Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)

Административно-территориальная единица Левобережной Украины. Общие сведения.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Ирка-Маргаритка
Почетный участник

Ирка-Маргаритка

Нежин
Сообщений: 152
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 23 

В виду острой необходимости, собрать наконец-то все материалы по Нежинскому полку, решила открыть эту тему, чтобы систематизировать все данные. Лично у меня создалось впечатление, что кроме присяжных книг 1645 года по Нежину вообще ничего найти не реально. В общем, страждущих :biggrin по этому полку набралось уже достаточное количество и имеет смысл делится информацией (если она вообще есть :cry:) в отдельной теме.

================================================

Справка по административно-территориальному устройству полка.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782)
================================
Ніжинський полк як військова та адміністративна одиниця Війська Запорозького почав формуватися напровесні 1648 р.
Йому підпорядковувалися козацькі підрозділи, які виникли в Острі, Новій Козарі, Козельці, Мрині, Моровську, Бобровиці, котрі на початку 1649 р. відійшли до Переяславського полку. На його території в окремі полки сформувалися бойові одиниці в Борзні та Сосниці, що відійшли до Чернігівського полку, а також в Ічні, яку у 1649 р. включили до Прилуцького полку.
Адміністративні землі полку розташовувалися на лівому березі р. Десни, починаючи від Остра та Козельця, і тяглися аж до кордону з Росією в районі Трубчевська. Сотні знаходилися в нижніх течіях рік Остра, Сейма та Клевені, лівих допливів Десни. Сейм розтинав полк навпіл, тому сотні на його правому березі називалися „засеймські”. У полк увійшли ще староруські міста Ніжин, Сиволож (літописний Всеволож), Глухів, Короп. Це була територія Чернігівського воєводства Речі Посполитої, створеного після Поляновського миру 1634 р. у 1635 році.

Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині (тепер районний центр Чернігівської області) оформився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з королем Яном ІІ Казимиром. Кількість козаків та старшини у його складі у той час налічувала 991 особу, а територія поділялася на дев’ять сотень. Сім Ніжинських сотень, які мали сукупно 597 козаків: першої, або полкової (сотник Іван Борсук); другої (Фесько Мринський); третьої (Григорій Красножон); четвертої (Іван Нагорний); п’ятої (Іван Борсук); шостої (Григорій Василенко); сьомої (Григорій Кобилецький); Носівсько-Кобизької – 99 козаків, сотник Панас Єдута; Березанської (Березовської) – 95 козаків, сотник Яків Філоненко. У Зборівському реєстрі крім сотників записаний полковник Прокіп Шумейко, який у похилому віці (80 років) загинув під Берестечком у 1651 р., та козак Роман Ракушка (Романовський) – майбутній ніжинський сотник, генеральний підскарбій та ймовірний автор літопису Самовидця. Чисельно і територіально це був найменший полк Богдана Хмельницького.

Проте після Білоцерківської угоди 1651 р. територія полку зросла за рахунок повернутих з Чернігівського полку Батуринської, Бахмацької, Борзнянської, Івангородської сотень, створеної Стольненської, а також території Стародубського повіту Смоленського воєводства, де почалося формування нових козацьких військово-територіальних підрозділів за рахунок за рахунок втікачів з Правобережжя. Тут у 1653-1654 рр. навіть було сформовано і виділено в окремий Новгород-Сіверський полк, який після Переяславської угоди 1654 р. з царем знову включено до складу Ніжинського полку. Згідно з даними „Опису малоросійських міст і сіл Білоцерківського та Ніжинського полків...”, котрі присягнули цареві Олексію Михайловичу, на травень 1654 р. Ніжинський полк став найбільшим на Лівобережжі. Він складався з 37 сотень, в яких до присяжних списків потрапило 20 565 чоловік.
Це були сотні: Батуринська, Бахмацька, Березівська, Бобівська, Борзнянська, Волинська, Глухівська, Дівицька-Володькова, Дівицька-Салтикова, Дроківська, Івангородська, Киселівська, Кобизька, Конотопська, Кролевецька, Мглинська, Менська, Мринська, Ніжинська, Новгородська, Новомлинська, Носівська, Оленівська, Олишівська, Підлипненська, Понорненська, Попогорська, Почепська, Рождественська, Сиволозька, Синявська, Сосницька, Стародубська, Топальська, Шаповалівська, Шептаківська.
На кінець 1654 р. Ніжинський полк охопив території окремих повітів та волостей колишніх Київського, Чернігівського, Смоленського і навіть Мстиславського воєводств Речі Посполитої. Влітку 1654 р. зі складу полку виділено відновлений вдруге Борзнянський полк, який у 1655 р. швидко ліквідували і повернули його територію знову до Ніжинського полку.

