Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   М »   Ма - Мё »   Маевские
RSS

Маевские

Ищу предков.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ >>>>>> ]
Модераторы: Ampel, Vodnik_dnepr, Радомир, Наташа СМ
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 310
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 135 Rodzina: Majewski (także: Majowski)
Wstęp: Jest kilka rodzin tego nazwiska, używających różnych herbów. Większość z nich, jeżeli nie wszystkie, pochodzi ze wsi Brzozowo Maje, w ziemi ciechanowskiej. Rozeszli się po całej Koronie i Litwie, a że wybitnego stanowiska nie zajęli, więc trudno, wobec braku źródeł, dokładnie ich rozdzielić. Oprócz starej szlachty jest kilka rodzin nobilitowanych za Stanisława Augusta. Potomkowie tak jednych jak drugich, legitymując się w Galicji i Królestwie, tak rodowody swoje pogmatwali i pomięszali, że nie mając papierów w ręku, nie można ich rozwikłaćRodzina: Majewski
Herb: czasem Dziób czasem Łabędź
Wstęp: Józef Jan Majewski otrzymał szlachectwo na sejmie 1768 r. i herb nazwany Dziobem, a przedstawiający w polu czerwonym łabędzia białego z dziobem i łapami czarnemi (Vol. Leg. VII f. 374; Perp. Crac. 13 f. 933). Od niego wyprowadzili swoje pochodzenie różni Majewscy, legitymując się z herbem Dziób, Łabędź i Łabędź odmienny

Józef Jan; z Anny Wybranowskiej, pozostawił synów: Andrzeja Stanisława Kostkę, ur. 1752 r., Franciszka Michała, ur. 1759 r. i Stanisława Jana Tomasza, ur. 1761 r. (metryki w Rabce), wylegitymowanych ze szlachectwa 1804 r. w Galicji zachodniej (Akta po- Galicyj.; Rodzina). Tomasza synowie wylegitymowani w Królestwie: Aleksander Paweł Antoni 1839 r. z herbem Łabędź odmienny, a Jan Kanty i Karol Józef 1841 r. z herbem Łabędź. Aleksandra, z Marjanny Zaborowskiej, syn Wincenty.

Franciszek, syn Jana, wnuk nobilitowanego Jana, dziedzic Podczach, w gostyńskim, wywiódł się ze szlachectwa w Królestwie 1836 r., a syn jego Józef, 1852 r., obaj z herbem Łabędź.

Michał, syn nobilitowanego Józefa, z Wiktorji Pietruszewskiej, miał syna Antoniego Feliksa, wylegitymowanego ze szlachectwa 1845 r. w Królestwie z herbem Łabędź. Synowie jego, z Agaty Mirowiczównej, Jan Władysław i Cyrjak Konstanty, wylegitymowani 1850 i 1851 r.

Oprócz wymienionych wylegitymował się jeszcze w Królestwie z herbem Łabędź przed 1850 r. Wojciech, syn Macieja.

Jan Dziób Majewski dowiódł szlachectwa 1782 r. w sądzie grodzkim lwowskim, nie wykazując swej procedencji, jako nobilitowany 1768 r. Syn jego Ignacy, generał adjutant królewski 1783 r. (DW. 99 f. 78), pozwany wraz z ojcem przez Wojciechowskiego o dług 1783 r. (Zs. Czchow.), ożeniony z Marjanną z Bratkowskich, 1-o v. Tomaszową Witską, 1783 r., dowiódł swego szlacheckiego pochodzenia 1788 r. w Wydziale Stanów we Lwowie.

Wojciech Onufry i Jakób, synowie tegoż Jana, z Anny Zielińskiej, wywiedli się w tychże Stanach 1816 r.

Jakób Dziób Majewski, sekretarz cyrkularny, z Anny Szeptyckiej, 1-o v. Józefowej Kazimierzowej Łodzińskiej, zmarłej w Stryju 1817 r., pozostawił Józefa Karola Wojciecha, ur. 1813 r., Domicellę, ur. 1814 r. i Franciszkę Teresę, ur. 1815 roku (A. Lwows. For. Nob.; M. D. Wąs.).

Od tegoż nobilitowanego 1768 r. Józefa Jana ma pochodzić Leonard Majewski h. Łabędź, kapitan grenadjerów gwardji 1824-1829 r., kawaler orderu Virtuti Militari, następnie pułkownik wojsk polskich. Syn Leonarda Longin, oficer wojsk polskich 1831 r., po upadku powstania osiadł w Galicji i zaślubił 1835 r. Teofilę Jastrzębską, córkę Józefa Faustyna, umarł 1841 r., wdowa wyszła 2-o voto za Jakóba Żurowskiego 1850 r. Z dzieci ich: Wanda Tekla, zmarła dzieckiem, Bolesław i Władysław odziedziczyli część Kasperowiec po Antonim Mioduskim.

Bolesław, ur. 1836 r., osiadł w Turcji, potem w Rosji, umarł, pozostawiwszy synów: Stanisława i N., i córkę Jadwigę.

