Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy
RSS

Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy

Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Уникальное издание, содержащее фотографии персоналий и краткие аннотации к ним. Część I. Część I


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 * 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 [ >>>>>> ]
Модератор: Bianca
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

...

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

...

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

georgev
39/8. OSOWSKI WINCENTY (OSSOWSKI WIKTOR?) (1840 lub 1845-1897) Urodzony w Żytomierzu. Do szkół uczęszczał w Kijowie, gdzie ukończył gimnazjum, następnie wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Kijowskiego. Wraz ze starszym bratem Lubomirem został wzięty do niewoli pod Borodianką. Sądzony w Kijowie, został skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach. Katorgę odbywał w okr. nerczyńskim w Aleksandrowsku, kopalni Akatuja, być może później w Siwako-wej. Na osiedleniu zajmował się również z bratem handlem w Irkucku. W 1883 r. przebywał w gub. chersońskiej. Po powrocie do kraju O. W. pracował na roli. Zmarł w Czołnowicy (?) w gub. kijowskiej. W tym samym roku umarł jego brat.
Portret mężczyzny z brodą, ujęcie w Vi postaci. Na fot. podpis: „Wincenty Osowski".
Lit.: MWP, zb. A. Kr., fot. 27kr/86, 4113/1803 MW, (na drugiej fot. nazwisko Ossowski); arch. A. Kr.'68-H 10872, 71-H „Zesłani", 71-H „Syberia" - „Spis fot...."; L. Mężyński, s. 72; Nierczinskaja katorga..., s. 160-161, 164, GARF, [w:] kartoteka IH PAN.

Все, устала Вероничка. Всех благ!

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Lorelei
Долгожитель форума

Lorelei

Москва
Сообщений: 779
Регистрация: 3 июня 2008
Рейтинг: 168 

Kuczyk (Kucyk) Ziemomys©© - poz. kat. 183
Radziejowski Ignacy - poz. kat. 310

Посмотрите их, пожалуйста.


---
Ермолаевы, Корецкие, Полторацкие, Онуфриенко, Худоконь, Калюжные, Чмиль, Кущик, Дранко, Щербина, Сатановский, Волощук.
http://forum.vgd.ru/155/18589/
Все мои личные данные размещены добровольно.
lorella
Новичок
lorellaкалуга
Сообщений: 22
Регистрация: 3 авг. 2007
Рейтинг: -2 

Посмотрите,пожалуйста,Сикорская Ядвига,Сикрский Валентин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

Lorelei
Стр. 183
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.


---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

Lorelei
Стр. 183
183. KUCZYK (KUCYK) ZIEMOMYSŁ
W powstaniu w randze pułkownika. Zorganizowany przez niego w pow. stanisławowskim oddział walczył do połowy kwietnia 1863. W kwietniu wydał w Warszawie: Przyczynek do instrukcji dla naczelników oddziałów. Następnie sprawował funkcję organizatora wojskowego Galicji (do czasów Traugutta). Po powstaniu na emigracji. W 1877 aresztowany przez Austriaków. Ostatecznie zdemaskowany jako agent carski.
Portret siedzącego mężczyzny w kożuszku szamerowanym, z prawą ręką na temblaku - ujęcie w Va postaci; na zdjęciu napis atramentem: „Ziemowit Kuczyk/wódz", na rew. ołówkiem: „Kuczyk/Ziemowit/wódz"; WALERY RZEWUSKI/Fotografował/w Krakowie/Ulica Kopernika N° 29/naprzeciw Zakładu klinicznego, (n.f.rew.), 1863 wym. 9 x 5,6 (10,4 x 6) nr inw. MHW Arch. Fot. 13736, zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): E. Kozłowski, PSB, t. XVI/1, 1971, z. 68, s. 80; S. Góra, s. 267.
310. RADZIEJOWSKI IGNACY (1830 lub 1831-1864)
Urzędnik w Administracji R2ądowej Dochodów Skarbowych Tabacznych. W II połowie 1862 naczelnik m. Łodzi. Uczestnik powstania, służył w oddziale Józefa Sawickiego i - w stopniu oficera -u Roberta Skowrońskiego. Aresztowany w sierpniu 1863, rozstrzelany 6 II 1864.
Portret do bioder, w owalu; na aw. napisy: „1863"
i „Radziejowski Ignacy/rozstrzelany"; fot. naklejona
na szarą tekturkę;
refotografia
autor fot. oryg. nieokr., pocz. 1. 60. XIX w.
wym. 5,7 x 3,8 (owal), 9 x 5,3 (11 x 6,4)
nr inw. MHW Arch. Fot. 13849,
zakup od Jana Łukaszczyka, wieś Zgorzała.
Lit.(dane biogr.): J. Śmiałowski, PSB, t. XXXII, 1987, z. 124, s. 63

Из 2 тома - стр. 55
4/7. RODZIEWICZ STANISŁAW
Być może mężczyzna z fotografii jest jedną z niżej wymienionych osób:
-/ szlachcic, rządca majątku w pow. słonimskim gub. grodzieńskiej. Zesłany do Wschodniej Syberii;
-/ syn Walentego, 19-letni włościanin zesłany na Syberię.
Portret starszego mężczyzny z bujną brodą, popiersie.
Pod fot. na kart.: „ [S]tanisław Rodziewicz".
Lit.: MWP, arch. A. Kr. 71-H „Syberia" - „Spis fot...."; GARF, [w:] kartoteka IH PAN.

