Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy
RSS

Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy

Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Уникальное издание, содержащее фотографии персоналий и краткие аннотации к ним. Część I. Część I


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 * 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 [ >>>>>> ]
Модератор: Bianca
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

...

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

...

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

georgev
39/8. OSOWSKI WINCENTY (OSSOWSKI WIKTOR?) (1840 lub 1845-1897) Urodzony w Żytomierzu. Do szkół uczęszczał w Kijowie, gdzie ukończył gimnazjum, następnie wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Kijowskiego. Wraz ze starszym bratem Lubomirem został wzięty do niewoli pod Borodianką. Sądzony w Kijowie, został skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach. Katorgę odbywał w okr. nerczyńskim w Aleksandrowsku, kopalni Akatuja, być może później w Siwako-wej. Na osiedleniu zajmował się również z bratem handlem w Irkucku. W 1883 r. przebywał w gub. chersońskiej. Po powrocie do kraju O. W. pracował na roli. Zmarł w Czołnowicy (?) w gub. kijowskiej. W tym samym roku umarł jego brat.
Portret mężczyzny z brodą, ujęcie w Vi postaci. Na fot. podpis: „Wincenty Osowski".
Lit.: MWP, zb. A. Kr., fot. 27kr/86, 4113/1803 MW, (na drugiej fot. nazwisko Ossowski); arch. A. Kr.'68-H 10872, 71-H „Zesłani", 71-H „Syberia" - „Spis fot...."; L. Mężyński, s. 72; Nierczinskaja katorga..., s. 160-161, 164, GARF, [w:] kartoteka IH PAN.

Все, устала Вероничка. Всех благ!

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Lorelei
Долгожитель форума

Lorelei

Москва
Сообщений: 778
Регистрация: 3 июня 2008
Рейтинг: 184 

Kuczyk (Kucyk) Ziemomys©© - poz. kat. 183
Radziejowski Ignacy - poz. kat. 310

Посмотрите их, пожалуйста.


---
http://forum.vgd.ru/155/18589/
Все мои личные данные размещены добровольно.
lorella
Новичок
lorellaкалуга
Сообщений: 23
Регистрация: 3 авг. 2007
Рейтинг: 3 

Посмотрите,пожалуйста,Сикорская Ядвига,Сикрский Валентин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

Lorelei
Стр. 183
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.


---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

Lorelei
Стр. 183
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.
310. RADZIEJOWSKI IGNACY (1830 lub 1831-1864)
Urzędnik w Administracji R2ądowej Dochodów Skarbowych Tabacznych. W II połowie 1862 naczelnik m. Łodzi. Uczestnik powstania, służył w oddziale Józefa Sawickiego i - w stopniu oficera -u Roberta Skowrońskiego. Aresztowany w sierpniu 1863, rozstrzelany 6 II 1864.
Portret do bioder, w owalu; na aw. napisy: „1863"
i „Radziejowski Ignacy/rozstrzelany"; fot. naklejona
na szarą tekturkę;
refotografia
autor fot. oryg. nieokr., pocz. 1. 60. XIX w.
wym. 5,7 x 3,8 (owal), 9 x 5,3 (11 x 6,4)
nr inw. MHW Arch. Fot. 13849,
zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): J. Śmiałowski, PSB, t. XXXII, 1987, z. 124, s. 63

Из 2 тома - стр. 55
4/7. RODZIEWICZ STANISŁAW
Być może mężczyzna z fotografii jest jedną z niżej wymienionych osób:
-/ szlachcic, rządca majątku w pow. słonimskim gub. grodzieńskiej. Zesłany do Wschodniej Syberii;
-/ syn Walentego, 19-letni włościanin zesłany na Syberię.
Portret starszego mężczyzny z bujną brodą, popiersie.
Pod fot. na kart.: „ [S]tanisław Rodziewicz".
Lit.: MWP, arch. A. Kr. 71-H „Syberia" - „Spis fot...."; GARF, [w:] kartoteka IH PAN.

Есть фотографии к каждой персоналии. Но они получаются "тяжеловатым" для форума. Присылайте в личку ваше мыло - вышлю фото нормального качества.
И ещё: встретился Rodziewicz у Анищенко. Ваш ли?
Всех благ.
С уважением, Вероника.

