Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Прилуцкий полк »   ВАРВИНСКАЯ сотня
RSS


ВАРВИНСКАЯ сотня


<<Назад  Вперед>>Модератор: valcha
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1941
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1359 SrDiuk написал:
[q]
ВАРВИНСЬКА [ВАРВЯНСЬКА] СОТНЯ
(1648-1782 pp.)
===================================
[/q]

Виникла влітку 1648 року, а восени вже складалася з двох сотень. За Зборівським реєстром у жовтні 1649 року включена до Прилуцького полку у складі двох підрозділів по 100 козаків у кожному. В цьому ж полку перша сотня перебувала весь час свого існування, аж до ліквідації у 1782 році.
Друга сотня існувала у 1648-1658 pp., 1672-1676 pp., 1760-1782 pp. Територія ліквідованої Варвинської сотні увійшла до складу Лохвицького повіту Чернігівського намісництва. Сотенний центр: містечко Варва, нині - районний центр Чернігівської області).
Сотники:
Першої сотні - Антоненко Микита (1649). Ракович Михайло (1672). Моринець Ярема Савович (1676-1682). Ляшко-Тарновський Федір Іванович (1689-1694). Патока Петро (1710). Тарновський Михайло Федорович (1714-1729). Михайлів Марко (1723). Косенко Мусій (1726). Себастьянович Матвій Андрійович (1731-1735). Кониський Дмитро Григорович (1736-1753). Тарновський Михайло (1744). Барановський Андрій Іванович (1757-1763). Жила Осип Петрович (1763-1781).
Другої сотні - Федько Андрійович (1649). Андріїв Іван (1672). Тарновський Іван Данилович (1760-1769). Троцина Фадій Микитович (1772). Магіровський Яків (1773-1781).
Населені пункти: Богдани, слобідка; Брагинці, село; Варва, містечко; Вороб'ївка, село; Гнідинці, село; Гурбинці, село; Дегтярі, село; Кукалівський хутір; Іванківці, село; Ігнатівка, село; Козинівський хутір; Колотівський хутір; Леляки, село; Мормизівський хутір; Озеряни, село; Остапівка, село; Савинці, село; Сазький хутір; Світличне, седо; Семенівський хутір; Скнарівський хутір; Хортицький хутір; хутори: Арбеліянової Анастасії, дружини Андрія Арбеліяна; Гонзаровського Андрія, військового товариша; Кисловича Йосипа, значкового товариша; Кониського, варвинського сотника; Ладинського жіночого монастиря; Піроцького Івана, бунчукового товариша.

І ВАРВИНСЬКА СОТНЯ
=====================
СОТНИКИ:
------------------
Антоненко Микита (?-1649-?),
Ракович Михайло (?-1672.05.-?),
Міщенко-Тихонович Іван,
Моренець Ярема Савенко (?-1676.02.-1682.05.-?),
Ляшко-Тарновський Федір Іванович (?-1689-1694-?),
Патока Петро (?-1710-?),
Тарновський Михайло Федорович (1714-1729),
Михайлович Марко (1723, нак.),
Косенко Моисей (1726, нак.),
Себастьянович Матвій (1731.1.08.-1736),
Ладинський П. (1736, нак.),
Кониський Дмитро Григорович (1736-1757),
Тарновський Михайло (1744, нак.),
Барановський Андрій Іванович (1757.12.07.-1763.2.02.),
Жила Осип Петрович (1763.22.02.-1781.10.08.).

ОТАМАНИ:
------------------
Мітенко Іван (?-1676.02.-?),
Демченко Дацько (?-1682.05.-?),
Моренець Яків (?-1694-?),
Безчіпчій Семен (?-1725-?),
Михайлович Марко (?-1731-?),
Моренець Яків (?-1734-?),
Лен Григорій (1737, нак.),
Безчіпчій Григорій (?-1746-1757-?),
Тарануха Тиміш,
Чепурко Григорій (1761.21.06.-1782).

ПИСАРІ:
----------------
Лісовський Федір (?-1708-?),
Тимофійович Іван (?-1731-1746-ран.1757),
Шемет Василь (1772.16.04.-1782).