Есть фотографии к каждой персоналии. Но они получаются "тяжеловатым" для форума. Присылайте в личку ваше мыло - вышлю фото нормального качества.
И ещё: встретился Rodziewicz у Анищенко. Ваш ли?
Всех благ.
С уважением, Вероника.

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

lorella
Стр. 72 из 2 тома
10/1. SIKORSKI ALEKSANDER
W zbiorze są dwa zdjęcia różnych osób o tym samym imieniu i nazwisku (patrz też poz. kat. 67/1). Również ze względu na popularność nazwiska nie ma możliwości prawidłowego przypisania danych biograf, do fotografii. Być może są to:
-/ szlachcic zagrodowy, pochodził z pow. łomżyńskiego gub. augustowskiej. Został zesłany do rot aresz-tanckich lub na ciężkie roboty do Kutomary (okr. nerczyński);
-/ syn ławnika sądu ziemskiego, szlachcic z pow. sokołowskiego gub. grodzieńskiej, był urzędnikiem akcyzy w Suchowoli. Za odejście ze służby bez zawiadomienia naczelnika został skazany na 6 lat ciężkich robót w zakładach. Katorgę odbywał w okr. nerczyńskim w Siwakowej. Zwolniony z robót przeniesiony na osiedlenie do gm. Bratskiej niżnieudyńskiego okr. W 1866 r. został zatrudniony w żegludze w Witimie. Portret starszego mężczyzny z wąsami, ujęcie w !/2 postaci. Pod fot. na kart.: „Aleksander Sikorski", nazwisko powtórzone na marginesie kartonu u góry.

Стр. 261из 1 тома
67/1. SIKORSKI ALEKS[ANDER}
W zbiorze są dwa zdjęcia różnych osób o tym samym imieniu i nazwisku. Również ze względu na popularność nazwiska, nie ma możliwości prawidłowego przypisania danych biograf, do fotografii, patrz poz. kat. 10/1.
Portret mężczyzny z bujną, ciemną brodą, popiersie. Na fot. kart. z nazwiskiem: „Aleks. Sikorski."
Lit.: MWP, zb. A. Kr., fot. 33kr/59, 4113/2167MW; arch. A. Kr. 71-H „Zesłani"; 71-H „Syberia" -„Spis fot...." — dwie fot. z tymi samymi personaliami.

Есть фотографии к каждой персоналии. Но они получаются "тяжеловатым" для форума. Присылайте в личку ваш эл. адрес - вышлю фото нормального качества.

И ещё: прогуляйтесь по ссылочкам - и —

Всех благ!
С уважением, Вероника.
---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

Lorelei
Ещё для Вас - по ссылке -
Удачи!
С уважением, Вероника.

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
Zadarnowski
Долгожитель форума

Zadarnowski

Москва
Сообщений: 2203
Регистрация: 5 мар. 2008
Рейтинг: 645 

Том 2.

Spis osób występujących na fotografiach
Różne wersje nazwisk wymienionych w spisie osób podane są w nawiasach okrągłych. Jeżeli identyfikacja osoby przedstawionej na fotografii nie jest pewna, zachodzą wątpliwości co do jej nazwiska lub imienia, stosuje się jako wyznacznik znak zapytania i nawias kwadratowy.


A
Abakanowicz Jan (Abukanowicz) — poz. kat. 25/3
Aleksandrowicz Józef-poz. kat. 24/9
Aleksandrowkz [Władysław] - poz. kat. 14/3, 37/1, 64/10
Ambroziewicz (Ambrozewicz, Ambrożewicz) Stanisław — poz. kat. 175-179
[Andriolli Michał Elwiro] - poz. kat. 31/4
Andrus[z]kiewicz Leonard - poz. kat. 20/4
Antonowicz Bronisław — poz. kat. 71, 72
Antonowicz Bronisława — poz. kat. 72
Antonowicz Stefan - poz. kat. 72
Arcimowicz Kazimierz - poz. kat. 8/5
[Arciszewski] Dominik (Arciszewicz) — poz. kat. 2/7
[Artiuk] Andrzej (Arztiuk) - poz. kat. 48/6
Augustowski Wiktor — poz. kat. 12/4
Awielgobin ? (Sybirak) - poz. kat. 152

