Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Дневники участников »   Дневник Tasha56 »   Переселения и переселенцы »   ХАНЕНКО
RSS

ХАНЕНКО

Подтема... Все о представителях рода из источников


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 * 6 [ >>>>>> ]
Модератор: Tasha56
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 Тема в работе.

---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Листаем очередной источник -

Чтения в Императорском Обществѣ Истории и Древностей Российских при ...
Реестр козацких дел..
Прикрепленный файл (RRRSSSRR0j_4367249_15975093.jpg, 392528 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

ХАНЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ (6.12.1693 - 27.1.1760) - визначний політичний і державний діяч Гетьманщини, дипломат, мемуарист (див. М.Д.Ханенко)
(источник см. стр. 10, 17, 21-22, 36-37, 58, 60 - 61, 83, 86-87, 137, 150-151, 155, 160-172, 191-193, 195, 197-200, 217-218, 223).

Фрагмент стр. 217
Давня дружба, ще з Києво-Могилянської академії, де вони разом навчалися, єднала М. Ханенка та Я. Марковича, про що згадується як в їхніх щоденниках, так і у листуванні. Зокрема М. Ханенко, пишучи до дружини (1753 р.), зауважував, що до нього у Глухові звернувся «знатний» його товариш Я. Маркович, і поскаржився на людей М. Ханенка, які спустошили його урочище. Адресант просив дружину розібратися у цій справі й наказував, «чтоб наши люде в домахъ его милости пана Якова Марковича нкакой порубк не чинили»15, а також послати старосту для того, щоб описати всі шкоди й повідомити йому в Глухів. Судячи з тональності листа, М. Ханенкові були неприємні такі непорозуміння зі своїм товаришем. Коли в 1760 р. М. Ханенко помер, Я.Маркович записав у своєму щоденнику: «Слышно, что хорунжій генералный Николай Ханенко, древній мой друг и кондисципулъ, умер въ Глухов на 67 году»16.

Приятельські відносини склалися й між Я.Марковичем та сином гетьмана Д. Апостола — Петром, котрий виховувався при дворі князя О. Меншикова (очевидно, був заручником, якого Петро І, враховуючи, що Д. Апостол попервах був на боці І. Мазепи, вирішив забрати в Петербурґ17). Він здобув добру освіту, володів французькою, німецькою та італійською мовами, збирав книги, як це видно з його щоденника. Лише в 1730 р. повернувся додому й став лубенським полков ником, тримаючи цей уряд до 1757 р. У листі до Якова Марковича (1743 р.) П. Апостол дякував за надіслані йому газети, звістки про знайомих та, зокрема, іронічно писав «про щастя одного з них, якому були надані землі у володіння по сусідству»∗....


.....Проте були випадки, коли гроші позичалися близьким і без застави та процентів, як це вид но з листа М. Ханенка до І. Гамалії, дочка якого Олена, дружина Г. Полетики, була похресницею М. Ханенка. У сво єму лис ті (від 17 серпня 1730 р.)20 він нагадував про борг у 26 руб., писав, що не взяв заставу, яку пропонував І. Гамалія — «кубокъ србный и рондзыкъ», довіряючи його слову. Проте і в наступному році позичку повернуто не було, тож М. Ханенкові довелося подавати скаргу. Бажанням допомогти й глибоким співчуттям проникнутий лист кошового отамана Петра Калнишевського до військового судді М. Косапа (1773 р.) з наказом видати паспорт Іванові Полонському, управляючому військової канцелярії, який дуже хворий і хоче поїхати на лікування до Польщі. Отаман сумнівався у здатності «жида» Хаїма з Умані, на якого покладав надії хворий, вилікувати його, писав, що на Запоріжжі є знаючі люди, які могли б йому допомогти21, але коли І. Полонський так бажає, то його слід відпустити, хоча неблизька дорога може тільки зашкодити його здоров’ю. ...

1 Киевская старина. — 1890. — № 9. — С. 491.
2 Там же. — С. 492.
3 Там же.
4 Там же. — С. 493.
5 Там же.
6 Там же. — С. 494.
7 Там же. — С. 493.
8 Любецкий архив графа Милорадовича.— Вып. 1.—К., 1898.—С. 132.
9 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут
рукопису (далі — НБУ. ІР.). — Ф. І. — Спр. 57483. — Арк. 10.
10 Приватні листи XVIII ст. — К., 1987. — С. 70.
11 Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войце -
ховичей. ХVІІ–ХVІІІ в. (далі— Сулимовский архив).— К., 1884.— С. 84.
12 НБУ. ІР. — Ф. 1. — Спр. 57482. — Арк. 126 зв.


