Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   Перевод с польского/на польский
RSS

Перевод с польского/на польский


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 300 301 302 303 304 305 [ >>>>>> ]
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
maximus393
Участник

maximus393

Сообщений: 95
Регистрация: 2 мар. 2017
Рейтинг: 25 

Уважаемые форумчане, помогите с переводом с польского текста о 3 понтонно-постовой бригаде Войска Польского, в которой служил прадед.

3 Zmotoryzowana Brygada Pontonowo-Mostowa (także zwana 3 Warszawska Brygada Pontonowo-Mostowa – związek taktyczny wojsk inżynieryjno-saperskich ludowego Wojska Polskiego.

Formowanie i szkolenie
Plan rozbudowy Wojska Polskiego przewidywał sformowanie jednego związku pontonowo-mostowego, zapewniającego forsowanie szerokich przeszkód wodnych[1]. Brygada została sformowana w Lubartowie na podstawie rozkazu Nr 50 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 10 października 1944 roku, jako jednostka odwodu Naczelnego Dowództwa WP. Ze względu na brak możliwości uzyskania nowego sprzętu pontonowo-mostowego faktycznie utworzono jedynie sztab i jednostki brygadowe. Istniejące już cztery bataliony pontonowo-mostowe (6, 33, 35 i 31) włączono w skład brygady, z tym że 31 bpont-most. wszedł tylko organizacyjnie w skład Brygady i pozostawał jednostką samodzielną. Także 6 bpont-most pozostawał w podporządkowaniu Naczelnego Dowództwa WP do odwołania. Brygada była tworzona zgodnie z etatami: dowództwo - 68 osób, etat 012/79; samodzielna kompania dowodzenia - 85 osób, etat 012/80; 3086 poczta polowa - 4, etat 014/97 W, 6 zbpont-most - 500 osób, etat 012/81; 33 zbpont-most - 500 osób, etat 012/81; 35 zbpont-most - 500 osób, etat 012/81. Formowanie batalionów (oprócz 6) odbyło się w kraju. 31 bat. formowano we Włodawie, 33 bat. w m. Leszkowice, 35 w m. Brzeziny. W Lubartowie formowano dowództwo i sztab Brygady oraz jednostki zabezpieczające. Równocześnie z formowaniem przystąpiono do szkolenia. W początkowym okresie żołnierze przechodzili szkolenie ogólnowojskowe i polityczne. Szkolenie specjalistyczno-saperskie zaczęto prowadzić po sformowaniu pełnoetatowych pododdziałów. Bataliony szkoliły się samodzielnie. Ujednolicenie szkolenia w batalionach zaczęło się po sformowaniu sztabu brygady. Bataliony pont.-mostowe miały przygotować specjalistów budowy przepraw ciężkich z posiadanych parków i budowy mostów stałych. W szkoleniach z przepraw uwzględniano specyfikę parków: 6 i 33 bat miały parki stalowe N2P (nowy park wzoru 2), bataliony 33 i 35 parki DMP-2 (drewniany park mostowy wz. 2). W szkoleniu zgrywano bataliony w zakresie łączenia odcinków mostów. Oprócz tego szkolono saperów w minowaniu, wykonywaniu przejść w polach minowych oraz budowie i utrzymaniu dróg.
maximus393
Участник

maximus393

Сообщений: 95
Регистрация: 2 мар. 2017
Рейтинг: 25 

Skład organizacyjny
Dowództwo 3 Brygady Pontonowo-Mostowej
dowódca płk Adam Chowratowicz (25 X 1944 - XI 1945)
z-ca d-cy ds. politycznych - por. Józef Stebelski (od 1.03.1945 do końca wojny)
z-ca d-cy ds. technicznych - płk. Aleksander Ogłobin (10.10.1944-05.01.1945)
z-ca d-cy ds. technicznych - kpt. Wiktor Machrowski (05.01.1945-01.02.1945)
z-ca d-cy ds. technicznych - kpt. Mikołaj Buczyn (od 1.02.1945 do końca wojny)
szef sztabu ppłk Grzegorz Sawnatiejew (10.10.1944-01.01.1945)
szef sztabu mjr Jan Łapikow (01.01.1945-08.02.1945)
szef sztabu ppłk Mikołaj Bielikow (od 8.02.1945 do końca wojny)
Kompania dowodzenia
6 Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy
31 Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy
33 Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy
35 Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy
3086 Wojskowa Stacja Pocztowa (według etatu nr 014/97W)
Oddział Informacji
25 grudnia 1944 stan ewidencyjny wynosił 1952 żołnierzy, w tym 168 oficerów, 356 podoficerów i 1428 szeregowych. Na uzbrojeniu i wyposażeniu brygady znajdowała się następująca broń i sprzęt saperski: 550 karabinów, 804 pistolety maszynowe, 28 ręcznych karabinów maszynowych, 12 przeciwlotniczych karabinów maszynowych i 127 samochodów oraz w każdym batalionie po jednym parku pontonowym N2P-41, tartaku na samochodzie, kafarze na samochodzie, komplecie do nurkowania
maximus393
Участник

