Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)

Административно-территориальная единица Левобережной Украины. Общие сведения.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Ирка-Маргаритка
Почетный участник

Ирка-Маргаритка

Нежин
Сообщений: 152
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 23 

В виду острой необходимости, собрать наконец-то все материалы по Нежинскому полку, решила открыть эту тему, чтобы систематизировать все данные. Лично у меня создалось впечатление, что кроме присяжных книг 1645 года по Нежину вообще ничего найти не реально. В общем, страждущих :biggrin по этому полку набралось уже достаточное количество и имеет смысл делится информацией (если она вообще есть :cry:) в отдельной теме.

================================================

Справка по административно-территориальному устройству полка.

НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК (1648-1782)
================================
Ніжинський полк як військова та адміністративна одиниця Війська Запорозького почав формуватися напровесні 1648 р.
Йому підпорядковувалися козацькі підрозділи, які виникли в Острі, Новій Козарі, Козельці, Мрині, Моровську, Бобровиці, котрі на початку 1649 р. відійшли до Переяславського полку. На його території в окремі полки сформувалися бойові одиниці в Борзні та Сосниці, що відійшли до Чернігівського полку, а також в Ічні, яку у 1649 р. включили до Прилуцького полку.
Адміністративні землі полку розташовувалися на лівому березі р. Десни, починаючи від Остра та Козельця, і тяглися аж до кордону з Росією в районі Трубчевська. Сотні знаходилися в нижніх течіях рік Остра, Сейма та Клевені, лівих допливів Десни. Сейм розтинав полк навпіл, тому сотні на його правому березі називалися „засеймські”. У полк увійшли ще староруські міста Ніжин, Сиволож (літописний Всеволож), Глухів, Короп. Це була територія Чернігівського воєводства Речі Посполитої, створеного після Поляновського миру 1634 р. у 1635 році.

Юридично Ніжинський полк з полковим центром у м. Ніжині (тепер районний центр Чернігівської області) оформився 16 жовтня 1649 р., після Зборівської угоди Б. Хмельницького з королем Яном ІІ Казимиром. Кількість козаків та старшини у його складі у той час налічувала 991 особу, а територія поділялася на дев’ять сотень. Сім Ніжинських сотень, які мали сукупно 597 козаків: першої, або полкової (сотник Іван Борсук); другої (Фесько Мринський); третьої (Григорій Красножон); четвертої (Іван Нагорний); п’ятої (Іван Борсук); шостої (Григорій Василенко); сьомої (Григорій Кобилецький); Носівсько-Кобизької – 99 козаків, сотник Панас Єдута; Березанської (Березовської) – 95 козаків, сотник Яків Філоненко. У Зборівському реєстрі крім сотників записаний полковник Прокіп Шумейко, який у похилому віці (80 років) загинув під Берестечком у 1651 р., та козак Роман Ракушка (Романовський) – майбутній ніжинський сотник, генеральний підскарбій та ймовірний автор літопису Самовидця. Чисельно і територіально це був найменший полк Богдана Хмельницького.

Проте після Білоцерківської угоди 1651 р. територія полку зросла за рахунок повернутих з Чернігівського полку Батуринської, Бахмацької, Борзнянської, Івангородської сотень, створеної Стольненської, а також території Стародубського повіту Смоленського воєводства, де почалося формування нових козацьких військово-територіальних підрозділів за рахунок за рахунок втікачів з Правобережжя. Тут у 1653-1654 рр. навіть було сформовано і виділено в окремий Новгород-Сіверський полк, який після Переяславської угоди 1654 р. з царем знову включено до складу Ніжинського полку. Згідно з даними „Опису малоросійських міст і сіл Білоцерківського та Ніжинського полків...”, котрі присягнули цареві Олексію Михайловичу, на травень 1654 р. Ніжинський полк став найбільшим на Лівобережжі. Він складався з 37 сотень, в яких до присяжних списків потрапило 20 565 чоловік.
Це були сотні: Батуринська, Бахмацька, Березівська, Бобівська, Борзнянська, Волинська, Глухівська, Дівицька-Володькова, Дівицька-Салтикова, Дроківська, Івангородська, Киселівська, Кобизька, Конотопська, Кролевецька, Мглинська, Менська, Мринська, Ніжинська, Новгородська, Новомлинська, Носівська, Оленівська, Олишівська, Підлипненська, Понорненська, Попогорська, Почепська, Рождественська, Сиволозька, Синявська, Сосницька, Стародубська, Топальська, Шаповалівська, Шептаківська.
На кінець 1654 р. Ніжинський полк охопив території окремих повітів та волостей колишніх Київського, Чернігівського, Смоленського і навіть Мстиславського воєводств Речі Посполитої. Влітку 1654 р. зі складу полку виділено відновлений вдруге Борзнянський полк, який у 1655 р. швидко ліквідували і повернули його територію знову до Ніжинського полку.

