Левковские :: Ла - Лё :: Л :: Поиск предков, родичей и/или однофамильцев
Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД » Поиск предков, родичей и/или однофамильцев » Л » Ла - Лё » Левковские
Вниз ⇊


Левковские

Создание общей родословной.

<<Назад    Вперед>> [ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 255 256 257 258 259 260 [ >>>>>> ]
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 560
Регистрация: 2008
Рейтинг: 325 

Есть новая версия.

Опираясь на лист великого князя Витовта, который подтвердил Немире и Черешне имение Котчизну в Овручском повете и историю Русиновичей от 1498 года, утверждающих, что имение Котчичи, Митка Петровича Русиновича, незаконно перешло во владение бояр Бардичей и информацию историка П.Клепацкого, что те же Котчичи принадлежали Тыше - Быку Александровичу можно сделать предварительное предположение- подтверждение.

Вероятно в письме речь идет о Петре и Александре, сыновьях Грегора Воронича. Митко Петрович Русин и Тыша - Бык Александрович получили это имение Котчичи по наследству или разделу между родственниками. По генеалогии Бартоша Попроцкого Немира ( Петр) есть родоначальником Немиричей герба Клямры и других веток Немиричей, в том числе и Невмирицких, Тыша - Бык есть родоначальником рода Черленковских, в документах, в том числе и на форуме есть информация, что Бык Александрович есть основателем рода Черленковских. В данном случае подтверждается информация листа князя Витовта. Кроме того по этому же Немире ( Петру) и Черешне ( Александру) от Витовта получена земля Невмирицкая ( смотри судовое решение М. Гоштальда) и земля Матвеевская, которая потом принадлежала его сыновьям Критофу и Семену Кмитичам.

Кроме того Матвей Угриновский, вероятно по своей бабушке ( сестры Немири Резановича) в 1536 году подтверждает у короля имение Котчичи. Таким образом подтверждается, что Митко Петрович Русинович и Немира Резанович есть родными братьями.

severinn
Долгожитель форума

severinn

Сообщений: 7003
Регистрация: 2005
Рейтинг: 1891 

Rzeszowski Jan h. Półkozic (1345 lub 1346–1436), arcybiskup lwowski. Był synem Jana Pakosławica ze Stróżysk i Rzeszowa (zob. Rzeszowski Jan), bratem Jana Feliksa Rzeszowskiego zw. Starym (zob.).

W r. 1363 był R. jako kleryk diecezji krakowskiej, studentem prawa kanonicznego na uniwersytecie w Padwie. T.r. ojciec, przebywając jako poseł króla polskiego w Kurii papieskiej w Awinionie, uzyskał dla niego ekspektatywę na archidiakonat opolski, wraz z dyspensą od przeszkody wieku (suplika z 2 I, bulle z 6 i 16 II t.r. – tu informacja, że miał 18 lat). Dn. 20 X 1364 (podczas kolejnego pobytu ojca w Awinionie) R. otrzymał prowizję papieską na kanonię wiślicką w zamian za rezygnację z archidiakonatu. Do tej zamiany jednak nie doszło (27 VII 1365 R. poświadczony jest w Opolu z tytułem archidiakona), natomiast ok. r. 1368 R. zamienił z Sięgniewem Włościejowicem z Gręboszowa (h. Półkozic), kanonikiem krakowskim, archidiakonat opolski (na Śląsku) na prepozyturę kolegiaty Św. Michała na Wawelu. Dn. 21 VIII 1370 zamianę zatwierdził papież Urban V, udzielając jednocześnie R-emu dyspensy od przeszkody wieku (nie miał zatem jeszcze 25 lat wymaganych kanonicznie do kapłaństwa, urodził się więc na przełomie 1345/46 r., skoro w lutym 1363 podano nieprecyzyjnie, że miał 18 lat). Po śmierci Sięgniewa Włościejowica (6 XI 1372) prawa R-ego zakwestionował jednak prepozyt krakowski Dobrogost Nowodworski (Dobrogost Tomisławic), który uzyskał dla siebie rezerwację papieską na prepozyturę kolegiaty Św. Michała (bulle z 23 I i 17 V 1373). Po Sięgniewie R. objął kanonię krakowską, zwycięsko wychodząc ze sporu z Bodzantą (styczeń 1373). Mimo poparcia nowego papieża Grzegorza XI dla Dobrogosta Nowodworskiego R. utrzymał też w swoim posiadaniu prepozyturę św. Michała; z godnością tą jest poświadczony wielokrotnie w l. n., począwszy od 2 X 1374. W r. 1374, dopiero po śmierci ojca, R. wystąpił po raz pierwszy samodzielnie: wraz z bratem Janem Feliksem i matką oraz za zgodą najmłodszego brata Jana nadał wówczas w Krakowie sołectwo w Brniku ojcowskiemu klientowi Pełce z Olchowej.

