Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊
Все названия тем обязательно должны начинаться с фамилии, т.к. они формируются в алфавитный указатель автоматически, а если тема будет начинаться на имя или род занятий, то на ту букву тема и уйдет в указатель (и окажется, к примеру, "О предках Петра Краснова" вместо "К" на букву "О")

Kościuszko Tadeusz i jego rodzina

Гродненская область, Сехновичи, Волынь (Grodzieńszczyzna, Siechnowicze, Wołyń)
Просьба о помощи в установлении данных о семье Тадеуша Анджея Бонавентура Костюшко

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1  2 3 4 5 Вперед →
Модератор: TatianaLGNN
Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993
Уважаемые дамы и господа,

Я получил несколько ответов на адрес электронной почты, но не могу найти ответ. Пожалуйста, ответьте еще раз. Прошу прощения за сложившуюся ситуацию.

Искренне,


-----------------------------------
Szanowni Państwo,

Miałem kilka odpowiedzi na adres mailowy, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Proszę o odpowiedzi jeszcze raz. Przepraszam za zaistniałą sytuację.

Z poważaniem,

Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993
Добрый вечер

Будь ласка, перепишіть цей документ - рукопис. Я не можу прочитати багато слів, звідси і моє прохання. Я вмію обробляти надрукований текст (переклад).

Як завжди, я розраховую на доброзичливих учасників форуму.

З повагою,


Спасибо.

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o przepisanie tego dokumentu - rekopisu. Nie mogę odczytać wielu wyrazów, stąd moja prośba. Z tekstem drukowanym (tłumaczenie) dam sobie radę.

Jak zawsze liczę na życzliwych forumowiczów.

Z poważaniem,

Прикрепленный файл: 1.jpg
Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993
Доброе утро,

Прошу всех участников форума предоставить самую маленькую информацию о семье Костюшко Сехновицких, из которой происходил Тадеуш Костюшко.

Может быть, попадались некоторые из участников форума: Иоахим, Габриэль, Игнаций и Тадеуш Костюшко, сыновья Юзефа Костюшко? Я также прошу каких-либо подсказок или информации.

Я также рассчитываю на наличие каких-либо следов Станислава Костюшко, его жены Антонина и их детей: Северина Гиацинта, Гелиодора Юзефа Францишека Салези и Александра Эразма. Это важно, потому что в случае Станислава он должен быть сыном Флориана или Вацлава, сыновей Амвросия, одного из братьев Людвика Тадеуша, отца Т.А.Б. Костюшко. Гипотеза смелая, но вполне уверенная. У меня есть несколько сканов архивных документов 1771-1785 гг., Среди прочих, через архивы Вильнюса, Луцка и прихода св. Анна в Бяла-Подляска, подтверждающая такие выводы.

Я хочу проявить должную осмотрительность при написании третьего издания книги, поэтому я искренне прошу предоставить любую информацию, за исключением информации, которая легко доступна в Интернете.

Dzień dobry,

Bardzo proszę wszystkich uczestników forum o przekazanie najdrobniejszych informacji dotyczących rodu Kościuszków Siechnowickich, z którego wywodził się Tadeusz Kościuszko.

Być może ktoś z forumowiczów natknął się na: Joachima, Gabriela, Ignacego i Tadeusza Kościuszków, synów Józefa Kościuszki? Bardzo proszę również o jakąkolwiek wskazówkę lub informację.

Liczę też na jakikolwiek ślad o Stanisławie Kościuszko, jego żony Antoninie i ich dzieci: Sewerynie Hiacyncie, Heliodorze Józefie Franciszku Salezym oraz Aleksandrze Erazmie. Jest to o tyle ważne, że w przypadku Stanisława musi on być synem Floriana lub Wacława synów Ambrożego, któregoś z rodzonych braci Ludwika Tadeusza, ojca TAB Kościuszki. Jest to śmiała hipoteza, ale raczej pewna. Mam kilka skanów dokumentów archiwalnych z lat 1771-1785, udostępnionych m.in. przez archiwa w Wilnie, Łucku oraz parafii św. Anny w Białej Podlaskiej, potwierdzających takie właśnie wnioskowanie.

Chcę dochować wszelkiej staranności przy pisaniu III wydania książki stąd moja serdeczna prośba o jakąkolwiek informacje, poza tymi, które są bezproblemowo dostępne w internecie.
К данной теме присоединена тема "Тадеуш Костюшко и его семья (Tad. Kościuszko i jego rodzina)" (25 июля 2021 14:14)
GrayRam
Vita sine libertate nihil

GrayRam

В Молдове ППЖ
Сообщений: 11266
На сайте с 2009 г.
Рейтинг: 7126
ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА
Книга сигиллат 1709-1719
Подготовил АНДЖЕЙ РАХУБА
Польская Академия Наук
Варшава 1987 г.

Kościuszko Adam Kazimierz, podczaszy wileński 320, 333, 334, 581
Kościuszko Paweł 334
Kościuszko Siechnowicki Michał, wójt kobryóski 39
Kościuszkowa Katarzyna z Rynwidów, żona Adama Kazimierza 333
Rynwidówna (Rymwidówna) Katarzyna zob. Kościuszkowa

39. (Toruń ) 30 X 1709. Wójtostwo kobryńskie i horodelskie (w woj. brzeskim
leżące) post fata ur. Michała Kościuszki ur. Michałowi Sawickiemu
(tow. znaku husarskiego wielm. [Ludwika] Pocieja podskarbiego w. WKsL).
ML, Wp. 155 s. 77 (f 42).

