міський магістрат, м. Феодосія Таврійської губернії...186
330

Міські ратуші
Ф. бб. Бахчисарайська міська ратуша, м. Бахчисарай Таврійської губернії 70
Ф. 65. Карасубазарська міська ратуша, м. Карасубазар Таврійської губернії 69
Ф. 67. Старокримська міська ратуша, м. Старий Крим Таврійської губернії...70
Міські сирітські суди
Ф. 56. Бахчисарайський міський сирітський суд, м. Бахчисарай
Таврійської губернії 64
Ф. 121. Євпаторійський міський сирітський суд, м. Євпаторія Таврійської
губернії 279
Ф. 180. Карасубазарський міський сирітський суд, м. Карасубазар
Таврійської губернії 119
Ф. 352. Керч-Єнікальський міський сирітський суд, м. Керч Таврійської
губернії 173
Ф. 58. Перекопський міський сирітський суд, м. Перекоп Таврійської губернії....64 Ф. 57. Сімферопольський міський сирітський суд, м. Сімферополь
Таврійської губернії 64
Ф. 16. Старокримський міський сирітський суд, м. Старий Крим
Таврійської губернії 75
Ф. 614. Ялтинський міський сирітський суд, м. Ялта Таврійської губернії 242
З'їзди мирових суддів
Ф. 762. З'їзд мирових суддів Євпаторійського округу, м. Євпаторія
Таврійської губернії 292
Ф. 572. З'їзд мирових суддів Сімферопольського округу, м. Сімферополь
Таврійської губернії 230
Ф. 615. З'їзд мирових суддів Ялтинського округу, м. Ялта Таврійської губернії.... 242
Мирові судді
Ф. 582. Верхній сільський суд 5-ї дільниці Сімферопольського
судово-мирового округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 233
Ф. 717. Мировий суддя 1-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 722. Мировий суддя 2-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 277
Ф. 581. Мировий суддя 3-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового
округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 233
Ф. 573. Мировий суддя 1 -ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 230
Ф. 574. Мировий суддя 2-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 230
Ф. 575. Мировий суддя 3-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 576. Мировий суддя 4-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 577. Мировий суддя 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 231
Ф. 578. Мировий суддя 8-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 232
Ф. біб. Мировий суддя 2-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 242
331

Ф. 579. Мировий суддя 3-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 232
Ф. 580. Мировий суддя 4-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу,
м. Ялта Таврійської губернії 232
Галузеві суди
Ф. 47. Акмечетьський каймаканський суд, м. Сімферополь Таврійської
області 60
Ф. 375. Військово-польовий суд, що заснований у м. Феодосії,
м. Феодосія Таврійської губернії 182
Ф. 486. Карасубазарський каймаканський суд, м. Карасубазар
Таврійської області 205
Ф. 179. Карасубазарський міський римсько-католицький суд,
м. Карасубазар Таврійської губернії 118
Ф. 22. Керченський міський комерційний суд, м. Керч Таврійської губернії 44
Ф. 794. Феодосійський повітовий каймаканський суд, м. Феодосія
Таврійської області 301
Установи прокуратури
Ф. 483. Прокурор Сімферопольського окружного суду, м. Сімферополь
Таврійської губернії 204
Ф. 853. Таврійська губернська комісія для розгляду справ про осіб,
арештованих у позасудовому порядку, м. Сімферополь
Таврійської губернії 315
Ф. 13. Таврійський губернський прокурор, м. Сімферополь Таврійської
губернії 40
Ф. 846. Таврійський обласний прокурор, м. Ак-Мечеть Таврійської області 313
Стряпчі
Ф. 147. Перекопський повітовий стряпчий Таврійського губернського
стряпчого, м. Перекоп Таврійської губернії 105
Ф. 11. Таврійський губернський стряпчий казенних справ,
м. Сімферополь Таврійської губернії 40
Ф. 12. Таврійський губернський стряпчий карних справ, м. Сімферополь
Таврійської губернії 40
Присяжні повірені
Ф. 850. Присяжний повірений Б. М. Гіммельфарб, м. Сімферополь
Таврійської губернії 314
Ф. 849. Присяжний повірений М. А. Фрешкоп, м. Сімферополь
Таврійської губернії 314
Нотаріуси
Ф. 688. Алупкінський нотаріус М. М. Бобрикін, сел. АлупкаЯлтинського
повіту Таврійської губернії 267
Ф. 663. Алуштинський нотаріус Є. Є. Вознесенський, м. Алушта
Таврійської губернії 259
Ф. 741. Євпаторійський нотаріус С. Ф. Брунс, м. Євпаторія Таврійської
губернії 284
Ф. 742. Євпаторійський нотаріус Н. І. Касторський, м. Євпаторія
Таврійської губернії 285
Ф. 697. Керченський нотаріус Б. А. Виноградський, м. Керч Таврійської
губернії 269
332

Ф. 25. Старший нотаріус Сімферопольського окружного суду,
м. Сімферополь Таврійської губернії 46
Ф. 647. Ялтинський нотаріус М. М. Вахтін, м. Ялта Таврійської губернії 253
Ф. 668. Ялтинський нотаріус Ф. Ф. Зіверт, м. Ялта Таврійської губернії 260
Ф. 636. Ялтинський нотаріус І. Н. Панфілов, м. Ялта Таврійської
губернії 250
Ф. 682. Ялтинський нотаріус А. Ф. Фролов-Багреєв, м. Ялта Таврійської
губернії 265
Тюремні установи
Ф. 358. Керченський міський попечительський про тюрми комітет,
м. Керч Таврійської губернії 175
Ф. 38. Попечительство над Сімферопольською міською арештантською
ротою Таврійського губернського попечительського комітету
про тюрми, м. Сімферополь Таврійської губернії 56
Ф. 37. Таврійська губернська тюремна інспекція, м. Сімферополь
Таврійської губернії 55
Ф. 36. Таврійський губернський піклувальний про тюрми комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 55
Ф. 217. Ялтинське міське попечительське про тюрми відділення
Таврійського губернського попечительського про тюрми комітету,
м. Ялта Таврійської губернії 133
В'язниці і арештні будинки
Ф. 735. Агайський волосний земський арештний будинок, с. Агай
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 282
Ф. 551. Євпаторійська в'язниця Таврійського губернатора, м. Євпаторія
Таврійської губернії 225
Ф. 720. Євпаторійський повітовий арештний будинок Євпаторійського
повітового поліцейського управління, м. Євпаторія
Таврійської губернії 276
Ф. 351. Керченський тюремний замок, м. Керч Таврійської губернії 172
Ф. 723. Сакський волосний земський арештний дім Земського
начальника 1-ї дільниці Євпаторійського повіту, с. Саки
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 277
Ф. 547. Ялтинська в'язниця Таврійського губернатора, м. Ялта
Таврійської губернії 224
Громадські організації
Ф. 611. Алуштинське товариство споживачів «Збереженія», м. Алушта
Ялтинського повіту Таврійської губернії 241
Ф. 499. Євпаторійська караїмська громада, м. Євпаторія Таврійської
губернії 207
Ф. 788. Керченське місцеве міське управління Російського товариства
Червоного Хреста, м. Керч Таврійської губернії 299
Ф. 164. Керч-Єнікальський особливий комітет піклування про народну
тверезість Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч
Таврійської губернії 112
Ф. 166. Новиковська община сестер милосердя Товариства Червоного
Хреста Російського товариства Червоного Хреста, м. Сімферополь
Таврійської губернії 113
333

Ф. 641. Південнобережне товариство споживачів «Берекет», м. Ялта
Таврійської губернії 251
Ф. 709. Правління Ялтинського відділу Російського товариства рятування
на водах, м. Ялта Таврійської губернії 272
Ф. 125. Сімферопольське губернське відділення Російського товариства
садівництва, м. Сімферополь Таврійської губернії 97
Ф. 126. Сімферопольський дамський комітет Таврійського лазарету
при Таврійському місцевому управлінні Російського товариства
Червоного Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії 97
Ф. 703. Спілка торгово-промислових службовців міста Ялти
та Ялтинського повіту, м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 114. Таврійське окружне місцеве управління товариства Червоного
Хреста Головного управління Російського товариства Червоного
Хреста, м. Сімферополь Таврійської губернії 93
Ф. 130. Таврійський губернський комітет попечительства про народну
тверезість, м. Сімферополь Таврійської губернії 99
Ф. 760. Товариство взаємної допомоги баркасних робітників, м. Євпаторія
Таврійської губернії 292
Ф. 661. Ялтинське відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу,
м. Ялта Таврійської губернії 258
Промислові підприємства й організації
Ф. 464. Таврійський гірничий округ Гірничого управління Південної Росії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 201
Ф. 396. Гончарно-трубний завод «Салхат», м. Старий Крим Таврійської
губернії 188
Ф. 743. Євпаторійська міська електрична станція Євпаторійської міської
управи, м. Євпаторія Таврійської губернії 285
Ф. 159. Керченський металургійний завод, м. Керч Таврійської губернії 109
Ф. 367 Консервна фабрика братів М. та І. Шишманів, м. Сімферополь
Таврійської губернії 178
Ф. 144. Консервна фабрика товариства О. І. Абрикосова та синів,
м. Сімферополь Таврійської губернії 104
Ф. 796. Кримська губернська соляна контора Казенної експедиції
Таврійського губернського уряду, м. Перекоп Таврійської губернії 302
Ф. 797. Кримська соляна комісія Таврійського губернського продовольчого
комітету, м. Сімферополь Таврійської губернії 302
Ф. 234. Мінопристрілювальна станція акціонерного товариства торпедних
заводів «Руський Уайтхед» у бухті Двоякірна, м. Феодосія
Таврійської губернії 140
Ф. 507. Старший фабричний інспектор Таврійської губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 209
Ф. 209. Таврійська обласна соляна експедиція Таврійської обласної
казенної палати, м. Сімферополь Таврійської області 129
Ф. 795. Таврійське губернське соляне правління Таврійської губернської
казенної палати, м. Сімферополь Таврійської губернії 302
Ф. 99. Товариство парової консервної фабрики «Ейнем», м. Сімферополь
Таврійської губернії 85
Ф. 780. Товариство тютюнової фабрики «Спадкоємці Месаксуді К. І»,
м. Керч Таврійської губернії 297
334

Органи та установи землею)ристування, землеустрою, межування
Ф. 90. Виробник робіт по влаштуванню казенних оброчних статей
у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської
і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії 82
Ф. 85. Головний чиновник щодо складання володінних записів
у Таврійській губернії Управління державного майна Таврійської
і Катеринославської губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії 80
Ф. 733. Євпаторійська повітова землевпорядна комісія Губернської
землевпорядної комісії, м. Євпаторія Таврійської губернії 281
Ф. 205. Контрольна губернська палата Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії 128
Ф. 456. Найвище заснована комісія про вакуфи, м. Сімферополь
Таврійської губернії 200
Ф. 86. Таврійська губернська знімальна межова партія Управління державного
майна Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії 80
Ф. 377. Таврійська губернська креслярня Таврійського губернського
правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 183
Установи державного майна
Ф. 800. Канцелярія завідувача державним земельним фондом Управління
землеробства та землеустрою Управління внутрішніх справ
при Головнокомандуючому Збройними силами на Півдні Росії,
м. Сімферополь, Крим 304
Ф. 342. Наглядач по завідуванню казенними оброчними статтями
в Таврійській губернії Управління землеробства та державного
майна Таврійської та Катеринославської губерній, м. Сімферополь
Таврійської губернії 170
Ф. 444. Перекопське окружне управління державного майна Таврійської
губернської палати державного майна, м. Перекоп Таврійської губернії...197
Ф. 83. Сімферопольське окружне управління державного майна,
м. Сімферополь Таврійської губернії 79
Ф. 81. Таврійсько-Катеринославське губернське управління землеробства
і земле влаштування, м. Сімферополь Таврійської губернії 77
Ф. 84. Феодосійське окружне управління державного майна,
м. Феодосія Таврійської губернії 79
Установи сільського господарства
Ф. 224. Отузький казенний маєток Управління землеробства і державного
майна Таврійської та Катеринославської губерній, с. Отузи
Феодосійського повіту Таврійської губернії 136
Ф. 374. Попечительський комітет про капітал сільської промисловості
Таврійської губернії Таврійського губернатора, м. Сімферополь
Таврійської губернії 181
Ф. 215. Сімферопольський повітовий комітет з винищування сарани,
м. Сімферополь Таврійської губернії 132
Ф. 77. Таврійська заводська конюшня, м. Сімферополь, Крим 75
Ф. 156. Таврійський і Катеринославський губернський комітет
виноградарства і виноробства Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії 108
335

Управління царськими маєтками
Ф. 78. Лівадійсько-Масандровське удільне управління в Криму, маєток
«Масандра» Ялтинського повіту Таврійської губернії 75
Ф. 565 Маєток «Романєшти» 228
Ф. 219. Царський маєток «Лівадія», м. Ялта Таврійської губернії 133
Ф. 248. Царський маєток «Ореанда», м. Ялта Таврійської губернії 144
Управління приватними маєтками
Ф. 102. Маєток князяМ. С. Воронцова «Алупка», сел. Алупка Ялтинського
повіту Таврійської губернії 87
Ф. 695. Маєток князя С. М. Воронцова «Салгирка», м. Сімферополь
Таврійської губернії 268
Ф. 332. Маєток князів Гагаріних, сел. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту
Таврійської губернії 168
Ф. 334. Маєток княгині Долгорукої «Місхор», сел. Місхор Ялтинський
повіт Таврійської губернії 169
Ф. 338. Маєток графа О. Завадовського «Фантазія», дача Магарач
Ялтинського повіту Таврійської губернії 169
Ф. 333. Маєток спадкоємців генерал-майора С. І. Мальцева «Сімеїз»,
сел. Сімеїз Ялтинського повіту Таврійської губернії 168
Ф. 330. Маєтки Раєвських «Партеніт» і «Карасан», Ялтинський повіт
Таврійської губернії 167
Ф. 326. Маєток князя Олександра Михайловича Романова «Ай-Тодор»,
с. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської губернії 166
Ф. 196. Маєток князів Трубецьких в Алупці та Місхорі, Ялтинський
повіт Таврійської губернії 125
Ф. 339. Маєток графа Шувалова «Місхор», сел. Місхор Ялтинський повіт
Таврійської губернії 169
Установи лісного господарства
Ф. 141. Лісничий Алуштинського лісництва Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Алушта Таврійської губернії 102
Ф. 96. Лісничий 2-го Бахчисарайського лісництва Управління
землеробства і державного майна Таврійської губернії,
м. Бахчисарай Таврійської губернії 84
Ф. 98. Лісничий Бешуйського лісництва Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії 85
Ф. 204. Лісничий Євпаторийського лісництва Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Євпаторія Таврійської губернії 128
Ф. 97. Окружний лісничий Сімферопольського лісництва Управління
землеробства і державного майна Таврійської губернії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 84
Ф. 95. Окружний лісничий Феодосійського лісництва Управління
державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Феодосія Таврійської губернії 83
Ф. 618. Південнобережне лісництво Ялтинського повіту Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської
губерній, м. Ялта Таврійської губернії 243
336

