Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Радзиевские

Общая тема.

← Назад    Вперед →Страницы: 1 * 2 Вперед →
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
severinn

Сообщений: 7173
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2300
Radziejowski

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1
1830 (Nr. 866) 1518
G. Jan Leszczyński, podkomorzy kaliski i star. radziejowski w im sw. i Rafała z Leszna klana lędzkiego i sty człuchowskiego, rodzonego, oraz Rafała, s. ol. M. Rafała z L. klana pozn. i marsz. nadw. kor. stryj. brata im. kwituje powyższego Krzyżanowskiego z procesów z racji granic między dobrami ich Lesznem oraz wsią Damecz GG. Mikołaja i Piotra z Rydzyny (f. 186)

Grodzkie i ziemskie > Konin
2335 (Nr. 2 gr. I. i Rel. Kon. 2) 1521
G. Jan Leszczynski podkomorzy kaliski i starosta radziejowski kwituje Urszulę Ryhwalską żone ol. Mikołaja Rychwalskiego z 10 grz., w których zastawiła mu 2 kmieci os. we wsi Dambroszyno (f. 8v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
6680 (Nr. 1393) 1531
G. Jan Lesczyński, klan brzeski, st. radziejowski, całe wsie Drzeczkowo, Wolikowo, Wyciąszkowo, wł. Piotrowicze p. kość. G. Rafałowi z Leszna, bratu stryj. daje z mił. brat. (f. 436) Jan z L. kl. brzeski, ob. syna swego jedynego Rafała mian. op. i And. hr. z Górki, Rafała L. brata stryj., Rocha Koźmińskiego, siostrzenica swego, (f. 435)

2416 (Nr. 1395) 1543
G. Rafał z Leszna, st. radziejowski, część dziedz. wsi Zaskowycze p. kalis. kup. od Kat. Wilkowskiej za 400 grz. Janowi Czirmińskiemu sprzed. (f. 71)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
939 (Nr. 7) 1544
Rafał Leszczyński starosta radziejowski, winien 300 zł. Agnieszce i Dorocie, pannom, cc. Marcina Skrzypieńskiego pod zastaw cz-i jego w Jelcu (f. 105v)

977 (Nr. 7) 1544
Rafała Leszczyński starosta radziejowski, intromit. do cz. wsi Jedlec, które od Małgorzaty, c. o. Jakuba Mixti, żona zaś Jana Malochowskiego oraz od Doroty ż. Tom. Stawskiego na wyd. nabyl (f. 197)

1031 (Nr. 7) 1544
Rafał Leszczyński starosta radziejowski, zobow. się sprzedać plac pusty "Kośmidzowski" na ulicy Szkockiej w Kaliszu za 200 grz. Stanisławowi Jedleckiemu zw. "Turek" (f. 407)

1165 (Nr. 9) 1546
Rafał z Leszna wda brzeski, sta radziejowski, winien 85 grz. N. Annie Falkowskiej, ż. Sł. Wawrzyńca Ladawskiego wójta kalis. (f. 251v)

1455 (Nr 12 II (druga paginacja)) 1550
Rafał z Leszna starosta radziejowski, zobow. się całą wieś Przygodzice w p. kalis. za 1. 000 zł. wyderkować ż. swej Barbarze z Woli (p. 587). Tenże zobow. się Annie wdowie po Mikoł. Wolskim klanie sandom. iż. czynsz 30 zł. i sumę kapital. 500 złp. pus. ol. klana zapis. na wyderk. mansjonarzom w Kórniku na dd. Orzeszów i Miedniewice p. sochaczew. przenieść na dd. swoje Gołuchowo i Kajewo p. kalis. (p. 589)

1517 (Nr. 13) 1551
Rafał z Leszna starosta radziejowski, zobow. się całe cz. wsi Swinarzewo w p. brzes. od N. Katarzyny Nigibalskiej, ż. sł. Jana Papala, kupione, Jerzemu Zakrzewskiemu sędziemu zs. inowrocł. sprzedać (p. 650) s. v. 400 złp.; Tenże cz. wś. Niegibalice w p. radziej. od. tejże kup. zobow. się sprzedać Błażejowi Niegibalskiemu (p. 653) s. v. 600 złp.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
7931 (Nr. 1396) 1554
G. Rafał z Leszna, st. radziejowski, plan kośmidrowski przy ul. Skockiej na przeciwko kl. sw. Stan. w Kaliszu sprzed. za 40 grz. Stanisł. Jedleckiemu (f. 236v) Stanisław J. Turek ten plac pusty za 48 grz. N. Bartłomiejowi Sucharzewskiemu sprzed. (f. 237)