Władysław, ur. 1840 r., brał udział w powstaniu 1863 r., więziony przez rok w Galicji, zaślubił 1868 r. Marję Michalinę Gąsiorowską, córkę Jana i Aleksandry Maszewiczównej, umarł 1904 roku w Bolechowie, pozostawiwszy synów: Henryka Władysława, ur. 1869 r. w Jezupolu i Konrada Mieczysława, ur. 1878 r. w Ustrzykach, ożenionego 1901 r. z Marją Dzierżanowską; trzeci syn Stanisław, ur. 1881 r., zmarł 1903 r. Najstarszy Henryk, ożenił się 1893 r. z Heleną Farbowską i ma z niej: Marjana, Stanisława, Leona i Władysława.Rodzina: Majewski
Herb: Jastrzębiec

Stanisław Majewski z żoną, Marjanną z Wolskich, nabył 1731 roku za konsensem biskupa płockiego wójtostwo w Szczukwinie od Madalińskiego (DW. 68 f. 139). Syn ich, Józef Franciszek, skarbnik trocki 1757 r., sprzedał część w Dzielcu 1776 r. Annie z Muśnickich Raczyńskiej, urodzonej z Marjanny Majewskiej, a z żony, Katarzyny Garlikowskiej, pozostawił syna Ludwika Michała, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 roku w sądzie ziemskim czchowskim (M. D. Wąs.).

Jako potomkowie Pawła, dziedzica Bukowic 1765 r., dowiedli szlachectwa w Królestwie: Leon Jan, syn Andrzeja, 1838 r., a Leopold i Rajnhold Ludwik Franciszek, synowie Leona i Józefy Nosarzewskiej 1851-1853 roku (Herb. Król. Pols. i Spis.).Rodzina: Majewski
Herb: Lew Żółty
Wstęp: W polu czerwonym złoty lew wspięty, nad hełmem w koronie ogon pawi (Ostr. Nr. 1780)

Herb ten otrzymał 1776 r. nobilitowany na sejmie 1775 r. Szymon Majewski, mecenas warszawski (Kancl. 41 f. 435). Sprzedał on 1789 r. dobra Zalesie i Grązową Wodę, w łukowskim, Kazimierzowi Zaleskiemu za 50,000 floren. (DW. 105 f. 20), prowadził różne sprawy jeszcze 1796 r., a z żony, Teofili Antoszewskiej, miał syna Antoniego, którego, z Katarzyny Puchalanki, dzieci: Jakób Szymon Feliks i Teofila Wiktorja Marjanna, dowiodły swego pochodzenia szlacheckiego w Królestwie 1837 roku.Rodzina: Majewski - это моя ветка
Herb: Mogiła

Pisali się: z Niemayzwiczowa

Jan z synami: Wiktorem, Józefem i Aleksandrem, syn Pawła, wnuk Kazimierza, prawnuk Piotra, dziedzica Kiebowicz na Żmudzi 1708 r., wylegitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową wileńską 1817 roku.

Na Litwie mają być jeszcze Majewscy herbu Rudnica i herbu Świeńczyc (Rodzina)

Teodor Majewski z Niemayzwiczowa podpisał, z województwem mińskim, obiór Stanisława Leszczyńskiego 1733 r. N., łowczy starodubowski, wyznaczony z sejmu 1775 r. komisarzem do sprawy sukcesorów Stempkowskiego (Vol. Leg. VIII f. 354). Barbara, mostowniczanka mińska, żona Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego, matka Adama. Krewna jej Paulina, córka Józefa, zaślubiła 1828 r. Florjana Bochwica. Antoni, sędzia ziemski powiatu grodzieńskiego 1817 r. Jan w rządzie gubernjalnym w Wilnie 1818 r.Rodzina: Majewski
Herb: Nałęcz

Pisali się: na Majach

Józef na Majach Nałęcz Majewski, syn nieżyjącego już Wawrzyńca, podstolego brzeskiego, i Apolonji Buczyńskiej, spisał 1765 roku intercyzę ślubną z przyszłą żoną, Anną Tuszowską, skarbnikówną trocką (Gr. Lubels.). Kazimierz obierał plenipotentów we Lwowie 1789 r.

Macieja Józefa, który sprzedał 1758 roku Radziechów, Masław i Falatycze Popkowskim, potomkowie wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1839 roku: Tadeusz Franciszek, syn Feliksa i Franciszki Rakowskiej, Ignacy i Tomasz Jan, synowie Feliksa i Elżbiety Olszewskiej, Jan i Ignacy Józef, synowie Józefa, Ignacy i Piotr Paweł, synowie Wojciecha i Józefy Chrościńskiej. Tadeusz był dziedzicem Gojska, w rypińskim powiecie, z żony, Bogumiły, miał syna Michała, dziedzica Gojska 1863 roku, żonatego z Józefą z Pisarskich, 1-o voto Jeżewską 1855 roku.

Jan, Marcin, Szymon i Franciszek, synowie Michała i Anny Zawadzkiej, wnukowie Eustachego i Eufrozyny Wolańskiej, dowiedli szlachectwa 1782 roku w sądzie grodzkim trembowelskim, a Piotr, ur. 1779 r. i Andrzej, ur. 1788 r. (metr. w Kopyczyńcach), synowie Jana i Marjanny Strutyńskiej, w Wydziale Stanów we Lwowie 1834 roku (M. Dun. Wąsow.).

Piotr Majewski, żyjący w ziemi chełmskiej 1662-1666 roku, z żony, Teofili ze Stojeszyna Stoińskiej, miał synów: Stanisława i Mikołaja, 1675-1696 r., i córkę Annę za Kazimierzem Sosnowskim.

Stanisław z żony, Katarzyny Haworońskiej, córki Jana i Anny Wojnianki, miał syna Jana Stanisława, vicesgerenta grodzkiego krasnostawskiego 1700 r., żonatego z Katarzyną z Bakowiec Bakowiecką 1693 r. (Kij. VIII f. 756; Akta 27; Teka W. Rulik.).

