, , , .. , , . , , , . - , !

»   , / »   »   - »  
RSS


,


<<  >>[ <<<<< ] : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 104 105 106 107 108 109 [ >>>>>> ]
: Vodnik_dnepr,
falkova

: 2441
: 2008
: 2749 

:
- 1875 15


: 1841-1891 . / . ..
B 22/591
T 27/437
.54
, .61

    -  .JPG
---
falkova

: 2441
: 2008
: 2749 

- 1879 , 17 .

   .JPG
---
falkova

: 2441
: 2008
: 2749 


   .JPG
---
falkova

: 2441
: 2008
: 2749 

- - .
- - 1868
(, , ,, , ).

   .. -  1868.JPG
---
severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

?


Piątkowska z Wielkiego Piątku
34. Piątkowska , (1.3.11.21) , 1602, 1610, 1620, 1638, 1610-1637/ , 1) Gorecki , 1608, 1610, .1618;
Gorecki, 1619, 1620 ;
severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XV wiek > Cz 2
2134 (Nr. 9 zs) 1427
Tomasz z Pakoci, klan poznaski i sta gen. wkopolski, Dobrogost z Szamotu, podkomorzy kaliski, Mikoaj Sapeski, sdzia poznaski generalny, owiadczaj, i stanli: Ks. Janusz Szoowski, kanonik pozn z I i N. Piotr Slap de Dambrwka z II i dokonuj zapisu na ugod graniczn pod superarbitrem Sdziwojem z Ostroroga wojewod poznaskim; chodzi o granice Dambrwki oraz Dzenczolowa s. Golusycze (f. 67v). Porczyciele stron: Piotra Slapa: Piotr Urbanowski i Dersaw Lesczenski de Chelkowo; Janusza: M. Str. D. Dobrogost z Szamotu podkomorzy kaliski i Janusz Gorecki, skarbnik kaliski

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1315 (Nr. 167) 1475
N. Piotr Gorecki, s. o. Jana Kzanskiego (?), Goreckiego w tow. Michaa Brzenickiego stryja Jakuba Goreckiego, Jana Gogiskiego wujw, daje intromisj do swej cz. we wsi Maa Grka GD. Iwanowi z Goliny sdziemu kalisk. (f. 18v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
8511 (Nr. 9 gr. 1386) 1477
N. Jakub Gorecki na 1/2 dd. dziedz. we wsiach Grka Bojenicze, i na so. w Grce p. pyzdr. zap. 150 grz. pos. i t. w. onie N. Katarzynie (f. 92)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1402 (Nr. 167) 1479
NN. Stanisaw Pirzchiski, Hektor Koszucki, Jakub Gorecki rcz za Mikoaja Czeczerada de Chwalkowo, i stawi N. Ann, matk swoj, on Macieja Komornickiego na sejmik redzki aby tam przed st generalnym WKP. rezygnowaa swe wsie: Wyszakowo, Biernatki i 1/4 cz. Paczek w 160 gn. Maciejowi Komornickiemu na wyd. (f. 63) Ci rcz za Mikoaja Czeczerada, Magorzat i Zofj, rodzonych, dziedzicw z Chwakowa, i oni zrzekn si bliszoci po + matki swej Anny, . Mac. Komorn. do 160 gn. na Wyszakowie, Biernatkach i 4-ej cz. Paczek (f. 63v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XV wiek > Cz 1
6264 (Nr. 1387) 1487
N. Jan Gorecki na czciach w miecie Grka na przedmieciu i na caej cz. wsi M. Grka z so. p. koc. z dworem gdzie sam mieszka i z fortalicium w miecie Grka, zap. 300 grz. posagu i t. w. onie swej G. Magorzacie (f. 68v)

6270 (Nr. 1387) 1487
N. Jan Gorecki na poowie swej poowy w Kaczkowejgrce p. pyzdr. zap. 80 grz. posagu i t. w. onie swej N. Annie (f. 69)