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

lorella
Стр. 72 из 2 тома
10/1. SIKORSKI ALEKSANDER
W zbiorze są dwa zdjęcia różnych osób o tym samym imieniu i nazwisku (patrz też poz. kat. 67/1). Również ze względu na popularność nazwiska nie ma możliwości prawidłowego przypisania danych biograf, do fotografii. Być może są to:
-/ szlachcic zagrodowy, pochodził z pow. łomżyńskiego gub. augustowskiej. Został zesłany do rot aresz-tanckich lub na ciężkie roboty do Kutomary (okr. nerczyński);
-/ syn ławnika sądu ziemskiego, szlachcic z pow. sokołowskiego gub. grodzieńskiej, był urzędnikiem akcyzy w Suchowoli. Za odejście ze służby bez zawiadomienia naczelnika został skazany na 6 lat ciężkich robót w zakładach. Katorgę odbywał w okr. nerczyńskim w Siwakowej. Zwolniony z robót przeniesiony na osiedlenie do gm. Bratskiej niżnieudyńskiego okr. W 1866 r. został zatrudniony w żegludze w Witimie. Portret starszego mężczyzny z wąsami, ujęcie w !/2 postaci. Pod fot. na kart.: „Aleksander Sikorski", nazwisko powtórzone na marginesie kartonu u góry.

Стр. 261из 1 тома
67/1. SIKORSKI ALEKS[ANDER}
W zbiorze są dwa zdjęcia różnych osób o tym samym imieniu i nazwisku. Również ze względu na popularność nazwiska, nie ma możliwości prawidłowego przypisania danych biograf, do fotografii, patrz poz. kat. 10/1.
Portret mężczyzny z bujną, ciemną brodą, popiersie. Na fot. kart. z nazwiskiem: „Aleks. Sikorski."
Lit.: MWP, zb. A. Kr., fot. 33kr/59, 4113/2167MW; arch. A. Kr. 71-H „Zesłani"; 71-H „Syberia" -„Spis fot...." — dwie fot. z tymi samymi personaliami.

Есть фотографии к каждой персоналии. Но они получаются "тяжеловатым" для форума. Присылайте в личку ваш эл. адрес - вышлю фото нормального качества.

И ещё: прогуляйтесь по ссылочкам - и —

Всех благ!
С уважением, Вероника.
---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

Lorelei
Ещё для Вас - по ссылке -
Удачи!
С уважением, Вероника.

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 693 

Том 2.

Spis osób występujących na fotografiach
Różne wersje nazwisk wymienionych w spisie osób podane są w nawiasach okrągłych. Jeżeli identyfikacja osoby przedstawionej na fotografii nie jest pewna, zachodzą wątpliwości co do jej nazwiska lub imienia, stosuje się jako wyznacznik znak zapytania i nawias kwadratowy.


A
Abakanowicz Jan (Abukanowicz) — poz. kat. 25/3
Aleksandrowicz Józef-poz. kat. 24/9
Aleksandrowkz [Władysław] - poz. kat. 14/3, 37/1, 64/10
Ambroziewicz (Ambrozewicz, Ambrożewicz) Stanisław — poz. kat. 175-179
[Andriolli Michał Elwiro] - poz. kat. 31/4
Andrus[z]kiewicz Leonard - poz. kat. 20/4
Antonowicz Bronisław — poz. kat. 71, 72
Antonowicz Bronisława — poz. kat. 72
Antonowicz Stefan - poz. kat. 72
Arcimowicz Kazimierz - poz. kat. 8/5
[Arciszewski] Dominik (Arciszewicz) — poz. kat. 2/7
[Artiuk] Andrzej (Arztiuk) - poz. kat. 48/6
Augustowski Wiktor — poz. kat. 12/4
Awielgobin ? (Sybirak) - poz. kat. 152

