Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Генеалогия знаменитостей и исторических личностей »   Колчак Александр Васильевич
RSS

Колчак Александр Васильевич

родовое древо


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Модератор: TatianaLGNN
kolchak73
Долгожитель форума

kolchak73

Гондурас, Гваделупа
Сообщений: 2370
Регистрация: 27 янв. 2015
Рейтинг: 317 

1343-23-5587
 
Делото започва с 19 страници.

20 / Доклад на Асамблеята за благородничество на Херсон на 19 септември 1839 г. относно дефиницията на 28 юни за благородството на пенсионирания стотник Лукян Колчак
21-23 / Копие от определението за петиция. Собственикът на квартал Тираспол на пенсионирания стотник Лукян Харитонов Колчак. Необходимо е да се изброят и препратят съдържанието на предоставените им документи, които са дадени в тяхната цялост.

24 / Сертификат
Според Наредбата на ЕИВ дал този служил бывшаго Екатеринославского казашки полк поверено на мен, стотник Лукьяну Колчак, че той продължава по време на командването на моя полк прошлаго септември 179 с една трета от броя на услуга нижеписанное прояви честно и искрено в глоби не беше всичко, което възложени му от всякакъв вид по отношение на намирането на полка в началото на границата с Днестър в съдържание кордон, охрана и други важни въпроси, свързани с точността на услугите коригиране в успехом и похвалой, за които справедливост съжителстват възмездие за това, което е неговата отлична Колчак обслужване мито сте задали, за да дават показания по река Днестър в лагер селище Ростиковке. 30 април от 1798 година. 205. Полиний пише на полковник Платов.

25-28 / Протокол от 30 април 1798 г.
 Лукян Харитонов Колчак 33 години от благородството на провинция Новоросийск няма имоти и хора. Услугата дойде казашки 15-ти май, 1790 г. Екатеринослав казашки полковник от полка и господина Иван бъз Очаково на пътя. Сотником 24 февруари 1792 г. В полка Иван майор Платова в Молдова, Сирет, Прут и Днестър. В същия полк под командването на полковник Иван Платов.
На 15 май 1790 година и до 01 май 1792 в кампания за Очаково страна и Молдова е на месец май, 17 март от 798 г. до 20 в новопридобитите от зоната на Османската Porte на лавицата в съдържанието в охраната на Днестър Кардона бе

П.С. от 27 април 1839 г. Иван Лукянов Колчак, на 39 години, се посочва семейното имение: 200 дка земя и 20 мъже в област Тираспол. Той е женен за дъщерята на колегиалния регистратор Авсилия Баркарева Екатерина, тя има син Василий 2, дъщери Варвара 8 и Анна 4 години, съпруга и деца от признанието гръко-руски.
В службата той се присъединява към правителството на провинция Херсон с ранг на чиновник - 31 юли 1816 г.
Колегиалният регистратор е 31 декември 1819 г., а провинциалният секретар е на 31 декември 1822 г.
От този съвет на петицията е отхвърлен - 12 август 1824.
Назначен в съда в Одеса Уйезд до откриването на тази длъжност като рекордьор - 26 февруари 1827 г.
Секретар на колежа - 31 декември 1828 г.
Постът на ковчежника е унищожен - 2 януари 1829 г.
Старши съветник на 31 декември 1831 г.
С продължаването на тази услуга в съда одобрен ковчежник и настойничество - 2 януари 1837 г.

26 об / Организаторът на този стотник Лукян Колчак продължи услуга Екатеринославского бившия полк казашки Платова, в който премахването на имперския ред. Остана без обслужване и той не се присъедини от същото заглавие, с чиято съставен е означавано армията, и на доброволците и е сред най-благородните от провинция Новоросийск, а след това освободи го поддържате дадена тази от правителството на провинция Новоросийск за прилагането на подпис и печат , В Новоросийск. Юни, 19 дни, 1798 г.
Съветник и оркестър Кирило Гладки

28 от-29 на / Сертификат Кишинев духовен формират от папския съвет на 20 февруари 1829 г. Според петиция Лукян Колчак за раждане сън Фьодор в регистъра не може да се намери, но въз основа на показанията на свидетелите и на родителите, той е роден през 1817 г., кръстени Никола Църква Валегоцуловского села получатели са земевладелеца Андрей Бранкович и също село свещеник Матей Погорельский. Според свидетелските книги и свидетелски показания, семейството живеело в село Бърносова. През 1825 записва земевладелец порутчик Лукян Колчак 60, съпругата му Евдокия 40, синът им Фьодор 7. 1826 - плюс 1 година. През 1827 г. той е определен и като вдовец. Екстракт от енорийските регистри е необходимо да се определи Лукян Колчак син Фьодор в Одеса Ришельо лицей.

30 / Същото се отнася и за факта, че в метричната книга на катедралата на Одеската църква "Преображение" от 1837 г. е отбелязано раждането на 1 и кръщението на 7 януари Василий. Вспр: служител на пристанищното митническо учреждение в Одеса, Емелия Семьонов, син на Кростофович, и служител на провинциалния секретар Николай Иванов, син на Сатов, съпругата Анна Гаврилова.