Brak protekcji wpływowego ojca zahamował bieg kariery R-ego; w ciągu następnych 30 lat nie uzyskał nowych godności nawet w kapitule krakowskiej. Przebywał głównie w Krakowie, często świadkując na dokumentach kolejnych biskupów krakowskich, zwykle w okresach zwyczajowych posiedzeń kapituły. Nie zaangażowany w działalność publiczną, wiele czasu tracił na procesy przed sądem ziemskim i nadwornym w Krakowie, na rokach w Książu i Proszowicach. Po śmierci najmłodszego brata Jana (przed 1 X 1397) R. i Jan Feliks procesowali się przez dwa lata z bratową Małgorzatą z Branic i opiekunem jej córek Wierzbiętą z Branic o to, kto ma płacić liczne długi zmarłego
Na arenę publiczną wypłynął R. dopiero mając ok. 60 lat, dzięki związkom z odrodzonym Uniwersytetem w Krakowie. Dn. 15 VI 1401 świadkował na dokumencie, którym bp krakowski Piotr Wysz nadał profesorom teologii prebendy przy kościołach Św. Marii Magdaleny i Św. Wojciecha w Krakowie, w kościele parafialnym w Luborzycy i dwie kanonie krakowskie. W marcu 1403 odegrał główną rolę przy pozyskaniu przez Uniwersytet dużego domu koło kościołów Św. Marii Magdaleny i Św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej (późniejsze Collegium Iuridicum); kupił tę kamienicę od woj. kaliskiego Sędziwoja z Szubina za 700 grzywien, po czym sprzedał ją za tę sumę Uniwersytetowi. Być może przy tej okazji zadłużył się, bowiem także w marcu 1403 Jan (Jan Feliks, brat R-ego) z synem Janem, Rzeszowscy, oraz Pakosz ze Złotej (h. Półkozic) ręczyli za R-ego, że spłaci Stogniewowi z Czapel (h. Oksza) i jego żonie Małgorzacie (z Marchocic) dług 100 grzywien. Rosło też znaczenie R-ego w kapitule: w maju 1403 został wybrany w skład komisji ustalającej podział dochodów pomiędzy kanoników.


W październiku 1413 R. uczestniczył w zjeździe polsko-litewskim w Horodle; wraz z rodowcami: woj. łęczyckim Janem Ligęzą, chorążym krakowskim Marcinem z Wrocimowic oraz dziedzicami Bogumiłowic: kaszt. sandomierskim Michałem, czechowskim Janem i sędzią krakowskim Pawłem adoptował do herbu i rodu Półkoziców bojara Wołczka Kulwę oraz świadkował na wielkim przywileju dla szlachty lit. z 2 X 1413. Do Krakowa powrócił przed 7 XI 1413. W Krakowie w otoczeniu biskupa krakowskiego (Wojciecha Jastrzębca) R. poświadczony jest jako elekt halicki do lutego 1414. Wiosną t.r. spór z plebanem lwowskim dobiegł końca; 30 V 1414 z Kurii rzymskiej wyekspediowano bulle «super ecclesia Haliciensi» (w tym zapewne translacyjn&#261a_003.gif, zaś 25 V t.r. R. otrzymał powtórne zezwolenie papieskie na konsekrację w kraju. W wigilię Bożego Narodzenia 1414 r. R. odbył uroczysty ingres do Lwowa i w obecności star. ruskiego Iwana z Obiechowa i miejscowej szlachty ogłosił tekst bulli przenoszącej stolicę metropolii z Halicz

http://www.ipsb.nina.gov.pl/in...h-polkozicJana Pakosławica (ok. 1310 – ok. 1374), który przyjął nazwisko Rzeszowski. Pomnik znajduje się na placu im. Hugona Kołłątaja w pobliżu zamku Lubomirskich. Pakosławic służył na dworze króla Kazimierza Wielkiego jako rycerz i dyplomata (był zaangażowany między innymi w uzyskanie odpowiednich pozwoleń na założenie Akademii Krakowskiej). 19 stycznia 1354 roku król Kazimierz, w uznaniu zasług, podarował Janowi Rzeszów i okoliczne wsie.

Jan Pakosławic miał trzech synów noszących to sami imię (Jan Rzeszowski z Przybyszówki, Jan Rzeszowski i Jan Rzeszowski Staromiejski). Jan Rzeszowski (1345-1436) pełnił funkcję profesora Akademii Krakowskiej, był też proboszczem katedry wawelskiej. Wspomógł finansowo Akademię Krakowską w założeniu wydziału prawa kanonicznego kupując dla potrzeb Akademii budynki przy ul. Grodzkiej, gdzie do dzisiaj mieści się Collegium Iuridicum – pierwsza katedra prawa w środkowej części Europy. Akademia Krakowska z wdzięczności za dar powierzyła mu stanowisko rektora, które pełnił w latach 1405-1406. Na prośbę króla Władysława Jagiełły opuścił Kraków i wyjechał na Wschód, gdzie najpierw został biskupem halickim, a w dalszej kolejności pierwszym arcybiskupem lwowskim. Jest twórcą administracji kościoła lwowskiego. Jego działalność na Wschodzie wiązała się z umacnianiem administracji polskiej. Miała również charakter misyjny na terenach Litwy i Żmudzi. Uroczyście odnawiał akty chrztu w wielu miejscowościach Litwy i Żmudzi. Stał na czele komisji przygotowującej proces kanonizacyjny królowej Jadwigi. Zmarł w biskupiej posiadłości w Piórkowie w obecnym województwie świętokrzyskim w 1436 r.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1381
Регистрация: 2009
Рейтинг: 7717 

Кто они: Немира Резанович герба Корчак и Немир с братьями в 1401 году?

severinn написал:

[q]
возможно, это Миколай Липский, младший сын Ивана (Ивона) з Горая и Клеця, племянник Димитра з Горая , подскарбего и канцлера Короны Польской, герба Корчак, родоначальник рода Липских з Горая, русин
[/q]


Да, это очень даже возможно. Поскольку среди подписавшихся в третьем документе Мацей з Лабишина (герба Правдич?) и Мартин з Любинцы (герба Роля?) явно не подходят.

А Ваше отступление, что некоторые польские шляхтичи, в том числе и на Городольском сейме, по происхождению были русинами, вполне уместно. Я бы добавил, что например "Печать Волчка ...?, герб Белина" также указывает на русинское происхождение. Так что, "Печать неизвестного рыцаря, герб Корчак" вполне может принадлежать Миколаю Ивановичу Липскому - племяннику Димитрия Божедара (Горайского), поскольку первые буквы этой печати не подходят например для литовского рыцаря Чуппы (Станислава Чуппурны).