B
Baczenas [Aleksander] — poz. kat. 73
Baczenas Mateusz (Baczanas) - poz. kat. 55/4, 73
Baczenas Praskowia (Prakseda?) — poz. kat. 73
B[a]erkman Józef (Berkman, Barkmann) - poz. kat. 54/3
Bajkowski Hipolit — poz. kat. 55/1
Bałład Piotr (Bołład, Bałłod) - poz. kat. 21/3
Banaszkiewicz Antoni - poz. kat. 48/8
Barancewicz Jan (Baranowicz ?) — poz. kat. 39/3
Baranowski Władysław (Barański) — poz. kat. 12/1, 36/1
Bardecki Mieczysław — poz. kat. 70/3
Bartoszewicz Andrzej, ks. — poz. kat. 35/2
Basin Prokop Nikołajewicz (Sybirak) - poz. kat. 153
Basina Aleksandra Nikołajewna (Sybiraczka) — poz. kat. 154
Bazanow Dymitr - poz. kat. 48/1
Bąkowski H. - poz. kat. 187
Bednarski Sylwester (Bednarowski) — poz. kat. 45/7
Bektamiszew ? (Wiektamiszew ?) (Sybirak ?) - poz. kat. 155
Beyer Karol - poz. kat. 74-75
Bętkowski Wincenty (Benkowski) — poz. kat. 43/7
Białecki Ludwik (Białucki ?) - poz. kat. 22/9
Białucki Jan - poz. kat. 42/4
Bieliński [Franciszek?} (Byliński) - poz. kat. 27/7
Biendarzuski Cezary (Będrzanuski, Biednarzewski, Biendarzewski) — poz. kat. 43/5
[Bierfreind Jan] (Birfreind Julian, Johan ?) dr - poz. kat. 67/3
Biesiadowski [Stanisław lub Władysław] - poz. kat. 43/8, 64/7
Bieznosikow (?) (Rosjanin ?) — poz. kat. 156
Biront Paweł - poz. kat. 28/4
Blum Antoni - poz. kat. 50/8
Bnińska [Wacława] (z Sobańskich), hr. - poz. kat. 7/9
Bniński Roman, hr. — poz. kat. 50/2
Bobrowicz Józef — poz. kat. 62/3
[Bobrzecki] Adolf (Bobrzycki, Bobżycki) - poz. kat. 44/2
Bocheński Wiktor (Boheński Józef) - poz. kat. 61/2
Bogusławski [Wiktor] - poz. kat. 76
Bogusławski Wła[dysław] — poz. kat. 187
Bohdanowicz Hipolit (Bogdanowicz) — poz. kat. 5/9
[Bołądź Bolesław] (Bałądź, Balach, Bólach) - poz. kat. 47/8
Borejsza Bronisław — poz. kat. 62/7
Borkowski Leon - poz. kat. 35/9
Borodzicz Witold - poz. kat. 9/6
Borowski [Piotr lub Stanisław] - poz. kat. 31/1, 45/2
Borsuk [Stanisław ?] (Korsak?) - poz. kat. 23/4
Borysowicz Nikodem - poz. kat. 35/8
Brodnicki Mikołaj - poz. kat. 35/3
Brodzki Henryk (Brodski) - poz. kat. 35/1
Budzyński Aleksander - poz. kat. 17/3
Bujalski [Mikołaj] - poz. kat. 42/5
Bujnicki Kazimierz (Sylwiusz?) — poz. kat. 49/3
Burzyński T. - poz. kat. 187
Byków Wajadikt [?] (Sybirak) - poz. kat. 182
Byliński Józef (Buliński) - poz. kat. 56/9

C
[Ch?]leski Mikołaj - poz. kat. 18/4
Chłopicki Seweryn - poz. kat. 29/2, 77
Chmieliński Jan - poz. kat. 4/3
Chodakowski Aleksander — poz. kat. 58/6
Chodkiewicz Karol (Jan] - poz. kat. 56/7
Chodosowski Edw[ard] (Edmund) - poz. kat. 70/4
Chromiński Zygmunt — poz. kat. 42/2
Chudasz (Chudosz) Władysław - poz. kat. 15/8
Chworostow Jegor Warlamowicz (Sybirak) - poz. kat. 157, 158, 182
Chyliński Dyonizy — poz. kat. 62/8
Ciesielska Romana — poz. kat. 79
Ciesielska Wanda - poz. kat. 79
Ciesielski Józef - poz. kat. 61/7, 78
Ciesnicki Jan (Cieśnicki) — poz. kat. 35/4
[Cot de Wiktor] (De Cot, de Cot, Deko) - poz. kat. 51/3
Cybulski Bazyli - poz. kat. 3/1
Cymerska Kazimiera z d. Giedrojć — poz. kat. 81
Cymerski Leopold - poz. kat. 80, 81
Czapiński Leop[old] — poz. kat. 63/3, 187
Czarnecki (Jerzy] (Józef?) - poz. kat. 41/5, 82
Czechowicz Józef — poz. kat. 36/9
Czechowicz Leon — poz. kat. 37/3
Czechowicz Zygmunt — poz. kat. 42/7, 49/6
Czekotowski Piotr, dr - poz. kat. 37/2
Czerepański Jan (Czerpieński) - poz. kat. 41/8
Czernichowski Tadeusz (Czernihowski) - poz. kat. 59/4
Czerniewski Józef-poz. kat. 59/1
Czernik Wandalin (Czerniak) — poz. kat. 49/9
Czernyszewski Nikołaj Gawryłowicz (Rosjanin) — poz. kat. 50/3
Czerwiński Stanisław — poz. kat. 18/2
Czetwertyński [Swiatopełk] Włodzimierz, książę — poz. kat. 65/9, 187
Czubiński Fulgenty? (Wiktor) -poz. kat. 19/5
Czudowska - poz. kat. 35/7
Czudowski [Tadeusz] - poz. kat. 45/5
Czyżewska Zofia — poz. kat. 84
Czyżewski Antoni — poz. kat. 83, 84
Czyżyk Melchior — poz. kat. 44/5