Ф. 93. Таврійський губернський лісоохоронний комітет Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської
губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії 82
Ф. 82. Таврійський губернський обер-форштмейстер, м. Сімферополь
Таврійської губернії 79
Ф. 94. Феодосійський повітовий форштмейстер обер-форштмейстера
Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії 83
Ф. 798. Форштмейстер Кримського півострова Оберфорштмейстера
Лісного департаменту Новоросійської губернії, м. Сімферополь
Новоросійської губернії 303
Установи водного господарства
Ф. 428. Завідувач південними районами зрошувальних робіт Європейської
Росії Відділу земельних поліпшень Міністерства землеробства
та державного майна, Таврійська губернія 193
Ф. 88. Партія Кримських водних вишукувань Управління землеробства
і державного майна Таврійської і Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії 81
Ф. 506. Рада виборних Салгирського водного округу Кримського по водних
справах присутствія, м. Сімферополь Таврійської губернії 209
Торговельні організації
Ф. 92. Сімферопольський центральний хлібний магазин Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 82
Ф. 714. Євпаторійський нафтовий склад товариства братів Нобелів,
м. Євпаторія Таврійської губернії 273
Ф. 626. Ялтинський казенний винний склад № 3, м. Ялта Таврійської губернії....247
Ф. 605. Ялтинський магазин удільних вин Головного управління
уділів Міністерства імператорського двору й поділів, м. Ялта
Таврійської губернії 239
Митні установи
Ф. 368. Ак-Мечетьський митний перехідний пункт Одеського митного
округу, Євпаторійський повіт Таврійської губернії 179
Ф. 245. Алуштинський митний перехідний пункт Одеського митного
округу, м. Алушта Таврійської губернії 144
Ф. 171. Бакальський митний перехідний пункт Одеського митного округу,
Євпаторійський повіт Таврійської губернії 115
Ф. 369. Євпаторійська портова митниця Одеського митного округу,
м. Євпаторія Таврійської губернії 180
Ф. 359. Керченська портова митниця Одеського митного округу, м. Керч
Таврійської губернії 176
Ф. 600. Начальник Азовського митного округу Департаменту митних
зборів, м. Керч Таврійської губернії 237
Ф. 361. Начальник Кримського митного округу Департаменту митних
зборів, м. Севастополь Таврійської губернії 177
Ф. 439. Перекопська митниця Таврійської обласної казенної палати,
м. Перекоп Новоросійської губернії 196
Ф. 223. Судацький митний пост Одеського митного округу, с. Судак
Феодосійського повіту Таврійської губернії 135
Ф. 221. Феодосійська портова митниця Одеського митного округу,
м. Феодосія Таврійської губернії 134
337

Ф. 220. Ялтинська портова митниця Одеського митного округу, м. Ялта
Таврійської губернії 134
Установи та організації будівництва
Ф. 346. Будівельна комісія з будівництва міського театру та дохідного
дому Таврійського губернського дворянського депутатського
зібрання, м. Сімферополь Таврійської губернії 171
Ф. 453. Керченський міський будівельний комітет, м.Керч Таврійської губернії... 199
Ф. 392. Комітет для перебудови училищних будинків в місті Сімферополі
Міської управи, м. Сімферополь Таврійської губернії 188
Ф. 603. Комітет по спорудженню храму в Алупці Таврійської духовної
консисторії, сел. АлупкаЯлтинського повіту Таврійської губернії....238
Ф. 847. Судацька комісія по будівництву казарм, сел. Судак Новоросійської
губернії 313
Ф. 596. Тимчасовий будівельний комітет по будівництву Таврійської
духовної семінарії, м. Сімферополь Таврійської губернії 237
Ф. 492. Феодосійський тимчасовий будівельний комітет для будівництва
дівочого інституту Кушнікова Феодосійської міської управи,
м. Феодосія Таврійської губернії 206
Ф. 715. Церковно-будівельний комітет по спорудженню соборного храму,
м. Євпаторія Таврійської губернії 274
Установи, організації і підприємства зв'язку
Ф. 757. Сімферопольська міська телефонна мережа Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 291
Ф. 185. Управління Одеського поштово-телеграфного округу, м. Ялта
Таврійської губернії 120
Поштово-телеграфні контори
Ф. 191. Гурзуфська селищна поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. ГурзуфЯлтинського
повіту Таврійської губернії 122
Ф. 693. Карасубазарська поштова контора, м. Карасубазар Таврійської губернії..267
Ф. 698. Керченська міська поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, м. Керч Таврійської губернії.... 269
Ф. 190. Сакська селищна поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, сел. Саки Євпаторійського
повіту Таврійської губернії 122
Ф. 552. Сейтлерська поштово-телеграфна контора Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, сел. Сейтлер Феодосійського повіту
Таврійської губернії 225
Ф. 80. Сімферопольська повітова поштово-телеграфна контора,
м. Сімферополь Таврійської губернії 77
Ф. 659. Феодосійська міська поштово-телеграфна контора Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, м. Феодосія
Таврійської губернії 258
Ф. 649. Ялтинська повітова поштова контора Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, м. Ялта Таврійської губернії 254
Поштово-телеграфні відділення
Ф. 230. Айбарське сільське поштово-телеграфне відділення Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Айбар Перекопського
повіту Таврійської губернії 138
338

Ф. 206. Біюк-Ламбатське сільське поштово-телеграфне відділення
Управління Одеського поштово-телеграфного округу,
с. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврійської губернії 129
Ф. 707. Біюк-Онларське сільське поштово-телеграфне відділення
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Біюк-Онлар
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 272
Ф. 194. Булганацьке сільське поштове відділення Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, с. Булганак Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 24
Ф. 192. Мамут-Султанське сільське поштово-телеграфне відділення
Управління Одеського поштово-телеграфного округу,
с. Мамут-Султан Сімферопольського повіту Таврійської губернії 123
Ф. 566. Ново-Сімеїзьке сільське поштове відділення Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Сімеїз Ялтинського
повіту Таврійської губернії 228
Ф. 236. Поштово-телеграфне сільське відділення Суук-Су Управління
Одеського поштово-телеграфного округу, с. Суук-Су Ялтинського
повіту Таврійської губернії 140
Ф. 189. Сарабузьке поштове відділення Управління Одеського
поштово-телеграфного округу, сел. Сарабуз Таврійської губернії 122
Поштові станції
Ф. 680. Ай-Васильська обивательська поштова станція, с. Ай-Василь
Ялтинського повіту Таврійської губернії 264
Ф. 679 Ускутська обивательська поштова станція, с. Ускут Ялтинського
повіту Таврійської губернії 264
Установи й організації транспорту, обслуговування транспортних комунікацій
Ф. 79. Анонімне Бельгійське товариство сімферопольських трамваїв
і освітлення, м. Сімферополь Таврійської губернії 76
Ф. 255. Виробник робіт по влаштуванню шосе від селища Карагоз
до міста Карасубазар Ділянки кримських шосе, м. Судак
Таврійської губернії 147
Ф. 494. Комісія з оцінювання майна, що відчужене під Карагоз-
Карасубазарське шосе Пристава 1 -го стану Феодосійського
повіту, м. Феодосія Таврійської губернії 207
Ф. 250. Начальник Ділянки кримських шосе Правління Київського округу
шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії 145
Ф. 251. Начальник 1-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Севастополь
Таврійської губернії 146
Ф. 252. Начальник 2-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Ялта
Таврійської губернії 146
Ф. 253. Начальник 3-ї дистанції Ділянки кримських шосе, м. Сімферополь
Таврійської губернії 147
Ф. 198. Начальник 10-ї ділянки служби шляху Управління південних
казенних залізниць, м. Сімферополь Таврійської губернії 126
Ф. 254. Особливий район Ділянки кримських шосе, м. Алушта
Таврійської губернії 147
Ф. 791. Таврійська губернська будівельна та дорожня комісія Таврійського
губернського правління, м. Сімферополь Таврійської губернії 300
339

Ф. 152. Товариство Кримських залізниць Управління по спорудженню
залізничної лінії Севастополь-Ялта-Алушта, м. Ялта Таврійської
губернії 106
Ф. 175. Управління роботами по влаштуванню доріг у Таврійській
губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії 117
Ф. 708. Ялтинське агентство Російського товариства страхування
і транспортування поклаж і товарів, м. Ялта Таврійської губернії....272
Портові установи та підприємства
Ф. 238. Євпаторійський береговий маяк Дирекції Чорноморських
і Азовських маяків, м. Євпаторія Таврійської губернії 141
Ф. 710. Завідувач Ялтинським молом Відділу торгових портів
Міністерства шляхів сполучення, м. Ялта Таврійської губернії 273
Ф. 683. Канцелярія контролю портів північно-західної частини Чорного
моря Відділу торгових портів, м. Керч Таврійської губернії 265
Ф. 737. Управління Євпаторійського торгового порту Відділу торгових
портів Міністерства торгівлі й промисловості, м. Євпаторія
Таврійської губернії 282
Ф. 601. Управління Керченського торгового порту Відділу торгових
портів Міністерства торгівлі й промисловості, м. Керч
Таврійської губернії 238
Ф. 610. Управління робіт Керченського порту з Феодосією, Ялтою,
Алуштою Відділу торгових портів Міністерства торгівлі
та промисловості, м. Керч Таврійської губернії 240
Ф. 158. Управління міське Ялтинського торгового порту Відділу
торгових портів Міністерства торгівлі та промисловості,
м. Ялта Таврійської губернії 109
Ф. 705. Управління робіт Ялтинського порту Відділу торгових портів
Міністерства торгівлі та промисловості, м. Ялта Таврійської
губернії 271
Ф. 481. Феодосійське міське портове управління Відділу торгових
портів Головного управління торгового мореплавства та портів,
м.Феодосія Таврійської губернії 203
Органи, установи й організації праці та соціального забезпечення
Ф. 520. Керч-Єнікальське міське особливе присутствіє по піклування
про сім'ї нижніх чинів Керч-Єнікальського градоначальника,
м. Керч Таврійської губернії 213
Ф. 53. Сімферопольська міська дворянська опіка, м. Сімферополь
Таврійської губернії 62
Ф. 437. Сімферопольське повітове попечительство по призору сімей
запасних нижніх чинів Сімферопольської повітової земської
управи, м. Сімферополь Таврійської губернії 195
Ф. 149. Сімферопольський міський комітет допомоги біженцям
Сімферопольської міської управи, м. Сімферополь
Таврійської губернії 105
Ф. 525. Таврійське губернське попечительство дитячих притулків
Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії 215
Ф. 115. Таврійський губернський приказ громадського піклування
виконавчої експедиції Таврійського губернського правління,
м. Сімферополь Таврійської губернії 93
340

Ф. 249. Ялтинська дворянська опіка маєтками неспроможних боржників
по приватних боргах, м. Ялта Таврійської губернії 145
Комітети з надання допомоги жителям, що потерпіли від Кримської війни 1853—1856 рр.
Ф. 165. Керченський міський комітет про приведення до відомості
збитків та надання допомоги мешканцям Керч-Єнікальського градоначальства, м. Феодосії та Феодосійського повіту Керч-Єнікальського градоначальника, м. Керч Таврійської губернії. ..112
Ф. 758. Комітет, створений у м. Євпаторії для оприлюднення руйнувань,
що трапилися від воєнних дій по Євпаторійському повіті,
м. Євпаторія Таврійської губернії 291
Ф. 128. Сімферопольський повітовий комітет, заснований для надання
допомоги мешканцям повіту, потерпілим від війни 1853-1856 рр. Головного комітету, що заснований в Одесі для надання допомоги мешканцям, потерпшим від війни, м. Сімферополь Таврійської губернії...98
Благодійні установи і товариства
Ф. 595. Керченське товариство «Яслі», м. Керч Таврійської губернії 236
Ф. 174. Контора сімферопольських богоугодних закладів Таврійського
губернського приказу громадського піклування, м. Сімферополь
Таврійської губернії 116
Ф. 116. Рада попечителів странноприймального будинку
Таранова-Бєлозерова, м. Сімферополь Таврійської губернії 94
Ф. 120. Сімферопольський дитячий притулок ім. А. Я. Фабра відомства
установ імператриці Марії, м. Сімферополь Таврійської губернії 95
Ф. 736. Товариство допомоги бідним мусульманам міста Євпаторія
та Євпаторійського повіту, м. Євпаторія Таврійської губернії 282
Ф. 657. Товариство допомоги бідним татарам Південного берега Криму,
м. Ялта Таврійської губернії 257
Ф. 730. Товариство допомоги нужденним учням Євпаторійської
чоловічої гімназії, м. Євпаторія Таврійської губернії 280
Ф. 625. Ялтинський повітовий комітет піклування про сліпих, м. Ялта
Таврійської губернії 246
Фінансові і податкові установи
Ф. 438. Бахчисарайська питна контора, м. Бахчисарай Таврійської губернії 196
Ф. 68. Таврійська губернська казенна палата, м. Сімферополь
Таврійської губернії 70
Ф. 211. Таврійське губернське акцизне управління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 130
Ф. 383. Таврійське губернське з промислового податку присутствіє
Таврійського губернського правління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 187
Ф. 792. Таврійська обласна казенна палата, м. Сімферополь Таврійської
області 301
Казначейства
Ф. 750. Євпаторійське повітове казначейство, м. Євпаторія Таврійської губернії....288
Ф. 182. Керченське місцеве казначейство, м. Керч Таврійської губернії 119
Ф. 526. Сімферопольське повітове казначейство, м. Сімферополь
Таврійської губернії 216
Ф. 793. Феодосійське повітове казначейство, м. Феодосія Таврійської губернії... .301
341

Податні інспектори
Ф. 583. Податний інспектор Керч-Єнікальського градоначальства, м. Керч
Таврійської губернії 233
Ф. 642. Податний інспектор Ялтинського повіту, м. Ялта Таврійської
губернії 252
Банківські установи
Ф. 589. Керченське міське відділення Азовсько-Донського комерційного
банку, м. Керч Таврійської губернії 235
Ф. 151. Керч-Єнікальський міський громадський банк, м. Керч
Таврійської губернії 106
Ф. 484. Сімферопольське відділення Руського для зовнішньої торгівлі
банку, м. Сімферополь Таврійської губернії 205
Ф. 72. Сімферопольське губернське відділення Петроградського
міжнародного комерційного банку, м. Сімферополь
Таврійської губернії 73
Ф. 71. Таврійське відділення Державного селянського поземельного
банку, м. Сімферополь, Крим 73
Відділення та інспекції Державного банку
Ф. 749. Євпаторійське відділення З'єднаного банку, м. Євпаторія
Таврійської губернії 288
Ф. 747. Інспекція дрібного кредиту Євпаторійського відділення
Державного банку, м. Євпаторія Таврійської губернії 287
Ф. 691. Калиське міське відділення Державного банку, м. Керч
Таврійської губернії 267
Ф. 69. Сімферопольське міське відділення Державного банку,
м. Сімферополь Таврійської губернії .72
Ф. 672. Тимчасове Ялтинське міське відділення Державного банку,
м. Ялта Таврійської губернії 261
Кредитні установи і товариства Ф. 746. Євпаторійська повітова земська каса дрібного кредиту
Євпаторійської повітової земської управи, м. Євпаторія
Таврійської губернії 286
Ф. 1. Керченська міська державна ощадна каса № 427, м. Керч
Таврійської губернії 35
Ф. 597. Керч-Єнікальська губернська каса взаємодопомоги Головного
правління взаємодопомоги, м. Керч Таврійської губернії 237
Ф. 591. Керч-Єнікальське губернське дрібноторговельне та ремісниче
позиково-ощадне товариство Таврійської казенної палати,
м. Керч Таврійської губернії 236
Ф. 592. Керченське товариство взаємного кредиту, м. Керч
Таврійської губернії 236
Ф. 748. Орта-Мамайське кредитне товариство, сел. Орта-Мамай
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 287
Ф. 586. О щадно-позикова каса службовців у маєтках «Масандра»
й «Ай-Даніль», Ялтинський повіт Таврійської губернії 234
Ф. 562. Сімферопольська ощадна каса № 1065 при Сімферопольськім
відділенні Державного банку, м. Сімферополь Таврійської губернії 228
Ф. 74. Сімферопольське товариство взаємного кредиту, м. Сімферополь
Таврійської губернії 74
342