Вперше полк радикально реформовано у 1663 р. після знаменитої Чорної ради в Ніжині, приходу до владу І. Брюховецького та страти його політичних опонентів – насамперед ніжинського полковника Василя Золотаренка. Того року полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень розформовано у ході реорганізації. 1663 р. з Ніжинського полку виділено також Сосницький полк (1663-1668 рр.). Окрім того, тоді ж утворено окремий Глухівський полк із 6 „засеймських” ніжинських сотень. Щоправда, 1665 року Глухівський полк ліквідували, а територію знову включили під юрисдикцію ніжинських полковників. На короткий час, у 1668-1669 рр., з полку знову вилучали до складу відновленого Д. Дорошенком Новгородського полку „засеймські” сотні. Але, як і в історії з Глухівським, на початку 1669 р. Д. Многогрішний ліквідував цей полк, а сотні повернув до Ніжинського та Стародубського, із яких і формувалася нова адміністративна одиниця.
На Конотопській раді (в Козачій Діброві) 25 травня 1672 року Ніжинський полк репрезентували: полковник Пилип Уманець; обозний Матвій Матвійович (Шендюх); писар Павло Михайленко; суддя Федір Завадський; хорунжий Василь Ігуменський; осавул Гнат Парпура. А також 20 сотників (...).
Певних змін зазнавала територія Ніжинського полку у 1687, 1709 рр. У середині ХVІІІ ст. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Відтак, за реєстром 1723 р. полк мав 19 сотень, 6525 кінних і 3379 піших козаків. За даними реєстрів 1750-х рр. полк мав 18 сотень, а в 1769 р. – 22 сотні.

В цілому ж за час існування до Ніжинського полку входило 55 сотень. А саме:
Батуринська (1654-1782),
Бахмацька (1654-1782),
Березанківська (1648-1654),
Березнянська (1654-1672),
Бобівська (1654-1663),
Борзнянські дві (1654-1782),
Веркіївська (1654-1782),
Волинська (1654-1663),
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Глухівська (1654-1663; 1665-1782),
Дівицька-Володькова (1654-1658),
Дівицька-Салтикова (1654-1782),
Дроківська (1654-1663),
Заньківська (1758-1782),
Івангородська (1654-1782),
Киселівська (1654-1663),
Кобижчанська (1654-1663),
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Кустівська (1654),
Мглинська (1654-1663),
Менська (1654-1663),
Мринська (1654-1744),
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672),
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782),
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782),
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782),
Ніжинська шоста (1649-1651),
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663),
Новоміська (1654),
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782),
Носівська (1654-1663),
Оленівська (1654-1663),
Олишівська (1654-1756),
Підлипненська (1654-1663),
Погарська (1654-1663),
Понорницька (1654-1663),
Попівська (1758-1782),
Поповогірська (1654-1663),
Почепська (1654-1663),
Прохорівська (1672-1782),
Рождественська (1654-1672),
Сиволозька (1654-1663),
Синявська (1654-1663),
Сосницька (1654-1663),
Стародубська (1654-1663),
Стольненська (1651-1655),
Топальська (1654-1663),
Хорошеозерська (1663-1672),
Шаповалівська (1651-1782),
Шептаківська (1654-1663),
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782).

Сотенними центрами були: Батурин, Бахмач, Березанка, Березна (Березна, Березина), Бобовиця (Бобів), Борзна, Веркіївка, Волинка (Волинь), Вороніж, Глухів, Дівиця Володькова, Дівиця Салтикова, Дроків, Заньки, Івангород, Киселівка (Кисилівка), Кобижча, Конотоп, Короп, Кролевець, Мглин, Мена, Мрин, Ніжин, Новгородок (Новгородка, Новгород-Сіверський), Нові Млини, Носівка, Оленівка, Олишівка, Підлипне, Погар (Погари), Понорниця (Понирне, Понурниця), Попівка, Попова Гора, Почеп, Прохори, Рождественське (Рождественне), Сиволож, Синявка, Сосниця, Стародуб, Топаль, Хороше Озеро, Шаповалівка, Шептаки, Ямпіль. Всього – 46 міст, містечок та сіл (Шаповалівка, Підлипне, Бобів).

