Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   М »   Ма - Мё »   Маевские
RSS

Маевские

Ищу предков.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26 27
Модераторы: Ampel, Vodnik_dnepr, Радомир, Наташа СМ
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

Teodor Jeske-Choiński.
Neofici Polscy. Materyały historyczne.

WARSZAWA
1904.
[21]
Pomiędzy «dziećmi» księdza Turczynowicza znajdował się pewien procent neofitów płci męzkiej. On to prawdopodobnie lub który z jego pomocników nawrócił do wiary chrystusowej owych neofitów litewskich, których król Stanisław August nobilitował w roku 1764 i 1765 (Akta kanclers. ks. 42, 45, 46), a których konstytucye W. Ks. Litewskiego wymieniają jako «neofitów dystyngowańszych» co znaczy, że byli jeszcze inni «mniej dystyngowani», czyli ubożsi.

Oto ich nazwiska:

[23]
Majowski (Majewski) Antoni.

[26]
Spis neofitów, którzy przyjęli wyznanie rzymsko-katolickie w parafiach polskich od r. 1700—1800 w Warszawie.

Nazwiska żydowskie, podane w nawiasie, są nazwiskami neofitów przed przyjęciem chrztu św. Lata, umieszczone obok nazwisk, są latami neofitów w chwili chrztu.

[31]
Majewska Józefa Rozalia Felicissima, lat 18, w roku 1785.

Majewski Walenty, w r. 1775.

[37]
W Radomiu.
...

Majowski Franciszek Hyacynt (Eliasz), w r. 1726.

Majowski Antoni Jan Nepomucen z Broniewic, w roku 1760.

[72]
Spis frankistów ochrzezonych od września 1759 roku aż do grudnia 1760 roku we Lwowie, Kamieńcu Podolskim i Warszawie.

[89]
Majewscy z Zbrzezia. Majewski Michał, lat 8, syn Moszka i Beli.

Majewscy z Rohatyna. Majewski Dominik z żoną Anną Maryanną i córką Katarzyną.

Majewscy z Turcyi. Majewski Hilel z żoną Anną.

[120]
Spis neofitów, którzy przyjęli wyznanie rzymsko-katolickie od r. 1800—1903, w Warszawie

Lata, podane obok nazwiska, neofity, są jego latami w chwili przyjęcia chrztu; imię i nazwisko, umieszczone w nawiasie obok nazwiska chrześciańskiego, bуlу jego imieniem i nazwiskiem przed zmianą wiary.

[150]
Majewska Józefa, lat 18, w r. 1804.

Majewska Fryderyka, lat 22, w r. 1818.

Majewska Józefa Maryanna, lat 20, w r. 1819.

Majewska Józefa Franciszka, lat 18, w r. 1819.

Majewska Józefa Maryanna (Michla Dawidówna), lat 15, w maju r. 1824.

Majewska Zofia, lat 21, w maju r. 1827.

Majewska Rozalia (Ruchla Gottfarb), mężatka, lat 26, córka Icka i Hany Gottfarbów z Obory w roku 1834.

Majewski Jan, syn poprzedniej, Rozalii i Abrahama, w r. 1834.

Majewska Ludwika (Sura Klug), służąca, lat 15, córka Mordki i Miryam Klugów z Warszawy, w roku 1837.

[151]
Majewska Elżbieta (Ita Szafirtuch), lat 17, córka Szai Szafirtucha z Lublina, w r. 1844.

Majewska Anna Felicissima, w r. 1845.

Majewski Franciszek Borgia, lat 24, w r. 1805.

Majewski Feliks (Mendel Isonowicz), ze wsi Pułkowa pod Warszawą, lat 12, w r. 1816.

Majewski Piotr, lat 15, syn Jakóba Dawidowicza i Fajgi z Białej, w maju r. 1822.

Majewski Leon, w maju r. 1823.

Majewski Antoni, obywatel miasta Warszawy, pochodzący z Mohylewa, w r. 1831. W r. 1840 zaślubił Karolinę Ucicką pierwszego ślubu Grotkowską, córkę Stanisława i Barbary Ucickich.

Majewski Jan (Abraham Herszkowicz Olszeniecki) wyrobnik, lat 25, syn Herszka i Dobry z Miastkowa w gubernii Podlaskiej, w r. 1840. W tym samym roku zaślubił Juliannę Nowacką, służącą, córkę Piotra Nowackiego i Krystyny z Kwiatkowskich.

Majewski Wincenty (Icek Stager), lat 30, syn Machoła i Perli Stagerów z Warszawy, w maju r. 1843.