B
Baczenas [Aleksander] — poz. kat. 73
Baczenas Mateusz (Baczanas) - poz. kat. 55/4, 73
Baczenas Praskowia (Prakseda?) — poz. kat. 73
B[a]erkman Józef (Berkman, Barkmann) - poz. kat. 54/3
Bajkowski Hipolit — poz. kat. 55/1
Bałład Piotr (Bołład, Bałłod) - poz. kat. 21/3
Banaszkiewicz Antoni - poz. kat. 48/8
Barancewicz Jan (Baranowicz ?) — poz. kat. 39/3
Baranowski Władysław (Barański) — poz. kat. 12/1, 36/1
Bardecki Mieczysław — poz. kat. 70/3
Bartoszewicz Andrzej, ks. — poz. kat. 35/2
Basin Prokop Nikołajewicz (Sybirak) - poz. kat. 153
Basina Aleksandra Nikołajewna (Sybiraczka) — poz. kat. 154
Bazanow Dymitr - poz. kat. 48/1
Bąkowski H. - poz. kat. 187
Bednarski Sylwester (Bednarowski) — poz. kat. 45/7
Bektamiszew ? (Wiektamiszew ?) (Sybirak ?) - poz. kat. 155
Beyer Karol - poz. kat. 74-75
Bętkowski Wincenty (Benkowski) — poz. kat. 43/7
Białecki Ludwik (Białucki ?) - poz. kat. 22/9
Białucki Jan - poz. kat. 42/4
Bieliński [Franciszek?} (Byliński) - poz. kat. 27/7
Biendarzuski Cezary (Będrzanuski, Biednarzewski, Biendarzewski) — poz. kat. 43/5
[Bierfreind Jan] (Birfreind Julian, Johan ?) dr - poz. kat. 67/3
Biesiadowski [Stanisław lub Władysław] - poz. kat. 43/8, 64/7
Bieznosikow (?) (Rosjanin ?) — poz. kat. 156
Biront Paweł - poz. kat. 28/4
Blum Antoni - poz. kat. 50/8
Bnińska [Wacława] (z Sobańskich), hr. - poz. kat. 7/9
Bniński Roman, hr. — poz. kat. 50/2
Bobrowicz Józef — poz. kat. 62/3
[Bobrzecki] Adolf (Bobrzycki, Bobżycki) - poz. kat. 44/2
Bocheński Wiktor (Boheński Józef) - poz. kat. 61/2
Bogusławski [Wiktor] - poz. kat. 76
Bogusławski Wła[dysław] — poz. kat. 187
Bohdanowicz Hipolit (Bogdanowicz) — poz. kat. 5/9
[Bołądź Bolesław] (Bałądź, Balach, Bólach) - poz. kat. 47/8
Borejsza Bronisław — poz. kat. 62/7
Borkowski Leon - poz. kat. 35/9
Borodzicz Witold - poz. kat. 9/6
Borowski [Piotr lub Stanisław] - poz. kat. 31/1, 45/2
Borsuk [Stanisław ?] (Korsak?) - poz. kat. 23/4
Borysowicz Nikodem - poz. kat. 35/8
Brodnicki Mikołaj - poz. kat. 35/3
Brodzki Henryk (Brodski) - poz. kat. 35/1
Budzyński Aleksander - poz. kat. 17/3
Bujalski [Mikołaj] - poz. kat. 42/5
Bujnicki Kazimierz (Sylwiusz?) — poz. kat. 49/3
Burzyński T. - poz. kat. 187
Byków Wajadikt [?] (Sybirak) - poz. kat. 182
Byliński Józef (Buliński) - poz. kat. 56/9

C
[Ch?]leski Mikołaj - poz. kat. 18/4
Chłopicki Seweryn - poz. kat. 29/2, 77
Chmieliński Jan - poz. kat. 4/3
Chodakowski Aleksander — poz. kat. 58/6
Chodkiewicz Karol (Jan] - poz. kat. 56/7
Chodosowski Edw[ard] (Edmund) - poz. kat. 70/4
Chromiński Zygmunt — poz. kat. 42/2
Chudasz (Chudosz) Władysław - poz. kat. 15/8
Chworostow Jegor Warlamowicz (Sybirak) - poz. kat. 157, 158, 182
Chyliński Dyonizy — poz. kat. 62/8
Ciesielska Romana — poz. kat. 79
Ciesielska Wanda - poz. kat. 79
Ciesielski Józef - poz. kat. 61/7, 78
Ciesnicki Jan (Cieśnicki) — poz. kat. 35/4
[Cot de Wiktor] (De Cot, de Cot, Deko) - poz. kat. 51/3
Cybulski Bazyli - poz. kat. 3/1
Cymerska Kazimiera z d. Giedrojć — poz. kat. 81
Cymerski Leopold - poz. kat. 80, 81
Czapiński Leop[old] — poz. kat. 63/3, 187
Czarnecki (Jerzy] (Józef?) - poz. kat. 41/5, 82
Czechowicz Józef — poz. kat. 36/9
Czechowicz Leon — poz. kat. 37/3
Czechowicz Zygmunt — poz. kat. 42/7, 49/6
Czekotowski Piotr, dr - poz. kat. 37/2
Czerepański Jan (Czerpieński) - poz. kat. 41/8
Czernichowski Tadeusz (Czernihowski) - poz. kat. 59/4
Czerniewski Józef-poz. kat. 59/1
Czernik Wandalin (Czerniak) — poz. kat. 49/9
Czernyszewski Nikołaj Gawryłowicz (Rosjanin) — poz. kat. 50/3
Czerwiński Stanisław — poz. kat. 18/2
Czetwertyński [Swiatopełk] Włodzimierz, książę — poz. kat. 65/9, 187
Czubiński Fulgenty? (Wiktor) -poz. kat. 19/5
Czudowska - poz. kat. 35/7
Czudowski [Tadeusz] - poz. kat. 45/5
Czyżewska Zofia — poz. kat. 84
Czyżewski Antoni — poz. kat. 83, 84
Czyżyk Melchior — poz. kat. 44/5