6677 [Pozna] (Nr. 1387) 1489
Katarzyna zak. w Owiskach w tow. Mik. Gorzeczkiego (Gorecki) i Macieja Kawieckiego wujw, Jana Dambrowskiego i Wojc. Zuchowskiego stryjw, 3- cz, 3-ej czci Ostrowieczna w p. koc. z dziaw z nepotkami rodzonymi, cc. ol. Wincentego Ostrowieckiego brata swego rodz., tj. Katarzyn i Ann, nepotce swej Annie, . Eljasza Rokossowskiego z mioci rezygnuje (f. 107v), a 2 czci swej 3-ej czci ib. teje Annie za 40 grz. wyd. (f. 108)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
7679 (Nr. 10 gr. 1387) 1489
N. Jan Gorecki de Sandkowa Grka na po. czci, ktre ma ib. w p. pyzdr. zap. pos. 30 grz. i t. w. onie N. Annie (f. 131)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
5423 (Nr. 228) 1491
N Maciej Kawiecki i Jan Gorecki rcz Andrzejowi Suockiemu za panny Mart i Agnieszk siostry rodzone niedzielne, crki Mikoaja Zdrojewskiego dziedziczki Konar, (f. 319)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Ziemskie, XV wiek
8305 (Nr. 10 gr. 1387) 1491
N. Kunat Gorecki de Gamczlewa Gorka na po. czci w Ganczlewej Gorce p. koc. i na po. k w Darnowie p. koc. zap. 30 grz. posagu i t. w. onie swej N. Dorocie, c. ol. Piotra Malewskiego (f. 155)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1722 (Nr. 168) 1493
N. Jan Gorecki de Grka Kaczkowska, kwit. GD. Piotra agiewnickiego, podsdka kaliskiego, z 50 gn. pos. za Ann, . Jana G., a crk Piotra . (f. 174v)

1795 (Nr. 169) 1495
N. Piotr Gorecki, s. o. Katarzyny G., crki ol. Pawa 0lszyckiego z I i Hier., s. o. Mac. z Bnina, z II (f. 39v)

1871 (Nr. 169) 1499
N. Jan Gorecki, syn Jakuba zw. Fraterek (f. 86)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
293 (Nr. 232) 1506
N. Katarzyna Starkowiecka . N. Miko. Dobrzyckiego z I i N. Mikoaj Gorecki z II (f. 55v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 1
547 (Nr. 862) 1507
N. Jan Gorecki daje 100 grz. pos. za siostr sw Ann Goreck, on Wojciecha Grobskiego, a w razie nie wypacenia tego w terminie winien wyderkowa po. wsi Sanniki p. gn. (f. 225v). Wojc. Grob. zobow. si oprawi tej onie 100 grz. pos. i t. w. na po. dd. z dziaw z bratem rodz. na wsi Grobia i na po. wsi Biacza (f. 226)

675 (Nr. 862) 1507
N. Mikoaj Gorecki winien 9 grz. Katarzynie, . Andrzeja Bobrowskiego, siostrze swej rodzonej, (f. 386)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
1315 (Nr. 786) 1508
N. Mich. Gorecki i Mag. G. panna, siostra jego stryj. rodz., niedzielni, ona w tow. Stan. Chwalkowskiego stryja i Mik. Malewskiego wuja, cae cz. wsi Sliwne Goreczki p. py. za 60 grz. N. Stanisawowi Kunatowi G-mu sprzed. (p. 34)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1246 (Nr. 24) 1512
N. Jan Gorecki zap. 15 gn. Baejowi Westerskiemu renty posagu 50 gn., za Agnieszk on jego, a siostr rodz. zezn. (f. 51v)

1250 (Nr. 24) 1512
N. Jakub Gorecki termin z Piotrem i Jadwig rodzonymi, dz-ami z Pitkowa, o to, i odebra 90 gn. za ol. Elbiet, . jego a siostr ich w posagu, oprawi jej na cz. Dzirznicy, ale im jako spadkobiercom tej swej ony, nie zwrci (f. 55v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
2083 (Nr. 786) 1513
N. Jan Gorecki na 1/2 wsi Grka i 1/2 poowy wsi Sanniki p. gn. zap. 420 z. w. pos. i t. w. . Zofji, c. G. ol. Swyenna Russockiego stolnika kalis. (p. 386)

severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
2098 (Nr. 786) 1513
N. Mikoł. Mokronosski i Piotr Gorecki, bcia ciot. rodz. całą wś. Olshicze p. py. swoją mac., za 20 grz. Piotrowi M-mu sprzedaje (p. 397)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
2158 (Nr. 24) 1514
N. Mikołaj Gorecki jako prok. żony swej Anny, c. GD. Jana z Rambina, w spr. wyderk. sprzedaży wsi Sroki w p. pyzdr. sprzeciwia się temu (f. 145v)

