, , , .. , , . , , , . - , !
» , / » » -
 ⇊

←      →: ←  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 ... 126 127 128 129 130 131  →
: N_Volga, Asmodeika,
falkova


: 2823
2008 .
: 4090
Tasha56, !
.

" . 1915." .

 :  -   1915 ..JPG
---
falkova


: 2823
2008 .
: 4090
:
- 1875 15

http://dlib.rsl.ru/view.php?pa...551674.pdf
: 1841-1891 . / . ..
B 22/591
T 27/437
.54
, .61

 :   -  .JPG
---
falkova


: 2823
2008 .
: 4090
- 1879 , 17 .

 :  .JPG
---
falkova


: 2823
2008 .
: 4090

 :  .JPG
---
falkova


: 2823
2008 .
: 4090

 :  .. -  1868.JPG
---
severinn

: 7086
2005 .
: 2144
?


Piątkowska z Wielkiego Piątku
34. Piątkowska , (1.3.11.21) , 1602, 1610, 1620, 1638, 1610-1637/ , 1) Gorecki , 1608, 1610, .1618;
Gorecki, 1619, 1620 ;
severinn

: 7086
2005 .
: 2144
Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XV wiek > Cz 2
2134 (Nr. 9 zs) 1427
Tomasz z Pakoci, klan poznaski i sta gen. wkopolski, Dobrogost z Szamotu, podkomorzy kaliski, Mikoaj Sapeski, sdzia poznaski generalny, owiadczaj, i stanli: Ks. Janusz Szoowski, kanonik pozn z I i N. Piotr Slap de Dambrwka z II i dokonuj zapisu na ugod graniczn pod superarbitrem Sdziwojem z Ostroroga wojewod poznaskim; chodzi o granice Dambrwki oraz Dzenczolowa s. Golusycze (f. 67v). Porczyciele stron: Piotra Slapa: Piotr Urbanowski i Dersaw Lesczenski de Chelkowo; Janusza: M. Str. D. Dobrogost z Szamotu podkomorzy kaliski i Janusz Gorecki, skarbnik kaliski

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1315 (Nr. 167) 1475
N. Piotr Gorecki, s. o. Jana Kzanskiego (?), Goreckiego w tow. Michaa Brzenickiego stryja Jakuba Goreckiego, Jana Gogiskiego wujw, daje intromisj do swej cz. we wsi Maa Grka GD. Iwanowi z Goliny sdziemu kalisk. (f. 18v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
8511 (Nr. 9 gr. 1386) 1477
N. Jakub Gorecki na 1/2 dd. dziedz. we wsiach Grka Bojenicze, i na so. w Grce p. pyzdr. zap. 150 grz. pos. i t. w. onie N. Katarzynie (f. 92)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1402 (Nr. 167) 1479
NN. Stanisaw Pirzchiski, Hektor Koszucki, Jakub Gorecki rcz za Mikoaja Czeczerada de Chwalkowo, i stawi N. Ann, matk swoj, on Macieja Komornickiego na sejmik redzki aby tam przed st generalnym WKP. rezygnowaa swe wsie: Wyszakowo, Biernatki i 1/4 cz. Paczek w 160 gn. Maciejowi Komornickiemu na wyd. (f. 63) Ci rcz za Mikoaja Czeczerada, Magorzat i Zofj, rodzonych, dziedzicw z Chwakowa, i oni zrzekn si bliszoci po + matki swej Anny, . Mac. Komorn. do 160 gn. na Wyszakowie, Biernatkach i 4-ej cz. Paczek (f. 63v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XV wiek > Cz 1
6264 (Nr. 1387) 1487
N. Jan Gorecki na czciach w miecie Grka na przedmieciu i na caej cz. wsi M. Grka z so. p. koc. z dworem gdzie sam mieszka i z fortalicium w miecie Grka, zap. 300 grz. posagu i t. w. onie swej G. Magorzacie (f. 68v)

6270 (Nr. 1387) 1487
N. Jan Gorecki na poowie swej poowy w Kaczkowejgrce p. pyzdr. zap. 80 grz. posagu i t. w. onie swej N. Annie (f. 69)