Вперше полк радикально реформовано у 1663 р. після знаменитої Чорної ради в Ніжині, приходу до владу І. Брюховецького та страти його політичних опонентів – насамперед ніжинського полковника Василя Золотаренка. Того року полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень розформовано у ході реорганізації. 1663 р. з Ніжинського полку виділено також Сосницький полк (1663-1668 рр.). Окрім того, тоді ж утворено окремий Глухівський полк із 6 „засеймських” ніжинських сотень. Щоправда, 1665 року Глухівський полк ліквідували, а територію знову включили під юрисдикцію ніжинських полковників. На короткий час, у 1668-1669 рр., з полку знову вилучали до складу відновленого Д. Дорошенком Новгородського полку „засеймські” сотні. Але, як і в історії з Глухівським, на початку 1669 р. Д. Многогрішний ліквідував цей полк, а сотні повернув до Ніжинського та Стародубського, із яких і формувалася нова адміністративна одиниця.
На Конотопській раді (в Козачій Діброві) 25 травня 1672 року Ніжинський полк репрезентували: полковник Пилип Уманець; обозний Матвій Матвійович (Шендюх); писар Павло Михайленко; суддя Федір Завадський; хорунжий Василь Ігуменський; осавул Гнат Парпура. А також 20 сотників (...).
Певних змін зазнавала територія Ніжинського полку у 1687, 1709 рр. У середині ХVІІІ ст. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Відтак, за реєстром 1723 р. полк мав 19 сотень, 6525 кінних і 3379 піших козаків. За даними реєстрів 1750-х рр. полк мав 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні.

В цілому ж за час існування до Ніжинського полку входило 55 сотень. А саме:
Батуринська (1654-1782),
Бахмацька (1654-1782),
Березанківська (1648-1654),
Березнянська (1654-1672),
Бобівська (1654-1663),
Борзнянські дві (1654-1782),
Веркіївська (1654-1782),
Волинська (1654-1663),
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Глухівська (1654-1663; 1665-1782),
Дівицька-Володькова (1654-1658),
Дівицька-Салтикова (1654-1782),
Дроківська (1654-1663),
Заньківська (1758-1782),
Івангородська (1654-1782),
Киселівська (1654-1663),
Кобижчанська (1654-1663),
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кустівська (1654),
Мглинська (1654-1663),
Менська (1654-1663),
Мринська (1654-1744),
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672),
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782),
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782),
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська шоста (1649-1651),
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663),
Новоміська (1654),
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Носівська (1654-1663),
Оленівська (1654-1663),
Олишівська (1654-1756),
Підлипненська (1654-1663),
Погарська (1654-1663),
Понорницька (1654-1663),
Попівська (1758-1782),
Поповогірська (1654-1663),
Почепська (1654-1663),
Прохорівська (1672-1782),
Рождественська (1654-1672),
Сиволозька (1654-1663),
Синявська (1654-1663),
Сосницька (1654-1663),
Стародубська (1654-1663),
Стольненська (1651-1655),
Топальська (1654-1663),
Хорошеозерська (1663-1672),
Шаповалівська (1651-1782),
Шептаківська (1654-1663),
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782).

Сотенними центрами були: Батурин, Бахмач, Березанка, Березна (Березна, Березина), Бобовиця (Бобів), Борзна, Веркіївка, Волинка (Волинь), Вороніж, Глухів, Дівиця Володькова, Дівиця Салтикова, Дроків, Заньки, Івангород, Киселівка (Кисилівка), Кобижча, Конотоп, Короп, Кролевець, Мглин, Мена, Мрин, Ніжин, Новгородок (Новгородка, Новгород-Сіверський), Нові Млини, Носівка, Оленівка, Олишівка, Підлипне, Погар (Погари), Понорниця (Понирне, Понурниця), Попівка, Попова Гора, Почеп, Прохори, Рождественське (Рождественне), Сиволож, Синявка, Сосниця, Стародуб, Топаль, Хороше Озеро, Шаповалівка, Шептаки, Ямпіль. Всього – 46 міст, містечок та сіл (Шаповалівка, Підлипне, Бобів).