D
Dale[w]ski Tytus - poz. kat. 45/8
Dalkiewicz Julian — poz. kat. 85
Danilewicz Ignacy (Danielewicz Józef, Daniłowicz) — poz. kat. 20/8
Dawidowicz J[ózef Sylwester], ks. - poz. kat. 86
Dąbrowski Gustaw — poz. kat. 9/7
Dąbrowski Leon — poz. kat. 31/6
Dąbrowski Zymunt (Dombroski) — poz. kat. 37/4
Delikowski Erazm — poz. kat. 40/6
Dewojno Andrzej — poz. kat. 16/1
Dmochowski Mikołaj (Dmuchowski) — poz. kat. 6/9
Dobrowolski [Gustaw] - poz. kat. 21/6 Dobrowolski Michał — poz. kat. 65/6
Dobrzański Bernard (Edward) - poz. kat. 21/1
Domański Franciszek - poz. kat. 15/5
Domaszewicz Jan (Domanowicz) — poz. kat. 18/9
Domic Jan (?) (Damże Jan?) - poz. kat. 12/9
D[o]rohostajski Czesław (Drohostajski, Dorohostański) - poz. kat. 41/7
Drążkiewicz [Edward] — poz. kat. 11/5
Dreling Hieronim — poz. kat. 67/5
Drzewiński Aleksander - poz. kat. 1/9
Dubiecki Marian - poz. kat. 52/6
Dubowik Bolesław — poz. kat. 64/9
[Dutkiewicz] Zdzisław (Dudkiewicz) - poz. kat. 37/6
Dyrenowski — poz. kat. 41/2
Dyszakowski [W]ładysław (Dyczakowski), dr - poz. kat. 41/1
Dzierżanowski Stanisław — poz. kat. 27/6

E
Eichmiler Ignacy (Ejchmiler) — poz. kat. 50/7, 69/4 Ekkert Paweł (Ekert, Eckert) — poz. kat. 87

F
Fajwelowicz Motel (Fajwelowicz) — poz. kat. 9/8 Feingold Jakub - poz. kat. 175-179 Feński Aleksander — poz. kat. 45/4 Flinder D[aniel] (Szymon?) — poz. kat. 57/5 Frankowski Roman — poz. kat. 30/1, 187

G
Gajewski Teofil - poz. kat. 30/7, 43/6
Gajewski Wincenty (Wacław) (vel Kaczkowski Franciszek) - poz. kat. 22/1
Galicz (Golicz, Halicz?) - poz. kat. 60/5
Garczyński Stefan — poz. kat. 175-179
Gawroński Antoni — poz. kat. 20/3
Gąsiorowski Aleksander — poz. kat. 12/8
Gębicki {Jan] — poz. kat. 23/2
Gęslicki Konstanty (Gęśliski, Gęślicki, Genslicki) — poz. kat. 49/4
[Giedroyć] Witold (Gedroy&#263;) - poz. kat. 64/6
Giedymin Justyn (Gedymin) — poz. kat. 15/2
Gilaszew Wasilij Iwanow{icz] (Giljaszew) (Sybirak) — poz. kat. 159, 182
Giełg Jan - poz. kat. 187
Głębocki Erazm - poz. kat. 68/6
Głębocki Józef [Ezechiel} - poz. kat. 1/8
Głuszkiewicz Aleksander - poz. kat. 60/4
Goldman Bernard - poz. kat. 175-179
Gołębiowski Jan (Golębiewski) - poz. kat. 45/3
Gomprowski Leon (Goniprowski?) — poz. kat. 37/9
Gorajski Justyn (Kamil ?) — poz. kat. 88
Gorczyński [Włodzimierz] (Garczyński?) - poz. kat. 39/7
Górecka Julia z d. Ratich (?) - poz. kat. 89
Górecki Felicjan (Górecki, Feliks, Florian) - poz. kat. 30/5, 89
Górski Michał (Górski) — poz. kat. 30/8
Górski Piotr — poz. kat. 57/3
Grabowski Adolf— poz. kat. 7/3
Grabowski Antoni - poz. kat. 90
Grabowski Feliks — poz. kat. 91
Grażewicz Andrzej (Grążewicz, Gryzewicz) — poz. kat. 51/9
Grochowalski Feliks - poz. kat. 58/1
Grodzki Józef - poz. kat. 37/7
Grudziński Franciszek - poz. kat. 9/9
Grzybowski Antoni - poz. kat. 10/7
Grzymała Ambroży ks. — poz. kat. 19/9
Gumowski Alekfsander] — poz. kat. 63/9
Guzikowski Józef-poz. kat. 14/8
Gzowski Ger[wazy] — poz. kat. 31/3

