Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Дневники участников »   Дневник elena_krd »   Храмовая архитектура Беларуси XIV - XIX веков
RSS


Храмовая архитектура Беларуси XIV - XIX веков

Иллюстрации из Д. Струкова, Н. Орды и не только. :) Картинки новоделов без прежнего их вида не приветствуются. Основной интерес к православным и униатским храмам.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 48 49 50 51 52 53 [ >>>>>> ]
Модератор: elena_krd
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Тема эта не планировалась... Но, традиционно, искала одно, стряслось попутно совсем другое (несколько акварелей Д.М. Струкова). Потом не вспомню, не найду их. До этого попался томик Истории архитектуры.
Попробую в одном месте собрать интересные иллюстрации и описания тогдашних белорусских храмов.Комментарий модератора:
Источниками для наполнения темы послужили (о чем под иллюстрациями сделаны, естественно, соответствующие пометки) следующие ресурсы:

Отсюда фото не брались, но очень интересный ресурс.
---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Wileńszczyzna - rysunki i akwarele.

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie", PWN, Warszawa 1975.BOŁTUPIE
Kaplica cmentarna i nagrobek Jędrzeja Śniadeckiego.
Widok drewnianej kaplicy z sygnaturką; z lewej strony nagrobek w formie urny na postumencie. Dat.: 21 Maja 1876. Napis: Horodniki; Grób Jędrzeja Śniadeckiego ur. 30 Listopad. 1768 umarł 29 Kwiet. [12 maja] 1838. w Wilnie. Kaz. Szymanowski; napis na podkładzie: Bołtup - Cmentarz Horodniki G. Wileńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Bołtup Guber. Wileńska. Niegdyś własność sławnego profesora Doktora i pisarza Jędrzeja Śniadeckiego urodzonego w Żninie 30 List. r. 1768 zmarłego w Wilnie 11 [!] Maja 1838. Na mogiłkach tutejszych znajduje się Jego grobowiec - Obecnie własność wnuka Jego - Jędrzeja Śniadeckiego.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3981. (Teka Wileńska).DRUJA
Kościół pobernardyński p.w. Św. Trójcy.
Widok od strony rzeki Dźwiny. Z lewej strony kościół jednowieżowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium; w głębi zabudowania miasteczka z kościołem i dwiema cerkwiami. Dat.: Druja 15 Czerwca. Napis: Kościół po Bernardynach - Druja i Przydrujek - Rzeka Dźwina; napis na podkładzie: Druja G. Wileńska.
1875-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3983. (Teka Wileńska).


WILNO
Kościół św. Anny i kościół pobernardyński p.w. śś. Franciszka Serafickiego i Bernarda Sieneńskiego.
Z lewej strony elewacja boczna dwuwieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium, ostrołukowymi oknami. wieżyczkami i pinaklami; Obok wieża z wieżyczkami i pinaklami; z prawej strony fasada i elewacja boczna kościoła bernardynów z dwiema wieżyczkami w fasadzie, ostrołukowymi oknami i wieloboczną wieżą przy prezbiterium; w głębi na wzgórzu ruiny zamku. Dat.: 10 Maja 1875. Napis: Bernardynów Ś-t Anny - Wilno; napis na podkładzie: Wilno. Sławny Kościółek Ś-t Anny zbudowany przez architekta i murmajstrów przysłanych przez Krzyżaków Jana Pierbach za czasów Anny Żony W.X. Witolda.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4019. (Teka Wileńska).WILNO
Kościół Benedyktynek p.w. św. Katarzyny.
Widok fasady i elewacji bocznej kościoła ze spływami wolutowymi i przerwanym przyczółkiem. Napis: Wilno - Nowy Plac; Ś-tej Katarzyny założony p. Mikoł. i Katarzynę Horodyjskich; napis na podkładzie: Wilno.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4020. (Teka Wileńska).---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Ziemia Grodzieńska

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.BEREZA KARTUZKA
(G. Grodzieńska)
Klasztor Kartuzów założony r. 1618 przez X. Lwa Sapiehę w pięknej i bogatej okolicy nad rzeką Jasiołdą roku 1706 zdobywany przez Karola XII Króla Szwedzkiego.


