Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)

Административно-территориальная единица Левобережной Украины. Общие сведения.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Ирка-Маргаритка
Почетный участник

Ирка-Маргаритка

Нежин
Сообщений: 152
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 23 

В виду острой необходимости, собрать наконец-то все материалы по Нежинскому полку, решила открыть эту тему, чтобы систематизировать все данные. Лично у меня создалось впечатление, что кроме присяжных книг 1645 года по Нежину вообще ничего найти не реально. В общем, страждущих :biggrin по этому полку набралось уже достаточное количество и имеет смысл делится информацией (если она вообще есть :cry:) в отдельной теме.

================================================

Справка по административно-территориальному устройству полка.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782)
================================
Ніжинський полк як військова та адміністративна одиниця Війська Запорозького почав формуватися напровесні 1648 р.
Йому підпорядковувалися козацькі підрозділи, які виникли в Острі, Новій Козарі, Козельці, Мрині, Моровську, Бобровиці, котрі на початку 1649 р. відійшли до Переяславського полку. На його території в окремі полки сформувалися бойові одиниці в Борзні та Сосниці, що відійшли до Чернігівського полку, а також в Ічні, яку у 1649 р. включили до Прилуцького полку.
Адміністративні землі полку розташовувалися на лівому березі р. Десни, починаючи від Остра та Козельця, і тяглися аж до кордону з Росією в районі Трубчевська. Сотні знаходилися в нижніх течіях рік Остра, Сейма та Клевені, лівих допливів Десни. Сейм розтинав полк навпіл, тому сотні на його правому березі називалися „засеймські”. У полк увійшли ще староруські міста Ніжин, Сиволож (літописний Всеволож), Глухів, Короп. Це була територія Чернігівського воєводства Речі Посполитої, створеного після Поляновського миру 1634 р. у 1635 році.

Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині (тепер районний центр Чернігівської області) оформився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з королем Яном ІІ Казимиром. Кількість козаків та старшини у його складі у той час налічувала 991 особу, а територія поділялася на дев’ять сотень. Сім Ніжинських сотень, які мали сукупно 597 козаків: першої, або полкової (сотник Іван Борсук); другої (Фесько Мринський); третьої (Григорій Красножон); четвертої (Іван Нагорний); п’ятої (Іван Борсук); шостої (Григорій Василенко); сьомої (Григорій Кобилецький); Носівсько-Кобизької – 99 козаків, сотник Панас Єдута; Березанської (Березовської) – 95 козаків, сотник Яків Філоненко. У Зборівському реєстрі крім сотників записаний полковник Прокіп Шумейко, який у похилому віці (80 років) загинув під Берестечком у 1651 р., та козак Роман Ракушка (Романовський) – майбутній ніжинський сотник, генеральний підскарбій та ймовірний автор літопису Самовидця. Чисельно і територіально це був найменший полк Богдана Хмельницького.

Проте після Білоцерківської угоди 1651 р. територія полку зросла за рахунок повернутих з Чернігівського полку Батуринської, Бахмацької, Борзнянської, Івангородської сотень, створеної Стольненської, а також території Стародубського повіту Смоленського воєводства, де почалося формування нових козацьких військово-територіальних підрозділів за рахунок за рахунок втікачів з Правобережжя. Тут у 1653-1654 рр. навіть було сформовано і виділено в окремий Новгород-Сіверський полк, який після Переяславської угоди 1654 р. з царем знову включено до складу Ніжинського полку. Згідно з даними „Опису малоросійських міст і сіл Білоцерківського та Ніжинського полків...”, котрі присягнули цареві Олексію Михайловичу, на травень 1654 р. Ніжинський полк став найбільшим на Лівобережжі. Він складався з 37 сотень, в яких до присяжних списків потрапило 20 565 чоловік.
Це були сотні: Батуринська, Бахмацька, Березівська, Бобівська, Борзнянська, Волинська, Глухівська, Дівицька-Володькова, Дівицька-Салтикова, Дроківська, Івангородська, Киселівська, Кобизька, Конотопська, Кролевецька, Мглинська, Менська, Мринська, Ніжинська, Новгородська, Новомлинська, Носівська, Оленівська, Олишівська, Підлипненська, Понорненська, Попогорська, Почепська, Рождественська, Сиволозька, Синявська, Сосницька, Стародубська, Топальська, Шаповалівська, Шептаківська.
На кінець 1654 р. Ніжинський полк охопив території окремих повітів та волостей колишніх Київського, Чернігівського, Смоленського і навіть Мстиславського воєводств Речі Посполитої. Влітку 1654 р. зі складу полку виділено відновлений вдруге Борзнянський полк, який у 1655 р. швидко ліквідували і повернули його територію знову до Ніжинського полку.

