Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS


Левковские

Создание общей родословной.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 109 110 111 112 113 * 114 115 116 117 ... 236 237 238 239 240 241 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1303
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6423 

Немира Резанович и волынский заговор 1453 года

Справедливости ради, должен отметить, что, как оказалось, не я первый, кто заговорил о происхождении киевских Немиричей от Немири Резановича. Так в одной из современных работ читаем:
[q]
Шляхетський рід Немиричів, попри деякі сумніви, більшість дослідників вважають “гніздовим” київським родом. І варто погодитися, що така думка не є безпідставною. Ми ж вирішили відійти від такого узагальнення і поглянути на справи “зблизька”. Власне відсутність окремої праці, присвяченої Немиричам, яка могла б розставити акценти у різних сферах діяльності представників цього шляхетського роду, підштовхнула нас до того невеличкого дослідження, спрямованого на уточнення ролі Немиричів у релігійному житті Речі Посполитої загалом та участі у церковних справах Волині зокрема. Щоправда, Немиричі через їхню “активну життєву позицію” не залишилися зовсім не поміченими, головно через таку колоритну постать, якЮрій Немирич. Окрему інформацію про церковні справи Немиричів ми можемо віднайти у документах Люблінського та Луцького православних братств, у працях Миколи Костомарова, Михайла Грушевського та В’ячеслава Липинського. З робіт останнього окремо можна виділити добре аргументовану статтю “Аріянський соймик у Киселині” [11]. Окремо слід згадати про праці, присвячені особі Юрія Немирича. Це, зокрема, стаття Ігоря Лоського “Юрій Немирич – канцлер великого Князівства Руського”, статті Януша Тазбіра та книги Станіслава Кота і Михайла Брика, що вийшли друком за кордоном. Згадки про конфесійну діяльність Немиричів є також у фундаментальній праці Наталі Яковенко “Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна)” та ґрунтовному дослідженні Михайла Довбищенка “Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.”. Утім, найперше Немиричами зацікавилися укладачі польських гербівників, а оскільки, як уже зазначалося вище, не всі дослідники впевнені у київському корінні роду і за однією із версій Немиричів вважають “волинцями”, наведемо коротенький огляд. Так, Бартош Папроцький – укладач гербівника 1584 р., спираючись на генеалогічну традицію, вважає Немиричів нащадками руських князів Загомуленських та Ілговицьких, наразі історикам не відомих. Ту ж версію у XVIII ст. повторив учений-єзуїт Кароль Несецький. За Шимоном Окольським, Немиричі були литовського походження, і з ним у цьому питанні погодився литовський теолог, історик і геральдист Войтех Коялович, а в старій українській історіографії цю думку підтримав Микола Костомаров, доповнивши її тезою про первісно новгородське походження роду. Врешті укладники сучасних польських гербовників запропонували версію, за якою Немиричі ототожнюються із відгалуженням роду волинського зем’янина – Немири Резановича, луцького старости в 1445–1452 рр., активного прибічника і придворного князя Свидригайла [16, 161]. У наш час генеалогією родини зацікавилася київська дослідниця Наталя Яковенко. Обґрунтовано спростовуючи наведені вище версії, вона висуває тезу про тюркське походження роду, можливо, навіть із середовища автохтонних тюркських васалів князів Київської Русі [16]. Але оскільки те припущення спирається на велику кількість міркувань гіпотетичного характеру, виникає низка запитань, які ставлять його під сумнів. Зрештою попри те, що основний маєтковий комплекс Немиричів розміщений на Київському Поліссі, зафіксовано і їхні володіння на Волині. Зокрема Стефан Немирич, київський підкоморій (1619–1630 рр.) [17, 211], батько відомого Юрія Немирича був дідичем 89 димів Луцького повіту:
Галичане – 34, Колмів – 22, Зборошів – 16, Зборишів – 17 димів [4]. За даними Олени Бірюліної, Стефан володів 13 димами Луцького повіту і був посесором понад 110 димів у Торговицькій волості Луцького повіту [6, 12], а брат Юрія Немирича в третьому коліні із так званої олевської лінії Іван (Юзеф)-Кароль Немирич посагом за дружиною Геленою Красицькою, отримав у володіння Велицький ключ (або його частину), що на Ковельщині (с. Велицьк (Wielick; нині село Велицьк), с. Селець (Szielec; нині с. Сільце), с. Угли (Huhly; нині с. Угли), с. Аршановичі (Arszanowiczy; нині с. Арсеновичі), с. Кухари (Kuhary; нині с. Кухарі), містечко Яновка (Janówka; нині с. Іванівка) [8]. (І. О. Бурнейко. Шляхетський рід Немиричів у справах церковних: волинські акценти (кінець XVI – третя чверть XVII ст.)
[/q]


А вот из знакомой нам диссертации О. Задорожной:
[q]
Хронологічно першу версію витоків роду подає Б. Папроцький (1584 р.), виводячи Немиричів від київського рицаря з оточення великого князя литовського. У середині XVII ст. Немиричів почали ототожнювати з Немировичами – литовським панським родом, один з представників якого в першій половині XVI ст. був київським воєводою (Ш. Окольський, В. Коялович). Врешті, К. Несецький у середині XVIII ст. пов’язав київських Немиричів з волинським родом Немир Резановичів. Усі три версії знайшли своїх прихильників серед дослідників ХІХ та ХХ ст., проте вони ставилися обережніше до пошуків першозасновника роду, розпочинаючи його історію від київського земського судді Єсифа Немирича чи його батька Івана (А. Бонецький, Ю. Вольф, Є. Івановський, М. Костомаров, В. Липинський, В. Руліковський, С. Уруський, О. Фотинський, А. Яблоновський). У наші дні Н. Яковенко запропонувала шукати тюркські витоки Немиричів, виводячи їх із золотоординської знаті, яка прийняла сюзеренітет великого князя литовського на зламі XIV – XV ст., осівши на території Овруччини.
[/q]


Как именно повязал Несецкий Немиричей с волынскими Немир-Резановичами я писал на стр. 111, имеется ввиду описание Якова Войны Немирича, то есть сына Немири Резановича, а значит и этим Несецкий фактически говорит и об их общем происхождении: Немиричей герба Клямры и Немир-Резановичей.

Некоторые современные польские исследователи (см. Lituano-Slavica Posnaniensia 1989 год) на основании предыдущей работы польского историка Владислава Семкевича "O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachta polska w Horodle r. 1413. 5. Rod Niemiry (Jastrzębiec), Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.7 1914, Nr 5-6; смотрите ) также придерживались мысли, что Немиричи полесско-киевские и Немир-Резановичи - это один род:
[q]
Protoplastą tej rodziny był Niemira Rezanowicz (Razanowicz), bojar wołyński, sprawujący w latach 1445 do 1452 urząd starosty łuckiego. Bratem jego był Kozaryn Rezanowicz, występujący w połowie XV w., a dalszym krewnym (plemiennikiem) niejaki Mitko, obdarzony w 1450 szeregiem nadań królewskich na Wołyniu. Ów Niemira Rezanowicz miał z żony Anny syna Jakuba Wojnę Niemirowieza i córkę Maryę, która fwyszła ;za kniazia Michała Wasilewicza Czartoryjskiego. W Metryce Litewskie zjawia się nadto w połowie XV. w. Jacko Niemirowieź, który o ile nie jest identyczny z Jakubem, jest zapewne bratem jego, otrzymuje bowiem nadania : królewskie na Wołyniu, w okolicy Krzemieńca, Włodzimierza i Peremyla, tam gdzie: Niemira i Kozaryn posiadali swe dobra. Otoz przypuszam, ze to jestto rodzina Niemirowiczow (Niemiryczow), ktora rozrodzona na Woluniu i w Kijowszczyzni, uzywala pozniej herbu Klamry.
[/q]


Кстати, обратите внимание, что некий Яцко Немирович, упоминаемый в МЛ и получивший наданья там, где имел их Козарин Резанович, предполагается авторами данного издания ещё одним из сыновей Немири Резановича: "Jacko Niemirowieź, który o ile nie jest identyczny z Jakubem, jest zapewne bratem jego."

