ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ 2-я сотня :: Переяславский полк :: Полки Гетманщины (Запорожское войско) :: Украина казацкая - полки реестровые и слободские :: Украина (Україна) :: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ
Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД » СТРАНЫ И РЕГИОНЫ » Украина (Україна) » Украина казацкая - полки реестровые и слободские » Полки Гетманщины (Запорожское войско) » Переяславский полк » ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ 2-я сотня
Вниз ⇊


ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ 2-я сотня

<<Назад    Вперед>> Модератор: valcha
Metallist
Долгожитель форума

Metallist

Чернигов
Сообщений: 653
Регистрация: 2009
Рейтинг: 1099 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ДРУГА СОТНЯ
(1648-1782 pp.)

================================

Сформувалася влітку 1648 р. у складі Переяславського полку. У ньому ж юридично закріплена у жовтні 1649 р. у кількості 219 козаків. Весь час існування перебувала у складі Переяславського полку. Територія перерозподілялася між першою та третьою Переяславськими сотнями. Ліквідована у 1782 р. Територія розділена між Переяславським та Золотоніським повітами Київського намісництва.
Сотенний центр: місто Переяслав, нині - Переяслав-Хмельницький, районне місто Київської області.

Сотники: Романенко Андрій (1649). Сидір Іванович (1666). Волошин Григорій (1669). Романенко Петро (1669-1671). Грисенко Карпо (1676). Романенко Харко (1680). Барабаш Лаврентій Гнатович (1691). Левченко Данило (1702-1703). Гулак Євстратій Іванович (1709). Ілляшенко Іван (1715-1721). Гулак Євстратій Іванович (1724-1725, 1728-1739). Дараган Дмитро (1725-1727, н.). Гоярин Матвій (н.: 1729; 1736; 1737). Кравченко Григорій (1737, н.). Захарченко Іван (н.: 1738; 1739; 1740; 1741). Гулак Іван Євстратійович (1739-1770). Ілляшенко Степан Степанович (1770-1772). Ілляшенко Петро Степанович 1772-1782).

Писарі: Березовий Василь (1731-1732). Іовецький Симон (1734-1740). Тимошенко Трохим (1739-1752). Нечипорович Павло 1750). Потапов Гнат (1757-1758). Ничипорович Павло (1758-1766). Василь (1766-1768). Тхорик Степан (1768-1779). Дзюбенко Федір 1777-1780).

Осавули: Олексієнко Прокіп (1734). Настач Прокіп (1736-1740). Донець Ярема 1710-1743). Куличевський Іван (1763-1766). Марченко Павло (1767-1782).

Хорунжі: Забузький Семен (1721). Петренко Микола (1730-1743). Лялька Іван (1748-1752). Мостовий Григорій (1765-1766). Гоярин Іван Матвійович (1766-1769). Коник Іван (1767-1782).

Сотенні отамани:
Гоярин Матвій (1731-1736). Донець Ярема (1739-1740). Бабак Лесько (1743). Павлов Андрій (1752). Тимофіїв Трохим (1756-1758). Краско Лука (1763-1766). Михайловський Яків (1771-1782).

Населені пункти в 1750 p.: Велика Каратуль, село; Виповзки, село; Войнинці, село; Козлів, село; Комарівка, село; Леляки, село; Чецьки, село; Мала Каратуль, село; Переяслав, місто; Пологи-Вергуни, село; Пологи-Чобітки, село; Пологи-Яненки, село; Помоклі, село; Строкове, село; Студеники (Студенники), село; Хоцьки, село; Циблі, село.
В описі 1765-1769 pp. до сотні записані села: Пологи, Овининець та Чобітки.
==================================

Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 186-187.
Metallist
Долгожитель форума

Metallist

Чернигов
Сообщений: 653
Регистрация: 2009
Рейтинг: 1099 

Список сотенной старшины

2-га ПОЛКОВА СОТНЯ
=======================

СОТНИКИ:

-------------------
Романенко Андрій (?-1649-?),
Іванович Сидір (?-1666),
Волошин Григорій (?-1669.03.-?),
Романенко Петро (?-1669-1671-?),
Грисенко Карпо (?-1676.02.-?),
Романенко Харко,
Барабаш Лаврін Гнатович,
Левченко Данило (?-1702-1703-?),
Гулак Євстафій Іванович (1709-?),
Ілляшенко Іван (?-1715.03.-1721.08.-?),
Гулак Євстафій Іванович (?-1724-1725),
Дараган Дмитро (1725-1727, нак.),
Гулак Євстафій Іванович (1728-1739),
Гоярин Матвій (1729,1736,1737, нак.),
Кравченко Грицько (1737, нак.),
Захарченко Іван (1738, 1739,1740,1741, нак.),
Гулак Іван Євстафійович (1739-1770),
Ілляшенко Степан Петрович (1770-1772),
Ілляшенко Петро Степанович (1772.31.01.-1782).

ОТАМАНИ:

------------------
Гоярин Матвій (1731-1736),
Донець Ярема (?-1739-1740-?),
Бабак Лесько (отаман міського куреня) (?-1743-?),
Павлов Андрій (?-1752-?),
Тимошенко Трохим (1756-1758),
Краско Лука (?-1763.02.-1766-?),
Михайловський Яків (1771. 06.-1782).

ПИСАРІ:
---------------
Березовський Василь (1731-1732),
Ловецький Симон (?-1734-1740-?),
Тимошенко (Тимофійович) Трохим (?-1739-1756),
Потапович Гнат (1756-1758),
Ничипорович Павло (1758-1766),
Василь (1766-1768),
Скорик Степан (1768.8.02.-1779.07.),
Дзюбенко Федір (1777-1780).

ОСАВУЛИ:
--------------------
Олексієнко Прокіп (1734),
Настач Прокіп (?-1736-1740),
Донець Ярема (1740-1743),
Куличевський Іван (?-1763-1766),
Марченко Павло (1767.25.11.-1782).

ХОРУНЖІ:
---------------------
Забузький Семен (?-1721-?),
Петренко Микола (?-1730-1743-?),
Лялька Іван (1748-1752),
Мостовий Григорій (?-1765-1766),
Гоярин Іван Матвійович (1766.9. 01.-1769.25.03.),
Коник Іван (1767.25.07.-1782).
==============================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 143.
Metallist
Долгожитель форума

Metallist

Чернигов
Сообщений: 653
Регистрация: 2009
Рейтинг: 1099 

Материалы, дополняющие книгу В. Кривошеи о Переяславском полке.

Друга полкова сотня
======================

2-у полкову сотню в 1732 р. складали 88 козаків м. Переяслава на чолі з курінним отаманом Андрієм Лазенком, козаки сіл Комарівки, Циблів, Яненків, Лецьок, Войнинців, Малої Каратулі, Виповзків, Помоклів.
Матвій Гоярин відомий як отаман сотенний 2-ї полкової сотні (?-1731-1736-?). Його брат Карпо - козак куреня міського 2-ї полкової сотні (1726). Іван Матвійович службу розпочав 1 листопада 1746 p., був сотенним хорунжим 2-ї полкової сотні (1766-1769), отаманом сотенним (1769-1774-?), у Переяславі й с. Виповзках мав 17 підданих. Корній Гоярин - канцелярист полкового суду переяславського (1763), отаман городовий переяславський (?-1764-?). Був одружений з N Данилівною Комаровською, донькою священика. За придане мала двір у Переяславі «на месте издревле шляхетском». Є згадка про сина козака переяславського Герасима Григоровича Гораїна, студента інфіми Переяславського колегіуму (1767); службу він розпочав 18 червня 1767 р. козаком, був підканцеляристом (з 20 лютого 1770), канцеляристом (червень 1774-1781), городовим отаманом переяславським (з 21 грудня 1781). Підданих не мав, був неодруженим (1780).