GRODNO NAD RZEKĄ NIEMNEM
(G. Grodzieńska)
Kościół farny ufundowany przez W. Księcia Witolda na schyłku XIV wieku. Wzniesiony następnie wspaniały Kościół dla zakonu Jezuitów przez Isajkowskiego biskupa Smoleńskiego r. 1633. Obok Kościoła przy Ulicy Brygidzkiej stoi dotychczas kamienica, w której umarł Stefan Batory r. 1587.JANÓW
(Gub. Grodzieńska)
Miasteczko gdzie Święty Andrzej Bobola umarł 17 Maja 1657 roku.SWISŁOCZ
(G. Grodzieńska)
Kościół fundowany r. 1666. W miasteczku Hrabia Wincenty Tyszkiewicz założył swoim kosztem r. 1806 sławne Gimnazium dla uczącej się młodzieży.ZAKOZIEL
(Gub. Grodzieńska)
Kaplica Rodowa Orzeszków w Zakozielu.

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Ziemia Mińska

Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.HORODYSZCZE
(G. Mińska)
Klasztor Benedyktynów pod Pińskiem założony r. 1662 przez J.K. Kopcia.LESZCZ POD PIŃSKIEM
(G. Mińska)
Stary Klasztór w którym się skrył Wojsiełk syn Mendoga Wielkiego Xięcia Litewskiego ścigany przez stryja Trojnata.

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Ziemie pozostałe
Drewniany kościół w Gidlach.Klasztor Kanoników Regularnych w Trzemesznie.

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
yurochka
Долгожитель форума

yurochka

Мiнск, Беларусь
Сообщений: 2769
Регистрация: 17 янв. 2011
Рейтинг: 7352 

елена_крд Это Вам спасибо за тему! У меня есть много фотографий Беларуси , но они современные - храмовой архитектуры в том числе


Комментарий модератора:
Спасибо, Марина Николаевна!
Это не вредность. :confz: Мне хочется хоть чуть-чуть почувствовать ТУ эпоху. Мои были православными священниками, вполне вероятно, что и униатскими. Интересно, в каких храмах они священствовали.
Прапра - вот в этом


elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Żmudź
Opisy rycin są wiernie spisane z oryginału bez jakichkolwiek zmian.
SZATEJKI nad jeziorem)
(G. Kowieńska)
Własność Hr. Platerów.


WELLONA nad Niemnem
(G. Kowieńska)
Król Jagiełło i Witold W. X-że Litewski nawracając Żmujdź fundował tu kościół parafialny. Odbudował go na tychże fundamentach X-że Albrecht Stanisław Radziwiłł w XVII wieku. Na wzgórzach stał zamek pod którym bohatersko poległ Gedymin W. X-że Litwy w bitwie z Krzyżakami 1339 roku.


POŻAJŚCIE nad Niemnem
(G. Kowieńska)
Kościół p.w. św. Romualda i św. Katarzyny de Pazzi i klasztor oo. Kamedułów; widok ogólny eremu.
--------------------------------------
Drzeworyt wg rysunku Napoleona Ordy rytowała J. Kleczeńska.
"Tygodnik Ilustrowany" 1880, t. 9, nr 232, str. 360