Протягом певного часу низка сотень (Воронізька, Коропська, Кролевецька, Ямпільська, частково Глухівська) вважалися гетьманськими або підпорядкованими генеральній старшині. З них формували охорону гетьмана – жолдаків. На території полку знаходилися дві гетьманські столиці: Батурин (1669-1709, 1750-1764) і Глухів (1708-1750, 1764-1782). В період судової реформи Кирила Розумовського 1763 року полк розділено на три судові повіти – Ніжинський, Батуринський та Глухівський. А у 1766 р. в ньому створено три фіскальні установи – Ніжинська, Батуринське та Глухівське комісарства.
За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 р. про скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський поле і його сотні ліквідовано до початку січня 1782 року. Територію полку розділено між Київським намісництвом (перша Ніжинська сотня), Новгород-Сіверським намісництвом (Бахмацька, Шаповалівська, Попівська, Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Коропська, Кролевецька, Глухівська, Воронізька, Ямпільська) та Чернігівським намісництвом (Ніжинські 2-5, Веркіївська, Дівоцька, Заньківська, Борзнянська, Прохорівська, Івангородська).

==============================
ЗАРУБА В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 16481-782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 71-74.


Комментарий модератора:
Справка по административно-территориальному устройству полка скопирована из последующего сообщения Metallist"а.
---
Максименко, Даниленко, Лигун, Бордонос, Падалка, Ярешко, Моругие, Клименко - Черниговская обл., Гробовые, Горбовы - Воронежская обл., Горбовы - Армавир.
Khrukha
НовичокСообщений: 1
Регистрация: 8 окт. 2011
Рейтинг: 2 

Здравствуйте, меня интересует информация о селе Пироговка Воронежской сотни Нежинского полка (село находиться на берегу реки Десна недалеко от Новгород-Северского) Заранее благодарен.
ixes
Долгожитель форумаСообщений: 1289
Регистрация: 18 авг. 2010
Рейтинг: 583 

ЦДІАУК – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7875.
[5.05.1740] [арк. 6-8]
Вѣдомость имянная в Енеральную войсковую канцелярию з полковой Нѣжинской канцелярии коликое число в прошломь 1734 году в полку Нѣжинскомъ определено значкових товарищей, и с того числа сколко ннѣ действительно служить могучих, а сколко умершихь и за старост и дряхлост от службы Абшитованних, за убожествомь служит не могучих и в другие чина отойшедших такожъ о бунчукових войскових и протчихъ кои к полку не при- слушают сочинена Апреля 1740 году.
Показанного 1734 году по указу Енералной войсковой канцелярии опредѣлено в полку Нѣжинскомъ значкових товарищей всѣхь 50.
З того числа ннѣ могучих служить кои в рощотѣ комисарята и других дѣлах и в раскомандированиях
А именно
Остапъ Шрамченко
Іванъ Селецкий
Федор Тихоновичъ
Василь Рубанъ
Стефанъ Гацукъ
Павелъ Єзучевский
Николай Забѣла
Емелиянъ Ярмошевский
Алексѣй Охрѣмовский
Григорий Огѣевский
Лукянъ Самойловичъ
Алексѣй Самойловичъ
Іванъ Гриценко
Самойло Гриценко
Петро Панкевичъ
Яковъ Микитенко
Павелъ Яковлев
Іванъ Сталявский
Іванъ Писаревский

Умерших
Карпъ Огѣевский
Петро Костовский
Семенъ Езучевский
Петро Зѣмницкий
Яковъ Бакуменко
Ітого 5

В чини отшедших по опредѣлению Енералной войсковой канцелярии
Стефанъ Костенецкий осавулом полковим
Яковъ Вилковский хоружим полковим
Алексѣй Демидовский сотником Батуринским
Григорий Шрамченко бунчуковим товарищем
Григорий Александровичъ бунчуковим товарищем
Григорий Кубраковский Атаманом в Дѣвицѣ
Павелъ Рудавский Атаманом в Борзне
Василь Порохонский в волости Батуринской в должности бившего тамошнего управителя Тарицина
Павелъ Багуновский Атаманом нежинским по опредѣлению полковой канцелярии
Ітого 8

За убожествомъ старостию и драхлостию служит не могучие
Василь Дмитренко
Остапъ Штучний
Николай Хиотий Грекъ
Ітого 3

За самимъ убожествомъ служить значково не могучие
Василь Дмитращенко
Іванъ Козаченко
Самойло Халкидоцкий
Іванъ Бакумовичъ
Андрей Борсукъ
Дмитро Нестеровичъ
Михайло Грековский
Іванъ Небаба
Семенъ Потапенко
Ітого 9

За старостию и драхлостию от службы войсковою Енералною канцелярией Апшитованние
Захарий Калеѣновский
Петро Салогуб
Игнатъ Голюнка
Ітого 3

