Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Год 2006 »   Ольшевские, Корицкие, Оверковичи
RSS


Ольшевские, Корицкие, Оверковичи

Волынская губ., Волынское, Русское, Подляшское воеводство

Эта тема на карте:

Без названия (после 1778), владельцы части (1562-1671), Без названия (1458-1617), 1419 год, братья Лаврентий, Флориан, Яков, Станислав и Мартин из Гасьорова, герб (1405-1458), Без названия (1742-1772), Павел Ольшевский купил часть наследственного имения у Госциминьского. (после 1702), Павел Ольшевский, заставной владелец (1695-1698)
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ >>>>>> ]
Модераторы: Bianca, Erla, татиа, Vodnik_dnepr
Petrovich
Долгожитель форумаСевастополь
Сообщений: 2748
Регистрация: 2005
Рейтинг: 694 

В списке шляхты Королевства Польского 1851 года Ольшевские разных гербов, в том числе Слеповрон:
Францишек(Серафин) Иосиф Станислав сын Томаша
Леон Иосиф Францишек сын Иосифа
Станислав Ян сын Францишка
Матеуш сын Антония
Миколай сын Базилия
Петр сын Мацея
Ольшевские герба Слеповрон измененного:
Ян Миколай сын Матеуша
Леонард сын Яна
Феликс сын того же
Иосиф Бенедикт Людвик сын того же
Игнаций сын Францишка
Также там списки Ольшевских гербов Косцеша, Лис, Побог, Помян, Прус2, Равич

---
Ищу все о Высоцких из Екатеринославской губернии(Днепропетровская обл), а также со всей Украины, Белоруссии, Польши и Литвы, о Гавшиных и Савенковых из Белгородской области. Мой сайт http://wysocki.nsknet.ru/index.html
Witalij Olszewski
Долгожитель форумаСообщений: 545
Регистрация: 2004
Рейтинг: 243 

Petrovich
Спасибо большое за внимание
В Высоцких кое что для Вас!

---
Ольшевские, Корыцкие, Карлинские, Бучинские, Ясиневич, Козерадские, Лучинские, Войцеховские, Ендржеевские, Ясинские, Болсуновские, Лясоцкие, Боревич, Левицкие, Свейковские, Медецкие, Оверкович, Шиманские, Островские, Люблинские, Щирские, Запольские и др.
Petrovich
Долгожитель форумаСевастополь
Сообщений: 2748
Регистрация: 2005
Рейтинг: 694 

Из того же источника: Корицкий герба Циолек - Антоний Иозеф сын Казимежа

---
Ищу все о Высоцких из Екатеринославской губернии(Днепропетровская обл), а также со всей Украины, Белоруссии, Польши и Литвы, о Гавшиных и Савенковых из Белгородской области. Мой сайт http://wysocki.nsknet.ru/index.html
Witalij Olszewski
Долгожитель форумаСообщений: 545
Регистрация: 2004
Рейтинг: 243 


Petrovich, Спасибо большое!
Для интересующихся родом Корицких бывшей Волынской губернии, из дела о дворянстве, язык оригинала сохранен:

Po rozkazu Jego Imperatorskiej Mosci
Wypis z Protokolu Dziel Wywodowych
Szlacheckiego Deputatskiego
№ 117 Zgromadzenia Gubernij Wolynskiej