Син дорошенківського генерального обозного, а потім місцевого переяславського обозного полкового Івана Гулака - Іван (?-1641 - ран. квітня 1716) - став на місце свого батька обозним полковим переяславським (1682-1688). Самойлович, який боровся за вплив у полку, надав йому села Скопці, Малу Каратуль, Войнинці. Цікаво, що незабаром після коломацького перевороту Іван Іванович Гулак втратив уряд і знову його отримав лише через 24 роки, коли Мазепа уже не був гетьманом. Був обозним п'ять років (1710 -1715). Мабуть, залишився вірним Самойловичу. Був полковником наказним переяславським (1715). Відсутність даних про його шлюб та шлюби його батька утруднює можливість оцінки долі їхніх дітей. Його син Іван (Юсько) Іванович (?-1661-1699-?) - сотник полковий переяславський (1699), другий син - Євстратій Іванович (1662 - 3 лютого 1754) - сотник 2-ї полкової сотні Переяславської (1709 - 20 квітня 1739), був одружений з донькою полкового судді переяславського Софією Іванівною Берло (1680/1691-ран.1759). Їхня сестра Гафія (1668-1754) прилучила до родової слави й маєтностей рід Безбородьок, ставши дружиною значкового товариша Якова Івановича Безбородька.

Молодший син терехтемирівського сотника Федора Дарагана Дмитро (м. Кропивна, ?-1695-1767-ран.1774) службу розпочав з 1715 p., був сотником 2-ї полкової сотні, сотником кропивнянським (1731-1759), абшитованим суддею полковим (1764). Мав володіння в Курському повіті (чи не за дружиною?), які продав Неплюєвим. У 1743 р. його підсусідок Петро Косий захопив у нього телячу шкіру, борошно, ячмінь, скриню з речами. У 1748 р. вже Дмитро Дараган побив, захопив майно й розорив кушнірські майстерні в Кропивні запорозького козака Петра Косого. У березні 1750 р. 75 козаків подали на Дмитра скаргу за захоплення ним ґрунтів, привернення козаків у підданство, використання їх у приватних роботах, несправедливий розподіл службових обов'язків, напади на двори, побої та вбивства. У 1752 р. Дараган отримав у власність 50 посполитих дворів в Яготинській, Гельмязівській, Піщанській та Бубнівській сотнях. У березні 1754 р. військовий канцелярист Дем'ян Петрашевич скаржився на нього за привласнення ним лісу його батька, - козака кропивненського Петра Петраша. У 1769 р. Дмитро Дараган захопив майно козака Кирила Ворони. У 1770 р. Дараган разом з полковим обозним Каневським побив дозорця Чехівської волості таємного радника Неплюєва. У 1770 р. Дараган же побив сина ротмістра Кукурана. Дмитро Дараган був одружений двічі. Про першу дружину даних не маємо, а другу звали Ганна Петрівна N, у 1775-1778 pp. вона була вдовою й судилася з пасинками Петром і Антоном за землі.

Село Комарівка. Полковник переяславський Іваненко мав підданих у Комарівці (1774).

Село Циблі. 2 лютого 1683 р. Григорій Михайлович продав свій ліс «на Циблях» Дем'яну Корнієнку. 2 березня 1723 р. житель переяславський Петро Золотенко продав свій ліс під Циблями переяславському бургомістру Стефану Федоровичу.
Василиса Молибога вийшла заміж за Олексія Висоцького й переселилася до Охтирського полку, а землі в Циблях (дідизну, вітчизну, братову частину) за 10 золотих продала Феськові Гриценку. Її предок, Ілля Молибог, був козаком сотні Оверка Сидоровича в 1649 р.
Максим Якович Гафар у 1686-1699 pp. був крамарем переяславським і скупив навколо міста значну кількість ґрунтів. Три його сини зайняли різні соціальні щаблі. Степан (?-1670-бл.1738) був значковим товаришем, отаманом городовим переяславським (1725-1738). Володів хутором над Озерищами Чумгаком в Яготинській сотні. 16 липня 1738 р. Степан продав двір у Переяславі козаку терехтемирівської сотні Василю Тимківському. Василь Максимович (?-1670-1691-?) - у 1691 р. володів часткою ґрунтів у Циблях; молодший брат був ченцем Красногірського Золотоніського монастиря Гаврилом. Пізніше значковий товариш Федір Гафаренко проживав у с. Циблях, а його двоюрідний брат Парфен - у Переяславі (1758).
Священком у Циблях був Леонтій Васильович Баришевський, син козака 1-ї полкової сотні, мешканця м. Переяслава. Вони обоє належали до старовинної шляхетської родини. Син Леонтія Василь навчався в Переяславському колегіумі.
У селі проживав рід Коників. Іван Коник - козак с. Чикмені (1649). Більш ніж через сто років зустрічаємо інформацію про іншого Івана Коника, який службу розпочав у 1761 p., одружився з донькою козака Грицька Ярмоленка і в 1767 р. став сотенним хорунжим 2-ї полкової сотні.

Село Комарівка. У 1646 р. коронний хорунжий надав у посесію Адаму Радлинському с. Решотки в Канівському тракті, села Хоцьки й Комарівку в Переяславському повіті.

Село Хоцьки. Павло Тимченко, Богдан Ходченко стали до лав козацької сотні Оверка Сидоровича війська гетьмана Богдана Хмельницького. На початку XVIII ст. в селі проживав Михайло Тимченко, Павло з братом Никоном, Антон Ходки.
Охрім Скорик - козак можний лецьківський (1726). Степан Скорик розпочав службу 5 січня 1761 р. Через 6 років йому вдалося стати полковим канцеляристом, а в 1768 р. він був призначений писарем 2-ї полкової сотні.
У 1752 р. житель хоцьківський Іван Боркан подав скаргу па військового канцеляриста Івана Бахчевського за побиття ним самого Боркана та його дружини й захоплення майна.
Місцевий священик Михайлівської церкви Михайло Стреха навчав своїх синів Мардарія та Еразма в Переяславському колегіумі.
Удова брацлавського полковника Михайла Дрозда після смерті чоловіка залишилась у Переяславі. Завдяки клопотанню старшин Адамовича (її родича) і Чечери їй була надана маєтність у Хоцьках. Її син Данило був козаком убогим хоцьківським (1726), а онук Гаврило Данилович (старший син Данила) - отаманом хоцьківським, його дім згорів, а сам він загинув у кримському поході. Є згадка про Олексія Дрозда - бургомістра переяславського (1712). Правнуки Гаврила: Микита Васильович - секретар посольства у Флоренції, директор училищ Полтавської губернії, Андрій Васильович (бл. 1757-?) - службу розпочав з 1772 p., брав участь у турецькому поході. Значковий товариш (з 1782).