ОСАВУЛИ:
------------------
Кропива Іван (?-1734-?),
Нагнойний Григорій (?-1737-1746-?),
Чеберчинський Карпо (1767.10.08.-1778),
Чеберчинський Іван (1778-1779-7).

ХОРУНЖІ:
------------------
Грицько (?-1682.05.-?),
Хоменко Влас (?-1725-?),
Нагнойненко Іван (?-1731-?),
Квас Давид (?-1734-1746-?),
Квас Олексій (1753.27.09.-1775),
Квас Йосип (1775.7.11.-1782).

II ВАРВИНСЬКА СОТНЯ
======================

СОТНИКИ:
-----------------
Андрійович Федько (?-1649-?),
Андрійович Іван (Міщенко) (?-1672.05.-?),
Тарновський Матвій Андрійович (1731-1735),
Тарновський Іван Данилович (1760.9.11.-1769.19.01.),
Троцина Фаддей Миколайович (1770-1773),
Магеровський Яків (1773-1782).

ОТАМАНИ:
-----------------
Лозовий Гапон,
Леонів Йосип (1772-1773),
Ковган Юхим (1773-1781).

ПИСАРІ:
---------------
Грудницький Захар (1774-1781).

ОСАВУЛИ:
------------------
Лозовий Василь (1775.17.11-1781).

ХОРУНЖІ:
------------------
Лозовий Василь (1774-1775),
Яременко Данило (?-1777-?),
Лісовий Данило (1779-1781).
==============================
Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 129-130.http://histans.com/JournALL/socium/5/14.pdf
Репан Олег «Шпетная окказия» варвинського сотника Павла Ладинського

Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 887
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1270 

1732 год

Сотня Варвинская

Духовенство
Намесник Варвинский Федор Магеровский
Симеон Галабуцкий
Игнатий Иванович
Василий Никифоров
Иван Фомович
Иван Стефанович
Иосиф Яковов
Семен Савич
Федор Максимович
Карп Федорович
Иоан Григориев
Петр Тернавский
Григорий Диякон
Яков Федорович
Василь Петровский
Андрей Петров
Феодор Иванович

Тоей же сотне Варвинской
Сотник Матвей Себестианович
Атаман Марко Михайлович
Писар наказний Данило Федоров
Хоружий Давид Квас
Асаул Федор Карас