503 (Pyzdry 23) 1517
Nob. Piotr Gorecki, ogród we wsi Gałązki, za łąkę zwaną granica w tejże wsi Gałązki za 8 "suci" roli folwarcznej w stronę sadzawki i za 20 "suci" w stronę granicy majątku Wrotkowo we wsi Gałązki w pow. pyzdrsk. drogą wymiany nob. Augustynowi Gałązeckiemu sprzed. i na zaw. zrezygn. (f. 24v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
4792 (Nr. 25) T. C. 1519
Stanisław Gorecki płaci grz. Janowi, Maciejowi, Mikołajowi, Piotrowi i Andrzejowi braciom rodz., dziedz. w M. Wilkonicach (f. 120)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje
11759 (Nr. 345) 1519
N. Jan Gorecki dziedzic z M. alias Zabiej (Górki), na 1/2 cz. z działu z braćmi rodz. Stanisławem i Maciejem G. G. we wsi Zabia Goreczka, zap. 30 grz. pos. i t. w. ż. Agn. Wolikowskiej (f. 66)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
545 (Pyzdry 13) 1520
Nob. Wit. Gorecki, na całk. połowie części Goreczka i Obłaczkowo w pow. pyzdrsk. 50 grzyw. tyt. posagu i tyleż tyt. wiana nob. Małgorzacie córce nob. Małgorzaty Twardowskiej (sic) i swojej żonie daje i rezygn. (f. 34)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje
11817 (Nr. 345) 1521
N. Jan Gorecki całą cz. wsi Goreczka Zabia za 1 ł. pus. na przedm. m. Dupin i za część łąki w p. śrem. wymienia (i za dopł. 30 grz.) z N. Tom. Zakrzewskim (f. 85v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
5882 (Nr. 28) 1524
N. Jan Gorecki z Zofja ż. swoją zap. dług 200 grz. NN. Hieronimowi, Jerzemu, Maciejowi i Łuk. Kowalskim bciom rodz. niedz., dziedzicom w Jemielnie Małym (f. 170v). Zofja Russocka, ż. Jana Gor. (f. 171) a ci bracia zobow. się małżonkom G-im wójt. w m. Pobiedziskach p. gn. za 400 grz. wiecz. rezygnować (f. 171)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
2313 (Nr. 25) 1524
NN. Piotr, Wojciech i Tomasz, bcia rodz., dziedzice z Górki, działy robią wsi Górka Kaczkowska p. py. (f. 77). Ich ojciec ol. Jan Gorecki (Ib.)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
5728 (Nr. 1393) 1526
N. Jan Gorecki 1 1/2 łana roli pus. wsi Zabie Goreczki p. kośc. spadłe po + Wojciecha G-go nepota rodz., za 16 grz. Piotrowi i Mikoł. Domaraczkim, bciom rodz. wyd. (f. 120)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
759 (Pyzdry 23) 1528
Nob. Wojciech Gorecki, dziedzic w Górze Kaczkowskiej na całej połowie części swojej dziedz. we wsi Kaczkowska Gorka w pow. pyzdrsk. na dworze, folwarku połowie stawu i sadzawek, na połowie młyna wiatraka, etc. etc. nob. Małgorzacie Tarnowskiej, córce zm. nob. Macieja Tarnowskiego, dziedzicowi w Lubieniu, żonie swojej 80 złotych tytułem posagu i tyl tyt. wiana dat. i rezygnow. (f. 76v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
5975 (Nr. 29) 1529
NN. Jan i Wojciech Raczkowscy, bracia rodzeni, ugoda. Jeden z arbitrów: Jan Gorecki Koczelek (f. 32v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
826 (Pyzdry 23) 1531
Nob. Wojciech Gorecki całkowity łan roli osiadły we wsi Gorka Kaczkowska pow. pyzdrsk. za 12 grzyw. nob. Kacprowi Mokronowskiemu sprzed. i na wyderkaw. rezygn. (f. 92)

829 (Pyzdry 23) 1531
Nob. Piotr Gorecki, całkow. część swoją po ojcu we wsi Gorka Kaczkowska, w pow. pyzdrsk. za 40 grzyw. nob. nob. Wojciechowi i Tomaszowi Goreckim, braciom swoim z ojca rodzonym, sprzed. i na zawsze rezygn. (f. 92v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2
599 (Nr. 262) 1534
N. Jan Gorecki zw. Kociełek pozw. przez X. Jana Skrzetuszewskiego kan. pozn., pleb. w Pobiedziskach (f. 149)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
918 (Pyzdry 23) 1534
Nob. Andrzej Gorecki, całkowitą część dziedz. we wsi Czeluścino w pow. pyzdrsk. które mu na zaw. rezygn. nob. Jan Radłowski, nobilibus Janowi Maciejowi i Stanisławowi Siedleckim, braciom rodz. niedzielnym za 26 grzyw. i jeden wiertel sprzed. i na zawsze rezygn. (f. 117v)

