Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Гумецкий


← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 * 4 Вперед →
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
Гумецькі (пол. Humieccy
Humiecki
Genealogia Album Boniecki Niesiecki
M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego

Okladka Herbarza
A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

.********************************************


Rozkład godności ziemskich
w województwach przedrozbiorowych;
kliknij „*” żeby zobaczyć wszystkich
Poprzedni | Następny - t. 8, str. 2: Humieccy v. Humięccy h. Junosza [obraz]
Artykuł 8.5 (pozycji: 208, różnych osób: 158, w tym z rodziny: 109)
Rodzina: HUMIECKI (TAKŻE: HUMIĘCKI)
Herb: JUNOSZA
Gniazdo: Z HUMIĘCINA W POWIECIE CIECHANOWSKIM
Wstęp: Wsi tejże samej nazwy jest tam kilka, a wśród nich i Humięcino-Rychty (Paw.)
Pisali się: z Mlecina, z Rychtów, z Rychtów,
1. Rodowód
2. Indeks osób - członkowie rodziny
3. Indeks osób - krewni i powinowaci
4. Rozkład geograficzny urzędów i godności
5. Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule
6. Miejscowości wzmiankowane w tym artykule
7. Źródła cytowane w tym artykule
8. Tekst ciągły
^^ góra ^^
Rodowód
8.5.1 Akta ziemskie czerskie wspominają o Piotrze Humieckim, burgrabim czerskim 1458 r. i o wdowie po nim

8.5.2 & 1
Małgorzacie, która wspólnie

8.5.3 z synem Janem obierała plenipotenta 1464 r. (Zs. Gr. Czers. 1 B f. 854).¶ Humieccy już w XVI-m wieku zamieszkiwali Podole, gdzie do nich należały Rychty, w powiecie kamienieckim, nazwane tak przez nich na pamiątkę wsi gniazdowej. We wsi tej zbudowali już zamek 1507 r.

8.5.4 ¶ Wojciech z Rychtów Humiecki, pisarz grodzki kamieniecki 1583 r., deputat na Trybunał koronny 1590 r. (Wyr. Lub. 40 f. 2), łowczy kamieniecki v. podolski 1589 r., a stolnik 1602 r., w końcu z kasztelana halickiego, kasztelan kamieniecki 1613 r. Dziedzic Rycht i Tynny, gdzie fundował kościół 1597 r. i Tarnawy 1599 r.

8.5.5 & 4
Z Zofii z Niezabytowskich,

8.5.6 córki Mikołaja,

8.5.7 = 4
z którą zeznał zapis dożywocia 1589 r. (Zs. Kamien. 3610),

8.5.8 pozostawił synów dwóch: Jana, młodo zmarłego

8.5.9 i Aleksandra,

8.5.10 oraz córki: Katarzynę

8.5.11 i Annę

8.5.12 & 11
za Andrzejem Mokronowskim.

8.5.13 = 4
Wojciech otrzymał w 1611 r. konsens królewski, na odstąpienie Ciolkowiec, w powiecie kamienieckim

8.5.14 = 9
synom: Aleksandrowi

8.5.15 = 8
i Janowi, którzy rzeczywiście wieś tę posiadają 1615 r. (M. 153 f. 387; Źr. Dziej: V i Wyr. Lub. 81 f. 409).

8.5.16 = 14
¶ Aleksander, dworzanin królewski 1615 roku, starosta smotrycki 1629 roku, za pozwoleniem królewskim ustanowił 1633 r. jarmarki w dziedzicznem swem miasteczku Sokolcu nad Uszycą (M. 175 f. 155 i Zr. Dziej. V). Umarł 1635 r., pochowany w Kamieńcu (Star. Mon.).

8.5.17 & 16
Z nagrobku jego dowiadujemy się, że z Krystyny Potockiej,

8.5.18 miał trzech synów: Michała - karmelitę,

8.5.19 Tomasza

8.5.20 i Wojciecha (Zap. Lub 43 f. 468),

8.5.21 oraz córki: Joannę

8.5.22 & 21
Krzysztofowę Wichrowską, miecznikowę halicką

8.5.23 i Katarzynę;

8.5.24 & 23
1-o v. Jackowę Szembekową,

8.5.25 & 23
2-o v. Stanisławowę Łużecką, wojewodzinę podolską.

8.5.26 = 16
Wdowa po Aleksandrze

8.5.27 & 17
była 2-o v. za Zygmuntem Zamiechowskim 1641 r. (Gr. Kamien.).

8.5.28 = 19
¶ Tomasz, rotmistrz królewski 1653 r. (Zap. Lub. 43 f. 1096), łowczy podolski i pułkownik królewski 1657 r., umarł 1676 r.,

8.5.29 & 28
pozostawiwszy, z Anny Reginy z Jarmolińskich,

8.5.30 syna Mikołaja, zmarłego bezpotomnie przed 1699 roku (M. 210 f. 141).

8.5.31 = 28
Tego Tomasza

8.5.32 & 31
była pierwszą żoną Maryanną z Ossolińskich,

8.5.33 kasztelanka czerska

8.5.34 = 32
1660 r. (Jezuicka 13 f. 229 i Gr. Drohic.).

8.5.35 = 20
¶ Wojciech, podstoli podolski 1658 r., a chorąży 1672 r., zmarły w tymże roku,

8.5.36 & 35
z Izabelli z Kątskich,

8.5.37 pozostawił syna Stefana.

8.5.38 = 37
¶ Stefan Humiecki (V. L. 1690 r. )z Rycht, na Sokolcu, stolnik podolski, został 1696 r. marszałkiem koła poselskiego. W 1698 r. pułkownik artyleryi koronnej, rezygnował z tego urzędu 1715 r. W 1698 i 1701 r. komisarz do rozgraniczenia Rzeczypospolitej od Turcyi. W 1702 r. podstoli koronny, a 1706 r. wojewoda podolski. W 1702 r. otrzymał wspólnie z żoną,

8.5.39 & 38
Konstancyą z Lipskich,

8.5.40 wojewodzianką kaliską,

8.5.41 & 39
1-o v. Lanckorońską,

8.5.42 & 39
2-o v. Krasicką,

8.5.43 = 38
starostwo rzeczyckie (DW. 61 f. 398 i Sig. 15), a 1704 r. starostwo rawskie.

8.5.44 W 1711 r. wystawione zostało na niego, Pocieja i Chomętowskiego pełnomocnictwo, do traktowania ze Szwedami i Turkami.

8.5.45 = 38
W 1712 r. starosta bełski, 1726 r. generał artyleryi koronnej, ale ta nominacya nie doszła do skutku. W 1718 r. otrzymał konsens królewski, na odstąpienie starostwa libuskiego (Sig. 19). W 1730 r. kawaler orderu Orła Białego, a 1731 r. został starostą winnickim. W 1733 r. podpisał konfederacyę generalną warszawską (Oblig. Warsz. 49 f. 422). Umarł 1736 r., pochowany we Lwowie.