Село Пологи-Яненки.
У 1753 р. козак Федір Федоренко і Феодосія Федоренко продали прадідизні, дідизні та батьківські ґрунти й луку Федоренківську полковому канцеляристу Йосифу Бохановському. У 1759 р. козаки Яків Федорович і Павло Лазаревич Куляк по смерті брата Степана Куляка уступили батьківське поле племіннику - полковому канцеляристу Йосифу Бохановському. У 1769 р. він купив дідизну Тимоша Харкова Сагайдака.
Місцевий священик Миколаївської церкви Василь Васильович Пашутинський у 1756 р. виміняв у козака Терехтемирівської сотні Семена Зубковського плец у Переяславі.
Тут мали володіння значковий товариш Михайло Лесевич, удова священика Василя Васильовича Пашутинського Катери¬на із зятем - священиком Григорієм Прохоровичем, возний земський переяславський Иосиф Бохановський, возний 2-ї полкової сотні Леонтій Стучка (1766).

Село Пологи.
Місцевий козак Максим Надточій у 1756 р. уступив своє дворове місце в Переяславі переяславському покровському вікарному священику Леонтію Дем'янову.

Село Лецьки. Рід Бураченків став до лав повсталих з початку Визвольної війни: у війську Богдана Хмельницького зустрічаються імена Степана та Юська Бураченків. А в 1723 р. Опанас Бураченко купив половину плецу в лецьківського жителя Трохима Слизького. У 1726 р. козаки Опанас і Федір Бураченки іменуються Буряками.
Іван Москаленко козакував при Хмельницькому, а Андрій Москаленко став отаманом лецьківським у 1726 р.
У селі мали значні маєтності Товкачі. Це старовинний овруцький шляхетський рід, який тримав с Кам'яне над р. Стугною, а також с. Скородне. Під час Визвольної війни Товкачі стали до лав Овруцької сотні Київського полку, а потім, мабуть, хтось із них перейшов у с. Лецьки Переяславського полку.
У 1709 р. міщани переяславські Мелентій, Василь і Степан Скоронські з «кревними» Іваном Товкачем, жителем нехайківським, Степаном Товкачем, жителем войнинським, розподіляли спадок Христини Товкачівни: «нехайковские грунта, лес, стоячий под городищем, лука в селе Лецках, прозываемая Говкачевка. В тех же Лецках ставок и плец». Одну частину Христина отримала від батька, другу - відкупила у братанича свого Прокопа Товкача. Оскільки Христина не мала потомства, всі її маєтності перейшли Скоронським.
У 1758 р. козак Іван Слюсаревський продав дідизний ґрунт у селі сотникові Гулаку.
Місцевий священик Михайлівської церкви Євстафій Юзефович навчав свого сина Павла в Переяславському колегіумі. Його старший син Андрій Євстафійович - гербований шляхтич, полковий канцелярист (1762), значковий товариш, був за старшого полкового канцеляриста (1765), абшитований полковий осавул (1775). У 1756 р. його мати уступила крамницю в Переяславі.
У 1758 р. за згодою матері та брата дружини козак Іван Слюсаревський продав дідизну у с. Лецьках, а сам перейшов у козаки Борзненської сотні Ніжинського полку.
Серед сільських отаманів фіксуються Андрій Москаленко (1726), Трохим Устимченко (1732), Степан Рубан (1757), Данило Баран (1763).

Село Войнинці. Іван, Юсько, Кузьма Вергуненки стали під прапори Богдана Хмельницького в сотню Івана Бабича.
Козаки можні Яцько, Костя з братом Яцьком Вергуни, Гаврило з братом Феськом і вдова убога Петриха Товкачі, Герасим і Грицько Куриленки проживали в селі в першій половині XVIII ст.
Значними ґрунтами в селі володів Прокіп Куриленко. Архіви зберегли цікаву розповідь Захара Мойсеева. Останній був козаком у м. Конотопі, а в 1738 р. перейшов до 2-ї полкової сотні Переяславського полку в с. Войнинці. Тут він, не маючи тоді своїх ґрунтів, вимушений був працювати на ґрунтах Куриленка. Згодом полковий сотник Гулак відняв Яр Дубовий з ріллею. У той же час оповідач продав сотнику поміж його гаями землі за с. Комарівкою за те, щоб звільнити сина від походу й поклопотати перед єпископом про пострижения сина у священики с. Войнинців. Проте, мабуть, його син так і не став тут парохом, оскільки бачимо священиком цього села Гната Стасевича.
Родина Мостових дала с. Войнинцям Івана - місцевого священика (1755), Григорія - сотенного хорунжого 2-ї полкової сотні (1765-1766), Івана - козака войнинського (1765).
Серед сільських отаманів фіксуються Андрій Набок (1726), Антон Денисенко (1732).

Село Мала Каратуль.
15 червня 1724 р. козаки малокаратульські Степан та Іван Галатенки за 120 золотих продали 6 нив війту магістратському переяславському Лаврентію Хомовичу. У цей же день за 200 золотих там же Лаврентій купив 5 нив у переяславської жительки Феськи Гаруковської, її сестри Ганни та їхнього зятя - священика Федоровича.
Отаманом малокаратульським був Прокіп Яловий (1758).
Спадковою священицькою родиною малокаратульською, представники якої з покоління в покоління правили в місцевій Вознесенській церкві, були Нецкевичі. У XVII ст. рід мав своїх представників у Переяславі. Мабуть, Іван Нецкевич став священиком у Малій Каратулі. Його сини: Василь Іванович - священик (1738), колишній священик вознесенський малокаратульський (1740), Іван Іванович (?-1700-1746) - священик вознесенський малокаратульський (?-1740-1745-?), Йосип Іванович - священик с. Малої Каратулі 2-ї полкової сотні (1764), Яків Іванович (?-1700-1740-?) - священик дмитрівської церкви с. Дмитрівки (1740).
Наступне покоління репрезентують Іван, Павло, Григорій Васильовичі, Данило (бл.1723-?), Максим Івановичі (бл.1725-?), Михайло Якович (1720-?). Іван Васильович (бл.1723-1765-?) разом з братом Павлом вів суперечку з полковим суддею Лесаневичем за захоплення хліба і ґрунтів над р. Золотоношкою в 1758 p., попович (1765). Павло Васильович (бл.1722-1758-?) навчався в Переяславському колегіумі (1738-?). Службу розпочав з 1743 p., був полковим канцеляристом (1746-1751). Позивався за земельні володіння з бунчуковим товаришем Фридрикевичем. Був військовим канцеляристом ГВК (1751-1775-?). Мав володіння в Золотоноші (14 підданих), в с. Вороб'ях Домонтівської сотні (21), в Яблунівській сотні Лубенського полку в одному селі (8) та хуторі Чумгацькому (34), у 2-й полковій сотні в с. Ягівці (5).

Село Виповзки. Вдова Леська Шурбарки з сином Левком продали дві луки з дворищем Петру Гриневичу. У 1649 р. в сотні полковій у реєстр був внесений Іван Шурбарка.
У 1701 р. писар іркліївський Андрій Дем'янович продав ґрунт у с Виповзках, раніше куплений у Павлихи Куриленкової Райчихи, жительки яготинської, жителю виповзківському Кіндрату Іллєнку Чучманову.
У 2-й полковій сотні зафіксовані Павло Печенін, значковий товариш (1726), і Григорій, який став значковим товаришем за заслуги батька, теж значкового товариша (1721-1750-?). Мабуть, Павло і Григорій були братами. 29 травня 1723 р. Петро Власів, Печеників зять, купив ниву між ланами виповзківського козака Микити Чучмана і вдови Власівни Коломийчихи. Напевне, брати Печеніни мали доньок, до яких із зятями й перейшли маєтності родини.
У реєстрі 1750 р. фіксується Дем'ян Ващенко - козак с. Виповзків 2-ї полкової сотні. Якийсь його родич Петро Ващенко розпочав службу в 1755 р. полковим канцеляристом переяславським. У 1759 р. він написав першу історію Переяславського полку. У 1761 р. став писарем 1-ї полкової сотні. У 1768 р. був обраний скарбником Переяславського комісарства, на якому отримав чин полкового осавула. У 1780 р. був удівцем і потомства чоловічої статі не мав. Мав 9 хат підданих (1782).
Серед сільських отаманів фіксується Федір Заяченко (1732).