H
Harasimowicz [H]enryk - poz. kat. 55/7
Hartman August - poz. kat. 27/9
Hartung {Mikołaj] - poz. kat. 14/2
Heinrich E. - poz. kat. 187
Henkiel Dionizy [Apolinary] (Henkel) - poz. kat. 43/4, 68/3, 92
Herbst E[dward] - poz. kat. 67/9
Herman Adam - poz. kat. 60/6
Herman Romuald [Wilhelm] - poz. kat. 58/8
Hertz Józef (Herz, Herc) - poz. kat. 175-179
Hiszpański Stanisław — poz. kat. 180
Hnatowski Gustaw (Gnatowski ?) — poz. kat. 51/8
Hoffert Konstanty — poz. kat. 68/8
Hoffman [Marian, Marceli] - poz. kat. 66/1
Hołowiński Aleksander (Chołowiński, Golowiński) - poz. kat. 18/5
Hołubicki Antoni (Gołubicki) - poz. kat. 57/2
Hołyniec Piotr (Gołyniec) - poz. kat. 56/3
Horodecki Artur (Gorodecki) - poz. kat. 40/4
Horodecki Szczęsny - poz. kat. 60/9
Hryniewiecki Jan — poz. kat. 93
Hulanicki Zygmunt — poz. kat. 34/2

I
Ignaciuk Paweł (Ignaczuk, Ignaciak) — poz. kat. 40/2 Iwanicki (Jan] — poz. kat. 40/9
1% Jachimowicz R. (?) — poz. kat. 67/8
Jakóbkiewicz Andrzej - poz. kat. 94-97, 181-183, 185
Jakóbski Adolf (Jakubski) - poz. kat. 98
tjakubowski ?] Saturnin - poz. kat. 174
Janicki Franciszek— poz. kat. 68/3
Jankowski Aleksander ks. — poz. kat. 8/6
Jankowski Józef-poz. kat. 33/8
Jankowski Kazimierz — poz. kat. 68/9
Jankowski Konstanty — poz. kat. 51/4
Jankowski Michał — poz. kat. 50/6
Janowicki Jan — poz. kat. 6/4
Jaroszewski Bolesław - poz. kat. 54/9.
Jaroszewski Jan — poz. kat. 3/3
Jasińska Jadwiga z d. Hlebowicz — poz. akt. 99
Jasińska Rozalia - poz. kat. 62/5
Jasiński Antoni — poz. kat. 33/1
Jastrzębski Adam (Jastrzembski) — poz. kat. 24/5
Jaworowska Wiktoria z d. Ferynich - poz. kat. 33/5, 100
Jaworowski Kazimierz, dr — poz. kat. 33/5, 100
Jelnicki Józef — poz. kat. 24/6
Jelski Jan - poz. kat. 22/3
Jelski Karol - poz. kat. 45/1
Jerzyński Julian (Edward Julian) — poz kat. 21/5
Jeśman Piotr (Jesman) — poz. kat. 33/7, 44/4]
JezierskiJózef—poz. kat. 65/5
Jeżewski Wiktor (Jerzewski) - poz. kat. 10/9
Jocz Anna - poz. kat. 28/2
Jodłowski Konstanty — poz. kat. 55/5
Jolisz Konstanty - poz. kat. 27/4
Jordański Józef — poz. kat. 34/9