6677 [Pozna] (Nr. 1387) 1489
Katarzyna zak. w Owiskach w tow. Mik. Gorzeczkiego (Gorecki) i Macieja Kawieckiego wujw, Jana Dambrowskiego i Wojc. Zuchowskiego stryjw, 3- cz, 3-ej czci Ostrowieczna w p. koc. z dziaw z nepotkami rodzonymi, cc. ol. Wincentego Ostrowieckiego brata swego rodz., tj. Katarzyn i Ann, nepotce swej Annie, . Eljasza Rokossowskiego z mioci rezygnuje (f. 107v), a 2 czci swej 3-ej czci ib. teje Annie za 40 grz. wyd. (f. 108)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
7679 (Nr. 10 gr. 1387) 1489
N. Jan Gorecki de Sandkowa Grka na po. czci, ktre ma ib. w p. pyzdr. zap. pos. 30 grz. i t. w. onie N. Annie (f. 131)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
5423 (Nr. 228) 1491
N Maciej Kawiecki i Jan Gorecki rcz Andrzejowi Suockiemu za panny Mart i Agnieszk siostry rodzone niedzielne, crki Mikoaja Zdrojewskiego dziedziczki Konar, (f. 319)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
8305 (Nr. 10 gr. 1387) 1491
N. Kunat Gorecki de Gamczlewa Gorka na po. czci w Ganczlewej Gorce p. koc. i na po. k w Darnowie p. koc. zap. 30 grz. posagu i t. w. onie swej N. Dorocie, c. ol. Piotra Malewskiego (f. 155)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1722 (Nr. 168) 1493
N. Jan Gorecki de Grka Kaczkowska, kwit. GD. Piotra agiewnickiego, podsdka kaliskiego, z 50 gn. pos. za Ann, . Jana G., a crk Piotra . (f. 174v)

1795 (Nr. 169) 1495
N. Piotr Gorecki, s. o. Katarzyny G., crki ol. Pawa 0lszyckiego z I i Hier., s. o. Mac. z Bnina, z II (f. 39v)

1871 (Nr. 169) 1499
N. Jan Gorecki, syn Jakuba zw. Fraterek (f. 86)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
293 (Nr. 232) 1506
N. Katarzyna Starkowiecka . N. Miko. Dobrzyckiego z I i N. Mikoaj Gorecki z II (f. 55v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 1
547 (Nr. 862) 1507
N. Jan Gorecki daje 100 grz. pos. za siostr sw Ann Goreck, on Wojciecha Grobskiego, a w razie nie wypacenia tego w terminie winien wyderkowa po. wsi Sanniki p. gn. (f. 225v). Wojc. Grob. zobow. si oprawi tej onie 100 grz. pos. i t. w. na po. dd. z dziaw z bratem rodz. na wsi Grobia i na po. wsi Biacza (f. 226)

675 (Nr. 862) 1507
N. Mikoaj Gorecki winien 9 grz. Katarzynie, . Andrzeja Bobrowskiego, siostrze swej rodzonej, (f. 386)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
1315 (Nr. 786) 1508
N. Mich. Gorecki i Mag. G. panna, siostra jego stryj. rodz., niedzielni, ona w tow. Stan. Chwalkowskiego stryja i Mik. Malewskiego wuja, cae cz. wsi Sliwne Goreczki p. py. za 60 grz. N. Stanisawowi Kunatowi G-mu sprzed. (p. 34)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1246 (Nr. 24) 1512
N. Jan Gorecki zap. 15 gn. Baejowi Westerskiemu renty posagu 50 gn., za Agnieszk on jego, a siostr rodz. zezn. (f. 51v)

1250 (Nr. 24) 1512
N. Jakub Gorecki termin z Piotrem i Jadwig rodzonymi, dz-ami z Pitkowa, o to, i odebra 90 gn. za ol. Elbiet, . jego a siostr ich w posagu, oprawi jej na cz. Dzirznicy, ale im jako spadkobiercom tej swej ony, nie zwrci (f. 55v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
2083 (Nr. 786) 1513
N. Jan Gorecki na 1/2 wsi Grka i 1/2 poowy wsi Sanniki p. gn. zap. 420 z. w. pos. i t. w. . Zofji, c. G. ol. Swyenna Russockiego stolnika kalis. (p. 386)

severinn

: 7086
2005 .
: 2144
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
2098 (Nr. 786) 1513
N. Mikoł. Mokronosski i Piotr Gorecki, bcia ciot. rodz. całą wś. Olshicze p. py. swoją mac., za 20 grz. Piotrowi M-mu sprzedaje (p. 397)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
2158 (Nr. 24) 1514
N. Mikołaj Gorecki jako prok. żony swej Anny, c. GD. Jana z Rambina, w spr. wyderk. sprzedaży wsi Sroki w p. pyzdr. sprzeciwia się temu (f. 145v)