Если же ещё раз вернуться польским геральдикам, то Бонецкий разделяет эти два рода и по Немир-Резановичам всего лишь отмечает:
[q]
Niemir Rezanowicz, starosta łucki w lalach 1445 — 1451, otrzymał w nagrodę zasług od Kazimierza Jag. w 1451 r. Litowiż, Torbowiec, Czerwiszcze i Stwołowicze, a za osobnym listera z r. (?) Dnbno, Markostaw i Zemno (ML 3)-.
[/q]

а родословную киевских Немиричей начинает с Ивашко Немирича, замечая, что неизвестно один ли это род с литовским или нет:
[q]
Niemirycz v. Niemicrycz). Ziemianin owrucki, Iwaszko Niemirycz, posądzony został w 1510 r. o zdradę z tej^o powodu, ^,e mieszkał w domu Iwana Hlińskien:o. Oczyścił się jednak z zarzutu, dowiódłszy, że on to właśnie ostrzelał księcia Konstantego Ostrowskiego przez ojca swego, Niemiry, o zamiarze w. ks. moskiewskiego przysłania Polaka, więźnia zmoskwiciałego, Osłafa Daszkiewicza, do tegoż Glińskiego (ML 8). Iwaszko ożenił się z Fedią, córką Bułhaka, dziedziczką Warewcy.) Tak Nieuiirowicze, jak NiemiryczP, pochodź.*], od Niemiry. ()I)ie rodzi-
ny używały jednp.f^o lip.rbn. Dol)ra Czerniechów, które poczjjf.kowo zn,ajduj;i, się
w posiad.iniii Niomirowic/.ów. widzimy następnie w rękti Nicmiryczów, a jednak
trudno dopatrzyć się pokrewieństwa między tern/ dwoma rodzinami.
[/q]


Похоже, что Урусский был одним из первых, кто сделал данное предположение. Так, в описании Немиричей герба Клямры он, не соглашаясь ни с Окольским о литовском предке Немиричей, ни с Несецким о предке Вороне с Подолья, выдвигает свою версию о происхождении киевских Немиричей от Немири Резановича:

...najprawdopodobniej przeciez pochodza od ktoregos z Niemirow, nadanych juz przez Witolda na Wolyniu i Podolu, tak naprzyklad Niemira z przydoomkiem Rezanowicz...(Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. 12., Warszawa, 1915. S. 102-105

Если же учесть и мои доказательства, показанные в предыдущих сообщениях, о том, что Немира - предок Немиричей-Невмержицких и Немира Резанович - это одно лицо, то из всего этого следует, что «Немира и братия его» («Nemyra cum suis fratribus germanis»), который впервые упоминается 18 января 1401 года, когда в Вильне великий литовский князь Витовт, а также прелаты, князья, паны Литвы и Руси присягают на верность королю Владиславу II Ягелло (Ягайло) и короне польской, он же Нагора, прозванный Немир 2 октября 1413 года, как участник Городельской унии, принявший польский герб Ястржембец (стр. 98 форума) не имеет никакого отношения к Немире Резановичу, поскольку этот Немира - родоначальник литовского рода Немировичей, происхождение которых на сегодняшний день историки связывают с родом Наримунта Гедиминовича (см. Jerzy Dargiewicz. Litwa w XIII -tym wieku. San Francisco, 2010 S. 12-13 ). Значит моя давнишняя гипотеза о литовском Немире от 1401 года на данный момент утратила свою актуальность и на первый план выступает гипотеза об идентичности нашего Немири и Немири Резановича.

Так кем же был этот Немира Резанович? Наша отечественная историография умалчивает об этом. Единственная и уникальная статья о Немире Резановиче, составленная на основании многих источников, находится в Polski słownik biograficzny: pt. 1 Rehbinder Jerzy-Rewkowski Zygmunt издания Polska Akademia Umiejętności 1988 года, S. 269-270. (книга в гугле-букс не открывается, но как и раньше с помощью своих маленьких секретов я её читаю). Цитирую оригинал:
[q]
Riazanowicz Niemira h. Korczak (zm. po r. 1453), marszałek księcia Świdrygiełły, star. briański i łucki. Pochodził z możnego rodu ruskiego Korczaków; jego braćmi byli Iwan Kozaryn, marszałek ziemi łuckiej, oraz Mitko. Pierwsza wiadomość o R-u pochodzi z r. 1415, kiedy to świadczył na dokumencie wystawionym przez Świdrygiełlę dla Mikołaja, rektora kościoła Najśw. Panny Marii w Żydaczowie. Od tego czasu R. był związany ze Swidrygiełłą. Po jego stronie uczestniczył w wojnie z Koroną i Zygmuntem Kiejstutowiczem w I. 1431 — 6. W tym okresie piastował urząd star. briańskiego i marszałka Świdrygielly. Źródła poświadczają R-a na tych stanowiskach w r. 1434. T. r. posłował on do chana Złotej Ordy Seid-Achmeta celem uzyskania pomocy tatarskiej dla Świdrygiełły w wojnie przeciw Polakom i Litwinom. Po objęciu rządów na Wołyniu przez Świdrygiełłę w r. 1442 R. otrzymał urząd star. łuckiego i sprawował go do końca r. 1453. Wraz ze swoim bratem .Iwanem Koza- rynem należał wówczas także do rady książęcej. W zamian za poparcie i wierną służbę Świdry- giello nadał po r. 1442, należącemu do R-a, miastu Litowiż (nad górnym Bugiem) prawo magdeburskie. Jesienią 1449 uczestniczył R. w zjeździe panów lit. z Kazimierzem Jagiellończykiem w Wilnie. Podczas obrad, 2 XI, król wystawił dla R-a dokument zatwierdzający niektóre jego posiadłości. W tydzień później w Grodnie (9 Xl) Kazimierz Jagiellończyk wydał drugi dyplom dla R-a zawierający tym razem potwierdzenie dóbr otrzymanych przez R-a w spadku po bracie Mitku. Z tych dokumentów wynika, że R. posiadał dobra leżące między górną Ttlrją a Bugiem i nad górnym Styrem (w części było to stare dziedzictwo jeszcze z czasów w. ks. Witolda): Litowiż, Czerwiszcze, Stwołowicze, Torhowica, Dubno, iMarków Staw, Sierń, Mstyszyn, Ziemno, Sielce, Budnowo, Czestny-Krest, Siernimawy. Ponadto na podstawie testamentu jego syna Jakuba Wojny (zm. po r. 1461) można przypuszczać, że do R-a należały jeszcze następujące dobra: Pieszczana, Korszewo, Żdżary, Żdżarki, Rakulin, Serdziatycze, Zabołotce, Grybowica, Szczeniuczyn, Żytany, Horeczow, Tyszkowicze, Szczuczatyń, Kreczów, Horki i Olesk.