maximus393

Сообщений: 95
Регистрация: 2 мар. 2017
Рейтинг: 25 

Działania bojowe
12 stycznia 1945 roku Brygada została podporządkowana dowództwu 1 Armii WP i wówczas zmieniła miejsce postoju, przenosząc się z Lubelszczyzny do rejonu Warszawy. Sztab brygady stanął w Rembertowie. Brygada brała udział w przygotowaniu operacji wiślańsko-odrzańskiej, a konkretnie w przygotowaniu przepraw przez Wisłę dla 1 Armii. W tym celu 6 bpont-most prowadził rozpoznanie rzeki na odcinku Jabłonna - Karczew. Batalion od 12 stycznia był ześrodkowany w Sobienie Jeziory. Zgodnie z rozkazem dowódcy Wojsk Inżynieryjno-Saperskich WP nr 04 z 14.01.1945 od 16 stycznia miała realizować zadania postawione przez dowódcę 1 Armii. Pierwszym zadaniem bojowym brygady było zbudowanie mostu przez Wisłę w rej Świdrów Małych. Dowództwo 1 Frontu Białoruskiego zmieniło jednak zadanie armii i brygada otrzymała zadanie budowy mostu pontonowego na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Ilość sprzętu w czterech batalionach pozwalała na wykonanie mostu na całą szerokość rzeki. Do budowy mostu 30 tonowego z parku N2P potrzeba było 286 osób, z parku DMP-2 tej samej nośności 231 osób. Oznaczało to że do budowy mostu z dwóch parków metalowych i dwóch parków drewnianych potrzebnych było 1034 pontonierów. Wystąpiły trudności z przerzutem sprzętu pontonowego z rejonu Rembertowa w rejon Cytadeli. Do przerzutu dwóch parków DMP i jednego parku N2L potrzeba było 240 samochodów. Brygada dysponowała (bez 6 batalionu, który miał pełne zabezpieczenie) 10 samochodami. Wzmocniona 47 samochodami stopniowo przerzuciła sprzęt. W tym czasie oddziały 3 BPont-Most przejęły w rejonu Ostrówka budulec na budowę mostu stałego przez Wisłę od 1 BSap (budulec wykorzystano później do budowy stałego mostu niskowodnego w rejonie mostu Poniatowskiego). Sztab brygady opracował plan budowy mostu. Oś mostu przebiegała 160 m na północ od mostu średnicowego. Bataliony otrzymały po 150 mb brzegu jako rejony dla składania pontonów. 18 stycznia o 19:00 most oddano do użytku. W oś mostu zamontowano 35 członów z parku DMP-2, 8 członów z parku N2P plus 2 części przejściowe. Most miał nośność 16 ton i długość 430 mb. Po wyzwoleniu Warszawy 1 Armia WP otrzymała zadanie przeprowadzenia działań na prawy skrzydle 1 Frontu Białoruskiego w kierunku Bydgoszczy celem zabezpieczenia skrzydeł 1 i 2 frontów białoruskich. 21 stycznia 3 Brygada wyszła z podporządkowania 1 Armii i wróciła w podporządkowanie ND WP. 23 stycznia 1 Armii przydzielono z powrotem 6 i 31 bpont-most. 33 i 35 bataliony pozostały w mieście celem ochrony i utrzymania służby porządkowo-ochronnej na mostach pontonowych oraz oczyszczania koryta Wisły z wraków. 31 batalion uczestniczył przy oczyszczaniu dna Bugu na odcinku Niemirów, Wyszków. Bataliony 33 i 35 pełniły służbę przy mostach do 6 lutego, tj. do czasu wybudowania przez saperów Armii Czerwonej mostu wysokowodnego. Most służył m.in. ludności. 6 bpont-most został podporządkowany 2 Armii Pancernej Gwardii. Na początku lutego dotarł on z oddziałami radzieckimi nad Odrę pod Kostrzynem. Saperzy 6 batalionu razem z czołgistami radzieckimi bronili pierwszego przyczółka na Odrze. 23 lutego 1945 roku polscy saperzy z 6 batalionu wbili na zachodniej granicy Państwa pierwsze polskie słupy graniczne pod wsią Czelin.