А отсюда возникает вопрос: раз Немира Резанович герба Корчак, то он из рода Чуппы или же Горайских, если принять точку зрения пана Однороженка, что
[q]
Корчак тривалий час був родовим гербом лише однієї родини (панів Горайських та їх молодших відгалужень), і лише з початком 2-ї пол. XVI cт. цю назву почали застосовувати щодо геральдичних знаків інших родів.
[/q]


А здесь еще одно обстоятельство добавилось: Солтан Александрович (предположительно правнук того самого Чуппы) унаследовал волынские имения Казарина Резановича.

Но, согласно наших предварительных исследований, Немир Резановичи, происходят от Григория из Вороновиц (Гринька Соколецкого), который жил немного раньше самого Чуппы, а следовательно не мог быть его сыном. Что же касается того, что раз к гербу Корчак принадлежали вначале лишь Горайские, то и Немир Резановичи неизбежно были из этого же рода. Это глубокое заблуждение. Горайские - это наиболее значительный и наиболее известный род русинов Русского воеводства герба Корчак середины 14-го века, но не единственный. Как сам Папроцкий, так и многие документы Актов гродских львовских показывают нам совершенно другие роды русинских Корчаков, не из рода знаменитых Горайских: Ходоровских, Жоравницких, Дершняков, Сенновских, Прохницких, Быбельских, где два рода последние четко фиксируются еще в 1358 и 1361 году. Мы даже гипотетически не можем причислять эти роды к потомкам Ходка или Осташка, а тем более Петра Ивановичей (все потомки последнего известны), которые в 1353 году получили от Казимира Великого привилеи в Ясельском повете, даже несмотря на то, что имя "Ходко" совпадает с именем Ходка Быбельского, но имения-то в разных местах: Ясельский повят Горайских на запад в самой Польше, а Быельских на восток (пограничье с Украиной). Через князей Илговицких и Загомельских также невозможно связать Горайских и Немиричей, поскольку вероятные предки этих Корчаков - Ростисла́в Миха́йлович бан Славонии (1247—1248) и Мачвы (1248—1262). Славо́ния (хорв. Slavonija) — историческая область на востоке Хорватии. Расположена между реками Савой, Дравой и Дунаем. Мачва (серб. Мачва) — область в Сербии, между горой Цер и pеками Сава и Дрина. По Захомулинских я предлагал в Западной Европе единственный вариант: Захумье (хорв. Zahumlje, серб. Захумље, цся. Захолмие) — средневековое славянское княжество, находившееся на территории современных Герцеговины и южной Далмации, а по поводу Илговецких, то другого пока не находил, как словацкий город Спишка Нова Вес, который раньше назывался Иглов (в польск. транскрипции будет Ilhow, венг. Iglо). Так что районы княжеств не совпадают вообще.

Следующий момент. Если под Салинским договором 1398 года совершенно четко зафиксирован конюший Немир великого князя Витовта, то совершенно непонятно, тот ли самый Немир зафиксирован в так называемой виленско-радунской унии 1401 года, поскольку здесь он упоминается вместе со своими братьями. Нам известны братья Немири Резановича - это Казарин, Мицко и еще предположительно Абрам. Ну а братья Немири, старосты Полоцкого, принявшего герб Ястржембец в Городле в 1413 году нам неизвестны. Семкович одного из его братьев предположил Чижа.http://forum.vgd.ru/file.php?fid=182768&key=334252300 Я нахожу еще Булгака.

https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false

https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false

Вероятность того, что это братья Немири Полоцкого очень большая, поскольку Чиж, как Немиров брат упоминается еще раньше в 1433 годуhttps://books.google.com.ua/bo...FyCh1_mA9n, а имения их находятся все в Литве, в районе Новогрудка, Крево и Холхла. Причем, по словам Семковича, эти братья более связаны с пролитовским Сигизмундом, в отличие от Немири Резановича, связанного с прорусским Свидригайлом. Кроме того, я нахожу и их отца Романа (раз они все братья?) - отчизна Булгака Романовича (Холхл) находится рядом с отчизной Немиричей (Вселюб). https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false Вспомните, что я уже раньше находил этого Романа, благодаря гербовникам Дзядулевича и Бонецкого вот здесь.http://forum.vgd.ru/post/1231/...#pp1356269 Правда, выводы там не совсем верные.

Раз Немира, староста полоцкий, имел младших братьев Чижа и возможно Булгака и имения их в Литве, то и связи с Немирой Резановичем нет, не говоря уже о разных гербах. Но, к этому можно добавить еще одну находку:

Тот же источник "Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932", что и по Городельской унии, подает нам документ Виленской унии 1401 года, где Немира указан вместе с братьями, не только на латинском языке, но рядом и на польском. Польский вариант документа Семкович и Куцеба публикуют по материалам книги "Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta", которую написал Ян Гербурт (польск. Jan Herburt, род. около 1524 в Фельштыне (теперь — Скеливка, Старосамборского района, Львовской области, Украина) — ум. 1578, там же) — польский историк, гуманист, писатель, дипломат, юрист, кастелян Санокский, староста Пшемысльский и Санокский (1572, 1573). Дело в том, что оригинала договора от 18 января 1401 года не существует, а лишь копия 1432 года в представлении Войцеха, архибискупа гнезненского. Поэтому нет никакой уверенности, кто более точно передал оригинал: историк Гербурт или епископ Войцех.

"Сенсация" вот в чем: в то время, как в редакции Войцеха стоит просто

"Nemyra cum suis fratribus germanis" (Немира со своими братьями), этот вариант в свое время также опубликовал Прохаска;http://polona.pl/item/723390/98/ то в Гербурта совершенно иначе:

"Nemira z braty swemi rodzonemi Szugailem, Olizem Weszylonowym" (Немира с братьями роджоными Шугайлом и Олизаром Вешиловичем (Васильевичем)).