D
Dale[w]ski Tytus - poz. kat. 45/8
Dalkiewicz Julian — poz. kat. 85
Danilewicz Ignacy (Danielewicz Józef, Daniłowicz) — poz. kat. 20/8
Dawidowicz J[ózef Sylwester], ks. - poz. kat. 86
Dąbrowski Gustaw — poz. kat. 9/7
Dąbrowski Leon — poz. kat. 31/6
Dąbrowski Zymunt (Dombroski) — poz. kat. 37/4
Delikowski Erazm — poz. kat. 40/6
Dewojno Andrzej — poz. kat. 16/1
Dmochowski Mikołaj (Dmuchowski) — poz. kat. 6/9
Dobrowolski [Gustaw] - poz. kat. 21/6 Dobrowolski Michał — poz. kat. 65/6
Dobrzański Bernard (Edward) - poz. kat. 21/1
Domański Franciszek - poz. kat. 15/5
Domaszewicz Jan (Domanowicz) — poz. kat. 18/9
Domic Jan (?) (Damże Jan?) - poz. kat. 12/9
D[o]rohostajski Czesław (Drohostajski, Dorohostański) - poz. kat. 41/7
Drążkiewicz [Edward] — poz. kat. 11/5
Dreling Hieronim — poz. kat. 67/5
Drzewiński Aleksander - poz. kat. 1/9
Dubiecki Marian - poz. kat. 52/6
Dubowik Bolesław — poz. kat. 64/9
[Dutkiewicz] Zdzisław (Dudkiewicz) - poz. kat. 37/6
Dyrenowski — poz. kat. 41/2
Dyszakowski [W]ładysław (Dyczakowski), dr - poz. kat. 41/1
Dzierżanowski Stanisław — poz. kat. 27/6

E
Eichmiler Ignacy (Ejchmiler) — poz. kat. 50/7, 69/4 Ekkert Paweł (Ekert, Eckert) — poz. kat. 87

F
Fajwelowicz Motel (Fajwelowicz) — poz. kat. 9/8 Feingold Jakub - poz. kat. 175-179 Feński Aleksander — poz. kat. 45/4 Flinder D[aniel] (Szymon?) — poz. kat. 57/5 Frankowski Roman — poz. kat. 30/1, 187

G
Gajewski Teofil - poz. kat. 30/7, 43/6
Gajewski Wincenty (Wacław) (vel Kaczkowski Franciszek) - poz. kat. 22/1
Galicz (Golicz, Halicz?) - poz. kat. 60/5
Garczyński Stefan — poz. kat. 175-179
Gawroński Antoni — poz. kat. 20/3
Gąsiorowski Aleksander — poz. kat. 12/8
Gębicki {Jan] — poz. kat. 23/2
Gęslicki Konstanty (Gęśliski, Gęślicki, Genslicki) — poz. kat. 49/4
[Giedroyć] Witold (Gedroy&#263;) - poz. kat. 64/6
Giedymin Justyn (Gedymin) — poz. kat. 15/2
Gilaszew Wasilij Iwanow{icz] (Giljaszew) (Sybirak) — poz. kat. 159, 182
Giełg Jan - poz. kat. 187
Głębocki Erazm - poz. kat. 68/6
Głębocki Józef [Ezechiel} - poz. kat. 1/8
Głuszkiewicz Aleksander - poz. kat. 60/4
Goldman Bernard - poz. kat. 175-179
Gołębiowski Jan (Golębiewski) - poz. kat. 45/3
Gomprowski Leon (Goniprowski?) — poz. kat. 37/9
Gorajski Justyn (Kamil ?) — poz. kat. 88
Gorczyński [Włodzimierz] (Garczyński?) - poz. kat. 39/7
Górecka Julia z d. Ratich (?) - poz. kat. 89
Górecki Felicjan (Górecki, Feliks, Florian) - poz. kat. 30/5, 89
Górski Michał (Górski) — poz. kat. 30/8
Górski Piotr — poz. kat. 57/3
Grabowski Adolf— poz. kat. 7/3
Grabowski Antoni - poz. kat. 90
Grabowski Feliks — poz. kat. 91
Grażewicz Andrzej (Grążewicz, Gryzewicz) — poz. kat. 51/9
Grochowalski Feliks - poz. kat. 58/1
Grodzki Józef - poz. kat. 37/7
Grudziński Franciszek - poz. kat. 9/9
Grzybowski Antoni - poz. kat. 10/7
Grzymała Ambroży ks. — poz. kat. 19/9
Gumowski Alekfsander] — poz. kat. 63/9
Guzikowski Józef-poz. kat. 14/8
Gzowski Ger[wazy] — poz. kat. 31/3