Przywilejami z r. 1449 Kazimierz Jagiellończyk i panowie lit. chcieli pozyskać R-a dla sprawy przyłączenia Wołynia do Litwy. Ponadto Świdrygiełło polecił R-owi jako staroście oddać Łuck w ręce Litwinów po swoim zgonie. W wyniku tych zabiegów R. wraz z innymi panami wołyńskimi złożył odpowiednią przysięgę na ręce posłów lit. i po śmierci Świdrygiełły (10 II 1452) wydał Łuck Litwinom. Potem wraz z Mas- kiem Hulewiczem, Pieszką i Fedką Kozłowskim R. odprowadził zwłoki zmarłego księcia do Wilna. Przy tej okazji brał udział w rozmowach z panami lit., dotyczących dzielnicowej samodzielności Wołynia w ramach W. Ks. Lit. Wówczas to 2 III 1452 otrzymał on trzeci przywilej od Kazimierza Jagiellończyka potwierdzający jego dobra, w zasadzie tylko te, które obejmowały dwa poprzednie dokumenty z r. 1449. Wkrótce jednak R. rozczarował się do rządów lit. i wraz z Olizarem Szyłowiczem z rodu Kierdejów zorganizował spisek, zmierzający do przyłączenia Wołynia do Korony. Spisek ten został odkryty pod koniec 1453 r. i Litwini wywieźli oraz uwięzili R-a w Wilnie. Prawdopodobnie wyszedł on szybko z więzienia, bowiem Kazimierz Jagiellończyk nie zamierzał go ukarać i nie skonfiskował mu żadnych dóbr. R. zmarł niedługo po 31 XII 1453. R. był żonaty z Anną i z tego małżeństwa miał syna Jakuba Wojnę, dworzanina Świdrygiełły (otrzymał w spadku po ojcu prawie wszystkie dobra) i córkę Marię, która wyszła za mąż za kniazia Michała Wasylewicza Czartoryskiego (zob.) Na mocy testamentu Jakuba Wojny (zm. po r. 1461) ogromna większość dóbr R-a przeszła w posiadanie Czartoryskich.

Boniecki, Poczet rodów, s. 204; Wolff, Kniaziowie lit.-rus., s. 23, 607; tenże, Senatorowie W. Ks. Lit., s. 21; – Halecki O., Dzieje unii jagiellońskiej, Kr. 1919 I 377, 383; tenże, Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka, Kr. 1915; Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. I (1377–1499); W. 1930 s. 268–9, 278; Lewicki A., Powstanie Świdrygiełły, Rozpr. AU Wydz. Hist.-Filoz., XXIX 205; Łowmiański H., Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, P. 1983 s. 428–9; Semkowicz W., O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle 1413 r., „Mies. Herald.” R. 7: 1914 s. 99–100; – Akta grodz. i ziem., II, XIV; Akty Juž. i Zap. Ross., I nr 18, 30; Akty lit.-russ. gosud., I nr 8; Akty Zap. Ross., I nr 36, 45, 53, 54; Arch. Jugo-Zap. Rossii, cz. VII t. 1 nr III/1–5; Arch. Sanguszków, I nr 47–50, III nr 7, 8, 10, 11; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, VII nr 3; Cod. Pol., I; Długosz, Historia, V 103, 104–5; Dokumenty moskovskogo Archiva Ministerstva Justicii, Wyd. M. Dovnar-Zapolskij, Moskva 1897 I 49/9, 50/1, 50/4, 51/1; Gramoty velikich knjazej litovskich s 1390 po 1569 god, Sobr. i izd. pod red. V. Antonoviča i K. Kozlovskogo, Kiev 1868 nr 5, 8; Liv-Est.- u. Kurl. Urk. buch, Abt. I Bd. 11 nr 321 s. 282; Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, S. Pet.-Jur’ev 1910 XXVII szp. 96, 97, 98, 100–2; Skarbiec Diplomatow… Wyd. J. Daniłowicz, Wil. 1862 II nr 1686, 1803, 1891, 1913.

Krzysztof Ożóg
[/q]

А теперь в моём переводе:
[q]
Резанович Немира герба Корчак (умер ок. 1453 года), маршалок князя Свидригайла, староста брянский и луцкий. Происходил из богатого рода русского, Корчаков; его братьями были Иван Козарин, маршалок земли Луцкой, а также Митко. Первое упоминание о Немире Резановиче относится к 1415 году, когда он свидетельствовал в документе, выданным Свидригайлом для настоятеля костёла Святой Марии в Жидачеве. С того времени Резанович был связан с Свидригайлом. На его стороне участвовал в войне с Короной и Зигмунтом Кейстутовичем в 1431-1436 гг. В этот период занимал должность старосты Брянского и маршалка Свидригайлы. Источники упоминают в этой должности Резановича в 1434 году. В этом же году был послом к хану Золотой Орды Сеид-Ахмету за помощью татарской Свидригайлу в войне против поляков и литовцев. После получения Волыни Свидригайлом в 1442 году получил уряд старосты Луцкого, который занимал до конца 1453 года. Вместе со своим братом Иваном Козарином также принадлежал к совету князя. В обмен на его поддержку и верное служение Свидригайло предоставляет после 1442 года, принадлежащий Немире, местечку Литовиж (над верхним Бугом) Магдебургское право. Осенью 1449 года он участвовал в съезде панов литовских с Казимиром Ягеллончиком в Вильнюсе. В ходе встречи, 2 ноября, король издал документ, подтверждающий Немире Резановичу некоторые из его владений. Через неделю, в Гродно (9 XI) Казимир издал второй привилей, подтверждающий Резановичу добра, полученные в наследство по брату Митку. Из этих документов следует, что Резанович поседал добра между верхней Турьей и Бугом и верхним Стырем (частично было то старое дедицтво ещё со времён великого князя Витовта): Литовиж, Червище, Стволовичи, Торговича, Дубно, Марков Став, Серн, Мстишин, Земно, Сельце, Будново, Чесный Хрест, Семнимавы. Также на основании тестамента его сына Якова Войны (ум. после 1461 года) можно предположить, что Резановичу принадлежали еще следующие добра: Пещана (здесь ошибка, это Полганов), Коршев, Здчары и Здчарки, Ракулин, Сердятичи, Заболотце, Грибовица, Щенютин, Житани, Горечов, Тышковичи, Щучатин, Кречов, Горки и Олеск.

Привилеями 1449 года Казимир Ягеллончик и паны литовские хотели использовать Резановича в деле присоединения Волыни к Литве. Кроме того, сам Свидригайло рекомендовал Немире отдать Луцк в руки литовцев по своей кончине. В соответствии с определёнными ритуалами, Резанович вместе с другими панами волынскими зложил присягу перед послами литовскими и по смерти Свидригайла (10 II 1452) отдал Луцк литовцам. Затем, вместе с Маскем Гулевичем, Пешка и Федка Козловским Резанович сопровождал тело умершего князя в Вильну. В связи с этим участвовал в дискуссиях с панами литовскими по поводу автономии Волыни в составе Великого княжества Литовского. Тогда же 2 III 1452 он получил третий привилей Казимира, подтверждающий на самом деле его добра, только те, которые были включены в два предыдущих документа 1449 года. Вскоре, однако, Резанович разочаровался в литовской правительственной политике и вместе с Олизаром Шиловичем из рода Кирдеев организовали заговор с целью присоединения Волыни к Короне. Заговор был раскрыт в конце 1453 года, и литовцы вывезли и посадили Резановича в тюрьму в Вильнюсе. Вероятно, он вышел из тюрьмы в ближайшее время, потому что Казимир IV не собирался наказывать его, и не конфисковал у него жодных добр. Немира Резанович умер вскоре после 31 декабря 1453 года. Немира был женат на Анне, и, в браке сней имел сына Иакова Войну, придворного Свидригайла (получил в наследство от отца право на все добра) и дочь Мария, которая вышла замуж за князя Михаила Васильевича Чарторыйского. Согласно тестамента Якова Войны (ум. после 1461 года) подавляющее большинство имений Немири Резановича перешло в собственность князей Чарторыйских.