Так что получается: еще нашлось два брата Немири Полоцкого - Шугайло и Олизар Васильевич и всех братьев было 5: Немира, Шугайло, Олизар, Чиж и Булгак? Но здесь противоречие: Олизар Васильевич, а Булгак-то Романович. Кто же тогда отец этого Немири: Вешило или Роман? И где здесь ошибка? Скорее всего отец Роман, чем Василий, поскольку документ в редакции Войцеха через запятую после Немири с братьями подает Шугайла и Олизара, как других литовских бояр. Кроме того, Adam Działyński совершенно по другому интерпретирует Гербурта (справа на польском) https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false, что говорит о том, что это преднамеренная "ошибка" не Гербурта, а Семковича с Коцебу, поскольку первый писал о Немире и не мог отыскать его братьев, а следовательно он их "придумал".

Таким образом, очевидно, что братьями Немири герба Ястржембец были Чиж и Булгак Романович, а значит его отцом был Роман, если верить Дзядулевичу также Булгакович - выходец из татар, а значит этот Немира совершенно не связанный с Немирой Резановичем.

И в завершение акт 1401 года в публикации Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932:

Прикрепленный файл Снимок экрана 2015-07-17 в 13.42.50.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1381
Регистрация: 2009
Рейтинг: 7717 

Откуда происходят киевские бояре Тиша Быковские?

Генеалогическая легенда Вороничей в изложении Несецкого по отношению к Тишам Быковским не подтвердилась. Я уже писал об этом здесь http://forum.vgd.ru/post/1231/...#pp1730418 Бык Александрович, которого звали Юрий (это имя дает Коялович), это совсем не родоначальник Тиша Быковских. Кроме того, 28 января 1506 года в документе по Ивашку Гощскому, есть очень интересная фраза: "кроме иныхъ детеи Быковыхъ" (Акты Леонтовича, №737). Эти дети известны двое: дочь Быка Александровича вышла замуж за Ивана Богдановича Гостского (Лит. метрика Кн. 6), а его сын Ивашко владел Вороновицей и назывался Ивашко Юрьевич Вороновицкий (Яковенко, оп. Вин. замка).

Несмотря на то, что Немира и Черешня упомянуты при Витовте, где Черешня - это вероятнее всего Кмита по имени Волчко Александрович, указанный в украинских грамотах, изданных Владимиром Розовым под №91 „Разъезжая старосты житомирскаго Жидимонта и пана Каленика Скипорю на село Тулины, данная около 1458 года“, где свидетелями выступают бояре житомирские пан Ворона и пан Волчко Александровичhttp://forum.vgd.ru/file.php?fid=165385&key=1367248282, впервые Кмиты начали называться Черленковскими, когда
[q]
Дмитро Кміта-Александрович в 1529 р. передає в спадщину сину Олександру Дмитровичу, брацлавському войському, м. Черленківhttp://museum.vn.ua/articles/p..._ukra.html
[/q]


Что касается Тиша Быковских, то их происхождение польское, по Руликовскому:
[q]
z wdztwa sieradzkiego; gniazdem ich domu miala byc tamze ws Byki. Jeden atoli z tego rodu, Szymon, syn Aleksego, ozeniwszy sie na Sieiwerzu z kniezniczka Ozierecka, przeniosl siedzibe swoja na Rus. Mial on 6-ciu synow, z ktorych "jednego przezwal Holowaczem, z powodu duzej glowy; drugiego Mordasem z przyczyny obwislej wargi; trzeciego Lopotem, dla tego ze byl lopotliwym; czwartego Dzieckiem z racyi zajakliwej mowy; piatego Tysza, ze byl cichym i mial imie Tychon; szosty zas Iwan, nie majacy zadnych przywar i lubiony od rodzicow, podal nastepnym pokoleniom niezmienione, bez zadnego przydatku, swych przodkow nazwisko....Prawdopodobnie, ze syn tegot Tyszy Teodor byl pierwszym co osiadl w Kijowszczyznie, a to z tego powodu, ze w 1554 r. otrzymal z krolewskiego daru, Chodorkow i Krzywe. Zygmunt August w przywileju donacyjnym nazywa go "sluga pogranicznym hospodarskim". Z czasem atoli potomkowie tegoz Tyszy szeroko w ziemi kijowskiej rozgniezdzili sie. Pomiedzy wielu dobrami posiedli tez, kolo Wasylkowa, Kopaczow i Neszsczerow."

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/368

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/608
[/q]


Но, кроме документов указанных Руликовским, есть и другое документальное подтверждение:

В реестре 1514 года ВКЛ упоминается не меньше шести братьев Быковских - брянских бояр, где Тиша Быковский и был родоначальником Тиша Быковских на Киевщине, получивших позднее королевский привилей на Chodorkow i Krzywe .

Выписка из реестра 1514 года:
[q]
Дворянский реистр Станиславу Довкги(рдовичу). Дворянский реистр принесен до мене к Жирмуном наза(в)трие 2 Божьего тела в пятницу от пана Яна, марщалка земского, а принес до мене слуга мой Костюшко тот реистр в пятницу, о нешпорной године, июн(я) 15 день, индикт 2

Гринь Быковский – на 4 кони дано 12 золотых. Лобан Быковский – на 3 кони дано 9 золотых.
Верига Быковский – 5 коней, 15 золотых дано. Плохий Быковский – 5 коней, 15 золотых дано.
Федор а Янушыко Быковскии – 10 коней, 30 золотых.
Офанас Быковский – 6 коней, 18 золотых.
Верига Быковский.
Мардас Быковский – 3 кони, дано 9 золотых, а порука по нем – Плохий.
а порука – Верига Быковский.
а порука по них – Гринь Быковский.
А порука по них – Гринь а Лука Быковскии.
Гридя, Лопот, Тиша, Рыло Быковскии – 20 коней , дано 60 золотых.
Головач Быковский – 5 коней, 15 золотых.
После тое сумы:
Лопот Быковский взял на Горяина Григор(ь)евича на 4 кони 12 золотых.
Лопот же взял на Семена, брата его, на 4 кони 12 золотых.
Он же взял на Бектиша а на Офонаса на 6 коней 18 золотых.
Лопот же взял на Василья Кричовского на 3 кони 9 золотых. http://www.vostlit.info/Texts/...l?id=10455
[/q]


Таким образом, в данном случае отталкиваться нужно не слепо от генеалогии Александра Игнатия Ельца и предположения Руликовского, а от документов, из которых очевидно, что Тыша Быковские киевские, это вероятнее всего те же брянские бояре.