H
Harasimowicz [H]enryk - poz. kat. 55/7
Hartman August - poz. kat. 27/9
Hartung {Mikołaj] - poz. kat. 14/2
Heinrich E. - poz. kat. 187
Henkiel Dionizy [Apolinary] (Henkel) - poz. kat. 43/4, 68/3, 92
Herbst E[dward] - poz. kat. 67/9
Herman Adam - poz. kat. 60/6
Herman Romuald [Wilhelm] - poz. kat. 58/8
Hertz Józef (Herz, Herc) - poz. kat. 175-179
Hiszpański Stanisław — poz. kat. 180
Hnatowski Gustaw (Gnatowski ?) — poz. kat. 51/8
Hoffert Konstanty — poz. kat. 68/8
Hoffman [Marian, Marceli] - poz. kat. 66/1
Hołowiński Aleksander (Chołowiński, Golowiński) - poz. kat. 18/5
Hołubicki Antoni (Gołubicki) - poz. kat. 57/2
Hołyniec Piotr (Gołyniec) - poz. kat. 56/3
Horodecki Artur (Gorodecki) - poz. kat. 40/4
Horodecki Szczęsny - poz. kat. 60/9
Hryniewiecki Jan — poz. kat. 93
Hulanicki Zygmunt — poz. kat. 34/2

I
Ignaciuk Paweł (Ignaczuk, Ignaciak) — poz. kat. 40/2 Iwanicki (Jan] — poz. kat. 40/9
1% Jachimowicz R. (?) — poz. kat. 67/8
Jakóbkiewicz Andrzej - poz. kat. 94-97, 181-183, 185
Jakóbski Adolf (Jakubski) - poz. kat. 98
tjakubowski ?] Saturnin - poz. kat. 174
Janicki Franciszek— poz. kat. 68/3
Jankowski Aleksander ks. — poz. kat. 8/6
Jankowski Józef-poz. kat. 33/8
Jankowski Kazimierz — poz. kat. 68/9
Jankowski Konstanty — poz. kat. 51/4
Jankowski Michał — poz. kat. 50/6
Janowicki Jan — poz. kat. 6/4
Jaroszewski Bolesław - poz. kat. 54/9.
Jaroszewski Jan — poz. kat. 3/3
Jasińska Jadwiga z d. Hlebowicz — poz. akt. 99
Jasińska Rozalia - poz. kat. 62/5
Jasiński Antoni — poz. kat. 33/1
Jastrzębski Adam (Jastrzembski) — poz. kat. 24/5
Jaworowska Wiktoria z d. Ferynich - poz. kat. 33/5, 100
Jaworowski Kazimierz, dr — poz. kat. 33/5, 100
Jelnicki Józef — poz. kat. 24/6
Jelski Jan - poz. kat. 22/3
Jelski Karol - poz. kat. 45/1
Jerzyński Julian (Edward Julian) — poz kat. 21/5
Jeśman Piotr (Jesman) — poz. kat. 33/7, 44/4]
JezierskiJózef—poz. kat. 65/5
Jeżewski Wiktor (Jerzewski) - poz. kat. 10/9
Jocz Anna - poz. kat. 28/2
Jodłowski Konstanty — poz. kat. 55/5
Jolisz Konstanty - poz. kat. 27/4
Jordański Józef — poz. kat. 34/9