Село Помоклі. У 1671 р. вдова Євфимія Романиха продала ґрунт свій власний помокльському жителю Мойсею Марченку.
Уже в 1679 р. тут була церква, в якій священиком був Прокіп.
Лук'ян Лук'янович Дейнека - полковий обозний (?- березень 1690 - лютий 1694-?). У 1691 р. він продав двір у Переяславі міщанину Григорію Гуржію. Дещо пізніше Степан Дейнека був отаманом с. Помоклів (1717), 21 червня 1719 р. продав тут плец і дубняк Григорію Шапошнику.
Єфросинія Дейнечиха, жителька переяславська, 20 грудня 1731 р. продала ліс козакам войнинським братаничу Григорію Соломченку й сестринцю Іванові Куриленку за 140 золотих.
Потаповичі-Мошенські, потім Потаповичі-Гайдовські перейшли на Переяславщину з Канівщини. Григорій Потапович - основоположник гілки Потаповичів-Григоровичів, київський зем'янин, згадується у квітні 1554 p., він мав дім і місце в Каневі. У 1572 р. Григорій Богданович Потапович отримав королівський привілей на с. Жердеве, надане його предкам нібито від київських князів. 2 квітня 1572 р. він з рідними братами отримав королівський привілей на села Тачанче, Григорівку, Мошни. Тоді ж їхня братаничева Милохна Морозова продала їм свою частину Жердева. Брати Потаповичі протистояли наїздам місцевого підстарости Єлизара Боруховського. У 1588 р. вони вели боротьбу з місцевим старостою князем Вишневецьким, який здійснив наїзд на Жердеве.
На Лівобережжі Григорій Потапович мав у володінні село Помоклі, на яке здійснив наїзд переяславський підстароста Ян Чирський. Володіння перейшли синам Петру й Івану Григоровичам-Потаповичам. Від Петра йшла гілка, представник якої Леонтій Павлович Потапович став обозним полковим переяславським; у його володінні перебувало Жердеве.
Леонтій Павлович Григорович-Потапович - власник с. Жердева, хутора Каневського при с. Канівцях Іркліївської сотні. Прізвище Левка Потапенка як значного товариша зустрічаємо в Черкасах у 1674 р. Був полковим обозним переяславським (1697). Його сини: Яків Леонтійович Григорович-Потапович -полковий старшина переяславський (1685), Іван Леонтійович Григорович - Потапович - священик, власник хутора.
Олексій і Фесько Симоненки (Семяненки) стали до козацьких лав у Помоклях ще на початку Визвольної війни.
8 вересня 1701 р. Антон Гуляницький продав за 20 талерів і 3 копи свій дідівський і батьківський гай Семену Симоненку. У 1703 р. Семен фіксується як отаман с. Помоклів. У 1732 р. тут отаманом був Андрій Гуляницький, а козацьку службу ніс його брат Тиміш. Семен Симоненко ж активно продовжував скуповувати навколишні землі. У 1716 р. він купив у Івана Незиленка гай. А в наступному році вже Іван Симоненко купив у Юхима Шелудченка луку.
Старший син священика рождественського монастирищанського (1740) Прилуцького полку Івана Мойсейовича Соханського Стефан (1719-?) навчався в КМА (1735-1744-?). Священиком у с. Помоклях Переяславського повіту (?-1764-1781-?) став, мабуть, завдяки шлюбові з Аграфеною NN (бл. 1730-?). Відомі його брати: Семен Іванович (1723-?) - навчався в КМА (з 1741), і Максим Іванович (1730-?) - навчався в КМА (1744-?). Діти Стефана Івановича: Петро (1755-?) - священик (1781), Дмитро (1763-?), Іван (1768-?) - корнет. Мав у Монастирищі 49 підданих.
Тут проживав рід хорунжого полкового компанійського Парфена Зощенка (1766), писаря полкової артилерії Кості Леонтійовича (1766).
Козак помокльський Тиміш Циганенко влаштував свого сина Олексія канцеляристом у консисторію (1768).
Родина Михайловських дала Помоклям Григорія, місцевого священика, значкового товариша Івана (1754). Яків Михайловський службу розпочав у лютому 1757 p., був полковим канцеляристом (листопад 1761-1771), отаманом сотенним 2-ї полкової сотні (червень 1771-1782).

Село Велика Каратуль.
Сотником 1-ї полкової сотні в 1691 р. був Григорій Воленський (?-1655-1691-?). Він перейшов з Польської області (м. Волинь) в давніх роках і служив «в чине сотничьем по смерть свою», яка сталася між 1691 і 1695 pp., ближче до нижньої межі. Його син Йосип Григорович (?-1680-1749-?) служив у званні значкового товариша. У 1724-1726 pp. був комісаром полковим. Щось пов'язувало родину з с. Великою Каратуллю, бо став священиком рождественським великокаратульським (?-1736-1749-?).
Його сини: Григорій - священик с. Великої Каратулі, Микола (бл. 1724-?) - навчався в КМА (1736), Петро (бл.1729-?) - учень Переяславського колегіуму (1740), Олексій (бл.1730-?). Іван Йосипович навчався в Переяславському колегіумі (1749), службу розпочав з 1755 р. у полковій канцелярії і 12 років був канцеляристом Переяславського земського повітового суду. У 1772 р. Іван служив військовим товаришем (з 1767), був одружений з донькою священика.
Зайшлим на Переяславщину із Слобожанщини був рід Моцок. Його основоположник Георгій (?-1688-1708-?) був полковником. Григорій Георгійович (1709-1775-?) - полковий хорунжий переяславський (1735-1765). У 1775 р. був ще живий і проживав у Золотоноші як абшитований полковий хорунжий. У цей час він був уже вдівцем, поховавши дружину Пелагею Павлівну Черняхівську. З його біографії слід відзначити той факт, що протягом 1727-1731 pp. він був кур'єром при гетьманові Апостолі, а в 1731-1735 pp. - значковим товаришем. У 1775 р. мав 85 підданих, з яких 50-у Золотоноші, 25 - у Гельмязові, 10 - у с. Великій Каратулі. Він був швагром бунчукового товариша Степана Васильовича Томари.
Його син Микола Григорович (1744-1782-?) службу розпочав 22 травня 1761 р. полковим канцеляристом, був значковим товаришем (10 серпня 1766-1768), полковим хорунжим переяславським (30 січня 1768-1772), полковим обозним пере¬яславським (3 листопада 1772-1780). Брав участь у турецькому поході. Прем'єр-майор (з 10 січня 1780). У 1774 р. жив при батькові і піддані не були розділені. У 1782 р. тримав 4 хати в хуторі поблизу Золотоноші і 30 куплених душ у с. Дворячне Золочівського повіту Харківського намісництва. Другий син Семен Григорович (1750-?) - прапорщик Азовського піхотного полку, (1775), підпоручик у відставці, проживав у с. Великій Каратулі, у 2-х повітах мав 37 хат.
========================================