8.5.46 = 39
Po śmierci żony, Konstancyi z Lipskich,

8.5.47 = 45
zaślubił wojewoda

8.5.48 & 38
Katarzynę z Krosnowskich,

8.5.49 wojewodziankę czerniechowską (AGZ. X. 6538),

8.5.50 z której pozostawił synów: Ignacego

8.5.51 i Józefa,

8.5.52 oraz córki: Annę

8.5.53 i Barbarę - norbertanki w Krakowie;

8.5.54 Maryę,

8.5.55 & 54
żonę 1-o v. Kazimierza Marcyana Ogińskiego, podstolego litewskiego, zmarłego 1727 r.,

8.5.56 & 54
2-o v. w Czerwcu 1731 r. Bernarda Gozdzkiego, kuchmistrza koronnego, rozwiedzioną 1751 r. (Pac.);

8.5.57 Izabellę

8.5.58 & 57
Janowę Małachowską, kanclerzowę koronną (DW. 101 f. 551);

8.5.59 Angellę

8.5.60 & 59
Stanisławowę Krasińską, starościnę nowokorczyńską,

8.5.61 matkę

8.5.62 & 61
księżny Karolowej kurlandzkiej.

8.5.63 = 50
¶ Ignacy Humiecki otrzymał od ojca swego Gaje, Laszki i Zeniów, na mocy konsensu królewskiego z 1732 r. (AGZ X. 6967). W 1737 r. starosta bracławski, a 1738 r. stolnik koronny, trzymał i starostwo lisiatyckie 1736 r. i dzierżawę Zazulińce, w województwie podolskiem. W 1736 r. otrzymał list przypowiedny na chorągiew pancerną (Sig. 26 i Arch. I. Z. Ros. VI. 1). W 1751 r. kawaler orderu Orła Białego. Umarł w 1752 r., nie pozostawiwszy potomstwa z

8.5.64 & 63
Teresy z Pociejów, zaślubionej 1736 r. (Sig. 28 i DW. 74 f. 71 i 846; 112 f. 1620).

8.5.65 = 51
¶ Józef, wspólnie

8.5.66 = 50
z bratem Ignacym,

8.5.67 = 65
był właścicielem Czemierników i Markuszowiec (DW. 73 f. 291). Starosta gajewski, został 1748 r. miecznikiem koronnym (Sig. 28). Musiał trzymać i starostwo wisznieńskie, bo pozostała po nim wdowa,

8.5.68 & 65
Anna z Rzewuskich, otrzymała 1754 r. konsens królewski, na odstąpienie takowego (Sig. 28).

8.5.69 = 51
Józef umarł 1754 r. bezpotomnie. Dobra Opaleń i Mościska sprzedała wdowa po nim Mycielskiemu, a Kręzel - Fontanie (DW. 88 f. 100; 109 f. 1119 i 113 f. 501).

8.5.70 = 35
¶ Można przypuszczać, że Wojciech Humiecki, kasztelan kamieniecki, oprócz wymienionych wyżej dwóch synów,

8.5.71 miał jeszcze trzeciego, Stanisława,

8.5.72 po którym pozostał syn Kazimierz, albowiem 1658 r.

8.5.73 = 28
Tomasz, łowczy podolski

8.5.74 i Wojciech,

8.5.75 synowie Aleksandra,

8.5.76 = 74
części swoje na Humięcinach, Rychtach, Łysakach i Krzywonosach, w ziemi ciechanowskiej, odziedziczone

8.5.77 = 70
po dziadzie Wojciechu, kasztelanie kamienieckim,

8.5.78 = 76
sprzedali

8.5.79 = 72
bratu swemu stryjecznemu Kazimierzowi,

8.5.80 = 71
synowi Stanisława (Zs. Kamien. 3635 f. 107).

8.5.81 ¶ Kazimierz, cześnik kamieniecki i rotmistrz królewski, popisał z województwem podolskiem, elekcyę Jana III-go.

8.5.82 ¶ Dobek Humięcki, współdziedzic Proszkowa, w ciechanowskiem, 1567 r. (Paw.).

8.5.83 Maciej zapisał 1596 r. 600 fl.

8.5.84 & 83
żonie Katarzynie,

8.5.85 córce Krzysztofa Psarskiego (Zs. Kamien. 3616).

8.5.86 ¶ Andrzej Humięcki z Mlecina zapisał 1605 r. Brzozowicę Okuniowi.

8.5.87 Maciej

8.5.88 i Jan,

8.5.89 synowie Andrzeja,

8.5.90 = 88
otrzymali 1609 r. zapis na Brzozowicy.

8.5.91 Wojciech,

8.5.92 syn Macieja,

8.5.93 = 91
procesuje Poniatowskiego 1606 r.

8.5.94 Tomasz,

8.5.95 syn Jana;

8.5.96 = 94
zapisał 1674 r. dożywocie

8.5.97 & 94
Jadwidze Hustich. Ci wszyscy w ziemi warszawskiej (DW. 32 f. 912; 33 f. 1692; 35 f. 1187 i 54 f. 1733).

8.5.98 ¶ Maciej,

8.5.99 syn Jana,

8.5.100 = 98
kwitował Mokronowskiego 1613 r.

8.5.101 Inny Maciej, pisarz grodzki buski, zmarły przed 1612 r.,

8.5.102 pozostawił syna Adama, posiadacza Kutkówki, w starostwie bracławskiem, który zeznał 1606 r. zapis dożywocia z

8.5.103 & 102
żoną, Maryą Bystrzykowską,

8.5.104 córką Hieronima (M. 155 f. 278; Zap. Lub. 19 f. 925; Źr. Dziej. V i Zs. Bełs.).

8.5.105 ¶ Stanisław z Rychtów Humięcki, chorąży ciechanowski 1617 r.

8.5.106 Walenty Humiecki, w ziemi czerskiej, kwitował Gośniewskiego 1653 r. (Zs. Warec. 30 f. 91).

8.5.107 Dominik,

8.5.108 Kazimierz,

8.5.109 Stanisław,

8.5.110 Michał,

8.5.111 Maciej;

8.5.112 Piotr,

8.5.113 Anna,

8.5.114 Katarzyna

8.5.115 i Magdalena,

8.5.116 dzieci niegdy Jana Humieckiego, obierały plenipotentów w Lublinie 1654 r. (Zap. Lub. 44 f. 35).

8.5.117 Zofia z Humieckich

8.5.118 & 117
Łaszczowa,

8.5.119 = 117
matka

8.5.120 wojewody bełskiego (Kor.).

8.5.121 = 117
Ta sama może, ale Helena,

8.5.122 = 118
wdowa po Samuelu Łaszczu, stolniku buskim, 1684 r. (z Teki W. Rulikowskiego).