См. также файлы в следующем сообщении.

Кстати, первое упоминание о Тиша Быковских - брянских боярах относится к 1496 году (ЛМ-6):

Прикрепленный файл Снимок экрана 2015-07-21 в 19.37.28.png
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 560
Регистрация: 2008
Рейтинг: 325 

Все это хорошо. Но возможно следовало бы проследить всех владельцев Котчищ. Вопрос, кто был первым владельцем, Гридко? Тогда кто были Немира и Черешня, я имею ввиду по родству. Дальше документально подтверждается, что владельцем Котчизны был Митко Петрович Русинович, после его стали Бардыши. С 1536 года Матвей Угриновский получил Котчичи по наследству. Если опираться на лист Витовта, то естественно и потомки Черешни так же имели право на Котчичи....
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1381
Регистрация: 2009
Рейтинг: 7717 

Nevmer написал:

[q]
Но возможно следовало бы проследить всех владельцев Котчищ...
[/q]


Легко сказать, когда кроме генеалогической легенды Ельца и реестра документов тех же Ельцов надежных источников о первых владельцах Котчищ пока нет. По Несецкому - это выслуга Петра Грицковича, который по моему предположению был отцом Немири и двоюродным дядей Черешни. Митко Петрович, конечно фиксируется дважды документально, причем он тогда не назван Русиновичем, тем более Скуйбедой, а значит Русиновичами одноименные бояре начали называться после Русана (Русина) - брата Гануса,http://forum.vgd.ru/1231/18290...iew&o= что косвенно подтверждает нашу версию, что он мог быть братом Немири Резановича. А вообще название "Русиновичи" могло относиться не как патронимическое, а как топонимическое (Русов рядом с Будятичами, видимо поэтому Казарин назывался Русинович) или "этнологическое", как представители этноса "русин". По потомкам Черешни в нас предположения, что это Кмиты, других версий пока не вижу.

Тут настойчивость господина severinnа в том, что именно русинский род Горайских, а не какой-то польский (как следует из всех остальных материалов по этой унии) передал герб Корчак литвину Чуппурне (хотя Горайские фактически и были знатными польскими шляхтичами, но русинской крови), наталкивает меня вот на какую мысль:

А что если на время отложить в сторону генеалогию Ельцов, в том числе Котчищи и вспомнить, что Немира Резанович вместе с Владыкой в 1443 году назван князем луцким, но с точки зрения именно червонорусских бояр. http://forum.vgd.ru/post/1231/...#pp1604994 Между прочим, в описи Овручского замка есть упоминание "Федора Владики в селе ли Варевичахъ дымовъ пять, служба, подачки з нихъ двe копе горошей..."https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false

Вспомним также, что впервые, как Немира, так и его брат Казарин фиксируются именно в Червонной Руси:
[q]
...историк Мицько И. высказал предположение, что Казарин на самом деле владел с. Голешов (Олешов) — современное село Голешов в Жидачовском районе Львовской области. В пользу данного предположения свидетельствовало то, что буквально рядом с Голешовом находится село Козари, которое вероятно получило своё название от Козарина Резановича[230], а поблизости с Голешовом находится Жидачев, где в 1405 (1415?) году[231] Немира Резанович свидетельствовал в документе, выданным Свидригайлом для настоятеля костёла Святой Марии в Жидачеве.[232] В соседстве с Голешовом и Жидачевом находится и Городок, где впервые в 1403 году фиксируется Козарин Резанович, разъездчик в Галиции.[233] Наконец, в 1427 году на Львовщине фиксируется боярин Cossarzin de Olesko (Козарин из Олеско)...https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B8%D0%B5
[/q]


Тут не только интересно то, что Червонная Русь, включая и Перемышльскую землю, стала эпицентром формирования русинских боярских родов герба Корчак, а и то, что например отец Димитрия з Горая - Петр Иванович в 1360 году упоминается как Жидачевский староста. Что если корни Немир Резановичей идут не от Гринька Соколецкого (а если и от него, то его родиной было не Подолье, а Галицкая Русь), а от галицких бояр герба Корчак, находившихся возможно в близком родстве с панами Горайскими?? Ведь именно этот Петр Иванович стал первым дедичем Горая https://www.google.com.ua/maps...,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47233c93d925482d:0xe0c27a4413fbd09c в повете Ясельском. А буквально рядом с Гораем находятся Różaniechttps://www.google.com.ua/maps...,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x473cb1f3707f7469:0x8624300a8f90b183 Ruda Różanieckahttps://www.google.com.ua/maps...,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x473b551af6e07ecf:0xf38f088c433de5b5 и Huta Różaniecka.https://www.google.com.ua/maps...,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4724aa96ae3ebaf7:0xb66f3dd13fbcef2a Так не от селения ли Różaniec получили свой придомок Немир Резановичи? Вполне может быть, поскольку именно этот район, а не Волынь и тем более Котчищи (Овруччина) и был гнездом русинской шляхты герба Корчак. Хотя, эти факты вовсе не перечеркивают того, что как имения на Волыни, так и на Овруччине могли стать уже выслуженными их потомками. А происхождение Гринька Соколецкого ведь тоже у нас на уровне гипотезы. Вполне может быть, что и он из той самой червонорусской шляхты.

К слову Солтан Александрович, как потомок Чуппы, мог получить имения Казарина на Волыни, именно используя преимущества, так называемого "гербового родства", то есть в действительности если Казарин не из рода Чуппы, то он из того рода (во всяком случае, рыцарского, то есть гербового), представители которого и передали этот герб (Корчак) тому же маршалку Станиславу Чуппурне, и поэтому его потомок Солтан Александрович и получил волынские имения Резановичей.

