Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Кишенская сотня

местечко Кишеньки Полтавского полка

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 * 3 Вперед →
Модератор: Vasilii Milashenko
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
В 1753 р. Новослобідський козацький полк отримав територію для поселення, ширина якої становила трохи більше 20 кілометрів. У довжину ця територія простяглася зі сходу на захід на 300 кілометрів. Але згодом південні кордони полку були розширені за рахунок захоплення північних земель запорізьких козаків. На грудень 1761 р. новослобожани розширили свої володіння в середньому на 20–30 кілометрів на південь від кордону 1753–1754 рр. На сході полк межував з Гетьманщиною по Дніпру – від місця впадіння в нього ріки Омельника, далі тягнувся на південь до місця впадіння в Дніпро ріки Домоткані. Пізніше територія була розширена з півночі на південь аж до ріки Самоткані. На заході територія полку обмежувалася російсько-польським кордоном; за ним проживали українці, які в той час жили під владою Речі Посполитої; кордон полку проходив по ріці Синюсі, від місця впадіння в неї річки Тернівки, далі тягнувся на південь до місця впадіння в ріку Синюху річки Чорного Ташлика. На півночі Новослобідський полк межував з Новосербським корпусом: кордон проходив від гирла ріки Кагарлика (позначався і як Каварлик) і, тягнувся прямою лінією до верхів’я ріки Турії, а звідти до гирла ріки Кам’янки, лівої притоки Інгула, від гирла Кам’янки на гирло ріки Березівки, лівої притоки Інгула, до верхів’я Березівки до вершини ріки Омельника і звідти по цій річці до місця її впадіння у Дніпро На півдні новослобожани мали спільний кордон з запорожцями. Визначити південний кордон Новослобідського полку значно складніше, оскільки він не був сталим. Новослобідське козацтво і старшина постійно намагалися розширити свої володіння за рахунок земель запорожців. Такі несанкціоновані захоплення запорізьких територій відбувалися на протязі всього періоду існування Новослобідського полку. Спочатку планувалося провести кордон “с вершины реки Самоткани до устья Домоткани через степь, а не по саму реку Самоткань”. Надалі новослобідське козацтво продовжує розширювати свої володіння за рахунок запорізьких територій. Тепер новослобожани намагаються захопити західні землі запорожців по ріках Південному Бугу і Синюсі. На жовтень 1763 р. найбільш спірні території по ріках Самоткані і Домоткані остаточно фіксуються в межах Новослобідського поселення. Територія Бородаївки також ввійшла до новоутвореного полку, займаючи його південні кордони.

На землях, відведених під Новослобідський полк, оселялися і засновували села та хутори козаки і селяни. На початку 1754 року населення полку жило тільки в 6 поселеннях, і його чисельність становила 1626 душ чоловічої статі. Але вже в серпні 1754 року населення полку збільшилося до 6246 душ чоловічої статі. Переселенці заснували 14 нових поселень, збудували помешкання навколо фортеці Св. Єлизавети. На жовтень 1754 року новослобідське населення становило вже 7482 особи чоловічої статі. Дуже пощастило мешканцям 6 слобід: Мишурин Ріг, Калужина, Кам’янка, Обоянська, Бородаївка і Пушкарівка, – мешканцям цих слобод не треба було нікуди переселятися.

В колишньому козацькому зимівнику Бородаївці почали з’явились переселенці.

Відомості Орлянської сотні 1752 року

до опису задніпровських поселень Полтавського полку

Ведомость в полковую Полтавскую канцелярию з сотенного орлянского правления о населениях за Днепром к сотне Орлянской принадлежащих, что, где с оних суть, и какие тамо обиватели, и откуду именно сходци, и в каком году поселились, и хто что за собою имеют грунтов по каким пользуются, о том значит ниже сего, 1752 году марта 30 дня, а именно:

Село Бородаевка против местечка Орла

над рекою Днепром находится.