8.5.123 ¶ Tomasz, żonaty 1677 r. w ziemi czerskiej,

8.5.124 & 123
z Zofią z Łychowskich (Perp. Czers. 13 f. 521).

8.5.125 Michał Humiecki podpisał z ziemią chełmską, elekcyę Augusta II-go. Był on następnie podczaszym trembowelskim 1702 r., a podczaszym podolskim 1716 r.

8.5.126 ¶ Dominik, stronnik Augusta III-go, głosował za nim 1733 r. i podpisał się

8.5.127 cześnikiewiczem podolskim (Oblig. Warsz. 49 f. 609).

8.5.128 = 126
Dominik miał być chorążym czerniechowskim.

8.5.129 & 128
Ożeniony z Franciszką z Godaczewskich,

8.5.130 pozostawił córkę Domicellę,

8.5.131 & 130
1-o v. Wojciechowę Zielińską, podczaszycowę rożańską,

8.5.132 = 130
która 1757 r. zeznała zapis dożywocia z

8.5.133 & 130
drugim mężem, Tomaszem Kanigowskim, skarbnikiem nowogrodzkim,

8.5.134 synem Jana

8.5.135 & 134
i Domicelli z Humięckich (DW. 80 f. 111). [Oczywista pomyłka, winno być: Marianny z Młodzianowskich - vide Kanigowscy MJM]

8.5.136 ¶ Mikołaj Bartłomiej Humiecki, łowczy bracławski i podpisarz ziemski zawskrzyński, otrzymał wójtostwo w Ciechanowie 1750 r. (DW. 73 f. 450).

8.5.137 = 136
Ten sam może Bartłomiej, chorąży bracławski, na sejmiku w Lipnie 1764 r.

8.5.138 ¶ Wojciech,

8.5.139 & 138
z Aleksandry z Domaszowskich,

8.5.140 pozostawił syna Józefa (M. 299 f. 60), podczaszego podolskiego 1735 r., a chorążego 1748 r. W 1752 r. otrzymał list przypowiedny na chorągiew pancerną po Krasickim (Sig. 27), a 1754 r. został kasztelanem kamienieckim.

8.5.141 Umarł w 1765 r. Stefan, miecznik latyczowski 1735 roku, został księdzem w 1736 r.

8.5.142 Józef, miecznik czerwonogrodzki 1764 r., a podstoli 1765 r.

8.5.143 [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

8.5.144 Feliks, chorąży gwardyi królewskiej

8.5.145 i Józef, bracia, odstąpili poddaną z dóbr Guzd, bratu swemu

8.5.146 stryjecznemu Stanisławowi 1726 roku (DW. 66 f. 483).

8.5.147 Józef, poseł ziemi sanockiej, podpisał z województwem ruskiem, elekcyę Stanisława Augusta.

8.5.148 Józef, rotmistrz kawaleryi narodowej 1786 roku (DW. 102 f. 1488).

8.5.149 [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

8.5.150 ¶ W końcu XVIII-go wieku żyło trzech braci: Józef,

8.5.151 Michał

8.5.152 i Franciszek.

8.5.153 Józef, pułkownik wojsk koronnych i starosta dobrzyński 1783 r., nie żył już w 1793 r., w którym po nim brali spadek bracia jego (DW. 104 f. 1395; 105 f. 600 i Gaz. Warsz. z 1793 r.).

8.5.154 = 151
¶ Michał, generał adjutant królewski 1795 r.

8.5.155 = 152
¶ Franciszek, szambelan Stanisława Augusta 1793 roku (DW. 96 f. 888; 98 f. 1348; 99 f. 995; 103 f. 1189; 107 f. 1283; 110 f. 922).

8.5.156 = 153
¶ Wymienieni: Józef, starosta dobrzyński

8.5.157 = 154
i Michał, generał adjutant,

8.5.158 = 157
bracia Humieccy, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1782 r.; w sądzie grodzkim lwowskim (Goł.).

8.5.159 ¶ Józef, podwojewodzy sanocki 1780 r.,

8.5.160 & 159
żonaty z Wiktoryą Grodzicką,

8.5.161 córką Jana Michała

8.5.162 & 161
i Anastazyi Grabkowskiej (Manif. Krak. 9 f. 589 i 1121; Zs. Krak. Prot. 11 f. 854).

8.5.163 Ten sam, czy też inny Józef, generał adjutant królewski 1790 r.,

8.5.164 & 163
żonaty z Maryanną Bukowską,

8.5.165 córką Antoniego, kasztelana sanockiego

8.5.166 & 165
i Salomei Morskiej (Manif. Krak. 18 f. 726).

8.5.167 = 168
¶ Humięccy h. Junosza:

8.5.168 Feliks,

8.5.169 syn Adama,

8.5.170 Wojciech

8.5.171 i Andrzej,

8.5.172 synowie Pawła,

8.5.173 Józef,

8.5.174 syn Macieja,

8.5.175 Piotr

8.5.176 i Tomasz,

8.5.177 synowie Izydora,

8.5.178 Michał,

8.5.179 syn Łukasza,

8.5.180 Józef,

8.5.181 syn Antoniego

8.5.182 i Kazimierz,

8.5.183 syn Tomasza,

8.5.184 = 182
udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku.

8.5.185 ¶ Po Michale,

8.5.186 synu Łukasza, pozostały,

8.5.187 & 186
z żony Józefy Mazowieckiej,

8.5.188 dzieci: Michalina,

8.5.189 Helena

8.5.190 i Ludwik 1864 r.

8.5.191 Jakób Humięcki, obywatel ziemski, zmarł 1899 r. w Warszawie.

8.5.192 ¶ Ignacy Kajetan Anioł,

8.5.193 syn Józefa,

8.5.194 wnuk Andrzeja,

8.5.195 prawnuk Kazimierza,

8.5.196 Atanazy Antoni Platon Teofil,

8.5.197 Stanisław Ignacy Anastazy

8.5.198 i Juliusz Wojciech Antoni,

8.5.199 synowie Kazimierza Antoniego, wnukowie wyżej

8.5.200 = 193
wymienionego Józefa,

8.5.201 = 194
prawnukowie Andrzeja,

8.5.202 = 195
praprawnukowie Kazimierza,

8.5.203 = 198
legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1842 r.;

8.5.204 a Jan Otton

8.5.205 i Edmund Zygmunt,

8.5.206 = 198
synowie Juliusza Wojciecha Antoniego

8.5.207 i Kazimierz Konstanty,

8.5.208 = 204
syn Jana Ottona, w latach 1842, 1853 i 1866.

