Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS


Левковские

Создание общей родословной.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1300
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6279 

Публикации грамот М. Грушевским

см. также:Когда-то мы думали, что М. Грушевский считал Лариона Валевского и Булгака Белавского одним лицом. Но, это было указано в современной публикации наших грамот (в примечаниях, в конце книги): Михайло Грушевський. Твори: у 50 томах, Том 5, Світ, 2003, стор. 111—115.

И, оказалось неправдой (ошибку сделал кто-то из членов редколлегии: Редкол.: П. Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов ред. П.Сохань). Поскольку в оригинальной публикации ЗНТШ: Грушевський М. Кілька київських документів XV—XVI в. подав М. Грушевський. „Записки Наук. Тов. ім. Шевченка“, т. XI, 1896, стор. 1—18.(весь сборник)

(только статья М. Грушевского с грамотами)

ничего подобного нет, ни в тексте, ни в примечаниях. Тем более, этого и не могло быть, ведь я еще ранее доказал, что Грушевский, будучи знаком со свидетельством Немири, где расписана родословная бояр Велавских, не мог утверждать ничего подобного, вот место, где он упоминает этот документ:
[q]
Що означає одинокий згаданий в сїй описи „коланъный” (с. 1), текстом близше не пояснюєть ся, але можна взяти до помочи недавно опублїковану звістку в І т. Литовської Метрики петербурської археоґраф. комісії (c. 1190-1): вона говорить про часи Семена Олельковича й противставляє воєнну службу „посполу зъ бояры” службі непривілєґіованій (съ коланъными людьми и съ слугами ординъскими не служивали и жадного потягу не тягнули”). Отже київські коланні XV в. були непривілєґіованими слугами (Сею звісткою належить доповнити сказане про коланних в. кн. Литовського на c. 116 (ся частина книги була вже видрукована, коли вийшла „Литовская Метрика”): і тут, як в Галичинї, „колан” означає службу півсвобідного, тяглого характеру, і взагалї цїла звістка дуже близько підходить до галицьких звісток XV в. про слуг коланних і ординських.).
[/q]


Во вступительной части вот как М. Грушевский характеризует грамоту Лариону Велавскому (см. С. 111):
[q]
Грамота 1450р. дана слузі Ларивону Велавському (Валавськ в пов[іті] Мозирськім, в басейні Словечні) і визволяє його від обов’язків, що лежали на слугах, себто на вищій, заможнішій верстві селянства (що була вільна від “тягла” і натомість несла спеціальні “служби” і обов’язки) — він не має платити “поплатів” і відбувати служб ( “пошлин” — давно уставлених служб) при замку Чорнобильськім: не має давати підвод, ані виходити на сторожу (сторожа бувала двоїста — стерегти замок і стерегти татарських шляхів, — в описі Чорнобильського замку X V I в. згадується лише перша1); він переходить в упривілейовану верству — боярську, тоді ще не відграничену різко від верстви служебної, з легким переходом з одної в другу; служба боярська має означати тут, мабуть, службу військову, хоч пізніше між боярами знаходимо і т. зв. путних*, що відбували інші, не військові служби2. Потомки сього Ларивона звуться зем’янами, пізніше — шляхтою; але вони належали до дрібної т. зв. околичної шляхти овруцької*, що економічним своїм станом небагато різнилася від селянства, і старости все хотіли її під свою юрисдикцію взяти і до робіт замкових привернути, до чого, як шляхта, вона не була обов’язана. Грамоти Жиґимонта Августа і Генріха належать до численної категорії актів, що боронили упривілейоване становище овруцької шляхти від узурпації старост3.
[/q]


Но, я датирую эту грамоту не 1450, а 1405 или 1420 годом:

Кстати, с этих же грамот, опубликованных Грушевским, ясно, что Ульяна Потаповая не связана с Немиричами и была из рода Ершевичей-Мошенских, вдова Потапа из рода Григорьевичей (село Таганча на Днепре). Хотя Белый Берег с Ворохобовичами неизвестно был ли в Овручском повете? Грушевский пишет, что это у Днепра. Но, есть документ который относит их к Овручскому повету. Здесь также и грамоты по Ельцах, некоторые я приводил ранее.

Особенно мне понравились слова М. Грушевского в комментарии к документам, что
[q]
Очевидно тодішня шляхта київська не була якимись хуторянами і слідила добре за сучасним законодавством.
[/q]


Грушевський М. Кілька київських документів XV—XVI в. подав М. Грушевський. „Записки Наук. Тов. ім. Шевченка“, т. XI, 1896, стор. 1—18

(продолжение, см. начало в предыдущем сообщении):


Прикрепленный файл (Снимок экрана 2018-04-06 в 17.28.43.png, 1448143 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 528
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 247 

С этим "коланом" еще необходимо разобраться.