1010 (Pyzdry 23) 1539
Nob. Wojciech Gorecki, 1/2 łana roli pust. i cząstką roli folwarcznej we wsi Gorka Kaczkowska w pow. pyzdrsk. za 25 grzyw. nob. Tomaszowi Goreckiemu bratu swojemu rodzon. sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 142)

1011 (Pyzdry 23) 1539
Nob. Wojciech Gorecki, całkowitą połowę swoją stawu na potoku zw. Radancza we wsi Gorka Kaczkowska, w pow. pyzdrsk. nob. Błażejowi Westerskiemu, za 16 grzyw. sprzed. i na widerk rezygn. (f. 142)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
835 (Nr. 1394) 1540
N. Wojc. Gorecki 1/2 stawu i płos roli we wsi Kaczkowska Górka p. pyzdr. sprzed. za 300 grz. Błaż. Westerskiemu (f. 370v)

945 (Nr. 1394) 1541
N. Jan Gorecki na 4-ej części wsi Górka Kociełkowa p. gn. zap. 100 grz. pos. i t. w. ż. Kat., c. ol. Marcina Romiejewskiego (f. 423v):
( Romiejewska , 1558 Robakowski , Robakowska, Kamienski , 1584, - Piątkowski,
167 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Robakowski i Małg. Romiejewska małż. winni 34 zł. Mac. Tomickiemu (f. 99v)

severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
1032 (Nr. 23) 1541
Nob. Wit Gorecki na cakow. wsi swojej Gorka mniejsza w pow. pyzdrsk. 3 grzywny czynszu rocznego honorab. Janowi z Kobylina, kaznodziei i altaristae star. w Kominie od sumy kapit. 42 grzyw. na widerkaf zapisa, z czego na poowie wsi Magowo i caej Wsiachowo 24 grzyw. kapitau, a we wsiach i Sroczewo 18 grzyw. zapisanych obecnie na wy. wym. Gorze sumuje (f. 148)

1048 (Nr. 23) 1542
Nob. Andrzej Gorecki, cakowit cz swoj we wsi Raszewy w pow. pyzdrsk. za 100 grz. nob. Wojciechowi Raszewskiemu synowi Feliksa Raszewskiego sprzed. i na zawsze rezygn (f. 153v)

1057 (Nr. 23) 1542
Nob. Andrzej Gorecki cakowit poow dbr dziedz. Gorka w pow. pyzdrsk. za 40 zp. nob. nob. Annie i Agnieszce Goreckim crkom swoim zrodzonym z nob. Katarzyny Tarnowskiej, tyt. posagu z dbr ojcowskich i mateczn. sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 155)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
2688 (Nr. 1395) 1545
N. Franciszek Gorecki, s. o. Andrzeja G., na 3 panach roli os. i na 1/2 folw. Annie Krzyankowskiej, wd. po And. G., macosze swej, docza do jej pierw. oprawy danej na dw. z przyl. we wsi Sroki p. py. w s. 100 grz. (f. 194v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
37 (Pyzdry 31) 1547
Nob. Franciszek Gorecki, dziedzic w Grce, cay an roli zwany Janeczkowski z placem i budynkami, i przyleg. z k zwan Pyczinka z woln scink drzewa w lasach i rolnym pastwiskiem w wy. wym. wsi Grka w pow. Pyzdry, oraz z moliwoci zrobienia sadzawki w ogrodzie za 20 grzywien "prowido" Witowi, sucemu i "nativo" swemu z teje Grki z tytuu soectwa sprzedaje i na wyderk rezygn. (f. 10v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
5974 (Nr. 888) 1549
Wacaw Wisawski a. Gorecki Piotrowi Domaraczkiemu cz-i Zabich Goreczek p. ko. za 1. 200 z. sprzed. ew. (f. 378)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
1531 (Nr. 13) 1551
Tomasz Gorecki zobow. si 1/2 ana roli pus. we wsi Grka Kaczkowska p. pyzdr. za 25 grz. Janowi Westerskiemu wyderk. (p. 773)

1572 (Nr 14) 1551
N. Anna, . s. Baeja obyw. kalis., Zofja . Jak. Jasklskiego i Tomasz Gorecki w im. Doroty Ordzinskiej kwituj Pawa Buniskiego z 20 grz., ktre winien Annie, Zofji i Dorocie Ordziskim siostrom rodzonym (p. 1222)