^^ góra ^^
Indeks osób
Członkowie rodziny
id imię urzędy/godności
8.5.143

8.5.149

8.5.102
Adam
8.5.169
Adam
8.5.14
= 9
Aleksander
8.5.16
= 14
Aleksander dworzanin dwór królewski (cen) 1615
starosta 1629
8.5.26
= 16
Aleksander
8.5.75
Aleksander
8.5.9
Aleksander
8.5.171
Andrzej
8.5.194
Andrzej
8.5.201
= 194
Andrzej
8.5.86
Andrzej
8.5.89
Andrzej
8.5.59
Aniela
8.5.11
Anna
8.5.113
Anna
8.5.52
Anna
8.5.181
Antoni
8.5.196
Atanazy Antoni Platon Teofil
8.5.53
Barbara zakonnica norbertanka
8.5.137
= 136
Bartłomiej chorąży Bracław (bra)
8.5.82
Dobiesław
8.5.130
Domicela
8.5.107
Dominik
8.5.126
Dominik
8.5.128
= 126
Dominik chorąży Czernihów (cze)
8.5.205
Edmund Zygmunt
8.5.144
Feliks chorąży
8.5.168
Feliks
8.5.152
Franciszek
8.5.155
= 152
Franciszek szambelan 1793
8.5.121
= 117
Helena
8.5.189
Helena
8.5.192
Ignacy Kajetan Anioł
8.5.50
Ignacy
8.5.63
= 50
Ignacy starosta Bracław (bra) 1737
stolnik Korona (cen) 1738
starosta 1736
kawaler order Orła Białego (z_order) 1751
8.5.66
= 50
Ignacy
8.5.57
Izabela
8.5.177
Izydor
8.5.191
Jakub
8.5.116
Jan
8.5.15
= 8
Jan
8.5.204
Jan Otto
8.5.208
= 204
Jan Otto
8.5.3
Jan
8.5.8
Jan
8.5.88
Jan
8.5.95
Jan
8.5.99
Jan
8.5.21
Joanna
8.5.140
Józef podczaszy Podole (pdo) 1735
chorąży 1748
kasztelan Kamieniec (pdo) 1754
8.5.142
Józef miecznik Czerwonogród (pdo) 1764
podstoli 1765
8.5.145
Józef
8.5.147
Józef poseł
8.5.148
Józef rotmistrz kawaleria narodowa 1786
8.5.150
Józef
8.5.153
Józef pułkownik wojsko koronne
starosta Dobrzyń (ino) 1783
8.5.156
= 153
Józef starosta Dobrzyń (ino)
8.5.159
Józef podwojewodzi Sanok (rus) 1780
8.5.163
Józef generał-adiutant dwór królewski (cen) 1790
8.5.173
Józef
8.5.180
Józef
8.5.193
Józef
8.5.200
= 193
Józef
8.5.51
Józef
8.5.65
= 51
Józef
8.5.69
= 51
Józef
8.5.198
Juliusz Wojciech Antoni
8.5.206
= 198
Juliusz Wojciech Antoni
8.5.10
Katarzyna
8.5.114
Katarzyna
8.5.23
Katarzyna
8.5.108
Kazimierz
8.5.182
Kazimierz
8.5.195
Kazimierz
8.5.199
Kazimierz Antoni
8.5.202
= 195
Kazimierz
8.5.207
Kazimierz Konstanty
8.5.72
Kazimierz
8.5.79
= 72
Kazimierz
8.5.81
Kazimierz cześnik Kamieniec (pdo)
rotmistrz dwór królewski (cen)
8.5.190
Ludwik
8.5.179
Łukasz
8.5.186
Łukasz
8.5.101
Maciej pisarz grodzki Busk (bel)
8.5.111
Maciej
8.5.174
Maciej
8.5.83
Maciej
8.5.87
Maciej
8.5.92
Maciej
8.5.98
Maciej
8.5.115
Magdalena
8.5.54
Maria
8.5.110
Michał
8.5.125
Michał podczaszy Trembowla (rus)
podczaszy Podole (pdo) 1716
8.5.151
Michał
8.5.154
= 151
Michał generał-adiutant dwór królewski (cen) 1795
8.5.157
= 154
Michał generał-adiutant
8.5.178
Michał
8.5.18
Michał
8.5.185
Michał
8.5.188
Michalina
8.5.136
Mikołaj Bartłomiej łowczy Bracław (bra)
podpisarz ziemski Zawkrze (plo)
wójt 1750
8.5.30
Mikołaj
8.5.172
Paweł
8.5.1
Piotr burgrabia Czersk (maz) 1458
8.5.112
Piotr
8.5.175
Piotr
8.5.105
Stanisław chorąży Ciechanów (maz) 1617
8.5.109
Stanisław
8.5.146
Stanisław
8.5.197
Stanisław Ignacy Anastazy
8.5.71
Stanisław
8.5.80
= 71
Stanisław
8.5.141
Stefan miecznik Latyczów (pdl) 1735
ksiądz 1736
8.5.37
Stefan
8.5.38
= 37
Stefan stolnik Podole (pdo)
marszałek koła poselskiego 1696
pułkownik artyleria koronna 16981715
komisarz 16981701
podstoli Korona (cen) 1702
wojewoda Podole (pdo) 1706
8.5.123
Tomasz
8.5.176
Tomasz
8.5.183
Tomasz
8.5.19
Tomasz
8.5.28
= 19
Tomasz rotmistrz dwór królewski (cen) 1653
łowczy Podole (pdo)
pułkownik dwór królewski (cen) 1657
8.5.31
= 28
Tomasz
8.5.73
= 28
Tomasz łowczy Podole (pdo)
8.5.94
Tomasz
8.5.106
Walenty
8.5.13
= 4
Wojciech
8.5.138
Wojciech
8.5.170
Wojciech
8.5.20
Wojciech
8.5.35
= 20
Wojciech podstoli Podole (pdo) 1658
chorąży 1672
8.5.4
Wojciech pisarz grodzki Kamieniec (pdo) 1583
deputat na trybunał 1590
łowczy 1589
stolnik 1602
kasztelan Halicz (rus)
kasztelan Kamieniec (pdo) 1613
8.5.70
= 35
Wojciech kasztelan Kamieniec (pdo)
8.5.74
Wojciech
8.5.77
= 70
Wojciech kasztelan Kamieniec (pdo)
8.5.91
Wojciech
8.5.117
Zofia
^^ góra ^^
Krewni i powinowaci
id nazwisko imię urzędy/godności
8.5.165
Antoni kasztelan Sanok (rus)
8.5.104
Hieronim
8.5.134
Jan
8.5.161
Jan Michał
8.5.84
Katarzyna
8.5.2
Małgorzata
8.5.6
Mikołaj
8.5.164
Bukowski Marianna
8.5.103
Bystrzykowski Maria
8.5.139
Domaszowski Aleksandra
8.5.129
Godaczewski Franciszka
8.5.56
Gozdzki Bernard kuchmistrz Korona (cen)
8.5.162
Grabkowski Anastazja
8.5.160
Grodzicki Wiktoria
8.5.97
Hustich Jadwiga
8.5.29
Jarmoliński Anna Regina
8.5.133
Kanigowski Tomasz skarbnik Nowogródek (now)
8.5.36
Kątski Izabela
8.5.60
Krasiński Stanisław starosta Nowy Korczyn (san)
8.5.48
Krosnowski Katarzyna
8.5.62
ks. Kurlandzki Karol
8.5.122
= 118
Łaszcz Samuel stolnik Busk (bel)
8.5.39
Lipski Konstancja
8.5.46
= 39
Lipski Konstancja
8.5.25
Łużecki Stanisław wojewoda Podole (pdo)
8.5.124
Łychowski Zofia
8.5.58
Małachowski Jan
8.5.187
Mazowiecki Józefa
8.5.135
Młodzianowski Marianna
8.5.12
Mokronowski Andrzej
8.5.166
Morski Salomea
8.5.5
Niezabytowski Zofia
8.5.55
Ogiński Kazimierz Marcin podstoli Litwa (cen)