Вперше полк радикально реформовано у 1663 р. після знаменитої Чорної ради в Ніжині, приходу до владу І. Брюховецького та страти його політичних опонентів – насамперед ніжинського полковника Василя Золотаренка. Того року полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень розформовано у ході реорганізації. 1663 р. з Ніжинського полку виділено також Сосницький полк (1663-1668 рр.). Окрім того, тоді ж утворено окремий Глухівський полк із 6 „засеймських” ніжинських сотень. Щоправда, 1665 року Глухівський полк ліквідували, а територію знову включили під юрисдикцію ніжинських полковників. На короткий час, у 1668-1669 рр., з полку знову вилучали до складу відновленого Д. Дорошенком Новгородського полку „засеймські” сотні. Але, як і в історії з Глухівським, на початку 1669 р. Д. Многогрішний ліквідував цей полк, а сотні повернув до Ніжинського та Стародубського, із яких і формувалася нова адміністративна одиниця.
На Конотопській раді (в Козачій Діброві) 25 травня 1672 року Ніжинський полк репрезентували: полковник Пилип Уманець; обозний Матвій Матвійович (Шендюх); писар Павло Михайленко; суддя Федір Завадський; хорунжий Василь Ігуменський; осавул Гнат Парпура. А також 20 сотників (...).
Певних змін зазнавала територія Ніжинського полку у 1687, 1709 рр. У середині ХVІІІ ст. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Відтак, за реєстром 1723 р. полк мав 19 сотень, 6525 кінних і 3379 піших козаків. За даними реєстрів 1750-х рр. полк мав 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні.

В цілому ж за час існування до Ніжинського полку входило 55 сотень. А саме:
Батуринська (1654-1782),
Бахмацька (1654-1782),
Березанківська (1648-1654),
Березнянська (1654-1672),
Бобівська (1654-1663),
Борзнянські дві (1654-1782),
Веркіївська (1654-1782),
Волинська (1654-1663),
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Глухівська (1654-1663; 1665-1782),
Дівицька-Володькова (1654-1658),
Дівицька-Салтикова (1654-1782),
Дроківська (1654-1663),
Заньківська (1758-1782),
Івангородська (1654-1782),
Киселівська (1654-1663),
Кобижчанська (1654-1663),
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кустівська (1654),
Мглинська (1654-1663),
Менська (1654-1663),
Мринська (1654-1744),
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672),
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782),
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782),
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська шоста (1649-1651),
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663),
Новоміська (1654),
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Носівська (1654-1663),
Оленівська (1654-1663),
Олишівська (1654-1756),
Підлипненська (1654-1663),
Погарська (1654-1663),
Понорницька (1654-1663),
Попівська (1758-1782),
Поповогірська (1654-1663),
Почепська (1654-1663),
Прохорівська (1672-1782),
Рождественська (1654-1672),
Сиволозька (1654-1663),
Синявська (1654-1663),
Сосницька (1654-1663),
Стародубська (1654-1663),
Стольненська (1651-1655),
Топальська (1654-1663),
Хорошеозерська (1663-1672),
Шаповалівська (1651-1782),
Шептаківська (1654-1663),
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782).

Сотенними центрами були: Батурин, Бахмач, Березанка, Березна (Березна, Березина), Бобовиця (Бобів), Борзна, Веркіївка, Волинка (Волинь), Вороніж, Глухів, Дівиця Володькова, Дівиця Салтикова, Дроків, Заньки, Івангород, Киселівка (Кисилівка), Кобижча, Конотоп, Короп, Кролевець, Мглин, Мена, Мрин, Ніжин, Новгородок (Новгородка, Новгород-Сіверський), Нові Млини, Носівка, Оленівка, Олишівка, Підлипне, Погар (Погари), Понорниця (Понирне, Понурниця), Попівка, Попова Гора, Почеп, Прохори, Рождественське (Рождественне), Сиволож, Синявка, Сосниця, Стародуб, Топаль, Хороше Озеро, Шаповалівка, Шептаки, Ямпіль. Всього – 46 міст, містечок та сіл (Шаповалівка, Підлипне, Бобів).