1640 (Nr 15) 1552
Tom. Gorecki zobow. si Szymonowi Poniatowskiemu czae cz. Gazek M. p. kalis. sprzeda 100 grz. (78)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6262 (Nr. 893) 1552
Ambroy Kwiatkowski bratu rodz. X. Andrzejowi Kw. archidjakonowi rem. winien 150 grz. (f. 177v) Tom. Gorecki kwit. Ambroego Kw. z 150 grz. w ktrych Ambroy cz. m. i wsi Kwiatkowa w p. kalis. jemu wyderk. (f. 178v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4617 (Nr. 174) 1552
And. Westerski s. Gorecki dz. cz. w Kaczkowskiej Grce, winien 100 z. Janowi Bijlakowskiemu (f. 165v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
78 (Pyzdry 31) 1552
Nob. Wit Gorecki i Magorzata Twardowska maestwo cakowite poowy wsi Grka "posses" i Obaczkowo puste w pow. pyzdr. nob. Walentemu Goreckiemu, synowi swojemu darowuj i na zawsze rezygn. przyczem rezerwuj drug poow dla siebie i drugiego syna nob. Piotra Goreckiego (f. 22)

82 (Pyzdry 31) 1552
Nob. Walenty Gorecki syn nob. Wita Goreckiego na wszystkich swoich czci poowach we wsiach Gorki osiadej i Obaczkowo pustej w pow. pyzdr. oraz na wszystkich dobrach, we dworze etc. 300 zp. z tytuu posagu i tyle wiana nob. Agnieszce Lisieckiej onie swojej, daje i rezygn. (f. 23)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6477 (Nr. 894) 1553
Franc. Gorecki pw Annie Krzyankowskiej, wd. po ol. Andrzeju Goreckim (f. 650)

6488 (Nr. 894) 1553
Jan Gorecki Kocieek zezn. i 200 z. dane s do wier. rk Miko. anczkiego obec. sdziego kalisk. za czci m. Goliny i wsi przyl. Maciejowi i Janowi Goliskim przez Jana Piekarskiego z on Jadwiga Gol. na wiecz. rezygnowane (f. 695v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
7888 (Nr. 1396) 1554
N. Jan Gorecki na 4-ych cz. cz. wsi: Kociekowa Gorka, Saniki p. gn. oraz na m. i st. "Posczedni Myn" i "Posczedni Staw" zap. 100 kop pos. i t. w. Katarzynie Romiejewskiej, c. o. Marcina R. (f. 212)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4850 (Nr. 174) 1554
Piotr Gorecki dz. cz. w Grce Andrzejowi G. ojczymowi zap. dug 10 grz. (f. 812)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
6910 (Nr. 896) 1555
Jan Gorecki zw. Kocieek Wawrzycowi Sokolnickiemu pisarzowi gr. pozna. dom z placem pod Grk zamku w Pozn. za 150 grz. sprzed. (f. 282)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
7994 (Nr. 1396) 1555
N. Jan Gorecki zw. Kocioek dom z placem pod Grk zamku pozn. nabyty od s. Franc. Sodzinki i Mag. ma., za 150 grz. G. Wawrzycowi Sokolnickiemu pisarzowi gr. poznaskiemu sprzed. (f. 260v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 2
131 (Pyzdry 31) 1555
Nob. Andrzej Gorecki i Magorzata Tarnowska, maonkowie, cakow. dwa any roli, zamieszkaej przez pracow. Tomasza Brod i pracow. azarza we wsi Borzeniczki w pow. pyzdr. za 100 grzywien nob. Janowi Bilakowskiemu sprzedaj i na wyderkaf rezygn. (f. 37v)

severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
8224 (Nr. 1396) 1556
N. Andrzej Gorecki na 1/2 dd. zap. pos. 500 z. i t. w. . przyszej Barbarze, c. o. Jakuba Wydzierzewskiego (f. 360v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Cz 1
2187 (Nr. 36) 1557
Andrzej Gorecki pilno pw ucji wd. po ol. Jakubie Wydzierzewskim, i Janowi synowi W. jej (f. 271)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
4977 (Nr. 176) 1558
Piotr Gorecki dz. cz-i w Kaczkowskiej Grce siostrom swym rodz. pannom Agnieszce i Dorocie G-im, w im., sw. oraz Macieja i Jerzego GG. bci swych rodz. winien 120 grz. pos. (f. 391v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
2953 (Nr. 24) 1559
Tomasz Gorecki z pow. wielu. zap. dug 106 z. za Golewicach p. wielu. Jadwidze Kwiatkowskiej wd. po ol. Wojc. Sawiskim (f. 17)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
8812 (Nr 1396) 1559
N. Jan Gorecki opp. dla Rocha, Wojc. i Piotra G-ich braci swych rodz. maol. nalene jemu obok innych bci swych rodz. Macieja, Leonarda i Franciszka G-ich, daje bratu swemu: G. Maciejowi G. choremu pozn. i pisarzowi wojsk. kor. (f. 754)