В том селе Бородаевки сотни Орлянской з местечка Орла обиватели поселились дворов шестдесят два:

В 1741 году:

Алексей Жорник

Иван Бородай

Остап Матухня

Иван Стороженко

Улас Шатравин зять

Кирило Мелешик з синами Яковои и Харком

Карпо Пилипасенко

Панас шекеренко

Яким Тонкошкур з сином его Иваном

Омелько Биченко

Дмитро Кад цегар

Семен Пилипас

Остап Горилчаний

Федор Малуенко

Иван Сироштан

Конон Давибаран з шурином его Андреем Довженком

Наум Котомащенко

Степан Самсон

Герасим Гриненко

Иван Криворотий з сином Семеном Сорочинским

Михайло Бутенко

Яцко БаладкаМаксим Остапенко

Демко Михненко з братом его Василем

Федор Забияка

удова Оришка Бородайка з сином еи Демком

Мартин Макуха

Панас Очкур

Кондрат Лукьяненко

Мусей Ребристий

Павло Галаган

Федор Буличенко

Пилип Передистейко

Грицко Бундюк

Иван Жидик

Федор Войтаник з шурином его Василем Мовчаненком

Данило Жорник

Иван Остапенко

Роман Шкарпота

Яцко Давибаран

удова Мелашка Бутиха з сином еи Яковом

Артем Мелишеченко
В том же «741» году малороссийские обиватели

в то село Бородаевку сходцы з нижеписанних мест:Микита Годко з братом Максимом полку Миргородского з местечка Голтви, Степан Кульбачко и Клим Риженко того ж полку з местечка Голтви, зашедшие Полтавского полку з нижеписаних мест

В 1741 году:

Мусей Коваль з местечка Переволочной;

Федор Гайдай з местечка Решетиловки;

В 1746 году:

Яким Тиличенко з местечка Кишенка,

Пало, Панас и Федор Пришлюки з оной же Кишенки,

Федор Тыличин зять з местечка Соколки;

В 1747 году:

Василь Бондаренко Миргородского Полку з местечка Балаклейки,

Петро Слюсар полку Лубенского з местечка Лукомли,

Клим Щасливец полку Гадяцкого з местечка Комишни,

Остап Репало полку Миргородского з местечка Остапья;

В 1750 году:

Микола Тараненко Миргоролського полку з местечка Белоцерковки,

Иван Тараненко з полку Полтавського села Гужилов,

Семен Бурсук полку Полтавського з местечка Кишенки,

Леско Севко и Панас Штемлий полку Миргородського з местечка Голтви,

Василь Бондарь того ж полку сотни Голтвинской з села Федоровки,

Грицко Рибалка полку Полтавського з местечка Кишенки,

Лаврен Нельга и Марко Олейник Польской области з местечка Жаботина,

Омелько Мацапура Польской области з местечка Ведмедовка;

При речке Домоткане сотни Орлянской обиватели

построили для скота хутори:

Микита Пенчук

Иван Коротенко з братом Кононом

Панас Степаненко з братом Федором

Василь и Гаврило Литвяки

Петро Пильгуй

Василь и Динис Удовиченко

Василь Белик

Иван Заяц

Трохим и Яков Пушкари

Павло и Стецко Байбугы

Грицко Стасенко

Семен Таран

При оних хуторах зашедшие обиватели

Построили хати и жительства имеют

в «746» году:

Микита Михайличенко полку Миргородского сотни Голтвянской села Манилевки,

Максим Макара Полтавського полку з местечка Китайгорода,

Василь Саржак сотни Кишенской з села Хандалеевки;

в «749»:

Роман Бондарь з братом Василем и зятем полку Миргородского сотни Цибульской села Нестеровки;

в «750»:

Яким Кушниренко з братом Василем полку Полтавського з местечка Кишенки

То есть получается массовое переселение в Заднипровские места типа Мишуриного Рога, Бородаевки или Домоткани например, пошло именно в 1754 году.
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
Есть ещё такая информация:
Щоб встановити точну кількість населення “Задніпровських місць”, Сенат в лютому 1752 р. наказав зробити докладний перепис “безуказного” населення, з’ясувати, що це за люди, звідки прийшли, скільки засновано поселень і таке інше. Для цього перепису гетьман К. Розумовський відправив на правий берег Дніпра полтавського полковника А. Горленка та миргородського полковника Ф. Остроградського. Ревізори, роблячи перепис населення, ознайомилися з документами, на підставі яких люди володіли землею – це купчі і духовні записи за період з 1691 по 1752 рр.

Никаких купчих и духовных записей понятное дело не сохранилось, просто удивительно, раз жили на 1752 там уже долго, значит выкупали судя по всему землю...