7936 (Nr. 1396) 1554
G. Rafał z Leszna, sta radziejowski, całą cz. młyna wod. nadolnego we wsi Jedlecz p. kalis. za 100 grz. Janowi Szarlo Jedleckiemu z tym warunkiem, iż to winien wykupić z rąk spadkob. ol. Wojciecha Mixti, sprzed. (f. 238v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
3231 (Nr. 27) 1562
Jan Jedlecki Mixti, Anny J. brat z ojca rodz. i op. w im. tej op. odebrał 24 grz. od Jana J. Szarło, w której to sumie Rafał z Leszna starosta radziejowski, ol. Elżbiecie Kwiatkowskiej tejże Anny, matce całą część młyna wod. zw. Nadolny we wsi Jedlec w pow. kalis. wyderk. (p. 406)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
9640 (Nr. 1397) 1563
G. Rafał z Leszna, st. radziejowski, 10-ą cz. dziedz. w m. Kazimierz i wsiach przyl. nabytą od Opaleńskiego, z dopł. 2.500 zł. za 5-ą cz. dd. Zagorzińskich, tj. wsie: Zagorzino, Kliszewo, Dojutrowo, oba, Zagorzynko, Pruskowo oba, Pamięczino Zegoczino w p. kalis., Gadowo w p. kon. G. Annie z Lubrańca, wd. po ol. Mikoł. z Rusocic klanie biechowskim, wym. (f. 273v)

9654 (Nr. 1397) 1563
G. Rafał z Leszna, st. radziejowski, całe 5-e części wsi Zagorzino, Klissewo, Dojutrowo oba, Zagorzynko, Pruskowo oba, Pamięczino, Zegoczino, w p. kalis., Gadowo w p. koniń. od Anny Niewieskiej, c. o. Mikoł. N. z ol. Zofii z Lubrańca zrodz., żony Krzysztofa Zakssińskiego wiecz. nabyte, (zachow. ib. dla siebie 5-ą cz. nabytą od Jana Swidwy z Szamotuł klana biechow. inną 5-ą cz. od Anny z Lubrańca klanowej biechow., i 1/2 5-ej cz. od Jana z Opalenicy) tejże Annie Niewieskiej, ż. Zakss. daje (f. 283) jej stryj rodz. Stanisław N. (f. 285) a jej brat rodz. Jan N. (ib.)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
3519 (Nr. 29) 1564
Toż. Pierzchliński dożyw. na wś. Romienki dane Wojciechowi P. gołe dobre. Dożywocie braci Jana, Krzysztofa i Stanisława Zakszyńskich braci na Czekowie, ale się mają podzielić, bo jeszce niedzielni). Starosta radziejowski (Leszczyński) ma na wsiach: Janowie, Grodzisku, Tykadłowie, Tłokini, Zborowie, i na 2 wójt.: Blizanowskim i Tłokińskim sumy dane od przodków król., złączone przez Króla Zygm. dobre, i dożyw. od Zygm. Kościelecki wda sier., zamek i miasto Nakło z przyl.; Iwieński Romiejki. Mikołaj Mielieński protestował się, od Krzysztofa Iwieńskiego iż gdyby mu co zeszło na prawie wiecznym które ma na Poniec, a które też tu położy, tedy ma interesse do wsi Romiejki, na którą dziś Wojciech Pierzchlieński prawo swoje kładł. (p. 709)


Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3
1580 (Nr. 174) 1736
Obl. Exstrakt z gr. lwow. Pon. po sw. Tr. 1717. Krystyna z Jabłonowskich, i Stanisł. Lesiowskiego, skarb. busk., ol. zaś Konstancji J-ej 1-o v. ol. Stanisł. Zorawskiego, 2-o v. Mikoł. J-o pułk. JKMci i RP. żony, bp. +-ej i dóbr Przybyszewa i wsi Ogrody dziedziczki siostra rodz. i spadkob., i Mikoł. Radziejowski z ol. Heleny J. zrodzony, tejże ol. Konstancji siostrzeniec i współspadkob., w im. sw. oraz bci i sióstr swych wszystkich, współspadkobierców i Stanisław J. chorąży trębow. jako krewny ol. Konstancji J-ej i do tego spadku dopuszczony współspadkob. dobra Przybyszewo i Ogrody w z. wschow. przez ol. Stanisława Zurawskiego, dziedzica tych dóbr, tejże J-ej, wtedy Z-ej w gr. wschow. 1712 rezygnowane, Mikołajowi J-mu, pułk. w. kor., tejże ol. Konstancji z J-ch, Z-ej 2-mu mężowi sprzed. za 100. 000 złp. Ta o. Konstancja była wdową ptk. po D. Remin. 1715 (k. 175). Ol. Zorawski kupił był te dobra od ol. Rafała z Leszna, wdy łęczyc., GWP. w r. 1701

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
12984 (Nr. 1251) 1737
Mikoł. Radziejowski, s. o. Jerzego R. z ol. Heleny Jabłonowskiej z I i Marjanna Sławianowska c. o. Melchiora Sł. i Marjanny Skotnickiej, z II małż. dożyw. (f. 112v)

Gazety > XVIII wiek
559 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 13 st. Kaszt. wyszogr. -Czosnowski Kaszt. bydg. (po śm. Kościelskiego ....) -Gąsiorowski star. radziejowski (nr. 423) Z Warsz. 20 st. Pis. W. X. L. (po przejściu Ogińskiego Tad., marsz. Sejmu przeszłego na kaszt. trock&#261a_003.gif -Łaniewski (nr. 424) chor. słonimski, por. hus. ks. podkancl. lit. Z Rawy 24 st. Wjazd na star. rawskie Franc. Lanckorońskiego, star. regnowskiego, kasztelanica gostyńskiego. Załuski ...., refernd. kor. jest rodz. wujem (nr. 425) Z Warsz. 10 lut. Instalacja w ten wtorek na dziekanię tut. (po rezygn. przez bisk. łuckiego Kobielskiego) jego siostrz. Ant. Wołłowicza, pis. lit., przeszł. viceprezyd. Moszczeński ...., star. brzeski kuj., podkom. JKM. wyjechał 7 lut. na Spiż odebrać star. spiskie, wakuj. po śm. wojewody krak. Wojstwo W. X. L. (po śm. Kimbara .... niedawno bywszego wojskiego i skarbnego W. X. L.) -Dominik z Szankowa Sawaniewski, mieczn. wileński. Mieczn. po nim -Michał Saw. jego rodz. brat. (nr. 427)

Metrykalia > Katolickie > Część 2
12182 (Skorzewo)
1745.12/2. Maciej Konrad Ignacy Walenty, s. MGD. Józefa Wyssogoty Zakrzewskiego podczaszego wschow. i Katarzyny -- M. Antoni W. Z. starosta radziejowski i Dorota Golińska wd. po podczaszym wschow.

Gazety > XVIII wiek
889 (Kuryer Polski) 1752
Warsz. 1752.5/01.> 1751.14/12. + Wybranowski star. kopaygrodzki w Kopaygrodzie (nr DCCXCVIII) Lwów 1751.29 grudn.> 1751.22/12. + Jan Tobiasz Augustynowicz, arcyb. lwow. obrz. ormiań., lat 87, arcyb. lat 38 (nr DCCXCIII) -- W Toruniu na kuracji po 12 tyg. chor. + 1751.29/12. na puchlinę wodną Stan. Wessel, star. golubski (nr DCCC). Zięć Stan. i Agn. Bieganowskich, podcz. kowal. (nr DCCCII). Została żona (nr DCCCVI) -- ze Swieża 16/01.> Rażony apopl. + w dobr. Swież 15/01. Gąsiorowski ..., kaszt. bydg. (nr DCCCI) i star. radziejowski -- Gąsiorowskiego pogrz. 31/01. u reform. na Podgórzu Augustyna na Miroszewicach (inform. z Torunia). Obecna wdowa z potomstwem. Radojewska, kaszt-wa inowr. jest matką wdowy. (nr DCCCIV) -- Warsz.> + 24/02. na suchoty po kilku tyg. chor. graf Wessel ... podkom. ziemi zakroczym. Ciało w przeszłą niedz. (w odnies. do wiad. z 1/03.) wywiez. do grobu rodz. do reform. do Pułtuska, gdzie ma być pogrzeb (nr DCCCVI) -- Warsz. 15/03.> W przeszły czwart. + po kilku dn. chor. Aleksandra Hauzenowa z/d Wierzbicka maj. gr. kor. Pogrzeb dziś (nr DCCCVIII)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
7118 (Nr. 1315) 1755
Antoni Wyssogota Zakrzewski sta radziejowski, s. o. Adama z ol. Marjanny Waknowskiej, wś. dziedz. Brzezie w pow. przedec., kupione 1750 od Anton. Racięskiego, s. o. Michała z ol. Katarzyny Szadokierskiej, Andrzejowi i Adamowi małol. Racięckim ss. tegoż ol. Antoniego z Doroty Thorzewskiej za 20. 000 złp. sprzed. (f. 134)