Аброскін П., Кривошея В., Стасенко О. Київщина козацька: люди і долі. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2004. – С. 42-52.
Metallist
Долгожитель форума

Metallist

Чернигов
Сообщений: 653
Регистрация: 2009
Рейтинг: 1099 

Список казаков сотни за реестром 1649 года

СОТНЯ РОМАНЕНКОВА
=====================

Адаменъко Иванъ
Анъдрѣевичъ Павелъ
Анъдрѣченъко Панко
Артюшенко Лавъко
Артюшенко Харко
Арътюховичъ Каръпъ
Бережинскый Феско
Бѣлашенъко Грыцъ
Бѣлоножъченко Кирыкъ
Бѣлоцерковецъ Яцъко
Бѣлоцерковъченъко Опанас
Бобировъ зят Каленикъ
Богданенъко Супрунъ
Братчєнко Савъка
Брекалєнко Богданъ
Брекало Хома
Булавъченъко Иванъ
Бут Игнать
Бут Левъко
Бут Семенъ
Буть Трохим
Бучъненъко Костюк
Вакъкуненко Кирыло
Вѣрановъский Алексанъдер
Воротыченъко Федоръ
Гапоненъко Степанъ
Глядченъко Павелъ
Гопъкаленко Иванъ
Гребенниченко Микита
Гриненъко Леско
Грузденъко Кирикъ
Грузденъко Кирый
Грышъченко Леско
Грыщенъко Каръпъ
Данъченъко Гордѣй
Даченко Исай
Демиденъко Иванъ
Демяновыч Анъдрѣй
Денисенъко Степанъ
Дереча Пилипъ
Дещенъко Гапонъ
Дѣцъковиченко Рашъко
Дѣшъковищенъко Иванъ
Довгал Васко
Донецъ Демидъ
Дудченъко Матвѣй
Ждановичъ Иевъ
Жигайло Романъ
Житленко Гаврышъ
Заблотчвнъко Леско
Заблоцъкий Кириянъ
Заболотнын Ярошъ
Забущенъко Денис
Захарковичъ Олешъко
Здебъка Огѣй
Зѣнъченъко Иванъ
Зозуля Васко
Золотаренъко Климъко
Ивановичъ Романъ
Ивановичъ Сидоръ
Игнатенъко Демян
Игнатєнко Хилко
Илъченъко Тимъко
Илющенъко Васко
Иръжищовецъ Иванъ
Исаенъко Иванъ
Кабачъный Грыцъко
Калениченко Богданъ
Калениченъко Васко
Калениченъко Иванъ
Калениченъко Иванъ
Калитенко Дорошъ
Калитенко Евъсѣй
Калитенъко Климъ
Каминский Ничипоръ
Каневъченко Тымошъ
Каневъченъко Микита
Капитананъко Ничипоръ
Капитаненъко Феско
Каръпенъко Микита
Кобышенъко Грыцъко
Ковъбышенко Денис
Козариненъко Тимъко
Конъдратенъко Янъко
Конъдратенъко Яцъко
Конъдратовичъ Феско
Коростѣль Федоръ
Ксугатенко Мартинъ
Кузменко Петро
Кузменъко Иванъ
Куменъко Дмитро
Куриленъко Анъдрѣй
Куриненъко Костюкъ
Лавриченъко Иевъ
Лавриченъко Матюша
Лавриченъко Процикъ
Лавровичъ Пилипъ
Лазаренъко Петро
Лазоренъко Конъдрат
Легличенъко Хилко
Лихота Анъдрѣй
Лихотенкий Степанъ
Лобаненъко Матвѣй
Лобаненъко Самъсонъ
Логъвиченко Миско
Лозыцъкый Стахый
Ломѣшенъко Иванъ
Лутай Сахъно
Луцъкович Степанъ
Лучъчинъ зят Остапъ
Мазенъко Семенъ
Макаренко Евъхимъ
Макаренъко Иванъ
Максимович Процыкъ
Маръченъко Мойсѣй
Матвѣевичъ Иванъ
Медведенъко Кирило
Миленъченъко Данило
Мѣдянчинъ зят Грыцъко
Мокиенъко Олешъко
Мокроносъ Стахимъ
Молчанъ Иванъ
Моляжишинъ Терешъко
Момотенъко Семенъ
Мохначовъ зят Остапъ
Мошовъский Курыло
Мыщенъко Грыцъ
Мыщенъко Федоръ
Наберезъкий Мишъко
Наливайковъ зят Марко
Наумовичъ Феско
Нижинченъко Грыцъко
Нопенъко Яцъко
Носаченъко Якимъ
Олексенъко Левъко
Олексѣевичъ Пашъко
Олешъковичъ Данило
Опрышъко Тимъко
Остапенко Каръпъ
Павленъко Лукянъ
Пархоменъко Евъхимъ
Паръхоменко Стецъко
Пашъкевичъ Адамъ
Пашъкевичъ Тимошъ
Пащенъко Матюша
Петренъко Лашъко
Пилиповичъ Анътонъ
Плющенко Демидъ
Пѣтченко Яцъко
Повторацкий Грыценъко
Повтораченко Омелянъ
Погребецъкий Омелянъ
Покраса Харко
Полешукъ Федоръ
Полѣщенъко Самойло
Полуляшенко Анъдръй
Полуляшенко Иванъ
Посохъ Иванъ
Прима Миско
Прокопенко Тымошъ
Проценъко Игнат
Рѣпъченко Иванъ
Романенко Савоско
Романенъко веско
Романенъко Юско
Романєнко Анъдрѣй сотник
Росоха Васил
Савостянекко Матяшъ
Савостяненъко Тимошъ
Савъченъко Иванъ
Самъсоненъко Данило
Санъковецъ Раско
Севашенъко Хвеско
Севериненъко Онопрый
Севостяненъко Евъхим
Селитрениченко Грицъко
Семеновичъ Игнат
Семеновичъ Миско
Семеновичъ Опанас
Семерненъко Петро
Сидоренъко Есипъ
Сидоровичъ Калина
Синый Шимъко
Сирковичъ Анъдрѣй
Скибенъко Семенъ
Скрыпъченъко Миско
Слѣсаръ Миско
Сонъченко Якимъ
Стужъченко Марътинъ
Стужъченъко Сава
Счаненко Иванъ
Тараненъко Прокопъ
Товъстолѣпенко Кононъ
Товъстолѣпенко Процикъ
Товъстолѣпъ Васко
Тупиченъко Яиъко
Тыщенъко Иванъ
Уласовичъ Иванъ
Федоренко Яцъко
Федоренъко Сасымъ
Федорненко Степанъ
Федоровичъ Овъдьй
Федоровичъ Яско
Фєдорєнко Данило
Хвєдорович Богданъ
Хроленъко Грышъко
Чернякъ Яцъко
Шелемехъ Костюкъ
Шимковыч Степанъ
Шиякъ Левъко
Шляховый Иванъ
Юрченко Тымошъ
Юхненъко Пилипъ
Ющенъко Тымъко
Ющенъко Ярошъ
Якименъко Дмитро
Яременко Грыцъко
Яременъко Павло
Ященко Богданъ
=========================
Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 882
Регистрация: 2006
Рейтинг: 1303 

Року 1732 Январия 13 числа реестр сотне Второй Полковой Переяславской козаков которие наверност Ея Императорского Величества у присяги были а именно