Сейчас пытаюсь разобраться:
У Пивовара мой Павел Мелащенко значится в Мишурином Роге в 1752 году как старожил (село Мишурин Рог при урощище речки Днепру в оном жительством найдуючие переволочанские козаки старожилые), то есть он не только переселился до этого большого переселения 1754 года, но и задолго до этого...

В РГАДА ф. 248 оп. 39, дело 2888/405б листы 270-288 по заверениям и информации доброй пользовательницы Alisa1972 по Мишуриному Рогу за 1758 году значатся Павел Малащенко с сыном Петром перешедшие из Полтавского полку сотни Переволочанской в Мишурине оставшись без переходу в казаках.
Это мои, но не понятно - если отец Павла Иван Милаш на 1721 год значится в Кишеньках, то почему в документе указаны как перешедшие сотни Переволочанской, а не Кишенской???? Понимаю что местечки были совсем рядом в нескольких километрах друг от друга, но сотня то до 1764 года существовала и не интегрировалась в Переволочанскую...
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Лайк (1)
Klim2018

Klim2018

Сообщений: 17510
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 21412
Полтавський полк
Кишенська сотня


Осавули
Кизенко Сидір (? – 1733 – 1734 – ?)
Момот Лука (? – 1737 – 1738 – ?)
Кириченко Мусій (? – 17394747 – ?)
Деменець Сава (? – 17434748 – ?)
Криловський Григорій (? – 17504749 – ?)
Кириченко Григорій (? – 1762 – ?)

4747. ЦДІА України. – Ф. 150І. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 21.
4748. ЦДІА України. – Ф. 5І. – Оп. 3. – Спр. 19341. – Арк. 409.
4749. ЦДІА України. – Ф. 5І. – Оп. 3. – Спр. 19351. – Арк. 208 зв.

Джерело:
Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк. Монографія: у 2 т. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – Т. 2. С. 296.
---
Знания - сила
Лайк (1)
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
Кишеньские Мелащенко связаны с Ново-Санжарскими Мелащенко:
У Мокляка в 1718 в городе Новые Санжары есть в разделе посполитые люди пешие Карп Мелешко
в Новых Санжарах на 1726 К[.. ,]ръ Миялшенко козак пеший чесьма убогий и Цеху Шевского пѣшие Карпъ Мелещенко
В 1732, 1733, 1734, 1735 среди козаков в Кишеньках значится Карп Милаш, а также Степан Милаш.

Кем Карп приходился Новосанжарскому Якову - Мелещенко Яков (? – 1651 – 1723 – ?), не знаю. Интересно, что Яков в 1718 году указан сразу после сотника и атамана. Наверное не последний был человек в сотне))) Шучу, может быть просто первым записался после старшины)

[q]
З.ы. у Зарубы Сотенний центр: містечко Нові Санжари, тепер - селище Нові Санжари, райцентр Полтавської області.
Сотники: Мелещенко Яцько (1680-1684). Мелещенко Яцько (1700)
[/q]

Также интересно, что в Старых Санжарах также в 1718 году указана в посполитых людях пеших вдова Мелещиха.

Помимо Карпа был Василий Мелащенко:
В компуте 1718 года Васил Мелещенко значится уже в Кишеньках.
А по информации И.Кривошея Мелещенко Василий Яковлевич (? – 1701 – 1734) Ново-Санджарской сотни.

Огромное спасибо borisovichi и Klim2018 за неоднократную помощь и ценные подсказки)
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
.