Ф. 745. Чонгурчинське кредитне товариство Інспектора дрібного кредиту
при Севастопольському відділенні Державного банку, с. Чонгурчи
Євпаторійського повіту Таврійської губернії 286
Статистичні установи Ф. 286. Керченський міський статистичний комітет при Керч-Єнікальській
міській управі, м. Керч Таврійської губернії 154
Ф. 529. Статистичне повітове бюро Таврійського губернського земства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 217
Ф. 39. Таврійський губернський статистичний комітет, м. Сімферополь
Таврійської губернії 56
Установи освіти. Адміністративні установи Ф. 100. Дирекція народних училищ Таврійської губернії попечителя
Одеського навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 86
Ф. 724. Євпаторійська повітова училищна рада, м. Євпаторія
Таврійської губернії 277
Ф. 112. Євпаторійське повітове відділення Таврійської єпархіальної
училищної ради, м. Євпаторія, Крим 92
Ф. 73. Інспектор народних училищ Перекопського повіту, м. Перекоп
Таврійської губернії 74
Ф. 212. Інспектор народних училищ Сімферопольського повіту Дирекції
народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії 131
Ф. 101. Інспекція народних училищ попечителя Одеського навчального
округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 87
Ф. 674. Інспекція народних училищ Ялтинсько-Севастопольсько-
Євпаторійського району Дирекції народних училищ Таврійської
губернії, м. Ялта Таврійської губернії 262
Ф. 781. Керченська єврейська міська училищна комісія при штатному
наглядачеві керченських навчальних закладів, м. Керч
Таврійської губернії 298
Ф. 103. Таврійська губернська училищна рада, м. Сімферополь
Таврійської губернії 88
Ф. 419. Таврійська єпархіальна училищна рада Училищної ради
при Синоді, м. Сімферополь Таврійської губернії 192
Ф. 634. Ялтинське повітове відділення Таврійської єпархіальної
училищної ради, м. Ялта Таврійської губернії 249
Загальноосвітні навчальні заклади Ф. 768. Євпаторійська повітова жіноча школа Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 294
Ф. 357. Карасубазарська єврейська школа Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії.... 175 Ф. 450. Олександрівське караїмське училище Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії...198 Ф. 687. Сімферопольське головне народне училище Училищного комітету
Харківського університету, м. Сімферополь Таврійської губернії 266
Ф. 111. Сімферопольська губернська татарська учительська школа
попечителя Одеського навчального округу, м. Сімферополь
Таврійської губернії 91
Ф. 213. Сімферопольське реальне училище попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 131
343

Ф. 813. Судацьке фортечне німецьке початкове училище Інспекції
народних училищ Феодосійсько-Керченського повіту, с. Судак
Таврійської губернії 307
Ф. 515. Феодосійськийучительський інститут попечителя Одеського
навчального округу, м. Феодосія Таврійської губернії 212
Ф. 775. Чонгурчинське початкове народне училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, с. Чонгурчи Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 297
Повітові училища
Ф. 740. Євпаторійське повітове училище Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 284
Ф. 416. Керченське повітове училище Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, м. Керч Таврійської губернії 191
Ф. 108. Сімферопольське повітове училище Дирекції народних училищ,
м. Сімферополь Таврійської губернії 90
Міські училища
Ф. 731. Євпаторійське міське 4-класне училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 280
Ф. 107. Сімферопольське міське єврейське початкове училище Дирекції
народних училищ, м. Сімферополь Таврійської губернії 89
Ф. 364. Сімферопольське 5-класне міське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії.... 178
Приходські училища
Ф. 759. Євпаторійське міське приходське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 291
Ф. 767. 2-ге Євпаторійське приходське міське училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія Таврійської губернії 294
Ф. 721. 3-тє Євпаторійське однокласне приходське училище Дирекції
народних училищ Таврійської губернії, м. Євпаторія
Таврійської губернії 276
Вищі початкові училища
Ф. 353. Карасубазарське вище початкове училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Карасубазар Таврійської губернії 173
Ф. 176. Сімферопольське вище початкове училище Дирекції народних
училищ Таврійської губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії....П7
Казенні чоловічі гімназії
Ф. 546. Євпаторійська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 224
Ф. 355. Кар асу базар ська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
Ф. 440. Керченська Олександрівська чоловіча гімназія Управління
навчальними закладами Таврійської губернії, м. Керч
Таврійської губернії 196
Ф. 104. Сімферопольська міська чоловіча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 88
Ф. 514. Феодосійська чоловіча гімназія Управління навчальними
закладами Таврійської губернії, м. Феодосія Таврійської губернії 211
Ф. 624. Ялтинська Олександрівська чоловіча гімназія попечителя
Одеського навчального округу, м. Ялта Таврійської губернії 246
344

Казенні жіночі гімназії
Ф. 725. Євпаторійська жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Євпаторія Таврійської губернії 278
Ф. 354. Карасубазарська жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Карасубазар Таврійської губернії 174
Ф. 260. Керченська громадська жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Керч Таврійської губернії 148
Ф. 214. Сімферопольська казенна жіноча гімназія попечителя Одеського
навчального округу, м. Сімферополь Таврійської губернії 132
Ф. 623. Ялтинська жіноча гімназія попечителя Одеського навчального
округу, м. Ялта Таврійської губернії 245
Приватні чоловічі гімназії
Ф. 105. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія М. А. Волошенко,
м. Сімферополь Таврійської губернії 89
Ф. 154. Сімферопольська приватна чоловіча гімназія Є. І. Свіщева,
м. Сімферополь Таврійської губернії 107
Приватні жіночі гімназії
Ф. 726. Євпаторійська приватна жіноча гімназія А. П. Рущинської
і А. А. Миронович, м. Євпаторія Таврійської губернії 278
Ф. 779. Керченська приватна міська жіноча гімназія Фон-Таубе, м. Керч
Таврійської губернії 297
Ф. 153. Сімферопольська приватна жіноча гімназія К. І. Олівер,
м. Сімферополь Таврійської губернії 107
Ф. 106. Сімферопольська приватна жіноча гімназія В. А. Станішевської,
м. Сімферополь Таврійської губернії 89
Професійні навчальні заклади
Ф. 644. Аутська нижча реміснича школа Дирекції народних училищ
Таврійської губернії, с. Аутка Ялтинського повіту Таврійської
губернії 252
Ф. 848. Імператорське Магарацьке училище виноробства, дача Магарач
Ялтинського повіту Таврійської губернії 314
Ф. 787. Керченське морехідне училище малого плавання Головного
управління торгового мореплавання і портів, м. Керч
Таврійської губернії 299
Ф. 772. Керч-Єнікальська торгова школа, м. Керч Таврійської губернії 296
Ф. 155. Салгирська губернська практична школа садівництва, городництва
і виноградарства в казенному маєтку «Салгирка» Управління
державним майном Таврійської та Катеринославської губерній,
м. Сімферополь Таврійської губернії 107
Комерційні училища
Ф. ПО. Приватне семикласне комерційне училище А. І. Хохловкіна,
м. Сімферополь Таврійської губернії 91
Ф. 109. Сімферопольське комерційне училище Купецького товариства,
м. Сімферополь Таврійської губернії 90
Ф. 631. Ялтинське комерційне училище товариства розповсюдження
комерційних знань Міністерства торгівлі і промисловості,
м. Ялта Таврійської губернії 249
345

Релігійні навчальні заклади
Ф. 113. Таврійська губернська духовна семінарія Таврійської духовної
консисторії, м. Сімферополь, Крим 92
Ф. 738. Євпаторійське міське вірмено-григоріанське церковноприходське училище Євпаторійського повітового відділення Таврійської Єпархіальної училищної ради, м. Євпаторія Таврійської губернії. ...283
Ф. 786. Керченська вірмено-григоріанська церковноприходська школа Дирекції
народних училищ Таврійської губернії, м. Керч Таврійської губернії....299
Ф. 331. Петро-Павлівська церковноприходська чоловіча школа
Сімферопольського повітового відділення Таврійської Єпархіальної
училищної ради, м. Сімферополь Таврійської губернії 168
Ф. 516. Старокримська учительська семінарія попечителя Одеського
навчального округу, м. Старий Крим Таврійської губернії 212
Установи науки
Ф. 820. Керченський музей древностей, м. Керч Таврійської губернії 309
Ф. 157. Салгирська дослідна плодівницька станція Управління
землеробства і державного майна Таврійської і Катеринославської
губерній, м. Сімферополь Таврійської губернії 108
Ф. 161. Таврійська губернська вчена архівна комісія Таврійського
губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії ПО
Ф. 673. Ялтинська повітова дослідна земська тютюнова плантація,
м. Ялта Таврійської губернії 262
Установи та організації охорони здоров'я. Установи санітарії
Ф. 350. Керченська піврота прикордонної карантинної сторожі, м. Керч
Таврійської губернії 172
Ф. 242. Керченське карантинне правління, м. Керч Таврійської губернії 143
Ф. 163. Комітет, заснований у м. Сімферополі для прийняття заходів
проти заразних хвороб, м. Сімферополь Таврійської губернії 112
Ф. 48. Сімферопольський міський лікарсько-поліцейський комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 60
Ф. 195. Управління Феодосійським губернським карантинним округом,
м. Феодосія Таврійської губернії 124
Ф. 244. Феодосійська морська лікарсько-спостережна станція Інспектора
морських лікарсько-спостережних станцій і лікарських пунктів
Північного побережжя Чорного моря, м. Феодосія Таврійської губернії... 143 Ф. 145. Феодосійська піврота карантинної варти, м. Феодосія Таврійської
губернії 104
Лікувальні установи Ф. 639. Амбулаторія лікаря В. М. Іванова, сел. Алупка Ялтинського повіту
Таврійської губернії 251
Ф. 719. Євпаторійська міська лікарня Євпаторійської міської думи,
м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 764. Євпаторійська повітова земська лікарня Євпаторійської повітової
земської управи, м. Євпаторія Таврійської губернії 293
Ф. 718. Євпаторійське лікарняне відділення Євпаторійської міської думи,
м. Євпаторія Таврійської губернії 275
Ф. 349. Керченська міська лікарня, м. Керч Таврійської губернії 172
Ф. 716. Приморський санаторій Всеросійської спілки міст допомоги
хворим і пораненим воїнам, м. Євпаторія Таврійської губернії 274
346

Ф. 462. Романовський міський інститут фізичних заходів лікування,
м. Севастополь Таврійської губернії 201
Ф. 127. Таврійська губернська земська лікарня, м. Сімферополь
Таврійської губернії 98
Ф. 648. Ялтинська міська очна лікарня, м. Ялта Таврійської губернії 254
Ф. 667. Ялтинський лазарет № 12 «Притулок хроніків» Ялтинського
повітового комітету з надання помочі на Південному березі Криму хворим і пораненим, постраждалим у чинній армії «Всеросійської земської спілки», с. Ай-Василь Ялтинського повіту Таврійської губернії. .260
Релігійні установи. Релігійно-адміністративні установи
Ф. 138. Благочинний монастирів Таврійської єпархії, м. Сімферополь
Таврійської губернії 101
Ф. 765. Благочинний церков Євпаторійського округу, м. Євпаторія
Таврійської губернії 294
Ф. 606. Благочинний церков Керч-Єнікальського округу, м. Керч
Таврійської губернії 239
Ф. 702. Благочинний церков Ялтинського округу Таврійської єпархії,
м. Ялта Таврійської губернії 270
Ф. 662. Духовне правління Алуштинського єврейського молитовного
будинку, м. Алушта Таврійської губернії 259
Ф. 751. Євпаторійський повітовий кадій, м. Євпаторія Таврійської губернії 288
Ф. 828. Кара су базар ське вірмене-григоріанське духовне правління,
м. Карасубазар Таврійської губернії 310
Ф. 237. Керч-Єнікальський рабин, м. Керч Таврійської губернії 141
Ф. 783. Комісія, що заснована для влаштування синагоги і «Талмуд-Тори»
в м. Керчі при Керч-Єнікальському градоначальникові, м. Керч
Таврійської губернії 298
Ф. 134. Перекопське губернське духовне грецьке правління Новоросійської
духовної консисторії, м. Перекоп Таврійської губернії 100
Ф. 640. Подвір'я Таврійського архієрейського будинку, м. Ялта
Таврійської губернії 251
Ф. 133. Правління Таврійського архієрейського дому, м. Сімферополь
Таврійської губернії 100
Ф. 135. Сімферопольське духовне правління, м. Сімферополь Таврійської
губернії 100
Ф. 118. Таврійська духовна консисторія, м. Сімферополь Таврійської губернії... .94 Ф. 136. Таврійське губернське особливе присутствіє щодо забезпечення
православного духовенства, м. Сімферополь Таврійської губернії....101 Ф. 315. Таврійське духовне магометанське правління, м. Сімферополь
Таврійської губернії 163
Ф. 241. Таврійське й Одеське караїмське духовне правління Таврійського
губернатора, м. Євпаторія Таврійської губернії 142
Ф. 139. Таврійський губернський єпархіальний ревізійний комітет
Таврійської губернської духовної консисторії, м. Сімферополь
Таврійської губернії 102
Ф. 129. Таврійський губернський єпархіальний цензурний комітет,
м. Сімферополь Таврійської губернії 99
Ф. 343. Феодосійська духовна консисторія Відомства православного
сповідання, м. Феодосія Таврійської губернії 170
347

Собори
Ф. 300. Іоанно-Златоустовська церква, м. Ялта Таврійської губернії 159
Ф. 301. Миколаївський собор, м. Бахчисарай Таврійської губернії 160
Ф. 296. Миколаївський собор, м. Євпаторія Таврійської губернії 157
Ф. 277. Миколаївський собор, м. Перекоп Таврійської губернії 152
Ф. 312. Олександро-Невський кафедральний собор, м. Сімферополь
Таврійської губернії 162
Ф. 281. Олександро-Невський собор, м. Феодосія Таврійської губернії 153
Ф. 655. Олександро-Невський собор, м. Ялта Таврійської губернії 256
Ф. 289. Троїцький собор, м. Керч Таврійської губернії 155
Церкви православні
Ф. 835. Архангел о-Михайлівська церква, с. Ємельянівка Феодосійського
повіту Таврійської губернії 311
Ф. 298. Архангело-Михайлівська церква, сел. Алупка Ялтинського повіту
Таврійської губернії 158
Ф. 278. Віденська грецька церква, м. Феодосія Таврійської губернії 152
Ф. 653. Вознесенська церква, маєток «Карасан» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 255
Ф. 654. Вознесенська церква, маєток «Лівадія» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 256
Ф. 646. Воскресенська церква, маєток «Форос» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 253
Ф. 279. Вознесенська церква, с. Кішлав Феодосійського повіту
Таврійської губернії 152
Ф. 651. Вознесенська церква, сел. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської
губернії 255
Ф. 713. Воскресенська домова церква, маєток «Артек» Ялтинського повіту
Таврійської губернії 273
Ф. 268. Георгієвська церква, м-ко Армянський Базар Таврійської губернії 150
Ф. 261. Георгієвська церква Тенгінського укріплення Чорноморської
берегової лінії, Кавказьке намісництво Закавказького краю 149
Ф. 295. Захарії-Єлизаветинська церква, м-ко Ак-Мечеть Євпаторійського
повіту Таврійської губернії 157
Ф. 284. Знаменська церква с. Сапи Феодосійського повіту Таврійської губернії... 154 Ф. 413. Іверської Божої Матері карантинна церква, м. Феодосія
Таврійської губернії 191
Ф. 303. Ільїнська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії 160
Ф. 294. Ільїнська церква, с. Сакі Євпаторійського повіту Таврійської губернії... 156 Ф. 645. Іоанно-Предтеченська церква, маєток «Масандра» Ялтинського
повіту Таврійської губернії 253
Ф. 288. Іоанно-Предтеченська церква, м. Керч Таврійської губернії 155
Ф. 512. Іоанно-Предтеченська церква, с. Біясали Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 211
Ф. 840. Костянтино-Єленинська церква, с. Митрофанівка Феодосійського
повіту Таврійської губернії 312
Ф. 305. Марининська церква, с. КомариЯлтинського повіту Таврійської
губернії 161
Ф. 283. Марфівська церква, с. Марфівка Феодосійського повіту
Таврійської губернії 153
348