Протягом певного часу низка сотень (Воронізька, Коропська, Кролевецька, Ямпільська, частково Глухівська) вважалися гетьманськими або підпорядкованими генеральній старшині. З них формували охорону гетьмана – жолдаків. На території полку знаходилися дві гетьманські столиці: Батурин (1669-1709, 1750-1764) і Глухів (1708-1750, 1764-1782). В період судової реформи Кирила Розумовського 1763 року полк розділено на три судові повіти – Ніжинський, Батуринський та Глухівський. А у 1766 р. в ньому створено три фіскальні установи – Ніжинська, Батуринське та Глухівське комісарства.
За указом Катерини ІІ від 16 (27) вересня 1781 р. про скасування полково-сотенного адміністративного устрою Лівобережної України Ніжинський поле і його сотні ліквідовано до початку січня 1782 року. Територію полку розділено між Київським намісництвом (перша Ніжинська сотня), Новгород-Сіверським намісництвом (Бахмацька, Шаповалівська, Попівська, Батуринська, Конотопська, Новомлинська, Коропська, Кролевецька, Глухівська, Воронізька, Ямпільська) та Чернігівським намісництвом (Ніжинські 2-5, Веркіївська, Дівоцька, Заньківська, Борзнянська, Прохорівська, Івангородська).

==============================
ЗАРУБА В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 16481-782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 71-74.


Комментарий модератора:
Справка по административно-территориальному устройству полка скопирована из последующего сообщения Metallist"а.
---
Максименко, Даниленко, Лигун, Бордонос, Падалка, Ярешко, Моругие, Клименко - Черниговская обл., Гробовые, Горбовы - Воронежская обл., Горбовы - Армавир.
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

ЦДІАК 51-3-2406 /106л/
6.05.1727-5.06.1737 рр. Про розшук кріпаків-втікачів (переважно з Білгородської губернії) та стягнення штрафу з жителів Ніженського та Стародубського полку, які їх переховували.

ЦДІАК 51-3-2705 /5 л/
1-3.12.1728р. Справа про сплату польовим Сторожам Ніжинського полку.

ЦДІАК 51-3-4677 /10л/
9-13.06.1734р. Про відправку до військового походу козаків засеймських сотень Ніжинського полку.

AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 


Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 876
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1221 

1732 год

Полковник Нежинский Иван Хрущов

Старшина полковая
Судия Семен Чуйневич
Писар Леонтий Гроновский
Асаул Мойсей Левецкий
Хоружий Ян Левицкий

Атаман городовий Нежинский Васил Богдановский

Бунчуковие товарищи
Иосиф Тарасович
Яков Жураховский
Петр Темеранский
Андрей Володковский
Андрей Бурсук
Иван Жураховский
Стефан Забела
Григорий Козлувский
Михайло Омелянович
Василий Ханевский
Иван Троцкий
Евфим Кандиба
Данило Кандиба
Василь Харевич
Иван Харевич
Яков Грабовский
Пантелимон Шишкевич
Петро Шишкевич
Петро Троцкий
Иван Фалчевский
Яков Довгеля
Стефан Костенецкий
Семен Дияковский
Иосиф Дияковский
Стефан Бутович
Иван Забела
Карп Виевский
Василь Лазаревич
Стефан Холодович
Стефан Лазаревич
Козма Заруцкий
Иван Потапович
Иван Биковский
Данило Карпека
Иван Пироцкий

Канцелярист войсковий Емелиан Велитчковский

Значковое товариство
Петро Темранский
Иван Демянович
Мойсей Савич
Павел Паливода
Яков Кушчич
Иван Гуменский
Иван Павленко
Григорий Голюнка
Иван Монок
Григорий Борсук
Федор Борсук
Опанас Штучний
Васил Дмитрашенко
Григорий Кубрековский
Матвей Шендюх
Стефан Селецкий
Александер Кушакевич
Иван Адасовский
Яким Зубко
Данило Дмитренко
Федор Шиленко
Михайло Грековский
Петро Дмитриевич
Василь Чуйневич
Семен Иезучевский
Григорий Костенецкий
Андрей Парахонский
Васил Дмитренко
Иван Василиевич
Алексей Охримовский
Федор Купчинский
Иван Небаба
Иван Гриценко
Петро Мацарский
Кирило Гриценко
Алексей Самуйлович
Микифор Каленовский
Климентий Стожок