Metrykalia > Katolickie > Część 5
35136 (Lussowo)
1755.30/IV. (Swadzim) MG. Antoni Wyssogota Zakrzewski pułk. JKMci i RP. x V. Katarz. Łukomska -- Antoni Z. starosta radziejowski, Józef Z. podstolic wschowski, Gabriel Skorzwski pułk. JKMci i RP. Aleksy Skrzypiński pisarz gr. kaliski.

Gazety > XVIII wiek
242 (Kurier Polski) 1756
Specyfikacja urzędów i królewszczyzn ...adie 28 octobris roku 1756. (ogłosz. w Kurierze po datą 29 grudnia) Województwo pozn. -Stan. Potocki, woj. kijow. woj. kijow. -Franc. Salery Potocki, woj. wołyń. woj. sieradzkie -....Dąbski, podczaszy koronny woj. wołyńskie -.... Ossoliński, chor. nadworny, kor. kasztelnia poznańska -.... Grudziński, kaszt. gnieźn. kasztelnia gnieźnieńska -....Zbijewski, kaszt. nakielski kasztelnia nakielska -.... Gajewski, starosta kościański kasztelnia sanocka -.... Zakrzewski kasztelnia warszawska -.... Sołtyk, kasztelnic lubelski, starosta radziejowski kasztelnia nowogr. -.... Chreptowicz, kaszt. brzeski lit. kasztelnia radomska -.... Moszyński podstoli sandom. kasztelnia płocka -.... Zboiński, chor. dobrzyński kasztelnia chełmska -.... Komorowski, podkom. chełmski kasztelnia elbląska -.... Skorzewski, genarał kasztelnia ledzka -.... Miaskowski, star. gembicki, kasztelnia inowłocka -.... Ustrzycki, kasztelnic lwowski podstolstwo W. X. L. -.... Rzewuski, szambelan podczastwo W. X. L. -.... Massalski, star. wołkowyski kustosz koronny -.... Podoski, kanonik gnieźn. podczastwo koronne -.... Czacki, star. nowogrodzki chorąswto nadw. W. X. L. -.... Miaskowski, chor. kaliski chorąstwo kaliskie -.... Niegolewski, stolnik pozn. stoln. pozn. -.... Turno stolnik kaliski stolnik. kaliskie ... Miaskowski podstoli pozn. podstolstwo pozn. -.... Rydzyński, star. dembski podkomorstwo inowłock. -.... Mirosławski, star. klecki łowiestwo sandom. -Teodor Zieliński, stolnnik. płockie -.... Dembowski, łowczy zawskrzyński łowiecwto zaskrzyńskie -.... Zakrzewski burgrabstwo Zamku Krak. -.... Łęntowski chorąstwo dobrzyńskie -.... Zboiński, łowczy dobrzyński łowiectwo dobrzyńskie -.... Paprocki, skarbnik dobrzyński skarbnikowstwo dobrzyńskie -.... Chalinski miecznikowstwo dobrzyńskie -.... Nałęcz podstolstwo kruszwickie -.... Podczaski miecznik. latyczowskie -.... Suszczewicz miecznik. halickie -.... Niewęgłowski podczastwo brzeskie kuj. -.... Dąbski, chor. inowrocł. starostwo radomskie -.... Szydłowski lp. 262 wym. jest Granowski cześnik. kowalewski -.... Zakrzewski podstolstwo czerskie -Józef Orlewski skarbnik. kijowskie -.... Pruszyński, stolnik starodubowski skarbnik. czerniech. -.... Benikowski cześnik. warsz. -Seweryn Szydłowski wojstwo sanowskie -.... Bukowski s-stwo lubaczeńskie-Jan Piaskowski s-stwo wielatyczewskie -Marcin Jałowicki s-stwo daniczewskie -Józef Stecki s-stwo hadzieckie -Tadeusz Przyłuski gen. majorstwo infant. kor. -ks. Marcin Lubomirski królewszczyzna Tuczno w woj. inowłockim -.... Komierowski j. w. Sroki, Buki, Bakoszyn w woj. kijow. -.... Trzciński, podczaszy sochacz. j. w. Polędno w woj. pomorsk. -Adam Podoski j. w. Ciukowa, Dąbrowa, Karaczkowie, Bieła, Koniuszki w woj. podolsk. -.... Małachowski, krajczy kor. j. w. Bieniec w woj. sieradz. -.... Płoszczyński, regent kor. (nr. 180)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
7318 (Nr. 1317) 1756
Kasper ojciec, Józef i Wawrzyniec ss. Wyganowscy, z ol. Anny Belęckiej zrodzeni, i Józef Lisowski w im. sw. oraz Kaspra, Wojciecha, Urszuli i Brygitty Lisowskich, synów i córek swych z ol. Doroty Wyg., córki i siostry poprzednich WW. im.; Kazimierz Zakrzewski sędzia gr. radziejowski, mąż Marjanny Prusimskiej wdowy 1-o v. po Józefie Tomickim, matki i Franciszka, Pawła, Antoniego, Józefa, Katarzyny ż. Michała Walewskiego klanica rozpirskiego i Józefaty panny Tomickich; Antoni Wyssogota Zakrzewski starosta radziejowski, dziedzic dóbr Gutowy (f. 117) ol. Józef Tomicki, dziedzic Zielenic w pow. pyzdr. (f. 118v)