W ramach przygotowania do operacji brandenburskiej, od 21 marca 1945 r., wojska inżynieryjno-saperskie 1 Armii WP rozpoczęły szkolenie związane z przygotowaniem do wykonania nowych zadań związanych z pokonaniem szerokich przeszkód wodnych, a szczególnie budowy mostów pontonowych i stałych pod obciążenia 16–60 ton. 11 kwietnia 1945 r. 6 bpont-most. wrócił w szeregi 1 Armii i 13 kwietnia przegrupował się w rejon Gozdowic. 31 bpont-most. 14-15 kwietnia przegrupował się w ten sam rejon. 6 i 31 batalion miały pełne stany osobowe po ok. 500 żołnierzy i parki pontonowe N2P. Pozostałość 3 BPont-Most. przegrupowywała się nad Odrę w drugim rzucie armii. 6 i 31 bpont-most. jako grupa "ciężkich przepraw" miały organizować przeprawę promową przez Odrę w rejonie Gozdowic, następnie przejść z przeprawy promowej w przeprawę mostową pod obciążenie 16 ton. Wieczorem 15 kwietnia 6 bpont-most. zmontował prom 60-tonowy którym przeprawiał czołgi. W nocy 15/16 kwietnia zbudował promy 30-tonowe którymi przeprawiał 3 Dywizję Piechoty. Część 6 batalionu przygotowała 60 DSŁ (desantowa łódź składana) do forsowania Odry przez piechotę. Po zdobyciu i rozszerzeniu przyczółka, 6 i 31 bataliony przy wsparciu 9 bsap, przystąpiły do budowy mostu pontonowego 16 tonowego, po którym przeprawiła się artyleria armijna, tyły 2 i 3 Dywizji Piechoty i 17 kwietnia 4 Dywizja Piechoty (przez most przepuszczono 685 samochodów, 530 furmanek, ok. 25 tys. żołnierzy. Z mostu skorzystały też oddziały radzieckiej 47 Armii Pancernej). Most w nocy 17/18 kwietnia przerzucono w rejon Łysogórek (6 km w dół rzeki od istniejącego mostu). Most pracował do 21 kwietnia wieczorem. Równolegle z mostem pontonowym 18 - 21 kwietnia, 9 i 11 batalion 1 BSap przy udziale 2 batalionu budowy dróg i 3 batalionu budowy mostów wybudowały 220 mb niskowodnego mostu stałego pod obciążenie 30 ton. 21 kwietnia 6 bpont-most. wybudował 16-tonowy most pontonowy w rej. Neugaul. Następnie zbudował w tym rejonie 16 tonowy most stały zwalniając pontony. 23 kwietnia 6 i 31 bataliony znalazły się w trzecim rzucie 1 Armii, gdzie przystąpiły do rozpoczęcia przygotowania przepraw na Kanale Hohenzollernów. 6 bpont-most. zbudował przez obydwie odnogi kanału 16-tonowy most pontonowy (50 i 30 mb) po którym przeprawiono 3 DP. Obok mostu pontonowego wybudował 16-tonowy most stały o długości 30 mb.