Żmudź - rysunki i akwarele (1)
Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
DZIEWAŁTÓW
Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy.
Widok fasady i elewacji bocznej jednowieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium. Napis: Dziewałtów; napis na podkładzie: Dziewałtów. G. Kowieńska.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4040. (Teka Żmudź ).KIEJDANY
Kościół ewangelicki.
Widok od strony rzeki Niewiaży. Na pierwszym planie most wsparty na kamiennych filarach; za rzeką z lewej strony kościół ewangelicki z cylindrycznymi wieżyczkami na narożach; obok budynki mieszkalne. Dat.: Kiejdany 30 Sierp. Napis: Groby Radziwiłłów - Kościół Kalwiński; napis na podkładzie: G. Kowieńska. Kiejdany.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4050. (Teka Żmudź ).KOWNO
Ratusz.
Widok od strony rynku. Z lewej strony fasada dwuwieżowego kościoła zwieńczona trójkątnym przyczółkiem, po obu stronach dwukondygnacjowe budynki poklasztorne; z prawej strony dwukondygnacjowy budynek ratusza z czworoboczną wielokondygnacjową wieżą przylegającą do fasady. Dat.: 25 Lipca. Napis: Kowno Ratusz; napis na podkładzie: Kowno.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 27 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4053. (Teka Żmudź ).KRETYNGA
Kościół parafialny pobernardyński p.w. Zwiastowania NMP i klasztor.
Widok fasady i elewacji bocznej jednowieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium i sygnaturką; z prawej strony budynki klasztorne; całość otoczona kamiennym murem z bramami. Dat.: Kretynga 15 Sierp. Napis: Kościół XX Bernardynów założony i fundowany p. Jana Karola Chodkiewicza; napis na podkładzie: Kretynga G. Kowieńska.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,6 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4057. (Teka Żmudź )RAUDAŃ
Zamek Platona Zubowa. Замок Платона Зубова.
Widok od strony ogrodu. Zamek dwukondygnacjowy z wieżą i cylindrycznymi basztami z krenelażem oraz czworoboczną kaplicą; z lewej strony fragment parterowego budynku z basztą z krenelażem. Napis: Raudań - Zamek Pokrzyżacki; napis na podkładzie: Raudań. G. Kowieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Raudań. Gubernia Kowieńska. Starożytny zamek z cegłynietynkowany dlatego zwany po litewsku Raudanas (czerwony) - budował go W. Mistrz Krzyżacki Ludolf Koenig von Weitzau r. 1343. -Odzyskał go z rąk Zakonu Witold W. X. L. w r. 1384. - Nadany został przez Zygmunta Augusta Kryszpinowi Kirszenstejnowi; Ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4067 (Teka Żmudź ).


Żmudź - rysunki i akwarele (2)
Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.SZAWLE
Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół z transeptem i wieloboczną wieżą z cylindrycznymi wykuszami w fasadzie; przed kościołem mur i brama z cylindrycznymi wieżyczkami; z prawej strony parterowa plebania (?) z facjatą i werandą. Dat.: 24 Sierp. Napis: Kościół w Szawlach; napis na podkładzie: G. Kowieńska Żmujdź Szawle. Kościół par.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4081. (Teka Żmudź ).WORNIE
Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła.
Widok fasady i elewacji bocznej. Kościół trzynawowy, dwuwieżowy; z lewej strony w głębi dwukondygnacjowy budynek z ryzalitem. Dat. Wornie 5 Sierp. Napis: 1691. Kaz: Kosma Pac Biskup założył; napis na podkładzie: G. Kowieńska Żmujdź Wornie.
1875-1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,7 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4091. (Teka Żmudź ).

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
yurochka
Долгожитель форума

yurochka

Мiнск, Беларусь
Сообщений: 2769
Регистрация: 17 янв. 2011
Рейтинг: 7352 

Елена, что Вы!!! Я ни в коем случае не хочу помешать этой чудесной теме. которой я также наслаждаюсь. Это на всякий случай - вдруг надо будет . Пока не так много времени\. чтобы сделать свой дневник и размещать там информацию. Вот и примазываюсь :confz: С огромным удовольствием ищу изображения, рисунки и старые фоторафии тех мест, где жили мои ( в том числе и в Слуцке :) - без них родословные просто набор информации, а предки не становятся понятными и близкими :)


Комментарий модератора:
Спасибо!!!

elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Лишний раз убедилась, что ни к одному вопросу нельзя подходить поверхностно, разве что к сбору элитных сортов чая, в которых самым циммусом считаются лишь верхние листики (флэш) и нераспустившиеся почки (типсы)... И то, данное сравнение, как понимаете, весьма фигурально. О чем это я?
Откопала 4-х серийный цикл фильмов авторского документального проекта Олега Лукашевича "Эпоха", посвященного Наполеону Орде. Посмотреть успела только 2 серии.


"Цикл из четырех фильмов впервые подробно представит жизнь и творчество прославленной личности, в которой сочеталось много талантов: художника, музыканта, пианиста, композитора, писателя, педагога, архитектора, публициста, ученого. Широкую известность ему принесли популярные альбомы видов исторической родины. Наполеон Орда появился на свет в имении Вороцевичи (ныне Ивановский район). В Иваново, в семейном склепе, он и похоронен.