K
Kaczorowski (Koczorowski ?) - poz. kat. 42/9
Kaczyński Aleksander - poz. kat. 39/1
Kaczyński Anatol (Antoni?) - poz. kat. 10/4
Kaczkowski (Kadzkowski) — poz. kat. 37/5
Kaczkowski Franciszek — patrz Gajewski Wincenty (Wacław)
Kalinowski Józef-poz. kat. 59/5, 187
Kałusowski Cezary - poz. kat. 67/2, 101
Kamiński Feliks - poz. kat. 102
Kamiński Stanisław - poz. kat. 103
Kantorski Michał (v. Stojanowski Adam) — poz. kat. 34/7
Karabanowicz Marcin (Karabaniewicz) - poz. kat. 23/9
Kasperowicz Józef-poz. kat. 53/4
Katerla Stanisław — poz. kat. 34/6
Kawecki Konstanty - poz. kat. 24/7
[Kawłok Aurelian] (Kawlok Walerjan, Kamlok, Kacołas?) — poz. kat. 45/6
Kempski Izydor (Kępski) - poz. kat. 17/5
Kempkiewicz Franciszek (Kępkiewicz?) — poz. kat. 59/3
Kędrzycki [Belina] Julian - poz. kat. 52/7, 104, 105
Kietliński Stanisław — poz. kat. 6/1
Kijeński Alojzy - poz. kat. 106, 107
Kiłdysz Donat (Kiełdysz, Kołdysz?) - poz. kat. 10/3
Kirkor Helena - poz. kat. 55/3
[Kirlis?] Józef (Kirlicz, Kimerys?) - poz. kat. 42/8
Kleczkowski Jan — poz. kat. 7/6
Klementowicz (Klimantowicz) Bolesław - poz. kat. 33/9
Kluczewski Erazm, ks. — poz. kat. 26/2
Kuczewski T. [Teofil?} - poz. kat. 47/5
Kłosowski, dr — poz. kat. 23/3
Ko[a]siński Jan - poz. kat. 40/1
Koberski (?) Jan (Bazyli) - poz. kat. 22/7
Kobosko Ksaw[ery] (Koboska) - poz. kat. 70/9, 187
Kobyliński Konstanty - poz. kat. 43/2
Koczorowski (Kaczorowski) — poz. kat. 42/9
[Koiszewski Bronisław] (Kojszewski, Kociszewski?) — poz. kat. 69/8
Kolesiński Jan (?) - poz. kat. 39/2
Konarzewski Feliks — poz. kat. 25/1
Koniuszewski Antoni — poz. kat. 4/1
Konopko Ludwik (Konopka vel Mioduszewski) — poz. kat. 16/8
Konopko Stanisław (Konopka) - poz. kat. 40/5
Konwicz Karol — poz. kat. 23/8
Kopijewski Henryk (Kopiewski, Kopiejewski?) — poz. kat. 8/9
Korbut Antoni — poz. kat. 51/6
Korbut Józef — poz. kat. 17/1
Korbut [Karaffa-Korbut] Wilhelm - poz. kat. 61/6
Korecki Jan — poz. kat. 33/6,
Korejwo Jerzy (Koreywo, Korejwa Grzegorz) — poz. kat. 22/6
Korewa Antoni (Korewo, Korejwo?) — poz. kat. 3/7, 66/8
Korsak - poz. kat. 108
Korsak Andrzej — poz. kat. 53/6
Korycki Lucjan — poz. kat. 109
Koryliński Adolf (Koryciński?) - poz. kat. 11/4
[Korzeniowski] Józefat (Korzeńowski) - poz. kat. 43/1
Korzon Aleksander (Korzun) - poz. kat. 22/8
Kosacki [Ftanciszek Bronisław] — poz. kat. 110
Kosacki Jan - poz. kat. 6/7
{Kossak] lub Kassak Grzegorz lub Jerzy (Kassuk) - poz. kat. 53/8
Kossakowski Janusz—poz. kat. 19/8
Kossakowski Jar[osław, Michał] - poz. kat. 69/6
Kossowska Matylda (Kosowska) z d. Just (Jost) - poz. kat. 111
Kossowska Wiktoria (Kosowska)— poz. kat. 111
Kossowski An[toni] (Kosowski) — poz. kat. 64/2
Kossowski Michał (Kosowski) - poz. kat. 52/2, 111
Kossowski Michał Jozafat (Kosowski) — poz. kat. 111
Kostro Dyonizy - poz. kat. 62/6
Kostro[w]ski Wacław (Kostroski Wacław Mateusz) — poz. kat. 42/1
Kowalewska Jul[ia] - poz. kat. 68/1
Kowalewski Tomasz (Kowalski) — poz. kat. 14/1
Kowalski Erazm (Kowalewski) — poz. kat. 29/5
Kowalski Ignacy — poz. kat. 40/7
Kozłowski — poz. kat. 27/2
Kozubowski — poz. kat. 180
Kramiński (?) Józef- poz. kat. 38/7
Krasicki Antoni dr — poz. kat. 58
Krasicki [Zygmunt] (Józef ?) - poz. kat. 34/5
Krau[ze] Wincenty (Kraus, Kranz) — poz kat. 55/2
Kręćki August - poz. kat. 30/1, 187
Królkiewicz Jan - poz. kat. 35/6
Krupski Bon[ifacy] — poz. kat. 70/1
Kruszewski Wiktor [lub Krószewski] — poz. kat. 34/4
Krzeczkowski St[anisław] (Krzeczkoski) - poz. kat. 30/2, 43/3
Krzyżano[w]ski Dominik - poz. kat. 33/3
Kubicki Adolf-poz. kat. 34/1
Kucharski Józef — poz. kat. 60/2
Kuczewski T[eofil] - poz. kat. 47/5
[Kukliński] Wincenty (Kókliński) - poz. kat. 40/8
Kuleszo Jan (Kulesza) - poz. kat. 33/4
Kulikowski Konstanty — poz. kat. 34/3
Kulikowski Walery (Walerian) - poz. kat. 49/2
Kułakowski — poz. kat. 27/3
Kułakowski Wiktor (Kutyłowski?) - poz. kat. 11/3
[Kurnatowski] Teodor (Kornatowski, Kurmatowski) — poz. kat. 35/5
Kurzański Wieńczysław (Kurżański Wincenty, Wacław, Mieczysław?) — poz. kat. 21/7
Kutyłowski Dyonizy - poz. kat. 14/7
Kuźmicki Adam - poz. kat. 21/8
Kuźmiński [Michał ?] — poz. kat. 112
Kwiatkowski — poz. kat. 12/6
Kwiatkowski Edward — poz. kat. 34/8
Kwiatkowski Jan — patrz Arcimowicz Kazimierz
Kwiatkowski Jan — poz. kat. 16/9
Kwiatkowski Ksawery - poz. kat. 11/2
Kwiatkowski Mikołaj - poz. kat. 7/2