Радовие козаки
Улас Хоменко
Иван Лаврененко
Андрей Опанасенко
Мартин Гирманенко
Грицко Опанасенко
Грицко Легкобитенко
Андрей Левоненко
Федор Тимощенко
Иван Кропивенко
Грицко Дуруля
Федор Левун
Василь Детюченко
Тимуш Самуиленко
Стецко Писня
Кирило Андрущенко
Грицко Лененко
Федор Филь
Иван Овдеенко
Ярмола Новохата
Иван Филоненко
Яков Моренец
Грицко Левун
Григорий Сваричовский
Дмитро Качалуб
Иван Свачый
Микита Ярчак
Яков Кернушка (Кренушка)
Юско Калний
Стецко Левуненко
Васил Неделский
Грицко Сергиенко
Николай Левун
Яков Кисель
Петро Строгий
Семен Кисель
Степан Бечка
Андрей Легавка
Василь Юрченко
Иван Павленко
Яцко Чухаленко
Роман Хвилоненко
Андрей Кулеш
Игнат Раиченко
Грицко Богданенко
Федор Семененко
Федор Коркушенко
Михаило Сваричовский
Иван Онющенко
Иван Дашко
Васил Гирмах
Васил Кумпанченко
Яков Шиика
Клим Кулеш
Клим Чер…дик
Павло Савченко
Андрей Гедрак
Харко Стасиченко
Васил Чухаленко
Павло Гриненко
Сидор Чукрай
Грицко Саранчунченко
Грицко Бечка
Иван Буранченко
Федос Пащенко
Василь Радченко
Василь Кримун
Демян Воловаченко
Мартин Бардаченко
Пилип Раиченко
Андрей Ващенко
Федор Неделский
Иван Ващенко
Грицко Филенко
Хведор Саранчученко
Грицко Хведоренко
Демко Швачий
Андрей Вербенко
Илко Неделский
Трохим Довгаленко
Лукян Кудренко
Ничипор Павленко
Леско Санченко
Хведор Скидан
Васил Асауленко
Андрей Гордеенко
Степан Горох
Омелко Пистренко
Семен Лопатка
Парфен Василиевич
Лукян Шеметенко
Хведор Тарасенко
Роман Перог
Степан Шеметенко
Юско Сребный
Лукян Жок
Тишко Сикало
Гарасим Росомака
Гордей Щербаненко
Иван Кулеш
Лукян Мудрий
Хвеско Полонец
Остап Засоб
Яков Семененко
Данило Онупко
Трохим Сидоренко
Иван Яценко
Грицко Остапенко
Василь Беланенко
Хвеско Омеляненко
Хвеско Якобенко
Дорош Буваненко
Семен Хаженец
Матвей Оберемон
Ничипор Денисенко
Василь Хаженец
Грицко Минченко
Клим Хаженец
Иван Бровченко
Клим Пероженко
Хвеско Карас
Олексей Пероженко
Яков Воловач
Яков Микитенко
Савка Береженко
Леско Ющенко
Ничипор Данченко
Иван Потапенко
Нестар Петрушенко
Грицко Верденко
Иван Лоза
Гарасим Сугненко
Савка Касич
Андрей Опанасенко
Юско Сергушка
Павло Сергушка
Иван Малчик
Грицко Палтко
Андрей Бережний
Василь Лободенко
Иван Головка
Денис Петренко
Денис Нестеренко
Михайло Кириченко
Грицко Павленко
Грицко Худиченко
Савка Хведоренко
Иван Куденко
Грицко Хведоренко
Грицко Серак
Михайло Бодтко
Иван Ющенко
Дмитро Клименко
Василь Грищенко
Микита Соболенко
Матвей Клименко
Тимуш Клименко
Илля Сугнеенко
Савка Кащиченко
Федор Нестеренко
Иван Шкулепа
Семен Вишневецкий
Гаврило Редко
Левко Киселенко
Остап Коваленко
Грицко Яценко
Матвей Петренко
Игнат Синявский
Иван Редка
Иван Рубаненко
Павло Губаренко
Миколай Загорудко
Павло Рубаненко
Михайло Шевченко
Иван Мигненко
Грицко Гапченко
Павло Науменко
Иван Василенко
Сидор Стариковский
Василь Чирвинский
Каленник Беланенко
Иван Смаглюк
Семен Сокаленко
Стецко Опанасенко
Грицко Микитенко
Иван Хведореченко
Остап Кропивенко
Остап Рубаненко
Хома Илляшенко
Степан Свитушенко
Савка Шокало
Семен Кудлеченко
Иван Шокаленко
Тарас Михайленко
Кирик Лисенко
Терешко Хведоренко
Яков Семененко
Степан Даценко
Антон Грищенко
Иван Малченко
Андрей Марченко
Павло Рубаненко
Леско Криштопенко
Назар Никитенко
Денис Стецюренко
Павло Михаиленко
Гаврило Игнатенко
Грицко Москаленко
Грицко Пилипенко
Семен Хведорченко
Корней Микитенко
Прокоп Гавриленко
Игнат Якименко
Игнат Карпенко
Василь Куценко
Андрей Денисенко
Юско Куценко
Степан Мороз
Данило Борщенко
Яцко Радченко
Вакула Чемлетенко
Яков Хведоренко
Василь Ниценко
Васил Петренко
Иван Петренко
Демко Борщенко
Данило Хоменко
Павло Бедаш
Ничипор Борщенко
Иван Кузменко
Грицко Яременко
Федор Даниленко
Яков Супруненко
Михаило Сидоренко
Яков Димиденко
Петро Береговенко
Василь Береговенко
Стефан Федоров
Роман Гапоненко
Иван Осташенко
Иван Омелченко