Прикрепленный файл (Ханенко 45.jpg, 87097 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Источник -
Володарi гетьманської булави. Київ. 1994


Прикрепленный файл (в1.jpg, 154080 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Продолжение...

Прикрепленный файл (в11.jpg, 252330 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Алфавит владельцам и лицам, на имения коих наложены запрещения, напечатанные в Сенатских Объявлениях о запрещениях на имения. [1824-1897]. - Санкт-Петербург: 1825 — 1897.
Сн. Об. – Сенатские объявления, Свд. Зап. – свод запрещений


Прикрепленный файл (pdf.jpg, 479916 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Грамоты Ханенко

Прикрепленный файл (file.jpg, 55278 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Ханенко
РГИА (Санкт-Петербург)

Прикрепленный файл (Х1.jpg, 60478 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

Перевод статьи с украинского
УДК 94(477.44) «17»
М.В. Маханьков
МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ ХАНЕНКО –
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
ГЕТЬМАНЩИНИ


Развертывание государствообразующего процесса в Украине предопределяет рост интереса к жизни и деятельности выдающихся государственных деятелей периода Гетманщины, которые при неблагоприятных внешних условиях своим энтузиазмом и мудрой политической деятельностью способствовали заложению основ формирования Украинского государства. К таким стоит отнести известного государственного деятеля обозначенного периода, генерального хорунжего Николая Даниловича Ханенко, который оставил по себе память в истории не только как известный политик, но и как автор важного исторического источника.

К истории деятельности Н.Д. Ханенко обращалось не одно поколение ученых, среди которых следует назвать В.В. Вечерского [1], В.Л. Модзалевского [2], Д.Г. Поклонского [4], В.И. Белашова [6]. В основном в процессе своих научных изысканий исследователи изучали и анализировали творческое наследие Ханенко, однако его деятельность как государственного деятеля оставалась вне их внимания. Этим и обусловлена актуальность нашего исследования.

Выдающийся государственный деятель Николай Данилович Ханенко (с 1741 г. – генеральный хорунжий) умер в Глухове 27 января 1760 г. В 1992 г. глуховчане установили ему надгробие с крестом на символической могиле возле Николаевской церкви в северо-восточном углу церковного двора [1, 25]. Работая на различных государственных должностях в Генеральной военной канцелярии, которая находилась в Глухове, Николай Данилович неоднократно бывал по делам в Москве и Санкт-Петербурге, встречался с императорами, императрицами и государственными деятелями Российской империи, выполнял различные поручения гетманов И.И. Скоропадского, П.Л. Полуботка, Д.П. Апостола, К.Г. Разумовского, и, безусловно, решал свои личные вопросы. Вероятно, что многочисленные встречи, разные дела и обстоятельства побудили Ханенко до ведения дневника с первой половины 1722. с перерывами до конца 1753 г. (1727 – 1731, 1742 – до 13 декабря 1753 г.). Дневник Ханенко, как и дневник Якова Андреевича Марковича – генерального казначея в отставке с марта 1762 г., владельца с. Сваркового с 1718 г., – является одним из важнейших письменных памятников в изучении истории Украины эпохи Гетманщины [2, 392].

Николай Ханенко родился 30 ноября 1691 г. Его отцом был Даниил Лаврентьевич Ханенко – наказной полковник лубенский, племянник известного гетмана Правобережной Украины времен Руины Ханенко Михаила Степановича, матерью – дочь Ивана Васильевича Ломиковского, генерального обозного гетмана.С. Мазепы. Николай Данилович рано остался без родителей. Первой умерла мать, отец погиб в 1695 г. под Таванню – знаменитой крепостью около перевоза через Днепр в 40 км от Херсона вверх по течению.

Мальчика взяла на воспитание семья деда И. Ломиковского. Сначала Николай поступил на обучение в Киево Могилянской академии, впоследствии, в 1710 г., он окончил Львовскую братскую школу и в этом же году начал службу в казачьем войске. Его первый поход состоялся в 1711 г. В 1717 г. М. Ханенко, благодаря гетману И.И.Скоропадскому, с которым имел хорошие отношения его дед И. Ломиковський, перешел на работу в Генеральной военной канцелярии. Через четыре годы он – уже старший канцелярист, то есть главный помощник генерального писаря – отбыл в Москву в составе делегации во главе с гетманом.