Сотник Полковий Переясловский Евстратий Гулак
Николай Петров син
Петр хоружий сотенний
Матвей Прокопов Гаярин атаман
Демян Кондратович Соломка
Павел Василиев Глянценко
Васил Гарасимов Короид
Стефан Григориев Микуленко
Миксим Данилов Пилипенко
Кост Корнеев Лазенко
Яков Тимофеев Мазун
Петро Федоров Белоголова
Максим Яковлев Манжула
Васил Петров син Петров
Иван Романов Деюк
Григорий Василиев Протасенко
Василий Дмитров син Дмитров
Грицко Прокопов Коломийченко
Гордей Титов Богуш
Дмитрий Стефанов Калениченко
Никифор Василиев Ленченко
Семен Михайлов Смакун
Данило Тимошев Черниш
Грицко Федоров Довженко
Дмитро Левков Синяк
Леско Якимов Хвесенко
Сава Корнеев Юрченко
Самойло Дмитров Забузкий
Микита Кондратов Чучман
Стефан Миронов Смолченко
Яков Яковов Чубара
Яков Костантиев син
Яков Матвеев Веровский
Хведор Хведоров Мачуха
Демян Павлов Скляр
Нестер Петров Кучеренко
Андрей Федоров Туренко
Васил Яковов Бойко
Леско Семенов Хотяненко
Иван Хведоров Семененко
Дмитро Романов син
Дмитро Данилов Корноух
Парфен Левков син
Микита Данилов Дзекало
Прокоп Федоров Полтавец
Иван Данилов Надточий
Петро Федоров Чубаренко
Лукян Ющенко Голота
Тимко Григориев Гриценко
Иван Дмитров Донченко
Кирило Иванов Гончаренко
Гарасим Федоров син Федоров
Игнат Гордеев Безверхий
Яков Василиев Шакула
Максим Федоров Брит
Федор Андреев Сарака
Васил Стефанов Мендел
Омелко Гарасипов Печка
Леско Максимов Кисел
Иван Кирилов Степка
Улас Хвесков Кулик
Леско Гаврилов Савенко
Васил Андреев Плетень
Корней Петров син Петров
Гарасим Миронов син Мироненко
Кирил Мартинов син
Иван Хведоров Кучерга
Иван Стефанов Садовский
Савка Данилов Белик
Андрей Алексеев Куриленко
Артем Федоров Пагер
Леско Иванов Бойко
Алексей Семенов Хотян
Роман Данилов Шулга
Грицко Федоров Погорелий
Стефан Пилипов син
Кузма Федоров Бойко
Васил Андреев Дашко
Овсей Василиев Солошич
Яков Павлов Жученко
Леско Артемов Ляхович
Григорий Олихверов Степашко
Самойло Иванов Нероз
Алексей Григориев Порало
Васил Демянов Богданенко
Кирило Яковлев Хвиченко
Григорий Иванов Середней
Семен Романов Сахно
Тимофей Леонтиев Лавренко
Матвей Данилов Куценко
Семен Матвеев син Матвеев
Савелий Михайлов Сонко
Улас Кирилов Кулак
Василий Иеремеев Еременко
Яков Кузмин Клуптей
Семен Сидоров Гарбуз
Матвей Мойсеев Туней
Павел Кондратов Кондратенко
Микита Кирилов Мормило
Федор Ялен Яленко
Яков Ювов Ювенко
Иван Семенов Коржач
Максим Уласов Долгорук
Никита Иванов Сердитенко
Евфим Иванович Ровний
Софроний Климентиев Сироид
Семен Нестерев Шепел
Петр Федоров Москал
Тимофей Григориев Каневец
Олексей Петров Чайка
Васил Емелиянов Добротко
Данило Гордеев Баран
Данило Гордеев Юрченко
Грицко Гаврилов Бурак
Васил Павлов Слизкий
Нестер Павлов Чайка
Трохим Миронов Устинченко
Григорий Петров Самсон
Даниил Стефанов Шевченко
Федор Андреев Слипченко
Никита Василиевич Ворона
Кирик Евхимов Цикало
Стефан Мойсеев Мойсеенко
Тимуш Семенов Верига
Яков Макарович Макаренко
Григорий Семенов Сиомак
Клим Иванов Паламар
Васил Бакумов Зеленский
Корней Григориев Брус
Иосип Иванович Волошин
Тишко Давидович Капленко
Онуфрей Кириленко Кирилов
Михайло Давидов Иваченко
Иосиф Кузмин Андош
Иван Данилов Моргун
Семен Сидоров Сидоренко
Евфим Никитин Борсенко
Ярмола Леонтеевич Каменский
Игнат Яковлев Дорош
Семен Иванович Клуценко
Опанас Федорович Шевченко
Евстафий Павлов Павленко
Стефан Иванович Рудий
Нестер Прокопович Соха
Андрей Кирилов Кириленко
Грицко Семенов Клок
Федор Ярмолаев Ярмоленко
Конон Миколаев Миколаенко
Савелий Федоров Соломаха
Федор Петрович Петрухненко
Леонтий Иванов Лисенко
Прокоп Михайлов Яловий
Кость Леонтиев Лесенко
Леонтий Михайлович Мищенко
Васил Максимов Максименко
Афанасий Сидоров Сидоренко
Гаврило Матвеев Матвеенко
Семен Стефанов Коркач
Иван Максимович Мартишко
Игнат Марков Марченко
Иван Данилов Лисиця
Каленик Макарович Макаренко
Григорий Петрович Кучер
Гордей Миронович Манженко
Юско Стефанов Кучка
Петро Филипов Пилипенко
Лукян Григориев Гриценко
Иван Демянович Демяненко
Семен Демянов Демянович
Захарий Андреев Андреенко
Игнат Фидоров Корноух
Марко Омелянов Омелченко
Андрей Стефанов Набок
Кондрат Костантиев Соломка
Трохим Микитович Кабан
Гавриил Федоров Товкач
Иван Иеремеев Цюбан
Михайло Иванов Болелий
Максим Козмин Кузменко
Демян Козмин Кузменко
Юско Иванов Бойко
Василь Прокофиев Куриленко
Антун Дионисиев Динисенко
Яков Иванов Вергун
Даниил Никитов Грицан
Омелко Андреев Цивинский
Федор Семенов Голота
Грицко Тимофеев Пиляй
Иван Иванов Небався
Пархом Иванов Буйвол
Нестер Иванов Заиц
Николай Демянов Хмеленко
Семен Василиев Василенко
Юсип Иванов Прочвара
Петро Афанасиев Опанасенко
Сава Андреев Халахир
Иван Григориев Гриценко
Карп Григориев Гриценко
Потап Григориев Гирич
Иван Мойсеев Мойсеенко
Тимофей Прокопов Гелевера
Стефан Кузмин Кузминенко
Афанасий Стефанов Чорний
Максим Семенов Моргун
Петро Федоров Вакула
Васил Зуб
Васил Ярмолай Будяк
Васил Василиев Тупах
Михайло Афанасиев Буряк
Николай Петров Лесенко
Кирило Тишков Черненкий
Грицко Михайлов Кравченко
Панфил Костантиев Андреенко
Стефан Федоров Дейнека
Левко Свиридов Мироненко
Никита Стефанов Болелий
Антон Тишков Чорненкий
Семен Денисов Денисенко
Семен Минин Миненко
Иван Кирилов син
Стефан Максимов Чорненкий
Семен Ничипоров Хвостиченко
Стефан Гарасимов Хвостик
Семен Семенов Кравченко
Иван Потапов Потапенко
Сава Яковлев Яковенко
Васил Яремов Мазуренко
Семен Прокопов Торба
Николай Кирилов Юхненко
Хведор Гарасимов Сиченко
Васил Андреев Андреенко
Михайло Минин Заиченко
Антон Кондратов Таранец
Марко Харченко Недзила
Иван Тимофеев Тимофеенко
Гарасим Яцков Диба
Федор Тмошев Бутенко
Иван Лукянов Мойсеенко
Емелиян Иванов Недзила
Петр Спиридонов Свириденко
Хведор Павлов Павленко
Иосиф Петров Петренко
Прокоп Прокопов Каневец
Сергей Никитин Никитенко
Павел Фомин Хоменко
Григорий Григориев Кравченко
Стефан Василиев Березняк
Семен Прокопиев Бутенко
Хведор Хведоров Мовчан
Иосиф Прокопов Прокопенко
Иван Андреев Андреенко
Григорий Емелянов Омеляненко
Иван Петров Петренко
Евфим Андреев Андреенко
Хведор Василиев Бражник
Данило Зеков Бороденко
Каленик Иванов Сердюк
Артем Федоров Лепеха
Роман Федоров Тоцкий
Хведор Хведоров Кравченко
Герман Кирилов Зайченко
Артем Василиев Ткаченко
Лукян Михайлов Мищенко
Гаврило Петров Кравченко
Васил Юсипов Ковпак
Стефан Самойлов Пелешин
Павло Федоров Кулеш
Евстафий Захариин Харченко