Протягом певного часу низка сотень (Воронізька, Коропська, Кролевецька, Ямпільська, частково Глухівська) вважалися гетьманськими або підпорядкованими генеральній старшині. З них формували охорону гетьмана – жолдаків. На території полку знаходилися дві гетьманські столиці: Батурин (1669-1709, 1750-1764) і Глухів (1708-1750, 1764-1782). В період судової реформи Кирила Розумовського 1763 року полк розділено на три судові повіти – Ніжинський, Батуринський та Глухівський. А у 1766 р. в ньому створено три фіскальні установи – Ніжинська, Батуринське та Глухівське комісарства.
За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 р. про скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський поле і його сотні ліквідовано до початку січня 1782 року. Територію полку розділено між Київським намісництвом (перша Ніжинська сотня), Новгород-Сіверським намісництвом (Бахмацька, Шаповалівська, Попівська, Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Коропська, Кролевецька, Глухівська, Воронізька, Ямпільська) та Чернігівським намісництвом (Ніжинські 2-5, Веркіївська, Дівоцька, Заньківська, Борзнянська, Прохорівська, Івангородська).

==============================
ЗАРУБА В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 16481-782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 71-74.


Комментарий модератора:
Справка по административно-территориальному устройству полка скопирована из последующего сообщения Metallist"а.
---
Максименко, Даниленко, Лигун, Бордонос, Падалка, Ярешко, Моругие, Клименко - Черниговская обл., Гробовые, Горбовы - Воронежская обл., Горбовы - Армавир.
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

Doly
Я ошибался. Рожновка есть в ревизиях 2й полковой, просто её списки как козаков, так и посполитых объеденены со списками другого села. По крайней мере в 1736м так.

chisaina
Новичок

chisaina

Сообщений: 13
Регистрация: 15 мар. 2011
Рейтинг: 2 

Здравствуйте!
В сёлах Слоут и Божок проживали казаки Глуховской сотни Нежинского полка Сидор Ключенко и Кирилл Ключенко.
Скажите, не переселялись ли казаки Нежинского полка на Украинскую линию, а именно в Белёвскую крепость (позже - Константиноград).
Также интересует ЛЮБАЯ информация по фамилии Ключенко (Белёвская крепость, Константиноград)

---
Кальников, Осыкин, Ключенко, Белёвская крепость, Константиноград, Красноград
enskada
НачинающийКролевець
Сообщений: 30
Регистрация: 15 нояб. 2009
Рейтинг: 60 

Іменний список козаків, які повернулися з Пруського походу під командою остерського сотника Івана Солонини

(ЦДІАК Ф. 54 оп 1 спр 156. - Арк. 3 зв. - 4)

23 травня 1765 року

Ніжинський полк


Прибули:

Есаулъ Павел Коцѣба
Атаманъ Семенъ Фесенко

козаки:
Иля Дедушкинъ
Ефимъ Шишъ
Сазонъ Кравченко
Игнатъ Суховей
Есипъ Шишка
Васил Музиченко
Грицко Пришва
Яковъ Бакалъ
Васыл Богунъ
Корнѣй Ріабченко
Пархом Ананко
Иванъ Легенда
Мойсей Колодка
Прокупъ Величко
Степанъ Дедикъ
Трофимъ Шулганъ
Демко Захородный
Петро Хоменко
Тимошъ Калѣжний
Семенъ Грищенко
Грицко Пластунъ
Петро Валѣкъ
Сидор Лазоренко
Игнатъ Борщъ
Илко Евминъ
Юско Рѣзунъ
Максим Лучка
Андрей Шевел
Григорей Савченко
Петро Сергеенко
Стефанъ Скрипка
Лавринъ Рудко
Ничипоръ Грищенко
Марко Пашко
Мартынъ Данко
Стефанъ Микулинъ
Федоръ Соколъ
Савка Шатанъ
Кондратъ Харченко
Андрѣй Сливка
Тимошъ Долгой
Андрей Чалый
Иванъ Устицъ
Самойло Гноянка
Михайло Ворчакъ
Павелъ Сыпливый
Акимъ Акименко
Сергей Казай
Иванъ Иваненко
Андрей Юречко
Михайло Колодка
Иванъ Бойко
Акимъ Данко
Гаврило Гайданко
Василъ Слухай
Ермолай Жила
Козма Драганъ

Залишилися:

Козакы:
Антонъ Костѣченко
Филипъ Макаренко
Федор Гуденко
Марко Пархоменко
Иванъ Литвиновъ
Дорошъ Б[ойбу]шъ
Юско Плутенко
Моисей Кропивка
Иванъ Демѣненко
Максим Пацѣлъ
Никита Романенко
Власъ Таранъ
Динисъ Криско
Грицко Кеда
Павел Иллѣщенко
Іаковъ Гулакъ
Максим Бакай
Михайло Сачко
Фома Хученко
Никита Белоусъ
Герасим Орапъ
Романъ Федоренко
Есипъ Сергѣенко
Сава Галаецъ
GCM
Почетный участник