Mikołaj, syn Piotra, według starego rodowodu ułożonego do procesu, umarł bezdzietnie. Od niego jednak, jako od syna Piotra i Stoińskiej, wnuka Hieronima, dziedzica Łączek, i Anny Ankwiczównej pochodzący, legitymowali się Majewscy Nałęczowie w Galicji. Mianowicie: Mikołaj miał synów: Feliksa i Macieja. Maciej, z Katarzyny Cieplińskiej, Ignacego, komornika ziemskiego pilzieńskiego, dziedzica Łączek, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim pilzieńskim i Jakóba. Jakób, ożeniony z Elżbietą Giermakówną, 2-o v. Stanisławową Chroszczewską, pozostawił: Teklę, Urszulę, Jana Nepomucena, urodz. 1766 r., Wincentego, urodz. 1769 r. (metryki w Pleszowie), wylegitymowanych 1809 roku w Wydziale Stanów we Lwowie.

Wincenty, ożeniony z Joanną Chojnacką 1814 r., zmarł bezdzietny. Jan, podobno trzeci syn Macieja; z Heleny Turskiej, miał syna Ignacego Józefa Tomasza, ur. 1788 r. (metr. w Krzeszowicach), ożenionego 1808 r. z Apolonją Lisowską, z której syn Leander Ignacy, z zaślubionej 1848 r. Marji Viskoczy, pozostawił syna Franciszka Leonarda, urodzonego 1855 roku, oficera wojsk austrjackich (M. Dun. Wąsow.).Rodzina: Majewski (także: Majowski)
Herb: Starykoń

Pisali się: z Majów, z Morawicy

Wojciech, syn Władysława, żonaty z Katarzyną Sulkowiczówną, nabył 1720 r. część Sikut od Gośniewskich i zapisał dożywocie żonie. Wdowa po nim, z synem Józefem, pozwana 1734 roku przez Ogrodzińskiego o gwałty i szkody w Sikutach (Perp. Czers. 19 f. 9 i 23 A f. 278). Józefa i Łucji z Kozłowskich syn, Wojciech, zeznał zapis dożywocia z żoną, Apolonją Laskowską, córką Walentego i Marjanny Rudzkiej, kwitował jej rodziców 1795 r. i wywiódł się ze szlachectwa w Królestwie 1837 r.

Paweł, skarbnik zakroczymski, ur. 1719 r., dziedzic Zaborowa w brodnickim, 1790 r., wraz żoną, Antoniną Krajewską, współdziedziczką Ciborza, w michałowskim, procesował 1765 r. Głuchowskiego w Czersku. Syn ich, Józef, ur. 1762 r., cedował spadek swój po ciotce, Marjannie z Krajewskich Bieniędzkiej Modzelewskiemu i Bieniędzkiemu 1784 r., procesował Szamotę i przekazał sumę Kempistemu 1787 r., z braćmi: Janem ur. 1765 r. i Stanisławem, ur. 1769 r., dziedziczył na Ciborzu po matce 1790 roku (Perp. Czers. 32 f. 552; 38 A f. 111; 39 f. 121; 40 f. 10; Deb. Czers. 1 f. 51; DW. 104 f. 541; Bär. Der Adel.).

Syn Józefa i Barbary Gadomskiej, Leon, burmistrz w Bieżuniu 1836 r., synowie Jana i Jadwigi Czarnowskiej: Ambroży Józef, Józef Aleksander, Albin Kazimierz i Feliks Michał, dziedzice Dankowa 1837 r., Stanisława, z Wiktorji Krajewskiej, syn Leon Szymon z Majów, burmistrz w Dobrzyniu, 1841 roku wywiedli się ze szlachectwa w Królestwie. Ostatni zmarł 1863 r., pozostawiając wdowę Honoratę z Zawidzkich i dzieci: Lucjana, Jana, Zygmunta i Walerję.

Ambroży, dziedzic Wołuczy, sędzia pokoju powiatu rawskiego, żonaty był z Michaliną Jelińską 1856 r.

Albin, dziedzic Błotnicy, z Karoliny Kłodowskiej, miał córkę Matyldę, zaślubioną 1854 r. Józefowi Dzianottemu i syna Władysława, żyjącego 1868 r.

Józef Ignacy, z Salomei Młodzianowskiej, pozostawił synów: Jana, członka deputacji szlacheckiej płockiej 1854 r., Tomasza Franciszka, sędziego pokoju powiatu przasnyskiego 1850 r. i Florjana Piusa, wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie 1837 r. Florjan, sędzia pokoju powiatu mławskiego, dziedzic Grodzanowa Kościelnego, umarł 1863 r., pozostawiając wdowę Konstancję z Krajewskich, dzieci: Modesta w Kondrajcu, Jana w Grodzanowie, Antoninę za Józefem Łuniewskim w Kruszenicy, Emilję za Karolem Brochockim, Salomeę i Różę, i wnuki po zmarłym synie Józefie z Franciszki Chojnackiej: Bolesława i Bronisławę.

Jan z Morawicy Majewski zaprzysiągł, z województwem krakowskim, konstytucję 3-go Maja w 1793 r. Wojciech, dziedzic Rybia, w gostyńskim, 1819 r., umarł 1864 r. Jana z Marji Lelewelównej córka, Ewa za Felicjanem Szeliskim. Feliks, z Heleny Czekierskiej, miał córkę Natalję, poślubioną 1889 roku Tadeuszowi Romockiemu, i syna, dziedzica Konopnicy, w rawskim, zmarłego 1914 roku.

