Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   "Biblioteka Zasobów kresowych jest prywatną inicjatywą ni
RSS

"Biblioteka Zasobów kresowych jest prywatną inicjatywą ni

http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/biblioteka/index.html "Biblioteka Zasobów kresowych jest prywatną inicjatywą niżej podpisanych amatorów genealogii. Nie jesteśmy konkurencją dla dynamicznie rozwijających si


<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2 3 [ >>>>>> ]
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

POLSKA POD ZABORAMI - GUBERNIE:
- grodzieńska Гродненская губерния
◊ Alfabetyczny spis szlachty grodzieńskiej guberni z 1900 roku. Treść
Список шляхты
◊ Spis własności ziemskich grodzieńskiej guberni z 189o roku. Treść
Список землевладельцов
◊ Wybory do władz miejskich w 1906 r. w Guberni Grodzieńskiej - spisy wyborców:
Выборы в местные органы власти
◊ Białystok, Bielsk, Brześć, Grodno, Kobryń, Próżana, Słonim, Sokółka, Wołkowysk, zał.1, zał.2
◊ Wykazy mieszkańców miejscowości (folwarku) Roś koło Wołkowyska w obwodzie grodzieńskim z 1921 r.
Список жителей фольварка РОсь около Волковыска
◊ Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1872 r. Памятные книги
◊ Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1889 r.
◊ Szlachta powiatu kobryńskiego 1797 r.
Щляхта Кобрынского повета.

- kowieńska Ковенская губерния
◊ Spis powszechny majątków i własności ziemskiej Guberni Kowieńskiej z 1870 r. Treść spisu
Список всеобщий поместий и собственности земельной
◊ Spis własności ziemskich Guberni Kowieńskiej z 1892 r.
Список земельной собственности
◊ Wypis z Ksiąg Ziemskich powiatu Kowieńskiego z 11 stycznia 1784 roku.
Выписка и земских Книг Ковенского повета от 11 января 1784 года.
◊ Wypis z ksiąg grodzkich powiatu kowieńskiego 1778
Выписка и градских книг Ковенского повета
◊ Krótki protokół sejmiku pogromnicznego pow. Kowieńskiego
◊ Wota sekretne W. M. Mackiewicza nazwiska głosującej szlachty, 1800
Фамилиии голосующей шляхты.
◊ Wybór delegatów na sejm walny w Kownie 1786
Выбор делегатов на всеобщий сейм
◊ Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej; I, II i INDEX, III i INDEX, IV
Каталог книг старинных актов Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губерний.
◊ Wizytacja Dekanatu Kowieńskiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jakóba Massalskiego
Вилизкация Ковенского декатнана в 1782 епископом Игнатием Якубом Массальским.
◊ "Pamiatnaia kniga" Guberni Kowieńskiej 1861 r. Памятная книга Ковенской губернии
◊ Inwentarz starostwa Kupiskiego z 1798 r.

- mińska Минская губерния
◊ Spisy podatników - Nowogródek 1795 - pierwsze arkusze, II, III, IV, V, VI
Список налогплательщиков - Новогрудок
◊ Spisy podatników - Mińsk 1795 Список налогоплательщиков - Минск
◊ ROK 1863 NA MIŃSZCZYŹNIE
◊ Spis własności ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r. - fragmenty
Спискок Землевладельцов Минской Губернии от 1889г. - фрагменты
◊ Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r.
Выписка и земских Книг Ковенского повета
◊ Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej posiadających 500 i więcej dziesięcin ziemi, 1904 r.
Выписка и земских Книг Ковенского повета имеющих 500 и более десятин земли.
◊ Spis własności ziemskich powiatu Mińskiego z 1901 r.
◊ Spis członków Mińskiego Towarzystwa Rolniczego z 1914 r.
Список членов Минского Сельскохозяйственного Товарищества
◊ Kalwaria, historyczny cmentarz w Mińsku - wykazy mogił i pomników
◊ Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej; I, II i INDEX, III i INDEX, IV
католог книг старинных актов губернии Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской.
◊ Obrazki Mińskie 1850 - 1863, Zofia Kowalewska Минские картинки (открытки)
◊ Rozstrzelani w Mińskim więzieniu NKWD w 1937 r. Nowe!!!
Расстрелянные в Минской тюрьме НКВД в 1937г.
◊ Polesie Ilustrowane, O.Nelard, Brześć 1923 - fragmenty

- mohylewska Могилеская губерния
- podolska Подольская губерния
◊ Podolskie Pieśni Ludowe, Czesław Kozietulski, Lwów 1935
Подольские народные песни.