8.5.32
Ossoliński Marianna
8.5.64
Pociej Teresa
8.5.17
Potocki Krystyna
8.5.85
Psarski Krzysztof
8.5.68
Rzewuski Anna
8.5.24
Szembek Jacek
8.5.22
Wichrowski Krzysztof miecznik Halicz (rus)
8.5.27
Zamiechowski Zygmunt
8.5.131
Zieliński Wojciech podczaszy Różan (maz)
^^ góra ^^
Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule
burgrabia, chorąży, chorąży, chorąży, chorąży, chorąży, chorąży, cześnik, cześnik, dworzanin, generał, generał-adiutant, generał-adiutant, generał-adiutant, kasztelan, kasztelan, kasztelan, kasztelan, kasztelan, kawaler, kawaler, łowczy, łowczy, łowczy, łowczy, marszałek koła poselskiego, miecznik, miecznik, miecznik, pisarz grodzki, pisarz grodzki, podczaszy, podczaszy, podczaszy, podpisarz ziemski, podstoli, podstoli, podstoli, podwojewodzi, pułkownik, pułkownik, pułkownik, rotmistrz, rotmistrz, rotmistrz, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, starosta, stolnik, stolnik, stolnik, szambelan, wojewoda, wojewoda, wójt,
^^ góra ^^
Rozkład geograficzny urzędów i godności
Bełz (bel), Bełz (bel), Busk (bel), Busk (bel), Bracław (bra), Bracław (bra), Bracław (bra), Winnica (bra), dwór królewski (cen), dwór królewski (cen), dwór królewski (cen), dwór królewski (cen), dwór królewski (cen), dwór królewski (cen), Korona (cen), Korona (cen), Korona (cen), Korona (cen), Litwa (cen), Czernihów (cze), Czernihów (cze), Dobrzyń (ino), Dobrzyń (ino), Kalisz (kal), Ciechanów (maz), Czersk (maz), Czersk (maz), Różan (maz), Rzeczyca (min), Nowogródek (now), Latyczów (pdl), Czerwonogród (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Podole (pdo), Zawkrze (plo), Rawa Mazowiecka (raw), Halicz (rus), Halicz (rus), Sanok (rus), Sanok (rus), Trembowla (rus), Nowy Korczyn (san), (z_armia), (z_dwor), order Orła Białego (z_order), order Orła Białego (z_order), (z_starostwo), (z_starostwo), (z_starostwo), (z_starostwo), (z_starostwo), (z_wojtostwo),
^^ góra ^^
Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:
1. Brzozowicę
2. Ciolkowiec, w powiecie kamienieckim
3. Czemierników i Markuszowiec
4. części swoje na Humięcinach, Rychtach, Łysakach i Krzywonosach, w ziemi ciechanowskiej
5. dóbr Guzd
6. Dobra Opaleń i Mościska
7. dzierżawę Zazulińce, w województwie podolskiem
8. Gaje, Laszki i Zeniów
9. Kręzel
10. Kutkówki, w starostwie bracławskiem
11. na Brzozowicy
12. Proszkowa, w ciechanowskiem
13. Rycht i Tynny
14. Sokolcu nad Uszycą
15. Szwedami i Turkami
16. Tarnawy
17. w gubernii podolskiej
18. w Kamieńcu
19. w Krakowie
20. w Królestwie
21. w Lipnie
22. w Lublinie
23. w sądzie grodzkim lwowskim
24. w Warszawie
25. w ziemi czerskiej
26. w ziemi czerskiej
27. w ziemi warszawskiej
28. we Lwowie
29. z Rycht, na Sokolcu
30. z województwem podolskiem
31. z województwem ruskiem
32. z ziemią chełmską
^^ góra ^^
Źródła cytowane w tym artykule:
(pełna lista skrótów jest tutaj)
1. AGZ X. 6967
2. AGZ. X. 6538
3. DW. 101 f. 551
4. DW. 102 f. 1488
5. DW. 104 f. 1395; 105 f. 600 i Gaz. Warsz. z 1793 r.
6. DW. 32 f. 912; 33 f. 1692; 35 f. 1187 i 54 f. 1733
7. DW. 61 f. 398 i Sig. 15
8. DW. 66 f. 483
9. DW. 73 f. 291
10. DW. 73 f. 450
11. DW. 80 f. 111
12. DW. 88 f. 100; 109 f. 1119 i 113 f. 501
13. DW. 96 f. 888; 98 f. 1348; 99 f. 995; 103 f. 1189; 107 f. 1283; 110 f. 922
14. Goł.
15. Gr. Kamien.
16. Jezuicka 13 f. 229 i Gr. Drohic.
17. Kor.
18. M. 153 f. 387; Źr. Dziej: V i Wyr. Lub. 81 f. 409
19. M. 155 f. 278; Zap. Lub. 19 f. 925; Źr. Dziej. V i Zs. Bełs.
20. M. 175 f. 155 i Zr. Dziej. V
21. M. 210 f. 141
22. M. 299 f. 60
23. Manif. Krak. 18 f. 726
24. Manif. Krak. 9 f. 589 i 1121; Zs. Krak. Prot. 11 f. 854
25. Oblig. Warsz. 49 f. 422
26. Oblig. Warsz. 49 f. 609
27. Pac.
28. Paw.
29. Paw.
30. Perp. Czers. 13 f. 521
31. Sig. 19
32. Sig. 26 i Arch. I. Z. Ros. VI. 1
33. Sig. 27
34. Sig. 28
35. Sig. 28
36. Sig. 28 i DW. 74 f. 71 i 846; 112 f. 1620
37. Star. Mon.
38. V. L. 1690 r.
39. Wyr. Lub. 40 f. 2
40. z Teki W. Rulikowskiego
41. Zap. Lub 43 f. 468
42. Zap. Lub. 43 f. 1096
43. Zap. Lub. 44 f. 35
44. Zs. Gr. Czers. 1 B f. 854
45. Zs. Kamien. 3610
46. Zs. Kamien. 3616
47. Zs. Kamien. 3635 f. 107
48. Zs. Warec. 30 f. 91
Tekst ciągły
Akta ziemskie czerskie wspominają o Piotrze Humieckim, burgrabim czerskim 1458 r. i o wdowie po nim Małgorzacie, która wspólnie z synem Janem obierała plenipotenta 1464 r. (Zs. Gr. Czers. 1 B f. 854).¶ Humieccy już w XVI-m wieku zamieszkiwali Podole, gdzie do nich należały Rychty, w powiecie kamienieckim, nazwane tak przez nich na pamiątkę wsi gniazdowej. We wsi tej zbudowali już zamek 1507 r. ¶ Wojciech z Rychtów Humiecki, pisarz grodzki kamieniecki 1583 r., deputat na Trybunał koronny 1590 r. (Wyr. Lub. 40 f. 2), łowczy kamieniecki v. podolski 1589 r., a stolnik 1602 r., w końcu z kasztelana halickiego, kasztelan kamieniecki 1613 r. Dziedzic Rycht i Tynny, gdzie fundował kościół 1597 r. i Tarnawy 1599 r. Z Zofii z Niezabytowskich, córki Mikołaja, z którą zeznał zapis dożywocia 1589 r. (Zs. Kamien. 