Majewski Józef Franciszek (Nussem Rothschnur), lat 27, dorożkarz, syn Dawida i Małki Rothschnurów, w maju 1845.

Majewski Józef (Boruch Silberbaum), krawiec, lat 23, syn Dawida i Zeldy Silberbaumów z Parczewa w gubernii Lubelskiej, w r. 1849.


---
_____________________________
Majewski, Маевский, Majauskas (Kiebowicze, Wilno, Калуга, Коканд, Казань),
Педько (Самгородок, Владивосток, Ленинград),
Цвик (Белица, Новогрудок, Радунь, Уречье, Вознесенск),
Фейгин (Сосница, Харьков)
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

Список сестер милосердия Российского общества Красного Креста, назначенных для ухода за раненными и больными воинами в лечебные учреждения Красного Креста, Военного ведомства, общественных организаций и частных лиц.
Петроград, Государственная типография, 1915

Петроградская Св. Георгия община

стр. 454
МАЕВСКАЯ, Валентина Иосифовна.
Штатная, запасная или военного времени - Военнаго времени.
Первоначальное назначение - В 7 в. пол. зап. госп.
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

Литовский неофит Антон Маевский (Маёвский), нобилитованный в 1764 году королем Станиславом-Августом.

Seweryn Uruski
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
tom 10, Warszawa, 1913
стр. 119

MAJOWSKI. Niektorzy z Majewskich roznych herbow zmieniali niekiedy swe mazwisko na Majowski, a przybral je Antoni, neofita litewski, nobilitowany 1764 r.; jego syn Stanislaw mial syna Antoniego, po ktorym synowie, Ignacy z Ludwiki Wierzbickiej pozostawil syna Jana, w wojsku rosyjskiem, wylegitymowanego w Krolestwie 1848 r., i Antoni, ktorego syn Jozew, dzierzawca folwarku Gora, w pow. leczyckim, wylegitymowany w Krolestwie 1857 r.

Объединяя эту информацию с опубликованной ранее, имеем следующее.

Дети Антона Маевского:
Осип (Иосиф), Иван, Станислав

Дети Станислава:
Антон

Дети Антона Станиславовича:
Игнатий, Людвика Вержбицкая - сын Иван в войске российском, подтвердил дворянство в 1848
Антон, его сын Иосиф - владелец фольварка Гора в Ленчицком уезде (Калишская губ), подтвердил дворянство в 1857

Получается, что Станислав Антонович - не позже чем 1760 г.р., а другие два сына Антона - видимо еще старше.
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

ЛГИА
ф.391 оп.6 д.609 л.28

Маевские герба Бродзиц

Маевский Иосиф-Егор. Произведен в дворянское достоинство королем Станиславом-Августом в 1783 году

Его дети:
Донат-Игнатий,
Иосиф-Андрей,
Станислав-Степан,
Иван, чиновник 8 класса

Дети Ивана: Павел, Егор

Прикрепленный файл (Маевские - ЛГИА 391-6-609-28.JPG, 2923493 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

Национальный банк репрессированных


Маевский Антон Иванович ГУ СБ Украины в Крыму, д. 0258
Родился: 1898 г., Седлецкая губ.
Поляк, из рабочих, беспартийный, не женат
Образование: церковно-приходская школа
Проживал в г. Севастополь
Арест. 12.04.1931 г. Севастопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
06.10.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за отсутствием состава преступления
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 292
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 117 

Обложка дела.
Витебской губ.

РГИА, Ф.1343, оп. 25, д. 89.

О дворянском происхождении рода Маевских.

На 137 листах.
Началось: 05.07.1835г.
Решено: 13.04.1836г.
11.04.1838г.
15.07.1841г.
10.03.1842г.
Слушано Сенатом: 24.07.1842г.
25.01.1843г,
Слушано Герольдией: 23.02.1943г.
На листах: 48об, 67об – представлены родословные древа на 17 персон.

***************************************
Листы 1–1об.
Рапорт Витебского ДДС от 25.03.1833г в Герольдию.

Собрание, определением от 18.03.1833г, признав родМаевских во дворянстве, представляет дело с копиями документов на рассмотрение Герольдии, и просит выдать свидетельство на дворянство Карлу ИосифовуМ.