Ф. 302. Миколаївська церква, м. Карасубазар Таврійської губернії 160
Ф. 752. Миколаївська церква, с. Бій-Орлюк Євпаторійського повіту
Таврійської губернії 289
Ф. 280. Миколаївська церква, с. Зуя Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 152
Ф. 841. Миколаївська церква, с. Мазанка Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 312
Ф. 287. Михайлівська карантинна церква, м. Керч Таврійської губернії 155
Ф. 834. Олександро-Невська церква, м. Керч Таврійської губернії 310
Ф. 304. Олександро-Невська церква, с. Олександрівка Сімферопольського
повіту Таврійської губернії 160
Ф. 843. Пантелеймонівська церква, колонія Балта-Чокрак
Сімферопольського повіту Таврійської губернії 312
Ф. 309. Петро-Павлівська церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 161
Ф. 567. Покровська церква, с. Албат Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 229
Ф. 753. Покровська церква Кінбурнської фортеці, Дніпровський повіт
Таврійської губернії 289
Ф. 838. Покровська церква, с. Баяут Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 311
Ф. 833. Покровська церква, с. Сабли Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 310
Ф. 306. Покровська церква, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської
губернії 161
ф. 310
ф. 650
ф. 285
ф. 313
ф. 276
ф. 412
ф. 643
ф. 297
ф. 839
Преображенська церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 162
Преображенська церква при Никитському ботанічному саді,
Ялтинський повіт Таврійської губернії 254
Різдво-Богородична церква, с. Петровське Феодосійського повіту
Таврійської губернії 154
Троїцька грецька церква, м. Сімферополь Таврійської губернії 163
Успенська церква, м. Старий Крим Феодосійського повіту
Таврійської губернії 151
Успенська церква, с. АуткаЯлтинського повіту Таврійської губернії 190
Успенська церква, с. ГурзуфЯлтинського повіту Таврійської губернії 252
Федоро-Стратилатівська церква, м. Алушта Таврійської губернії 157
Церква 51-го піхотного Литовського полку, 13-ї піхотної дивізії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 311
Ф. 561. Церква Віленського піхотного полку, м. Сімферополь Таврійської
губернії 227
Ф. 836. Церква Святих сімох священномучеників Херсонеських,
с. Айбари Перекопського повіту Таврійської губернії 311
Ф. 282. Церква Скорбної Божої Матері, с. Насипкой Феодосійського
повіту Таврійської губернії 153
Ф. 311. Церква Скорбної Божої Матері при Таврійській земській лікарні,
м. Сімферополь Таврійської губернії 162
Церкви католицькі
Ф. 269. Карасубазарська вірмено-католицька церква, м. Карасубазар
Таврійської губернії 151
Ф. 660. Римсько-католицька церква, м. Ялта Таврійської губернії 258
349

Церкви лютеранські
Ф. 652. Євангелічно-лютеранська церква, м. Ялта Таврійської губернії 255
Ф. 461. Менгерменська лютеранська церква, с. Менгермен-німецький
Феодосійського повіту Таврійської губернії 200
Ф. 271. Цюрихтальська лютеранська церква, с. Цюрихталь
Феодосійського повіту Таврійської губернії 151
Синагоги Ф. 266. Бахчисарайська єврейська синагога, м.Бахчисарай Таврійської губернії..150
Ф. 262. Євпаторійська єврейська синагога, м. Євпаторія Таврійської губернії 149
Ф. 851. Євпаторійська караїмська кенаса, м. Євпаторія Таврійської губернії 314
Ф. 265. Кара су базар ська єврейська синагога, м. Карасубазар Таврійської
губернії 150
Ф. 264. Керченська єврейська синагога, м. Керч Таврійської губернії 150
Ф. 488. Перекопська єврейська синагога, м. Перекоп Таврійської губернії....205 Ф. 259. Сімферопольська єврейська синагога, м. Сімферополь
Таврійської губернії 148
Ф. 263. Феодосійська єврейська синагога, м. Феодосія Таврійської губернії 149
Мечеті
Ф. 669. Алуштинська мечеть, м. Алушта Таврійської губернії 261
Ф. 670. Аутська мечеть, с. Аутка Ялтинського повіту Таврійської губернії 261
Ф. 684. Корбеклинська мечеть, с. Корбекли Ялтинського повіту
Таврійської губернії 266
Ф. 473. Салгиркіятська мечеть, с. Салгир-Кіят Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 202
Ф. 372. Мечеті Айтуганської волості, Сімферопольській повіт
Таврійської губернії 181
Ф. 299. Мечеті Алуштинської волості Ялтинського повіту Таврійської
губернії 159
Ф. 320. Мечеті Байдарської волості Ялтинського повіту Таврійської губернії.. ..165 Ф. 324. Мечеті Дуванкойської волості Сімферопольського повіту
Таврійської губернії 165
Ф. 371. Мечеті Зуйської волості, Сімферопольській повіт Таврійської губернії.... 181 Ф. 370. Мечеті Мангуської волості, Сімферопольській повіт Таврійської
губернії 180
Ф. 293. Мечеті Озенбаської волості Ялтинського повіту Таврійської губернії 156
Ф. 318. Мечеті Перекопського повіту Таврійської губернії 164
Ф. 319. Мечеті Феодосійського повіту Таврійської губернії 164
Ф. 321. Мечеті м. Бахчисараю Таврійської губернії 165
Ф. 316. Мечеті м. Євпаторії і Євпаторійського повіту Таврійської губернії 164
Ф. 323. Мечеті м. Карасубазара Таврійської губернії 165
Ф. 317. Мечеті м. Сімферополя Таврійської губернії 164
Ф. 761. Ханська мечеть Хан-Джамі, м. Євпаторія Таврійської губернії 292
Монастирі Ф. 443. Космо-Даміановський жіночий монастир, м. Алушта
Таврійської губернії 197
Ф. 513. Успенський скит, м. Бахчисарай Таврійської губернії 211
Релігійні благодійні установи й організації Ф. 505. Приходське попечительство при Олекс а ндрівсь кому соборі,
м. Феодосія Таврійської губернії 208
350

Ф. 124. Попечительство міське про бідних прихожан вірмено-григоріанської
церкви Нахічевано-Бесарабської Вірмено-Григоріанської
Єпархіальної консисторії, м. Сімферополь Таврійської губернії 96
Ф. 131. Рада Олександро-Невського братерства Таврійської єпархії,
м. Сімферополь Таврійської губернії 99
Ф. 496. Сімферопольське Петро-Павлівське церковноприходське
попечительство, м. Сімферополь Таврійської губернії 207
Ф. 119. Таврійське губернське єпархіальне попечительство про бідних
духовного звання, м. Сімферополь Таврійської губернії 95
Ф. 140. Таврійський губернський єпархіальний комітет з надання
допомоги хворим і пораненим воїнам Єпископа Таврійського
й Сімферопольського, м. Сімферополь Таврійської губернії 102
Ф. 700. Ялтинське товариство допомоги бідним римсько-католицького
віросповідання, м. Ялта Таврійської губернії 269
Фонди особового походження. Фамільні фонди
Ф. 534. Воронцови-Дашкови — графський та княжий рід 220
Ф. 536. Голубєв Олександр Єфимович (1836-1926) — доктор медицини.
Суслова-Голубєва Надія Прокопіївна (1843-1918) — його дружина,
доктор медицини 221
Ф. 232. Гюбнер Карл Вільгельм (Федір Іванович) — попечитель
Дерптського навчального округу, Гюбнер Рудольф Теодор
Федорович, Гюбнер Карл Дагоберт Федорович — підпоручик,
комісіонер Сімферопольського провіантського полку. 139
Ф. 202. Демидов Павло Олександрович - надвірний радник, чиновник
особливих доручень при міністрі внутрішніх справ. Демидова
(уроджена Трєпова) Єлизавета Федорівна —дружина 128
Ф. 531. Карамзін Микола Михайлович (1766-1826) — князь, письменник,
історик, Карамзіна (уроджена В'яземська) Катерина Андріївна
(1780-1851) — його дружина, Мещерський Петро Іванович
(1802-1876) — підполковник, Мещерська (уроджена Карамзіна)
Катерина Миколаївна — його дружина 218
Ф. 233. Клейнмихелі — графський рід. Клейнмихель Андрій Андрійович
(1757-1815) — генерал-лейтенант, директор інспекторського
департаменту Військового міністерства, Клейнмихель Петро
Андрійович (1793-1869)-його син, головноуправляючий
шляхами сполучення і публічними спорудами та члени їх родин 139
Ф. 231. Корсаков Семен Миколайович (1787-1853) — учасник Вітчизняної
війни 1812 р., чиновник Міністерства внутрішніх справ, член
Російського географічного товариства і члени його родини 138
Ф. 535. Попов Степан Олексійович (1706-1794) — колезький секретар,
Попов Василь Степанович (1745-1822) — його син, генерал майор,
управляючий кабінетом Катерини II і його діти й онуки 220
Ф. 229. Рафф Петро Федорович - управляючий державним майном
Таврійської і Катеринославської губерній, Рафф Віктор Петрович
(1869 - невід.) — його син, гідротехнік 137
Ф. 532. Романов Олександр Михайлович (1866-1933) — Великий князь,
Романова Ксенія Олександрівна (1875-1960) — Велика княгиня
та їх діти 219
351

ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ЗГАДАНИХ У РЕЄСТРІ
2-ге Євпаторійське приходське міське училище 294
2-ге Калиське товариство взаємного кредиту 267
3-тє Євпаторійське однокласне приходське училище 276
Ахайський волосний земський арештний будинок 282 Азовсько-Донського комерційного банку 235 Айбарське сільське поштово-телеграфне відділення 138 Ай-Васильська обивательська поштова станція 264 Ай-Петринська метеостанція 214 Ак-Мечетьський каймаканський суд 60 Ак-Мечетьський митний перехідний пункт 179 Акціонерне товариство «Гергард і Гей» 188 Алупкінське сільське управління 248 Алупкінський нотаріус М. М. Бобрикін 267 Алуштинська мечеть 261
Алуштинське волосне правління 189, 247, 248 Алуштинське міське спрощене громадське управління 245 Алуштинське сільське управління 247 Алуштинське товариство споживачів «Збереженія» 241 Алуштинський волосний суд 190, 241 Алуштинський митний перехідний пункт 144 Алуштинський нотаріус Є. Є. Вознесенський 259 Амбулаторія лікаря В. М. Іванова 251
Анонімне Бельгійське товариство сімферопольських трамваїв і освітлення 76 Архангело-Михайлівська церква, с. Ємельянівка Феодосійського пов. Таврій¬ської губ. 311
Архангело-Михайлівська церква, сел. АлупкаЯлтинського пов. Таврійської губ. 158 Аутська мечеть, с. Аутка Ялтинського пов. Таврійської губ. 261 Аутська нижча реміснича школа 252
_Ьайдарське волосне правління 250
Байдарське сільське управління 248
Бакальський митний перехідний пункт 115
Балаклавський Георгієвський монастир 51
Бахчисарайська єврейська синагога 150
Бахчисарайська міська дума 69, 206
Бахчисарайська міська міщанська управа 63
Бахчисарайська міська ратуша 70
Бахчисарайська міська управа 69
Бахчисарайська питна контора 196
Бахчисарайський міський сирітський суд 64
Бахчисарайський музей 194
Бердянська повітова земська управа 66
Бібліотеки 81, 86, 88, 99, 112, 203, 214
Біюк-Ламбатська сільська розправа 263
Біюк-Ламбатське сільське управління 189
Біюк-Ламбатське сільське управління Алуштинського волосного правління 247
Біюк-Онларське сільське поштово-телеграфне відділення 272
Благочинний монастирів Таврійської єпархії 101
353

Благочинний церков Євпаторійського округу 92, 294
Благочинний церков Керч-Єнікальського округу 239
Благочинний церков Ялтинського округу 270
Богоугодні заклади 93, 94
Будівельна комісія з будівництва міського театру та дохідного дому 171
Будівельний відділ Таврійського губернського правління 51
Булганацьке сільське поштове відділення 124
.Верхній сільський суд 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 233 Ветеринарне відділення Таврійського губернського правління 50 Виконавча експедиція Таврійського губернського уряду 188 Виконувач обов'язків Головно начальствуючого м. Ялти та Ялтинського повіту
на час надзвичайної охорони 194
Виробник робіт по влаштуванню казенних оброчних статей у Таврійській гу¬бернії 82 Виробник робіт по влаштуванню шосе від селища Карагоз до міста Карасубазар
Ділянки кримських шосе 147
Відділ заготівлі продовольства і фуражу для чинної армії 296 Відділ земельних поліпшень Міністерства землеробства та державного майна 81,193 Відділ митних зборів 176
Відділ по військовій повинності Військового міністерства Кримського крайово¬го уряду 58
Відділ пошт і телеграфів 77, 120
Відділ торгових портів Головного управління торгового мореплавання і портів 203 Відділ торгових портів Міністерства торгівлі та промисловості 109, 238, 240,
265,271,282
Відділ торгових портів Міністерства шляхів сполучення 273 Відділ торгового мореплавства 272
Віденська грецька церква, м. Феодосія Таврійської губ. 152 Відомство православного сповідання 170 Військово-польовий суд, що заснований у м. Феодосії 182 Владиславівського волосного правління 116
Вознесенська церква, маєток «Карасан» Ялтинського пов. Таврійської губ. 255 Вознесенська церква, маєток «Лівадія» Ялтинського пов. Таврійської губ. 256 Вознесенська церква, с. Кішлав Феодосійського пов. Таврійської губ. 152 Вознесенська церква, сел. Кореїз Ялтинського пов. Таврійської губ. 255 Волосні кредитні товариства і товариства споживачів 287
Воскресенська домова церква, маєток «Артек»Ялтинського пов. Таврійської губ. 273 Воскресенська церква, маєток «Форос» Ялтинського пов. Таврійської губ. 253 Всеросійська спілка міст допомоги хворим і пораненим воїнам 274
1 енічеський торговий порт 266
Георгієвська церква Тенгінського укріплення Чорноморської берегової лінії, Кав¬казьке намісництво Закавказького краю 149
Георгієвська церква, м-ко Армянський Базар Таврійської губ. 150
Гідротехнічна організація відділу земельних поліпшень для потреб чинної армії гідротехнічної організації відділу земельних поліпшень Південного фронту 81
Гірниче управління Південної Росії 201
Головне правління взаємодопомоги 237
Головне тюремне управління 175
Головне управління акцизними зборами 130
Головне управління неокладних зборів і казенного продажу напоїв 99, 112
354

Головне управління Російського товариства Червоного Хреста 93, 97, 299, 300
Головне управління торгового мореплавання і портів 203, 299
Головне управління шляхів сполучення 117
Головний комітет Всеросійського земського союзу 217
Головний комітет, що заснований в Одесі для надання допомоги мешканцям,
потерпілим від війни 98
Головний начальник Одеського військового округу 274
Головний чиновник щодо складання володінних записів у Таврійській губ. 80 Головнокомандуючий Збройними силами на Півдні Росії 77, 176, 215, 216, Головноуповноважений Південного району 274
Головноуправляючий шляхами сполучення і публічними спорудами 139 Гончарно-трубний завод «Салхат» 188 Губернська землевпорядна комісія 281 Гурзуфська початкова церковна школа 252 Гурзуфська селищна поштово-телеграфна контора 122
Департамент ділянок 133
Департамент зовнішньої торгівлі 237
Департамент митних зборів Міністерства фінансів 176, 177, 179, 180, 237, 238
Департамент поліції Міністерства внутрішніх справ 107, 111, 227, 271, 295, 296, 308
Департамент уділів 76
Дерекойське волосне правління 244
Дерекойський волосний суд 241
Державна Дума 57, 191, 192, 193, 245, 265
Державний банк 72, 228, 261, 267, 286, 287,
Дирекція народних училищ Таврійської губ. попечителя Одеського навчального
округу 86, 89, 90, 117, 131, 173, 178, 191, 252, 253, 262, 276, 280, 284, 291,
294, 297, 299
Дирекція Чорноморських і Азовських маяків 141
Духовне правління Алуштинського єврейського молитовного будинку 259 Духовні консисторії 49
С^вангелічно-лютеранська церква, м. Ялта Таврійської губ. 255 Євпаторійська в'язниця 225 Євпаторійська єврейська синагога 149 Євпаторійська жіноча гімназія 278 Євпаторійська караїмська громада 207 Євпаторійська караїмська кенаса 314 Євпаторійська квартирна комісія 285 Євпаторійська міська дума 212, 275, 282, 285, Євпаторійська міська електрична станція 285 Євпаторійська міська лікарня 275 Євпаторійська міська управа 264, 285 Євпаторійська повітова жіноча школа 294 Євпаторійська повітова землевпорядна комісія 281 Євпаторійська повітова земська каса дрібного кредиту 286 Євпаторійська повітова земська лікарня 293 Євпаторійська повітова земська управа 216, 286, 290, 293 Євпаторійська повітова комісія по виборах у Державну Думу 191 Євпаторійська повітова лікарська рада 217
Євпаторійська повітова тимчасова комісія по введенню в чинність положення про земські заклади 289
355