3610), pozostawił synów dwóch: Jana, młodo zmarłego i Aleksandra, oraz córki: Katarzynę i Annę za Andrzejem Mokronowskim. Wojciech otrzymał w 1611 r. konsens królewski, na odstąpienie Ciolkowiec, w powiecie kamienieckim synom: Aleksandrowi i Janowi, którzy rzeczywiście wieś tę posiadają 1615 r. (M. 153 f. 387; Źr. Dziej: V i Wyr. Lub. 81 f. 409). ¶ Aleksander, dworzanin królewski 1615 roku, starosta smotrycki 1629 roku, za pozwoleniem królewskim ustanowił 1633 r. jarmarki w dziedzicznem swem miasteczku Sokolcu nad Uszycą (M. 175 f. 155 i Zr. Dziej. V). Umarł 1635 r., pochowany w Kamieńcu (Star. Mon.). Z nagrobku jego dowiadujemy się, że z Krystyny Potockiej, miał trzech synów: Michała - karmelitę, Tomasza i Wojciecha (Zap. Lub 43 f. 468), oraz córki: Joannę Krzysztofowę Wichrowską, miecznikowę halicką i Katarzynę; 1-o v. Jackowę Szembekową, 2-o v. Stanisławowę Łużecką, wojewodzinę podolską. Wdowa po Aleksandrze była 2-o v. za Zygmuntem Zamiechowskim 1641 r. (Gr. Kamien.). ¶ Tomasz, rotmistrz królewski 1653 r. (Zap. Lub. 43 f. 1096), łowczy podolski i pułkownik królewski 1657 r., umarł 1676 r., pozostawiwszy, z Anny Reginy z Jarmolińskich, syna Mikołaja, zmarłego bezpotomnie przed 1699 roku (M. 210 f. 141). Tego Tomasza była pierwszą żoną Maryanną z Ossolińskich, kasztelanka czerska 1660 r. (Jezuicka 13 f. 229 i Gr. Drohic.). ¶ Wojciech, podstoli podolski 1658 r., a chorąży 1672 r., zmarły w tymże roku, z Izabelli z Kątskich, pozostawił syna Stefana. ¶ Stefan Humiecki (V. L. 1690 r. )z Rycht, na Sokolcu, stolnik podolski, został 1696 r. marszałkiem koła poselskiego. W 1698 r. pułkownik artyleryi koronnej, rezygnował z tego urzędu 1715 r. W 1698 i 1701 r. komisarz do rozgraniczenia Rzeczypospolitej od Turcyi. W 1702 r. podstoli koronny, a 1706 r. wojewoda podolski. W 1702 r. otrzymał wspólnie z żoną, Konstancyą z Lipskich, wojewodzianką kaliską, 1-o v. Lanckorońską, 2-o v. Krasicką, starostwo rzeczyckie (DW. 61 f. 398 i Sig. 15), a 1704 r. starostwo rawskie. W 1711 r. wystawione zostało na niego, Pocieja i Chomętowskiego pełnomocnictwo, do traktowania ze Szwedami i Turkami. W 1712 r. starosta bełski, 1726 r. generał artyleryi koronnej, ale ta nominacya nie doszła do skutku. W 1718 r. otrzymał konsens królewski, na odstąpienie starostwa libuskiego (Sig. 19). W 1730 r. kawaler orderu Orła Białego, a 1731 r. został starostą winnickim. W 1733 r. podpisał konfederacyę generalną warszawską (Oblig. Warsz. 49 f. 422). Umarł 1736 r., pochowany we Lwowie. Po śmierci żony, Konstancyi z Lipskich, zaślubił wojewoda Katarzynę z Krosnowskich, wojewodziankę czerniechowską (AGZ. X. 6538), z której pozostawił synów: Ignacego i Józefa, oraz córki: Annę i Barbarę - norbertanki w Krakowie; Maryę, żonę 1-o v. Kazimierza Marcyana Ogińskiego, podstolego litewskiego, zmarłego 1727 r., 2-o v. w Czerwcu 1731 r. Bernarda Gozdzkiego, kuchmistrza koronnego, rozwiedzioną 1751 r. (Pac.); Izabellę Janowę Małachowską, kanclerzowę koronną (DW. 101 f. 551); Angellę Stanisławowę Krasińską, starościnę nowokorczyńską, matkę księżny Karolowej kurlandzkiej. ¶ Ignacy Humiecki otrzymał od ojca swego Gaje, Laszki i Zeniów, na mocy konsensu królewskiego z 1732 r. (AGZ X. 6967). W 1737 r. starosta bracławski, a 1738 r. stolnik koronny, trzymał i starostwo lisiatyckie 1736 r. i dzierżawę Zazulińce, w województwie podolskiem. W 1736 r. otrzymał list przypowiedny na chorągiew pancerną (Sig. 26 i Arch. I. Z. Ros. VI. 1). W 1751 r. kawaler orderu Orła Białego. Umarł w 1752 r., nie pozostawiwszy potomstwa z Teresy z Pociejów, zaślubionej 1736 r. (Sig. 28 i DW. 74 f. 71 i 846; 112 f. 1620). ¶ Józef, wspólnie z bratem Ignacym, był właścicielem Czemierników i Markuszowiec (DW. 73 f. 291). Starosta gajewski, został 1748 r. miecznikiem koronnym (Sig. 28). Musiał trzymać i starostwo wisznieńskie, bo pozostała po nim wdowa, Anna z Rzewuskich, otrzymała 1754 r. konsens królewski, na odstąpienie takowego (Sig. 28). Józef umarł 1754 r. bezpotomnie. Dobra Opaleń i Mościska sprzedała wdowa po nim Mycielskiemu, a Kręzel - Fontanie (DW. 88 f. 100; 109 f. 1119 i 113 f. 501). ¶ Można przypuszczać, że Wojciech Humiecki, kasztelan kamieniecki, oprócz wymienionych wyżej dwóch synów, miał jeszcze trzeciego, Stanisława, po którym pozostał syn Kazimierz, albowiem 1658 r. Tomasz, łowczy podolski i Wojciech, synowie Aleksandra, części swoje na Humięcinach, Rychtach, Łysakach i Krzywonosach, w ziemi ciechanowskiej, odziedziczone po dziadzie Wojciechu, kasztelanie kamienieckim, sprzedali bratu swemu stryjecznemu Kazimierzowi, synowi Stanisława (Zs. Kamien. 3635 f. 107). ¶ Kazimierz, cześnik kamieniecki i rotmistrz królewski, popisał z województwem podolskiem, elekcyę Jana III-go. ¶ Dobek Humięcki, współdziedzic Proszkowa, w ciechanowskiem, 1567 r. (Paw.). Maciej zapisał 1596 r. 600 fl. żonie Katarzynie, córce Krzysztofa Psarskiego (Zs. Kamien. 