503 (Pyzdry 23) 1517
Nob. Piotr Gorecki, ogród we wsi Gałązki, za łąkę zwaną granica w tejże wsi Gałązki za 8 "suci" roli folwarcznej w stronę sadzawki i za 20 "suci" w stronę granicy majątku Wrotkowo we wsi Gałązki w pow. pyzdrsk. drogą wymiany nob. Augustynowi Gałązeckiemu sprzed. i na zaw. zrezygn. (f. 24v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
4792 (Nr. 25) T. C. 1519
Stanisław Gorecki płaci grz. Janowi, Maciejowi, Mikołajowi, Piotrowi i Andrzejowi braciom rodz., dziedz. w M. Wilkonicach (f. 120)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje
11759 (Nr. 345) 1519
N. Jan Gorecki dziedzic z M. alias Zabiej (Górki), na 1/2 cz. z działu z braćmi rodz. Stanisławem i Maciejem G. G. we wsi Zabia Goreczka, zap. 30 grz. pos. i t. w. ż. Agn. Wolikowskiej (f. 66)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
545 (Pyzdry 13) 1520
Nob. Wit. Gorecki, na całk. połowie części Goreczka i Obłaczkowo w pow. pyzdrsk. 50 grzyw. tyt. posagu i tyleż tyt. wiana nob. Małgorzacie córce nob. Małgorzaty Twardowskiej (sic) i swojej żonie daje i rezygn. (f. 34)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje
11817 (Nr. 345) 1521
N. Jan Gorecki całą cz. wsi Goreczka Zabia za 1 ł. pus. na przedm. m. Dupin i za część łąki w p. śrem. wymienia (i za dopł. 30 grz.) z N. Tom. Zakrzewskim (f. 85v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
5882 (Nr. 28) 1524
N. Jan Gorecki z Zofja ż. swoją zap. dług 200 grz. NN. Hieronimowi, Jerzemu, Maciejowi i Łuk. Kowalskim bciom rodz. niedz., dziedzicom w Jemielnie Małym (f. 170v). Zofja Russocka, ż. Jana Gor. (f. 171) a ci bracia zobow. się małżonkom G-im wójt. w m. Pobiedziskach p. gn. za 400 grz. wiecz. rezygnować (f. 171)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
2313 (Nr. 25) 1524
NN. Piotr, Wojciech i Tomasz, bcia rodz., dziedzice z Górki, działy robią wsi Górka Kaczkowska p. py. (f. 77). Ich ojciec ol. Jan Gorecki (Ib.)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
5728 (Nr. 1393) 1526
N. Jan Gorecki 1 1/2 łana roli pus. wsi Zabie Goreczki p. kośc. spadłe po + Wojciecha G-go nepota rodz., za 16 grz. Piotrowi i Mikoł. Domaraczkim, bciom rodz. wyd. (f. 120)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
759 (Pyzdry 23) 1528
Nob. Wojciech Gorecki, dziedzic w Górze Kaczkowskiej na całej połowie części swojej dziedz. we wsi Kaczkowska Gorka w pow. pyzdrsk. na dworze, folwarku połowie stawu i sadzawek, na połowie młyna wiatraka, etc. etc. nob. Małgorzacie Tarnowskiej, córce zm. nob. Macieja Tarnowskiego, dziedzicowi w Lubieniu, żonie swojej 80 złotych tytułem posagu i tyl tyt. wiana dat. i rezygnow. (f. 76v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
5975 (Nr. 29) 1529
NN. Jan i Wojciech Raczkowscy, bracia rodzeni, ugoda. Jeden z arbitrów: Jan Gorecki Koczelek (f. 32v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
826 (Pyzdry 23) 1531
Nob. Wojciech Gorecki całkowity łan roli osiadły we wsi Gorka Kaczkowska pow. pyzdrsk. za 12 grzyw. nob. Kacprowi Mokronowskiemu sprzed. i na wyderkaw. rezygn. (f. 92)

