Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   Книга памяти. Сороковая годовщина восстания 1863 |1864.
RSS


Книга памяти. Сороковая годовщина восстания 1863 |1864.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibr...rom=latest


<<Назад  Вперед>>Модераторы: art, РоманС, Wojciech
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1657
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 762 

https://drive.google.com/file/d/14_dhrE9opl9rl12X3shSHj5LoiJcbXPR/view?usp=sharing

Книга памяти

Сороковая годовщина восстания 1863 |1864.

Львов. 1904 г.

/Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864
Памятная книга, разработанная усилием Гражданского комитета к сороковой годовщине восстания р. 1863/1864 Białynia Chołodecki, Józef (1852-1935)

Январское восстание ; памятные книги; Санкт-Петербург круг польских офицеров 1860/1861; Генуя Военная Школа 1861/1862 ; Январское восстание- польское духовенство /
=====
|| CZYSTY DOCHOD PRZEZMNCZONY NA RZECZ TOWARZYASTWA WZAJEMNEJ POMOCY UCZESTNIKOW POWSTANIA R. 1863/1864. ||

Ksiqja Pamyatkowa

OPRACOWANA .

STARANIEM KOMITETU OBYWATELSKIEGO
w
czterdziesta rocznice powstania r. 1863 1864.

przez

JOZEFA BIALYNIE CHOLODECKIEGO.


LWOW. 1904.
=====================

.........

10

LISTA
oficerow i akademikow, czlonkow Kolka polskiego w Petersburgu, bioracych udzial w naradach do lutego r. 1861.


Chojnowski Piotr, oficer wojskowej inzynieryi. W powstaniu naczelnik wojenny powiat. Skwirskiego. Stracony w maju 1868 w Igolomii.
Dabrowski Jarostaw, oficer jeneralnego sztabu. Przed wybuchem powstania naczelny kierownik sprawy rewolucyjnej, wiezien stanu, skazany na smierc. Po zmianie wyroku na kare katorgi, nciekl z drogi przez Szwecye do Paryza, gdzie polegl 21 maja 1871 na barykadach jako jeneral, naczelnik miasta.

11

Heydenreich Michal, oficer dragonow, w powstaniu jeneral.
Jundzill Frctnciszek, student uniwers., w powst. podpulkownik.
Kaplinski, oficer artyleryi, wywieziony z Warszawy do katorgi na kilka miesiejcy przed wybuchem powstania.
Baskowski Sianistaiv, oficer jeneralnego sztabu, w powstaniu naczelnik wojenny wojewodz. Minskiego,
Mitcidoivski, oficer wojskowej inzynieryi. W powst. naczelnik oddzialu.
Miniewski Josef, oficer woj skowej inzynieryi. W powst. putkownik.
Nowosielski, chorazy szkoly wojskowej inzynieryi. W powstaniu kapitan w oddz. pulk. Wroblewskiego. Zmarl w skutek ran, otrzymanycli w bitwie pod Ruda korybutowska,.
Opocki, stud uniwers. petersburgskiego.
Sierakowski Zygmunt, ofic. jenerl. sztabu w minister, wojny. W powst. pulk. i naczeln. wojen. wojewodz. Kowien skiego. Stracony w Wilnie 27. czerwca 1863.
Warawski, ofic. jener. sztabu.
Waskowski, oficer woj s. inzynieryi.
Wierzbicki, ofic. ulanow. W powst. kapitan w oddz. pulk. Miniewskiego.
Wrzesniowski Edwin, ofic. wojsk. inzynieryi, w powstaniu oficer.
Wylezynski Adam, oficer gwardyi. W powstaniu ata¬man kozakow.
N. N. Wladyslaw, ofic. wojsk. inzynieryi. W powst. w sztabie jener. Wysockiego.


L I S T A
oficerow rosyj. pozyskanych dla prac rewolucyjnych.

Barancewicz .Antoni, porucz. pisch., w powst. major.
Baranowski. rotmistrz dragonow.
Bezkiszkin Mateusz, major, w powst. naczeln. oddz., stracony 17. maja 1863 w Radomiu.
Bochenski Romuald, porucznik.