Roku Tysiac Osmset Pietnastego
Miesiaca Listopada Trzydzestego Dnia

Wolynskie Szlachetskie Deputatskie Zgromadzenie rozpatrzywszy Dokumenta Rodowytosc Szlachecka probuie Ziemianina Powiatu Zytomirskiego Marcina Syna Jana Koryckiego przy podaney Prosbie skladane Jakoho
Roku Tysiec Szescset Piatego (1605) dnia Osmego Slycznia w Grodzie Powiatu Zytomierskiego przez szlachetnego Marcina Dendeszy w Jmieniu Pana swego Ur. Pawla Koryckiego, przeciwko Ur. Janowi Wieloglowskiego o napadnienie na Wies Sokoloze w dzierzawie wyz pomienionego Ur. Pawla Koryckiego bedaca z przybranemi do tey Akui ludzmi y tam na Grobli niemilosierdne zabicie sluzacego Woyciecha Baginskiego pokaliczenie ludzi oraz poczynienie roznych gwaltownosci, pozabieraniu bron pieniedzy koni i innych wiele reczy – wraz z wczyniona przez woznego wizya zaniesiona Protestacia
Tegoz roku Dnia osmego Kwietnia w Grodzie Zytomierskim od Ur. Pawla Koryckiego przeciwko Ur. Krzysztofowi Winarskiemu y malzonce Jego Pani Zofij z Machniszewskich o naslanie na grunt wies Sakuleze Slug Bojar y Poddanych swoich z Dobr Markowice z biadzem waynie Przynalezacym a Pobicie y pokalieczenie Slug y poddanych tego z Ur. Koryckiego, gwaltowne pozabieranie roznych Rekwizytow y poczynienie wiele innych ekcekucyi razem z wizya zaniesiony Manifest
Roku Tysiec Siedmset Siedmnastego (1717) dnia Dwudziestego Trzeciego Slycznia w Cudnowie od Ur. Heleny z Korszyn Pierwszego Michalowey Rzewuskiey Powtornego Markiewiczowey – ad presens Andrzejowey Szaniowskiey swym y meza swego Jmieniem iako Dobr zastawney Paseszorki – a po niegdy J Panu Krzysztofie Koryckim Jenerale Artyleryi Sukcessorki Ur. J-ci Panom Michalowi y Alexandrowi z Korytnicy Ciolkom Koryckim krewnym teyze U. Szaniawskiey - do uporzadkowania y osadzenia poddanemi Siedliska zwanego Zaszko zapisem z zapisem, oraz na Dobrach swych tymze Ur. Koryckim Zlotych Polskich Dwa Tysiecy z walnym natymze Gren cie dla nich zabudawaniem y innemi uzytkami dane a Roku tego dnia Jedynastego czenuia w Grodzie Zytomierskim tawane Prawo
Roku Tysiec Siedmset Dwadziestego (1720) Dnia szostego Wrzesnia w Peczywodach przez Ur. Pawla Koryckiego Porucznika Znaku Pancernego, N.Ur. Alexandra Koryckiego Czesnika Wielunskiego Syna – a N. Ur. Pawla Koryckiego Porucznika Choragwi J.W. Wladyslawa Niemirycza Starosty Owruckiego wnuka- z rozporzadzeniem Substancyi to iest dwoch czasci we wsi Sweszczowi y Peczywodach lezaczych – ze wszelkimi do nich przynaleznosciami- oraz Summy Trzy Tysiacy Zlotych Polskich podlug osobney Tranzakcyi nabutey na Synow Swych Daniela y Jana w woysku zostaiacych sporzadzony Roku Tysiac Siedmset Szecdziesiat Osmego (1768) Dnia Dwadziestego Lutego w Aktach Grodskich Zamku Zytomierzskiego oblatowaney ostatney wole Testament
Roku Tysiace Siedmset Czterdziestego Piatego (1745) dnia Drugiego Listopada w Xiegach Kosciela Parafialnego Lokaszewskiego zapisana a Roku Tysiace Siedmset Dziewiaidziesiat Siodmego (1797) Dnia Trzynastego Sierpnia z tychze Xiag Extrakt wydane Ur. Marcina Koryckiego Ur. Jana Koryckiego Syna --- Metryki
Roku Tysiace Siedmset Osmdziesiat Dziewiatego (1789) dnia Dwadziestego Marca od Ur. Stefana Ciolek Koryckiego – na rzecz y osobe Ur. Marcina Koryckiego Brata swego Rodzonego, summy Tysiac Zlotych Polskich w skarbie J.O. Xiacia Antoniego Czetwertynskiego Ro&& Kawaleryi Narodowey na Skrypt reczny zaciagnioney dana Reczna Sessya-
Roku Tysiace Siedmset Dziewiadziesiat Piatego (1795) Dnia Trzydziestego Lipca w aktach ziemskich Powiatu Zytomierzskiego znajdujaczych sia Cado kategoryi Ur. Marcina syna Jana Koryckiego po Rewizyi Jeneralney wraz z Synami Tegoz Wawczyncem y Nicyforem Koryckiemi w Rzadzie Szlachty we wsi Korytyszczach mieszkaiacey zapisanego z tych ze akt Extraktem wydana Skazka.
Roku Tysiac Siedmset Dziewiadziesiat Osmego (1798) dnia Dwadziestego Czwartego Czerwnia w Zytomierzu od obywateli y Urzednikow w Guberniy Wolynskiey Dwonastu osiadlych Familia Ur. Marcina Koryckiego dobrze znaiaczych otem iz on iest N.Ur. Jana Koryckiego Synem a N.Ur. Pawla Koryckiego wnukiem, go niewatpliwey szlachetney Jego Rodowytosci z upewnieniem ze Herb Ciolek Domowi temu iest wlasny dane, a Roku tegoz dnia Purnaskogo Lypca w Ziemstwie Zytomierskim oblatowane Zaswiadczenie
Naostatek Roku Tysiac osmset Dziewiatego dnia Dwadziestego Osmego Slycznia Ur. Jana Koryckiego Roku Tysiac Osmset Trzynastego dnia Drugiego Slycznia Ur. Piotra Koryckiego. Roku Tysiac Osmset Piatnastego dnia Siedmnastego Pazdziernika Ur. Lukasza Koryckiego Ur. Nicyfora y Karoliny z Kokulowskich Koryckich Malz. Synow w Xiagah Kosciola Parafialnego Toporzyckiego zapisane a Roku Tysiac Osmset Siedmnastego dnia Osmnastego Wrzesnia Extraktem wydane Trzy --- Metryki I z tych –zonych dokumentow gdy okazalo sie, ze Ur. Jm. Pan Marcin Korycki, iest Niegdy Urodzonego Jana Koryckiego Synem- Niegdy Urodzonego Pawla Koryckiego Porucznika Panzernego Znaka Wnukiem- Niegdy Urodzonego Alexandra Koryckiego Czesnika Wielunskiego Prawnukiem a Niegdy Urodzonego Pawla Koryckiego Porucznika Choragwi J.W. Wladyslawa Niemyrycza Starosty Owruckiego PraPrawnukiem.
Niemniey ze prodkami Jego ciagle klejnotem Szlachetstwa szozyia sie Dobra Ziemskie posiadali Urzeda samey szlachcie przyzwoile sprawowali y wszelkim Prerogatyw stanami temi dozwolonych oraz herbu Ciolek mianowice: w polu bialem Byk rogaty czerwony z ogonem w gorz zadartym w prawo tarczy obrocony w Helmie pul takiego z Byka z korony niby wyskakuiaczego widac Jmienia y Familij swey wlasciwego iak Herbarze --- poswiadczaja zdawna uzywali. Przeto Stosownie sie maiac do przepisow Tysiac Siedmset Osmdziesiat Piatego Roku dnia Dwadziestego Pierwszego Kwietnia Naymilostiwiey Szlachcie danawanego przywileju wspelnienie prawidel tego Dowody takowe za dostateczne wznawszy,
POSTANOWILO: Imie Probujacego Urodzonego Marcina Koryckiego procedencya starozytnosci Domu swego od Roku Tysiac Szescset Piatego autentycznemi Dokumentami wylerywuiacego, na mocy punktu Osmdziesiat Drugiego w Przywileju szlacheckim wyrazonego –wraz z Synami tegoz Wawczyncem y Nicyforem jako tez y Wnukami Janem Piotrem y Lukaszem od Nicyfora z Karolina Kokulowska Malzonka splodzonemi Koryckiemi Do Rodoslowney Xiagi czesci Szostey Starozytney Szlachty Gubernii Wolynskiey sniesc y o tem Jm upewniaiacy Patent wydac w skad czego y ten wypis pod pieczacia Szlacheckiego Deputatskiego Zgromadzenia Gubernii Wolynskiey Wydaje sie. Pisany w Miesci Gubernskim Jego Imperatorskiey Mosci Zytomierzu. Dnia Szostego Grudnia Tysiac Osmset Pietnastego Roku.