3616). ¶ Andrzej Humięcki z Mlecina zapisał 1605 r. Brzozowicę Okuniowi. Maciej i Jan, synowie Andrzeja, otrzymali 1609 r. zapis na Brzozowicy. Wojciech, syn Macieja, procesuje Poniatowskiego 1606 r. Tomasz, syn Jana; zapisał 1674 r. dożywocie Jadwidze Hustich. Ci wszyscy w ziemi warszawskiej (DW. 32 f. 912; 33 f. 1692; 35 f. 1187 i 54 f. 1733). ¶ Maciej, syn Jana, kwitował Mokronowskiego 1613 r. Inny Maciej, pisarz grodzki buski, zmarły przed 1612 r., pozostawił syna Adama, posiadacza Kutkówki, w starostwie bracławskiem, który zeznał 1606 r. zapis dożywocia z żoną, Maryą Bystrzykowską, córką Hieronima (M. 155 f. 278; Zap. Lub. 19 f. 925; Źr. Dziej. V i Zs. Bełs.). ¶ Stanisław z Rychtów Humięcki, chorąży ciechanowski 1617 r. Walenty Humiecki, w ziemi czerskiej, kwitował Gośniewskiego 1653 r. (Zs. Warec. 30 f. 91). Dominik, Kazimierz, Stanisław, Michał, Maciej; Piotr, Anna, Katarzyna i Magdalena, dzieci niegdy Jana Humieckiego, obierały plenipotentów w Lublinie 1654 r. (Zap. Lub. 44 f. 35). Zofia z Humieckich Łaszczowa, matka wojewody bełskiego (Kor.). Ta sama może, ale Helena, wdowa po Samuelu Łaszczu, stolniku buskim, 1684 r. (z Teki W. Rulikowskiego). ¶ Tomasz, żonaty 1677 r. w ziemi czerskiej, z Zofią z Łychowskich (Perp. Czers. 13 f. 521). Michał Humiecki podpisał z ziemią chełmską, elekcyę Augusta II-go. Był on następnie podczaszym trembowelskim 1702 r., a podczaszym podolskim 1716 r. ¶ Dominik, stronnik Augusta III-go, głosował za nim 1733 r. i podpisał się cześnikiewiczem podolskim (Oblig. Warsz. 49 f. 609). Dominik miał być chorążym czerniechowskim. Ożeniony z Franciszką z Godaczewskich, pozostawił córkę Domicellę, 1-o v. Wojciechowę Zielińską, podczaszycowę rożańską, która 1757 r. zeznała zapis dożywocia z drugim mężem, Tomaszem Kanigowskim, skarbnikiem nowogrodzkim, synem Jana i Domicelli z Humięckich (DW. 80 f. 111). [Oczywista pomyłka, winno być: Marianny z Młodzianowskich - vide Kanigowscy MJM] ¶ Mikołaj Bartłomiej Humiecki, łowczy bracławski i podpisarz ziemski zawskrzyński, otrzymał wójtostwo w Ciechanowie 1750 r. (DW. 73 f. 450). Ten sam może Bartłomiej, chorąży bracławski, na sejmiku w Lipnie 1764 r. ¶ Wojciech, z Aleksandry z Domaszowskich, pozostawił syna Józefa (M. 299 f. 60), podczaszego podolskiego 1735 r., a chorążego 1748 r. W 1752 r. otrzymał list przypowiedny na chorągiew pancerną po Krasickim (Sig. 27), a 1754 r. został kasztelanem kamienieckim. Umarł w 1765 r. Stefan, miecznik latyczowski 1735 roku, został księdzem w 1736 r. Józef, miecznik czerwonogrodzki 1764 r., a podstoli 1765 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Feliks, chorąży gwardyi królewskiej i Józef, bracia, odstąpili poddaną z dóbr Guzd, bratu swemu stryjecznemu Stanisławowi 1726 roku (DW. 66 f. 483). Józef, poseł ziemi sanockiej, podpisał z województwem ruskiem, elekcyę Stanisława Augusta. Józef, rotmistrz kawaleryi narodowej 1786 roku (DW. 102 f. 1488). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ W końcu XVIII-go wieku żyło trzech braci: Józef, Michał i Franciszek. Józef, pułkownik wojsk koronnych i starosta dobrzyński 1783 r., nie żył już w 1793 r., w którym po nim brali spadek bracia jego (DW. 104 f. 1395; 105 f. 600 i Gaz. Warsz. z 1793 r.). ¶ Michał, generał adjutant królewski 1795 r. ¶ Franciszek, szambelan Stanisława Augusta 1793 roku (DW. 96 f. 888; 98 f. 1348; 99 f. 995; 103 f. 1189; 107 f. 1283; 110 f. 922). ¶ Wymienieni: Józef, starosta dobrzyński i Michał, generał adjutant, bracia Humieccy, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1782 r.; w sądzie grodzkim lwowskim (Goł.). ¶ Józef, podwojewodzy sanocki 1780 r., żonaty z Wiktoryą Grodzicką, córką Jana Michała i Anastazyi Grabkowskiej (Manif. Krak. 9 f. 589 i 1121; Zs. Krak. Prot. 11 f. 854). Ten sam, czy też inny Józef, generał adjutant królewski 1790 r., żonaty z Maryanną Bukowską, córką Antoniego, kasztelana sanockiego i Salomei Morskiej (Manif. Krak. 18 f. 726). ¶ Humięccy h. Junosza: Feliks, syn Adama, Wojciech i Andrzej, synowie Pawła, Józef, syn Macieja, Piotr i Tomasz, synowie Izydora, Michał, syn Łukasza, Józef, syn Antoniego i Kazimierz, syn Tomasza, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. ¶ Po Michale, synu Łukasza, pozostały, z żony Józefy Mazowieckiej, dzieci: Michalina, Helena i Ludwik 1864 r. Jakób Humięcki, obywatel ziemski, zmarł 1899 r. w Warszawie. ¶ Ignacy Kajetan Anioł, syn Józefa, wnuk Andrzeja, prawnuk Kazimierza, Atanazy Antoni Platon Teofil, Stanisław Ignacy Anastazy i Juliusz Wojciech Antoni, synowie Kazimierza Antoniego, wnukowie wyżej wymienionego Józefa, prawnukowie Andrzeja, praprawnukowie Kazimierza, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1842 r.; a Jan Otton i Edmund Zygmunt, synowie Juliusza Wojciecha Antoniego i Kazimierz Konstanty, syn Jana Ottona, w latach 1842, 1853 i 1866.