Прикрепленный файл: ЦДИАК КИШЕНЬКИ.jpg
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Лайк (2)
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
Фонд 51 Опись 3 т. 12 Дело 19351
Ревізія Полтавського полку. 08-08.1759р. 532 л.
(микрофильм, 4 части)
ч. 1
Л. 3 город Полтава(?)
Л. 10об. с. Павленок
Л. 11об. с. Грабиновки
Л. 17 Сотня первая полковая
Л. 64 Сотня вторая полковая
Л. 83 Сотня великобудиская
Л. 103 Сотня решетиловская
Л. 119 Сотня старосанжарская
Л. 136 Сотня великобудиская
Л. 137а Табель новосанжарской сотни
Л. 138 Сотня новосанжарская
Л. 143 Васил Лазаренко с сыном Грицком; 1, 1, 2, волов два
ч. 2
Л. 155 Сотня белицкая
Л. 173об. Сотня кобеляцкая
Л. 191 Сотня соколская
Л. 198 Сотня кешенская
Л. 209об. Сотня переволочанская
Л. 219об. Сотня керебердянская
Л. 241 Сотня нехворощанская
Л. 250об. Сотня маяцкая
Л. 257об. Сотня царичанская
Л. 267об. Сотня китайгородская
Л. 278об.-284 Сотня орлянская
ч. 3
Л. 284об. Сотня орлянская
Л. 286об. Сотня старосамарская
Л. 293-381 г. Полтава, с. Федоровки (Л. 378), с. Варваровки (Л. 378об.), с. Карповец (Л. 379)
Л. 382-390 Сотня первая полковая
ч. 4
Л. 390об. Сотня вторая полковая
Л. 415об. Сотня великобудиская
Л. 431об. Сотня решетиловская
Л. 441об. Сотня старосанжарская
Л. 452об.-462об. Сотня новосанжарская
Л. 455 Семен Цвик
Л. 458 Войскового канцеляриста Данила Лысаревенова(?) нищетние..., крайненищетние Гаврило Сероух з суседом Левком Стешенком, число: дворов 1, хат 2, семей 2, волов два
Л. 463 Местечко Белинов (Белики?)
Л. 470об. Сотня кобеляцкая
Л. 480об. Сотня соколская
Л. 485об. Сотня кешенская
Л. 490об. местечка Перевочки
Л. 497об. Сотня керебердянская
Л. 507об. Сотня нехворощанская
Л. 511об. Сотня маяцкая
Л. 514об. Сотня царичанская
Л. 520об. Сотня китайгородская
Л. 525об.-530 Сотня орлянская

Фонд 51 Опись 3 т. 12 Дело 19353
Ревізія Полтавського полку. 1748р. 456 л.
Л. 1 г. Полтава
Л. 17 Сотня первая полковая
Л. 50 Сотня вторая полковая
Л. 72 Сотня великобудиская
Л. 90 Сотня решетиловская
Л. 102 Сотня старосанжарская
Л. 115 Сотня новосанжарская
Л. 129 Сотня белицкая
Л. 148 Сотня кобеляцкая
Л. 162 Сотня соколская
Л. 169 Сотня кешенская
Л. 181 Сотня переволочанская
Л. 190 Сотня керебердянская
Л. 206 Сотня нехворощанская
Л. 220 Сотня царичанская
Л. 229 Сотня китайгородская
Л. 237 Сотня орлянская; Грицко Черевко (Л. 247об.)
Л. 251 Табель перечневая полку полтавского о посполитих и их також владелческых подсоседков...
Л. 252 г. Полтава
Л. 275 Сотня первая полковая
Л. 322-а Сотня вторая полковая
Л. 349 м. Решетиловка
Л. 358 Сотня великобудиская
Л. 374об. Сотня старосанжарская
Л. 383об. Сотня новосанжарская; Л. 385 бездворние; Л. 385об. вдова Химка Сероушка; Л. 386 в с. Лелюховце подданние судии полкового полтавского Григория Сахновского нищетния; Л. 386об. того ж села Лелюховки значкового товариша Василя Молохоковского подданние; Л. 387 войскового канцеляриста Данила Писаревского в том же селе Лелюховке подданние Гаврило Сероушко з братом Иваном
Л. 390 м. Белинов
Л. 398 Сотня кобеляцкая
Л. 407об. Сотня соколская
Л. 415об. м. Переволочной
Л. 420об. Сотня керебердянская
Л. 429об. Сотня нехворощанская
Л. 433 м. Маячны
Л. 440об. Сотня китайгородская
Л. 449-551 Сотня старосамарская

Фонд 51 Опись 3 т. 12 Дело 19354
Ревізія Полтавьского полку. 10.1755р. 405 л.
(микрофильм, 2 части)