L
Lach-Szyrma — patrz: Szyrma Władysław
Lachowicz (Lachowicki?) — poz. kat. 180
Landau Maurycy — poz kat. 60/1
Lande (?) Stanisław — poz. kat. 28/1
Landowski Paweł — poz. kat. 52/5
Langie Franciszek (Lange) - poz. kat. 25/4
Lasocki Wacław, dr - poz. kat. 59/9, 187
Latuskowicz Józef (Latoskowicz) — poz. kat. 53/9
Laudyn Kazimierz (Landyn, Laudyna, Liaudyn) - poz. kat. 48/5, 113
Lebisz Bronisław - poz. kat. 60/3
Lebiszewski Feliks — poz. kat. 27/8
Lech Maciej — poz. kat. 59/8
Lenkiewicz Jan — poz. kat. 43/9
Leszczyński Artur — poz. kat. 42/6
{Letki] Edward (Letkie) - poz. kat. 47/2, 114
Lewandowska Teofila — poz. kat. 16/7
Lewando[w]ski Aleksander — poz. kat. 50/1, 60/8
Lewandowski Leon — poz. kat. 44/3
Lewandowski [Walery Teofil] - poz. kat. 52/9, 69/8
Lewicki Roman (Rajmund?] - poz. kat. 19/2
Lip[p]oman Adolf - poz. kat. 58/3
Lip[p]oman Andrzej - poz. kat. 20/2
[L]isicki Justyn (Sisicki?) - poz. kat. 62/9
Listopadzki [Mirosław] (Listopacki, Lotopacki) — poz. kat. 62/1
Luboiński Antoni (?) (Luboimski, Lubowiński) — poz. kat. 60/7

Ł
Łagowski Józef (Ignacy), dr - poz. kat. 49/5
Łappo Józef-poz. kat. 53/3
Łazowska Antonina (z d. Tabeńska) — poz. kat. 33/2
Łazowski Edward, dr - poz. kat. 33/2, 67/7
[Łempicki Karol] — poz. kat. 13/2
Łęcki Stanisław — poz. kat. 14/4
Łopatin (Rosjanin) — poz. kat. 50/3
Łopuszyński Aleksander (Łopuszański) - poz. kat. 4/9
Łosiewicz Michał - poz. kat. 3/6

M
Majewska Sab[ina] ( z d. Kowalewska) — poz. kat. 68/1
Majewski Jan — poz. kat. 47/7
Makowiecki Michał - poz. kat. 65/8
Makowski Aleksander — poz. kat. 28/8
Makowski Konstanty — poz. kat. 115
Malewicz Lucjan, ks. - poz. kat. 5/4
Malewski A. - poz. kat. 187
Malicki [Karol Henryk?] (Jelecki, Małecki, Michałowski, Zettela) - poz. kat. 116
Malinowski Aleksander - poz. kat. 32/3
Malinowski Józef — poz. kat. 26/3
Malinowski Stanisław - poz. kat. 32/6
Maliszewski Franciszek - poz. kat. 4/2
Malkiewicz Tomasz - poz. kat. 20/9
Marcinkowski Jan - poz. kat. 66/3
Marcinkowski Julian - poz. kat. 8/1
Markoski Józef (Markowski, Markiewicz ?), ks. - poz. kat. 38/8
Markowski Tomasz - poz. kat 1/4
Matraś Stanisław ks. - poz. kat. 26/4
Matusewicz Józef (Matusiewicz, Matulewicz) - poz. kat. 15/6
Mawrzycki Karol - patrz [Mokrzycki] Karol
Meherdycz Lucjan (Mecherdycz, Megerdicz) - poz. kat. 18/8
Mejsztowicz Zygmunt - poz. kat. 36/6
Melin Klemens — poz. kat. 56/6
Mezer Ap[oloniusz] - poz. kat. 29/3 , 32/7
Michalski Jan, dr — poz. kat. 24/1
MichalskiJózef—poz. kat. 59/7
Mieczyński Adam — poz. kat. 25/7
Miedwiediew ? (Rosjanin?) — poz. kat. 38/2
Migurski Lucjan, dr - poz. kat. 63/6, 117, 187
Migurski Z[ygmunt] — poz. kat. 66/2
Mikołajewski Józef-poz. kat. 24/8
Milewicz Ildefons - poz. kat. 39/9
MilewskiJózef —poz. kat. 15/4
Milewski Piotr — poz. kat. 118
Milewski (?) - poz. kat. 119
Miltor - poz. kat. 36/2
Miłkowski P[iotr] - poz. kat. 31/5
Minkiewicz Józef — poz. kat. 120
Miński Albert - poz. kat. 67/6
Mioduszewski Antoni lub Konstanty ? — poz. kat. 59/2
Mioduszewski Bolesław - poz. kat. 49/1
Mioduszewski Hipolit - poz. kat. 61/9
Mioduszewski Mikołaj —poz. kat. 15/7
Miszkiewicz Adolf - poz. kat. 61/1
Mitkiewicz Henryk - poz. kat. 15/9
[Mohl Stanisław z żoną ?] - poz. kat. 173
[Mokrzycki] Karol (Mawrzycki) — poz. kat. 36/4
Morgulec Stefan - poz. kat. 53/3
Moszyńska Aleksandra] (z d. Wróblewska) - poz. kat. 68/4
Moszyński Wł[adysław] (Muszyński ?) - poz. kat. 68/5
Mroczkowski Stanisław - poz. kat. 36/5
Muklanowicz Jan - poz. kat. 10/8, 63/1
Muszyńska (Moszyńska ?) - poz. kat. 39/6

