" " ::

, , , .. , , . , , , . - , !

» » " "
 ⇊


" "

<<    >>
vasilkovamila

: 588
: 2013
: 480 

!!!

2 , .

. , ( 11 57), , ...

, 41 , . , 8657 .

, . , , , .

, ! , , , .

- .

-
: 4052
: 2006
: 18439 

! hug.gif

, . --- , . ! confused.gif

---
, , , , , , ( .), , , (. .), (.).
G_Spasskaya


G_Spasskaya


: 6231
: 2015
: 2538 

!
- , .


?

---
( . );
, ( ., );
( .); , (), .
vasilkovamila

: 588
: 2013
: 480 

.........22
........25
, .......25
( ), ...25
, .............25
. 1895 䅅.25
. , , 1895 .................40
. ...45
(),  .................49
. ...49
, ..50
(, )), .50
, 50
(, , ), .50
(, , ), 򅅅 ..50
. 1895 51
. ...72
( ) .....74
(), ..74
, ...74
(), ..74
(, ), ..75
(), ...75
, 75
(), ...75
( , , ), 75
( , , ), .75
, ..75
, .75
(), 75
. 1895 䅅76
(), ...78
腅.78
, 1880 䅅.80
, ().89
.....91
(), 91
. 1895 .91
. ..112
(), ..115
( ), ꅅ...115
, .115
, 116
(), ..116
(), ..116
. 1895 䅅..116
. ...140
, .144
腅144
, 1880 䅅..160
- 161
, 161
. 1924 䅅..161
(, ), 165
. 1924 䅅.166
. 171
, .179
1924 䅅179
(), 180
. 1924 䅅..180
(), ...186
. ...186
( ), 189
. 1924 䅅.189
, 190
. 1924 䅅..190
( ), ...192
. 1924 䅅..192
, .194
. 1924 䅅..194
, 194
. 1924 䅅.194
, 199
. 1924 䅅..199
, ...201
(), ......201
1924 䅅...201
.............202
1924 䅅202
(, , ), 203
. 1924 䅅.203
(), ...205
1895 䅅.205
- 1881 ..220
, - 1880 䅅....227
, ()....228
- ..229
- (, , ), 229
. - 1895 䅅229
(), ..240
. ............240
, ...............250
- 1880 䅅....250
, .....252
( ..). ..252
(), ...........253
, , .....253
(), .253
. 1895 䅅.253
. 1924 䅅258
. ...264
(), .269
1920-21 - 腅..269
- 1919 ..272
- . 1881 .276
, - 1880 䅅.279
, ().281
...282
, .282
. ...282
1919 ....286
(), ...286
, ....286
. ..............286
, ....292
, ....292
, .....292
. 1924 䅅..292
, ....293
, 293
(), ...293
(), ..293
(), .293
( ), .293
(), 294
(), 294
(, ), ...........294
, ..294
, .294
(, ), ............294
..294
, 1880 䅅296
, ()297
299
, ...299
. 1924 䅅..299
, ..306
306
(), 308
, ..308
- 1924 䅅..309
- 1881 ..321
- 1880.324
, ..331
, 331
, 331
(), ..331
, .............331
. 1924 䅅331
. 1880 䅅342
.347
(, ..), ꅅ..347
, ꅅ...347
, ..................347
1919 ..347
, 1919 䅅.351
, 1880 䅅358
.....359
, .359
. 1880 䅅...359
(), ....362
(, ), ...362
(), .362
, ......363
, .363
. ...363
, ......366
, ..366
(, ), .....366
, ...366
, ....366
, 腅....366
1919 366
, 1880 䅅....376
..378
, .378
(), ...378
, .378
(), ....378
(, ), .378
( ), ..378
( ), 378
. .378
, ....379
, .379
. 充...379
(), .381
(), .381
, ..381
( , ), ..381
(), ..382
(, ), ..382
. ...382
, 383
, 383
, 383
, .383
, ...383
(), .383
, 1880 䅅...383
, ()...384
...386
, ...386
, ..386
, .386
( ), .386
, 386
(), ...386
. ...408
, ..413
, ..413
, 413
, ...413
, 413
(), 413
. 1895 䅅..414
. 430
. 1880 䅅.435
(), ..438
...438
, .438
, .438
(), .438
1919 䅅.438
, 1880 䅅..444
, ()...445
..448
(, , , ), 腅..448
, ..448
. 1924 䅅.448
(), ..449
. 1924 䅅.449
(), .453
, .453
. 1924 䅅..453
, 454
1924 䅅...454
, .454
. 1924 䅅.....454
(, ), ..455
. 1895 䅅.455