Oprócz wymienionych wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie z herbem Starykoń następujący Majewscy: Błażej Andrzej, syn Pawła, 1837 roku, synowie jego: Seweryn Aleksander Stanisław, obrońca w Warszawie, zmarły 1872 roku i Andrzej Władysław Kazimierz, pisarz sądu pokoju w Lipnie 1850 r., wkrótce po ojcu; Paweł, syn Macieja i Jadwigi Borskiej 1837 roku; Klemens Jan, syn Wojciecha i Aleksander Jan Franciszek, syn Józefa i Małgorzaty Domańskiej 1843 r.; Erazm Feliks, syn Leona, 1849 r.; Seweryn Ludwik Aleksy, Szymon Tadeusz Andrzej Szczepan, i Juljusz Jan Aleksander Bonawentura, synowie Andrzeja i Pelagji Jedlińskiej, 1852 r.; Adam August Ignacy i Karol Henryk, synowie Józefa, Ignacy Aleksander, syn Antoniego, i Aleksander Wojciech, syn Aleksandra, 1852 roku; Władysław, syn Leonarda, 1853 roku; Mikołaj, syn Jacka, 1856 roku; Józef Jan, syn Stanisława i Salomei Zakrzewskiej, wnuk Franciszka, 1857 roku.

Antoni, syn Macieja, komisarz generalny dóbr Rzepin 1812 r., dzierżawca dóbr rządowych Słupi Starej, w opatowskim, wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie i wpisany do ksiąg szlachty gubernji radomskiej 1857 r., wraz z żoną, Różą z Gołębiowskich, i synami: Stefanem Ludwikiem i Władysławem Janem.

Stefan Ludwik, urodz. 1812 r. (metr. w Pawłowie), z Anieli Węglowskiej, miał syna Grzegorza Stanisława Aleksandra, ur. 1854 r. w Starej Słupi, ożenionego z Janiną Janowską, z której dzieci: Stanisław, Wanda, Aniela, Marja, Zofja i Jerzy, ur. 1901 r.

Ludwika i Heleny Piątkowskiej syn, Leszek, zaślubił 1896 r. we Lwowie Marję Karmelę Jurystowską.Rodzina: Majewski
Herb: Nałęcz

Józef Jerzy, intendent komory połockiej, otrzymał szlachectwo, dyplom z herbem i świadectwo złożonej przysięgi 1782 r. (MP.). Według „Rodziny" jego wnuk Jan Karol, syn Józefa i Rozalji Łukasiewiczównej, wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie z herbem Nałęcz 1839 r., a z Bogumiły Łączyńskiej, miał syna Szczepana Jana, wylegitymowanego 1853 r.Rodzina: Majewski (także: Majoski)

Antoni, idący z neofitów, otrzymał szlachectwo na sejmie 1764 r. (V. L. VII f. 185).Rodzina: Majewski (także: Majowski Sochno)

[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Józef Sochno, rotmistrz wojsk cesarskich, wywiódł się ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 roku; długie lata przebywał w Wiedniu, a matka mieszka za kordonem (M. D. Wąs. Fasc. Legit. XVI f. 263). Tenże Józef Sochno cedował 1787 r. sumę swą u Józefa Borowskiego Michałowi Idźkowskiemu, komornikowi bielskiemu; z żoną, Katarzyną, trzymał część w Białołęce, umarł bezdzietny, a o spadek po nim i po siostrze, Rozalji Świeżawskiej, stolnikowej grabowieckiej, układają się z wdową po nim bracia jego rodzeni: Józef Samuel, Piotr i Antoni 1795 r., już poprzednio wwiązani w Brzezie 1794 r. (DW. 103 f. 998; 110 f. 492, 494 i 654).Rodzina: Majewski (także: Majowski)
Herb:
Wstęp: prawdopodobnie przeważnie do Starychkoniów i Nałęczów należący

Pisali się: z Majów, z Majów, z Majów, z Majów, z Majów, z Majów Brzozowa Kurzyn, z Sosolówki

Marcin, syn Bartłomieja z Majów, z djecezji płockiej, student Uniwersytetu krakowskiego 1581 r. Anna, Katarzyna i Krystyna, córki Adrjana i Jadwigi, 1589-1594 r. mają sprawę w Lublinie (Wyr. Lub. 27 f. 729; 59 f. 850). Adam, żonaty z Zofją Szklińską na Wołyniu 1583 r. (Teka W. Rulikow.). Remjan zaślubił 1609 r. w Dobromilu Annę Ostrowską. Paweł, syn Łukasza, mianowany pełnomocnikiem przez Annę Packównę w Przedczu 1616 roku (Gr. Przed. 62 f. 428).

Jan i Konstanty podpisali, z województwem kaliskim, elekcję króla Michała. Mikołaj sprzedał dobra, w chełmskim, Sebastjanowi 1689 r. Andrzej, domownik Sułkowskich w Dołhołuce 1696 r. (Gr. Żydacz. 79 f. 401).

Bartłomiej z Majów, Michał z Majów, Stanisław z Majów i Piotr, z ziemią ciechanowską, Bartłomiej, Michał Marcin i Stanisław, z ziemią chełmską, N., z województwem sandomierskim i Wojciech, z kaliskim, podpisali elekcję Augusta II-go.

Mikołaj z synem zadzierżawili części w Drzyszczowie, w halickim, od Makowieckiego 1700 roku (Gr. Halic.). Wdowa z Langheimów Majewska posiadała Kellen na Warmji 1702 r. (Kętrz.).