Федор Антонов Стрижак
Микита Стефанов Турпач
Васил Федоров Почекаило
Грицко Иванов Лютий
Иван Мануйлов Мануйленко
Прокоп Федоров Лепеха
Корней Федоров Лепеха
Антон Василиев Пулка
Иван Николаев Цева
Федор Гарасимов Завиталов
Евфим Яковлев Краюк
Игнат Микитов Боженко
Олексей Ярошов Голуб
Иван Андреев Лялка
Гарасим Иванов Заец
Сава Кононов Кононенко
Иван Сидоров Гулий
Петр Иванов Савенко
Гаврило Данилов Даниленко
Иван Василиев Куруптич
Стефан Андреев Шендрик
Гаврило Павлов Таран
Федор Андреев Мазанский
Иван Савин Тараненко
Дмитро Иванов Скиба
Васил Григориев Ворошило
Андрей Михайлов Михалченко
Гарасим Павлов Чинец
Иван Стефанов Бойко
Кузма Лесков Кучевский
Васил Иванов Чепел
Никита Брил Николаев
Мартин Уласов Артюх
Иван Павлов Таранец
Лукян Прокопов Проценко
Федор Петров Бутенко
Иван Матвеев Смачний
Олекса Стефанов Серга
Марко Данилов Вигонский
Демян Лукянов Шагович
Левко Андреев Довгий
Грицко Демянов Гануц
Грицко Антоненко Антонов
Иван Леонтиев Мазанский
Федор Кузмин син
Семен Микитин Сорока
Даниил Сидоров Балаба
Яким Андреев Лялка
Михайло Антоненко Антонов
Григорий Евхимиев Евфименок
Яков Андреев Андреенко
Дмитро Филипов Пилипенко
Васил Леонтиев Боярка
Никифор Матвеев Смачний
Андрей Прокопов Борец
Леонтий Петров Петренко
Иларион Гарасимов Коваленко
Устим Григориев Кравченко
Семен Григориев Шенгриченко
Андрей Тихониев Тимченко
Мартин Омелков Омелченко
Павел Иванов Вариченко
Стефан Леонтиев Барабаш
Андрей Кондратиев Третяк
Гордей Григориев Омелченко
Кирик Терентиев Терещенко
Федор Игнатиев Балабын
Мина Михаилов Коломиец
Стефан Игнатов Згона
Парфен Лукянов Луценко
Савалий Романов Волошин
Мартин Тимофеев Тимошенко
Семен Осифов Панютенко
Игнат Леонтиев Бугай
Лукиян Стефанов Илленко
Михайло Семенов Коркаченко
Юв Иванов Чупрун
Олекса Луценков Лукянов
Григорий Андреев Красюк
Онуфрий Григориев Близнюченко
Мина Стефанов Степашенко
Семен Дмитриев Дмитренко
Федор Иванов Таран
Гарасим Иванов Порохня
Иван Опанасиев Гаращенко
Онуфрий Григориев Близнюченко
Роман Михайлов Мищенко
Никита Яковлев Манченко
Григорий Петров Петренко
Ярема Иванов Марченко
Сидор Михайлов Ручка
Прокоп Григориев Гриненко
Иван Кирилов Кириленко
Тимофей Онисимов Илленко
Матвей Иосифов Луценко
Тимуш Онисимов Шулженко
Прокуп Яковлев Мошта
Динис Григориев Близнюченко
Леско Костантиев Москаленко
Иван Иванович Мостовий
Павел Иосифов Стоян
Петро Уласов Бахматенко
Кондрат Федоров Дуброва
Улас Романов Романенко
Иван Гаврилов Повчин
Каленик Иванов Шовкошит
Андрей Данилов Ганноченко
Конон Андреев Андреенко
Васил Лукянов Мокронус
Леонтий Марков Марченко
Илия Федоров Хведоренко
Дмитро Германов Сердюк
Иван Иосифов Биринда
Дмитро Гаврилов Степашко
Петро Иванов Тупик
Максим Никитин Бутенко
Мойсей Гаврилов Палагута
Иван Миронов Вергуненко
Федор Самойлов Буряк
Зеновий Кононов Кононенко
Охрем Остапов Чайка
Грицко Игнатов Кушнер
Трофим Григориев Глоба
Павло Алексеев Галушко
Михайло Никонов Никоненко
Васил Василиев Никоненко
Иван Семенов Билим
Васил Яковов Стреха
Трохим Левков Гуз
Семен Лесков Плугатар
Павел Левков Лупаченко
Петро Иванов Тригор
Федор Григориев Кучеренко
Артем Яремов Хоменко
Петро Гарасимов Гарасименко
Андрей Андреев Дрозд
Гарасим Яковов Шут
Семен Иосифов Ющенко
Лукян Иванов Пискун
Федор Романов Шитик
Герасим Кирилов Куриченко
Даниил Лаврентиев Лавренко
Иван Левков Лупач
Михайло Корнилиев Корнеенко
Грицко Иванов Литвин
Тимофей Стефанов Мелашич
Федор Захариин Динисенко
Павло Григориев Головченко
Сава Гарасимов Погребенко
Кирило Кирилов Шанка
Семен петров Сухина
Панко Минин Миненко
Петро Федоров Христюк
Иван Миронов Миняйло
Леско Игнатов Игнатенко
Хведор Остапов Муха
Михайло Остапов …ненко
Тимофей Хомин Подковенко
Игнат Иванов Бородай
Кузма Романов Романко
Леонтий Иванов Беловол
Павло Минин Миненко
Максим Миронов Мироненко
Грицко Григориев Лой
Петр Лаврентиев Лавренко
Тимофей Семенов Лисенко
Андрей Федоров Немченко
Семен Овсеев Лазаренко
Петро Стефанов Стеценко
Иван Карпов Туней
Иван Иванов Ребрик
Стефан Семенов Вуглаенко
Тимофей Сергиев Сергеенко
Сава Федоров Калаченко
Федор Остапов Гарбуз
Карп Григориев Гриценко
Андрей Данилов Валко
Данило Федоров Калченко
Афанасий Никитов Царик
Гаврило Леонтиев Дрозденко
Федор Матвеев Криса
Микита Минин Миненко
Сидор Федоров Самарский
Иван Апанасов син Афанасов
Леско Гаврилов Антоненко
Стефан Игнатов Ошкаленко
Савка Миронов Ковтун
Федор Иванов Чорний
Евфим Федоров Буняк
Юско Василиевич Чубара
Демко Андреевич Гомон
Мокий Петров Петренко
Иван Игнатов Юрченко
Яков Федоров Пушкар
Яков Василиев Стелмах
Васил Яковлев Шамула
Каленик Сидоров Довгорученко
Роман Прокопов Проценко
Федор Василиев Бондаренко
Данило Василиев Кияненко
Кондрат Григориев Гриценко
Юско Данилиев Кислиця
Гаврило Остапов Остапенко
Грицко Григориев Шахула
Опанас Кирилов Дорошенко
Игнат Григориев Гарасименко
Павло Андреев Ганджа
Афанасий Леонтиев Березнюк
Иван Климов Приблуда
Яков Федоров Гончаренко
Иван Семенов Скок
Иван Лаврентиев Лаврененко
Парфен Федоров Бойченко
Аврам Григориев Опанасенко
Георгий Кириленко Кандеба
Павло Семенов Хотян
Иван Василиев Кириченко
Данило Матвеенко Полтавец
Влас Максимов Бойченко
Стефан Павлов Лисканенко
Стефан Романов Глабудко
Никита Прокопов Литвишко
Иван Прокопов Прокопенко
Роман Федоров Суботенко
Афанасий Петров Леплявец
Иван Василиев Тарасенко
Иван Миронов Боговин
Илля Иванов Козачок
Карп Павлов Глобенко
Юско Стефанов Куценко
Марко Катриченко Марков
Яков Юсипов Туцкий
Прокуп Лесков Сагайдак
Васил Кондратов Зуб
Михайло Иванов Покидко
Яков Мойсеев Щербина
Артем Горашов син
Михайло Федоров Вовк
Ярмола Стефанов Лагенко
Гаврило Наумов Кирбан
Демян Василиев Смикун
Петро Иванов Бут
Григорий Сидоров Синявский
Иван Омелянов Жадан
Стефан Леонтиев
Гордей Григориев Плетень
Демян Васков Зайченко
Яков Севериянов Севериненко
Зенко Алексеев Шпак
Динис Иванов Стоян
Михайло Федоров Вуколницкий
Иван Матвеев Шарий
Иван Сидоров Плугатар
Матвей Гарасимов Кучма
Васил Мартинов Уюн
Владимер Навротский
Михайло Николаев Корноух
Конон Демянов Пологовский
Иван Леонтиев Белошапка
Иван Артемов Шкляр
Карп Григориев Швец
Стефан Гарасимов Бабак
Ничипор Григориев Шкляр
Андрей Костантинов Костенко
Антон Михайлов Ковал
Микита Хведоров Хведоренко
Кондрат Пилипов Меский
Васил Мойсеев Шовкошит
Vitaly
Долгожитель форума
Постоянно учусь....