ч. 1
Л. 1 В генералну(ю) полкову(ю) канцелярию покорнейшей репорт... о числе козаков и посполитих в полку полтавском
Л. 2-17об. Ревизия сотне полтавской на 1756... козаках (с. Павленок (Л. 14), с. Звончинец (Л. 15об.))
Л. 18 Старшинские владелеческие и других разнаго воинск(ого) звания людей жидие и приежжие двори
Л. 20об. Протопопи полтавского могилянского...
Л. 21 Перечневой табель полку полтавского сотне городовой полтавской
Л. 23 Ревизия сотне первой полковой козачая учиненая на 756 год 1755 году июня дня (с. Петровки (Л. 23), с. Тахтаулова (Л. 28об.), с. Гавровец (Л. 32об.), с. Диканки (Л. 36), с. Петровки (Л. 40), с. Тахтаулова (Л. 40об.), с. Диканки (Л. 41))
Л. 42 Старшинские владелческие и другого воинского звания людей и поповские жидие и приездние двори (сс. Петровка, Тахтаулов (Л. 42), с. Камянцу, с. Стасовцях, с. Диканци, с. Бруоби, при хут. Кочубеевке (Л. 42об.), в слоб. Кантемировке (Л. 43) и др.)
Л. 44 Перечневая табель полку полтавского сотне первой полковой коликое число...
Л. 45-61об. Сотне второй полковой ревизия
Л. 62 Перечневый табель коликое число в сотне второй полковой...
Л. 63-71об. Ревизия сотне великобудиская (?) козачая 1766 году
Л. 72-88об. Ревизия козачая сотне решетиловской
Л. 89-100 Сотня старосанжарская
Л. 101-119 Сотня новосанжарская
Л. 114об. /козаки подпомощчичи крайне нищетние/ Василь Сероух з зятями Степаном Лазаренко(м) и Петром Кебличенко(м). Число: двор 1, хат 3, семей 3.
Л. 116 Хведор Гейко
Л. 120 Сотня белыцкая (белицкая)
Л. 137 Сотня кобеляцкая
Л. 154 Сотня соколская
Л. 161 Сотня кешенская
Л. 169 Сотня переволочевская (переволочанская)
Л. 174 Сотня керебердянская
Л. 186 Ревизия сотне нехворощанской 1755г.
Л. 196 Ревизия сотне маяцковой (маяцкая) 1755г.
Л. 202-203 Ревизия сотне царичанской
ч. 2
Л. 203об.-212об. Ревизия сотне царичанской
Л. 213 Ревизия сотне китайгородской 1755г.
Л. 227 Ревизия сотне орлянской 1755г.
Л. 234 Ревизия сотне Старосанжарской 1755г.
Л. 243-259 Ревизия магистрата полтавского по(лка) 1756г.
Л. 247об. майстровіе цеху кравецкого малого промисла
Л. 250об. цеху резницкого крайне нищетніе
Л. 251об. цеху ковалского крайне нищетніе
Л. 252 цеху ткацкого нищетніе, крайне нищетніе
Л. 252об. цеху бондарского крайне нищетніе
Л. 259об. Ревизия посполитых сотне полтавской на 1756 сочиненная
Л. 280 Ревизия сотне великобудиской посполитых 1755г. на 1756г. сочиненная
Л. 304 Ревизия посполитах сотне решетиловской на 1756 год сочиненная
Л. 314 местечка Старого Санжарова
Л. 320 местечка Нового Сенжарова (Санжарова)
Л. 331 Сотня белицкая
Л. 340 местечко Кобеляки
Л. 351 Сотня соколская (м. Соколки)
Л. 355 Сотня кешенская
Л. 361 Сотня переволочанская
Л. 366 местечка Керебреди
Л. 379 Ревизия сотне нехворощанской 1755г.
Л. 386 Ревизия сотне маяцкой 1755г.
Л. 389 Ревизия сотне царичанской 1755г.
Л. 394 Ревизия м-ка Китагорода 1755г.
Л. 398 Ревизия сотне орлянской 1755г.
Л. 401-405об. Ревизия сотне старосанжарской 1755г.

Фонд 51 Опись 3 т. 12 Дело 20037
Перепис дворів Полтавського полку. 18.07-20.08.1735р. 455 л.
(микрофильм, 4 части)