Ewa z Krasnosielskich 1701 r., Aleksandra z Przyłuskich 1729 r., Jan i Konstancja z Żernickich, małżonkowie, 1749 roku w Przedeckim (Gr. Przed. 82 f. 35; 86 f. 213; 89 f. 49). Mikołaj z Majów, sędzia polubowny między Walewskim a Radzimińskim w Zawadzie, w sieradzkim, 1704 r. (Gr. Sieradz.).

Michał, mianowany 1715 r. pisarzem polskim i łowczym nadwornym litewskim, otrzymał uroczysko Jesionów (M. D. Wąs. z Sig. Ręk. Oss. 138 f. 41). Bartłomiej, Józef i Katarzyna Antoniowa Borzechowska, dzieci Leona i Magdaleny Zozulińskiej, procesują się 1717 r. o sumę z Tartakowa z Kowalskiemi (Bracł. XV f. 1593). Kazimierz, odźwierny królewicza Jakóba, 1730 roku kupił grunt od Katarzyny Przeździeckiej (AGZ. X. 6922). Józef i Michał Józef, poseł włodzimierski, z województwa wołyńskiego, Teodor z kijowskiego i Stanisław z ruskiego, elektorzy Stanisława Leszczyńskiego, a Michał i Władysław, stronnicy Augusta III-go w 1733 r.

Michał, regent aktów Trybunału lubelskiego województwa czerniechowskiego 1729 r. (Bracł. XVI f. 161). Ten sam pewno Michał, regent grodzki włodzimierski 1738 r., mianowany cześnikiem nowogrodzkim 1738 r., umarł przed 23 Lutym 1760 r. Stanisław ma przyznane odebranie należności z podatków chełmskich 1742 r. (Akta XXVII). Tomasz z żoną, Konstancją z Wojałowskich, dziedzice w Wyszkach Tworkach, procesują żydów z Ciechanowca 1742-1760 roku (Gr. Drohic.). Józef z synem Antonim zasądzili 1754 roku Czosnowskich o futor Wójtowce (Kij. XII. 1387). Wojciech z żoną, Teresą Kłopską, przed 1763 r. miał sprawę o Wygnankę i Szrzebrankę, w czerskim, z Wodziczkami (Perp. Czers. 32 f. 76). Jan - z sieradzkiego, Samuel - z bełskiego, Maciej - z płockiego, podpisali elekcję Stanisława Augusta.

Marjanna z mężem, Ignacym Cieplickim, otrzymała 1767 r. konsens na odstąpienie wybraniectwa w Wrocowie, Stradczu i Zalesiu Skinderskim (Grodz. Lwow.; M. D. Wąs.).

Feliks, instygator ziemi stężyckiej 1781-1785 r. (Deb. Czers. 1 f. 178; DW. 101 f. 843). Kasper, skarbnik ciechanowski, żonaty z Elżbietą z Przysieckich Bazylową Hoszowską 1783 r. (M. D. Wąs.). Józef Paweł, komornik ziemski ciechanowski 1787 r. Jan, komornik graniczny bracławski 1788-1794 r. Zofja, 1-o v. Popowska, 2-o v. Domańska, odstapiła 1786 r. sumy na Rukomyszach Zdzieszulskiemu (Gal. Tab. Rel. Nov. 52 f. 298). Ignacy z żoną, Anną, posiadał Sowliny z Czachurszczyzną 1788 r. (A. Lwow: For. Nob.). Józef zaślubił 1783 r. Judytę Dobrzańską (metr. w Lubczy). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

Bracia - Jan i Michał, pokwitowani 1792 r. przez żyda. Dominik odstąpił sumy Cyprjanowi Ulskiemu 1795 roku. Józef odstąpił sumy swej u Macieja Łuniewskiego synowi Augustynowi, 1796 roku (D W. 108 f. 1015; 110 f. 1105; 111 f. 1381). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

Łukasz, urzędnik salinarny, wdowiec bezdzietny, umarł 1794 r.; zapisawszy majątek bratance swej, Józefie, córce Bartłomieja i Tekli z Szandurskich, 2-o voto Piątkowskiej. Józefa umarła 1799 r. N., żonaty z wdową z Gołuchowskich Domaszewską 1795 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Ludwik, zmarły 1815 r., pozostawił z Apolonji Wódczyńskiej: Leopolda Józefa, ur. 1797 r., Fryderyka Roberta, ur. 1800 r., urzędnika Forum Nob, 1850 r. i Weronikę Katarzynę, ur. 1809 r., zmarłą panną (metr. w Kozowej). Siostry Ludwika rodzone: Zofja Stanisławowa Śliwińska i Tekla Gąsiewska 1815 r. Ludwik umarł w Warężu 1789 r., pozostawiając jedynego syna Jana Franciszka Tadeusza (A. Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.). Kajetan, posesor Hubic, miał z żony Marjanny, córkę Salomeę Katarzynę, ur. 1782 r. (metr. w Dobromilu).

Łukasz, dożywotnik wsi Torki, syn Fabjana i Teresy Dyziewiczównej Kopińskiej, wnuk Pawła i Ewy Rykieckiej, prawnuk Szymona z Majów Brzozowa Kurzyn, wylegitymował się ze szlachectwa w sądzie ziemskim przemyskim 1782 roku i dał pełnomocnictwo synowi swemu Feliksowi, urodzonemu ze zmarłej już Franciszki Zborowskiej (M. D. Wąs.).