8816 (Nr 1396) 1559
N. Franciszef Gorecki opp. Rocha, Wojciecha i Piotra G-ich, braci swych maoletnich, ktr sprawuje obok, braci swych Macieja, Leonarda i Jana G-ich, zleca G. Maciejowi G. chor. pozn. i pisarzowi wojska kor., br. rodz. (f. 755v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
1520 (Nr. 903) 1561
Jan Gorecki kwit. brata rodz. Leonarda G. z ruch. po + ojca (f. 200v)

1801 (Nr. 904) 1562
Roch Gorecki, kwit. brata rodz. Leonarda G., z 75 zp. (f. 582v). 1-y 2-mu cz. Kociakowej Grki i Sannik w p. gn. wydzierawia (f. 583)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
5198 (Nr. 179) 1564
Jan Gorecki dziedzic czci w Kociekowej Grce winien 100 z. Janowi Kleparskiemu (f. 674)

5206 (Nr. 179) 1564
Katarzyna Romiejewska wd. po Janie Goreckim (w tyt. "Gorecki Kocieek") pani wienna w Grce Kociekowej (!) i Sannikach, kwit. syna swego Leonarda G. z 30 z. z dziedz. jej dbr opr. ib. w p. gn. (f. 692)

5221 (Nr. 179) 1564
Andrzej Gorecki pw Annie wd. po ol. Janie Bardzkim z Wrzeni, pozew w Bardnie (f. 768)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek
4018 (Nr. 36) 1570
Kasper Gorecki, s. o. Tomasza G. z Galewic, kwit. Stanisawa Zaremb z Kalinowy z ran zadanych przez sugi jego (p. 449)

4073 (Nr. 36) 1570
Jan Gorecki i Dorota Grabowska ma. winni 110 z. Wojc. Parzynczewskiemu (p. 804)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
4591 (Nr. 3) 1570
N. Piotr Gorecki z pow. pyzdr., cae cz. cz. dziedz. wsi Kocza Grka w p. pyzdr. za 1. 000 zp. Jakubowi Goreckiemu s. Baszkowskiemu sprzedaje (f. 204v). N. Katarzyna Kaliska, . zezn. (f. 204v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
10786 (Nr. 1398) 1570
N. Wac. Gorecki i Anna Chrapiewska ma. doyw. (f. 123)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Cz 1
558 (Nr. 110) 1572
Piotr Gorecki factor w Czarnkowie Wojc. Sdziw. Cz. GWP. sty pyzdr. (f. 460)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Cz 1
3732 (Nr. 52) 1573
Wac. Gorecki podwojewodzy inowroc., kwit. Andrzeja Obodziskiego z 432 zp. (f. 107)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
11585 (Nr. 1398) 1575
N. Wojciech Gorecki na 1/2 dbr wsi Kociekowa Grka p. gn. zap. 800 zp. pos. i t. w. . Annie, c.Adama Cieleckiego (f. 567v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
2384 (Nr. 933) 1579
Piotr Gorecki brat rodz. ol. Wojciecha G., bp. +-go zrzeka si spadku po nim (f. 619)

2400 (Nr. 933) 1579
Maciej Strzakowski i Regina Strzakowska wdowa po ol. Sebastjanie Sawckim z I i Maciej Bieganowski i Andrzej Gorecki z II kontr. (f. 681)

severinn


severinn

: 6851
: 2005
: 1704 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Cz 1
4379 (Nr. 58) 1580
Stanisaw Gorecki, s. o. Wac. G., zap. dug 50 z. Wojc. Wronczyskiemu (f. 133v)

4434 (Nr. 58) 1580
Piotr Gorecki Janowi Rusieckiemu s. Izbieskiemu daj zobow. staw. Stanisawa R. s. I. aby z 250 zp. ktre Stan. Jerzemu Wierzchaczewskiemu zapisa by i w tej sumie cae czci Izdebna wyderkowa, a Jerzy temu G-mu sced., pokwitowa (f. 262)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
817 (Nr. 5) 1580
Adam Oborski cae cz-i m. i wsi Lutynia w p. kalis., wyj. sadzawk rybn za dworem Wojciecha O. brata swego rodz. i 8 bissulkw roli koo sadzawki, za 2. 000 zp. Sebastianowi Miniszewskiemu sprzed. (f. 144) Trzyma to w zast. Jan Gorecki Katarzyna Skalowska, siostra rodz. Wawrzyca Skl., . Adama O.