Значковие товариство которие от своих полков отлучившис в Нежину присягалы
Полку Чернеговского Михайло Нидецкий
Полку Лубенского Васыл Парахонский

Писар судовий Нежинский Яков Вилковский

Артилерии Полковой
Асаул Яков Борсук
Атаман Борсук Иван

Пушкари
Иван Копач
Остап Копач
Васко Лисенко
Иван Войток

Армаши
Семен Антоненко
Васил Дереза
Иван Назаренко
Леско Лененко

Артилериского Полкового куреня
Служители

Иван Нуб Атаман
Опанас Марченко
Назар Марченко
Юско Петрушенко
Грицко Шлаганенко
Яков Павленко
Кирила Шустка
Зенко Охримович Линник
Юско Шепель Коновал
Иван Богданец Римар
Сидор Чорнопищик
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

Археографічна збрка т2 (1927):

1728 р Прохання польових сторожів Ніженських з приводу того, що вони не одержують платні

Сторожи полѣвіе полку Нѣжинского
Григорій Борсукъ
Михайло Мисанъ
Хведоръ Пинчукъ
Іван Басъ
Кондратъ Евфименко
Хведоръ Клименко

Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 876
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1221 

1732 год

Города Нежина

Протопоп Стефан Волховский

Презвитери
Троецкий Даниил Семеонович
Богословский Василий Гаврилович
Иоан Карпович Свято Воздвиженский
Михаил Свято Покровский
Симеон Ушкалевич Богословский
Симеон Тимофеевич Свято Василевский
Иоан Белявский Свято Успенский
Федор Радобинский Свято Вознесенский
Григорий Кирилович Свято Вознесенский
Лукян Афанасович Конеский Свято Спаский
Максим Андриев Конеский Свято Спаский
Иоан Онисимович Свято Спаский
Мартин Гордеевич иерей монастира девичего

Викарии
Иереи
Петр Кобилецкий Свято Николский
Илия Свято Троецкий
Григорий Хмарний Свято Николский
Василий Максимович бывший поп пашковский
Яков Михайлов Свято Воздвиженский
Василий Григориев Свято Покровский
Самуил Михайлов Свято Василевский
Андрей Моисеевич Свято Успенский
Иван Гаврилов Свято Успенский

Диакони
Прокопий Григориев Свято Николский
Дмитрий Яковлев Свято Успенский
Иоан Максимович Свято Троецкий
Яков Омелянович Свято Спаский
Петр Онисимович Свято Василиевский

Села Талалаевки презвитери Святия Параскевии
Григорий Федорович
Антон Федорович

Города Нежина
Дячки

Павел Федоров Свято Николский
Михайло Протериевич Свято Воздвиженский
Иван Матвеев Свято Василиевский
Андрей Левков Свято Вознесенский
Иван Константинович Святой Богородице
Парфен Михайлов Свято Покровский

Паламари
Матвей Михайлов Свято Николский
Иван Корнеев Свято Преображенский
Мойсей Мартинов Свято Троецкий
Игнат Павлюченко Свято Василиевский
Федор Стефанов Свято Покровский

Ведение Монастирей двох Нежинских ветхого и нового кто именно у присяге были
Дионисий Грек Свято Благовещенского Нежинского монастира намесник

Иеромонахи
Макарий
…овия
Гавриил
Нифонт
Лазар
Исихий
Созонт
Илия
Паисий

Иеродияконы
Гавриил
Артемон
Леонид
Порферий

Монахи
Уставник Досифей
Викарион
Януарий
Алимпий
Исакий
Палладий
Иларион
Кирил
Алимпий
Гурий
Евграф
Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 876
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1221 

1732 год

Города Нежина мещане

Войт Петро Стериев Тернавиот
Бурмистр Иосифов Иванов син Конеский
Писар Григорий Леонтиев син Конеский

Бурмистри
Григорий Кузмович
Яков Кирилов
Григорий Андреев Кохан

Подписок Яков Федоров Мироновский

Райци Магистратовие
Иван Костенко
Леонтий Емелианов
Андрей Констентиев син
Павел Андреев Кужчич
Евстафий Кондратов Точин
Сава Семенов Грищенко
Стефан Иванов Тополницкий
Кирило Романов
Иван Григориевееч
Васил Кирилов
Федор Леонтиев Ерка
Васил Семенов Безсмертний
Лукян Кохан
Федор Ковалнов Мачула
Микита Гаспар
Федор Иванов Чорний
Иван Василиев Пивень
Семен Прокопов Диченко