і тут, як в Галичинї, „колан” означає службу півсвобідного, тяглого характеру, і взагалї цїла звістка дуже близько підходить до галицьких звісток XV в. про слуг коланних

Мне представляется, что в привелее Александра Владимировича, Ларивон Велавский назван как свободный предводитель (гетьман), который имеет своих слуг (хотите воинов). Вероятно получив указания от Витовта или Свидригайла, князь лишь подтверждает в своем листе, что не надо ему ( Ларивону со слугами) службу служити. Возможно Ларивон на прямую подчинялся Великому князю.
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 528
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 247 

В тестаменте Войны Немирича (.https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false) имеется информация относительно Земно: Земно у матки моее воли, у подани и в опекани, якже было и в моей воли.
. Что это могло значить?
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1300
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6279 

Это значит, что Яков Война передал свое право "поданья и опеканья" (патроната, ктиторства) Зимненским монастырем своей матери Анне Немириной, поскольку данное право касалось исключительно церковных учреждений. По данному вопросу есть большая статья, написанная в предисловии к этому тому Архива ЮЗР М. Ф. Владимирским-Будановым - «Церковные имущества в Юго-Западной России XVI века», а в современной интерпретации статья Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье: Сборник. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007. Владимирский-Буданов даже упоминает данный тестамент Якова Немирича, где право поданья передавалось патроном путем завещания :
[q]
Примеромъ завещательной передачи можетъ служить завещание Якова Войны въ пользу матери на „поданье и опеканье" Земенскаго монастыря и жене его на монастырь Чесный Хрестъ.
[/q]


Изначально, термин «подаванье» (и связанный с ним термин «подавец» — человек, пользовавшийся таким правом) означал право назначать («подавать») на соответствующую церковную должность своего кандидата. Как отметил Владимирский-Буданов, в формулах жалованных грамот «право подаванья» на сельскую церковь упоминалось «наряду с прочими предметами владенья», а во время судебных споров право собственности того или иного лица на соответствующее владение выступало как доказательство права патроната на владение храмом, находившимся на его земле. Не менее важны и наблюдения исследователя, что храм вместе с приписанным к нему имуществом фигурирует обычно как составная часть имущественной описи владения («инвентаря»). Естественно, что из такого представления о церкви как своего рода составной части имения вытекало и право владельца имения распоряжаться церковными доходами. Опека монастыря давала патрону право не только распоряжаться церковными доходами, но и регулировать внутреннюю жизнь монастырской общины в соответствии со своими пожеланиями.
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 528
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 247 

Я не зря задавал вопрос относительно имения Немиричей Зимно. Когда читаешь историю Зимненского монастыря, то складывается такое впечатление,что в истории монастыря скрыта история Немиричей и их связи с этим монастырем.Как правило все начинается с князей Чарторыйских.

Ведь не так сложно установить, что владельцем Зимно до 1449 года был родной брат, луцкого старосты Немири Разановича, Митко или Митко Разанович ( вероятно получил его во владение, когда князь Свидригайло был на Литве, а это 1430-32 годы) и вероятно Зимненский монастырь был в его опеке. Далее в 1449 году монастырь находиться в опеке самого Немири Разановича (интересно какая была тогда митрополия?), а после его смерти опека над монастырем переходить к его сыну Войне Немиричу (Якову). После трагической смерти Якова, опека в 1458 году переходит его матери, Анне Немириной. А далее, после смерти Анны Немириной (год неизвестен) опека над Зимненским мостырем переходить к ее зятю князю Михайлу Чарторыйскрму или его жене княжне Марии и лишь потом основным опекуном станет князь Федор Чарторыйский - сын княжны Марии Немирич (Чарторыйской). Итого в опекунстве Немиричей Зимненский монастырь мог находиться более 70 лет.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1300
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6279 

Довольно противоречивый документ прислал мне пан Nevmer (Сергей Невмержицкий), ясно, что с актовых записей, но неизвестно откуда. Суть его в том, что король Владислав отдает в доживотное владение свое (в документе, "наше") село Левковичи (со всеми приналежностями) Овручского повета за заслуги в битвах королевскому коморнику Андрею Заклике. Причем, указано, что до этого Левковичами доживотно владел жолнер Ян Черханский. Год документа не указан, на латыни лишь указано, что год тот же, что и в предыдущих документах (etc. ut supra). Исходя и того, что королевским писарем в этом листе Станислав Скаржевский, можно предположить, что документ датируется 14 июня 1639 года.