Так что, мы знаем одно, что мы ничего не знаем...

К предыдущему сообщению по Тыша Быковским:
SYGNATURA: DE-1506 [jďż˝zyk: polski] Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) (sygnatura oryginaďż˝u: 4143/III)
Sumariusze i regestry (XVIII) (Liczba skanów344) Листы 96-98.

bazy.oss.wroc.pl/kzc/pobpdf.php?fond_5_d_1/rl_f5_d_1_rkps_4143.pdf

Прикрепленный файл Снимок экрана 2016-03-14 в 12.12.59.png
Александр Коновальчук
Долгожитель форумаКиев
Сообщений: 258
Регистрация: 2008
Рейтинг: 260 

Я вот о чём подумал, а каким образом к Ельцам попала привилегия Немире и Черешне? По актам ЛМ Федор Елец был женат на дочери Матфея Скуйбеды, Несецкий даёт ему в жёны Угриновскую. Отсюда вывод - привилегия Немире и Черешне перешла к Ельцам по женской линии через Угриновских. Но почему тогда Угриновский заявил что всё его документы на Котчищи сгороле в Луцке?
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1381
Регистрация: 2009
Рейтинг: 7717 

Александр, замечание Ваше весьма интересное. Скорее всего так и было. Что же касается сгоревших документов, то как сказано в источнике:
[q]
...билъ намъ чоломъ земенинъ нашъ повету Киевъского Матъфей Угриновъский, штожъ дей листы и привилья его погорели в замъку нашомъ Луцкомъ на именья въ повети Киевъскомъ, на имени Высокое, а в Котъчисщах и въ Велавску по третей части...
[/q]


А значит речь идет о конкретных документах, которые касались конкретно Матфея, а не вообще его предков, поскольку, указана третья часть имений Высокого, Котчищ и Велавска, а значит речь идет об известном нам листе великого князя Александра (ок. 1494 года) или его копии (видимус), каком-то увязчем листе и вероятно раздельном листе с остальными братьями, а не листе Немире и Черешне.

Кстати, обнаружил документ, который подтвердил вот это мое сообщение о Русиновичах с уточнением в той части, что Андрушко Русинович был сыном именно того самого Русана, в которого брат Ганус http://forum.vgd.ru/1231/18290...iew&o= а, что Чаруковское подворье, которое в 1494 году земянин луцкий Андрушко Русинович продает княгине Марии Ровенской, как отчизну свою (Архив Сангушков, Т. 1, стр. 101-102) имелось ввиду не под Луцком, а в самом Луцке, как и сказано в документе http://forum.vgd.ru/file.php?fid=184270&key=1722365875. А отчизное Чаруковское имение под Луцком осталось тогда за Андрушком Русиновичем (Русановичем), поскольку в 1517 году Зенко и Микита Андрушковичи Русановичи судились за него со своими зятьями (См. файл внизу: Архив Сангушков, Т. 3, стр. 152-153).

А отсюда, мы имеем уточненную родословную бояр Русиновичей:

Петр------------Митко 1474 г.----------------Русан (привилей Казимира) он же Сенко (или Русин, дв. госп.), 1496, 1498, и его брат Ганус (Ганя, Гавриил), который потом мешкал у "Вграх" --------------- Андрушко Русинович, который продал лишь Чаруковское подворье в Луцке, но не само поместье Чаруково под Луцком княгини Марии Ровенской в 1494 году, его брат Васко Русинович и еще один их брат Ивашко Сенкович Русинович (с. Сомино Казарина, 1499, 1509). Васко вместе с одним из братьев, Андрушком или Ивашком судились за Литовский остров с Давыдом Велавским. Все сошлось: в известном привилее "1498. Сведецтво кнегини Пинское о именя отчизные дворенина господарского Русина" Русин говорил именно о Митке Петровиче, как о своем отце, не участвовавшему в заговоре волынян, в которого князь Семен не отобрал отчизны...(зато ее отобрали свои).

Прикрепленный файл Снимок экрана 2015-07-25 в 12.11.07.png
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 560
Регистрация: 2008
Рейтинг: 325 

Хорошая информация. Логично, что в реестре Ельцов находились документы, которые подтверждали их владения, возможно, , что это был лист короля Александра (ок. 1494 года) Матвею Угриновскому на имение в Овручском повете, которое он отдал своей дочери ( жене Федора Ельца). Но остается не ясным почему он стал владельцем третьей части Котчич. Русиновичи Потеряли Котчичи и уже в 1498 году Котчичами владели Бардыши, в литовский период ( по информации П. Клепатского ) владельцами Котчич были Тыши Быковские. При этом мы должны помнить, что Матвей есть внук сестры Немири Резановича. Может быть это было все таки потомственное владение?

Возможно, что король Владислав или князь Витовт, дал Немири и Черешне Смольчанскую землю. Ведь именно там выслужил Немира ( предок Невмержицких, а это неопровержимый факт)) землю. Кроме того именно там находиться земля Кмитов ( Матвеевская земля. Матвея Александровича), а Кмиты - это потомки Александра, сына Грегора из Вороновицы. Материалам Можаровских верить нельзя, но там есть такой факт, что документ на Смольчанскую землю украли турки из палатки короля Владислава и они называли своим предком тоже Александра. Вероятнее всего, что Немира ( это Немира Бакотский), а Черешня ( это Александр Кмита) сыновья Грегоро из Воронович. Кроме того это согласуется с историческими событиями в Подольской земле. Витовт завоевал Бакоту, которой с 1388 года владел Немира, и отдал ее польскому королю. Взамен он мог дать землю Немире и Александру ( зная их отношения с поляками) в Овручском повете. Кроме того Немира ( Петр) Бакотский был старостою Подольской земли. Ведь есть факт, что много подольских родов оказались в Овручском повете.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1381
Регистрация: 2009
Рейтинг: 7717 

Неужели Кудиновичи Дривинские - потомки Казарина Резановича, а Еньковичи Дривинские - потомки Немири Резановича?