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
8903 (Nr. 936) 1581
Jan Gorecki, s. o. Marcina G., cae czci Kaspra G. brata swego rodz. maoletniego dziedziczne w Kaczej Grce i Borzciczkach p. pyzdr. wydzier. na l. 2 ukaszowi Bogusawskiemu (f. 236)

9204 (Nr. 938) 1582
Piotr Gorecki daje zobow. Wojciechowi, ukaszowi i Andrzejowi Chapowskim, bciom rodzonym, i im winien 200 z. pod zastaw caych cz. 2 m.: Luczkowskiego i Posrzedniego w Kociakowej Grce p. gn. (f. 336v) Magorzata Marzelewska . zezn. to aprob. (f. 338)

9483 (Nr. 940) 1583
Jan Gorecki z Goreczek pow. pyzdr. i Magorz. Jarosawska, wd. po ol. Piotrze Goreckim, i 2-o v. po ol. Sebast. Kwiatkowskim matka z synem, winni ukaszowi Buakowskiemu 100 z. (f. 274)

9516 (Nr. 940) 1583
Mikoaj Kamieski, s. o. And., z p. gn., winien onie swej Agnieszce Robakowskiej, c. o. Stanisawa Robakowskiego, 600 zp. (f. 542). Jakub R. brat jej rodz. i Krzysztof Gorecki brat po matce (f. 542v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
12137 (Nr.1399) 1583
NN. Jakub Jabowski, s. o. Mik. J., Zofja J. . Macieja Spawskiego, Andrzej Goliski, Piotr Baranowski, Elb. . Mikoaja Kaczkowskiego, Baranowskie, brat z siostrami rodzonymi (!), Piotr Cielecki, Jarosz, Jan i Jakub Cieleccy, ol. Bartomieja C. synowie, Dorota Cielecka, wdowa po ol. Janie Sawoszewskim, Piotr, Stanisaw i Jadwiga, . Stan. Prusimskiego,Barbara panna, Mczyscy, bracia z siostrami rodzeni, ol. Magorzaty Cieleckiej spadkobiercy, Stanis. Sabossewski, Jan Gorecki, ol. Barbary Cieleckiej, ol. Magorzaty C-ej crki syn, z nich Jakub Jabowski w im. sw. i siostry swej Anny J. . Jana Konarskiego i Jadwigi J. panny, Zofja z J. Spawska za zezw. tego Jakuba J., brata swego rodz., Andrzej Goliski w im. sw. i Doroty zakon w Strzelnie i pannie Zofii G. G. sistr swych rodz., Piotr Baranowski w im. sw. oraz Tomasza B. brata, Jadwigi panny i Elbiety, . Mik. Kaczkowskiego, Baranowskich, sistr rodz., Piotr Cielecki w im. sw. i Jerzego br. rodz. oraz Jadwigi, klaryski wrocaw., nepotki swej rodz., c. o. Jana C., i Katarzyny C. panny, sistr swych (!) rodz. C-ich, Jarosz, Jan i Jakub Cieleccy, bcia rodz., ss. o. Bartomieja C., za zezwol. Jana Gajewskiego, sdziego zs. pozn., wuja ich, i powyszego Piotra C., stryja ich, w im. sw. oraz Wojciecha, ukasza, Bartomieja, Urszuli i Barbary C-ich, bci i sistr swych rodz., Dorota Cielecka, wd. po ol. Janie Slabossewskim, Piotr, Stanisaw i Jadwiga, . Stanis. Prusimskiego, Barbara panna Mczyscy, bcia z siostrami rodz., ol. Magorzaty Cieleckiej, spadkobiercy, Stanisaw Slawossewski w im. Anny Cieleckiej, ol. Magorzaty C-ej crki, . swej, Jan Gorecki, ol. Barbary Cieleckiej, Mag. C-ej crki, syn, w im. sw. oraz: Kaspra, Anny i Elbiety, brata i sistr swych rodz., spadkobiercy ol. Filipa Palendzkiego,. cae cz. po nim we wsi Babimo pus. p. gn. Sebastjanowi P-mu, ol. Filipa bratu stryj. - rodz. sprzed. za 500 grz. (f. 74v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1055 (Nr. 5) 1584
Jan Gorecki z Kaczej Grki p. pyzdr., ol. Marcina G. s. Westerskiego syn, w im. sw. oraz Kaspra G. brata swego rodz. cae cz-i Borzciczek, w p. pyzdr. Piotrowi ychliskiemu sprzed. za 800 zp. (f. 384)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
3401 (Nr. 264) 1584
Magorzata Jarosawska, c. o. Jana J. wdowa po ol. Piotrze Goreckim i po ol. Sebastjanie Kwiatkowskim, z p. pyzdr. opraw 450 zp. od 1-go ma na po. Grki os. i Obaczkowa pus. w p. pyzdr. dokonan przed ol. Janem Krzesiskim chor. bydg. i surrog., s. administr. urzdu sty pozn. 1556 kasuje (f. 495) Jan Gorecki, s. o. Piotra G. zap. dug 400 zp. (f. 495v) Jan G. bratu rodz. Stanisawowi G. winien 1. 500 zp. (f. 496v)