Криштоф Ожуг.
[/q]


А теперь разберём основные моменты биографии Немири Резановича. Как правильно подметил Nik Lewkowski исследователи причисляют Немиру к гербу Корчаков. Совершенно очевидно, что они опираются на только что выложенный мной материал из Польського Словника Биографичного. А если это так, то и моё утверждение с предыдущего сообщения о том, что литовский Немира герба Ястржембец не имеет никакого отношения к Немире Резановичу герба Корчаков. Кроме того, здесь утверждается, что Немира Резанович не литвин, а из из богатого рода русского, Корчаков. Откуда же автор Словника почерпнул эти сведения? Анализ источников, на которые опирается автор Словника (часть которых я уже называл в предыдущих сообщениях), совершенно очевидно привёл меня к мысли, что данные по Немире Резановичу взяты в основном с совершенно уникальной работы польского исследователя OSKARА HALECKOGO под названием "Ostatnie lata Swidrygiey i sprawa woyska za Kazimierza Jagielloczyka", вышедшей в Кракове в 1915 году (попытайтесь скачать по этой ссылке ). Именно здесь утверждается, что Немира Резанович происходил из богатого рода русского, Корчаков. Но автор, в свою очередь, говорит, что это в своё время говорил Длугош. Ян Длу́гош (польск. Jan Długosz; 1 декабря 1415, с. Бжезьница (ныне Паенченский повят, Лодзинское воеводство) — 19 мая 1480, Краков) — польский историк и дипломат, крупный католический иерарх, автор «Истории Польши» в 12 томах. Мало того, что Длугош был современником Немири Резановича, он ещё и непосредственно принимал участие в описываемых событиях, поскольку в 1439 был принят секретарём краковского епископа Збигнева Олесницкого, одного из фактических лидеров Польши и участника известных событий, связанных с попыткой присоединения Волыни к Польше. Отсюда получается, если мы найдём упоминание Длугоша о Немире Резановиче, это будет означать, что мы опираемся на авторитетный и правдивый источник от самого современника и при том ещё и историка. И вот очередная удача: В томе 5-м на стр. 103-105 Длугош несколько раз упоминает Немиру Резановича в событиях 1452 года, связанных с Волынью, а самое главное мне удалось отыскать в истории Длугоша эти слова (латынь):
[q]
Nicolaus de Panchow subindex Sandomiriensis missus, qui res ibi versan- tes inspiceret, et tam Ducis) Switrigalonis, quam capitanei Nyemyerzae (genere hic Ruthenus, nobilis erat de domo Ciphorum), Ducibusque et Boya- ris Luczensibus...(стр. 103 вверху, есть в сети )
[/q]

что в переводе примерно значит:
[q]
Свидригайло и староста Немира - рутенский (русский) пан из дома Чаши
[/q]

Чаша - это и есть дом Корчаков, одно из описаний герба которого и отождествляет его с Чашей:
[q]
Золотая чаша, из которой выходит в красном поле смотрящая влево собака с пригнутыми передними лапами; нашлемник из павлинных перьев, на которых изображены три серебряные балки или три бруска, так притом, что самый длинный из них представлен сверху, средний короче первого и нижний самый короткий
[/q]


Следующие слова из Словника, которые в первую очередь меня заинтересовали:
[q]
Вскоре, однако, Резанович разочаровался в литовской правительственной политике и вместе с Олизаром Шиловичем из рода Кирдеев организовали заговор с целью присоединения Волыни к Короне. Заговор был раскрыт в конце 1453 года, и литовцы вывезли и посадили Резановича в тюрьму в Вильнюсе.
[/q]


Об этом заговоре нет упоминаний вообще почти ни в одном источнике. Даже Грушевский, описывая "справу Волини" не упоминает об этом заговоре ни слова. А История Литвы (1999) даёт лишь одну строчку об этом:
[q]
...осенью 1453 г. был разоблачен заговор видных волынских сановников, стремившихся передать край полякам.
[/q]

Но, как я раньше говорил, нас выручает работа О. Халецкого "Ostatnie lata Swidrygiey i sprawa woyska za Kazimierza Jagielloczyka", на работу которого опираются и последующие историки. Именно этот автор сделал попытку проанализировать этот заговор в главе "V. Spisek panów wołyńskich w r. 1453 na tle zatargu polsko-litewskiego (S.197-235). Автору пришлось констатировать, что литовцы преднамеренно уничтожили все первоисточники по этому делу, но сохранился лишь один лист, в одной из частей которого об этом сказано - это письмо Инфлянтского (Ливонского) магистра Великому магистру Тевтонского ордена от 31 декабря 1453 года:
[q]
Jak już wspominalis'my, jedyną o tej sprawie wzmiankę znajdujemy w tym samjm liście mistrza inflanckiego z 31 grudnia 1453 r. , w którym wyjas'nił w, mistrzowi sprawę zbrojenia się na Litwie. Rzecz jest tak ważną dla dziejów Wołynia, że warto zbadać najdokładniej tę krótką zresztą wzmiankę. Otóż dowiedziano się w Rydze, że jakiś "Sytritczke", który wówczas był na Łucku (uff Lowtczke was), wraz ze starostą tamtejszym siedzą w więzieniu w Wilnie; miało to się stać dlatego, że chcieli zdradziecko oddać Łuck Tatarom, niektórzy zaś twierdzą, że zamiarem spiskowców było oddanie Łucka Polakom. Podobno, dodaje mistrz, król by ich chętnie wypuścił z więzienia, ale Gasztołd chce, aby ich spotkała zasłużona kara. Dalszych informacyi w tej sprawie, które mistrz inflancki spodziewał się uzyskać, już niestety w źródłach nie znajdujemy. Widocznie postarali się Litwini, aby się nie rozszerzała wieść o tych niemiłych dla nich zajściach.
[/q]


Есть также оригинал этого письма:
[q]
Men vornympt ouch, das Sytritczke, der denne uff Lowtczke was, mytsampt dem howpptmanne dahselbest zcur Ville sitczen gevangen umme denwillen, das her sulde den Tatern dorch vorreetnisse Lowtczke haben wellen ufflassen, unde eyn teyls sprechen, her habes den Polen wellen zcukeren unde obirantwurten. Als men saget, so hette en unsir herre koning gerne awsz der gefengnisse, sunder her Gastolt menet, men solle obir en noch vordienste recht lassen geen.

См.: 1) Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Bd. 1, 11: 1450-1459
Hildebrand, Hermann • u.a. [Hrsg.]. - Reval (1905). S. 282.

2) Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. - . - Львів : Видавництво "Світ", 2002 - .
Т.16 . / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; Грушевський М. С.. – Львів: Видавництво "Світ", 2012. – XХIІ, 250 с. : іл. - 5000 пр.. – (Серія "Рецензія та огляди" : 1905-1913). С. 102.
[/q]


в переводе это значит:
[q]
"Стало известно в Риге, что какой-то "Сетричке", который в то время был на Луцку, а теперь со старостой луцким сидят в тюрьме в Вильне, спланировали были заговор для того, что бы отдать Луцк татарам, хотя некоторые утверждают, что намерением заговорщиков была передача Луцка полякам. Далее магистр добавляет, что король хотел бы их выпустить с тюрьмы, но Гаштольд хочет, что бы они понесли заслуженную кару."
[/q]


Далее автор, пытаясь выяснить, кто такой этот загадочный "Сетричке", делает предположение, что это Олизар Шилович. А отсюда эта информация попала и в вышеуказанный "Словник." А если не согласиться с автором? А если это не Олизар Шилович? Тогда, кто же? Насколько мне известно, в Олизара не были отобраны отчизные имения. Если же говорить о самом Немире Резановиче, то по-моему, он лишь отсидел в тюрьме в Вильне и не потерял свои имения, по крайней мере на Волыни, лишь потому, что его дочь Мария была замужем за князем Чарторыйским, а это литовский правящий род Гедиминовичей, а сын женат на княжне Степанской из того же рода Гедиминовичей (по Вольфу). Хотя, как знать, может быть княгиня Степанская именно за эти действия своего тестя и лишилась своих владений под Овручем (Можары) в пользу виленских каноников? А кто же нам известен в этот период из близких родственников Немири Резановича, кто реально лишился своих имений и чуть не лишился головы своей? Ответ: бояре Велавские - Давыд Велавский и его сыновья Павел, Булгак, Яков, Андрей, Вольнянец. Вспомним:
[q]
...и князь Семенъ, на его деда Давыда и на его батька Павла и на дядьки его розъгневався, и отнявъ въ нихъ дедизну и отчизну ихъ, и отдалъ пану Федьку Горловичу; а ихъ самыхъ головами не далъ; и они пошли прочъ, къ Волыню, зъ жонами и зъ детьми и со всими статки своими...
[/q]