320. 21 IV 1710. List zaręczny ur. Kościuszkowi star. zelborskiemu przeciwko
ur. Puzynom.
ML, Wp. 155 tekstu tego brak (f. brak).

333. (Warszawa) 31 IV 1710. Przywilej ur. (Adamowi) Kazimierzowi i Katarzynie
Rynwidównie Kościuszkom (star. zelborskim) na wieś "'Tejtagołę”
(w pow. upickim od star. wobolnickiego odeszłą ) post fata ur. [Władysława
Michała] Łuczki (pisarza grodzkiego witkomierskiego).
ML. Wp. 153 s. 253-254 (f. 234).

334. (Warszawa) 21 IV 1710. Kuratela dobr (Szawkoty, Gojżew cum attinentiis
w Księstwie Żmujdzkim, Ostrow w pow. upickim) ur. Ludwika Sienickiego
(podstolego buskiego) ur. (Adamowi star. zelborskiemu, podstar.
upickiemu i Pawłowi tow. chor. petyhorskiej ur. [Kazimierza Zaranka
Horbowskiego] strażnika WKsL) Kościuszkom cognatis.
ML, Wp. 155 s. 254-255 (f. 235).

581. (Jarosław) 11 VI 1711. Wójtostwo (magdeburskie) szadowskie post fata
ur. (Andrzeja) Giełguda pisarza WKsL ur. (Adamowi) Kazimierzowi Kościuszkowi (star. zelborskiemu, podczaszemu wileńskiemu).
ML. Wp. 155 s. 426-427 ( f 432).
---
Сведения о моих предках размещены для восстановления истории семьи.
Мой дневник
GrayRam
Vita sine libertate nihil

GrayRam

В Молдове ППЖ
Сообщений: 11266
На сайте с 2009 г.
Рейтинг: 7126

Halny написал:
[q]
Bardzo proszę o przepisanie tego dokumentu - rekopisu. Nie mogę odczytać wielu wyrazów, stąd moja prośba. Z tekstem drukowanym (tłumaczenie) dam sobie radę.
[/q]

В документе нет ценной информации.
Некий дворянин Августин Костюшко сын Станислава (сам неграмотный) в мае 1850 года обращается в Луцко-Житомирскую РК Духовную Консисторию с прошением о выдаче ему заверенной выписи из метрической книги Овручского РК прихода его рождении и крещении между 1790 и 1802 г.
Место жительства просителя - дер. Ставки Васильевского уезда Киевской губернии.
Однако Консистория метрику о крещении Костюшко не отыскала в архиве и просителю отказала в выдаче выписи.

Прилагаю список собственников земли в Ставках на 1867 г.

Прикрепленный файл: 1864 фон Йорк Дмитрий Иванов Ставки .jpg
---
Сведения о моих предках размещены для восстановления истории семьи.
Мой дневник
Lys

Lys

Лисичанск, Украина
Сообщений: 1792
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1824
Halny
Я вам перевел этот документ полностью, когда вы попросили прочитать. Загляните в тему.
---
Лысенко Кихтенко Прилипко Боровской Осыченко Короткий (Луганск.обл Новоайдар. р-н Смоляниново), Лысаков Лысак (Пурдовка, Гавриловка), Веретянников (Гречишкино), Кондратов, Рюмшин (Курск.обл Золотухин. р-н Печки, Родительское), Боков (Вёшенская), Марков (Осифьево).
Лайк (1)
Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993
>> Ответ на сообщение пользователя GrayRam от 30 июля 2021 11:07

Szanowny Kolego,

Bardzo!!! dziękuję. Są to dla mnie cenne informacje, tym bardziej, że tego źródła nie znałem.

Z pozdrowieniami,
Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993

Lys написал:
[q]
Halny
Przetłumaczyłem ten dokument w całości, kiedy poprosiłeś o przeczytanie go. Zerknij na temat.
[/q]


Szanowny Kolego,

Bardzo dziękuję za pomoc.

Z pozdrowieniami,
GrayRam
Vita sine libertate nihil

GrayRam

В Молдове ППЖ
Сообщений: 11266
На сайте с 2009 г.
Рейтинг: 7126

Halny написал:
[q]
Są to dla mnie cenne informacje, tym bardziej, że tego źródła nie znałem.
[/q]

Есть не менее интересный источник.
1881 Antoni J. (Rolle). Dzieje szlachty okolicznej w Owruckim pow. T. 2.
В этой книге автор даёт пояснения как "дробная шляхта" Костюшковичи стали Костюшковскими и даже Костюшко.
[q]
Na kresach działo się inaczej: przezwisko nabierało znaczenia przydomku, a imię rodowe ulegało albo zupełnej zmianie, albo pewnego rodzaju polonizacyi. Tak potomkowie Losiny przezwali się Tołkaczami, Łuczyczów — Wyhowskimi, Uszezapy, Waśkowicze, Bułhaki, Bołsuny, przeobrazili się na Uszczapowskich, Waśkowskich, Bułkakowskicb, Bołsunowskich, Kościuszkiewieze na Kościuszkowskich, nawet Kościuszków (w końcu XVIII stulecia).
[/q]

(с.35 - 36).
---
Сведения о моих предках размещены для восстановления истории семьи.
Мой дневник
Halny

Сообщений: 264
На сайте с 2021 г.
Рейтинг: 993
>> Ответ на сообщение пользователя GrayRam от 30 июля 2021 11:23
Bardzo dziękuję za kolejną wskazówkę. Książkę odnalazłem w Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Z pozdrowieniami.
← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1  2 3 4 5 Вперед →
Модератор: TatianaLGNN
Вверх ⇈