Что интересно, что Левковичи были переданы в пожизненное владение (Андрею Заклике) без бояр Невмержицких и других "державцов", видимо горький опыт Филона Кмиты Чернобыльского послужил польскому панству уроком. Одно непонятно, ни в одних известных мне документах по Левковским эти польские паны не упоминаются, может быть Левковичи передавались даже без ведома самих Левковских и Невмирицких? И просто налоги шли не королю, а этим владельцам? Поскольку, в известном документе, по словам самих околичных шляхтичей, кабальные декреты 1614 года старосты Вишневецкого уже в 1631 году были отменены королем Сигизмундом III, и они с тех пор жили довольно спокойно ("беспечно предались домашним занятиям") аж до староства Францишка Потоцкого (1684).

В 1639 году овручским старостой был Самуэль Лащ Тучапский. Это также год смерти Вилама, когда соседние Веледники и др. земли перешли его бездетной вдове Софии, и её племяннику Александру Яловицкому, а также сыновьям от первого брака: Яну и Криштофу на Калишанах Виламам, а с июня 1643 года актовые записи фиксируют единственного владельца «пана Северина з Потоку Потоцкого, яко нового посессора добр Веледник», «пана Северина на Потоку Потоцкого дедича добр места Веледник и сел до него приналежачих». Кто больше всех постарался, чтоб Левковичи формально тогда перешли на короля, которые он доживотно передавал своим слугам (но без самих бояр!)? Видимо, история начинается с Филона Кмиты и затем продолжается старостой Михаилом Вишневецким, о причастности других фигурантов к этой истории пока ничего неизвестно.

Кстати, по иронии судьбы в 1650 году Роман Невмирицкий вместе с его братьями стрыечными, при выводе шляхетства, был назван шляхтичами воеводства Киевского, как "вроджоный пан Роман Невмирицкий брат наш шляхтич" в том числе и паном Миколаем Скаржевским, хорунжим Бельским, очевидно, сыном того самого Станислава Скаржевского, подписавшего данный лист.

Вот и сам документ:

[q]
[14 июля 1639 года]

Доживотье Андрею Заклице на село Левковцы в воеводстве Киевском.


Владислав.
Ознаменуем тым листом нашим всем вобец и каждому зособна кому то видеть належит. Иж мы, мая милостивый взгляд на заслуги уроджоного Андрея Заклики, коморника нашого на службе нам и Речи Посполитой, в кожных экспедициях, меновите Хотинской, под хоругвой вельможного негде Рафала Лещинского, воеводы Бельского, ... в Инфлянтской под хоругвой уроджоного Миколая Высоцкого.... мы... онему... село наше Левковцы в воеводстве Киевском в повете Овруцком лежачее, по боярах названных Невмержицких и инших всех спольных державцов приречоного села, по смерти урожоного негде Яна Черханского, жолнера у нас и нашого шафунку, припадлого правом доживотным, дать и даровать ему тым листом нашим зе вшисткими грунтами, полями, ролями, фольварками, лесами, борами, сеножатями, озерами, ставами и т. д.... здавна до него належачими.... то село преречоный Андрей Заклика спокойно тримать и уживать будет до конца живота своего... Варшава, дня 14 июля року Панского, как и выше. Владислав король. Станислав Скаржевский, писарь.
[/q]

Прикрепленный файл (Снимок экрана 2018-04-21 в 19.09.07.png, 2819185 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 528
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 247 

.Это документ подтверждает, что село Левковичи было в спольном держании и как я ранее писал, что Невмирицкие и Булгаковские (Левковские) также с разных причин( по разделу между предками) имели в Левковичах свою часть.

село наше Левковцы в воеводстве Киевском в повете Овруцком лежачее, по боярах названных Невмержицких и инших всех спольных державцов приречоного села, и король, как правильно Вы заметили считал село ( или землю) своим. Теперь становиться, более понятным почему Василий Война, как глава наследственных земель, платил подать Виленской Капитуле. Вероятно мы не знаем размеров Левковской и эта часть земли во владении Капитулы. Предполагаю, что в Акте разграничения угодий от 1474 года был указан Лев Война (сын Якова Войны), а Василий Война был его сыном.

Оршанский староста Филон Кмита вполне справедливо домогался своей данины или обмена и справедливо судился с Невмирицким, Левкоскими и другими, которые сидели на этой земле Левковской. На момент совершения обмена подольских имений в 1566 году, Левковичи были королевскими или находились в аренде ( например тот же Остап Война или его сын Сидор Остапович). Все это последствия волынского заговора Немири Резановича и его потомкам пришлось арендовать собственные земли, в Литовском княжестве.