Євпаторійська повітова управа 274
Євпаторійська повітова училищна рада 277
Євпаторійська портова митниця 180
Євпаторійська приватна жіноча гімназія А. П. Рущинської і А. А. Миронович 278
Євпаторійська санітарно-виконавча комісія 217
Євпаторійська чоловіча гімназія 224
Євпаторійська чоловіча гімназія 280
Євпаторійське відділення З'єднаного банку 288
Євпаторійське лікарняне відділення 275
Євпаторійське міське 4-класне училище 280
Євпаторійське міське вірмено-григоріанське церковноприходське училище 283
Євпаторійське міське депутатське зібрання 290
Євпаторійське міське приходське училище 291
Євпаторійське повітове відділення Таврійської Єпархіальної училищної ради 92, 283
Євпаторійське повітове земське зібрання 217, 290
Євпаторійське повітове казначейство 288
Євпаторійське повітове поліцейське управління 276
Євпаторійське повітове поліцейське управління 276
Євпаторійське повітове присутствіє по військовій повинності 281
Євпаторійське повітове присутствіє по селянських справах 257, 283
Євпаторійське повітове училище 284
Євпаторійський береговий маяк 141
Євпаторійський гарнізон 274
Євпаторійський міський магістрат 53
Євпаторійський міський сирітський суд 279
Євпаторійський нафтовий склад товариства братів Нобелів 273
Євпаторійський нотаріус Брунс Є. Ф. 284
Євпаторійський нотаріус Касторський Н. І. 285
Євпаторійський повітовий арештний будинок 276
Євпаторійський повітовий кадій 288
Євпаторійський повітовий предводитель дворянства 290
Євпаторійський повітовий суд 43
Євпаторійські приходські училища 290
Завідувач південними районами зрошувальних робіт Європейської Росії 193 Завідувач Ялтинським молом 273
Захарії-Єлизаветинська церква, м-ко Ак-Мечеть Євпаторійського пов. Таврій¬ської губ. 157
Земський начальник 1-ї дільниці Євпаторійського повіту 277 Земський начальник 1-ї дільниці Перекопського пов. 205 Земський начальник 1-ї дільниці Ялтинського пов. 270 Земський начальник 2-ї дільниці Євпаторійського пов. 282 Земські суди 49 З'єднаний банк 288
З'їзд мирових суддів Євпаторійського округу 292 З'їзд мирових суддів Сімферопольського округу 230 З'їзд мирових суддів Ялтинського округу 242
Знаменська церква с. Сали Феодосійського пов. Таврійської губ. 154 Зуйське волосне правління ПО
Іверської Божої Матері карантинна церква, м. Феодосія Таврійської губ. 191 Ільїнська церква, м. Карасубазар Таврійської губ. 160
356

Ільїнська церква, с. Сакі Євпаторійського пов. Таврійської губ. 156
Імператорська канцелярія 95
Імператорське Магарацьке училище виноробства 314
Інспектор дрібного кредиту 286
Інспектор морських лікарсько-спостережних станцій і лікарських пунктів Північного побережжя Чорного моря 143
Інспектор народних училищ Перекопського повіту 74
Інспектор народних училищ Сімферопольського повіту 131
Інспектор народних училищ Феодосійсько-Керченського району 299
Інспекторський департамент Військового міністерства 139
Інспекція дрібного кредиту Євпаторійського відділення Державного банку 287
Інспекція народних училищ 57, 307
Інспекція народних училищ Ялтинсько-Севастопольсько-Євпаторійського району 262
Іоанно-Златоустовська церква, м. Ялта Таврійської губ. 159
Іоанно-Предтеченська церква с. Біясали Сімферопольського пов. Таврійської губ. 211
Іоанно-Предтеченська церква, м. Керч Таврійської губ. 155
Іоанно-Предтеченська церква, маєток «Масандра» Ялтинського пов. Таврій¬ської губ. 253
ІУабурчацьке сільське управління 142
Казенна експедиція Таврійського губернського уряду 302
Казначейства Таврійської губернії 72
Калиське міське відділення Державного банку 267
Калиського відділення Ризького комерційного банку 267
Канцелярія завідувача державним земельним фондом 304
Канцелярія Керч-Єнікальського градоначальника ПО, 111
Канцелярія контролю портів північно-західної частини Чорного моря 265
Канцелярія Таврійського губернатора 46
Канцелярія Таврійського губернського предводителя дворянства 167
Канцелярія Феодосійського градоначальника 60
Каралезьке волосне правління 210
Каралезький волосний суд 210
Кар асу базар ськ а вірмено-католицька церква 151
Кар асу базар ськ а єврейська синагога 150
Кар асу базар ська єврейська школа 175
Кар асу базар ська жіноча гімназія 174
Кар асу базар ська міська дума 114
Кар асу базар ська міська міщанська управа 118
Кар асу базар ська міська ратуша 69
Кар асу базар ськ а міська управа 175
Кар асу базар ськ а поштова контора 267
Кар асу базар ська чоловіча гімназія 174
Кар асу базар ське вище початкове училище 173
Кар асу базар ське вірмене-григоріанське духовне правління 310
Кар асу базар ське поліцейське управління 193
Кар асу базар сь кий каймаканський суд 205
Кар асу базар сь кий міський римсько-католицький суд 118
Кар асу базар ськ ий міський сирітський суд 119
Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор 305
Керченська вірмено-григоріанська церковноприходська школа 299
Керченська громадська жіноча гімназія 148
357

Керченська єврейська міська училищна комісія 298
Керченська єврейська синагога 150
Керченська митниця 237, 238
Керченська міська державна ощадна каса № 427 35
Керченська міська лікарня 172
Керченська міська поштово-телеграфна контора 269
Керченська Олександрівська чоловіча гімназія 196
Керченська піврота прикордонної карантинної сторожі 172
Керченська портова митниця 176
Керченська приватна міська жіноча гімназія Фон-Таубе 297
Керченська фортечна жандармська команда 295
Керченське карантинне правління 143
Керченське місцеве казначейство 119
Керченське місцеве міське управління Російського товариства Червоного
Хреста 111,299
Керченське міське відділення Азовсько-Донського комерційного банку 235 Керченське морехідне училище малого плавання 299 Керченське повітове училище 191, 197 Керченське товариство «Яслі» 236 Керченське товариство взаємного кредиту 236 Керченське чоловіче приходське училище 197 Керченський карантин 120 Керченський металургійний завод 109 Керченський міський будівельний комітет 199 Керченський міський військово-промисловий комітет 266 Керченський міський громадський банк 199 Керченський міський комерційний суд 44, 125 Керченський міський комітет про приведення до відомості збитків та надання
допомоги мешканцям Керч-Єнікальського градоначальства, м. Феодосії та
Феодосійського повіту Керч-Єнікальського градоначальника 112 Керченський міський попечительський про тюрми комітет 175 Керченський міський розпорядчий комітет 235 Керченський міський статистичний комітет 154 Керченський музей древностей 309 Керченський нотаріус Б. А. Виноградський 269 Керченський тюремний замок 172
Керч-Єнікальська губернська каса взаємодопомоги 237 Керч-Єнікальська квартирна комісія 202 Керч-Єнікальська міська дума 171, 199, 202 Керч-Єнікальська міська реміснича управа 114 Керч-Єнікальська міська управа 154, 199 Керч-Єнікальська міщанська управа 298 Керч-Єнікальська реміснича управа 111 Керч-Єнікальська торгова школа 296 Керч-Єнікальське губернське дрібноторговельне та ремісниче позиково-ощадне
товариство 236 Керч-Єнікальське міське особливе присутствіє по піклування про сім'ї нижніх
чинів 213
Керч-Єнікальське міське поліцейське управління 166 Керч-Єнікальське особливе присутствіє по міських справах 113 Керч-Єнікальський градоначальник 112, 113, 166, 172, 199, 202, 213, 232, 237, 298, Керч-Єнікальський міський громадський банк 106
358

Керч-Єнікальський міський магістрат 176
Керч-Єнікальський міський сирітський суд 173
Керч-Єнікальський особливий комітет піклування про народну тверезість 112
Керч-Єнікальський рабин 141
Кизилтаська кіновія 182
Командуючий сухопутними військами, розташованими в Криму і південних гу¬берніях і флотами в Чорному і Каспійському морях 305
Комерц- колегія 196
Комісія з оцінювання майна, що відчужене під Карагоз-Кар асу базар ське шосе 207
Комісія, що заснована для влаштування синагоги і «Талмуд-Тори» в місті Керчі 298
Комісія, що заснована для розгляду спорів по землях і для визначення повинно-стей на Кримському півострові 45
Комітет для перебудови училищних будинків в місті Сімферополі 188
Комітет по спорудженню храму в Алупці 238
Комітет, заснований у м. Сімферополі для прийняття заходів проти заразних хвороб 112
Комітет, створений у м. Євпаторії для оприлюднення руйнувань, що трапилися від воєнних дій по Євпаторійському повіту 291
Консервна фабрика братів М. та І. Шишманів 178, 296
Консервна фабрика товариства О. І. Абрикосова та синів 104
Контора сімферопольських богоугодних закладів 116
Контрольна губернська палата 128
Корбеклинська мечеть 266
Космо-Даміановський жіночий монастир, м. Алушта Таврійської губ. 197
Костянтино-Єленинська церква, с. Митрофанівка Феодо сійсь кого пов. Таврій¬ської губ. 312
Кримська губернська соляна контора 302
Кримська соляна комісія 302
Кримське по водним справам присутствіє 209
Кримський крайовий уряд 77, 297
Кучук-Узеньське волосне правління 248
Кучук-Узеньський волосний суд 243
Лівадійсько-Масандровське удільне управління в Криму 75
Лікарні 50, 67, 68, 69, 93, 94, 172, 217, 246
Лікарняні каси 57
Лісний департамент 79, 83, 243
Лісничий 2-го Бахчисарайського лісництва 84
Лісничий Алуштинського лісництва 102
Лісничий Бешуйського лісництва 85
Лісничий Євпаторійського лісництва 128
ІУІагістрати 40
Маєтки Раєвських «Партеніт» і «Карасан» 167
Маєток графа Шувалова «Місхор» 169
Маєток князя Олександра Михайловича Романова «Ай-Тодор» 166
Маєток «Романєшти» 228
Маєток князів Гагаріних 168
Маєток князів Трубецьких в Алупці та Місхорі 125
Маєток князя М. Є. Воронцова «Алупка» 87
Маєток князя С. М. Воронцова «Салгирка» 268
359

Маєток спадкоємців генерал-майора С. І. Мальцева «Сімеїз» 168
Мамут-Султанське сільське поштово-телеграфне відділення 123
Марининська церква, с. Камари Ялтинського пов. Таврійської губ. 161
Марфівська церква, с. Марфівка Феодосійського пов. Таврійської губ. 153
Машинобудівельний завод «Таврійський двигун» 314
Менгерменська лютеранська церква 200
Мечеті м. Сімферополя 164
Мечеті 103, 289
Мечеті Айтуганської волості Сімферопольського пов. Таврійської губ. 181
Мечеті Алуштинської волості Ялтинського пов. Таврійської губ. 159
Мечеті Байдарської волості Ялтинського пов. Таврійської губ. 165
Мечеті Дуванкойської волості Сімферопольського пов. Таврійської губ. 165
Мечеті Зуйської волості Сімферопольського пов. Таврійської губ. 181
Мечеті м. Бахчисараю Таврійської губ. 165
Мечеті м. Євпаторії і Євпаторійського пов. Таврійської губ. 164
Мечеті м. Карасубазара Таврійської губ. 165
Мечеті Мангуської волості, Сімферопольській повіт Таврійської губ. 180
Мечеті Озенбаської волості Ялтинського пов. Таврійської губ. 156
Мечеті Перекопського пов. Таврійської губ. 164
Мечеті Феодосійського пов. Таврійської губ. 164
Миколаївська церква, м. Карасубазар Таврійської губ. 160
Миколаївська церква, с. Бій-Орлюк Євпаторійського пов. Таврійської губ. 289
Миколаївська церква, с. Зуя Сімферопольського пов. Таврійської губ. 152
Миколаївська церква, с. Мазанка Сімферопольського пов. Таврійської губ. 312
Миколаївський собор, м. Бахчисарай Таврійської губ. 160
Миколаївський собор, м. Євпаторія Таврійської губ. 157
Миколаївський собор, м. Перекоп Таврійської губ. 152
Мировий посередник Євпаторійського і Перекопського повітів 279
Мировий посередник Євпаторійського пов. 279
Мировий суддя 1-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу 275
Мировий суддя 1 -ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 230
Мировий суддя 2-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу 277
Мировий суддя 2-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 230
Мировий суддя 2-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу 242
Мировий суддя 3-ї дільниці Євпаторійського судово-мирового округу 233
Мировий суддя 3-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 231
Мировий суддя 3-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу 232
Мировий суддя 4-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 231
Мировий суддя 4-ї дільниці Ялтинського судово-мирового округу 232
Мировий суддя 5-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 231
Мировий суддя 8-ї дільниці Сімферопольського судово-мирового округу 232
Митниці 37, 41, 176, 177
Михайлівська карантинна церква, м. Керч Таврійської губ. 155
Міністерства землеробства 215,296
Міністерства землеробства та державного майна 193
Міністерства торгівлі і промисловості 249
Міністерства шляхів сполучення 273
Міністерство внутрішніх справ 35, 46, 51, 55, 59, 67, 97, 111, 125, 138,166, 203,
210,278,292
Міністерство державного майна 75 Міністерство землеробства 78 Міністерство землеробства і державного майна 77
360

Міністерство землеробства і крайового майна Кримського крайового уряду 78 Міністерство народної освіти 74, 86, 91 Міністерство освіти Кримського крайового уряду 297 Міністерство освіти Тимчасового уряду 198 Міністерство торгівлі і промисловості 91 Міністерство фінансів 71, 99, 120, 187 Міністерство шляхів сполучення 208 Міністерство юстиції 41, 182, 204
Мінопристрілювальна станція акціонерного товариства торпедних заводів «Русь¬кий Уайтхед» у бухті Двоякірна 140 Міські магістрати 52 Московська духовна академія 222 Музей оборони м. Севастополя 62
Навчальні заклади 50
Наглядач по завідуванню казенними оброчними статтями в Таврійській гу¬бернії 170
Найвище заснована комісія про вакуфи 200
Начальник 10-і ділянки служби шляху Управління південних казенних заліз¬ниць 126
Начальник 1-ї дистанції Ділянки кримських шосе 146
Начальник 2-ї дистанції Ділянки кримських шосе 146
Начальник 3-ї дистанції Ділянки кримських шосе 147
Начальник Азовського митного округу 237
Начальник Ділянки кримських шосе 145
Начальник Кримського митного округу 134, 135, 177, 179
Начальник Південного митного округу 115, 134, 135, 179
Начальник Феодосійського митного округу 134,135, 179
Новиковська община сестер милосердя Товариства Червоного Хреста 113
Новоросійська духовна консисторія 100
Новоросійська казенна палата 72
Новоросійське губернське правління 51
Ново-Сімеїзьке сільське поштове відділення 228
Обер-форштмейстер Лісного департаменту Новоросійської губернії 303
Обер-форштмейстер Таврійської губернії 83
Одеський митний інспектор 123, 134,135, 136
Окружний лісничий Сімферопольського лісництва 84
Окружний лісничий Феодосійського лісництва 83
Олександрівське караїмське училище Управління навчальними закладами Тав¬рійської губ. 198
Олександро-Невська церква, с. Олександрівка Сімферопольського пов. Таврій¬ської губ. 160
Олександро-Невська церква, м. Керч Таврійської губ. 310
Олександро-Невський кафедральний собор, м. Сімферополь Таврійської губ. 162
Олександро-Невський собор, м. Ялта Таврійської губ. 256
Олександро-Невський собор, м. Феодосія Таврійської губ. 153
Орта-Мамайське кредитне товариство 287
Особливий район Ділянки кримських шосе 147
Отузький казенний маєток 136
Ощадні каси 35, 119, 125
О щадно-позикова каса службовців у маєтках «Масандра» й «Ай-Даніль» 234
361