После смерти И. Скоропадского в 1722 г. М.Д. Ханенко смог сохранить свое положение и стал доверенным лицом наказного гетмана П.Л. Полуботка. Он включил канцеляриста до состав делегации, направленной в Москву для представление ходатайством об избрании гетмана старому обычаю, которое, увы, осталось без рассмотрения. Впоследствии Николай Данилович отправился в Астраханский поход, во время которого в отсутствии царя Полуботок добился от Сената распоряжения для Московской коллегии, чтобы она знакомила гетмана со своими планами и согласовывала свои действия с украинской администрацией. Изменения в Украине были не нравится московскому правительству. В 1723 г. Петр I вызвал гетмана в Петербург. П. Полуботок, настаивая на своем, так разозлил царя, что тот велел арестовать и бросить за решетку гетмана и всех украинцев, которые прибыли вместе с ним. Так. Ханенко попал в тюрьму, откуда был освобожден лишь 8 февраля 1725 г. уже императрицей Екатериной II. Но в Гетманщину его отпустили только в 1727р., а до этого он работал учителем офицерских и солдатских детей в гарнизонной школе Санкт- Петербурга [3, 229].

О том, что Николай Ханенко имел тесные личные отношения с П. Полуботком, свидетельствует тот факт, что наказной гетман, не имея права без разрешения царя, в апреле 1723 г. наградил канцеляриста селами Перегон и Дешковичі Погарської сотни Стародубского полка (сейчас Брянская область, Россия ) [4, 127]. Близкие отношения были у Ханенко и с гетманом Д.П. Апостолом. Благодаря им в 1728 г. Николай Данилович стал полковым судьей Стародубского полка, в 1728 г. и 1730 г. сопровождал гетмана в поездках в Москву. 1732 года Д. Апостол наградил Ханенко селами Чубаров и Куров Стародубского полка [4, 129]. После смерти Д. Апостола на смену гетманской власти пришло правление Гетманского правительства, которое продолжалось в течение 1734-1750 гг. В 1738 г. М.Ханенко получил правительство полкового обозного. Канцелярист стал наказным полковником в походе на Перекоп, в 1739 г. принимал участие в Молдавском походе. С 1740 г. он – судья Генерального суда, с 1741 г. и в течение 20 лет до самой смерти – генеральный хорунжий [5, 47]. Он часто выполнял и особые поручения, важнейшим из которых была работа в Комиссии по переводу и своду правних книг малороссийских.