В откупъ індутного збору
Романъ Яновъ
Ітого 1

Безвѣсти сойшолъ
Николай Понарский
Ітого 1

А всего значкових товарищей 50

Сотнѣ Глуховской Знатное товариство кои к полку не прислушаютъ
А іменно
Іванъ Кологривий
Семенъ Заруцкий
Несанъ Іванъ
Вилчикъ Василь
Новѣцкий с пасинками
Гаврило Гуравский
Вдови Нарбутки синъ
Ітого 7

А кромѣ вишеписанних других той сотнѣ знатних же товарищей в вѣдомости и ревѣзіи з сотенного Глуховского правления в полковую канцелярию присланних непоказано
А оних доволное число в той сотнѣ имѣется кои могутъ значкового службу отбуват
Особливо же кои називаються бунчуковими и войсковими товарищи, а имѣютъ ли они на тия звания унѣверсали полковой канцелярии неизвѣстно и к полку не прислушаютъ а доволние грунта и угодия, а нѣкоторие з них маетности имѣютъ
А іменно
Григорий Козловский з братами
Андрѣй Росновский
Іванъ Демяновичъ
Іванъ Фалчевский
Василь Казановичъ
Костантий Острожский
Федоръ Уманецъ
Михайло и Петро Заруцкие
Марко Петрункевичъ
Яков и Григорий Довгелѣ
Іванъ Стожко
Петро Темрянский
Леонтий Метинский
Ітого 13

Ни в какой служби и званиях обретаются и к полку не прислушают а доволние грунта имѣют
Пантелеймонъ Шишкевичъ
Петро Пиковецъ
Демянъ Курский
Романъ Белоцерковский
Василь Купчинский
Михайло Ницецкий
Ітого 6

Значковим товаришем називаючийся а к полку не прислушаетъ а вовсем доволний
Петро Тупицкий
Ітого – 1

Во время опредѣления показанного году пятидесятного числа значкових товарищей отрешени с под знаку под сотенния вѣдения
Остапъ Росушка
Якимъ Зубко
Пантелеймонъ Котелъ
Іванъ Ліонокъ
Петро Дмитренко
Ітого – 5

Писарь полковий Василь Кулаковский

ixes
Долгожитель форумаСообщений: 1289
Регистрация: 18 авг. 2010
Рейтинг: 583 

ЦДІАУК – Ф. 51 – Оп. 3. – Спр. 8170.
[22.10.1741]. [арк. 2-5]
Списокъ іменний полку Нѣжинского наличних значковим товарищам и убилим и кто імено з козаковъ рядових и мещан вибрани в значковіе о томъ слѣдуетъ ниже:
Наличние значковие товарищи
Павелъ Богдановский
Іван Селецкий
Григорий Дзибало
Остапъ Росушка
Василь Рубанъ
Іван Симоновъ
Алексей Охремовский
Семен Огиевский
Самойло Гриценко
Евхим Похилко
Петро Панкевичъ
Семен Потапенко
Федор Івасенко
Остапъ Шрамченко
Петро Дмитренко
Якимъ Зубко
Іван Козаченко
Павел Езучевский з братом Кондратом
Федор Тихоновичъ
Николай Забѣла
Яковъ Микишенко
Іван Гриценко
Дмитрий Дроздовский
Лукиян, Алексѣй и Андрѣй Самойловичи
Павелъ Яковлевъ
Ітого наличних 25

Убилие значковие пожаловани в чины
Стефанъ Костенецкий Асаулом полковимъ
Яковъ Вилковский Хоружим полковимъ
Григорий Шрамченко бунчуковимъ
Григорий Александровичъ бунчуковимъ
Алексѣй Демидовский сотникомъ батуринскимъ
Григорий Кубраковский атаманомъ дѣвицкимъ
Павел Рудавский атаманомъ борзенскимъ
Григорий Огиевский сотникомъ кролевецкимъ

Приняти в войсковие товарищы
Петро Салогуб
Стефан Гацукъ
Дмитро Нестеровичъ

Апшитование от службы
Захарий Калѣновский
Игнатъ Голюнка з синами
Васил Порохонский

Негодятся в значковие
Николай Хиотий за драхлостию и болѣзнию
Андрѣй Борсукъ за убожествомъ
Іванъ и Яковъ Бакумовичи за убожествомъ крайнимъ
Василь Дмитращенко за убожествомъ
Михайло Грековский за крайнею нищетою
Петро Хомиев за убожествомъ
Самойло Халкидоцкий за убожествомъ
Іван Небаба за убожествомъ
Петро Стеслявский за убожествомъ
Іван Писаревский за убожествомъ
Ітого убилихъ из компуту «24»