K
Kaczorowski (Koczorowski ?) - poz. kat. 42/9
Kaczyński Aleksander - poz. kat. 39/1
Kaczyński Anatol (Antoni?) - poz. kat. 10/4
Kaczkowski (Kadzkowski) — poz. kat. 37/5
Kaczkowski Franciszek — patrz Gajewski Wincenty (Wacław)
Kalinowski Józef-poz. kat. 59/5, 187
Kałusowski Cezary - poz. kat. 67/2, 101
Kamiński Feliks - poz. kat. 102
Kamiński Stanisław - poz. kat. 103
Kantorski Michał (v. Stojanowski Adam) — poz. kat. 34/7
Karabanowicz Marcin (Karabaniewicz) - poz. kat. 23/9
Kasperowicz Józef-poz. kat. 53/4
Katerla Stanisław — poz. kat. 34/6
Kawecki Konstanty - poz. kat. 24/7
[Kawłok Aurelian] (Kawlok Walerjan, Kamlok, Kacołas?) — poz. kat. 45/6
Kempski Izydor (Kępski) - poz. kat. 17/5
Kempkiewicz Franciszek (Kępkiewicz?) — poz. kat. 59/3
Kędrzycki [Belina] Julian - poz. kat. 52/7, 104, 105
Kietliński Stanisław — poz. kat. 6/1
Kijeński Alojzy - poz. kat. 106, 107
Kiłdysz Donat (Kiełdysz, Kołdysz?) - poz. kat. 10/3
Kirkor Helena - poz. kat. 55/3
[Kirlis?] Józef (Kirlicz, Kimerys?) - poz. kat. 42/8
Kleczkowski Jan — poz. kat. 7/6
Klementowicz (Klimantowicz) Bolesław - poz. kat. 33/9
Kluczewski Erazm, ks. — poz. kat. 26/2
Kuczewski T. [Teofil?} - poz. kat. 47/5
Kłosowski, dr — poz. kat. 23/3
Ko[a]siński Jan - poz. kat. 40/1
Koberski (?) Jan (Bazyli) - poz. kat. 22/7
Kobosko Ksaw[ery] (Koboska) - poz. kat. 70/9, 187
Kobyliński Konstanty - poz. kat. 43/2
Koczorowski (Kaczorowski) — poz. kat. 42/9
[Koiszewski Bronisław] (Kojszewski, Kociszewski?) — poz. kat. 69/8
Kolesiński Jan (?) - poz. kat. 39/2
Konarzewski Feliks — poz. kat. 25/1
Koniuszewski Antoni — poz. kat. 4/1
Konopko Ludwik (Konopka vel Mioduszewski) — poz. kat. 16/8
Konopko Stanisław (Konopka) - poz. kat. 40/5
Konwicz Karol — poz. kat. 23/8
Kopijewski Henryk (Kopiewski, Kopiejewski?) — poz. kat. 8/9
Korbut Antoni — poz. kat. 51/6
Korbut Józef — poz. kat. 17/1
Korbut [Karaffa-Korbut] Wilhelm - poz. kat. 61/6
Korecki Jan — poz. kat. 33/6,
Korejwo Jerzy (Koreywo, Korejwa Grzegorz) — poz. kat. 22/6
Korewa Antoni (Korewo, Korejwo?) — poz. kat. 3/7, 66/8
Korsak - poz. kat. 108
Korsak Andrzej — poz. kat. 53/6
Korycki Lucjan — poz. kat. 109
Koryliński Adolf (Koryciński?) - poz. kat. 11/4
[Korzeniowski] Józefat (Korzeńowski) - poz. kat. 43/1
Korzon Aleksander (Korzun) - poz. kat. 22/8
Kosacki [Ftanciszek Bronisław] — poz. kat. 110
Kosacki Jan - poz. kat. 6/7
{Kossak] lub Kassak Grzegorz lub Jerzy (Kassuk) - poz. kat. 53/8
Kossakowski Janusz—poz. kat. 19/8
Kossakowski Jar[osław, Michał] - poz. kat. 69/6
Kossowska Matylda (Kosowska) z d. Just (Jost) - poz. kat. 111
Kossowska Wiktoria (Kosowska)— poz. kat. 111
Kossowski An[toni] (Kosowski) — poz. kat. 64/2
Kossowski Michał (Kosowski) - poz. kat. 52/2, 111
Kossowski Michał Jozafat (Kosowski) — poz. kat. 111
Kostro Dyonizy - poz. kat. 62/6
Kostro[w]ski Wacław (Kostroski Wacław Mateusz) — poz. kat. 42/1
Kowalewska Jul[ia] - poz. kat. 68/1
Kowalewski Tomasz (Kowalski) — poz. kat. 14/1
Kowalski Erazm (Kowalewski) — poz. kat. 29/5
Kowalski Ignacy — poz. kat. 40/7
Kozłowski — poz. kat. 27/2
Kozubowski — poz. kat. 180
Kramiński (?) Józef- poz. kat. 38/7
Krasicki Antoni dr — poz. kat. 58
Krasicki [Zygmunt] (Józef ?) - poz. kat. 34/5
Krau[ze] Wincenty (Kraus, Kranz) — poz kat. 55/2
Kręćki August - poz. kat. 30/1, 187
Królkiewicz Jan - poz. kat. 35/6
Krupski Bon[ifacy] — poz. kat. 70/1
Kruszewski Wiktor [lub Krószewski] — poz. kat. 34/4
Krzeczkowski St[anisław] (Krzeczkoski) - poz. kat. 30/2, 43/3
Krzyżano[w]ski Dominik - poz. kat. 33/3
Kubicki Adolf-poz. kat. 34/1
Kucharski Józef — poz. kat. 60/2
Kuczewski T[eofil] - poz. kat. 47/5
[Kukliński] Wincenty (Kókliński) - poz. kat. 40/8
Kuleszo Jan (Kulesza) - poz. kat. 33/4
Kulikowski Konstanty — poz. kat. 34/3
Kulikowski Walery (Walerian) - poz. kat. 49/2
Kułakowski — poz. kat. 27/3
Kułakowski Wiktor (Kutyłowski?) - poz. kat. 11/3
[Kurnatowski] Teodor (Kornatowski, Kurmatowski) — poz. kat. 35/5
Kurzański Wieńczysław (Kurżański Wincenty, Wacław, Mieczysław?) — poz. kat. 21/7
Kutyłowski Dyonizy - poz. kat. 14/7
Kuźmicki Adam - poz. kat. 21/8
Kuźmiński [Michał ?] — poz. kat. 112
Kwiatkowski — poz. kat. 12/6
Kwiatkowski Edward — poz. kat. 34/8
Kwiatkowski Jan — patrz Arcimowicz Kazimierz
Kwiatkowski Jan — poz. kat. 16/9
Kwiatkowski Ksawery - poz. kat. 11/2
Kwiatkowski Mikołaj - poz. kat. 7/2