--- Deputat Zaslawskiego Powiatu Modest Bieniowski
Deputat Owruckiego Powiatu Jan Lubicz Bayhowski

Sekretarz Erazm Rychlinski

Czytal Archiwist Dyonizy Krajuski

Roku 1829 dnia 27 Marca_ W Roki Sadowe Ziemskie Powiatu Kijowskiego stawajac sie osobiscie W.Franciszek Kaminski Ten Extrakt z Komissyi Legitymacyiney Gubernii Wolynskiey U.Ur. Koryckim wydany na rodowitosc szlachecka na papierze ceney Rubla iednogo Arkusz dwoch napisany do Akt nineyszych dla zapisania na mocy Rezolucyi na dniu dzisicyszym zapadley –
PRZYIELESMY Podsedek Antoni Makarowicz

Z Dokumentow
Probuiacych Rodo
witosci Szlacheckey
Domu Uur.
Koryckich
W Wolynskim
Szlacheckim Zgromadzeniu
Skladanych wywoda
DEKRET
Roku 1817
№ 117

1832 Года Августа 17 дня


---
Ольшевские, Корыцкие, Карлинские, Бучинские, Ясиневич, Козерадские, Лучинские, Войцеховские, Ендржеевские, Ясинские, Болсуновские, Лясоцкие, Боревич, Левицкие, Свейковские, Медецкие, Оверкович, Шиманские, Островские, Люблинские, Щирские, Запольские и др.
Melkh
УчастникС.-Петербург
Сообщений: 51
Регистрация: 2005
Рейтинг: 7 