На мѣсто убилихъ вибранны
Города Нѣжина
Радовий Самойло Медовникъ з трома достатними синами
Местечка Мрина
Радовий козакъ Михайло Штучний
Местечка Олишовки
Радовий козакъ Сава Зѣнченко
Мистечка Дѣвицѣ
Данило Шендюх
Мистечка Конотопа
З козаковъ рядових
Наказний сотникъ Данило Торанский
Василь и Дмитро Парпури
Пантелеймон Лобода
Андрѣй Тендѣтникъ
З мищан
Яковъ Кузюра
Левко Торанский
Федор Полѣшко
Мистечка Борзни з мищан
Петро Кленус
Кирило Гордѣевъ
Сотнѣ Батуринской села Митченокъ
Козакъ Іван Івановъ Костирка
Мистечка Кролевца
козакъ Іван Кобизкий з братами
Мистечка Млиновъ
Індуктар Федор Фраевский
З мищанъ
Дмитро Котляр
Федор Подрушний
Андрѣй Дмитриевъ
Мистечка Воронѣжа
Козакъ Григорей Пишовецъ
З мищанъ
Іван і Петро Барулченки
Васил Александровичъ
Мистечка Коропа
Сотника бившого син Василь Трофимовичъ
Радовий козакъ Петро Панкевичъ
Сотнѣ Ямполской
Козакъ Яковъ Макуха

Ітого всѣх внов вибраних «25»
Писарь полковий Васил Кулаковский
Асаулъ полковий Андрѣй Володковский

krishtof
Долгожитель форумаРостов-на-Дону
Сообщений: 332
Регистрация: 30 мая 2010
Рейтинг: 152 

Здравствуйте!
В
"Русская родословная книга
Любитель старины М. Семевский продолжает труд князя П. Долгорукого, который в 1854 – 1857 гг. напечатал в Петербурге четыре части «Российской родословной книги»."

Попалась запись, копию которой прикладываю.
Не попадались ли кому-нибудь еще сведения об этом человеке?

Прикрепленный файл (1111111111111.jpg, 80975 байт<!--, скачан: 228 раз-->)
severinn
Долгожитель форума

severinn

Сообщений: 6669
Регистрация: 1 апр. 2005
Рейтинг: 1585 

krishtof
возможно:
В 1672 г. упоминается козацкий сотник Иван Семеонов Колибаба Косинский, бывший с 1654 г. в Нежинском полку вертиевским сотником, ходивший с наказным полковником Иваном Золотаренко на Белоруссию.
1-я страница темы "Косинские"
Вива
Долгожитель форумаСообщений: 888
Регистрация: 2 апр. 2010
Рейтинг: 370 

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вам случайно не попадалась фамилия Годило или Годыло?
знаю точно, что один из Годило служил в Прохоровской Сотне, но Метрик и Исповедок до 1778 года найти немогу и где искать дальше незнаю.
подскажите пожалуйста.

---
Ищу информацию по фамилиям:
Годило, Годлевский Черниговщина; Годило-Годлевские все и везде;
Семеников Ельнинского, ранее Дорогобужского уездов, Смоленской губернии;
Цуркан, Берсан, Левинский Ананьевский уезд, Херсонской губе
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1309 

По Прохорам в ЦДІАКе есть исповедка за перв.пол. 18в.

Вива
Долгожитель форумаСообщений: 888
Регистрация: 2 апр. 2010
Рейтинг: 370 


AppS написал:
[q]
По Прохорам в ЦДІАКе есть исповедка за перв.пол. 18в.
[/q]

Расскажите пожалуйста поподробнее;
куда писать мелким почерком, чтоб сделали выписку, или
как увидеть копию этой Исповедки???
подскажите пожалуйста

---
Ищу информацию по фамилиям:
Годило, Годлевский Черниговщина; Годило-Годлевские все и везде;
Семеников Ельнинского, ранее Дорогобужского уездов, Смоленской губернии;
Цуркан, Берсан, Левинский Ананьевский уезд, Херсонской губе
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1309 

Вива
В ЦДІАК писать. Мол, очень хочу узнать про Годило в селе таком-то, полку такому-то и денег обещаю.

Вива
Долгожитель форумаСообщений: 888
Регистрация: 2 апр. 2010
Рейтинг: 370 

Большое спасибо AppS
+407 :)

---
Ищу информацию по фамилиям:
Годило, Годлевский Черниговщина; Годило-Годлевские все и везде;
Семеников Ельнинского, ранее Дорогобужского уездов, Смоленской губернии;
Цуркан, Берсан, Левинский Ананьевский уезд, Херсонской губе
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

Реклама от YouDo