Кроме того, князья Збаражские могли считать эту землю своей дедизной и по Кмитам, если считать, что княжна Виницкая (жена Грегора Соколецкого (Вороновича)) была матерью Александра (Черленка, Черешни)- родоначальника Кмитов и Черного Немири (Немири Бакотского)- родоначальника Немиричей. Немиричи и Кмиты по женской линии были одной крови с родоначальниками князей Збаражских ( Несвижских) , а по Вашей версии еще и потомками Рюриковичей.
Serhij Shynkar Snikers
Долгожитель форумаКиев
Сообщений: 266
Регистрация: 31 окт. 2009
Рейтинг: 243 

Обладание 1/16, 1/32 частью имения было тогда сравни нынешней фондовой бирже. Шляхтич покупал ПРАВО ВЛАДЕНИЯ даже часто не интересуясь, есть ли материальный предмет сделки. Это как фьючерсы или форварды в современной фондовой практике. Никто в Левковичи не приезжал, родственников там не имел. Никаких династических связей не требовалось. такая себе "чичиковщина". Как по мне, не стоит всех ситуативных владельцев каких-либо частей Левкович старатсья уложить в прокрустово ложе родственников. В этом нет ни нужды, ни исторической правды.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1300
Регистрация: 10 сен. 2009
Рейтинг: 6279 

Частично я согласен с Вами. Ясно, что в Левковичи никто не приезжал, дедичей Невмирицких и Левковских в это не посвящал, но тем не менее село ЦЕЛИКОМ, а не какая-то часть было отдано королем, как свое, в доживотное владение частному лицу за заслуги. Это не совсем похоже на "чичиковщину" или фондовую биржу, поскольку это право не покупалось, а даровалось на условиях ПОЖИЗНЕННОГО пользования. Я предполагаю, что это мог быть эмфитевзис, сервитут или узуфрукт, где последнее наиболее подходящее, поскольку это пожизненное право с возможностью присвоения доходов от данного имения (то есть, поборов, налогов). Но, отчего именно Левковичи были разыграны таким образом в Варшаве? Не оттого ли, что начиная от Филона Кмиты, а затем овруцких старост, они были на слуху в столичных чиновников?
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 528
Регистрация: 26 янв. 2008
Рейтинг: 247 

Пан Шинкарь слишком упростил. Что- то не складывалось с землей Левковской даже у самого короля, Первый раз отдал часть Левкович, в 1525 году,овручскому мещанину, но не прижился этой привелей. Потом она оказалась у Виленской Капитулы и орендовал ее глава наследственных земель Василий Война. Невмирицкие и Булгаковские поделили ее между собой и спокойно уживали ее пока не получили привелегию и всячески избегали выроку по Левковской земле.

Это выдержка из письма Филона Кмиты к воеводе виленскому:

Прi том, мiлостiвый государю, пане воевода вiленскiй, пане мой мiлостiвый! Ижем позвал мандатом е(го) к(о)р(олевской) м(iлостi) подданых государскiх слуг путных15 у замку овруцкого на iмя кобелiньцов i левковцев з iх себрамi, которые сельца государ король е(го) м(iлость) славное светое памятi рачыл мне за отмену iменiй моiх подольскiх прi замку своем государском Чорнобiльском у в отчызну датi; которiе, не хотечi мне служiтi, менечысе бытi шляхтою, позывалi мене перед государя е(го) м(iлостью) зошлого пана нашого. Коло чого за позвы iх, справедлiвость за розказанем е(го) к(оролевской) м(iлостi) перед паны рады iх м(iлостей) на сойме Городенском была iм чынена. И гды до выроку государского прышло, тые подданые з двора государского в неведомостi зъехалi, выроку государского не дождавшiсь, по которых там же на тот час дан i был мандат, которым былi знову до выроку позваны. А в том (часе. — А.К.) смерть е(го) к(о)р(олевской) м(iлостi), пана нашого мiлостiвого, зашла. А мне се i до того часу звлока стала i iдет ку велiкой крывде моей.

Но может быть кто-то выскажется почему эта же Левковская земля стала дедизной князей Збаражских? Зачем им было это "прекрасное захолустье"?


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS

Реклама от YouDo
Услуги сертифицированного специалиста: английский онлайн обучение 5 класс, подробнее >>
Смотрите тут - дизайн интерьера мансардных комнат можно найти здесь.