Gazety > XVIII wiek
382 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 11 paźdz. Nadane chor. zwinogrodzkie (po przejściu Adama Chołoniewskiego na podkom. bełzkie) -Bekierskiemu ...., stoln. winnickiemu (nr. 41) Maciej Mycielski, kasztelanic sieradz., oberstleutn. wojsk kor. odebrał 7 paźdz. patent na gen. majorstwo. (nr. 41) Z Warsz. 28 paźdz. Chor. dobrzyń. -Gabr. Nałęcz, podcz. tej ziemi Podcz. -Karol Paprocki, łowczy Łow. -Józef Nalęcz, miecznik Mieczn. -Marcin Chaliński, skarbn. Skarbn. -Jakub Rościszewski (nr. 42) Z Warsz. 25 paźdz. Kaszt. poznańska -Miaskowski ...., kaszt. kal. Kaszt. kal. -Milżeński ...., star. radziejowski Asesorstwo sąd. zadw. -ksiądz Jan Kuczkowski, dziekan zasławski Oberstlejtn. w regim. konn. kor. -Karol Zawojski, kap. tego reg. Kamerjunkierstwo -Michał Bystrzanowski, chorążyc chęciński Chor. lwowskie (po woln. ustąp. Bogusława Bielskiego) -Bielskiemu ...., star. rabsztyńsk., jego synowi (nr. 43)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
10085 (Nr. 1328) 1759
Maciej z Brudzewa Mielżyński sta radziejowski, pułkownik wojsk kor., s. o. Franciszka M. klana śrem. z Krystyny Skaławskiej, dziedzic m. Gołańczy p. kc. z przyl., żonie swej Sewerynie Lipskiej, c. o. Prokopa oboź. w. k. z ol. Teresy Dąbskiej, na 1/2 d. zap. pos. 300. 000 złp. (f. 28)

Metrykalia > Katolickie > Część 1
1888 (Chodzie&#380a_003.gif
1760.20/4. (Wyszyny) Józefa Krystyna Nepomucena, c. PM. Józefa i Wirydjanny Mielżyńskich klanów kaliskich -- P. Maciej M. sta radziejowski i PM. Krystyna M. klanowa śrem.