Отчего же именно Семён Киевский отобрал в Велавских отчизну? Не потому ли, что он был женат на Марии Гаштольд, дочери воеводы виленского Яна Гаштольда, который выступал за строгую кару для заговорщиков? И не потому ли в 1454—1455 годах, во время конфликта Великого княжества Литовского с Королевством Польским, антипольски настроенная часть элиты Великого княжества во главе с Яном Гаштольдом рассматривала Семёна как кандидата на престол? Так не за участие ли в заговоре конца 1453 года пострадали бояре Велавские? И ещё одно. Может быть и пресловутый "Сетричке" - это вовсе не Олизар Шилович, а Давыд Велавский - сестрич Немири Резановича, то есть сын сестры его матери? А если это так, то выходит, что Ларион Велавский - отец Давыда Велавского был женат на сестре матери Немири Резановича? И ещё уточню к предыдущим сообщениям, что сестра Немири Резановича была вероятно замужем за Петром Русиновичем, а их сын Митко Липский-Будятицкий и был "племенником" Немири Резановича, но по сестре, а не по брату. Кроме Митка, как известно была у них и дочь Фетинья замужем за Костюшко Митковичем.

А далее, если мы вспомним из биографии Немири Резановича, что в 1434 году он был послом к хану Золотой Орды Сеид-Ахмету за помощью татарской Свидригайлу в войне против поляков и литовцев, а также письмо ливонского магистра, где сказано, что заговор организован для того, что бы отдать Луцк татарам, так может быть на самом деле хотели передать Сеид-Ахмету, а не полякам? Но в этой связи мы должны вспомнить Длугоша, который говорит, что Немира - русский (рутенский) пан герба Корчак. Я бы не стал отождествлять это утверждение с этническими корнями Немири, а лишь с тем, что он и его предки просто давно проживают на русской территории, похоже на Волыни, по видимому, со времён Рюриковичей, то есть со времён Киевской Руси. А для этого нужно изучить историю рода Корчаков. К сожалению, она базируется лишь на гербовой легенде, без подтверждения в других источниках. Но эту легенду передают многие геральдики, в том числе Папроцкий и Несецкий. Наиболее выразительно, мне кажется у Несецкого, хотя она мало чем отличается от Папроцкого. Смотрите нашёл в русском переводе (проверил совпадает с Несецким):
[q]
Родовой частновладельческий герб Корчак ранее использовала династия князей Славонии более чем 1200 лет тому назад. Описание его в Польше датировано 1142 годом1. Изображёние его во фламандском стиле сохранилось и до ныне. Легендарная история его элементов клейнода и щита изложенная Каспером Несецким2 в Гербовнике Польском в 1840 г. имеет своё основание и подтверждение. Что он был прежде, чем его изображение отпечатали в типографии по документам 1413 г. Городельской Унии Великого Княжества Литовского с Польшей, упоминания в связи с фамилией шляхтичей Горайских в 1368 г. (1390 г.)3,4, рукописном описании римо-католического епископа Яна Длугоша (1415-1480 гг.) и т.п.. Геральдическим элементам герба Корчак предшествовали символы и эпос многотысячелетней истории, и не ограничивается только Польшей. Начало5 этого герба уходит в период до короля Людовика Польского и Венгерского. Когда изобразили три реки в гербе, что текут Королевстве Венгерском: Дунай, Сава и Тиса (или Драва). Венгерская история сообщает о предке Зоарды этого герба – Аттиле (†453) на встрече с Дитрихом из Вероны, где использовал королевские знамёна (красного и белого цвета) в Апулии и Калабрии, воевал в Регионе и Катоне (Италия). И в Венгрии приглашён был на трон Венгерский. Венгры говорили, что себе господином Пса выбрали, человека с фамилия “Kaninus” (в переводе с латыни — “собака”). С тех времён в гербе изображение пса они используют, так как и Озирис сын Хама носил в гербе его, и воины армяне на боевых щитах его изображают, из церквей не гонят как созданное Богом Творцом живое существо указывающее путь домой , для элиты — это символ верности (королю и господу Богу). Что использовали висящий на золотой цепи на груди символ пса каждый воин в кавалерии Монморанси (Bouchard IV de Montmorency †1130), при дворе короля Франции Филиппа I (1060—1108 гг.), называя эту эмблему как “Equites canis”, собаку ставили в пример воинам как преданного стража и охранника. Христианский святой Амброзий в Антиохии написал, как доверяли в юриспруденции псу: на помощь лаем звал пёс людей находясь возле убитого хозяина, когда преступник нашёл момент совершить преступление без свидетелей, но собака стояла над жертвой преступления, указывала путь и бросалась на преступника. Потомки того Зоарды из Венгрии есть в разных Королевствах Европы: князь Венеции Франц Донатус (Donatorum), граф Королевства Неаполитанского Караффа и т.д.. Из представителей герба Корчак известен римо-католический епископ Прокоп (с 1293 г. на кафедре г. Кракова), который был близким родственником польского князя Лешка Чарнего (по линии матери Грифине из Руси) и друг князей Болеслава, Пшемыслава и Вацлава; пятый епископ г. Луцк Вацлав (1492 г.) и др.. – Неслучайным то, что из символизируемых в данном гербе рек – основная р. Дунай в Западной Европе, где было основное пристанище Атиллы (†453) . Дунай в древности имел созвучное название Анубису (лат. Danubius)6, поскольку Анубис главное божество Запада у бога Осириса по древнеегипетской религии7, Анубиса связывают с египетскими именами божественной собаки Истен (Исдес) или «воинственного божества» волка «открывающий пути» Упуаут (греческое — «Офоис»), как «первый боец» бога и «ведущий вождь». Его первое геральдическое изображение было на штандартах (с его атрибутами царской власти булавы и лука), которые выносили при процессиях перед фараоном Египта и применяли в мистериях Осириса, как «покровителя умерших». Всё эти символы и идеи связано с образом жизни эпохи Атиллы. Два цвета герба Корчак (красный и белый) взяты от военной символики Атиллы – красное знамя (война) и белый флаг (мирные переговоры). Дошли до наших дней летописные свидетельства современников Атиллы, как он брал в жёны и для своих сыновей требовал в жёны – княжеских дочерей разных народов Европы. Польская геральдика предлагает брать во внимание и руническое письмо8, Так как воинская атрибутика имела рунические надписи, а геральдика заимствовала образы доспехов.
[/q]


Как видно, у этого герба совсем не русские корни. А скорее венгерские, о чём я и говорил ранее, то есть
[q]
Прозвище брата Немири Резановича - Казарина или Каварина даёт нам возможность предположить с большой долей вероятности, что Казарин (Каварин) - это Хазарин, т. е. представитель хазар, а точнее их разновидности кавар, поскольку крещёное имя его было Иван, которое фигурирует в документах.
[/q]


История герба Корчак, а также топонимы Можары, Левковичи, а возможно и Велавск (в Сербии есть такой топоним) в отчизне Немиры, предполагают именно такое развитие событий - предки кавары Немир-Резановичей, в том числе и Велавских (один клан) пришли с Венгрии на территорию Руси похоже ещё задолго до литовцев.