Иван Тарасенко
Кузма Тарасенко
Грицко Мантухненко
Ярема Хвилоненко
Михаило Прокопенко
Тимуш Димиденко
Иван Димиденко
Яков Беенко
Назар Левченко
Василь Беенко
Василь Почепенко
Павло Почепенко
Грицко Чистик
Корней Панченко
Прокоп Матухна
Михайло Коломиец
Данило Кузменко
Иван Несходовский
Супрун Ризниченко
Грицко Карпенко
Максим Коробка
Кондрат Сердюк
Андрей Горошко
Грицко Крутеенко
Иван Гончаренко
Иван Ткаченко
Петро Коробка
Стефан Биченко
Петро Дорош
Прокоп Коробченко
Хведор Коробка
Грицко Даниленко
Стефан Даценко
Хведор Даценко
Грицко Боиченко
Хведор Динисенко
Мирон Коленченко
Семен Бугумаз
Юско Дробутко
Михайло Лященко
Петро Михайленко
Петро Дробутченко
Василь Рудь
Семен Супруненко
Денис Гончаренко
Данило Гончаренко
Грицко Гончаренко
Иван Сопега
Грицко Сущенко
Михайло Лихвар
Иван Клижка
Лазор Иваненко
Иван Сидоренко
Микита Армаш
Трохим Лещенко
Терешко Жинщенко
Иван Колот
Левко Петренко
Кирило Левченко
Грицко Богуш
Степан Плакса
Опанас Роиченко
Петро Плакса
Василь Левченко
Панко Сидоренко
Левко Гончаренко
Матвей Гончаренко
Иван Гончаренко
Иван Здрелик
Иван Логвиненко
Яков Гончаренко
Остап Дейнека
Данило Дейнека
Грицко Махниченко
Андрей Галущенко
Матвей Гончаренко
Юрко Мелахненко
Грицко Марченко
Карп Колотенко
Мойсей Левченко
Мартин Колотенко
Остап Роика
Семен Кочерженко
Семен Роиченко
Иван Яременко
Микита Демяненко
Матвей Касяненко
Хведор Антоненко
Данило Бутенко
Андрей Грищенко
Демко Ющенко
Василь Павленко
Семен Костюченко
Остап Омелченко
Семен Колотенко
Михайло Швидленко
Ярема Швидленко
Хведор Немнеенко
Хведор Касяненко
Федор Лозовец
Тимуш Катаржной
Илляш Семененко
Зенец Бугаенко
Марко Корнеишин
Ничипор Максименко
Антон Михайленко
Яков Калениченко
Остап Чепурченко
Иван Калениченко
Данило Лазенко
Иван Катаржний
Евтух Чепурченко
Иван Яриженко
Лукян Грицаиченко
Степан Якушка
Семен Костюченко
Ярмола Грищенко
Иван Андрушенко
Андрей Олексеенко
Павло Иванченко
Роман Надточиенко
Евтух Грищенко
Юско Сухомлин
Сидор Лозовий
Хома Волукий
Васил Микитенко
Терешко Харченко
Касян Пилипенко
Степан Илляшенко
Опанас Овдеенко
Роман Скидан
Иван Великий
Прокоп Тарасенков
Петро Мисетченков
Иван Стефаненко
Савка Пелешенко
Юско Пошкудченко
Василь Кошкудко
Данило Проценко
Степан Наико
Терешко Мамалюженко
Иван Мойсеенко
Гаврило Савенко
Пилип Христенко
Савка Цвик
Петр Радченко
Тимуш Потапенко
Савка Опришко
Василь Евтушенко
Хведор Тарасенко
Иван Евтушенко
Денис Карпенко
Марко Карпенко
Денис Карпенко
Ярема Лесенко
Кирило Чмель
Демко Коваленко
Иван Шостак
Ярема Малишенко
Иван Гавриленко
Карп Ювхименко
Хвилон Борисенко
Савка Боросенко
Ефим Мигишенко
Иван Борисенко
Лаврен Минденко
Василь Коновал
Грицко Коваленко
Иван Попко
Василь Сердюк
Юско Клименко
Дацко Яценко
Антон Фесаенко
Юхим Комлик
Кирик Горбатенко
Василь Рудненко
Грицко Вакула
Савка Петрено
Кирик Петренко
Семен Луценко
Грицко Чмеленко
Денис Бохасенко
Карп Карпусенко
Хведор Белан
Яков Белан
Иван Трохименко
Кузма Горкуша
Демко Охременко
Иван Безхлебний
Кондрат Кислий
Иван Кисленко
Иван Охременко
Хведор Пенчук
Матвей Оленич
Максим Охременко
Юско Новаченко
Иван Новаченко
Василь Захарченко
Юско Каленниченко
Паско Лозицкий
Иван Зубенко
Микита Чорненкий
Семен Шкляренко
Матвей Прокопенко
Василь Трохименко
Хведор Ивашенко
Лаврен Момотенко
Яков Кононенко
Семен Клименко
Иван Шоломанко
Андрей Зубенко
Алексей Чорненко
Ювхим Осташенко
Марко Тарасенко
Трохим Яцуценко
Леско Дученко
Яков Евтушенко
Данило Моренченко
Иван Луценко
Тимуш Ващенко
Иван Деинека
Грицко Деинека
Василь Борщенко
Андрей Петренко
Иван Панченко
Роман Илляшенко
Иван Крижченко
Антон Якименко
Трохим Заиченко
Алексей Васенко
Андрей Онещенко
Максим Падалченко
Максим Росавенко
Василь Падалка
Трохим Якименко
Лаврен …ибенко
Яков Стеценко
Омелко Жогуленко
Савка Хилобоченко
Василь Юсипов