3402 (Nr. 264) 1584
Stanisaw Gorecki, s. o. Piotra zobow. si Janowi Daleszyskiemu stan do gr. kalis. i oprawi 400 zp. pos. i t. w. Dorocie Gorzinskiej s. Karmiskiej, c. o. Miko. G. s. K., a ol. Jana Ruczkiego wdowie, onie za swej przyszej, (f. 498)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
12530 (Nr. 1399) 1585
N. Stanis. Gorecki i Dorota Gorziska, wd. 1-o v. po Janie Rudzkim, ma. doyw. (f. 502)

12774 (Nr. 1399) 1586
N. Kasper Gorecki, s. Westerski, s. o. Marcina G. s. W., l. 20, dopen. zapis dany przez Jana G. s. W. br. swego rodz. Piotrowi Zychliskiemu, za siebie dany, cae cz. wsi Borzeciczki p. py., za 400 zp. sprzed. Z-mu (f. 801v)

Grodzkie i ziemskie > Kocian > Inskrypcje
3964 (Nr. 267) 1587
Jan Gorecki, s. ol. Piotra z p. pyzdr., Stanisawowi Czykowskiemu, s. ol. Jana, zobow. si dostawi do akt on swoj Ann Karsznick, c. ol. Piotra K., (f. 69)

4020 (Nr. 267) 1587
Stanisaw Gorecki, s. ol. Piotra G., z p. pyzdr., intromitowany do czci dziedzicznych ojcowskich w M. Grkach osiadych i Oblczkowo pustki w p. pyzdrskim, w dziaach od brata rodzonego Jana G. za 1. 500 zp. kup. (f. 220v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Inskrypcje > XVI wiek > Cz 2
5417 (Nr. 948) 1587
Jan Gorecki s. Westerski winien Zofji Sulewskiej wdowie po ol. Janie Guchowskim 80 z. dugu (f. 330v)

5485 (Nr. 948) 1587
Piotr Gorecki, s. o. Macieja G., z czci wsi Jasieniec Rokitna, Jasnica, i z caej czci fundum Borki, ze spadku po ol. ojcu Macieju G. chorym pozn., ceduje bratu rodz. Janowi G. (f. 575v)

Grodzkie i ziemskie > Pozna > Rezygnacje > XVI wiek
12795 (Nr 1400) 1587
N. Jan Gorecki s. Westerski na 1/2 dd. zap. 1.000 z. pos. i t. w. . Helenie Pozarowskiej (f. 12)

12822 (Nr 1400) 1587
N. Jan Gorecki s. Westerski i Helena Pozarowska ma. doyw. (f. 43v)

Grodzkie i ziemskie > Konin
4870 (Nr. 23 I. i Rel. Kon. 23) 1588
N. Walenty Gorecki, s. o. Walentego G., Agnieszce Gorskiej, wdowie po ol. Janie Pakosawskim zap. dug 700 z. (f. 261) i w tej sumie zast. jej ca cz. wsi Goreczki p. py.

<<  >>[ <<<<< ] : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 104 105 106 107 108 109 [ >>>>>> ]
: Vodnik_dnepr,
»   , / »   »   - »  
RSS

YouDo