829 (Pyzdry 23) 1531
Nob. Piotr Gorecki, całkow. część swoją po ojcu we wsi Gorka Kaczkowska, w pow. pyzdrsk. za 40 grzyw. nob. nob. Wojciechowi i Tomaszowi Goreckim, braciom swoim z ojca rodzonym, sprzed. i na zawsze rezygn. (f. 92v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
599 (Nr. 262) 1534
N. Jan Gorecki zw. Kociełek pozw. przez X. Jana Skrzetuszewskiego kan. pozn., pleb. w Pobiedziskach (f. 149)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
918 (Pyzdry 23) 1534
Nob. Andrzej Gorecki, całkowitą część dziedz. we wsi Czeluścino w pow. pyzdrsk. które mu na zaw. rezygn. nob. Jan Radłowski, nobilibus Janowi Maciejowi i Stanisławowi Siedleckim, braciom rodz. niedzielnym za 26 grzyw. i jeden wiertel sprzed. i na zawsze rezygn. (f. 117v)

1010 (Pyzdry 23) 1539
Nob. Wojciech Gorecki, 1/2 łana roli pust. i cząstką roli folwarcznej we wsi Gorka Kaczkowska w pow. pyzdrsk. za 25 grzyw. nob. Tomaszowi Goreckiemu bratu swojemu rodzon. sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 142)

1011 (Pyzdry 23) 1539
Nob. Wojciech Gorecki, całkowitą połowę swoją stawu na potoku zw. Radancza we wsi Gorka Kaczkowska, w pow. pyzdrsk. nob. Błażejowi Westerskiemu, za 16 grzyw. sprzed. i na widerk rezygn. (f. 142)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
835 (Nr. 1394) 1540
N. Wojc. Gorecki 1/2 stawu i płos roli we wsi Kaczkowska Górka p. pyzdr. sprzed. za 300 grz. Błaż. Westerskiemu (f. 370v)

945 (Nr. 1394) 1541
N. Jan Gorecki na 4-ej części wsi Górka Kociełkowa p. gn. zap. 100 grz. pos. i t. w. ż. Kat., c. ol. Marcina Romiejewskiego (f. 423v):
( Romiejewska , 1558 Robakowski , Robakowska, Kamienski , 1584, - Piątkowski,
167 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Robakowski i Małg. Romiejewska małż. winni 34 zł. Mac. Tomickiemu (f. 99v)

severinn

: 7086
2005 .
: 2144
Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1032 (Nr. 23) 1541
Nob. Wit Gorecki na cakow. wsi swojej Gorka mniejsza w pow. pyzdrsk. 3 grzywny czynszu rocznego honorab. Janowi z Kobylina, kaznodziei i altaristae star. w Kominie od sumy kapit. 42 grzyw. na widerkaf zapisa, z czego na poowie wsi Magowo i caej Wsiachowo 24 grzyw. kapitau, a we wsiach i Sroczewo 18 grzyw. zapisanych obecnie na wy. wym. Gorze sumuje (f. 148)

1048 (Nr. 23) 1542
Nob. Andrzej Gorecki, cakowit cz swoj we wsi Raszewy w pow. pyzdrsk. za 100 grz. nob. Wojciechowi Raszewskiemu synowi Feliksa Raszewskiego sprzed. i na zawsze rezygn (f. 153v)

1057 (Nr. 23) 1542
Nob. Andrzej Gorecki cakowit poow dbr dziedz. Gorka w pow. pyzdrsk. za 40 zp. nob. nob. Annie i Agnieszce Goreckim crkom swoim zrodzonym z nob. Katarzyny Tarnowskiej, tyt. posagu z dbr ojcowskich i mateczn. sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 155)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
2688 (Nr. 1395) 1545
N. Franciszek Gorecki, s. o. Andrzeja G., na 3 panach roli os. i na 1/2 folw. Annie Krzyankowskiej, wd. po And. G., macosze swej, docza do jej pierw. oprawy danej na dw. z przyl. we wsi Sroki p. py. w s. 100 grz. (f. 194v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
37 (Pyzdry 31) 1547
Nob. Franciszek Gorecki, dziedzic w Grce, cay an roli zwany Janeczkowski z placem i budynkami, i przyleg. z k zwan Pyczinka z woln scink drzewa w lasach i rolnym pastwiskiem w wy. wym. wsi Grka w pow. Pyzdry, oraz z moliwoci zrobienia sadzawki w ogrodzie za 20 grzywien "prowido" Witowi, sucemu i "nativo" swemu z teje Grki z tytuu soectwa sprzedaje i na wyderk rezygn. (f. 10v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
5974 (Nr. 888) 1549
Wacaw Wisawski a. Gorecki Piotrowi Domaraczkiemu cz-i Zabich Goreczek p. ko. za 1. 200 z. sprzed. ew. (f. 378)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
1531 (Nr. 13) 1551
Tomasz Gorecki zobow. si 1/2 ana roli pus. we wsi Grka Kaczkowska p. pyzdr. za 25 grz. Janowi Westerskiemu wyderk. (p. 773)