Съемочная группа Белтелерадиокомпании работала над проектом на протяжении двух лет и провела съемки в Польше, Франции, Беларуси - в местах, которые помнят знаменитого земляка.

Настоящее открытие было сделано во Франции, где удалось найти прямых потомков Наполеона Орды. Съемочной группе пришлось отправиться за 300 км от Парижа, чтобы познакомиться с праправнуком Орды - Юбером Денорманди. Тележурналистам представили оригинальные фотографии, документы, личные вещи, которые хранились в семейном архиве и до сих пор не были широко известны. Зрители увидят уникальный раритет - семейный альбом Наполеона Орды, деревянную обложку которого вырезал сам художник. На фотографиях запечатлены Орда и его родственники. Из свидетельства об окончании Гродненской гимназии в Свислочи можно узнать об успехах ученика Наполеона Орды. Сохранилось свидетельство о зачислении восемнадцатилетнего Наполеона студентом Виленского университета, датируемое 7 октября 1823 года. Также найдено завещание героя проекта, составленное 20 апреля 1883 года в Варшаве.

Как отметили в пресс-службе, эти и другие документы не были известны, о них не упоминается ни в одной монографии, посвященной Наполеону Орде."


Скачать можно здесь
Есть на YouTube
Более удобные ссылки подколю вечером.
Посмотреть и скачать можно здесь: БЕЛАРУСКІ МУЛЬТЫМЭДЫЙНЫ ПАРТАЛ ARCHE.BY!

Абсолютно понятным стало, почему он рисовал исключительно костелы. И почему бОльшая часть его рисунков хранится в Краковском музее.
А мне так хотелось найти тогдашние изображения православных и униатских храмов... :cry:
Ну что ж, поиск продолжается... :)

Да. У Орды, естественно, помимо храмов масса пейзажных зарисовок, видов городов, отдельных замков и пр. Если найдете время - полистайте (выше выложены ссылки на альбомы, на сайты с репродукциями), не пожалеете.

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

Оттиски видов храмов, священных предметов, городов Северо-Западного края, народных типов Витебской губернии и предметов древности. По клише Витебского губернского статистического комитета., 1891 - 57 стр.

В издании материал размещен в пяти разделах: в 1-м приведены оттиски храмов, общие виды монастырей в Витебске и Полоцке; во 2-м – виды священных предметов: изображение Креста св. Евфросинии Полоцкой (1161 г.) и надписи на нем, Креста св. Параскевии (ХV в.), др. предметов религиозного культа, предметов церковной утвари, мебели, хранящиеся в полоцкой Софийской церкви; в 3-м разделе приводятся виды городов Северо-Западного края – Витебска, Могилева, Минска, Вильно, Ковно, Гродно, планы городов, планы и виды замков; в 4-м разделе – изображение представителей различных национальностей, проживающих на территории Северо-Западного края: белорусов, великорусов, поляков, латышей; в 5-м разделе можно увидеть изображение Борисовых камней, орудий каменного века, гербов и печатей.
---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
elena_krd
Модератор раздела

elena_krd

Сообщений: 6867
Регистрация: 11 мая 2008
Рейтинг: 7405 

---
Спасибо.
С уважением, Елена.

----
Шафрановские (Гомельский уезд Могилевской губ.), Целицо(а) (везде), Цы(и)товичи (Могилевская губ.), Ка(о)ктыш (Зубелевичи/Ляховичи, Слуцкого уезда Минской губ.).
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 48 49 50 51 52 53 [ >>>>>> ]
Модератор: elena_krd
Генеалогический форум ВГД »   Дневники участников »   Дневник elena_krd »   Храмовая архитектура Беларуси XIV - XIX веков
RSS

Реклама от YouDo
Здесь ремонт чугунных батарей, лучшие цены здесь.
Услуги по резке керамической плитки на http://remont.youdo.com/tile/service/cuttingtiles/.
Аренда шатра для свадьбы, смотреть https://youdo.com/promo/weddings/place/.