Vitaly

Харкiв(перша столиця УКРАЇНИ!)
Сообщений: 11962
Регистрация: 2004
Рейтинг: 13406 


alinakazanceva написал:
[q]
А желание узнать что-либо о своих предках огромно.
[/q]
Одного желания будет явно недостаточно. Нужна кропотливая работа в архивах. А если на это не хватает собственного времени,то остается только тратить чужое... Поэтому запрашивайте Госархив или договаривайтесь с кем-то из исследователей. Других вариантов нет. Удачи.


---
Проект:Школа генеалога
Проект:№1
Интересы:Харьковская губ., Бахмутский у., оккупация 1941-1943гг.
Проект:№2
LikaZp
Долгожитель форума

LikaZp

Запорожье, Украина
Сообщений: 489
Регистрация: 2016
Рейтинг: 261 

Смотрю список на предмет интересующей меня фамилии

Huginn написал:
[q]
Иван Кирилов Кириленко
[/q]
[q]
Андрей Кирилов Кириленко
[/q]
Все понятно. Имя, отчество, фамилия.
[q]
Онуфрей Кириленко Кирилов
[/q]
[q]
Георгий Кириленко Кандеба
[/q]
В этих вариантах вопрос, не перепутаны ли отчество и фамилия. Если брать происхождение фамилии, то Кириленко - сын Кирилла. Причем, в первом случае можно предположить, что перепутаны. А во втором?
grishina
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 1257
Регистрация: 2011
Рейтинг: 1269 

На сайте ЦГИАК по селу Великая Каратуль заявлены только МК 1787, 1790 (до 1800 г) https://cdiak.archives.gov.ua/...ly_013.xml

Однако еще есть МК 1779 год ЦГИАК, ф.990, оп.1, д.1346, лл. 1-5 (самая первая церковь в этом деле)

Женихи из других населенных пунктов в венчаниях этой МК:

села Студеников козак Моисей Бледнюченко
села Выползок дворовый Роман Островский вдов
села Вовчкова (1-я Полковая Сотня) умершего священника Пристроминского Стефана Тарасевича сын Павел Стефанов
села Выползок козак Иосиф Звбавител, вдов по первой жене
lvl17
НовичокКурган
Сообщений: 1
Регистрация: 2020
Рейтинг: 0 


Metallist написал:
[q]
Місцевий священик Михайлівської церкви Євстафій Юзефович навчав свого сина Павла в Переяславському колегіумі. Його старший син Андрій Євстафійович - гербований шляхтич, полковий канцелярист (1762), значковий товариш, був за старшого полкового канцеляриста (1765), абшитований полковий осавул (1775). У 1756 р. його мати уступила крамницю в Переяславі.
[/q]


Уважаемые форумчане. Подскажите, имеются ли метрические записи по с. Лецьки и г. Переяславлю за период 1700-1785 г.г. В частности, интересует священник Михайловской церкви с. Лецьки Евстафий Юзефович. и его сыновья: Андрей, Павел, Алексей, Егор и Кирилл. Кирилл - наш подтвержденный предок.
Lys
Долгожитель форума

Lys

Лисичанск, Украина
Сообщений: 1307
Регистрация: 2007
Рейтинг: 771 

lvl17
МК с. Лецьки 1779 г (ЦГИАК, ф. 990, оп. 1, д. 1361). В каталоге ЦГИАК другие метрики и исповедки более позднего периода. Но этот каталог содержит немало ошибок, потому кто знает...

---
Лысенко Кихтенко Прилипко Боровской Осыченко Короткий (Луганск.обл Новоайдар. р-н Смоляниново), Лысаков Лысак (Пурдовка, Гавриловка), Веретянников (Гречишкино), Кондратов, Рюмшин (Курск.обл Золотухин. р-н Печки, Родительское), Боков (Вёшенская), Марков (Осифьево).
<<Назад    Вперед>> Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД » СТРАНЫ И РЕГИОНЫ » Украина (Україна) » Украина казацкая - полки реестровые и слободские » Полки Гетманщины (Запорожское войско) » Переяславский полк » ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ 2-я сотня
Вверх ⇈