1572 (Nr 14) 1551
N. Anna, . s. Baeja obyw. kalis., Zofja . Jak. Jasklskiego i Tomasz Gorecki w im. Doroty Ordzinskiej kwituj Pawa Buniskiego z 20 grz., ktre winien Annie, Zofji i Dorocie Ordziskim siostrom rodzonym (p. 1222)

1640 (Nr 15) 1552
Tom. Gorecki zobow. si Szymonowi Poniatowskiemu czae cz. Gazek M. p. kalis. sprzeda 100 grz. (78)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6262 (Nr. 893) 1552
Ambroy Kwiatkowski bratu rodz. X. Andrzejowi Kw. archidjakonowi rem. winien 150 grz. (f. 177v) Tom. Gorecki kwit. Ambroego Kw. z 150 grz. w ktrych Ambroy cz. m. i wsi Kwiatkowa w p. kalis. jemu wyderk. (f. 178v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4617 (Nr. 174) 1552
And. Westerski s. Gorecki dz. cz. w Kaczkowskiej Grce, winien 100 z. Janowi Bijlakowskiemu (f. 165v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
78 (Pyzdry 31) 1552
Nob. Wit Gorecki i Magorzata Twardowska maestwo cakowite poowy wsi Grka "posses" i Obaczkowo puste w pow. pyzdr. nob. Walentemu Goreckiemu, synowi swojemu darowuj i na zawsze rezygn. przyczem rezerwuj drug poow dla siebie i drugiego syna nob. Piotra Goreckiego (f. 22)

82 (Pyzdry 31) 1552
Nob. Walenty Gorecki syn nob. Wita Goreckiego na wszystkich swoich czci poowach we wsiach Gorki osiadej i Obaczkowo pustej w pow. pyzdr. oraz na wszystkich dobrach, we dworze etc. 300 zp. z tytuu posagu i tyle wiana nob. Agnieszce Lisieckiej onie swojej, daje i rezygn. (f. 23)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6477 (Nr. 894) 1553
Franc. Gorecki pw Annie Krzyankowskiej, wd. po ol. Andrzeju Goreckim (f. 650)

6488 (Nr. 894) 1553
Jan Gorecki Kocieek zezn. i 200 z. dane s do wier. rk Miko. anczkiego obec. sdziego kalisk. za czci m. Goliny i wsi przyl. Maciejowi i Janowi Goliskim przez Jana Piekarskiego z on Jadwiga Gol. na wiecz. rezygnowane (f. 695v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
7888 (Nr. 1396) 1554
N. Jan Gorecki na 4-ych cz. cz. wsi: Kociekowa Gorka, Saniki p. gn. oraz na m. i st. "Posczedni Myn" i "Posczedni Staw" zap. 100 kop pos. i t. w. Katarzynie Romiejewskiej, c. o. Marcina R. (f. 212)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4850 (Nr. 174) 1554
Piotr Gorecki dz. cz. w Grce Andrzejowi G. ojczymowi zap. dug 10 grz. (f. 812)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6910 (Nr. 896) 1555
Jan Gorecki zw. Kocieek Wawrzycowi Sokolnickiemu pisarzowi gr. pozna. dom z placem pod Grk zamku w Pozn. za 150 grz. sprzed. (f. 282)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
7994 (Nr. 1396) 1555
N. Jan Gorecki zw. Kocioek dom z placem pod Grk zamku pozn. nabyty od s. Franc. Sodzinki i Mag. ma., za 150 grz. G. Wawrzycowi Sokolnickiemu pisarzowi gr. poznaskiemu sprzed. (f. 260v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
131 (Pyzdry 31) 1555
Nob. Andrzej Gorecki i Magorzata Tarnowska, maonkowie, cakow. dwa any roli, zamieszkaej przez pracow. Tomasza Brod i pracow. azarza we wsi Borzeniczki w pow. pyzdr. za 100 grzywien nob. Janowi Bilakowskiemu sprzedaj i na wyderkaf rezygn. (f. 37v)