Katarzyna zaślubiła 1711 r. Błażeja Kaczyńskiego. Jana i Anastazji syn Andrzej, ur. 1710 r. w Jagielnicy. Jan zmarł 1741 r. w Zabłotowie, mając lat 70. Tomasz zmarł tamże 1800 r., licząc 80 lat. Stanisław, ur. około 1760 r., zaślubił 1-o v. Katarzynę Wesołowską, zmarłą w Zabłotówce 1800 r., a 2-o v. Marjannę Raczykowską i miał z nich: Jana, ur. 1784 r., Tadeusza, ur. 1785 r., Annę, ur. 1801 r., Michała, ur. 1803 r., Katarzynę, ur. 1805 r. i Mikołaja, ur. 1808 r. w Zabłotówce. Szymon Stachów, ur. 1774 r., zmarły tamże 1841 r. Marjanna z Sosolówki wyszła 1745 r. za Stefana Ziębę.

Macieja, ur. 1764 r., zmarłego 1805 r. w Nagórzance, z Heleny Bojanowskiej, dzieci urodzone w Nagórzance: Anna 1794 r., Józef 1797 r., Antoni 1799 r., Wojciech 1802 r. i Wawrzyniec 1803 r. Z nich Anna wyszła 1822 r. za Michała Ziobrowskiego i zmarła 1848 r.

Stanisława i Katarzyny z Wakulskich syn Franciszek, ur. 1800 r. w Nagórzance, a Stanisława i Agnieszki syn Wincenty, urodzony tamże 1804 r. Józef, wdowiec, zaślubił 1761 r. w Szmańkowcach, Marjannę Małecką, zmarłą w Nagórzance 1808 r. i miał z niej: Antoniego, ur. 1767 r., Jana i Michała, zmarłych młodo, i Katarzynę, zaślubioną 1788 r. Rochowi Komarnickiemu. Michała, z Marjanny Witkowskiej, córka Anna, ur. 1799 r. w Chomiakówce.

Jana i Ludwiki z Sosnowskich, syn Jan Chrzciciel, ur. 1803 r. w Czortkowie. Magdalena, żona Walentego Dębickiego 1796 r. Karolina Tomasza Cybulskiego 1816 r. Katarzyna Grzegorza Niedzielskiego, kapitana wojsk polskich 1839 r. Mikołaja i Apolonji z Błażejowskich, syn Andrzej Henryk, urodz. 1836 r. w Lataczu, zaślubił 1871 roku w Muchawce Alojzę Trnka i miał z niej: Henryka, zmarłego dzieckiem i Leonardę, zaślubioną 1902 r. Stanisławowi Krzyżanowskiemu (M. Zawadzki z metryk w Jagielnicy i Czortkowie).

Franciszek zaślubił przed 1840 r. w Przemyślu Teklę Żukowską. Jana i Juljanny córka Karolina za Erazmem Łubkowskim 1827 roku (A. Lwows. For. Nob.).

Stanisław, z Klary Burczyńskiej, miał córkę Katarzynę za Franciszkiem Baranowskim i syna Aleksego w Łopuchowie, którego, z Kamińskiej, syn Alfred, zaślubił 1851 r. Ziemborowską.

Franciszek, syn Stanisława i Barbary Żabińskiej, z porucznika 4-go pułku kapitan 1-go pułku ułanów 1824 roku, założyciel związku Templarjuszów, jeden z oskarżonych o zdradę stanu 1828 r.

N., podpułkownik legjonu polsko-włoskiego, ranny pod Friedlandem 1807 roku. N., porucznik, Józef i Fortunat, podporucznicy w legji polsko-włoskiej 1797-1806 r. Ignacy, porucznik 3-go pułku ułanów, kawaler orderów Virtuti Militari i Legji Honorowej 1824 r.

Kazimierz, kapitan 4-go pułku piechoty, kawaler orderu Virtuti Militari, i Kazimierz, kapitan 2-go pułku piechoty 1824-1829 r. Tomasz i Wincenty, podporucznicy 3-go pułku strzelców pieszych 1829 r. Jan, podporucznik weteranów 1829 r. Ignacy, sędzia ziemski powiatu jampolskiego 1802 r. Franciszek, dziedzic Ihnatkowa, w jampolskim, 1822 r. Anna, ksieni Benedyktynek w Sandomierzu 1853 r., umarła 1877 r.

Antoni, Stanisław i Adam, synowie Adama, Józef Ignacy, syn Ignacego, wnukowie Kazimierza, prawnukowie Józefa 1848 r., a Eugenjusz; syn Antoniego, 1860 r., wylegitymowali się ze szlachectwa w gubernji podolskiej.

Stefan, deputat komisji legitymacyjnej, Tadeusz, sędzia graniczny i Teofil, podsędek, synowie Józefa Gabrjela, wnukowie Józefa Kalasantego, prawnukowie Wojciecha, dziedzice Hołobówki na Podolu 1822 r. Z nich Stefan z synem Kasprem Sewerynem 1845 r., a Teofil z synem Dymitrem Mieczysławem 1846 roku dowiedli szlachectwa.

Jan Nepomucen, Wincenty, Ignacy, Kasper z synem Ludwikiem i Maciej, synowie Wojciecha Marcina, wnukowie Andrzeja, prawnukowie Mateusza, syna Adama, wnuka Aleksandra, wywiedli się ze szlachectwa 1842 i 1848 r. w gubernji wołyńskiej.

