Top.Mail.Ru
Третьи Украинские Генеалогические чтения :: Украинские генеалогические чтения

Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД » Украинские генеалогические чтения » Третьи Украинские Генеалогические чтения
Вниз ⇊

Третьи Украинские Генеалогические чтения

3-5 июня 2016 г. в Киеве. Программа чтений скопирована "как есть", то есть на украинском языке. Для тех кому не понятно есть online переводчик

    Вперед →
Zabellisa
Администратор
следопыт

Zabellisa

Москва
Сообщений: 11685
На сайте с 2003 г.
Рейтинг: 7392 

скопировано отсюда по просьбе kbg_dnepr

3-5 июня в Киеве состоятся Третьи Украинские Генеалогические чтения.
Чтения будут проводится в Историко-мемориальном музее им. Михаила Грушевского по адресу Киев, ул. Паньковского, 9.

http://radugaslov.ru/promt.htm - переводчик

4 червня
Місце роботи конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Панківська, 9
09.30–13.00 – доповіді за темою: Генеалогічний потенціал різних комплексів джерел
Алла Частіна
(Кишинів, Молдова, доктор мистецтвознавства та культурології, науковий співробітник сектору «архітектура» центру мистецтвознавства Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови)
Документы генеалогического характера, хранящиеся в Национальном архиве Республики Молдова
Володимир Коротенко
(Полтава, Україна, головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області)
Марина Чиркова
(Полтава, Україна, магістр управління, викладач кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка)
Генеалогічні дослідження за документами Державного архіву Полтавської області: джерела, дослідники, проблеми, цікаві знахідки
Андрій Парамонов
(Харків, Україна, директор Харьковского частного музея городской усадьбы)
Фонды губернских учреждений Государственного архива Харьковской области в генеалогических исследованиях: методика и результаты
Сергій Рибчонок
(Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу генеалогії, геральдики та нумізматики Інституту історії НАН Білорусі)
Верагоднасць звестак у метрычных кнігах Беларусі канца XVII – пачатку ХХ ст.
Лілія Білоусова
(Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)
Чи завжди можна довіряти метричним книгам? (на матеріалах Державного архіву Одеської області)
Герман Брегер
(Мінськ, Білорусь, провідний науковий співробітник відділу стародавніх актів Національного історичного архіву Білорусі у Мінську)
Капіярыюш фундацый і легацый на Войстамскі касцёл канца XVI ст. як генеалагічная крыніца
Віталій Пернун
(Київ, Україна, науковий співробітник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Фасії (інвентарі) маєтків Галичини останньої чверті XVIII ст. як генеалогічне джерело
Олексій Арсеньєв
(Нові-Сад, Сербія, історик та письменник)
Михайло Ордовський
(Санкт-Петербург, Російська Федерація, кінорежисер, генеалог, член Російського генеалогічного товариства)
Материалы 1-й русско-сербской гимназии в Белграде (1920–1944) как генеалогический источник
Славомир Гужинський
(Варшава, Польща, доктор, голова Польського геральдичного товариства член правління Міжнародної академії генеалогії)
Epitafium jako źródło uzupelniające do badán genealogicznych
Ірина Матяш
(Київ, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України)
Дипломатичні та консульські архіви як джерело генеалогічної інформації
Соф’я Каменєва
(Київ, Україна, директор Державного архіву Київської області)
Персональні справи емігрантів у фонді «Акціонерне товариство «Російсько-канадське-амеріканське пасажирське агентство» як джерело генеалогічної інформації
Віктор Остапець
(Київ, Україна, генеалог)
Розсекречені протоколи допиту свідків в справах НКВД кінця 1930-х років як джерело до реконструкції родоводів
13.00–14.30 – обід
14.30–16.15 – доповіді за темою: наукова спадщина генеалогів як джерело для родознавчих студій
Ігор Сахаров
(Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, керівник Центру генеалогії Російської національної бібліотеки, президент «Русского генеалогического общества», віце-президент Міжнародної академії генеалогії)
Из творческого наследия Вячеслава Георгиевича Сенютовича-Бережного (1902–1992)
Олександр Коваленко
(Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
Неопублікована студія В.Л. Модзалевського «Род Товстолесов»
Наталія Лобко
(Суми, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Сумського державного університету)
Генеалогічна інформація в архівних фондах В.Л. Модзалевського
Ольга Коваленко
(Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
«Родословная дворянской, княжеской и графской фамилии Милорадович» як історико-генеалогічне джерело
Ольга Кулаковська (Петрозаводськ, Росія, кандидат педагогічних наук, доцент Інституту історичних, політичних та соціальних наук Петрозаводського державного університету, президент Генеалогічного товариства Карелії)
Материалы об Украине и украинцах в «Дневниках» Петра Евграфовича Ковалевского
16.15–16.45 – перерва на каву
16.45–19.00 – доповіді за темою: Джерела до генеалогії окремих родів та соціальних груп
Анастасія Скеп’ян
(Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і початку нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Прыватныя лісты як крыніца па генеалогіі родаў ВКЛ (да сярэдзіны ХVII ст.).
Сержіу Бакалов
(Кишинів, Молдова, доктор історії, провідний науковий співробітник відділу середньовічної історії Інституту історії Академії наук Молдови)
Исследования этнических, культурных и политических процессов приграничья через призму генеалогии (на примере подольских и бессарабских шляхтичей Левицких и Бачинских)
Олексій Шаланда
(Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, зав. відділу генеалогії, геральдики та нумізматики Інституту історії НАН Білорусіі)
Радавод Дарагастайскіх 1628 г. з выпісу Галоўнага Трыбунала ВКЛ віленскай кадэнцыі
Ігор Смуток
(Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Генеалогія шляхти перемишльської землі XVI–XVIII ст.: джерелознавчі аспекти
Віталій Голубович
(Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет», головний редактор часопису «Герольд Litherland»)
Друкаваная судовая справа 1777 г. Быхаўцаў як крыніца па генеалогіі князёў Друцкіх Горскіх
Адам Пщолковський
(Варшава, Польща, магістр економіки, докторант факультету історії та соціології Університету в Білостоку, генеалог-консультант Союзу польської шляхти)
Migracja szlachty mazowieckiej na Kijowszczyzne na przykladzie rodu Rykowskich
19.00–20.00 – вечеря