Палата державного майна 243, 189
Пантелеймонівська церква, колонія Балта-Чокрак Сімферопольського пов. Тав¬рійської губ. 312
Парафіяльна рада 256
Партія кримських водних вишукувань 78, 81
Перекопська єврейська синагога 205
Перекопська митниця 196
Перекопська міська дума 214
Перекопська міська управа 213
Перекопська повітова земська управа 66, 193, 195
Перекопська повітова комісія по виборах у Державну Думу 193
Перекопське губернське духовне грецьке правління 100
Перекопське земське зібрання 195
Перекопське казначейство 71
Перекопське окружне управління державного майна 197
Перекопський міський магістрат 52
Перекопський міський сирітський суд 64
Перекопський повітовий стряпчий 105
Перекопський повітовий суд 44
Петербурзька рада піклування про сліпих 246
Петроградський міжнародний комерційний банк 73
Петро-Павлівська приходська школа 207
Петро-Павлівська церква, м. Сімферополь Таврійської губ. 161
Петро-Павлівська церковно приходська чоловіча школа 168
Південнобережне лісництво Ялтинського повіту 243
Південнобережне товариство споживачів «Берекет» 251
Підгородньо-Петровське волосне правління 54
Повітовий предводитель дворянства 205, 270
Повітові суди 49
Податний інспектор Керч-Єнікальського град о начальства 233
Податний інспектор Ялтинського повіту 252
Подвір'я Таврійського архієрейського будинку 251
Позиково-ощадні товариства 71, 73, 176, 236, 287
Покровська церква Кінбурнської фортеці Дніпровського пов. Таврійської губ. 289
Покровська церква, с. Албат Сімферопольського пов. Таврійської губ. 229
Покровська церква, с. Баяут Сімферопольського пов. Таврійської губ. 311
Покровська церква, с. Сабли Сімферопольського пов. Таврійської губ. 310
Покровська церква, с. Судак Феодо сійсь кого пов. Таврійської губ. 161
Поліцейське управління 48, 49
Помічник начальника Севастопольського міського жандармського управління 307
Помічник начальника Таврійського губернського жандармського управління у Керч-Єнікальському град о начальстві і Керченському порту 226
Попечитель Одеського навчального округу 74, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 107, 112, 131, 132, 148, 174, 198, 224, 246, 253, 278
Попечительство міське про бідних прихожан вірмено-григоріанської церкви На-хічевано-Бесарабської Вірмено-Григоріанської Єпархіальної консисторії 96
Попечительство над Сімферопольською міською арештантською ротою Тав¬рійського губернського попечительського комітету про тюрми 56
Попечительський комітет про капітал сільської промисловості Таврійської губ. Таврійського губернатора 181
Поштовий департамент 77, 254, 268
Поштово-телеграфне сільське відділення с. Суук-Су 140
362

Поштово-телеграфні відділення 121, 123
Правління Київського округу шляхів сполучення 145
Правління Таврійського архієрейського дому 100
Правління Ялтинського відділу Російського товариства рятування на водах 272
Правлячий Сенат 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 69,
70, 77, 78, 93, 119, 182, 187, 210, 215, 242, 303, 304 Преображенська церква при Никитському ботанічному саді Ялтинського пов.
Таврійської губ. 254
Преображенська церква, м. Сімферополь Таврійської губ. 162 Приватне семикласне комерційне училище А. І. Хохловкіна 91 Приватні школи 47 Приморський санаторій 274
Пристав 1-го стану Сімферопольського повіту 239 Пристав 1-го стану Фе од о сійсь кого повіту 207 Пристав 1-го стану Ялтинського повіту 250 Пристав 2-го стану Ялтинського повіту 257 Присяжний повірений Б. М. Гіммельфарб 314 Присяжний повірений М. А. Фрешкоп 314 Приходське попечительство при Олександрівському соборі 208 Прокурор Одеської судової палати 204 Прокурор Сімферопольського окружного суду 204 Психіатричні лікарні 117
х ада виборних Салгирського водного округу 209
Рада лісництв 78
Рада Олександро-Невського братерства Таврійської єпархії 99
Рада попечителів странноприймального будинку Таранова-Бєлозерова 94
Ратуші 40
Редакції газет 47
Римсько-католицька церква, м. Ялта Таврійської губ. 258
Різдво-Богородична церква, с. Петровське Феод осійсь кого пов. Таврійської губ. 154
Родниковське сільське управління 306
Романовський міський інститут фізичних заходів лікування 201
Російська високогірна спілка 259
Російське географічне товариство 138
Російське товариство пароплавства 266
Російське товариство садівництва 97
Російське товариство страхування і транспортування поклаж і товарів 272
Саблинське ощадне товариство 73 Сакська селищна поштово-телеграфна контора 122 Сакське волосне правління 256, 293 Сакський волосний земський арештний дім 277 Сакський волосний суд 281 Салгиркіятська мечеть 202
Салгирська губернська практична школа садівництва, городництва і виногра¬дарства в казенному маєтку «Салгирка» 107 Салгирська дослідна плодівницька станція 108 Салинське волосне правління 142 Сарабузьке волосне правління 156 Сарабузьке поштове відділення 122 Святогірське волосне правління 54, 300, 306
363

Святогірське сільське управління 300
Святогірський волосний суд 268
Севастопольська міська дума 48
Севастопольське відділення Державного банку 286
Севастопольське жандармське управління з Ялтинським і Євпаторійським по¬вітами 227
Севастопольське міське охоронне відділення 308
Севастопольський порт 41
Сейтлерська поштово-телеграфна контора 225
Синод 158, 160, 192, 197,
Сільські управи 213
Сімферопольська губернська реквізиційна комісія 229
Сімферопольська губернська татарська учительська школа попечителя Одесь¬кого навчального округу 91
Сімферопольська єврейська синагога 148
Сімферопольська казенна жіноча гімназія 132
Сімферопольська межова комісія 125
Сімферопольська міська дворянська опіка 62
Сімферопольська міська дума 68, 69, 120
Сімферопольська міська загальна реміснича управа 65
Сімферопольська міська телефонна мережа 291
Сімферопольська міська управа 68, 105, 188
Сімферопольська міська чоловіча гімназія попечителя 88
Сімферопольська ощадна каса № 1065 228
Сімферопольська повітова земська управа 66, 195
Сімферопольська повітова комісія по виборах у Державну Думу 57
Сімферопольська повітова нижня розправа 37
Сімферопольська повітова поштово-телеграфна контора 77
Сімферопольська приватна жіноча гімназія К. І. Олівер 107
Сімферопольська приватна жіноча гімназія В. А. Станішевської 89
Сімферопольська приватна чоловіча гімназія М. А. Волошенко 89
Сімферопольська приватна чоловіча гімназія Є. І. Свіщева 107
Сімферопольське 5-класне міське училище 178
Сімферопольське вище початкове училище 117
Сімферопольське відділення Державного банку 228
Сімферопольське відділення Руського для зовнішньої торгівлі банку 205
Сімферопольське головне народне училище Училищного комітету Харківського університету 266
Сімферопольське губернське відділення Петроградського міжнародного комер¬ційного банку 73
Сімферопольське губернське відділення Російського товариства садівництва 97
Сімферопольське духовне правління 100, 190,191
Сімферопольське комерційне училище Купецького товариства 90
Сімферопольське міське відділення Державного банку 72
Сімферопольське міське єврейське початкове училище 89
Сімферопольське міське поліцейське управління 125
Сімферопольське окружне управління державного майна 79
Сімферопольське Петро-Павлівське церковноприходське попечительство 207
Сімферопольське повітове відділення Таврійської Єпархіальної училищної Ради 168
Сімферопольське повітове земське зібрання 67
Сімферопольське повітове казначейство 216
Сімферопольське повітове поліцейське управління 202
ш

Сімферопольське повітове попечительство по призору сімей запасних нижніх чинів 195
Сімферопольське повітове училище 90
Сімферопольське реальне училище 131
Сімферопольське товариство взаємного кредиту 74
Сімферопольський дамський комітет Таврійського лазарету 97
Сімферопольський дитячий притулок ім. А. Я. Фабра 95
Сімферопольський міський військово-промисловий комітет 96
Сімферопольський міський військово-спортивний комітет 190
Сімферопольський міський комітет допомоги біженцям 105
Сімферопольський міський лікарсько-поліцейський комітет 60
Сімферопольський міський магістрат 53
Сімферопольський міський міщанський староста 63
Сімферопольський міський сирітський суд 64
Сімферопольський окружний суд 56, 182, 225
Сімферопольський повітовий земський суд 38
Сімферопольський повітовий комітет з винищування сарани 132
Сімферопольський повітовий комітет, заснований для надання допомоги меш¬канцям повітів, потерпілим від війни 1853-1856 рр. 98
Сімферопольський повітовий предводитель дворянства 61
Сімферопольський повітовий суд 42
Сімферопольський провіантський полк 139
Сімферопольський тюремний замок 117
Сімферопольський центральний хлібний магазин Таврійського губернського правління 82
Слідча комісія, що створена для скасування зловживань по Таврійській губернії 45
Соляна секція Генічеської торгово-промислової спілки 303
Спілка торгово-промислових службовців міста Ялти та Ялтинського повіту 270
Старокримська міська ратуша 70
Старокримська учительська семінарія 212
Старокримське міське спрощене громадське управління 186
Старо кримський міський сирітський суд 75
Старший нотаріус Сімферопольського окружного суду 46
Старший фабричний інспектор Таврійської губернії 209
Статистичне повітове бюро Таврійського губернського земства 217
Стокгольмська гімназії 315
Судацька комісія по будівництву казарм 313
Судацьке сільське управління Тарактаського волосного правління 116
Судацьке фортечне німецьке початкове училище 307
Судацький митний пост 135
Судовий слідчий по найважливіших справах 225
1 аврійська губернська будівельна та дорожня комісія 300
Таврійська губернська вчена архівна комісія ПО
Таврійська губернська духовна семінарія 92
Таврійська губернська земська лікарня 98, 162
Таврійська губернська земська управа 65
Таврійська губернська знімальна межова партія 80
Таврійська губернська казенна палата 36, 63, 70, 187, 213, 236, 257, 302
Таврійська губернська комісія для розгляду справ про осіб, арештованих у поза-
судовому порядку 315 Таврійська губернська креслярня 183
365

Таврійська губернська палата державного майна 105, 197
Таврійська губернська палата карного суду 41
Таврійська губернська палата цивільного суду 41, 49, 119
Таврійська губернська палата цивільного та карного суду 42
Таврійська губернська типографія 50
Таврійська губернська тюремна інспекція 55
Таврійська губернська училищна рада 88
Таврійська духовна консисторія 92, 94, 101, 102, 156, 157, 158, 159, 160, 190,
191, 211, 238, 251, 252, 253, 256, 270, 274, 294 Таврійська єпархіальна училищна рада 168, 192, 249 Таврійська заводська конюшня 75 Таврійська казенна експедиція 49, 69 Таврійська наукова асоціація 262 Таврійська обласна верхня розправа 36 Таврійська обласна казенна палата 129, 196, 301 Таврійська обласна палата карного суду 306 Таврійська обласна палата цивільного суду 308 Таврійська обласна соляна експедиція 129 Таврійська санітарно-виконавча комісія 50
Таврійське відділення Державного селянського поземельного банку 73 Таврійське військове присутствіє 59 Таврійське губернське акцизне управління 130
Таврійське губернське єпархіальне попечительство про бідних духовного звання 95 Таврійське губернське жандармське управління 271 Таврійське губернське жандармське управління 295 Таврійське губернське з військової повинності присутствіє 282 Таврійське губернське з промислового податку присутствіє 187 Таврійське губернське особливе присутствіє щодо забезпечення православного
духовенства 101
Таврійське губернське охоронне відділення 295 Таврійське губернське по селянських справах присутствіє 59 Таврійське губернське попечительство дитячих притулків 215 Таврійське губернське правління 35, 36, 39, 41, 48, 58, 59, 62, 63, 93, 94, 105,
120, 125, 145, 182, 183, 184, 187, 189, 193, 200, 203, 207, 213, 239, 244, 245,
249, 250, 257, 263, 264, 265, 280, 281, 290, 300, 306, 309 Таврійське губернське присутствіє 57
Таврійське губернське присутствіє по військових справах 245 Таврійське губернське присутствіє по земських та міських справах 58 Таврійське губернське присутствіє по продовольчій частині 187 Таврійське губернське присутствіє по селянських справах 280, 283, 284 Таврійське губернське рекрутське присутствіє 188 Таврійське губернське соляне правління 302 Таврійське дворянське депутатське зібрання 61, 171 Таврійське духовне магометанське правління 163, 289 Таврійське жандармське управління 132 Таврійське земське зібрання 65, 66
Таврійське й Одеське караїмське духовне правління 142 Таврійське обласне правління 301, 303, 304
Таврійське окружне місцеве управління товариства Червоного Хреста 93, 97 Таврійський губернатор 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, ПО, 142, 208, 215, 229, 242,
244, 245, 249, 260, 264, 278, 280, 310 Таврійський губернський військово-промисловий комітет 104
3<М

Таврійський губернський єпархіальний комітет з надання допомоги хворим і пораненим воїнам Єпископа Таврійського й Сімферопольського 102
Таврійський губернський єпархіальний ревізійний комітет 102
Таврійський губернський єпархіальний цензурний комітет 99
Таврійський губернський комітет з покращення побуту поміщицьких селян 62
Таврійський губернський комітет по справах дрібного кредиту 72
Таврійський губернський комітет попечительства про народну тверезість 99
Таврійський губернський лісоохоронний комітет 82
Таврійський губернський обер-форштмейстер 79
Таврійський губернський піклувальний про тюрми комітет 55
Таврійський губернський попечительський про тюрми комітет 133
Таврійський губернський приказ громадського піклування 116, 206
Таврійський губернський приказ громадського піклування виконавчої експе¬диції 93
Таврійський губернський продовольчий комітет 302
Таврійський губернський прокурор 40, 105
Таврійський губернський розпорядчий комітет 208, 235
Таврійський губернський совісний суд 39
Таврійський губернський статистичний комітет 56
Таврійський губернський стряпчий казенних справ 40
Таврійський губернський стряпчий карних справ 40
Таврійський єпархіальний ревізійний комітет 95
Таврійський і Катеринославський губернський комітет виноградарства і вино¬робства 108
Таврійський комітет по боротьбі з чумою рогатої худоби 67
Таврійський обласний верхній земський суд 38
Таврійський обласний магістрат 52
Таврійський обласний прокурор 313
Таврійсько-Катеринославське губернське управління землеробства і землевлаш-тування 77
Тарактаське волосне правління 214
Тємеське сільське управління 293
Тимчасове Ялтинське міське відділення Державного банку 261
Тимчасовий будівельний комітет по будівництву Таврійської духовної семінарії 237
Тимчасовий Феодосійський військовий генерал-губернатор 223
Товариство взаємної допомоги баркасних робітників 292
Товариство допомоги бідним мусульманам міста Євпаторія та Євпаторійського повітів 282
Товариство допомоги бідним татарам Південного берега Криму 257
Товариство допомоги караїмам 143
Товариство допомоги нужденним учням Євпаторійської чоловічої гімназії 280
Товариство Кримських залізниць 106
Товариство парової консервної фабрики «Ейнем» 85
Товариство тютюнової фабрики «Спадкоємці Месаксуді К. І», 297
Троїцька грецька церква, м. Сімферополь Таврійської губ. 163
Троїцький собор, м. Керч Таврійської губ. 155
Тульська знімальна комісія 81
Тюремне управління 1 72
У нгутське сільське управління 116
Уповноважений Міністерства землеробства по заготівлі худоби і сала для по¬треб чинної армії в Таврійській губернії 296
367