31-32 / Определение Герольдии от 1 април 1843 г. относно признаването на решението по отношение на изпълнението на Лукян Колчак и синът му Фьодор, служи като кадет в морската артилерия. По отношение на сина на Иван Герольдия не разполага с доказателства за произхода си от Лукяна и свидетелството за раждане на раждането му и неговото одобрение е отказан.

33 / Доклад от заседанието на Херсон от 22 юни 1943 г. относно получаването на постановлението.

34 / доклад от същото заседание от 16 февруари 1845 г., представящ нова дефиниция и документи

35-38 / Родословие на семейство Колчак с преиздаване на съдържанието на документите, по-долу и по-рано дадени.

39 / Удостоверение за Херсон духовна консистория, който записва на раждане Ивана Колчака не е намерен, но свидетелите той е роден и кръстени в Одеса през 1800 г., което се потвърждава и от записите в конфесионалните книги

40 / Удостоверение от един и същ запис в регистъра на Одеса Молдованской Архангел Михаил църква през 1830 г. на 16 февруари 1 сватба брак провинция секретар Иван Лукянов Колчак девствена Катрин, колегиален регистратор Авксентий Баркарова. Гарантите: заглавие. Съветник Терентий Кременецкий и колегиален секретар Николай Гординий.

41 / Сертификатът от едно и също място за записването в метричната книга на Катедралата за Преображение на Одеса през 1837 г. е роден 2, кръстен на 7 януари Василий. Воспр: служител на пристанището в Одеса. Секретар Емелян Семенов Кристфович и нервиращи устни. секретарски. Николай Иванов Съпругата на Ана

42 / Сертификатът от едно и също място за вписването в метричната книга на същата катедрала за 1835 г. за раждането на 5, кръщение. 10 февруари, Анна. Вспр: Криштофович виж по-горе и област Тирасполь на с. Егоровки земевладелец провинция Секретар Николай Иванов Сатова съпруга Анна.

43 / Удостоверение от един и същ запис в регистъра на Църква на Одеса Молдованке Майкъл за 1839 4 раждане, кръщение, 30 август син Александър. Вспр: Кристфович виж по-горе и тя е Анна Гаврилова Сатова.

44 / Удостоверение от един и същ запис в регистъра на Одеса обща вяра Църквата на застъпничеството на 1843 раждането и кръщелното 12 Юни, 24 Питър. Вспр: Одеса окръг капитан земевладелец персонал и господин Иван Иванов и съпругата му официален 9 клас Игнатий Иванов Юрескула Анна Тимофеева.

45 / Сертификатът от там за записване в метричната книга на Преображенският катедрален храм на рождението на 17 декември 1829 г., кръстен на 4 януари 1830 г. Варвара. Вспр: Одеса 3-та Гилдия на търговеца Иван Топаш (?) Съпруга Мария.

46 / Сертификатът от него на същия запис в метричната книга на църквата "Одеса Петър и Павел" за 1842 г. за раждането на 12 и кръщението на 21 февруари Евдокия. Вспр: Криштофович (виж по-горе) и съпругата на ранга. 9 класа Игнатия Иванова Юрекул Анна Тимофеева

47-52 / Определяне на Херсон дворянского събрание на 10 януари 1845 г. относно включването на Иван Лукянов Колчак да го оправи с въвеждането на баща си и децата си в 2-ра част на Д Р К.

53-54 / Определяне на управителния Сената на 27 септември 1845 г. относно признаването на дясното определянето.
55 / Доклад на Херсон Noble събрание на постановлението на получаване. 12 март 1846 г.
 
57 / Също вТ3 януари 1887 с представянето на определени заседания на 31 декември 1886 в soprichislenii съпруга на лейтенант Александър Фьодорович Колчак Валентина Яковлевны.

60 / Петиция лейтенант Александър Фьодорович Колчак в Херсон благородно събрание на 11 октомври 1886 г.
Някои бивш Герольдии 01 април 1843 баща ми Фьодор Лукьянович Колчак одобрен в наследствената аристокрация с въвеждането на една част от генеалогични книги за Херсон благородна заместник срещи е дадено да знаете постановлението 1 май за 1843goda № 7054. Желаещи да бъде сопричисленным към рода с жена ми Валентина Яковлева и синът ми Александър ... (да се приложи документи) имат разрешение за пребиваване: Кронщад, Северна булевар, Меньшов, ап. 9

61 / Същото от Валентина Яковлевна Колчак.

62 / Удостоверение за Църквата на Св .. Екатерина Велика, че Екатерингофе раждане през 1857 година на 21 август и кръщение 23 Септември Александър, синът на командира на Арсенал номер 1 на компанията военноморска артилерия майор Феодора Лукиановича Колчак и Олга Федорова. Вспр: Морската пехота артилерия лейтенант Василий Иванов Колчак и съпругата Санкт Петербург трети гилдията търговец Фьодор Фьодоров Фрей Евдокия Григориева.