. 1924 䅅464
, ...465
. 1924 䅅465
, ...465
. 1924 䅅465
( ..), 467
. 1924 䅅..467
. 腅469
, ..474
, ..474
. 1924 䅅..474
(, ), ...476
. 1924 䅅..476
( , )..477
. 腅...477
(, , ), 腅.488
. 1924 䅅..488
, ..479
, ..479
(), 479
, ...479
, ..479
. 1924 䅅.480
. 腅481
, ..485
. 1924 䅅485
(, ..), ..487
. 1924 䅅..487
. .489
, ..494
(), .494
. 1924 䅅494
1919 ..497
, 1880 䅅501
, ()..502
.504
, .504
..504
, 504
, 504
( , ), 腅...504
(, ), ..504
(), 504
, .504
(, ..), .504
(), ...504
. .....505
(, , , ), .507
, 507
. 腅..507
, 512
(, ), .512
, ..512
, .512
, .512
, .512
, ...512
, ...513
(), ...513
. 1881 .513
1919 .515
1881 䅅.516
, 1880 䅅520
, ()521
..527
(, ), ..527
, ..527
, .527
(), ..527
, ...527
, ...527
, 527
, ..527
, .527
, ....527
, 527
(), ...528
(), .528
, ..528
, .528
( , ), ..528
(), .528
(), ..528
, .529
, ..529
, .529
(), ..529
1 , .529
2 , .529
, .529
, .529
( ..), ..529
. 充529
1882 . 充..535
, ..535
. 536
(), ..544
, ...544
, ..544
(), 544
, ...544
(), ..544
, 544
, ..544
, ..544
. 1895 䅅..545
. ..552
1881 䅅557
, 1880 䅅.566
, ()..566
..571
, ..571
, ..571
, ..571
. 充571
, .579
(), .579
(), ...579
, ...579
, 579
, ...579
, 579
. 1895 䅅579
, ..588
(), 588
( ), ...588
(, ), ..588
( ), ..588
, ..588
1919 䅅.588
, 1880 䅅.598
, ()..598
604
, 604
( ..), ...604
. 1895 䅅604
. 腅..612
( ..), ..623
, ..623
, ...623
, ...623
, .623
(), ..623
. ..623
, ..627
, 627
, ..627
, 1880 䅅...627
1881 䅅.628
, ()..628
630
, .630
(), 630
. ..630
, 1880 䅅.632
, .632
, ..632
(), ..632
, ...632
. .632
(, ), .638
, ...638
(), ...638
, ..638
. 腅.638
(, ), ..657
, ...658
(, ), ...658
, .658
, ..658
(), .658
(), ...658
, 658
- ...658
1881 䅅..660
1880 䅅..667
.668
, ...668
(, ), ..668
(), ..668
(), ...668
(), 668
, ..668
, 668
, .668
, 668
, .669
(, ), .669
(), ...669
(, ), .669
( , ), 腅.669
(), .....669
. ..669
(), .673
, 673
, ..673
. .673
(), ...680
(), 681
. 1895 䅅681
. ..686
, ..691
. 691
(, ..), ...695
(), ..695
1919 䅅...695
1881 䅅..701
, 1880 䅅708
, ()708
713
, .713
, 713
, 713
. 1895 䅅....713
. .726
, . 1911 䅅731
, ..746
, . 1911 䅅746
, .747
, .747
. 1895 䅅..747
. ............757
, . 1911 䅅..763
(), 776
. 1895 䅅............776
. ..791
, . 795
1919 䅅. 806
, 1880 䅅...818
..819
(), ..819
, ..819
, .819
, ...819
, ...819
, ............819
, ..819
, ..819
. 819
1881 䅅..819
, 1880 䅅...823
................825
, .825
(, ), ..825
(), .......825
, ..825
. 825
, ..834
, ................834
, ................835
(), ..835
(), .835
, .835
. .......835
(, ), ................837
, 1880 䅅...837
, ().....838
, 䅅....842
. ( )843
. ( ).844
. 1881 䅅869
, . 1880 䅅.876
1. 1920 䅅.877
2. , 1896 1915 ...878
3. , 1880 ...897
4. , 1880 ...902
5. 1874-1879ㅅ......906
6. 1880 䅅.....911
7. 1910 䅅.....920
8. ...923
. : .979
. ....982
. ...............983
. 充..984
. 充..985
. .986
. 15 120 ⅅ.....994
. 텅..997
. ..998
. ..1000
. .....................1002
腅......1013
充.............1014


1500 + , .
vasilkovamila

: 588
: 2013
: 480 

500 .


  IMG_20200622_182608.jpg
<<    >>
» » " "
 ⇈