Николай Данилович женился на Ульяне Корецькой – дочери бунчукового товарища Петра Корецкого, с которым он в составе делегации вместе с гетманом Д. Апостолом ездил в Москву. Благодаря этому бракосочетанию Ханенко породнился со многими состоятельными семьями Стародубщины: Миклашевскими, Шираями, Скорупами, Галецкими, Максимовичами. У супругов было три сына и пять дочерей. Будучи высокообразованным человеком, генеральный хорунжий стремился дать хорошее образование и своим детям. Так среднего сына Василия он направил на обучение в Германии в г.Киль, а меньшего – к Санкт-Петербургу (старший сын умер в детстве) . Из «Дневника» Николая Ханенка узнаем о подробностях жизни государственных служащих Гетманщины, о выполнении ими должностных обязанностей во время длительных командировок в Москву и Санкт-Петербург. Бесконечные визиты и встречи с нужными царскими чиновниками, обеды и приемы требовали терпения и крепкого здоровья, ведь дела решались долго, иногда месяцами. Николай Данилович, хорошо зная эту бюрократическую волокиту, вовремя умел подойти к нужным людям. Так, например, 6 марта 1727 г. Ханенко прибыл в Санкт-Петербург с ходатайством и уже 20 марта получил назначение на должность полкового судьи в Стародубе [4, 127].
Автор «Дневника» описывает свои встречи в Москве и Санкт-Петербурге с будущим гетманом Кириллом Григорьевичем Разумовским, с которым у него также сложились хорошие отношения. Вероятно, профессиональные способности М. Ханенко импонировали К. Разумовскому. В дальнейшем это было оформлено универсалом гетмана от 13 января 1752 г., согласно которого Николай Данилович был награжден деревнями Комань, Лесконоги, Юхнов, Городище, Чаусы, Случевск, Дареевск, Сопичи, Муравьи, Подище Стародубского полка. Кроме того, Ханенко лично приобрел село Лотаки с различными землями, на которых населил три слободы: Николаевку, Курганівку и Конончуківку [4, 131]. М.Д. Ханенко вместе с П.Д. Апостолом (сыном гетмана Д. Апостола) и В.А. Гудовичем (сыном бывшего сотника Бакланського Стародубского полка) до 1759 г. фактически руководили Генеральной военной канцелярией [5, 47]. Гетман К. Разумовский в конце 1759. лично обращался с ходатайством на «Высочайшее имя» о назначении Ханенко на должность генерального писаря, но Николай Данилович умер 27 января 1760 г. Родственные связи, прекрасное образование, личные способности, коммуникабельность позволили Николаю Данилович уверенно подниматься по службе и умножать имущество не только в «команде» 4 гетманов, но и при правлении первой Малороссийской коллегии (1722-1727 гг.), так называемого «Гетманского правительства» (1734-1750 гг.), царей Петра i, Петра II, Ивана VI, цариц Екатерины И Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и их многочисленных фаворитов и фавориток, что можно назвать уникальным явлением не только в Украине, а и во всем мире. Известно, что Н.Д. Ханенко жил и работал в Глухове с 1740 по 1760 г. [6, 33] и имел дом на Белополівській улице (теперь ул. Шевченко). Известно, что здесь 13 декабря 1759 г. он составил духовное завещание, в котором распределил свое огромное имущество между сыновьями и женой. В завещании он отметил: «Что подлежит до погребения грешного тела моего .... предаю в рассмотрение моей жены и моих наследников...А поколь жена моя, а их мать Иулияна Петровна Корецковна в живых обретать будет, то эй жить в доме нашем городецком (Городище – М.М.) с сыном нашим меньшим Иваном и при себе дочерей
– девиц содержать по замужество ых» [7]. Так оно и случилось. Николай Ханенко был похоронен в своем с. Городище Погарської сотни Стародубского полка в церкви, в которой на средства канцеляриста в 1743 г. был устроен придел в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова [4, 155]. Через 15 лет рядом с ним была похоронена и его жена Ульяна Петровна. В книге «Погар. История и современность 1115- 2005» местный краевед Аркадий Максимович Луферов пишет: «Городище – небольшое в прошлом село в 8 км от Погара, получило свое название от здешнего «городища» – остатков древнего земляного поселения человека. Городище 10.12.1739 г. перешло к обозному Стародубского полка Н.Д. Ханенко от Бакланского сотника 1727-1728 гг. Л.Я. Галецкого, и в 1918 г. переходило к потомкам Ханенко. Николай Данилович погребен в Хрестовоздвиженской церкви села в 1760 г., с памятной оловянной таблицей в нем, а жена У.П. Корецкая – в 1775 г.» [8].
Итак, политическая, государственная и творческая деятельность генерального хорунжего Н.Д. Ханенко положительно повлияла на становления и функционирования государственных институтов и Гетманщины способствовала развертыванию в государствообразующего процесса указанный период.


Источники -
1. Памятники истории м. Глухова и населенных пунктов Глуховского района. Материалы по подготовке «Свода памятников истории и культуры Украины» по Сумской области. – Глухов: РВВ ГГПУ, 2007г. – 154 с.
2. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 3. – 776 с.
3. Кудрицький А.В. Черниговщина. Энциклопедический справочник. – К., 1990. – 1005 с.
4. Поклонский Д. Г. Стародубская старина. Исторические очерки. – Клинцы 2004. – Кн. 2. – 418 с.
5. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Вып. 3. – К. – СПб., 2004. – Т 5. – 76 с.
6. Белашев В.И. Глухов – столица Гетманщины (До Глуховского периода истории Украины (1708-1782 гг.). – Глухов, 2005. – 219 с.


Сіверщина в історії України, випуск 5, 2012

---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

[q]
Николай Ханенко был похоронен в своем с. Городище Погарської сотни Стародубского полка в церкви, в которой на средства канцеляриста в 1743 г. был устроен придел в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова [4, 155]. Через 15 лет рядом с ним была похоронена и его жена Ульяна Петровна.
[/q]


Прикрепленный файл (Ч1.jpg, 256961 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
Tasha56
Модератор раздела

Tasha56

Россия. Москва
Сообщений: 10968
Регистрация: 14 июня 2008
Рейтинг: 10629 

[q]
Акты юго-западной России, XII, 409. В библиотеке церковно археологического музея при киевской духовной академии, в числе документов кириловского монастыря, имеется дарственная запись 1676 г., по которой Михайло Ханенко , живя в Лохвице, подарил кириловскому монастырю "кгрунт свой в Киеве при монастиру брацком лежачий, купленный у п. Криштофа Искрицкого». Запись подписана Михайлом Ханенком совместно с сыном его Яковом так: «сию карту, при печати моей, рукою моею я и сын мой подписуем». Означенный акт, дающий единственное до сих пор сведение о жизни Михаила Ханенка на левом берегу Днепра, указан в Описании рукоп. музея, Н. Петрова, стр. 185. С этого акта и взято факсимиле Михаила Ханенка , приложенное к изданию Вл. А. Беца: Исторические Деятели юго-западной России.
[/q]