Witalij!
Не из Ваших Ольшевских Иван, который купил у Ивана Михайловича Вирановского в 1740 г. часть села Вороницы Винницкого повета Брацлавского воеводства?
P.S. У Вас есть гербовники. Нет ли там Вирановских (Wiranowski, тогда они были герба Белыня, в России получили на основе его новый), Трушинских или Сосовичей-Трушинских (герба Рогаля) и Бохонских? Буду благодарен за любую информацию, содержащуюся в них.
Bianca
Модератор раздела

Bianca

Москва
Сообщений: 1941
Регистрация: 2004
Рейтинг: 602 

Witalij
Из списка Высших чинов Российской империи 1708-1917, даты (по юл.календарю)-время нахождения в должности.
Ольшевский Марцелин Матвеевич,ген.-м.,1843-1846
Губернатор Кавказской области,(Ставропольская губерния)

---
Кто ищет, тот всегда найдет.
Witalij Olszewski
Долгожитель форумаСообщений: 545
Регистрация: 2004
Рейтинг: 243 

Melkh
Большое спасибо за информацию!!! Не подскажете откуда она? Хотело-сь бы более полно. Дело в том, что мой предок Станислав, муж Хелены из Ласков Секунских, сын Павла и Анны из Оришевских подарил в 1708 году часть сел Вороновица и Степановка Брацлавского и Ласки Киевского воеводства Михаилу Звольскому и его жене Констанции из Диаковских, видимо родственнице жены. У Вас написано Вороницы, это не Вороновицы ли часом??? В общем, если есть более полная информация по данному сообщению буду очень признателен.
По Вашей просьбе обязательно посмотрю в доступных мне источниках.
Bianca, большое спасибо, а я уже отчаялся, честно говоря, в мире около 45 000 Ольшевских и почти не гу-гу. Марциала Матвеевича я уже знаю, он родом из Подольской губернии, умер комендантом г. Бендеры. Все равно большое спасибо.

---
Ольшевские, Корыцкие, Карлинские, Бучинские, Ясиневич, Козерадские, Лучинские, Войцеховские, Ендржеевские, Ясинские, Болсуновские, Лясоцкие, Боревич, Левицкие, Свейковские, Медецкие, Оверкович, Шиманские, Островские, Люблинские, Щирские, Запольские и др.
Дрозд Дмитрий
Долгожитель форума
Историк-музеевед, исследователь.

Дрозд Дмитрий

Не "Белоруссия"
Сообщений: 3663
Регистрация: 2006
Рейтинг: 1291 

есть улица Ольшевского - Николай Михайлович ольшевский - родился в г. Сквира Киевской области - танкист, погиб в бою.
Кроме того, в Минске раньше был поселок Ольшево.


---
Давно не на форуме, сообщения не читаю, никому ничем не помогаю...
Bianca
Модератор раздела

Bianca

Москва
Сообщений: 1941
Регистрация: 2004
Рейтинг: 602 

Witalij
А генерал Ольшевский Мелентий Яковлевич Вас не интересует?

---
Кто ищет, тот всегда найдет.
Witalij Olszewski
Долгожитель форумаСообщений: 545
Регистрация: 2004
Рейтинг: 243 

Bianca, Дрозд
Большое спасибо.
Милентий Яковлевич интересует, правда, с чисто прикладной точки зрения, хотя где-то около 3-5 поколений до него, думаю наши линии пересекаются.
Дрозд, кстати говоря, не знаете, может у кого- нибудь из белорусских искателей есть книга "ГЕРБОЎНIК БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ" том 1, там есть интересные для меня персонажи
63. Альшэўскія гербу "Касцеша".
64. Альшэўскія гербу "Касцеша".
65. Альшэўскія гербу "Касцеша".
66. Альшэўскія гербу "Слепаворан".
67. Альшэўскія гербу "Слепаворан".
68. Альшэўскія гербу "Слепаворан".
69. Альшэўскія гербу "Слепаворан".
Может быть кто-то сможет помочь?

---
Ольшевские, Корыцкие, Карлинские, Бучинские, Ясиневич, Козерадские, Лучинские, Войцеховские, Ендржеевские, Ясинские, Болсуновские, Лясоцкие, Боревич, Левицкие, Свейковские, Медецкие, Оверкович, Шиманские, Островские, Люблинские, Щирские, Запольские и др.
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ >>>>>> ]
Модераторы: Bianca, Erla, татиа, Vodnik_dnepr
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Год 2006 »   Ольшевские, Корицкие, Оверковичи
RSS

Реклама от YouDo