Мещане
Воит Прокоп Меиборода
Бурмистр Иван Леляк
Павло Боженко
Петро Бабич
Василь Кива
Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 887
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1270 

1732 год

Козаки сотне Варвинской

Села Гнединец

Матвей Дробудко
Васил Иовтушенко
Хвеско Хведоренко
Опанас Боиченко
Хведор Духниченко
Ничипор Коломеец
Павло Шокаленко
Иван Артюшенко
Иван Дмитренко
Стефан Микитенко
Яков Семенченко
Павло Беюв зят
Кондрат Чмеленко
Иван Василенко

Тоей сотне козаки
Города Варви
Стефан Костирка
Иван Усенко

Села Светличкого
Иван Якубенко
Яков Вишненко
Грицко Карабененко
Васил Богуш
Яков Алексенко
Яков Вишненко

Тоей же сотне Варвинской
Хведор Стасенко
Иван Кропива
Михайло Чернецкий
Миколай Белоцерковец
Иван Белоцерковец
Пилип Пуценко
Максим Пестрий

Тоей же сотне села Леляков
Захарий Демиденко
Юско Сидоренко
Андрей Сидоренко
Васил Чистик
Хома Гапоненко
Данило Дворниченко
Юско Хвилоненко
Тимуш Габаренко
Васил Ярбаненко
Иван Осташенко
Яким Иваненко

Тоей же сотне села Дюгтяровки
Стецко Нагленко
Кирик Горбатенко
Роман Крамаренко
Грицко Оробец
Семен Клименко
Федор Борисенко
Яцко Кириленко
Динис Левченко

Козаки сотне Варвинской же
Иван Заржевский
Савка Кащищенко
Грицко Кащищенко
Грицко Василенко
Максим Максименко
Степан Калюжний
Михайло Коломиченко
Филип Шкулепа
Яков Лободенко
Петро Лободенко
Тимош Паламаренко
Павло Сергущенко
Кирик Сергущенко
Степан Гушель
ИванЛободенко
Иван Коваленко
Данило Макуха
Степан Дадченко
Савка Редченко

Села Остаповки
Гаврило Коптеенко
Васил Евтушенко
Хвеско Ляшенко

Села Озерян
Гаврило Тимошенко

Села Оробюв
Опанас Бо…ренко
Иван Демченко
Игнат Даценко
Грицко Моренченко
Тишко Мищенко
<<Назад  Вперед>>Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Прилуцкий полк »   ВАРВИНСКАЯ сотня
RSS

Реклама от YouDo
Услуги специалиста: внешний отделка балкона и лоджии, выбирай YouDo!
Смотрите здесь - укладка плитки это москва, подробности здесь.