...Это видно из письма (1740 г.) Анны Чуйкевич, жены в первом браке Андрея Ханенко, сена обозного киевского Федора Ханенка, а в другом — Федора Чуйкевича, к М. Ханенко, которого Ф. Ханенко избрал опекуном своих мает ностей. Оставшись вдовой по его сыну Андрею с малым ребенком Мишуткой на руках Анна писала М. Ханенкову, племяннику своего свекра, что сама растит и воспитывает сына, который растет при ней в доме другого мужчины: «Моимъ коштомъ с детска бабами и нянками наемними возвращенъ и скормленъ», а от дедушки недочекалася не только никакого «суплемента», но и доброго слова.
Коли же Анна получила от свекрови письмо о тяжелой болезни ее мужа и его желании увидеть «внучка хочай при смерти», она в «распутницю и безкормицю, с особой невигодою и с немалимъ всуе коштомъ дорожнымъ возила к изм внука».

[q]
...говорит Бодянский на основании семейного предания, в предисловии к Диариушу (VII), а правнук Николая Ханенка , Михайло Иванович Ханенко , напечатавший часть бумаг прадеда в Черниговских Губернских Ведомостях за 1852 г., говорит (№ 33, стр. 338), что «неизвестно, чьей заботливости был обязан Николай Дмитриевич Ханенко своим воспитанием". Думаем что естественнее всего было заботиться о воспитании Николая Ханенка его бабке, вдове Лаврентия Ханенка , которая была жива еще в 1704 г., как видно из универсала Мазепы этого года: «просила нас п. Анна Лищанка, Ханенчиха з сыном своим п. Федором Ханенком , на тот час сотником козелецким, о ствержене в владение ей селца Соловьевки, недалеко Хвастова будучого, по небожчику Лишце, дядку еи рожоном, ей належного». Упоминаемый здесь Федор Ханенко был родной дядя Николая Ханенка , так как он называет последнего «родным, братаничем своим" (Диариуш, VI).
[/q]

В фамильном архиве Ханенка еще в 1852 г. хранились аттестаты, выданные Николаю Ханенку , как из киевской, так из львовской академий. Черниговские Губернские Ведомости, 1852 г., № 33.
Сказка о службах Николая Ханенка , напечатанная в Черниговских Губернских Ведомостях 1852 г. № 33, стр. 340.
"Сказка о службах" Николая Ханенка напечатана в Черниговских Губернских Ведомостях 1855 г., № 33.
[q]
Часть писем к Николаю Ханенку из заграницы напечатана в Черниговских Губернских Ведомостях за 1812 г.
В числе наследства Николая Ханенка осталась между прочим, как говорит предание, и весьма значительная библиотека, которая была подарена, вслед за смертью ея хозяина, дочерьми последнего (сыновья в это время были на службе) новгородсеверскому народному училищу, преобразованному затем в гимназию.
[/q]

Более других пользовался дневником Ханенка автор «Семейства Разумовских».
Село Перегон Стародубского уезда, принадлежавшее Н. Ханенку .
[q]
Иван Андреевич Гамалея — единокровный брат жены Н. Ханенка . Был женат первым браком на падчерице путивльского помещика Семена Не.... Марфe Анненковой, за которою получил богатое приданое в том-же *** а вторым браком — на вдове графа Гаврила Рагузинского. В 1743 г. назначен членом генер. суда, а при отставке получил чин генер. судьи. Ему принадлежали три села в стародубск. уезде - Юдинов, Борщов и Чеховка и с. Семяновка, конотопск. уезда. Портрет его хранится в семье недавно умершего Г. Н. Гамалеи, в обоянск. уезде курской губернии.
[/q]

Федор Лаврентьевич Ханенко , сотник козелецкий уже в 1705 году, потом полковой есаул; с 1722 по 1737 г. полковой обозный. О нем см. Описание черниговской епархии, V, 193.

---
Прошу по поиску в "личку" не обращаться
Рабочая тема в моем дневнике для вопросов. (Кликайте сюда)
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 * 6 [ >>>>>> ]
Модератор: Tasha56
Генеалогический форум ВГД »   Дневники участников »   Дневник Tasha56 »   Переселения и переселенцы »   ХАНЕНКО
RSS