23.04.1945 1 Armia WP przeszła do obrony. To pomogło saperom zakończyć budowę mostów stałych. 6 bpont-most. zbudował 60-metrowy most stały pod obciążenie 30 t. w m. Oranienburg. 26/27 kwietnia 1 Armia WP otrzymała rozkaz do prowadzenia działań zaczepnych. 28 kwietnia 31 bpont-most ześrodkował się w m. Pessin, z wyjątkiem kompanii utrzymującej przeprawę promową. W okresie 21-30 kwietnia oddziały inżynieryjno-saperskie w tym 6 i 31 bpont-most zrealizowały szereg przedsięwzięć zapewniających swobodę działania związków taktycznych i oddziałów oraz artylerii i broni pancernych (m. in. odbudowę dróg, przełożenie nowych dróg, oczyszczenie z min i niewybuchów rejonów).
maximus393
Участник

maximus393

Сообщений: 95
Регистрация: 2 мар. 2017
Рейтинг: 25 

Udział 6 bpont-most w walkach o Berlin
Pierwsze walki o Berlin rozpoczęły się 21 kwietnia 1945 r. 25 kwietnia miasto zostało okrążone przez 1 Front Białoruski i 1 Front Ukraiński przez połączenie frontów na płn-zach. od Poczdamu. 26 kwietnia 6 bpont-most wszedł w podporządkowanie 2 Armii Pancernaj Gwardii. Rozkaz o podporzadkowaniu 6 batalion otrzymał 25 kwietnia w czasie budowy mostu w Oranienburgu. 25 kwietnia batalion zwinął swoje przeprawy i 26 został przerzucony w rejon Berlina. 30 kwietnia zostały wydzielone z 1 Armii WP i podporządkowane 2 Armii Pancernej Gwardii 1 Dywizja Piechoty i 2 Brygada Artylerii Haubic. Jednostki te wzięły udział w ostatecznym szturmie Berlina. Głównym zadaniem 6 batalionu była organizacja przepraw przez Szprewę dla czołgów 2 Armii Pancernej gen. Bogdanowa. Batalion wszedł w jej skład na przedpolach Berlina. Saperzy nie wykonywali w początkowym okresie żadnych zadań pontonowo-mostowych. W walkach ulicznych rozbierali barykady, oczyszczali ulice, usuwali miny, torowali drogi. Wieczorem 26 kwietnia batalion przystąpił do budowy mostu na [[Szprewa Szprewie]] w dzielnicy Moabit. Most był budowany pod ostrzałem artylerii. Mimo strat w ludziach prace były prowadzone bez przerwy. Niejednokrotnie pontonierzy odpierali ataki hitlerowców razem z fizylierami i czołgistami rosyjskimi. 27 kwietnia most był gotowy. Po wybudowaniu mostu batalion odbudowywał znajdujący się w pobliżu most kolejowy, przystosowując go jednocześnie do ruchu kołowego. 28 kwietnia od 8:30 przez most pontonowy rozpoczęła się przeprawa . W ciągu 69 godzin przeszło przez most 30 czołgów, 1660 dział, 10200 samochodów, 4000 furmanek i 7800 żołnierzy. Żołnierze 6 bpont-most. zawiesili polski sztandar w Berlinie. 28 maja 1945 r. sztandar 6 bpont-most. został udekorowany orderem Czerwonego Sztandaru.

Nad Hawelą
1 maja 1945 r. w pasie działania 1 Armii WP nieprzyjaciel stawiał opór. 2 maja 1 Armia wyszła dwoma dywizjami (4 i 6 Dywizja Piechoty) na brzeg Haweli, przy czym 14 pułk piechoty 6 DP uchwycił przyczółek. 31 bpont-most oraz 8 i 10 bsap 1 BSap. miał zabezpieczać działania 4 DP ewentualnie 2 DP. 3 maja 31 batalion z 8 bsap zbudowały przez Hawelę w rej. Meklenburga 16-tonowy most pontonowy o długości 80 m. Most był wykorzystywany do 7 maja. 31 batalion oprócz zabezpieczenia mostu organizował przeprawy w innych rejonach, m.in. zbudował dwa promy 16-tonowe. Na tej przeprawie przerzucał czołgi i artylerię. 4 maja 31 batalion zbudował ostatni prom. Na Haweli zakończyły się działania saperów 1 Armii WP.
maximus393
Участник