Феодосійська морська лікарсько-спостережна станція 143 Феодосійська піврота карантинної варти 104 Феодосійська повітова земська управа 229
Феодосійська повітова комісія по виборах у Державну Думу 192 Феодосійська повітова нижня розправа 37 Феодосійська портова митниця 134 Феодосійська чоловіча гімназія 211 Феодосійське міське портове управління 203 Феодосійське окружне управління державного майна 79 Феодосійське повітове воїнське управління 240 Феодосійське повітове земське зібрання 230 Феодосійське повітове казначейство 301 Феодосійське повітове поліцейське управління 36 Феодосійський (торговий) порт 144, 266 Феодосійський казенний винний склад 130 Феодосійський міський магістрат 186 Феодосійський повітовий земський суд 39 Феодосійський повітовий каймаканський суд 301 Феодосійський повітовий предводитель дворянства 186 Феодосійський повітовий суд 43 Феодосійський повітовий форштмейстер 83
Феодосійський тимчасовий будівельний комітет для будівництва дівочого інсти¬туту Кушнікова 206
Феодосійський учительський інститут 212 Форштмейстер Кримського півострова 303
ланська мечеть Хан-Джамі, м. Євпаторія Таврійської губ. 292
Царський маєток «Ореанда» 144
Царський маєток «Лівадія» 133
Центральний військово-промисловий комітет 96, 104, 266
Центральний статистичний комітет 56
Церква 51 -го піхотного Литовського полку 13-ї піхотної дивізії, м. Сімферополь Таврійської губ. 311
Церква Віленського піхотного полку, м. Сімферополь Таврійської губ. 227
Церква Святих сімох священномучеників Херсонеських, с. Айбари Перекоп-ського пов. Таврійської губ. 311
Церква Скорбної Божої Матері при Таврійській земській лікарні, м. Сімферо¬поль Таврійської губ. 162
Церква Скорбної Божої Матері, с. Насипкой Феодосійського пов. Таврійської губ. 153
Церковно-будівельний комітет по спорудженню соборного храму 274
Церковноприходська школа м. Севастополя 92
Цюрихтальська лютеранська церква 151
Цюрихтальське волосне правління 300, 307
Цюрихтальський волосний суд 268
Цюріхський медичний інститут 221
Ч.елебі-Елінське сільське управління 307 Чонгурчинське кредитне товариство 286 Чонгурчинське початкове народне училище 297
369

Школи 47, 55, 66, 67, 69, 78, 86, 87, 88, 131, 142, 191, 192, 199, 207, 214, 217,
249, 262, 264, 278, 289 Штаб Севастопольської фортеці 227 Штатний наглядач керченських навчальних закладів 298
Ялтинська в'язниця 224
Ялтинська дворянська опіка маєтками неспроможних боржників по приватних
боргах 145
Ялтинська жіноча гімназія 245 Ялтинська міська квартирна комісія 309 Ялтинська міська очна лікарня 254 Ялтинська міська поліція 262 Ялтинська міська управа 214 Ялтинська міщанська управа 244 Ялтинська Олександрівська чоловіча гімназія 246 Ялтинська повітова дослідна земська тютюнова плантація 262 Ялтинська повітова земська управа 67, 262 Ялтинська повітова поштова контора 254 Ялтинська портова митниця 134
Ялтинське агентство страхування і транспортування поклаж і товарів 272 Ялтинське відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу 258 Ялтинське градоначальства 126 Ялтинське комерційне училище товариства розповсюдження комерційних
знань 249
Ялтинське міське попечительське про тюрми відділення 133 Ялтинське міське спрощене громадське управління 309
Ялтинське повітове відділення Таврійської єпархіальної училищної ради 249 Ялтинське повітове по військовій повинності присутствіє 244 Ялтинське повітове поліцейське управління 35, 194 Ялтинське присутствіє з портових справ 109
Ялтинське товариство допомоги бідним римсько-католицького віросповідання 269 Ялтинський земський ісправник 260 Ялтинський земський суд 250, 258 Ялтинський казенний винний склад № 3 247 Ялтинський комітет громадського здоров'я 62 Ялтинський лазарет № 12 «Притулок хроніків» 260 Ялтинський магазин удільних вин Головного управління уділів Міністерства
імператорського двору й поділів 239 Ялтинський міський сирітський суд 242 Ялтинський повітовий комітет з надання помочі на Південному березі Криму
хворим і пораненим, постраждалим у чинній армії «Всеросійської земської
спілки» 260
Ялтинський повітовий комітет піклування про сліпих 246 Ялтинський повітовий предводитель дворянства 61 Ялтинський повітовий суд 44 Ялтинський порт 241, 271
370

ПЕРЕЛІК СПРАВ ФОНДІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

№№ №№ фондів Назви фондів №№ описів №№ справ
Види документації
Технічні описування Креслення, плани, карти, схеми Проектно-управлінська документація Інструкції, правила Проектно-кошто¬рисна документа¬ція, розрахунки Технічна звітність КІЛЬ¬КІСТЬ
справ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 78 Лівадійсько-Масанд-ровське удільне управління в Криму, маєток «Масандра» Ялтинського повіту Таврійської губернії 1 5,14,15,17, 18,33,42,47, 48,51,72,79, 96,98,102, 107, 119,120, 167, 181,195, 201, 216,217, 218,219,235, 236, 237,249, 261, 262,263, 264, 265,269, 277,278,282, 294, 296,298, 300,309,313, 316,322,324, 333,334,337, 338,341,351, 352,353,354, 365,375,376, 377,387,408 8,17,21,42,48, 51,72,89,98, 103,106 107, 113,132,167, 195,216,219, 235, 236, 244, 249, 265, 269, 278,296,298, 313,337,339, 341,351,352, 353,354,365, 366,377,387, 392 72,98,106, 119,144,158, 167,179,183, 216,217,221, 225,228,265, 282,294,300, 313,314,316, 322,324,328, 331,333,334, 337,338,339, 341,352,353, 354,365,366, 369,375,377, 387,392 22,72,216,328, 337 5,20,21,22,42,44, 47, 72, 73, 89, 98, 99,106,119,120, 121,132,158,179, 218, 219, 228, 235, 236, 244, 249, 262, 264,277,294,300, 313,317,331,333, 369,375 48,218,228, 269,282,300, 314,317,328, 331 92

Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 11,12а, 20, 27,39,68, 85,99 11,27,52,53, 54,55,56,57, 58,59,60,67, 68,69,70,71, 72,73,74,75, 76,77,78,79, 87, 88, 89, 90, 91,92 9,11,25,48, 67,68 10,11,25,48,49, 53,54,55,56,67, 68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77, 78,79,87,88,89, 90,91,92 10 393 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25
СЧІ 86 Таврійська губернська знімальна межова партія Управління державного майна Таврійської губернії, М.Сімферополь Таврійської губернії 1 44 1
3 88 Партія Кримських водних вишукувань Управління землероб¬ства і державного май-наТаврійськоїі Кате¬ринославської губер¬ній, м. Сімферополь Таврійської губернії 1 6,8,16, 28, 29, ЗО, 63, 64, 70, 71, 75,82,127, 138,140, 144,193, 197,199, 207,212,327 16,26,32,38, 64,72,143,195, 197,204 64,128,133,215 206 6,7,30,37,40,75, 82,138,142,191, 196,198,215,223, 230 204,205,217, 222,225 1
4 102 Маєток князя М.С.Воронцова «Алупка», сел. Алупка Таврійської губернії 1 76 ■46

Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 152 Товариство Крим¬ських залізниць Управління по спо¬рудженню залізнич¬ної лінії Севастополь-Ялта-Алушта, м. Ялта Таврійської губернії 1 212,216,217, 130,131,132,133 96
218 219,220, 221,222 223, 224,225,227 228,230,232, 134,135,136,139 140,141,142,143 144,145,146,147 148,149,150,151

240, 241 152,153,154,155 156,157,158,159 160,161,162,163, 164,165,166,167 168,169,170,171 172,173,174,175 176,177,178,179 180,181,182,183 184,185,186,187 188,189,190,191 192,193,194,195 196,197,198,199 200, 201, 202, 203 204, 205, 206, 207 208

6 159 Керченський металур¬гійний завод, м. Керч Таврійської губернії 1 1,2,3,4 4
7 196 Маєток князів Трубець-кихв Алупці і Місхорі, Ялтинський повіт Тав¬рійської губернії 3 57 19, 54 55 55, 56 5
8 198 Начальник 10-1 ділянки служби шляху Управління південних казенних залізницям. Сімфе¬рополь Таврійської губернії 1 5,19,32,44, 5,8,10,15,19, 5,8,10,15,19, 5,10,18,19,32, 8,10,19,32,35, 5,8,10,19,32, іа
47 31,35,41,43, 46, 47, 48, 49, 50 32,41,43,45,46, 43, 44, 45, 47, 49 43, 44, 45, 46, 47, 48 41,4447,49
Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 216 Бертьє-Делагард 1 1,2,3,4,5,6,7, 12,14,15,39, 18,31,32,38 16,17,19,22,26, 35
Олександр Львович-
8,9,11,12,13, 40, 41, 42, 43 28,29,31,35генерал-майор, військо-
25,27,32,33,37вий інженер,історик, 2 1, 4, 7, 9,10, 8,18 3 11,12,13,14,15
археолог, нумізмат 12,16,17 15
10 219 Царський маєток 86,163, 242, 19,45,86,161, 13,18,19,34,44, 346,347, 501,
«Лівадія», м.Ялта 268,390,465- 242, 268, 269, 2447 64,82,93,106, 592,660,661,
Таврійської губернії 468,563-565, 345,390,592, 123,159,160,162, 667,746,833,
631-633,638, 667,1014,1069, 194, 197, 227, 242, 848,909,1012,
725,804-807, 1109,1195,1269, 243, 291, 295, 296, 1080, 1531,
872,873,937-940,993,994, 1310,1399,1402, 1621,1663,1667, 393, 394, 499, 503, 591, 592,662-665, 667, 669, 748, 755- 1738,1908, 2358, 2367,
1070,1074, 1724,1738,1785, 757, 907, 909, 975, 2373,2433,2456
1105,1108, 1832,1911,2077, 1071, 1080,1082,
1149,1269, 2190,2241,2243, 1091, 1109, 1122,
1352,1402, 2244,2250,2297, 1165, 1166, 1229,
1405,1406, 2305, 2358, 2359, 1230, 1276, 1332,
1468,1621, 2363,2373,2434, 1333, 1335, 1375,
1684,1724, 2435, 2458, 2459, 1377, 1434, 1437,
1738,2239, 2476,2631,2689, 1439, 1490, 1532,
2244,2298, 2690 1535, 1582, 1620,
2340, 2434, 1621, 1645, 1646,
2632 1663, 1717-1720,
1738,1785,1830,
1832,1833,1875,
1876,1877, 1906,
1909, 2077, 2079,
2148, 2236-2239,
2244, 2248, 2250,
2297, 2361, 2363-
2366, 2372, 2380,
2447, 2448, 2452,
2453, 2459, 2460,
2464, 2489, 2504,
2573, 2631, 2632,
2634, 2635, 2640 199
2 6,.?, 8 3

Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7- 9 10 11
11 229 Рафф Петро Федоро¬вич -управляючий державним майном Таврійськоїі Катери¬нославської губерній, Рафф Віктор Петро¬вич - його син, гідротехнік 1 7,53,55,56, 57,58,59,60, 61,62,64,65, 67,68,69,70, 72, 73, 75, 76, 77, 78,80 1, 2, 5, 6, 8, 9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30, 31,32,33,34,84, 85,86 54,58,63,79,81, 95 622 25,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22, 23,24,26,27 28
12 234 Мінопристрілювальна станція акціонерного товариства торпедних заводів«Руський Уайтхед»у бухті Дво-якірн а, м.Феодосія Таврійської губернії 1 57 57 53 57 22 10,17,18 16 43 1,2 3 3
13 250 Начал ьникДілянки кримських шосе Правління Київського округу шляхів спо¬лучення, м.Ялта Таврійської губернії 1 3,13,16,17, 24,26,27 28 ЗО, 41, 43, 44, 46,47,51,52, 54,55,58,62, 66,68,70,72, 78, 79, 80, 83, 90,104а, 108, 109,110, 121,122, 126,129, 131,161, 166,167, 171,183, 199, 200, 211 26,66,68,71,80, 110,121,122, 126,129,200, 208,209,211 80 1,15,16,17, 21, 23,26,27,29,30, 32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41, 44,45,47,48,51, 53,55,56,57,58, 59,60,62,63,65, 66,69,70,71,72, 74,75,76,83,85, 90,101,104а, 118,119,125, 127,128,129, 131,134,164, 169,170,184, 205, 207, 208 35, 42, 43, 44, 46, 47,94,97,98,99, 108 95

Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1, 7,18, ЗО, 31,33,34,35, 36,37,41,42, 43,46,47,51, 53,57,58,65, 66,68,71,72, 73,77,82,86, 87, 88, 89, 93, 96,100, 102, 110,118,123, 124 125,127, 128, 130 4,9,19,25,29, 3541,49,55,58, 29,33,35,36,37, 51,53,59 1,4,7,8,11,13,14, 3,49,57 96


39, 43, 45, 47, 50, 15,16,17,18,20, 21,22,23,24,25, 26,29,30,32,33, 37,38,39,41,42, 43,45,46,50,51, 53, 54, 55, 56, 58, 62,64,66,69,70, 72,74,75,77,82, 84,86,87,89,92, 94,95,99,100, 104,118,119,121, 123,125,127,129, 133


65,86,87,88,91, 99,101,123,125 52,53,55,59,61, 62,72,73,81,83, 85,91,110,119, 127
3 6 1, 2, 3, 4, 6 3 3,5 6
14 251 Начальник 1-і дис¬танції Ділянки
кримських шосе, м. Севастополь Таврійської губернії 2 1-25, 25а, 26а, 26-105, 105а, 106-148,157,163 8,50,127,157, 158,159,160, 161,166,167, 172,196,199, 174,183,184, 185,186,188, 189,193, 196, 199 158,159,160,161, 166,167,168,169, 171,172,173,174, 157,166,167, 168,169,180, 196,200,202 189
175,178,180,182, 185,187,188,189, 190,191,192,193, 194,195,198, 200, 202, 203, 205, 206

15 252 Начальник 2-і дис¬танції Ділянки
кримських шосе, м.ЯлтаТаврійської губернії 1-86,88-90, 92-94,97-125, 127-136,136а, 1366,139-180,183,186, 97,101,103,104, 119,122,126, 128131,132, 134,140145-147, 157,172,190, 94з,-946,95,403, 443* 445
188 190-201, 204, 206-208, 210,211,213-216,218-220, 224-228,228а, 228В, 228г, 228Ж, 2283, 197-201,210, 211,214,218, 224, 228г, 239, 251,255,256, 262,280,294-296, 299-305, 307,308, 311,


Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7- 9 10 11
229-236,239, 241, 242, 244-282, 284, 286-292,294,295, 296, 298-308, 311,312,315-326,329,330, 332,333,333а, 336-343, 347-351,355,358, 360-365,370-383,388,389, 391,394-404, 406-441, 444 312,317,319, 321-323,329, 330 332,333, 333а, 338-343, 347,348 351, 355, 360-365, 370-377,383, 388 389,391, 396,400,401, 403, 407-441 398
16 253 Начальник 3-їдис-танції Ділянки кримських шосе, М.Сімферополь Таврійської губернії 1 24, 33,190, 192,245 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12, 13,14,24,42,76, 82,88,149,178, 179,184,187, 190, 203, 204, 205,206,210, 217,218,219, 220,222,223, 247,250,252 168,227 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18,19,21, 157
25,26,27,30,31,33,35,37,