В этой связи хотелось бы вспомнить ещё один известный историкам привилей от 1388 года, согласно которого упоминается наиболее ранний Немира, кажется также русин, слуга князя Константина Кориатовича, который получает местечко Бакоту на Подолье. Этот Немира нам пока неизвестен. Его трудно связать, как с литовскими Немиричами, так и с Немир-Резановичами. Сам оригинал привилея по словам польского историка А. Нарушевича находился в Библиотеке Чарторыйских в Кракове. А. Нарушевич в одной из своих работ лишь вспоминает о нём:
[q]
...Wszakże ponieważ znajdujemy przywilej Konstantyna Koryatowicza dany Niemirze na dobra Bakota na Podolu w r. 1388, być może, że ten Michajło Koryatowicz był synem tego Konstantyna...
[/q]


Немира Резанович (мой рисунок)


Прикрепленный файл (Снимок экрана 2016-10-29 в 16.30.42.png, 1789539 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 529
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 252 

Выложено много и очень интересного материала относительно рода Немиричей и главное, материал очень связан между собой. Появились новые личности и обозначены их владения.
Подтвердилось русское происхождение Немиричей (или долгое проживание на Руси ) , а еще раньше я располагал информацией, что Солтановичи Велавские - это также старинный род Руси ( при этом была информация о из татарском происхождении, Солтан - значит татарин). Так что предположения Ивана Левковского о давней родовой связи Немиричей и Велавских и велавских Солтановичей могут быть твердой реальностью..Необходимо проверить хронологию существования тех или других личностей.

Историки, не всегда анализировали внутренние родовые документы " мелкой околичной шляхты ", потому их предположения были ошибочными ( в частности это относится к Н.Яковеноко и не полная работа о Немиричах О. Задрожной, остальные работы по киевским Немиричам неизбежно связывались с Ивашком Немиричем ).

Но чем больше новой информации, тем больше вопросов. Например как могли лишиться княжна Мария Степанская ( жена Войны Немирича ) Каменщизы, если она умерла после 1500 года? Значит ранние документы Виленской Капитулы не реальны, подделаны или были какие-то другие события? Было бы большой удачей установить происхождение Грицка Абрамовича, который имел владение в Можаровичах ( в Каменщизне ) и от которого произошел род киевских Немиричей.
Хотелось знать,кто такой Олизар Шилович, отца которого звали Шило, и какими землями он владел.

Относительно информации относительно грунтов Остапковских, Сосновских и Васьковских, то у меня нет никаких сомнений, что речь идет именно о Левковичах. Существование Остапа (Осташка ) и Василия Немиричей у меня также не вызывает никаких сомнений ( кроме информации от 1604 года, это подтверждается родовыми документами Невмержицких ). Осталось установить, кто были их родители после Немири?

Земли князя Свидригайла занимали Волынь и часть восточного Полесья ( а это как раз земля Немиричей и его предков ). По соседству с землей Немиричей находилась земля князей Степанских, вполне логичным есть тот факт, что княжна Степанская Мария стала женой Войны Немирича.
Alec I-tzky
Долгожитель форума

Alec I-tzky

Сообщений: 1812
Регистрация: 14 янв. 2013
Рейтинг: 6885 

Ivan Levkovskiy
С некоторого времени стал интересен Иван Немирич (у которого сын Иосиф), однако просмотр этой темы показал что вопрос о его родне громоздкий и не однозначный, где можно посмотреть на "дерево" или что-то вроде того ближайших родственных связей этого человека?

---
Черниговская губ. (Гоголев, Бровары, Богдановка, Дымерка, Кролевец)
Воронежская губ. (Мамон)
Воронежская/Харьковская губ. (Ольховатка)
Кубанская обл. (Самурская)
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1303
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6423 

Вы даже не представляете себе насколько громоздкий. Дело в том, что академическая наука - это одно, а мы, в том числе на форуме, совсем другое, и наши исследования никак не пересекаются по той простой причине, что среди официальных исследователей существует некая корпоративная солидарность, преемственность т. н. "научных школ" (я бы это назвал кланами с узкопрофильными интересами), которые вообще не обращают никакого внимания на работы неакадемических исследователей, краеведов, энтузиастов и т. д., считая их чуть ли не люмпенизированным необразованным быдлом, далёким от науки. По этой причине такая чехарда существует не только в исследовании рода Немиричей. Чтоб не быть голословным, приведу факты.

По Немиричах занималась Н. Яковенко и её ученица О. Задорожная. У Яковенко вышла одна работа - Яковенко Н. Витоки роду Немиричів / Н. Яковенко // Mappa Mundi : зб. наук. пр. на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Л. ; К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. У Задорожной - целый комплекс работ, в том числе кандидатская - РІД НЕМИРИЧІВ У ШЛЯХЕТСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА: майновий статус і політична діяльність (XVI – середина XVII ст.), Київ 2010.

Яковенко дошла до отца Ивана Немирича - Немири, которого она также считала Иваном (я не согласен), а Задорожная, продвинувшись на одно колено вглубь - отец интересующего Вас Ивана Немирича- Немира Грицкевич, кстати, не зная об этом я паралельно пришёл к тому же)- и дальше вокруг этого танцует в остальных работах.

В то же время, выходит книга историка-самоучки, но человека глубоко преданного своему роду, Сергея Невмержицкого - Невмержицкий Сергей. История древнего дворянского рода. Невмержицкие. К., 2010, Экскл. издание (ок. 20-и экз.), которую поляки приобрели (почти сразу все экз.) Он сообщает о своих наработках Яковенко и Задорожной, но это ни к чему не приводит, никто его книгу не изучает и не докапывается до истины. А суть в том, что С. Невмержицкий приводит в своей книге документ, который указывает родоначальника не только Невмержицких - Немиру времён Витовта, но и киевских Немиричей, как уже теперь удалось выяснить мне. Мало того, я нахожу в архиве Виленской капитулы документ, который эту связь поколений продолжает - отец Немири Грицковича - это Грицко Абрамович дат. мной 1471 (пол. исслед. 1486) См. мою статью на Вики "Можаровские". Кстати, здесь ещё Байор (польский учёный-технарь, не историк) расручивает тему княжеского происхождения Можаровских от князей Можайских (я на форуме, доказываю, что Можаровские - крестьяне, лишь небольшая часть их - потомки Грицка Абрамовича Немирича).

Короче говоря, мы всячески обнародуем доступную нам информацию, в том числе архивную, с той целью, что бы ней воспользовались и наши "корифеи". Но, к сожалению, "маємо, те, що маємо". Официальная историография по Немиричах до сих пор стоит на месте, хотя мы энтузиасты, продвинулись намного глубже.

А отсюда, какую родословную я Вам могу дать? Может быть Вы также признаёте лишь официальную науку? В таком случае, ищите те работы и тех историков, которых я назвал. Если же Вы хотите знать мои наработки, читайте внимательно эту всю тему, над которой работа продолжается, а также мои статьи на Вики (правда, это лишь наброски, сырой материал, который требует обработки и уточнения). Также могу порекомендовать, Немиричи герба Клямры неплохо изложены в С. Урусского - Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. 12., стр. 101-105. На нашем форуме см. сообщение от Lys (схема рода Немиричей)

Кстати, я уверен, что первая жена интересующего Ивашка Немирича - Федя Болгакова, 2-я жена - сестра Юхна Обернеевича и 3-я жена - дочь Иордана Скобейка, хотя вся предыдущая историография отождествляла 1-ю и 2-ю жену, как наследницу Обернеевичей, но, слава богу, что и здесь паралельно и независимо с Задорожной мы пришли к одному мнению: см. (Задорожна О. Ф. ФОРМУВАННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ ВОЛОСТІ НЕМИРИЧІВ).