N
Nacewicz Szymon — poz. kat. 36/7
Nagrodzki Julian, ks. — poz. kat. 1/2
Neumark Lambert (Nejmark) - poz. kat. 31/8 ,121
Niedziński Antoni - poz. kat. 8/1
Niedziński Józef lub Ignacy - poz. kat. 54/5
Nikolai Stanisław (Nicolai? Władysław?) - poz. kat. 19/3
Nowakowski Henryk — poz. kat. 122
Nowakowski Karol - poz. kat. 2/9
Nowicki Ferdynand - poz. kat. 36/6
Nowicki Franciszek - poz. kat. 40/3
Nowicki Fr{anciszek], dr — poz. kat. 66/5 Nowicki Kazimierz — poz. kat. 41/9 Nowicki Władysław — poz. kat. 123 Nowodworski Bolesław — poz. kat. 32/1 Nowodworski Fr[anciszek] lub Zenon — poz. kat. 66/9

O
Oborski M[aksymilian] — poz. kat. 70/2
Obuchowicz Napoleon - poz. kat. 44/7
Ochrymowicz Dyonizy (Ohrymowicz) - poz. kat. 12/5
Ohryzko Jozafat (Józefat) — poz. kat. 52/1
Olendzki Leonard - poz. kat. 29/1
Olek Jan (Oleś, Olex?) - poz. kat. 42/3
[Olendzki] Stanisław (Olędzki) - poz. kat. 52/8, 187
{Olszewski Eugeniusz]. — poz. kat. 69/5
Onichimowski Adolf- poz. kat. 5/6
Onichimowski [Zygmunt ?] — poz. kat. 5/2
Orelska Józefa - poz. kat. 111
Orelska Zofia — poz. kat. 111
Orłowski Fr[anciszek], dr — poz. kat. 29/7
Orłowski Ignacy — poz. kat. 39/4
Osłuchowski (?) Antoni (Osłuchoski, Osuchowski) — poz. kat. 17/8
Orzeszko Florian (Florenty), dr — poz. kat. 38/6
Osiński K[onstanty] — poz. kat. 8/2
Oskierka Aleksander (Oskierko) — poz. kat. 52/4
Osmólski Izydor — poz. kat. 6/8
Osowski Wincenty (Ossowski Wiktor?) - poz. kat. 39/8
Ostromęcka Sabina - poz. kat. 31/7, 39/5
Ostrowski Antoni - poz. kat. 32/2
Ostrowski Emil (Emilian) — poz. kat. 7/5
Ostrowski Feliks — poz. kat. 5/5
Osuchowski Rob[ert] - poz. kat. 29/6

---
Все личные данные мои и моих предков размещены мною на сайте vgd.ru добровольно и специально для поиска родственников
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 * 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 [ >>>>>> ]
Модератор: Bianca
Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Книга Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy
RSS

Последние темы RSS
Обуховы
Ефимов Мефодий Уварович
Покровский Сергей Федорович
пос. Симанский
Краткая сводка
Федяково
Енгибарян Арутюн Шма(во)нович
Колокольников Андрей Яковлевич
Архивы императорского русского исторического общества
Муравлевы, Муралевы, Моралевы, Рязанская губерния

Самые активные 10 тем RSS
Идентификация...2007- март 2014
Помогите прочитать текст
Поиск захоронений советских воинов на территории Польши
Происхождение и значение имен и фамилий.
Ларовуд
Российская Императорская армия и флот
Украинские фамилии
Значение фамилии
А где юмор на форуме Может я не знаю?
Наши круглые,красивые цифры