L
Lach-Szyrma — patrz: Szyrma Władysław
Lachowicz (Lachowicki?) — poz. kat. 180
Landau Maurycy — poz kat. 60/1
Lande (?) Stanisław — poz. kat. 28/1
Landowski Paweł — poz. kat. 52/5
Langie Franciszek (Lange) - poz. kat. 25/4
Lasocki Wacław, dr - poz. kat. 59/9, 187
Latuskowicz Józef (Latoskowicz) — poz. kat. 53/9
Laudyn Kazimierz (Landyn, Laudyna, Liaudyn) - poz. kat. 48/5, 113
Lebisz Bronisław - poz. kat. 60/3
Lebiszewski Feliks — poz. kat. 27/8
Lech Maciej — poz. kat. 59/8
Lenkiewicz Jan — poz. kat. 43/9
Leszczyński Artur — poz. kat. 42/6
{Letki] Edward (Letkie) - poz. kat. 47/2, 114
Lewandowska Teofila — poz. kat. 16/7
Lewando[w]ski Aleksander — poz. kat. 50/1, 60/8
Lewandowski Leon — poz. kat. 44/3
Lewandowski [Walery Teofil] - poz. kat. 52/9, 69/8
Lewicki Roman (Rajmund?] - poz. kat. 19/2
Lip[p]oman Adolf - poz. kat. 58/3
Lip[p]oman Andrzej - poz. kat. 20/2
[L]isicki Justyn (Sisicki?) - poz. kat. 62/9
Listopadzki [Mirosław] (Listopacki, Lotopacki) — poz. kat. 62/1
Luboiński Antoni (?) (Luboimski, Lubowiński) — poz. kat. 60/7

Ł
Łagowski Józef (Ignacy), dr - poz. kat. 49/5
Łappo Józef-poz. kat. 53/3
Łazowska Antonina (z d. Tabeńska) — poz. kat. 33/2
Łazowski Edward, dr - poz. kat. 33/2, 67/7
[Łempicki Karol] — poz. kat. 13/2
Łęcki Stanisław — poz. kat. 14/4
Łopatin (Rosjanin) — poz. kat. 50/3
Łopuszyński Aleksander (Łopuszański) - poz. kat. 4/9
Łosiewicz Michał - poz. kat. 3/6