Ну а теперь ещё я разрабатываю схему, что Немиричи происходят от Немири Резановича - это тот самый Немира, указанный в привилее Витовта. А посмотреть мою схему пока нельзя, она не готова. Если всё сойдётся, когда-нибудь выложу на Вики, а даст Бог, "корифеи от науки" опередят и Вы сможете свободно наслаждаться "авторитетным изданием", но за деньги.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1303
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6423 

Олизар Шилович

Nevmer написал:
[q]
Хотелось знать,кто такой Олизар Шилович, отца которого звали Шило, и какими землями он владел.
[/q]


Лучшим источником по данному вопросу на сегодняшний день является "Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku : uoy i wyda Adam Boniecki", согласно которой Олизар Шилович происходит из рода Кирдеевичей герба Кирдей, владел землями в Луцком повете, оставил трёх сыновей: Сенько, Васько, Федько. Цитирую:

[q]
Olizar. Szyło Kerdowicz (Kcrdejewicz) podpisał przymierze w. ks. Świdrygiełły z krzyżakami w 1432 r. (A. Rus. Liw.). Tenże Hawryło v. Hryćko Szyło Kirdejewicz podpisał również nadania Szklina w 1445 roku, a Michlina w 1442 r., zrobione przez w. ks. Świdrygiełłę (AIZR, 1).

Olizar Szyłowicz, ziemianin łucki, otrzymał od Kazimierza Jag-, w 1450 roku Serniki, Lubczę, Ilorochów, Ilubin, Markowice i część włości mielni- ckiej, które wysłużył u jego stryja, w. ks. Świdrygiełły (ML 3). Olizar był AV 1461 r. starostą włodzimierskim, a następnie został przed lub w 1475 r. marszałkiem ziemi wołyńskiej, gdyż list króla Zygmunta z 1516 r., wyda- ny w sprawie Musiatyczów z Sokolskimi o las dębowy w Szkllnie, wspomina, że spór o tę dąbrowę sądził starosta łucki, Michajło Montowtowicz, i że mar- szałkiem ziemi wołyńskiej był wówczas Olizar (ML 29). Montowtowicz byl jeszcze starostą w 1475 r. W 1480 r. jest Olizar marszałkiem wołyńskim i starostą łuckim; w tym ostatnim roku, objąwszy zamek łucki, składa przy- sięgę królowi polskiemu (AIZR, II). W 1484 r. piastował oba te urzędy.

Olizar Szy łowicz trzymał dobra Wzdołbice i Młyńsko, które w 1496 r. otrzymał Ostrogski (ML 5). Ostrogski zeznał w 1498 r., że wieś Wzdołbice V. Zdołbice, którą on obecnie posiada, trzymał przedtem starosta łucki, Oli- zar Kirdejewicz, i nadał ją słudze swemu, Olizarowi Petraszkowiczowi Tre- sce (ML .5).

Olizar pozostawił z pierwszej, nieznanej nam małżonki trzech synów: Seńka, l^^edka i Waśka. Druga jego żoną była Fcdka. Że z Fedki nie miał potomstwa, najlepszym dowodem lei?o jest ta okoliczność, ?,e Fedka, otrzyma- wszy od męża dobra Lubczc, zapisała je siostrzeńcowi swemn, kniaziowi Bohdanowi Wasilewiczowi, i wymieniła w zapisie, ?.e ani brat jej, ani córka Marya z pierwszego małżeństwa, nie mogą mieć żadnego prawa do tej ma- jętności. Aleksander Jag. potwierdził ten zapis w 1500 r. (ML 5). Marya, córka Fedki, wyszła za kniazia Semena Wasilewicza Nieświckiego.

Seńko Olizarowicz, namiestnik brzeski w latach 1495 — 1496, ożenił się z kniażną N. Iwanówną Ostrogską, siostrą kniazia Konstantego, z której miał córkę Nastazyc.

W 1540 r. zeznał Ilrchory Chodkiewicz, że zmarły kniaź Konstanty Ostrogski wziął w opiekę siostrę swoją po śmierci jej męża, Semena Oli- zarowicza, z którym miała tylko jedne córkę. Córkg tę wydał wprawdzie kniaź Konstanty za kniazia Janusza Sanguszkowicza Kowelskiego, a po jego śmierci za kniazia Iwana Wiśniowieckiego, lecz wszystkie jej dobra zatrzy- mał, które po jego śmierci wziął syn jego, kniaź Ilia. Ponieważ Hrehory Chodkiewicz ożenił się z córką kniehini Iwanowej Wiśniowieckiej, pozwał wice o dobra, będące własnością tej ostatniej, kniazia Uie, a następnie po- zostałą po nim wdowę (ML 29).

Kniaź Janusz Michajłowicz Sanguszkowicz i żona jego Nastazya, cór- ka Semena Olizarowicza, potwierdzili w 1512 r. zapis wsi Bicłoszowa, zro- biony przez tego ostatniego na rzecz monasteru dermańskiego (Malin, i Przez. II, f. 423). Biełoszów nabył w 149(1 r. Semen Olizarowicz od kniazia Za- sławskiego (AIZH, II).

W 1538 r. potwierdził król Zygmunt kniaziowi Iwanowi Wiśniowic- ckiemu zapis, który uczyniła mu żona, Nastazya, córka Semena Olizarowi- cza (ML 30).

Oprócz Nastazyi, mógł Semen Olizarowicz mieć jeszcze drugą córkę z nieznanej nam, pierwszej swej małżonki, gdyż Zygmunt Jagiell. oddaje w 1506 r. córkę zmarłego Semena Olizara, którą ma poślubić Bohdan Chre- ptowicz, ojcu tegoż, Marcinowi, w opiekę. W 1507 r. był już Bohdan Chre- ptowicz jej narzeczonym (ML 8 i 10). Być jednak może, że tu była mowa o siostrzenicy kniazia Konstantego Ostrogskiego, którą w czasie jego niewoli Marcin Chreptowicz wziął w opiekę i pragnął wydać za swego syna; atoli Ostrogski, powróciwszy do kraju, mógł ją był odebrać z opieki Chreptowicza i wydać za kniazia Sanguszkę. W 1495 r. wydał Aleksander Jag. wyrok, dotyczący dóbr Ilrycewic w sporze Fodka i Waśka Olizarowiczów z Lubiczem (ML 5). Fedko Olizaro- wicz był za Kazimierza Jag. namiestnikiem kamienieckim; wspomina o tem przywilej, którym Kazimierz Jag. nadał kilka wsi w kamienieckiej włości Tyszce Ohodkowiczowi, a który potwiiMdzony został przez króla Zy?;mui)ta w 1527 Y. (ML 7). W 1513 r. potwierdził król Zygmunt kniaziowi Jann- szowi Sangnszkowiczowi akt, którym szwagier jego, Jako (czy nie Jacek?) Fedkowicz Olizarowicz, nabył wieś w powiecie łuckim (ML 11).

[/q]

Правда, вышеупомянутый автор "Ostatnie lata Swidrygiey i sprawa woyska za Kazimierza Jagielloczyka" О. Галецкий не соглашается с Бонецким, говоря что Олизар Шилович не оставил потомства. Также развёрнутая родословная рода Кирдеев, составленная на основании работ Бонецкого,есть у Н. Яковенко в работе "Укр. шляхта...." стр. 146-147, где Олизар Шилович - потомок Кирдея Тарковича, выходца из Крымского ханства (потомок перекопского царя). Мало того, есть "засекреченая" (невозможно найти в сети) работа историка из научного клана Н. Яковенко - это:

Володимир Поліщук. Перший маршалок Волинської землі (1463–1486) Олізар Шилович з роду Кірдеєвичів: від геральдичної легенди до місця в соціальній ієрархії. Theatrum. Humanae. Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко: збірник статей. Видавництво"Laurus", 2012 г.