***************************************

Листы 2-3об.
Опись бумаг, в деле находящихся:
- Выпись Конституции Варшавского Сейма от 1764г. об утверждении во дворянстве Антона Игнатьевича М.
- Духовное завещание от 04.04.1782г., данное Антоном Игнатьевичем М., коим оставшееся от отца его имущество и капитал на имение Кызулины отказал сыновьям своим: Иосифу, Ивану и Станиславу.
- Патент от 17.05.1784г., данный Комиссией Великого Княжества Литовского на звание Скубоваго, дворянину Иосифу Антонову М.
- Патент от 1786г., данный Хорунжим Хорницким на звание Полоцкого Ротмистра, тому же дворянину Иосифу Антонову М.
- Метрические выписи о крещении:
22.09.1760 – Иосифа.
07.08.1771 – Ивана.
27.09.1773 – Станислава.
14.10.1787 – Франца.
30.12.1789 – Карла.
29.11.1794 – Иосифа.
19.04.1806 – Станислава.
30.05.1811 – Антона Иосифовича М.
07.08.1804 – Антона Ивановича М.
- Три дворянских сказки от 1795 и 1816 годов о фамилии Маевских.
- Метрические выписи о крещении:
15.03.1828 – Константина Францевича М.
07.07.1832 – Адама Карловича М.
- Определение Витебского ДДС от 18.03.1833г.
- Список живущих лиц.

***************************************
Листы 4-25.
Представлены нижеследующие документы на польском языке с их переводом.

- Выпись Конституции Варшавского Конвекционного Сейма от 1764г. об утверждении во дворянстве Антона Игнатьевича М.
Новорожденных, достойнейших особ: Ивана Новаковского, Франца и Людвига Лыжинских-Абрамовичев, …. Антония Маевского, …Адама, Павла, Петра, Игнатия и Ивана Збитневских,….Фелецияна Ясковского – утверждены во дворянстве на самую Литву. На подлинном подписи.

- Духовное завещание от 04.04.1782г., данное Антоном Игнатьевичем М., коим оставшееся от отца его Игнатия М. имение Козулины, приумноженное в сожительстве с женой своей Анной Юшкевич, завещаю младшим сыновьям Ивану и Станиславу, а старший сын Иосиф вознамерился жить самостоятельно, потому его благословляю и завещаю 800 талеров.
Дочери моей Катерине, уже в замужестве Кулаковой, завещаю 40 талеров.


- Патент от 17.05.1784г., данный Комиссией Великого Княжества Литовского на звание Скубоваго, дворянину Иосифу Антонову М.

- Патент от 1786г., данный Хорунжим Хорницким на звание Полоцкого Ротмистра, тому же дворянину Иосифу Антонову М.

- Метрические выписи о крещении:
В Судзиловичском костеле 22.09.1760 – Иосифау жителей Судзиловичей Антона и Анны Юшкевич.
Восприемники: Антон Парчинский и Анна Валентинович.

В Судзиловичском костеле 07.08.1771 – Иванау жителей Судзиловичей Антона и Анны Юшкевич.
Восприемники: Михаил Кацицинский и Гелена Добровольская.
В Судзиловичском костеле 27.09.1773 – Станислава у жителей Судзиловичей Антона и Анны Юшкевич.
Восприемники: Войтех Кусцинский и Гелена Добровольская.

- Метрические выписи о крещении:
14.10.1787 – Франца у Иосифа и Анны Вечинской.
Восприемники: Казимир Шиманский и Марьяна Щукевич.

30.12.1789 – Карлау Иосифа и Анны Вечинской.
Восприемники: Казимир Шиманский и Элеонора Ермолович.

В Кублицком костеле 29.11.1794 – Иосифау Иосифа и Анны Вечинской.
Восприемники: Станислав Сушинский и Теодора Янковская.

В Задоровском костеле 19.04.1806 – Станислава-Николая у Иосифа и Францишки Орловской.
Восприемники: Станислав Маевский и Розалия Калишская.


В Прозороцком костеле 30.05.1811 – Антона-Ромуальдау Иосифа и Францишки Орловской.
Восприемники: Казимир Улакевич и Виктория Ермолович.

В Дуноловицком костеле 07.08.1804 – Антона у Ивана и Францишки Круковской.
Восприемники: Иосиф Закряжевский и ТерезияХоревич.

В Витебском Р-К. костеле 15.03.1828 – Константина у жителей имения Гуторовщизны, Франца Осиповича и Гелены Михайловны Гронской, Маевских.
Восприемники: Степан Сухарь и Юлиана Яновская.

В Пальмедовицком костеле 07.07.1832 – Адама у Регента Дисненского уезда Карла Иосифовича и Кристины ФадеевныМысевич,Маевских.