Tamże wylegitymowali się: Wincenty, syn Andrzeja, wnuk Józefa, prawnuk Michała, z synami: Mikołajem, Tomaszem i Antonim, i tego synami: Hieronimem, Urbanem i Marjanem Wincentym, 1848 r., a Ignacy Marjan, Jan, Eugenjusz i Marceli, synowie tegoż Antoniego, 1868 r.; Jakób z synem Karolem, syn Stanisława, wnuk Józefa, prawnuk Pawła, praprawnuk Romana, 1849 r.

Leonard Karol Emeryk z synem Stanisławem Emerykiem, syn Szymona Tadeusza, wnuk Andrzeja, prawnuk Tomasza, praprawnuk Ignacego, dowiódł szlachectwa 1842 r. w gubernji kijowskiej. Tamże wylegitymowali się ze szlachectwa: Michał z synami: Tomaszem, Stanisławem i Mikołajem, i Wincenty, synowie Antoniego, wnukowie Jana, prawnukowie Michała 1851 r., syn i wnukowie Mikołaja 1885-1906 r.

Oprócz nich wylegitymowali się ze szlachectwa w latach 1850-1905 r. liczni potomkowie różnych wyznań Michała, Michała Jana i Tomasza, synów Józefa, wnuków Piotra (Spisy).
Jauni
Долгожитель форума

Jauni

Siauliai,Lithuania .
Сообщений: 2066
Регистрация: 22 июля 2014
Рейтинг: 370 

Маевские 1806 год.Костёл Ширвинты.

Прикрепленный файл (IMG_20161015_180110.jpg, 1148324 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
---
Ищу Фирант /Firantas и Vonder из Visusti manor Estonia, Шабаны, дворяне Фиранты. Юргелис Доминик служил 1916-1921 в Петербурге Царское Село.
Jauni
Долгожитель форума

Jauni

Siauliai,Lithuania .
Сообщений: 2066
Регистрация: 22 июля 2014
Рейтинг: 370 

Там внизу.Апрель.

---
Ищу Фирант /Firantas и Vonder из Visusti manor Estonia, Шабаны, дворяне Фиранты. Юргелис Доминик служил 1916-1921 в Петербурге Царское Село.
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 310
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 135 

Jauni
Спасибо!
Не знаю где был мой Ян (Иван) Маевский в 1806 году.
Теоретически, может быть это он.
Jauni
Долгожитель форума

Jauni

Siauliai,Lithuania .
Сообщений: 2066
Регистрация: 22 июля 2014
Рейтинг: 370 

Это недалеко от Вильнюса,костёл Ширвинтай.

---
Ищу Фирант /Firantas и Vonder из Visusti manor Estonia, Шабаны, дворяне Фиранты. Юргелис Доминик служил 1916-1921 в Петербурге Царское Село.
Wintersnow
НовичокСообщений: 17
Регистрация: 31 окт. 2015
Рейтинг: 9 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как установить родителей моего предка - Маевский Владислав Альфонсович (родился 11.03.1848). Мне ранее подсказали посмотреть его послужной список на предмет вероисповедания.
Я посмотрел. В итоге я знаю, что вероисповедания он был римско-католического, по происхождению из дворян Волынской губернии.
Где мне стоит поискать метрические книги?

---
Ищу сведения о Маевских из Волынской губернии
Wintersnow
НовичокСообщений: 17
Регистрация: 31 окт. 2015
Рейтинг: 9 

Ф.1343 оп.25 д.94 Департамента Герольдии дело о дворянстве рода Маевских. На 12 листах.
Поступило 3,10,1848 решено 24,11
Л.2об Графическая родословная схема.
Адальберт Иванов Маевский. Его дети:
Эдмунд Франц, Альфонс Николай, Герсилия Леонтина, Альбертина Олимпия Викентина Михалина. (два сына и две дочери)
Альберт Иванов служит по медицинской части. На 1838 год ему 58 лет. Имеет дома в Кременце
Л.4-7об Копия определения Волынского дворянского депутатского собрания (далее ддс) 19,02,1848
Предки Альберта Иванова герба Лебедь.
Жена Альберта Иванова Францишка Силезия, урожденная Шлянчовская (на 1847 год покойная)
Метрики детей из Кременецкого приходского костела: (самих метрик нет, только указание на них в определении ддс)
Эдмунд Франц 22,05,1828
Альфонс Николай и Герсилия Леонтина 19,05,1826
Альбертина Олимпия… 10,11,1818

---
Ищу сведения о Маевских из Волынской губернии
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 310
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 135 

Wintersnow
Смотрите, Альфонс-Николай сын Адальберта вполне подходит на роль отца для Владислава Альфонсовича: имя, год, губерния. Надо смотреть метрические книги Кременецкого приходского костела. Возможно, там будет много интересного.

Адальберта (Альберта) Маевского надо посмотреть в Российском медицинском списке. Много информации это не даст, но хотя бы что-то.