3485 (Gołańcz)
1764.27/XI. (G.) G. Tomasz Kamiński x G. Eleonora Dziembowska -- IMGD. Maciej Mielżyński sta radziejowski i GD. Jan Broniewski

Metrykalia > Katolickie > Część 3
24351 (Wolsztyn)
1764.8/1. (w.) PMGD. Jan Kwilecki szmabelan z Kwilcza dziedzic x J. Wiktorja de Gajewskie, c. P. Rafała z Bł. G. chorążego wschow. dz-a W. -- Józef Mielż. klan pozn., dz. Chobienic, Mac. Mielż. sta radziejowski, Franc. Walknowski, sędzia zs. Kalis., Ludwik Chłapowski pułk. JKMci

21005 (Strzelno)
1768.7/V. (Kościeszki) M.D. Kajetan Karski podstoli radziejowski wdowiec x M. Katarzyna z Kobielskich Wysocka skarbnikowa bydg. wdowa -- M.D. Ignacy Wodzyński cześnik kowal. sędzia kruśw., Antoni Wysocki z Łuszczewa Ant. Mirosławski, łowczy kruświcki, Jan Raczkowski

Metrykalia > Katolickie > Część 4
27211 (Inowrocław)
1768.31/4. Antoni Jan Nepom., s. G. Jakuba Kiełczewskiego i Felicjanny z Wolskich 1-o v. Trzebuchowskiej, cerem. 21/5. -- ass. X. Szymon K., kan. włocł. i M. Białachowska, Stanisław Biał. stolnik radziejowski i Helena Kraszewska

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7004 (Nr. 158) 1771
Augustyn z Komorza Kurcewski, burgr. gr. radziejowski, do traktow. rozwodu z ż. Joanną Dręską mianuje pl. Józefa z K. K. burgr. zs. wschow. (f. 158)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
7145 (Nr. 214/ 216) 1774
Ignacy Kamiński, burgr. radziejowski, w im. sw. i Teresy K. wdowy po ol. Józ. Grabińskim siostry swej rodzonej, odstępuje od powództwa pw. wdowie i spadkobiercom ol. Wojc. Głębockiego stolnika kruśw., dziedzica Lubstowa z przyl. (f. 168)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15026 (Nr. 106) 1779
Andrzej Mierzejewski skarbnik radziejowski w imieniu swoim i żony Joanny Sokołowskiej kwituje Jakuba Radońskiego chorążego gn., dziedzica dd. Łekna i Rąbczyna z prowizji od sum (f. 74) ol. Jadwiga Sokoł. siostra rodz. Mierzejewskiej bezpotomnie zmarła. Kontrakt sprzedaży miasta Łekna między ol. Wojciechem Opaleńskim wojewodą sieradzkim i Dobrzycką spis. w Pozn. 1767.29/VIII. (f. 74)

15069 (Nr. 106) 1779
Stanisław Brodnicki komornik ziemski pozn. posesor d. Podlesia z przyl. zast., Wawrzyniec Iłowiecki sędzia gr. wałecki dziedzic Łosińca (f. 126) Józef Koszkowski podstar. gr. radziejowski, pos. dd. Żerniki, Zuzoły (f. 127v)

и т.д.
на

http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
severinn

Сообщений: 7173
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2300
Миколай Радзиовский выделен
severinn

Сообщений: 7173
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2300
KODEKS DYPLOMATYCZNY WIELKOPOLSKI
TOM VII

документ 735

7Jan z Radziejowa - zapewne pomyłka kopisty. Z Radziejowa (miasto królewskie na Kujawach) nie pisał się zazwyczaj nikt. Z wojewodów w 1414 r. imię Jan nosił chyba tylko (poza tu wyst. Tarnowskim) Jan Ligęza wojewoda łęcz.
Lorelei

Lorelei

Москва
Сообщений: 704
На сайте с 2008 г.
Рейтинг: 201
Список духовенства Подольской Епархии по Благочинным округам 1872