Жаль только, что никто из учёных знаменитостей не обратил внимания на следующий документ:
Роман-Олізар Волчкевич, намісник київський, заповідає своє рухоме і нерухоме добро в землях київських, волинських і на Поділлі своїй дружині, синові та іншим родичам (1450 року, Київ) - Українські грамоти XV ст., который в моём переводе я выложил на стр. 94 форума, где говорится в частности следующее:
[q]
...мевши я раздел з братом моим родным паном Олизаром Волчкевичом, который на отцу на местечке Шиловичах в княжестве Литовском которому ся достали два села в повете Луцком с поделку нашого, одне село Кнегин над Стыром под Луцком, а другое село Серники над ставом возле границы спаном Бабинским, покревным нашим, той пан брат мой пишет и прозывается теперь Шиловичом от села Шиловичи, а гдей и той пак брат мой родный пан Олизар Шилович детей не мае в летах своих бесценых и дав мени старшому брату заруку, щом його з неволи разы два выкуповавши и з тый два села Серники и Кнегин яко бездетны и неженаты мает уступити вечностью сынови моему Василю Олизару Волчкевичу, то что мне с права прирожоного належит, а я тые два села Серники и Кнегин Василю Олизару Волчкевичу сыному моему любому отказую вечностью, а мой сын Василь повинен дать на монастыр Луцкий в месте до святои Покровы за душу брата моего пана Олизара Шиловича 80 коп грошей на службу Божу - а сам повинен його слухати доколь живе пан брат мой пан Олизар Шилович, и як мене самого и дати повинен сын мой Василь...
[/q]


Не потому ли Олизар Шилович ни в одном известном мне документе не назван Кирдеевичем, поскольку он был Волчкевич - родной брат Романа Олизара Волчкевича и в него действительно не осталось потомства?

Причисляя Олизара Шиловича к роду Кирдеев, историки аппелируют к известным двум документам:

1. от 22 декабря 1461 года старостой владимирским назван пан Олизар Гаврилович (Арх. Сангушков, Т. 1, стр. 54)
2. от 10 июля 1463 года маршалком волынской земли и наместником владимирским назван пан Олизар (там же, стр. 55).
Исходя из этого, получается, что якобы Олизар Гаврилович - сын Гаврилы Шиловича Кирдеевича и есть Олизар Шилович. В то время, как ясно и чётко именно Олизар Шилович называется старостой владимирским и маршалком земли Волынской лишь 13 мая 1479 года (Арх. Санг. Т. 3, стр. 18).

Но, самое интересное, что один из геральдиков (Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. 12., стр. 311-313) всё-таки называет Олизара Волчкевича и Олизара Шиловича родными братьями из рода Олизаров герба хоругви Кмитов, хотя путаясь в том что, якобы отец Олизара (Федька?) Шиловича - Григорий Шило Кирдеевич?

Получается полная белиберда.

Ответ нашелся, см. здесь: Тестамент Романа Олизара Волчкевича - это фальшивка?
Alec I-tzky
Долгожитель форума

Alec I-tzky

Сообщений: 1812
Регистрация: 14 янв. 2013
Рейтинг: 6885 


Ivan Levkovskiy написал:
[q]
Вы даже не представляете себе насколько громоздкий.
[/q]

Спасибо за введение в вопрос. Это и понятно что много версий, дела давно минувших дней - "горячая точка" в генеалогии :) Буду изучать теперь.
Честно говоря, я не расчитывал узнать предков Ивана Немирича. Меня интересовали основные родственные связи, как и с кем он родственен, больше дерево вширь и вниз (из-за наиболее интересной мне его внучки Анастасии Иваницкой), ну и если известно вверх.

---
Черниговская губ. (Гоголев, Бровары, Богдановка, Дымерка, Кролевец)
Воронежская губ. (Мамон)
Воронежская/Харьковская губ. (Ольховатка)
Кубанская обл. (Самурская)
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 529
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 252 

Имеется информация из книги " Українськая руська еліта " , имеется ввиду русская элита средневековья в Великом княжестве Русском ( княжестве Сидригайла, которое в свое время занимало территорию Волыни и часть восточного Полесья ). Так вот в этой книге имеется перечень русских родов, проживающих в этом княжестве. В этом списке наряду с Немирой Резановичем, его братом Каварином Резановичем, Олизаром Шиловичем, указаны представители и других родов, например указаны Солтановичи , Юшко Корсак ( Корчак ), Василий Корсакович ( Корчакович ) и много других имен.
Я когда-то писал о прекрасной работе Ивана Левковско о Солтанах ( Волынских ). Их родственная связь с Немиричами или происхождение от одного предка вполне реальна, тем более имеется реальная привязка к имениям волынским и Велавской земле. А как же по другому, земля Невмержицкая имела общие границы с землями Солтановичей, Велавских ( Литовский остров ).
Хотелось иметь больше неоспоримых фактов, для установления родословной Немиричей, Велавских ( следует понимать Левковских, Геевских и Солтанов ).

У меня на данный момент, в моем приходе, нет интернета, не могу читать все ссылки. Приезжаю, перепечатываю, вечером читаю. Предлагаю ознакомиться с работой "Очерки истории Волынской земли до 14 века " и другие работы по земле Волынской, может быть это как-то позволить продвинуться в исследовании происхождения наших родов.
Благодарю за информацию относительно Олизара Шиловича.
Может быть потомки Ешуты (сына Василия Немирицкого ( предполагаю, что Корчаковича )) это и есть Сенютичи?
KirChe
Почетный участникСообщений: 168
Регистрация: 7 июля 2009
Рейтинг: 50 


Ivan Levkovskiy написал:
[q]


поскольку этот Немира - родоначальник литовского рода Немировичей, происхождение которых на сегодняшний день историки связывают с родом Наримунта Гедиминовича (см. Jerzy Dargiewicz. Litwa w XIII -tym wieku. San Francisco, 2010 S. 12-13
[/q]


S. 12-13 - это страницы или что-то иное в этой книге? Но на 12 и 13 странице никакой росписи рода литовских Немиричей нет.Ivan Levkovskiy написал:
[q]


Прозвище брата Немири Резановича - Казарина или Каварина даёт нам возможность предположить с большой долей вероятности, что Казарин (Каварин) - это Хазарин, т. е. представитель хазар, а точнее их разновидности кавар, поскольку крещёное имя его было Иван, которое фигурирует в документах.
[/q]


Неканоническое имя Казарин ни о чем не говорит. На этом такие далеко идущие выводы делать нельзя.
См. например Ономастикон Веселовского.Казарин Давид Александрович Морхинин [см. Морхиня], середина XIV в.;
Казарин Голохвастов [см. Голохвастов], начало XVI в.; Казарин Юрьевич
Дубровский [еж. Дубровский], дьяк, 1554 - 1569 гг., казнен в опричнине


Все вышеупомянутые - чисто русские рода.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1303
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6423 

KirChe написал:
[q]
Но на 12 и 13 странице никакой росписи рода литовских Немиричей нет.
[/q]

Вы очень много хотите. Росписи родов Немиричей, в том числе литовских, исключительно в польских гербовниках и исключительно на польском языке. Вы что хотите, что бы я Вам всё искал да ещё и переводил на русский? Кстати, ни Станислава, ни Казимира, я там не встречал. А в данной книге её автор основателя литовского рода Немиричей - Немиру, принявшего на Городельском сейме польский герб Ястржембец причисляет к роду Наримунта, без какой-либо схемы. Вот фото одной из страниц:

Прикрепленный файл (Rod Narimunta.jpg, 234290 байт<!--, скачан: 78 раз-->)
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1303
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6423 

KirChe написал:
[q]
Неканоническое имя Казарин ни о чем не говорит. На этом такие далеко идущие выводы делать нельзя.
[/q]

А то я на свет народился. Знаю я всё это. Но, кроме имени есть много других нюансов, которые Вам неинтересны. Советую не привязывать Ваших Рославлевых к этой ветке Немиричей, поверьте на слово, это зря потраченное время. Поскольку, научных работ (по крайней мере на русском) о литовских Немиричах нет, волей неволей придётся изучать Вам все Гербовники, а там мягко говоря иногда не совсем достоверные факты - легенды, вот тогда и порассуждаете как и на основании чего делать выводы Вам.
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 109 110 111 112 113 * 114 115 116 117 ... 236 237 238 239 240 241 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS

Реклама от YouDo