Мещане
Василий Юриев Лесенко
Григорий Павлов
Стефан Иосифов
Иван Иванов
Никита Григориев
Кузма Шкурка
Григорий Юриев Лесенко
Василий Демянов Кравец
Стефан Федоров
Василь Козелецкий
Яков Коцюба
Семен Иванюков
Тимофей Федоров цехмистр кравецкий
Андрей Пархоцкий
Каленник Петров
Омелко Рудий
Грицко Иванюк
Леско Петличастой зят
Яков Авраменко
Тимош Убокий
Матвей Иванов кушнер
Василь Евфименко
Онисим Андриев син
Иван Григориев син
Менский
Ян Остапов син
Петро Никитов син
Иван Дмитров Ботиш
Михайло Мануйлов Аслан
Иван Маркачан
Стефаней Иванов син
Роман Федоров
Иван Гаврилов
Федор Петров
Димитрий Стериев
Васил Иванов
Васил Михайлов
Иван Василиев
Мартин Юриев
Федор Корнеев Рожок
Иван Опанасов
Павел Федоров Зелененкий
Яков Гудим
Процко Семенов Кулик
Демко Партика
Юрий Гаврилов
Федор Радионов
Иван Клецун
Яков Анастасиев
Афанасий Безсмертненко
Тишко Шумило
Омелко Иванов
Рудой зять
Ничипор Иваненко
Грицко Комяло
Иван Рабуха
Кирило Хвастовец
Петро Язик
Андрей Парилозенко
Корней Стефанов цехмистр ткацкий
Федор Матвеев Пастернак
Никита Яковлев син
Евфим Яремов син
Пилип Тихонов син
Павел Иванов Солодовниченко
Иосиф Василенко
Грицко, Семен и Васил Пилащенки
Васил Константиев син
Васил Михайлов син Борщ
Грицко Федоренко
Павел Степанов
Игнат Лавринов Городник
Ничипор Ладиненко
Гарасим Лавриненко
Леско Харченко
Федор Хмара
Иван Веретюнник
Максим Грищенко
Яков Максименко
Иван Било
Иван Дубина
Васил Прийма
Омелко Степаненко
Мойсей Иваненко
Васил Лукяненко
Ониско Захарченко
Тишко Годенко
Петро Хведоренко
Петро Вороненко
Кондрат Иваненко
Васил Рабченков
Грицко Хведоченко
Дмитро Иващенко
Иван Малимонник
Мойсей Сленко
Сандул Лада
Павел Степаненко
Васил Борщ
Петро Слинко
Ереско Хлебник
Евстафей Тимофеев Ценко
Захарко Иванов Жук
Андрей Григориев Приплавка
Тимош Кононенко
Андрей Мохир
Игнат Иванов син Турлай
Олекса Квасенко
Иван Раднянка
Васил Костюченко
Федор Герасимов Огир
Юско Бут
Федор Партика
Кирило Партика
Роман Сипливенко
Степан Романенко
Павел Дубяник
Тимуш Подалянка
Греки мещане домами своимы в Нежине жиючие
Фома Мачемак
Михайло Караманлей
Федор Карапастух
Марко Иванов
Васил Степанов
Семен Михайлов
Удриш Христов
Стефаней Николаев
Ян Андриев
Васил Стойченко
Нано Попалойгов
Юрий Тарапан
Юрий Мантов
Ян Мавродеев
Христо Иоаннов
Стефаней Леонтиев
Зофер Манойлов
Константин Константинов
Капитан Параскевий
Николай Курглий
Ян Евстафеев
Юрий Миронов
Афанасий Лоренцев
Димитрий Григориев
Самоил Федоров Мораит
Димитрий Николаев
Иоан Михайлов
Захарий Петров
Ян Стан
Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 876
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1221 

1732 год

Бунчуковие товарищи
Николай Троцкий
Василий Кандиба
Никита Холодович

Значковие товарищи
Захарий Каленовский
Григорий Бакуменко
Иван Монок
Андрей Голюнка
Иван Небаба Демянович
Алексей Демидовский
Петро Григориев Салогуб
Иван Селецкий
Григорий Самойлович
Федор Савицкий
Леонтий Мадеровский
Федор Дишкант
Лукян Самойлович
Карп Стожок