Радзиевский Косма диакон с. Капитанка, 8-й Благочинный округ, Балтский уезд
Радзиевский Матфей священник с. Данилова Балка, 8-й Благочинный округ, Балтский уезд
Радзиевский Николай священник с. Михалковская Слобода, 3-ий Благочинный округ, Летичевского уезда
Радзиевский Петр священник с. Белый Камень, 1-й Благочинный округ, Ольгопольский уезд
Радзиевский Феодор священник с. Соколец, 2-ой Благочинный округ, Брацлавский уезд

https://forum.vgd.ru/go/go.php...nskij_a_a/

https://forum.vgd.ru/go/go.php...1872.shtml
---
http://forum.vgd.ru/155/18589/
Все мои личные данные размещены добровольно.
severinn

Сообщений: 7173
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2300
Видели ?

http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Podolia/Radzeiovskie.htm
Радзеиовские (Онуфриенко)

В 6-ую часть указом 4770 от 24 июня 1838 года.Самуил с сыном Иваном, Илья и Иван с сыном Иваном, сыновья Якова, Даниил и Стефан с сыновьями: Фридрихом, и Иосифом, сыновья Василия, вместе внуки Онуфрия, правнуки Стефана Васильева

.В 6-ую часть указом 3741 от 29 мая 1858 года.

Тит-Викентий, Карл-Игнатий, Цезарий-Михаил и Леон-Фелициан, сыновья Ивана Самуилова.

В 6-ую часть указом 3972 от 15 июня 1863 года.

Северин и Ананий, сыновья Ивана Яковлева

В 6-ую часть определением собрания от 14 марта 1874 года.

Григорий и Конрад, сыновья Северина Иванова

В 6-ую часть указом 7430 от 23 декабря 1893 года.

Августин и Сильван-Иосиф, сыновья Иосифа Стефанова

В 6-ую часть указом 4427 от 26 июля 1894 года.

Владислав-Валентий с сыном Виктором, сын Василия, внук Ивана Яковлева.

В 6-ую часть указом 1199 от 12 марта 1897 года.

Адриан сын Северина Иванова

В 1-ую часть указом 17609 от 27 ноября 1848 года.

Иосиф

severinn

Сообщений: 7173
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2300

Стефан Васил. Онуфренко-Радзиевский, Подольская губерния, г.Литин, в нижнем земском суде, от короны, заседатель 1830
«Месяцослов, или общий штат Российской империи на 1830. Часть вторая», с.370
kostenko-radziovski
Новичок

Сообщений: 0
На сайте с 2010 г.
Рейтинг: 2
Lorelei , скажите пожалуйста, Вы нашли какую либо связь между Онуфренко-Радзеиовскими и Костенко-Радзеиовскими (подольской губернии)? у вас есть дерево на geni.com для сравнения?
Radziewska
Новичок

Сообщений: 1
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 0
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, найти какую-либо информацию о роде Радзиевских из с.Радовцы и с. Гришки Дережнянского района Хмельницкой области.
Имеются данные прадеда Радзиевского Иосифа Михайловича 1890 г.р. Был выслан в 1935 году г. в Карельскую АССР и расстрелян в 1938 году в Сандармох.
Буду рада любым данным, которые могут помочь в поиске информации о прадеда, а также был данным о роде Радзиевских, так как в одном источнике я читала, что когда-то эти села принадлежали им.
Заранее благодарю.
puhovski
Начинающий

Рига
Сообщений: 34
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 17
Добрый день!
Моя прабабушка Радзиевская Елена Евстафьевна 1889 г.р. село Щебаетовичи, Украина, из мещан. К сожалению, сведений о ее семье не сохранилось.
Буду признательна за любую информацию.
---
Ищу Пуховских, Луковских, Радзиевских, Ляхович, Зенкевич, Петкевич, Шкурдюк, Мороз, Гришило, Немудрых, Гунько
vvolna

Сообщений: 206
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 95
Есть 2 дела Радзиевских, были заказаны по ошибке. Кому нужны, обращайтесь. img_20231230_175045.jpgimg_20231230_175119.jpg

Прикрепленный файл: IMG_20231230_175119.jpgIMG_20231230_175045.jpg, 2103954 байт
---
Фамилии Волна, Носко, Роздяловские, Назаровские, Филоновы, Смоляковы. Минская и Могилёвская губернии. Пинский, Речицкий, Мозырский и Чаусские езды.
Лайк (1)
← Назад    Вперед →Страницы: 1 * 2 Вперед →
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
Вверх ⇈