***************************************

Листы 9-19.
- Определение Витебского ДДС от 18.03.1833г.
По прошению Карла Иосифова М.
Дворянский род Маевских герба Любич.
Родоначальник Игнатий Маевский
Определили: род сказанных Маевских утвердить во дворянстве с внесением в 1-ю часть ДРК, и представить в Герольдию на рассмотрение.

***************************************

Листы 20-21.
- Список живущих лиц рода М.
- Иосиф Антонов М. -72 год, жена 2-го брака Францишка Орловская – 53г.
Его сыновья из первобрачных с Анною Вечинскою:
1. Франц-44г, жена его Елена Гронская, сыновья: Константин -5.
Дочери: Елена-14, Катерина-12, Софья-10, Марьянна-8, Гертруда-6, Изабелла-1 год.
2. Карл – 41г, вдов, сын его Адам-1г. Дочь Текля – 2г.
3. Иосиф- 39л, жена Каролина Бартошевич.
4. Станислав –26л. холост.
5. Антон-22г, холост.
- Иван Антонов М. – 61 год, вдов сыновья Антон-28, Фадей-26, Лаврентий-24 года.
- Станислав Адамов М. – 59 лет, вдов, сын Иван -20 лет.

***************************************

Листы 22-37.
Определение Герольдии от 13.04.1836г.
Слушали дело Маевских по Определению Витебского ДДС от 18.03.1833г.
Определили: так как привилегии королевские пне представлены в заверенных копиях, то род сей утвердить не возможно.
Указ Герольдии от 31.08.1836г, № 8413.

***************************************

Лист 38
Рапорт Витебского ДДС от 25.09.1837г в Герольдию.

Собрание, во исполнении Указа Герольдии от 31.08.1836г, № 8413 – дополняет дело и посылает его на рассмотрение Герольдии, и просит выдать свидетельство на дворянство Станиславу Иосифову М.

***************************************

Листы 39-
Опись бумаг, в деле находящихся:
- Привилегия короля польского Станислава-Августа от 29.01.1765г. о возведении во дворянство Антона Игнатьева Маевского.
- Метрика о крещении 31.05.1836г – Александра-Феликса Францева М.
- Посемейные списки.

***************************************

Листы 40-43.
- Копия Привилегии короля польского Станислава-Августа от 29.01.1765г. о возведении во дворянство Антона Игнатьева Маевского с наследниками, утвержденная Витебской палатой гражданского суда от 01.09.1837г.
Мы, Станислав-Август, нашего Антона М. удостаиваем привилегией на дворянское достоинство герба Любич, с Подковой на щите.

***************************************

Лист 44
- Метрика о крещении в Витебском Р-К костеле 31.05.1836г – Александра-Феликса у Франца и Елены Гронской.
Восприемники: Августин Бочковский и Евгения Бавтут.

***************************************

Листы 45-47.
Определение Витебского ДДС от 20.09.1837г.
Слушали дело по Указу Герольдии от 31.08.1836г, № 8413
Дополняем дело новыми документами и посылаем его на рассмотрение Герольдии, и просим выдать свидетельство на дворянство Станиславу Иосифову Маевскому.

***************************************

Лист 48.
Список живых лиц рода М. на 1835г.
- Ротмистр Полоцкий, Иосиф Антонов М. -75 лет, жена 2-го брака Францишка Орловская.
Его сыновья:
1. Франц-47л, жена его Елена Гронская, сыновья: Константин -8, Александр-Феликс -2. Дочери: Елена-17, Катерина-15, Софья-13, Марьянна-11, Гертруда-9, Изабелла-4 года. Жительствует в Витебском уезде.
2. Карл – 44г, вдов, сын его Адам-1г. Дочь Текля – 2г. Жительствует в Лепельском уезде.
3. Иосиф- 41г, жена Каролина Бартошевич.
4. Станислав –29л. холост.
5. Антон-25л, холост.
- Иван Антонов М. – 64 года, вдов сыновья Антон-31, Фадей-29, Лаврентий-27 лет. Жительствуют в Полоцком уезде.
- Станислав Адамов М. – 62 лет, вдов, сын Иван -23 лет. Жительствуют в Лепельском уезде.

***************************************

Листы 48об-49.
Родословное древо рода Маевских, герба Любич, на 17 персон с документами.