Из "Вырока Зигмунта I в справе князя Александра Вишневецкого против князя Фёдора Сангушки за присуженье села его Древина Фёдору Юньку" от 30 июля 1538 года (Арх. Сангушков, Т. 4, стр. 153) мы узнаем, что

еще в период до 1538 года князь Александр Михайлович Вишневецкий купил имение Дривин в земянина земли Волынской и его жены, пана Скиндира. В то же время, князь Алесандр Михайлович Вишневецкий жалуется на старосту Владимирского князя Федора Андреевича Сангушку, что он это имение гвалтом захватил и отдал подстаросте Владимирскому Федору Еньку, на что Сангушко поведал, что он этого имения не отнимал, а присудил своему подстаросте за долг 238 коп грошей литовских на том же Скиндиру Дривинском. Другими словами, князь А. Вишневецкий купил имение Дривин в Скиндира, которое фактически находилось в залоге в Федора Енька, из-за чего и возник конфликт, поскольку интересы Федора Енька защитил его патрон князь Ф. Сангушко. Выяснилось также, что при покупке Дривина князь Вишневецкий не додал Скиндиру Дривинскому 40 коп грошей литовских. В конце концов решением (выроком) Сигизмунда имение Дривин присуждалось князю Александру Вишневецкому держать на вечные часы, он отдает пенязи (долг 40 коп грошей литовских) Скиндиру Дривинскому, а Скиндир передает их Юньку.

Почему же нас интересует этот привилей? Вспомним, изложенный мной ранее материал о Кудиновичах Древинских, где сестры Древинские названы сестрами Ставецких. http://forum.vgd.ru/post/1231/...#pp1745367

Что бы понять суть вопроса нужно в первую очередь выяснить, кто такие этот Скиндир Древинский и Федор Енько.

Из моего уточнения, сделанного тогда, стало ясно, что детальное рассмотрение документа, где упоминается Кудинъ Дривиньский не относится к 1444 году, а позднее, поскольку данный лист из многих здесь представленных был дан князем Андреем Александровичем Сангушкой индикта третьего. Простое вычисление показывает, что это 1515 год, поскольку Андрей Александрович Сангушко был старостой Владимирским не ранее 1505 года (Вольф, стр. 424-428), а индикт 3 отвечает 1515 году. Возможно, КУДИН Дривинский был братом Солтана и Грицка Стецковичей и звали его Иван (поскольку Бонецкий, ссылаясь на МЛ-27, в старой нумерации №43, утверждал, что в 1541 году Гольшанский, бискуп виленский, судился с боярами овручскими Солтаном, Богданом и Иваном Стецковичами; Boniecki A. "Poczet rodow..." стр. 335), а сёстры Кудиновны естественно были двоюродными сёстрами в отношении Ивана и Гневоша Грицкевичей.

Возникает закономерный вопрос, почему же тогда Дривин продает не Кудин Дривинский, а Скиндир Дривинский? Имя литовского боярина дворянина господарского Скиндира оказывается было довольно известным. Сохранились документы, где он упоминается:

1524 год, Ян Скиндер, дворянин господарский (Архив Сангушков, Т. 3, стр. 266)

[1528 г.] июля 8. Вестовой лист Яна Андреевича [Скиндера] старосте городенскому, маршалку дворному Ю. М. Радзивиллу о происшествиях в Витебске в связи со слухами о готовящемся походе московского войска на этот город.
Этот Ян Андреевич – автор донесения, имеет печать, которая была приложенна к документу: на ней изображен польский герб Sreniawa (крест над рекой). По геральдическим справочникам выясняется, что этим гербом пользовался, среди прочих, и литовский шляхетский род Скиндеров (см.: Kojalowicz W. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli O kleinotach albo herbach / Wyd. Fr. Piekosinski. Krakow, 1897. S. 290; Niesiecki K. Herbarz Polski. T. VIII. Lipsk, 1841. S. 380, 468-472). В рассматриваемый нами период хорошо известен господарский дворянин Ян Андреевич Скиндер, он упоминается в 1507-1528 гг. (Boniecki A. Poczet rodow... S. 314). В частности, в том же 1528 г., когда было написано донесение Ю. Радзивиллу из Витебска, "пан Ян Андреевич Скиндер", согласно Переписи литовского войска, должен был выставить на службу 15 конных и еще трех – с "закупных людей" (РИБ. Т. 33. Пг., 1915. Стб. 19; см. также в настоящем издании док. № 6, л.6 об.).http://www.vostlit.info/Texts/...l?id=10458


№ 6
1528 г., мая 8. Отрывок переписи войска Великого княжества Литовского:
Скиндер, Мартин а Миколай Анъдреевичы мают ставити осм коней. Пан Ян Андреевич Скиндер маеть ставити петнадцать коней; он же маеть ставити з людей закупъных тры кони.http://www.vostlit.info/Texts/...l?id=10457

1533 год: "... дворянина Нашого пана Яна Андреевича Скиндира..."https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false

Согласно Бонецкого, этот Ян Скиндир был сыном Андрея Протоловича Скиндера, который вместе со своим братом Станиславом построил в Лидском повете Литвы костел св. Станиславаhttps://pl.wikipedia.org/wiki/...ka_w_Lacku в Лядскеhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Lack_(Bia%C5%82oru%C5%9B) в первой половине 15-го века и оставил двоих сыновей Миколая и Щастного. Эти сведения подтверждает и Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich › Tom V › strona 58http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/58 с уточнением, что костел был построен в 1424 году.