maximus393

Сообщений: 95
Регистрация: 2 мар. 2017
Рейтинг: 25 

Udział w rozminowaniu i oczyszczaniu terenów
3 Brygada Pont-Most w rozminowaniu kraju brała udział w ograniczonym zakresie. Po wybudowaniu w styczniu mostów na Wiśle, 33 i 35 bataliony utrzymywały mosty i oczyszczały koryto rzeki z wraków i innych pozostałości wojennych, rozminowywały wały nadwiślańskie i niszczyły przedmioty wybuchowe. Wykonywały też niewielkie doraźne i pilne prace związane z likwidacja amunicji i min w Warszawie i okolicach. Brygada brała udział w rozminowaniu wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą od Sandomierza do Modlina. Po przeniesieniu Brygady we wrześniu 1945 r. do Włocławka wydzielono z niej część sił do niszczenia min i amunicji w jego okolicach. W lutym 1946 r. Brygadę przeformowano na 1 Warszawski Pułk Pontonowy. Etat został zmniejszony. Pułk miał: dowództwo i sztab, sekcje polityczną, kwatermistrzostwo, kompanię administracyjną, kompanie techniczną, kompanię pontonową, kompanię szkolna i cztery bataliony saperów, po trzy kompanie każdy. Zgodnie z nowym etatem było w pułku: 89 oficerów, 163 podoficerów i 748 szeregowych, razem 1000 osób (etat wojenny Brygady miał 2685 osób). Pułk w 1946 skompletowany był w 86,4%. 1 Pułk Pontonowy w 1946 przystąpił do rozminowania kraju jako jeden z dwudziestu oddziałów wydzielonych dla tego zadania. Brygada rozminowała 47930 ha gruntów ziemi ornej, łąk i lasów, unieszkodliwiła 65 tys. min, 110 tys. bomb lotniczych, 249 tys. pocisków artyleryjskich i moździerzowych, 28,1 tys. granatów ręcznych i 6,148 mln szt. amunicji różnej.

Brygada ochraniała mosty na Wiśle w rejonie Annopola, Sandomierza i Baranowa, Chełmna i Torunia, likwidowała zatory lodowe w rej. Gostynina i Aleksandrowa Kujawskiego, ochraniała stopień wodny we Włocławku, umacniała wały przeciwpowodziowe w rej. Torunia. Wykonywała prace na rzecz gospodarki narodowej i wojska, odbudowując mosty i drogi w rej. Rajczy (Podkarpacie), w ramach likwidacji skutków powodzi. Wybudowała dwa mosty składane o długości 96 m w Dźwirzynie k. Kołobrzegu i o długości 196 m w Bieszczadach, 7 mostów składanych w Warszawie przy budowie Trasy Łazienkowskiej, przeciągała linie wysokiego napięcia przez Wisłę we Włocławku i Nieszawie, rozebrała 392 mb mostu Bayleya w Szczecinie, brała udział w rozbudowie poligonowej bazy szkoleniowej wojska i budowała ośrodki wypoczynkowe.

Sztandar i wyróżnienia
Sztandar ufundowany przez społeczeństwo Włocławka wręczono brygadzie 29 września 1945 roku. Wręczenia dokonał gen Karol Świerczewski (sztandar ten w 1958 r, przekazano do Muzeum WP). Na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 263 z 1 listopada 1945 roku brygada została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. W uznaniu zasług bojowych w szturmie Berlina uchwałą Rady Najwyższej ZSRR z 8 VII 1945 r. Brygada została odznaczona orderem Czerwonej Gwiazdy. Jednostce nadano tytuł wyróżniający i miano "Warszawskiej". Brygadę wyróżniono także Złotą Odznaką Honorową miasta stołecznego Warszawy i złotą odznaką Za zwalczanie Powodzi. 21 października 1958 r. w XV rocznicę LWP pułk otrzymał nowy sztandar nadany przez Radę Państwa. Aktu wręczenia dokonał szef Wojsk Inżynieryjnych MON gen. Stanisław Świnarski.