GCM

Киев
Сообщений: 239
Регистрация: 12 мая 2007
Рейтинг: 252 


ЦДИАК Ф 1336-1-229
Его Превосходительству Господину Действительному Статскому Советнику Малоросийскому Гражданскому Губернатору и Державного ордена Святого Иоанна Ерусалимского Командору Барону Ивану Васильевичу Френздорфу.
Иван Васильевич. Вам уже известно что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО высочайше указать соизволили сделать с Малоросийской губернии вам вверенной рекрутский набор [ 110 человек – Н.] для укомплектования Лейб-гвардии конного имени моего полка, и я весьма рад, что Вы там начальствуете ибо уверен в усердном вашем ко мне расположении, по которому не пропустите способов к получению наилучших людей; то пользуясь его высочайшей милостию хочу вам объяснить мое точное желание, и сказать, что мне не нужен самый большой рост людей, а наипаче когда оный нескладен, я буду доволен ростом средст-венным одако не менее шести вершков (169 см), но хорошей фигуры каковых в Малоросии, а наипаче меж-ду козаками, весьма довольно, больше же всего прошу Вас, изыскать средство соблюсти, чтобы имеющие поступить в сию гвардейскую службу были доброго поведения, а бездельники и наилучшей фигуры для меня ненадобны; я полагаю на собственное Ваше [опыт] в познании способных ко важной службы людей, и что сие, и ваше ко мне усердие доставлять желаемых людей; Вы зная мою к военной службе охоту и сообра[зите] с оного желания получить отличных людей, можете быть уверены сколь я Вами буду доволен, а потому и благодарен.
Пребывая вопрочем с истинным почтением
Ваш усердный и доброжелательный КОНСТАНТИН цесаревич.
С.Петербург, февраля 18 дня 1801 года.

Именной список о предоставленых для укомплектования Лейб-Гвардии конного полка ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА рекрут с показанием кто они таковы, сколько им от роду лет и меры. Учинен 1801 года.

Нежинского повета:
Ефим Романенко Дробязка, с. Занек, козак, 23 года, 2 аршина 9 вершков, годен.
Михайло Никифоров Петренко, с. Хотяновка, козак, 23 - 2а 9,1/4в, годен.
Гаврило михайлов За…й, с. Кагарликов, из казенных крестьян, 19 – 2а 7,3/4 в, годен.
Кирило Иванов Пинчук, с. Володьковой Девицы, из крестьян графа Румянцева, 17 – 2а 7,3/4в, годен.
Никита Федоров Сидоренко, с. Прохоров, козак, 18 – 2а, не способен.
Иван Никифоров Клюйка?, с казенных бывших монастырских крестьян, 19 – 2а 7,1/4в, годен.
Игнат Федоров Сидоренко, с. Прохоров, козак, 20 – 2а, не способен.
Федор Аврамов Петренко, с. Смоляж, с козаков, 23 – 2а, неспособен.
Иван Федоров Бровков, местечка Носовки, с крестьян графа Ильи Андреевича Безбородьки, 21 – 2а, не-способен.
Семен Михайлов Довбня, с. В.Кошеливки, с казаков, 19 – 2а 6,1/2в, годен.
Гордей Павлов Мазныця, с. Крупичполя, с козаков, 20 – 2а 7в, годен.
(сокращения: а – аршин, в – вершки)

---
Забудется всё что было, забудется всё что есть, забудется всё что будет,
теми поколениями которые придут после нас. Дневник GCM
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

У меня благодаря румянцевской переписи всплыла веточка непосредственно в г..Нежин - Елена Григоріева ориентировочно 1725-28 года рождения. Надеюсь, что прихожане Троицкой церкви.

Nick02
Долгожитель форума

Nick02

Кировоград
Сообщений: 3364
Регистрация: Нет
Рейтинг: 6895 

AppS
Нежин, 1740 год
Троицкая церковь
-Купеческие и их домашние-
Гегоргий Мамантов син, 58 лет
жена его Анастасия Анастасиева, 44 года
дети их:
-Николай, 10 лет
-Афанасий, 7 лет
-Феодора, 18 лет
-Елена, 14 лет

---
Великий вопрос жизни, как жить среди людей.
Выбирая свой путь, ты никогда не знаешь, кому перейдешь дорогу.
E-mail: hope02@rambler.ru
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

Nick02
Спасибо ;)
Было бы неплохо, если это единственная такая Елена с таким отчеством на весь Нежин. Мечты.