В этом сообщении:

указан
-------------------
Альберт Иванович Маевский (адрес Календари 1829-1833) - коллежский асессор, Волынский лицей, преподаватель
-------------------

Далее, смотрите здесь

--------------------
Помимо В.Г. Бессера в Кременецком лицее служили и другие замечательные
преподаватели. Еще один из них – Альберт Иванович Маевский работал врачем в этом
учреждении. Он имел степень магистра медицины и чин коллежского асессора (VIII класс).
В 1832 г. ему уже исполнился 51 год, происходил он из дворян, был второй раз женат и имел
семерых детей – 5 дочерей и 2 сына (все от первого брака). Принимал участие в войне
против французов, в частности во время итальянской кампании в боевых действиях под
Вероной [8, л.84]. Во владении А.И. Маевского были два дома в г. Кременец: каменный с
флигелем и деревянный (другой недвижимости не было).
Образование А.И. Маевский получил в Лембергской академии, где изучал медико-
хирургические дисциплины. В 1798 г. окончил это заведение, получив патент на степень
магистра медицины. Тогда же был назначен врачем в австрийскую армию, где прослужил до
1804 г., после чего переехал в Российскую империю и принял российское подданство.
На должность хирурга-медика при Волынской гимназии поступил 14 июля 1806 г. В 1810 г.
уволился из гимназии, сдал экзамен в Виленском университете на получение патента
хирурга-медика. В 1812 г. был откомандирован в Дубенский военный временный лазарет,
где до 1813 г. лечил солдат (приблизительно 300 человек). С 1813 г. А.И. Маевский вернулся
в Волынскую гимназию, одновременно исполняя обязанности Кременецкого окружного
врача. В том же году во время эпидемии моровой язвы был вызван князем Куракиным для
лечения больных сначала в Умани (Киевская губ.), а затем в Херсонском уезде
(Херсонская губ.). Работая в лицее, не прерывал медицинскую практику. Проводил в самом
лицее и Кременецком девичьем пансионе уроки прививания коровьей оспы.
За заслуги в деле охраны здоровья А.И. Маевский в 1825 г. и был награжден чином
коллежского асессора (кроме того имел еще чин штабс-лекаря). За беспорочную службу
имел также особую благодарность от Правления Виленского университета
------------------------
emaevskiy
Долгожитель форумаМосква
Сообщений: 310
Регистрация: 26 июня 2012
Рейтинг: 135 

РГИА Ф.1289 оп.17 Формулярные списки чиновников почтово-телеграфного ведомства
д.292 Наряд формулярных списков Маак А.К.-Мажис Ф.Л.

Л.70-78 Начальник Одесского почтово-телеграфного округа
дсс Маевский Маврелей-Северин-Иван Игнатьевич, 13.09.1834 г.р.
Из дворян Августовской (так в деле) губернии.
Женат на дочери почтмейстера Сайковского девице Сабине Иосифовне.
Дети:
Генрих-Иосиф 3.07.1870
Михаил-Маврелий 5.11.1878
Владислав-Маневет 28.11.1890
Ядвига-Александра 15.02.1868
Мария-Елена 2.05.1876
Сабина-Вероника 13.01.1883
София-Ванда 25.01.1887
Все р/к вероисповедания. Ядвига в замужестве.

Л.82-85 Бывший почтово-телеграфный чиновник 4-го разряда Келецкой п/т конторы,
неимеющий чина Маевский Константин-Иван Юлианович, 11.08.1864 г.р.
Сын титулярного советника.
Женат первым браком на девице Михалине-Станиславе Константиновне Мальчевской, 16/19.09.1859 г.р. Брак 8/20.01.1891.
Дети: Эдуард 25.01.1899
Зофия-Марианна 11.03.1892
Стефания 15.08.1893.
Все р/к вероисповедания.
Фс составлен в Варшаве 1911 г.

Л.86-90 П/т чиновник 6-го разряда Брест-Литовской п/т конторы,
неимеющий чина Евгений Александрович Маевский, 6.12.1860 г.р.
Из причетнических детей.
Женат на Анне Ивановой Синькевич.
Сын Николай 22.06.1890 г.р.
Все православные.
ФС на 1908.

Л.91-96 то же см л.70-78.
На 1895 г.

Л.97-101 Бывший п/т чиновник 1 разряда Варшавской центральной почтовой конторы
Алексей Феликсович Маевский, 17.03.1884 гр.
Из мещан. Православный. Холост.
ФС на 31.03.1911

Л.102-106 И.д. начальника Устьпинежского п/т отделения
губ секретарь Николай Константинович Маевский, 2.04.1866 гр.
Сын отставного рядового.
Женат 24.08.1894 на Лидии Григорьевой 2.03.1870 гр.
Дети:
Екатерина 22.03.1895
Евгения 26.11.1896
Елена 13.05.1902
Все православные.
ФС на 1906.

Л.107-113 П/т чиновник 3 разряда Верхнеудинской п/т конторы
кол. асессор Станислав-Осип Осипович Маевский, 3.05.1863 г.р.
Из городских обывателей, уроженец Варшавской губернии.
Женат первым браком на девице Александре Захарьевне Головачевской.
Дети:
Владимир 2.02.1900
Георгий 20.07.1906
Евгений 22.03.1912
Мария 11.05.1897.
Глава семьи р/к, жена и дети православные.
ФС на 1913.
Wintersnow
НовичокСообщений: 17
Регистрация: 31 окт. 2015
Рейтинг: 9 

Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского университета св. Владимира (1834-1884)
Ведомость о должностных лицах, состоявших при учебно-вспомогательных учреждениях университета св. Владимира (1834-1884).

Аптекарский помощник Виленского университета Петр Семенович Маевский (служил с 10 авг. 1840 - 1843)

---
Ищу сведения о Маевских из Волынской губернии
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ >>>>>> ]
Модераторы: Ampel, Vodnik_dnepr, Радомир, Наташа СМ
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   М »   Ма - Мё »   Маевские
RSS

Реклама от YouDo
Смотрите тут - ремонт грузовых колес, варианты >>