severinn

: 7086
2005 .
: 2144
Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
8224 (Nr. 1396) 1556
N. Andrzej Gorecki na 1/2 dd. zap. pos. 500 z. i t. w. . przyszej Barbarze, c. o. Jakuba Wydzierzewskiego (f. 360v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Cz 1
2187 (Nr. 36) 1557
Andrzej Gorecki pilno pw ucji wd. po ol. Jakubie Wydzierzewskim, i Janowi synowi W. jej (f. 271)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4977 (Nr. 176) 1558
Piotr Gorecki dz. cz-i w Kaczkowskiej Grce siostrom swym rodz. pannom Agnieszce i Dorocie G-im, w im., sw. oraz Macieja i Jerzego GG. bci swych rodz. winien 120 grz. pos. (f. 391v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
2953 (Nr. 24) 1559
Tomasz Gorecki z pow. wielu. zap. dug 106 z. za Golewicach p. wielu. Jadwidze Kwiatkowskiej wd. po ol. Wojc. Sawiskim (f. 17)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
8812 (Nr 1396) 1559
N. Jan Gorecki opp. dla Rocha, Wojc. i Piotra G-ich braci swych rodz. maol. nalene jemu obok innych bci swych rodz. Macieja, Leonarda i Franciszka G-ich, daje bratu swemu: G. Maciejowi G. choremu pozn. i pisarzowi wojsk. kor. (f. 754)

8816 (Nr 1396) 1559
N. Franciszef Gorecki opp. Rocha, Wojciecha i Piotra G-ich, braci swych maoletnich, ktr sprawuje obok, braci swych Macieja, Leonarda i Jana G-ich, zleca G. Maciejowi G. chor. pozn. i pisarzowi wojska kor., br. rodz. (f. 755v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
1520 (Nr. 903) 1561
Jan Gorecki kwit. brata rodz. Leonarda G. z ruch. po + ojca (f. 200v)

1801 (Nr. 904) 1562
Roch Gorecki, kwit. brata rodz. Leonarda G., z 75 zp. (f. 582v). 1-y 2-mu cz. Kociakowej Grki i Sannik w p. gn. wydzierawia (f. 583)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
5198 (Nr. 179) 1564
Jan Gorecki dziedzic czci w Kociekowej Grce winien 100 z. Janowi Kleparskiemu (f. 674)

5206 (Nr. 179) 1564
Katarzyna Romiejewska wd. po Janie Goreckim (w tyt. "Gorecki Kocieek") pani wienna w Grce Kociekowej (!) i Sannikach, kwit. syna swego Leonarda G. z 30 z. z dziedz. jej dbr opr. ib. w p. gn. (f. 692)

5221 (Nr. 179) 1564
Andrzej Gorecki pw Annie wd. po ol. Janie Bardzkim z Wrzeni, pozew w Bardnie (f. 768)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
4018 (Nr. 36) 1570
Kasper Gorecki, s. o. Tomasza G. z Galewic, kwit. Stanisawa Zaremb z Kalinowy z ran zadanych przez sugi jego (p. 449)

4073 (Nr. 36) 1570
Jan Gorecki i Dorota Grabowska ma. winni 110 z. Wojc. Parzynczewskiemu (p. 804)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
4591 (Nr. 3) 1570
N. Piotr Gorecki z pow. pyzdr., cae cz. cz. dziedz. wsi Kocza Grka w p. pyzdr. za 1. 000 zp. Jakubowi Goreckiemu s. Baszkowskiemu sprzedaje (f. 204v). N. Katarzyna Kaliska, . zezn. (f. 204v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
10786 (Nr. 1398) 1570
N. Wac. Gorecki i Anna Chrapiewska ma. doyw. (f. 123)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
558 (Nr. 110) 1572
Piotr Gorecki factor w Czarnkowie Wojc. Sdziw. Cz. GWP. sty pyzdr. (f. 460)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Cz 1
3732 (Nr. 52) 1573
Wac. Gorecki podwojewodzy inowroc., kwit. Andrzeja Obodziskiego z 432 zp. (f. 107)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
11585 (Nr. 1398) 1575
N. Wojciech Gorecki na 1/2 dbr wsi Kociekowa Grka p. gn. zap. 800 zp. pos. i t. w. . Annie, c.Adama Cieleckiego (f. 567v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
2384 (Nr. 933) 1579
Piotr Gorecki brat rodz. ol. Wojciecha G., bp. +-go zrzeka si spadku po nim (f. 619)

2400 (Nr. 933) 1579
Maciej Strzakowski i Regina Strzakowska wdowa po ol. Sebastjanie Sawckim z I i Maciej Bieganowski i Andrzej Gorecki z II kontr. (f. 681)

←      →: ←  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 ... 126 127 128 129 130 131  →
: N_Volga, Asmodeika,
» » , / » » - » [ 23985]
 ⇈