38,39,40,41,42,43,44,46,


47,48,53,54,55,56,57,58,


59,61,62,63,64,65,67,68,


69,71,72,73,74,75,76,80,


82,83,84,88,89,90,93,94,


96,97,98,101,102,103, 104,105,107,108,109,111,


112,113,114,115,116,118,


119,121,123,124,125,126,


127,128,129,130,135,136,


137,138,139,140,142,143,


146,147,148,152,154,155,


156,157,159,160,166,169,


174,175,176,178,179,184,


185,191,192,203,204,205,


206,207,213,217,218,219,


220,221,222,223,224,227,


231,232,233,234,235,236,


246,247,248,250,252Продовження таблиці

00'


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 254 Особливий район Ділянки кримських шосе, м. Алушта Таврійської губернії 1 2, 9,10,13, 2,3,4,10,13,17, 11,46,66,69,70, 10,12,13,16,17, 4,7,11,12,14,15, 12,13,21,32,33, 72
17,25,46,47, 21,22,23,24,25, 78 46,70 16,19,20,22,23, 34,35,36,37,38,

53,54,70,75, 26,27,28,32,33,

24,25,26,27,29, 39, 40, 41, 42, 45,

79,81 34,35,36,37,38, 39, 40, 41, 42, 45, 46,48,50,51,53, 60, 70, 74, 75, 78, 79

31,43,45,47,48, 50,52,55,56,57,

51,52,54,55,56, 58,61,62,63,64,

59,60,61,62,63, 71,76,77,78,80

64, 65, 66, 68, 69, 70,71,72,74,75, 76,77,79,81

18 255 Виробник робіт по влаштуванню шосе відселища Карагоз до міста Карасубазар Ділянки кримських шосе, м. Судак Таврійської губернії 1 2,3,4,7,35,38, 40,41,52,53, 54,97,98,106, 120 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34, 35,38,41,42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50,52,53,55, 56,57,58,60,61, 62,63,64,65,66, 67,68,69,70,71, 72,73,74,75,76, 77,78,79,80,81, 82, 83, 86, 87, 88, 89,90,91,92,93, 94,95,97,99,100, 101,105,106,110, 114,120,122,123, 128,129,130,131, 132,133,134 54 106
19 326 Маєток князя Олек¬сандра Михайловича Романова«Ай-Тодор», с. Кореїз Ялтинського повіту Таврійської губернії 1 6 2,3, 4, 8 6 52 9,15 3 5, 9,15 4

Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7- 9 10 11
20 330 Маєтки Раєвських«Пар-теніт»і«Карасан», Ялтинський повіт Таврійської губернії 1 8 1
21 332 Маєток князів Гагарі-них,сел. Біюк-Ламбат Ялтинського повіту Таврійської губернії 1 ї 1 1
22 333 Маєток спадкоємців ге¬нерал-майора С.І.Маль-цева «Сі меїз», сел. Сі ме-їзЯлтинського повіту Таврійської губернії 1 4 8 2,3,6,7 3,7 7 6
23 334 Маєток княгині Долго-рукої«Місхор»,сел. Міс-хорЯлтинський повіт Таврійської губернії 1 1,3,4,5,6,9,10, 11 2,7 1,3,6,7 10
24 338 Маєток графаЗавадов-ськогоО. «Фантазія», дачаМагарач Ялтин¬ського повіту Таврій¬ської губернії 1 1,2 2
25 339 Маєток графа Шувало-ва «Місхор», с. Місхор Ялтинський повіт Таврійської губернії 1 2, 3, 4, 5, 6 1 6
26 346 Будівельна комісія з будівництва міського театру та дохідного до¬му Таврійського губерн-ськогодворянського депутатського зібрання, М.Сімферополь Таврійської губернії 1 1 4,6,7,8,9,10, 11,12 2, 3, 4, 5 12

Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 377 Таврійська губернська СЧІ 46, 225, 231-245, 27,29,38,42,
креслярня Таврійсько- 248-250, 256, 268, 43,48,69,71,
го губернського прав- 269, 283, 291-301, 73, 202, 203,
ління, м. Сімферополь 310-316, 319-322, 421,423,424,
Таврійської губернії 326-328, 330-332, 425,428,429,
339,341,342,351, 354, 357-359, 362-366, 377-379, 386- 430, 438, 474, 482,494,505
388, 397-400, 402-
407, 422-424, 426-
430, 432, 434-436,
438,440,441,456,
457,472-474,478,
497,498,500,501,
505, 508, 530, 534,
539, 544-560, 562-
564, 567-569, 571-
577, 579-584, 587-
595, 597-619, 621-
628, 630-636, 737-
740, 748-752, 756,
758-769, 772-776,
781, 784, 785, 788,
790, 793, 797, 800-
807,811,824,825,
827-835, 840, 843-
845, 847-852, 854,
856-858 276
3 1-1797 1240
6 1-429 438
7 1-749 723
9 1-246 200
10 1-1072 835

Продовження таблиці

оо


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 1-1015 79212 1-1022 89813 2-1194 104214 2-3504 282115 1-40 4016 1а, 2, 4-8,10-12, 14-16,18-20, 20а, 21-24,27,28,30, 32,33,35-40,43, 44,46а, 46-49, 51, 52 4117 1-740 74018 1-1017 101719 1-880 88020 1-872 87221 1-955 95522 1-118,118а, 119-255 25623 1-16 16
28 396 Гончарно-трубний завод «Салхат»,м. Старий Крим Таврійської губернії 1 4,5 2
29 481 Феодосійське міське портове управління Відділу торгових портів Головного управління торгового мореплавства та портів, м. Феодосія Таврійської губернії 1 1 1 12 3,4,11 3,4,5,6,7,9,11, 12, 14,16 4,5,6,7,8,11,14, 16 4,6,8,9,11,12,14, 16 3,5,6,7,11,14, 16 11

Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗО 507 Старший фабричний ін- 1 5,10-118,
спектор Таврійської гу- 118а, 119-254
бернії, м. Сімферополь
Таврійської губернії 247
31 522 Ялтинська міська 1 6,14, 400, 11, 56,104, 6,7,9,11,12,13, 63,253,1231, 8,9,12,13,15,20, 11,54,57,63,84,
управа, м.Ялта Тав- 429,601,602, 185,192,445, 1416,17,20,24,54, 1232,1266,1304, 23,24,54,55,58, 148, 256, 294,
рійської губернії 725,727,903, 1071, 1121, 55,59,66,74,148, 1372, 1399,1455 62,155,183,185, 328330,340,370,
1052,1056, 1227, 1309, 167, 246, 256, 260, 1464, 2407 246, 249, 251, 263, 1052,1210,1212,
1121,1203, 1387,1595, 294,297,302,323, 269,293,294,297, 1214,1215,1234,
1210,1212, 1603, 1916, 328,330,332,334, 302,305,326-328, 1307,1309,1357,
1214,1227, 2142 336,340,343,370, 330,340,346,355, 1446,1595,1626,
1234,1296, 400,429,431,444, 370,454,504,528, 1653,1654,1815,
1307,1357, 446, 478, 496, 504, 530,531,541,596, 1874,1877,1991,
1417,1423, 505,528,530,561, 601,635,725,727, 1994,2067,2086,
1595,1606, 562, 608, 635, 639, 849, 850, 863, 903, 2142,2348,2454,
1626,1653, 640, 666, 682, 683, 934,1051,1052, 2459
1654,1815, 684,685,723,727, 1056,1061,1071,
1874,1877, 796,797,817,849, 1121,1203,1210,
1991,1994, 850,866,888,903, 1212,1214,1215,
2067, 2348, 934,1051,1052, 1217,1227,1234,
2431, 2459 1071,1121,1203, 1246,1254,1295,
1212,1214,1215, 1307,1309,1357,
1217,1226,1227, 1375,1417,1457,
1231,1234,1254, 1549, 1595,1596,
1295,1296,1304, 1603,1606,1626,
1307,1309,1326, 1653,1654,1714,
1357,1372,1375, 1794,1799,1815,
1387,1417,1423, 1871,1874,1877,
1446,1455,1457, 1916,1991,1994,
1531,1549,1595, 2006,2066,2067,
1596,1626,1638, 2086,2142,2175,
1653,1654,1709, 2232,2235,2237,
1714,1790,1799, 2348,2361,2362,
1815,1874,1877, 2454,2459,2615
1991,1994,2000,
2006, 2066, 2067,

Продовження таблиці

оо


1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
2086, 2142, 2175, 2232,2235,2237, 2348,2361,2362, 2368,2371,2407, 2417,2428,2431, 2454,2459,2615 381
32 610 Управління робіт Керченського порту зФеодосією,Ялтою, Алуштою Відділу торгових портів Міністерстваторгівлі та промисловості, м. Керч Таврійської губернії 1 1,2,4,5 1? 14, 26,68, 79,90,91, 92,107,135 3,4,12,13,14,17, 19,20,21,26-31,33, 39,40,42,45,46,49, 50,54,60,61,62,63, 65,68,77,78,79,90, 91,92,98,105,107, 117,135 3,4,5,29,30,63 1,4,5,7,12,17,20, 22,30,31,32,33,39, 40,45,46,49,50,61, 62,65,77,78,79,89, 95, 98,107 10,13,28,42 502 8 1-11 1,3-8,10,11 2,6 11
33 618 Південнобережне ліс¬ництво Ялтинського повіту Управління землеробства і дер¬жавного майнаТав-рійськоїі Катерино¬славської губерній, м.ЯлтаТаврійської губернії 1 844-860, 903-916, 929,1318, 1321, 1359, 1360 785,806,1262, 1293,1320 1120 405, 784, 806, 1261,1262,1293, 1294,1320 46
34 622 Алуштинське міське спрощене громадське управління, м. Алушта Таврійської губернії 1 53,67 11,12, 44,130, 135 118, 156
35 681 Євпаторійська міська управа, м. Євпаторія Таврійської губернії 1 41,210,301, 616,733 99,165,210,244, 303,308,319,324, 337,338,341,343, 344,350,351,353, 354,381,397,398, 399,408,462,463, 463,507,571,573 575,577,623,627

Закінчення таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
465, 487, 488, 500, 507,569,571,575, 577,623,624,625, 627,629,631,640, 642, 644, 646, 648, 649,650,652,653, 655,663,697,746, 747, 753, 804 622 399,509, 544 18,19,20,21,23, 24,31,34,97,124, 152,154,158,164 200, 201, 237, 239 265,266,295,334 337,369,395,396 399,446,448,520 544, 669 201,266,274, 337,516,544,598 36

СПИСОК ПРОПУЩЕНИХ В РЕЄСТРІ НОМЕРІВ ФОНДІВ, ЩО БУЛИ ОБ'ЄДНАНІ З ІНШИМИ ФОНДАМИ

Номери пропущених фондів До яких фондів приєднано Номери пропущених фондів До яких фондів приєднано Номери пропущених фондів До яких фондів приєднано
46 608 519 522 712 Р-ббЗ
117 116 527 Р-4888 766 546
132 118 537 Р-4883 776 Р-17
137 119 544 Р-1694 782 440
148 63 550 185 785 162
203 68 554 242 789 289
208 795 560 543 803 799
258 118, 142 563 526 805 361
365 364 568 Р-4988 806 377
Збб 364 571 Р-2084 807 377
373 142, 269 590 Р-2840 808 42
407 35 594 348 811 455
414 68 602 477 817 361
417 353 608 142 823 648
429 26,799 632 155 824 675
435 118 633 298 825 2
446 27 635 Р-4801 826 Р-4983
485 17 665 677 827 Р-2839
493 27 666 628 830 142
498 27 678 639 831 142
500 377 685 78 832 313
501 Р-17 689 211 837 294
504 54 690 361 842 300
508 182 692 513 844
511 301 696 591
517 Р-2089 699 62
385

СПИСОК ПРОПУЩЕНИХ В РЕЄСТРІ НОМЕРІВ ФОНДІВ, ЩО БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВІВ

Номери пропущених фондів До яких фондів приєднано Дата Номери пропущених фондів До яких фондів приєднано Дата
зо Держархів м. Севастополя 1963 442 Держархів м. Севастополя 1963
121 Держархів м. Севастополя 1963 447 Держархів м. Севастополя 1963
122 Держархів м. Севастополя 1963 474 Держархів Запорізької області 1953
146 Держархів м. Севастополя 2002 482 Держархів м. Севастополя 1963
187 Держархів м. Севастополя 2002 495 Держархів м. Севастополя 1963
222 Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург 1953 548 Російський Держархів воєнно-морського флоту, м.Санкт-Петербург 1959
228 Російський державний воєнно-історичний архів, м. Москва 1953 549 Російський Держархів воєнно-морського флоту, м.Санкт-Петербург 1959
235 Держархів м. Севастополя 1963 557 Держархів м. Севастополя 1963
239 Держархів Запорізької області 1953 558 Держархів м. Севастополя 1963
243 Держархів м. Севастополя 1963 593 Держархів Краснодарсько¬го краю 1947
247 Держархів Запорізької області 1953 599 Держархів Курської області 1947
256 Держархів Запорізької області 1953 609 Держархів Запорізької області 1953
257 Держархів м. Севастополя 1963 671 Держархів м. Севастополя 2002
290 Держархів м. Севастополя 1963 704 Держархів м. Севастополя 1963
291 Держархів м. Севастополя 1963 711 Держархів м. Севастополя 1963
328 Держархів Київської області 2002 773 Держархів м. Севастополя 1963
341 Держархів м. Севастополя 1963 777 Держархів м. Севастополя 1963
362 Держархів Краснодар¬ського краю 1959 778 Центральний державний історичний архів України, м. Київ 1953
402 Держархів м. Севастополя 1963 810 Держархів м. Севастополя 1963
404 Держархів м. Севастополя 1963 814 Держархів Запорізької області 1953
405 Держархів м. Севастополя 1963 819 Держархів м. Севастополя 1963
425 Держархів м. Севастополя 1963 829 Держархів м. Севастополя 1963
386

СПИСОК ПРОПУЩЕНИХ В РЕЄСТРІ
НОМЕРІВ ФОНДІВ, ЩО БУЛИ ВТРАЧЕНІ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

75 87 91 181 184 207 218 267
270 272 273 274 275 307 308 314
322 329 335 337 340 344 345 347
363 379 384 386 387 388 389 390
391 393 394 395 398 399 401 403
406 408 410 411 415 421 423 424
426 430 433 436 441 445 448 449
451 452 454 457 459 460 463 465
466 467 468 469 470 471 472 476
478 479 480 490 491 497 559 564
584 588 598
387

Науково-довідкове видання
Архівні зібрання України Спеціальні довідники
Державний архів в Автономній Республіці Крим
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1
Автори-упорядники: Галина Кузнєцова, Ольга Му сіяченко, Тетяна Соболеве ька
Видавництво «АнтиквА» 95000, м. Сімферополь, пер. Героєв Аджимушкая, б, оф. З
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єкта видавничої справи
ДК№ 2485 від 05.05.2006
Підписано до друку 30.11.07. Формат 70х108У]6. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Тітез Кеш Котап. Умови.-друк. арк. 23,22.
Наклад 350 прим. Зам. №
Віддруковано з готових діапозитивів видавництва «АнтиквА»
в типографії СПД Барановський А. Е. 95006, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 94

---
Все мои личные данные и данные моих родственников и предков размещены мною на сайте добровольно, исключительно для генеалогического поиска.
Lara
Модератор раздела

Lara

Тарханкут- полуостров на полуострове.
Сообщений: 6221
На сайте с 2006 г.
Рейтинг: 10434
Некоторые фонды Крымского архива здесь
---
Были бы казачки – казаки будут!
Мой дневник
vedra
Модератор раздела

vedra

Сообщений: 1722
На сайте с 2015 г.
Рейтинг: 2858
Списки фондов дореволюционного периода на русском языке:
https://drive.google.com/file/...sp=sharing
Лайк (1)
← Назад    Модераторы: Lara, vedra
Вверх ⇈