12

Bogdan Pawel, kapit., w powst. pulkownik.
Bosak Ryszard, podpor. inzyn.
Brandt Wladyslaw, kapit., w powst. pulkown.
Bunikiewics Mikolaj, porucz. leibgward. grodzienskich . huzarow.
Chalecki Aleksander, jenerai, w powst. jenerai.
Chmielinski Zygmunt, kapit., w powst. pulk. stracony 19. grudnia 186B w Radomiu.
Czarnecki Kazimierz, rotm. huzar.
Denisiewicz Andrzej, ofic. serbski, w powst. major, stracony 14. maja 1864 w Wierzbniku.
Dziakieivicz Dol§ga Bronislaw, kapit. artyl., w powst. kapitan.
Dziekon-ski Jozef, porucz. strzel. gatczynskich.
Ejtminowicz Bogustaw, porucz., w powst. naczeln. -oddz., polegl (j. stycznia 1864 w bitwie pod Uscinowem.
Ejtminowicz Julian, porucz., w powst. naczeln. oddz.
Fanti Stanislaw, junkier artyl.
Gleb-Kazanski, porucz. piech., w powst. major.
Gromejko Bronislaw, porucz. piech., w powst. major.
Grudzinski Kazimierz, kapit. piech., w powst. pulk.
Habicht Gustaw, porucz. artyl., w powst. naczeln. oddz.
Hauke Aleksander, kadt. w szk. inz. polegl 15. lutego 1868 w Widawskich lasach.
Hauke Jozef (Bosak), pulk., w powst. jenerai.
Herman Adam, kadt., w powst. porucz. piech. polegl w Angustowskiem.
Jachimoivicz, kapitan inz.
Jasinski August, ofic. gward., w powst. naczel. oddz., polegl 23. stycznia 1863 pod Szydlowcem.
Jastrzebski Karol, ofic. objezdcz., w powst. naczel. oddz., polegl 2. lutego 1863 pod Czysta, buda.
Karoly Aleksander, kapit. piech., w powst. ofic. w oddz. Jasinskiego, polegl |w sierpniu 1868 w bitwie nad Narwia.
Karwowski Julian, podpor. piech.
Klimuntowicz Henryk, porucz piech.
Kononowicz Wladysiaw, ofic., w powst. podpulk. stracony 4. czerwca 1863 w Warce.13

Korylinski Antoni, ofic. piech., w powst. naczel. oddz.,. polegl 15. czerwca 1868 pod Lutatowem.
Kosakowski Stanislaw, ofic. artyl., w powst. major, stracony 20. lipca 1863 w Wilkomierzu.
Koskowski Wladyslaw oficer, w powst. maj., stracony 25. maja 1864 w Wodzislawiu.
Koskowski Zygmunt, oficer wojsk kaukazkich, w po- wstaniu oficer.
Krzyzanowsl Platon, porucz., w powst. pulk., stra¬cony 25. wrzesnia 1863 w Kijowie.
Kuczewski Jerzy, ofic. konn. artyl., w powst. pulkow.
Kuczkowski (Mucha), kapit. czerkies., w powst. kapit. naczel. oddz.
Kulczycki, rotm., w powst. kapit., polegl 9. kwietnia 1863 pod Sapiezyskami.
Kuszlejko Tomasz, maj. piech., w powst. pulkownik.
Kuszlewski, kapit. objezdcz.
Laskowski Zygmunt, sztabskapitan.
Lasocki Aleksander, kapit. marynarki.
Leniecki Jozef, kapit. w powst. podpulkownik.
Lesinski Stanislaw, kapit. piech., w powst. pulkownik,
Lipowski Adam, podpor. piechoty.
Lunieivski Jan Antoni, podpulk. piechoty.
Luniewski, porucznik dragonow.
Luszczewski Franciszek, oficer piech., w powst. organizator, stracony 30. grudnia 1863 w Radomiu.
Maslowski Adam, porucznik piechoty.
Micewicz Ludivik, porucznik.
Mickiewicz Stanislaw, porucznik, w powst. kapitan, polegl 8. grudnia 1863 pod Korybutowa wola.
Milkowski Aleksander, sztabskapitan.
Minejko Zygmunt, porucznik inzyn., w powst. naczelnik oddzialu.
Narbut Ludwik, oficer armii kaukazkiej, w powst. pulkownik, polegl 3. maja 1863 pod Dubiczami.
Nieszokoc Telesfor, porucznik, w powst. naczelnik oddz., stracony 15. marca 1864 w Dynaburgu.
Nowicki Leonard, kapitan piech., w powst. naczelnik oddzialu, stracony w Plocku.