Особенно учитывая, что по Троицкой метрики в ДАЧО сохранились с 1723 по 1736 года.


gins
Новичок

gins

Сообщений: 13
Регистрация: 4 июля 2007
Рейтинг: 3 

Уажаемые форумчане! Может кто подсказать, может у кого есть информация, меня интересует информация о городе Нежине и его управе в период 1620-1700 годах, есть ли вообще данные о войтах этого периода или нет?

---
зная прошлое, познаешь будущее
GCM
Почетный участник

GCM

Киев
Сообщений: 239
Регистрация: 12 мая 2007
Рейтинг: 252 


ЦДИАК Ф 127-1016-23 [Приходы] епархии Киевской, протопопии Борзенской, ... сочинена за 1763 год. (с административным делением не совпадают, и в этом же деле Исповедные Росписи означенных приходов)

Реестр сколько при каком именно приходе обретается дворов.
(звание нижеписанных приходов – число дворов).
Местечка Борзны:
1. в приходе церкви Воскресения Христова, Соборной – 92;
2. Успения Богоматери – 67;
3. Рожества Пресвятой Богородицы – 87;
4. Святителя Христова Николая – 84;
5. Святителя Христова Василия – 44;
6. села Шаповаловки, в приходе церкви Святителя Христова Николая – 84;
7. Николаевки, Победоносца Георгия – 49;
8. Стрельников, Преображения Христова – 152;
9. Великой Загоровки, Успения Богородицы – 139;
10. Плыски, Архистратига Михайла – 98;
11. Красиловки, Рожества Христова – 60;
12. Курень, Святителя Христова Николая – 252;
13. местечка Бахмача, Успения Божей Матери – 135;
14. того ж местечка, Воскресения Христова – 110;
15. Городища, Рожества Богородицы – 144;
16. Носаливки, Святой Великомученицы Параскевии – 81;
17. Тростянки, Архистратига Михайла – 57;
18. Высокого, Успения Божей Матери – 127;
19. Устя, Победоносца Георгия – 52;
20. Прачов, Благовещения Богородицы – 62;
21. Ядут, Архистратига Михайла – 60;
22. Ховмов, Победоносца Георгия – 52;
23. Красноставу, Покрова Богородицы – 20;
24. Конашевки, Архистратига Михайла – 72;
местечка Новых Млынов:
25. Живоначальной Тройцы – 100;
26. Рожества Пресвятой Богородицы, Соборном – 60;
27. Святителя Христова Николая – 74;
28. Святого Великомученика Георгия – 52;
29. села Кнутов?, в приходе церкви Преображения Господня – 50;
30. Кербутовка, Успения Богородицы? Марии? – 39;
31. Пекарова, Покровы Богородицы? Марии? – 39;
32. Шабалыновка, Святителя Николая – 129;
33. Головенька, Архистратига Михайла – 190;
местечка Коропа:
34. в приходе церква Богоматери – 80;
35. Жывоначальныя Тройцы, соборном – 78;
36. Воздвижения Креста Господня – 70;
37. Вознесения Господня – 101;
38. Преображения Господня – 100;
39. Успения Божей Матери – 73;
40. Архистратига Михайла – 136(130)?;
41. Зачатия Святого Иоана Предтечи – 11;
42. села Риботина в приходе церкви Святителя Николая – 135;
43. Нехаевки, Покрова Пресвятой Богородицы – 100;
Итого в 43 [приходах] – 3911 [дворов].

---
Забудется всё что было, забудется всё что есть, забудется всё что будет,
теми поколениями которые придут после нас. Дневник GCM
enskada
НачинающийКролевець
Сообщений: 30
Регистрация: 15 нояб. 2009
Рейтинг: 60 


parus написал:
[q]

enskada написал:
[q]
Іменний список козаків, які повернулися з Пруського походу під командою остерського сотника Івана Солонини

(ЦДІАК Ф. 54 оп 1 спр 156. - Арк. 3 зв. - 4)

23 травня 1765 року

Ніжинський полк
[/q]Подскажите, а в этот поход ходили козаки с разных сотень Неженского полка ? В документе сотни не указаны ?
[/q]


На жаль, сказати, яких сотень козаки ходили в цей похід, я не можу. В архівній справі містився суцільний список козаків Ніжинського полку без поділу на сотні... Можу тільки з високою мірою впевненості заявити, що в цьому списку немає козаків Кролевецької сотні, яку я добре знаю.
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

Реклама от YouDo