Objaśnienia
1. Rodowód
o wiersze na szarym tle oznaczają osoby, którym nie udało się znaleźć przodków lub w inny sposób przypisać do odpowiedniego pokolenia; dla pozostałych osób pokolenie oznaczono przez pionowe niebieskie linie;
o znak „=” oznacza, że osoba jest identyczna z inną, zaś „&” że jest małżonkiem innej.
2. Rozkład geograficzny urzędów i godności — urząd „podkomorzy zakroczymski” jest reprezentowany tu przez „Zakroczym (maz)”, co oznacza „Ziemia Zakroczymska w dawnym województwie mazowieckim”.
3. Tekst ciągły — „¶” oznacza początek nowego akapitu
4. Wtrącenia w [nawiasach kwadratowych] pochodzą od M.J. Minakowskiego

© 2002-2005 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
https://fgurgia.ru/search?type...;p0.a=1710
Гумецкий А.,
Гумецкий А.К.,
Гумецкий И.К.,
Гумецкий К.А.,
Гумецкий Т.К.,
Гумецкий Теофил Казимирович, 26 лет на 1832 г.; дворянский заседатель Подольской палаты уголовного суда на 1832 г.
Состав дела (1)
Ф. 1349 Оп. 6 Д. 76 Л. 1-2
Гумецкий Ф.К.,
Гумецкий Ю.К.,
Гумецкий Ю.К.,
Шифр
Ф. 1349 Оп. 6 Д. 76 Л. 1-2
Дело
Ф. 1349 Оп. 6 Д. 76
Крайние даты
1832 г.
Персоны
Гумецкий Теофил Казимирович
Гумецкий Теофил Казимирович
дворянский заседатель Подольской палаты уголовного суда на 1832 г.
26 лет на 1832 г.

Прикрепленный файл: Screenshot_20230222-150934_Chrome.jpg
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
В метрической книге за 1807 год есть запись о том, что дочь Лукиана Гумецкого Фтеодора умерла, но нет сведений за 1806 год о том, что родилась. Но в той же метрической книге за 1806 год есть запись о рождении Феодоры от родителей Лукиана и Анны, сверху приписка Бондарь, возможно это ошибка в метрической книге?
https://forum.vgd.ru/go/go.php...:6X7B-V3B7
https://www.familysearch.org/a...A6VT6-ZC7S
https://www.familysearch.org/a...A6VTN-8MBG

Прикрепленный файл: Screenshot_20230222-155721_Chrome-min.jpgScreenshot_20230222-154759_Chrome-min.jpg, 402829 байтScreenshot_20230222-161329_Chrome-min.jpg, 463420 байт
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
https://uk.m.wikipedia.org/wik...0%BA%D1%96
Гумецкий

Гумецкие ( пол. Humieccy ) — польский шляхетский род герба Юноша .

вариант герба Юноша
Представители
Анджей – известный варшавский купец
Войцех — каштелян галицкий , каменецкий
Ян (†1617), учившийся в Левене, издал труд «Orationem, quod viro…» был убит в Брюсселе неизвестным
Александер - смотрицкий староста, каштелянич каменецкий , был похоронен в Каменце, жена - Кристина Потоцкая, дочь Анджея , по его смерти - Самуэля Замеховского
Войцех (†25.8.1672) — хорунжий подольский (каменецкий), умер во время осады, был похоронен в Каменце [1] жена — Изабелла Контская
Стефан Гумецкий — стольник , воевода подольский.
Юзеф Гумецкий — каштелян Каменец-Подольского.
Войцех – подчаший луковский, жена – Домашевская
Михал - монах-кармелит
NN дочь была женой подольского подкомрия Геронима Лянцкоронского
Михал, брат Войцеха – подчаший подольский
Томаш - ротмистр, ловчий каменецкий (1654-1672) [2]
Войцех — дрогицкий подчаший , жена — Александра Домашевская
Михал - ловчий каменецкий (1714) [3]

Janas E., Kłaczewski W., Kurtyka J. , Sochackka A. (opracowali). Urzędnicy podolscy… – S. 55.
Janas E., Kłaczewski W., Kurtyka J. , Sochackka A. (opracowali). Urzędnicy podolscy… – S. 75.
Janas E., Kłaczewski W., Kurtyka J. , Sochackka A. (opracowali). Urzędnicy podolscy… – S. 76.

Janas E., Kłaczewski W., Kurtyka J. , Sochackka A. (opracowali). Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieków. – Kornik, 1998. – 243 s. - ISBN 83-85213-00-7 całość, ISBN 83-85213-22-8 . (пол.)
Niesiecki К. Korona polska przy złotej wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona… [ Архівовано 10 липня 2015 у Wayback Machine .] — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1738. – T. 2. – 761 s. - S. 382-383. (пол.)
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
ДАКО ревизские сказки Киевской губернии 280 фонд https://uk.m.wikisource.org/wi...1%96%D1%97
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
Фонд 280 (Киевская казенная палата). Опись 2. Дополнительные ревизии и переписи, 1835-1848 годы
Государственный архив Киевской области
https://genealogy-ua.com/%D1%8...D1%8C-2-6/
Ф. 280 о.2 д.423 (1833) Посімейні списки однодворців Васильківського и Богуславского уездов
https://uk.m.wikisource.org/wi.../280/2/423
ДАКО ф. 280 о. 201 д. 445. 1834. Ревизские сказки однодворцев Богуславского уезда
https://commons.m.wikimedia.or...%D0%B0.pdf
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
ЦКГИАК ф. 127 о. 1015 д. 510 м. Шендеровка 1836
https://www.familysearch.org/a...at=1808478
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32

Прикрепленный файл: Screenshot_20230302-231631_Chrome.jpg
Hao_as
Участник

Сообщений: 58
На сайте с 2022 г.
Рейтинг: 32
http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-A.htm#04
СВОДНЫЙ СПИСОК
УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 1863-1864 ГОДОВ
Гумецкий Теофил
← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 * 4 Вперед →
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
Вверх ⇈