14

Obninski, kapitan, w poAvst. major, stracony' 24. sierpnia 1863 w Siedlcach.
O’Byrn Tylus, porucznik, w powst. pulkownik.
Olszanski Teofil, kapitan piechoty.
Padlewski Wladyslaw, porucznik saperow.
Padlewski Zygmunt, oiicer gwardyi, av powst. jeneral, stracony 15. maja 1863 w Ptocku.
Palewski Boleslaw, major piechoty, w powst. major.
Potiebnia Andrzej, oficer, AV powst. oficer, polegl 4. marca 1868 pod Pieskowa skala.
Rruszkowski Leonard, podpor. piechoty, wyslany na Sybir jako politycznie skompromitowany.
Rafalski Wladyslaw, porucznik ulanow.
Rudowski Jan, podpor., w powst. podpulkownik.
Rudzki Aleksander, oficer artyleryi.
Rudzki Wezyk Bronislaw, oficer huzarow, w powst. naczelnik organizacyi w wojew. Kaliskiem, niechcac popasc w rece moskiewskie odebral sobie zycie 6. marca 1863 w Gruszczycach.
Rydzewski, kapitan piechoty.
Rynaczewski, junkier, w powstaniu oficer, polegl w czerwcu 1863.
Rynarzewski Konstanty, kapit. piech., w powst. pulk., polegi 6. listopada 1863 pod Zelaznq.
Rzasnicki Ryszard, porucz. piech., w powst. major.
Sadowski Nalеcz Edmund, ofic., w powst. naczel. oddz. stracony 4. czerwca 1863 w Warszawie.
Sawa Roman, kapitan piechoty.
Sawicki Stella Jan. (Slrus) pulk. inzyn.,w powstaniu pulkoavnik.
Sokolin Aleksander, oficer, av powst. ofic., stracony 8. maja 1864 w Koninie.
Stawecki, junkier huzarow.
Strojnowski Wladyslaw, oficer, w powst. naczelnik oddzialu.
Strumfeld, porucznik.
Suzin Pawel, sztabskapitan, w powst. naczelnik oddz., polegi 21. czerwca 1863 pod Staciszkami.


15

Tanieiwski Aleksander . podpulk. inzyn., w powst. pulkownik.
Thime Robert, rotmistrz.
Tomaszewski Boncza Konrad, kapit. artyl., w powst. pulk., polegl 18. czerwca 1863 pod Gora.
Traugut Romuald, pulk., w powst. jeneral, stracony 5. sierpnia 1864 av Cytadeli.
Trabczynski Jozef. porucz., w powst. naczeln. oddz. polegl 23. lipca 1863 pod Suwalkami.
Turkieli, oficer, w powst. naczelnik oddzialu.
Werpachowski Kazimierz, major.
Wiercinski Seweryn, junkier, w powst. oficer.
Wieckowski Franciszek, oficer wojsk kaukazkicli, w powst. oficer, stracony 23. grudnia 1863 w Siedlcach.
Wolski Aleksander, podpulkownik.
Zamrzycki Jan, oficer.
Zawadzki-Minetti, kornet ulanow. w powst. oficer. stracony w Radoimiu.
Zawistowski, sztabskapitan, w powst. oficer, stracony 22. lipca 1863 w Wolkowysku.
Zdunczyk Jozef, porucznik grenadyerow, w powstaniu pulkownik.
Zielinski Adam, kapitan, w powst. podpulkownik.
Zielinski Adam, podporucz. w powst. naczelnik oddz., stracony 30. maja 1863 w Kijowie.
Zielinski Aleksander, kapitan.
Ziembinski Aleksander, major.
Znatowicz Eugeninsz, kapit., w powst. oficer, polegl 2. lutego 1863 pod Czysta, budа.
Zwierzdowski Ludwik, kap. sztab. jeneral. w powstaniu pulkownik.
Zebrowski Konstanty, poruczn. artyl., w powst. naczel. oddzialu, stracony 6. lipca 1863 w Borysowie.
Zorz Franciszek, podporucznik.
Zukowski Jozef porucznik, w powst. naczeln. oddzialu. polegl 29. maja 1863 w Rogowskich lasach.


Obok wymienionych oficerow rosyyskich, liczny ich jeszcze zastep uczestniczyl w szeroko rozgaleziajacym sie
16
spisku, ukladajac nawet projekt oddania twierdzy Modlina i Cytadeli warszawskiej w rece sprzysiezonych.
Nie wszyscy oficerowie przeszli w szeregi powstancze, przeciwnie pozostala ich pewna czesc w skladzie wojsk rosyjskich, dzialajac tamze w rozmaity sposob na korzysc powstania. Nawet wyzsi oficerowie rosyjscy gnebiac pozornie ruch rewolucyjny, nie zawsze dzialali szczerze w interesie swego rzadu, lecz po kryjomu niejedna wyswiadczyli przysluge konspiracyi.
Czese sprzysiezonych oficerow rosyjskich zostala uwieziona przed wybuchem powstania i badzto poszla na Sybir, jak Kaplinski, badz na plac stracenia jak Jan Arngold i Piotr Sliwicki.
Energiczny organizator Jaroslaw Dabrowski mviqziony, przez smiafo przeprowadzonа ucieczke, ochronil sie wprawdzie od strasznych mak, lecz ochronii tylko po to, aby w kilka lat pozniej obryzgac krwia swoja barykady Paryza.


---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1657
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 762 

POLSKA

SZKOLA WOJSKOWA
w Genui i Guneo

1861/1862


19
.....