63 / Пълна история от 3 октомври 1886 г. р. 21 август 1857 г. От благородството на провинция Херсон. Той е възпитан във Военноморското училище. За една година получава заплати от 576, столове 183 рубли.
Въведен е ученик на Военноморския колеж 11 септември 1874 г., дестиветът. се счита от 16 април 1875 г.
Мардерманом през 1878 г., заповед № 34. Назначен за 2-ри екипаж на флота на 27 април 1878 г. в средните влакове на 30 август 1879 г.
Свободен слушател на клана ми - 13 септември 1879 г.
Той бил освободен от длъжност на 28 февруари 1880 г. На 17 февруари 1881 г. одиторите са одобрени за корвета "Баян".
Лейтенант - 1 януари 1884 г.
Прехвърлен на 4-тия екипаж на флота - 28 април 1884 г.
Назначен за формирания състав на артилерийския отбор - 13 септември. В края на курса той бил освободен на 24 септември 1886 г.
Женен с първия си брак с дъщерята на местен главен инженер Меншов, момичето Валентин Яковлева, има син, Александър п. 10 август 1883 г.

68 / Сертификат от измервателния уред. Църковно началник училище за пушки за 1883 г. при раждането на 10, кръстено на 11 август, Александър. Вспр: Кронщад заместник инженер поделение инженер-полковник Яков Федорович Меньшов и дъщеря на голямото момиче Мария Иванова Корнильева.

69 / Сертификат на Градската полиция на Кронщад от 18 ноември 1886 г. за надеждността на Валентина Яковлевна Колчак

70-77 / Определение Пример. Сенат от 31 декември 1886 г. с одобрение на преброяването, чертежа на дървото, доклада от заседанието на Херсон по получаването на постановлението

---
В связи с разрешением модераторов, писать сообщения на данном русскоязычном форуме, на родном языке, согласно заселения и проживания на территории - пишу на болгарском!!!
kolchak73
Долгожитель форума

kolchak73

Гондурас, Гваделупа
Сообщений: 2370
Регистрация: 27 янв. 2015
Рейтинг: 317 

IrinaG

Вот еще попалось:
Ф37, опись 3, дело 1210 - в восприемниках - титулярный советник Иван Лукьянов сын Колчак. Преображенский собор, 1856 г, ч 1, рождения. 10/17 апреля.

---
В связи с разрешением модераторов, писать сообщения на данном русскоязычном форуме, на родном языке, согласно заселения и проживания на территории - пишу на болгарском!!!
OlgaGubko
Долгожитель форума

OlgaGubko

Санкт-Петербург
Сообщений: 2757
Регистрация: 8 дек. 2009
Рейтинг: 913 

Адмирал Александр Васильевич Колчак (Краткий биoграфический очерк)

---
Поляковские (Екатеринослав. губ., СПб), Завадовские, Рокицкие (Подольская губ., Бессарабия), Ивановы (г. Коломна; СПб), Богачевы, Рябинины (Костром. губ, СПб), Лоховы, Петровы (Яросл. губ., СПб), Худзазатовы, Тихоновы (Тверская губ, СПб), Евдокимовы (СПб)
kolchak73
Долгожитель форума

kolchak73

Гондурас, Гваделупа
Сообщений: 2370
Регистрация: 27 янв. 2015
Рейтинг: 317 

О Софье:

https://rg.ru/2017/04/06/rodina-kolchak.html

http://www.matrony.ru/tvoya-sonya-sofya-kolchak/

И интересное мнение:

http://babr24.com/irk/?IDE=123269&like=store

---
В связи с разрешением модераторов, писать сообщения на данном русскоязычном форуме, на родном языке, согласно заселения и проживания на территории - пишу на болгарском!!!
Leontiya
Долгожитель форума

Leontiya

Волгоград, Санкт-Петербург
Сообщений: 3998
Регистрация: 1 нояб. 2012
Рейтинг: 4847 


---
ПРИГЛАШАЕМ
В НАШЕ СООБЩЕСТВО
https://vk.com/infogen
Teatroved
Долгожитель форума

Teatroved

Москва
Сообщений: 858
Регистрация: 19 мая 2012
Рейтинг: 308 

Брак Александра Александровича Колчака, сына генерал-майора Колчака.

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.918
кадры 197-199

Прикрепленный файл (А.А.Колчак - 1.jpg, 1006548 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
С уважением, Максим
http://www.pastila-kaluga.ru/about
------
Даниловичи, Кулики - Прохоровка (Черкассы), Смоленск, Калуга; Шелухины - Рязань; Шидловские - Варшава, Казань, Москва; Ломаны - Таллинн; Ржепецкие - Волынь; Подкованцевы - Калуга
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Модератор: TatianaLGNN
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Генеалогия знаменитостей и исторических личностей »   Колчак Александр Васильевич
RSS

Реклама от YouDo