ч. 1
Л. 1-6об. сразу список без титула или заглавия - Ф.В.
Л. 6об. в селе Грезыловце
Л. 7 Табель перечневая сколко в полковом городе Полтаве и в селе Градиновце...
Л. 13 Тебель перечневая сколко в г. Полтаве дворов...
Л. 14 Сотня первая полковая
Л. 39 Сотня вторая полковая
Л. 59 Сотня великобудиская
Л. 68 Сотня решетиловская
Л. 81 Сотня старосанжарская
Л. 91 Сотня новосанжарская; г. Нового Санжарова
Л. 98 Сотня белицкая; г. Зелинов
Л. 110-115об. Сотня кобеляцкая
ч. 2
Л. 116 Сотня кобеляцкая
Л. 124 город Соколки
Л. 131 Сотня кешенская
Л. 143 Сотня переволочанская
Л. 147 Сотня керебердянская
Л. 161 Сотня нехворощанская
Л. 170 Сотня маяцкая
Л. 174 Сотня царичанская
Л. 179 Сотня китайгородская
Л. 184 Сотня орлянская
Л. 190 Перечневая табель сколко во всем полку полтавском имеется дворового чысла козаков...
Л. 192 г. Полтава
Л. 210-232об. Сотня первая полковая
ч. 3
Л. 233 Сотня первая полковая
Л. 265 Сотня вторая полковая (смотри также описание листов ниже с Л. 241)
Л. 267 Сотня великобудиская
Л. 291 Сотня решетиловская
Л. 305 Ревизия г. Старосанжарова
Л. 316 Сотня новосанжарская; слобода Нового Санжарова оседлые мещане которые...; посполитые грунтовые и вдовы...; посполитые малогрунтовые Дмитро Сероух (Л. 316об.) - повинно обуватаж(..) (?)
Л. 317об. ныщетные и весма убогые посполытые и вдовы которые ведно(.)(?) (в едной?) хате жывут пры огородах (.)ско (Яско, Юско?) Сероух (Л. 318) имеет одного коня (т.е. волов он не имеет - Ф.В.); Грицко Сероушенко (Л. 318об.) имеет пару волов
Л. 325 с. Лелюховка полкового судїй пна Зелененкого
Л. 326 того ж села Лелюховки часть под владеніем Меланій Павловой Ждановичевой; нищетные и весма убогые посполитїе и вдовы которые ведной хате живут при огородах Гаврило Сероух (Л. 326об.) одного коня.
Л. 331-343 город Белики
Л. 241-252 (так на микрофильме) Сотня вторая полковая
ч. 4
Л. 348 г. Кобеляка
Л. 366 городок Соколка
Л. 375 г. Кишенки
Л. 389 Сотня переволочанская
Л. 395 Сотня керебердянская
Л. 412 Сотня нехворощанская
Л. 420 Сотня маяцкая
Л. 425 Сотня царичанская
Л. 437 Сотня китайгородская
Л. 450-455 Сотня орлянская
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Vasilii Milashenko
Модератор раздела

Россия, Новосибирск
Сообщений: 1789
На сайте с 2017 г.
Рейтинг: 1621
Огромное спасибо borisovichi за ценные сведения! В трудах Мокляка:
Петро Бобръ за реєстрами 1733, 1734 рр. на місці - в городі Кишеньки, посполитїе крайне убогїи, едну копійку далъ
---
Жуль, Вл(Ун)асенко, Гребенщиковы, Милащенко, Бобровские, Шуклины, Бойченко, Черновы, Шалимовы, Сидак.
Klim2018

Klim2018

Сообщений: 17510
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 21412
Ломонос Іван
значний товариш сотні Кишенської (1694).

Джерело:
Кривошея І.І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII – XVIII cт.): монографія. – 2-ге вид., доповнене. – Видавець Пшонківський О.В., 2016. – Т. 2. С. 424.
---
Знания - сила
Лайк (1)
Mogilnaja_Deinega
Участник

Сообщений: 63
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 75
>> Ответ на сообщение пользователя Vasilii Milashenko от 20 декабря 2020 20:59


Добрый день!

Спасибо за информацию! Вижу одну из своих фамилий Чуйко. Мои Чуйко Никита Семёнов переселились из Кишеньки в Александровский уезд Екатеринослав г в 1805 г
---
Могильный, Могила (Мариуполь-Бердянск) Семенюта (Гуляйполе,Темрюк, Александровский уезд) Чуйко, (Благовещенка, Александровский уезд), Дейнега, Дмитращук (Волынская г., Кременецкий уезд), Губарь (Киевская г., Уманский уезд, Оксанина), Драган, Педан, Бондаренко
Лайк (1)
natashat14n
Начинающий

Сообщений: 28
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 19
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не встречалась фамилия Лобач с.Кишеньки? С уважением Наташа


Комментарий модератора:
посмотрите в трудах Мокляка, на ФемилиСерч и т.п. Здесь можно воспользоваться поиском по тексту

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 * 3 Вперед →
Модератор: Vasilii Milashenko
Вверх ⇈