Na naleganie zagranicy zamkniejto szkolе w Cuneo w Sierpniu 1862.
W ciagu dziesiеcio-miesiеcznego istnienia zakiadu naukowego, pracowali w nim w charakterze profesorow wzglеdnie instruktorow:

Brazewicz Karol, kapitan (teorya siuzby w pieckocie).
Chmielinsкi Zygmunt, (matematyka i sluzba w artyleryi).
Czapski Josef pulkownik (sluzba w kawaleryi).
Englert Wtadystaw, major (praktyczna czеsc sluzby w piechocie).

20

Kossowski (de Lille) Wtadyslaw, (geografia i geometrya).
Langiewicz Maryan, (teoretyczna i praktyczna czеsc sluzby w artyleryi).
Mierostawski Ludwik, jeneral (historya i geografia wojskowa — codzienna musztra).
Padlewski Zygmunt, kapitan (strategia, taktyka).
Rogalinski Aleksander, (sluzba w kawaleryi)
Stojowski Jordan Stefan, (szermierka).
Waligorski Aleksander, pulkownik (laboratoryum chemiczne — topografia, rysunki).
Sluzba skarbnika spoczywala w rekach barona Adolfa Dulfusa.


Sluchaczami szkoly byli:
(Podlug listy Aleksandra Zdanowicza).

Arnbrozewicz Waclaw
Bialoblocki
Bialobrzeski Juliusz
Biechonski Wojciech
Bogucki Stefan
Boguslawski Waclaw
Bojemski Antoni
Brochocki Lucyan polegl pod Cliromakowem
Broniewski Waclaw Karol
Brzezinski Wladyslaw
Brzosowski Aleksander
Bukowiecki Stanislaw polegl pod Fajslawicami Charkowski K polegl pod Borowem
Chilinski
Chodzko Jozef
Ciechonski
Cieszkowski Teodor polegl pod Broszecinem
Cybulski Wladyslaw
Czapinski Leopold
Czernikowski Tadeusz
Damiecki
Dabrowski J.
Dembkowicz Kornel
Dolf Aleksander
Drzewiecki Zygmunt
Duszynski Dzikowski Jozef
Dzuganowski Tomasz
Eymtowtt A.
Greczyk
Crosstern Wincenty
Gruszczynski
Grutski vel Grqtski A.
Grzymala A.
Hakowski Jozef
Herman Wiktor
Hopfenblum Ludwik
Horski (Szpyrka) Czeslaw
Horwat
Humiecki Karol


Ilowiecki Scibor Zbigniew
Jablonowski Wladyslaw
Janczewski
Januszkiewicz Winceniy
Judycki Josef
Jurkowski Teofil
Kaczynski Henryk
Kalinowski Kazimierz
Karlsbad Izydor
Karpowicz Herkulan powieszony w Wilnie w maju 1864

Klimkiewicz Ludwik zastrzelony przez objezdczyka przy przejsciu granicy
Kober Adolf Kobylinski
Kolyszko Boleslaw powieszony w Wilnie 9. czerwca 1863
Korytynski Antoni polegl pod Lutatowem
Koskowski Stefan
Kowalewski Dymitr polegl w Piaskowej skale
Koziell
Krawczenko Aleksander
Krylowski Aleksander
Krypiakiewicz Miron
Krzeminski A.
Kubicki Wladyslaw
Kulmatycki Antoni polegl pod Grochowicami
Kurczewski Zygmunt
Kurniewicz Ignacy
Kuszkowski Stanislaw wyslany na Sybir
Kwiatkowski Zdzislaw polegl pod Malogoszcza
Lewi
Lipinski Stanislaw

Lewinsohn Izydor
Luttlich Aleksander
Lapsinski Karol polegl pod Groehowiskami
Malnowski Jozef polegl pod Poryckiem
Mazowiecki Dolega Aleksander
Mazurowski Jozef
Mierzejewski Teofil
Mikulicz Aleksander polegl pod Krzywosedzem
Minejko Zygmunt
Miszewski M. wskutek rany stracil noge
Mlodowski Michal
Moklowski Mieczyslavb
Mossakowski Anastazy Wladyslaw
Mroczkowski (Ostroga) Walery
Napiski L.
Narbutt Franciszek
Nawrocki Leon
Negrocki Teodor
Necki Aleksander Nieszokoc vel Nieszokotis Telesfor powieszony w Dynaburgu 15. marca 1864
Niewiarowski Floryan Nikolski Konstanty polegl pod Grochowiskami
Nowacki Leon
Nowak Antoni
Nowakowski Gustaw
Olszewski Aleksander
Olszewski Hilary
Oratynski Karol
Oxinski Jozef
Padura

---
pol
<<Назад  Вперед>>Модераторы: art, РоманС, Wojciech
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   Книга памяти. Сороковая годовщина восстания 1863 |1864.
RSS

Реклама от YouDo