Был еще князь Иван Дмитриевич Скиндырь, который упомянут в числе погибших русских князей в битве на Ворскле в 1399 году

Иван Скиндер litopys.org.ua/psrl3235/lytov05.htm#page76
или kniaź Iwan Dmitrejewicz Skindyr litopys.org.ua/psrl3235/lytov09.htm#page148 , которого Косинский считал сыном Свидригайла, а Коялович сыном Корибута Ольгердовича. Правда, Вольф, отнеся его к псевдокнязьям, называл ошибкой летописи, где вместо "Киндир" переписчик записал "Скиндир".

К тому же Несецкий и Коялович соотносят литовских Скиндирей к гербу Шреняваhttps://books.google.com.ua/bo...mp;f=false, а значит волынский Скиндир не имел никакой связи с литовскими Скиндирами, поскольку Скиндир Дривинский по утверждению того же Бонецкого принадлежал к гербу Корчак.

Все дело в том, что Скиндир Дривинский и Кудин Дривинский - это одно лицо. Это доказывается во-первых лингвистически "Скиндир" и "Кудин" - это две формы одного имени "Акиндин" или "Анкудин"https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false, а также тем, что согласно документов, выложенных мной ранее по Кудиновичах Дривинских, одно село Дривин было сначала частично продано и заложено одним лицом Кудином (Скиндиром) Дривинским и его дочерью Федькой Кудиновной Дривинской Федору Еньку (в другом документе Еньку Федоровичу), а затем продано князю Александру Вишневецкому. Очевидно, что Федор Енькович - это более точное имя, чем Енько Федорович, поскольку

1 мая 1502 года король Александр подтвердил Федору Енковичу первую свою данину село Обениж и 6 служб там же в Турийской волости. (Арх. Санг. Т. 3, стр. 31)

20 ноября 1532 года Василий Федорович Енькович продает князю Федору Андреевичу Сангушке старосте владимирскому добра свои Обениж, которые отец его выслужил у короля Александра, также с правом патронату до церкви св. Праскевьи там же за 300 коп грошей литовских. (Арх. Санг. Т. 3, стр. 397)

Того ж дня. Князь Федор Андреевич Сангушко, приобретя от Василия Федоровича Енковича добра его Обениж, позволяет ему там же пока проживать до Трех Кролей року натупного и прирекает перезимовать быдло и забрать збожье при помощи подданных Обенижских и Турийских до добр того ж Василя - села Мокович. (Там же)

Вот она разгадка в выделенных словах. Мало того, что муж Евдокии Кудиновны Дривинской Васко Фёдорович, вероятно, родной брат Енька Фёдоровича, так еще дедизной Еньковича было село Моковичи. А теперь вспомним, что король Казимир дал Яцку Немировичу у Володимери потверженье на Летынъ а Моковичи, а под Перемылемъ Шибеное, где Яцко Немирович - родной брат Якова Войны Немирича, что доказано мной здесь http://forum.vgd.ru/post/1231/...#pp1623536

Другими словами Яцко Немирович - сын Немири Резановича и Енько (Юнько, Юцко) из Мокович - это одно лицо. Вот почему его сын Федор Енькович (Яцкович) пытался любыми путями приобрести фамильное гнездо Дривин (кстати, как и согласно моей гипотезы еще один потомок Мокосеев князь Александр Михайлович Вишневецкий), которое принадлежало другому представителю Немир Резановичей - Кудину Дривинскому (поскольку его дочь или внучка? Федя Кудиновна названа сестрой Ставецких, а 1526 году фиксируется ее брат или отец господарский дворянин Василий Кудиновичhttps://www.google.com.ua/sear...D0%BE+1526, которого Бонецкий считал все-таки отцом сестер Кудиновичей. Этот Кудинов Василий упом. и в 1528 году как дворянин господарский - Арх. Санг. Т. 3, стр. 291-292 ). Нет сомнения уже в том, что Еньковичи все-таки получили часть Дривина, поскольку еще в 1528 году Василий Енкович з Древина ставит 4 кони (Арх. Санг.), а в описи Владимирского и Луцкого замков уже в 1545 году упоминается городня Василия Дрывинского с Дрывичhttps://books.google.com.ua/bo...mp;f=false . Этот же Василий в этой описи назван как Василий Юцкевич (стр. 24), Енкович (стр. 113, 128, 139), а Село Красное съ приселками: Больчеhttps://www.google.com.ua/maps...,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x472579db0618e923:0xbf137585707670bd, Кольнятичи, Ставровъhttps://www.google.com.ua/maps...,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x472578117bd14e65:0x6340e08b54f6b570, Перекладовичи, его милость, господарь старый далъ во владѣніе Василію Енковичу.https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false Это и неудивительно, ведь данные села находились под Торговицейhttps://www.google.com.ua/maps...,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4725789910af72cd:0x295a0e7e5c54d564 - еще одним гнездом Немир Резановичей.

А отсюда, получается следующая схема:

Немира Резанович-------------- Енько (Юцко, Яцко) Немирович, втор. пол. 15-го века дедич на Моковичах------------------ Федор Енькович, 1502 г. подтв. Обенижей и покупка Дривина-----------------------Василий Федорович Енькович (Дривинский), 1532, 1545, возможно имел брата Енька Федоровича.

Казарин Резанович---------------Стецко Шишкинич, 1471----------------------------Иван Кудин (Скиндир) Стецкович Дривинский, 1515 г.--------------------------- Василий Кудинович, 1526, двор. господ. и его сестры Федька и Евдокия Кудиновны Древинские, где первая замужем за Лукашем Сосновским, а вторая - за Васком Федоровичем, 1535, 1537 гг..

Прикрепленный файл Снимок экрана 2015-07-23 в 14.17.49.png
<<Назад    Вперед>> [ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 255 256 257 258 259 260 [ >>>>>> ]
Модераторы: N_Volga, Asmodeika, Радомир
Генеалогический форум ВГД » Поиск предков, родичей и/или однофамильцев » Л » Ла - Лё » Левковские
Вверх ⇈