---
LeonBernard
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

wileńska Виленская губерния
◊ "Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1846 r.
Памятная книга
◊ Gubernia Wileńska rok 1873, wykaz gmin i majętności - reprodukcja książki
Список гмин и поместий - репродукция книги
◊ Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej; I, II i INDEX, III i INDEX, IV
◊ Księga potwierdzenia szlachectwa z lat 1798 - 1812 lit. "P"
Книга утверждения дворянства
◊ Wilno w powstaniu roku 1830/31 Вильно в восстанию в 1830/31 годах.
◊ Wilno Kalendarz na 1866 r.
◊ Przewodnik po Wilnie i przedmieściach, informator historyczny z 1883 r.
Путеводитель по Вильно и предместьях, информатор исторический с 1883г.
◊ OBSZAR JĘZYKA LITEWSKIEGO W GUBERNII WILEŃSKIEJ nakładem AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE, 1896 ROK
Список имеющих право участововать в выборах в Государственную Думу избирательный округ в Вильно.
◊ Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej I okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
◊ Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej II okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
◊ Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej III okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
◊ Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej IV okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
◊ Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej VI okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
Вильно 1812г. Адерсная книга и информатор.
◊ Wilno 1912. Książka adresowa i informator. Treść
◊ Wilno 1913. Książka adresowa i informator - Części: Pierwsza, Druga
◊ Wilno 1914. Książka adresowa i informator. Treść
◊ Wilno 1915 w/g Lucyana Rydla
◊ Monografia Wilna w/g Paula Webera z 1917 r.
◊ Wojenn0-statystyczny opis Imperium Rosyjskiego, gubernia Wileńska 1848 r.
◊ Ревизские Сказки: Gryniewicze, Stryja, Derewa, Słoboda 1834, 1850
◊ Doktorowie Medycyny promowani w Wilnie, Józef Bieliński, W-wa 1886
Докторы медицины в Вильно
◊ Testament Krzysztofa Radziwiłła Wojewody Wileńskiego, 1599
Завещание Кшыштофа Радзивилла Виленского воеводы
◊ Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1800. Spis uzupełniający do spisu z 1795 (obejmuje osoby nowoprzybyłe i nie ujęte w trakcie V spisu). Nowe!!!
◊ Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1811 Nowe!!!
◊ Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA MERECKA, 1811 r. F.515-15-197 Nowe!!!
◊ Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA NOWOTROCKA, 1811 r. F.515-15-197 Nowe!!!
◊ Ревизские Сказки: TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. KARAIMI, F 515-25-112 Nowe!!!
TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. MIESZCZANIE, F 515-25-112 Nowe!!!
TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. OBYWATELE, F 515-25-112 Nowe!!!
TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. WOLNI I MIESZCZANIE, F 515-25-112 Nowe!!!
◊ Spis spowiadających się i przyjmujących komunię, TROKI - 1852, 1855, 1858, 1859 Nowe!!!
◊ Spis parafian Kościół w Kamieliszkach z 1908 roku

- witebska

- wołyńska
◊ Wykaz szlachty wołyńskiej, 1906

"prywislański kraj"
◊ Spis właścicieli majętności ziemskich Guberni Siedleckiej z 1910 r.

---
LeonBernard

---
LeonBernard
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

WYKAZY I INDEKSY
◊ 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - żołnierze dywizji, żołnierze w konspiracji i samoobronie
◊ Spis miejscowości Diecezji Łuckiej - stan na 1938 r. daty erygowania parafii
◊ Spis zlikwidowanych po 1945 r. parafii diecezji Wileńskiej, Lwowskiej i Łuckiej
◊ Ziemianie na Litwie Kowieńskiej 1919 - 1930
◊ Spis ulic miasta Wilna z 1920 r.
◊ Spis mieszkańców Rosi, stan na 1939 r.