5 червня
Місце роботи конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Панківська, 9
09.30–13.30 – доповіді за темою: Джерела до генеалогії окремих родів та соціальних груп
Ярослав Лисейко
(Львів, Україна, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України та етнокомунікації Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»)
Heredes de Bukow: шляхетський рід Буковських у Сяноцькій землі в XV–XVII ст.
Володимир Кіцелюк
(Львів, Україна, аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Прізвиська дрібної шляхти Галицької землі ХV–XVIII ст. як джерело до історико-генеалогічних досліджень
Віталій Михайловський
(Київ, Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка)
Привілеї на землю як джерело до генеалогії руської шляхти другої половини XIV – першої половини XV ст.
Лариса Левченко
(Миколаїв, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області)
Фонд военного присутствия как источник для составления родословий евреев
Анна Морозова
(Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Чернігівської області)
Генеалогія родини Сац
Євген Чернецький
(Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)
Кирилівські парафіяни 1767 р.: генеалогічно-просопографічний аналіз
Анатолій Дзагалов
(Санкт-Петербург, Російська Федерація, кандидат історичних наук)
Посемейные списки селений Нальчикского округа конца XIX века, как исторический источник для изучения генеалогии украинских переселенцев на Северном Кавказе
Микола Михайліченко
(Суми, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету)
Екстракти доказів дворянства як джерело з генеалогії слобідських козацько-старшинських родів
Володимир Поліщук
(Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України)
Походження околичної шляхти в контексті ревізії Овруцького замку 1552 р.: структура служби та іменування
Ирина Малакова
(Київ, Україна, архітектор, дослідниця історії власного роду)
От Сулим до Кирсанових
Сергій Лисенко
(Боярка, Київська обл., Україна, заст. голови та член ради Українського геральдичного товариства)
Джерела з генеалогії родового клану Незабитовських (XV – середина XX ст.)
Валерій Томазов
(Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії генеалогії)
Греки-хіосці на півдні України: джерела для реконструкції генеалогії
13.30–15.00 – обід
15.00 – 17.00 – екскурсія до Музею Шереметьєвих
    Вперед →
Генеалогический форум ВГД » Украинские генеалогические чтения » Третьи Украинские Генеалогические чтения
Вверх ⇈