Zmiany organizacyjne
Wiosna 1946 3 Brygadę Pontonowo-Mostową przeformowano na 1 Pułk Pontonowy. Pułk stacjonował we Włocławku. W 1949 roku w związku z przeformowaniem 1 Pułku Saperów z Brzegu na 1 Pułk Pontonowy, 1 ppont z Włocławka przemianowano na 3 Pułk Pontonowy.
Ruzhanna
Почетный участник



Ставрополь
Сообщений: 120
Регистрация: 31 авг. 2015
Рейтинг: 53 


urli_by написал:
[q]
Кажежется, какая-то Плачуцкая, вроде бы начинается на Plach
[/q]

Если начинается на Plach..., то Плах..., а не Плач... кроме того, мне кажется, что фамилия короткая, потому что заканчивается на -wna. Слог "-na" перенесен на другую строчку. Ищите короткую фамилию (6-7 букв), начинающуюся на Плах...
А я бы даже не исключила, что пятая буква на h., а k, хотя на k меньше похожа, но выше в тексте есть похожее написание буквы k.
Тогда простор большой, потому что на Пласк... или Пляск... фамилий много. Но фамилия все равно короткая, типа Пляскач или Пляскар, как мне кажется.

---
военные беженцы из Белостокского воеводства: 1915 год
Дорошкевичи из дер. Нетупа, Самойлик из Юзефова, Лозинские
Czernichowski
Долгожитель форума



Екатеринбург
Сообщений: 1099
Регистрация: 11 мая 2012
Рейтинг: 602 

maximus393

Такой объем текста вряд ли кто-то возьмется переводить целиком. Воспользуйтесь он-лайн переводчиком, например, этим

Вот, что он дает для примера (начало Вашего текста).

Формирование и подготовка
План развития Польских Войск предусматривал формирование одной понтонно-мостовой связи, которая обеспечивает форсирование широких водных препятствий[1]. Бригада была сформирована в Lubartowie на основании приказа Номера 50 Главнокомандования Польских Войск с 10 октября 1944 года, как единица резерва Главнокомандования WP. Учитывая нехватку возможности получения нового понтонно-мостового оборудования фактически образован всего лишь штаб и бригадные единицы. Существующее уже четыре понтонно-мостовых (6, 33, 35 и 31) батальона включены в состав бригады, с тем что 31 bpont-most. вошел только организационно в состав Бригады и оставался самостоятельной единицей. Также 6 bpont-most оставался в подчинении Главнокомандования WP к отозванию. Бригада была создаваемой согласно штатам: командование - 68 лиц, штат 012/79; самостоятельная компания доказывания - 85 лиц, штат 012/80; 3086 полевая почта - 4, штат 014/97 В, 6 zbpont-most - 500 лиц, штат 012/81; 33 zbpont-most -


Конечно, переводчик использует первые, основные значения слов, что не всегда точно, но отредактировать не составит труда. Например, понятно, что в первой фразе слово "связь" на самом деле - соединение. И т.п.
Особо сложные места потом выкладывайте фрагментами.
Limazo56
Долгожитель форума

Limazo56

Сообщений: 467
Регистрация: 8 мая 2015
Рейтинг: 272 

Прошу помочь прочитать фамилии и имена крестьян села Корма

Прикрепленный файл (S1031836.JPG, 2743980 байт<!--, скачан: 0 раз-->)
Ruzhanna
Почетный участник



Ставрополь
Сообщений: 120
Регистрация: 31 авг. 2015
Рейтинг: 53 

Фамилии крестьян деревни Корма:
Ларко (?) Лемешкин зять
Гаврило Михайлов
Антон Федорчук
Василь Коваль
Василь Степанов
Осип Рудник
Иван Андреев
Матвей Рудзёник
Иван Мальцов
Иван Малец Белый
Пархом Малец
Данило Малец
Михал Ничипоров
Яков Михалов
Цитт Шамкин
Иван Атрошенок
Селивьян Атрошенок
Яков Прохоров
Гарасим Сацкий
Омелян Баранков
Хома Пашуков

Это на первой странице. На второй вроде уже другая деревня.




---
военные беженцы из Белостокского воеводства: 1915 год
Дорошкевичи из дер. Нетупа, Самойлик из Юзефова, Лозинские
Limazo56
Долгожитель форума

Limazo56

Сообщений: 467
Регистрация: 8 мая 2015
Рейтинг: 272 

Ruzhanna, спасибо огромное, на втором листе тоже Корма. На последующей странице( третье, я ее не загркжала) тоже описание деревни
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 300 301 302 303 304 305 [ >>>>>> ]
Модераторы: art, РоманС, Wojciech
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Польша (Polska) »   Перевод с польского/на польский
RSS

Реклама от YouDo