Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Польская организация войскова (ПОВ) в Беларуси

1920-1930г.г

← Назад    Вперед →Модератор: dobby
Tea

Сообщений: 1164
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 206
Ищу информацию, архивные материалы о деятельности на территории Витебской области.
bernard9

Сообщений: 487
На сайте с 2012 г.
Рейтинг: 143

http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_polska_NKWD
1 ноября 1918г. Главный Комендант ПОВ издал последний приказ -о роспуске организации, а оставшиеся еще в конспирации отделы были переданы в подчинение Главному Штабу Войска Польского.
В дальнейшем на территории Союза НКВД фабриковало дела о контрреволюционной деятельности ПОВ.
---
LeonBernard
bernard9

Сообщений: 487
На сайте с 2012 г.
Рейтинг: 143
Относительно Краковского архива то попробуйте на английском если знаете
http://www.archiwum.krakow.pl/menu.php
Archiwum Państwowe w Krakowie 30-960 Kraków ul.Sienna 16 e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 10 lub 26
fax +12 421 35 44

Informacja archiwalna i dziennik podawczy +12 421 37 33
e-mail: informacja@archiwum.krakow.pl

Przyjmowanie pism, wydawanie dokumentów oraz udzielanie informacji (pok. nr 1)
w poniedziałek w godzinach 8.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów Актов старопольских, градских и земских, архивов родов и семей. И собраний
31-001 Kraków Zamek Wawel tel. +12 422 23 24
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w Актов администрации общей и специальной, судебных дел в XIX i XXв.
31-044 Kraków ul. Grodzka 52, tel. +12 422 19 75
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych
30-960 Kraków ul.Sienna 16 tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 19
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w. 31-065 Kraków, ul. Elizy Orzeszkowej 7 tel. +12 422 58 33
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej Картографических материалов и технической документации 31-503 Kraków ul. Lubicz 25 b, tel. +12 421 42 19
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym 30-960 Kraków ul. Grodzka 52 tel. +12 433 76 30
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
(wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu konsultacji)
Oddział VII - ewidencji i popularyzacji zasobu archiwalnego
30-960 Kraków ul.Sienna 16 tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 13
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział VIII - ds. organizacyjnych i administracyjnych
30-960 Kraków ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29 fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Oddział IX - konserwacji i zabezpieczania zas
Archiwum Państwowe w Krakowie nawiązało współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną. W ramach zawartego porozumienia Archiwum umieszcza wybrane rękopisy z zasobu archiwalnego na platformie internetowej, aby udostepnić je wszystkim zainteresowanym.
Zapraszamy do odwiedzenia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej ...>>>
Можно посмотреть документы, оцифрованные в Малопольской Цифровой библиотеке
---
LeonBernard
← Назад    Вперед →Модератор: dobby
Вверх ⇈