INNE MATERIAŁY
◊ O postępowaniu z polskimi dezerterami

schematyzmy wileńskiej archidiecezji
◊ Schematyzm Archidiecezji Wileńskiej z 1938 r. Treść . Tłumaczenie autorstwa Maryli Wojciechowskiej
◊ Schematyzm na 1905 r. (imprimatur z dnia: 19.11.1904 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum
Domini Communem MCMV Autoritate et Mandato Fxcellentissimi Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Eduardi Liberi Baronis de Ropp
Dei Miseratione st S. Sapostolicae Sedis Gratia Episcopi Vilnensis iuxta Kalendarium ..);
◊ Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17.07.1905 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD
Communem MCMVI);
◊Schematyzm na 1907 r. (imprimatur: 24.08.1906 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi
In AD Communem MCMVII autoritate et mandato excellentisimi, illustrimi ac reverendisimi Domini Domini Eduardi LiberiBaronis de Ropp ..)
◊ Schematyzm na 1909 r. imprimatur: 18.10.1908 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD
Communem MCMIX);
◊ Schematyzm na 1910 r. imprimatur: 25.08.1909 r.- (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD
Communem MCMX);
◊ Schematyzm na 1911 r. imprimatur: 12.10.1910 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD
Communem MCMXI);
◊ Schematyzm na 1912 r. imprimatur: 03.11.1911 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD MCMXII)
◊ Schematyzm na 1913 r. imprimatur: 20.11.1912 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1913)
◊ Schematyzm na 1914 r. imprimatur: 24.08.1913 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1914)
◊ Schematyzm na 1915 r. imprimatur: 25.11.1914 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1915)
◊ Schematyzm na 1916 r. imprimatur: 26.05.1915 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1916)
◊ Schematyzm na 1917 r. imprimatur: 08.08.1916 r. - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD. MCMXVII compositus.)
◊ Schematyzm na 1920 r. imprimatur:20.09.1919 r. - (Ordo Divini officii recitando missaeque celebrandae ad usum Insignis Ecclesiae Cathedralis
totiusque Dioecesis Vilnensis justus et autoritate excellentisimi, illustrimi ac reverendisimi Domini Domini Georgii Matulewicz episcopi vilnensis,
S. Th. D. secundum normam Calendarii Ecclesiae Universalis et Dioecesanis, Anno 1914 a S. Sede approbati, pro AD MCMXX compositus)
◊ Rubrycela liturgiczna na 1926 r. - (Ordo Divini officii ( ) Archidioecezis Vilensis ( ) Pro AD MCMXXVI (...) - Schematyzm na 1926 r.
(imprimatur brak daty)
◊ Rubrycela liturgiczna na 1927 r. imprimatur: - brak daty - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD 1927) (tylko kalendarz -
brak schematu parafii!!)
◊ Schematyzm na 1928 r. imprimatur: - brak daty) - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1928) (tylko kalendarz -
brak schematu parafii!!)
◊ Schematyzm na 1929 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1929)
◊ Schematyzm na 1931 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1931)
◊ Schematyzm na 1933 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1933)
◊ Schematyzm na 1934 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1934)
◊ Schematyzm na 1935 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1935)
◊ Schematyzm na 1936 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1936)
◊ Schematyzm na 1937 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1937)
◊ Schematyzm na 1938 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1938)
◊ Schematyzm na 1939 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1939)
schematyzmy diecezji augustowskiej lub łomżyńskiej
◊ Schematyzm na 1908 r. imprimatur z dnia 24.10.1908 r. (Directorium divini offici et usum universi clerii saecularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis ( ) MCMVIII)
◊ Schematyzm na 1920 r. imprimatur: 08.12.1919 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXX)
◊ Schematyzm na 1922 r. imprimatur: 20.10.1921 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXII)
◊ Schematyzm na 1924 r. imprimatur: 20.10.1923 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXIV)
◊ Schematyzm na 1925 r. imprimatur z dnia: 20.10.1924 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Seinensis seu Łomżensis [...] pro AD MCMXXV)
◊ Schematyzm na 1926 r. imprimatur z dnia: 19.11.1925 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Łomżensis [...] pro AD MCMXXVI)