Разних чинов люде
Надзиратель Василий Белоусов в полку Нежинском над зборщикам определен

Полковой Нежинской канцелярии канцеляристи
Иван Сухоцкий
Семен Сомчевский
Сава Лугинец
Иван Калченко
Федор Тимофеев
Федор Шкиневский
Иван Шостак
Иван Зимнецкий
Huginn
Долгожитель форума
R1a1a1g2 (L260+)

Huginn

Сообщений: 876
Регистрация: 24 фев. 2006
Рейтинг: 1221 

1732 год

В городе Нежине братство цеху музицкого
Цехмистер Сава Михайлов
Павел Никитов Ставиский
Иван Сенютович
Гарасим Самойлов
Федор Дудка
Федор Любина
Игнат Журавель
Леско Еврашка
Яков Ставиский
Леонтий Телепен
Олихвер Данилов син
Петро Поливка
Дмитро Хвединенко
Гаврило Отрущенко
Иван Милосердний
Андрей Еврашка
AppS
Долгожитель форума
R1a1a (P278.2)

AppS

Україна
Сообщений: 1924
Регистрация: 8 июня 2009
Рейтинг: 1307 

Порядок размещения сотен Нежинского полка в ревизии 1736г (порядок повторяется во всех ревизиях 1730-40ых).

- І-я полковая
- ІІ-я полковая
- ІІІ-я полковая
- Мринская
- Олишевская
- Дѣвицкая
- Веркіевская
- Прохорская
- Івангородская
- Бахмацкая
- Конотопская
- Борзенская
- Шаповаловкая
- Батуринская
- Кролевецкая
- Новомлинская
- Коропская
- Воронежская
- Глуховская
- Ямпольская

Doly
Почетный участник

Doly

рідна ненько Україна
Сообщений: 223
Регистрация: 25 фев. 2009
Рейтинг: 176 

Добрый день !
Получила исповедальные по своей Рожновке за 1787 и 1806 г. Все мои родные фамилии присутствуют . Жителей в Рожновке на 1787 г всего 1021 человек , в т .ч. 130 человек козаков и их домашних . Село получается населено в основном посполитными крестьянами . Среди козаков - Бондарь , Романенко , Малецкий , Карпенко . Всего 7 козацких дворов. Козаку Андрею Матфееву Бондарю 92 г. , жене его - 72 г. Еще несколько человек в возрасте более 90 лет. Очень интересная информация . Но , с большому сожалению , по всей видимости это самая ранняя информация по этому селу . Мои козаки Карпенко Давид Ермолаев 1725 г. рождения и его сыновья Иван , Харитон , Семен . Еще Карпенко Никита Павлов 1727г. и его семья .
Исповедальная 1739 г , которую я получила , по моему прочтению получается не с. Рожновки , а с. Радьковки Черниговской губернии .В приход церкви входят деревня Козлов, деревня Лесковка , деревня Гунковка, деревня Разсудово, деревня Губич ,с. Радковка. Может кто- то ищет . Козаки деревни Козлово - Голод , Кулай , Кривопалец и несколько фамилий прочитать трудно . Было правило писать некоторые буквы сверху слова .Очень досадно , что не мое село . Очень -очень хочется связать своих козаков с реестром 1649 г . Чуть -чуть осталось .
Самое главное -не могу точно сказать к какому полку они относились . Сначалс склонялась к тому , что все-таки может быть и Прилуцкий полк , но в выложеном списке козаков Прилуцкого полка AppS моя очень распространенная фамилия отсутствует . Где их искать ...
Мне подсказали , что в Киеве есть по моему селу метрички за 1722 - 1740 г . Скажите пожалуйста , есть шанс , что их выдадут в читальный зал , или может ответят на письменный запрос ? Все таки очень старые документы . Хотя я работала в читальном зале ГАЧО с исповедальной ведомостью 1813 г . , так там бумага почти картон , чернила не выгоревшие , только кое-где краешки пообтрепались

---
Карпенко, Даниленко, Пикуль, Бортник, Таргоний, Шамбир, Криштопец, Медведев, Селезнев, Шерстников, Подкопаев
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 23 24 25 26 27 [ >>>>>> ]
Модератор: valcha
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Украина (Україна) »   Украина казацкая - полки реестровые и слободские »   Полки Гетманщины (Запорожское войско) »   Нежинский полк »   НЕЖИНСКИЙ ПОЛК (1648-1782)
RSS

Реклама от YouDo