M
Majewska Sab[ina] ( z d. Kowalewska) — poz. kat. 68/1
Majewski Jan — poz. kat. 47/7
Makowiecki Michał - poz. kat. 65/8
Makowski Aleksander — poz. kat. 28/8
Makowski Konstanty — poz. kat. 115
Malewicz Lucjan, ks. - poz. kat. 5/4
Malewski A. - poz. kat. 187
Malicki [Karol Henryk?] (Jelecki, Małecki, Michałowski, Zettela) - poz. kat. 116
Malinowski Aleksander - poz. kat. 32/3
Malinowski Józef — poz. kat. 26/3
Malinowski Stanisław - poz. kat. 32/6
Maliszewski Franciszek - poz. kat. 4/2
Malkiewicz Tomasz - poz. kat. 20/9
Marcinkowski Jan - poz. kat. 66/3
Marcinkowski Julian - poz. kat. 8/1
Markoski Józef (Markowski, Markiewicz ?), ks. - poz. kat. 38/8
Markowski Tomasz - poz. kat 1/4
Matraś Stanisław ks. - poz. kat. 26/4
Matusewicz Józef (Matusiewicz, Matulewicz) - poz. kat. 15/6
Mawrzycki Karol - patrz [Mokrzycki] Karol
Meherdycz Lucjan (Mecherdycz, Megerdicz) - poz. kat. 18/8
Mejsztowicz Zygmunt - poz. kat. 36/6
Melin Klemens — poz. kat. 56/6
Mezer Ap[oloniusz] - poz. kat. 29/3 , 32/7
Michalski Jan, dr — poz. kat. 24/1
MichalskiJózef—poz. kat. 59/7
Mieczyński Adam — poz. kat. 25/7
Miedwiediew ? (Rosjanin?) — poz. kat. 38/2
Migurski Lucjan, dr - poz. kat. 63/6, 117, 187
Migurski Z[ygmunt] — poz. kat. 66/2
Mikołajewski Józef-poz. kat. 24/8
Milewicz Ildefons - poz. kat. 39/9
MilewskiJózef —poz. kat. 15/4
Milewski Piotr — poz. kat. 118
Milewski (?) - poz. kat. 119
Miltor - poz. kat. 36/2
Miłkowski P[iotr] - poz. kat. 31/5
Minkiewicz Józef — poz. kat. 120
Miński Albert - poz. kat. 67/6
Mioduszewski Antoni lub Konstanty ? — poz. kat. 59/2
Mioduszewski Bolesław - poz. kat. 49/1
Mioduszewski Hipolit - poz. kat. 61/9
Mioduszewski Mikołaj —poz. kat. 15/7
Miszkiewicz Adolf - poz. kat. 61/1
Mitkiewicz Henryk - poz. kat. 15/9
[Mohl Stanisław z żoną ?] - poz. kat. 173
[Mokrzycki] Karol (Mawrzycki) — poz. kat. 36/4
Morgulec Stefan - poz. kat. 53/3
Moszyńska Aleksandra] (z d. Wróblewska) - poz. kat. 68/4
Moszyński Wł[adysław] (Muszyński ?) - poz. kat. 68/5
Mroczkowski Stanisław - poz. kat. 36/5
Muklanowicz Jan - poz. kat. 10/8, 63/1
Muszyńska (Moszyńska ?) - poz. kat. 39/6

N
Nacewicz Szymon — poz. kat. 36/7
Nagrodzki Julian, ks. — poz. kat. 1/2
Neumark Lambert (Nejmark) - poz. kat. 31/8 ,121
Niedziński Antoni - poz. kat. 8/1
Niedziński Józef lub Ignacy - poz. kat. 54/5
Nikolai Stanisław (Nicolai? Władysław?) - poz. kat. 19/3
Nowakowski Henryk — poz. kat. 122
Nowakowski Karol - poz. kat. 2/9
Nowicki Ferdynand - poz. kat. 36/6
Nowicki Franciszek - poz. kat. 40/3
Nowicki Fr{anciszek], dr — poz. kat. 66/5 Nowicki Kazimierz — poz. kat. 41/9 Nowicki Władysław — poz. kat. 123 Nowodworski Bolesław — poz. kat. 32/1 Nowodworski Fr[anciszek] lub Zenon — poz. kat. 66/9

O
Oborski M[aksymilian] — poz. kat. 70/2
Obuchowicz Napoleon - poz. kat. 44/7
Ochrymowicz Dyonizy (Ohrymowicz) - poz. kat. 12/5
Ohryzko Jozafat (Józefat) — poz. kat. 52/1
Olendzki Leonard - poz. kat. 29/1
Olek Jan (Oleś, Olex?) - poz. kat. 42/3
[Olendzki] Stanisław (Olędzki) - poz. kat. 52/8, 187
{Olszewski Eugeniusz]. — poz. kat. 69/5
Onichimowski Adolf- poz. kat. 5/6
Onichimowski [Zygmunt ?] — poz. kat. 5/2
Orelska Józefa - poz. kat. 111
Orelska Zofia — poz. kat. 111
Orłowski Fr[anciszek], dr — poz. kat. 29/7
Orłowski Ignacy — poz. kat. 39/4
Osłuchowski (?) Antoni (Osłuchoski, Osuchowski) — poz. kat. 17/8
Orzeszko Florian (Florenty), dr — poz. kat. 38/6
Osiński K[onstanty] — poz. kat. 8/2
Oskierka Aleksander (Oskierko) — poz. kat. 52/4
Osmólski Izydor — poz. kat. 6/8
Osowski Wincenty (Ossowski Wiktor?) - poz. kat. 39/8
Ostromęcka Sabina - poz. kat. 31/7, 39/5
Ostrowski Antoni - poz. kat. 32/2
Ostrowski Emil (Emilian) — poz. kat. 7/5
Ostrowski Feliks — poz. kat. 5/5
Osuchowski Rob[ert] - poz. kat. 29/6

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 * 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 [ >>>>>> ]
Модератор: Bianca
Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy
RSS

Реклама от YouDo
Тут доставка кормов собакам, подробности...
Доставка еды В ЦАО на http://courier.youdo.com/food-delivery/geo/cao/.
Сервис по клинингу: комплексная уборка территории можно найти здесь.