---
LeonBernard
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

schematyzm dla diecezji pińskiej
◊ Schematyzm na rok 1933-1934 (imprimatur z dnia 31.12.1933 r.) (Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w R. P. 1933 i 1934)
Список костелов в епархии Пинской в РП R. P. 1933 i 1934)
schematyzm dla diecezji mohylewskiej Могилевская губерния
◊ Schematyzm na 1900 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1901
◊ Schematyzm na 1911 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1912
◊ Schematyzm na 1913 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1914
◊ Schematyzm na 1916 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1917
◊ Schematyzm na 1930 r. Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930

◊ Kalendarz MOŁODECZAŃSKI na rok 1928 Молодечно календарь
◊ Wilno i Ziemia Wileńska - zarys monograficzny, Wilno 1930
◊ Czy wiesz że ...
◊ Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (XII 1919) E. Romer

---
LeonBernard
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

NA PÓŁKACH POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH
CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA - kolekcja Kresy Wschodnie
DZIAŁ RĘKOPISÓW ZAKŁADU NARODOWEGO im. Ossolińskich
Nowe, ciekawe pozycje udostępnione na portalach litewskich:
◊ Krótkie przedstawienie praw i obowiązków chłopów i ludzi dworskich uwolnionych z poddaństwa.
◊ Rozporządzenia konsystorza Dekanatu Wiszniewskiego Diecezji Wileńskiej ( od 1834 r.)
◊ Księga wizyt klasztorów Księży Kanoników Laterańskich za rok 1816 w Diecezji Wileńskiej
◊ Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim , część II, III

CYFROWA BIBLIOTEKA ŚWIATA
BIBLIOTEKI CYFROWE NA ŚWIECIE:
KSIĘGI PAMIĄTKOWE GUBERNI CR

TE STRONY TRZEBA ODWIEDZIĆ...
◊ Echa Polesia, Biuletyn Filaretów z Polesia , ECHA POLESIA 1(25)2010
◊ Wołyń naszych przodków...
◊ Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 - Władysław i Ewa Siemaszko
◊ Na Laudzie - wśród rodaków z Kowieńszczyzny
◊ OPISANIE ZABAJKALSKIEJ KRAINY W SYBERYI PRZEZ AGATONA GILLERA. TOM I
◊ Podbrodzie
◊ WILNO ENGRAMEM JEST MOIM
◊ Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej
◊ EPILOG WILEŃSKIEJ AK- NIW 1981

Do przeglądania publikacji w formacie DjVu niezbędna jest wtyczka do przeglądarki, którą można pobrać spod tego adresu.


---
LeonBernard
bernard9
Долгожитель форумаСообщений: 417
Регистрация: 23 мая 2012
Рейтинг: 93 

Воспользуетесь указанным сайтом и по его открытию можно попробовать скачать нужную вам информацию.
http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/biblioteka/index.html

---
LeonBernard
vadim_i_z
Новичок

vadim_i_z

Сообщений: 16
Регистрация: 1 апр. 2012
Рейтинг: 12 

Спасибо за наводку!
У библиотеки изменился адрес: http://www.wastan.pl/biblioteka/
Zdanowicz
НачинающийСообщений: 34
Регистрация: 14 июня 2009
Рейтинг: 10 

Добрый день, а не подскажите, где достать данные и попросить выписи-метрики на Metryki - "Biblioteka Kresowa" Tlumaczenie Spiska parafjan kosciola Oszmiana za 1909.
(Wies. Ile ludzi tego Nazwiska).
Metryki - "Biblioteka Kresowa"

38. wies Buni 102
Zdanowicz 21,

Спасибо за совет

---
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зданович Чеслав 20.11.1888
R222
Долгожитель форума

R222

Polska
Сообщений: 1240
Регистрация: 10 мая 2013
Рейтинг: 560 


Zdanowicz написал:
[q]
Tlumaczenie Spiska parafjan kosciola Oszmiana za 1909
[/q]

Документ - страница 51
в формате PDF - страница 102
Дер. Буни - фамилия Жданович

Zdanowicz
НачинающийСообщений: 34
Регистрация: 14 июня 2009
Рейтинг: 10 

dzięki

---
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зданович Чеслав 20.11.1888
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2 3 [ >>>>>> ]
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   "Biblioteka Zasobów kresowych jest prywatną inicjatywą ni
RSS

Реклама от YouDo