- Игнатий владел разными имениями.
- Антон по привилегии короля Станислава-Августа от 02.01.1765г. возведен в дворянство с потомством обоего пола.
- Иосиф родился 22.09.1760г от Антона и Анны Юшкевич.
- Иван родился 07.08.1771г от Антона и Анны Юшкевич.
- Станислав родился 27.09.1773г от Антона и Анны Юшкевич.
Они же владели по наследству имением Шостояны.
- Франц родился 14.10.1787г от Иосифа и Анны Вечинской.
- Карл родился 30.12.1789г от Иосифа и Анны Вечинской.
- Иосиф родился 29.11.1794г от Иосифа и Анны Вечинской.
- Станислав родился 19.04.1806г от Иосифа и Францишки Орловской.
- Антон родился 30.05.1811г от Иосифа и Францишки Орловской.
Они же состоят в дворянских списках 1816г по Дисненскому уезду, а 1832 г. по Витебскому уезду. Из них Франц был депутатом от дворян Дисненского уезда, а Карл Адвокатом Витебского главного суда.
- Антон родился 07.08.1804г от Ивана и Францишки Круковской.
- Фадей родился 07.08.1806г от Ивана и Францишки Круковской.
- Лаврентий родился 07.08.1808г от Ивана и Францишки Круковской.
Они же показаны в дворянских списках Дисненского уезда на 1816г.
- Иван родился в 1813г от Станислава и КоролиныМержвинской.
- Константин родился 15.03.1828г от Францаи Елены Гронсаой.
- Александр-Феликс родился 31.05.1836г от Франца и Елены Гронской.
- Адам родился 07.0.1832г от Карла и Христины Мысевич.
- Определениями Витебского ДДС от 18.03.1833г и от 20.09.1837г. род Маевских признан во дворянстве с внесением в 1-ю часть ДРК.

***************************************
Листы 50-57.
Определение Герольдии от 11.04.1838г.
Слушали дело Маевских по Определению Витебского ДДС от 20.09.1837г.
Определили: в дворянстве не утверждать, пока не будут представлены законом требуемые доказательства.
Указ Герольдии от 30.06.1838г, № 4505.

***************************************

Листы 60-66.
Далее идет переписка по этой же ветви Маевских.
И опять представляется та же ветвь

***************************************
Листы 67об-68.
Родословное древо рода Маевских, герба Любич, на 17 персон с документами.


Документы в доказательство дворянства:
Новых документов не представлено.

***************************************

Листы 71-79
Определение Герольдии от 15.07.1841г.
Так как подлинные документы с привилегией короля на Антона Маевского утрачены, то об обстоятельствах дела доложить Общему Собранию Сената и на нем рассмотреть оный вопрос.

***************************************

Листы 80-
Определение Сената от 24.07.1842г.
Документ отпечатан в типографии со всеми доказательствами дворянства.

Рассмотрев дело ПС приказал.
В разных представленных вариантах фамилия Маевский напечатана по разному.
В одних Актах написано Majowskiego, в других Актах написано Majewskiego.
Потому ПС определяет: по этому делу издать постановление с поднесением к Его Императорскому Величеству на разрешение.

***************************************

Листы 100-111.
Доклад ЕИВ от Общего Собрания ПС.
По делу Маевских.
Считаем, что представленный род Маевских следует утвердить во дворянстве.

***************************************

Лист 112-113.
На подлинном рукою Императора написано «Быть по сему».

Мнение Государственного Совета.
Государственный Совет находит, что пожалованная в 1765 году Антону Маевскому от короля Станислава-Августа привилегия на потомственное дворянство, по силе Закона составляет не опровергаемое доказательство дворянского происхождения рода Маевских. Духовное завещание Антона М. от 1782г. в пользу детей своих, и метрические выписи о рождении внуков его законно поданы. А обнаружившиеся разнообразие в написании по Актам фамилии Маевских, - по тождеству имени лица и остальных обстоятельств, устраняет сомнение в действительности представленных потомками сего рода доказательств.
По сему мнением положить: род Маевских во дворянстве утвердить.

***************************************

Листы 114-119.
Определение ПС от 23.02.1843г.
Род Маевских во дворянстве утвердить.
Указ ПС от 25.02.1843г, № 2347.

***************************************

Листы 120-137.
Переписка по делу Маевских без новых имен, дат и документов.

*******************************************

---
_____________________________
Majewski, Маевский, Majauskas (Kiebowicze, Wilno, Калуга, Коканд, Казань),
Педько (Самгородок, Владивосток, Ленинград),
Цвик (Белица, Новогрудок, Радунь, Уречье, Вознесенск),
Фейгин (Сосница, Харьков)
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26 27
Модераторы: Ampel, Vodnik_dnepr, Радомир, Наташа СМ
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   М »   Ма - Мё »   Маевские
RSS